HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIGH FIVE! 2010-2011 RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND"

Transkript

1 HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND ENDELIG RAPPORT FORELIGGER

2 INDHOLD GLOBALISERINGSMIDLER HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT... 3 RESULTAT...3 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter)...4 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet)...5 Bruttoindtægter...6 FREMTID...7 KONKLUSION...7 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS... 8 RESULTAT cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy...8 FREMTID...9 KONKLUSION...9 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA...10 RESULTAT...10 FREMTID...10 KONKLUSION...10 MASTER CLASS...11 ANDY HARRIES...11 HELEN MIRREN...11 FREMTID...11 KONKLUSION...11 RAPPORT OM BRIK LANDENE...12 RESULTAT...12 FREMTID...12 Bilag...12 Quotes on High Five Cinema Distribution Support...12 High Five Kids Marco Macaco...12 High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid)

3 GLOBALISERINGSMIDLER Nordisk Film & TV Fond blev bevilliget ekstra øremærkede midler fra Nordisk Ministerråds Globaliseringspulje; DKK over perioden Denne rapport giver indsigt i resultatet frem til udgangen af Endelig rapport vil først foreligge i 2013, når samtlige initiativer under High Five lablen er afsluttede. Midlerne blev fordelt således: 4 mio: High Five International Cinema Distribution Support samt rapport om BRIK landene som evt. kommende indsatsområde 2 mio: Digitale Medier / VOD 1 mio: Master Classes; The High Five Kids Power to the Pixel Lab The High Five Power to the Pixel Forum & Seminar Andy Harries Helen Mirren HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT High Five International Cinema Distribution Support var en støtteordning, hvor internationale distributører, kunne ansøge Fondet om delvis dækning af markedsføringsudgifterne i forbindelse med biografpremiere af en nordisk film i sit hjemland (udenfor Norden). High Five Cinema blev markedsført på festivalerne Berlin, Cannes, Haugesund og Toronto. Første deadline var den 16. august Fondet modtog 58 ansøgninger (næsten en fordobling i forhold til High Five Torontos 32 ansøgninger i 2009 et begrænset pilotprojekt). En ekspertgruppe gennemgik ansøgningerne og 44 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Anden runde blev afviklet med deadline den 1. februar Ekspertgruppen mødtes i Berlin og 42 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Alle internationale distributører har modtaget kontrakt. Resultat og evaluering af filmenes performance leveres til Fondet senest seks måneder efter biografpremiere. Efterfølgende udbetales støtten. RESULTAT De nordiske salgsselskaber, filminstitutterne og berørte internationale distributører har alle ytret stor tilfredshed med initiativet. Salgsselskaberne vurderer, at initiativet har generet et mersalg på 15-20%. Økonomiske parter Fondet har ikke modtaget direkte økonomiske midler til High Five Cinema ud over globaliseringspuljens bevilling i forhold til konkrete distributionsstøtteudbetalinger samt drift. Som nedenstående tal viser har initiativet generet en meget omfattende økonomi til gavn for de implicitte titler og rettighedshavere og Norden som region. Fondet har på nuværende tidspunkt udbetalt en samlet distributionsstøtte på (8 af de i alt 86 støtter er endnu i proces og ikke udbetalt. Brutto biografindtægten fra de 8 støtter er ikke iberegnet nedenstående indtægter, disse bliver med andre ord større. 3

4 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter) De i alt 38 titler (som de 86 støtter er bevilliget til) er sammenlagt solgt for en Minimum Garanti (distributørernes forhåndsbetaling af indtægter til rettighedshaver) = Ud fra vurderingen, at High Five Cinema har generet et mersalg på 15-20%, har initiativet medført en yderligere Minimum Garanti til nordiske rettighedshavere på: Ved 15% = Ved 20% = Dvs. det fulde beløb, Fondet har bevilliget til internationale distributører pt. ( ), er tjent hjem til nordiske rettighedshavere som Minimum Garanti ved et mersalg på 17,11%. 4

5 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet) Totalt er de 38 titler markedsført for et samlet beløb på I marketing-værdi har High Five Cinema i biografvinduet genereret følgende: Ved 15% = Ved 20% = Ser man på parameteret, kulturspredning af nordiske film i biografvinduet og tager udgangspunkt i et 20% mersalg, har de bevilligede genereret en merværdi på 350%. I gennemsnit dækkes 7% af marketingudgifterne via High Five Cinema støtten (Globaliseringspuljen). Øvrige 93% dækkes af respektive internationale distributører via privat investering, Media støtte o.a. I ovenstående tal er den værdi, som redaktionel mediedækning modsvarer, ikke indregnet. Filmene vil efterfølgende få premiere i video- og Tv-vinduet og mer-værdien i forhold til kulturspredning vil derfor totalt blive større end 350%. 5

6 Bruttoindtægter (baseret på biografindtægter, kommende video og Tv- indtægter er ikke medregnet) Samlet brutto biografindtægt for de støttede film der haft premiere p.t. = Heraf har High Five Cinema genereret: Ved 15% = Ved 20% = Hvor stor bruttoindtægten bliver på den enkelte titel kan først opgøres, når alle distributørens licensrettigheder er blevet udnyttet. Nettoindtægten er beroende på den enkeltstående aftale mellem distributør og rettighedshaver. 6

7 FREMTID Filminstitutterne opfordrede Fondet til at fortsætte initiativet i Fondet kontaktede det norske kulturministerium (idet Norge har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2012) om forlængelse og deri implicit en ansøgning om yderligere midler fra Nordisk Ministerråd, hvilket blev positivt modtaget. Desværre blev der ikke ydet yderligere støtte i KONKLUSION Branchen bakker i høj grad op om en fortsættelse, idet High Five Cinema giver nordiske film en kulturel nødvendig og økonomisk lukrativ konkurrencefordel i et stadigt sværere internationalt marked. Tillige er det et rigtigt signal at sende til internationale distributører, at Norden som region anerkender udfordringen i at distribuere film fra smalle sprogområder. (Se i øvrigt bilag 1, Quotes on the High Five Cinema Distribution Support). Ud fra ovenstående beskrivelse og beregninger kan det konkluderes, at initiativet er yderst vellykket både i et kulturelt og kommercielt perspektiv. Fondet mener, at High Five Cinema absolut bør fortsætte i samme eller større omfang i 2013 og fremadrettet. 7

8 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS Visionen med High Five Cross Media Content For Kids var at skabe tværmedialt kvalitetsindhold til nordiske børn. Primære medier var film og/eller tv, men støttede projekter skulle ligeledes udvikle indhold til øvrige platforme (spil, mobiltelefoner, ipads, online osv.). High Five Kids blev lanceret under BUFF:FF og Nordic Game konferencen i Deadline for ansøgning var 6. September. Fondet modtog 38 ansøgninger, hvilket vidnede om initiativets rigtige indhold og timing. En nordisk redaktionsgruppe gennemgik ansøgningerne og syv projekter blev udvalgt. Spændet var bredt i forhold til indhold, genrer og form samt målgruppe, platforme og produktionslande. Hvert projekt modtog en udviklingsstøtte på NOK (disse betalt af Fondets årlige budget) og gennemgik et udviklingsforløb med internationale eksperter, arrangeret i samarbejde med det engelske selskab Power to the Pixel. Første fase, High Five Power to the Pixel Lab, blev afviklet november Anden og sidste fase den marts, med et finansieringsforum for støttede projekter og nordiske nøglefinansierer - samt et internationalt cross media seminar. 150 nordiske deltagere sad overfor nogle af de største internationale eksperter på området; blandt andre Jeff Gomez (Starlight Runner Ent. USA), Karen Heldoorn (Aardman Animation, UK) og Gemma Derksen (NRCV, Holland). Arrangementet blev støttet af Nordisk Computerspilprogram og Nordbuk (Nordiske børne- og ungdomskomité). RESULTAT Initiativet er blevet grundigt evalueret og har vist sig meget vellykket. Seks ud af syv støttede projekter er stadig i udvikling eller i produktion. Succeskriteriet var oprindeligt to ud af seks, siden blev det besluttet at støtte et syvende projekt. Projektudviklingsstøtte og økonomiske parter Udgiften til initiativet kan deles op i henholdsvis; 7 udviklingsstøtter af NOK = NOK Beløbet er taget af Fondets årlige budget og dermed er de økonomiske parter: Nordisk Ministerråd, de 5 nordiske filminstitutter samt 12 nordiske Tv-stationer. Det samlede udviklingsbudget for de 7 projekter var på NOK , hvoraf Fondet, som nævnt, bevilligede NOK , hvilket svarer til 40%. De resterende NOK , hvilket svarer til 60%, er primært produktionsselskabernes private investering og sekundært støtte fra bl.a. Nordisk Computerspilprogram, Innovasjon Norge, DR, Den Finske Filmstiftelse og Media. Workshop / Master Class og økonomiske parter Workshop / Master Class forløbet, som beskrevet ovenstående, havde et samlet budget på cirka , støttet af henholdsvis Globaliseringspuljen (cirka DKK ), Nordbuk (DKK ) og Nordisk Computerspilprogram (SEK ). Det vil sige, at af det totale High Five Kids budget har Globaliseringspuljen støttet med cirka 13%. 2 cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy Med udgangspunkt i 2 af de stadig 6 aktive projekter, er det interessant at se, hvor meget tværmedialt indhold til børn High Five Kids har initieret - og hvad dette indhold svarer til økonomisk. Marco Macaco var som udgangspunkt alene en spillefilmproduktion. Pga. High Five Kids initiativet er filmen nu udviklet som et tværmedialt univers, der består af: En animeret Tv-serie (52 x 5,5 min) solgt til DR, SVT, YLE, Canal+ Frankrig, DVD distribution via SF og forhandlinger med NRK, ZDF, CBBC og Cartoon Network / 5 virale kortfilm (youtube, facebook) / Mobil App og spil (Iphone / Ipad / android) / App spil 2 / E-bog / Live event (Marco Marcaco hoppeborg der vil turnere i Skandinavien). Samlet budget = DKK (se i øvrigt bilag 2). 8

9 Sunshine Kathy var som udgangspunkt kun en Tv-serie, men grundet High Five Kids består universet nu yderligere af: Web-site med mini-spil / 2 større Apps / interaktive bøger / sæson 2 af Tv-serien er under udvikling. Samlet budget = NOK (se i øvrigt bilag 3). Den samlede økonomi genereret af High Five Kids er cirka DKK , størstedelen via økonomiske parter nævnt under cases ovenfor. OBS: Bemærk at samlet økonomi er beregnet på baggrund af kun 2 ud af 6 stadig aktive projekter. Globaliseringspuljens støtteandel på DKK udgør 2% af genereret økonomi så langt. FREMTID Fondet har budgetteret med et High Five Kids II initiativ i 2012 via eget budget, idet bestyrelse og direktør anser området som essentielt. En endelig evaluering og en fremadrettet anbefaling er udarbejdet af Liz Rosenthal (Power to the Pixel). Fondet vil snarest annoncere ramme og deadline for anden runde. KONKLUSION Det er af største vigtighed, at der produceres godt indhold til nordiske børn og unge på diverse platforme - også fremover. Det er blandt andet her, de kommende generationer tager deres afsæt i forhold til, hvem de er, hvilke værdier der skal findes i deres verden samt hvilken kultur de kommer fra - og skal tage ansvar for at føre videre. High Five Kids initiativet har været en rigtig kick-starter for en række projekter, hvoraf flere allerede er i markedet eller i produktion. Med få midler har Fondet fået ekspertise til regionen, initieret samarbejder og udviklet og startet produktioner. Ovennævnte tal og resultater taler for sig selv. High Five Kids er et essentielt og oplagt initiativ at videreføre, her kan man for alvor tale om en innovativ og kreativ industri på tværs af brancher. 9

10 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA Fondet indgik samarbejde med den amerikanske VOD (video on demand) distributør, Eurocinema. High Five VOD North America er i sit koncept den første skandinaviske VOD filmfestival nogensinde. Formålet var, at promovere og brande nordiske film generelt, at specifikt sælge visninger af 12 udvalgte titler (hvor festival-konceptet skulle skabe synergieffekt) samt at afprøve en ny forretningsmodel på det digitale marked. Abonnenter i USA og engelsktalende Canada kunne, i perioden 1. maj til 31. oktober, mod betaling se nordiske kvalitetsfilm via computer eller kabel-tv. Som jurymedlem kunne seeren stemme på bedste film med chance for at vinde priser relateret til film og Norden. RESULTAT Eurocinema gjorde et evident godt stykke arbejde. Initiativet har fået meget god pressedækning i amerikanske og europæiske medier. Eurocinemas direktør har deltaget på flere amerikanske seminarer og diskuteret nye forretningsmodeller med udgangspunkt i High Five VOD. (Se i øvrigt bilag 4). Økonomiske parter Alle indtægtsopgørelser er endnu ikke rapporteret, men det estimeres, at mellem downloads af USD 5 = NOK er indtægts-resultat. Set i forhold til at Globaliseringspuljen har investeret DKK og Eurocinema, som økonomisk part til Fondet, omkring DKK kan initiativet i et 1:1 forhold ikke regnes for en god forretning. Her skal kulturspredning, promotion af nordiske film og Norden som region, værdifuld know-how på et distributionsområde som stadig er i sin tidlige udvikling og Norden som forgangsregion i forhold til nye forretningsmodeller medregnes. Vi havde ikke tilpas stærke titler i line-up 2011, det har haft afgørende betydning, for det ikke helt tilfredsstillende økonomiske resultat. FREMTID Fondet vil i 2012 indgå et samarbejde med platformen MUBI, en VOD udbyder med aktive brugere i vor målgruppe. MUBI arbejder målrettet og intelligent med sociale midler og skabelse af communities. VOD 2012 vil være et globalt initiativ, men have særlig fokus på BRIC landene samt Tyrkiet og Mexico. KONKLUSION VOD er et forretningsområde, vi ikke har råd til at ignorere, det vil få stor betydning for film- og tvindustrien i fremtiden. Nye forretningsmodeller er nødvendige og får branchen ikke tilstrækkeligt knowhow, står vi svagt i konkurrencen om nye markeder og markedsandele. Fondet har stort ønske om at fortsætte arbejdet med nordiske film på nye digitale platforme. 10

11 MASTER CLASS ANDY HARRIES En master class med UK producer Andy Harries (The Queen) blev afviklet i forbindelse med Fondets årlige arrangement, Nordiske Talenter, september 2010 med 180 deltagere. Andy Harries internationale viden om og indsigt i produktion af både film og tv, samt hans erfaring med lange samarbejder med manusforfattere, instruktører og skuespillere som Peter Morgan, Stephen Frears og Helen Mirren, var til stor inspiration for den tilstedeværende nordiske branche. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK Fondet og deltagere med estimeret DKK HELEN MIRREN I forbindelse med offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris 2011, blev den svenske film, Svinalängorna vist for en fuld sal (250 deltagere) i Grand Teatret i København den 17. oktober. Publikum (bl.a. film- og tv-branchen samt nordiske journalister) havde efterfølgende en unik mulighed for at overvære en samtale mellem den verdensberømte og højt respekterede Helen Mirren (årets juryformand) og Pernilla August, der skarpt og veloplagt gav indblik i erfaringer og arbejdsmetoder. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK , Norden i Fokus med DKK , Nordisk Ministerråd (EKK) med DKK og Fondet med estimeret DKK ud af et større budget for hele offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris. FREMTID Fondet har pt. ikke specifikke planer om en master class i Der arbejdes dog på at få en lignende kapacitet som Helen Mirren som juryformand for Nordisk Råds Filmpris. Lykkedes det, vil en master class med juryformand og vindere arrangeres i forbindelse med offentliggørelsen af vinderfilmen. KONKLUSION Det er ikke muligt konkret at måle succesen / udkommet af en master class, men det er selvsagt inspirerende og nødvendigt at høre de allerbedste tale - og bevidne, at selv de rammes af bekymring og tvivl, men trods det har modet og talentet til at opnå det ypperligste. Fondet ønsker fremover, at give den nordiske branche det input, der kan løfte barren for hvad vi tror muligt og dermed hvad vi kan opnå. 11

12 RAPPORT OM BRIK LANDENE En rapport om BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) og om det fremadrettet vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre aktiviteter her, udarbejdes af konsulentfirmaet, Strategic Films. Rapporten har primært fokus på 2011 og første kvartal RESULTAT Rapporten publiceres i foråret FREMTID Alt efter rapportens rekommandationer vil Fondet tage stilling til næste eventuelle skridt i relation til BRIK landene. BILAG 1) Quotes on High Five Cinema Distribution Support 2) High Five Kids Marco Macaco 3) High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid) 4) Press High Five VOD Oslo, Hanne Palmquist Nordisk Film & TV Fond 12

13 QUOTES; THE HIGH FIVE CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT SCHEME RIKKE ENNIS, CEO, TRUST NORDISK: High Five has been a great support for us as a sales agent as well as our distributors. We have felt an increase in the number of sales of especially less commercial titles and where distributors were doubtful about the business case. The support from High Five made them decide to take a chance and actually release these films theatrically. Some of the films have turned out to be a success. The feed-back from distributors has been overwhelming and as of today we are still being asked whether the initiative will continue at some point. It would be a great victory for the globalization of Nordic films to renew the High Five Support. A quote from one of our good distributors: "The incentive given by high five nordisk film fund gave me the possibility to discover and aquire the more difficult and delicate Nordic films. With the support given by the funds I am able to increase my acquisitionbudget for Nordic film with at least 15 procent. In the last two years the interest in Nordic films has grown. The possibilty the discover other Nordic directors, genres and actors helped enormously. The extra budget to spend on P/A contributed to a higher interest in terms of admissions in Nordic films in Benelux. JACEK KLOS, VIVARTO (POLAND): The High Five Support for international distribution does work and is needed. 1. There is no alternative programme dedicated to Scandinavian films. Some other countries have their funds (e.g. France, Germany) which work efficient. If there are no very serious economical obstacles Scandinavia should get back to the High Five Cinema. 2. The only way to support distribution of Scandinavian cinema remains Media Programme. The problem is that the criteria of Selective grants have become much harder to fulfill lately. We experienced it twice - with "En familie" and "En ganske snill mann". High Five grant helped to promote the latter. 3. Perspective of the fund that supports distribution is important also at the stage of buying the licence. For the distributor it is easier to sign the contract when he knows that he can count for P&A grant in the future. This can make more distributors interested in buying Scandinavian titles to distribute them in their countries. 4. The rules of the High Five are transparent and the way to apply easy to understand. 5. The application process limited to the Internet is convenient and limits bureaucracy to minimum. SINNIA TAM, FIRST DISTRIBUTORS (HONG KONG): We think the program should continue, because for us in Hong Kong, the box-office is dominated by big budget U.S. block busters, so for non-mainstream films, especially non-chinese or non-english films are especially hard to break into the market. Only unless the film has gotten some major prizes, Oscar nomination, or have an internationally known cast in the film, would we ever get some buzz, coverage from the local press. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

14 We are rarely able to sell non-mainstream films to Pay TV, let alone Free TV, more so in the present economy climate. Therefore only with the grant, will we be able to consider buying. FELIX VANGINDERHUYSEN, JEKINO DISTRIBUTIE (BELGIUM): Even when Jekino Distribution has been for many years a die hard in the distribution of Nordic films for children, we can tell you that this support given by the High Five program was very welcome. It is not evident to release every year 3, 4 or 5 new films from the Nordic and therefore every support is needed. We were a (little) bit disappointed that the support for each title was not that high (3.000 to ), but as we received this for 5 films, it helped us after all quite well to maintain our policy. Without this support we probably would have released one film less. And as we believe that in the future the Nordic countries will continue to produce quality films for children, we only can insist in the re-installing of this support program. It would not only be a financial support for our work, but certainly also a moral recognition. CHRISTIAN THOMAS, IMAGINE FILM (BELGIUM): We release every year a couple of Nordic films, such as in 2011: Armadillo, Sound of Noise, A Somewhat Gentle Man, Melancholia The support we received for Armadillo and Sound of Noise really helped to increase the visibility of those titles especially as they hadn't been supported through MEDIA. MELINA DIAZMERCADO DELFÍN, CINETECA NACIONAL (MEXICO) This year we have planned the release of A somewhat gentle man, and we were planning to apply for this support in order to invite the film director Hans Peter Molland ), without the support there s no way we can afford it. In Mexico, the distribution of Norwegian films is really rare and this kind of support can make a little change. Last year for example, with SUBMARINO we have a great success with the visit of Jakob Cedergren (main role of the film) and it helped a lot to increase the interest in the movie. Besides as we are not commercial distributors, we do not release our films with more than 3 film prints and with this support enable us to do it with at least 5 film prints. FABIEN ARSÉGUEL & TOBIAS LEHMANN, ALAMONDE FILMDISTRIBUTION (GERMANY) We are very pleased about being selected for financial support for the German release of KONGEN AV BASTOY (KING OF DEVIL S ISLAND). The grant will help us stating this foreign language film on the increasingly difficult marketplace. The program of International Cinema Distribution Support of the Nordisk Film & TV Fond encourages international distributors to invest in promoting and distributing films from Scandinavian countries. It enables to protect and enhance cultural diversity and increases the circulation of Scandinavian audiovisual works which may reinforce the competitive dynamic on the European film market. Alamode aims to bring independent Arthouse cinema to the attention of a wide audience. The granted support of High Five International will (amongst others) help us exploit this amazing title in Germany and we are expecting great reviews. This program is urgently needed to guarantee the international exchange and strengthen the diversity on the international film market. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

15

16 High Five Kids Marco Macaco Before our participation in High Five Kids our main focus were on the feature film production of Marco Macaco (formerly named Carlo's Casino). But the development funding, the intense workshops and guidance from the world-class experts during High Five Kids sessions opened our eyes to the possibilities of expanding our Marco Macaco universe into new platforms. The lesson learned was, if you want to succeed in making movies for children in todays market, you have to think in creating whole universes on many levels and on all kinds of media. Not just a single movie. In other words, it is vital to be present on the platforms that the children are using. Thanks to the participation in High Five Kids, we have, until now, developed a TV-Series, a mobile app and game, an E-book, a viral web-shorts series and - with a little luck - also a live-event. The facts for each platform are: TV-SERIES: A 52 x 5.5 min animated TV-series The Marco Macaco Show in final financing. TV-series sold to DR, SVT, YLE and Canal+ (France) plus Nordic DVD distribution by SFFilm. Final negotiations with NRK, ZDF, CBBC and Cartoon Network, South America. Attached sales agent: Zodiak Kids Pilot episode ready for MIPTV Budget: 21.5 mill Dkr VIRAL SHORTS: 5 viral shorts (30 sec to 1.5 min) Will be seeded to Youtube.com and Facebook by Buzzanova. Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr MOBILE APP & GAME: A Marco Macaco App (IPhone/IPad & Android) Main landing page with game, shorts and E-Book Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr GAME 2: If the limited app game is well received, it will be upgraded to a full scale version. Budget: 1 mill Dkr E-BOOK: Marco Macaco the Story as E-Book. Partnership in international E-Book App (Iphone/IPad) with Danish publisher Peoples Press Junior. Budget: ,- Dkr

17 LIVE EVENT: The Marco Macaco universe as a giant musical jumping castle that will tour all of Scandinavia with live versions of Marco and Lulu. Final negotiations with financing partner. Budget: ,- Dkr. Creating a trans-media universe for children is an ongoing process. We have just arrived back from European Film Market in Berlin, where our Russian film distributor expressed strong interest in investing in even further development of the other platforms. In fact they stated that they had never seen such a well developed project in the independent market before. So it is possible that the 23,3 mill Dkr spin-off will grow even larger in near future. And it all started when High Five Kids opened our eyes and gave us the tools to build a trans-media universe around Marco Macaco. /Thomas Borch Nielsen Producer

18 HIGH FIVE CROSS MEDIA FOR KIDS & ELLEVILLE ELFRID Ved Frank Mosvold Kool Produktion AS ble valgt ut til å være med på High Five Cross Media for Kids med prosjektet Elleville Elfrid (Sunshine Kathy). Gjennom High Five fikk Kool Produktion AS utviklet en ny og spennende cross media strategi for barne- tv serien vår. Vi håper Nordisk Film og TV Fond vil fortsette dette kurset og vil anbefale High Five til alle andre produsenter av underholdning for barn om å være med på eventuelle nye lignende arrangementer. På High Five fikk vi diskutere nye digitale muligheter og nye strategier med internasjonale aktører med bred cross media erfaring. Hele vår elleville cross media strategi, og spesielt digitale satsning ble utvilet under High 5. Dette er vi i dag veldig glad for. Kool Produktion AS dro til Pixel Lab arrangementet på Schæffergården i midten november 2010 med vårt animasjonsprosjekt Elleville Elfrid. TV serien vår er naivistisk og barnslig animasjon rettet mot barn i alderen 3 til 6 år. Vi var usikre på hvordan vi kunne utnytte dagens digitale mulgiheter. Etter samtaler med Paul Tyler (fra KEA), Greg Childs (Childseye) og ikke minst Nuno Bernardo (beactive) begynte vår strategi å ta form. Det var spesielt spennende å diskutere strategier med kollegaer fra de andre nordiske landene. Tav Klitgaard med prosjektet ABCity og Thomas Broch Nielsen fra Nice Ninja (Carlos Casino) ga oss mange nyttige råd og verdifull veiledning. Etter Schæffergården jobbet vi med prosjektet og strategien helt frem til pitche- workshopen i København 6. mars, hvor vi presenterte vårt konsept og digitale strategi. For å være helt ærlig ble dette en nedtur for oss. Våre ideer og vår presentasjon ble torpedert. Paul Tyler stilte kritiske spørsmål og ga oss den viktige motstanden som vi trengte. Vi måtte igjen sitte ned med teamet vårt i Oslo og gå igjennom konseptet og strategien. Det var egentlig først da vi presenterte Elleville Elfrid foran investorer, kringkastere og andre interesserte under det International Cross Media Seminar i Malmø mars at hele vår digitale strategi ble klar. Vi ville satse på gratis web- sider med spill til kringkasterne og utvikle app- spill til målgruppen. På one to one møtene med kringkasterne, fondene og investorene etter pitchen fikk vi mulighet til å diskutere våre nye ideer. Det var vårt møte med Kaja Hench Dyrlie som resulterte i at vi fikk støtte til å produsere våre første apper. Det var også Dyrlie som introduserte oss til spillutviklere i Norge. Dette medførte at vi avsluttet vårt samarbeid med tidligere digitale partner og vi jobber nå med en av de mest spennende og beste app utviklerne i Norge; Rock Pocket Games. Siden High Five Cross Media for Kids har Kool Produktion AS laget en ellevill web- side sammen med Plug In Media i Brighton. Web- siden består av flere mini- spill for de aller minste. Vi har også utviklet 2 større Elleville Elfrid apps sammen med Rock Pocket. Web siden er lansert på hjemmesidene til NRK Super og vi har solgt 4,000 apper bare i Norge. Hoved appen er nominert til Gullstikka for best norskutvikled spill i I mars i år skal Ellevilde Ella begynne på DR og i april skal vi lansere appene i Danmark. Nå utvikler vi også en interaktivbok sammen med Bo Hr Hansen i Danmark. Han har skrevet manus til filmer som Kunsten at græde i kor og tv- serien Mikkel og guldkortet. Til sommeren og høsten skal tv- serien og appene lanseres i Israel og Finland. Vi utvikler nå vår internasjonale digitale satsing videre og vi har nye spennende elleville prosjekter på gang. Vårt digitale Elleville Elfrid budsjett har gått fra 0 kr til 1,360,000.- og øker stadig. Vår digitale satsing er finansiert av Innovasjon Norge, Nordisk Film og TV Fond (via High Five), Norsk Film Institutt, Rock Pocket Games og Kool Produktion AS. Kool Produktion AS ville ikke hatt noen digital satsning uten deltagelsen på High Five for Kids. Vi har også brukt vår digitale satsning til å koordinere og maksimere lanseringen av Elleville Elfrid bøkene, DVDene, appene og TV serien.

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision

årsberetning 2007 annual report 2007 440 timers nordisk tv-dramatik 440 hours of nordic tv drama flot år for nordvision årsberetning 2007 annual report 2007 The magazine issue Winter 2008 flot år for nordvision A splendid year for Nordvision Programudvekslingen bliver digital i 2008 Programme exchange goes digital in 2008

Læs mere

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark

Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark Onlineværktøjer skal sikre flere talenter til Syddanmark 1 Indhold Et fælles sprog og en nyttig værktøjskasse Indledning v/projektleder Anette Hutzen Kjær Fremtidens talenter skal til Syddanmark Sådan

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012

DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 1 DESIGNSKOLEN KOLDING /KOLDING SCHOOL OF DESIGN 2011-2012 2 3 Indholdsfortegnelse / Table of contents 04 Forord ved bestyrelsesformanden / Foreword by the Chairman of the Board 06 Indledning ved rektor

Læs mere

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst

Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Ekstern faglig evaluering af Copenhagen Art Festival Kvadriennale for samtidskunst Vinter 2012 Indholdsfortegnelse: Introduktion 3 Indledende bemærkninger 3 Projektet 3 Projektets mål 4 Baggrund for den

Læs mere

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram

Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Marketing og branding på de sociale medier En analyse af IWC s og Linde Werdelins tilgang til marketing og branding på Facebook og Instagram Kandidatafhandling Af Andreas Ejbye Andersen Uddannelse Cand.ling.merc,

Læs mere

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency

portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency portfolio JESPER CLAUSEN GRAFISK DESIGNER MDD agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N agency Agency D E S I G N + K O M M U N I K A T I O N MISSION AGENCY ER EN ERFAREN DESIGNVIRKSOMHED PÅ EN SÆRLIG

Læs mere

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden

the bid from Airbus. We feel that the price fuldt ud afspejler værdierne i Sat air. Siden N.E. Nielsen Vi er meget tilfredse med, at et markant We are very pleased that a significant majority 1 of Satair s shareholders have accep ted Formand for flertal 1 af Satairs ak tionærer har accepteret

Læs mere

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897

Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT CVR: 20921897 Thinking Global Development HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR: 20921897 Indhold Ledelsesberetning 03 CEO-letter 04 Hoved- og nøgletal for koncernen 05 Første halvår i hovedtræk 06 Finansiel udvikling 12 Ledelsespåtegning

Læs mere

Skolemadssatsningen i KBH EAT 2007-2012

Skolemadssatsningen i KBH EAT 2007-2012 Hvad ville vi Hvad gjorde vi Hvad blev det til? Skolemadssatsningen i KBH EAT 2007-2012 Københavns Madhus Bastbygningen www.kbhmadhus.dk Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Resume 9 Summary 14 Kapitel 1 Indledning

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende

FNAT. 3. blok 2010. Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende FNAT 3. blok 2010 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende 4 American perspectives on a Changing Climate 6 Giver Grøn Vækst bedre hotelservice i Jylland? 8 Besparelserne på LIFE 12 Hvor

Læs mere

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design

NORDVISION 2010/ Nordvision 2010. Udgivet af / Published by Nordvision. Design / Design NORDVISION 2010/ NORDVISION 2010/ Nordvision 2010 Udgivet af / Published by Nordvision Design / Design DR Design Redaktion / Production team Ib Keld Jensen Cecilie Stranger-Thorsen Mikael Skog Mikael Horvath

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet November-tema: I et i JCI I dette nummer: Formandens ord Referat havnerundfart, studenterkørsel og stegt flæsk Tema: I et i JCI Interview m Robbert van Waart, JCI VP 2012, Kim Roijakkers,

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Long term strategic collaboration in the construction industry

Long term strategic collaboration in the construction industry Long term strategic collaboration in the construction industry Case studies from Denmark and Sweden A pre-study Long term strategic collaboration in the construction industry case studies from Denmark

Læs mere

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd

H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd H.C. Andersen Prisen THe HAns CHrisTiAn Andersen AWArd en verdensomspændende æressag A world-wide matter of honour H.C. ANDERSEN PRISEN En verdensomspændende æressag THE HANS CHRISTIAN ANDERSEN AWARD

Læs mere

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog

Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Kristian Gylling Olesen Eva Thoft Peter Hasle Tage Søndergård Kristensen Virksomhedens sociale kapital Hvidbog Arbejdsmiljørådet Landskronagade 33 2100 København Ø

Læs mere

En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer

En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer GENE RERE DERE KLA MER BRUGER En analyse af reklametypens udfordringer og potentialer SPECIALE Humanistisk Informatik og Multimedier Aalborg Universitet, februar 2008 Kent Riddersholm Nielsen Christian

Læs mere

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006

Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Årsberetning Videnregnskab 2006 Annual Report Intellectual Capital Statement Experimentariums Årsberetning 2006 / Annual Report 2006 Ansvarshavende / Chief Editor Redaktion / Editor Oversættelse / Translation

Læs mere

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012

- Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 - Evaluering - Københavns Værtsprogram Projektperiode aug. 2011- dec. 2012 Indhold Sammenfatning s.1 Resultater s.1 Organisering og strukturering s.2 Projektbeskrivelse s.3 Baggrund s.3 Formål s.4 Projektperiode

Læs mere

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 -

Transportrådet. Kollektiv transport på landet. Juni 2002. Rapport nr. 02-03. - børn, unge og ældres perspektiv - 1 - Transportrådet Kollektiv transport på landet - børn, unge og ældres perspektiv Juni 2002 Rapport nr. 02-03 - 1 - - Forord Opretholdelse af offentlig transport i landområder er overvejende begrundet i sociale

Læs mere

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering

Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner. Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Proof of Concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner Midtvejsevaluering Udgivet af: Forsknings- og

Læs mere

Rapport fra første nordiske dialogworkshop

Rapport fra første nordiske dialogworkshop Projekt: Fremtidens forbrugerkrav til økologiske fødevarer Rapport fra første nordiske dialogworkshop Alternative forbruger-producent relationer og bæredygtig fødevareproduktion København, januar 2002

Læs mere

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012

Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Spillemyndighedens Årsberetning for 2012 The Danish Gambling Authority Annual Report 2012 Marts 2013 March 2013 Udgivet af Spillemyndigheden Marts 2013 ISBN 978 87 7121 629 5 Tryk Rosendahls Schults Grafisk

Læs mere

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010

Tryg Magazine. Vores nye visuelle identitet. Our new visual identity. August 2010 Tryg Magazine August 2010 For kolleger i Moderna og Tryg För kollegor inom Moderna och Tryg Trygin ja Modernan työtovereille Tema: Nyt nordisk brand Vores nye visuelle identitet Theme: A new Nordic brand

Læs mere

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER

NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER NY NORDISK MAD 10 ÅR EFTER SUSANNE KOLLE, TRINE MØRK OG KLAUS G. GRUNERT DCA RAPPORT NR. 049 NOVEMBER 2014 AU AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NY NORDISK

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014

Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked. Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Miljøprojekt nr. 1578, 2014 Titel: Kortlægning af danske renluftsløsninger på det globale marked Redaktion: Henrik Hassing, FORCE Technology

Læs mere

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually.

JUNE 2011. Insight is the in-house magazine. published biannually. Insight is the in-house magazine of the Danbor Service Group. It is published biannually. Publisher: Danbor Service AS, Kanalen 1, DK- 6700 Esbjerg, ph +45 7911 1900, info@danbor.dk, www.danbor.dk. Circulation:

Læs mere

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund

Kallelse till möte i StudentSamarbetet Øresund Studentkårerna vid: Lund den 26 april 2006 Lunds Universitet (LU) Københavns Universitet (KU) Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Handelshøjskolen i København (CBS) Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Læs mere