Peter Sendt: 21. maj :52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven"

Transkript

1 Peter Fra: Peter Sendt: 21. maj :52 Til: Emne: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Kære Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet Da det ikke lykkedes mig at blive stillet igennem til korrekte medarbejder, forsøger jeg her skriftligt: (Obs at jeres telefonnummer på forsiden ikke længere eksisterer: I forbindelse med en artikel jeg er i gang med at skrive, vedrørende A-kasse og iværksætteri, efterlyser jeg dokumentation i form af statistik og tal, udtalelser, anbefalinger og overvejelser, som udgør beslutningsgrundlaget for de stramninger og nuværende regler i forbindelse med driften af selvstændigvirksomhed og modtagelse af dagpenge. Med andre ord: Jeg er interesseret i at kende beslutningsgrundlaget, hvorpå styrelsen/ ministeriet/ politikerne har udformet nuværende regler. A) Findes der statistikker eller andre tal, som afdækker omfanget af snyd og snyltning på systemet, hvor iværksættere bevidst har misbrugt dagpengesystemet? B) Efter at have talt med flere A-kasser (AJKS, DANA, PROSA), har jeg ikke kunnet få udpenslet de konkrete retningslinjer for hvornår man er berettiget til ydelser, hvis man har selvstændig virksomhed. Findes der anbefalinger, afgørelser eller andet, som I kan henvise mig til, hvorfra jeg kan se at A-kasserne har nøjagtigt samme beslutningsgrundlag, i forhold til at vurdere retten til modtagelse af dagpenge? Her tænker jeg især, sort på hvidt: Hvornår er en virksomhed en bibeskæftigelse og hvornår er det en hovedbeskæftigelse. C) Kan I henvise mig til konkrete afgørelser, hvor retten til dagpenge er blevet afvist (i retten eller andre klageinstanser), grundet driften af egen selvstændig virksomhed? D) Hvor kan en selvstændig erhvervsdrivende finde de konkrete svar på, hvordan vedkommende skal forholde sig i forbindelse med dagpenge? Jeg har ikke kunnet finde svarende på de respektive a- kassers hjemmesider. E) A-kassen DANA kalder sig A-kassen for selvstændige. Da DANA er underlagt de fuldkommen samme regler som øvrige a-kasser i branchen, er det så noget I, som styrelse, ønsker at regulere, så der ikke opstår unødig forvirring og misforståelser omkring reglerne om selvstændig virksomhed og retten til dagpenge? Dana s slogan på forsiden hedder sig Som selvstændig tjener du egne penge hvis du ikke gør, har du os. Under retten til dagpenge beskriver de: Som selvstændig betyder det, at du skal være endeligt ophørt med driften af virksomheden. Findes der indenfor styrelsen nogen instans, som sikrer, at loven bliver kommunikeret enslydende og forståeligt ud til borgerne, og som derved også sikrer, at alle ansatte i A-kasserne, medlemmer og ikke-medlemmer, har adgang til enslydende og korrekt information? 1

2 AJKS bruger denne formulering på deres hjemmeside: Freelance er en konkret vurdering: Begrebet freelance findes ikke i arbejdsløshedslovgivningen og har ikke som begreb noget egentligt indhold. Du er altid enten lønmodtager eller selvstændig. Da jeg var i kontakt med AJKS lød meldingen, at der bliver truffet en (subjektiv?) vurdering, om hvor vidt der er tale om freelancearbejde eller arbejde som hovedbeskæftigelse/ virksomhed. Her fik jeg svaret, at hvis jeg har CVR-nummer som enkeltmandsvirksomhed, kan jeg da vurderes som værende freelancer, hvis jeg fx afholder kurser eller rådgiver på freelance-basis, eller, hvis freelancer eksempelvis indgår i en kontrakt med en køber af medlemmets konsulentydelser. Men hvis jeg derimod har et ApS bliver vurderingen straks mere kompleks, da drift af virksomhed som udgangspunkt vurderes som værende en hovedbeskæftigelse. Dette, fik jeg enslydende forklaret hos DANA. Deres forklaring lød, at når et medlem investerer penge og engagement i en virksomhed, vil et ApS som udgangspunkt være mere krævende end en enkeltmandsvirksomhed og derved ofte blive betragtet som værende hovedbeskæftigelse. E-1) Må jeg bede om jeres udtalelse til ovenstående og hvordan forholder I jer til denne problemstilling? AJKS skriver på deres side: Som en uofficiel tommelfingerregel kan man sige, at omfanget ikke kan overstige timer pr. uge, men der skal dog altid foretages en konkret vurdering. Hos Dana lød denne grænse på timer. Hvordan har I som styrelse sikret at A-kasserne følger samme regelsæt, retningslinjer og fremgangsmåde i behandlingssager? Og hvordan sikrer I, som styrelse, at selvstændigt erhvervsdrivende er sikret en ensartet sagsbehandling på tværs af A-kasser, når der opereres med uofficielle tommelfingerregler og individuelle vurderinger? - Kan I henvise mig til konkrete afgørelser, hvor antallet af arbejdstimer i selvstændig virksomhed har været afgørende for retten til dagpenge? Og hvordan foregår denne information fra styrelsen ud til A-kasserne? E-2) Vil I venligst konkretisere over for mig, om hvor vidt der er tale om bibeskæftigelse, når der er tale om 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 timers arbejde om ugen? Og hvor konkret finder jeg denne vejledende timesats i loven og jeres vejledninger? F) Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet: Det vurderes og beskrives forskelligt på samtlige A-kassers hjemmesider, hvornår og hvornår ikke, man er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvor konkret kan jeg finde retningslinjerne og de konkrete formuleringer i loven, som afgør, hvornår en borger er til rådighed for arbejdsmarkedet? Fælles for de A-kasser jeg har været i kontakt med, har jeg telefonisk fået følgende svar (da dette ikke står skrevet på nogen af A-kassernes hjemmesider): - Jeg må ikke reklamere for min virksomhed - Jeg må ikke have fast træffetid eller åbningstider (dette bliver stærkt understreget af alle jeg har talt med) - Jeg må ikke have øvrige fastliggende aftaler - Jeg må ikke udføre nogen aktiviteter i dagtimerne - Al arbejde skal kunne udføres udenfor normal arbejdstid - Jeg skal stå til rådighed 37 timer om ugen Jeg ønsker følgende konkretiseret af jer: 2

3 F-1: Hvor står det skrevet, at et medlem ikke må reklamere for egen virksomhed, eller på anden måde, udadtil, sætte sit navn i forbindelse med CVR-nummer, så længe medlemmet er ydelsesmodtager? F-2: Man må ikke have fast træffetid eller åbningstider DANA definerer dog dette ud fra at du gerne må have faste åbningstider efter kl. 17. Hvor konkret kan en borger/ selvstændig erhvervsdrivende finde klart defineret, hvordan en fast telefontid (eksempelvis på en webshop) forhindrer vedkommende i at være til rådighed for arbejdsmarkedet? (Denne vil jo efterfølgende kunne ændres, hvis vedkommende bliver ansat i en stilling). Hvor står det skrevet, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke er i stand til at aktivere en telefonsvarer, som fortæller at vedkommende ikke kan træffes i det tidsrum, hvor vedkommende evt. er til samtale med A-kassen? Og findes der konkrete afgørelser, hvor en erhvervsdrivende har mistet retten til dagpenge, hvor annoncerede åbningstider har stået til grund for en sådan afgørelse? Det står skrevet i loven, at eksempelvis en webshop skal angive faste træffepunkter, hvorved en kunde vil kunne vide hvornår vedkommende vil kunne træffe virksomheden. Betyder dette, at en erhvervsdrivende, med en webshop som bibeskæftigelse, ikke lovligt må drive webshop? Eller hvordan forholder I jer konkret i dette spørgsmål? F-3 Kommunikation og Sprog bekræfter rigtig nok at der findes ikke en lov som siger, at arbejdstiden skal være på 37 timer om ugen. Dog beskriver AJKS, at et medlem kun kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis vedkommende er til rådighed for en 37 timers stilling. Ved spørgsmål til AJKS, om hvor vidt et medlem må søge deltidsstillinger lød svaret, at de fleste ansøgninger skal være til fuldtidsjob, opslået til værende 37 timer ugentligt. Hvis en dagpengemodtager er i stand til at forsørge sig selv på en deltidsstilling, hvad er så afgørende for, om jobsøgeren ansøger deltidsstillinger? Og som selvstændig erhvervsdrivende, som bibeskæftigelse, vil en deltidsstilling da ikke opveje vurderingen af virksomhed som bibeskæftigelse? Eller hvordan er reglerne omkring deltid vs. fuldtidsjobs udformet? Jeg har ikke kunnet få et enslydende svar hos de kontaktede a-kasser. F-4 Hvordan forholder I jer i følgende situation: En dagpengeansøger har opsagt sit arbejde som koncept- og webudvikler, da vedkommende har ADHD og er grænsende til bipolar. Arbejdspladsen var ikke fleksibel i forhold til flekstid, mødetid, hjemmearbejdsdage eller nogen anden form for tilrettelæggelse af arbejdet således, at arbejdspladsen kunne imødekomme den psykisk ustabile persons svingende sindstilstand. Den praktiserende læge underskriver en erklæring som fritager vedkommende for 3 ugers karantæne, da opsigelsen var grundet i sygdom. Da medlemmet henvender sig til A-kassen lyder svaret, at en dagpengemodtager kan have visse forudsætninger til valg af arbejdsplads og hvilke job der bliver ansøgt. Eksempelvis, at vedkommende vil kunne have behov for hjemmearbejde og flekstid for at imødekomme, at personen ikke er psykisk i stand til at fungere stabilt i et 8-16 job. Vedkommende, som ellers er velfungerende og ellers er i stand til at sidde i en fuldtidsstilling, dog med skiftende arbejdstider, får anbefalingen fra A-kassen, at arbejdsmarkedet jo ikke længere er så firkantet, og at de fleste arbejdspladser imødekommer flekstid og skiftende arbejdstider. - Hvordan hænger dette sammen med kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Og hvor er det defineret, om den såkaldte normale arbejdstid er 8-16 eller 8-17? F-5 Ovenstående person har intet ønske om at være ydelsesmodtager og vedkommende beslutter sig for at blive selvstændig, så personen vil kunne tilrettelægge sin arbejdstid med størst mulige 3

4 fleksibilitet. Derfor stifter vedkommende et ApS. I sin dialog med A-kassen ytrer personen, at vedkommende ønsker at frigøre sig for dagpengeydelserne og så snart vedkommende får sin første ordre, vil vedkommende atter udmelde sig af dagpengesystemet. A-kassen argumenterer i deres rådgivning overfor medlemmet, at medlemmets ambition og hensigt med virksomheden, derved kategoriserer virksomheden som en hovedbeskæftigelse. Dette argumenteres ved, at virksomhedens opbygning ikke lægger op til freelancearbejde eller bibeskæftigelse, men hensigten alene er at bruge A-kassen som støtte i opstartsfasen ved etablering af virksomhed. Herved er vedkommende ikke berettiget til at modtage dagpenge. Det vil sige, at vedkommende ikke vil være i stand til at forsøge at etablere selvstændig virksomhed, i sine bestræbelser på at frigøre sig af behovet for offentlige ydelser. Yderligere må personen (jf. rådgivningen fra A-kasserne) ikke angive nogen faste kontakttidspunkter, hvilket umuliggør muligheden for evt. drift af webshop med handel til virksomheder (indenfor normal arbejdstid). Lignende tidligere stillet spørgsmål: Hvor og hvordan er det defineret, at vedkommendes virksomhed er en bibeskæftigelse eller en hovedbeskæftigelse, således, at borgeren afklaret og i tryghed kan stifte et ApS, i sine bestræbelser for at gøre sig uafhængig af offentlige ydelser? G) Dagpengemodtageren, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, må ikke udføre arbejde indenfor normal arbejdstid. Hvis vedkommende udfører arbejde indenfor normal arbejdstid skal dette angives i et skema (i en på tro og love-erklæring ). I dette tilfælde afholder vedkommende et åbent arrangement om søgemaskineoptimering, hvor deltagerprisen er 3000 kr. per person. Til arrangementet af 2 timers varighed, er der 15 deltagere, som hver har betalt 3000 kr. Altså en omsætning på kr. - Da opgørelsen opgøres på time-basis, og ikke på indkomst, vil I da fortsat betragte dette som en bibeskæftigelse? Og hvad ligger til grund for jeres afgørelse i denne konkrete sag? - Hvis vedkommende lader pengene cirkulere i virksomheden og ikke får beløbet udbetalt, hvordan vil I da forholde jer til ovenstående eksempel (som ikke hverken er unik eller enestående). - Vedkommende udfører også ovenstående arrangement efter normal arbejdstid (kl ). Herved har vedkommende tjent kr. uden for normal arbejdstid. Hvordan skal vedkommende nu forholde sig? Og hvor står det skrevet, så han kan forholde sig til dette? H) En dagpengemodtager har gået ledig i et år, og beslutter sig for at skrive en bog i sin fritid. Rent faktisk skriver han en bog omkring fortolkningen reglerne for modtagelse af dagpenge. Han sender den til Politikens forlag, som giver ham et kontaktbeløb på kr. for køb af rettighederne til bogen, samt 20% af al fremtidig salg af denne bog. - Hvordan vil I forholde jer til ovenstående situation? - Må han skrive på en bog indenfor normal arbejdstid? - Vil I efterfølgende forsøge at opgøre hvor mange timer vedkommende må have haft brugt på denne bog, og derefter gøre krav på tilbagebetaling af de udbetalte ydelser? Eller vil I forholde jer anderledes, da vedkommende ikke kunne vide at bogen ville blive vel modtaget og blive en succes? - Ovenstående situation kan også gøre sig gældende hvis en amatørmaler maler et maleri som viser sig at blive solgt for et stort beløb. I) Dagpengemodtageren som åbner en webshop, og som endnu ikke har nogen reel chance for at vurdere hverken fremtidig succes eller omsætning, vil vedkommende da være stillet anderledes, fordi personen udadtil har andre hensigter eller andre ambitioner, end en fritidsforfatter eller en amatørkunstner? Og hvordan vil I argumentere for denne forskel? 4

5 J) Hvor i dagpenge-regelsættet står det beskrevet og uddybet, hvilke typer arrangementer en dagpengemodtager må deltage i, hvor medlemmet ikke vil være til rådighed for arbejdsmarkedet? K) Når DANA tilbyder et kursus (ikke i forbindelse med modtagelse af dagpenge, men blot et af deres sædvanligt udbudte tilbud), må medlemmet da deltage i disse kurser? Hvorved medlemmet jo ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet? Eller vil vedkommende da skulle meddele dette til A- kassen og da have fratrukket X-antal timer? L) Når Kommunikation og Sprog som fagforbund (uafhængigt af deres medejerskab i A-kassen AJKS) tilbyder dagsarrangementer, må deres medlemmer så deltage i dette indenfor normal arbejdstid, uden at skulle oplyse dette til A-kassen? M) Hvis en dagpengemodtager beslutter sig for at stifte et politisk parti, som har til formål at ændre lovgivningen på området omkring dagpenge: Må vedkommende da gerne angive kontakttidspunkter på partiets hjemmeside (indenfor normal arbejdstid), og er han sikret af sin grundlovsmæssige ret til at ytre sig og deltage i den demokratiske proces, selvom han er dagpengemodtager? Og må han i øvrigt, mens han er ledig, arbejde fuldtid i partiet, så længe han opfylder pligten til at sende 2 ansøgninger om ugen? - Og hvor vil personen i loven kunne finde den nødvendige information omkring dette, så vedkommende kan føle sig tryg ved ikke pludseligt at blive frataget sin ret til dagpenge? N) Tidligere nævnte person med ADHD, som med lægens udtalelse i hånden bør undgå støjende arbejdspladser, og i øvrigt bør sikres fleksible arbejdstider grundet at vedkommende er bipolar, er dagpengemodtageren da i sin gode ret til at angive dette i ansøgningen? Og hvis en rådgiver i A- kassen rådgiver vedkommende til at undlade disse relevante, helbredsmæssige informationer, da de forventes at være årsagen til at vedkommende ikke bliver kaldt til samtale vil dagpengemodtageren da kunne vurderes som ikke samarbejdsvillig og dermed ikke værende til rådighed for arbejdsmarkedet? Og derved miste retten til at modtage dagpenge? - Vil ovenstående person, med psykiske vanskeligheder, have nogen form for mulighed for at søge dispensation fra de eksisterende regler, hvis vedkommende mener, at det eneste der kan få vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet er ved at arbejde som selvstændig? Og vil vedkommende da kunne opnå dispensation om ikke at misbruge dagpengesystemet til at fungere som økonomisk støtte i forbindelse med etableringen af stiftelse af virksomhed? O) Hvor konkret står det beskrevet (her henvises til udtalelser fra A-kasserne), at en dagpenge modtager ikke må benytte dagpengeydelserne som sprængbræt til at starte selvstændig virksomhed? P) Vil en dagpengemodtager, som lever op til samtlige regler og øvrig praksis omkring drift af selvstændig virksomhed, samtidig med modtagelse af dagpengeydelser, kunne miste retten til dagpenge, alene baseret på A-kassens såkaldte konkrete vurdering af virksomhedens art og intentioner? Og hvor er dette konkret defineret? Og nu sidste spørgsmål: Q) I reglerne for modtagelse af dagpenge spiller driften af selvstændig virksomhed en hel central rolle. Vurderet på vægtningen og fokus i dette regelsæt kan det derved forstås således, at loven er blevet udarbejdet på baggrund af tidligere massiv snyd og forsøg på at omgås reglerne blandt 5

6 selvstændigt erhvervsdrivende og iværksættere. Findes der nogen form for dokumentation, statistik og tal, som opvejer og forsvarer det særlige fokus der ses i reglerne på drift af selvstændig virksomhed? Hertil vil jeg gerne vide hvor stor en andel af dagpengemodtagere i Danmark der har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Herudover ønsker jeg at vide, hvor stor en andel af dagpengemodtagerne som ejer (eller er medejer af) et ApS, samt, hvor mange ydelsesmodtagere der ejer/medejer af både ApS og enkeltmands CVR. Som tillæg til dette spørgsmål ønsker jeg en embedsmands udtalelse på styrelsens vejene, hvordan I vurderer omfanget og risikoen ved iværksættere og som modtager dagpenge. Vurderer i, i form af en cost-benefit vurdering, om iværksættere der bruger eller støtter sig til dagpengeydelser i forbindelse med opstart af virksomhed er en økonomisk gevinst eller en byrde for velfærdssamfundet. Findes der hertil nogen tal og statistikker på hvor mange iværksættere der A: forlader dagpengesystemet for at fortsætte som selvforsørgende erhvervsdrivende B: Hvor mange dagpengemodtagere der efterfølgende får fast arbejde og DEREFTER ophører med drift af selvstændig virksomhed og C: Hvor mange selvstændigt erhvervsdrivende der helt ophører med drift af selvstændig virksomhed, og efter de 78 uger vedkommende er berettiget til dagpenge, overgår til anden form for ydelser? Ovenstående spørgsmål og situationer er helt reelle og realistiske scenarier, som på ingen måde er enestående eller hypotetiske, og må forventes at kunne blive besvares sort på hvidt af enhver a-kasse. Dette har dog ikke været muligt og derfor har jeg en forventning til at den ansvarshavende instans for området vil kunne svare på ovenstående. Derfor finder jeg det rimeligt at forvente et uddybende svar og henvisninger på denne skrivelse indenfor 7 arbejdsdage. Med venlig hilsen/ Best regards Peter 6

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E-mail:peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at... drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Muligheder for selvstændig virksomhed samtidig med efterløn... Selvstændig virksomhed med et fast timetal på 18½

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse FOA: A-kasse Hvis du har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Er udgivet af forbundet af Offentligt Ansatte

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE

ARBEJDSFORHOLD FOR LEJERE, ANSATTE FOR LEJERE, ANSATTE OG ejere Arbejdsforhold for lejere, ansatte og ejere I takt med at arbejdsforholdene i praksis er i bevægelse og står til forandring har PF besluttet, at sætte fokus på de regler og

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Side 1 af 7 Er du selvstændigt erhvervsdrivende? Sprog Dato for offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? Dansk 14 okt 2011 14:29 Denne vejledning er en vejviser for dig, der har startet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed.

Her finder du også vejledningen På vej mod egen virksomhed, som indeholder vigtige informationer til dig, der vil starte egen virksomhed. Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 49 Offentligt Hvis du vil vide mere Læs mere på nettet På www.skat.dk finder du en guide, der kan give dig en ide om, hvorvidt din virksomhed er erhvervsmæssig

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab 116660_Led_blanket_M6.qxd 09/11/06 12:56 Side 1 Ansøgning om medlemskab Udfyld og send skemaet til os eller ansøg om medlemskab via lederne.dk/blivmedlem 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn og by

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk El-Forbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible

Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt. Europas mest fleksible Organisation for erhvervslivet 2. april 29 Den danske arbejdsmarkedsmodel er blandt Europas mest fleksible AF KONSULENT JENS ERIK ZEBIS SØRENSEN, JEZS@DI.DK Danmark er ramt af en økonomisk krise, der ikke

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser?

Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Har du styr på det praktiske, i forhold til lærlinge ansættelser? Det har vi på sekretariatet derfor har vi lavet et tillæg til deres uddannelsesaftale. For de fleste nye lærlinge er det første gang på

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder

Læs mere

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter

Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Velkommen til Jobcenter Københavns karrierecenter Generelle informationer Tilmelding på Jobnet.dk Som ledig skal du være tilmeldt Jobnet.dk med et godkendt CV. Indenfor de første fi re uger af din ledighedsperiode

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere.

Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Rapport om arbejdssituationen for uddannede musicalperformere. Det Danske Musicalakademi Fredericia Oktober 2012 1 Indhold Overblik 3 Arbejde i de sidste 12 måneder (sep. 2011-aug. 2012) 4 Arbejde i de

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Kom godt i gang som selvstændig

Kom godt i gang som selvstændig 1 Kom godt i gang som selvstændig 2 3 Indhold 04 MA har svarene på dine selvstændige spørgsmål 05 Det vil vi råde dig til at undersøge på forhånd 09 Sådan kan du forsikre dig 12 A-kasse abc for selvstændige

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere