OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt"

Transkript

1 1 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 73 August 2014 OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg Skolebigården nu også OBSERVATIONSBIGÅRD Mange, der er kommet i skolebigården hen over sommeren har sikkert bemærket, at der har været travlhed om aktiviteter ud over de sædvanlige. Det skyldes, at skolebigården er blevet udpeget til Forsøgs- og observationsbigård. Skolebigården deltager i fire forsøg: Vejning af nektarindsamling, pollenanalyse, test af økologisk varroabekæmpelse og, midetælling ved reinvation. Alle registreringer og forsøg sker i i samarbejde med Danmarks Biavlerforening (DBF), og planen er, at alle registreringer og forsøg skal løbe til og med DBF har i mange år lavet praktisk forsøgsarbejde. Det nye er, at lokalforeningerne i større udstrækning involveres i dette forsøgsarbejde. Dette hænger igen sammen med, at Statens Biforsøg i Flakkebjerg (under Århus Universitet) har indskrænket voldsomt. En større sum af midler fra forskningspuljer i EU og Danmark har med andre ord gjort det nødvendigt at uddelegere opgaverne. Såvel private som skolebigårde har fået tilbud om at deltage i de forskellige forsøg. Læs mere i Tidsskrift for Biavl nr I dette nummer Skolebigården nu observationsbigård Sommerudflugt: Møn retur Året honning-høst-dag Få 10 % rabat hos Heino Sommerkursus i biavl 2015 sommerudflugt til Rumænien Den lille foderlære Lær at fjerne hvepseboer Så n pakker du rammer Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt Stadevægt Stadevægten, som er blevet stillet til rådighed for foreningen er opsat under et af skolebigården langstroth-stader. Apparaturet måler dagligt stadets samlede vægt, temperaturen ude (max og min), temperaturen i yngellejet samt nedbøren på lokaliteten. Disse data sendes via mobilnettet til et forskningscenter i Tyskland, tilbage til DBF og videre til Finn Steno. Læs videre på side 2 Generalforsamling Hørsholm og Omegns Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2014 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Kammerådensvej 15. Formanden har ordet En forrygende sæson nærmer sig sin afslutning. Ikke nok med at vi kan glæde os over udsigten til en god høst, kan vi også glæde os over stor deltagelse på begynderkursus og mange nye biavlere i foreningen. Hvad mere er, så har vi for første gang afholdt sommerkursus i biavl for dem, der godt vil lære mere. Med tyve tilmeldte har der hver gang været stor deltagelse på vore spændende besøg rundt omkring i en række medlemmers bigårde. Alle har lært en masse, så mon ikke der også er noget, der heder sommerkursus i biavl næste år. Nu gælder det høsten. Mange høster sidste gang i august, så der bliver rift om honningslyngerne. Heldigvis har vi fire slynger og i år også en honningpresse til udlån. Skolebigårdens honning høstes lørdag den 9. august. Kom og vær med. Vi starter i skolebigården kl. 7 med at tage honning fra. Derefter går det løs med at slynge og presse honning i Hørsholm skoles skolekøkken. Invitationen gælder ikke mindst årets nye biavlere. Og så er der sæsonens sidste arrangementer, hvor biavlerforeningen viser flaget, fortæller om biavl og sælger honning fra skolebigården Først gælder det Country Fayre den 9. august i Birkerød (samme dag, vi høster) og derpå Farmer Market på Jagt og skovbrugsmuseet den 7. september. Få oplevelsen med og gør foreningen en tjeneste ved at passe boden en af dagene. Og så til det mere alvorlige. Vi mangler fortsat frivillige til foreningens mange opgaver. Vi har nu en bigårdsmester for langstroth-afsnittet: Finn Steno, men mangler fortsat ansvarlige til 12x10 og Lavnormal-afsnittene. Med tre bigårdsmestre og en ansvarlig for Bi-pavillon og redskabssur, kunne vi samle en fuld materielgruppe. Ole Michael SKAL KONTINGENTET OMSIDER STIGE? DET BESLUTTER VI PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

2 2 Skolebigården OBSERVATIONSBIGÅRD Fortsat fra forsiden.. Som biavlere kan vi selv få glæde af målingerne. Temperaturudviklingen viser fx, hvornår bierne begynder at yngle om foråret, vægten, hvornår der er træk osv. Sammen med Finn Steno er det John Brinck, som har ansvaret for, at alt i dette forsøg forløber planmæssigt. Følg selv med på Klik Sjælland og vælg stadevægt Hørsholm. Pollenanalyse Trugstade med pollenfælde. Projektet er en videreførelse af projekt "Biernes Fødegrundlag", som overgår i internationalt regi. Formålet med pollenindsamlingen er at afdække, hvilke planter bierne besøger på forskellige lokaliteter og på forskellige tider af året. Der skal samles pollen ind hver tredje uge. Mængde og farvesammensætning indtastes på en hjemmeside og prøver indsendes til videre analyse. DBF har stillet tre pollenfælder til rådighed. I skolebigården er de monteret på tre 12x10 trugstader. Marius Olesen har fået ansvaret for denne opgave. Økologisk bekæmpelse af varroamider Formålet med dette projekt er at finde evt. alternativer til den "Sikre Strategi". Det er et Fælles Nordisk projekt, hvor der hen over sæsonen skal gennemføres flere forsøg med opsamling af data. I skolebigården lægger seks stader hus til undersøgelserne, hvoraf de tre udgør kontrolgruppen. Testgruppen omfatter de to langstroth-familier og en lavnormalfamilie, alle opstablingsstader. De tre Hugo-stader udgør kontrolgruppen. Modsat kontrolgruppen, sker der i testgruppen droneyngel-fratagning. Alle stader leverer tavlestykker, som fryses m.h.p. nøjagtig mideoptælling. Yderligere laves der forsøg med at tælle varroamider ved hjælp af den såkaldte flormelismetode. Flere forskellige måder at bekæmpe varroamider vil komme på tale i tilknytning til projektet; alt sammen med det formål at finde frem til bedre og mere enkle varroa-bekæmpelsesmetoder. Ole Sam Nielsen (Bi-Sam) er tovholder på varroamide projektet, idet han får hjælp af Kirsten Wielandt og Lise Lotte Christensen. Reinvationsforsøg Til dette forsøg er der vest for skolebigårdden opstillet et stade til gennemførelse af midetælling i forbindelse med reinvation. Her vil der konstant blive brugt kraftige pesticider, således alle mider, som bringes med hjem af bierne, falder døde om på bunden. Miderne optælles ugentligt. Derved fås et indtryk af, i hvilket omfang bierne rent faktisk aflægger besøg hos "fætre og kusiner" i nabo-bifamilier. Voks og honning fra dette stade er generelt uanvendelig pga. brugen af pesticider, og stadet brændes efter forsøgsperiodens ophør. Bi-Sam står alene for gennemførelse af dette forsøg. Til gavn for forskningen og til glæde for os selv Nogle af forsøgsmidlerne går direkte til køb af grej og til udførelse forsøgsopgaverne, så her opnår Hørsholm og Omegns Biavlerforening en lille ekstra indtægt. På den måde får skolebigården lidt ud af at bidrage til forskningen. Hvortil kommer fordelen ved konstant at have en stadevægt i baghaven Læs Finn Stenos fulde artikel på hjemmesiden Møn retur Et veldækket sommer-morgenbord i Jens og Åses Ovale have var den hyggelige start og ramme om årets tour de force- sommerudflugt. Undervejs fik vi købt ind hos Heino og i år tog Hans Jørn & Lisbet Kolmos imod os på Marjatta: et Rudolf Steiner pædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Mens Hans Jørn bl.a. arbejder med egne bier og honningbandager på Odense Universitetshospital, er Lisbet leder af Marjatta bevægelsen. På Nyord viste en energisk Honning- Pige (Betinna Woller) os renparringsstationen for Buckfastbier og strøede med rund hånd om sig med gode råd, tips og ideer. Fx: Brug engangs-handsker, når du har hænderne i bistadet. Ikke opvaskehandsker. Engangshandsker. Selv om de er tynde, flyver bierne forbi. Og engangshandsker mindsker sygdomssmitten. Hørsholm og Omegns Biavlerforening Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: Kasserer: Bjarne Sørensen, Rødlersvej 46, 2990 Nivå, tlf.: Bank: Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen, Peter Hørning, Kirsten Wielandt, Hans Kjærgaard og Ole Sam Nielsen (BI-Sam). Kyndige biavlere: Ejner Olsen ( ), Bjarne Sørensen ( ), Peter Hørning ( ), Ole Sam Nielsen ( ), Peter Talmark ( ), Søren Wium-Andersen ( ) og Jens Blume Larsen ( ). Alle kyndige biavlere syner bifamilier og udsteder sundhedsattester. Skolebigård: Vintermøder: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej. Mødelokalet, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm lige vest for gågaden.

3 Sommerkursus i biavl - en ny aktivitet i foreningen Som noget nyt har der i år været afholdt sommerkursus i biavl. Ind over sommeren er det blevet til ti møder, hvor et hold på mellem 10 og 15 biavlere har mødtes for at trække på de gamles erfaring og for at lære me- Der har længe været efterspørgsel efter et kursus til opfølgning på begynderkursus. Samtidig har der været et stort behov for flere medlemmer, der kunne give råd og vejledning til alle de mange nye, der er kommet til. Så i år skulle det være. Som vi kunne berette i april-nummeret af Bi- Ord var der seks biavlere med 2, 3 eller 4 års erfaring, der havde meldt tilbage, at de godt ville deltage. Derefter gik det stærkt. Flere meldte sig, og nyee biavlere med blot et års erfaring, men sultne på at lære mere fik lov til at være med. Dermed endte vi med at have 21 tilmeldte på kurset. Det viste sig hurtigt, at det slet ikke gjorde noget, at nogen vidste mere end andre. Tværtimod gav det en god debat undervejs. Så fra at være et kursus for erfarne biavler, blev det til Sommerkursus i biavl. Ole Michael havde fra begyndelsen skitseret et program og lavede aftaler med nogle af de mest erfarne biavlere i foreningen. Men hurtigt udviklede programmet sig sådan, at vi skiftevis besøgte erfarne biavler og skiftevis besøgte mindre erfarne biavlere, deriblandt flere af kursusdeltagerne selv. Hver gang blev der taget et nye emner op. Som eksempler på emner, kan nævnes: bisygdomme, hurtig tilstandsvurdering, tidlig klargøring af vinterleje, dronninger til eget forbrug, korrekt honningbehandling, fremstilling aflæggere og udskiftning af dronninger. Inden det er slut, kommer kurset til at løbe over ti aftener, hvor en aften blev konverteret til en lørdag formiddag. Det var den lørdag, hvor vi besøgte Frydenlund Frugtplantage, og Ejner Olsen fortalte om sin driftsform og hvordan man finder en dronning og smider hende ned under gitteret, når honninghøsten kan øjnes i horisonten. Det var samme lørdag, hvor bestyreren af Frydenlund frugtplantage og salgsbod fortalte om plantagen og det store salg af æblemost og honning. Kurset lægger op til en gentagelse næste år, selvom et kursus som dette aldrig kan gentages, ment blot blive endnu bedre. 3 Lær at fjerne hvepseboer Man skal ikke være biavler ret længe, før man får en henvendelse fra en bekendt eller nabo, som har et bibo, man godt må få mod, at man selv henter det. Er vi i juli eller august måned, ved man godt, at det ikke er et bibo, men et hvepse eller gedehamsebo, der er tale om. Nu kan man vælge at forklare den pågældende om forskellen mellem hvepse og bier, at hvepse har gul og sortstribet bagkrop, har hvepsetalje, bygger af papmache og ikke af voks osv. Man kan også vælge at fjerne hvepseboet og på den måde glæde naboen. I de fleste tilfælde er det ganske enkelt. Frit hængende hvepseboer kan man uskadeliggøre ved at holde en pose op omkring boet og med en spartel eller et stadejern skære boet frit så det falder ned i posen og derpå træde posen flad. Hænger boet et stede, hvor man kan bruge åben ild, kan en gasflamme hurtigt gøre det af med mindre hvepseboer. Værre er det, hvis hvepseboet ligger skjult i en hulmur eller hænger under en træterrasse, så man ikke kan komme til. Her er der ikke andet at gøre en at spraye en gift ind i boet, eller forgifte indgangen. De erfarne kender mange tricks. Som alternativ til at fjerne et hvepsebo, kan man fortælle den, der vil have det væk, at det uddør og forsvinder af sig selv i oktober måned, og ikke vender tilbage samme sted igen. Modsat bier, har hvepse deres storhedstid i sensommeren. Først da har hvepseboet fået en sådan størrelse, at man lægger mærke til det. Det skyldes naturligvis, at hvepseboet skal bygges op fra grunde hvert år, da det kun er hvepsedronningen, der overvintrer. Hugo Olsen var indtil sin død sidste år den alle henvendte sig til for at få fjernet hvepsereder, som han kaldte det. I dag kan kun få håndværket. En af dem er vores kasserer Bjarne Sørensen i Nivå. Har du brug for nogle staldtips, skal du kontakte Bjarne og høre nærmere. Skadedyrsbekæmperen tager et høj pris for at fjerne hvepseboer. Vi biavlere gør det lidt billigere, men skal naturligvis have noget for ulejligheden. Ole Michael Lørdag den 9.august Årets honning-høst-dag Årets honning-høst-dag er kulminationen på alle årets aktiviteter. Igen i år går det løs den anden lørdag i august. Der er her vi fra morgenstunden tager honning fra i skolebigården. Kom kl. 7, hvis du skal se hvordan man tager honning fra uden at bliver uvenner med bierne. Vi tager honning fra i alle bistader, også dem vi har brugt til begynderkursus. Så til alle på begynder, der var med til at passe en bifamilie i maj, kom forbi og se hvor meget honning, din bifamilie har givet. Se hvordan man lister honning fra bifamilien og derpå fodrer den. Dernæst fragter vi tavlerne hen på Hørsholm Skole, hvor vi har lånt skolekøkkenet. Her stiller vi op med både honningslynger og honningpresse. Kom og se, hvordan det foregår.

4 Ny Slynge i foreningen Vi har erstattet den gamle firesolds håndslynge med en ny Thomas 3- solds slynge med indbygget si. Den gamle var af for dårlig kvalitet. Låget gik let i stykker, og håndtag og udveksling gav hele tiden problemer. Så den gamle gav vi i bytte for en nye Thomas. Den nye slynge kan tage alle rammemål og svarer i princippet til den lille tøndeslynge, der udlånes i skolebigården. Blot er den større og langt mere stabil og effektiv i brug. Den indbyggede si og tre lave ben, gør det enkelt at tappe den færdige honning direkte fra slyngen. Med to greb skilles den på midten, og er dermed let at få ind i en bil. Reserver i god tid Reserver honningslynge og presse i god tid. Mange skal i gang med at høste honning her i august. Vil du være sikker på at have høstmaskinen den dag, du har planlagt, skal du reservere i god tid. Det er enkelt at reservere. Smid blot et mail på foreningen info-adresse: Desværre har vi endnu ikke fået lavet et automatisk bookingsystem på hjemmesiden, men arbejder på det. Tips til smarte og billige løsninger modtages gerne. 4 PRES DIN HONNING * PRES DIN HONNING Er du træt af at tråde rammer og skrælle voks, skulle du prøve at låne foreningens nye honningpresse. Foreningen har investeret i en honningpresse efter vægtstangsprincippet. Så nu kan du vælge mellem at slynge eller presse din honning. Det kan godt lade sig gøre at presse honning ud af tavlerne, selv om der er tråd i. Du vælger blot at skære uden om tråden og lægge stykker af vokstavle ned i pressen, eller du skærer gennem tråden, så hele tavlen kan gå i pressen på én gang. Det sidste kræver, at du tråder om, med mindre du bliver så glad for at presse, at du fremover helt undgår at sætte tråd i rammen. Der er andre fordele ved at presse. Honningen kommer til at indeholde meget mere pollen. Der gør at honningen smager af mere. Måske smager presset honning også af mere fordi, honning ikke splittes op i små dråber, men holdes samlet i sikarret. Det betyder alt andet lige, at der bliver flere aromastoffer i honningen. I stedet for tråd laver man en rille i bærelisten, fx med en stiksav. I den hæger vokstavlen løst ned indtil bierne bygger den fast. Den teknik bruger Ole Michael. Alternativt presser man kun tavler fra honningmagasiner. Så kan man helt undvære voks. Idet bierne blot skal have en trekantliste at starte på. Den teknik bruger Finn Steno. Den lille foderlære At indvintre sin bifamilie kan være lidt af en videnskab. Lær hvordan på vores hjmmeside: Slå op under medlemsservice og klik på Den lille foderlære. Der kan du se, om det er smartest at bruge flydende eller fast foder, og hvordan du i øvrigt gør det smartest. Orindeligt brugte man sukker, typisk perlemelis, fordi det er nemt at bruge. Sukker er igen ved at vinde indpas, bl.a. fordi man i dag kan få det økologisk. Køb glas direkte fra foreningens palle (SLUT MED GLAS-SALG I GOLFKLUBBEN) Du kan stadig købe glas direkte fra foreningens palle i Ole Michaels carport.enghave 21c. Glassene er de klassiske smalle 450 grams honningglas med metalguldlåg. Pris 3 kr. pr. stk. Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv glaskøb og overfør betaling til foreningens konto i PRES DIN HONNING PRES DIN HONNING

5 UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT 2015 Se Draculas akacie honning 2015-udflugten går til Rumænien, hvis der er interesse blandt HOBs medlemmer. Vil du med i min. fire dage - (én arbejdsdag)? Marius har stabler med bøger om biavl. Madopskrifter og videnskabelige afhandlinger. Selv i sengebordet kan han hente stakke af nye og gamle blade og bøger om både biavl og produkter som gele-royal, apilarnil (biernes foder til dronerne) bigiftsalver, propolistinktur, voks, pollentinktur osv. osv. Har du lyst til at se akacierne blomstre, og finde ud af om Dracula også havde en sød tand, er Marius frisk på at guide os rundt. Vi kunne fx besøge Forskningsinstitut for biavlsudvikling i Bukarest, en lokal biavlerforening i Brasov, Draculas slot, akaciehonning biavl, og helsebutikker med rigtig mange sideprodukter fra biavlen. Kunne du tænke dig at deltage i sådan en mini-forårsferie, som du selv vil kunne præge i detaljer - så send lige allan en mail på adressen: 5 Sats en enkelt arbejdsdag Afrejse efter endt arbejdsdag på første dagen: Vælg mellem: 30. april - 3. maj eller maj eller juni Marius - medlem nr og biavler på sin anden sæson har seks bifamilier. Næste år tænker Marius, at han har ti familier. Han vil gerne hurtigt nå op på 50 familier for så at vurdere om det vil være forbundet med stress at passe 200 familier. For biavlen skal være en hyggelig hobby og ikke en stressfaktor. Et økonomisk slag på tasken Hvis en lille dynamisk flok medlemmer i god tid kan komme overens om afrejsedagen og de første fire dage, er det selvfølgeligt muligt at forlænge udflugten individuelt. I øjeblikket kan man købe returbilletter til Bukarest for under 1300 kr. Overnatning i små hyggelige pensionater koster ca. 140 kr. pr. person. Solide middage med drikkevarer: 100 kr. Transport i Rumænien: ca. kr Så et slag på tasken ca kr. (med en dalende dagspris, jo længere, du har råd til at blive) for en hel ny indsigt i biavlens sidegeschæfter..

6 Voksklub Alle rammer, som bierne har brugt til yngel skal smeltes om og vaskes. 6 Aflever dine rammer mv. i carporten Enghave 21C torsdag den 28. august. Sørg for god emballering: For chauffør og medhjælper er det noget rigtig snask at stå med en gang uhåndterlige sække, der er dårligt mærkede. Kraftige blå transportsække købes i skolebigården, og de bliver sat frem til selvbetjening i carporten. Køb evt. en blå ydersæk, når du afleverer og svøb om på stedet. Og drop den hurtige løsning, at snige dig hurtigt afsted, fra sække, der lige nøjagtigt holdt til at blive løftet ud af din egen bil. Det koster 15 kr. pr. sæk. Husk både at betale og notér dit navn og dét antal sække du sender til Tappernøje på den fremlagte liste. For de, der ikke er registeret i voksklubben se reglerne på hjemmesiden. Sæt dig ind i reglerne, udskriv vokskluberklæringen og aflever den i carporten ved plastsækkene senest ved indlevering af dine rammer eller send en underskrevet pdf til foreningens mailadresse. 10 % rabat på fælles materielindkøb hos Bihuset Igen i år tilbyder Hørsholm og Omegns Biavlerforening alle medlemmer af Hørsholm og Omegns biavlerforening at være med på et sensommer-fællesindkøb i uge 32 - fra den 4. til den 10. august - (dine varer er så fremme hos Ole Michael senest fredag den 15. august lidt op af dagen, når fragtmanden er nået frem) - og igen i uge 34 - fra den 18. til den 24. august hos Bihuset. Bestil dine varer på Bihusets hjemmeside og du opnår rabat på 10 % og vær med på en fællestransport. Så n pakker du rammer 1. Stabel rammerne i bundter à maks rammer og bind dem sammen. Rammerne lægges let forskudt så hjørneklodserne kan passere hinanden og rammernes toppe og bunde flugter (ikke på kryds og tværs), så de fylder mindst muligt. Bind dem sammen med snor, så rammerne let kan holdes samlet, når de sænkes ned i smeltekarret. 2. Mærk hvert bundt med en solid mærkeseddel, bundet godt til den snor, der holder sammen på rammerne. Mærkesedlen skal kunne tåle smeltekarret. Brug mærkesedler af pap eller de såkaldte manilamærker. 3. Skriv tydeligt navn og Voksklub Nordsjælland forkortet :VK-NS og gerne Hørsholm. Da hver biavlers rammer bliver smeltet samlet, er det vigtigt, at mærkesedlerne er ens og tydeligt påført navn og tilhørsforhold. Af samme grund er det vigtig, at man kan se, hvor mange sække, der er fra den enkelte biavler. Dette klares ved at skrive: 1 á 5, 2 á 5 osv. til 5 á 5, hvis der fx er tale om 5 sække i alt. Tilhørsforholdet til en biavlerforening gøres ekstra tydeligt med en farve. Hørsholm og Omegns BF (HOBF) er tildelt farven blå. Sæt derfor en blå prik på mærkesedlerne. 4. Pak hvert bundt i kraftig plast eller to kraftige plastiksække. Bemærk: Der er ikke rabat på glas, foder og voks. Rabatten opnår du ved at bruge, kuponkoden hørbi. Er du ikke allerede forvejen oprettet som kunde i BiHuset, må du oprette dig som kunde før du kan bestille på fælles indkøbet. I bestillingen - under valg af transport - vælger du Varer til afhentning så kommer varerne med fællestransporten. Vi tager varerne med som returlæs, når vi leverer rammer til omsmeltning. Det betyder, at dine bestilte varer kan afhentes fra lørdag eftermiddag d. 30. august efter kl. 14 i carporten Enghave 21C i Rungsted. Ny voksbestilling klarer vi i november. Læs hvordan og hvornår i den kommende udgave af Biord. Mærk også posen yderst - helt som mærkaten på snoren inde i sækken, da det er en hjælp, når poser fra samme biavler skal samles, for at indholdet kan blive smeltet på én gang. 5.

7 7 Aktivitets-kalender Efterlønnere pas på Er du efterlønner skal du spise din egen honning eller forære den væk. Som efterlønner må du have bier som hobby. Men - du må ikke sælge så meget som eet eneste glas honning. Sælger du honning er der tale om selvstændig virksomhed. Velkommen til nye MEDLEMMER Peter Mollerup, Esrumvej 8A, 3000 Helsingør Falah Hamid, Kastaniens Kvarter 34, 2990 Nivå Peter Popowicz, Lykkevej 1, 2960 Rungsted Kyst Christian Scheel, Kong Georgsvej 21 B, 2950 Vedbæk Claus Nicolet, Strandvænget 5, 2960 Rungsted Kyst Lori Andersen, Græsdammen 21, 2840 Holte Skal vi ha ny formand? Går du med en formand i maven? Skal vi ha et stille dronninge skift? På generalforsamlingen den 29. oktober skal vi også vælge formand. Måske har du lyst til at løfte opgaven en tid: Et udadvendt halvårsjob. Lønnen udbetales i store sække hinsides. * Mandag den 4. august til søndag den 10. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes den 15. august i Ole Michaels carport, når fragtmanden er nået frem. * Onsdag den 6. august kl. 19. Vi sætter bitømmere på og gør klar til honninghøst lørdag. Der snakkes vinterleje, fodring, og fremstilling af reservefamilier. * Lørdag den 9. august kl. 7. Honninghøst og slyngning. Vi høster honning i skolebigården, viser hvordan man tager honning fra, laver vinterleje og fodrer. Slyngningen foregår samme formiddag i Skolekøkkenet på Hørsholm skole. * Lørdag den 9. august kl Country Fayre i Præstegårdshaven i Birkerød. Vi stiller op med honningsalg og bi-grej. Vær med til et hyggeligt arrangement. * Mandag den 18. august til søndag den 24. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes lørdag den 30. august efter kl. 14 i Ole Michaels carport. * Onsdag den 20. august kl. 19 Myresyrebehandling og varroakontrol i skolebigården. Få gulvpap og myresyre med hjem for blot 5 kr. pr. bifamilie. * Onsdag den 27. august kl. 19 Sæsonafslutning i Skolebigården. Husk kaffe og te og kage måske! * Torsdag 28. august VOKSKLUB: indsamling af brugte rammer til voksafsmeltning og rammevask i Bihuset, Tappernøje. Aflever torsdag aften på Enghave 21C i Rungsted. * Søndag den 7. september, kl Farmers Market på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Vi stiller op med mjød og nyslynget honning. Kom og giv hånd med honning- og mjødsmagsprøver. * Onsdag den 29. oktober kl Generalforsamling. Afholdes på Kammerrådensvej 15. * Søndag den 23. november kl Oxalsyredrypning i skolebigården. * Onsdag den 26. november kl Honningsmagning og dyst om årets bedste honning. Biavlere, der vil deltage i dysten møder op kl. 19 og afleverer et glas honning med etiket med navn. Kun en prøve pr. medlem pr. disciplin. Vi kårer både den bedste flydende og den bedste faste honning. Arrangementet afholdes det store mødelokal, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm.

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015

ROSENBLADET. På bytur med en shopaholic. Motivation. februar 2015 ROSENBLADET februar 2015 På bytur med en shopaholic Karen fortæller om en af hendes store udfordringer i hverdagen, og hvordan hun bekæmper den Motivation Når det handler om at motivere sig selv, så ved

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge!

Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Maj 2006 Nr. 2 2. årgang Travle chauffører men nu også med fire-dages uge! Reformer er ikke velfærd Regeringen har fremlagt det man kalder en velfærdsreform. Regeringen ønsker at reformere velfærden, men

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere