Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har mange navne Side 6 Udenlandske studerende lærer dansk Tilmeldte til prøver Side 7 Hvem sidder der bag døren? Side 8 Kommende kurser 2009 Skærpede krav til at få dansk indfødsret (statsborgerskab) Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Foto: Leif Kjær Af Dorthe Nielsen, forstander AKF (Anvendt Kommunal Forskning) har for Integrationsministeriet undersøgt effektiviteten på landets sprogcentre for perioden Rapporten rangordner sprogcentrene ved at undersøge progressionen i undervisningen, hvilket vil sige, hvor hurtigt kursisterne tilegner sig det danske sprog. Rapporten kom i september måned 2008 og baserer sig på de data, som sprogcentrene hvert år skal indsende til ministeriet. AKF har fulgt den enkelte kursists dansksproglige udvikling i perioden og har sammenholdt kursistens udvikling med kursistens karakteristika. AKF konkluderer ikke overraskende for os, der arbejder inden for området dansk som andetsprog, at tallene fra sprogcentrene viser, at der er en række faktorer, der har positiv betydning for, hvor hurtigt kursisterne lærer det danske sprog. Disse faktorer er kursistens opholdstid i Danmark, alder, medbragte uddannelse, fravær og nationalitet. Det vil igen sige, at der er en positiv sammenhæng mellem, hvor længe man har været i Danmark, og hvor hurtigt man lærer dansk. Desuden lærer yngre kursister generelt dansk bedre end ældre. Kursister over 30 år lærer langsommere end kursister under 30, og forskellen er større, jo ældre kursisten er. Jo længere skolegang kursisterne har med fra deres hjemland, jo hurtigere lærer de dansk. Jo mere fravær fra undervisningen, jo langsommere lærer man sproget. Fortsættes side 2

2 Fortsat fra side 1 Kursister fra vestlige lande har generelt en hurtigere progression end de øvrige kursister. Det skyldes, at de har bedre forudsætninger for at lære hurtigere: de er mere skole- og uddannelsesvante, de har kendskab til andre fremmedsprog i forvejen, og de har den sproglige og kulturelle tæthed til europæisk og dansk - sprog, samfund og kultur. En måske mere overraskende konklusion er, at indlæringshastigheden også afhænger af, på hvilket sprogcenter kursisten vælger at lære dansk. AKF har benchmarket landets ca. 60 sprogudbydere og har inddelt dem i fem kategorier. Her viser det sig, at Sprogcenter Vejle er blandt gruppen af de mest effektive sprogcentre i landet; vi er i den bedste kategori. Dette er glædelig læsning og et kontant udtryk for det store engagement og den store faglighed, der er repræsenteret på sprogcentret. Lærerne er meget erfarne, og efteruddannelsen er i top. Samtidig er det også en stor cadeau til det administrative personale, der er meget omhyggelige og kompetente ved registrering af de data, der skal sendes til ministeriet. Det er ingen hemmelighed, at med ikrafttræden af den nye lov om danskuddannelse i 2004 skete der et paradigmeskift inden for dansk som andetsprogs-undervisningen; fokus rettedes fra undervisning til læring; målrettethed og fleksibilitet blev sat i højsædet; undervisningen skulle i højere grad erhvervsrettes; og finansieringen af undervisningen skulle give incitament til hurtig gennemførelse. Vi kan med AKFs rapport i hånden med glæde konstatere, at dette er lykkedes, men det har været med både blod, sved, tårer og symptomer på stress hos såvel medarbejdere som kursister. Alle de nye ting, der skulle tænkes ind; den helt nye fleksible og individuelt tilrettelagte undervisning med afskaffelse af hold (klasse)begrebet; krav til kursisternes eget medansvar for indlæringen og ikke mindst hele tiden et effektivitetskrav, for at sprogcentrets økonomi kunne hænge sammen. Vi får nemlig kun penge, hvis de dansksproglige mål nås inden for snævre tidsrammer, da den enkelte kursist maksimalt kan få tilbudt 3 års undervisning. Der er altså grund til glæde på Sprogcenter Vejle med rapportens resultat, men selvglæde må det ikke blive til. Det er altid farligt at hvile på laurbærrene. Der er stadig udfordringer, og der er stadig plads til forbedringer. Men selv om vi kun hvisker det - vi er altså lidt stolte. Læserne spø r Vi har en ungarsk mand ansat; han vil gerne gå til danskundervisning. Kan han være sikker på at komme i klasse med andre, der taler ungarsk? Nej, det kan han ikke. Vi har over 60 forskellige nationaliteter på Sprogcenter Vejle. Og kursisterne sættes ikke sammen i klasser efter nationalitet. De kommer i den klasse, der passer til deres skolegang og uddannelse fra hjemlandet, deres niveau i dansk, og hvad man skal bruge sproget til. Men man skal ikke være nervøs for, at der ikke er landsmænd i klassen. Det er nemlig en fordel, for så kan man kun kommunikere med klassekammeraterne på dansk, og derved lærer man mere. I nogle perioder, hvor der kommer mange af én nationalitet på én gang, kan vi blive nødt til at sætte dem i samme klasse. Det giver tryghed for kursisterne i starten, men efter kort tid breder ønsket sig om at komme i nationalitetsblandede klasser. Det kræver nemlig meget stor selvdisciplin at undlade at tale sit hjemlands sprog i undervisningstiden, når der er flere landsmænd i samme klasse. Og det kan blive et stort irritationsmoment, hvis nogle landsmænd bliver ved at forstyrre undervisningen ved at kommentere på deres eget sprog. Har du spørgsmål til sprogcentret, så send en mail til: og vi vil bringe svaret i næste nummer af i dialog. Kolofon Redaktion: Anne-Marie Hatami-Rezania, Anne Vind Andersen, Birger Sørensen og Dorthe Nielsen (ansvarshavende). Layout: Niels Dalager Tryk: ELBO Grafisk Oplag:500 Abonnement: i dialog er et nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, der informerer om sprogcentrets aktiviteter. i dialog udkommer fire gange om året. Du kan abonnere på en elektronisk udgave af nyhedsbrevet ved at maile til og komme på maillisten. 2

3 Studieprøveklassen Af Birger Sørensen Skal man videre med en uddannelse her i Danmark, så vil studieprøveklassen ofte være den direkte vej. Sprogcentrets højeste niveau udgøres nemlig af denne prøveforberedende undervisning, der letter vejen for den studiesøgende eller for den, der skal have færdiggjort en tidligere påbegyndt uddannelse fra hjemlandet. Ud over i daglig tale at hedde Studieprøveklassen, så har dette niveau også den mere tekniske betegnelse: Danskuddannelse 3, modul 6. Det vil sige, at den udgør en særlig overbygning til danskuddannelse 3, der afsluttes med Prøve i dansk 3 efter modul 5. Kursisterne går i klassen to ugentlige aftener a tre lektioner, og her arbejdes der flittigt på at tilegne sig de nødvendige sproglige kompetencer, der skal til for at kunne klare et universitetsstudium her i landet med alt, hvad dertil hører: Forelæsninger, projektarbejde, specialestudie, deltagelse i seminarer m.v. Dette kræver, at kursisterne i løbet af undervisningen i klassen bliver i stand til at kunne udlede centrale informationer fra en forelæsning, læse artikler på videnskabeligt niveau og endelig at kunne formulere sig godt og med klare argumentationer. Netop disse særlige færdigheder arbejdes der i studieprøveklassen med at få opbygget, således at den enkelte kursist gradvist når det ønskede niveau, hvorefter der afsluttes med Studieprøven. I undervisningen inddrages der et bredt spektrum af metoder og materialer, for det drejer sig om at tilegne sig et omfangsrigt ordforråd samt at råde over sproglig kompetence til på højt niveau, at kunne formulere sig klart og præcist, såvel skriftligt som mundtligt Sprogcenteret har gennem en længere årrække tilbudt denne studieforberedende undervisning til kursister, der har brug for prøven som adgang til forskellige studier, for selv om der ikke målrettes mod et bestemt studium, så giver prøven ud over at være et adgangskrav også en solid baggrund for kursisten, når han eller hun skal videre. - Men lad os nu høre, hvad nogle af de nuværende kursister siger om deres deltagelse i undervisningen i studieprøveklassen: Maja: Først og fremmest går jeg i studieprøveklassen, fordi jeg gerne vil læse videre og tage en universitetsuddannelse. En anden grund er, at jeg godt kan lide at lære sprog, og da mit liv og fremtid vil foregå her i Danmark, er det vigtigt at lære godt dansk, for jo bedre man lærer sproget, jo større mulighed har man i forbindelse med uddannelse og job. Sofia: Når man vil blive i Danmark, er studieprøven vigtig, især hvis man tænker på fremtiden og vil læse videre. Den giver os en stor chance for vores liv her som udlændinge. Selv om man måske ikke vil læse videre, er det altid rart at kunne kommunikere og udtrykke sig godt. Najoua: Jeg synes, at Studieprøven er nøglen til en videregående uddannelse. Man forbedrer sit dansk og arbejder samtidig med mange interessante emner, der udvider vores viden. I klassen lærer man mange ting at kende og flere nye ord, som vi bruger i vores dagligdag. Igennem årene har vi ligeledes haft flere udenlandske læger, der i forbindelse med deres arbejde og forskning har brug for at beherske det danske sprog på et højt niveau. Således siger Joanna, der til daglig er læge på Vejle Sygehus: Det er vigtigt for mig, at jeg taler, skriver og forstår dansk så godt som muligt. Jeg håber og regner med, at en deltagelse i studieprøveklassen vil hjælpe med det. Udover dette tror jeg, at en formel dokumentation for denne dansksproglige kompetence kan bruges i fremtiden, bl.a. i forbindelse med mit arbejde. Netop af denne grund ser vi jævnligt læger, der søger klassen. En af dem er Edyta, der netop har fået stillingen som overlæge efter et par års ansættelse som sygehuslæge på onkologisk afdeling. Hun havde sideløbende deltaget i kræftforskning og holdt flere foredrag om emnet til kolleger og øvrigt sygehuspersonale, alt sammen mens hun to ugentlige aftener afpudsede sit danske sprog i studieprøveklassen. 3

4 Hvorfor er dansk svært? (2) Af Anne-Marie Hatami-Rezania, lærer i dansk som andetsprog I sidste nummer af i dialog fortalte vi om enkeltlydene i dansk, om de mange vokaler, stumme bogstaver og stød, og om hvordan ord ofte ikke udtales som de skrives. Men en ting er, at vi ikke udtaler, som vi skriver. Havde det så bare været det! Det næste problem er, at vi heller ikke udtaler, som vi skal, men pga. sprogets særlige rytmik spiser en stor del af lydene. I dette nummer fortæller vi om dette måske vanskeligste træk ved dansk, nemlig at vi udelader eller reducerer de tryksvage stavelser for at overholde rytmen og nå rettidigt frem til de trykstærke, - og om monotonien, der gør det svært at skelne lydene fra hinanden. Vi spiser ord og endelser Dansk er et såkaldt tryk-rytmisk sprog, dvs. at vi forsøger at holde den samme afstand mellem trykkene i en sætning. Det betyder, at vi er nødt til at korte ord og endelser af for at opnå denne rytme. Se fx udtalen af sætningen Det er ikke let at lære dansk. Hvis alle ordene blev udtalt fuldt ud, ville det se sådan ud (tryk er markeret med?): [de a??eg??læd ad la:??dan sg]. Når vi taler, lyder det imidlertid sådan: [de?eg?læd? la??dan sg]. er opsluges helt eller reduceres til en forlængelse af det, de tryksvage endelser i ikke og lære forsvinder også, at bliver til et lille?. Eller: Der er en mand, der er kommet på hospitalet [dæ? a? e n man, dæ? a? k?m?? på håsbi?ta l?? ]. I almindelig tale bliver det til: [d :n?man d : k?m?m påsbi?tal??]. Der er en smelter sammen til én lyd, endelsen i kommet forsvinder, og på og hospitalet trækkes sammen pga. lyd-overensstemmelse mellem vokalerne. Trykket betyder alt Trykket er altafgørende i udtalen og forståelsen af dansk. Det er de tryksvage stavelser og ord, der forsvinder, når vi skal skynde os hen til de trykstærke. Derfor er det også meget vigtigt at lære, hvor der er tryk i stavelser og sætninger. En dansker kan måske forstå ordet måske med forkert udtalt vokal, hvis bare trykket er rigtigt, fx [mo?sge ], men har ikke en chance, hvis trykket lægges forkert [?måsge], selv ikke når vokalen udtales korrekt. På sætningsniveau har vi særlig en særlig rytmisk grammatik, der som hovedregel lægger tryk på de betydningsbærende ord, men som også har mange finurligheder. Se fx sætningerne: Hun har en grøn kjole [hun?h en?grön?kjo:?l] og Hun har en grøn kjole på [hun h?n?grön?kjo:?l?på ], hvor trykket flyttes fra har til på, fordi det er her betydningsforskellen markeres. Eller prøv at se, hvad der sker med trykket, når vi skifter navnene ud med pronominer (stedord) i sætningerne Peter har ikke snakket med Anne [?pe d? h?eg?sn g?? mæ??n?], men Han har ikke snakket med hende [h an?eg?sn g???mæ he?n]. Der er normalt ikke tryk på pronominer (stedord) og heller ikke på præposistioner (forholdsord) med mindre de som her altså står foran et pronomen (stedord). Et monotont sprog uden hoved og hale Det sidste vanskelige lydlige forhold, der skal nævnes her, er tonegangen i dansk. Andre sprog skifter normalt mellem høje og lave toner og afslutter med en markant tone-nedgang i slutningen af fremsættende sætninger og en stigning i afslutning af spørgsmål. Dansk har en gradvis tone-nedgang efter hver trykstærk stavelse, og der er ingen stigning i spørgsmål, bare mindre nedgang. Det får sproget til at lyde meget monotont og gør det svært at skelne mellem spørgsmål og almindelige sætninger, ligesom det gør det svært at skelne ordene fra hinanden. Det er sandsynligvis dette forhold, der gør, at danske børn, når de er halvandet år, har et langt mindre ordforråd end fx svenske børn, en forskel, der dog hurtigt udlignes. Træning i den danske sprog-melodi og især i sprogets tryk og rytme er ikke bare en vigtig forudsætning for at blive forstået eller endog komme til at lyde dansk. Det betyder også utrolig meget for evnen til at forstå talt dansk. Det sætter nemlig én i stand til at rekonstruere de forsvundne eller reducerede ord og endelser omkring de trykstærke og tydelige lyde. Når vi ser bort fra alle de lydlige fænomener, der gør dansk til et svært sprog at lære, så er dansk faktisk ikke sværere end andre sprog. Men der er selvfølgelig en række særtræk ved dansk grammatik og sprogbrug, som volder problemer. Dem fortæller vi om i næste nummer af i dialog. Man kan læse mere på (artikler af Nina Grønnum i nr.1 & ), 4

5 FAKTA Uddannelsesvurdering Hvordan får man sin uddannelse godkendt i Danmark? Hvis du som ny borger i Danmark ønsker at bruge den uddannelse, du har med dig fra hjemlandet, så er det en god ide at få uddannelsen vurderet. Det foregår gennem Cirius, som er en statslig styrelse for internationalisering af uddannelser og læringsmiljøer. Hos Cirius kan du få en vurdering, der siger, hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark. Vurderingen kan bruges både, når du søger arbejde, søger ind på en uddannelse og ønsker at afklare dine muligheder generelt. Det betyder, at kursisterne har et sprogligt behov, som konkret er rettet mod arbejdsmarkedet. Det er vigtigt at kunne forstå en besked, forstå beskrivelser af arbejdsgange, forstå sikkerhedsreglerne, forstå referater med nødvendige informationer fra medarbejdermøder, forstå lønsedlen, skrive en besked og kunne tale med sine kolleger osv. Jo, kursisterne er kommet på arbejde, og det er sproget også. Og dermed også vores lærere. Nye kursistgrupper med nye sproglige behov betyder, at der skal undervises på nye måder og andre tidspunkter. Knap halvdelen af Sprogcentrets kursister går til undervisning om aftenen, og det gør lærerne så også Og i dagtimerne er der nogle kursister, der kommer kl. 8.00, men er nødt til at gå igen kl , og nogle kommer kl , fordi de lige har været ude at gøre rent et sted først, men til gengæld så kan de blive til kl Nogle skal undervises om lørdagen, og nogle skal have fjernundervisning osv. osv. Vurderingen er gratis, men det kræver, at man udfylder et længere ansøgningsskema og medsender krævet dokumentation. Behandlingstiden er ca. 2 måneder. Denne kommen og gåen det er utroligt, hvad der kan lade sig gøre!!! Ansøgningsskemaer og dokumentationskrav kan du se på Cirius hjemmeside: Du er også velkommen til at stille spørgsmål og få hjælp til at forstå ansøgningsskemaet og dokumentationskravet hos jobguiden på Sprogcentret. Jobguiden kan også være behjælpelig med at lave bekræftede kopier af dine originaldokumenter. Sproget på arbejde Af Britta Toft Langt over halvdelen af kursisterne på Sprogcenter Vejle er i arbejde. Sådan har det ikke altid været. Men udviklingen er selvfølgelig et resultat af den store efterspørgsel på arbejdskraft, som vi har oplevet de sidste år, og som trods finanskrise ser ud til at fortsætte. Det betyder, at en stor del af vores kursister kommer her, fordi de har et arbejde - og ikke fordi de gerne vil have et. Sproget skal bruges på arbejde i langt højere grad end tidligere. Og det gælder jo i øvrigt også de kursister, der ikke allerede har arbejde, men som gerne vil have et. Kært barn har mange navne I Sprogcentrets administration har man mange oplevelser, når kursister henvender sig med mange forskellige forespørgsler. Det er også i administrationen, man tilmelder sig de forskellige sprogprøver og Indfødsretsprøven. Især den sidste prøves navn volder store vanskeligheder for de tosprogede, og der skal udvises stor kreativitet hos personalet for at forstå, hvad der menes. Her i efteråret begyndte man at skrive de forskellige udtryk for Indfødsretsprøven ned, og de bringes her: spørgsmål rigtige spørgsmål spørgsmål spørgsmål 5. statsskab prøve 6. den anden en 7. infoprøve 8. inretsprøve 9. samfundsprøve 10. diktat 11. kulturprøve 12. sprogtest 13. udlændingetest 14. indfødsretspjat 15. idrætsfodsprøve 5

6 - en investering for Danmark: Udenlandske studerende lærer dansk Af Bettina F. Pedersen International uddannelse til logistikøkonom I begyndelsen af september startede et nyt kapitel for en flok udenlandske studerende på Vejle Handelsskole. 30 unge mennesker fra en række forskellige lande påbegyndte nemlig den internationale uddannelse til logistikøkonom. Uddannelsen kvalificerer de unge til at planlægge og styre den komplicerede proces i forbindelse med varernes gang gennem en virksomhed - fra indkøb af råvarer til udsendelsen af de færdige produkter. Kort sagt alt det, man kalder logistik Uddannelsen varer 2 år, og der undervises i mange forskellige fag i relation til samfundet og dets udvikling, virksomheden, transport og logistik i et nationalt og internationalt perspektiv. På uddannelsen er der også fokus på innovation og miljø. Uddannelsen er tilrettelagt og foregår på engelsk, men Vejle Handelsskole tilbyder også i samarbejde med Sprogcenter Vejle de studerende timer i dansk. Dette samarbejde har fungeret i et par år. Bopælskommunen betaler De udenlandske studerende har som de fleste andre nyankomne udlændinge i Danmark ret til gratis danskundervisning. De kan tage en danskuddannelse inden for en periode på 3 år, hvor bopælskommunen betaler for undervisningen. I stedet for at lade det være op til den enkelte, om vedkommende ønsker at gå til danskundervisning på et af sprogcentrets aftenhold, syntes vi, at det kunne være smart at lave specielle hold for de studerende i forlængelse af deres øvrige skema på handelsskolen. fortæller Liselotte Hansen, Vejle Handelsskole og Adi Simonsen, Sprogcenter Vejle, der løbende er i kontakt om de studerendes danskundervisning. Prøve i Dansk 3 ikke urealistisk På fjerde og sidste semester skal de studerende udarbejde et afsluttende projekt. Derfor har handelsskolen og sprogcentret valgt at tilbyde de udenlandske studerende danskundervisning 5-6 lektioner om ugen på de 3 første semestre. Målet er, at de studerende består 4 af danskuddannelsens 5 moduler, men hvis en studerende gerne vil gå til den afsluttende Prøve i Dansk 3 og få diplom på sit danskniveau, er det bestemt ikke urealistisk at nå dette mål. Det kræver selvfølgelig hårdt arbejde siger Ilse Carstens, der har undervist på flere semestre. De studerende er hårdt spændt for med fuldtidsuddannelse i et nyt land, og mange har også fritidsjob. Samtidig er hele deres hverdag præget af engelsk både på studiet og i fritiden, så for de fleste er den største udfordring af alle at tale dansk. Danskundervisning en rigtig god investering Uddannelsesansvarlig Bruno Lindskjold understreger, at der er sund fornuft i at tilbyde de studerende danskundervisning gennem deres uddannelsesforløb. De udenlandske studerende, der under deres uddannelse også lærer at begå sig på dansk, bliver særdeles interessante for danske virksomheder og for den sags skyld også for internationale virksomheder, der er etableret i Danmark eller handler med virksomheder her i landet. Det er en rigtig god investering for alle parter. Det siger næsten sig selv, at det danske samfund, der betaler for danskuddannelsen, har en god chance for at få udbytte af den investering, hvis de udenlandske studerende efter endt uddannelse fastholder deres tilknytning til Danmark hvad enten det er som kvalificeret arbejdskraft i landet eller som Danmarksspecialist i en virksomhed i hjemlandet. FAKTA Tilmeldte til prøveterminen november/december 2008 PD1 0 personer PD2 21 personer PD3 56 personer Studieprøven 1 person Indfødsretsprøven 166 personer oprindeligt (32 frameldte) Tilmeldingsfrister til prøverne i første halvår 2009: Tilmeldingsfrist til sprogprøverne i maj/juni er: 16. marts 2009 Tilmeldingsfrist til Indfødsretsprøven den 17. juni 2009: 13. maj

7 Hvem sidder der bag døren? Hvor kommer kursisterne fra, og hvorfor er de her i Danmark? Af Anne Vind Andersen, jobguide Sprogcentret kan med god ret siges at være et multietnisk samlingspunkt midt i Vejle. Her kommer folk fra hele verden med det fælles mål at lære dansk. Men de kommer til landet af mange forskellige årsager og med vidt forskellig baggrund. Der er over 60 nationaliteter repræsenteret på skolen men nogle lande tegner sig for markant flere kursister end andre. For eksempel er der p.t. mange kursister fra Tyskland og Polen. Kursisterne fordeler sig på tre forskellige danskuddannelser alt efter deres skolemæssige baggrund. Jeg åbnede en tilfældig dør en onsdag formiddag og kiggede ind i en klasse for at se, hvem der gemte sig der og det viste sig at være hold 201, hvilket betyder, at det er en klasse på danskuddannelse 2 modul 1 hvilket igen vil sige, at folk her har en skolebaggrund svarende til folkeskoleniveau med sig fra hjemlandet. (Til forskel fra danskuddannelse 1, som er for analfabeter og folk med meget kort skolebaggrund og danskuddannelse 3, som er for folk med minimum en gymnasial uddannelse og ofte en videregående uddannelse). Modul 1 fortæller at det er en begynderklasse. Det første, jeg bemærkede var, at der var så mange kvinder men det er nu ikke så mærkeligt, for over 70 % af Sprogcentrets kursister er kvinder! Ved nærmere optælling er der 13 kvinder og 3 mænd. Hvis vi starter med mændene først, så er den geografiske spredning stor: Peru, Irak og Polen. Der er også stor forskel på, hvorfor de er her: Majid er flygtning fra Irak, Alberto fra Peru har familie i Vejle og er kommet hertil for at besøge den. Udover at være gæst arbejder han i weekenden. Arek fra Polen er flyttet hertil med sin mor og lillebror for at arbejde og prøve lykken i Danmark. På kvindesiden har vi først Marta, der også er fra Polen, og som er flyttet hertil med sin mand for at arbejde. De håber på at blive længe i Danmark. Den næste er en ung kvinde fra Grønland, Paninnguaq, der er kommet hertil med sine forældre, og hun vil gerne uddanne sig til kok. Ved siden af hende sidder fire kvinder fra Filippinerne. Én er her, fordi hun er dansk gift, de andre tre arbejder som au pair. Herefter kommer tre kvinder fra Thailand, og også her er den ene i Danmark som au pair, og de to andre, fordi de er blevet gift med danske mænd. Det samme gælder sidemanden (kvinden), som kommer fra Vietnam: Også hun er her på grund af ægteskab med en dansk mand. Den næste kvinde, som også er fra Vietnam, er her derimod alene med sine to børn. Hun flyttede hertil for 10 år siden, da hendes forældre bor her i Danmark. Hun har arbejdet på fiskefabrik i alle årene, men har nu valgt at holde en pause og gå på sprogskole. De to sidste kvinder i rækken hedder Mika og Sayara, og de kommer fra henholdsvis Slovenien og Afghanistan. Selv om deres geografiske baggrund er meget forskellig, så gælder det for dem begge, at de er kommet hertil på grund af ægteskab. Mika er gift med en herboende bosnisk mand, og hun arbejder som rengøringsassistent. Sayara er flygtning og gift med en landsmand. Opsummerende kan man for denne klasse sige, at selv om der er mange forskellige grunde til, at folk kommer til Danmark, så er det tilsyneladende kærligheden, der trækker flest udlændinge hertil og dernæst ser det ud til, at de åbne grænser i EU får mange EU borgere til at prøve lykken i et andet EU land - f.eks. Danmark. Endelig kan vi se, at gruppen af kvinder, der arbejder som au pair piger også er voksende. - Men måske havde der tegnet sig et andet billede, hvis jeg havde åbnet en anden dør til en anden klasse! I denne klasse var der 9 forskellige nationaliteter, hvoraf asiatiske lande tegnede sig for over halvdelen af kursisterne og vi har som nævnt over 60 nationaliteter på skolen, så der gemmer sig helt sikkert folk fra mange andre lande bag dørene til de andre klasser. 7

8 SPROGETPÅARBEJDEDANSKICENTRUMKULTU RISPILINTERNATIONALTMILJØDIALOGOGBEVÆ GELSEVIDENOGUDVIKLINGMÅLOGRESULTATER FAKTA Skærpede krav til at få dansk indfødsret (statsborgerskab) Kommende kurser 2009 Dansk om lørdagen Fleksibel og individuel undervisning Danskuddannelse eller selvbetalerkursus Åbent Studiecenter Lørdag kl Den 22. september indgik regeringspartierne og Dansk Folkeparti en aftale om at ændre på kravene til at kunne få dansk statsborgerskab. De nye krav kan ses på Integrationsministeriets hjemmeside nyidanmark.dk, men her skal blot kort omtales de nye krav med hensyn til sprogkundskaber og kendskabet til dansk historie, samfund og kultur. FVU dansk og matematik Virksomhedshold i dansk 18/2 5/5, gratis Danskhold på Sprogcentret 18/2-5/5, gratis Matematik - datoer endnu ikke fastlagt Dansk for pendlere: 20/1 31/3 (ekskl. uge 7), kr Tirsdag aften kl /3 12/5 (ekskl. uge 15), kr Tirsdag aften kl /5 30/6, kr Tirsdag aften kl Fjernundervisning Lær dansk, når det passer dig! Startpakke: instruktion og 3 måneders netadgang, kr AMU-dansk (ikke begynderundervisning) 21/1 1/7 (ekskl. uge 7 og 15) ca. kr. 850 Onsdag kl Ændringerne træder i kraft pr. 10. november 2008 og omfatter følgende: Ansøgeren skal have bevis for Prøve i Dansk 3 med et karaktergennemsnit på mindst 4 efter den nye karakterskala (eller 7 efter den gamle 13-skala) eller andre angivne prøver, for eksempel Folkeskolens afgangsprøve. Kravet til Indfødsretsprøven ændres således, at ansøgere skal svare rigtigt på 32 ud af 40 spørgsmål for at bestå prøven; prøvetiden forkortes fra 60 til 45 minutter, og der er ikke længere nogen spørgsmålsbank på ministeriets hjemmeside. For fremtiden forbereder man sig til prøven ved at læse det udgivne læremateriale Danmark før og nu. Ansøgere, der allerede har bestået Indfødsretsprøven, vil dog fortsat opfylde kravet om bestået Indfødsretsprøve, hvis ansøgning eller anmodning om genoptagelse af tidligere ansøgning om dansk statsborgerskab indgives til politiet inden den 1. juli AMU-tysk 17/1 2/6 Tirsdag kl (ekskl. uge 7 og 15) ca. 600 kr. Polsk Starthjælp For begyndere Kr inkl. materialer FLEGBORG P BLEGBANKEN VEDELSGADE KLOSTERGADE GÅGADE DÆMNINGEN For fortsættere Kr inkl. materialer Datoerne er endnu ikke fastlagt Du er altid velkommen til at kontakte os og eventuelt få tilsendt en brochure. ENGHAVEVEJ RÅDHUS TORVET KIRKEGADE GÅGADE BUS BANEGÅRDSPLADSEN Klostergade Vejle Tlf

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk

Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 6. november 2008 Kontor: Indfødsretskontoret J.nr.: 2008/300-51 Sagsbeh.: KRE Tekst til ministeriets hjemmeside www.nyidanmark.dk På forsiden i kassen under medborgerskab: Nye retningslinjer

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2012/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r

Indhold. Borgmesteren lykønskede de første bydelsmødre. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009. Side 2 Læserne spø r Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 5 marts 2009 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Endelig ret til danskuddannelse for EU-grænsependlere på lige fod med andre udlændinge Fakta om løntabsgodtgørelse

Læs mere

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven

Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven Information til prøvedeltagere om medborgerskabsprøven 1. Særlig vigtig information i forbindelse med tidsubegrænset opholdstilladelse For at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse skal man som

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

SprogcenterVejle....i dialog med verden

SprogcenterVejle....i dialog med verden SprogcenterVejle...i dialog med verden Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2)

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på s. 5 1: Ansøgning til pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE (Grundforløb 2) 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve

Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Information til prøvedeltagere om Prøve i Dansk 2014/Brev om skriftlig prøve Generelle oplysninger Alle prøver består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Danskundervisning - ikke en klods om benet

Danskundervisning - ikke en klods om benet Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 15 september 2011 Indhold Side 1 Danskundervisning - ikke en klods om benet Side 2 Farvek til kursister Side 3 En kop kaffe til/for Viggo Side 4 Bageallekagerne

Læs mere

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg

Dansk på Munkebjerg. Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010. Side 1 Dansk på Munkebjerg Dialog nr. 12_Udviklingsplan 29/11/10 13.04 Side 1 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 12 december 2010 Indhold Side 1 Dansk på Munkebjerg Side 2 Projekt om det danske uddannelsessystem

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10

20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 1 20-09-2010 Sagsnr. 5351-36 Au pair i dag i Danmark Spørgeliste til værtspar 23.08.10 uden navn 17.09.10doc.20.09.10 Spørgeliste værtspar Bopæl Top.nr. Data Navn Fødselsår Fødested Navn Fødselsår Fødested

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012

Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 17 marts 2012 Indhold Side 1 Som ringe i vandet Side 3 Her hjælper børnene sig selv Side 4 Visitationen Side 6 Partnerskabsmøde i Slovakiet Side 7 Hvorfor

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del

Ansøgningsskema. Grundforløbet 2. del Ansøgningsskema Grundforløbet 2. del Uddannelsesstart: 10. august 2015 Ansøgningsfrist: 20. maj 2015 Selv om ansøgningsfristen er udløbet, er du velkommen til at sende en ansøgning alligevel. Der vil i

Læs mere

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer

Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer Ansøgning om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som psykolog Hjælp til at udfylde blanketten: Se vejledningen på side 6. Husk at skrive tydeligt og brug latinske bogstaver (ABCD

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

Gode studievaner på hf

Gode studievaner på hf Gode studievaner på hf Indholdsfortegnelse Forord... side 2 Kulturen på VUC... side 3 Vær aktiv... side 4 Lav en arbejdsplan... side 4 Find din læringsstil... side 5 Ting tager tid... side 6 Sprogets koder...side

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder:

Au pair formidling hjælper værtsfamilien med alle formalia i forbindelse med ansøgning om en filippinsk au pair, herunder: au pair formidling Au pair formidling tilbyder professionel og kvalificeret kontakt mellem familier og au pairs fra Filippinerne. Vores baggrund er et indgående kendskab og tæt samarbejde med det filippinske

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn

Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Slagelse Kommune Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede småbørn Information til forældre Center for Dagtilbud Nordbycentret 2012 Sprogvurdering og sprogstimulering af tosprogede børn Hvorfor

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009. Side 1. Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 8 december 2009 Indhold Side 1 Her taler man med både overlæger og sygeplejersker Side 3 Danskuddannelsesloven revideres og der spares Side 4 At lære dansk, når man

Læs mere

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8

Indhold. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014. Side 1. Side 4. Side 6. Side 7. Side 8 Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle, Fredericia og Give Nr. 25 juni 2014 Indhold Side 1 Man skal deltage Side 4 Danskuddannelse1 = Dansk Og Dannelse Side 6 Besøg på Carlsberg Side 7 At hæmme eller fremme

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk

Udkast til fagbeskrivelse for engelsk Udkast til fagbeskrivelse for engelsk fag Engelsk modul 1. fagets formål Formålet med undervisningen i engelsk er at kvalificere unge og voksne til at forbedre deres almene kundskaber og personlige kompetencer,

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

Ansøgningsskema. Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Ansøgningsskema Grundforløb 2 PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 1. PERSONLIGE OPLYSNINGER Navn Personnummer Adresse Postnummer By Kommune Mobil Telefon E-mail Er du dansk statsborger? Ja Nej Hvis nej, har

Læs mere

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2)

Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) 1 1. Personlige data Personnummer: Navn: Adresse: Ansøgning til: Social- og sundhedsassistent- SSA (Trin 2) Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning

Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Nordisk Alfabetiseringskonference 22. 24. september 2010 Workshop 7: Sprogpraktik og arbejdsmarkedsvejledning Projekt Dansk På Arbejdspladsen / IP-projektet Herlev Kommune (Projektkoordinator = myndighedsperson;

Læs mere

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Notat. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Notat Sag Videnscentre for kompetenceafklaring Rambøll Management Kunde Arbejdsmarkedsstyrelsen Notat nr. 1 Til Videnscentrene og den centrale følgegruppe Fra Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder

Eksempler på respons på nye tiltag omkring kommunikation i andre virksomheder 5. Kommunikation vi snakker da sammen hele tiden! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: - men kommer vi omkring det hele? Denne mødegang indeholder følgende

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere