Friplejehjemmet Stauning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friplejehjemmet Stauning"

Transkript

1 Friplejehjemmet Stauning De første spændende år Dansk Røde Kors

2 Fra idé til virkelighed Selvom der er meget, der skal nås, er der altid tid til hyggelige bemærkninger til hinanden når f.eks. Else Vestergaard lige dukker op med en kop kaffe til Peter Abildtrup Bestyrelsens beretning om de første spændende år ved formanden Margit Hansen Lykken er, at den samme gode idé kan dukke op flere steder, og at så alle gode kræfter kan samles om at få det hele gjort til virkelighed. Sådan var det, da den nye Ringkøbing-Skjern Kommune traf den politiske beslutning at nedlægge sit plejehjem i Stauning senest 1. april 2009 det havde da fungeret fint i mere end 100 år, men var med sine 12 pladser blevet for lille efter kommunens nye strategier. Det faldt sammen med folketingets vedtagelse af den nye lov om friplejeboliger. Her er den store idé, at ældre skal kunne vælge frit, hvor de vil bo uanset om det er kommunen eller en privat kreds, der driver hjemmet. Idéens virkelighed er nu, at hjemkommunens penge følger med, selvom en borger vil bo et helt andet sted i landet. Idéen slog straks rod i Vestjylland, hvor man ikke ubetinget er begejstret for»store«kommunale institutioner den blev diskuteret i en»pigegruppe«i Skjern, som fik idéen på dagsordenen i Dansk Røde Kors Skjern-afdeling. Samtidig slog idéen rod i Stauning, hvor alle var nedslået over, at det nye byråd ikke ville fortsætte driften af sognets dejlige plejehjem. Da man her læste i avisen, at Røde Kors måske var interesseret, reagerede hjemmets beboere og medarbejdere prompte med et brev, hvor de støttede Røde Kors-bestyrelsen: Gå bare i gang! Det gjorde den så med sagkyndig bistand af revisor Ivan Årup, advokat Bjarne Bødtker og bankdirektør Chr. Villadsen. Samt dannelsen af en lille arbejdsgruppe Mette Madsen, Gerda Lundsgaard og Margit Hansen, alle med stor politisk og administrativ erfaring fra den gamle Skjern Kommune. Og selvom lovbekendtgørelsen langtfra var færdig, lykkedes det i august 2007 at få Røde Kors i Skjern certificeret til at drive et sådant nyt friplejehjem. På et borgermøde i Stauning Sognegård 21. september 2007 fremlagde arbejdsgruppen sine tanker, som blev meget positivt modtaget af ca. 100 lokale beboere. Der blev nedsat fire arbejdsgrupper, som skulle arbejde videre med hele projektet udover personalet og hjemmets gamle vennekreds kom fabrikant Johan Øllgaard og gårdejer Kjeld Andresen med i styregruppen for hele projektet, og gårdejer Jens Chr. Ostersen kom med i gruppen for ledelse og administration. Kommunen gav sig god tid til forhandlingerne om ejendommen det tog alene 4 måneder at få aftalt et møde, og da kommunen derefter insisterede på, at handelen skulle i udbud, havde kommunen også god tid til at tømme hjemmet, dels for beboere, dels for bl.a. alt det inventar mv., som hjemmet havde fået som gave af sin gamle vennekreds, og som nu blev fordelt til kommunens øvrige institutioner. Alt imens projektet blev beskrevet flittigt i aviserne, herunder også en udtalt politisk modvilje mod, at hjemmet skulle fortsætte som friplejehjem. Da styregruppen endelig blev lukket ind til en besigtigelse af huset, var der lukket for både vand og varme og der var end ikke levnet så meget som en theske. 2 3

3 4 Det var ikke mere på nogen måde et hjem i drift, så vi afviste borgmesterens prisforlangende, og økonomiudvalget accepterede vort tilbud. Og det var en stor dag, da en glad styregruppe i november 2008 fik udleveret nøglerne. I slutningen af november 2008 holdt vi et nyt borgermøde, denne gang i vores eget hus. Her blev der dannet en støtteforening med Jens Chr. Ostersen som formand. Støtteforeningen skulle foruden at samle penge ind til friplejehjemmet også udpege tre medlemmer til hjemmets bestyrelse sygeplejerske Elly Boddum, fabrikant Johan Øllgaard og gårdejer Kjeld Andresen. Røde Kors, Skjern, udpegede bestyrelsens formand Margit Hansen, og indvalgte også fhv. borgmester Viggo Nielsen og fhv værkfører Kjeld Madsen. Endelig har kredsen af pårørende indvalgt Elisabeth Øllgaard Jensen og hjemmets medarbejdere social- og sundhedsassistent Else Vestergaard. Friplejehjemmet åbnede 1. februar 2009 en festlig dag, hvor mange gerne ville se på lejlighederne, men da friplejehjemmet åbnede, var ingen af dem endnu visiteret til en plads den første beboer kom midt i februar, derefter kom der flere og flere hen over sommeren, og 1. november var alle 12 lejligheder lejet ud. Det er dejligt også for bestyrelsen at se, at beboerne er faldet så godt til; der er en god tone blandt beboerne, de er meget opmærksomme på hinandens ve og vel og der er masser af gode tegn på, at der er ved at vokse et fælle sskab op. Bestyrelsen har også med glæde bemærket, at personalet trives de er glade for deres arbejde ; de oplever, at der er tid til at tage sig af hver enkelt af beboerne, og at de kan medvirke til, at de også socialt har et godt liv. Og bestyrelsen er meget glad for den aktive og positive støtteforening og alle de frivillige, der sørger for aktiviteter for beboerne flere gange om ugen. Bestyrelsen arbejder i 2010 med at få friplejehjemmets tilbud bedre kendt, både i kommunen og i hele landet, da plejehjemmet jo modtager beboere fra alle egne af landet det gælder for alle, at blot de af deres hjemkommune er visiteret til en plejehjemsplads, kan de flytte ind på Friplejehjemmet i Stauning, når der er en ledig lejlighed. En hurtig, stående konference midt i hverdagen: Bestyrelsens formand Margit Hansen konfererer med hjemmets leder Ella Mørch og støtteforeningens formand Jens Chr. Ostersen. Det frie valg Facts om friplejehjemmet Stauning Når man er visiteret til en plejehjemsplads, behøver man ikke at bo på et kommunalt plejehjem i sin hjemkommune man kan uden problemer vælge at bo f.eks. i et friplejehjem et helt andet sted i landet. F.eks. Friplejehjemmet Stauning, som i 2009 blev oprettet af Dansk Røde Kors, Skjern-afdeling, som et af de første i landet efter den nye Lov om friplejehjem. Det ligger midt i den hyggelige landsby Stauning i Vestjylland midt i den herlige beskyttede natur omkring Ringkøbing Fjord og lige ved indgangen til Nationalpark Skjern Å. Stauning ligger 11 km fra Skjern og 13 km fra Ringkøbing. Røde Kors er ikke blot naturkatastrofer, krig og nødhjælp ude i den store verden det er også omsorg for ældre i vort eget land. Hvor Kommunerne er tilbøjelige til at drive store plejehjem Røde Kors vil lige så gerne drive mindre plejehjem, hvor beboerne hurtigt lærer hinanden at kende, og hvor det hele er overskueligt. F.eks. Friplejehjemmet Stauning med dets 12 boliger. Hver enkelt beboer har sin egen 2-værelses bolig på kvm hver med en stue med en køkken-niche og et soveværelse, desuden eget badeværelse, en gang og ca. 8 kvm fællesareal. Personale Friplejehjemmets personale er 1 centerleder, 3 social- og sundhedsassistenter, 6 social- og sundhedshjælpere, rengøringspersonale og ufaglærte samt 1 pedel. Desuden er der knyttet ca. 10 ulønnede/frivillige hjælpere til hjemmet samt en støtteforening med af sognets beboere som medlemmer. Hvordan Ring eller skriv til: Friplejehjemmet Stauning, Kirkebyvej 67, Stauning, 6900 Skjern, tlf Eller formanden: Margit Hansen, Bredgade 9, 1. sal tv., 6900 Skjern, tlf Hvor meget Når man er godkendt til en plejehjemsplads, betaler ens hjemkommune for personlig pleje, praktisk bistand og træning. Beboerne betaler selv husleje (minus evt. boligydelse), lys og varme, alle måltider, tøjvask og toiletartikler samt for nogle aktiviteter. Ekstra ydelser Mod ekstra betaling kan man få ekstra pleje og rengøring og få opfyldt særlige ønsker for mad og drikke. Ledsager, f.eks. til indkøb i byen, familiebesøg, kirkegang, teaterbesøg etc. Ledsagelse kan også aftales med de frivillige medarbejdere.

4 Kært hjem med mange navne I de ældste tider havde man ikke noget særligt hjem for sognets ældre hvis ikke familien kunne tage sig af dem, blev de»udliciteret«af sogneforstanderskabet (sognerådet). Et eksempel fra midten af 1800-tallet: Maren Stengaard skulle tages i hastig pleje, og sognet gjorde akkord med Christian Ditlev Pedersen om at tage hende 1 år fra Mikkelsdag og herfor skulle han erholde 2½ tønde rug, 1 tønde byg, 2 potter mælk dagligt, 2 læs klyne og 4 læs tørv. Sognet skulle ved alvorlig sygdom sørge for vågehjælp og læge, hvis det behøvedes. Til gengæld konfiskerede sognet Marens ejendele, men det har næppe været ret meget. I slutningen af 1800-tallet havde Stauning dog også et lille fattighus, som lå øst for kirken. Det var så småt og ringe, at sognerådet i 1892 byggede et nyt og efter den tids krav ganske moderne fattighus ved landevejen lige midt i den landsby, der var ved at vokse op. Her fik ældre alumner kaldte man dem, fortrinsvis deres værelser på loftet. For i stueetagen skulle der foruden køkken også være et lokale til sognerådets møder (helt indtil 1963) og til kommunekassereren, desuden søndagsskole, ligstue, sognebibliotek, lejlighed til bestyrerinden og et værelse til vagabonder, der behøvede en seng for natten. Samt to»vandhuse«, som blev benyttet frem til I 1920 droppede man navnet fattighus nu hed det»asylet i Stauning«, og da den nye sociallov kom i 1933, kaldtes det»stauning Alderdomshjem«. Efter krigen blev hjemmet udvidet, da Ane og Ole Villadsen fra Bousøgård i 1948 skænkede kr. til en nybygning mod syd med værelser, dagligstue, toilet og bad mod til gengæld at få frit ophold og pleje. Hjemmets ældste fløj blev i 1960 restaureret, og der indrettedes nyt køkken og spisestue. I 1968 skænkede Ane Villadsens søster Stine Thomsen mod frit ophold kr., så hjemmet 2 år senere kunne udvides mod vest med en ny fløj med opholdslokale (aula) og beboerstuer med toilet og bad. Og endnu engang med et nyt navn De gamles hjem i Stauning. Med den nye Skjern Storkommune fra 1970 blev der flertal for en ny ældrepolitik: Beboerne skulle blive boende i eget hjem eller i de mange I 1892 kasserede sognerådet det gamle fattighus, der var blevet for ringe nu var der råd til at bygge dette store hus, hvor de gamle boede på loftet. Huset er der endnu som den ældste del af det store kompleks, det bruges i dag som Fjord Cafèen, der samtidig er friplejehjemmets moderne køkken og hyggelige spisestue. nybyggede ældreboliger. Med øget pleje og hjemmehjælp hos de hjemmeboende ældre. Og plejehjem og alderdomshjem blev ombygget og moderniseret efter opskriften: Tre gamle stuer blev lagt sammen til to moderne ældreboliger hver med soveværelse, bad og køkken. Og»lommepenge-æra en«var forbi nu er det beboerens egen bolig. Begrebet alderdomshjem blev pludselig danmarkshistorie skulle det bevares, skulle det være som et plejehjem for ældre med et særligt plejebehov. I Stauning holdt man vejret, men De gamles hjem blev bevaret som et af kommunens fire små plejehjem. Og i ombygget og nu med kun 11 pladser og en aflastningsplads. men samtidig indrettedes fire nye ældreboliger overfor Brugsen. Samtidig blev hjemmet i Stauning ældrecenter, hvorfra personalet også hjalp og plejede hjemmeboende ældre i både Stauning og Dejbjerg sogne. Omtrent samtidig fejrede man hjemmets 100 års jubilæum og gav det for 6. gang et nyt navn: Fjordglimt. Skiltet hang der i 16 år; så havde vi en ny og større kommune og i 2008 besluttede det nye byråd at lukke hjemmene i Stauning og Faster. 6 7

5 Vi mødes på Fjord Caféen Da man åbnede Friplejehjemmet i Stauning, valgte bestyrelsen at lade køkkenet være en selvstændig virksomhed og i stedet for at gå ned i spisestuen til måltiderne, går beboerne nu på»fjord Caféen«. Stedet er det samme, som det altid har været og det er stadig duften fra køkkengryderne der lokker, men nu er de 12 faste beboere kunder i Fjord Caféen, hvor de mødes med gæster, som ellers bor hjemme, men som kommer og spiser deres måltider på hjemmet og også for at nyde det hyggelige fællesskab omkring bordet midt på dagen. Og hver dag sender køkkenet også varme måltider ud af huset, gerne to retter hver gang, som hjemmeboende så modtager ved døren derhjemme, rygende varmt i termoskåle. Og måske også smørrebrød til aftensmaden eller hvad man nu kan blive enige om. Flere gange om ugen leverer Fjord Caféen også varme måltider til et bofællesskab i Skjern, og foruden sådanne storkunder sørger Fjord Caféen også for ekstra lækker festlig mad til familiefester, julefrokoster og allehånde andre selskaber og sammenkomster. - Vi går ikke lige efter verdensmesterskabet i gourmét-klassen, men laver hver dag god og velsmagende mad, som de fleste kan lide, fortæller Fjord Caféens køkkenchef Karen Margrethe Østergaard. Hver måned kommer der en ny menu-seddel op med de følgende 30 dages middagsretter, hver dag en hovedret og en biret. Og skulle beboerne få lyst til særlige specialiteter, hjælper personalet med at skaffe det hjem og alle beboere har i øvrigt deres eget lille køkken i lejligheden. Den sidste onsdag i hver måned er der særlig feststemning i Friplejehjemmet Stauning da er der»sogneaften«, hvor alle kan være med, uanset om man bor i plejehjemmet eller derhjemme. Disse aftner er blevet meget populære med ca. 40 deltagere hver gang, undertiden en del flere. Med dejlig, festlig mad, øl og vand til rimelige priser med fællessang, foredrag eller underholdning og også kaffe og kage. Fjord Caféen drives med en fast stab på tre medarbejdere og desuden kan Karen Margrethe ringe efter flere, hvis der er ekstra travlt, ligesom en del frivillige gerne giver en hånd med. Karen Margrethe Østergaard holder meget af sit job i køkkenet hun går ikke efter gourmét-mesterskabet, men vil gerne lave god og lækker mad, som beboerne og hjemmets gæster kan lide. Det er ikke bare den gode mad og den duftende kaffe, det drejer sig om, når beboerne og gæster udefra samles omkring spisebordet det er ikke mindst det hyggelige samvær. 8 9

6 Vi bruger tiden sammen»vi bruger tiden sammen med beboerne de er med til at forme deres hverdag. F.eks. spørger vi dem hver morgen, hvad tid de vil op i dag og vores fælles måltid kl 12 kan tage op til halvanden time, fordi vi snakker og hygger os sammen«.»de følger med i hinandens liv, og vi har ingen hemmeligheder for hinanden. Hvis én er væk til middagen, spørger de, hvor han eller hun er. Ofte kommer en af de frivillige og spiser med, og så går snakken«.»når vi gør rent hos en beboerne, prøver vi at motivere dem til at hjælpe med det, de kan, og på denne måde give dem indflydelse og sanse-stimulation i forhold til rengøringen. Det kan være, at de tørrer lidt af eller flytter aviser, mens jeg tager det, de ikke kan. Det giver beboerne mulighed for aktivitet samt vedligeholdelse af deres funktioner, mens vi samtidig kan være nærværende og give dem anerkendelse«. For tillidsrepræsentant Lisette Andersen er det vigtigt at der ved siden af dagens arbejde også er tid til en god og hyggelig snak som her med Peter Abildtrup og Børge Pedersen. Ved den store ombygning i opførtes en helt ny fløj, hvor hver af de beboere ikke mere blot havde deres værelse, men en hel selvstændig moderne og komfortabel 2-værelses lejlighed med en overdækket gang, så man i tørvejr kunne gå til opholds- og spisestuen og samtidig gennem glasvæggen nyde udsigten til den smukke have. Henry Mikkelsen er friplejehjemmets allestedsværende pedel, som sørger for, at alt det praktiske i bygningerne fungerer, som det skal og gør det, så er der altid noget at tage fat på i hjemmets mange haveanlæg.»dengang jeg havde min elevtid, gik min beboer og jeg ud i den friske luft. Hun blev så glad og fortalte mig, at det var første gang dét år. Det gjorde så ondt indeni jeg tænkte, dét må jeg bare gøre noget ved i min fremtid«.»det er friplejehjemmets erfaring, at de ældre beholder deres funktionsniveau og bliver friskere og mere engageret i deres liv. De tager selv initiativet henter f.eks. en video frem fra en ferietur, som de så ser sammen og snakker om i den dejlige lyse tv-stue. Også beboerne med Alzheimers falder naturligt ind i dette fællesskab og klarer sig«.»en af de beboerne, som flyttede ind her, var helt inaktiv dopet af morfin. Vi fik kigget på det og set på hendes ressourcer i stedet for. I dag får hun ikke smertestillende og er ude at gå med rollator hver dag. En forbedret livskvalitet og omsorg kan lindre smerter«.»vi er sammen med beboerne, når de er vågne. Når de sover til middag, laver jeg mit administrative arbejde. Vores leder har det på samme måde, hun er med ude i arbejdet og er sjældent at finde på sit kontor«. Uddrag af, hvad Lisette Andersen har fortalt til medlemsbladet»det lille FOA Blad«om sit arbejde som social- og sundhedsassistent og tillidsrepræsentant på Friplejehjemmet i Stauning

7 Med egen bus ud i det fri Venner, som har tid Vi er alle i Stauning stolte af, at det er lykkedes at bevare vores plejehjem, så vi stadig har et rigtigt hjem til de af vore ældre, som behøver pleje i hverdagen og at der med 12 gode boliger også er mulighed for at byde ældre velkommen fra andre egne af landet, ja endog fra udlandet, siger formanden for Støtteforeningen, gårdejer Jens Chr. Ostersen. Så Friplejehjemmet Stauning har lige siden Dag 1 været omgivet af gode venner. Ikke alene de frivillige, som trofast blev ved, da kommunen opgav at drive plejehjemmet og overdrog det til Røde Kors. Men kort sagt alle i Stauning Sogn synes, at det blev en særdeles god løsning. Vi mærkede det specielt, da vi ved ejerskiftet oprettede en Støtteforening, som lige siden starten har haft medlemmer. Vores formål er først og fremmest at vælge tre medlemmer til friplejehjemmets bestyrelse det er gårdejer Kjeld Andresen, sygeplejerske Elly Korsholm og fabrikant Johann Øllgaard. Dermed har friplejehjemmets bestyrelse og ledelse en god direkte kontakt med Staunings befolkning og kan mærke, at den stedlige befolkning står bag plejehjemmet. Dernæst er vores vigtigste opgave at rejse midler til at opfylde ønsker, som der ikke rigtig er plads til på budgettet, men som kan gøre hverdagen lidt nemmere og sjovere for beboerne. Det første projekt var anskaffelsen af en 9-personers minibus, og det fortæller også noget om befolkningens holdning til friplejehjemmet, at det meget hurtigt lykkedes at samle kr. ind til køb af bussen. Vi glæder os over, at den bliver benyttet flittigt, og at mange af beboerne allerede har haft dejlige små og store udflugter i betryggende selskab med ansatte og frivillige. Støtteforeningen har påtaget sig at holde bussen køreklar og i orden, dog ikke med benzin. Det næste projekt for støtteforeningen er endnu ikke aftalt med hjemmets bestyrelse, men jeg har på fornemmelsen, at det bliver indretningen af et rum til wellness. Formand, Jens Chr. Ostersen, Stauning, telefon nr Da plejehjemmet i 2009 genåbnede som friplejehjem, kom den nystiftede Støtteforening med en dejlig indflyttergave en 9 personers bus, som nu flittigt triller ud på populære formiddags- eller eftermiddagsture med beboerne. Ved bussen ses støtteforeningens formand Jens Chr. Ostersen. Stauning har budt det nye friplejehjem velkommen ikke blot i ord, men også i gerning! Når de ansatte medarbejdere har været der med et muntert god morgen og eventuelt har hjulpet beboerne op og så allerede er på vej til den næste så er der måske en frivillig, der har tid til lige at snakke med om det, man har på hjerte. For de frivillige er gode til at lytte. Eller til at synge en sang sammen med èn. Eller til at læse avisen eller et nyt kapitel i èns bog. Eller gå med bag kørestolen eller støtte èn, når man vover sig ud med rollatoren. Eller, eller, eller... Ved siden af det ansatte personale, som løfter de tungeste ting i hverdagen, er der oprettet et korps af ca. 10 frivillige, som uden løn kommer og giver et nap med. Vi er ikke nogen forening, vi har ingen medlemskort, men vi kommer bare, når der er brug for os, siger Ingrid Lauridsen, Dejbjerg. Uden forening er hun altså heller ikke formand, men har sagt ja til at koordinere det frivillige arbejde. Hun har en direkte kontakt med friplejehjemmets personale og hun har telefonnumrene til alle de frivillige. Da det gamle plejehjem lukkede, stod dets»vennekreds«pludselig uden venner og det er i virkeligheden Vennekredsen, der nu fortsætter som de frivillige hjælpere. Vi har tid og kræfter, men også lyst til at være noget for nogen, fortæller Ingrid Lauridsen. Selv har hun meldt sig til komme hver torsdag og ordne blomsterne i det grønne omkring friplejehjemmet. Sådan som man nu melder sig til det, som hver især er gode til. Ingrid Lauridsen fra Dejbjerg har meldt sig som frivillig til hver torsdag at ordne blomsterne omkring friplejehjemmet. En del af os er efterlønnere eller pensionister, men andre er yngre og stærkere og måske gode til at gå med, når man har lyst til at gå en tur i byen eller til Brugsen eller til at køre med i Bussen, når den ruller ud på en af de populære formiddags- eller en eftermiddagsture ud i det fri. Eller er med, når der holdes julemarked eller sogneaften. Eller når vi spiser sammen og de frivillige betaler selv, hvad det koster. Eller mødes omkring kaffebordet, for man snakker nu så godt sammen over en kop kaffe. De frivillige: Inger Lauridsen, Dejbjerg, telefon nr

8 225 frivillige Vores enestående natur Initiativtageren til oprettelsen af Friplejehjemmet Stauning er Dansk Røde Kors, Skjern afdeling. Den er en selvstændig forening under Dansk Røde Kors, København. Skjern afdelingen har ca. 270 medlemmer og ca. 225 frivillige, som udfører en værdifuld aktiv og ulønnet indsats i de mange aktiviteter, som Røde Kors har startet i lokalområdet. Det er i øvrigt ingen betingelse for de frivillige, at de skal være medlem af foreningen. Skjern afdelingen har en genbrugsbutik i Bredgade, som er afdelingens største indtægtskilde helt i tråd med den holdning, som Styrelsen for Dansk Røde Kors har, nemlig at de økonomiske midler i størst muligt omfang skal komme lokalsamfundet til gode. Derfor er det f.eks. hvert år muligt for trængende familier at søge julelegat og konfirmationslegat. Derud over har afdelingen en del sociale aktiviteter, hvor frivillige f.eks. fungerer som besøgsvenner for ældre, syge eller ensomme medmennesker, eller som opretter og driver telefonkæder, som giver mange enlige større tryghed. Der er»nørklere«, samaritter, flygtningevenner og Røde Kors-klasser andre frivillige fungerer som bisiddere, når en og anden føler sig mere tryg ved at have èn med, når der f.eks. skal træffes aftaler med myndigheder. Og nu, da der ved Røde Kors mellemkomst er oprettet et friplejehjem i Stauning, er der her oprettet en stor stab af frivillige, der på mange måder er en god støtte for beboerne ud over det arbejde, de ansatte gør. Har du lyst til at blive frivillig i Røde Kors, kontakt da formanden, Margit Hansen, Bredgade 9.1.tv, 6900 Skjern, telefon nr Stauning er midtpunkt i den fantastiske natur hele landskabet omkring Ringkøbing Fjord og Skjern Å, som glitrer i aftensolen og giver de skønnest tænkelige solnedgange og samtidig lover os en god dag også i morgen. Noget der ind imellem får os alle til at standse op bare for at nyde udsigten og trække vejret dybt af bare glæde over al herligheden. Og undre os over, at nogen foretrækker at bo i storbyerne. Stauning er et forholdsvis velhavende sogn, og det kan vi netop takke det frodige landskab og det evigt skiftende vejr for. Alle dem der færdes i landskabet, har altid været gode til at passe på naturen, men også at bruge landskabet med alle dets muligheder til at sikre et godt liv for dem, der bor her. For ca. 50 år siden blev der med tilskud fra staten mulighed for at dyrke den gamle eng op Fra Pumpestation Nords tag har man mod syd en fl ot udsigt over statens nye Skjern Å Naturpark, hvor Skjern Å nu snor sig gennem landskabet. Bliv frivillig i Dansk Røde Kors Skjern afdeling Tlf

9 langs med Skjern Å nu var der blevet mere brug for korn end for græs og hø, så Skjern Å blev rettet ud og inddiget, og 4000 hektar af ådalens gamle enge blev drænet og pløjet op, så de blev et af Danmarks mest overdådige kornkamre. For 10 år siden blev korndyrkningen stoppet igen på halvdelen af de gamle enge nu var der blevet flertal i folketinget for et andet natursyn, så nu blev ca hektar kunstigt genskabt som den oprindelige natur mellem Borris og fjorden. Dog ikke Stauning Enge; her dyrkes fortsat flotte afgrøder af korn på 1300 hektar, hvor markerne holdes i drift takket være Pumpestation Nord. Det er ca. en tredjedel af det oprindelige Skjern Å-projekt. Men når man går op ad vindeltrappen og fra taget kigger ud over landskabet, så ser man mod syd statens flotte»nye«natur, hvor Skjern Å igen snor sig, og hvor græssende kvæg med kontrakt med staten plejer de genskabte enge og mod nord de frodige velplejede kornmarker, der lover endnu en fantastisk høst på Stauning Enge. Stauning ligger altså lige uden for statens Skjern Å Naturprojekt, men til gengæld er Stauning såvel som de fleste andre sogne omkring fjorden ramt af de forskellige politisk styrede naturbeskyttelsesordninger ikke mindst fuglebeskyttelsen, som har sikret så godt som alle de mange stand- og trækfugle, der især hvert forår og efterår er den store oplevelse for mange fuglevenner. Det er ingen hemmelighed, at det undertiden skaber konflikter, når naturmyndighederne for- En festlig oplevelse på en udflugt til Pumpestation Nord er en tur med trækfærgerne over Skjern Å (med venlig selvbetjening). Trækfærgerne er ikke bare en sjov ny idé, men er en gammel tradition i Skjern Å-dalen, hvor man brugte dem til at sejle kreaturerne over til græsning på den anden side. byder eller begrænser nye udviklings-initiativer. F.eks. et nej, da der blev brug for endnu en fodboldbane og flere års politisk tovtrækkeri, da Stauning Sogn gerne ville anlægge en lille sandstrand ved fjorden. Alligevel er det lykkedes at bevare en god del af det folkelige liv i området, hvor mange lever og ånder for at færdes i naturen hvor mange sejler ud i deres båd og henter skrubber i deres ned i fjorden, og hvor så mange er tidligt oppe, når andejagten går ind, at det er blevet et mundheld, at i Stauning Sogn får drengebørn ikke dåbsattest, men derimod jagttegn Næste store initiativ er oprettelsen af Nationalpark Skjern Å senest var det aftalt til indvielse i efteråret 2010, men miljøministerens bekendtgørelse lader vente på sig. Hensigten er at udlægge et ca hektar stort område som Nationalpark dels den allerede etablerede 2000 hektar store statslige Skjern Å Naturpark, dels andre af Skjern Å-engene, Mange i Stauning har deres både liggende i Sejlrenden det er det lokale navn for Stauning Havn, som blev gravet for 75 år siden med en sejlrende halvanden kilometer ud til dybt vand. Nogen vil gerne udvide og modernisere havnen som en rigtig turistattraktion, men den lokale befolkning vil helst bevare Sejlrenden med dens hyggelige, lidt primitive klondyke-agtige miljø. deriblandt en del af Stauning Enge (hvor arealerne ventes udlagt til»naturudvikling«eller græsning), dels Dejbjerg Plantage, Ganer Å- dalen, Statens Hede i Borris med det store militære øvelsesterræn, engene omkring Vorgod Å, Omme Å og Gundesbøl Å, Lønborg Hede og Dejbjerg Hede samt ca. 25 små og større plantager i området så langt østpå som til Arnborg

10 I Stauning levede de af hø I Lønborg lever de af hø... sagde de gamle. Det gjorde man også i Stauning, for sådan var livet for alle dem, der boede ved fjorden og den vældige Skjern Å. Stauning er et forholdsvis ungt sogn her gøres ingen oldtidsfund, for sognet var her ikke i oldtiden. Det dukkede først op, da de evindelige oversvømmelser efterlod en særdeles frugtbar eng. Her slog flere og flere sig ned og byggede deres gårde, klogelig nok på steder, der lå over højvandslinjen. For når det voldsomme vejr rejste havet til havflod, så lå de ca. 80 Stauning-gårde på hver sin lille ø på den oversvømmede eng. Når vandet faldt igen, varede det gerne 5-6 år, inden udbyttet af markerne var lige så godt som før først skulle havets efterladte salt skylles ud. Med tiden fik Staunings befolkning beskyttelse af klitrækken på de små-øer, der efterhånden voksede sammen til Holmslands Klit. Og det opkastede dige langs fjorden. Herefter blev markerne kun oversvømmet af fersk vand, når Skjern Å svulmede. Undertiden bortskyllede Skjern Å om sommeren mange af de høstakke, som bønderne og deres folk havde sat op på engen. Så kunne det knibe med vinterfoder, for kreaturerne skulle have hø. Men til gengæld blev højengen endnu mere frugtbar og Stauning blev et ganske velhavende sogn. Velhavende hvem? Af de ca. 80 gårde i sognet, der blev matrikuleret i 1688, var kun de 10 selvejergårde, mens de 70 var blevet fæstegårde navnlig under den gamle kongsgård Lundenæs, men også Dejbjerglund og Nykøbing Falster Hospital. Og hver fæster måtte hvert år betale et landgilde på fra 2 til 12 rigsdaler. For fæstebønderne i Stauning var det godt nyt, da herremanden på Lundenæs gik fallit i Ved tvangsauktionen blev gårdene i Stauning Fra friplejehjemmet er der ikke mange skridt til Brugsen, der i dag er Stau nings eneste dagligvareforretning. Tænker man 125 år tilbage, var det Staunings nye andelsmejeri. Mælk kan man stadig købe her men den kommer måske fra et mejeri i Sønderjylland eller Vendsyssel. købt af Niels Hansen, ejeren af Lønborggård på den anden side af åen, og straks efter kunne Stauning-bønderne købe sig fri af fæstet og få skøde på egen gård. Hidtil havde hver gård i Stauning stort set været selvforsynende med sit eget økonomiske kredsløb, men nu satsede man mere og mere på produktion af salgsafgrøder og kød og mejeripro duk ter især efter 1885, da landmændene oprettede et andelsmejeri og 1899 en aktiemølle. De to virksomheder blev bygget ved landevejen i nærheden af den gamle kirke endnu var der ingen by, blot to andre huse i kirkens nabolag, men nu kom der gang i sagerne, og på få år skabtes så omsider den landsby, som Stauning Kirkeby var blevet til med håndværkere, smed, slagter, bager, både købmand og brugs, et hotel og en masse jordløse huse, for mange aftægtsfolk ville nu helst bo i byen på deres gamle dage. I dag bor der 760 mennesker i Stauning sogn heraf 347 i Stauning Kirkeby. I nogen grad er Stauning også ramt af udviklingen, f.eks. er Brugsen nu den eneste dagligvarebutik i byen, Friplejehjemmets nærmeste og gode nabo er Stauning Skole. Den er nu også skole for børnene fra Dejbjerg, og børnene og de unge i de to sogne stortrives sammen. Efter skoletid dyrker de også idræt sammen for i fællesskab kan de sammen stille et fodboldhold. mens en række andre butikker er nedlagt. Der er stadig mange landbrug, håndværkere og andre servicevirksomheder i sognet, men de fleste har deres arbejde i Skjern eller andre af egnens større byer. Typisk er de vestjyske landsogne blevet for små til at have hver sin skole, sin præst og sit fodboldhold. Det har ført til et fint samarbejde med Dejbjerg, hvis børn nu går i børnehave og skole i Stauning, mens de to sognes unge dyrker indendørs idræt i Dejbjerg Hallen ikke mod, men med hinanden. Til gengæld har Stauning stadig en række aktive foreninger og i det hele taget fejler det lokale fællesskab og sammenhold ikke noget. Og friplejehjemmet er i høj grad en del af dette fællesskab

11 Røde Kors-principperne og friplejehjemmets formål Friplejehjem Stauning er en del af Røde Kors og det drives efter samme syv principper som alt frivilligt Røde Kors-arbejde: Medmenneskelighed Upartiskhed Neutralitet Uafhængighed Frivillighed Enhed Almengyldighed Med disse principper som baggrund er Friplejehjemmet Stauning stiftet med følgende formål: At tilgodese hver enkelt beboers behov, både fysisk og psykisk. At hverdagen præges af tryghed, livsglæde og gensidig respekt. At give et alternativt tilbud i hjemlige og overskuelige rammer, hvor man som beboer er i centrum, og hvor personalets og de frivilliges fornemste opgave er at hygge om beboerne og give dem en professionel pleje. Tryk på Strandbygaard.dk Svanemærket trykkeri Tak til... Vestjysk Bank A/S Skjern Bank A/S Carl C. Jensens Familie Fond, Dejbjerg A/S IPL Holdning, Lem Bo Henriksen Aps, tækkemand, Stauning Carl C. A/S, Skjern Fjordens Anlæg, Skjern Hansen & Larsen A/S, Dejbjerg Nordea Bank Danmark A/S Mejlby-Hedeby Maskinstation A/S, Stauning PricewaterhouseCoopers, Skjern Stauning Maskinstation Herluf Hindbo, Stauning Pelsfarmer Tage Kristensen, Stauning Skjern Skilte Kaptajn Nielsen V. Jerminsen Mindelegat, Stauning Kunst & Vin, Skjern Larsen Autoindretning, Ringkøbing Lundgaard El, Stauning Lundgaard Smedje, Stauning Ringkjøbing Landbobank A/S... for den dejlige bus Friplejehjemmet Stauning Støtteforeningen Udgivet 2010 af Friplejehjemmet Stauning Tekst: Margit Hansen (ansvarlig), Sven Hersbøll Foto: Bendt Christiansen

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året

Tema 4: Fællesskab. Ansvarlig for projekterne fremover Landsbyforeningen. Fælles mad aften 2-4 gange om året Tema 4: Fællesskab Fællesskab i et område, en landsby, en beboerforening eller et landdistrikt er noget af det vigtigste der findes. Fællesskab betyder at man får mulighed for at blive en del af fællesskabet

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning

Evaluering af projekt ensomhed. Indledning Evaluering af projekt ensomhed Indledning Der blev taget beslutning om, at der skulle ansættes fire ergoterapeuter på de fire udvalgte ældrecentre. Grunden til at der blev ansat ergoterapeuter, er at man

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 08-07- 2008 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Opgørelse af fællesboligareal i støttet byggeri. Socialministeriet har ved brev af 11.

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21.

Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. 50 Det skal være sjovt at gå på arbejde Interview med bl.a. Birgitte Holst, personaleleder på Dorthe Mariehjemmet fra Kristligt Dagblad 21. januar 2009 De ansattes evner kommer i spil til glæde for såvel

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga

HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga HOLD DA HELT FERIE Skønne ferieboliger i Skagen, Marielyst, Hvide Sande, Ringkøbing, København og Malaga Ferieboligfonden for Hotel- og Restauranterhvervet Søndervig Lodbergsvej 10, 1. 4., Søndervig, 6950

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Handicap Bo og Beskæftigelse

Handicap Bo og Beskæftigelse Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Tilbage til et liv med indhold

Tilbage til et liv med indhold Tilbage til et liv med indhold Af: Rikke Djernes Glintborg, Sygeplejerske I Nykøbing, på Limfjordsøen Mors, ligger Plejecenteret Støberigården. Her var medarbejderne for 3 år siden på efteruddannelse i

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2

Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 Billedet er taget i haven mellem fløj 1 og 2 JULI 2015 Beboer nyt Fødselsdage i juli Birthe Lyng Andersen, bolig 102 Jette Olsen, bolig 106 Gerda R. Jeppesen, bolig 209 Inge Emmely Pedersen, bolig 309

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere