OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg. Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt"

Transkript

1 1 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 73 August 2014 OBS: Se flere Heino-tilbud - ændrede datoer og nyt glas-salg Skolebigården nu også OBSERVATIONSBIGÅRD Mange, der er kommet i skolebigården hen over sommeren har sikkert bemærket, at der har været travlhed om aktiviteter ud over de sædvanlige. Det skyldes, at skolebigården er blevet udpeget til Forsøgs- og observationsbigård. Skolebigården deltager i fire forsøg: Vejning af nektarindsamling, pollenanalyse, test af økologisk varroabekæmpelse og, midetælling ved reinvation. Alle registreringer og forsøg sker i i samarbejde med Danmarks Biavlerforening (DBF), og planen er, at alle registreringer og forsøg skal løbe til og med DBF har i mange år lavet praktisk forsøgsarbejde. Det nye er, at lokalforeningerne i større udstrækning involveres i dette forsøgsarbejde. Dette hænger igen sammen med, at Statens Biforsøg i Flakkebjerg (under Århus Universitet) har indskrænket voldsomt. En større sum af midler fra forskningspuljer i EU og Danmark har med andre ord gjort det nødvendigt at uddelegere opgaverne. Såvel private som skolebigårde har fået tilbud om at deltage i de forskellige forsøg. Læs mere i Tidsskrift for Biavl nr I dette nummer Skolebigården nu observationsbigård Sommerudflugt: Møn retur Året honning-høst-dag Få 10 % rabat hos Heino Sommerkursus i biavl 2015 sommerudflugt til Rumænien Den lille foderlære Lær at fjerne hvepseboer Så n pakker du rammer Finn Steno Thygesen og John Brinck. Foran den nye stadevægt Stadevægt Stadevægten, som er blevet stillet til rådighed for foreningen er opsat under et af skolebigården langstroth-stader. Apparaturet måler dagligt stadets samlede vægt, temperaturen ude (max og min), temperaturen i yngellejet samt nedbøren på lokaliteten. Disse data sendes via mobilnettet til et forskningscenter i Tyskland, tilbage til DBF og videre til Finn Steno. Læs videre på side 2 Generalforsamling Hørsholm og Omegns Biavlerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. oktober 2014 kl Dagsorden ifølge vedtægter. Generalforsamlingen afholdes i mødelokalet på Kammerådensvej 15. Formanden har ordet En forrygende sæson nærmer sig sin afslutning. Ikke nok med at vi kan glæde os over udsigten til en god høst, kan vi også glæde os over stor deltagelse på begynderkursus og mange nye biavlere i foreningen. Hvad mere er, så har vi for første gang afholdt sommerkursus i biavl for dem, der godt vil lære mere. Med tyve tilmeldte har der hver gang været stor deltagelse på vore spændende besøg rundt omkring i en række medlemmers bigårde. Alle har lært en masse, så mon ikke der også er noget, der heder sommerkursus i biavl næste år. Nu gælder det høsten. Mange høster sidste gang i august, så der bliver rift om honningslyngerne. Heldigvis har vi fire slynger og i år også en honningpresse til udlån. Skolebigårdens honning høstes lørdag den 9. august. Kom og vær med. Vi starter i skolebigården kl. 7 med at tage honning fra. Derefter går det løs med at slynge og presse honning i Hørsholm skoles skolekøkken. Invitationen gælder ikke mindst årets nye biavlere. Og så er der sæsonens sidste arrangementer, hvor biavlerforeningen viser flaget, fortæller om biavl og sælger honning fra skolebigården Først gælder det Country Fayre den 9. august i Birkerød (samme dag, vi høster) og derpå Farmer Market på Jagt og skovbrugsmuseet den 7. september. Få oplevelsen med og gør foreningen en tjeneste ved at passe boden en af dagene. Og så til det mere alvorlige. Vi mangler fortsat frivillige til foreningens mange opgaver. Vi har nu en bigårdsmester for langstroth-afsnittet: Finn Steno, men mangler fortsat ansvarlige til 12x10 og Lavnormal-afsnittene. Med tre bigårdsmestre og en ansvarlig for Bi-pavillon og redskabssur, kunne vi samle en fuld materielgruppe. Ole Michael SKAL KONTINGENTET OMSIDER STIGE? DET BESLUTTER VI PÅ GENERALFORSAMLINGEN.

2 2 Skolebigården OBSERVATIONSBIGÅRD Fortsat fra forsiden.. Som biavlere kan vi selv få glæde af målingerne. Temperaturudviklingen viser fx, hvornår bierne begynder at yngle om foråret, vægten, hvornår der er træk osv. Sammen med Finn Steno er det John Brinck, som har ansvaret for, at alt i dette forsøg forløber planmæssigt. Følg selv med på Klik Sjælland og vælg stadevægt Hørsholm. Pollenanalyse Trugstade med pollenfælde. Projektet er en videreførelse af projekt "Biernes Fødegrundlag", som overgår i internationalt regi. Formålet med pollenindsamlingen er at afdække, hvilke planter bierne besøger på forskellige lokaliteter og på forskellige tider af året. Der skal samles pollen ind hver tredje uge. Mængde og farvesammensætning indtastes på en hjemmeside og prøver indsendes til videre analyse. DBF har stillet tre pollenfælder til rådighed. I skolebigården er de monteret på tre 12x10 trugstader. Marius Olesen har fået ansvaret for denne opgave. Økologisk bekæmpelse af varroamider Formålet med dette projekt er at finde evt. alternativer til den "Sikre Strategi". Det er et Fælles Nordisk projekt, hvor der hen over sæsonen skal gennemføres flere forsøg med opsamling af data. I skolebigården lægger seks stader hus til undersøgelserne, hvoraf de tre udgør kontrolgruppen. Testgruppen omfatter de to langstroth-familier og en lavnormalfamilie, alle opstablingsstader. De tre Hugo-stader udgør kontrolgruppen. Modsat kontrolgruppen, sker der i testgruppen droneyngel-fratagning. Alle stader leverer tavlestykker, som fryses m.h.p. nøjagtig mideoptælling. Yderligere laves der forsøg med at tælle varroamider ved hjælp af den såkaldte flormelismetode. Flere forskellige måder at bekæmpe varroamider vil komme på tale i tilknytning til projektet; alt sammen med det formål at finde frem til bedre og mere enkle varroa-bekæmpelsesmetoder. Ole Sam Nielsen (Bi-Sam) er tovholder på varroamide projektet, idet han får hjælp af Kirsten Wielandt og Lise Lotte Christensen. Reinvationsforsøg Til dette forsøg er der vest for skolebigårdden opstillet et stade til gennemførelse af midetælling i forbindelse med reinvation. Her vil der konstant blive brugt kraftige pesticider, således alle mider, som bringes med hjem af bierne, falder døde om på bunden. Miderne optælles ugentligt. Derved fås et indtryk af, i hvilket omfang bierne rent faktisk aflægger besøg hos "fætre og kusiner" i nabo-bifamilier. Voks og honning fra dette stade er generelt uanvendelig pga. brugen af pesticider, og stadet brændes efter forsøgsperiodens ophør. Bi-Sam står alene for gennemførelse af dette forsøg. Til gavn for forskningen og til glæde for os selv Nogle af forsøgsmidlerne går direkte til køb af grej og til udførelse forsøgsopgaverne, så her opnår Hørsholm og Omegns Biavlerforening en lille ekstra indtægt. På den måde får skolebigården lidt ud af at bidrage til forskningen. Hvortil kommer fordelen ved konstant at have en stadevægt i baghaven Læs Finn Stenos fulde artikel på hjemmesiden Møn retur Et veldækket sommer-morgenbord i Jens og Åses Ovale have var den hyggelige start og ramme om årets tour de force- sommerudflugt. Undervejs fik vi købt ind hos Heino og i år tog Hans Jørn & Lisbet Kolmos imod os på Marjatta: et Rudolf Steiner pædagogisk tilbud for udviklingshæmmede. Mens Hans Jørn bl.a. arbejder med egne bier og honningbandager på Odense Universitetshospital, er Lisbet leder af Marjatta bevægelsen. På Nyord viste en energisk Honning- Pige (Betinna Woller) os renparringsstationen for Buckfastbier og strøede med rund hånd om sig med gode råd, tips og ideer. Fx: Brug engangs-handsker, når du har hænderne i bistadet. Ikke opvaskehandsker. Engangshandsker. Selv om de er tynde, flyver bierne forbi. Og engangshandsker mindsker sygdomssmitten. Hørsholm og Omegns Biavlerforening Formand: Ole Michael Jensen, Enghave 21C, 2960 Rungsted Kyst, tlf.: Kasserer: Bjarne Sørensen, Rødlersvej 46, 2990 Nivå, tlf.: Bank: Øvrig bestyrelse: Jens Blume Larsen, Peter Hørning, Kirsten Wielandt, Hans Kjærgaard og Ole Sam Nielsen (BI-Sam). Kyndige biavlere: Ejner Olsen ( ), Bjarne Sørensen ( ), Peter Hørning ( ), Ole Sam Nielsen ( ), Peter Talmark ( ), Søren Wium-Andersen ( ) og Jens Blume Larsen ( ). Alle kyndige biavlere syner bifamilier og udsteder sundhedsattester. Skolebigård: Vintermøder: Bipavillon og bistader i Rungsted Hegn, bag skovløberhuset for enden af Sdr. Jagtvej. Mødelokalet, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm lige vest for gågaden.

3 Sommerkursus i biavl - en ny aktivitet i foreningen Som noget nyt har der i år været afholdt sommerkursus i biavl. Ind over sommeren er det blevet til ti møder, hvor et hold på mellem 10 og 15 biavlere har mødtes for at trække på de gamles erfaring og for at lære me- Der har længe været efterspørgsel efter et kursus til opfølgning på begynderkursus. Samtidig har der været et stort behov for flere medlemmer, der kunne give råd og vejledning til alle de mange nye, der er kommet til. Så i år skulle det være. Som vi kunne berette i april-nummeret af Bi- Ord var der seks biavlere med 2, 3 eller 4 års erfaring, der havde meldt tilbage, at de godt ville deltage. Derefter gik det stærkt. Flere meldte sig, og nyee biavlere med blot et års erfaring, men sultne på at lære mere fik lov til at være med. Dermed endte vi med at have 21 tilmeldte på kurset. Det viste sig hurtigt, at det slet ikke gjorde noget, at nogen vidste mere end andre. Tværtimod gav det en god debat undervejs. Så fra at være et kursus for erfarne biavler, blev det til Sommerkursus i biavl. Ole Michael havde fra begyndelsen skitseret et program og lavede aftaler med nogle af de mest erfarne biavlere i foreningen. Men hurtigt udviklede programmet sig sådan, at vi skiftevis besøgte erfarne biavler og skiftevis besøgte mindre erfarne biavlere, deriblandt flere af kursusdeltagerne selv. Hver gang blev der taget et nye emner op. Som eksempler på emner, kan nævnes: bisygdomme, hurtig tilstandsvurdering, tidlig klargøring af vinterleje, dronninger til eget forbrug, korrekt honningbehandling, fremstilling aflæggere og udskiftning af dronninger. Inden det er slut, kommer kurset til at løbe over ti aftener, hvor en aften blev konverteret til en lørdag formiddag. Det var den lørdag, hvor vi besøgte Frydenlund Frugtplantage, og Ejner Olsen fortalte om sin driftsform og hvordan man finder en dronning og smider hende ned under gitteret, når honninghøsten kan øjnes i horisonten. Det var samme lørdag, hvor bestyreren af Frydenlund frugtplantage og salgsbod fortalte om plantagen og det store salg af æblemost og honning. Kurset lægger op til en gentagelse næste år, selvom et kursus som dette aldrig kan gentages, ment blot blive endnu bedre. 3 Lær at fjerne hvepseboer Man skal ikke være biavler ret længe, før man får en henvendelse fra en bekendt eller nabo, som har et bibo, man godt må få mod, at man selv henter det. Er vi i juli eller august måned, ved man godt, at det ikke er et bibo, men et hvepse eller gedehamsebo, der er tale om. Nu kan man vælge at forklare den pågældende om forskellen mellem hvepse og bier, at hvepse har gul og sortstribet bagkrop, har hvepsetalje, bygger af papmache og ikke af voks osv. Man kan også vælge at fjerne hvepseboet og på den måde glæde naboen. I de fleste tilfælde er det ganske enkelt. Frit hængende hvepseboer kan man uskadeliggøre ved at holde en pose op omkring boet og med en spartel eller et stadejern skære boet frit så det falder ned i posen og derpå træde posen flad. Hænger boet et stede, hvor man kan bruge åben ild, kan en gasflamme hurtigt gøre det af med mindre hvepseboer. Værre er det, hvis hvepseboet ligger skjult i en hulmur eller hænger under en træterrasse, så man ikke kan komme til. Her er der ikke andet at gøre en at spraye en gift ind i boet, eller forgifte indgangen. De erfarne kender mange tricks. Som alternativ til at fjerne et hvepsebo, kan man fortælle den, der vil have det væk, at det uddør og forsvinder af sig selv i oktober måned, og ikke vender tilbage samme sted igen. Modsat bier, har hvepse deres storhedstid i sensommeren. Først da har hvepseboet fået en sådan størrelse, at man lægger mærke til det. Det skyldes naturligvis, at hvepseboet skal bygges op fra grunde hvert år, da det kun er hvepsedronningen, der overvintrer. Hugo Olsen var indtil sin død sidste år den alle henvendte sig til for at få fjernet hvepsereder, som han kaldte det. I dag kan kun få håndværket. En af dem er vores kasserer Bjarne Sørensen i Nivå. Har du brug for nogle staldtips, skal du kontakte Bjarne og høre nærmere. Skadedyrsbekæmperen tager et høj pris for at fjerne hvepseboer. Vi biavlere gør det lidt billigere, men skal naturligvis have noget for ulejligheden. Ole Michael Lørdag den 9.august Årets honning-høst-dag Årets honning-høst-dag er kulminationen på alle årets aktiviteter. Igen i år går det løs den anden lørdag i august. Der er her vi fra morgenstunden tager honning fra i skolebigården. Kom kl. 7, hvis du skal se hvordan man tager honning fra uden at bliver uvenner med bierne. Vi tager honning fra i alle bistader, også dem vi har brugt til begynderkursus. Så til alle på begynder, der var med til at passe en bifamilie i maj, kom forbi og se hvor meget honning, din bifamilie har givet. Se hvordan man lister honning fra bifamilien og derpå fodrer den. Dernæst fragter vi tavlerne hen på Hørsholm Skole, hvor vi har lånt skolekøkkenet. Her stiller vi op med både honningslynger og honningpresse. Kom og se, hvordan det foregår.

4 Ny Slynge i foreningen Vi har erstattet den gamle firesolds håndslynge med en ny Thomas 3- solds slynge med indbygget si. Den gamle var af for dårlig kvalitet. Låget gik let i stykker, og håndtag og udveksling gav hele tiden problemer. Så den gamle gav vi i bytte for en nye Thomas. Den nye slynge kan tage alle rammemål og svarer i princippet til den lille tøndeslynge, der udlånes i skolebigården. Blot er den større og langt mere stabil og effektiv i brug. Den indbyggede si og tre lave ben, gør det enkelt at tappe den færdige honning direkte fra slyngen. Med to greb skilles den på midten, og er dermed let at få ind i en bil. Reserver i god tid Reserver honningslynge og presse i god tid. Mange skal i gang med at høste honning her i august. Vil du være sikker på at have høstmaskinen den dag, du har planlagt, skal du reservere i god tid. Det er enkelt at reservere. Smid blot et mail på foreningen info-adresse: Desværre har vi endnu ikke fået lavet et automatisk bookingsystem på hjemmesiden, men arbejder på det. Tips til smarte og billige løsninger modtages gerne. 4 PRES DIN HONNING * PRES DIN HONNING Er du træt af at tråde rammer og skrælle voks, skulle du prøve at låne foreningens nye honningpresse. Foreningen har investeret i en honningpresse efter vægtstangsprincippet. Så nu kan du vælge mellem at slynge eller presse din honning. Det kan godt lade sig gøre at presse honning ud af tavlerne, selv om der er tråd i. Du vælger blot at skære uden om tråden og lægge stykker af vokstavle ned i pressen, eller du skærer gennem tråden, så hele tavlen kan gå i pressen på én gang. Det sidste kræver, at du tråder om, med mindre du bliver så glad for at presse, at du fremover helt undgår at sætte tråd i rammen. Der er andre fordele ved at presse. Honningen kommer til at indeholde meget mere pollen. Der gør at honningen smager af mere. Måske smager presset honning også af mere fordi, honning ikke splittes op i små dråber, men holdes samlet i sikarret. Det betyder alt andet lige, at der bliver flere aromastoffer i honningen. I stedet for tråd laver man en rille i bærelisten, fx med en stiksav. I den hæger vokstavlen løst ned indtil bierne bygger den fast. Den teknik bruger Ole Michael. Alternativt presser man kun tavler fra honningmagasiner. Så kan man helt undvære voks. Idet bierne blot skal have en trekantliste at starte på. Den teknik bruger Finn Steno. Den lille foderlære At indvintre sin bifamilie kan være lidt af en videnskab. Lær hvordan på vores hjmmeside: Slå op under medlemsservice og klik på Den lille foderlære. Der kan du se, om det er smartest at bruge flydende eller fast foder, og hvordan du i øvrigt gør det smartest. Orindeligt brugte man sukker, typisk perlemelis, fordi det er nemt at bruge. Sukker er igen ved at vinde indpas, bl.a. fordi man i dag kan få det økologisk. Køb glas direkte fra foreningens palle (SLUT MED GLAS-SALG I GOLFKLUBBEN) Du kan stadig købe glas direkte fra foreningens palle i Ole Michaels carport.enghave 21c. Glassene er de klassiske smalle 450 grams honningglas med metalguldlåg. Pris 3 kr. pr. stk. Husk pap-kasser e.l. til transport. Skriv glaskøb og overfør betaling til foreningens konto i PRES DIN HONNING PRES DIN HONNING

5 UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT UDFLUGT 2015 Se Draculas akacie honning 2015-udflugten går til Rumænien, hvis der er interesse blandt HOBs medlemmer. Vil du med i min. fire dage - (én arbejdsdag)? Marius har stabler med bøger om biavl. Madopskrifter og videnskabelige afhandlinger. Selv i sengebordet kan han hente stakke af nye og gamle blade og bøger om både biavl og produkter som gele-royal, apilarnil (biernes foder til dronerne) bigiftsalver, propolistinktur, voks, pollentinktur osv. osv. Har du lyst til at se akacierne blomstre, og finde ud af om Dracula også havde en sød tand, er Marius frisk på at guide os rundt. Vi kunne fx besøge Forskningsinstitut for biavlsudvikling i Bukarest, en lokal biavlerforening i Brasov, Draculas slot, akaciehonning biavl, og helsebutikker med rigtig mange sideprodukter fra biavlen. Kunne du tænke dig at deltage i sådan en mini-forårsferie, som du selv vil kunne præge i detaljer - så send lige allan en mail på adressen: 5 Sats en enkelt arbejdsdag Afrejse efter endt arbejdsdag på første dagen: Vælg mellem: 30. april - 3. maj eller maj eller juni Marius - medlem nr og biavler på sin anden sæson har seks bifamilier. Næste år tænker Marius, at han har ti familier. Han vil gerne hurtigt nå op på 50 familier for så at vurdere om det vil være forbundet med stress at passe 200 familier. For biavlen skal være en hyggelig hobby og ikke en stressfaktor. Et økonomisk slag på tasken Hvis en lille dynamisk flok medlemmer i god tid kan komme overens om afrejsedagen og de første fire dage, er det selvfølgeligt muligt at forlænge udflugten individuelt. I øjeblikket kan man købe returbilletter til Bukarest for under 1300 kr. Overnatning i små hyggelige pensionater koster ca. 140 kr. pr. person. Solide middage med drikkevarer: 100 kr. Transport i Rumænien: ca. kr Så et slag på tasken ca kr. (med en dalende dagspris, jo længere, du har råd til at blive) for en hel ny indsigt i biavlens sidegeschæfter..

6 Voksklub Alle rammer, som bierne har brugt til yngel skal smeltes om og vaskes. 6 Aflever dine rammer mv. i carporten Enghave 21C torsdag den 28. august. Sørg for god emballering: For chauffør og medhjælper er det noget rigtig snask at stå med en gang uhåndterlige sække, der er dårligt mærkede. Kraftige blå transportsække købes i skolebigården, og de bliver sat frem til selvbetjening i carporten. Køb evt. en blå ydersæk, når du afleverer og svøb om på stedet. Og drop den hurtige løsning, at snige dig hurtigt afsted, fra sække, der lige nøjagtigt holdt til at blive løftet ud af din egen bil. Det koster 15 kr. pr. sæk. Husk både at betale og notér dit navn og dét antal sække du sender til Tappernøje på den fremlagte liste. For de, der ikke er registeret i voksklubben se reglerne på hjemmesiden. Sæt dig ind i reglerne, udskriv vokskluberklæringen og aflever den i carporten ved plastsækkene senest ved indlevering af dine rammer eller send en underskrevet pdf til foreningens mailadresse. 10 % rabat på fælles materielindkøb hos Bihuset Igen i år tilbyder Hørsholm og Omegns Biavlerforening alle medlemmer af Hørsholm og Omegns biavlerforening at være med på et sensommer-fællesindkøb i uge 32 - fra den 4. til den 10. august - (dine varer er så fremme hos Ole Michael senest fredag den 15. august lidt op af dagen, når fragtmanden er nået frem) - og igen i uge 34 - fra den 18. til den 24. august hos Bihuset. Bestil dine varer på Bihusets hjemmeside og du opnår rabat på 10 % og vær med på en fællestransport. Så n pakker du rammer 1. Stabel rammerne i bundter à maks rammer og bind dem sammen. Rammerne lægges let forskudt så hjørneklodserne kan passere hinanden og rammernes toppe og bunde flugter (ikke på kryds og tværs), så de fylder mindst muligt. Bind dem sammen med snor, så rammerne let kan holdes samlet, når de sænkes ned i smeltekarret. 2. Mærk hvert bundt med en solid mærkeseddel, bundet godt til den snor, der holder sammen på rammerne. Mærkesedlen skal kunne tåle smeltekarret. Brug mærkesedler af pap eller de såkaldte manilamærker. 3. Skriv tydeligt navn og Voksklub Nordsjælland forkortet :VK-NS og gerne Hørsholm. Da hver biavlers rammer bliver smeltet samlet, er det vigtigt, at mærkesedlerne er ens og tydeligt påført navn og tilhørsforhold. Af samme grund er det vigtig, at man kan se, hvor mange sække, der er fra den enkelte biavler. Dette klares ved at skrive: 1 á 5, 2 á 5 osv. til 5 á 5, hvis der fx er tale om 5 sække i alt. Tilhørsforholdet til en biavlerforening gøres ekstra tydeligt med en farve. Hørsholm og Omegns BF (HOBF) er tildelt farven blå. Sæt derfor en blå prik på mærkesedlerne. 4. Pak hvert bundt i kraftig plast eller to kraftige plastiksække. Bemærk: Der er ikke rabat på glas, foder og voks. Rabatten opnår du ved at bruge, kuponkoden hørbi. Er du ikke allerede forvejen oprettet som kunde i BiHuset, må du oprette dig som kunde før du kan bestille på fælles indkøbet. I bestillingen - under valg af transport - vælger du Varer til afhentning så kommer varerne med fællestransporten. Vi tager varerne med som returlæs, når vi leverer rammer til omsmeltning. Det betyder, at dine bestilte varer kan afhentes fra lørdag eftermiddag d. 30. august efter kl. 14 i carporten Enghave 21C i Rungsted. Ny voksbestilling klarer vi i november. Læs hvordan og hvornår i den kommende udgave af Biord. Mærk også posen yderst - helt som mærkaten på snoren inde i sækken, da det er en hjælp, når poser fra samme biavler skal samles, for at indholdet kan blive smeltet på én gang. 5.

7 7 Aktivitets-kalender Efterlønnere pas på Er du efterlønner skal du spise din egen honning eller forære den væk. Som efterlønner må du have bier som hobby. Men - du må ikke sælge så meget som eet eneste glas honning. Sælger du honning er der tale om selvstændig virksomhed. Velkommen til nye MEDLEMMER Peter Mollerup, Esrumvej 8A, 3000 Helsingør Falah Hamid, Kastaniens Kvarter 34, 2990 Nivå Peter Popowicz, Lykkevej 1, 2960 Rungsted Kyst Christian Scheel, Kong Georgsvej 21 B, 2950 Vedbæk Claus Nicolet, Strandvænget 5, 2960 Rungsted Kyst Lori Andersen, Græsdammen 21, 2840 Holte Skal vi ha ny formand? Går du med en formand i maven? Skal vi ha et stille dronninge skift? På generalforsamlingen den 29. oktober skal vi også vælge formand. Måske har du lyst til at løfte opgaven en tid: Et udadvendt halvårsjob. Lønnen udbetales i store sække hinsides. * Mandag den 4. august til søndag den 10. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes den 15. august i Ole Michaels carport, når fragtmanden er nået frem. * Onsdag den 6. august kl. 19. Vi sætter bitømmere på og gør klar til honninghøst lørdag. Der snakkes vinterleje, fodring, og fremstilling af reservefamilier. * Lørdag den 9. august kl. 7. Honninghøst og slyngning. Vi høster honning i skolebigården, viser hvordan man tager honning fra, laver vinterleje og fodrer. Slyngningen foregår samme formiddag i Skolekøkkenet på Hørsholm skole. * Lørdag den 9. august kl Country Fayre i Præstegårdshaven i Birkerød. Vi stiller op med honningsalg og bi-grej. Vær med til et hyggeligt arrangement. * Mandag den 18. august til søndag den 24. august Rabatindkøb i Bihuset: kuponkode: hørbi. Varerne kan afhentes lørdag den 30. august efter kl. 14 i Ole Michaels carport. * Onsdag den 20. august kl. 19 Myresyrebehandling og varroakontrol i skolebigården. Få gulvpap og myresyre med hjem for blot 5 kr. pr. bifamilie. * Onsdag den 27. august kl. 19 Sæsonafslutning i Skolebigården. Husk kaffe og te og kage måske! * Torsdag 28. august VOKSKLUB: indsamling af brugte rammer til voksafsmeltning og rammevask i Bihuset, Tappernøje. Aflever torsdag aften på Enghave 21C i Rungsted. * Søndag den 7. september, kl Farmers Market på Jagt- og Skovbrugsmuseet. Vi stiller op med mjød og nyslynget honning. Kom og giv hånd med honning- og mjødsmagsprøver. * Onsdag den 29. oktober kl Generalforsamling. Afholdes på Kammerrådensvej 15. * Søndag den 23. november kl Oxalsyredrypning i skolebigården. * Onsdag den 26. november kl Honningsmagning og dyst om årets bedste honning. Biavlere, der vil deltage i dysten møder op kl. 19 og afleverer et glas honning med etiket med navn. Kun en prøve pr. medlem pr. disciplin. Vi kårer både den bedste flydende og den bedste faste honning. Arrangementet afholdes det store mødelokal, Kammerrådensvej 15 i Hørsholm.

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015. Dement Thymol ævl Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 76 august 2015 HONNING & JORDBÆR Lørdag den 20. juni var indbyggerne i Hørsholm inviteret til honning og jordbær -dag i Skolebigården. Mange tog imod

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014

Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Bi-Ord Nyt fra Hørsholm og Omegns Biavlerforening Nr. 75 Oktober 2014 Pressetyve fanget af skolens videokamera Vi blev bestjålet på dagen, hvor årets honninghøst skulle bjærges. Østeuropæere, der sandsynligvis

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2014 HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Biavlsmateriel REA-DAN stader og styropor stader Ambrosia foderdej og fodersirup Flydende foder tankbil Sukker i 25 kg sække Honningglas og honningbægre Honningbolcher

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening 4. juni 2010 nr. 21 Emnerne: Honninghøst Bitømmeren Skrælning Slyngning Pollentavler Siningen Behandling af honningen Honninghøst!

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt.

Nyhedsbrev maj 2012. Forenings-nyt Foreningen har nu 37 medlemmer, heraf er de tre kun medlem lokalt. Nyhedsbrev maj 2012 Fra Hammel & Omegns Biavlerforening Kære biavler Nu summer bierne igen flittigt derude, selvom foråret indtil har været en kølig fornøjelse. Det betyder også, at man lige skal holde

Læs mere

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet.

Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Skolebigårdens slyngerum Malet og ordnet. Formanden har ordet Bestyrelsen: Formand Knud Jensen Åvej 6, Vindinge 5800 Nyborg Tlf: 20 11 71 14 Næstformand Allan Hansen Adelgade 8, 1. 5800 Nyborg Tlf: 20

Læs mere

Ringe & Omegns Biavlerforening

Ringe & Omegns Biavlerforening Ringe & Omegns Biavlerforening * Foreningens hjemmeside: www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk Kursus i praktisk biavl Kursusstedet er foreningens skolebigård, Sdr. Højrupvejen 104, Søllinge, 5750 Ringe

Læs mere

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48

Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Odder og Samsø biavl Nyhedsbrev om biavl for Odder og Omegns Biavlerforening Specialnummer 28. maj 2013 nr. 48 Emnerne: Specialnummer om honninghøsten - især for nyere biavlere... Honninghøst Bitømmeren

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

April 2014 20. årgang nr. 1

April 2014 20. årgang nr. 1 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Gang i foråret - ud af starthullerne... 3 Skolebigården leverer data til C.S.I.Pollen-projektet... 4 Dronningekursus... 5 Tidsskrift

Læs mere

BIAVL VL FOR BEGYNDERE

BIAVL VL FOR BEGYNDERE BIAVL VL FOR BEGYNDERE KOM GODT I GANG 138. årgang Udgivet af Danmarks Biavlerforening Vinter 2004; 2. udgave, 1. oplag Temahæfte: Biavl for begyndere Dette temahæfte Biavl for begyndere er tiltænkt interesserede,

Læs mere

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014

26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 26. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2014 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 HbiF s generalforsamling 8 KABF s Voksklub 9 Julehygge og honningsmagning 10 Human Hotel 14 Stadepladsen 17 Nyttige oplysninger 18 1

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE

VARROA OG DENS BEKÆMPELSE VARROA OG DENS BEKÆMPELSE DEN SIKRE STRATEGI FRI MYRESYRE KRÄMERPLADE OXALSYRE DRONEYNGELFJERNELSE endelig_varroa.pmd 1 05-10-2005, 13:50 VARROA I DANMARK Læs her om baggrunden for Danmarks Biavlerforenings

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013

25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 25. ÅRGANG NR. 2 Maj 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Sommertur 6 Det centrale Bigårdsregister 9 HbiF s generalforsamling 12 KABF s Voksklub generalforsamling 14 KABF s Voksklub - send en

Læs mere

Oktober 2013 19. årgang nr. 2

Oktober 2013 19. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Låg på... 3 Bifamilier og blomsterfrø... 4 Overvågningsprojekt vedr. bidød... 4 Generalforsamling 2013... 5 Udflugt til Sverige...

Læs mere

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008

20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 20. ÅRGANG NR. 1. Feb. 2008 Formandens hjørne 3 Kryds i Kalenderen 5 Kursus i biavl 7 Festudvalg 8 Apiterapi 9 Biboliger gennem tiderne 11 Bolcher og julehygge 12 HbiF generalforsamling 13 KABF Voksklub

Læs mere

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013

25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 25. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2013 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 6 Sommerudflugt 7 HbiF s generalforsamling 8 Begynderkursus 9 Julehygge og sensorik 11 KABF s Voksklub 16 KABF s Voksklub forårssmeltning

Læs mere

Oktober 2014 20. årgang nr. 2

Oktober 2014 20. årgang nr. 2 Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelse... 2 Det bliver vel vinter... 3 Besøg fra Sverige... 4 Generalforsamling 2014... 5 Studietur til Bihusets vokssmelter- og rammevaskeri...

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Temaaften om allergi...3 Honningprøver...4 Skolebigården i år...5 Honningslyngning m. konkurrence...6 Dronninger til

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011

23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 23. ÅRGANG NR. 1 Feb. 2011 Kryds i kalenderen 3 Husk kontingent 5 Bisløjd 5 Formandens hjørne 6 Kursus i biavl 9 Sommertur i maj 12 Julemøde 13 Medlemsaften 13 KABFs Voksklub 14 KABFs Voksklub generalforsamling

Læs mere

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund.

Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biodynamisk biavl sammenlignet med traditionel biavl Af jordbrugsteknolog Erik Frydenlund. Biets væsen ud fra Rudolf Steiners indsigt. Bierne Bistadet er som et hoved, processer der foregår i vores hoved

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS

GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Branchekode for honningproduktion GOD PRODUKTIONSPRAKSIS Biavlere producerer fødevarer. For at sikre forbrugerne gode, sunde fødevarer produceret under forsvarlige hygiejniske forhold, skal biavlere, såvel

Læs mere

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921

DRONNINGAVLEREN. NR. 1 Årgang 2013. Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 DRONNINGAVLEREN NR. 1 Årgang 2013 Medlemsblad for Dronningavlerforeningen af 1921 Dronningavleren Udgives af: Dronningavlerforeningen af 1921 Hørløkkevej 18, 6500 Vojens http//: www.dronningavlerne.dk

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening

Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Medlemsblad for Kronborg Vestre Birks Biavlerforening Bestyrelsen...2 Siden sidst...3 Kan du heller ikke finde dronningen?...4 Nyt fra bestyrelsen...5 Ordinær generalforsamling...6 Efter generalforsamlingen...6

Læs mere

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011

23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 23. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2011 Kryds i kalenderen 3 Bisløjd 4 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 6 Formandens beretning 8 Regnskab 14 Besøg af den nye direktør i DBF 17 Stadepladsen 19 Husk

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012

24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 24. ÅRGANG NR. 4 Nov. 2012 Kryds i kalenderen 3 Formandens hjørne 5 Referat fra generalforsamling 7 Formandens beretning 9 Regnskab 17 Forslag til generalforsamlingen 19 Flerfarvet honning 21 HUSK kontingent

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk

H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk H/F Amager Strand www.haveforeningenamagerstrand.dk Grundlagt i 1958 Velkommen i H/F Amager Strand. Haveforeningen består af 178 haver, fordelt på begge sider af Vågestien, henholdsvis den store (med bagerste

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup

Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Kunder og medarbejdere finder altid noget godt i... Hovedvejen 120 2600 Glostrup tlf. 43 44 47 03 Medarbejderbog for Kirkens Genbrug Glostrup Medarbejderbogen er udgivet 2007, revideret 2009, 2011 og 2014.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html

På www.nordfynbiavl.dk er der et kort resume fra generalforsamlingen, se dette link: http://nordfynbiavl.dk/sidste-nyt.html Nyhedsbrev udsendt d. 17. november 2011: Generalforsamling og honningkonkurrence Kære biavler i det nordfynske Her er lidt nyt fra generalforsamlingen d. 9. november, hvor honning fra Bo og Edith Nørret

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6. Nyhedsbrev uge 34 2014. Side 3. Kontakt, rengøring mm. Invitation til HØSTFESTEN Nyhedsbrev uge 34 2014 Side 1 Side 2 Invitation til HØSTFESTEN Side 4+5 Side 6 Børnehaven Kontakt, rengøring mm. Side 3 Nyt fra bestyrelsen Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 6

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst E-mail Nyhedsbrev nr. 23 Kære medlem af Scleroseforeningens lokalafdeling Hermed fremsendes nogle informationer, som du kan have glæde af at kende. Cykelprojektet Helsingør-Paris 2013 28 cykelryttere sætter

Læs mere

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010

Honning Tidende. www.ringe-og-omegns-biavlerforening.dk. Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening. September 2010 11 Besøg i Skolebigården Ringe og Omegns Biavlerforening Honning Tidende 26. juni er skolebørn igen på besøg i skolebigården Nordagerskolens 2. kl. besøger Skolebigården 20. juni Morgenmøde i Henning Drejers

Læs mere

Pas på vore cyklister!

Pas på vore cyklister! [deadline mandag kl. 8.30] Skolehaven og færdsel med bil o.lign. Vores nabo på Lindvedvej 60 frabeder sig, at vi benytter hans grund til parkering og gennemkørsel ved ærinder til skolehaven. Heldigvis

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben

Husketavlen. Specielle begivenheder 2013. http://www.benniksgaardgolf.dk/dameklubben Husketavlen Vi spiller med teeoff fra kl. 15:00 til kl. 16:30, dog har vi i år givet tilladelse til teeoff fra kl. 06:00 til 16:30. Vi spiller i 2 serier fordelt med lige antal deltager pr. serie på selve

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

LONGOMONTANUS December 2012

LONGOMONTANUS December 2012 LONGOMONTANUS December 2012 Så kom der en hundeskov i Lomborg Den 8. september mødte 16 op til det orienterende møde. Alle viste stor interesse og var villige til at lave frivilligt arbejde. Så gik det

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland

Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Nordsjælland Nyhedsbrev 2. Årgang nummer 3 - oktober 2008 Ligesom os har blomster sommetider en svær tilværelse, hvis de ikke finder støtte og hjælp. Lad os hjælpe

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat

Menighedsrådsmøde. Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2860 SØBORG Menighedsrådsmøde Torsdag den 28. august 2014 kl. 19.00 Husk der er ingen aftensang før mødet. Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde I

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 HEGNSHOLDET SØGER MEDHJÆLPERE TIL OPSTILLING OG NEDTAGNING HVAD: Vi søger fysisk stærke folk, der ikke er bange for at tage fat og blive beskidte til en hård og drøj

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver

Breve trin for trin 2 Rettenøgle til de sproglige opgaver Rettenøgle til 2. udgave 2006, ISBN 87-91909-00-7 (Denne rettenøgle kan frit hentes fra vores hjemmeside: www.synope.dk) Verbalsubstantiver, s. 55 Opgave 1. 1. Du skal henvende dig på kontoret. 2. Du skal

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer...

Januar 2002. Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Møder 1 Januar 2002 Årskiftet byder på et dobbelt ritual Side 2 Månedens arbejde Side 3 Omkring nytår Side 7 Sådan kapres nye medlemmer... Side 10 Antal medlemmer i lokalforeninger Side 11 Botulismebakterie

Læs mere

Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1

Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1 D R E J E B O G F O R H O L B Æ K G E T T O G E T H E R W E E K E N D E N Forberedt til: Rotary Danmark Udarbejdet af: Agnete Fokdal Dato: 02.11.2010 Forslagsnr.: 1 Indholdsfortegnelse Formål...3 Arrangører...3

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger

Januar 1998. Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger 1 Januar 1998 Godt nytår Side 2 Tilbageblik Side 3 Månedens arbejde Side 6 Biavl på nettet Side 9 Test af brugsdronninger Side Varroa s formering Side 15 Kort Side 18 Annoncer Side 20 Møder Side 27 132.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen

Bilagsoversigt. Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh. Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilagsoversigt Bilag 1 Interview med Aarstidernes distributionschef, Palle Pagh Bilag 2 Uddrag af mailkorrespondance med vognmand, Benny Olesen Bilag 3 Uddrag af telefonsamtale med vognmand, Benny Olesen

Læs mere