Spørgsmål & svar BedreBolig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål & svar BedreBolig"

Transkript

1 Marts 2016 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Energimærkningsordningen Er der forskel på BedreBolig-ordningen og energimærkeordningen? BedreBolig-ordningen er ikke det samme som energimærkningsordningen. Energimærkningen mærker boligen fra A til G og benyttes primært ved handel og udlejning af boliger. Den giver en fuldstændig kortlægning af boligens energimæssige tilstand samt et overblik over de samlede forslag til energiforbedrende og -besparende tiltag. Beregningerne i energimærket er baseret på et teoretisk beregnet forbrug, for at boligkøbere kan sammenligne boligers energiforbrug uanset beboernes livsstil og vaner. BedreBolig fokuserer derimod på at kortlægge mulige energimæssige forbedringer, der er relevante for præcis den givne boligejer. Der er dermed fokus på boligejernes faktiske forbrug, konkrete behov og ønsker om boligforbedringer. Et gyldigt energimærke kan danne grundlag for det arbejde, som BedreBolig-rådgiveren leverer. BedreBolig-rådgiveren vil endvidere være forpligtet til at spørge boligejeren, om vedkommende ønsker at få et energimærke ud af et Bedre- Bolig-forløb eller få et eksisterende energimærke forbedret for at dokumentere husets nye energitilstand. Her vil data fra kortlægningen i BedreBolig kunne indgå. Er der forskel på den måde, der beregnes på i BedreBolig og Energimærkeordningen? BedreBolig og energimærkningsordningen for bygninger benytter samme software, programmet BE10/BE15 fra Statens Byggeforskningsinstitut, til beregning af energibehov og besparelsespotentialer. Men da de to ordninger har forskellige formål, er måden som beregningsprogrammet anvendes på også lidt forskellig i de to ordninger. Side 1

2 Da formålet med energimærkningsordningen først og fremmest er at kortlægge den energimæssige standard på en måde, som gør det muligt at sammenligne forskellige bygninger, benyttes derfor standardiserede data for brugeradfærd, som påvirker energiforbruget, fx rumtemperatur, udluftning/ventilation, brug af varmt vand m.v. I modsætningen hertil søger BedreBolig at klarlægge konkrete brugeres adfærd mht. energi og desuden deres ønsker til forandringer i boligen. Formålet er, på den baggrund, at redegøre for de energibesparende tiltag, som vil være mest relevante for dem. Derimod er det ikke afgørende præcist at klarlægge boligens energimæssige standard set i forhold til andre, tilsvarende boliger. Kan en BedreBolig-rådgiver lave energimærker? Et gyldigt energimærke kan træde i stedet for de registreringer af boligens fysiske forhold, som en BedreBolig-rådgiver skal foretage. Man skal være uddannet energikonsulent og være ansat i et certificeret energimærkningsfirma for at kunne udstede et energimærke. Et energimærkningsfirma kan desuden godkendes i henhold til BedreBolig-ordningen, hvis mindst én medarbejder gennemfører uddannelsen, som minimum til BedreBoligs ydelsespakke 1, og virksomheden udbygger sit kvalitetsstyringssystem, så det opfylder kravene til BedreBolig. Efter godkendelsen kan virksomheden levere BedreBolig-ydelser og samtidig udstede energimærker, dog altid under iagttagelse af Energimærkningsordningens regler om uvildighed. Kravet om uvildighed for Energimærkningsfirmaer betyder, at virksomheden skal være uafhængig af forhold, der kan påvirke energimærkningen og den tilhørende rådgivning. Det betyder bl.a., at virksomheden ikke både som BedreBolig-rådgiver kan levere ydelsespakke 2 (Bedre- Bolig-projekt) og så efterfølgende udarbejde en energimærkning for samme bygning. Energimærkningsfirmaer skal altid konkret overveje, om der er forhold, som kunne føre til, at de ikke er uvildige i en given sag. Side 2

3 Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBoligrådgivervirksomhed? Alle BedreBolig-rådgivervirksomheder skal have et kvalitetsstyringssystem til BedreBolig-ordningen, der enten er godkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Det kræver bl.a., at virksomheden har mindst én medarbejder ansat, der er uddannet Bedre- Bolig-rådgiver. For at blive godkendt skal virksomheden således kunne levere Ydelsespakke 1 (boligens energibesparelser og plan for energirenovering). Endvidere skal virksomheden kunne levere Ydelsespakke 2 (tilbudsindhentning og projektstyring) enten selv - eller ved hjælp af en samarbejdspartner eller en underleverandør. Kan en BedreBoligvirksomhed selv vælge, om de vil levere alle ordningens ydelser? Ja, en BedreBolig-rådgivervirksomhed kan selv vælge om de ønsker at levere alle ordningens ydelser, eller om en samarbejdspartner skal inddrages i løsningen. En virksomhed kan således selv vælge om, de vil godkendes til at kunne levere: 1) Ydelsespakke 1 (boligens energibesparelser og plan for energirenovering) og Ydelsespakke 2 (tilbudsindhentning og projektstyring). eller 2) Ydelsespakke 1 (boligens energibesparelser og plan for energirenovering) og have en underleverandøraftale om Ydelsespakke 2. eller 3) Ydelsespakke 1 og have en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som de kan henvise til ifm. Ydelsespakke 2. Ad 1) Hvis virksomheden vil godkendes til at levere Ydelsespakke 1 og Ydelsespakke 2, eller have en underleverandøraftale Hvis en virksomhed ønsker godkendelse som BedreBolig-rådgivervirksomhed til at levere Ydelsespakke 1 og Ydelsespakke 2, skal følgende krav være opfyldt: 1) Fastansat mindst én BedreBolig-rådgiver, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til at gennemføre Ydelsespakke 1. Medarbejderen behøver ikke at være ansat på fuldtid (men på et rimeligt antal timer). 2) Fastansat mindst 1 BedreBolig-rådgiver, der er uddannet til at gennemføre Ydelsespakke 2, eller have en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelsespakke 2. Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at den medarbej- Side 3

4 der underleverandøren stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. Have et kvalitetsstyringssystem tilpasset BedreBoligs Ydelsespakke 1 og 2, der er forhåndsgodkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Ad 2 og 3) Hvis virksomheden vil godkendes til at levere Ydelsespakke 1 og enten have en underleverandøraftale om levering af Ydelsespakke 2 eller en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som virksomheden kan henvise til ifm. Ydelsespakke 2 Hvis en virksomhed ønsker godkendelse som BedreBolig-rådgivervirksomhed til at levere Ydelsespakke 1, skal følgende krav være opfyldt: 1) Fastansat mindst én BedreBolig-rådgiver, der er uddannet og har de fornødne kompetencer til at gennemføre Ydelsespakke 1. Medarbejderen behøver ikke at være ansat på fuldtid (men på et rimeligt antal timer). 2) Have en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBoligrådgivervirksomhed, som i eget navn kan levere Ydelsespakke 2, eller have en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelsespakke 2. Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at den medarbejder underleverandøren stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. 3) Have et kvalitetsstyringssystem tilpasset BedreBoligs ydelsespakke 1, der er forhåndsgodkendt af en kontrolinstans eller certificeret af et akkrediteret certificeringsorgan. Kan en virksomhed nøjes med at blive godkendt til Ydelsespakke 1? Ja, men det forudsætter, at virksomheden: - enten har en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som i eget navn kan levere Ydelsespakke 2, - eller har en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelsespakke 2. Samarbejdspartneren skal være en godkendt BedreBolig-virksomhed. Underleverandøren behøver ikke at være godkendt BedreBoligrådgivervirksomhed, men er underlagt den godkendte BedreBoligrådgivervirksomheds kvalitetsstyringssystem. Det er derfor tilstrækkeligt, at den medarbejder, som underleverandøren stiller til rådighed, er Side 4

5 uddannet i Ydelsespakke 2. Hvad vil det sige at have en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBoligrådgivervirksomhed, som kan levere Ydelsespakke 2? En BedreBolig-rådgiver kan vælge, om de selv vil levere alle ordningens ydelser, eller om en samarbejdspartner skal inddrages i løsningen. Hvis en virksomhed alene vil levere Ydelsespakke 1, skal virksomheden kunne henvise til en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som er godkendt til at levere Ydelsespakke 2. Samarbejdspartneren skal hermed også leve op til uddannelseskravene i ordningen og have et kvalitetsstyringssystem. En samarbejdsaftale i BedreBolig-ordningen forstås således som en aftale mellem to BedreBolig-rådgivervirksomheder, om at virksomheden, som alene ønsker godkendelse til at levere Ydelsespakke 1, har lavet en aftale med den anden virksomhed, som er godkendt til at levere Ydelsespakke 2, om at der bliver henvist til denne til levering af Ydelsespakke 2. Underleverandører i BedreBolig-ordningen Hvad er en underleverandør i BedreBolig-ordningen? En underleverandør i BedreBolig-ordningen kan enten være en medarbejder eller en anden BedreBolig-rådgivervirksomhed. Udover den fastansatte medarbejder må BedreBolig-rådgivervirksomheden således gerne have aftaler med underleverandører, dvs. Bedre- Bolig-rådgivere, der ligeledes har bestået Fase 1 på BedreBolig-uddannelsen. Det gælder selvfølgelig også BedreBolig-rådgivere, der har bestået både fase I og fase II på uddannelsen. Underleverandøren behøver således ikke at være ansat i en godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Men personen skal selv være uddannet som BedreBolig-rådgiver på en af de uddannelsesinstitutioner, der udbyder BedreBolig-uddannelsen. Den omtalte underleverandør, som skal være BedreBolig-uddannet, er alene den, der leverer en rådgivningsydelse under BedreBolig-ordningen. Andre underleverandører, som er håndværkere og udfører håndværksmæssige opgaver med gennemførelse af de energibesparende forslag, som står i BB-planen, behøver hverken uddannelse eller godkendelse som BedreBolig-rådgiver. Som nævnt ovenfor kan en virksomhed godkendes til kun at levere Ydelsespakke 1, men det forudsætter, at virksomheden har en samarbejdsaftale med en anden godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, som i eget navn kan levere Ydelsespakke 2, eller har en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelses- Side 5

6 pakke 2. Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt Bedre- Bolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at den medarbejder underleverandøren stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. Hvis en virksomhed også gerne vil kunne tilbyde Ydelsespakke 2, skal virksomheden enten selv have fastansat mindst 1 BedreBolig-rådgiver, der er uddannet til at gennemføre Ydelsespakke 2, eller have en underleverandøraftale med en anden virksomhed om levering af Ydelsespakke 2. Underleverandøren behøver ikke selv være godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed. Det er tilstrækkeligt, at den medarbejder underleverandøren stiller til rådighed er uddannet i Ydelsespakke 2. Hvordan vil en underleverandør fremstå på rådgiverlisten? Når man går ind på en godkendt BedreBolig-rådgivers side på bedrebolig.dk, så står der, at Vores rådgivere hedder og så nedenunder navnet på virksomhedens BedreBolig-rådgivere. Her vil også fremgå om virksomheden har en samarbejdspartner. Hvordan kan en underleverandør markedsføre sig på egen hjemmeside - og generelt? Hvordan kan man arbejde i Energy Systems som underleverandør? Foreligger der en kontraktudkast-skabelon fra Bedre- Bolig med henblik på underleverandørydelse-aftale? Når man er underleverandør, så arbejder man for den virksomhed, man er underleverandør til. Hvis man som underleverandør vil gøre reklame for BedreBolig, så skal det bare være klart, at det ikke er ens egen virksomhed, som er BedreBolig-godkendt men i stedet den virksomhed, man er underleverandør til. Man må altså ikke give indtryk af, at ens egen virksomhed er godkendt, hvis den ikke er det. Hvis bare dette klart fremgår, må man meget gerne gøre reklame for BedreBolig og fortælle om hvilke ydelser man, som underleverandør, kan levere indenfor ordningen, herunder at man er uddannet BedreBolig-rådgiver. Når man er underleverandør, så leverer man ydelser på vegne af den godkendte BedreBolig-rådgivervirksomhed, man er underleverandør til. Man skal derfor også anvende hovedleverandørens login til Energysystems, som om man var en ekstra ansat hos hovedleverandøren. Nej, der er ikke nogen standard-kontraktskabelon for underleverandører. Der er som sådan ikke nogen detaljerede krav til, hvordan det kontraktmæssige forhold mellem hovedleverandøren og underleverandøren skal være for, at det er gyldigt i BedreBolig-sammenhæng. Det skal dog være klart, at der er tale om et almindeligt underrådgiverforhold, hvor hovedleverandøren har antaget underleverandøren til at udføre arbejde på hovedleverandørens ansvar. Underleverandøren vil også skulle anvende hovedleverandørens kvalitetsstyringssystem, og hovedleverandøren skal have kopi af underleverandørens uddannelsespapirer i sit kvalitetsstyringssystem, så kontrolinstansen kan kontrollere, at også de underleverandører der anvendes, opfylder uddannelseskravene i ordningen. Side 6

7 Må jeg repræsentere ordningen for mine underentreprenører, hvis jeg har en aftale med dem, det kunne fx. 2 timer om måneden + efter behov? Ja. Der er ikke noget minimum antal timer, man skal være i en BB-virksomhed for, at den kan godkendes. Men det skal være realistisk, at man kan udføre sit arbejde på det antal timer, man er ansat. Ellers bliver ens KS-system ikke godkendt til formålet. Og så skal man være opmærksom på, at hver virksomhed man er i to timer om ugen, så selv hver især vil skulle etablere og betale for et KS. Hvad sker der, hvis en BedreBolig-rådgiver forlader virksomheden midt i et BedreBolig-forløb Da det er BedreBolig-virksomheden, der har indgået aftale med boligejeren, har virksomheden ansvaret for at færdiggøre arbejdet. Opgaven skal stadig løses af en BedreBolig-rådgiver, som virksomheden enten har ansat, eller som er underleverandør til virksomheden. Hvis BedreBolig-virksomheden ikke kan løse opgaven, fordi de ikke længere har kvalificeret personale, må de ophæve aftalen og eventuelt henvise til en anden BedreBolig-rådgivervirksomhed. Hvis BedreBolig-virksomhedens eneste BedreBolig-rådgiver forlader virksomheden, har virksomheden 3 måneder til at finde en ny BedreBolig-rådgiver. Skal en virksomhed have et CVR-nr. for at blive godkendt som BedreBoligrådgivervirksomhed? Nej, men hvis man har et CVR-nr., skal dette oplyses. Det er frivilligt at momsregistrere virksomheder, hvis den momspligtige omsætning er under kr. inden for en 12-måneders periode. Det er muligt at registrere en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og få et CVR-nummer uden at registrere sig for moms eller andre pligter. Det er gratis at registrere en personligt ejet virksomhed. For registrering af aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS) og iværksætterselskab (IVS) skal der betales et gebyr. Efter registrering skal virksomheden tilmeldes en række digitale værktøjer, så den kan kommunikere digitalt med det offentlige. Se mere om CVR på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Side 7

8 Kvalitetsstyringssystem Hvem skal have et kvalitetsstyringssystem? Hvad er et KS-system i BedreBolig Det er BedreBolig-virksomheden, der skal have et kvalitetsstyringssystem og ikke den enkelte medarbejder. Men medarbejderne skal selvfølgelig bruge og overholde retningslinjerne i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Et kvalitetsstyringssystem er et styringsredskab, der anvendes af den BedreBolig-rådgivervirksomhed, som indgår aftale med en boligejer. Kvalitetsstyringssystemet hjælper virksomheden med at håndtere alle dokumenter, der har relation til en påbegyndt sag for en boligejer. Efter BedreBolig-ordningen skal et kvalitetsstyringssystem: 1) Godkendes af en godkendt kontrolinstans eller 2) Certificeres i henhold til standarden DS/EN ISO 9001 om kvalitetsstyringssystemer systemkrav og opfylde Energistyrelsens supplerende krav, såfremt der ønskes en certificering af kvalitetsstyringssystemet fra et akkrediteret certificerende organ. Hvem godkender KS-systemet? Virksomheden skal have sit kvalitetsstyringssystem godkendt af enten en kontrolinstans eller have det certificeret hos et akkrediteret certificeringsorgan. Herefter skal godkendelsen sendes til Energistyrelsen. De til BedreBolig-ordningen godkendte kontrolinstanser er i øjeblikket: - Q-Kontrol, el- og vvs-branchens kvalitetskontrol ApS - Bureau Veritas, Certification Denmark A/S - Lekon Certificering - TEKNIQ Kvalitet ApS - LDM Kontrolinstans ApS - Byggeriets Kvalitetskontrol A/S Man kan se mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside eller BedreBolig.dk ( ) Hvad sker der ved kontrolbesøget? Hvad gør man, når man har fået forhåndsgodkendt eller godkendt sin virksomhed? Ved kontrolbesøget kontrollerer den enkelte kontrolinstans, at kvalitetsstyringssystemet efterleves i praksis, herunder om kvalitetsstyringssystemet opdateres, og om den enkelte rådgiver kan hente og gemme dokumenter i systemet. Når virksomheden har fået forhåndsgodkendt sit kvalitetsstyringssystem, sender virksomheden en kopi af kontrolinstansens godkendelsesblanket til Energistyrelsen på Side 8

9 Der er ikke gebyr for at få Energistyrelsens godkendelse af, at man har indsendt en forhåndsgodkendelse eller godkendelse. Hvad betyder en forhåndsgodkendelse? Hvor tit skal KS-systemet godkendes? En forhåndsgodkendelse betyder en foreløbig godkendelse. Forhåndsgodkendelsen skal endeligt godkendes inden for 2 år. Inden for 2 år efter KS-systemet er blevet forhåndsgodkendt, skal det endeligt godkendes af en kontrolinstans. Herefter skal kontrolinstansen foretage en efterprøvning af KS-systemet hvert 2 år. For ISO 9001 certificeringen er der andre intervaller. Hvad er prisen på et KS-system? Hvad afhænger prisen på et KS-system af? Er der krav om, at man skal bruge en bestemt skabelon til sit KS-dokument? Er der særlige IT-programmer, der er gode til KS-systemer eller som man skal bruge? Skal man bruge et IT-system til sit KS-system? Det er den enkelte kontrolinstans eller det certificerede organ, der fastsætter prisen for at få godkendt eller certificeret et BedreBolig kvalitetsstyringssystem. Prisen for at få et KS-system godkendt eller certificeret er markedsbaseret og afhænger bl.a. af hvor mange, der er ansat i virksomheden, og om man allerede er godkendt eller certificeret under andre ordninger, eksempelvis energimærkeordningen. På hjemmesiden BedreBolig.dk findes et eksempel og en vejledning til et kvalitetssikringssystem, som skal godkendes af en kontrolinstans. Der er ikke et krav om, at man skal benytte eksemplet som skabelon, man kan godt anvende en mere simpel model, men det kan med fordel drøftes med kontrolinstansen. Der er ikke krav om, at virksomheden skal bruge et særligt IT-program til sine KS-systemer. Som udgangspunkt anbefales det at arbejde videre i det program, man er vant til at arbejde med. Kontrolinstansen eller det eventuelle akkrediterede certificeringsorgan kan muligvis anbefale nogle programmer, som er særligt velegnet til KS. BedreBolig-ordningen stiller ikke specifikt krav om, at man anvender et IT-system, dog anbefales dette, da det i praksis vil gøre kvalitetsstyringssystemet nemmere at håndtere. Endvidere vil et IT-system muliggøre, at kvalitetsstyringssystemet kan tilgås af alle medarbejdere i virksomheden, hvilket er et krav i BedreBolig-ordningen. Hvad er en kvalitetsansvarlig? Hvem kan blive kvalitetsansvarlig i en virksomhed, skal En kvalitetsansvarlig er en medarbejder, der har ansvaret for, at virksomhedens kvalitetssystem bliver brugt og vedligeholdt. BedreBolig-virksomheden bestemmer, hvilken medarbejder, der er ansvarlig for at vedligeholde kvalitetsstyringssystemet. Side 9

10 det fx være en BedreBoligrådgiver? Er der indbygget egenkontrol i BedreBoligs KS-system? Hvad er et sags-håndteringssystem? Der stilles ikke krav om, at den kvalitetssansvarlige skal have en ledende stilling i virksomheden eller skal være uddannet BedreBolig-rådgiver. BedreBolig-ordningen stiller ikke krav om egenkontrol i kvalitetsstyringssystemet, der er godkendt af en kontrolinstans. Vil virksomheden have en certificering, vil der være krav om egenkontrol. Et sagshåndteringssystem er et system, der anvendes til håndtering af dokumenter i forbindelse med levering af ydelser til boligejeren. Systemet har til formål at gemme alle dokumenter herunder korrespondance, fakturaer m.v., som har relation til den konkrete sag. Formålet med et sagshåndteringssystem er at kunne dokumentere en klar sagshistorik, så der ikke er tvivl om, hvad der er aftalt med boligejeren. Side 10

11 Uddannelse som BedreBolig-rådgiver Hvor kan man uddanne sig til BedreBolig-rådgiver? Uddannelsen kan udbydes i regi af det almindelige uddannelsessystem (fx erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne) og/eller af private udbydere. Der vil skulle forventes en brugerbetaling. Københavns Erhvervsakademi (KEA) og Erhvervsakademi Dania udbyder BedreBolig-uddannelsen sammen med uddannelsen til energikonsulent (under Energimærkningsordningen). Se mere om uddannelsen på KEA her: Se mere om uddannelsen på Erhvervsakademi Dania her: Hvor meget koster det at uddanne sig til BedreBoligrådgiver? Uddannelsen er underlagt brugerbetaling og udbydes i regi af det almindelige uddannelsessystem (f.eks. erhvervsakademierne og maskinmesterskolerne) og/eller af private udbydere. Prisen på at uddanne sig til BedreBolig-rådgiver er op til dem, der at varetager uddannelsen. Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademi Dania tilbyder uddannelsen i øjeblikket, og man kan se priser mv. på deres hjemmeside: og Hvor kan man se, hvornår de nye uddannelser sættes i gang? Skal man være ansat i en virksomhed for at tage BedreBolig-uddannelsen? På BedreBolig.dk kan man se, hvornår de nye uddannelser bliver udbudt. Man behøver ikke at være ansat i en virksomhed for at blive uddannet til BedreBolig-rådgiver. Hvis man som privatperson vil være underleverandør til en virksomhed, der er godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed, behøver man ikke selv være ansat i virksomheden for at komme på BedreBolig-uddannelsen. Side 11

12 Anvendelse af ABR89 Kan man som BedreBoligrådgiver lade være med at lade sin rådgivning være omfattet af ABR89? Som udgangspunkt skal rådgivningen være omfattet af ABR89 med mindre andet er aftalt med boligejeren. Uvildighed, Rådgiveransvar og forsikring Kan man både være Bedre- Bolig-rådgiver og udførende af renoveringsprojektet på samme tid? I BedreBolig-ordningen er der ikke krav om, at en BedreBolig-rådgiver skal være uvildig. I sådanne tilfælde har en BedreBolig-rådgiver pligt til at oplyse, hvis han ikke er uvildig. Det betyder, at en BedreBolig-rådgiver også kan udføre et renoveringsprojekt, men det sker i hans egenskab af fx tømrer. BedreBoligordningen omfatter ikke selve udførelsen af et renoveringsprojekt, men udelukkende ydelsespakker 1 og 2. Dvs., at BedreBolig-rådgiveren kan udføre såvel fase I som fase II i sin egenskab af BB-rådgiver samtidig med, at han også gennemfører selve renoveringsprojektet i sin egenskab af fx tømrer. Dog skal man være opmærksom på Energimærkningsordningens krav om uvildighed. Skal man som BedreBoligrådgiver have en rådgiveransvarsforsikring? Som BedreBolig-rådgiver er man underlagt rådgiveransvar. Det anbefales, at BedreBolig-rådgiver virksomheden har en rådgiveransvarsforsikring, men det er ikke et krav i ordningen. Har virksomheden ikke en rådgiveransvarsforsikring, skal boligejeren oplyses om det. Kan BedreBolig-rådgiveren stilles til ansvar for den oplyste energibesparelse i Bedre- Bolig-planen, hvis denne ikke opnås? BedreBolig-rådgiveren kan ikke stilles til ansvar for, at den energibesparelse, der fremgår af BedreBolig-planen, ikke realiseres. Men rådgiveren har pligt til at oplyse boligejeren om, at besparelsen er anslåede værdier, som også afhænger af fx adfærden i boligen. Dette oplyses i BedreBolig-planen under adfærden i boligen samt under bemærkninger under budgettet. Side 12

13 Beregninger for energibesparelser Hvor kan man finde de bagvedliggende beregninger og data for BedreBolig-planen, så kunden kan kende de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne? Hvordan oplyses boligejeren om, at beregningerne ikke er en garanti for energibesparelserne? Iflg. bekendtgørelsen skal en BB-rådgiver oplyse boligejer om muligheden for at få udleveret de nødvendige data og beregninger m.v., som ligger bag BB-planens beskrivelse og på anmodning udlevere disse. De nødvendige data og beregninger må her anses at være den beregningsfil, som dannes i BedreBolig-rådgiverens beregningsværktøj (Energy10) og anvendes til at lave BedreBolig-planen. Denne fil kan BedreBolig-rådgiveren selv kopiere i programmet til en ny sag, eller han kan sende sagen til en anden BedreBolig-rådgiver eller en energikonsulent, efter boligejerens anvisning, hvis boligejeren vil anvende en anden konsulent til en opgave (fx et energimærke), som tager udgangspunkt i den allerede udfærdigede BedreBolig-plan. BedreBolig-rådgiver virksomheden hverken kan eller skal garantere over for boligejeren, at de pågældende beregninger kan forventes at medføre energibesparelser for den pågældende boligejer. BedreBolig-rådgiveren skal i stedet informere boligejeren om, at energibesparelser både afhænger af markedsprisen og af boligejerens adfærd. Særligt boligejerens adfærd kan have stor indflydelse på omfanget af eventuelle besparelser, som følge af en energirenovering. Af samme årsag tages der i BedreBolig-planen forbehold for ovenstående. Markedsføring af BedreBolig Hvordan markedsfører Energistyrelsen ordningen? Siden oktober 2014 har Energistyrelsen løbende markedsført BedreBolig digitalt og på tv. I 2016 markedsføres BedreBolig udelukkende digitalt - primært via Google Adwords og facebook-reklamer, men i perioder også med større bannere på forskellige relevante hjemmesider. Derudover vil der løbende være omtale af ordningen i både lokale og nationale medier. BedreBolig-sekretariatet stiller gratis markedsføringsmaterialer til rådighed for rådgivere, kommuner, energiselskaber m.fl. Læs mere på Hvor kan man få markedsføringsmateriale Desuden har Energistyrelsen en fast stand på Byggecentrum i Middelfart. Energistyrelsen stiller en række markedsføringsmaterialer til rådighed for BedreBolig-rådgiverne. Materialerne finder man på BedreBolig.dk/raadgiver. Her er blandt andet annoncematerialer, webbannere, brochurer og skabelon til en pressemeddelelse. Brochurer til uddeling til potentielle kunder kan rekvireres via Side 13

14 BedreBolig-sekretariatet på Her kan man også bestille streamers til bilen og få hjælp til brug af materialerne på hjemmesiden. Grøn BoligJobordning Kan man få fradrag efter den nye grønne BoligJobordning for lønudgifter til energirådgivning fx som led i BedreBolig-rådgivning? Den nye grønne BoligJobordning giver dig mulighed for at få fradrag for lønudgifter til energirådgivning, fx som led i BedreBolig-rådgivning. Du kan få fradrag til lønudgifter for energirådgivning til energiforbedringer i forhold til den konkrete bolig, hvis der foreligger en skriftlig rapport som dokumentation for rådgivningsydelsen, fx en BedreBolig-plan. Det er kun energirådgivning, der er fradragsberettiget efter BoligJobordningen. Hvis der som led i fx BedreBolig-ordningen ydes andre rådgivningsydelser end energirådgivning, er det kun lønudgifter til den del af rådgivningen, der angår energirådgivning, som berettiger til fradrag efter BoligJobordningen. Det er endvidere en betingelse for fradragsretten, at lønudgiften til energirådgivning fremgår særskilt på fakturaen. Det er således nødvendigt at udskille fradragsberettigede udgiftsposter på fakturaen, hvis f.eks. en rådgivende arkitekt står for renovering af en bolig, og renoveringsplanen kun indeholder mindre forslag til energiforbedringer af boligen. Du kan læse mere på SKATs hjemmeside Side 14

Spørgsmål & svar BedreBolig

Spørgsmål & svar BedreBolig 4. september 2015 Spørgsmål & svar BedreBolig Spørgsmål Svar Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgiver-virksomhed? 1) Virksomheden

Læs mere

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen

Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Spørgsmål og svar om BedreBolig-ordningen Indhold Læsevejledning... 4 1. Krav for at blive godkendt BedreBolig-rådgivervirksomhed... 5 Spørgsmål 1: Hvilke krav er der til at blive godkendt som BedreBolig-rådgivervirksomhed

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. under BedreBolig-ordningen: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på side 4) 1 Virksomhedens

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU SÆLGER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med

Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f, stk. 2 og 3, 24 g, stk. 1, 2,

Læs mere

Lovændringer per 1/1 2016

Lovændringer per 1/1 2016 BedreBolig Lovændringer per 1/1 2016 Under BedreBolig-ordningen kunne virksomheder tidligere godkendes som BedreBolig-rådgivervirksomheder til levering af tre ydelser: 1. Kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER FORMÅLET MED ENERGI- MÆRKNINGSORDNINGEN Gavnligt for miljø, indeklima og økonomi Formålet med energimærkningsordningen er at motivere bygningsejere til at bruge mindre

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Forslag til. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (Godkendelses-, akkrediterings- eller certificeringsordning for grønne aktør-virksomheder under en Grøn Boligkontrakt-ordning.)

Læs mere

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring.

Energistyrelsen sender hermed forslag til bekendtgørelsesændringer i høring. Til adressater på vedlagt høringsliste Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivisering og Global Rådgivning Dato 6. oktober 2016 Høring om ændring af bekendtgørelser om en godkendelsesordning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver

Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Ansøgning om godkendelse som BedreBolig-rådgiver Virksomhed, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af boliger: (for korrekt udfyldelse, se også vejledning på

Læs mere

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen

BedreBolig-rådgiver. Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen BedreBolig-rådgiver Krav til kompetencer og uddannelse for kursister på BedreBolig-uddannelsen Januar 2014 BedreBolig Formålet med ordningen BedreBolig er at give boligejerne mulighed for one-stop-shopping

Læs mere

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen

BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen BedreBolig En ny ordning under Energistyrelsen Formål Fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivning hos én aktør gennem hele processen Skal

Læs mere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere

Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Evaluering af BedreBolig-ordningen blandt BedreBolig-rådgivere Energistyrelsen 23. juni 2014 Agenda Baggrund og formål Hovedkonklusioner Anbefalinger Baggrund og formål Energistyrelsen har bedt (GK), som

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere

Kom godt i gang. Inspiration til BedreBolig-rådgivere Kom godt i gang Inspiration til BedreBolig-rådgivere 2 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Velkommen til BedreBolig... 4 Målrettet markedsføring... 5 Hjemmesiden det centrale omdrejningspunkt... 7 BedreBolig-sekretariatet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mølleparken 446 Postnr./by: 7190 Billund BBR-nr.: 530-002467 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 L 12 Bilag 1 Offentligt N O T AT 4. september 2015 J.nr. 2015-4541 Ref. FHY/KGR/CRB/KWJ Center for Forsyning Høringsnotat vedr. ændring af lov om energimærkning

Læs mere

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen

Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? V/ chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen Hvad er BedreBolig? Ny ordning under Energistyrelsen Skal fremme energirenovering af private boliger Fjerne barrierer gøre det nemt og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vadebrovej 27 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005973 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

Energimærkning nr.: 100135720 Gyldigt 5 år fra: 28-09-2009 Energikonsulent: Frank Scholkman Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Allingvej 62 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-001742 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP

ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP ENERGIMÆRKNING BREJNING STRAND 103 7080 BØRKOP SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Brejning Strand 103 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-005450 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nyvej 4 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-006979 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RL Byggerådgivning

Læs mere

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning nr.: 100120457 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jaruplundvej 14 Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-003419 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Energimærke. Beregnet varmeforbrug. Kan det blive bedre? Samlet besparelse - her og nu SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kraghave Gaabensevej 36 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-005012 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvendingen 7 A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-689603 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Kastaniealle 001B 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-004835 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Cedervangen 61 Postnr./by: 3450 Allerød BBR-nr.: 201-061415 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solbakken 6 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-003077 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: PJ Arkitekt-

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Kløverprisvej 87 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-043631-001 Energikonsulent: Tom Kjørnæs Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Indvendig efterisolering af ydervægge, 26 MWh Fjernvarme 16970 kr. 182605 kr. 10. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Røse Vej 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-398218 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsagervej 18 Postnr./by: 4874 Gedser BBR-nr.: 376-028928 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kildeagervej 14 Postnr./by: 2690 Karlslunde BBR-nr.: 253-051639 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Liljevej 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj BBR-nr.: 306-012220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Bakkedraget 17 Postnr./by: 6040 Egtved BBR-nr.: 621-262482-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Arnakkegårds Alle 46 Postnr./by: 4390 Vipperød BBR-nr.: 316-008220 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Askevænget 17 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-007408 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granparken 3 Postnr./by: 4872 Idestrup BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østerbrogade 29 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001290 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2270 kwh Fjernvarme. 5970 kwh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Willemoesgade 25 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8200 Århus N BBR-nr.: 751-552270 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

De 9 testkommuner er godt i gang

De 9 testkommuner er godt i gang Nyhedsmail nr. 6 maj 2014 De 9 testkommuner er godt i gang Der har på nuværende tidspunkt været afholdt både netværksmøder og borgerrettede aktiviteter i de 9 testkommuner. Flere kommuner har taget initiativ

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Næstvedvej 315 Postnr./by: 4760 Vordingborg BBR-nr.: 390-020122 Energikonsulent: Kurt Mieritz Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Mieritz-Consulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Lysager 2A 3250 Gilleleje BBR-nr.: 270-006568 Energikonsulent: Peter Høeg Hagen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Peter

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 Varmerør isoleres 2.4 MWh Fjernvarme 960 kr. 1650 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Toftevænge 1 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-109725 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Nørrevang 14A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004728 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Kloakmestrenes TV-Inspektion Kravspecifikationer Rev.12 / 16. september - 2013 Certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion Til brug for certificering af virksomheder, der udfører TV inspektion af kloakledninger, indenfor

Læs mere

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning nr.: 100120907 Gyldigt 5 år fra: 18-05-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Valdemarsgade 9 A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-000957 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7.900 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Solhøjvej 5B 8570 Trustrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. januar 2016 Til den 20. januar 2026. Energimærkningen er

Læs mere

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-008331 Energimærkning nr.: 200014422 Gyldigt 5 år fra: 02-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Callesensvej 1A Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-008331 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østvej 1 Postnr./by: 4880 Nysted BBR-nr.: 376-012074 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Preben

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 149 Offentligt (01) Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Ydervægge hulmursisoleres 21 MWh Fjernvarme 8370 kr. 60865 kr. 7. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 13A Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-056584 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sønderlunden 85 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. januar 2016 Til den 19. januar 2026. Energimærkningen

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Gadehavegård. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Gadehavegård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovhegnet 39 Postnr./by: 3390 Hundested BBR-nr.: 260-018605 Energikonsulent: Jørgen Hvid Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jørgen

Læs mere

9. Obligatorisk indberetningsordning

9. Obligatorisk indberetningsordning 9. Obligatorisk indberetningsordning Alle almenvelgørende foreninger, stiftelser og institutioner, der er godkendt til at modtage gaver eller ydelser med fradragsret fra giveren, skal indberette gave-

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Bakkedraget 59B 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. januar 2016 Til den 21. januar 2026. Energimærkningsnummer

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion 2 2. Fra registrering til indberetning oversigt 2 3. Firmaets nummer 3 4. Min firmaside

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1001 liter Fyringsgasolie, 50 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 301 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2900 Hellerup BBR-nr.: 157-120255 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åbogade 2 Postnr./by: 3760 Gudhjem BBR-nr.: 400-001278 Energikonsulent: Flemming Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2 bornholm

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 293 kwh el 16.010 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 11 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-964013-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Østergade 96 Postnr./by: 4340 Tølløse BBR-nr.: 316-027477-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning nr.: 200016124 Gyldigt 5 år fra: 26-06-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Birkeparken 24 Postnr./by: 6230 Rødekro BBR-nr.: 580-011852 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lavgade 32A 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-019219 Energikonsulent: Robert Knak Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse

Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse Eksempel på kvalitetsstyringssystem inkl. vejledning til anvendelse For virksomheder, der skal opbygge et godkendt kvalitetsstyringssystem under BedreBolig Læsevejledning Formålet med et kvalitetsstyringssystem

Læs mere

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-658881 Energimærkning nr.: 200011136 Gyldigt 5 år fra: 04-03-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Solsikkemarken 1 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-658881 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klosterbanken 34 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-019831 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Ryttermarken 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-025195-001 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 31. januar 2013 stadfæstes. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SEAS NVE Strømmen

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Mikkels Banke 17 Postnr./by: 4736 Karrebæksminde BBR-nr.: 370-028162-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ingemannsvej 21 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-052727 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 0,71 Ton træpiller, i pose SIDE 1 AF 8 Adresse: Ballevej 8 Postnr./by: 8560 Kolind BBR-nr.: 706-017577-001 Energikonsulent: Aage Hjortshøj Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torshaven 1 Postnr./by: 4500 Nykøbing Sj. BBR-nr.: 306-020362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: Elme Alle 6A 8963 Auning BBR-nr.: 707-114253-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 www.startvaekst-aarhus.dk

Læs mere

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup

Vedtægter. Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup FI0612 Vedtægter Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Fjernvarmens Serviceordning Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 72 20 25 50 fjr-ordning@teknologisk.dk www.fjr-ordning.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Stadionparken 50 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-111478-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Blankegaardsvej 1 Postnr./by: 5466 Asperup BBR-nr.: 410-014922 Energikonsulent: Jørn Olsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: OT consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tunderup Strandvej 14 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-024367 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Jernbanealle 4B 3050 Humlebæk BBR-nr.: 210-001691 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: RIOS

Læs mere

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning nr.: 100120522 Gyldigt 5 år fra: 14-05-2009 Energikonsulent: Lars Petz Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trækobbel 8A Postnr./by: 6330 Padborg BBR-nr.: 580-002422 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østrigsvej 52 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003159 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere