Bilagsliste) ) ) ) ) Bilag&1:&veksoe.com& & Om&VEKSØ,&historien&bag &...&1B&

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilagsliste) ) ) ) ) Bilag&1:&veksoe.com& & Om&VEKSØ,&historien&bag &...&1B&"

Transkript

1 Bilagsliste) ) ) ) ) Bilag&1:&veksoe.com& & Om&VEKSØ,&historien&bag &...&1B& & Bilag&2:&veksoe.com&(2012),& Om&VEKSØ,&VEKSØ&og&Værdierne&...&2B& Bilag&3:&Mailkorrespondance&I&...&3B& Bilag&4:&Mail&Korrespondance&II&...&4B& Bilag&5:&Mail&Korrespondance&III&...&5B& Bilag&6:&&&VEKSØ&Projekt&model&...&8B& Bilag&7:&VEKSØ&Modellen&Faseopdelt&Integreret&Produktudvikling&...&9B& Bilag&8:&VEKSØ&Modellen&Integrerede&Produktudviklingsmodel&(Opdelt&på&5& sider,&sammensættes&efter&sideorden)&...&10b& Bilag&9:&&VEKSØ&Organisationsdiagram&...&15B& Bilag&10:&Interview&I:&R&D&manager&og&projektleder&for&Generel&Byrum&...&16B& Bilag&11:&Interview&II:&Projektleder&for&Teknisk&Cyklisme&...&31B& Bilag&12:&Interview&III:&Projektleder&for&Belysning&...&44B& Bilag&13:&Interview&Guide&1&...&55B& Bilag&14:&Interviewguide&2&...&64B& Bilag&15:&Screenshot&fra&Nvivo&...&68B& Bilag&16:&VEKSØs&proces&fra&ide&til&projekt&(Dannet&på&baggrund&af&forklaring& fra&interview)&(egen&tilvirkning)&...&69b& Bilag&17:&Strategies&for&diminishing&the&fuzziness&level&and&their&outcomes&.&70B& Bilag&18:&CD&med&interviews&...&71B&

2 Bilag&1:&veksoe.com& & Om&VEKSØ,&historien&bag & 1B

3 Bilag&2:&veksoe.com&(2012),& Om&VEKSØ,&VEKSØ&og&Værdierne& 2B

4 Bilag&3:&Mailkorrespondance&I& 3B

5 Bilag&4:&Mail&Korrespondance&II& 4B

6 Bilag&5:&Mail&Korrespondance&III& 5B

7 6B

8 7B

9 Bilag&6:&&&VEKSØ&Projekt&model& Funk,on Opgave Projektledelse Tilbudsgivning Leverance Projektering Leverance Konstruk,on Leverance Produk,on Leverance Montage/Levering Leverance Afslutning Leverance Vælgeprojektleder Informa,on Myndighedsgodkendelser. Godkendt Opfølgningprojektplan Færdig Afleveringsforretning Faktura Kunde>lfredshed Response Projektdeltagere Informa,on Kundegodkendelse Godkendt Byggemøde BekræDet Afleveringsprotokol Mangelliste FeedBack>lprojektdelt. Projektplan Plan Fastlæggekrav>lHSEmm. Færdig Faktureringsgrundlag Pro.Faktura Sikringafkapacitet Mødereferat BekræDet Færdig Salg / Licita,onsafd. Kvalificereudbud/kravetc. Indkaldelse>lprojektmøde Indkaldelse BesluLeVEKSØdeltagelse Beslutning OpreLeordre Færdig Tilbudsspecifika>on Udfyldt OpreLe>lbudiNavision Tilbud Konstruk,on OpreLesagiPTAoverblik Færdig Produk>onstegninger Færdig Konstruk>onside Færdig IndkøbSpec. Færdig Salgstegninger Færdig Konstruk>onsstykliste Færdig Indledendestykliste Færdig Kri>skeemner>lkontrol mærkesiruten Færdig Logis,kog produk,on Kostpriserindkøb BekræDet Sikrekapacitetvedunderlev. BekræDet Konstruk>on>ldriPstykliste Færdig PlanlægningVT east Færdig Montage Udført Kostpriseregenproduk>on BekræDet Verificeringafleverings>d BekræDet Kostprisermontage BekræDet Verificeringafmaterialer BekræDet Bes>llingafmontagehjælpeR Forkalkula>on Færdig Værktøjer/kraner/s>lladser Færdig Kvalitet EPerkalkulere EDerkalk. Risikoanalyse Vurdering Kvalitetssikringafunderlev. Godkendelse Evt.prototype Godkendelse Kvalitetskontrol VTEast Udført Udbedringaffejl/Mangler NotatProtokol Kvalitetskrav Færdig Evt.0Rserie Godkendelse Kvalitetskontrol Ekstern Udført Test Godkendelse Kvalitetskontrol overflade Udført Kvalitetsplaner Færdig 8B

10 VEKSØ modellen - faseopdelt integreret produktudvikling Bilag&7:&VEKSØ&Modellen&Faseopdelt&Integreret&Produktudvikling& MILESTONE 1 MILESTONE 2 MILESTONE 3 MILESTONE 4 MILESTONE 5 Analysefase Idé og koncept Konstruktion Implementering Produktion Salg & marketing Idé Konkurrentanalyse Designsegmentering Forslag til kanalvalg Forslag til medier USP (Unique Selling Propositions) Opstart medieproduktion Kanalvalg Opstart montagevejledninger Tryksager Web Katalog Salgstræning Ordrer Produkttræning Feedback R/D Marketbrief Kundeoplæg Konsulentoplæg Kravspecifikation Designprincipper Idégenerering 2D skitser Designprincipper Kravspecifikation Tegninger Styklister Arbejdsbeskrivelse Kvalitetsplan Emballagevalg Godkendelse af prototype Emballage Vejledning CE-godkendelse Test Godkendelse af 0-serie Overgivelse til produktion Færdigt produkt Logistik & produktion Tidsplan Project Agreement Materiale research Produktionsmetode research Funktions- og skuemodeller Make/buy Leverandører Værktøjer Kvalitetsplan Prototype fremstilling Kvalitetskontrol Kritiske processer 0-serie Test af værktøjer Test af arbejdsinstruktioner GO/NO GO Præstentation af Fuld produktions- Godkendt prototype Godkendt 0-serie Økonomi 2-3 koncept forslag dokumentation Salgsmateriale Kravspecifikation Økonomi Designmanual Project Agreement Kravspecifikation 9B

11 10B Bilag&8:&VEKSØ&Modellen&Integrerede&Produktudviklingsmodel&(Opdelt&på&5&sider,&sammensættes&efter&sideorden)& IntegreretProduktudvikling Bilag8 VEKSØModellenIntegreredeProduktudviklingsmodel Marketbrief. R/D S/M ProdukAon LogisAk Projektgruppe nedsæfes Analyse Analyse 5xP Posi&on((+(lande)( ListePris(( Promovering( Produk8eatures( Pasform((( GennemgåProjekt Brainstorming Trinopdelt(proces(for(produkt( funk&oner.((blokdiagram).(( Konkurrentanalyse.( Kri&ske(sammenhænge(mellem( funk&onerne.( Krav(fra(omgivelserne( Foreløbig(Tidsplan.( Milestone1 Milestone1 ForeløbigTidsplan Konkurrentanalyse ProdukQunkAoner

12 Milestone(2( Koncept(udvikling( Afsætningsplan( Forslag+5l+Medier+(website,+tryk+mv.)+ Forslag+5l+Kanalvalg+ Forslag+5l+Segmentvalg+ Forslag+5l+ROI/Performance+measurement+ Es4meret(Salg/Marke4ng(investering( Koncept(udvikling( Koncept(udvikling( Forslag((4l(løsninger(af(de( enkelte(trin(i(processen( Løsninger( Foreløbig+Kostpris+ Foreløbig+Stykliste+ Foreløbig+Konstruk5on+ Indkøbs8overvejelser+ Patenter/besky>else++ Risiko+(komp./teknologi)+ Varianter( Investering/Dri<( ( ( Milestone(2( Præsenta4on(af(flere(løsningsforslag.+ Gennemgå(og(evaluere(forslag.+ Løsninger+ Kostpriser+ Investeringer+ Tidsplan+ Varianter+ Modeller+ Hvad(siger(markederne((markeds(tjek)(?+ Præsentere(afsætningsplan.+ Beslutning(tages(af(Produkt(Komite.+ ( 11B

13 12B Materiale(Leverandør( Hvem&,&lev.&*d,&pris.& Maskinudstyr(og(Værktøjer( mulige&leverandør,&pris.& Make/Buy( Veksø,&VTE,&underleverandør& Regneeksempler& Lagerbehov( Gennemløbs=d( Kvalitetsplan( Eks:&Kontrol&VKI& Detail(konstruk=on( Tegninger( Styklister( Arbejdsbeskrivelse( Emballage(konstr.( Indkøbs(spec.( Kvalitetsplan(( ( ( Milestone(3( Milestone(3( Fuld(dokumenta=on(=l(produk=on.& Tegninger& Styklister& Arbejdsbeskrivelser& Kontroller& Præsentere(design(manual.& ( Produkt(frems=lling( Detail(konstruere( afsætningsplan( Opstart(af(Medie(produk=on( Kanalvalg( Segmentvalg( ROI/Performance(measurement( Opstart(montage(vejledning( Planlægge(salgsN(og(produkOræning((

14 Milestone%4% Salg%I% Tryksager% Web% Katalog% Datablad% Salgstræning%%% Prototype% Godkendt%Prototype% CE4godkendelse% Tests% Vejledning% Emballage%% Træning%af%servicefolk% % Prototype% % Prototype% Lokale,)personale,)underleverandør,) test)af)kvalitetsplan,)5lbagemelding) PTA,))kvalitetsværktøjer.) Kvalitetskontrol% Ved)leverandør,)varemodtagelse,) egenproduk5on),)medarbejder) instruk5on.) KriDske%Processor% Reference)emner,)overfladebehandling) osv.) ½ Milestone%4% Godkendt%Prototype% Godkendt%salgsmateriale% 13B

15 14B Salg%II% 0(serie% 0(serie% Evt.%Ordre% Feedback%kunder/markeder% Tilfredshedsmåling% ProdukAræning% Gennemgåprodukt Gennemgåsalgsmateriale Godkendt%0(serie% Overgivelse%Dl%produkDon% ProdukDon%af%0(serie% Testværktøjer Testarbejdsinstruk9oner % Milestone%5% Milestone%5% Godkendt%0(serie Gennemført%salgs(%og%produkAræning. % Projekt%lukkes% projektgruppe opløses

16 Bilag&9:&&VEKSØ&Organisationsdiagram& 15B

17 Bilag&10:&Interview&I:&R&D&manager&og&projektleder&for&Generel&Byrum& Emne% Start% Slut% Interviewer% Respondent% Strategi Opdelingafstrategi Udlandet 0:00 3:17 Førstskaljeghøre digbeskrivelidt omkringveksøs strategi.meddin afdelingi perspektiv? VoresafdelingellervoresstrateginårvisnakkerR&Dellerudviklinger atleveoptildemålviharsatosdenæstetreår.detdrejersigprimært omtreting. ODenovervejedehovedvægtafressourcervivilbrugevilgåindpå tekniskecyklismeprodukter,ogdeterdetderståromkringos,vores cykelcellervorespumperandretekniskeprodukterdersupporterer cyklismeogfremhævercyklismeibybilledet.detkanværegrønne bølgermancyklereftersåledesatderergrøntnårmannårhentildet. DetkanværeRFIDpåcyklendergåratdeblivertaltogovervågetpå enhelandenmådeendmankenderdetfraidag.ogdetkanværealt mellemhimmelogjord.detprimæremåleratpromoverecyklismeog gøredetmereattraktivtatcykleistorbyer. Samtidigerderenmassebenefitsvedatgøresåmegetforcyklisme, dereretmegetmegetsortsundhedsperspektiviatfåfolkudatcykle, derernogetco2sommansparerogderermangegodeegenskaber vedatfåfolkudpåcyklenfremforattagebilen.ogdeterklartatde tingvedvislåpåogdetingvilviprøvepåatgørevorestilatdetsalgaf voresprodukterbliverstingende. ODerudoverharvivoresbelysning,ogvoresbelysningerviklaroverat fremtidenhedderledogdeterviheldigemedatviharnoglerigtig finedesignedeprodukterogvoresprimæreindsatsområdemeddem vilværeatopdateredefineprodukterviharmedledogselvfølgelig lavenogleflerenyeinnovativeprodukterdererbaseretpåled 16B

18 Strategy/Eksternt Teknologipartner 3:17 4:40 Nuhvorvivarinde påled/design.ier joforgængerefor design,hvadmed LED,erdetnogetI selvvilforskei, ellervilifådet eksternt? belysning. ODensidstekerneviharervoresgenerellebyrumognårjegsiger generellebyrumerdetsådanmere,uddetskalmisforståsmerebanale tingsombordeogbænke,cykelstativer,affaldskurve,alm.parklamper, overdækningerosv.ogselvfølgeligstadigudviklededesignsviharog fåflerenyetilogbibeholdedennuværendepositionviharsom markedslederindenforbyrumgenerelt.vorestankeer,fordivierså stærkeherhjemmeogfordivivedvistårstærkterogsåatkomme udovergrænserneendvihargjortfør.viharsomduvednogle salgsorganisationeriengland,tysklandoginorden.ogdeterklartdet vilvigørelangtmereudaffremadrettet.detstorepotentialeservi ikkeidanmark,detstorepotentialeservipåeksportmarkedet.deter ganskekortdetreårkommertilatseudivoresafdeling. Deterklartatviernødttilhaquadeproduktervihar,quadetfirmavi nueratskullesupporterelangthenafvejenkunderneideresvalgog ønsker,erdetklartatviernødttilathavenogleinohouseeksperter indenforled,mendetermerepå,brugbarhedenafledfremfor teknikkenomkringhvordandeterbyggetoposv.idagfindesderjo noglestorevirksomheder,derersiemens,derersamsung,derer eksperteriatlaveled,ogdetvilvipåingenmådebegyndeatblande osi,deterdermangederermegetbedretilendvier.detderskal værevoreskernekompetenceeratlavenoglepænedesignede produkter,somindeholderledmenogsåstadigvækatdeer stateof theart,nårdeerfærdige,dvs.atdeerbestinclass,deteretprodukt dermanfårdenvirkningsgradogdemulighedermannuforventeraf etproduktfremadrettetmedled.ogdeterklartderskalviværepå forkantheletidenmedhvadmarkedetkræver,gernelidtmereogsåi etpæntdesign. Definitionaf 4:40 6:33 Endnuet Innovationindenforvoresområde Viharetbegrebsomhedder 17B

19 Innovation Markedsbehov overordnet spørgsmål. HvordanvilVEKSØ definere innovation? SmartCities,dereretbegrebderopstodforendelårsiden.Mensom egentligerenkæmpestorparaplyoverutroligmangeting.ogdeter klartnårmansnakkersmartcities,kandetværealtfrasolcelle drevendeoverdækninger,cykelismetællere,tilrfidpåencykeleller enbil.derersimpelthensåmangeting,somvikanbrugeinnovation til.detkanogsåværedethermedenbænksomaltidervarmom vinterenogkøligomsommeren.etmøbelderaltidindeholderet hotspotogandreting,somgøratderernoglebyrumsprodukter,som manklartidentificerermed,athvisdugårderhensomfårdueneller andenformforydelse.detkanværeatvibyggersolcellerindietbord somdetteherogsåerderetusbstikmåskeetellerandetstedsomdu kanopladedintelefonmed,såduvedathardusådanetbordder,kan mansgualtidgåderhen.ellerhvadmannukantænkesigtilaf muligheder.ivoresverdenmeddenteknologivihar,at begrænsningernenokerensegenhjerne,fremfordetekniske mulighederderliggeridag.sådeterklartatdeninnovationvilaveri dagskalgernehavefokuspådeprodukterogsegmentervierindenfor ogbyggemereteknologiindidemfremforatskulleopfindenogethelt nyt.detbliverdenmådevibrugervoresinnovationskræfterpå. 18B

20 19B Architecture NyR&DAfdeling Omlægningaf konstruktions afdelingen. Storforandring R&Dafdelingens rolle Udflytningsaf produktionsapparat 6:33 10:12 Næstepunkterså omkring opbygningen, nemlig Architecture.Såvil jeggernebededig omatfortællelidt omorganisations strukturen,somvi harher.hvordan fungererdentil dagligiforholdtil jeresafdelingog hvordanfungerer denpåprojekt basis? Detvihargjortfra,faktiskimandagsaf,ogsomertrådtikrafterenny beslutningvihartruffetogenfremtidigsikringafatviressourcerog kapacitettilatgøredetvigernevileratviharvalgtatdeledetvi kalderr&dogkonstruktionopienkonstruktionsafdelingmeden indeholdender&d.dvs.fraimandagsafharviansatenny konstruktionschefsomskalvaretagedagligdriftogdetdaglige overordnedeptaarbejde.produktion,tekniskarbejde, dokumentation,såledesatjegkanfåminekræfterfrigjorttil udelukkendeatarbejdemedr&d.ogdetgivergodmening,samtidiger detoafdetidligeremedarbejderefrakonstruktionsafdelingenså blevetflyttetoveriminafdeling,ogdetertoudviklingsingeniører,så vibliveretteampåtrepersoner,derskalbæredehernyudviklinger, sålangtvoresdriftsafdelingkanovertagedet.deterenmegetstor forandringiforholdtilhvordandetvarførhen,hvordetegentligvaret miksbådemedalm.driftopgaverogudviklingsopgaverogaltidvar prioriteringerafomdetenevarvigtigereenddetandet.nubliverdet megetnemtatforholdesigtil,nuervoresprimærefokusudviklinger, hvorvijosåharfåetnoglekræfterpådendagligedrift. Derudover,ervimegetsegmentopdelt,ligesommangeandrefirmaer. Viharsåsomjegligenævntevoreskonstruktionsafdelingindeholdt udviklingsafdeling,såharvilogistikafdelingsomvaretageralt omkringindkøbogplanlægning,viharvoressalgogmarketing afdelingsombådeerinternihusetviaenkundeserviceafdelingog salgogkonsulenter,somkørerrundtidanmark.pånuværende tidspunkterderfiresomkørerrundtogsælgerbyrumogbelysning,og såharvivoreseksterneselskaberplaceretiengland,tyskland,norge ogsverige. Derudoverharviproduktionsapparatsomviharvalgtatflytte100% tilletland.letlandharværetenlillesatellitvirksomheddesidste10

21 år,hvorvifortoårsidenvalgteatafviklevoressidsteinterne produktionheridanmark,ogflytdesidstetiltingovertilletland.så voresproduktioner100%baseretpåletlandidag.viharsatendel kravindpåvoreskvalitetsafdeling.ogdetertildelsforatstyre kvalitetenoverfraletlandeftersomdetikkeeregenproduceretmere erdetmegetmegetvigtigatkvalitetskravogmålerheltklart defineret,såledesatdetvifårleveretogsåleveroptildetviforventer deskalleveoptil. Proces/Portfolio PMM er Udvælgelsesproces OpstartafProjekt Tværorganisatorisk 10:13 12:55 Nuharvijofokus pår&dsomden heddernu,hvordan arbejderden sammenmedde andreafdelinger,og hvordanerdet styretoppefra? Deterklartatmådenvistyrervoresprojekterpånuværendetidspunkt dererdetsåledesatslagsafdelingenindeholdertrepommer,produkt marketmanagers,somerproduktspecialisterindenforhenholdsvis cyklisme,byrumogbelysning.deresvigtigsteopgaveerheletidenat værefremme,hvaderdetderrørersig,hvaderdetkunden efterspørger,hvaderdetforopdateringerdeeksisterendeprodukter efterspørger.ogderlavermanhverkvartalenønskelisteafopdatering afeksisterendeprodukter,ellerforbedringerognyeprodukter.det medførertreproduktplaner,enforhverafdetreområder,ogde ønskelisterbliversåkommunikeretovertilmigoggodkendtaf bestyrelsenherihuset,bådevoresdirektør,voressalgsdirektørog voresøkonomidirektørermedidenudvælgelse.nårdererblevetsagt OKtildet,bliverdetpræsenteretforundertegnedeogjegvurdererud frakompleksitet,omvikanlykkesmeddether.ogsåbliverderfaktisk 20B

22 Tværorganisatorisk 12:55 13:54 HvisInuharet projekt1,indgåren fraenafdelingiet dette,menindgår måskeogsåiet andetprojekt? Dettrorjegogsåi forholdtiljeres ProjektModellen Ressourcetildeling modellerher. 13:55 15:30 Nuhardusåfortalt omr&dafdelingen somligeerbygget op,hvordanerdem underdig ingeniørernetilat interagerermedde startetetprojektoppåhverafdeherting.typiskindeholdehver projektplantrehovedopgaver,dvs.totalenpåetkvartal,ogdeønsker kanjosagtensværeudviklingsprojekterdermåsketageretår.dervil væreniprojektervistarterop,trefrahvertområde.ogdetblivermit fremtidigearbejdsområdeogsupporteredeønskerpmmerharog projektplanerdernuopfylderdekravderertilprodukterne.viharjo heletidenarbejdetmedentværorganisatoriskprojektmodel,som udgangspunktharalleafdelingermulighedforatdeltage,ellerskal deltagesåfrematdetgivermening.ogdetvilsigeatdendirekte indgangsvinkeltileks.logistikellerindkøbellertilsalgogmarketing vilkommefradethertværorganisatoriskeprojekt.ogdervilde forskelligekompetencerbliveinviterettiletprojektpådeområder, hvordetgivermening. Detkanogsåværeatdenførstefjerdedelafprojektetermegetvigtigat haveindkøbmedindover,daderernogetderskalsourcesognogle underleverandørerderskalkontaktesosv.mendetkangodtværeat nårvinårhalvejsiprojektetatsåerindkøbrollefærdigogsåkandet væreproduktionblivertagetmedistedetfor.såledesatprojekttemaet bliverændrethenadvejen.dettrorjeggivergodmening. Detgørdejosåvedhjælpafprojektmodellen,dvs.atpåde pågældendeprojekter,hvismanregnerlidtpådet,vildejokommetil atsiddemed2o3projekterhverogdeterklart,atdevilvære projektejereogdeharenunikrolle,hvordekansammensættederes teamsomdenuvilogdeternogetviskaldrøfteogenlærerprocesfor os.hvordanskalvinufordelederessourcermellemforskellige afdelinger,mendeterheltklartatdeterdenprojektmodelderervalgt 21B

23 22B andreafdelinger? afbestyrelsenogdenvivilkøremedogdensomviharstørst potentialeforatlykkedesmedogdenenestemulighedforos.ogdeter klartatdefolkjegharundermigquaderesrollesomprojektlederså vildekommetilatarbejdedirektemedfolkfrasalg,logistik,indkøb osv.ogdeteralm.accepteretherifirmaet,derhvorvifårstore udfordringererdenressourcetildelingsomderblivernødvendigtat haveisådanetprojektforløb,ogdetskaldyrkesogtagesnogleklare valgheraf. R&Dafdelingens ansatte Ydelserfra leverandører 15:30 16:43 Mankansige,atnu sidderdekunto somdusigerder, detkanjogodt bliveen udfordring? Detkandetgodt,ogmankansige,atnuharvitremand,der udelukkendearbejdemedudviklingogmankanjoaltidhaveen formodningomatmangernevilværestørreogderskalflerefolkpå osv.menjegvisige,atdetremandderersataf,erstorefremskridti voresfirma.ogdetvilgivenoglemulighedersomviskalidentificereog noglekomplikationersomvifinderudafhenadvejen.voresambition eratdeudviklingerviskalklareomåret,derertremandnok,hvisvi gernevilmere,måvikiggepådetfraovenogseomviharbrugfor flerefolk,ellerhvordanvikanløsedet.enstordelafde udviklingsopgavererderjorentfaktiskmulighedforatkøbesigtilen masseydelserafforskelligeunderleverandører,ogdeterselvfølgelig nogetvimåkiggelidtpå,somenprocesvibliverklogereafherhenad vejen. Netværk Partnerskaber Nyemuligheder Teknologiskinstitut Eksterne 16:45 19:05 Nuerdusåsmåt vedatværeindepå underleverandører ogatikankøbefra dem,såerdet næsteomkring netværk,jegvedi benytterjeraf Detprimæresomvikommertilatarbejdesammenmed,somjeg prøveratholdemegetskraptøjemederatbruge,eratvifortoår sidenoprettedeetteknologiskbroderskabmedteknologiskinstitutog detharjegvarmetlidtopherpådetsidsteefterviblevenigeom, hvordankonstellationenskullevære.ogdeterklartatdetvisermeget tydligt,atnetværkerutroligvigtigt.sådanetteknologiskpartnerskab, derharfaktiskikkeværetetspørgsmålendnu,somdeikkeharkunnet svarepåellerhenvistmigtildetnetværkdenormaltbruger.ogdeter

24 23B leverandørertil godkendelser Udogseverden netværkiveksø, vildufortællelidt omdem? klartatdetåbnerenmassemulighederop,somviførikkeharhaft mulighedforatarbejdesammenmeddem.ogsamtidigerdetogsået afguldkornenetilatvisomforholdsvislilleproducentidanmark,godt kanseatdethergodtkangivemeningfremadrettet.deternetopatvi arbejdersammenmedvidensinstitutterententeknologiskelleromdet eretandetinstitut.deteratbliveendelafsådanetfællesskab,hvor dersidderteknikere,hvordersidderspecialister.oghvisderikkelige umiddelbarterenløsningpåproblemet,såsenderdedetgerne udenlandstilderessamarbejdspartenere.detharvistsigatvære guldkornforsådannogensomos,somsagt,erderfaktiskingenafde udfordringerjeghargivetdem,somdeikkeharkunnetløse.helt konkretnogetsomjegmåskegernevilhaveproduceret,ellerfindeen leverandørtildet.dethardeformåetiløbetafnotime.såsamarbejde medvidensinstitutter,kommerudogseverden.endeafmeningerog holdningerjegharer,atvibliverikkeklogereafatsiddeherogsepå degråbetonvægge.viskaludogseverdenogdetinvolverernoget messeaktivitetognogetopsøgendeogvidensdelingogformidling.så deterklartatdetskalviværemereaggressivepådepunkter. Vibestemmer,hvad derskallaves 19:07 19:20 Erdetsåmarketing derstyrerdet,eller erdetligesåmeget jer? Nejdeterligesåmegetosselv.Salgogmarketingkommermedønsker, menhvadderskallaveseroptilos Processor Kvalitetsafdeling Nyekravtiltest pga.nyteknologi 19:22 22:18 Såharvinæste punkt,nemlig processor.deteret sværtemne,dader ersåmange processor,men hvadserdusom Deterklart,atvoresprodukterbegynderatblivemereinnovativeog indeholdefleretekniskeløsningerenddeførhargjort.ogdetgørogså atkravenetilholdbarhedstestogkvalitetstestosv.deerblevetmeget større,selvfølgeligerdermeddetsammeduindbyggernoget elektronikellerstrømellernoget,ogdetgørvijoienstordelafvores produkter,jamensåerdetennødvendighedatvigårudogfordetce godkendtogquaviblivernødttilatgøredetsåstillerdetogsåmeget

25 NyeCE godkendelserpga. lovkrav Samspil afdelingerne imellem R&Dafdelingens processor,somer medtilatskabe innovation?jegved eks.aveksø lavedebænketil Operahuset,den mådeifandtudaf, hvadbænken kunneholdetilvar atistilledejer16 oppåden. 22:19 23:16 Isammenhæng meddette, Konstruktions afdelingellerr&d, hvorlangtvildu menedenermedi denneproces? 23:16 25:10 Interviewafbrudt Interviewafbrudt Viharmagten,fordi viharværether længest. 25:10 27:38 Denteorijeghar læstogdetjeghar lært,erat selvfølgeligerr&d medinogetaf størrekravtilvoresindledendetestsosv.materialeundersøgelserosv. produkternefærdiggørelseogkvaliteterblevetenheltandenendvi måskeførharværetvanttil,hvorvirentbasaltvaretstålskeletog nogettræpinde,ogdeterderikkemegettesti.vibliverjoudfordret ogviharsåsentsomisidsteugelavetensamarbejdsaftalemedetstort svenskfirmasomhedderintersect,derudelukkendeleverafatlysmåle oggodkendehjælpefirmaersomosmedatfågodkendtiforholdtilalle gældendereglerlovkravogprodukter.ogdeterbådeinternational medcegodkendelser,menogusaogcanadahvismangernevilindpå detmarkedmedulgodkendelserogaltmuligt.sådetforventervi megetat,atvoresprodukterblivertestetidenødvendigeområderfor atkunnesælges.samtidigerdetmedallevoresstørre tagoverdækningeretlovkravinæsteår,atdeskalcegodkendes,det betyderatallevorestegningerskalgennemgås,ogderskallave beregninger,såaltdethermedatfåkvalitetstestetogstyrketesteter enprocessomvilblivemegetmerekrævendefermadrettet. Jamendetviharvedtaget,deteratproduktansvaretogfærdiggørelsen ogdetoverordnedeansvar,foratfåproduktethelevejenfærdigtvi snakkerprmaterialevisnakkeremballageosv.ansvaratdriveden proces.ogdeterjoklart,atdetkræverogsåatdeandreafdelinger spillermed.ogdeterjoligesomforudsætningenfordetherlykkes, menatdriveprocessenoggåfraideentildetfærdigeprodukt,det bliver100%voresopgave. Mendererviogså,dumåforstånogetsomermegetforskelligefra firmatilfirma,ogihvertfaldiminoptikogdetjegharopleveterat sådanenptaafdelingellerudviklingsafdeling,eller konstruktionsafdelingsomviharhafther.duskaltænkepå,atvi kommerfrasådanensmedevirksomhed,somerblevetstørreog 24B

26 Hvorkommerideer fra Kunvikanbære processenigennem processen,men megetr&d stammerog kommerjoherovre fra. større.alleproduktkompetencerogvidenosv.harværetkoncentreret idenherkonstruktionogr&dafdeling,detgøratviernåettildet punkt,hvorviharutroligtmegetmagtfordiviharfødttankerne, ideerneogprodukterne, Knowhow? Ja,ogmangeaftingeneerfremkommetudfraegeniderigdom,osv. mereenddetharværetetønskefrakundenellerarkitekten.ogdethar gjortatviharenunikpositionidetherfirmafordivihardenvidenog dekompetencersiddendeidenherafdeling.såerderikkemange andreidetherfirmaderkanbæresådanenprocesherigennem,fordi deikkehardekompetencer,dethardesimpelthenikke.mankansige atgrundlæggendekanalleværeprojektledere,detvedjeggodt.det kræveretminimumafforståelsefor,hvadduskalværeprojektleder foroghvordanbærerdudetherigennem.ogdererviquadenrollevi harhaftimangeårogdenrolleviharidageratvierdetbedste bindeledihusettilbådeatfågodeideer,fådettilvirkelighedog samarbejdemedandreafdelinger.hvisdusatteensalgspersonpå sådanetprojekther,såtrorjegduvillefåenmasseudfordringer omkringhvordanfårvidethertilatkøre.menviadethistorikvihar, såtrorjegdeterbedstatvikørerprocessenher,derfindesmange andrefirmaer,hvorjegharoplevetptrafdelingersom100%bareer enafdeling,dersidderogventerpåderkommerenindfra produktionenerogsigerdermanglerdetogdetogdetkansimpelthen ikkepasseellerderkommerenfraslagogmarketingogsigerviskal havelavetdetherfordisådanogsådan.deterlidtdenomvendte situationviharher,deterosderkommertildemossigernuændrervi sådanogsådanellerdeterosderkommertilproduktionenatnu ændrervidether,fordeterbilligereellerdethererenbedreide.det erforskelligfrafirmatilfirma,mendeteraltsåvorespositionher. 25B

27 Vigørdetbedstei forholdtilvore ressourcer 27:39 28:08 Jegsynesjoogsåat nårdusigerdet,så virkerdetogsåtilat væredenrette løsningforjer? 28:10 30:29 NusidderIsåher ogsigeriharen masseregleriskal omgås.sidderi nogensindeog kiggerpåideer.i dagfokuserervipå dether,eller kommerdetbaretil jer? Deterdetihvertfaldinuværendesituation,hvorvistadigvækeren fladorganisation,derervinødttilatbrugedekræfterviharogde kræfterdervedhvordanmanstarteretproduktopogfårdetfærdigtil produktionosv.deteraltsåiudviklingogkonstruktionsafdelingen, sådanerdetbare. Ideer,hvorkommer defra? Hvordanvælgesde? Begrænseos TeamworkiR&D afdelingenmellem detre Idegenerering Altsåideerne,nukanideerværeetstortordogideerkanværemange ting.typiskharviviadeherproduktplanersompmmernekommer medellerdehenvendelservifårfrakunderogarkitekterosv.derhar viengrundlæggendeideom,hvadviskal.dvs.formåletmeddether,vi sætterosned,detertypiskbeskrevet,visætterosf.eks.nedogskal laveennylampe,ogderermåskenogledesignkravderalleredeer specificeret,ognogleønskertil,hvaddenskalkunne.såervores idegenereringaffindeudaf,hvordandetrentteknisk,kanløsedenher opgave.ogderharjegfundetudaf,atdetgørmanjobedstifælleskab ogiteam.sådetvigørderogfaktiskhaftrimeliggodsuccesmeddeter atjegsættermigsammenmedminetoandrekollegaerog brainstormerpådeforskelligeopgaverderligger,ogdererdetoptil projektlederenatnogenlundehaveenplanfor,hvilkeopgavererdet viskalbraineigennem,såviikkesådanarbejderosaltformeget sådannogensomosdertænkerudafbokseneratbegrænseos,fordet erogsåenkunstatbegrænsesigogarbejdemegetkonsekventomkring det,detkandetværeforsådanensommig,såjegskalvide,hvaddeter viskalværekreativeomkring.ogdetharvistsigatentimeellerto typiskkanløsesigfraethåbløstproblemtilihvertfaldhaveen slagplanforhvordandetbliverløst.jegharikkeoplevetnogetendnuvi ikkeharkunnetløse.ogdeterdenmådeviidegenererpå,meden nogenlundekonkretopgave,hvaderdetviskalværegodeomkringog idegenereresåbrugeetpartimer. Ideflowet 30:31 31:56 HvadsåhvisI,at Nejnej,altsåhvisvivurdererdethererengodideogvælgeratsige 26B

28 27B Jegstyrerdette måskesætte solcellerhersåden kanfåstrøm, venterisåpå,at derkommerenog spørgeromdet? altsåviharproduktkomite,jegerformandforproduktkomiteen,den produktkomitekanmanbrugetilmangeforskelligetingogsager.man kanblandtandetbrugedentilatjegharfåetengodide.detkræver indenjegpræsenterersådannoget,atmanligetænkerigennem,den godeidejegligeharfået,hvaderdetdenerbaseretpå,hvader potentialetogdetnogetvitrorvikansælgeogdetnogetviskalhører voreskonsulentertil,hvisvinusælgersådanetbordherfor medsolcelleriogsåenogsåen,erdetsånogetikanseetmarkedfor. Ogsåprøveatlavenogleforundersøgelserforhvorgoideenegentlig er.såindkalderjegtiletproduktkomitemøde,hvorjegpræsenterer ideenogpræsentererdebreifsjegharfåetfrakonsulenterosv.ogder tagesenbeslutningom,denerhalvemilliondetherkommertilat kostegivergodmeningatofredet.ogdererdetoptilmigat præsentereogformidledeideerogtankerpåenprofessionelmåde sommuligtoglavenogleplaybackanalyserosv.deterenmådeman sagtenskunneforestillesigetproduktkunnebliveaccepteretheri firmaet,ogsåblivekørtvideremeddet. Helstsælge standarder Lydhøreoverfor kunderog forbrugere Lyttetilønsker Overslagompris 31:57 33:02 Ladossige,vihar enkommunesom skalbrugenogetfra jer,kommer selvfølgeligmedet krav,menhvordan vili viharogså denher. Deterklartvivilgerneprøveat somudgangspunktvilvialtidgerne prøveatsælgenogetstandard,fordeterligemegethvordanduvender ogdrejerdet,dererflestpengei.menvivedjoogsågodtargrundentil vistadigeridethermarkedoggrundentilvistadigharsucces,deter fordivikanlavedetspecielt.viernødttilatværemegetlydhøre,hvis derkommerenkundemedetspecifiktønske.detviskalværeutrolig dygtigetileratviskalværegodetilatanalyserekundensønske,og findeudafomdeternogetvikanrealiserepåengodmåde.oghvisdet erdet,såmegethurtigtevt.fålavetenprototypeellerihvertfaldfå lavetetoverslagover,hvadkandetherkommetilatkoste,såvikan kommevidereudoverstepperne.ogdeterfaktisknogetafdetderer voreskernekompetence,deteratviergodetil.

29 Netværk Arkitekternæsten altidinvolveret Kompromismed hinandenudfra ressourcerderer tilgængelige Vileveraf arkitekterne Arkitekterkommer medforslag Salgvurdererom detkansælges Portfolio PMMerkommer 33:03 34:02 TagerIsåogså kontakttil designereogså,og hvormegetbrugeri dem? 34:05 35:47 Ligehurtigt, hvorforbrugeriså mangeforskellige arkitekter? 35:54 37:28 Nusnakkedevilidt omatduudvalgte projekterne der Detkanvisagtensogvibrugerdemnæstenaltid,detersjældentvi lavernoget,derikkeerenarkitektindeover.ogdeterfordiviveddet sælger.detsælgeratdererengodarkitektbagetprodukt,og produktetprægerogmegetprægaf,omdeternogetmanselvhar fundetpåudfrahvadmannuligehavdeafproduktionsmaskiner,eller omdervarenarkitektindeoverogsige,atdetaltsåerdetherder givermening,ogatmanskalgåudogkøbedenmaskinederkanfådet herlavet.ogdeterverden,ogdetvedviquademangeårserfaringat detsamarbejdeviharmedarkitekterogdesignere,deterdertingene skerogdeterderhvorvifårgodeprodukter.detervedheletidenat gåpåkompromismedhinanden,ogsånåderhenhvorarkitektenføler atfåsineønskeropfyldtogossomproducentføleratdethergivergod meningatproducere. Detersimpelthendenverden,vivilmegetgernearbejdesammen med altsåvihar5hovedarkitektersomviarbejdersammenmed,og dethængersammenmedderesstørrelse,deteringenhemmelighed. Såhvisderkommerenarkitektmedengodideogogsågerneet konkretprojekt,såsigervigernejatak.deterjodetvileveraf,ogdet vilviblivevedmed.detervoressegment.detersværtatsige,hvadde kommermedogomdeteretproduktderbarekansælge,sådetsiger sparto,elleromderaldrignogensindekommeretsalg.ligebænken derovre,prisenerok,visynesdeteretgodtdesignmendereringen derkøberden.denerligesåmegetskulptur,kunnegodtsehele botaniskhavesvøbtindidender.harprøvetatsætteledlysiden,så denlyseromaftenen,menhvisdenikkesælgeruden,såsælgerden nokhellerikkemed Jeggårjoheltklartudfra,atnårvi allerførstharviprojektplanerne somvorespommerkommermed,ogdeterprojektersomviskalløse pådeneneellerdenandenmåde.deandregårjegsimpelthenudfra 28B

30 29B medprojekterder skalløses Jegvurdereromdet ernoget Ingenregler Mavefornemmelse Primærekriterier eromsalgmener detkansælge varlovkravdervar kvalitetderskulle væredækketog godkendtforatdet kunneladesiggøre, menhvadkriterier gårduudfra? minmavefornemmelseogminvidenomkringdette,erdetnogetjeg kansekanværeetveksøproduktfremadrettet.nogetvikanlægge navntil,nogetdererindenforvoressegment,ogsomjegharen formodningom,atvikankommetilattjenepengepå.ogdeterklart deternoget,hvormangodtkanopstilleenmasserreglerfor,hvordan manudvælger,menmegetafhængerstadigafmavefornemmelser,og deterfordijegharværetmedmangeåribranchen,deterdetjeg handlerudfrapånuværendetidspunkt.mendeterklartdeternoget derbliversatmereogmereisystemhenadvejen,ogfindeudaf hvordanvigørdet.ogfåropsatnoglereglerforhvordanvigørdet,og atvikanudvælgefraettidligttidspunktomdeternogetviskalgå efter,elleromdeternogetviikkeskalgåefter.jegvilsigeatdetderer detprimærekriterieridager,omdeternogetvoressalgskonsulenter trordeternogetdekansælge,oghvormegetdetrordekansælge.det viljegsigeerkeyomkringdetvivilgåvideremed,såkanideenvære noksågod,menhvisdeikketordekansælge,såkandetværelige meget. 37:28 37:44 Sådetprioritering ogudvælgelse handlerom mavefornemmelse? Tilatstartemedgørdet,oghvisvisynesdethergivermeninggårviud oghørervoressalgskonsulenteromdeternogetvikansælge,oggør detdet,såkørerviderfra. Udvælgelse Hvisjegikkemener detergodtfra begyndelsenbliver detikketilnoget 37:45 38:53 Ethypotetisk spørgsmål,hvor langterduvilligtil atgåmedet projekt,somdu ikkefølererhelt optimalt,menføler deterengodide? Detkommeraldrigtilatske,fordihvisjegikkebrænderforetprojekt, sågiderjegsletikkelavedet.detkanmansigelydermegetflot,men detmenerjeg.hvisjegikkekanseideenidet,såerdetminopgaveat slåetihjel,forsåskalviikkebrugepengepådet.såskaldervære nogendervirkeligfortællermigideenidet.altsåinnovationlavenye produkter,væreiderig,skabenogetunikt,dethandlerom engagement,oghvisduikkehardet,såkanduhavenoksåmange skemaerogprocessor,detfårdudetikketilatlykkesaf,duernødttil

31 38:54 39:03 Erduvilligtilat tagechancer? People 39:09 Jegharligehertil sidst detvarlidt Godekompetenceri omkringdemdu afdelingen havdeansat,havde dugjortdetudfra Stærkkombination affolk. atbrændefordetoghvisjegikkefølerdeterdetrigtigeerjegnødttil atslådetihjel. Detbliverdunødttil Deterklart,detergjortudfra,hvadjegmentekunnegivebedst mening.viharenormgodekompetencerindenforbådematerialer, produktionafstålogtræ,derhvorviikkeharmangekompetencerer pådeneltekniskesideogbelysning.sådeneneafdemdererimit teamerbelysningsingeniør noglekriterier? VarhanfaLampas?,nejdetvarenvivarudeogheadhunte.Ogdenandenerelektronik ingeniørogvedenmasseomstyringisådanencykeltællersomden derovre.ogminkompetenceomhvordanmanbankerjernsammenog fårdettilatsefornuftigtudogbrugenafandrematerialer,detgøratvi eretskidegodtteammedmangekompetencer,sådetharvistsigat væreengodcocktail,ogjegharvalgtudfradekriterier,atviskal vælgekompetencerindenfordetområdeviharværetsvagepåindtili dag. 30B

32 Bilag&11:&Interview&II:&Projektleder&for&Teknisk&Cyklisme& Emne% Start% Slut% Interviewer% Respondent% Personkarakteristik 00:00 00:39 Tilatbegyndemedskaljegligehøreom hvaddinrolleiafdelingener.sådan overordnethvaddueransattil? R&DAfdelingen 00:40 01:31 Hvordanvildubeskriveog karakterisereafdelingensomdenserud nu? Formåletmed Processer 01:32 02:46 Detvarbaresådanlidtoverodnet.Sågår viindogkiggerlidtpåafdelingens processer.vildufortælleformåletmed denherr&dafdeling?hvaderjeres opgaver? JegsidderiR&Dafdelingenogsiddermed ansvaretfortekniskcyklismeprodukter.ogdeter sådannogetsom,kompressor,pumper, cykeltæller,vandposterogalledetingderhar tekniskedimensioner. Deterenlilleafdeling.Hvorviertrepersoner tilknyttet,hvorviharenpersondersiddermed belysning,althvadderhedderudviklingaf belysning,ogsåjegselvdersiddermedteknisk cyklismeprodukter.ogchristiansomerchefen somsiddernyudvikling,produktudviklingafen helmasseforskelligeting.overdækninger, cykelskureogaltmuligandetsomindgårinye produkter,somvirksomhedengernevilhavefrem. OpgavernemedR&Dafdelingenerjoatmansom projektlederfårnogleideeromkringnye produkterfårideerudefra,fradirektionenogude fraarkitekterogsåerdetsåoptildenenkelte projektlederatfåproduktetoggåindogstyrealle processerneomkringudviklingafdetnyeprodukt isamarbejdemedalledepersonersom projektlederenmenerskalmedogdeterjomange gangetværorganisatoriskprojekt,sombådehar indkøb,produktion,marketingogsalgogså udvikling. 31B

33 02:47 03:12 Detkanmanogsåpåjeresfaseopdelte produktudviklingsmodel Projektleder 03:13 04:01 Nunævnerduprojektlederen,hvemstår somprojektleder.hvemerprojektleder pådeherprojekter? Ogsåerformåletatstyreheleprojektetigennem såmantilsidststårmedetproduktderkan sælges,hvoralleaspekteromkringprodukteter fastlagt,såmankanfrigiveproduktettil produktionen. Vierhveriafdelingenprojektlederepåspecifikke projekter.somvifårind,hvorjegerprojektleder påalledetekniskecyklismeprodukter,ogvihar projektlederpåbelysning,ogdetersåhenrik.så harvichristiansomerprojektlederpåmangeaf deandretingsoliggerrundtomkringcyklismeog Urban,skraldespande,overdækninger,borde, bænkederesterendedele. Idetilopgaveer løst 04:03 05:36 Nuerviindepåprocesser,såde opgaversomafdelingenstårmedersom dusigeratfåideerind,menhvordanvil duforklarevejenfraenide,tilenopgave erløst.ladostageframodellen integreredeproduktudviklingsmodel,du behøverikkekøreheltudtil produktionen,barefraidetiletpar skridtfremad. Jamenaltsåopgavereratmanfårideenindogat manisamarbejdemedenprojektgruppesomman stillerop,sådenindbefatter,indkøb,salg, marketing,såmanfårdengrundkoncept,som produktetskalkøreudfraogfådenopatståogfå denkørtigennem,ogsåerdetprojektlederens opgaveattrækkedeforskelligeressourcerindi projektet,somernødvendigogsåhanikkeselv kanståforogdetkanjoværeudviklingaf forskelligeelektroniskestyrringersommanskal haveeksterneleverandørertilatlave.ogsåbliver detfraidegenereringtilimplementeringtil prototyperogtests,ogcertificeringafproduktet produkt.ogatmanharengrundtilatsættei værk. Hvordanopstår 05:38 06:36 Hvordanopstårenidehosjer,du Enidekanopståallesteder,deterligefraen 32B

34 ideer Arbejdsprocesmed ideer ModellerVEKSØ anvender nævneratmarketingkommermeden ide,ellerarkitekter,designereosv.er detderfraideerkommer? 06:38 07:40 ErdetnogetIsidderogarbejdermed, hvisifårenidepåtegnebrættet, hvornårgårisåvideremedden,gøri detmeddetsammeellersidderiog brainstormeroverdetførst? 07:42 08:20 SåharIflerefigurer,Ihardender faseopdelteproduktudvikling,sidst nævntechristian,atdenikkeertrådt heltikræft? Milestones 08:22 09:12 Ihardemilestones,vilduikkeprøveat forklarekorthvaddegårudpå.de forskelligefrafiguren? optimeretidefraproduktiondeervedatsamleet ellerogsåopstårenide,somsåskiteseretkommer opir&dafdelingensomvisåkanviderebringetil salgsafdelingen,fordideteregentlig salgsafdelingenderskalværemedtilatfindeud af,hvaderdetfornogleprodukter,hvaderdetfor etsortimentogporteføljemangernevilsælgeog kandenidesommansåharfåetgåigennem,er detengodideatviderebringeden. Detafhængerselvfølgeligafommanhar ressourcertilatgåvideremeddetmeddet samme,mansidderselvfølgeligmednogle projektersomerafhængigafentidsplan,somman prøveratoverholde.oghvismankanfåskubbet nyeideerind,såprøvermanselvfølgeligdet,hvis detharenpositiveffektpåproduktetmht. Kostprisogdethele,såmåmanjoprioritere rækkefølgenafprojekter,oggiverdetpludseliggo meningattrækkeengoidefrem,såbliverden ogsårykketopiprioriteringslisten,såmanhurtigt kankommeigangmedden,hvismankansedet gavner. Altsåvikørerstadigmedendelprojektersomikke harværetundermodellen,mennyeprodukterder bliverstartetopfølgerden. Deforskelligemilestoneserjoenmilepæl,dergår indogfortælleromideen,konceptet,produktet omdetermodentnoktilatgåvideretilnæste 33B

35 Milestonesog modeller Modellerandre steder Rollesom projektleder 09:14 10:15 HvordanbrugerIdem,ogbrugerIdem frajeresmodeller? 10:17 11:08 NårIharenideidenfaseopdelte integreredeproduktudvikling,hvadsker deriden?hariogsåmilestoneder? 11: Såopstårprojekterneomkringidefasen, ogsåsigerduatdeterprojektlederen, erduprojektlederhelevejengennem processen? step.ogdeterenrigtiggoideathanetopfordidu tidligtkanfåafgjortomproduktetkanklareatgå videreelleromduskaltænkepåenandenmåde, ellerhavegjortnogleandreting,førproduktet skalvidere. Detvilmangørefornyeprodukter,fordeterjo nogletingframanharenidetilmankangåvidere medden.ogdeterjonetopdetdermedomdet kanbetalesigatgåvideremeddet,såmanfår lavetnogleanalyserudepåmarkedet,fordeterjo marked detderskalkøbeproduktetogomdetogsåkan holdeilængden.sådeterenanalysederbliver lavetistarten. Enidekanjoopståpåtegnebrættetogdetkan opstånedeiproduktionenogmangegangeerdet jobareenskitse,dufårindellerselvfindepåogså gælderdetomatlaveetoplæg,hvormangårind og promovereratdeterengodide. Projektlederpåheleproduktet,dvs.atviskal stadigvæksørgeforatkøretingeneigennemr&d afdelingenmeddetingderskalgøres,menstadig sørgeforattrækkeressourcerindfrasalgog marketing,foratfådeforskelligeanalyser omkringproduktetogselvfølgeligogsåomkring logistikogproduktion.deterprojektledelseaf heleprojektet,hvordutrækkerressourcerind. Brugafeksterne 12:04 13:04 Sånævnerdukortatdunårduskal Egentligsåfungererdetpådenmåde,atstårdu 34B

36 parter trækkepådeforskelligeressourcer,så nævntedunogetomkringeksterne parter,dubrugernetværk,hvordan fungererdethersamarbejdemedde eksterneparter? medenkonkretdelafetproduktduskalhave lavet,såkontakterduviaditnetværkogviaaf nogendukender,derkendernogen,såtrækkerdu folkindogtrækkerdemmedindiprojektet.de projekterjegharkørtherudeharhaftmegetat gørevoressøsterselskaberidenkoncernviharog detharfungeretrigtigfint. Partnere 13:05 13:40 HvormangepartnereharI? Jamenmankanjohavemange,ivoressøster selskaberharvijoendelsomvikantrækkeind, deterbådeelocon,enrgi,tcs,derernogle forskelligeområdevikantrækkeind,men selvfølgeligerderogsåudover,hvisvipåeneller andenmådekanse,atdetikkekanhjælpeatbruge søsterselskabersåerviudeogfindeenekstern leverandør. Partnerevigtighed 13:42 14:42 Erdetsåladsige,vikiggerpådet områdedustårfor,tagermansåkontakt ogsåkommerdemediprojektetindtil deresopgaveerløst.erdetislutningen ellererdetistartendeervigtigst? Arkitektersrolle 14:43 16:29 Iharselvfølgeligogsåsomdunævnte arkitekter,designereosv.hvordaner deresrolleiforholdtiljer.ifinderpået projektellerprodukt,hvordanog Deteraltefter,hvadforendeldeskalgåindog levere,fordideterklartatjotidligeredufårfolk mediprojektet,jonemmereharduogsåvedatgå indoglavetilrettelserpåproduktet.duved selvfølgeligogsånårdukommerlængereheni projektatiogmedatduikkeharkunnetgive noglespecifikkespecifikationerpånogletingføri slutningenafproduktet,atdetførsterderde blivertrukket,menjoførdukanfåekstern leverandørindiprojektetjobedreerdet. Jamensomvihardetnuderer,jamenderharvi. Mangegangeerdetoppefravoresdirektionogfra salgsafdelingendergårindogvælger produktserier,hvormanharenserie,somkan 35B

37 Arkitektkontakt, kommunikation Værdifulde projekter Portfolio hvornårtagerikontakttildemog hvordanfungererdette? 16:31 16:54 Sådeterikkesåoftedekommeogsiger, viharetdesignvigodtkunnetænkeat prøveafpåjer? 16:56 19:34 Sålidtomkringportfolio,mh.Nuhardu fortaltlidtomkringdentypeafprojekter Ikørerogdeerdeltoppåtre hovedområder,hvilkeprojektersynes duerdemestværdifuldeforveksø. beståafflereforskelligeprodukterisammeserie, hvormanharhaftenarkitektpå,oghvismanskal indoglaveettilføjelserpåenafdeserier,såerdet mangegangedensammearkitektmantagerfati, foratfåetdesignsompasserindmeddeandre tingogdet.viharenarasserie,hvorbådeharen overdækningogcykelstativogcykeltællerog pumper,såtagermankontakttildengivne arkitektogsigeratmanhardenogdenprodukt omhankunnekommemednogletankerogforslag tilhvordandetkunneseud. Detskerogsåatdegårdenvejrundt,menmange gangeerdetatproduktetkommerfraveksø,og atdeterveksødertagerfatiarkitektenomkring design. Jamenviharflestaf,endnuerdemvikalderUrban furniturs.deterborde,bænke,overdækninger, cykelstativer,deterdetvisælgermestafi øjeblikket.menmanserentendenstilatfåmere ogmereelektronikindiprodukterne,tingeneskal kunneflereting,væremerefunktionellesådet tipperovertilatselvalmindelige cykeloverdækningeratmangårindoglaverf.eks. solcelletag,lysi,ogsådannogletingog skraldespande,hvormankanvide,hvordeskal tømmes..mangegangederkommerdermere elektronikinditingene.mendetvilstadigvæk bliveideresgruppesomsådan.indenfordesidste årharvisetenstortendensindenforcyklisme,så 36B

38 Portfolio 19:36 20:28 HvormangeafdeherprojekterharIså kørendepåårsbasis,ellerhvadimåler udfraoghvormangestarteriopog afslutter? Portfoliokriterier 20:30 21:39 HvilkekriteriervælgerIprojekterud fra? Kriterierimodellen 21:40 22:17 Hvorerdesådefineretimodellende herkriterier?hvornårbegynderisåat seefterdeherkriterier? Prioriteter 22:18 22:39 Hvadkansågøre,atetprojektfårhøjere prioritet? deterogsådermaner.fortjenestekommer indefradeforskelligesmedeprodukter, cykelstativer,overdækninger,skraldespande, bordeogbænke. Determegetforskelligt,fordetkanbådevære storeogsmåprojekter,menumiddelbartsåkører manindenfortekniskcyklisme,entotre produkteromåret.indenforbelysning,derkan mantrækkeflereprojekterind,forbelysning behøverikkeværesåomfattendeigenforatlave etprojekt. Detkangodtværelidtsværtatsigeligenøjagtig, mendeterjomangegangedetmedatmangårind ogkiggerpå,erderfortjenesteidet.menogsåpå ommanharbehovforetproduktindenforenvis gren,somgårindoggøratmangivekundenet bredereudvalgafprodukter.sådanatenkunde kanbestilleenhelpakkehosveksø,fremforat skulletilflereforskelligeleverandører,foratfåen samletpakkeafetbymiljø.sådeterkanværeflere dergårind. Deervalgtførprojektetgårigang.Ogdetkanjo ogsåværeatselvommanerigangmedetprojekt, atderkankommeetprojektind,somharstørre prioritetendandre,sommansættersitfokus områdepå. Detkangøreatigengøreatdetmedprisenogmed ensporteføljeogomdetgivermeningatkiggepå enbredereproduktporteføljeendmanhar. 37B

39 Metoder,kriterier 22:41 23:35 HvilkemetoderbrugerI.HvadserIpå udoverpriserogstykpriser, omkostningerosv? Valgafportfolio 23:37 25:26 HvordanvedIatIvælgerrigtig,forhvis dusigeratiibegyndelseharenideogat dethandleromateksternemed, marketing,salg,hvornårbliverde inddraget?deterjousikkerti begyndelsen? Systemertilstyring afprodukter HarInoglespeciellesystemertildette, somsiger,nuharvideterprojekt, måskebelysning,hvadgørvisåherfor atsikreos,atdetproduktherernoget somvikankøreviderepå,ogdetsåkan visesig,atdetikke Udviklingsproces 25:30 26:14 Erdernogensindenogleprodukter, projekter,somiharsagtgofor,menså gårvidereiprocessen,somisåfinder udafikkelykkedespga.eks. Komplikationer? Portfoliokriterier 26:16 27:32 ChristiannævnteatIvalgtejeres projekterudframavefornemmelser,er detnogetdugør,iharselvfølgeligværet Sermanpåetproduktderharnogetatgøremed andreprodukter,såkandetgodtværeatduharet produkt,somduikketjenersåmegetpå,mendet ergodtathaveproduktet,forsåfårdusolgtnogle følgeprodukter,somdusåharenordentlig fortjenestepå.sådetbehøverikkeværeet produktderharengofortjeneste,menietsamlet overblikharenstørrefortjeneste. Detmangårindoglavereratlaveanalyser omkringetproduktdugernevilhaveudogdeter mangegangemarkedsanalyserdulaver.foratse markedetharentildenstil,hvilkenretningdetgår ogomsådanetproduktherkanbliveaktuelt. Førmangårigangmedetprojekt,laverman analysepåhvordan,deternogetderskerallerede førprojektetgårigangellerihvertfaldiopstarten afetprojekt,hvormangårindoglaveranalysepå, markedanalysepåomdetherproduktkanbruges påmarkedet. Derharværetprojekter,hvormanharværet nødsagettilatlaveandreløsninger,mensådaner detjoietprojekt.atlaveandreløsninger,enddu havdeforestilletdigtilstartedemed.detkanvære dårligereløsninger,menogsåmangegangeat optimereløsningertildenbedreside. Vikommertilatanvendeintegreret produktudvikling,mereendvihargjort.detvihar gjortindtilnuerviharudplukafløsningensom 38B

40 igametmangeår?nuharisåprøvetat formodellerindforatskabeetoverblik, erdetnogetibruger? Portfolio 27:33 28:07 VilderværeforskelpåhvadIkiggerpå efterområde? Fremtid 28:09 29:34 Hvordanserfremtidenudforjeres afdeling,hvadhariafmål.ihartænktpå atåbneopiudlandet,vildufortællelidt omjeresmålforafdelingen. Styrring 29:35 32:02 Såmanharmeretidtildenproces,du rentfaktiskskalstyre. manharbrugtogandreharmanikkebrugt.men harmansomprojektlederhaftsinegenmådeat gøretingenepå,sommåskeikkeharværetfælles meddinekollegaer,ogdetvigernevilgåindog sættemerefokuspåer,atdeprojekterderbliver gennemført,blivergennemførtpåenensmåde,at mangørtingenepåenensmåde,vedhjælpafden modelder. Dervildervære,derervissetingsomikkeer nødvendigtdeteneogdetandetsted.ogdetkan væremegetmed,hvordanmanlaverfunktionelle test,sluttestogsådannoget,hvordeternogethelt andetderlaverenfunktioneltestpåetteknisk cyklismeproduktenddeterpåetbord. NuvilderskeetstortskridtfraatgåtildenPTA afdelingenogsålaveenr&dafdeling,hvorman harmulighedforogkoncentreresigmereom nyudviklingenafprodukter,hvormanmåske førhenharhaftkunnetfåtildeltenmasse produktionstekniskeopgaver,sånuharviligesom valgtatsepareredetooglavetenr&dafdelingen, hvormansåkankoncentreresigom nyudviklingenafprodukter.ogdetskullegerne havedenindvirkningatmanfårenbedresparring medenskollegaeromkringproduktetmenogsåat manfårnedsatdentidsfristderertilleveringaf produktet. Mangegangeerdetjosådaniminafdeling,hvor dererallemuligeandreopgaver,tagerdetfokus 39B

41 Hvadsåmeddenherudlandsdrømi forholdtiljeresafdeling? 32:03 32;39 TrordusåIfårbrugforfleretil afdelingen,nuhvoriåbnerop 32:40 34:07 Ierjokørermegetpådetialleredehar, fordetvedisælger,deterikkesikkert deterdetdersælgeriusa,harigjortjer nogletankeromdet? fradenenkelteopgave,sånuhåbervipåatman kanafkortedentidsplandererpåprodukterne. Jomendetbetyderjoviviljomegetgerneudvikle produkter,somikkebaresælgesiscandinavian menogsåieuropa,menogsåiusa,australien, Kinaoghvadderellerser.Barekommemereud endviførhargjort,detervisådanstilleogroligt begyndtpå,pånogleafdetekniskecyklisme produkter,somvigernevilsælgeiaustralienog USA,mendetkræverjoenhelandenmådeman udviklerprodukterpå,hvormangårindallerede frastarten,hvormanfinderenkompetenceind, derkangåindogordneencertificeringpå produkter,samtidigmedatmankørerproduktet igennemmodellen,fordetkrævervisse certificeringerogstandarder,etbul,ce godkendelserosv.detharviheriveksøikkegjort såmegetfør,mendeternogetvigørmerenu særligtmeddetnyecyklismetilgodkendelsetil USA.Nuerdetsådanatpåalm.Produkterskalder værecegodkendelser. Viharmasseratsetil,såsikkertvilmanfåbrug forflere,ogsåmedalledeprodukterdirektionen sernødvendigtforatfornysigpåmarkedet,ognu erderrigeligtmedprodukteristøbeskeen. JegtrorVEKSØeranderledesendandre,trorvier enafdeenestevirksomheder,somkantilbydeden bredesteportfolio,viharrigtigmangeforskellige produkter,iforholdtilandrestorevirksomheder. 40B

42 Teknologii produkter MilestonesGo/NoO Gokriterier 34:08 34:54 IbrugereksisterendeteknologierIjeres produkter. 34:55 36:14 Nuhardemilestones,derkommer mangeideerind,heltnyeprodukter, hvormangegårigennemnåleøjet? Teamsamarbejde 36:17 37:35 HvordansætterIjersånednårIfåren ideind?sætterijersånedalleog tænkerovertingene.hvordanfungerer det? Efteridescreening 37:37 38:56 Såprocessenfraidetil Vilduikke uddybedet?hvadskerdernårihar snakketomdet? Vikantilbydekundenenstorporteføljeaf produkter,såhankannøjesmedhandlemedos. Mendeterklartatmanblivernødttilatsepå, hvordanudviklingenerudeiverden.netopforat holdesigorienteretom,hvaddersker. Detgørvi,viserikkeogdecideretudviklerden enkeltepart,manharledelseoveretheltprodukt, sånogletinggårviindogudviklerheltfrabunden af.andretingtagervikontakttilenleverandør.så gælderdetatfådettilatspillesammen. Viharmangeflereideerendderkommerigennem, ogsåfordinogleafdeideervikansiddemedgår måskeligetilgrænsenaf,hvadveksøhartænkt sigathaveafportefølje,såselvfølgeligrygerder noglefra. Jamenvihardetsådanatidenafdelingviharnu, dererdetrartatfåenmassesynspunkterpåde tingmansiddermed.såproblemstillingereller udfordringer,forbedreviegentligvedatsætteos sammenivoresgruppeogdiskutere.deter egentligdenmådevigørdetpå,harvinoglenye tingomvihar,såerdetikkemeningenviselvskal gøredet,menegentligerdetrartatfåenmasse forskelligesynspunkterpådensammeting,som kanmundeudiatmanlavertingenepåenanden ogbedremåde. Jamensåbliverderoprettetetmødepådenting, denideogsåbliverviegentlig,denprojektleder dersidderpådetteområde,somsåvilbringe 41B

!$#!!! "" "!!!"% "%!! #! '" % "!"# )!!""!!!"" "!!"!""&'! ""!!%!!""#!!!%!!!!!!!"" #"!!!!! "!!! /!"!!!# 0!!!%!!" " ""! "!!"!!! ""!!% #!!"!

!$#!!!  !!!% %!! #! ' % !# )!!!!! !!!&'! !!%!!#!!!%!!!!!!! #!!!!! !!! /!!!!# 0!!!%!!  ! !!!!! !!% #!!! !""#!$#!!! "" "!!!"% "& "!""!!$%!#!"!!!""!%"!%!& "%!! #!!"& '" % "!"#!"(!!& )!!"" #!""" ""!!$#!!!"" "!!!"%"&*!" #!""!(""!"!""&'! ""!!%!!""#!! ++!"& '" % "!"#!"&'"%!!"!%!!!!!!!"" #"!!!!! "!!!!",%-'.'!%""%&

Læs mere

Marts 2009. Vejen til succes er brolagt med mere end teknik

Marts 2009. Vejen til succes er brolagt med mere end teknik Nyhed Marts 2009 Vejen til succes er brolagt med mere end teknik Nyhed 1 / 5 Vejen til succes er brolagt med mere End teknik Ikke et ondt ord om ingeniører tværtimod. Men som markeder og målgrupper ser

Læs mere

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION

Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Engageret, kompetent og målrettet produktudvikling INNOVATION Du har en ide Det gælder om at forfølge sin ide, mens den kan gøre en forskel i markedet. I en travl hverdag med ledelse og drift kan det imidlertid

Læs mere

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk

plus image marketing og kommunikation Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk marketing og kommunikation Copyright Image Plus 2003 image plus Image Plus Agernvej 65 DK-8330 Beder T: 2016 9010 E: cp@imageplus.dk W: www.imageplus.dk Image Plus Profil Image Plus ejes og profileres

Læs mere

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin

BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin BRUGERVENLIG EMBALLAGE Processen trin for trin Hvis du som producent eller emballagedesigner vil udvikle en mere brugervenlig emballage, kan processen med fordel opdeles i otte faser. Her kan du læse om

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for. Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 1. december 2010 for Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af multifunktionsmøbel Projekt under pulje til Offentlig-Privat innovation (OPI) [01.07.2009-01.12.2010] Journalnummer:

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner. Aktiviteter: Ti me r. Pers oner. Ti me r 20 SEHA 20 RVR, TK, CMC. Hovedansvarlig projektleder

Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner. Aktiviteter: Ti me r. Pers oner. Ti me r 20 SEHA 20 RVR, TK, CMC. Hovedansvarlig projektleder Projekt: RoBi-Design kampagne til Region Syd kommuner Aktiviteter: Hovedansvarlig projektleder Partnerens projektleder Formål: Kommuner og andre organisationer har ofte processer eller opgaver som bliver

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter

Læs mere

ENGROS MODEL Kundemøde. 3. september 2013

ENGROS MODEL Kundemøde. 3. september 2013 ENGROS MODEL Kundemøde 3. september 2013 Click Engrosmodellen to edit Master lige text om styles hjørnet 09.45-10.00 Ankomst og morgenmad 10.00-10.10 Velkomst og kort introduktion v. Jesper Rosleff 10.10-10.30

Læs mere

Kom i gang med E-handel

Kom i gang med E-handel Vertica 2015 DI Handels e-handelsworkshop Kom i gang med E-handel Indledning Et e-handelsprojekt er for mange virksomheder et stort skridt, som kan medføre store positive ændringer i kundeadfærd, oplevelsen

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION

Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Kravspecifikation KRAVSPECIFIKATION DOKUMENTATION TEKNISK SPECIFIKATION Version Forfatter: NN Dato: 20/04/2016 1. Formål... 3 2.1 Før den enkelte arbejdsopgave påbegyndes... 3 2.2 Under udførelse af arbejdsopgaverne...

Læs mere

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C

2. udgave 2013. 1. udgave af innovationsstrategien blev udgivet 2007 Borgerservice og Biblioteker, Møllegade 1, Aarhus C It has to be an experimental culture. There has to be an enthusiasm for new ideas. You have to have a culture that s willing to explore new ideas, test them and then get rid of them if they re not good

Læs mere

Cleantech fra hele verden

Cleantech fra hele verden Cleantech fra hele verden 14. januar 2010 Væksthusene gør udfordringer til muligheder Mission Vi aktiverer vækstpotentialet hos virksomheder og iværksættere i Hovedstadsregionen Vision Sammen med vores

Læs mere

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden?

Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Produktudvikling hvordan styrker vi produktudvikling med kunden? Søren Merit 10. september 2009 De sorte skyer er ikke drevet væk Kunderne sparer Det er sværere end nogensinde at konkurrere

Læs mere

Udvikling starter med den gode idé

Udvikling starter med den gode idé Udvikling starter med den gode idé Vi bringer dig sikkert i mål DAVINCI development ENGINEERING & 3D PRINT 36 18 Om DAVINCI development DAVINCI development er et komplet udviklingsfirma, som professionelt

Læs mere

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL FRA A TIL B ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL er nøgleordene nøgleordene under produktionen er af alle alle vores vore løsninger. af løsninger. Fra A til B- og fra A til Å En BEMA kundes grundlæggende

Læs mere

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark

SORRY... DET ER VORES FEJL. Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark SORRY... DET ER VORES FEJL Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 MEN, DET ER GÅET SÅ STÆRKT! Undersøgelser

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering www.zebicon.com Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling

Læs mere

[Skriv projektets navn]

[Skriv projektets navn] 1.1 Projektafslutningsrapport [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold 1 STAMDATA...2 2 FORRETNINGENS FORMÅL MED PROJEKTET...2 3 AFGRÆNSNING...2 4 MÅL OG SUCCESKRITERIER...2 5 ØKONOMISKE HOVEDTAL OG

Læs mere

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson:

J.nr.: 09/12776. WindPowerTree. Projektnavn: A/S Brdr. Kurt Hansen & Co. Ansøger: Adresse: Nordre Ringvej 50 5700 Svendborg Kontaktperson: Bilag 25b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden kr. kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 2.756.000 kr. 2.756.000 kr. Ansøger om Regionale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen

ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen vil I ændre verden? - Tag en tur i OPI-junglen OPI Dyrk samarbejdet! Et OPI-projekt samler deltagere på tværs af sektorer. Det betyder, at projektet skal favne mange forskellige kulturer, værdier og forventninger

Læs mere

Læseplan for valgfaget iværksætter. 10. klasse

Læseplan for valgfaget iværksætter. 10. klasse Læseplan for valgfaget iværksætter 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Idéprocesser 5 Produkt- og konceptudvikling 6 Salg og markedsføring 7 Uddannelsesafklaring 8 Indledning

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene

Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene Mere markedsføring Mere effekt Mere for pengene Det fjerde ben Hovmark som jeres marketingchef MARKETINGCHEF EFTER BEHOV Et ben i den virkelige verden Indsigt i og erfaring med markedsføring, design og

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks

Marts 2009. Produktudviklingens paradoks Nyhed Marts 2009 Produktudviklingens Nyhed 1 / 5 Produktudviklingens Hos Artlinco lever vi af at skabe holistisk produktudvikling for vores kunder. I november 2009 vendte vi imidlertid kikkerten mod os

Læs mere

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID)

PROJEKTINITIERINGSDOKUMENTATION (PID) AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø (PID) [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Stamdata... 3 3 Projektbeskrivelse...

Læs mere

0. Projektbeskrivelse

0. Projektbeskrivelse 12 Håndbog i teknologi Indledning 13 Dokumentation Kildeangivelse Nøgleproblem Projekt Projektbeskrivelse Projektoplæg Tidsplan Virkninger Årsager Når det nye projekt skal skabes, er det vigtigt at få

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering

Fælles projektmodel. Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Version 3.1 opdateret 04/03-2016 Fælles projektmodel Fælles projektmodel på tværs af Enhedsadministrationen for projekter der har IT-involvering Formål: Fælles metodik for projekter der involverer AU IT.

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter

Vejledning om risikovurdering af IT-projekter Vejledning om risikovurdering af IT-projekter 1. Indledning Gennemførelsen af IT-projekter er forbundet med risiko. Nogle risici har institutionerne selv indflydelse på. Andre risici er det ikke muligt

Læs mere

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER.

CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER. CHAMPIONS LEAGUE FOR VIRKSOMHEDER www.youtube.com/watch?v=hljnd1kjrss EU KRIDTER BANEN OP SMV-instrumentet kort fortalt: Partnerskab: Ingen partnerkrav, men projekter involverer ofte kunder og underleverandører

Læs mere

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj

HD 1.del. HD oversigt over alternativer til det normerede 2-årige samlede forløb. HD 1.del på 1 år. Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj HD 1.del HD 1.del på 1 år Erhvervsøkonomi (15 ECTS) Dataanalyse (5 ECTS) Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsret (5 ECTS) Erhvervsøk. metode (5 ECTS) (5 ECTS) (5 ECTS) Afsluttende Proj. (10 ECTS) 1.semester

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT

PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø PROJEKTAFSLUTNINGSRAPPORT [SKRIV PROJEKTETS NAVN] Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Stamdata... 2 2 Forretningens

Læs mere

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status

Aktiviteter Skønnet tid (t) Status Projekt: Skolen i bymidten Sag. nr.: 10782 Title: Aktivitetsliste Emne: Personlig Planlægning Status: Elev: Rune Johannes Gregersen Dato: 21 10 2013 Side: 1 Udført af:rjg Kontrol af RJG Aktiviteter Skønnet

Læs mere

Innovation - en styret proces

Innovation - en styret proces Copenhagen School of Innovation - en styret proces Entrepreneurship Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Entrepreneurship in prac4ce - Innovation & Entrepreneurship in practice Innovation en styret

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER

ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED RISIKOVURDERINGER ROLLEBESKRIVELSER I FORBINDELSE MED ER PROJEKTEJER/-LEDER (FORVALTNING) INDLEDENDE AKTIVITETER Det er forvaltningernes ansvar at sikre, at IT-projektrådet i god tid bliver informeret om nye it-projekter.

Læs mere

Med det offentlige som mægler i OPI

Med det offentlige som mægler i OPI 1 Med det offentlige som mægler i OPI Dorthe Kjerkegaard, projektleder, Region Syddanmark - Syddansk Sundhedsinnovation Konference 1. dec. 2016, Innovation i udbud nye veje til salg og effektive partnerskaber

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier

Sunshine House 2008. Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Produkt & Systemudvikling igennem konsortier Formål Energirigtige byggeløsninger Industrialisering af bygge-komponenter, produkter og løsninger til energirigtig byggeri Innovation (etablering af højtydende

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Samarbejde over grænser i Skandinavien

Samarbejde over grænser i Skandinavien Samarbejde over grænser i Skandinavien Præsentation af EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Rebild den 1. September 2015 Öresundsbron i kvällsljus Kasper Dudzik HVAD ER INTERREG

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Industriel 3D måleteknik og digitalisering

Industriel 3D måleteknik og digitalisering Industriel 3D måleteknik og digitalisering Enestående service, professionelle teknikere og det bedste udstyr i verden gør Zebicon banebrydende indenfor industriel 3D scanning, 3D måling og digitalisering.

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk. Projektansvarlig: IT-kontoret

Projektbeskrivelse for. Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk. Projektansvarlig: IT-kontoret Projektbeskrivelse for Fleråraftaleprojekt: 4.1. Sikrede PC-netværk Projektansvarlig: IT-kontoret 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 2. Aktiviteter og tidsplan 3. Bemanding 4.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken

Opgavebeskrivelse. Professionalisering af flextrafikken Opgavebeskrivelse Professionalisering af flextrafikken En gap-analyse af flextrafik-branchen i Nordjylland Udarbejdelse af strategiske handlingsplaner til fremtidige indsatser Opgavebeskrivelsen omfatter:

Læs mere

Fælles Servicecenter

Fælles Servicecenter Fælles Servicecenter fra tegnebræt til virkelighed Gitte Kjeldsen, Project Manager, Hospitalsenheden Horsens Medtech Innovation Center Nanna Skovgaard Sørensen, Konsulent Center for Telemedicin, Region

Læs mere

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning

POINT-OVERSIGT. National Entreprenørskabsmesse 2017 CP Bizz Mart. Kategori: Idé. Team: Standnr.: Point Kriterier Evt. kort kommentar Vægtning National Entreprenørskabsmesse 07 CP Bizz Mart Kategori: Idé -0 Pitch I hvor høj grad formår eleverne kort og præcist at fortælle om deres idé og værdien af denne? Idéhøjde I hvor høj grad er der tale

Læs mere

Gruppe 1. Mine opgaver:

Gruppe 1. Mine opgaver: Christian Dinnsen Field Robot Summer Course 2014 Gruppe 1 27/8-14 FieldRobot Projektet, Field Robot, går ud på at lave en robot som kan navigere af sig selv, i en majs mark. Det er et meget tidsbegrænset

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014

Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje. Projektplan, oktober 2014 Udbud af et plejehjem samt fritvalgsydelser på ældreområdet, inkl. hjemmesygepleje Projektplan, oktober 2014 Udgangspunkt for udbuddet Formål: Formålet med at udlicitere et plejehjem samt fritvalgsydelser,

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 1 KICK-OFF HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMMME SUCESS OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com

NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com NordiCAD ApS Jagtvej 169A DK 2100 Kbh. Ø www.nordicad.com info@nordicad.com Kort om NordiCAD Rådgivende Ingeniører Konstruktion med de nyeste CAD værktøjer Styrkeberegning med FEA/ FEM Teknisk dokumentation

Læs mere

iroof Heltagsløsninger

iroof Heltagsløsninger iroof Heltagsløsninger til bygningsintegration af solceller EUDP workshop 2014-04-0304 03 Målsætning - teknisk k Udvikle et heltags-produkt til integration af solceller i taget som: Udgør den samlede tagflade

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013

Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Sokursus Hvordan skal en løsgående Faesti indrettes? 30. januar 2013 Henning Good Projektsælger Jyden Bur Dagsorden Jyden Bur Firmaet Jyden Bur præsentation Innovation og udvikling. Erfaringer med farestier

Læs mere

BRUTTO CV Peter Petersen

BRUTTO CV Peter Petersen BRUTTO CV Peter Petersen Tlf.: xx xx xx xx Mail xx@xx.dk Linkedin: https://dk.linkedin.com/in/peterpeter RESUMÉ Jeg har en baggrund som Civilingeniør i Software Engineering og 5 års erfaring med projektledelse

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2015. Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2015 Udviklingsomkostninger ifm. etablering af Dansk Produktions Univers 1. Januar 2014-31. december 2016 Journalnummer: 1-33-76-24-2-13 Kontraktens parter

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU

GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU GUIDE TO PROGRAMME CYCLE MANAGEMENT IN CKU Guide to Programme Cycle Management in CKU STAGE ACTION RESPONSIBLE FORMAT OUTPUT 1. GO/NO GO Request Embassy Request form Request Go/No go CKU/MFA Meeting Conclusion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Innovation C Arne Lund

Læs mere

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen

Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation. Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen Kreativitetsteknikker og praktiske øvelser til innovation IHK Flensborg, Dansk-Tysk innovationsdag Angewandte Kreativitätstechniken und praktische Übungen IHK Flensborg, Deutsch-Dänischer Innovationstag

Læs mere

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN

RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY SÅDAN FORKLARER DU UX TIL LEDELSEN SUCCES MED RESEARCH, DESIGN SPRINT OG PROTOTYPING DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS ANALYST 1508 LIFE HACKS FOR EN UX ER DESIGN IN LOVE WITH TECHNOLOGY EMIL FROST STRATEGIC BUSINESS

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik

Teknikfagsrapportens indhold. Design og Produktion, Maskinteknik Teknikfagsrapportens indhold HTX-afdelingen Design og Produktion, Maskinteknik 2. udgave november 2002 Niels Aarup 2 Indholdet i en teknikfagsrapport En teknikfagsrapport kan typisk indeholde følgende

Læs mere

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s Produktkonfigurering i byggeriet Visuel konfiguration af bygningskomponenter Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller Arkitektskolen Aarhus Institut for A rkitektonisk Design www.aarch.dk Opbygning

Læs mere

Logbog. Tid. Tid. Tid. Tid. Tid

Logbog. Tid. Tid. Tid. Tid. Tid Projekt: Skolen i bymidten Elev: Rune J. Gregersen Sag. nr.: 1082 Dato: 11 11 2013 Title: Side: 1 Emne: Personlig planlægning Udført af: RJG Status: OK Kontrol af: RJG. Semester, B E2013 = timer Uge 32

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb

Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Skabelon til leveranceplan for projekter om innovative offentlige indkøb Formålet med leveranceplanen Leveranceplanen skal give et overblik over projektets samlede leverancer og aktiviteter i projektets

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Besøg fra Steensballe skolen 23/2-2012

Besøg fra Steensballe skolen 23/2-2012 Besøg fra Steensballe skolen 23/2-2012 STEENSBALLE / VIA FORLØB: Torsdag den 23/2 10 14 i 3.04 Idé - dag Mandag den 19/3 X - X i 3.02 & 03 Optegning af bedste idé i CAD. Opstart Prototype-fremstilling

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere