Afslutningsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslutningsrapport 2014-09-16"

Transkript

1 Afslutningsrapport Projekttitel: Udvikling af tryklufttanke i termoplast Navn på tilskudsmodtager: HBN Teknik A/S Sagsnummer: TS Dato: 16. september 2014 Side 1 (13)

2 1. Projektperiode Projektstart: Projektafslutning: Projektberetning Indledning HBN-Teknik besluttede i år 2011 at investere i et anlæg til fremstilling af lufttanke til bremsesystemer på trailers til lastbiler. HBN-Teknik havde op til købet af anlægget fulgt udviklingen i firmaet Comat, som oprindeligt startede udviklingen af anlægget til fremstilling af tryklufttanke i glasfiberforstærket termoplast. Da finanskrisen indtraf i 2009 kunne Comat ikke længere finansiere udviklingen af anlægget og gik derfor konkurs. I forbindelse med konkursen slog HBN-Teknik til og købte produktionsanlægget. Færdigudvikling / optimering af produktionsanlægget fortsatte dermed i HBN-Teknik regi og er i dag tæt på at være færdig. Produkt og produktionsanlæg er unikt da termoplast ikke normalt anvendes som matrix-materiale til imprægnering af glasfiber. Processen er baseret på kendte ekstruderingsprocesser hvortil der er udviklet metoder til imprægnering af glasfiber med termoplast, hvilket giver rør betydelig bedre styrke. Test viser, at lufttankene holder til tryk langt over det regulativerne foreskriver. Produktprogrammet består i dag af tre diametre 276, 310 og 396 [mm] med volumener fra 30 til 120 liter. Hele produktprogrammet er godkendt af et bemyndiget organ, TÜV, og salg af tankene startes op i slutningen september 2014, efter IAA messen 2014, og projektet afsluttes hermed. Hvorfor lufttank af plast Lufttanke fremstillet i glasfiberforstærket termoplast skal gerne over tid erstatte lufttanke fremstillet af hhv. stål og aluminium. At anvende glasfiberforstærket plast i stedet for gængse materialer som stål og aluminium har flere fordele, som f.eks. reduktion af vægt, ingen korrosion. Ved at erstatte en ståltank med en af plast/glasfiber, kan vægten reduceres med op til ca. 50 %. Endnu en fordel ved lufttanke af plast er korrosionsbestandigheden. Tanke af stål skal i dag kontrolleres hvert 5 år for indvendig korrosion. Er tæringerne i ståltanken for store skal den skiftes ud med en ny. En ulempe ved denne indvendige korrosion, er de partikler der Side 2 (13)

3 uundgåeligt vil frigøres over tid, og som kan medføre tilstopning i luftsystemet. Den type problemer vil ikke kunne forekomme med en plasttank. Endnu en fordel ved plasttankene, er en afledt effekt af vægtreduktionen. Vi er endnu ikke der, hvor tankene selv finder på plads på anvendelsesstedet, der skal en montør til. Montørerne vil i fremtiden skulle håndtere væsentligt færre kilo for hver tank der monteres. Så vægtbesparelsen har også en positiv indflydelse rent ergonomisk. Det er alt sammen et meget positivt billede af plasttanken. Naturligvis er der også ulemper. Placering af plasttanke skal ikke være på de mest udsatte steder, altså steder hvor de kan trykkes, påkøres, ramme kantsten eller lignende. EU har ved årsskiftet 2014/2015 indført en ny norm for emissioner fra lastbiler. De skærpede krav til udledninger fra lastbilerne har medført, at vægten på motorerne er steget. Øget vægt af selve bilen medfører mindre last pr. bil hvilket ikke er en god forretning. Lastbilsindustrien er derfor ude efter produkter, der er med til at mindske den samlede vægt af bil og trailer, hvilket plasttanken kan bidrage positivt til. Der er derfor meget stor interesse for dette produkt. At anvende plasttanke frem for ståltanke byder på mange fordele, og fordele som industrien efterspørger. Design lufttank af plast Plasttanken består af to caps og et rør, ikke umiddelbart et kompliceret produkt. Men meget knowhow ligger i, at få alle faktorer ved fremstilling af røret til at spille sammen. Røret er en tre-lagskonstruktion bestående af en innerliner, et aksiallag og endelig et radiallag, hvor alle tre lag skal hænge sammen Side 3 (13)

4 Innerlineren er et helt almindeligt ekstruderet plastrør. Innerlineren tjener to formål, et som bærelag for forstærkningsfibrene og to, at gøre røret lufttæt. Efter inner-lineren kommer det aksiale forstærkningslag. Dette lag er påført inner-lineren i den aksiale retning. Det er vigtigt, at der er god mekanisk hæftning mellem lagene, hvilket opnås ved en kompliceret behandling af de to overflader der skal sammenføjes. Det aksiale lag giver det færdige rør styrke i længderetningen, hvilket gør, at tanken kun forlænges meget lidt under tryk. Det sidste lag i røret er det radiale forstærkningslag. Det radiale forstærkningslag er viklet rundt om røret og skal forhindre, at røret virker som en ballon når tanken er under tryk. På samme måde, som med det aksiale forstærkningslag, gør det radiale lag, at røret stort set ikke udvides når tanken er sat under tryk. Også ved det radiale er det vigtigt, at der er mekanisk hæftning mellem lagene. Cappen der sættes i hver ende er fremstillet ved en almindelig sprøjtestøbeproces. For at forbedre sikkerheden ved produktet, er der i cappen indstøbt et net, som holder sammen på de partikler, der evt. måtte frigøres ved en eksplosion af tanken. Produktionsprocessen Produktionen af tankene sker ved to parallelle processer, en sprøjtestøbeproces af caps, en ekstruderingsproces af rør og endeligt en svejseproces. Ekstrudering af rør Sprøjtestøbning af Caps MV Svejsning tanke FV Ekstudering af rør Inner lineren ekstruderes, hvilket vil sige, at plastgranulat smeltes i en ekstruder og trykkes ud gennem et forgivende værktøj, som er krydshovedet. Krydshoved Ekstruder Side 4 (13)

5 Ud af krydshovedet kommer den smeltede inner-liner, som trækkes ind gennem kalibreringen i vakuumtanken hvor røret får sin endelige facon. Vakuumtank og kalibrering Smeltet plast ekstruderes ud af krydshovedet Den smeltede innerliner suges med vakuum ud mod væggen i kalibreringen. Samtidig med at den smeltede plast suges ud køles plasten af således, at den bliver formstabil. Efter fremstilling af innerlineren fortsætter røret kontinuerligt frem til næste procestrin, som er at påføre aksialforstærkningen. Afhængigt af rørets diameter påføres røret et nøje afmålt antal glasfibre. Glasfiberen fordeles ligeligt på et antal imprægneringsdyser, hvor glasfibrene imprægneres med den smeltede plast, hvorefter glasfibrene og innerlineren føjes sammen. Efter det aksiale forstærkningslag er påført røret ser det ud som vist på billedet herunder. Sidste led i fremstilling af røret er at lægge det radiale forstærkningslag på. Det er den mest komplicerede delproces i fremstilling Side 5 (13)

6 af røret, da den smeltede plast skal overføres fra en stationær ekstruder til en roterende del samtidig med, at den smeltede plast holdes på plads inde i materialefordelersystemet. Processen i vikleren er, at det ekstruderede plast føres ind i materialefordeleren hvorefter materialet fordeles til fire roterende imprægnerings dyser. Vikleren snurrer rundt og vikler dermed den imprægnerede glasfiber rundt om røret og dermed er røret færdigt. Efter vikleren afkøles røret og kortes af på mål afhængigt af hvor stort volumen tanken skal have. Når rørene er kortet af stables de på paller. Sidste procestrin ved fremstilling af rørene er, at de skal konditioneres for at opnå den rette sejhed/styrke inden de svejses sammen med en cap i hver ende. Konditionering er en tvangsmætning af nylon-materialet med vand, da nylon naturligt optager 3-6 % fugt fra omgivelserne. Ved at udsætte rørene for høj fugt- % ved høj temperatur kan denne proces speedes meget op og dermed opnås den ønskede tilstand i materialet inden det færdige produkt sendes på markedet. Efter konditioneringen sættes rørene på lager til de skal bruges. Hele produktionsprocessen for rørproduktionen er fuldautomatisk. Til linjen vil der være tilknyttet tre personer pr. skift. Sprøjtestøbning af cap Den anden part af tanken er de caps, der sættes i hver ende af tanken. Cappen sprøjtestøbes ved en almindelig sprøjtestøbeproces. Til det formål er der investeret i foreløbigt en sprøjtestøbemaskine samt støbeværktøjer til de forskellige varianter der skal laves. Cappen støbes i en fuldautomatisk celle, hvor nettet først præformes og derefter overføres til sprøjtestøbemaskinen, hvor en robot tager det præformede net og sætter det på plads i formen i sprøjtemaskinen. Side 6 (13)

7 Sprøjtestøbemaskine Præformn ingscelle Efter støbning palleteres cappen af robotten. Paller med færdige caps køres på mellemvarelager til de skal bruges i produktion af færdige tanke. Denne produktion er designet til at køre fuldautomatisk. Der vil kun være manuelle processer i forbindelse med påfyldning af råvarer og udskiftning af værktøjer når der omstilles fra en diameter til en anden. Rotationssvejsning af tank Svejsning af tanken er sidste procestrin i fremstilling af tanken. I denne proces rotationssvejses en cap i hver ende af røret. Dette sker i en fuldautomatisk celle bestående af to svejsemaskiner, to robotter, et udsorteringsbord til caps og endelig en maskine til trykprøvning af samtlige tanke. Der rotationssvejses en cap på røret i hver ende. En rotationssvejs- Side 7 (13)

8 ning er det samme som friktionssvejsning. Når to overflader stryges mod hinanden opstår der varme som følge af den friktion, der opstår mellem overfladerne. Varmen medfører i dette tilfælde, at plasten smelter og på den måde at sammenføje de to emner. Processen har både sine fordele, men også sine ulemper. Svejseprocessen er hurtig, kræver ingen tilsatsmaterialer og giver stor styrke. Men ulemperne er, at svejseprocessen er meget sensitiv og ganske svær at styre. HBN-Teknik har arbejdet og arbejder stadig på at optimere designet af svejseprofiler og tolerancer på delkomponenter for at bringe svejseprocessen mere i balance end den er i dag. Efter svejsning testes alle tankene. I opstartsfasen kontrolleres tankene 100 % i et testprogram der kaldes safe launch. I safe launch programmet trykprøves samtlige tanke hvorefter de kontrolleres for eventuelle partikler inde i tanken og lækager i svejsningen. Robotterne i cellen håndterer hhv. rør, caps og færdige tanke mellem de forskellige maskinenheder i cellen. Fra det øjeblik de enkelte halvfabrikata placeres i bufferne i cellen røres emnerne ikke af nogen operatør, før der kommer en færdig tank ud i den anden ende, det vil sige, når tanken er trykprøvet og godkendt. Montage Den sidste proces inden tankene er klar til forsendelse er montage af holdere på tankene, så de kan monteres på trailerens chassis. Dette er i dag en helt igennem manuel proces. Efter montage stables tankene på paller og er klar til forsendelse. Personale Personalet har haft en learning curve. Som beskrevet oven for består anlægget af rigtig mange individuelle maskindele, der skal fungere perfekt samtidig. Bare en del på linjen som går ned under drift og hele rørlinjen bryder ned og så er det, at starte forfra. At anlægget er så kompliceret at starte op og køre med betyder, at Side 8 (13)

9 folk skal have en betydelig oplæring inden de er kørende på egen hånd. For at køre med linjen, skal der minimum 3 personer til og for, at køre effektivt med rørlinjen skal den køre døgnets 24 timer. Også svejsecellen skal bemandes. Svejsecellen kommer til at køre fuldautomatisk og skal kun overvåges. Den person, som skal overvåge cellen, skal samtidig sørge for, at der hele tiden er halvfabrikata i bufferen. Denne celle skal også overvåges 24 timer i døgnet eller når den er i drift. Testcenter HBN-Teknik arbejder hele tiden på at optimere sine produkter mht. sikkerhed, materialeforbrug, produktperformance osv. HBN-Teknik har derfor udvidet sit eget testlaboratorium til også at omfatte test af luftanke. For AirFlex testes lufttankene specifikt for styrken i tankene og tæthed. Styrketest af tankene kaldes også for burst pressure test. Ved denne test øges trykket i tanken indtil den eksploderer. HBN-Teknik har etableret faciliteter til denne test, som vist på billedet herunder. Af hensyn til sikkerheden er det den vigtigste test. Tankene skal som minimum kunne holde til 3 X driftstrykket. Burst pressure testen skal gennemføres dagligt for, at sikre, at produktionsprocessen er i balance. Der testes minimum fem tanke dagligt. Burst pressure testen er en af de vigtige tests der gennemføres. Denne test viser ultimativt, hvor gode svejsningerne af tanken er, hvor godt røret er og endelig hvor godt de to caps er støbt. Burst pressure testen har været og er fortsat et meget vigtigt element i den viden og erfaring HBN-Teknik har opbygget og fortsat Side 9 (13)

10 arbejder på, at blive klogere på ifm. de plastteknologiske og mekaniske egenskaber og begrænsninger ved plasttanken. En anden test der gøres dagligt, er lækage test. De fem tanke der burst testes, kontrolleres forinden for lækager. En tredje test der med mellemrum er, er en hammertest. Denne test skal imitere f.eks. stenslag. Det beregnes i hvilken position loddet skal placeres, for at ramme tanken med en defineret energi. På denne måde identificeres det hvilken påvirkning forskellige typer af stenslag har på tanken, er det små sten med høj fart/lav fart, store sten med høj fart/lav fart osv. Ekstern test Nok har HBN-Teknik etableret egne testfaciliteter. Det betyder dog ikke, at der ikke også benyttes eksterne samarbejdspartnere. HBN- Teknik har således i samarbejde med laboratoriet Delta i Sønderborg gennemført en ganske krævende og længerevarende test af tankens kapabilitet når den udsættes for kulde/varme-påvirkninger over en længere periode. Testen er en livstidstest, hvor belastningsfrekvens accelereres op til det antal belastningscykler tanken forventes at blive udsat for gennem tankens levetid. Til denne accelererede test byggede Delta et klimakammer op, således at en tank kan varmes op til C hhv. køles ned til C, mens tanken hele tiden blevet udsat for trykbelastninger mellem 0-12 bar. Antallet af hhv. temperatur- og tryk-cykler svarer til en levetid på 10 år. Efter endt test hos Delta blev tanke igen testet til burst pressure, hvilket for denne tank er 37,5 bar. Dette tryk holdt tanken til, og på opfordring af TÜV Rheinland blev tanken bragt til det ultimative burst pressure, og ved denne test gik tanken i stykker ved 52 bar, langt over hvad den skal kunne holde til. Også det organ TÜV - der skal godkende tankene har testet tankene på laboratorier de samarbejder med. TÜV For, at HBN-Teknik kan sælge lufttankene, er det et krav fra moderselskabet og industrien, at tankene er testet og godkendt af et bemyndiget organ, i dette tilfælde TÜV Rheinland. TÜV-Rheinland definerer, i kraft af sin bemyndigelse, hvilke europæiske regulativer og standarder, der er relevante i forhold til et givent produkt og i dette tilfælde - lufttanke. Side 10 (13)

11 TÜV-Rheinland har med den baggrund opstillet et testprogram, en Prüfplan, som skal gennemføres og dokumenteres for, at TÜV- Rheinland kan give sin godkendelse af produktet. De test TÜV Rheinland gennemfører i testfasen er vist i skemaet herunder (inden for røde firkant). I dag har alle tanke i produktprogrammet for Air-Flex været gennem testprogrammet og er godkendt af TÜV-Rheinland hvilket betyder, at HBN-teknik kan producere og levere lufttanke. Side 11 (13)

12 HBN-Teknik optimerer stadig på produkterne og er derfor stadig i dialog med TÜV-Rheinland om godkendelse af de ændringer/justeringer der laves på tankene. Men ændringer/justeringer på tankene medfører ikke, at det store test/godkendelsesprogram sættes i gang for hver lille justering af produktet. HBN-Teknik må gerne producere og sælge tanke, så længe ændringer ikke introduceres til markedet før TÜV-Rheinland har godkendt ændringerne. BWP-godkendelse Den sidste instans, som skal godkende lufttanken er vores tyske ejere, BPW. BPW er tilfreds med lufttankene, men har forbehold over for stabiliteten i produktet / produktionsprocessen. Det er derfor et krav til HBN-Teknik, at vi i opstartsfasen producerer tanke under skærpet overvågning. Der er således indført et safe launch program. Det betyder, at der i en periode, indtil stabilitet i produktionsprocessen er påvist, testes 100 %. Alle tanke testes for partikler inde i tanke, lækager og trykprøvning ved godkendelsestrykket (1,5 X P n ). Tidsplan fremadrettet: Forventningen er, at HBN-Teknik kan levere godkendte tanke til markedet ultimo september Markedsføring: Interessen for produktet er betydelig. HBN-Teknik har derfor været tilbageholdende med kraftig markedsføring af produkterne. Ikke desto mindre er flere europæiske producenter af lastbiler så småt begyndt en testfase af lufttankene. Interessen for lufttankene er stor, men som følge af en testfase hos de enkelte lastbilsproducenter, forventer HBN-Teknik ikke at 2014 bliver året, hvor vi rammer kapacitetsgrænsen for, hvad produktionslinjen kan præstere. Forventningen er, at der i 2015 skal leveres ca tanke og at det antal vil stige kraftigt i de kommende år. Konklusion AirFlex projektet er med denne afsluttende rapport bragt til ende. Det har været en lang og til tider meget udfordrende rejse for HBN- Teknik. Siden anlægget er blevet opstillet hos HBN-Teknik er der udviklet meget på anlægget. Det har været en lang og ikke altid nem rejse. I dag er denne rejse næsten bragt til ende, og HBN-Teknik har i dag et anlæg, som er meget bedre stand end det der blev købt i sin tid. Også hvad personalet angår, har det været en rejse, som har budt på udfordringer. Personalet tilknyttet projektet har i store træk selv været nødt til, at tilegne sig de kompetencer, der skal til for at køre med produktionslinjen. Side 12 (13)

13 I dag er de kompetencer til stede og kvaliteten af de rør, der produceres af HBN-Teknik i dag, er bestemt på højde med det Comat lavede, hvis ikke den er bedre. Tankene der produceres i dag af HBN-Teknik er godkendt af TÜV og må sælges på markedet. 4. Underskrift og dato Underskrift og dato: Kim Villadsen Kvartalsrapporter inkl. bilag fremsendes til Trafikstyrelsen på Side 13 (13)

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER

GussStahl Lienen STRENOV PRODUKTER INFORMATION MATERIALER STRENOV PRODUKTER INFORMATION GussStahl Lienen GussStahl Lienen GmbH & Co. KG (GSL) som blev grundlagt i den tyske by Lienen i 1971, er specialister inden for støbning af komplekst formede stålkomponenter

Læs mere

PanPac Engineering a/s

PanPac Engineering a/s PanPac Engineering a/s Robotpalletering Sækkefyldning Folievikling Robot palletering Hurtig og pålidelig palletering Få en hurtig, flot og pålidelig palletering PanPac er den bedste på markedet til at

Læs mere

SAMSON SG gyllevogn - growing together SAMSON SG gyllevogn med svanehals-træk SAMSON AGROs SG gyllevogn produceres i 2 modeller: SG 23 med 2 aksler og 22,6 m³ tankvolumen samt SG 28 med 3 aksler og 27,8

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

HardiePlank Brædder i fibercement

HardiePlank Brædder i fibercement HardiePlank Brædder i fibercement www.cembrit.dk Fremtidens træværk Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder ligner til forveksling træ, men er fremstillet af miljøvenligt fibercement

Læs mere

For øjeblikkelig frigivelse

For øjeblikkelig frigivelse For øjeblikkelig frigivelse Kontakt: Seco Tools A/S Park Allé 350A 2605 Brøndby Jannie CHRISTIANSEN Telefon: +45-23453464 E-mail: jannie.christiansen@secotools.com www.secotools.com Nye værktøjer og strategier

Læs mere

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE

Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / 900 / 1000 TEKTRA VI LØFTER ENHVER OPGAVE Feje-/sugemaskine Sprint 600 / 700 / / TEKTRA Sprint 600 er en batteridrevet fejemaskine med en fejebredde på 650 mm. Den er designet til at feje hurtigt og effektivt i et tørt og støvet miljø. Det kompakte

Læs mere

- a part of your business

- a part of your business - a part of your business 02 - vi skaber kvalitetsløsninger der holder - en del af din virksomhed DMV Industry AS er en moderne maskinfabrik, der i tæt samarbejde med vores kunder udvikler og producerer

Læs mere

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium

INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM. Industriens Kompositlaboratorium INDUSTRIENS KOMPOSITLABORATORIUM Industriens Kompositlaboratorium 1 Nye muligheder indenfor kompositmaterialer Industriens Kompositlaboratorium (IKL) er et spændende nyt samarbejde mellem FORCE Technology,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1.

Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. 1. Indholdsfortegnelse 2. Salling Plast AS 3. Ordliste 4. Muffer 4.1. Lige muffer 4.1.1. Krympemuffe 4.1.2. Svejsemuffe 4.1.3. Oval krympemuffe 4.1.4. Skydemuffe 4.2. Reduktionsmuffer

Læs mere

Landbrug Entreprenør Byggeri. Bindegarn. Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke. Maskinkom.dk

Landbrug Entreprenør Byggeri. Bindegarn. Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke. Maskinkom.dk Landbrug Entreprenør Byggeri Bindegarn Høj kvalitet af bindegarn Markeds højeste styrke Maskinkom.dk um esi Platinum SHEET um Platinum si Søg efter vores produkter med Bales Calc App for App ipad for ipad

Læs mere

35 W122 Kobber spray 400 ML

35 W122 Kobber spray 400 ML Det smører og beskytter elementer, der er i kontakt med støv, pulver, snavs, olier og fedtstoffer. Det indeholder ingen silikone, og lægger et usynligt lag. Det beskytter mod korrosion, fugtighed, benzin,

Læs mere

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger.

Brugeren af udskillere og sandfang er ansvarlig for, at der ikke sker uhensigtsmæssige udledninger. Januar 2014 1 Formålet med denne vejledning er at sikre, at olie- og benzinudskillere (herefter udskiller) samt sandfang IKKE giver anledning til forurening af jord og grundvand, tilstopning eller tæring

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN

SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN SE FREMTIDEN GENNEM BÆREDYGTIGE VINDUER I SMUKT DANSK DESIGN TAG ANSVAR FOR FREMTIDEN Som forbrugere i dagens Danmark er vi så privilegerede at have muligheden for at gøre en stor forskel for miljøet.

Læs mere

Totalleverandør af sprøjtestøbte plastemner

Totalleverandør af sprøjtestøbte plastemner Totalleverandør af sprøjtestøbte plastemner Specialist i sprøjtestøbte plastemner Fra udvikling til recycling Schoeller Plast blev grundlagt i 1966 og er specialiseret i sprøjtestøbte plastemner. Vi er

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-23 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 35 spørgsmål omkring processerne. Lav en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål. Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner Niveau,

Læs mere

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE

BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR. Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE BRUGS-OG MONTAGEANVISNING FOR Unitec PVC lim BRUGS- OG MONTAGEANVISNING FOR PVC-RØRMONTAGE LIMEN Unitec PVC lim er fremstillet på basis af NMP, som er et opløsningsmiddel, der kan blandes med vand i alle

Læs mere

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov

Smarter Thinking - Smarter Solutions. Grovopvasker. Flexibel løsning til ethvert behov Smarter Thinking - Smarter Solutions Grovopvasker Flexibel løsning til ethvert behov Generel Funktion Unikt JEROS Unikt Hygiejne Med de stigende krav til hygiejne og veterinærkontrol i levnedsmiddelindustrien

Læs mere

- I branchen siden 1997

- I branchen siden 1997 HANDLING - I branchen siden 1997 - I brancen siden 1997 DANSK INSTITUT FOR CERTIFICERING CERTIFIED BY ISO 9001:2008 www.dic.dk Profil BAYTECH A/S er grundlagt i 1997 og beliggende i industrikvarteret i

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN

NORDIC PLATFORMS KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN www.nordicplatform.dk S KOMPOSITDÆK REVOLUTIONERER STILLADSBRANCHEN AIRSTEPS er et nyudviklet stilladsdæk produceret i komposit af Nordic Platform. AIRSTEPS er utroligt stærke, lette og opfylder alle krav

Læs mere

JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk

JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk Totalleverandør inden for tyndpladebearbejdning, smedearbejde samt dreje/fræsearbejde JB Metalindustri A/S Svalehøjvej 17 3650 Ølstykke 7022 7404 jb@jbmetal.dk www.jbmetal.dk JB METALINDUSTRI A/S er en

Læs mere

Dansk manual til HV-500 HomeVac

Dansk manual til HV-500 HomeVac Dansk manual til HV-500 HomeVac 1 Funktionsoversigt På billedet nedenfor, henviser de forskellige numre til funktionsbeskrivelsen på side 5.. Figur 1: HV500 HomeVac 2 1. Manuel svejsning - Bruges til manuel

Læs mere

Testkør Ny Eurocargo. Nu med automatisk gearskift.

Testkør Ny Eurocargo. Nu med automatisk gearskift. Over 11.000 modelvarianter & markedets længste serviceintervaller. Ingen lastbil har vundet så mange priser, som Iveco Eurocargo siden den første udgave ramte vejene i starten af 90 erne. Vinderkursen

Læs mere

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre

Askebægre ASKEBÆGRE. Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre Askebægre FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM ASKEBÆGRE Falco tilbyder i sit program for byrumsinventar naturligvis også askebægre. Askebægre fra Falco stilles i stigende grad op ved offtenlige bygninger,

Læs mere

Stabilitet hele vejen rundt

Stabilitet hele vejen rundt Stabilitet hele vejen rundt Intelligent stabilitet - hele vejen rundt Maksimalt udbytte af din kraninvestering En lastbilmonteret kran er en stor investering, og jo mere du kan bruge den til, jo bedre

Læs mere

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER

BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER BELÆGNING OG HEGN TERRASSE, MARINE, STI- & BRO SAMT HEGNS LØSNINGER HVORFOR SKAL JEG VÆLGE RECYCLING PLAST? BY BANG får leveret recycklingplast fra GovaPlast, som er markedsleder i Belgien. Recyclingplast

Læs mere

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI

DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI Glæden ved iskoldt drikkevand DRIKKEVANDSKØLERE MED GRØN SAMVITTIGHED OG SUND ØKONOMI HVILKE OVERVEJELSER SKAL MAN GØRE SIG... ØKONOMI - KVALITET - BÆREDYGTIGHED ØKONOMI: For KUVATEK er økonomi et spørgsmål

Læs mere

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016

Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald. v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 Member of SP Group A/S Fremstilling af profiler af plast-husholdningsaffald v/ Flemming Christiansen, SP Moulding A/S 27. Januar 2016 1 Indhold: SP Group og SP Extrusionpræsentation Ekstruderingsråvare,

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDESYSTEMER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Magneter til løftefunktion Magneter til svejsning Magnetkroge i krom Magnetkroge

Læs mere

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse

Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Rene afløb. Løsninger til dit badeværelse Designafløb i brusenichen bliver mere og mere populære. Flere og flere kunder ønsker et rent design i deres bruseniche. Vores designafløb tilbyder individuelle

Læs mere

KL 391 Emfang for hætteopvaskemaskine, væghængt Priser. Claus Andersen Rustfri Stål A/S Fabriksvej 8 5260 Odense S Tlf.: 6395 0500

KL 391 Emfang for hætteopvaskemaskine, væghængt Priser. Claus Andersen Rustfri Stål A/S Fabriksvej 8 5260 Odense S Tlf.: 6395 0500 5. Emhætter Indeks Emhætte G1, væghængt Priser Emhætte G2, frithængt Priser KJ 330 Emhætte N2, Priser KL 390 Emfang med kantsug, væghængt Priser KL 391 Emfang for hætteopvaskemaskine, væghængt Priser Fedtfiltercelle,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012. Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens 2012. Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT

BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT BIOKUBE PRODUKTOVERSIGT GLASFIBERTANKE Bundfældningstanke Olieudskillere Fedtudskillere Samletanke Nedsivning INDHOLDSFORTEGNELSE Bundfældningstanke...side 3 Fedtudskillere...side 4 Olieudskillere...side

Læs mere

En virksomhed i detaljer

En virksomhed i detaljer En virksomhed i detaljer > Præcision i detaljer! GSL præcision i ét stykke GSL er en mellemstor virksomhed og et af de mest innovative stålstøberier. Høj kvalitet og stor præcision er lige så selvfølgelige

Læs mere

Silent Gliss Rullegardin Systemer

Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Rullegardin Systemer Silent Gliss Fordelene Rullegardinernes rene linier passer godt til moderne arkitektur og indendørs design. De giver maksimal afskærmning uden at virke påtrængende i vinduet.

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-12

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 63-12 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: 39 blandede teorispørgsmål i ekstrudering Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Ekstrudering 3 timer / 4 lektioner

Læs mere

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21.

Indledning. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. Talepapir til samråd i Trafikudvalget om Banedanmarks afvikling af Skinnesvejseanlægget, Fredericia, spørgsmål I (21. februar 2006) Samrådsspørgsmål: Hvad kan ministeren oplyse omkring afviklingen af Skinnesvejseanlægget,

Læs mere

3M VHB Tape VHB. THE Acrylic Foam Tape. P ålidelig, S tærk og H oldbar. VHB Akrylskumtape

3M VHB Tape VHB. THE Acrylic Foam Tape. P ålidelig, S tærk og H oldbar. VHB Akrylskumtape 3M VHB Tape VHB THE Acrylic Foam Tape P ålidelig, S tærk og H oldbar VHB Akrylskumtape U overtruffen sammenføjning. Prøv det selv! V HB Tape, som er dokumenteret over tid, sætter stadig industri normen.

Læs mere

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN

DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN DET LOGISKE TAVLEVALG TIL INDUSTRIEN Overlad trygt dine tavler til os Denne brochure handler om noget, de fleste industrivirksomheder helst vil undgå at bruge tid og tanker på. For ganske vist er el-tavler

Læs mere

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding

Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Brændeovne med enkel betjening og miljøvenlig forbrænding Ilden skal være en oplevelse Aduro forener flot design, brugervenlighed, kvalitet og funktion i en alsidig produktpalette. Med Adurobrændeovnene

Læs mere

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening

ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0. Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening ERGO BEAR 4 0 / 6 0 / 8 0 / 1 0 0 Hurtigere, mere skånsom og enkel betjening S t a n d a r d u d s t y r O v e r b l i k Til ERGO BEAR i størrelserne 40, 60, 80 og 100 L leveres følgende udstyr: Vari-Logic

Læs mere

IKEA 365+ Gryder og pander

IKEA 365+ Gryder og pander 48_015 IKEA 365+ Gryder og pander En travl hverdag stiller store krav til køkkenudstyret. IKEA 365+ gryder og pander af rustfrit stål har gennemgået strenge test for at sikre, at det kan holde til at blive

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 CX Plus Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 CX Plus kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let at transportere og opbevare.

Læs mere

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL

ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL FRA A TIL B ERFARING, TEKNIK, PRÆCISION & KVALITETSKONTROL er nøgleordene nøgleordene under produktionen er af alle alle vores vore løsninger. af løsninger. Fra A til B- og fra A til Å En BEMA kundes grundlæggende

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige 195 TILBAGEBETALINGSTID DAGE GENNEMSNITLIG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter-1.aspx Robotter endelig indenfor din rækkevidde

Læs mere

FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG

FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG FRONTPANELER POSTKASSEANLÆG 90 ÅR MED RENZ www.renz-nordic.dk POSTKASSEANLÆG TIL INDGANGSPARTIET SIDE 4 5 6 7 CLASSIC Solid kvalitet og gennemprøvede funktioner til den bedste pris EXCLUSIVE Kvalitet,

Læs mere

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden.

Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. 1 Bronzestøbning efter Cire Perdue metoden. Ordet Cire Perdue er fransk og betyder tabt voks, som henviser til at den voks som udgør skulptur og kanaler, er indstøbt i et ildfast materiale og at voksen

Læs mere

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella

Bakteriefrit vand. Point-of-use filtrering - den sikre løsning. Stop Legionella R Bakteriefrit vand Point-of-use filtrering - den sikre løsning Stop Legionella - og andre bakterier T-Safe er en produktserie fra det danske firma, Tandrup Water Solutions A/S. Serien omfatter: Brusere

Læs mere

UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC. Unipipe-røret for brugsvand og varme

UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC. Unipipe-røret for brugsvand og varme UPONOR VVS BRUGSVAND OG VARME MLC Unipipe-røret for brugsvand og varme 01 2010 9001 Unipipe-røret er en rørtype, hvor fordelene ved både plast og metal udnyttes optimalt Unipipe-rørene er lige velegnede

Læs mere

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM HUSPORTALEN.EU - CVR DK 2111 8133 - +45 4014 4711 INDHOLD PREFA VANDBARRIERESYSTEM 3 INDLEDNING 4 PREFA VANDBARRIERE BESKYTTER BYGNINGER 6 SYSTEMOVERSIGT 7 SÅDAN

Læs mere

Vare nr.: 1.185-113.0

Vare nr.: 1.185-113.0 K 855 HS Med højtryks og varmt vand (80 ºC) sikrer hedvands-renseren et hygiejnisk rengøringsresultat. Ved hjælp af den høje temperatur kan du nedsætte både rengøringstiden og tørretiden samt spare på

Læs mere

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen

Innova 55 B. Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Gulvvaskemaskiner Gulvvaskemaskinen, som kan anvendes overalt. Den har en kompakt størrelse, øger produktiviteten og reducerer udgifter til rengøringen Samme dimensioner som en model, der betjenes ved,

Læs mere

-elektriske insektfangere

-elektriske insektfangere -elektriske insektfangere 72301027 Viden & erfaring mod skadedyr Elektriske insektfangere og UV-rør Flyvende insekter udgør en hygiejnerisiko, hvor fødevarer produceres og håndteres. Dette gælder både

Læs mere

Elbiler i håndværksvirksomheder

Elbiler i håndværksvirksomheder Kvartalsrapport Denne skabelon skal anvendes ved den kvartalsvise rapportering og statusrapportering af projekter om energieffektive transportløsninger. Kvartalsrapporten skal være en kortfattet statusopgørelse

Læs mere

Indhold. Dørtrinsramper. Sammenklappelige ramper. Sammenklappelig helrampe. Teleskopramper. Systemramper. Side

Indhold. Dørtrinsramper. Sammenklappelige ramper. Sammenklappelig helrampe. Teleskopramper. Systemramper. Side Indhold Side 4 Sammenklappelige ramper 8 Sammenklappelig helrampe 10 Teleskopramper 12 Systemramper 14 Maj 2004. Forbehold for ændringer og trykfejl. Dørtrinsramper Rampekatalog.indd 3 06-05-2004 14:04:53

Læs mere

NYT. Naturgenopretning. O k t o b e r 2 0 0 8

NYT. Naturgenopretning. O k t o b e r 2 0 0 8 VA NYT O k t o b e r 2 0 0 8 Naturgenopretning Scan-Plast har ved fl ere lejligheder indgået i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen om naturgenopretningsprojekter og reetablering af naturområder med

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

P L A D S T I L M O B I L I T E T

P L A D S T I L M O B I L I T E T P L A D S T I L M O B I L I T E T V E L A B L U E S E R U D V I K L E T M E D B R U G E R E N I F O K U S VELAs el-kørestole findes i mange varianter for at dække den enkelte brugers behov, hvad enten

Læs mere

www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse

www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse www.dæklabel.dk Projektbeskrivelse Den 1.november 2012 træder en ny europæisk forordning (EF) nr. 1222/2009 i kraft. Nye dæk skal fra og med den dato mærkes med en label, så en forbruger bedre har mulighed

Læs mere

26_012. IKEA 365+ køkkenudstyr

26_012. IKEA 365+ køkkenudstyr 26_012 IKEA 365+ køkkenudstyr Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret. IKEA 365+ køkkenudstyr af har gennemgået strenge test for at sikre, at det kan holde til at blive brugt hver dag. Vi

Læs mere

eller hvis det er børnecykler der parkeres. Der er indbygget tagrende i overdækningen.

eller hvis det er børnecykler der parkeres. Der er indbygget tagrende i overdækningen. FalcoGamma FOR ET SPÆNDENDE OG KREATIVT BYRUM FALCOGAMMA Designet på FalcoGamma er inspireret af det græske tegn gamma (γ). Stolperne i siderne bærer det flotte buede tag, som dækkes af en 4 mm tyk transparent

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 438 af 03/06/2009 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE

LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE LARKO MAGNET PRODUKTKATALOG - HOLDEMAGNETER MAGNITIZING YOUR FUTURE INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen Virksomhedsprofil Løftemagneter Svejsemagneter Magnetkroge i krom Magnetkroge i kunststof Magnetkroge

Læs mere

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse

Alcoa Dura-Bright fælge. Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge Flot udseende - nem vedligeholdelse Alcoa Dura-Bright fælge med XBR -teknologi Den slidstærke overflade, der rengøres med sæbe og vand Nu kan dine fælge tage sig allerbedst ud med

Læs mere

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE

P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE P126 26 HP P260 26 HP P330 33 HP P400 40 HP P510 51 HP KOMPAKTE GUMMIHJULSLÆSSERE MANUFACTURED MANUFACTURED 2 PICHON 40 ÅRS ERFARING TIL DERES RÅDIGHED PICHON KNOW-HOW I mere end 40 år har PICHON været

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER

STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER STÆRKE, FLEKSIBLE FORBINDELSER HNC Group har et hjælpemiddel til vore kunder som arbejder med kompensatorer. En regnestok som på en nem og overskuelig måde kan vise længdeudvidelse af en given rørstreng

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Baggrund: Drivkræfter i den videnskabelige proces Opfindermyten holder den? Det er stadig en udbredt opfattelse, at opfindere som typer er geniale og nogle gange sære og ensomme

Læs mere

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials

September 2012. Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER. Solutions for Essentials September 2012 Wavin/AVK ventiler VENTILER TIL BRUG I TRYKRØRSSYSTEMER Solutions for Essentials En vital infrastruktur stiller ekstreme krav under overfladen Wavin/AVK ventilerne indgår som en del af vandforsyningsnettet,

Læs mere

Præcisions messingstænger

Præcisions messingstænger Præcisions messingstænger W5000 Den lige vej til succes Produktionen fra et parti Vi har opført et moderne produktionsanlæg til messingstænger egnet til høj-kvalitet præcisionsdele. Alle arbejdsgange,

Læs mere

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER

PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER PRIMOBOGEN PRIMO GØR DET NEMT, HURTIGT OG SIKKERT AT VÆLGE LISTER Afslutningslister Lister til ledningsskjul Glas- og tætningslister Bløde fodlister og trappeforkanter www.primolister.dk MINIMUM VEDLIGE

Læs mere

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust

En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust En skånsom metode mod ondartede angreb Zerust tryggere kan ingen være VENLIG MOD ALLE HÅRD MOD KORROSIONEN For enhver virksomhed, der handler med metalprodukter og elektronik, er et korrosionsfrit miljø

Læs mere

Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE

Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE Teknisk systemhåndbog kompakttavler AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Den originale med globale godkendelser er på lager. Mange praktiske dimensioner og funktionelt systemtilbehør til alle anvendelsesområder gør

Læs mere

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Information om vandløbslovens formål

Teknik og Miljø 2008. Vandløb. Information om vandløbslovens formål Teknik og Miljø 2008 Vandløb Information om vandløbslovens formål Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Læs mere

Tripelsæt slåmaskiner

Tripelsæt slåmaskiner Tripelsæt slåmaskiner GXT-serien, arbejdsbredde 12,3 m Knivbjælke GXT Store arbejdsbredder øger effektiviteten, perfekt til faste kørespor Størst mulig effektivitet hænger sammen med store arbejdsbredder.

Læs mere

Bosch genopfinder havearbejdet.

Bosch genopfinder havearbejdet. Bosch genopfinder havearbejdet. Du genopfinder haven. Batteridrevne haveredskaber www.bosch-garden.dk Bosch batteridrevne haveredskaber. med lithium-ion-teknologi. 36 V Du er altid et skridt foran med

Læs mere

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.?

ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? ER DET EN SNØRE, ER DET EN KLINGE.? NEJ, DET ER ET HELT NYT KONCEPT! OREGON FlexiBlade snøren er hverken eller..! Den seneste nyhed fra OREGON. Feksibel som en snøre men skarp som en klinge. Overflødiggør

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

En legendes anatomi TÆNGER

En legendes anatomi TÆNGER RIDGID -rørtænger er verdensberømte for deres uovertrufne robusthed og driftsikkerhed. Den originale, kraftige rørtang, der er afbildet herunder, har vundet tillid blandt fagfolk inden for rørarbejde i

Læs mere

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 C

Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 C Koldtvandsrensere, kompaktklasse HD 5/12 C Praktisk - hvor som helst. HD 5/12 C kan anvendes lodret og vandret, har gennemtænkt opbevaring af tilbehør og er let at transportere og opbevare. Standard tilbehør:

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Comfort og design. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse Comfort og design Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængningsarmaturer VAV

Læs mere

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK

Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK www.ntf.dk Hygiejnisk modulafskærmning i rustfrit stål DK Competition-Line modulafskærmning i rustfrit stål hygiejnisk rumafskærmning Competition-Line er en serie af modulopbyggede maskinafskærmninger

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler

Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Korrosion og tilstopning i aftræk fra små gaskedler Bjarne Spiegelhauer, Afd. Chef, Dansk Gasteknisk Center a/s I et tidligere nummer af Gasteknik blev der gennemgået en undersøgelse af 500 gasinstallationer,

Læs mere

Vaske- og logistiksystemer for returemballage

Vaske- og logistiksystemer for returemballage Vaske- og logistiksystemer for returemballage SEMI-STAAL er en af Europas førende pionerer inden for industrielle vaske- samt håndteringssystemer for returemballage. Vi er en totalleverandør, der udvikler,

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27

K 4 Premium. K 4 Premium, 1.180-310.0, 2016-05-27 K 4 er med sine 130 bar velegnet til hyppig rengøring af bl.a. terrasse, hegn, møbler, biler, motorcykler og cykler alt efter valg af udstyr. K 4 har en vandkølet motor, der er med til at sikre en mere

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014

Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Miljøvurdering af ForskEL og ForskVE-programmerne 2014 Indhold 1. Resumé 1 2. Indledning 2 3. Målsætninger og udmøntning af ForskEL 14 og ForskVE 14 4 4. Vurdering af projekternes miljøpåvirkninger 6 4.1

Læs mere

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95.

OLIESEPARATOR. Olieseparatorer Til separering af alle typer overfladeolie fra procesvæsker ved temperaturer helt op til 95. PRODUKTSORTIMENT 1 OLIESEPARATOR Vores navn står for højeste kvalitet, udført i rustfrit stål. Over 2000 m² produktions- og administrationslokaler muliggør den højeste fleksibilitet i vores kundetilpassede

Læs mere