HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIGH FIVE! 2010-2011 RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND"

Transkript

1 HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND ENDELIG RAPPORT FORELIGGER

2 INDHOLD GLOBALISERINGSMIDLER HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT... 3 RESULTAT...3 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter)...4 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet)...5 Bruttoindtægter...6 FREMTID...7 KONKLUSION...7 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS... 8 RESULTAT cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy...8 FREMTID...9 KONKLUSION...9 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA...10 RESULTAT...10 FREMTID...10 KONKLUSION...10 MASTER CLASS...11 ANDY HARRIES...11 HELEN MIRREN...11 FREMTID...11 KONKLUSION...11 RAPPORT OM BRIK LANDENE...12 RESULTAT...12 FREMTID...12 Bilag...12 Quotes on High Five Cinema Distribution Support...12 High Five Kids Marco Macaco...12 High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid)

3 GLOBALISERINGSMIDLER Nordisk Film & TV Fond blev bevilliget ekstra øremærkede midler fra Nordisk Ministerråds Globaliseringspulje; DKK over perioden Denne rapport giver indsigt i resultatet frem til udgangen af Endelig rapport vil først foreligge i 2013, når samtlige initiativer under High Five lablen er afsluttede. Midlerne blev fordelt således: 4 mio: High Five International Cinema Distribution Support samt rapport om BRIK landene som evt. kommende indsatsområde 2 mio: Digitale Medier / VOD 1 mio: Master Classes; The High Five Kids Power to the Pixel Lab The High Five Power to the Pixel Forum & Seminar Andy Harries Helen Mirren HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT High Five International Cinema Distribution Support var en støtteordning, hvor internationale distributører, kunne ansøge Fondet om delvis dækning af markedsføringsudgifterne i forbindelse med biografpremiere af en nordisk film i sit hjemland (udenfor Norden). High Five Cinema blev markedsført på festivalerne Berlin, Cannes, Haugesund og Toronto. Første deadline var den 16. august Fondet modtog 58 ansøgninger (næsten en fordobling i forhold til High Five Torontos 32 ansøgninger i 2009 et begrænset pilotprojekt). En ekspertgruppe gennemgik ansøgningerne og 44 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Anden runde blev afviklet med deadline den 1. februar Ekspertgruppen mødtes i Berlin og 42 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Alle internationale distributører har modtaget kontrakt. Resultat og evaluering af filmenes performance leveres til Fondet senest seks måneder efter biografpremiere. Efterfølgende udbetales støtten. RESULTAT De nordiske salgsselskaber, filminstitutterne og berørte internationale distributører har alle ytret stor tilfredshed med initiativet. Salgsselskaberne vurderer, at initiativet har generet et mersalg på 15-20%. Økonomiske parter Fondet har ikke modtaget direkte økonomiske midler til High Five Cinema ud over globaliseringspuljens bevilling i forhold til konkrete distributionsstøtteudbetalinger samt drift. Som nedenstående tal viser har initiativet generet en meget omfattende økonomi til gavn for de implicitte titler og rettighedshavere og Norden som region. Fondet har på nuværende tidspunkt udbetalt en samlet distributionsstøtte på (8 af de i alt 86 støtter er endnu i proces og ikke udbetalt. Brutto biografindtægten fra de 8 støtter er ikke iberegnet nedenstående indtægter, disse bliver med andre ord større. 3

4 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter) De i alt 38 titler (som de 86 støtter er bevilliget til) er sammenlagt solgt for en Minimum Garanti (distributørernes forhåndsbetaling af indtægter til rettighedshaver) = Ud fra vurderingen, at High Five Cinema har generet et mersalg på 15-20%, har initiativet medført en yderligere Minimum Garanti til nordiske rettighedshavere på: Ved 15% = Ved 20% = Dvs. det fulde beløb, Fondet har bevilliget til internationale distributører pt. ( ), er tjent hjem til nordiske rettighedshavere som Minimum Garanti ved et mersalg på 17,11%. 4

5 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet) Totalt er de 38 titler markedsført for et samlet beløb på I marketing-værdi har High Five Cinema i biografvinduet genereret følgende: Ved 15% = Ved 20% = Ser man på parameteret, kulturspredning af nordiske film i biografvinduet og tager udgangspunkt i et 20% mersalg, har de bevilligede genereret en merværdi på 350%. I gennemsnit dækkes 7% af marketingudgifterne via High Five Cinema støtten (Globaliseringspuljen). Øvrige 93% dækkes af respektive internationale distributører via privat investering, Media støtte o.a. I ovenstående tal er den værdi, som redaktionel mediedækning modsvarer, ikke indregnet. Filmene vil efterfølgende få premiere i video- og Tv-vinduet og mer-værdien i forhold til kulturspredning vil derfor totalt blive større end 350%. 5

6 Bruttoindtægter (baseret på biografindtægter, kommende video og Tv- indtægter er ikke medregnet) Samlet brutto biografindtægt for de støttede film der haft premiere p.t. = Heraf har High Five Cinema genereret: Ved 15% = Ved 20% = Hvor stor bruttoindtægten bliver på den enkelte titel kan først opgøres, når alle distributørens licensrettigheder er blevet udnyttet. Nettoindtægten er beroende på den enkeltstående aftale mellem distributør og rettighedshaver. 6

7 FREMTID Filminstitutterne opfordrede Fondet til at fortsætte initiativet i Fondet kontaktede det norske kulturministerium (idet Norge har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2012) om forlængelse og deri implicit en ansøgning om yderligere midler fra Nordisk Ministerråd, hvilket blev positivt modtaget. Desværre blev der ikke ydet yderligere støtte i KONKLUSION Branchen bakker i høj grad op om en fortsættelse, idet High Five Cinema giver nordiske film en kulturel nødvendig og økonomisk lukrativ konkurrencefordel i et stadigt sværere internationalt marked. Tillige er det et rigtigt signal at sende til internationale distributører, at Norden som region anerkender udfordringen i at distribuere film fra smalle sprogområder. (Se i øvrigt bilag 1, Quotes on the High Five Cinema Distribution Support). Ud fra ovenstående beskrivelse og beregninger kan det konkluderes, at initiativet er yderst vellykket både i et kulturelt og kommercielt perspektiv. Fondet mener, at High Five Cinema absolut bør fortsætte i samme eller større omfang i 2013 og fremadrettet. 7

8 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS Visionen med High Five Cross Media Content For Kids var at skabe tværmedialt kvalitetsindhold til nordiske børn. Primære medier var film og/eller tv, men støttede projekter skulle ligeledes udvikle indhold til øvrige platforme (spil, mobiltelefoner, ipads, online osv.). High Five Kids blev lanceret under BUFF:FF og Nordic Game konferencen i Deadline for ansøgning var 6. September. Fondet modtog 38 ansøgninger, hvilket vidnede om initiativets rigtige indhold og timing. En nordisk redaktionsgruppe gennemgik ansøgningerne og syv projekter blev udvalgt. Spændet var bredt i forhold til indhold, genrer og form samt målgruppe, platforme og produktionslande. Hvert projekt modtog en udviklingsstøtte på NOK (disse betalt af Fondets årlige budget) og gennemgik et udviklingsforløb med internationale eksperter, arrangeret i samarbejde med det engelske selskab Power to the Pixel. Første fase, High Five Power to the Pixel Lab, blev afviklet november Anden og sidste fase den marts, med et finansieringsforum for støttede projekter og nordiske nøglefinansierer - samt et internationalt cross media seminar. 150 nordiske deltagere sad overfor nogle af de største internationale eksperter på området; blandt andre Jeff Gomez (Starlight Runner Ent. USA), Karen Heldoorn (Aardman Animation, UK) og Gemma Derksen (NRCV, Holland). Arrangementet blev støttet af Nordisk Computerspilprogram og Nordbuk (Nordiske børne- og ungdomskomité). RESULTAT Initiativet er blevet grundigt evalueret og har vist sig meget vellykket. Seks ud af syv støttede projekter er stadig i udvikling eller i produktion. Succeskriteriet var oprindeligt to ud af seks, siden blev det besluttet at støtte et syvende projekt. Projektudviklingsstøtte og økonomiske parter Udgiften til initiativet kan deles op i henholdsvis; 7 udviklingsstøtter af NOK = NOK Beløbet er taget af Fondets årlige budget og dermed er de økonomiske parter: Nordisk Ministerråd, de 5 nordiske filminstitutter samt 12 nordiske Tv-stationer. Det samlede udviklingsbudget for de 7 projekter var på NOK , hvoraf Fondet, som nævnt, bevilligede NOK , hvilket svarer til 40%. De resterende NOK , hvilket svarer til 60%, er primært produktionsselskabernes private investering og sekundært støtte fra bl.a. Nordisk Computerspilprogram, Innovasjon Norge, DR, Den Finske Filmstiftelse og Media. Workshop / Master Class og økonomiske parter Workshop / Master Class forløbet, som beskrevet ovenstående, havde et samlet budget på cirka , støttet af henholdsvis Globaliseringspuljen (cirka DKK ), Nordbuk (DKK ) og Nordisk Computerspilprogram (SEK ). Det vil sige, at af det totale High Five Kids budget har Globaliseringspuljen støttet med cirka 13%. 2 cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy Med udgangspunkt i 2 af de stadig 6 aktive projekter, er det interessant at se, hvor meget tværmedialt indhold til børn High Five Kids har initieret - og hvad dette indhold svarer til økonomisk. Marco Macaco var som udgangspunkt alene en spillefilmproduktion. Pga. High Five Kids initiativet er filmen nu udviklet som et tværmedialt univers, der består af: En animeret Tv-serie (52 x 5,5 min) solgt til DR, SVT, YLE, Canal+ Frankrig, DVD distribution via SF og forhandlinger med NRK, ZDF, CBBC og Cartoon Network / 5 virale kortfilm (youtube, facebook) / Mobil App og spil (Iphone / Ipad / android) / App spil 2 / E-bog / Live event (Marco Marcaco hoppeborg der vil turnere i Skandinavien). Samlet budget = DKK (se i øvrigt bilag 2). 8

9 Sunshine Kathy var som udgangspunkt kun en Tv-serie, men grundet High Five Kids består universet nu yderligere af: Web-site med mini-spil / 2 større Apps / interaktive bøger / sæson 2 af Tv-serien er under udvikling. Samlet budget = NOK (se i øvrigt bilag 3). Den samlede økonomi genereret af High Five Kids er cirka DKK , størstedelen via økonomiske parter nævnt under cases ovenfor. OBS: Bemærk at samlet økonomi er beregnet på baggrund af kun 2 ud af 6 stadig aktive projekter. Globaliseringspuljens støtteandel på DKK udgør 2% af genereret økonomi så langt. FREMTID Fondet har budgetteret med et High Five Kids II initiativ i 2012 via eget budget, idet bestyrelse og direktør anser området som essentielt. En endelig evaluering og en fremadrettet anbefaling er udarbejdet af Liz Rosenthal (Power to the Pixel). Fondet vil snarest annoncere ramme og deadline for anden runde. KONKLUSION Det er af største vigtighed, at der produceres godt indhold til nordiske børn og unge på diverse platforme - også fremover. Det er blandt andet her, de kommende generationer tager deres afsæt i forhold til, hvem de er, hvilke værdier der skal findes i deres verden samt hvilken kultur de kommer fra - og skal tage ansvar for at føre videre. High Five Kids initiativet har været en rigtig kick-starter for en række projekter, hvoraf flere allerede er i markedet eller i produktion. Med få midler har Fondet fået ekspertise til regionen, initieret samarbejder og udviklet og startet produktioner. Ovennævnte tal og resultater taler for sig selv. High Five Kids er et essentielt og oplagt initiativ at videreføre, her kan man for alvor tale om en innovativ og kreativ industri på tværs af brancher. 9

10 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA Fondet indgik samarbejde med den amerikanske VOD (video on demand) distributør, Eurocinema. High Five VOD North America er i sit koncept den første skandinaviske VOD filmfestival nogensinde. Formålet var, at promovere og brande nordiske film generelt, at specifikt sælge visninger af 12 udvalgte titler (hvor festival-konceptet skulle skabe synergieffekt) samt at afprøve en ny forretningsmodel på det digitale marked. Abonnenter i USA og engelsktalende Canada kunne, i perioden 1. maj til 31. oktober, mod betaling se nordiske kvalitetsfilm via computer eller kabel-tv. Som jurymedlem kunne seeren stemme på bedste film med chance for at vinde priser relateret til film og Norden. RESULTAT Eurocinema gjorde et evident godt stykke arbejde. Initiativet har fået meget god pressedækning i amerikanske og europæiske medier. Eurocinemas direktør har deltaget på flere amerikanske seminarer og diskuteret nye forretningsmodeller med udgangspunkt i High Five VOD. (Se i øvrigt bilag 4). Økonomiske parter Alle indtægtsopgørelser er endnu ikke rapporteret, men det estimeres, at mellem downloads af USD 5 = NOK er indtægts-resultat. Set i forhold til at Globaliseringspuljen har investeret DKK og Eurocinema, som økonomisk part til Fondet, omkring DKK kan initiativet i et 1:1 forhold ikke regnes for en god forretning. Her skal kulturspredning, promotion af nordiske film og Norden som region, værdifuld know-how på et distributionsområde som stadig er i sin tidlige udvikling og Norden som forgangsregion i forhold til nye forretningsmodeller medregnes. Vi havde ikke tilpas stærke titler i line-up 2011, det har haft afgørende betydning, for det ikke helt tilfredsstillende økonomiske resultat. FREMTID Fondet vil i 2012 indgå et samarbejde med platformen MUBI, en VOD udbyder med aktive brugere i vor målgruppe. MUBI arbejder målrettet og intelligent med sociale midler og skabelse af communities. VOD 2012 vil være et globalt initiativ, men have særlig fokus på BRIC landene samt Tyrkiet og Mexico. KONKLUSION VOD er et forretningsområde, vi ikke har råd til at ignorere, det vil få stor betydning for film- og tvindustrien i fremtiden. Nye forretningsmodeller er nødvendige og får branchen ikke tilstrækkeligt knowhow, står vi svagt i konkurrencen om nye markeder og markedsandele. Fondet har stort ønske om at fortsætte arbejdet med nordiske film på nye digitale platforme. 10

11 MASTER CLASS ANDY HARRIES En master class med UK producer Andy Harries (The Queen) blev afviklet i forbindelse med Fondets årlige arrangement, Nordiske Talenter, september 2010 med 180 deltagere. Andy Harries internationale viden om og indsigt i produktion af både film og tv, samt hans erfaring med lange samarbejder med manusforfattere, instruktører og skuespillere som Peter Morgan, Stephen Frears og Helen Mirren, var til stor inspiration for den tilstedeværende nordiske branche. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK Fondet og deltagere med estimeret DKK HELEN MIRREN I forbindelse med offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris 2011, blev den svenske film, Svinalängorna vist for en fuld sal (250 deltagere) i Grand Teatret i København den 17. oktober. Publikum (bl.a. film- og tv-branchen samt nordiske journalister) havde efterfølgende en unik mulighed for at overvære en samtale mellem den verdensberømte og højt respekterede Helen Mirren (årets juryformand) og Pernilla August, der skarpt og veloplagt gav indblik i erfaringer og arbejdsmetoder. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK , Norden i Fokus med DKK , Nordisk Ministerråd (EKK) med DKK og Fondet med estimeret DKK ud af et større budget for hele offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris. FREMTID Fondet har pt. ikke specifikke planer om en master class i Der arbejdes dog på at få en lignende kapacitet som Helen Mirren som juryformand for Nordisk Råds Filmpris. Lykkedes det, vil en master class med juryformand og vindere arrangeres i forbindelse med offentliggørelsen af vinderfilmen. KONKLUSION Det er ikke muligt konkret at måle succesen / udkommet af en master class, men det er selvsagt inspirerende og nødvendigt at høre de allerbedste tale - og bevidne, at selv de rammes af bekymring og tvivl, men trods det har modet og talentet til at opnå det ypperligste. Fondet ønsker fremover, at give den nordiske branche det input, der kan løfte barren for hvad vi tror muligt og dermed hvad vi kan opnå. 11

12 RAPPORT OM BRIK LANDENE En rapport om BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) og om det fremadrettet vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre aktiviteter her, udarbejdes af konsulentfirmaet, Strategic Films. Rapporten har primært fokus på 2011 og første kvartal RESULTAT Rapporten publiceres i foråret FREMTID Alt efter rapportens rekommandationer vil Fondet tage stilling til næste eventuelle skridt i relation til BRIK landene. BILAG 1) Quotes on High Five Cinema Distribution Support 2) High Five Kids Marco Macaco 3) High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid) 4) Press High Five VOD Oslo, Hanne Palmquist Nordisk Film & TV Fond 12

13 QUOTES; THE HIGH FIVE CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT SCHEME RIKKE ENNIS, CEO, TRUST NORDISK: High Five has been a great support for us as a sales agent as well as our distributors. We have felt an increase in the number of sales of especially less commercial titles and where distributors were doubtful about the business case. The support from High Five made them decide to take a chance and actually release these films theatrically. Some of the films have turned out to be a success. The feed-back from distributors has been overwhelming and as of today we are still being asked whether the initiative will continue at some point. It would be a great victory for the globalization of Nordic films to renew the High Five Support. A quote from one of our good distributors: "The incentive given by high five nordisk film fund gave me the possibility to discover and aquire the more difficult and delicate Nordic films. With the support given by the funds I am able to increase my acquisitionbudget for Nordic film with at least 15 procent. In the last two years the interest in Nordic films has grown. The possibilty the discover other Nordic directors, genres and actors helped enormously. The extra budget to spend on P/A contributed to a higher interest in terms of admissions in Nordic films in Benelux. JACEK KLOS, VIVARTO (POLAND): The High Five Support for international distribution does work and is needed. 1. There is no alternative programme dedicated to Scandinavian films. Some other countries have their funds (e.g. France, Germany) which work efficient. If there are no very serious economical obstacles Scandinavia should get back to the High Five Cinema. 2. The only way to support distribution of Scandinavian cinema remains Media Programme. The problem is that the criteria of Selective grants have become much harder to fulfill lately. We experienced it twice - with "En familie" and "En ganske snill mann". High Five grant helped to promote the latter. 3. Perspective of the fund that supports distribution is important also at the stage of buying the licence. For the distributor it is easier to sign the contract when he knows that he can count for P&A grant in the future. This can make more distributors interested in buying Scandinavian titles to distribute them in their countries. 4. The rules of the High Five are transparent and the way to apply easy to understand. 5. The application process limited to the Internet is convenient and limits bureaucracy to minimum. SINNIA TAM, FIRST DISTRIBUTORS (HONG KONG): We think the program should continue, because for us in Hong Kong, the box-office is dominated by big budget U.S. block busters, so for non-mainstream films, especially non-chinese or non-english films are especially hard to break into the market. Only unless the film has gotten some major prizes, Oscar nomination, or have an internationally known cast in the film, would we ever get some buzz, coverage from the local press. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

14 We are rarely able to sell non-mainstream films to Pay TV, let alone Free TV, more so in the present economy climate. Therefore only with the grant, will we be able to consider buying. FELIX VANGINDERHUYSEN, JEKINO DISTRIBUTIE (BELGIUM): Even when Jekino Distribution has been for many years a die hard in the distribution of Nordic films for children, we can tell you that this support given by the High Five program was very welcome. It is not evident to release every year 3, 4 or 5 new films from the Nordic and therefore every support is needed. We were a (little) bit disappointed that the support for each title was not that high (3.000 to ), but as we received this for 5 films, it helped us after all quite well to maintain our policy. Without this support we probably would have released one film less. And as we believe that in the future the Nordic countries will continue to produce quality films for children, we only can insist in the re-installing of this support program. It would not only be a financial support for our work, but certainly also a moral recognition. CHRISTIAN THOMAS, IMAGINE FILM (BELGIUM): We release every year a couple of Nordic films, such as in 2011: Armadillo, Sound of Noise, A Somewhat Gentle Man, Melancholia The support we received for Armadillo and Sound of Noise really helped to increase the visibility of those titles especially as they hadn't been supported through MEDIA. MELINA DIAZMERCADO DELFÍN, CINETECA NACIONAL (MEXICO) This year we have planned the release of A somewhat gentle man, and we were planning to apply for this support in order to invite the film director Hans Peter Molland ), without the support there s no way we can afford it. In Mexico, the distribution of Norwegian films is really rare and this kind of support can make a little change. Last year for example, with SUBMARINO we have a great success with the visit of Jakob Cedergren (main role of the film) and it helped a lot to increase the interest in the movie. Besides as we are not commercial distributors, we do not release our films with more than 3 film prints and with this support enable us to do it with at least 5 film prints. FABIEN ARSÉGUEL & TOBIAS LEHMANN, ALAMONDE FILMDISTRIBUTION (GERMANY) We are very pleased about being selected for financial support for the German release of KONGEN AV BASTOY (KING OF DEVIL S ISLAND). The grant will help us stating this foreign language film on the increasingly difficult marketplace. The program of International Cinema Distribution Support of the Nordisk Film & TV Fond encourages international distributors to invest in promoting and distributing films from Scandinavian countries. It enables to protect and enhance cultural diversity and increases the circulation of Scandinavian audiovisual works which may reinforce the competitive dynamic on the European film market. Alamode aims to bring independent Arthouse cinema to the attention of a wide audience. The granted support of High Five International will (amongst others) help us exploit this amazing title in Germany and we are expecting great reviews. This program is urgently needed to guarantee the international exchange and strengthen the diversity on the international film market. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

15

16 High Five Kids Marco Macaco Before our participation in High Five Kids our main focus were on the feature film production of Marco Macaco (formerly named Carlo's Casino). But the development funding, the intense workshops and guidance from the world-class experts during High Five Kids sessions opened our eyes to the possibilities of expanding our Marco Macaco universe into new platforms. The lesson learned was, if you want to succeed in making movies for children in todays market, you have to think in creating whole universes on many levels and on all kinds of media. Not just a single movie. In other words, it is vital to be present on the platforms that the children are using. Thanks to the participation in High Five Kids, we have, until now, developed a TV-Series, a mobile app and game, an E-book, a viral web-shorts series and - with a little luck - also a live-event. The facts for each platform are: TV-SERIES: A 52 x 5.5 min animated TV-series The Marco Macaco Show in final financing. TV-series sold to DR, SVT, YLE and Canal+ (France) plus Nordic DVD distribution by SFFilm. Final negotiations with NRK, ZDF, CBBC and Cartoon Network, South America. Attached sales agent: Zodiak Kids Pilot episode ready for MIPTV Budget: 21.5 mill Dkr VIRAL SHORTS: 5 viral shorts (30 sec to 1.5 min) Will be seeded to Youtube.com and Facebook by Buzzanova. Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr MOBILE APP & GAME: A Marco Macaco App (IPhone/IPad & Android) Main landing page with game, shorts and E-Book Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr GAME 2: If the limited app game is well received, it will be upgraded to a full scale version. Budget: 1 mill Dkr E-BOOK: Marco Macaco the Story as E-Book. Partnership in international E-Book App (Iphone/IPad) with Danish publisher Peoples Press Junior. Budget: ,- Dkr

17 LIVE EVENT: The Marco Macaco universe as a giant musical jumping castle that will tour all of Scandinavia with live versions of Marco and Lulu. Final negotiations with financing partner. Budget: ,- Dkr. Creating a trans-media universe for children is an ongoing process. We have just arrived back from European Film Market in Berlin, where our Russian film distributor expressed strong interest in investing in even further development of the other platforms. In fact they stated that they had never seen such a well developed project in the independent market before. So it is possible that the 23,3 mill Dkr spin-off will grow even larger in near future. And it all started when High Five Kids opened our eyes and gave us the tools to build a trans-media universe around Marco Macaco. /Thomas Borch Nielsen Producer

18 HIGH FIVE CROSS MEDIA FOR KIDS & ELLEVILLE ELFRID Ved Frank Mosvold Kool Produktion AS ble valgt ut til å være med på High Five Cross Media for Kids med prosjektet Elleville Elfrid (Sunshine Kathy). Gjennom High Five fikk Kool Produktion AS utviklet en ny og spennende cross media strategi for barne- tv serien vår. Vi håper Nordisk Film og TV Fond vil fortsette dette kurset og vil anbefale High Five til alle andre produsenter av underholdning for barn om å være med på eventuelle nye lignende arrangementer. På High Five fikk vi diskutere nye digitale muligheter og nye strategier med internasjonale aktører med bred cross media erfaring. Hele vår elleville cross media strategi, og spesielt digitale satsning ble utvilet under High 5. Dette er vi i dag veldig glad for. Kool Produktion AS dro til Pixel Lab arrangementet på Schæffergården i midten november 2010 med vårt animasjonsprosjekt Elleville Elfrid. TV serien vår er naivistisk og barnslig animasjon rettet mot barn i alderen 3 til 6 år. Vi var usikre på hvordan vi kunne utnytte dagens digitale mulgiheter. Etter samtaler med Paul Tyler (fra KEA), Greg Childs (Childseye) og ikke minst Nuno Bernardo (beactive) begynte vår strategi å ta form. Det var spesielt spennende å diskutere strategier med kollegaer fra de andre nordiske landene. Tav Klitgaard med prosjektet ABCity og Thomas Broch Nielsen fra Nice Ninja (Carlos Casino) ga oss mange nyttige råd og verdifull veiledning. Etter Schæffergården jobbet vi med prosjektet og strategien helt frem til pitche- workshopen i København 6. mars, hvor vi presenterte vårt konsept og digitale strategi. For å være helt ærlig ble dette en nedtur for oss. Våre ideer og vår presentasjon ble torpedert. Paul Tyler stilte kritiske spørsmål og ga oss den viktige motstanden som vi trengte. Vi måtte igjen sitte ned med teamet vårt i Oslo og gå igjennom konseptet og strategien. Det var egentlig først da vi presenterte Elleville Elfrid foran investorer, kringkastere og andre interesserte under det International Cross Media Seminar i Malmø mars at hele vår digitale strategi ble klar. Vi ville satse på gratis web- sider med spill til kringkasterne og utvikle app- spill til målgruppen. På one to one møtene med kringkasterne, fondene og investorene etter pitchen fikk vi mulighet til å diskutere våre nye ideer. Det var vårt møte med Kaja Hench Dyrlie som resulterte i at vi fikk støtte til å produsere våre første apper. Det var også Dyrlie som introduserte oss til spillutviklere i Norge. Dette medførte at vi avsluttet vårt samarbeid med tidligere digitale partner og vi jobber nå med en av de mest spennende og beste app utviklerne i Norge; Rock Pocket Games. Siden High Five Cross Media for Kids har Kool Produktion AS laget en ellevill web- side sammen med Plug In Media i Brighton. Web- siden består av flere mini- spill for de aller minste. Vi har også utviklet 2 større Elleville Elfrid apps sammen med Rock Pocket. Web siden er lansert på hjemmesidene til NRK Super og vi har solgt 4,000 apper bare i Norge. Hoved appen er nominert til Gullstikka for best norskutvikled spill i I mars i år skal Ellevilde Ella begynne på DR og i april skal vi lansere appene i Danmark. Nå utvikler vi også en interaktivbok sammen med Bo Hr Hansen i Danmark. Han har skrevet manus til filmer som Kunsten at græde i kor og tv- serien Mikkel og guldkortet. Til sommeren og høsten skal tv- serien og appene lanseres i Israel og Finland. Vi utvikler nå vår internasjonale digitale satsing videre og vi har nye spennende elleville prosjekter på gang. Vårt digitale Elleville Elfrid budsjett har gått fra 0 kr til 1,360,000.- og øker stadig. Vår digitale satsing er finansiert av Innovasjon Norge, Nordisk Film og TV Fond (via High Five), Norsk Film Institutt, Rock Pocket Games og Kool Produktion AS. Kool Produktion AS ville ikke hatt noen digital satsning uten deltagelsen på High Five for Kids. Vi har også brukt vår digitale satsning til å koordinere og maksimere lanseringen av Elleville Elfrid bøkene, DVDene, appene og TV serien.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Forretningsmodeller for mobile applikationer

Forretningsmodeller for mobile applikationer Forretningsmodeller for mobile applikationer Indsigt og strategi Søren Kottal Eskildsen Alexandra Instituttet A/S Skabelon til forretningsmodel for mobile Click to edit Master title style applikationer

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur, mode, design

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen.

ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014. Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen. ANALYSE AF FRIVILLIGES VÆRTSKAB UNDER EUROVISION SONG CONTEST KØBENHAVN 2014 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Juni 2014 INDHOLD Baggrund og formål... Hvem har vi talt med?... NICE

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument

Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com. Internt dokument Business Development Chris&an Steen Jensen, cje@egmont.com Internt dokument Digitale Center, DK CRM Marke&ng Consul&ng Tech Forretnings- udvikling Hvad kan det dække? Nye produkter baseret på proper&es

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK

FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK FDIH FRA SHOP TIL SERVICE.DK EFFEKTIV ECOMMERCE ER I DAG LANGT MERE END ET OPTIMERET KØBSFLOW OG RELATEREDE TILBUD. I OPLÆGGET SÆTTER KLAUS BUNDVIG FOKUS PÅ TO TENDENSER, SOM SER UD TIL AT FÅ STOR BETYDNING

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Agenda. Brugerdrevet innovation. Marked. Koncept. Konkurrent-analyse. Forhandlere. Alpha- og Betatest. Marketing-kampagne.

Agenda. Brugerdrevet innovation. Marked. Koncept. Konkurrent-analyse. Forhandlere. Alpha- og Betatest. Marketing-kampagne. PolyTune Agenda Marked Brugerdrevet innovation Koncept Konkurrent-analyse Forhandlere Alpha- og Betatest Marketing-kampagne Lancering Guitar-pedaler Hvad er en tuner? Guitar-stemmemaskine Bedst sælgende

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning

Ude af kontrol. Klaus Æ. Mogensen. Medlemsrapport 1 2010. Instituttet for Fremtidsforskning Ude af kontrol Medlemsrapport 1 2010 Klaus Æ. Mogensen Anarconomy vs. det kommercielle Gratis, copyleft Baseret på frivilligt arbejde Produceres og distribueres decentralt Opdateres løbende Ingen har ansvar

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

CASE: Royal Copenhagen

CASE: Royal Copenhagen When Your Website Goes Shopping CASE: Royal Copenhagen v/mads Gustafsen & Line Ghisler, Creuna Sitecoreseminar 6. februar 2008 CASE Royal Copenhagen præsenteret af Creuna Royal Copenhagen Kongelig Hofleverandør

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere