OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt"

Transkript

1 1 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 73 August 2014 OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg Skolebigården nu også OBSERVATIONSBIGÅRD Mange, der er kommet i skolebigården hen over sommeren har sikkert bemærket, at der har været travlhed om aktiviteter ud over de sædvanlige. Det skyldes, at skolebigården er blevet udpeget til Forsøgs- og observationsbigård. Skolebigården deltager i fire forsøg: Vejning af nektarindsamling, pollenanalyse, test af økologisk varroabekæmpelse og, midetælling ved reinvation. Alle registreringer og forsøg sker i i samarbejde med Danmarks Biavlerforening (DBF), og planen er, at alle registreringer og forsøg skal løbe til og med DBF har i mange år lavet praktisk forsøgsarbejde. Det nye er, at lokalforeningerne i større udstrækning involveres i dette forsøgsarbejde. Dette hænger igen sammen med, at Statens Biforsøg i Flakkebjerg (under Århus Universitet) har indskrænket voldsomt. En større sum af midler fra forskningspuljer i EU og Danmark har med andre ord gjort det nødvendigt at uddelegere opgaverne. Såvel private som skolebigårde har fået tilbud om at deltage i de forskellige forsøg. Læs mere i Tidsskrift for Biavl nr I dette nummer Skolebigården nu observationsbigård Sommerudflugt: Møn retur Året honning-høst-dag Få 10 % rabat hos Heino Sommerkursus i biavl 2015 sommerudflugt til Rumænien Den lille foderlære Lær at fjerne hvepseboer Så n pakker du rammer Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt Stadevægt Stadevægten, som er blevet stillet til rådighed for foreningen er opsat under et af skolebigården langstroth-stader. Apparaturet måler dagligt stadets samlede vægt, temperaturen ude (max og min), temperaturen i yngellejet samt nedbøren på lokaliteten. Disse data sendes via mobilnettet til et forskningscenter i Tyskland, tilbage til DBF og videre til Finn Steno. Læs videre på side 2 Generalforsamling Hørsholm og Omegns Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2014 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Kammerådensvej 15. Formanden har ordet En forrygende sæson nærmer sig sin afslutning. Ikke nok med at vi kan glæde os over udsigten til en god høst, kan vi også glæde os over stor deltagelse på begynderkursus og mange nye biavlere i foreningen. Hvad mere er, så har vi for første gang afholdt sommerkursus i biavl for dem, der godt vil lære mere. Med tyve tilmeldte har der hver gang været stor deltagelse på vore spændende besøg rundt omkring i en række medlemmers bigårde. Alle har lært en masse, så mon ikke der også er noget, der heder sommerkursus i biavl næste år. Nu gælder det høsten. Mange høster sidste gang i august, så der bliver rift om honningslyngerne. Heldigvis har vi fire slynger og i år også en honningpresse til udlån. Skolebigårdens honning høstes lørdag den 9. august. Kom og vær med. Vi starter i skolebigården kl. 7 med at tage honning fra. Derefter går det løs med at slynge og presse honning i Hørsholm skoles skolekøkken. Invitationen gælder ikke mindst årets nye biavlere. Og så er der sæsonens sidste arrangementer, hvor biavlerforeningen viser flaget, fortæller om biavl og sælger honning fra skolebigården Først gælder det Country Fayre den 9. august i Birkerød (samme dag, vi høster) og derpå Farmer Market på Jagt og skovbrugsmuseet den 7. september. Få oplevelsen med og gør foreningen en tjeneste ved at passe boden en af dagene. Og så til det mere alvorlige. Vi mangler fortsat frivillige til foreningens mange opgaver. Vi har nu en bigårdsmester for langstroth-afsnittet: Finn Steno, men mangler fortsat ansvarlige til 12x10 og Lavnormal-afsnittene. Med tre bigårdsmestre og en ansvarlig for Bi-pavillon og redskabssur, kunne vi samle en fuld materielgruppe. Ole Michael SKAL KONTINGENTET OMSIDER STIGE? DET BESLUTTER VI PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

2 2 Skolebigården OBSERVATIONSBIGÅRD Fortsat fra forsiden.. Som biavlere kan vi selv få glæde af målingerne. Temperaturudviklingen viser fx, hvornår bierne begynder at yngle om foråret, vægten, hvornår der er træk osv. Sammen med Finn Steno er det John Brinck, som har ansvaret for, at alt i dette forsøg forløber planmæssigt. Følg selv med på Klik Sjælland og vælg stadevægt Hørsholm. Pollenanalyse Trugstade med pollenfælde. Projektet er en videreførelse af projekt "Biernes Fødegrundlag", som overgår i internationalt regi. Formålet med pollenindsamlingen er at afdække, hvilke planter bierne besøger på forskellige lokaliteter og på forskellige tider af året. Der skal samles pollen ind hver tredje uge. Mængde og farvesammensætning indtastes på en hjemmeside og prøver indsendes til videre analyse. DBF har stillet tre pollenfælder til rådighed. I skolebigården er de monteret på tre 12x10 trugstader. Marius Olesen har fået ansvaret for denne opgave. Økologisk bekæmpelse af varroamider Formålet med dette projekt er at finde evt. alternativer til den "Sikre Strategi". Det er et Fælles Nordisk projekt, hvor der hen over sæsonen skal gennemføres flere forsøg med opsamling af data. I skolebigården lægger seks stader hus til undersøgelserne, hvoraf de tre udgør kontrolgruppen. Testgruppen omfatter de to langstroth-familier og en lavnormalfamilie, alle opstablingsstader. De tre Hugo-stader udgør kontrolgruppen. Modsat kontrolgruppen, sker der i testgruppen droneyngel-fratagning. Alle stader leverer tavlestykker, som fryses m.h.p. nøjagtig mideoptælling. Yderligere laves der forsøg med at tælle varroamider ved hjælp af den såkaldte flormelismetode. Flere forskellige måder at bekæmpe varroamider vil komme på tale i tilknytning til projektet; alt sammen med det formål at finde frem til bedre og mere enkle varroa-bekæmpelsesmetoder. Ole Sam Nielsen (Bi-Sam) er tovholder på varroamide projektet, idet han får hjælp af Kirsten Wielandt og Lise Lotte Christensen. Reinvationsforsøg Til dette forsøg er der vest for skolebigårdden opstillet et stade til gennemførelse af midetælling i forbindelse med reinvation. Her vil der konstant blive brugt kraftige pesticider, således alle mider, som bringes med hjem af bierne, falder døde om på bunden. Miderne optælles ugentligt. Derved fås et indtryk af, i hvilket omfang bierne rent faktisk aflægger besøg hos "fætre og kusiner" i nabo-bifamilier. Voks og honning fra dette stade er generelt uanvendelig pga. brugen af pesticider, og stadet brændes efter forsøgsperiodens ophør. Bi-Sam står alene for gennemførelse af dette forsøg. Til gavn for forskningen og til glæde for os selv Nogle af forsøgsmidlerne går direkte til køb af grej og til udførelse forsøgsopgaverne, så her opnår Hørsholm og Omegns Biavlerforening en lille ekstra indtægt. På den måde får skolebigården lidt ud af at bidrage til forskningen. Hvortil kommer fordelen ved konstant at have en stadevægt i baghaven Læs Finn Stenos fulde artikel på hjemmesiden Møn retur Et veldækket sommer-morgenbord i Jens og Åses Ovale have var den hyggelige start og ramme om årets tour de force- sommerudflugt. Undervejs fik vi købt ind hos Heino og i år tog Hans Jørn & Lisbet Kolmos imod os på Marjatta: et Rudolf Steiner pædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Mens Hans Jørn bl.a. arbejder med egne bier og honningbandager på Odense Universitetshospital, er Lisbet leder af Marjatta bevægelsen. På Nyord viste en energisk Honning- Pige (Betinna Woller) os renparringsstationen for Buckfastbier og strøede med rund hånd om sig med gode råd, tips og ideer. Fx: Brug engangs-handsker, når du har hænderne i bistadet. Ikke opvaskehandsker. Engangshandsker. Selv om de er tynde, flyver bierne forbi. Og engangshandsker mindsker sygdomssmitten. Hørsholm og Omegns Biavlerforening Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: Kasserer: Bjarne Sørensen, Rødlersvej 46, 2990 Nivå, tlf.: Bank: Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen, Peter Hørning, Kirsten Wielandt, Hans Kjærgaard og Ole Sam Nielsen (BI-Sam). Kyndige biavlere: Ejner Olsen ( ), Bjarne Sørensen ( ), Peter Hørning ( ), Ole Sam Nielsen ( ), Peter Talmark ( ), Søren Wium-Andersen ( ) og Jens Blume Larsen ( ). Alle kyndige biavlere syner bifamilier og udsteder sundhedsattester. Skolebigård: Vintermøder: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej. Mødelokalet, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm lige vest for gågaden.

3 Sommerkursus i biavl - en ny aktivitet i foreningen Som noget nyt har der i år været afholdt sommerkursus i biavl. Ind over sommeren er det blevet til ti møder, hvor et hold på mellem 10 og 15 biavlere har mødtes for at trække på de gamles erfaring og for at lære me- Der har længe været efterspørgsel efter et kursus til opfølgning på begynderkursus. Samtidig har der været et stort behov for flere medlemmer, der kunne give råd og vejledning til alle de mange nye, der er kommet til. Så i år skulle det være. Som vi kunne berette i april-nummeret af Bi- Ord var der seks biavlere med 2, 3 eller 4 års erfaring, der havde meldt tilbage, at de godt ville deltage. Derefter gik det stærkt. Flere meldte sig, og nyee biavlere med blot et års erfaring, men sultne på at lære mere fik lov til at være med. Dermed endte vi med at have 21 tilmeldte på kurset. Det viste sig hurtigt, at det slet ikke gjorde noget, at nogen vidste mere end andre. Tværtimod gav det en god debat undervejs. Så fra at være et kursus for erfarne biavler, blev det til Sommerkursus i biavl. Ole Michael havde fra begyndelsen skitseret et program og lavede aftaler med nogle af de mest erfarne biavlere i foreningen. Men hurtigt udviklede programmet sig sådan, at vi skiftevis besøgte erfarne biavler og skiftevis besøgte mindre erfarne biavlere, deriblandt flere af kursusdeltagerne selv. Hver gang blev der taget et nye emner op. Som eksempler på emner, kan nævnes: bisygdomme, hurtig tilstandsvurdering, tidlig klargøring af vinterleje, dronninger til eget forbrug, korrekt honningbehandling, fremstilling aflæggere og udskiftning af dronninger. Inden det er slut, kommer kurset til at løbe over ti aftener, hvor en aften blev konverteret til en lørdag formiddag. Det var den lørdag, hvor vi besøgte Frydenlund Frugtplantage, og Ejner Olsen fortalte om sin driftsform og hvordan man finder en dronning og smider hende ned under gitteret, når honninghøsten kan øjnes i horisonten. Det var samme lørdag, hvor bestyreren af Frydenlund frugtplantage og salgsbod fortalte om plantagen og det store salg af æblemost og honning. Kurset lægger op til en gentagelse næste år, selvom et kursus som dette aldrig kan gentages, ment blot blive endnu bedre. 3 Lær at fjerne hvepseboer Man skal ikke være biavler ret længe, før man får en henvendelse fra en bekendt eller nabo, som har et bibo, man godt må få mod, at man selv henter det. Er vi i juli eller august måned, ved man godt, at det ikke er et bibo, men et hvepse eller gedehamsebo, der er tale om. Nu kan man vælge at forklare den pågældende om forskellen mellem hvepse og bier, at hvepse har gul og sortstribet bagkrop, har hvepsetalje, bygger af papmache og ikke af voks osv. Man kan også vælge at fjerne hvepseboet og på den måde glæde naboen. I de fleste tilfælde er det ganske enkelt. Frit hængende hvepseboer kan man uskadeliggøre ved at holde en pose op omkring boet og med en spartel eller et stadejern skære boet frit så det falder ned i posen og derpå træde posen flad. Hænger boet et stede, hvor man kan bruge åben ild, kan en gasflamme hurtigt gøre det af med mindre hvepseboer. Værre er det, hvis hvepseboet ligger skjult i en hulmur eller hænger under en træterrasse, så man ikke kan komme til. Her er der ikke andet at gøre en at spraye en gift ind i boet, eller forgifte indgangen. De erfarne kender mange tricks. Som alternativ til at fjerne et hvepsebo, kan man fortælle den, der vil have det væk, at det uddør og forsvinder af sig selv i oktober måned, og ikke vender tilbage samme sted igen. Modsat bier, har hvepse deres storhedstid i sensommeren. Først da har hvepseboet fået en sådan størrelse, at man lægger mærke til det. Det skyldes naturligvis, at hvepseboet skal bygges op fra grunde hvert år, da det kun er hvepsedronningen, der overvintrer. Hugo Olsen var indtil sin død sidste år den alle henvendte sig til for at få fjernet hvepsereder, som han kaldte det. I dag kan kun få håndværket. En af dem er vores kasserer Bjarne Sørensen i Nivå. Har du brug for nogle staldtips, skal du kontakte Bjarne og høre nærmere. Skadedyrsbekæmperen tager et høj pris for at fjerne hvepseboer. Vi biavlere gør det lidt billigere, men skal naturligvis have noget for ulejligheden. Ole Michael Lørdag den 9.august Årets honning-høst-dag Årets honning-høst-dag er kulminationen på alle årets aktiviteter. Igen i år går det løs den anden lørdag i august. Der er her vi fra morgenstunden tager honning fra i skolebigården. Kom kl. 7, hvis du skal se hvordan man tager honning fra uden at bliver uvenner med bierne. Vi tager honning fra i alle bistader, også dem vi har brugt til begynderkursus. Så til alle på begynder, der var med til at passe en bifamilie i maj, kom forbi og se hvor meget honning, din bifamilie har givet. Se hvordan man lister honning fra bifamilien og derpå fodrer den. Dernæst fragter vi tavlerne hen på Hørsholm Skole, hvor vi har lånt skolekøkkenet. Her stiller vi op med både honningslynger og honningpresse. Kom og se, hvordan det foregår.

4 Ny Slynge i foreningen Vi har erstattet den gamle firesolds håndslynge med en ny Thomas 3- solds slynge med indbygget si. Den gamle var af for dårlig kvalitet. Låget gik let i stykker, og håndtag og udveksling gav hele tiden problemer. Så den gamle gav vi i bytte for en nye Thomas. Den nye slynge kan tage alle rammemål og svarer i princippet til den lille tøndeslynge, der udlånes i skolebigården. Blot er den større og langt mere stabil og effektiv i brug. Den indbyggede si og tre lave ben, gør det enkelt at tappe den færdige honning direkte fra slyngen. Med to greb skilles den på midten, og er dermed let at få ind i en bil. Reserver i god tid Reserver honningslynge og presse i god tid. Mange skal i gang med at høste honning her i august. Vil du være sikker på at have høstmaskinen den dag, du har planlagt, skal du reservere i god tid. Det er enkelt at reservere. Smid blot et mail på foreningen info-adresse: Desværre har vi endnu ikke fået lavet et automatisk bookingsystem på hjemmesiden, men arbejder på det. Tips til smarte og billige løsninger modtages gerne. 4 PRES DIN HONNING * PRES DIN HONNING Er du træt af at tråde rammer og skrælle voks, skulle du prøve at låne foreningens nye honningpresse. Foreningen har investeret i en honningpresse efter vægtstangsprincippet. Så nu kan du vælge mellem at slynge eller presse din honning. Det kan godt lade sig gøre at presse honning ud af tavlerne, selv om der er tråd i. Du vælger blot at skære uden om tråden og lægge stykker af vokstavle ned i pressen, eller du skærer gennem tråden, så hele tavlen kan gå i pressen på én gang. Det sidste kræver, at du tråder om, med mindre du bliver så glad for at presse, at du fremover helt undgår at sætte tråd i rammen. Der er andre fordele ved at presse. Honningen kommer til at indeholde meget mere pollen. Der gør at honningen smager af mere. Måske smager presset honning også af mere fordi, honning ikke splittes op i små dråber, men holdes samlet i sikarret. Det betyder alt andet lige, at der bliver flere aromastoffer i honningen. I stedet for tråd laver man en rille i bærelisten, fx med en stiksav. I den hæger vokstavlen løst ned indtil bierne bygger den fast. Den teknik bruger Ole Michael. Alternativt presser man kun tavler fra honningmagasiner. Så kan man helt undvære voks. Idet bierne blot skal have en trekantliste at starte på. Den teknik bruger Finn Steno. Den lille foderlære At indvintre sin bifamilie kan være lidt af en videnskab. Lær hvordan på vores hjmmeside: Slå op under medlemsservice og klik på Den lille foderlære. Der kan du se, om det er smartest at bruge flydende eller fast foder, og hvordan du i øvrigt gør det smartest. Orindeligt brugte man sukker, typisk perlemelis, fordi det er nemt at bruge. Sukker er igen ved at vinde indpas, bl.a. fordi man i dag kan få det økologisk. Køb glas direkte fra foreningens palle (SLUT MED GLAS-SALG I GOLFKLUBBEN) Du kan stadig købe glas direkte fra foreningens palle i Ole Michaels carport.enghave 21c. Glassene er de klassiske smalle 450 grams honningglas med metalguldlåg. Pris 3 kr. pr. stk. Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv glaskøb og overfør betaling til foreningens konto i PRES DIN HONNING PRES DIN HONNING

5 UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT 2015 Se Draculas akacie honning 2015-udflugten går til Rumænien, hvis der er interesse blandt HOBs medlemmer. Vil du med i min. fire dage - (én arbejdsdag)? Marius har stabler med bøger om biavl. Madopskrifter og videnskabelige afhandlinger. Selv i sengebordet kan han hente stakke af nye og gamle blade og bøger om både biavl og produkter som gele-royal, apilarnil (biernes foder til dronerne) bigiftsalver, propolistinktur, voks, pollentinktur osv. osv. Har du lyst til at se akacierne blomstre, og finde ud af om Dracula også havde en sød tand, er Marius frisk på at guide os rundt. Vi kunne fx besøge Forskningsinstitut for biavlsudvikling i Bukarest, en lokal biavlerforening i Brasov, Draculas slot, akaciehonning biavl, og helsebutikker med rigtig mange sideprodukter fra biavlen. Kunne du tænke dig at deltage i sådan en mini-forårsferie, som du selv vil kunne præge i detaljer - så send lige allan en mail på adressen: 5 Sats en enkelt arbejdsdag Afrejse efter endt arbejdsdag på første dagen: Vælg mellem: 30. april - 3. maj eller maj eller juni Marius - medlem nr og biavler på sin anden sæson har seks bifamilier. Næste år tænker Marius, at han har ti familier. Han vil gerne hurtigt nå op på 50 familier for så at vurdere om det vil være forbundet med stress at passe 200 familier. For biavlen skal være en hyggelig hobby og ikke en stressfaktor. Et økonomisk slag på tasken Hvis en lille dynamisk flok medlemmer i god tid kan komme overens om afrejsedagen og de første fire dage, er det selvfølgeligt muligt at forlænge udflugten individuelt. I øjeblikket kan man købe returbilletter til Bukarest for under 1300 kr. Overnatning i små hyggelige pensionater koster ca. 140 kr. pr. person. Solide middage med drikkevarer: 100 kr. Transport i Rumænien: ca. kr Så et slag på tasken ca kr. (med en dalende dagspris, jo længere, du har råd til at blive) for en hel ny indsigt i biavlens sidegeschæfter..

6 Voksklub Alle rammer, som bierne har brugt til yngel skal smeltes om og vaskes. 6 Aflever dine rammer mv. i carporten Enghave 21C torsdag den 28. august. Sørg for god emballering: For chauffør og medhjælper er det noget rigtig snask at stå med en gang uhåndterlige sække, der er dårligt mærkede. Kraftige blå transportsække købes i skolebigården, og de bliver sat frem til selvbetjening i carporten. Køb evt. en blå ydersæk, når du afleverer og svøb om på stedet. Og drop den hurtige løsning, at snige dig hurtigt afsted, fra sække, der lige nøjagtigt holdt til at blive løftet ud af din egen bil. Det koster 15 kr. pr. sæk. Husk både at betale og notér dit navn og dét antal sække du sender til Tappernøje på den fremlagte liste. For de, der ikke er registeret i voksklubben se reglerne på hjemmesiden. Sæt dig ind i reglerne, udskriv vokskluberklæringen og aflever den i carporten ved plastsækkene senest ved indlevering af dine rammer eller send en underskrevet pdf til foreningens mailadresse. 10 % rabat på fælles materielindkøb hos Bihuset Igen i år tilbyder Hørsholm og Omegns Biavlerforening alle medlemmer af Hørsholm og Omegns biavlerforening at være med på et sensommer-fællesindkøb i uge 32 - fra den 4. til den 10. august - (dine varer er så fremme hos Ole Michael senest fredag den 15. august lidt op af dagen, når fragtmanden er nået frem) - og igen i uge 34 - fra den 18. til den 24. august hos Bihuset. Bestil dine varer på Bihusets hjemmeside og du opnår rabat på 10 % og vær med på en fællestransport. Så n pakker du rammer 1. Stabel rammerne i bundter à maks rammer og bind dem sammen. Rammerne lægges let forskudt så hjørneklodserne kan passere hinanden og rammernes toppe og bunde flugter (ikke på kryds og tværs), så de fylder mindst muligt. Bind dem sammen med snor, så rammerne let kan holdes samlet, når de sænkes ned i smeltekarret. 2. Mærk hvert bundt med en solid mærkeseddel, bundet godt til den snor, der holder sammen på rammerne. Mærkesedlen skal kunne tåle smeltekarret. Brug mærkesedler af pap eller de såkaldte manilamærker. 3. Skriv tydeligt navn og Voksklub Nordsjælland forkortet :VK-NS og gerne Hørsholm. Da hver biavlers rammer bliver smeltet samlet, er det vigtigt, at mærkesedlerne er ens og tydeligt påført navn og tilhørsforhold. Af samme grund er det vigtig, at man kan se, hvor mange sække, der er fra den enkelte biavler. Dette klares ved at skrive: 1 á 5, 2 á 5 osv. til 5 á 5, hvis der fx er tale om 5 sække i alt. Tilhørsforholdet til en biavlerforening gøres ekstra tydeligt med en farve. Hørsholm og Omegns BF (HOBF) er tildelt farven blå. Sæt derfor en blå prik på mærkesedlerne. 4. Pak hvert bundt i kraftig plast eller to kraftige plastiksække. Bemærk: Der er ikke rabat på glas, foder og voks. Rabatten opnår du ved at bruge, kuponkoden hørbi. Er du ikke allerede forvejen oprettet som kunde i BiHuset, må du oprette dig som kunde før du kan bestille på fælles indkøbet. I bestillingen - under valg af transport - vælger du Varer til afhentning så kommer varerne med fællestransporten. Vi tager varerne med som returlæs, når vi leverer rammer til omsmeltning. Det betyder, at dine bestilte varer kan afhentes fra lørdag eftermiddag d. 30. august efter kl. 14 i carporten Enghave 21C i Rungsted. Ny voksbestilling klarer vi i november. Læs hvordan og hvornår i den kommende udgave af Biord. Mærk også posen yderst - helt som mærkaten på snoren inde i sækken, da det er en hjælp, når poser fra samme biavler skal samles, for at indholdet kan blive smeltet på én gang. 5.

7 7 Aktivitets-kalender Efterlønnere pas på Er du efterlønner skal du spise din egen honning eller forære den væk. Som efterlønner må du have bier som hobby. Men - du må ikke sælge så meget som eet eneste glas honning. Sælger du honning er der tale om selvstændig virksomhed. Velkommen til nye MEDLEMMER Peter Mollerup, Esrumvej 8A, 3000 Helsingør Falah Hamid, Kastaniens Kvarter 34, 2990 Nivå Peter Popowicz, Lykkevej 1, 2960 Rungsted Kyst Christian Scheel, Kong Georgsvej 21 B, 2950 Vedbæk Claus Nicolet, Strandvænget 5, 2960 Rungsted Kyst Lori Andersen, Græsdammen 21, 2840 Holte Skal vi ha ny formand? Går du med en formand i maven? Skal vi ha et stille dronninge skift? På generalforsamlingen den 29. oktober skal vi også vælge formand. Måske har du lyst til at løfte opgaven en tid: Et udadvendt halvårsjob. Lønnen udbetales i store sække hinsides. * Mandag den 4. august til søndag den 10. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes den 15. august i Ole Michaels carport, når fragtmanden er nået frem. * Onsdag den 6. august kl. 19. Vi sætter bitømmere på og gør klar til honninghøst lørdag. Der snakkes vinterleje, fodring, og fremstilling af reservefamilier. * Lørdag den 9. august kl. 7. Honninghøst og slyngning. Vi høster honning i skolebigården, viser hvordan man tager honning fra, laver vinterleje og fodrer. Slyngningen foregår samme formiddag i Skolekøkkenet på Hørsholm skole. * Lørdag den 9. august kl Country Fayre i Præstegårdshaven i Birkerød. Vi stiller op med honningsalg og bi-grej. Vær med til et hyggeligt arrangement. * Mandag den 18. august til søndag den 24. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes lørdag den 30. august efter kl. 14 i Ole Michaels carport. * Onsdag den 20. august kl. 19 Myresyrebehandling og varroakontrol i skolebigården. Få gulvpap og myresyre med hjem for blot 5 kr. pr. bifamilie. * Onsdag den 27. august kl. 19 Sæsonafslutning i Skolebigården. Husk kaffe og te og kage måske! * Torsdag 28. august VOKSKLUB: indsamling af brugte rammer til voksafsmeltning og rammevask i Bihuset, Tappernøje. Aflever torsdag aften på Enghave 21C i Rungsted. * Søndag den 7. september, kl Farmers Market på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Vi stiller op med mjød og nyslynget honning. Kom og giv hånd med honning- og mjødsmagsprøver. * Onsdag den 29. oktober kl Generalforsamling. Afholdes på Kammerrådensvej 15. * Søndag den 23. november kl Oxalsyredrypning i skolebigården. * Onsdag den 26. november kl Honningsmagning og dyst om årets bedste honning. Biavlere, der vil deltage i dysten møder op kl. 19 og afleverer et glas honning med etiket med navn. Kun en prøve pr. medlem pr. disciplin. Vi kårer både den bedste flydende og den bedste faste honning. Arrangementet afholdes det store mødelokal, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm.

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 85 august 2017 Store høstdag Årets store begivenhed er honninghøst i Skolebigården. Det er her, vi skal se, hvad vi har fået ud af årets anstrengelser,

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015 HONNING & JORDBÆR Lørdag den 20. juni var indbyggerne i Hørsholm inviteret til honning og jordbær -dag i Skolebigården. Mange tog imod

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed

Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed Hammel & Omegns Biavlerforening Skolebigården / Kursusvirksomhed 2014/PF/FT Kursus for fortsættere 2014. Kursustilbudet gælder de tre sidste års kursister. Undervisningsaftener: Vi starter med 2 teoriaftener

Læs mere

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften

Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Bi året 2017 Den praktiske biavl i skolebigården hver tirsdag aften Hver tirsdag aften sommeren igennem er der åbent hus i skolebigården. Det foregår fra kl. 18:00 og til ca. 20:30. Vi starter tirsdag

Læs mere

Skolebigården Praktiske del Version 1.0

Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Skolebigården Praktiske del Version 1.0 Indhold Indledning...3 Skolebigården...4 Find vej...4 Bistader...4 Stadegruppe...5 Uge 17 - Start i skolebigården...6 God praksis...6 Rengøring af stadebund...6

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 1. maj 2011 nr. 29 Emnerne: Den nye bifamilie Honningmagasiner Magasin på trugstadet Dronningegitter, hvorfor og hvordan? At

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 11. maj 2013 nr. 44 Emnerne: Specialnummer for nye biavlere Den nye bifamilie Gamle fodertavler Udvidelsen Honningmagasiner

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Nyhedsbrev april 2011

Nyhedsbrev april 2011 Nyhedsbrev april 2011 Kære biavler Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Nu summer bierne igen derude og vi skal hjælpe dem til de bedste rammer for at udvikle sig. Her i nyhedsbrevet kan du læse om Arrangementet

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum

Undervisningsplan. Skolebigården. frank toftum 19-02-2017 Undervisningsplan Skolebigården frank toftum 1. Eftersyn af bifamilierne: Det 1. eftersyn af bi familierne kan først finde sted efter at bierne har været på renselsesudflugt, så forstyrrelse

Læs mere

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 APRIL 2015

Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 APRIL 2015 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 APRIL 2015 Ska vi ha flere skolebigårde Vi kan ikke længere være i skolebigården i Rungsted Hegn. Begynderkursus må gennemføres over to aftener

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Økologisk biavl i Danmark

Økologisk biavl i Danmark Økologisk biavl i Danmark 17.30-18.30 Velkomst og spisning 18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 79 * 2016

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 79 * 2016 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 79 * 2016 Ny biavlerforening ved Mariehøj Formanden har ordet Bag ved Gl. Holtegård og tæt på Mariehøj kulturcenter, har Rudersdal kommune sat plads

Læs mere

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende)

Kursus i biavl Præsentation. Formål. Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 1:4 2 Præsentation Bitta Uddannelse: Biolog Bier siden 2010 (3 familier i 1 bigård-assisterende) Morten KABF bestyrelsesmedlem 2013-2015 Kyndig biavler Bier siden 2010

Læs mere

Sommer program 2016

Sommer program 2016 1 Sommer program 2016 www.aarhusbiavl.dk Skolebigården ligger på Agerbæksvej 14 i Risskov bag ved Jordbrugets Uddannelsescenters laboratorium. Vi mødes hver mandag aften kl. 19.00 ca. 21.30. fra mandag

Læs mere

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside!

Formanden har ordet. Knud P.s. besøg vores nye hjemmeside! Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20 99 12 10 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 22. juni 2010 nr. 22 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om aflæggere...3 Voksklub...4 Bestyrelsen 2009-2010...5 Skolebigården op på væggen...6 Hus og Park...6 Nybegynderkursus

Læs mere

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang.

Formanden har Ordet. Nu håber vi på lidt varme og inden længe vil vinterrapsen begynde at blomstre, så den travle og spændende tid går i gang. Formanden har Ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Knud Rughave Chr. Lundsvej 115 5800 Nyborg Tlf: 30 35 77 85 Sekretær Jette Larsen Lersey Allé

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole

Formandens beretning. 28. januar Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole 28. januar 2014 Generalforsamling i Hammel og Omegns Biavlerforening Den 30. januar 2014 Frijsendal Friskole Formandens beretning Skolebigården Årets sæson i skolebigården på Klintholm startede torsdag

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 NOVEMBER 2015. Ved 5000 varroamider bryder familien sammen.

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 NOVEMBER 2015. Ved 5000 varroamider bryder familien sammen. Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 NOVEMBER 2015 Formanden har ordet Det blev et lidt træls sæson at være biavler i. Ikke nok med at vi oplevede historiens største antal sværme. Det

Læs mere

Nye Bifamilier og Dronningeskift

Nye Bifamilier og Dronningeskift Nye Bifamilier og Dronningeskift Simple og sikre metoder NBV s Begynderkursus 2017 Dronningeskift Hvorfor dronningeskift? Det anbefales at skifte dronningen når hun er 2 år gammel rigtig gode dronninger

Læs mere

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter

Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter Hammel og Omegns Biavlerforening (HOB) Referat fra Generalforsamling den 26. januar 2017. Som en del af referatet ligger Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 26. januar 2017 kl. 19 i Gjern Kultur-

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) 23.04 x x 1 5 4 Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2013. Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Program 2013 Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 13. maj 2013 nr. 45 Emnerne: Trækket starter! Fratage fodertavler Sammenlægninger Udvidelsen - hvornår og hvordan Dronetavlen

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Alssund Biavlerforening

Alssund Biavlerforening Alssund Biavlerforening Sommer program 2015 APRIL Onsdag den 8/4 kl. 19.00. Sønderborg Roklub Film aften. Pris DKK 25,00 En hygge aften hvor vi ser filmen More than honey. Denne film sætter lup på den

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening Vinterprogram 2010 Ringe og omegns biavlerforening Vinterprogram Vinter Vinter så mørk, bli` hvid Vinter, vinter så kold, men dog blid. Vi har sammensat

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Husk tilmelding til stationslederen i god tid

Husk tilmelding til stationslederen i god tid Vejledning i fremstilling af parrekasetter til parrestationerne Parringsfamilier til parringsstationerne For at opnå et godt resultat på parringsstationerne er det vigtigt, at klargøringen af parrekassetten

Læs mere

Men inden du går igang, tjek at alle delene er der. Der skal være;

Men inden du går igang, tjek at alle delene er der. Der skal være; Brugsanvisning til honnningpressen. Vægtstangspressen. Honningpresning er et honning-høst alternativ til slyngning af honning. Ved presningen iltes honningen ikke så kraftigt som ved slyngningen, hvilket

Læs mere

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994

Af Poul Erik Sørensen, Hårby. Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 Af Poul Erik Sørensen, Hårby Kilde: Tidsskrift for Biavl nr. 5, side 131-134. 1994 I denne artikel gives en beskrivelse af hvordan parringskassetter kan passes, så der i en sæson kan parres op til 4 dronninger,

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 17. juni 2012 nr. 38 Emnerne: Aflæggere, hvorfor? Sådan laves en aflægger Beskyttelse mod røveri Tidsfristerne N Aflæggere,

Læs mere

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling

NYHEDSBREV 3 / Referat generalforsamling NYHEDSBREV 3 / 2017 Referat generalforsamling 25.01. 2017 1. Valg af dirigent: Niels Bjerg blev valgt To stemmetællere: Finn og Kenneth valgt, Referent: Vyke. 2. Bestyrelsens beretning: Uddannelsesudvalget:

Læs mere

1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning

1. Biernes bolig. 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning 1. Biernes bolig 7a. De tre slags bier: Arbejder Drone Dronning Biernes naturlige bolig er et hult træ eller en klippespalte. Rumfanget skal være omkring 50 liter, og indgangen skal være snæver, så den

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ

Høst (Tvl) Foder (Lit) x x Dronetavle ikke udbygget. HEJ Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Grøn Oprindelse: datter af Tonny Tychsen dronning linie 276, tilsat 27.06.2014 Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre behandling

Læs mere

Det Normale Sværmeforløb

Det Normale Sværmeforløb Sværmehindring Det Normale Sværmeforløb Sværmtrangen starter typisk i forsommeren maj-juni når der har været et par uger med godt vejr og træk og stadevægten begynder at s:ge Pladsen er måske blevet for

Læs mere

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den !

INDHOLD I DETTE NUMMER! Fastelavn på Steins Plads! Cykeldagen 2016! Loppemarked den ! Havevandring den ! Maj 2016 INDHOLD I DETTE NUMMER Fastelavn på Steins Plads Cykeldagen 2016 Loppemarked den 05.6.2016 Havevandring den 12.06.2016 Adresseliste Kære Naboer, Så blev det efterhånden forår. Vi kan nu for alvor

Læs mere

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard

Yderlige oplysninger og tilmelding kan ske ved henvend til Raymond Dyndegaard Så står en ny sæson for døren, og i modsætning til sidste år, ser det ud til at vi har haft e god overvintring, der lover godt for den kommende honninghøst. At bierne har holdt sig i ro i adskillige måneder

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Bisløjd i nye omgivelser...4 Indkøb af bidragt fra England...5 Mere om bier i det offentlige rum...6 Ordinær generalforsamling...7

Læs mere

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det?

Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder. De første møder med bierne hvordan er det? Ny biavler Oplevelser som begynder at opsamle know-how på alle måder De første møder med bierne hvordan er det? - Min biavl omfang mv. - Valg af stadetype, overvejelser om materiel - erfaringer fra afprøvning

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Høst (Tvl) Foder (Lit)

Høst (Tvl) Foder (Lit) Apidea: Syd, Vest, Nord Type: Tre Apidea parringskassetter er Oprindelse: Tre uparrede dronninger fra Peter Stougaard, linje 474 Æg STADE S, V, N. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat

Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg Dronning: Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat Stade nr.: 1 Type: 12 x 10 trugstade på varmbyg : Blå Oprindelse: datterdatter af Tonny Tychsen dronning (linie 276, tilsat 27.06.2014) Æg STADE 1. Bemærkninger: bl.a. sværmtendens / myresyre og oxalsyre

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012...

RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... RØRPOSTEN HAVEPRÆMIER 2012... Ved en lille sammenkomst, i kassererens have, uddeltes de traditionelle havepræmier, til de dygtige havelejere, som har vundet året dyst i veldyrket have. Årgang 3 nummer

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 18 Juni 2013 Lathyrushaven Indhold: Glæd jer til årets sommerfest i Lathyrushaven Nu vi er ved sommeren - Nye

Læs mere

Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin

Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin Varroabekæmpelse med myresyre og efterkontrol med Perizin I november 1994 skrev C.C. Henriksen, der dengang var SDE s medlem af Statens Bisygdomsnævn, en artikel om den - efter hans opfattelse - forfejlede

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen voksenuddannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU131-MAT/D Torsdag den 12. december 2013 kl. 9.00-13.00 Bier og biavl Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 3. marts 2013 nr. 42 Emnerne: Er der liv? Renselsesflugten Foderbeholdning Fodring Rensning af bunde (opstabling) Rensning af

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010

Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Det er nemmest og billigst at bruge mail, så opdater / videregiv din mailadresse til foreningen her: postsalten@hotmail.com Honning Tidende Ringe og Omegns Biavlerforening sommerprogram 2010 Kalenderen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015 Hørsholm og Omegns Biavlerforening 28. januar 2015 Hvem er Danmarks Biavlerforening? Videns- og interesseorganisation for Danmarks 5000 biavlere Ca. 100.000 bifamilier eller 4 mia. bier Medlemsfremgang

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE

ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE ARBEJDSTEGNING TIL 3-RAMMERS LAVNORMAL OBSERVATIONSSTADE Tegning: Klaus Langschwager Frontrude af plexiglas, 4-5 mm tykt. 780 x 405 (+ 0-3). Udfræsning - skæring af riller udføres 0,5 mm bredere end glastykkelse.

Læs mere

April 2015 21. årgang nr. 1

April 2015 21. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Vi er friske til en ny sæson. Er du?... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Honninganalyser KVBB... 6 Kursus

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder.

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. 2 Februar 2009 TIDSSKRIFT FOR BIAVL En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. BIER I HAVEN Af Danmarks Biavlerforenings 4.000 medlemmer, er mange små biavlere, som har

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som

er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som 2015 er en af Skandinaviens største honningproducenter. Produkterne sælges som Vores honningproduktion bygger på traditioner helt tilbage fra 1921. Biavlen var oprindeligt et familieforetagende, der er

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2017 Kære alle, Så blev det marts måned, og det er meget lysere nu. Herligt at dagene allerede er blevet næsten 2 timer længere. På Hospice har der været

Læs mere

April 2013 19. årgang nr. 1

April 2013 19. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Klar til en dejlig sommer, blomster og bier?... 3 Rekordtilmelding til årets begynderkursus... 4 Dronningekursus... 4 Sponsorstøtte...

Læs mere

Når bier sværmer... Hvorfor beskæftige sig med emnet?

Når bier sværmer... Hvorfor beskæftige sig med emnet? Hvorfor beskæftige sig med emnet? sværmer... Når bier Biavlerens problem: - Bifamilien bliver stærkt reduceret - Der mangler 1 kg honning i stadet - En eller flere uvirksomme dronninger - Tiden går, -

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere