Peter Sendt: 21. maj :52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Sendt: 21. maj 2014 13:52 Til: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven"

Transkript

1 Peter Fra: Peter Sendt: 21. maj :52 Til: Emne: Rekvirering af dokumentation og statistik mv. vedr. grundlag dagpengeloven Kære Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), Beskæftigelsesministeriet Da det ikke lykkedes mig at blive stillet igennem til korrekte medarbejder, forsøger jeg her skriftligt: (Obs at jeres telefonnummer på forsiden ikke længere eksisterer: I forbindelse med en artikel jeg er i gang med at skrive, vedrørende A-kasse og iværksætteri, efterlyser jeg dokumentation i form af statistik og tal, udtalelser, anbefalinger og overvejelser, som udgør beslutningsgrundlaget for de stramninger og nuværende regler i forbindelse med driften af selvstændigvirksomhed og modtagelse af dagpenge. Med andre ord: Jeg er interesseret i at kende beslutningsgrundlaget, hvorpå styrelsen/ ministeriet/ politikerne har udformet nuværende regler. A) Findes der statistikker eller andre tal, som afdækker omfanget af snyd og snyltning på systemet, hvor iværksættere bevidst har misbrugt dagpengesystemet? B) Efter at have talt med flere A-kasser (AJKS, DANA, PROSA), har jeg ikke kunnet få udpenslet de konkrete retningslinjer for hvornår man er berettiget til ydelser, hvis man har selvstændig virksomhed. Findes der anbefalinger, afgørelser eller andet, som I kan henvise mig til, hvorfra jeg kan se at A-kasserne har nøjagtigt samme beslutningsgrundlag, i forhold til at vurdere retten til modtagelse af dagpenge? Her tænker jeg især, sort på hvidt: Hvornår er en virksomhed en bibeskæftigelse og hvornår er det en hovedbeskæftigelse. C) Kan I henvise mig til konkrete afgørelser, hvor retten til dagpenge er blevet afvist (i retten eller andre klageinstanser), grundet driften af egen selvstændig virksomhed? D) Hvor kan en selvstændig erhvervsdrivende finde de konkrete svar på, hvordan vedkommende skal forholde sig i forbindelse med dagpenge? Jeg har ikke kunnet finde svarende på de respektive a- kassers hjemmesider. E) A-kassen DANA kalder sig A-kassen for selvstændige. Da DANA er underlagt de fuldkommen samme regler som øvrige a-kasser i branchen, er det så noget I, som styrelse, ønsker at regulere, så der ikke opstår unødig forvirring og misforståelser omkring reglerne om selvstændig virksomhed og retten til dagpenge? Dana s slogan på forsiden hedder sig Som selvstændig tjener du egne penge hvis du ikke gør, har du os. Under retten til dagpenge beskriver de: Som selvstændig betyder det, at du skal være endeligt ophørt med driften af virksomheden. Findes der indenfor styrelsen nogen instans, som sikrer, at loven bliver kommunikeret enslydende og forståeligt ud til borgerne, og som derved også sikrer, at alle ansatte i A-kasserne, medlemmer og ikke-medlemmer, har adgang til enslydende og korrekt information? 1

2 AJKS bruger denne formulering på deres hjemmeside: Freelance er en konkret vurdering: Begrebet freelance findes ikke i arbejdsløshedslovgivningen og har ikke som begreb noget egentligt indhold. Du er altid enten lønmodtager eller selvstændig. Da jeg var i kontakt med AJKS lød meldingen, at der bliver truffet en (subjektiv?) vurdering, om hvor vidt der er tale om freelancearbejde eller arbejde som hovedbeskæftigelse/ virksomhed. Her fik jeg svaret, at hvis jeg har CVR-nummer som enkeltmandsvirksomhed, kan jeg da vurderes som værende freelancer, hvis jeg fx afholder kurser eller rådgiver på freelance-basis, eller, hvis freelancer eksempelvis indgår i en kontrakt med en køber af medlemmets konsulentydelser. Men hvis jeg derimod har et ApS bliver vurderingen straks mere kompleks, da drift af virksomhed som udgangspunkt vurderes som værende en hovedbeskæftigelse. Dette, fik jeg enslydende forklaret hos DANA. Deres forklaring lød, at når et medlem investerer penge og engagement i en virksomhed, vil et ApS som udgangspunkt være mere krævende end en enkeltmandsvirksomhed og derved ofte blive betragtet som værende hovedbeskæftigelse. E-1) Må jeg bede om jeres udtalelse til ovenstående og hvordan forholder I jer til denne problemstilling? AJKS skriver på deres side: Som en uofficiel tommelfingerregel kan man sige, at omfanget ikke kan overstige timer pr. uge, men der skal dog altid foretages en konkret vurdering. Hos Dana lød denne grænse på timer. Hvordan har I som styrelse sikret at A-kasserne følger samme regelsæt, retningslinjer og fremgangsmåde i behandlingssager? Og hvordan sikrer I, som styrelse, at selvstændigt erhvervsdrivende er sikret en ensartet sagsbehandling på tværs af A-kasser, når der opereres med uofficielle tommelfingerregler og individuelle vurderinger? - Kan I henvise mig til konkrete afgørelser, hvor antallet af arbejdstimer i selvstændig virksomhed har været afgørende for retten til dagpenge? Og hvordan foregår denne information fra styrelsen ud til A-kasserne? E-2) Vil I venligst konkretisere over for mig, om hvor vidt der er tale om bibeskæftigelse, når der er tale om 10, 11, 12, 13, 14, 15 eller 16 timers arbejde om ugen? Og hvor konkret finder jeg denne vejledende timesats i loven og jeres vejledninger? F) Om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet: Det vurderes og beskrives forskelligt på samtlige A-kassers hjemmesider, hvornår og hvornår ikke, man er til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvor konkret kan jeg finde retningslinjerne og de konkrete formuleringer i loven, som afgør, hvornår en borger er til rådighed for arbejdsmarkedet? Fælles for de A-kasser jeg har været i kontakt med, har jeg telefonisk fået følgende svar (da dette ikke står skrevet på nogen af A-kassernes hjemmesider): - Jeg må ikke reklamere for min virksomhed - Jeg må ikke have fast træffetid eller åbningstider (dette bliver stærkt understreget af alle jeg har talt med) - Jeg må ikke have øvrige fastliggende aftaler - Jeg må ikke udføre nogen aktiviteter i dagtimerne - Al arbejde skal kunne udføres udenfor normal arbejdstid - Jeg skal stå til rådighed 37 timer om ugen Jeg ønsker følgende konkretiseret af jer: 2

3 F-1: Hvor står det skrevet, at et medlem ikke må reklamere for egen virksomhed, eller på anden måde, udadtil, sætte sit navn i forbindelse med CVR-nummer, så længe medlemmet er ydelsesmodtager? F-2: Man må ikke have fast træffetid eller åbningstider DANA definerer dog dette ud fra at du gerne må have faste åbningstider efter kl. 17. Hvor konkret kan en borger/ selvstændig erhvervsdrivende finde klart defineret, hvordan en fast telefontid (eksempelvis på en webshop) forhindrer vedkommende i at være til rådighed for arbejdsmarkedet? (Denne vil jo efterfølgende kunne ændres, hvis vedkommende bliver ansat i en stilling). Hvor står det skrevet, at den selvstændigt erhvervsdrivende ikke er i stand til at aktivere en telefonsvarer, som fortæller at vedkommende ikke kan træffes i det tidsrum, hvor vedkommende evt. er til samtale med A-kassen? Og findes der konkrete afgørelser, hvor en erhvervsdrivende har mistet retten til dagpenge, hvor annoncerede åbningstider har stået til grund for en sådan afgørelse? Det står skrevet i loven, at eksempelvis en webshop skal angive faste træffepunkter, hvorved en kunde vil kunne vide hvornår vedkommende vil kunne træffe virksomheden. Betyder dette, at en erhvervsdrivende, med en webshop som bibeskæftigelse, ikke lovligt må drive webshop? Eller hvordan forholder I jer konkret i dette spørgsmål? F-3 Kommunikation og Sprog bekræfter rigtig nok at der findes ikke en lov som siger, at arbejdstiden skal være på 37 timer om ugen. Dog beskriver AJKS, at et medlem kun kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis vedkommende er til rådighed for en 37 timers stilling. Ved spørgsmål til AJKS, om hvor vidt et medlem må søge deltidsstillinger lød svaret, at de fleste ansøgninger skal være til fuldtidsjob, opslået til værende 37 timer ugentligt. Hvis en dagpengemodtager er i stand til at forsørge sig selv på en deltidsstilling, hvad er så afgørende for, om jobsøgeren ansøger deltidsstillinger? Og som selvstændig erhvervsdrivende, som bibeskæftigelse, vil en deltidsstilling da ikke opveje vurderingen af virksomhed som bibeskæftigelse? Eller hvordan er reglerne omkring deltid vs. fuldtidsjobs udformet? Jeg har ikke kunnet få et enslydende svar hos de kontaktede a-kasser. F-4 Hvordan forholder I jer i følgende situation: En dagpengeansøger har opsagt sit arbejde som koncept- og webudvikler, da vedkommende har ADHD og er grænsende til bipolar. Arbejdspladsen var ikke fleksibel i forhold til flekstid, mødetid, hjemmearbejdsdage eller nogen anden form for tilrettelæggelse af arbejdet således, at arbejdspladsen kunne imødekomme den psykisk ustabile persons svingende sindstilstand. Den praktiserende læge underskriver en erklæring som fritager vedkommende for 3 ugers karantæne, da opsigelsen var grundet i sygdom. Da medlemmet henvender sig til A-kassen lyder svaret, at en dagpengemodtager kan have visse forudsætninger til valg af arbejdsplads og hvilke job der bliver ansøgt. Eksempelvis, at vedkommende vil kunne have behov for hjemmearbejde og flekstid for at imødekomme, at personen ikke er psykisk i stand til at fungere stabilt i et 8-16 job. Vedkommende, som ellers er velfungerende og ellers er i stand til at sidde i en fuldtidsstilling, dog med skiftende arbejdstider, får anbefalingen fra A-kassen, at arbejdsmarkedet jo ikke længere er så firkantet, og at de fleste arbejdspladser imødekommer flekstid og skiftende arbejdstider. - Hvordan hænger dette sammen med kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet? Og hvor er det defineret, om den såkaldte normale arbejdstid er 8-16 eller 8-17? F-5 Ovenstående person har intet ønske om at være ydelsesmodtager og vedkommende beslutter sig for at blive selvstændig, så personen vil kunne tilrettelægge sin arbejdstid med størst mulige 3

4 fleksibilitet. Derfor stifter vedkommende et ApS. I sin dialog med A-kassen ytrer personen, at vedkommende ønsker at frigøre sig for dagpengeydelserne og så snart vedkommende får sin første ordre, vil vedkommende atter udmelde sig af dagpengesystemet. A-kassen argumenterer i deres rådgivning overfor medlemmet, at medlemmets ambition og hensigt med virksomheden, derved kategoriserer virksomheden som en hovedbeskæftigelse. Dette argumenteres ved, at virksomhedens opbygning ikke lægger op til freelancearbejde eller bibeskæftigelse, men hensigten alene er at bruge A-kassen som støtte i opstartsfasen ved etablering af virksomhed. Herved er vedkommende ikke berettiget til at modtage dagpenge. Det vil sige, at vedkommende ikke vil være i stand til at forsøge at etablere selvstændig virksomhed, i sine bestræbelser på at frigøre sig af behovet for offentlige ydelser. Yderligere må personen (jf. rådgivningen fra A-kasserne) ikke angive nogen faste kontakttidspunkter, hvilket umuliggør muligheden for evt. drift af webshop med handel til virksomheder (indenfor normal arbejdstid). Lignende tidligere stillet spørgsmål: Hvor og hvordan er det defineret, at vedkommendes virksomhed er en bibeskæftigelse eller en hovedbeskæftigelse, således, at borgeren afklaret og i tryghed kan stifte et ApS, i sine bestræbelser for at gøre sig uafhængig af offentlige ydelser? G) Dagpengemodtageren, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, må ikke udføre arbejde indenfor normal arbejdstid. Hvis vedkommende udfører arbejde indenfor normal arbejdstid skal dette angives i et skema (i en på tro og love-erklæring ). I dette tilfælde afholder vedkommende et åbent arrangement om søgemaskineoptimering, hvor deltagerprisen er 3000 kr. per person. Til arrangementet af 2 timers varighed, er der 15 deltagere, som hver har betalt 3000 kr. Altså en omsætning på kr. - Da opgørelsen opgøres på time-basis, og ikke på indkomst, vil I da fortsat betragte dette som en bibeskæftigelse? Og hvad ligger til grund for jeres afgørelse i denne konkrete sag? - Hvis vedkommende lader pengene cirkulere i virksomheden og ikke får beløbet udbetalt, hvordan vil I da forholde jer til ovenstående eksempel (som ikke hverken er unik eller enestående). - Vedkommende udfører også ovenstående arrangement efter normal arbejdstid (kl ). Herved har vedkommende tjent kr. uden for normal arbejdstid. Hvordan skal vedkommende nu forholde sig? Og hvor står det skrevet, så han kan forholde sig til dette? H) En dagpengemodtager har gået ledig i et år, og beslutter sig for at skrive en bog i sin fritid. Rent faktisk skriver han en bog omkring fortolkningen reglerne for modtagelse af dagpenge. Han sender den til Politikens forlag, som giver ham et kontaktbeløb på kr. for køb af rettighederne til bogen, samt 20% af al fremtidig salg af denne bog. - Hvordan vil I forholde jer til ovenstående situation? - Må han skrive på en bog indenfor normal arbejdstid? - Vil I efterfølgende forsøge at opgøre hvor mange timer vedkommende må have haft brugt på denne bog, og derefter gøre krav på tilbagebetaling af de udbetalte ydelser? Eller vil I forholde jer anderledes, da vedkommende ikke kunne vide at bogen ville blive vel modtaget og blive en succes? - Ovenstående situation kan også gøre sig gældende hvis en amatørmaler maler et maleri som viser sig at blive solgt for et stort beløb. I) Dagpengemodtageren som åbner en webshop, og som endnu ikke har nogen reel chance for at vurdere hverken fremtidig succes eller omsætning, vil vedkommende da være stillet anderledes, fordi personen udadtil har andre hensigter eller andre ambitioner, end en fritidsforfatter eller en amatørkunstner? Og hvordan vil I argumentere for denne forskel? 4

5 J) Hvor i dagpenge-regelsættet står det beskrevet og uddybet, hvilke typer arrangementer en dagpengemodtager må deltage i, hvor medlemmet ikke vil være til rådighed for arbejdsmarkedet? K) Når DANA tilbyder et kursus (ikke i forbindelse med modtagelse af dagpenge, men blot et af deres sædvanligt udbudte tilbud), må medlemmet da deltage i disse kurser? Hvorved medlemmet jo ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet? Eller vil vedkommende da skulle meddele dette til A- kassen og da have fratrukket X-antal timer? L) Når Kommunikation og Sprog som fagforbund (uafhængigt af deres medejerskab i A-kassen AJKS) tilbyder dagsarrangementer, må deres medlemmer så deltage i dette indenfor normal arbejdstid, uden at skulle oplyse dette til A-kassen? M) Hvis en dagpengemodtager beslutter sig for at stifte et politisk parti, som har til formål at ændre lovgivningen på området omkring dagpenge: Må vedkommende da gerne angive kontakttidspunkter på partiets hjemmeside (indenfor normal arbejdstid), og er han sikret af sin grundlovsmæssige ret til at ytre sig og deltage i den demokratiske proces, selvom han er dagpengemodtager? Og må han i øvrigt, mens han er ledig, arbejde fuldtid i partiet, så længe han opfylder pligten til at sende 2 ansøgninger om ugen? - Og hvor vil personen i loven kunne finde den nødvendige information omkring dette, så vedkommende kan føle sig tryg ved ikke pludseligt at blive frataget sin ret til dagpenge? N) Tidligere nævnte person med ADHD, som med lægens udtalelse i hånden bør undgå støjende arbejdspladser, og i øvrigt bør sikres fleksible arbejdstider grundet at vedkommende er bipolar, er dagpengemodtageren da i sin gode ret til at angive dette i ansøgningen? Og hvis en rådgiver i A- kassen rådgiver vedkommende til at undlade disse relevante, helbredsmæssige informationer, da de forventes at være årsagen til at vedkommende ikke bliver kaldt til samtale vil dagpengemodtageren da kunne vurderes som ikke samarbejdsvillig og dermed ikke værende til rådighed for arbejdsmarkedet? Og derved miste retten til at modtage dagpenge? - Vil ovenstående person, med psykiske vanskeligheder, have nogen form for mulighed for at søge dispensation fra de eksisterende regler, hvis vedkommende mener, at det eneste der kan få vedkommende tilbage på arbejdsmarkedet er ved at arbejde som selvstændig? Og vil vedkommende da kunne opnå dispensation om ikke at misbruge dagpengesystemet til at fungere som økonomisk støtte i forbindelse med etableringen af stiftelse af virksomhed? O) Hvor konkret står det beskrevet (her henvises til udtalelser fra A-kasserne), at en dagpenge modtager ikke må benytte dagpengeydelserne som sprængbræt til at starte selvstændig virksomhed? P) Vil en dagpengemodtager, som lever op til samtlige regler og øvrig praksis omkring drift af selvstændig virksomhed, samtidig med modtagelse af dagpengeydelser, kunne miste retten til dagpenge, alene baseret på A-kassens såkaldte konkrete vurdering af virksomhedens art og intentioner? Og hvor er dette konkret defineret? Og nu sidste spørgsmål: Q) I reglerne for modtagelse af dagpenge spiller driften af selvstændig virksomhed en hel central rolle. Vurderet på vægtningen og fokus i dette regelsæt kan det derved forstås således, at loven er blevet udarbejdet på baggrund af tidligere massiv snyd og forsøg på at omgås reglerne blandt 5

6 selvstændigt erhvervsdrivende og iværksættere. Findes der nogen form for dokumentation, statistik og tal, som opvejer og forsvarer det særlige fokus der ses i reglerne på drift af selvstændig virksomhed? Hertil vil jeg gerne vide hvor stor en andel af dagpengemodtagere i Danmark der har selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Herudover ønsker jeg at vide, hvor stor en andel af dagpengemodtagerne som ejer (eller er medejer af) et ApS, samt, hvor mange ydelsesmodtagere der ejer/medejer af både ApS og enkeltmands CVR. Som tillæg til dette spørgsmål ønsker jeg en embedsmands udtalelse på styrelsens vejene, hvordan I vurderer omfanget og risikoen ved iværksættere og som modtager dagpenge. Vurderer i, i form af en cost-benefit vurdering, om iværksættere der bruger eller støtter sig til dagpengeydelser i forbindelse med opstart af virksomhed er en økonomisk gevinst eller en byrde for velfærdssamfundet. Findes der hertil nogen tal og statistikker på hvor mange iværksættere der A: forlader dagpengesystemet for at fortsætte som selvforsørgende erhvervsdrivende B: Hvor mange dagpengemodtagere der efterfølgende får fast arbejde og DEREFTER ophører med drift af selvstændig virksomhed og C: Hvor mange selvstændigt erhvervsdrivende der helt ophører med drift af selvstændig virksomhed, og efter de 78 uger vedkommende er berettiget til dagpenge, overgår til anden form for ydelser? Ovenstående spørgsmål og situationer er helt reelle og realistiske scenarier, som på ingen måde er enestående eller hypotetiske, og må forventes at kunne blive besvares sort på hvidt af enhver a-kasse. Dette har dog ikke været muligt og derfor har jeg en forventning til at den ansvarshavende instans for området vil kunne svare på ovenstående. Derfor finder jeg det rimeligt at forvente et uddybende svar og henvisninger på denne skrivelse indenfor 7 arbejdsdage. Med venlig hilsen/ Best regards Peter 6

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E-mail:peter.dk Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er

Læs mere

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed

Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Lidt om baggrunden for at svare på spørgsmål om selvstændig virksomhed Hvorfor skal jeg svare på så mange spørgsmål? Hvorfor hænger A-kassen sig i detaljer? Hvorfor spørger A-kassen om noget, der virker

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE

SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE SELVSTÆNDIG BIBESKÆFTIGELSE Denne pjece fortæller om muligheden for at få dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig bibeskæftigelse. Her er en kort gennemgang af nogle af de vigtigste forhold. Kontakt

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE

EXTRA SIKRING FOR SELVSTÆNDIGE Personoplysninger Navn CPR-nr. Adresse Stilling Postnr. / By Telefonnummer E-mail Mobilnummer Skal du sende anmeldelsen ind? For at spare dig for unødig udfyldelse af anmeldelsen, beder vi dig gennemgå

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Selvstændig... bibeskæftigelse

Selvstændig... bibeskæftigelse Selvstændig... bibeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Kontakt din afdeling i god tid... Hvad er selvstændig virksomhed... Om hobby/fritidsaktiviteter... Hoved- eller bibeskæftigelse... Bibeskæftigelse

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl.

Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Om Arbejde som honorarmodtager, freelancer, konsulent m.fl. Ledernes arbejdsløshedskasse 2. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Skal du forsikres som selvstændig eller lønmodtager?... 4 3.

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset

Dagpengekompas. Din guide til dagpengesystemet. side 1 - Dagpengekompasset Dagpengekompas Din guide til dagpengesystemet side 1 - Dagpengekompasset Business Danmarks A-kasse er et selvstændigt brand og regionskontor under paraplyorganisationen Min A-kasse I a-kassen ser vi det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser

Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Vejledning til bekendtgørelse om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser Indledning I bekendtgørelse nr. xx xx om a-kassernes ret til refusion for udbetalte ydelser, er der fastsat regler om

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Peter Packroff Nørregade 60 6330 Padborg Dato: 9. juli 2014 Ansøgning om tilladelse til udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Vi har modtaget din ansøgning om tilladelse til udøvelse af

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Tilbagebetaling af sygedagpenge

Tilbagebetaling af sygedagpenge Tilbagebetaling af sygedagpenge En sygemeldt lønmodtager havde i en periode drevet selvstændig virksomhed, samtidig med at han modtog sygedagpenge. FOB nr. 85.188 I sin afgørelse om at kræve tilbagebetaling

Læs mere

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen

Fælles høringssvar fra LO, FTF og Akademikerne vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikringen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att.: Henrik Loop, hen@star.dk, og Jan Strøbæk, jas@star.dk c/c star@star.dk LO-sagsnr. 17-2589 FTF-sagsnr. AC-sagsnr. Vores ref. MBS Deres ref. 17/07275 Den

Læs mere

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse

Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Selvstændig virksomhed Driver du selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, kan du på visse betingelser få supplerende dagpenge som medlem af a-kassen. Her kan

Læs mere

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten.

Sender du frigørelsesattesten for sent, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, vi har modtaget attesten. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk.

Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. 24. august 2015 Information / Vejledning Du kan læse MA s vedtægt her. Du kan se de generelle regler for a-kasser i Lov om arbejdsløshedsforsikring på retsinfo.dk. Oversigt over a-kasserne Du kan se en

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige kunder og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være kunde i Krifa Erhverv Hvornår er jeg selvstændig? Arbejde

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem.

krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. krifaerhverv.dk Få svar på dine spørgsmål Læs de oftest stillede spørgsmål fra vores selvstændige medlemmer og vores svar på dem. Ofte stillede spørgsmål om at være medlem i Krifa Erhverv Hvornår er jeg

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Oktober 2003 Pjecen fortæller i hovedpunkter om de muligheder, du har for at opstarte eller fortsætte en selvstændig virksomhed

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2015 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn

Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Tolk: Hvad med dagpenge og efterløn Mange af vores medlemmer er i tvivl om, hvorledes de er stillet omkring dagpenge og efterløn, når de samtidig har tolkearbejde. Med denne pjece ønsker vi at give et

Læs mere

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959

Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 Efterlønsbeviset - for dig, der er født i perioden fra 1. januar 1956 til 30. juni 1959 A-kassen LH 10. udgave, april 2018 Indhold Side 1. FORORD 3 1.1 Din efterløns- og folkepensionsalder 3 1.2 Er du

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Januar 2010 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Tilmelding til jobcentret

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE DU ER AKADEMIKER. DU HAR KNOKLET DIG TIL VIDEN OG UDVIKLET DIG TIL UNIK, KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT. EN VÆRDIFULD RESSOURCE, DER VIL BRUGES OG SELV YDER EN INDSATS FOR, AT DET

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Selvstændig virksomhed

Selvstændig virksomhed F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e Selvstændig virksomhed 3 INDHOLD Selvstændig virksomhed side 3 Selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse side 3 Selvstændig privat

Læs mere

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Dansk Metal Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Om at stå til rådighed

Om at stå til rådighed Arbejdsdirektoratet August 2009 Om at stå til rådighed INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. BEKRÆFTET ARBEJDSSØGNING...3 3. DIT CV...3 4. SAMTALER MV. HOS JOBCENTERET OG ANDEN AKTØR...4 5. KONTAKTEN MED DIN A-KASSE...4

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig.

Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. Ledig og hvad nu? Ledig og hvad nu? Her i pjecen kan du søge svar på en række spørgsmål, der typisk melder sig hos dig, der er blevet ledig. y Hvilke papirer skal du aflevere? y Hvordan bliver dagpengene

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF MIN A-KASSE: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015/2016 1 Hvad er en lønforsikring? En lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver.

Bemærk, hvis du har flere ansættelser, skal du udfylde en blanket pr. arbejdsgiver. Send oplysninger om dit arbejde og få supplerende dagpenge For at kunne behandle din ansøgning, har vi brug for oplysninger om dine ansættelsesforhold. Derfor beder vi dig udfylde og returnere vedlagte

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig - læs her hvad du skal gøre, for at få dagpenge. Teknikernes Arbejdsløshedskasse Sidst rettet: december 2010 Tryk: Teknisk Landsforbund På din 1. ledighedsdag Første dag du er ledig,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Fødevareforbundet NNF Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger

Magistrenes A-kasse selvstændig virksomhed muligheder og begrænsninger 3. september 2013 Bilag 3. MA har i dette notat samlet nogle konkrete lovgivningsmæssige uhensigtsmæssigheder i forhold til ledige, der ønsker at starte selvstændig virksomhed. Magistrenes A-kasse selvstændig

Læs mere

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk

Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet. set gennem borgernes øjne. vejle.dk Frikommunen på Arbejdsmarkedsområdet set gennem borgernes øjne vejle.dk Forord Vejle Kommune fik status af frikommune 1. januar 2012. Væk er de stramme regler om tidsfrister, de snævre rammer for aktivering

Læs mere

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé

Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk. Resumé Beredskabsplan for EfterUddannelse.dk Resumé Beredskabsplanen beskriver, hvordan virksomheden/den selvstændigt erhvervsdrivende forholder sig, hvis det pga - længerevarende tekniske årsager - ikke er muligt

Læs mere

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF

Hvordan og hvornår? Kontakten med AF Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (a-kasse) og bliver ledig, har du mulighed for at få dagpenge. For at få dagpenge skal du bl.a. opfylde et krav om arbejde af en vis varighed

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed

Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Tryghedsforsikring Ufrivillig Arbejdsløshed Vi beder Dem venligst være opmærksom på, at det er yderst vigtigt for vores behandling af Deres krav, at skadeanmeldelsen er fuldstændig udfyldt. Samtlige spørgsmål

Læs mere