HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIGH FIVE! 2010-2011 RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND"

Transkript

1 HIGH FIVE! RAPPORT NORDISK FILM & TV FOND ENDELIG RAPPORT FORELIGGER

2 INDHOLD GLOBALISERINGSMIDLER HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT... 3 RESULTAT...3 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter)...4 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet)...5 Bruttoindtægter...6 FREMTID...7 KONKLUSION...7 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS... 8 RESULTAT cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy...8 FREMTID...9 KONKLUSION...9 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA...10 RESULTAT...10 FREMTID...10 KONKLUSION...10 MASTER CLASS...11 ANDY HARRIES...11 HELEN MIRREN...11 FREMTID...11 KONKLUSION...11 RAPPORT OM BRIK LANDENE...12 RESULTAT...12 FREMTID...12 Bilag...12 Quotes on High Five Cinema Distribution Support...12 High Five Kids Marco Macaco...12 High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid)

3 GLOBALISERINGSMIDLER Nordisk Film & TV Fond blev bevilliget ekstra øremærkede midler fra Nordisk Ministerråds Globaliseringspulje; DKK over perioden Denne rapport giver indsigt i resultatet frem til udgangen af Endelig rapport vil først foreligge i 2013, når samtlige initiativer under High Five lablen er afsluttede. Midlerne blev fordelt således: 4 mio: High Five International Cinema Distribution Support samt rapport om BRIK landene som evt. kommende indsatsområde 2 mio: Digitale Medier / VOD 1 mio: Master Classes; The High Five Kids Power to the Pixel Lab The High Five Power to the Pixel Forum & Seminar Andy Harries Helen Mirren HIGH FIVE INTERNATIONAL CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT High Five International Cinema Distribution Support var en støtteordning, hvor internationale distributører, kunne ansøge Fondet om delvis dækning af markedsføringsudgifterne i forbindelse med biografpremiere af en nordisk film i sit hjemland (udenfor Norden). High Five Cinema blev markedsført på festivalerne Berlin, Cannes, Haugesund og Toronto. Første deadline var den 16. august Fondet modtog 58 ansøgninger (næsten en fordobling i forhold til High Five Torontos 32 ansøgninger i 2009 et begrænset pilotprojekt). En ekspertgruppe gennemgik ansøgningerne og 44 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Anden runde blev afviklet med deadline den 1. februar Ekspertgruppen mødtes i Berlin og 42 støtter fordelt på 19 titler blev bevilliget. Totalt støttebeløb Alle internationale distributører har modtaget kontrakt. Resultat og evaluering af filmenes performance leveres til Fondet senest seks måneder efter biografpremiere. Efterfølgende udbetales støtten. RESULTAT De nordiske salgsselskaber, filminstitutterne og berørte internationale distributører har alle ytret stor tilfredshed med initiativet. Salgsselskaberne vurderer, at initiativet har generet et mersalg på 15-20%. Økonomiske parter Fondet har ikke modtaget direkte økonomiske midler til High Five Cinema ud over globaliseringspuljens bevilling i forhold til konkrete distributionsstøtteudbetalinger samt drift. Som nedenstående tal viser har initiativet generet en meget omfattende økonomi til gavn for de implicitte titler og rettighedshavere og Norden som region. Fondet har på nuværende tidspunkt udbetalt en samlet distributionsstøtte på (8 af de i alt 86 støtter er endnu i proces og ikke udbetalt. Brutto biografindtægten fra de 8 støtter er ikke iberegnet nedenstående indtægter, disse bliver med andre ord større. 3

4 Minimum garanti yderligere indtægter (forhåndsbetaling af indtægter) De i alt 38 titler (som de 86 støtter er bevilliget til) er sammenlagt solgt for en Minimum Garanti (distributørernes forhåndsbetaling af indtægter til rettighedshaver) = Ud fra vurderingen, at High Five Cinema har generet et mersalg på 15-20%, har initiativet medført en yderligere Minimum Garanti til nordiske rettighedshavere på: Ved 15% = Ved 20% = Dvs. det fulde beløb, Fondet har bevilliget til internationale distributører pt. ( ), er tjent hjem til nordiske rettighedshavere som Minimum Garanti ved et mersalg på 17,11%. 4

5 Kulturspredning af nordiske film internationalt (biografvinduet) Totalt er de 38 titler markedsført for et samlet beløb på I marketing-værdi har High Five Cinema i biografvinduet genereret følgende: Ved 15% = Ved 20% = Ser man på parameteret, kulturspredning af nordiske film i biografvinduet og tager udgangspunkt i et 20% mersalg, har de bevilligede genereret en merværdi på 350%. I gennemsnit dækkes 7% af marketingudgifterne via High Five Cinema støtten (Globaliseringspuljen). Øvrige 93% dækkes af respektive internationale distributører via privat investering, Media støtte o.a. I ovenstående tal er den værdi, som redaktionel mediedækning modsvarer, ikke indregnet. Filmene vil efterfølgende få premiere i video- og Tv-vinduet og mer-værdien i forhold til kulturspredning vil derfor totalt blive større end 350%. 5

6 Bruttoindtægter (baseret på biografindtægter, kommende video og Tv- indtægter er ikke medregnet) Samlet brutto biografindtægt for de støttede film der haft premiere p.t. = Heraf har High Five Cinema genereret: Ved 15% = Ved 20% = Hvor stor bruttoindtægten bliver på den enkelte titel kan først opgøres, når alle distributørens licensrettigheder er blevet udnyttet. Nettoindtægten er beroende på den enkeltstående aftale mellem distributør og rettighedshaver. 6

7 FREMTID Filminstitutterne opfordrede Fondet til at fortsætte initiativet i Fondet kontaktede det norske kulturministerium (idet Norge har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2012) om forlængelse og deri implicit en ansøgning om yderligere midler fra Nordisk Ministerråd, hvilket blev positivt modtaget. Desværre blev der ikke ydet yderligere støtte i KONKLUSION Branchen bakker i høj grad op om en fortsættelse, idet High Five Cinema giver nordiske film en kulturel nødvendig og økonomisk lukrativ konkurrencefordel i et stadigt sværere internationalt marked. Tillige er det et rigtigt signal at sende til internationale distributører, at Norden som region anerkender udfordringen i at distribuere film fra smalle sprogområder. (Se i øvrigt bilag 1, Quotes on the High Five Cinema Distribution Support). Ud fra ovenstående beskrivelse og beregninger kan det konkluderes, at initiativet er yderst vellykket både i et kulturelt og kommercielt perspektiv. Fondet mener, at High Five Cinema absolut bør fortsætte i samme eller større omfang i 2013 og fremadrettet. 7

8 HIGH FIVE CROSS MEDIA CONTENT FOR KIDS Visionen med High Five Cross Media Content For Kids var at skabe tværmedialt kvalitetsindhold til nordiske børn. Primære medier var film og/eller tv, men støttede projekter skulle ligeledes udvikle indhold til øvrige platforme (spil, mobiltelefoner, ipads, online osv.). High Five Kids blev lanceret under BUFF:FF og Nordic Game konferencen i Deadline for ansøgning var 6. September. Fondet modtog 38 ansøgninger, hvilket vidnede om initiativets rigtige indhold og timing. En nordisk redaktionsgruppe gennemgik ansøgningerne og syv projekter blev udvalgt. Spændet var bredt i forhold til indhold, genrer og form samt målgruppe, platforme og produktionslande. Hvert projekt modtog en udviklingsstøtte på NOK (disse betalt af Fondets årlige budget) og gennemgik et udviklingsforløb med internationale eksperter, arrangeret i samarbejde med det engelske selskab Power to the Pixel. Første fase, High Five Power to the Pixel Lab, blev afviklet november Anden og sidste fase den marts, med et finansieringsforum for støttede projekter og nordiske nøglefinansierer - samt et internationalt cross media seminar. 150 nordiske deltagere sad overfor nogle af de største internationale eksperter på området; blandt andre Jeff Gomez (Starlight Runner Ent. USA), Karen Heldoorn (Aardman Animation, UK) og Gemma Derksen (NRCV, Holland). Arrangementet blev støttet af Nordisk Computerspilprogram og Nordbuk (Nordiske børne- og ungdomskomité). RESULTAT Initiativet er blevet grundigt evalueret og har vist sig meget vellykket. Seks ud af syv støttede projekter er stadig i udvikling eller i produktion. Succeskriteriet var oprindeligt to ud af seks, siden blev det besluttet at støtte et syvende projekt. Projektudviklingsstøtte og økonomiske parter Udgiften til initiativet kan deles op i henholdsvis; 7 udviklingsstøtter af NOK = NOK Beløbet er taget af Fondets årlige budget og dermed er de økonomiske parter: Nordisk Ministerråd, de 5 nordiske filminstitutter samt 12 nordiske Tv-stationer. Det samlede udviklingsbudget for de 7 projekter var på NOK , hvoraf Fondet, som nævnt, bevilligede NOK , hvilket svarer til 40%. De resterende NOK , hvilket svarer til 60%, er primært produktionsselskabernes private investering og sekundært støtte fra bl.a. Nordisk Computerspilprogram, Innovasjon Norge, DR, Den Finske Filmstiftelse og Media. Workshop / Master Class og økonomiske parter Workshop / Master Class forløbet, som beskrevet ovenstående, havde et samlet budget på cirka , støttet af henholdsvis Globaliseringspuljen (cirka DKK ), Nordbuk (DKK ) og Nordisk Computerspilprogram (SEK ). Det vil sige, at af det totale High Five Kids budget har Globaliseringspuljen støttet med cirka 13%. 2 cases - Marco Macaco & Sunshine Kathy Med udgangspunkt i 2 af de stadig 6 aktive projekter, er det interessant at se, hvor meget tværmedialt indhold til børn High Five Kids har initieret - og hvad dette indhold svarer til økonomisk. Marco Macaco var som udgangspunkt alene en spillefilmproduktion. Pga. High Five Kids initiativet er filmen nu udviklet som et tværmedialt univers, der består af: En animeret Tv-serie (52 x 5,5 min) solgt til DR, SVT, YLE, Canal+ Frankrig, DVD distribution via SF og forhandlinger med NRK, ZDF, CBBC og Cartoon Network / 5 virale kortfilm (youtube, facebook) / Mobil App og spil (Iphone / Ipad / android) / App spil 2 / E-bog / Live event (Marco Marcaco hoppeborg der vil turnere i Skandinavien). Samlet budget = DKK (se i øvrigt bilag 2). 8

9 Sunshine Kathy var som udgangspunkt kun en Tv-serie, men grundet High Five Kids består universet nu yderligere af: Web-site med mini-spil / 2 større Apps / interaktive bøger / sæson 2 af Tv-serien er under udvikling. Samlet budget = NOK (se i øvrigt bilag 3). Den samlede økonomi genereret af High Five Kids er cirka DKK , størstedelen via økonomiske parter nævnt under cases ovenfor. OBS: Bemærk at samlet økonomi er beregnet på baggrund af kun 2 ud af 6 stadig aktive projekter. Globaliseringspuljens støtteandel på DKK udgør 2% af genereret økonomi så langt. FREMTID Fondet har budgetteret med et High Five Kids II initiativ i 2012 via eget budget, idet bestyrelse og direktør anser området som essentielt. En endelig evaluering og en fremadrettet anbefaling er udarbejdet af Liz Rosenthal (Power to the Pixel). Fondet vil snarest annoncere ramme og deadline for anden runde. KONKLUSION Det er af største vigtighed, at der produceres godt indhold til nordiske børn og unge på diverse platforme - også fremover. Det er blandt andet her, de kommende generationer tager deres afsæt i forhold til, hvem de er, hvilke værdier der skal findes i deres verden samt hvilken kultur de kommer fra - og skal tage ansvar for at føre videre. High Five Kids initiativet har været en rigtig kick-starter for en række projekter, hvoraf flere allerede er i markedet eller i produktion. Med få midler har Fondet fået ekspertise til regionen, initieret samarbejder og udviklet og startet produktioner. Ovennævnte tal og resultater taler for sig selv. High Five Kids er et essentielt og oplagt initiativ at videreføre, her kan man for alvor tale om en innovativ og kreativ industri på tværs af brancher. 9

10 HIGH FIVE VOD NORTH AMERICA Fondet indgik samarbejde med den amerikanske VOD (video on demand) distributør, Eurocinema. High Five VOD North America er i sit koncept den første skandinaviske VOD filmfestival nogensinde. Formålet var, at promovere og brande nordiske film generelt, at specifikt sælge visninger af 12 udvalgte titler (hvor festival-konceptet skulle skabe synergieffekt) samt at afprøve en ny forretningsmodel på det digitale marked. Abonnenter i USA og engelsktalende Canada kunne, i perioden 1. maj til 31. oktober, mod betaling se nordiske kvalitetsfilm via computer eller kabel-tv. Som jurymedlem kunne seeren stemme på bedste film med chance for at vinde priser relateret til film og Norden. RESULTAT Eurocinema gjorde et evident godt stykke arbejde. Initiativet har fået meget god pressedækning i amerikanske og europæiske medier. Eurocinemas direktør har deltaget på flere amerikanske seminarer og diskuteret nye forretningsmodeller med udgangspunkt i High Five VOD. (Se i øvrigt bilag 4). Økonomiske parter Alle indtægtsopgørelser er endnu ikke rapporteret, men det estimeres, at mellem downloads af USD 5 = NOK er indtægts-resultat. Set i forhold til at Globaliseringspuljen har investeret DKK og Eurocinema, som økonomisk part til Fondet, omkring DKK kan initiativet i et 1:1 forhold ikke regnes for en god forretning. Her skal kulturspredning, promotion af nordiske film og Norden som region, værdifuld know-how på et distributionsområde som stadig er i sin tidlige udvikling og Norden som forgangsregion i forhold til nye forretningsmodeller medregnes. Vi havde ikke tilpas stærke titler i line-up 2011, det har haft afgørende betydning, for det ikke helt tilfredsstillende økonomiske resultat. FREMTID Fondet vil i 2012 indgå et samarbejde med platformen MUBI, en VOD udbyder med aktive brugere i vor målgruppe. MUBI arbejder målrettet og intelligent med sociale midler og skabelse af communities. VOD 2012 vil være et globalt initiativ, men have særlig fokus på BRIC landene samt Tyrkiet og Mexico. KONKLUSION VOD er et forretningsområde, vi ikke har råd til at ignorere, det vil få stor betydning for film- og tvindustrien i fremtiden. Nye forretningsmodeller er nødvendige og får branchen ikke tilstrækkeligt knowhow, står vi svagt i konkurrencen om nye markeder og markedsandele. Fondet har stort ønske om at fortsætte arbejdet med nordiske film på nye digitale platforme. 10

11 MASTER CLASS ANDY HARRIES En master class med UK producer Andy Harries (The Queen) blev afviklet i forbindelse med Fondets årlige arrangement, Nordiske Talenter, september 2010 med 180 deltagere. Andy Harries internationale viden om og indsigt i produktion af både film og tv, samt hans erfaring med lange samarbejder med manusforfattere, instruktører og skuespillere som Peter Morgan, Stephen Frears og Helen Mirren, var til stor inspiration for den tilstedeværende nordiske branche. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK Fondet og deltagere med estimeret DKK HELEN MIRREN I forbindelse med offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris 2011, blev den svenske film, Svinalängorna vist for en fuld sal (250 deltagere) i Grand Teatret i København den 17. oktober. Publikum (bl.a. film- og tv-branchen samt nordiske journalister) havde efterfølgende en unik mulighed for at overvære en samtale mellem den verdensberømte og højt respekterede Helen Mirren (årets juryformand) og Pernilla August, der skarpt og veloplagt gav indblik i erfaringer og arbejdsmetoder. Økonomiske parter Globaliseringspuljen støttede med DKK , Norden i Fokus med DKK , Nordisk Ministerråd (EKK) med DKK og Fondet med estimeret DKK ud af et større budget for hele offentliggørelsen af vinderne af Nordisk Råds Filmpris. FREMTID Fondet har pt. ikke specifikke planer om en master class i Der arbejdes dog på at få en lignende kapacitet som Helen Mirren som juryformand for Nordisk Råds Filmpris. Lykkedes det, vil en master class med juryformand og vindere arrangeres i forbindelse med offentliggørelsen af vinderfilmen. KONKLUSION Det er ikke muligt konkret at måle succesen / udkommet af en master class, men det er selvsagt inspirerende og nødvendigt at høre de allerbedste tale - og bevidne, at selv de rammes af bekymring og tvivl, men trods det har modet og talentet til at opnå det ypperligste. Fondet ønsker fremover, at give den nordiske branche det input, der kan løfte barren for hvad vi tror muligt og dermed hvad vi kan opnå. 11

12 RAPPORT OM BRIK LANDENE En rapport om BRIK landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina) og om det fremadrettet vurderes hensigtsmæssigt at gennemføre aktiviteter her, udarbejdes af konsulentfirmaet, Strategic Films. Rapporten har primært fokus på 2011 og første kvartal RESULTAT Rapporten publiceres i foråret FREMTID Alt efter rapportens rekommandationer vil Fondet tage stilling til næste eventuelle skridt i relation til BRIK landene. BILAG 1) Quotes on High Five Cinema Distribution Support 2) High Five Kids Marco Macaco 3) High Five Kids Sunshine Kathy (Elleville Elfrid) 4) Press High Five VOD Oslo, Hanne Palmquist Nordisk Film & TV Fond 12

13 QUOTES; THE HIGH FIVE CINEMA DISTRIBUTION SUPPORT SCHEME RIKKE ENNIS, CEO, TRUST NORDISK: High Five has been a great support for us as a sales agent as well as our distributors. We have felt an increase in the number of sales of especially less commercial titles and where distributors were doubtful about the business case. The support from High Five made them decide to take a chance and actually release these films theatrically. Some of the films have turned out to be a success. The feed-back from distributors has been overwhelming and as of today we are still being asked whether the initiative will continue at some point. It would be a great victory for the globalization of Nordic films to renew the High Five Support. A quote from one of our good distributors: "The incentive given by high five nordisk film fund gave me the possibility to discover and aquire the more difficult and delicate Nordic films. With the support given by the funds I am able to increase my acquisitionbudget for Nordic film with at least 15 procent. In the last two years the interest in Nordic films has grown. The possibilty the discover other Nordic directors, genres and actors helped enormously. The extra budget to spend on P/A contributed to a higher interest in terms of admissions in Nordic films in Benelux. JACEK KLOS, VIVARTO (POLAND): The High Five Support for international distribution does work and is needed. 1. There is no alternative programme dedicated to Scandinavian films. Some other countries have their funds (e.g. France, Germany) which work efficient. If there are no very serious economical obstacles Scandinavia should get back to the High Five Cinema. 2. The only way to support distribution of Scandinavian cinema remains Media Programme. The problem is that the criteria of Selective grants have become much harder to fulfill lately. We experienced it twice - with "En familie" and "En ganske snill mann". High Five grant helped to promote the latter. 3. Perspective of the fund that supports distribution is important also at the stage of buying the licence. For the distributor it is easier to sign the contract when he knows that he can count for P&A grant in the future. This can make more distributors interested in buying Scandinavian titles to distribute them in their countries. 4. The rules of the High Five are transparent and the way to apply easy to understand. 5. The application process limited to the Internet is convenient and limits bureaucracy to minimum. SINNIA TAM, FIRST DISTRIBUTORS (HONG KONG): We think the program should continue, because for us in Hong Kong, the box-office is dominated by big budget U.S. block busters, so for non-mainstream films, especially non-chinese or non-english films are especially hard to break into the market. Only unless the film has gotten some major prizes, Oscar nomination, or have an internationally known cast in the film, would we ever get some buzz, coverage from the local press. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

14 We are rarely able to sell non-mainstream films to Pay TV, let alone Free TV, more so in the present economy climate. Therefore only with the grant, will we be able to consider buying. FELIX VANGINDERHUYSEN, JEKINO DISTRIBUTIE (BELGIUM): Even when Jekino Distribution has been for many years a die hard in the distribution of Nordic films for children, we can tell you that this support given by the High Five program was very welcome. It is not evident to release every year 3, 4 or 5 new films from the Nordic and therefore every support is needed. We were a (little) bit disappointed that the support for each title was not that high (3.000 to ), but as we received this for 5 films, it helped us after all quite well to maintain our policy. Without this support we probably would have released one film less. And as we believe that in the future the Nordic countries will continue to produce quality films for children, we only can insist in the re-installing of this support program. It would not only be a financial support for our work, but certainly also a moral recognition. CHRISTIAN THOMAS, IMAGINE FILM (BELGIUM): We release every year a couple of Nordic films, such as in 2011: Armadillo, Sound of Noise, A Somewhat Gentle Man, Melancholia The support we received for Armadillo and Sound of Noise really helped to increase the visibility of those titles especially as they hadn't been supported through MEDIA. MELINA DIAZMERCADO DELFÍN, CINETECA NACIONAL (MEXICO) This year we have planned the release of A somewhat gentle man, and we were planning to apply for this support in order to invite the film director Hans Peter Molland ), without the support there s no way we can afford it. In Mexico, the distribution of Norwegian films is really rare and this kind of support can make a little change. Last year for example, with SUBMARINO we have a great success with the visit of Jakob Cedergren (main role of the film) and it helped a lot to increase the interest in the movie. Besides as we are not commercial distributors, we do not release our films with more than 3 film prints and with this support enable us to do it with at least 5 film prints. FABIEN ARSÉGUEL & TOBIAS LEHMANN, ALAMONDE FILMDISTRIBUTION (GERMANY) We are very pleased about being selected for financial support for the German release of KONGEN AV BASTOY (KING OF DEVIL S ISLAND). The grant will help us stating this foreign language film on the increasingly difficult marketplace. The program of International Cinema Distribution Support of the Nordisk Film & TV Fond encourages international distributors to invest in promoting and distributing films from Scandinavian countries. It enables to protect and enhance cultural diversity and increases the circulation of Scandinavian audiovisual works which may reinforce the competitive dynamic on the European film market. Alamode aims to bring independent Arthouse cinema to the attention of a wide audience. The granted support of High Five International will (amongst others) help us exploit this amazing title in Germany and we are expecting great reviews. This program is urgently needed to guarantee the international exchange and strengthen the diversity on the international film market. Kristian Augusts Gate 13, 0164 Oslo, Norway Tlf:

15

16 High Five Kids Marco Macaco Before our participation in High Five Kids our main focus were on the feature film production of Marco Macaco (formerly named Carlo's Casino). But the development funding, the intense workshops and guidance from the world-class experts during High Five Kids sessions opened our eyes to the possibilities of expanding our Marco Macaco universe into new platforms. The lesson learned was, if you want to succeed in making movies for children in todays market, you have to think in creating whole universes on many levels and on all kinds of media. Not just a single movie. In other words, it is vital to be present on the platforms that the children are using. Thanks to the participation in High Five Kids, we have, until now, developed a TV-Series, a mobile app and game, an E-book, a viral web-shorts series and - with a little luck - also a live-event. The facts for each platform are: TV-SERIES: A 52 x 5.5 min animated TV-series The Marco Macaco Show in final financing. TV-series sold to DR, SVT, YLE and Canal+ (France) plus Nordic DVD distribution by SFFilm. Final negotiations with NRK, ZDF, CBBC and Cartoon Network, South America. Attached sales agent: Zodiak Kids Pilot episode ready for MIPTV Budget: 21.5 mill Dkr VIRAL SHORTS: 5 viral shorts (30 sec to 1.5 min) Will be seeded to Youtube.com and Facebook by Buzzanova. Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr MOBILE APP & GAME: A Marco Macaco App (IPhone/IPad & Android) Main landing page with game, shorts and E-Book Financed by SF-Film and DFI. Budget: ,- Dkr GAME 2: If the limited app game is well received, it will be upgraded to a full scale version. Budget: 1 mill Dkr E-BOOK: Marco Macaco the Story as E-Book. Partnership in international E-Book App (Iphone/IPad) with Danish publisher Peoples Press Junior. Budget: ,- Dkr

17 LIVE EVENT: The Marco Macaco universe as a giant musical jumping castle that will tour all of Scandinavia with live versions of Marco and Lulu. Final negotiations with financing partner. Budget: ,- Dkr. Creating a trans-media universe for children is an ongoing process. We have just arrived back from European Film Market in Berlin, where our Russian film distributor expressed strong interest in investing in even further development of the other platforms. In fact they stated that they had never seen such a well developed project in the independent market before. So it is possible that the 23,3 mill Dkr spin-off will grow even larger in near future. And it all started when High Five Kids opened our eyes and gave us the tools to build a trans-media universe around Marco Macaco. /Thomas Borch Nielsen Producer

18 HIGH FIVE CROSS MEDIA FOR KIDS & ELLEVILLE ELFRID Ved Frank Mosvold Kool Produktion AS ble valgt ut til å være med på High Five Cross Media for Kids med prosjektet Elleville Elfrid (Sunshine Kathy). Gjennom High Five fikk Kool Produktion AS utviklet en ny og spennende cross media strategi for barne- tv serien vår. Vi håper Nordisk Film og TV Fond vil fortsette dette kurset og vil anbefale High Five til alle andre produsenter av underholdning for barn om å være med på eventuelle nye lignende arrangementer. På High Five fikk vi diskutere nye digitale muligheter og nye strategier med internasjonale aktører med bred cross media erfaring. Hele vår elleville cross media strategi, og spesielt digitale satsning ble utvilet under High 5. Dette er vi i dag veldig glad for. Kool Produktion AS dro til Pixel Lab arrangementet på Schæffergården i midten november 2010 med vårt animasjonsprosjekt Elleville Elfrid. TV serien vår er naivistisk og barnslig animasjon rettet mot barn i alderen 3 til 6 år. Vi var usikre på hvordan vi kunne utnytte dagens digitale mulgiheter. Etter samtaler med Paul Tyler (fra KEA), Greg Childs (Childseye) og ikke minst Nuno Bernardo (beactive) begynte vår strategi å ta form. Det var spesielt spennende å diskutere strategier med kollegaer fra de andre nordiske landene. Tav Klitgaard med prosjektet ABCity og Thomas Broch Nielsen fra Nice Ninja (Carlos Casino) ga oss mange nyttige råd og verdifull veiledning. Etter Schæffergården jobbet vi med prosjektet og strategien helt frem til pitche- workshopen i København 6. mars, hvor vi presenterte vårt konsept og digitale strategi. For å være helt ærlig ble dette en nedtur for oss. Våre ideer og vår presentasjon ble torpedert. Paul Tyler stilte kritiske spørsmål og ga oss den viktige motstanden som vi trengte. Vi måtte igjen sitte ned med teamet vårt i Oslo og gå igjennom konseptet og strategien. Det var egentlig først da vi presenterte Elleville Elfrid foran investorer, kringkastere og andre interesserte under det International Cross Media Seminar i Malmø mars at hele vår digitale strategi ble klar. Vi ville satse på gratis web- sider med spill til kringkasterne og utvikle app- spill til målgruppen. På one to one møtene med kringkasterne, fondene og investorene etter pitchen fikk vi mulighet til å diskutere våre nye ideer. Det var vårt møte med Kaja Hench Dyrlie som resulterte i at vi fikk støtte til å produsere våre første apper. Det var også Dyrlie som introduserte oss til spillutviklere i Norge. Dette medførte at vi avsluttet vårt samarbeid med tidligere digitale partner og vi jobber nå med en av de mest spennende og beste app utviklerne i Norge; Rock Pocket Games. Siden High Five Cross Media for Kids har Kool Produktion AS laget en ellevill web- side sammen med Plug In Media i Brighton. Web- siden består av flere mini- spill for de aller minste. Vi har også utviklet 2 større Elleville Elfrid apps sammen med Rock Pocket. Web siden er lansert på hjemmesidene til NRK Super og vi har solgt 4,000 apper bare i Norge. Hoved appen er nominert til Gullstikka for best norskutvikled spill i I mars i år skal Ellevilde Ella begynne på DR og i april skal vi lansere appene i Danmark. Nå utvikler vi også en interaktivbok sammen med Bo Hr Hansen i Danmark. Han har skrevet manus til filmer som Kunsten at græde i kor og tv- serien Mikkel og guldkortet. Til sommeren og høsten skal tv- serien og appene lanseres i Israel og Finland. Vi utvikler nå vår internasjonale digitale satsing videre og vi har nye spennende elleville prosjekter på gang. Vårt digitale Elleville Elfrid budsjett har gått fra 0 kr til 1,360,000.- og øker stadig. Vår digitale satsing er finansiert av Innovasjon Norge, Nordisk Film og TV Fond (via High Five), Norsk Film Institutt, Rock Pocket Games og Kool Produktion AS. Kool Produktion AS ville ikke hatt noen digital satsning uten deltagelsen på High Five for Kids. Vi har også brukt vår digitale satsning til å koordinere og maksimere lanseringen av Elleville Elfrid bøkene, DVDene, appene og TV serien.

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning

Innonet Lifestyle Interior & Clothing Innovationsnetværket Livsstil Bolig & Beklædning Be#na Simonsen Man. Director Development Centre UMT & Innonet Lifestyle- Interior & Clothing www.innonetlifestyle.com Match Making for Innovation Being a small country Denmark has a grounded tradition

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst

Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Kulturudvalget 2013-14 KUU Alm.del Bilag 195 Offentligt Ophavsrettens betydning for digital innovation og vækst Folketingets Kulturudvalgs høring 24. september 2014 Peter Schønning Mit oplæg Relationship

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup

Program Mandag den 13. november 2017 (kun danske deltagere) Indenrigsfly til Københavns Lufthavn: Billund, Aalborg, Sønderborg, Karup Kursusprogram Hands on international cooperation Fire dages seminar om den internationale dimension - heraf to dages kontaktseminar sammen med lærere fra hele Europa Riga, Letland 13.-16. november 2017

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014

SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 SOCIALE MEDIER ONLINE MARKETING 2. SEMESTER, FORÅR 2014 DAGENS PROGRAM Sociale medier og engagerende content Hvad, hvor, hvem Godt indhold og Content

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

MAKING IT - dummy-manus

MAKING IT - dummy-manus MAKING IT - dummy-manus INT. RESTAURANT - DAG (32) og (43) sidder på den ene side af et bord på en restaurant. Amir smiler påklistret og forventningsfuldt, mens Jakob sidder og spiser en salat. De venter

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

Præstation vs. Resultat

Præstation vs. Resultat Drømmen We want to be competitive at the highest international level, and by that achieve the opportunity to play against the best players in the world. Præstation vs. Resultat Inflection Point 10x change

Læs mere