Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Autoklaverbare, stive, medicinske endoskoper og endoskopiske instrumenter Brugsanvisning og behandlingsinstruktioner DFU-0073."

Transkript

1 Autklaverbare, stive, medicinske endskper g endskpiske instrumenter Brugsanvisning g behandlingsinstruktiner A. BESKRIVELSE AF UDSTYRET DFU-0073 Revisin 5 Dette endskp består af en kularlinse, en frbindelse til fiberptiske lyskabler med skrueadaptere til andre mærker fiberptiske lyskabler g et hylsterrør, der er fremstillet af et rustbeskyttende materiale, sm indelukker stanglinsesystemet, g en fiberptisk lysbærer. Endskpiske instrumenter er hylstre, brer, katetere, kmpatible trkarer g/eller bturatrer g tilbehør, der fås i frskellige stil g størrelser. B. INDIKATIONER Arthrex-arthrskpet g tilbehøret er et rørfrmet endskpisk apparat med tilbehørsenheder, der fastgøres til arthrskpet g er beregnet til undersøgelse g/eller udførelse af kirurgiske indgreb inde i et led. Minimalt invasive arthrskpiske prcedurer udføres i hften, knæet, skulderen, håndleddet (carpaltunnelsyndrm), underkæbebenet, ankelen, albuen g fødderne (frigørelse af plantar fascia). Arthrex laparskpisættet er beregnet til brug i generel laparskpisk kirurgi. Laparskpisk kirurgi er en metde til udførelse af diagnstiske g terapeutiske kirurgiske indgreb i maven (intraabdminalt) ved hjælp af udstyr, der minimerer kirurgisk invasivitet. I stedet fr at få adgang til peratinssteder ved at lægge stre snit, ser kirurger inde i krppen g pererer ved hjælp af instrumenter, der indføres gennem små hudpunkturer (indføres gennem laparskpet eller via et andet lille snit). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, anvendelser, sm f.eks. fjernelse af galdeblære g appendiksen, brkperatin g undersøgelse af bughulen, appendiksen, galdeblæreren g leveren. Arthrex-sinskpet er beregnet til at give lægen et redskab til udførelse af endskpisk diagnstik g terapeutiske, kirurgiske sinusindgreb. Arthrex-sinskpet inkluderer hylstre - fr at fastlægge prtaler til visualisering g sm kirurgisk adgang samt til suge/skyllehåndtaget - fr at fjerne affald g krpsvæsker fra peratinsstedet g skylle stedet med en sterilpløsning. Sinskpet g tilbehøret er indiceret til brug i, men er ikke begrænset til, prcedurer, sm f.eks. undersøgelse af passager g hulrum i bihulerne, fjernelse af unrmale vækster, sm f.eks. plypper g plastikkirurgi i ansigt. C. OM DETTE DOKUMENT Dette dkument beskriver den krrekte håndtering, funktin g anbefalede genbehandling af det stive endskp g de endskpiske instrumenter samt de anbefalede behandlingsmetder. Side 1 af 12

2 Dette dkument må ikke benyttes til at udføre endskpiske undersøgelser eller kirurgiske indgreb, g det må heller ikke anvendes til uddannelsesfrmål. Dkumentets nuværende versin kan findes på internettet på Dette dkument kan gså fås fra Arthrex. Vi pmuntrer brugere af disse endskper g endskpiske instrumenter til at kntakte deres repræsentanter, hvis de efter deres prfessinelle skøn kræver mere mfattende plysninger m deres brug g vedligehldelse. D. TILSIGTET BRUG Arthrex stive medicinske endskper anvendes til visualisering af hulrum i krppen. Hvert endskp blev udviklet til disgnstiske g kirurgiske indgreb i ét af følgende anvendelsesmråder: Arthrskp: arthrskpiske prcedurer Laparskp: laparskpiske prcedurer Endskp: endskpiske prcedurer Den tilsigtede brug af Arthrex endskpiske instrumenter er: Arthrskpihylstre til endskpisk diagnstik g behandling i arthrskpiske indgreb Trkarer - skarp - til brug sammen med kmpatible arthrskpihylstre Obturatrer - sløv g knisk sløv - til brug sammen med kmpatible arthrskpihylstre Af hensyn til patienternes frdel g sikkerhed skal læger vælge en metde, sm de anser sm egnet på basis af deres erfaring. E. SIKKERHEDSOPLYSNINGER Endskpet g endskpiske instrumenter må kun bruges af uddannede læger i medicinske faciliteter. Efter mdtagelse af apparaterne skal endskpet eller de endskpiske instrumenter kntrlleres fr fuldkmmenhed g skade. Læs, verhld g gem disse instruktiner g evt. andre gældende instruktiner. Brug kun endskper g endskpiske instrumenter sm beregnet. FORSIGTIG: Ved pbevaring, transprt g behandling skal det sikres, at endskpet g endskpiske instrumenter ikke udsættes fr mekanisk belastning, især fr at undgå beskadigelse af det følsmme linsesystem. FORSIGTIG: Endskper med C-fd må kun bruges sammen med kamerasystemer med elektrisk islering, der er klassificeret sm type BF eller CF. Anvendelse sammen med andre systemer kan skade patienten. ADVARSEL: Risik fr persnskade, frurening eller infektin fr patienten eller lægerne! Endskperne g de endskpiske instrumenter leveres usterile sm genanvendelige prdukter. De mest avancerede g natinale lve påkræver, at validerede prcesser verhldes. Brugere er sm regel ansvarlige fr validering af deres rengørings- g steriliseringsprcesser. Sørg fr, at behandlingen, materialet g persnalet er egnede til pnåelse af de nødvendige resultater. Side 2 af 12

3 Overhld enhver g alle gyldige, lkale brugerbestemmelser i frbindelse med manuelle rengørings- g tørringsprcesser. Rengør/desinficer g steriliser endskpet g de endskpiske instrumenter før første brug g efterfølgende efter hver brug. Tag endskpet g de endskpiske instrumenter til dekntamineringsmrådet så snart sm muligt. Klargør endskpet g de endskpiske instrumenter til behandling straks efter brug fr at frhindre tørring af kntaminanter på verfladen. Overhld gyldige beskyttelsesfrhldsregler fr at undgå frurening af miljøet. ADVARSEL: Fare fr frbrændinger! De ptiske fibre udsender energirigt lys i endskpets distale ende. Dette kan få krpsvævets temperatur til at stige til 41 C (106 F). Undgå direkte kntakt af den distale ende med krpsvæv eller brandfarlige materialer, da det kan frårsage frbrændinger g ild. Reducer lyskildens lysintensitet ved arbejde i nærheden af krpsvæv eller brandfarlige materialer. ADVARSEL: Risik fr persnskade på grund af defekte endskper g endskpiske instrumenter! Udfør en visuel inspektin g funktinskntrl før hver brug. Brug kun endskper g endskpiske instrumenter, sm er i perfekt arbejdsstand. Under pbevaring, transprt g behandling skal det sikres, at endskperne g de endskpiske instrumenter ikke udsættes fr mekanisk belastning. ADVARSEL: Endskper med C-fd indehlder permanente magneter, der kan påvirke funktinen af nærliggende aktive implantater g elektriske apparater. F. INSPEKTION, HÅNDTERING OG VEDLIGEHOLDELSE Arthrex endskper g endskpiske instrumenter er medicinske præcisinsinstrumenter g skal anvendes g håndteres frsigtigt. Kntrllér endskpet g de endskpiske instrumenter fr skade før brug g efterfølgende i alle håndteringsfaser. Hvis der pdages skade, må endskpet g de endskpiske instrumenter ikke anvendes, inden vejledning søges hs prducenten. Endskpet g de endskpiske instrumenter må ikke udsættes fr stød. Læg endskpet g de endskpiske instrumenter frsigtigt ned. Endskpet må kun hldes i kulartragten/hveddelen g ikke i hylstret. Hylstret må hverken bøjes eller bruges sm snageredskab. Efter at endskpet er ført ind i krppen, må leddet ikke bøjes yderligere. Et stykke af et knækket endskp kan kmme til at sidde fast i blødt væv g/eller frsvinde fra endskpets udsigt ver peratinsmrådet g blive efterladt i patienten. Transprter endskper g endskpiske instrumenter enkeltvis, g pbevar dem sikkert ved hjælp af en skærmbakke eller behlder. Side 3 af 12

4 G. BESKRIVELSE I. Endskpets kmpnenter 1. Distal ende 2. Hylster 3. Hveddel 4. Okulartragt 5. Prksimal ende 6. Belysningsfibrenes bestrålingsverflade 7. Frbindelse til belysningsfibrene 8. Adpter til belysningsfiber, type Wlf, frudsamlet 9. Adapter til belysningsfiber, type Strz/Olympus (se nedenunder angående samlingsinstruktiner), frudmnteret 10. Fkuseringsring 11. C- fdens gevind II. Mærkninger på hveddelen CE-mærket med identifikatinsnummer fra det bemyndigede rgan, hvr det er relevant: Endskp g endskpiske instrumenter pfylder kravene i retningslinjen 93/42/EWG. Ved autklaverbare endskper: gravering af autklaverbar. Ved endskper: angivelse af synets retning III. Tilgængelige design g størrelser Endskperne fås i følgende design g størrelser: Lige endskper Vinklede endskper Hylsterdiameter 1,9-11 mm Endskpiske instrumenter fås i følgende design g størrelser: arthrskpihylstre g tilsvarende trkarer (skarp), bturatrer (sløv g knisk) til arthrskper med en diameter på 1,9 mm - 6 mm. IV. Prdukter, der kan kmbineres Det er muligt at kmbinere endskperne med almindelige kamerasystemer, belysningsfibre g instrumenter fra Arthrex. FORSIGTIG: Arthrex endskper med C-fd er designet til at blive kblet direkte til Arthrex kamerahvedet med C-fd. Endskper med C-fd er ikke nødvendigvis kmpatible med kamerahveder fra andre prducenter. Side 4 af 12

5 H. KLARGØRING TIL BRUG I. Visuel inspektin g funktinskntrl ADVARSEL: Risik fr persnskade på grund af defekte endskper g endskpiske instrumenter! Udfør en visuel inspektin g funktinskntrl før første brug g efterfølgende efter hver brug. Brug kun endskper g endskpiske instrumenter, sm er i perfekt arbejdsstand. FORSIGTIG: Rengør/desinficer g steriliser endskpet g de endskpiske instrumenter før første brug g efterfølgende efter hver brug. Hvis endskpet ikke rengøres krrekt kan kntaminanter på belysningsfibrenes bestrålingsverflade (figur 1, [6]) blive brændt ind under brug, hvilket påvirker billedkvaliteten. Sørg fr, at endskpets prksimale ende (figur 1, [5]) er tør fr at frhindre, at endskpet dugges til under undersøgelsen/prceduren. Sørg fr, at der ikke er manglende eller løse dele. Sørg fr, at der ikke er rester af rengøringsmidler eller desinfektinsmidler på endskpet g de endskpiske instrumenter. Kntrllér hele endskpet, især hylstret (figur 1, [2]), samt endskpiske instrumenter fr kntaminanter g skade af enhver art, sm f.eks. buler, ridser, revner, bøjning g skarpe kanter. Kntrllér den distale ende (figur 1, [1]), prksimale ende (figur 1, [5]) g belysningsfibrenes bestrålingsverflade (figur 1, [6]) fr evt. kntaminanter g ridser. Gør kntaminanter g ridser synlige ved hjælp af lysreflekser ved at hlde endskpet med frbindelsen til belysningsfibren md lyset, g kntrllér, m beslysningsfibrene giver en jævn belysning i den distale ende (figur 1, [1]). Kntrllér billedkvalitet: Billedet bør ikke være sløret, uklart eller mørkt. Fjern m nødvendigt aflejringer på den ptiske slutverflade ved hjælp af den medfølgende pleringspasta (se "Fjernelse af aflejringer fra ptiske verflader" under P. 4. Fjernelse af aflejringer fra ptiske slutverflader). Ved endskper med en låseanrdning: Kntrllér mellem hylstret (figur 1, [2]) g hveddelen (figur 1, [3]) fr kntaminanter g skade, så der sikres en fast g sikker frbindelse. Ved endskpiske instrumenter med en låseanrdning skal låseanrdningen kntrlleres fr kntaminanter g skade, så der sikres en fast g sikker frbindelse. Ved endskper med C-fd: Sørg fr, at O-ringen ved C-fdens gevind er på plads g ikke er beskadiget. Manglende eller beskadigede O-ringe skal udskiftes. Ved endskpiske instrumenter med en stphane skal alle af stphanens kmpnenter kntrlleres, både funktinsmæssigt g fr skade. II. Frsyning Hvis det er nødvendigt, mnteres adapteren til belysningsfiber (se J. Samling). Mnter belysningsfiber (se prducentens specifikatiner). Hvis det er nødvendigt, mnteres kameraet (se prducentens specifikatiner). Ved endskper med C-fd: Skru endskpet på C-fdens kamerahved, g stram det til med hånden I. BEHANDLING Den anbefalede metde g behandlingsinstruktinerne samt deres frsyning ved anvendelsesstedet beskrives i afsnittet GENBEHANDLING i dette dkument. Side 5 af 12

6 Gentagen behandling har minimal virkning på disse instrumenter. Slutning af levetiden afhænger nrmalt af slidt g skade på grund af brug. J. SAMLING I. Endskper 1. Frbindelse til belysningsfiber af typen ACMI 2. Adapter til belysningsfiber af typen Wlf 3. Adapter til belysningsfiber af typen Strz/Olympus Figur 2 - Samling Hvis det er nødvendigt, mnteres den passende adapter (figur 2, [2, 3]) til belysningsfibren. Sørg fr, at belysningsfibrens bestrålingsverflade (figur 1, [6]) er ren. Mnter belysningsfiber (se prducentens specifikatiner). Hvis det er nødvendigt, justeres kameraindstillingerne (se prducentens specifikatiner). II. Endskpiske instrumenter Med henblik på at sikre sterilitet bruges kun fedt, der er egnet til medicinske instrumenter til stphanen. Smør stphanen. Mnter stphanen, g fastgør med stphanens møtrik. Fjern verskydende fedt. K. ADSKILLELSE I. Endskper FORSIGTIG: Fjern ikke kulartragten (figur 1, [4]), frdi ellers bliver endskpet beskadiget. ADVARSEL: Fare fr frbrændinger! Inden belysningsfibren fjernes, skal den få gd tid til at køle ned. Enderne kan blive ekstremt varme g frårsage alvrlige frbrændinger. Side 6 af 12

7 II. Fjern belysningsfibren. Skru eksisterende adaptere af (figur 2 [2, 3]), hvis de bruges. Endskpiske instrumenter Løsn stphanens møtrik. Adskil stphanen. L. OPBEVARING Usterile metalanrdninger skal pbevares et rent g tørt sted. Usterile anrdninger har ikke begrænset hldbarhed. Anrdningerne er fremstillet af et ikke-nedbrydeligt materiale, hvrfr anrdningens stabilitet ikke er en faktr, så længe den pbevares under de anbefalede frhld. Følgende pbevaringsfrhld gælder, sålænge endskperne g de endskpiske instrumenter pbevares usterile i den riginale emballage: Temperatur: 10 til +40 C ( F) Fugtighed: % Yderligere pbevaringskrav: Undgå direkte sllys. Opbevar endskper g endskpiske instrumenter i enten den riginale emballage eller i en skærmbakke/behlder. Sørg fr, at endskpet g de endskpiske instrumenter pbevares sikkert. Anvend de pågældende, gyldige natinale bestemmelser ved pbevaring under sterile frhld. Opbevar mellem hver behandling: Kntrllér, at endskpet adskilles fra belysningsfibren g kameraet. Sørg fr, at alle adaptere, hvis de anvendes, adskilles fra endskpet. M. BORTSKAFFELSE Overhld landespecifikke bestemmelser g lve m brtskaffelse af medicinske prdukter. N. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Arthrex leverer ikke riginale dele til uafhængige værksteder eller andre prducenter af endskper. Reparatiner ved brug af riginale reservedele kan derfr kun udføres af Arthrex. Endskpets g de endskpiske instrumenters riginale tekniske specifikatiner g driftssikkerhed kan kun garanteres ved brug af riginale dele. Garantien fr Arthrex prdukter ugyldiggøres, hvis reparatinsarbejde udføres af et ikkeautriseret værksted. I så fald er Arthrex ikke længere ansvarlig fr prduktets tekniske specifikatiner eller sikkerhed. Få endskpet g de endskpiske instrumenter udelukkende repareret af Arthrex. Hvis der er behv fr service, sendes det defekte endskp eller endskpiske instrumenter til adressen på salgspartneren. Rengør, desinficer g steriliser endskpet eller de endskpiske instrumenter grundigt, inden de returneres til reparatin. Ideelt skal endskpet eller de endskpiske instrumenter sendes i deres riginale emballage. Hvis dette ikke er muligt, pakkes de sikkert til transprt. Side 7 af 12

8 Arthrex er ikke ansvarlig fr skader sm følge af frkert frsendelse. O. TILBEHØR/RESERVEDELE Tilbehør Pleringspasta, smøremiddel til stphane, udskiftningsdele til stphane, ekstra -ringe g lysadaptere Kntakt Kntakt din Arthrex-repræsentant P. GENBEHANDLING 1. Indeslutning g transprt Det er anbefalet, at endskper g endskpiske instrumenter genbehandles, så snart det praktisk set er muligt efter brug. Instrumentkasser g -bakker anses sm genanvendelige redskaber. Bakker skal kntrlleres fr synlig jrd g rengøres før brug. De kan rengøres manuelt eller i en autmatisk pvaskemaskine med rengøringsmiddel. Opbevar altid endskper g endskpiske instrumenter sikkert, g transprter dem til behandling i en lukket behlder fr at undgå skade til endskperne g de endskpiske instrumenter samt miljøfrurening. 2. Rengøring g desinfektin A. Manuel rengøring/frudgående rengøring g kemisk desinfektin FORSIGTIG: Brug ikke fastklæbende rengøringsmidler eller varmt vand (>40 C, 104 F), da disse kan fiksere kntaminanterne g frhindre krrekt rengøring. FORSIGTIG: Skrab ikke kntaminanter af med hårde genstande, da dette kan beskadige de ptiske slutverflader. FORSIGTIG: Rengør ikke endskper i et ultralydsbad. FORSIGTIG: Manglende verhldelse af prducentens specifikatiner kan resultere i beskadigelse af endskperne g de endskpiske instrumenter. 1) Endskper: Eventuelle adaptere demnteres fra endskpet (se K. ADSKILLELSE). Fjern grv frurening fra endskpet. Brug en blød børste til at rengøre endskpet g de endskpiske instrumenter under kldt pstevand, indtil al synlig frurening er fjernet. Desinficer endskpet. Under desinficering af endskpet skal specifikatinerne fra prducenten af desinfektinsmidlet verhldes, hvad angår temperatur, kncentratin g anvendelsestid. Skyl endskpet med løbende vand. Side 8 af 12

9 Tør endskpet med en blød klud. Udfør en synlig inspektin, funktinskntrl g servicering (se H. I. Visuel inspektin g funktinskntrl). Endskperne er fysisk kmpatible med Steris System1-prcessen. Desinficer endskpet. Under desinficering af endskpet skal specifikatinerne fra prducenten af desinfektinsmidlet verhldes, hvad angår temperatur, kncentratin g anvendelsestid. Skyl endskpet med løbende vand. Tør endskpet med en blød klud. Udfør en visuel inspektin, funktinskntrl g servicering. (se H. I. Visuel inspektin g funktinskntrl) 2) Endskpiske instrumenter Ved endskpiske instrumenter med stphane: Alle af stphanens dele demnteres. Fjern grv frurening fra instrumentet. Brug en blød børste til at rengøre instrumentet under kldt pstevand, indtil al synlig frurening er fjernet. De endskpiske instrumenter fra Arthrex kan rengøres i et ultralydsbad. Anbring instrumentet i et ultralydsapparat, g rengør det i mindst 20 minutter i henhld til instruktinerne fra ultralydsapparatets prducent. Efter rengøring med ultralydsapparatet skylles instrumentet grundigt med vand. Kntrllér instrumentet fr synlige kntaminanter. Gentag rengøringen, hvis der er synlige kntaminanter, g kntrllér igen. Desinficer instrumentet. Under desinficering af endskpet skal specifikatinerne fra prducenten af desinfektinsmidlet verhldes, hvad angår temperatur, kncentratin g anvendelsestid. Skyl instrumentet med løbende vand. Tør instrumentet med en blød klud. Udfør en visuel inspektin, funktinskntrl g servicering. (se F. I. Visuel inspektin g funktinskntrl) 3. Maskinrengøring g termisk desinfektin De stive endskper g endskpiske instrumenter fra Arthrex er egnede til almindelige rengøringsmetder med maskiner g termisk desinfektin. Ved udførelse af dette anvendes frsigtige cykler til stive endskper g egnede rengørings- g desinfektinsmidler. Maskinens samt rengørings- g desinfektinsmidlets instruktiner skal verhldes. Resultatet af rengørings- g desinfektinsmidlet skal bekræftes af maskinens, rengøringsg desinfektinsmidlets prducenter i samarbejde med brugeren. Start rengøringsprcessen: Udfør en frudgående skylning med kldt vand i 1 minut Dræn Udfør en frudgående skylning med kldt vand i 3 minutter Dræn Side 9 af 12

10 Rens med et 0,5 % alkalihldigt rengøringsmiddel i 5 minutter ved 55 C (131 F) eller med et 0,5 % enzymatisk rengøringsmiddel ved 45 C (113 F) Dræn Neutraliser i tre minutter med varmt pstevand (<40 C, 104 F) g neutraliseringsmiddel Dræn Udfør en mellemskylning i 2 minutter med varmt pstevand (<40 C, 104 F) Dræn Udføre den termiske maskindesinfektin ved anvendelse af de natinale krav ifm. A0-værdi (se ISO 15883). Sørg fr, at endskpets ydre er tørt. Tør m nødvendigt med en blød klud. Udfør en synlig inspektin, funktinskntrl g servicering (se H. I. Visuel inspektin g funktinskntrl). 4. Fjernelse af aflejringer fra endskpers ptiske slutverflader Hvis aflejringer pdages ved kntrl af billedkvaliteten, kan de fjernes med den medfølgende pleringspasta på følgende måde: Rengør kun med pleringspasta, hvis det billede, du ser med endskpet, er uklart g sløret. Smør pleringspasta på en ren vatpind. Ved lange slutverflader: Tryk vatpinden let på den slutverflade, der skal rengøres, g gnid den ver glasset. Ved små slutverflader: Tryk vatpinden let på den slutverflade, der skal rengøres, g drej den. Figur 3 - Rengøring Rengør alle ptiske slutverflader med varmt vand g mildt rengøringsmiddel fr at fjerne rester af pleringspasta. Skyl ptiske slutverflader under løbende vand. Tør ptiske slutverflader med en blød klud. Rengør/desinficer g steriliser endskpet, hvis det er nødvendigt. Udfør en synlig inspektin. Hvis aflejringerne ikke blev fjernet: send endskpet til reparatin Q. STERILISERING Før hver sterilisering skal stive endskper g endskpiske instrumenter rengøres g desinficeres i henhld til metderne i disse rengøringsinstruktiner. Steriliser endskper g endskpiske instrumenter i egnet emballage fr at undgå efterfølgende frurening. Side 10 af 12

11 I. Dampsterilisering (autklavering) FORSIGTIG: Kun endskper, der er mærket med teksten autklaverbar, er beregnet til autklavering. De tilladelige behandlingsmetder frklares i disse instruktiner. FORSIGTIG: Overhld de angivne prcesparametre. De fastlagte parametre er blevet valideret fr at sikre endskpets g de endskpiske instrumenters sterilitet. Afvigelse fra prcesparametre kunne beskadige endskpet eller det endskpiske instrument. I dette tilfælde ugyldiggøres sikkerhedsstillelsen g garantien. Autklaverbare endskper g endskpiske instrumenter kan steriliseres med den franske cyklus (134 C [273 F], 18 minutter, 3,1 bar (abslut)) uden begrænsninger med hensyn til fysisk kmpatibilitet. Brugere er sm regel ansvarlige fr validering af deres prcesser. Ved udvælgelse af behandlingsmetden skal de gyldige, natinale hygiejnebestemmelser g lkale bestemmelser fr hspitalhygiejne verhldes. II. Eventuelle adaptere demnteres (se K. ADSKILLELSE). Ved endskpiske instrumenter med stphane: Alle af stphanens dele demnteres. Steriliser endskper g endskpiske instrumenter ved hjælp af én af følgende metder: Metden med fraktineret prævakuum. Tyngdekraftmetde. Når steriliseringsprcessen er afsluttet, får endskperne g de endskpiske instrumenter lv til gradvist at køle ned til stuetemperatur. Metden med fraktineret prævakuum Følgende prces er blevet valideret: Temperatur C ( F) Tid mindst 3 minutter Knfiguratin dbbelt indpakket Tørring mindst 10 minutter III. Sterilisering med hydrgenperxid Arthrex endskper g endskpiske instrumenter kan steriliseres ved at følge metderne med hydrgenperxid: STERRAD-systemer: STERRAD 100S, krt cyklus STERRAD NX, krt cyklus STERRAD 100NX, standardcyklus Overhld prducentens specifikatiner (ASP, Advanced Sterilizatin Prducts el. avancerede steriliseringsprdukter) vedrørende den tilsvarende metde. Steris-systemer: V- Pr 1-steriliseringssystem ved lav temperatur V- Pr 1 Plus-steriliseringssystem ved lav temperatur, ikke lumen-cyklus V- Pr 1 max-steriliseringssystem ved lav temperatur, ikke lumen-cyklus Side 11 af 12

12 Overhld prducentens (Steris) specifikatiner vedrørende den tilsvarende metde. R. SÆRLIG FORHOLDSREGEL: SMITSTOFFER TIL TRANSMITTERET SPONGIFORM ENCEFALOPATI Det er uden fr dkumentets rammer at give en detaljeret beskrivelse af de frhldsregler, der bør træffes imd transmitteret spngifrm encefalpati. Smitstffer til verførsel af Creutzfeldt-Jakb sygdm (CJD) menes at være resistente ver fr nrmale desinficerings- g steriliseringsprcesser, g af den grund vil de venfr beskrevne almindelige behandlingsmetder til dekntaminering g sterilisering muligvis ikke kunne anvendes i tilfælde, hvr der er risik fr verførsel af CJD. Generelt er den type væv, der kmmer i kntakt med rtpædiske kirurgiske instrumenter, væv med lav TSE-smitsmhed. Der skal dg træffes særlige frhldsregler i frbindelse med instrumenter, der har været anvendt på patienter, der vides, frmdes eller har risik fr at bære disse smitstffer. Side 12 af 12

Deli-Сool II 700.202G

Deli-Сool II 700.202G Deli-Сl II 700.202G Deli-Сl III 700.203G V1/1009 DK 1. Generelle plysninger 114 1.1 Generelt m denne vejledning 114 1.2 Symblfrklaring 114 1.3 Prducentens ansvar g garanti 115 1.4 Ophavsret 115 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Panini A150.674 V7/0211

Panini A150.674 V7/0211 Panini A150.674 V7/0211 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101 1.5 Overensstemmelseserklæring 101

Læs mere

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter

Fryser til alkohol og dybfrosende produkter Fryser til alkhl g dybfrsende prdukter 700.075H V1/1209 DK 1. Generelle plysninger 100 1.1 Generelt m denne vejledning 100 1.2 Symblfrklaring 100 1.3 Prducentens ansvar g garanti 101 1.4 Ophavsret 101

Læs mere

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610

Bain-Marie Hotpot 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 Bain-Marie Htpt 605.035 605.065 606.035 606.065 607.035 608.035 V1/0610 DK 1. Generelle plysninger 86 1.1 Generelt m denne vejledning 86 1.2 Symblfrklaring 86 1.3 Prducentens ansvar g garanti 87 1.4 Ophavsret

Læs mere

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK

TRILLE Vicki Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kmbivgnen g gem den fr fremtidigt brug. Dit barn kan kmme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI

HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI HÅNDHOLDTE PRODUKTER VERDENSOMSPÆNDENDE BEGRÆNSET GARANTI OG TEKNISK SUPPORT Generelle vilkår Denne HP-erklæring m begrænset hardwaregaranti giver dig, kunden, bestemte begrænsede garantirettigheder fra

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

610.836 V1/0909 V2/1111

610.836 V1/0909 V2/1111 610.836 V1/0909 V2/1111 DK 1. Generelle plysninger 128 1.1 Generelt m denne vejledning 128 1.2 Symblfrklaring 128 1.3 Prducentens ansvar g garanti 129 1.4 Ophavsret 129 1.5 Overensstemmelseserklæring 129

Læs mere

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

INSTRUMENTER 137181-1. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: INSTRUMENTER 137181-1 DA Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) -Chinese (sch) Türkçe (tk) Distribueret

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

BlipTrack generel håndteringsvejledning

BlipTrack generel håndteringsvejledning BlipTrack generel håndteringsvejledning Indhldsfrtegnelse 1. BlipTrack pakkeliste. 2. Mdem, SIM-krt g Blip Server infrmatin. 3. BlipTrack pbevaringshensyn. 4. BlipTrack drifts-, pbevarings- g vedligehldesesfrskrift.

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger

Vedligehold af kirker, præstegårde og andre bygninger Vedligehld af kirker, præstegårde g andre bygninger Ntat udarbejdet i frbindelse med kursusaften 29.10.14 Frebyggelse g gd vedligehldelsespraksis Frebyggelse drift - Kirker: Anbefalinger vedr. ventilatin:

Læs mere

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET

IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET Dc.1598_01_EN IKKE-BINDENDE VEJLEDNING I SIKRING AF ET MINIMUMSKOMPETENCENIVEAU HOS PERSONER, DER UDFØRER PERIODISK INSPEKTION AF TÅRNKRANER OG MOBILKRANER OG INSPEKTION AF MONTERINGEN AF DISSE KRANER

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Regler for leje af fælleshuset

Regler for leje af fælleshuset Pris fr at leje/bruge fælleshuset Regler fr leje af fælleshuset Fredag, lørdag, søndag g helligdage er prisen: Mandag-trsdag er prisen: Der pkræves depsitum fr alle lejemål på: 500 kr. 200 kr. 1.250 kr.

Læs mere

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA

Technical Publications GS-1530 GS-1930. Betjeningsvejledning. First Edition, Seventh Printing Part No. 39527DA Technical Publicatins GS-1530 GS-1930 First Editin, Seventh Printing Part N. 39527DA 1. udgave Vigtigt Sikkerhedsbestemmelserne g betjeningsvejledningen skal gennemlæses grundigt, inden maskinen tages

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT

Klargøringsvejledning for BTTS 230V BAT Klargøringsvejledning fr BTTS 230V BAT Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby

Tilladelse til udledning af spildevand til Kommune vandløb 23, Holeby fra vaskeplads på Kærstrup Hovedgård 4960 Holeby Tilladelse til udledning af spildevand til Kmmune vandløb 23, Hleby fra vaskeplads på Kærstrup Hvedgård 4960 Hleby 02-02-2016 Brevid: 3729516 Sagsnr.: 320213 Llland Kmmune Teknik- g Miljømyndighed Pstadresse

Læs mere

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog

BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebog BRUGERMANUAL - Garantibetingelser/Garantibevis - Servicebg CYKELDELE CYKELDELE 1 - gearskift 2 - bremsehåndtag 3 - panel 4 - bremse 5 - styr 6 - frlygte 7 - gaffel 8 - ramme 9 - skærm 10 - sadel 11 batteri

Læs mere

Mikrobølgeovn med konvektion og grill

Mikrobølgeovn med konvektion og grill Mikrbølgevn med knvektin g grill 610.835 V3/0711 DK Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle plysninger 122 1.1 Generelt m denne vejledning 122 1.2 Symblfrklaring 122 1.3 Prducentens

Læs mere

Retningslinjer for låneprogram

Retningslinjer for låneprogram Retningslinjer for låneprogram Dette dokument er kun gyldigt fra udskrivningsdatoen. Hvis der er usikkerhed om udskrivningsdatoen, skal dokumentet udskrives igen for at sikre, at den seneste version anvendes

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr

Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Sikkerhedskrav til legepladsudstyr Dette dkument beskriver sikkerhedskravene til eftersyn efter installatin g årlige inspektiner fr ffentlige legepladser. Det antages, at brugeren af dette dkument har

Læs mere

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Klargøringsvejledning for BTTS 18V SOLAR Klargøringsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse 1. Check pakkelisten. 2. Klargør BlipTrack WiFi sensr (hvis den indgår i målepunktet). 3. Send APN, SIM-inf g Serienumre til BLIP Systems. 4. Åbn

Læs mere

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK)

Microsoft Kinect for Windows Software Development Kit (SDK) Micrsft Kinect fr Windws Sftware Develpment Kit (SDK) Disse licensvilkår er en aftale mellem Micrsft Crpratin (eller, afhængigt af hvr De br, et af dets asscierede selskaber) g Dem. De bedes læse dem.

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin 1.5 26. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR

Installationsvejledning for BTTS 18V SOLAR Installatinsvejledning fr BTTS 18V SOLAR Indhldsfrtegnelse: 1. Check serienumrene. 2. Mnter BlipTrack T18VSOLAR enheden frsvarligt på målestedet. 3. Mnter BlipTrack TSWF sensren frsvarligt på målestedet

Læs mere

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder

Energirådgivning/tjekliste for KLIMA+ virksomheder Energirådgivning/tjekliste fr KLIMA+ virksmheder Butik Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed.

Læs mere

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv

J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv J&E electric a/s Måløv Værkstedsby 54 2760 Måløv Telefn: +45 44 68 07 77 Internet: www.jeel.dk & J E Energirådgivning/tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få

Læs mere

Automatiske etiket-applikatorer

Automatiske etiket-applikatorer Autmatiske etiket-applikatrer Dynamisk g fleksibel mærkning Trådløs datafangst Highlights Pallemærkning Kllimærkning Stregkdekntrl Prduktmærkning Vægtkntrl Rbust design autmatisk etiket-påsætning høj applikeringshastighed

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste fr Klima+ virksmheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energifrbrug, g derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn fr miljøet g din frretning/virksmhed. Listen kan bruges

Læs mere

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille)

BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategori AM(lille) BEDØMMELSESSKEMA Praktisk prøve kategri AM(lille) Elevens navn: Persnnummer: Underviser: Censr: Ungdmsskle: Prøvedat: Tid: Hldnummer: Prøverute: Du har i dag været til praktisk prøve på lille knallert.

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres.

Anvendelsesområde. Programmet Træmodul er integreret i statiksystemet Problemløseren, hvorfra dimensionerende snitkræfter automatisk overføres. Træmdul DS/EN EC 5 Anvendelsesmråde Prgrammet beregner bæreevnen fr bjælker, søjler, gitterspær g rammer med belastning i et eller t plan iht. DS/EN 1995-1- 1. Desuden tilbyder prgrammet rutiner fr branddimensinering

Læs mere

Hændelig skade og tyveri

Hændelig skade og tyveri CmpleteCare Hændelig skade g tyveri Dækningsbetingelser Overblik Dette dkument redegør fr detaljerne i de tre niveauer af frsikringsdækning dækning ved Hændelig Skade, Tyveri g Multidækning (både Hændelig

Læs mere

Sikkerhed. Indhold. Personskade Skader på anlæg og ejendom

Sikkerhed. Indhold. Personskade Skader på anlæg og ejendom Guldbrgsundvej 3 DK 6705 Esbjerg Ø Telefn: +45 7515 9700 Sikkerhed Indhld 1. Fare ved manglende pmærksmhed på denne sikkerhedsinstruktin Side 1 2. Sikkerhedsregler Side 1 3. Persnlig kvalifikatin g træning

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en

Microsoft Office Word-dokumenter kan gå tabt i visse situationer. Dokumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en INTRODUKTION Micrsft Office Wrd-dkumenter kan gå tabt i visse situatiner. Dkumentet kan eksempelvis gå tabt, hvis en fejl tvinger Wrd til at afslutte, hvis du plever en strømafbrydelse under redigering,

Læs mere

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o

Fragt og levering. Priser, Betaling og sikkerhed. Kundeservice o o o o o o o o o o o Kundeservice Fragt & Levering Betaling g sikkerhed Afhentning Bank infrmatin Handelsvilkår Retur/frtrydelsesret Reklamatin Fragtskade Telefntider Virksmheden Kntakt Fragt g levering Levering Varer sendes

Læs mere

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt.

Nedenstående regler gælder for IT-brugere ved Aalborg Handelsskole medmindre andet er skriftligt aftalt. Generelle regler fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle. Nedenstående regler gælder fr IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle medmindre andet er skriftligt aftalt. IT-brugere ved Aalbrg Handelsskle mfatter Medarbejdere

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat

Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Når vejrtrækningsevnen bliver nedsat Om at få respiratr g leve med den i hverdagen revideret 020911 RehabiliteringCenter fr Muskelsvind (RCfM) RCfM har til pgave at rådgive såvel mennesker med muskelsvind

Læs mere

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler

Europæiske retningslinjer for god praksis inden for industriel fremstilling af sikre fodermidler Eurpæiske retningslinjer fr gd praksis inden fr industriel fremstilling af sikre fdermidler Sektrer: frmaling af liefrø, raffinering af lie g frarbejdning af stivelse Versin 2.2 Gældende fra: 1. juli 2010

Læs mere

Koordinationsøvelser med bold

Koordinationsøvelser med bold Krdinatinsøvelser med bld Gribe, kaste g drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkrdinatin g bldbanegenkendelse. At have en gd øje/håndkrdinatin g at kunne genkende bldens bane er grundlaget

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS

Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Brugsanvisning for MIZUHO SUGITA ANEURISME CLIPS Disse clips er beregnet til midlertidig okklusion af kar og permanent okklusion af aneurismer Kun til engangsbrug INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Specifikationer...

Læs mere

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com

2013/2014 AFFUGTERE OG BLÆSERE. www.mcsworld.com 21/214 AFFUGTERE OG BLÆSERE MCS GROUP www.mcswrld.cm MASTER CLIMATE SOLUTIONS er en af verdens førende prducenter af udstyr til luftaffugtning. Vres maskiner er designet til den prfessinelle bruger. Vres

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 3

HUSORDEN FOR AFDELING 3 «Lejekntr akt_selskab»«lejekntr akt_afdeling»«lej ekntrakt_lej emål» HUSORDEN FOR AFDELING 3 VELKOMMEN TIL AFD. 3 GRAVENSGADE OG SMALBYVEJ En bligafdeling med mange bebere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk

DORMILET Dyna-Form TM. Mercury. Brugervejledning. www.vendlet.dk DORMILET Dyna-Form TM Mercury Brugervejledning DORMILET Dyna-Form TM Mercury Indhold 1. Produktbeskrivelse... 3 1.1 Symboler... 3 1.2 Symbolforklaring... 3 2. Tilsigtet brug... 4 2.1 Tilsigtet brug 2.2

Læs mere

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA HÅNDTERING AF MICROPORT SPECIELT FREMSTILLEDE PROPHECY ENGANGSINSTRUMENTER 150807-0 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.ortho.microport.com.

Læs mere

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: DA RENGØRING OG HÅNDTERING AF WRIGHT-INSTRUMENTER 130561-8 Dansk (da) Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Betjeningsvejledning aquaplus

Betjeningsvejledning aquaplus Fr brugeren Betjeningsvejledning aquaplus Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbehlder DK VU 8-7 ndhld Henvisninger til dkumentatinen Anvendte symbler........................ Generelt...............................

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang)

KACE 1000- og 2000-seriens konsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Servicebeskrivelse KACE 1000- g 2000-seriens knsulentservice til implementering (fem dage på stedet eller via fjernadgang) Intrduktin til serviceaftalen Denne knsulentservice ("Service") mfatter implementering

Læs mere

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20

Skabelon. Ansvarsmatrix i henhold til ydelsesbeskrivelse. Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Eksempel på www.byggeprces.dk BAR Bygge & Anlæg Skabeln Ansvarsmatri i henhld til ydelsesbeskrivelse fr rådgivning Skal tilpasses fra sag til sag 2014-09-20 Revisin : Revisinsdat : Sagsnr. : 100000-0001

Læs mere

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper

Brugerregler for AL-MasterCard Cash alle korttyper Brugerregler fr AL-MasterCard Cash alle krttyper Definitiner Betalingsmdtager: Frretningen, htellet, restauranten eller andre steder, hvr du kan anvende krtet. Ekspeditinsdag: Lørdage, søn- g helligdage,

Læs mere

MRC reglement. Version 18-02-2016

MRC reglement. Version 18-02-2016 Versin 18-02-2016 MRC reglement Bilerne sm kan benyttes er mderne let mdificerede Mikrbiler fra 0 til 1250 kubik, sm ved brug af styring af vægt/effekt frhldene g det faktum at der strt set bliver benyttet

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

cobas 4800 system Brugermanual Softwareversion 1.1 HPV-tests

cobas 4800 system Brugermanual Softwareversion 1.1 HPV-tests cbas 4800 system Brugermanual Sftwareversin 1.1 HPV-tests cbas 4800 system Dkumentinfrmatin Revisinshistrik Udgave-ntat Tiltænkt anvendelse Cpyright Varemærker Manualversin Sftwareversin Revisinsdat Ændringer

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand. v/merete Stoltze

Undervisning i vand. lubker.com. Bevægelse i varmt vand. v/merete Stoltze Bevægelse i varmt vand. v/merete Stltze Mandag kl. 9.15-10.00 I det varme vand bliver alle krppens muskler rørt. Vi starter p med ngle pvarmende øvelser, hvr kredsløbet stimuleres g pulsen kmmer p. Undervisningen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1

Brugervejledning & instruktion RDC 12..2. Varenr. 572361 RDC12/1101-1 Brugervejledning & instruktin RDC 12..2 Varenr. 572361 RDC12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installatin 3.0 Udlæsning 4.0 Prgrammering 5.0 Termstatfunktin 6.0 Afrimningsindstilling 7.0 Afrimningsfunktin

Læs mere

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele

Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Cerafit Fusion pander, sæt med 7 dele Kære Tvins-kunde Du har lige købt et højkvalitetsprodukt - Cerafit Fusion fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramisk materiale er kombineret i en avanceret fabrikationsproces,

Læs mere

Gmail Beskrivelse af Gmail.

Gmail Beskrivelse af Gmail. 1 Gmail Beskrivelse af Gmail. Åbn Gmail. Klik på Indbakken g klik på pilen(2) fr indstilling af visninger. Vælg Klassisk (3) Hvis der er fr mange etiketter i venstre side, kan de, der ikke bruges så fte,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold

Vejlederinstruks Struktureret sidemandsoplæring i hjemmet. Indhold Struktureret sidemandsplæring i hjemmet Indhld Håndhygiejne... 3 Trachestmipleje... 4 Sugning... 5 Sugning i næse g mund... 6 Manuel ventilatin... 7 Tubeskift... 8 Taleventil, Svensk næse g prp... 9 Cuff...

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014

MinBilDinBil Forretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 MinBilDinBil Frretningsbetingelser Opdateret: 7. april 2014 1. Intrduktin 1.1 MinbilDinbil lader registrerede brugere af MinbilDinbil udbyde biler til leje, fretage bkinger g leje biler af hinanden via

Læs mere

Nye instruktioner vedr. måling ved lav kontrast

Nye instruktioner vedr. måling ved lav kontrast Vigtig prduktinfrmatin Cmputed Tmgraphy -1/9- FSN CLE11-032 12. juli 2013 Vigtigt - Krrektin vedr. medicinsk udstyr Nye instruktiner vedr. måling ved lav kntrast Kære kunde Der er knstateret et prblem

Læs mere

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1

Rapport Oplæg til konceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Laboratoriefunktioner Version 1 Helhedsplan DP 1.0 Overrdnet byggeprgram Rapprt Oplæg til knceptuelle løsninger Tværgående arbejdsgruppe: 1.9 Labratriefunktiner Versin 1 09.01.2009 Indhldsfrtegnelse 1. Kmmissrium... 1 2. Tidsplan g arbejdsgruppens

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale

Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Udvikling af en hjemmeside til brgerfrslag samt hsting g vedligehldelse Bilag 12 Udkast til databehandleraftale Vejledning: Bilaget skal ikke udfyldes sm en del af tilbudsafgivelsen. Side 2/8 Aftale m

Læs mere