Medicinsk signalbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicinsk signalbehandling"

Transkript

1 Detection of early markers for neurodegenerative diseases Introduktion: Aldring er en uundgåelig proces som gør kroppen sårbar overfor alderdomsrelaterede sygdomme, heriblandt de neurodegenerative sygdomme Parkinson, Alzheimers og demens. En af forudsætningerne for at fremme sund aldring hos personer med anlæg for neurodegenerative sygdomme i hjernen er tidlig diagnosticering af og intervention overfor disse sygdomme, da mulighederne for behandling af sene sygdomsmanifestationer er meget beskedne. Avanceret digital signalbehandling af hjernebølger forventes at kunne resultere i detektion af tidlige biomarkører for disse sygdomme. Projektmål: Hovedformålet er at udforske hjernebølger og andre signaler fra Parkinson patienter, og anvende metoder til automatisk ekstraktion af features og klassifikation af disse med henblik på bedre og gerne tidligere diagnosticering til den kliniske hverdag. Credit: istockphoto I projektet undersøges sammenhænge mellem signalerne EEG, EOG og EKG under søvn for henholdsvis raske personer og personer med neurodegenerative sygdomme. Modaliteterne vil blive undersøgt i sammenhæng med en manuel søvnanalyse, udført af søvn eksperter, da man herved kombinerer lægevidenskabelig ekspertviden med avanceret biomedicinsk signalbehandling. Baseret på den manuelle analyse vil det blive undersøgt, hvordan disse modaliteter kan bearbejdes og reduceres til passende kompakte features med henblik på en automatisk klassifikation af neurodegenerative sygdomme baseret på eksempelvis unormal muskelaktivitet under især drømmesøvn (REM), der typisk er markant anderledes for disse patienter. Projektet tilknyttes forskergruppen fra DTU Medicin & Teknologi og Rigshospitalet Glostrup - indenfor neurodegenerative sygdomme. Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Professor, overlæge dr.med. Poul Jennum, Rigshospitalet, Glostrup Kontaktperson: Lektor MSK PhD Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro

2 BSc/MSc projekt Automatisk neuropsykologisk vurdering af kognitive evner med brain computer interface Formålet med dette projekt er at designe en online brain computer interface (BCI) applikation til neuropsykologisk kognitiv vurdering. Projektet vil blive udført i samarbejde med overlæge og neuropsykologer fra Roskilde Universitetshospital. Patienter med kognitive lidelser kan med en kognitiv BCI applikation vurderes robust med hensyn til kognitivt niveau og evt. tilbagegang eller fremgang vedrørende disse evner. Dette er væsentligt for effektiv behandling af kognitive lidelser. I dette projekt er det tanken, at man i første omgang udvikler en applikation, der testes på raske forsøgspersoner. Der er en lang række internationalt anerkendte kognitive test, man kan tage udgangspunkt i. På figuren ses et foreløbigt system til test af kognitive evner. I projektet skal de studerende udvælge i samarbejde med de lægevidenskabelige eksperter, hvilke test for eksempel intelligenstest, der skal udføres. Visuelle figurer og visuelle stimuli præsenteres på en computerskærm. Brain computer interface systemet beregner, hvilken figur brugeren kigger på ud fra et elektrisk potentiale (EEG) målt fra visuel cortex. Dette udføres ved at kode visuelt stimuli i mønstre benævnt steady state visual evoked potentials SSVEP, der giver et respons, der er let at fortolke. Projektet indeholder spændende muligheder for frit design af den automatiske brain computer interface applikation til test af kognitive evner. Kilde: Westergren og Bendtsen 2015 Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro Overlæge dr.med. Troels W. Kjaer, Klinisk Neurofysiologi, Roskilde Universitets Hospital Lektor Ph.D. Sadasivan Puthusserypady, DTU Elektro Lektor Ph.D. Carsten Eckhart Thomsen, KU-SUND Kontaktperson: Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro,

3 BSc/MSc-project Improved diagnostics of apoplexy by analyzing brain states Apopleksi også benævnt slagtilfælde, beskriver både blødning og blodprop i hjernen, og manifesterer sig ofte ved pludselig lammelse af dele af kroppen. Omkring 85 procent af tilfældene skyldes blodprop og 15 procent skyldes en blødning. Konsekvensen af apopleksi er at nogle hjerneceller ikke får tilstækkelig blodforsyning, og derfor dør eller stopper med at virke normalt. Årligt er der ca apopleksi-tilfælde i Danmark. I dette projekt ønskes designet nye metoder til automatisk analyse og fortolkning af de forandrede hjernetilstande. Opnås denne viden for en given patient kan man forvente bedre diagnosticering og behandling. Udgangspunktet for projektet er samarbejde med Rigshospitalet om målte EEG, EOG, ECG og EMG signaler fra en lang række patienter. Disse er manuelt analyseret af læger ved markering af de såkaldte søvnstadier: awake, REM (rapid eye movement), NREM 1, 2 og 3, hvor NREM står for non-rem, dvs. dybere stadier af søvn. I projektet skal man designe en automatisk metode til at finde de vigtigste hjernetilstande i form af søvnstadier, og ud fra viden om disse, i form af antal, placering og morfologi kan man afgøre hvordan hjernen er blevet påvirket tilstandsmæssigt. Herved får man vigtig diagnostisk viden, der vil kunne give bedre mulighed for behandling. Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Professor, overlæge dr.med. Poul Jennum, Rigshospitalet, Glostrup Kontaktperson: Lektor MSK PhD Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro

4 Brain-Computer-Interface (BCI) /Styring af computer med hjernesignaler EEG baseret Brain-Computer-Inteface (BCI) giver en ny kommunikationsmulighed mellem den menneskelige hjerne og en computer. Patienter med alvorlige bevægelseshandicap (alvorlige hjernelammelser, hovedlæsioner, rygmarvsskader, sclerose etc.) kan benytte et BCI system som en alternativ form for kommunikation udelukkende via mental aktivitet. Dette projekt går ud på at fremstille et BCI system, som muliggør at en person kan skrive et dokument på en computer ved at aktivere et tastatur på skærmen udelukkende ved at forestille sig bevægelse af for eksempel venstre hånd, højre hånd og en fod. Nedenstående figur viser, at hvis man forestiller sig, at man bevæger venstre hånd, fremkommer der et specifikt respons benævnt ERD (event relateret desynkronisering) udledt af EEG signaler. Dette respons kan man signalbehandle og omsætte til valg af bogstav gruppe. ERD for højrehåndsbevægelse kan omsættes til valg af bogstav i bogstavgruppe. Alternativt kan styringsmetoder undersøges og vælges. Et nyt medicinsk-teknologi laboratorium på DTU Elektro til dataopsamling og bearbejdning af medicinske signaler stilles til rådighed. Plus dedikeret udstyr til Brain-Computer-Interface design. DTU/KU-vejleder: Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro Overlæge dr.med. Troels W. Kjaer, Klinisk Neurofysiologi, Roskilde Universitets Hospital Lektor Ph.D. Sadasivan Puthusserypady, DTU Elektro Lektor Ph.D. Carsten Eckhart Thomsen, KU-SUND Kontaktperson: Lektor MSK PhD Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro

5 BSc/MSc projekt Bærbar hjerteplaster epatch til monitorering og analyse af sygdomme, fitness eller rehabilitering I fremtiden vil man se sundhedsteknologier brede sig til borgernes hverdag i form af intelligente personlige bærbare sundhedsteknologier. Små bærbare trådløse wear-and-forget devices vil eksempelvis kunne monitorere kronisk syge personer på en ugenert måde, og der kan via smartphones eller tilsvarende sendes resultater fra medicinsk signalbehandling af målte signaler fra kroppen til hospitalet eller praktiserende læge via en cloud-løsning. I dette projekt sættes der efter aftale med Medico-virksomheden fokus på én af følgende applikationsområder: Monitorering og fortolkning af hjertesygdomme med epatch Monitorering og analyse af fitness med epatch Rehabilitering med epatch Andre applikationer kan inddrages Projektet vil give forståelse og visioner for fremtidens sundhedssystem, der i høj grad kan og vil hjælpe borgere i hverdagen med intelligente miniature sundhedsteknologier. Opnåelse af ny og hidtil ukendt langtids-viden om sygdomme og bedre muligheder for diagnosticering og bekæmpelse af disse. Projektet udføres i tæt samarbejde med DTU Elektro, Medico-virksomheden DELTA og Frederiksberg Hospital. Lektor MSK PhD Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro Forskningsleder Karsten Hoppe, DELTA A/S Forskningschef overlæge dr.med. Jesper Mehlsen, Frederiksberg Hospital Kontaktperson: Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Elektro, Ref: epatch -A Clinical Overview, Dorthe Saadi DELTA A/S, 2014

6 Automatisk 3D detektion af epilepsianfald Introduktion: Epilepsi er efter hovedpine den neurologiske lidelse, der oftest fører patienten til læge. Ca. 1 % af befolkningen rammes af epilepsi, dvs. ca mennesker i Danmark. De sværeste tilfælde af epilepsi fører til indlæggelse og tilhørende behandling. Både nat og dag overvåger man en del af disse epilepsipatienter af hensyn til diagnosticering og patientsikkerhed. Nogle anfaldstyper kan være livstruende, hvilket indikerer vigtigheden af detektering af anfald. Hovedparten af patienter opnår anfaldsfrihed via medicin, mens ca. 25% er afhængige af andre behandlingsmetoder, så som epilepsikirurgi, nervus vagus stimulator eller ketogen diæt. Det er langt fra alle af disse patienter, der opnår anfaldsfrihed. En stor del af dem der må leve med anfaldene, lider af såkaldte tonisk-kloniske anfald. Det er derfor et højt ønske at få skabt et alarm system, der er i stand til at detekterer disse anfald og alarmere personel på hospitaler eller familie i hjemmet derom. Ydermere er det i fokus at et sådan alarm system skal være nemt at benytte og samtidig ikke være til for stor gene for patienten. Projektmål: Projektet går ud på at designe en signalbehandlingsmetode til automatisk detektion og alarmering af epilepsianfald med udgangspunkt i EMG signaler og 3D bevælgelsessignaler fra hele kroppen. Bevægelsesdata opsamles med et trådløst overvågningssystem bestående af et antal sensorer placeret på arme og ben, hvor hver sensor indeholder både 3D accelerometer, 3D magnetometer og 3D gyroskop. På Epilepsihospitalet i Dianalund og på Rigshospitalet har man stor interesse i automatisk overvågning af epilepsipatienter med henblik på automatisk anfaldsdetektion og klassifikation af de forskellige anfaldstyper. Projektet går som nævnt ud på at designe en signalbehandlingsmetode til automatisk detektion af epilepsianfald med udgangspunkt i EMG signaler og 3D bevælgelsessignaler. I disse data detekteres hændelser, der kan skelne mellem anfald og anden aktivitet hos epilepsipatienter. Projektet vil ydermere bestå i et tæt samarbejde med Rigshopitalet og Epilepsihospitalet i Dianalund, hvor målingerne skal udføres løbende, når passende patienter indlægges. Gennem projektet opnås dermed både teknisk signalbehandlings erfaring, samt praktisk erfaring i form af samarbejdet med personale på hospitalerne under forsøgene. Hospitalerne mangler i dag et personbåret alarmsystem, der effektivt kan advare personalet, når en patient får et anfald. Ydermere ville et sådant alarmsystem også kunne hjælpe epilepsipatienter og deres pårørende i hjemmet til en tryggere hverdag. Projektet vil foregå i samarbejde med Epilepsihospitalet i Dianalund og Rigshospitalet. Forud for projektet er der visuelt og med enkle algoritmer fundet forskelle i EMG målinger under anfald sammenlignet med almindelig aktivitet. I projektet ønskes det, at der udarbejdes algoritmer, der automatisk kan detektere epilepsianfald og evt. klassificere forskellige anfald. Projektet indebærer tilknytning til en tværfaglig forskergruppe. Lektor Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Overlæge dr.med. Sándor Beniczky, Epilepsihospitalet

7 Topographic brainwave analysis for a wearable epilepsy alarm unit Introduktion: Personer med epilepsi kan få en bedre behandling ved monitorering af anfald med et bærbart epilepsi alarmapparat. De epileptiske anfald er beskrevet som enten generaliserede, der udbreder sig over det meste af hjernen, eller fokale/partielle. Denne skelnen er baseret på det mønster som kan ses ved en visuel inspektion af EEG et (hjernebølgerne). EEG et består af simultane elektriske målinger fra flere elektroder placeret på hovedet. Dette projekt fokucerer på de såkaldte absenceanfald, som går ind under betegnelsen generaliserede epileptiske anfald, hvor flere eller alle EEG elektroder er involveret. I fremtiden ønskes at monitorere absenceanfald med et subkutant implanteret EEG epilepsi alarmapparat, som måler de elektriske signaler fra kun en lille del af hjernen. Af hensyn til patienten bør man naturligvis kun placere måleelektroder på det mindst mulige areal af hjernen. For at finde en optimal lokalisation for disse elektroder, skal der laves en beskrivelse af den topografiske og temporale fordeling af de abnorme absencemønstre på EEG et under et anfald. Projektmål: Med udgangspunkt i målinger af hjernesignaler (seeg) fra hele hjernen fra en epilepsipatient ønskes foretaget statistisk signalbehandling af disse signaler for automatisk at finde de topografiske områder på hjernen, der bedst udtrykker epilepsianfald. Herved kan man subkutant implementere et miniature epilepsi alarmapparat baseret på de optimale hjernesignaler. Projektet initieres med et studie i hvilke avancerede metoder, der findes til topografisk analyse af hjernesignaler som funktion af tiden. Med udgangspunkt i kvalificeret valg af metode udføres der automatisk topografisk analyse af hjernesignaler fra hele hjernen med fokus på lokalisering af det mest anfaldskarakteristiske område for en række patienter. Ref: EEGLAB Der er allerede etableret en database med målinger fra 49 patienter med absenceepilepsi fra Rigshospitalet. Der kommer dog konstant nye patienter til, som skal inkluderes i denne database. For disse nye patienter vil alle anfaldsstarter blive identificeret i samarbejde med overlæge dr.med. Troels Kjær, Roskilde Universitetshospital, hvorefter data anonymiseres og udtrækkes til brug sammen med resten af databasen. Den biomedicinske signalbehandlingsgruppe fra BME ved DTU Elektro samarbejder med virksomhed og Rigshospitalet om forskning i epilepsi, og den studerende får mulighed for at være med i dette samarbejde. Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Overlæge dr.med. Troels Kjær, Roskilde Universitetshospital Lektor Ph.D. Carsten Thomsen, KU-SUND Ph.D. civ.ing. Jonas Duun-Henriksen, Hyposafe A/S

8 Design of a narcolepsy alarm algorithm based on brain signals Introduktion: Narkolepsi er en sjælden søvnsygdom, hvor man pludselig får en uimodståelig trang til at sove. Folk kan falde i søvn midt i en samtale eller anden aktivitet. Søvn-anfaldet varer fra få minutter til en halv time, og kan komme flere gange om dagen. Udover søvntrangen er narkolopsi kendt for anfald, hvor alle muskler slappes, så man pludselig kan falde sammen (kataplektiske anfald). Ofte er det kun nogle få muskler, som er påvirket og man taber måske, hvad man har i hænderne. I nogle tilfælde kan slapheden dog brede sig til hele kroppen, så man synker sammen. De kataplektisk anfald varer fra få sekunder til nogle minutter og personen er helt vågen imens. Det kan derfor være et stort problem for dem at uddanne sig eller passe et arbejde. Mellem en halv og én promille af den danske befolkning lider af narkolepsi. Det svarer til et sted mellem og danskere. Narkolepsi findes lige hyppigt blandt mænd og kvinder. Sygdommen viser sig oftest omkring års alderen, men kan starte allerede i barndommen. Narkolepsi skyldes forstyrrelser i de centre i hjernestammen, som kontrollerer, hvornår vi er vågne, og hvornår vi sover. Man kender ikke den præcise mekanisme, men det er sandsynligt at problemet har at gøre med styring af REM-søvnen. Mennesker som lider af narkolepsi, går nemlig meget hurtigt fra vågen tilstand over i REM-søvn. Under REM-søvnen mister alle mennesker deres muskelkraft, på samme måde som en person med katapleksi kan gøre det, mens han er vågen. Men almindelig mennesker mærker normalt slet ikke, at deres muskler er fuldstændig slappe, mens de sover REM-søvn. Man ved ikke hvorfor nogle mennesker lider af narkolepsi. Men sygdommen er hyppig I nogle familier, og der er sandsynligvis en sammenhæng mellem visse vævstyper og risikoen for at få narkolepsi. Narkolepsi kan ikke helbredes, men medicinsk behandling kan hjælpe meget. Det er en specialist-opgave at behandle, så det er vigtigt at blive henvist til en hospitalsafdeling, hvor man kan stille den rigtige diagnose og sætte behandling igang. Projektmål: Projektmålet er design af en intelligent biomedicinsk signalbehandlingsalgoritme, der kan fungere som narkolepsi-alarm, se blokdiagrammet, der viser et britisk-canadisk forslag til en bærbar narkolepsialarm. I projektet undersøges endvidere sammenhængen mellem antallet af EEG kanaler og alarm kvalitet i form af sensitivitets- og specificitetsmål. Masterprojektet tager udgangspunkt i ovennævnte problemstilling. Først udføres et litteraturstudium af status indenfor biomedicinsk signalbehandling af elektrofysiologiske signaler fra personer med narkolepsi med sigte på automatisk monitorering eller automatisk detetktion af narkolepsianfald. Førstnævnte vedrører forbedret diagnosticering og behandling, og sidstnævnte vedrører tryghed i hverdagen for personer med narkolepsi. I masterprojektet arbejdes der med en avanceret biomedicinsk metoder feature ekstraktion og klassifikation (alarmfunktion) af nakolepsi events og non-narkolepsi-events (normal tilstand) ud fra en dialog med Glostrup Hospital om, hvad der har størst relevans for narkolepsi patientgruppen. Lektor Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Professor, overlæge dr.med. Poul Jennum, Rigshospitalet Glostrup

9 3D visualization of micro events in brain signals for better diagnosis of neurological disorders Description: The project focuses on improving the understanding of micro events (sleep spindles) in the brain using automatic signal processing for 3D visualization of the brain events. Better understanding results in better diagnosis. Sleep spindles are discrete, intermittent patterns of brain activity observed in human electroencephalographic data. Increasingly, these oscillations are of biological and clinical interest because of their role in development, learning and neurological disorders Reference: Nature paper by Stanford University, Glostrup Hospital, and the Biomedical Signal Processing Group, BME. Figure is from this paper, and illustrates sleep spindles. The project aim at 3D visualization of sleep spindles using time-frequency wavelet analysis. Combined with color map processing, 3D color images of sleep spindles will be produced in the project. Methods for making quantitative analysis and interpretation of the visualized micro events from the brain, will be applied. Both data from healthy subjects and subjects with neurological disorders will be available. Prerequisites: Signal analysis, Matlab experience and good mathematical skills. (a) Duration. (b) Frequency. (c) Maximum peak-to-peak amplitude in the 11- to 16-Hz band. (d) Symmetry, measured as the location of the maximum peak-to-peak amplitude relative to the length of the spindle. Example spindles for each characteristic (a d) are provided above the histograms. Black bars indicate spindle identification. (e) Spindle density in the 110 subjects. (f) Correlation between spindle density and subject age (P = 0.013). (g) Mean maximum peak-to-peak amplitude of spindles in females versus males (t-test P = ). Mean and s.d. are indicated by orange horizontal and vertical lines, respectively (n = 110 subjects). (h) Correlation between maximum peak-to-peak amplitude and subject age (P value = 0.016). (i) Spindle oscillation frequency between subjects (ANOVA P = ), ordered by descending mean frequency. The 10 subjects that had spindles scored in 100 epochs each are shown. Supervisors: Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Professor, overlæge dr.med. Poul Jennum, Rigshospitalet Glostrup

10 BSc/MSc-project Automatic detection of tonic-clonic & clonic seizures I dette projekt skal man arbejde med nogle af de mest alvorlige epilepsianfald, der findes eksempelvis tonisk-kloniske anfald og kloniske anfald. Tonisk-kloniske anfald er af typen generaliseret anfald, der påvirker hele hjernen, og kraftige muskelkramper følger. Heraf. Visse epilepsianfald er så alvorlige, at man i værste fald risikerer SUDEP (sudden unexpected death in epilepsy). Derfor er det afgørende vigtigt, at der udvikles bærbare trådløse epilepsialarmer, eksempelvis som vist på nedenstående foto. Denne alarm skal detektere unormal muskelaktivitet ved start af et epilepsianfald, og herefter sende en trådløs alarm til forældrene i dette eksempel. Herved kan alvorlige komplikationer undgås, idet at barnet får hjælp i tide. I projektet får man mulighed for at arbejde på EEG og/eller EMG signaler fra epilepsipatienter, og der vil være dialog med læger og ingeniører omkring design-processen for robust detektion af epilepsianfald. Der ønskes ny viden om anfald i form af automatisk analyse og klassifikation af disse. Lektor MSK Ph.D. Helge B.D. Sørensen, DTU Overlæge dr.med. Troels Kjær, Roskilde Universitetshospital

11 BSc/MSc-project Automatic detection of seizures based on polymodal recordings of video, EEG, EMG and ECG. Description: Students work in the hospital environment of the epilepsy monitoring unit (EMU) where patients are admitted for several days to obtain seizures. Required qualifications: Human biology and disease course, basic signal analysis course, good programming skills. Responsible institution: University of Copenhagen Contact information: Troels Wesenberg Kjær, tel Allowed no of students per report (1-2): 1 for MSc, 2 for BSc. Suggested KU supervisor: Troels Wesenberg Kjær, bio-medicinsk institut and specialeansvarlige overlæge Roskilde University Hospital. Suggested DTU supervisor: Helge Sørensen, DTU elektro. The project description may be published on the website (yes/no): (Title and responsible institution are always published) Epilepsy is a chronic neurological disease characterized by recurrent unprovoked seizures. The seizure may be characterized for proper diagnosis with a stay in the epilepsy monitoring unit (EMU) where video, EEG (electroencephalogram, brain waves), EMG (electromyography) and ECG (electro cardiography) are recorded simultaneously. Many epilepsy patients take anti-epileptic medication several times a day to keep the seizures away. Some are not seizure free despite optimal medical treatment. These patients may undergo epilepsy surgery in which part of the brain is removed. As part of the work up extended stays in the EMU are needed. From the physicians daily analysis of these data we have a feeling that each modility contributes to the final diagnosis, but we dont know how much. Therefore we need skilled students to estimate the role of each modality (video optional) in making the diagnosis. Successful students will work on feature extraction and classification and estimations of Shannon entropy and transmitted information.. Bachelor students will most likely not have enough time to do all steps, but can choose to start with one aspect of the problem and go from there. The project will take place at Roskilde University Hospital (next to the train station) and DTU.

Medicinsk signalbehandling

Medicinsk signalbehandling BSc/MSc-project Detection of early biomarkers for Alzheimer s disease Introduction: Over-aging and today s lifestyle bring along an increase in both prevalence and incidence of certain diseases such as

Læs mere

Medicinsk signalbehandling

Medicinsk signalbehandling 3D visualization of micro events in brain signals for better diagnosis of neurological disorders Description: The project focuses on improving the understanding of micro events (sleep spindles) in the

Læs mere

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster

Ictalcare A/S. Kim Gommesen, Business Manager. Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 1 Ictalcare A/S Kim Gommesen, Business Manager Fra ide til prototype - overvågning af epilepsi patienter ved hjælp af det elektroniske plaster 2 Ictalcare A/S epatch konsortiet frembragte kropsbåret 24/7

Læs mere

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen

Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Helga Lara Halldorsdottier Et klædestykke med udgangspunkt i ubehag/gene for kroppen Lili Uyen Thuy Pham, Shopaholic

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Resume Titel: Struktureret anfaldsobservation af epileptiske og non-epileptiske anfald. Arbejdsgruppe Pia Lentz Henriksen, Udviklingssygeplejerske, Center for Neurorehabilitering Kurhus, Trine

Læs mere

Behandlingstilbudogerfaringer

Behandlingstilbudogerfaringer Behandlingstilbudogerfaringer Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt Jesper Mehlsen, Synkopecenteret Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Sundheds-og Ældreudvalgets høring

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

BSc-projekter til Medicin & Teknologi-studerende 2011

BSc-projekter til Medicin & Teknologi-studerende 2011 BSc-projekter til Medicin & Teknologi-studerende 2011 Medicinsk signalbehandling Topographic brainwave analysis for a wearable epilepsy alarm unit Contact: Lektor Ph.D.Helge B.D. Sørensen (Phone) 45255244

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Vagusstimulation - VNS

Vagusstimulation - VNS Vagusstimulation - VNS Program: Hvad er VNS-behandling Forløb forud og efter VNS-implantation Effekt af VNS-behandling VNS Overblik På verdensplan er der til dato over 70.000 epilepsi patienter, der er

Læs mere

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.

Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen. Epilepsi Teksten stammer fra Dansk Epilepsiforening. Man kan finde flere oplysninger på deres hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk Den simple forklaring på epilepsi Alle hjerner - og kroppe - fungerer

Læs mere

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation

Claus Duedal Pedersen. Innovation i en driftsorganisation Claus Duedal Pedersen Innovation i en driftsorganisation Pejlemærker for Innovation Fokus på kliniske behov Fokus på patients behov og oplevelser Fokus på klinisk kvalitet Skabe viden og evidens 2 Nyt

Læs mere

Fakta om epilepsi. En samling af symptomer. Myter og epilepsi. Alle kan få et krampeanfald

Fakta om epilepsi. En samling af symptomer. Myter og epilepsi. Alle kan få et krampeanfald Lotte Hillebrandt, faglig konsulent og kursusleder, Videnscenter om Epilepsi Fakta om epilepsi I Danmark er der ca. 55.000 mennesker, der har epilepsi. Det er mere end en ud af hver 100 personer. Det er

Læs mere

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16

Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Patientinvolvering & Patientsikkerhed er der en sammenhæng? #patient16 Konferencens hashtag: #patient16 Følg os på Twitter: @patientsikker Praktisk info og præsentationer: patientsikkerhed.dk/patient16

Læs mere

Til patienter indlagt med Apopleksi

Til patienter indlagt med Apopleksi Til patienter indlagt med Apopleksi Medicinsk Afdeling, Dronninglund Sygehus Hvad er apopleksi? I langt de fleste tilfælde skyldes apopleksi en blodprop i hjernen. Der kan også være tale om en hjerneblødning,

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings

Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Når mad bliver medicin De Ketogene diæter. Klinisk Specialesygeplejerske Vibeke Stubbings Status på epilepsibehandling 20 25 præparater på markedet til behandling af epilepsi. Hos ca 20-30 % af epilepsipatienter

Læs mere

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software

Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Practical Sports using Non-Profit Software Improving Interdisciplinary Education of Anatomy, Biomechanics and Practical Sports using Non-Profit Software Interdeciplinary Sports Biomechanics Anatomy How to improve interdeciplinary? Examples in biomechanics

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI

KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI KANDIDATUDDANNELSE I ROBOTTEKNOLOGI THOMAS BAK 1971 2016 Baggrund Behov for uddannelsen Uddannelsens forskningsmæssige forankring Uddannelsens faglige profil Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Baggrund

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Frontal BioFeedback hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser, bl.a. ADHD

Frontal BioFeedback hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser, bl.a. ADHD 1 Frontal BioFeedback hjælper børn, unge og voksne med kognitive forstyrrelser, bl.a. ADHD Forskningsmæssig baggrund Patients being treated for their problems using pir HEG consistently report spontaneous

Læs mere

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014

Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi. Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Kognition og Indlæring - udredning af elever med epilepsi Jesper Thor Olsen oktober /november 2014 Hvem er vi? Alle børn vil, hvis de kan Filadelfia Skole- og Specialrådgivningscenter Landsdækkende rådgivning

Læs mere

Epilepsi og sygepleje

Epilepsi og sygepleje Epilepsi og sygepleje Af Helene Meinild Epilepsi og sygepleje af Helene Meinild Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd,2006 ISBN 87-7266-300-6 Grafi sk Enhed

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Brugervejledning for Epilepsialarm EPI900. samt EPI900-S

Brugervejledning for Epilepsialarm EPI900. samt EPI900-S Brugervejledning for Epilepsialarm EPI900 samt EPI900-S KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: - 1 - www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities

Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities Information Meeting for DE5 and DE3 Further Study Possibilities General Education Structure Diplomingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Datateknik og Elektronik Civilingeniør i Softwarekonstruktion

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre

Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Simple fysiske tests udført i akutmodtagelsen kan finde de svageste ældre Ældre medicinsk patienter (+65 år) udgør den største patientgruppe på de medicinske afdelinger i Danmark. De er karakteriserede

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003

Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 2. februar 2004 J.nr. 0-203-02-11/1/MJ 5. kontor Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S Retningslinier for kirurgisk behandling af medicinsk intraktabel epilepsi - 2003 Telefon 7222 7400 Fax

Læs mere

Undervisningsplan revideret fra d.11.marts

Undervisningsplan revideret fra d.11.marts FORÅR 2008 Undervisningsplan revideret fra d.11.marts 1. 5. februar Introduktion til faget Hana Malá 2. 12. februar Hjernens opbygning og funktion Hana Malá 3. 19. februar Metoder, Anatomi og Nyt fra forskningen

Læs mere

Medicin og Teknologi. Civilingeniør

Medicin og Teknologi. Civilingeniør Medicin og Teknologi Civilingeniør Medicin og Teknologi Forestil dig en læge, der forsker i hjerte-karsygdomme, men som mangler ingeniørens viden om de fysiske love, der bestemmer, hvordan blodet flyder

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen

Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Unge og ADHD Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening, UUVF - D. 13. november 2012 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen Program Hvad er ADHD? ADHD og hjernen ADHD og kernesymptomer Pædagogiske virkemidler

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Definisjoner og dilemmaer

Definisjoner og dilemmaer Definisjoner og dilemmaer John Brodersen Professor, speciallæge i almen medicin, ph.d. Center for Forskning & Uddannelse i Almen Medicin, IFSV, KU Forskningsenheden for Almen Praksis, Region Sjælland john.brodersen@sund.ku.dk

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION?

HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? HVORDAN VIRKER ELEKTRISK BÆKKENBUNDSSTIMULATION? Kontinensstimulation med EMS (Elektrisk Muskel Stimulation) er en terapeutisk, sikker og meget effektiv behandling for inkontinens. Metoden er anbefalet

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft

MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR- skanning forbedrer diagnostik af prostatakræft MR-skanning er det bedste billedværktøj til at finde kræft i prostata og kommer til at spille en stor rolle i diagnostik og behandling af sygdommen i

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på

Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Søvnkvaliteten hos akutte og elektive patienter indlagt på Ortopædkirurgisk Afsnit Projektbeskrivelse Oktober 2016 Ortopædkirurgisk Afsnit Hospitalsenhed Midt, Viborg Løvendahl BE, Bitsch AM, Nielsen SN,

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik

Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Røntgenundersøgelser af columna lumbalis indblændning ved analog vs. digital teknik Lars Göran Zetterberg MSC, radiograf, adjunkt Radiografuddannelsen, University College Nordjylland, Aalborg, Danmark

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Biologiske Signaler i Graviditeten

Biologiske Signaler i Graviditeten Biologiske Signaler i Graviditeten Vi vil spørge, om du vil deltage i et videnskabeligt studie, der udføres af Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Før du beslutter, om du vil

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Den pårørende som partner

Den pårørende som partner Materialet skal støtte en mere aktiv inddragelse af de pårørende Vi har tænkt materialet som en støtte for de ledelser, der i højere grad ønsker at inddrage de pårørende i udredning og behandling. Vi har

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv

Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Projekt Ny Styring i et Patientperspektiv Gøre status Sætte projektet i bredere perspektiv Lægge op til senere strategisk dialog. Smagsprøve i dag. Fra effektivitet til kvalitet og effekt 1 Intention Skabe

Læs mere

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi

Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Evaluering af højintens fysisk træning til cancerpatienter i kemoterapi Region Nordjylland den 22. november 2011 Birgitte Rittig-Rasmussen Fysioterapeut, cand.scient.san., adjunkt VIA University College

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi)

ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Specialistgangen ECT (Electro-Convulsiv-Terapi) Information til patienter og pårørende Århus Universitetshospital Hospital, Risskov 2010 Hvad er ECT-behandling? ECT-behandlingen er en meget sikker og effektiv

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv

Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Søvnapnø, type II diabetes og tabt arbejdsmarkedsfortjeneste - et sundhedsøkonomisk perspektiv Mads Nordentoft Kandidatstuderende i Folkesundhedsvidenskab mads.nordentoft@gmail.com Dias 1 Introduktion

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om Stoffer Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Fakta om Stoffer Indhold Hvad er stoffer? Hvad betyder brug af stoffer for helbredet? Cannabis Hvordan er brugen af stoffer i Danmark? Hvilke

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Patientvejledning til MONARCA systemet

Patientvejledning til MONARCA systemet V. 2.0 Indhold Telefon Introduktion til MONARCA 3 Mobiltelefon 4 Hvordan finder jeg MONARCA applikationen 5 Hovedmenuen 6 Selv-evaluering 7 Visualiseringer 10 Handlingsplaner 11 Medicin 12 Indstillinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning

Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Remote Sensing til estimering af nedbør og fordampning Mads Olander Rasmussen Remote Sensing & GIS Expert GRAS A/S How can remote sensing assist assessment of hydrological resources? -with special focus

Læs mere

HS og tabet af hjerneceller

HS og tabet af hjerneceller Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Stamcelle-neuroner danner de rigtige forbindelser Erstatning af neuroner med stamceller hos mus

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016

FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 FORSKNINGSSTRATEGI FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNES 2013-2016 1 INDLEDNING En afgørende forudsætning for et stærkt sundhedsvæsen er forskning og skabelse af ny viden. Sundhedsforskning

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014

LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 LOGBOG for kandidatuddannelsen i medicins 4. semester Forårssemesteret 2014 Navn: Telefon: Hospital/Sygehus/ center: Afdelinger: Perioder: 1.

Læs mere

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008

>Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 1 Hvad er ABT-fonden? >Oprettet i forbindelse med finansloven for 2008 >3 mia. kr. i støtte fra 2009-2015 Baggrund: >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service gruppen

Læs mere

Hospitals- og psykiatriplan 2020

Hospitals- og psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Hospitals- og psykiatriplan 2020 Kort fortalt De væsentligste temaer og ændringer frem mod 2020 Fra høringsudkastet. Læs mere på www.regionh.dk/ hospitalsplan hospitalerne 2020 Gribskov

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital

SØVN OG SØVNSYGDOMME. Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital SØVN OG SØVNSYGDOMME Tua Preuss, Kristina Bacher Svendsen og Marit Otto Neurologisk søvnklinik Aarhus Universitetshospital OPBYGNING: Den normale søvn Måling af søvn Lidt om drømme og søvnens funktion

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD

ICD-11 på 10 minutter. Kort introduktion til den nye version af ICD ICD-11 på 10 minutter Kort introduktion til den nye version af ICD Hvorfor en ny version af ICD? ICD-10 er ved at være udfaset, og i WHO har man i 10 år arbejdet på en ny version af sygdomsklassifikationen.

Læs mere

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk

Datafangst. Hvorfor? www.dak-e.dk Dagens program 17:00 17:15 Velkomst og præsentation 17:15 17:25 Dine tanker om ICPC 17:25 17:50 Gennemgang af ICPC -Om fordele og principper ved diagnosekodning samt hvordan, I sikrer - ensartet kodning

Læs mere

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk

ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt. Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk ASETA -tidlig og målrettet behandling af ukrudt Morten Bisgaard Post Doc Aalborg Universitet bisgaard@es.aau.dk 1 Project: ASETA Adaptive Surveying and Early treatment of crops with a Team of Autonomous

Læs mere

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark

Nyt lys på telemedicin og telesundhed i Danmark Nyt lys på og telesundhed i Danmark Whitepaper december 2015 OM NETPLAN CARE Netplan Care er en del af Netplan, som siden 1994 har ydet uafhængig rådgivning til offentlige og private kunder inden for kommunikationsnetværk

Læs mere

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb

Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Den involverende stuegang - Særlige udfordringer ved stroke-forløb Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Glostrup, Københavns Universitet E8er

Læs mere

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune

Årsrapport 2012. Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser. Herning Kommune Årsrapport 2012 Patientsikkerhed - utilsigtede hændelser Herning Kommune 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Konklusion 3 2 Baggrund 3 3 Resultater 3 3.1 Generelt 3 3.2 Antal rapporterede hændelser 4 3.3 Alvorlighedsgraden

Læs mere

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital

Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Department of Oncology Dedicated Magnetic Resonance Imaging in radiation therapy at Herlev Hospital Faisal Mahmood MR och Strålterapi, Varberg 12. november 2013 Overview MRI projects in radiation therapy

Læs mere

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge!

Tør. så du igen kan planlægge livet! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder. at spørge! Hvis din medicin ikke gør dig anfaldsfri, så spørg efter andre muligheder så du igen kan planlægge livet! Tør at spørge! Tal med din læge om andre behandlingsmuligheder. Medicinresistent epilepsi Tag kontrol

Læs mere