PAKHUS 11 LØSNING FALDT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PAKHUS 11 LØSNING FALDT"

Transkript

1 NYE REGLER - JOBSØGNING Fire ansøgninger om ugen er erstattet af nye retningslinjer, som kan gøre det lettere for kunstnerne at bevare tilknytningen til deres eget fag. PAKHUS 11 LØSNING FALDT Det lykkedes ikke at få Pakhus 11 på plads som ny åben scene i København i hvert fald ikke til næste sæson. Der arbejdes nu med andre løsninger. NYE AGENTURER FOR SANGERE I de senere år har flere nye agenturer for operasangere set dagens lys i Danmark. Sangerne er glade for den øgede konkurrence. marts 2009 #03 Magasinet Sang dans TEATER film / udgivet af Dansk SkuespillerForbund MELLEM TRADITION OG FORNYELSE CAMBODJANSK TEATER FINDER NYE VEJE TRODS HÅRDE ODDS FILMFESTIVAL MED FOKUS PÅ NYE TALENTER OG TENDENSER

2 > 2 Magasinet Sceneliv Få bedre råd Med en studieforsikring i RUNA er du sikret til lav pris Studieforsikringen omfatter: Indboforsikring Rejseforsikring Verden inkl. Afbestillingsforsikring Ulykkesforsikring Prisen for Studieforsikringen er kr. pr. kvartal (indeks 2009), alt efter hvor du bor. Spar 8 % ved at betale én gang om året. > Har du en studieforsikring i RUNA, kan du få 25 % studierabat på Bil-, Motorcykel- og Knallertforsikring. RUNA FORSIKRING A/S - Tlf.:

3 MARTS 2009 #03 3 marts 09: 6 NYE REGLER OM JOBSØGNING De fire ansøgninger om ugen er afløst af nye retningslinjer for jobsøgning, som lægger op til mere kvalitet og mindre kvantitet. s. 5 NY KØBENHAVNSK FILMFESTIVAL Den nye københavnske filmfestival CPH:PIX satser på at belønne og fremvise nogle af de film, som ellers ikke kommer op i danske biografer. s. 6 BARSEL MED BEDRE ØKONOMI Hvis man som freelancer kan benytte barselsudligningsordningen barsel.dk, bliver økonomien under barsel væsentlig forbedret. Læs hvordan du gør. s NYE SANGERAGENTURER Flere nye agenturer for operasangere har i de senere år set dagens lys i Danmark. Konkurrencen var tiltrængt, siger flere. s. 11 KULDSEJLET KVINDESÆSON Odense Teater ville gerne have lavet en sæson med særligt fokus på kvinder, men måtte ifølge teaterchefen opgive, fordi der ikke kunne findes egnede stykker nok. s. 12 HÅRDE ODDS FOR CAMBODIJANSK TEATER Folkemord, tabt talent, fattigdom og massiv påvirkning fra Vesten er nogle af vilkårene for cambodjansk teater. s HVAD GØR KREATIVITET? Taastrup Teater og Københavns Universitet havde inviteret kunstnere, forskere og erhvervsliv til workshop om kreativitet. Læs en af deltagernes beretning. s. 21 PAKHUS 11 LØSNING FALDT Manglende økonomi og for kort tidshorisont betyder, at det ikke lykkes at etablere Pakhus 11 som ny åben scene i København til næste sæson. Der arbejdes nu videre med både midlertidige og mere langsigtede løsninger for de frie teatergrupper. s BLANKBÅNDSMIDLER Så er det tid til at søge blankbåndsmidler igen i år går midlerne primært til udvikling af projekter. s. 29 Forsidefoto: Heng Chivoan

4 BYD FORÅRET OG FÆLLESSKABET VELKOMMEN - GENERALFORSAMLING, FORMANDSVALG OG FEST... DANSK SKUESPILLERFORBUNDS 105. GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 3. MAJ KL DET KGL. DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM, Julius Thomsens Gade 1, Frederiksberg Mød op til en stor dag i det gamle radiohus på frederiksberg. Sammen indtager vi koncertsalen og senere fester vi i kantinen med den smukke tagterrasse. Det er forår, forsamling, formandsvalg, faglighed, fællessang, fremlæggelser, fastsættelser, forrygende talere, fanta, fadøl, fantaster, fjumsehoveder, fine damer, folkekære kolleger, fabelagtige mennesker, fest, farver, fhidvin og frinks... Vi håber og tror på, at det bliver en fantastisk dag! Vi glæder os vanvittigt til at se jer! Foreløbig dagsorden: Velkomst og fællessang Formandens beretning Præsentation af opstillede formandskandidater Præsentation af opstillede bestyrelseskandidater Forelæggelse af det reviderede regnskab Godkendelse af div. overenskomster Valg af formand Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisorer Fastsættelse af kontingent Emner til debat Afslutning og fællessang og så er der fest 14 dage før generalforsamlingen modtager alle medlemmer med posten den endelige dagsorden samt andet materiale til generalforsamlingen. Formandsvalg: Henrik Petersen genopstiller Christian Damsgaard opstiller Katja Elgaard Holm opstiller Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og genopstiller: Julie Carlsen, Christian Damsgaard, Joen Seemann Højerslev, Laura Kold, Johannes Mannov og Ina-Miriam Rosenbaum Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg: Ane Marie Fjelstrup og Lars Huniche Følgende bestyrelsesmedlemmer ønsker at fratræde: Henrik Jandorf Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg: Peder Dahlgaard, Rasmus Hammerich, Katja Elgaard Holm, Ann Eleonora Jørgensen, Lars Lippert og Jacob Stage Valg af kritiske revisorer: Forslag til genvalg af Paul Hüttel og Holger Perfort NYE KANDIDATER TIL FORMANDSPOSTEN OG BESTYRELSEN Stil op til bestyrelsen og få en mulighed for at deltage i et meningsfuldt arbejde for alle kollegerne i branchen. Nye kandidater til valgene kan melde sig frem til 1. april Tilmeldingen skal være bilagt en personlig præsentation på max.½ A4-side og meget gerne et vellignende foto i høj opløsning. Den 1. april er allersidste frist, da vi i år layouter/trykker generalforsamlingsmaterialet eksternt. Hvis du allerede nu ved, at du stiller op, vil vi blive glade for at modtage din præsen tation så tidligt som muligt. TILMELDING TIL FESTEN (efter generalforsamlingen) Vi holder vores årlige forårsfest, hvor der vil være musik og hygge og som altid blive budt på dejlig mad, hvortil drikke varer kan købes til rimelige priser. Da vi holder arrangementet eksternt i år i det gamle radiohus kantine vil vi meget gerne have en tilkendegivelse af, hvor mange der kommer, så vi er nogenlunde sikre på at der er nok til alle. Tilmeld dig på hjemmesiden under Om forbundet / Generalforsamling (gerne inden 1. april). TRANSPORT FRA PROVINSEN I år arrangerer vi fælles transport fra provinsen til general forsamlingen. Tilmeld dig via tilmeldings blanketten på hjemme siden under Om forbundet / Generalforsamling senest 1. april. Der er afgang fra Ålborg Rutebilstation, søndag den 3. maj 2009 ca. kl , herefter kører bussen til Århus Musikhus, hvor den er ca. kl Næste stop bliver Odense v/mcdonald (Afkørsel 50) ca. kl og så går turen til København, hvor I gerne skulle være kl. ca Bussen kører retur fra København kl. ca og stopper igen i Odense, Århus og er tilbage i Ålborg kl. ca

5 MARTS 2009 #03 5 NYE REGLER FOR JOBSØGNING MERE KVALITET OG MINDRE KVANTITET. SÅDAN HÅBER DSF, AT DE NYE RETNINGSLINIER FOR LEDIGES JOBSØGNING VIL UDMØNTE SIG I VIRKELIGHEDEN. I begyndelsen af februar blev retningslinjerne for lediges jobsøgning ændret med øjeblikkelig varsel. Kravet om fire ansøgninger om ugen blev droppet og erstattet af nye retningslinjer, der lægger op til en mere individuel behandling af de ledige. Henrik Petersen tror på, at den nye praksis fra a-kassernes side vil være en forbedring i forhold til de ledige DSF-medlemmer. Samlet set tror jeg på, at det bliver bedre end systemet med de fire ansøgninger om ugen. Der lægges i vejledningen til a-kasserne op til, at der skal ses langt mere på det enkelte medlems situation og forudsætninger. Der skal mere fokus på den enkelte end på statistikker over, hvor meget der er søgt. Kort sagt kvalitet i stedet for kvantitet, siger han. Han er tilfreds med, at der nu vil blive taget hensyn til særlige arbejdsmarkeder som det kunstneriske, hvor stort set al jobsøgning foregår mundtligt. Den type jobsøgning indgår nu på lige fod med den skriftlige, når a-kassen skal vurdere, om man står til rådighed. Så alt i alt kan det blive positivt, hvis a-kassen vil udnytte mulighederne i den nye vejledning. VIGTIGT MED GODT SAMARBEJE Den nye vejledning til a-kasserne indeholder dog også nogle muligheder for, at a-kassen kan føre et skærpet tilsyn med den ledige, hvis a-kassen vurderer, at den ledige ikke er seriøs nok i sin jobsøgning. Derfor mener Henrik Petersen, at det bliver afgørende, at der bliver et godt og tillidsfuldt forhold mellem de ledige og a-kassens medarbejdere. Det er i meget højere grad en individuel vurdering, der kommer til at foregå. Derfor får det afgørende betydning, hvor godt samtalen mellem a-kassen og den ledige foregår. Det bliver af stor betydning, at sagsbehandlerne har et godt kendskab til vores arbejdsmarked, og derfor er det vigtigt med de særlige kunstnerteams i a-kassen, siger han og tilføjer: Jeg vil råde medlemmerne til at være godt forberedt til møderne i a-kassen og gå til dem i en positiv forventning om, at de i samarbejde med a-kassen kan få lavet en fornuftig jobplan, der tager hensyn til de særlige forhold, der er på vores arbejdsmarked. DSF vil som hidtil være i tæt dialog med FTF-A i forhold til uddannelse af de medarbejdere, der har med DSF s område at gøre. Samtidig vil man følge den nye praksis omkring jobsøgning nøje. DE NYE RETNINGSLINIER A-kassen skal senest efter fire ugers ledighed udarbejde en individuel plan for jobsøgningen i samarbejde med den ledige. Planen skal bl.a. pege på forskellige fagområder med gode muligheder for beskæftigelse. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med arbejde inden for den lediges eget fagområde, skal der også søges job på andre områder. Planen revideres løbende. Den ledige skal ved vejledningssamtalen som noget nyt medbringe eksempler på jobansøgninger, så a-kassen kan vejlede om, hvordan jobsøgningen kan forbedres. Ansøgningerne bruges også til at vurdere kvalitet og seriøsitet af jobsøgningen. På fagområder, hvor der primært søges job mundtligt, skal der redegøres mundtligt for jobsøgningen. Hvis a-kassen er i tvivl om jobsøgningens seriøsitet, skal a-kassen forlange kopi af samtlige ansøgninger i en bestemt periode. Hvis der er tale om områder, hvor mundtlig jobsøgning er det mest almindelige, skal der redegøres mundtligt for disse ansøgninger.

6 6 NY FILMFESTIVAL SATSER PÅ UNGE TALENTER OG NYE TENDENSER NÅR KØBENHAVNS NYE INTERNATIONALE SPILLEFILMSFESTIVAL CPH:PIX RULLER DEN LILLA LØBER UD I APRIL, ER DET MED 170 NYE FILM PÅ PROGRAMMET. PUBLIKUM FÅR MULIGHED FOR AT SMUGKIGGE PÅ FORPREMIERER PÅ NOGLE AF DE FILM, SOM LIGE NU KÆMPER OM DE STORE FILMPRISER RUNDT OMKRING I VERDEN. Af Stine Thomas Larsen, Eldorado / Films Distribution Festivalleder Jacob Neiiendam CPH:PIX retter den april projektørlyset mod nye talenters kunstneriske mod med en række tiltag, der sætter fokus på nye kreative veje og samarbejder hen over de vante filmgrænser og resultatet skulle gerne gøre det mere attraktivt at gå i biografen. Festivalchef Jacob Neiiendam fortæller til Sceneliv, at han finder det væsentligt at tage udgangspunkt i den tid, vi lever i: Vi tager ikke udgangspunkt i en skabelon fra tidligere filmfestivaler, men tager derimod udgangspunkt i det nye. Vi går dog ikke ud og genopfinder rammen, men det handler om at være kritiske overfor, at der ikke er alt for meget plejer i det. Vi ser på, hvordan er verden i dag hvordan mediebrugeren er i dag, hvilket en filmfestival skal kunne rumme. Vi skal tage stilling til, at det er København, vi befinder os i, og hvad vi kan gøre med festivalen, som er noget specielt. Det er et mål for os, at skabe en festival, som folk føler sig velkomne til. CPH:PIX er blevet til ved fusionen af de to allerede etablerede festivaler NatFilm Festival og Copenhagen International Film Festival. Med erfaringerne herfra er det festivalledelsens ønske at skabe rammen om en ny filmfestival, der sætter fokus på nye ideer, tendenser og talenter, der tegner filmverdenen anno Fusionen ser Jacob Neiiendam som en styrke: Vi har samlet alle de erfaringer, vi har fået gennem arbejdet med de to festivaler. Vi tager udgangspunkt i, hvordan verden har ændret sig siden de forrige festivaler, og det er et stærkt ønske, at festivalen skal signalere noget nyt. Alle vil kunne finde noget, som er noget for dem, det er den måde, vi har slået festivalerne sammen på. Rygraden er et kvalitetsmæssigt filmprogram, men Jacob Neiiendam er også godt klar over, at den gammeldags måde at lave filmfestivaler på ikke længere er mulig. Folk er i dag forbundet på andre måder og har blandt andet via internettet fået nye muligheder for at se film. Men her handler det om at markere sig som en festival, der i kraft af et kvalitetssikkert program muliggør unikke filmoplevelser, hvor langt størstedelen af de viste film er uden for dansk biografdistribution.

7 Magasinet ScenelivJANUAR 2009 #01 Tokyo sonata / Fortissimo Film NYE 3D-FILM I festivalens filmprogram afspejles de nye tiltag i form af samarbejder på tværs af kunstgenrer og kulturinstitutioner med fokus på de debuterende filminstruktører, nye talenter og filmtendenser. Foruden de nye talenter sætter CPH:PIX spot på nye teknologier ved forevisninger af 3D-film for at vise, hvordan teknologien kan anvendes, når der skal fortælles en historie med levende billeder. Ifølge Jacob Neiiendam lurer den tredimensionelle filmrevolution lige rundt om hjørnet, og den amerikanske filmindustri satser stort på at give den nye digitale 3D-film sit gennembrud i Han mener, at teknologien er væsentlig at introducere, fordi den på sigt vil bringe nye interessante redskaber for filminstruktører. Derfor præsenteres en helt ny biografoplevelse med en række film af denne type, som de danske biografer i dag ikke har mulighed for at vise. VÆGT PÅ FILMISK HÅNDVÆRK OG SKUESPIL Festivalen viser et bredt udvalg af spillefilm inden for alle genrer fra hele verden. De omkring 170 film har udspring i alle verdenshjørner og spænder fra asiatisk avantgarde til politisk action, socialrealisme, romantiske komedier, dramaer og kultfilm. De kredser om temaer fra krig, kærlighed, desperation, grænsen mellem fantasi og løgn til japansk hverdagsliv, familie, svigt og stormende forelskelse. En filmfestival skal kunne rumme alle slags film. Det handler om at finde kvalitetsfilmene, og kvalitet kan man finde i alle filmgenrer. Film fra Asien, USA, Europa hele verden. Det er meget bredt, men der kommer også til at være et nationalt fokus, fortæller Jacob Neiiendam og fortsætter: Alle film er potentielle til at blive vist på festivalen, såfremt filmene fungerer i deres egen ret. Derfor kigger vi filmene igennem ud fra deres egne præmisser, og så vægter vi kvaliteten i det filmiske håndværk samt i skuespillet. CPH:PIX ønsker at markere sig som alternativet til den gængse danske biograf, hvor mulighederne for at se mere eksperimentelle og lav-budgetterede film er begrænsede. Festivalledelsen foretager en kvalitativ udvælgelse af de bedste spillefilm fra det forgangne år ved at rejse rundt til forskellige filmfestivaler. Derudover er filminstruktører i hele verden opmærksomme på festivalens eksistens og sender dem deres film i håbet om at slippe gennem nåleøjet. PUBLIKUM I CENTRUM CPH:PIX er en publikumsfestival, og der er film for enhver aldersgruppe og smag. Publikum og den gode filmoplevelse er i centrum på Københavns nye filmevent, der ønsker at bringe mennesker sammen om gode og nyskabende film fra hele verden. Det er vigtigt, at publikum føler, det er en festival, de kan være en del af, understreger Jacob Neiiendam og fortsætter: Vi vil med festivalen signalere, at det er din festival uden dig giver det ingen mening, idet vi laver festivalen for publikums skyld. Fokusset ligger på, at skabe nogle fantastiske biografoplevelser, og alle de aktiviteter, vi laver, er for publikums skyld. Der afholdes diverse publikumsaktiviteter, som går på tværs af filmgenrer blandt andet i form af koncerter, dokumentarfilm, debatter med filminstruktører samt seminarer om de kunstneriske muligheder, der opstår, når man blander computerspilsteknologi og film. Derudover spiller publikum en central rolle ved uddelingen af den ene af festivalens to priser. NYT TALENT BELØNNES Filmfestivalen præsenterer Politikens publikumspris på kr., hvor film på tværs af programmet udvælges. De afspejler festivalprogrammets film, der ikke er i dansk biografdistribution, men fortjener at komme det. Vinderfilmen får støtte til distribution og lancering i Danmark. På denne måde får publikum mulighed for at påvirke filmudbuddet i de danske biografer.

8 8 OM CPH:PIX CPH:PIX løber af stablen d april Hovedsædet er Dagmar, hvor der foregår aktiviteter på daglig basis. Derudover vises film i biografer samlet omkring centrum af København. CPH:PIX er en del af Copenhagen Film Festivals, som er den nye fælles organisation for Københavns tre store filmfestivaler: - Spillefilmsfestivalen CPH:PIX - Dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX - Børne- og ungdomsfilmfestivalen Buster. Det endelige filmprogram offentliggøres omkring d. 27. marts udvalgte film af debuterende filminstruktører dyster om festivalens hovedpris, New Talent Grand Prix, på Euro. Oplysninger kan findes på samt på film festivalens facebook-profil. Private lessons /Films Distribution og Nature Dancer / Fortissimo Film Hovedkonkurrencen er helliget debuterende spillefilmsinstruktører, hvilket er usædvanligt for en filmfestival. Det er festivalledelsens ønske at præsentere nogle af tidens mest visionære talenter på deres vej op. I konkurrencen dyster udvalgte film om prisen New Talent Grand Prix. Her belønner en professionel jury det største talent med euro som hjælp til instruktørens næste film. Denne måde at kunne hjælpe nyt talent på er en væsentlig motivationskilde for folkene bag filmfestivalen. UDPLUK AF FESTIVALENS FILM Bronson. Instr. Nicolas Winding Refn, Mammoth. Instr. Lukas Moodysson, The Wrestler. Instr. Darren Aronofsky, Public Enemy Number One. Instr. Jean-François Richet, Rachel Getting Married. Instr. Jonathan Demme, Better Things. Instr. Duane Hopkins, Private Lessons. Instr. Joachim Lafosse, Le Chant Des Mariées. Instr. Karin Albou, The Investigator. Instr. Attila Galambos, Tokyo Sonata. Instr. Kiyoshi Kurosawa, Native Dancer. Instr. Gulshat Omarova, Moscow, Belgium. Instr. Christophe van Rompaey, The Joy of Singing. Instr. Ilan Duran Cohen, Eldorado. Instr. Bouli Lanners, SKAL FUNGERE I KØBENHAVN Det er visionen for CPH:PIX at gøre sig gældende internationalt, men da de økonomiske midler er relativt knappe, satser festivalen på at markere sig via kreativitet. Efter Jacob Neiiendams opfattelse vil festivalens mange arrangementer og aktiviteter, der afholdes sideløbende med filmforevisningerne, tiltrække udlandet. Han pointerer dog, at den væsentligste mission er, at festivalen fungerer i København og i Danmark. Det primære formål er, at publikum i København får en god filmoplevelse, når de sætter sig til rette i biografmørket og får præsenteret nye filmiske talenter og anderledes måder at lave film på.

9 Magasinet Sceneliv MARTS 2009 #03 9 BARSEL MED BEDRE ØKONOMI Hvis man kan gå på barsel under ordningen barsel.dk, giver det flere penge til familien. Hvis man i stedet kan blive ansat af en arbejdsgiver i barselsperioden, og arbejdsgiveren udnytter udligningen barsel.dk maksimalt, vil man i stedet have en månedsløn på ca kr. I det seneste halve år er en håndfuld ledige medlemmer af DSF gået på barselsorlov under ordningen barsel.dk. Ordningen kan benyttes af freelanceansatte, hvis de kan finde en arbejdsgiver, der vil ansætte dem i barsels perioden. Sceneliv har stillet socialkonsulent Nanna Møller en stribe spørgsmål om barsel.dk. Hvad er barsel.dk? I 2006 etablerede Beskæftigelsesministeriet som en del af barselsudligningsloven ordningen barsel.dk, der skal sikre, at privatansatte får mulighed for at gå på barsel, og at virksomhederne kan få refunderet nogle af udgifterne ved at have ansatte på barsel. Formålet med loven er at udligne arbejdsgivernes udgifter til løn under barselsorlov og dermed fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd på det private arbejdsmarked. Loven giver arbejdsgiverne mulighed for at få refunderet helt op til knap kr. pr. måned. Hvad kan ordningen betyde for DSF s medlemmer? De allerfleste af vores medlemmer er freelancere og dermed henvist til at være på almindelige barselsdagpenge fra kommunen under barsels- og forældreorlov. Barselsdagpenge svarer til det beløb man får, når man er på dagpenge, altså i øjeblikket ca kr. pr. måned. Hvad skal DSF-medlemmet gøre? Man skal finde en arbejdsgiver, der vil ansætte én i den periode, man er på barsel dvs. fra 4 uger inden forventet fødsel til og med 20 uger efter. Jeg vil opfordre medlemmerne til at kontakte arbejdsgivere, de tidligere har været ansat hos, eller som de fremover vil have et samarbejde med, for at høre, om de vil indgå en aftale om ansættelse i barselsorloven. Men samtidig er det ikke noget krav for at bruge ordningen, at det skal være en arbejdsgiver, som man tidligere har haft eller efterfølgende skal have ansættelse hos, så i princippet kan ens lokale købmand eller et familiemedlem med egen virksomhed ansætte én. Hvad kræves der af arbejdsgiveren? Arbejdsgiveren skal udfærdige et ansættelsespapir/kontrakt for de 24 uger, melde til kommunen, at kvinden er ansat, hver måned udbetale løn og indbetale div. bidrag (AMB, ATP osv.) og herefter søge om refusion fra barsel.dk, som så sørger for at overføre refusionen direkte til arbejdsgiverens konto. Alt dette foregår elektronisk. En ansættelse under barselsorlov er desværre ikke helt uden udgifter for arbejdsgiveren, for refusionen dækker ikke feriepenge, arbejdsmarkedsbidrag og et par andre småbidrag. Samlet set vil arbejdsgiveren derfor have en udgift på ca kr. pr. måned. Hvis du vil vide mere om mulighederne i barsel.dk, så ring til Nanna Møller på tlf

10 ELSKOVSDRIKKEN på Den Jyske Opera med bla. Andrea Patucelli. Foto: Anders Bach Magasinet Sceneliv 10

11 MARTS 2009 #03 11 NYE AGENTURER FOR SANGERE KUNSTNERE HILSER DE NYE ANGENTURER FOR KLASSISKE SANGERE VELKOMNE. INTERESSEN ER SÅ STOR, AT AGENTURERNE OFTE MÅ AFVISE SANGERNE. Af Stine Thomas Larsen, For en sanger kan en agent være afgørende for karriereforløbet, da de ofte har en finger med i spillet, når det gælder promovering, auditions og kontrakter. Men det kan være vanskeligt for sangere at få en aftale med et agentur, fordi de fleste satser på et begrænset antal klienter. I de senere år har nye danske agenturer for klassiske sangere imidlertid set dagens lys. Tidligere var kunstnerne enten i stald hos Danmarks største managementbureau for klassiske kunstnere, Tivoli Artists, eller de havde rettet blikket mod udlandet for at få råd og vejledning. I takt med en stigende efterspørgsel er de danske agenturer Copenhagen Artists, Lindberg Management og Crescendi opstået. Alle er de agenturer for både sangere og andre kunstnertyper. Fælles for dem er en stor erfaring med det klassiske musikliv. De har solide netværk, der rækker ud over landets grænser, og agenturerne har oplevet så stor interesse fra sangerne, at mange henvendelser er blevet afvist. KONKURRENCE TILTRÆNGT Da sangeragenturer før i tiden var svagt repræsenteret i Danmark, er interessen fra de klassiske sangere massiv, fortæller Jacob Soelberg, leder af Copenhagen Artists. Copenhagen Artists har eksisteret siden 2006 som agentur for dirigenter, instrumentalister og ensembler, men på grund af et stigende behov begyndte de i november 2008 også at arbejde med sangere. Agenturet stiller som krav, at de er gode sangere af høj kvalitet. De nye agenturer er opstået som en naturlig udvikling, idet der i dag er større krav fra sangerne, siger Jacob Soelberg. Han ser det som en fordel for både kunstnere og agentbureauer. Konkurrencen øges, og kunstnerne får mere at vælge imellem. Sangeragenturet Crescendi opstod i januar 2008 og har fokus på sangere af højt internationalt format, men er samtidig agentur for enkelte instrumentalister og dirigenter. Bureauets hurtige succes forklarer leder, Michael Morelli, med den øgede efterspørgsel på agenter, også fra udenlandske kunstnere: Der er en stor interesse omkring Crescendi også fra udenlandske kunstnere som gerne vil promoveres i Skandinavien, siger han. Sangeragenturet skiller sig ud blandt de danske konkurrenter ved i høj grad at satse på internationale kontakter. Og konkurrence på markedet stimulerer aktiviteten, siger Michael Morelli. Miljøet trængte til konkurrence. Tivoli Management havde det hjemlige marked, derfor var der behov for et agentur som Crescendi med fokus på internationale kontakter. På denne måde kommer kunstnerne mere ud i verden i stedet for mest at være i Skandinavien, som det ofte før var tilfældet. EN FORDEL FOR SANGERNE Tenorsanger Thomas Præstegaard hilser de nye agenturer velkomne og ser fordele i en øget konkurrence, da det kan skabe bedre forhold for sangerne. Det betyder forhåbentlig, at sangerne vil kunne få bedre kontrakter og arbejdsforhold. Der er jo ikke opstået flere jobs, fordi agenturerne er opstået dog kan det være, at nogle af agenturerne har mulighed for at skaffe forbindelse til udlandet. Det vil være et tiltrængt pust for dansk agentvirksomhed. Thomas Præstegaard håber dog ikke, at den øgede konkurrence bevirker, at agenturerne får for lidt tid til at varetage den enkelte kunstners behov. På den anden side er det en oplagt mulighed for dem til at forny sig og vise, at de har, hvad der skal til for at holde på sangerne, siger han. HVAD VIL DU GERNE LÆSE OM? Har du ideer til emner, vi kan tage op i Sceneliv, så send en mail til Pia Møller Munksgaard eller ring på

12 12 Magasinet Sceneliv LIGE VILKÅR? Dette er den anden artikel i Scenelivs serie af interviews med forskellige arbejdsgivere og andre gatekeepere om ligestilling og om, hvad de kan og vil gøre for at påvirke i retning af mere lighed. I sidste nummer interviewede vi manuskriptforfatter Mai Brostrøm. Sidste artikel bringes i maj-nummeret. Som opfølgning på DSF s store ligestillingsundersøgelse Løn og Køn i 2008 har forbundets Ligebehandlingsudvalg endvidere gennemført en række dialogmøder med forskellige arbejdsgivere og andre gatekeepere i branchen om ligestilling mellem kønnene og ligebehandling i det hele taget. Den kuldsejlede kvindesæson Direktøren for Odense Teater, Kasper Wilton, mener, at kvinder er nogle skrappe bananer, og at kvoter for køn nærmer sig det fascistoide. Men han anerkender kvinders trængte position i skuespillerfaget og har oven i købet forsøgt at give indeværende sæson på Odense Teater et særligt fokus på kvinder og kvinderoller. Det måtte han dog opgive. Af Johan Seidenfaden Foto: Odense Teater/Presserum Odense Teaters direktør, Kasper Wilton, oplever ikke, at kvinder er dårligere til at forhandle løn. Gangen op til Kasper Wiltons kontor på Odense Teater er fuld af aktivitet, og stemningen virker munter på sådan en almindelig mandag. Forklaringen finder man muligvis på væggens store opslagstavle, der domineres af dagsfriske, meget rosende anmeldelser af teatrets opsætning af Breaking the Waves. Ja, der er jo herligt, siger teaterdirektøren, mens han sætter sig ved bordet på sit kontor hektisk tyggende på en trekantssandwich. Forestillingen, som Kasper Wilton selv har iscenesat, er baseret på Lars von Triers manuskript, der nok handler om en kvinde, men alligevel har klar overvægt af manderoller. Ligesom i Odense Teaters ensemble, der har tre mænd for hver to kvinder. Den fordeling afspejler ganske klart fordelingen af herre- og kvinderoller i den gængse dramatiske litteratur. Og længere er den egentlig ikke, forklarer Kasper Wilton. Det er med andre ord, mener teaterdirektøren, den vigtigste forklaring på, at arbejdsløshedskøen er længere for kvinder, og det ser ikke ud til at ændre sig foreløbigt. Selv i ny dramatik skrevet af kvinder, er der flere herreroller end kvinderoller. Meget interessant. Der er altså ikke nogen manuskriptforfattere, der bryder grundlæggende med det mønster. Og det kan man så gøre to ting ved: Man kan prøve, som det er forsøgt nogle gange, at lade klassiske roller som Julius Cæsar blive spillet af kvinder og det bliver oftest noget pladder eller man kan forsøge at påvirke nutidens dramatikere til

13 MARTS 2009 #03 Mette Maria Ahrenkiel i Hedda Gabler - et af Odense Teaters opsætninger, der har fokus på kvinderoller. Foto: Odense Teater at skrive mere for kvinder, siger direktøren, mens han synligt overraskes over, at der også er skinke i den sandwich, han er i gang med at fortære. KVINDER BEDST EFTER 40 Kasper Wilton fortæller, at teatrets ledelse havde besluttet, at sæson 2008/2009 skulle have et særligt fokus på kvinder. På Odense Teater har hver sæson et tema forrige sæson var det tro men det er åbenbart ikke alle temaer, der lader sig realisere. Det viste sig ret hurtigt, at selv om vi har en del kvindetitler og kvindefigurer, der præger vores sæson som for eksempel Breaking the Waves og Frøken Julie så var det rigtigt svært at fylde en hel sæson ud. I hvert fald på et teater som vores, der spiller mellem 11 og 15 egenproducerede forestillinger. Så derfor ændrede vi det til at være en sæson om de måske egnede. Det har været interessant at se, hvor vanskeligt, det egentligt kan være, og det har åbnet vores øjne for kvinders placering i teaterlandskabet, fortæller Kasper Wilton, der også nævner Hedda Gabler og Pietá som egentlige kvindetitler på dette års program. Men også fordi og nu bliver jeg døddiskriminerende at kvindelige skuespillere bliver mest spændende, når de når de 40. Det er dér, der sker noget i kvinden, og det er dér rollerne forsvinder. Det er da fuldstændigt urimeligt, nærmest råber Kasper Wilton. Derfor har vi har valgt at lade Frøken Julie være en ældre kvinde på 55. For at give et andet spænd og for at give gode roller også til modne spillere. De hænger altså virkelig ikke på træerne. Men det her ytrer du vel overfor forfatterne? Nej, ikke i tilstrækkelig grad, det må jeg indrømme. Og det er sikkert også for dårligt. Men når jeg nu får et fremragende stykke ind, der handler om fire mænd på tur, så er det svært at sige: Kan det ikke handle om fire kvinder i stedet for. Men kunne man så ikke forestille sig, at I bestilte nye stykker med en bestemt rollefordeling? Det kunne man sagtens. Og man kan også forestille sig, at det gik hen og blev godt. Men sandsynligheden, for at det bliver mindre godt, er klart større, når man starter med at lægge den slags klare begrænsninger. Hvis man bestiller et stykke, hvor der skal være så og så mange kvinder med i den og den aldersfordeling, så tror jeg ofte, at det kan ende med at blive et behjertet forsøg i stedet for et virkeligt godt stykke. Og der må jeg nok erkende, at jeg som teaterchef går efter det gode stykke. Men jeg kunne faktisk godt være fristet af at bestille et stykke kun for kvinder. Vi har haft både tørklædemonologer og vaginamonologer, som er fremragende tekster. Det irriterer mig bare, at disse tekster typisk er intimteater. Jeg har lavet dem begge to, og det var jeg glad for, men det er typisk mændene, der tegner billedet det er kvinden set gennem mændenes optik.

14 14 Selv om Breaking the Waves handler om en kvinde, er der stadig flest roller til mænd i stykket Her ses Cecilie Stenspil og Anders Gjellerup Koch.. Foto: Odense Teater MOD FREM FOR KVOTER Kasper Wilton er også afvisende overfor tanken om at anvende kvoter, hvor en myndighed eller en kulturinstitution stiller krav om en bestemt kønsfordeling. Jeg mærker, at nogle advarselslamper blinker. I forvejen synes jeg, at man kan blive ret fascistoid i den gode menings navn. Når Kaptajn Haddock hverken må ryge eller drikke whisky, så synes jeg, vi er ude i et kunstnerisk overgreb. Nu er Nøddebo Præstegaard pludselig blevet et politisk sprængfarligt stykke, fordi fjerde akt indledes med en lang scene, der kun handler om at ryge pibe. Det er jo fuldstændigt fantastisk. Det er vanskeligt at lave regler og kvoter for sådan noget. Man bør i stedet ansætte de kunstnerisk ansvarlige, der har lyst og mod til at lade deres teater afspejle det, der sker ude i samfundet. Når man begynder at sætte regler op, er det det samme som at sige, at vi ikke tror på kunsten, og på at de folk, der er sat til at varetage det, dur. Vi skal bare have modet til at spille nogle forestillinger, der afspejler samfundet på godt og ondt med både brune, overvægtige og rygende mennesker. At kvinder generelt lønnes dårligere end mænd blev dokumenteret i Skuespillerforbundets undersøgelse Løn og Køn fra Som forklaring blev først og fremmest angivet den længere arbejdsløshedskø, men mange kvinder angiver også deres egen tilbageholdenhed i lønforhandlingssituationen som afgørende. Efterhånden er alle skuespillerne blevet så gode til at forhandle, at det er os, der er nødt til at slå bremsen i en gang imellem. Og det her agentvæsen er jo også kommet for at blive. Personligt har jeg ikke oplevet, at kvinder er svagere forhandlere end mænd. Og det er egentlig fedt. Indimellem har jeg haft ægtepar ansat her, og så har det faktisk været kvinden, der har været den skrappe, og manden, der er flink. Kasper Wiltons råd til kvindelige skuespillere: Hold dig ikke tilbage! Det lyder måske lidt spejderagtigt: Ja, I har valgt en helvedes branche, og det tror jeg, I har vidst hele tiden, men man er altså ikke diskvalificeret, fordi man er kvinde. Og man skal ikke holde sig tilbage, fordi man har en ide om, at det er den kvindelige natur. Hvis man har det svært ved at gøre opmærksom på sig selv eller være hård i lønforhandlinger, så må man gøre noget ved det. Mærker I, at kvinder ikke er så gode til at forhandle løn? Nej, det synes jeg sgu ikke, siger Kasper Wilton og griner. Jeg ved godt, at der er mange, der siger det. Det kan være fordi, jeg har et meget afklaret forhold til de medvirkende, men jeg synes, at mange kvinder er nogle skrappe bananer. Gælder det også gæstespillerne?

15 MARTS 2009 #03 15 Efteruddannelse træning Alle medlemmer modtog for kort tid siden et brev fra DSFs kursusudvalg om omlæggelse af kursusvirksomheden. Hermed annonceres så den løbende træning, der kommer til at foregå i skuespillerforbundets prøvesal tirsdag til fredag fra kl i perioden 31. marts 5. juni Tirsdag: Stemme/sang Klaus Møller Onsdag: Skuespiltræning Pia Bovin Torsdag: Kropsvedligeholdelse Maria Savery første 5 torsdage, herefter Esa-Tuomas Alanne Fredag: Film/arbejde foran kamera Nønne K. Rosenring Du skal ikke tilmelde dig hver gang, men blot afhente et træningskort i sekretariatet til kr Så har du fri mulighed for at komme og gå til den træning, du finder vigtig og brugbar for dig. Du behøver ikke komme hver gang, og du kan også bare komme for at kigge. Vi afkrydser dog, når du kommer, så vi kan føre statistik over, hvor meget træningen bliver brugt. Husk: efteruddannelse og netværk med kolleger er en vigtig del af vores kunstneriske liv. Husk også at sende os din rigtige , hvis du er interesseret i at modtage nyheder om kurser, rejser og andre tiltag, du kan melde dig til. Følg løbende med på På kursusudvalgets vegne Katja holm OGSÅ BODIL-REGN OVER FRYGTELIG LYKKELIG Lene Maria Christensen og Jakob Cedergren modtog begge en Bodil-statuette for deres spil i Frygtelig lykkelig. Foto: Karin Alsbirk. Henrik Ruben Genz film Frygtelig lykkelig gentog successen fra Robert-uddelingen, da årets Bodil-priser blev uddelt. Filmatiseringen af Erling Jepsens roman blev kåret som årets bedste film af Bodil-komiteen. Lene Maria Christensen og Jakob Cedergren fik priser for deres spil i filmens hovedroller, mens Kim Bodnia fik for bedste birolle i samme film. Sarah Boberg fik prisen for bedste kvindelige birolle for sit spil i To verdener, instrueret af Niels Arden Oplev. Bodil-komiteen kårede There Will Be Blood, instrueret af Paul Thomas Anderson, til bedste amerikanske film, og Lad den rette komme ind, instrueret af Tomas Alfredson, som bedste ikke-amerikanske film.

16 16 Magasinet Sceneliv LANDET DER FORSØGTE AT SLÅ TEATRET IHJEL Teater og scenekunst har overlevet folkemord, borgerkrig og ustabilitet i Cambodja i dag kæmper det fattige sydøstasiatiske land for at bevare traditionerne, hårdt presset af tabt talent, manglende udvikling og en stigende vestlig indflydelse. Af journalist Anya Palm Foto: Heng Chivoan

17 MARTS 2009 #03 En stille fløjte uden egentlig melodi bryder tavsheden i et lille, udendørs teater i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh. Scenen, der ikke er mere end en meter fra den forreste række af de hårde ujævne træbænke, bliver langsomt lyst op, og musikken tager til. Samtlige skuespillere, der om lidt skal opføre den klassiske cambodjanske teaterforestilling Hanuman, kommer ind, alle iført deres dragter. De går med alvorlige ansigter hen og sætter sig med ryggen til publikum. En efter en knæler de stille foran et opstillet alter. Ingen klapper. Forestillingen er ikke begyndt endnu. Først skal de cambodjanske kunstnere bede til ånderne om en god forestilling. Derefter går de alle stille ud igen, og tæppet går for. Så starter det. Kære gæster. Velkommen til Sovannah Phum Theater siger en mand på engelsk og præsenterer først sig selv og dernæst aftenens forestilling. Teater er ikke optræden Cambodjas sceneliv er tæt forbundet med hverdagen og landets traditioner. Før teater og dans kom op på en scene i starten af dette århundrede, var optræden, dans og teater en del af ceremonier i pagoden, bryllupper og når der skulle ønskes regn eller god høst. Teater blev indtil for et par årtier siden ikke regnet for optræden, men som et nødvendigt ritual. Det bærer Cambodjas teaterscene præg af i dag. De fleste af forestillingerne handler om livet på landet eller om kærlighed. Vi synger om bjergene og om landskaberne, siger 20-årige Smarky, der studerer dans på University of Fine Arts i hovedstaden. I dag spiller han den mandlige hovedrolle i en klassisk kærlighedshistorie om Hanuman abekongen, der forelsker sig i havfruernes dronning. Han gør sig klar til at gå på scenen igen, denne gang som Hanuman. Ingen snak om politik Sovannah Phum Theater spiller stykker i stilen Lakhoan Niyay det talte teater. To gange om ugen sætter teateret forskellige traditionelle historier op, som handler om kærlighed og Khmerliv, og på den måde er det lille hyggelige hus med den tilhørende scene meget symptomatisk for landet: Der tales ikke om de voldsomme politiske problemer, Cambodja har været igennem, selvom de var lige ved at slå kunsten ihjel.

18 18 Magasinet Sceneliv Foto fra Sovannah Phum Theater (øverst) og fra rockoperaen Where Elephants Weep.

19 MARTS 2009 #03 Cambodjanske dansere agerer fortællere med skygge-dukker, der portrætterer en situation hver i historien om abekongen Hanuman i teatret Sovannah Phum i hovedstaden Phnom Penh. I 1970 blev landet kastet ud i voldsom borgerkrig, og fem år senere overtog rædselsregimet De Røde Khmerer magten i landet. En kollektiv ledelse med Broder Nummer 1 Pol Pot som førstestrateg tvang Cambodja ud i et ultrakommunistisk projekt, hvor idealet var at skabe et samfund med blot en klasse: Arbejderne. Det gik grueligt galt og resulterede i, at det kvarte af den cambodjanske befolkning enten blev slået ihjel af styret eller sultede ihjel, fordi stort set al ris, der blev dyrket, blev eksporteret ud af landet. Scenekunst, teater og kærlighed var overtrædelser, der blev straffet med døden. Syng om revolutionen Cambodja har en rig tradition med forskellige udtryksformer. Under De Røde Khmerer holdt de op med at blive opført. De Røde Khmerers ledelse komponerede nye sange og danse, som hyldede landbruget og industrien eller deres revolution, siger Toni Shapiro-Phim, der er antropolog med speciale i performing arts i Cambodja og arbejder som researcher på Khmer Arts Academy. Hun vurderer, at omkring procent af de udøvende kunstnere blev slået ihjel under folkemordet, og da Vietnam gik ind og væltede de Røde Khmerer i 1979, så det sort ud for teaterkunsten i Cambodja. Overlevende kunstnere har senere fortalt mig, at det første de gjorde, da De Røde Khmerer faldt, var at gå ud og lede efter andre kunstnere at øve, optræde og undervise sammen med. På en eller anden måde fandt de styrken til at genkalde sig de historier og teknikker, som de havde været tvunget til at glemme fire år tidligere, forklarer hun. Den nye regering støttede teaterlivet, der langsomt kom tilbage men med et ændret, uselvstændigt udtryk. Mange af trupperne reflekterede det nye regimes politik, så stykkerne handlede om anti-imperialisme mod Vesten eller De Røde Khmerers grusomheder. Vesten frem for dans og fløjter På scenen i Sovannah Phum teatret lægger Hanuman sine hænder i den smukke havfrues. Hun ville forhindre ham i at befri en tilfangetagen dronning, men fordi han er den kloge abekonge, har han overtalt hende til at hjælpe sig i stedet. Scenens bagtæppe myldrer af fisk, kreeret af reflekteret lys, og de to erklærer deres kærlighed til hinanden på havets bund. Den blide musik bruser over, og de to elskende vender sig mod publikum og bukker. Historien om Hanuman stammer fra sagaen Ramayadan, en saga fra før år 0, og som er kilden til de fleste af Cambodjas traditionelle historier. Det er den tradition, det er svært at genskabe. De unge er som regel ikke specielt engagerede i det traditionelle teater og i dag næsten 20 år efter den vietnamesiske regering blev erstattet af cambodjansk konstitutionelt monarki er de politiske stykker fra firserne heller ikke interessante længere. Det er til gengæld Vesten, popmusik og Hollywood. Mange af de ældre skuespillere klager over, at der ikke er interesse for det traditionelle teater længere, siger Shapiro- Phim. Men hun ser det ikke som en mangel på interesse det er snarere en mangel på oplevelser. Unge mennesker skal jo have mulighed for at se teater og dans for at kunne interessere sig for det, og støtten til teaterkunst og sceneliv i dag er utroligt begrænset. Kunsten kan ikke fastfryses Et af Cambodjas største problemer er, at landet er fattigt, og derfor er der ikke meget overskud. Der er ingen ressourcer til at finansiere teater, og mange har flere jobs eller arbejder mange timer i marken for at brødføde deres familier. På den måde er det cambodjanske samfund hårdt presset, når det kommer til at vedligeholde traditioner, siger Shapiro- Phim. Samtidig skal teatertraditionen udvikle sig, mener hun. Selvom det er vigtigt, at Sovannah Phum Theater bibeholder det klassiske Khmer-udtryk, er der ingen scene, der kan fastfryses i et bestemt udtryk for evigt. I dag er der Coca-Cola skilte ved gaderestauranterne på de kaotiske gadehjørner i hovedstaden, og navne som Ronan Keating, Britney Spears og Christina Aquilera er populære i cd-butikkerne. De nyeste Hollywood-film kan købes for to dollar på alle markederne. Den verden omfavner Sovannah Phum ikke. Men det gør en helt anden slags optræden, der netop er begyndt at spire. I det franskinspirerede store teater Chenla Theater i den mere mondæne ende af byen står en sanger, Ing Sinthul, midt på scenen. Han holder tonen længe længere, klarere og højere

20 20 tager imod, mens hun synger om ensomhed og væmmelse ved at underholde fulde mænd for håndører. Historien er skrevet af amerikaneren John Burt. Vestlig indflydelse i dag er stærk i Cambodja, så det ville jeg gerne portrættere. Det overskygger de gamle traditioner så hvordan lærer man unge mennesker at bruge deres egne teknikker? En del af formålet med Where Elephants Weep var at inspirere til nye former for udtryk igennem de tradtionelle, så unge kunstnere kan finde deres egen stil med rod i alt, der er deres hverdag i dag, siger Burt til den amerikanske avis The International Herald Tribune. Operaen havde premiere i november 2008 og er blevet godt modtaget. Trods kritik fra forskellige cambodjanske kunstnere, der mener, at operaen kun er for vesterlændinge og rige khmerer, er forestillingen nået bredt ud, og over hele byen hænger de smukke sandfarvede plakater med en synkende sol og en elefant. Al tekst er på Khmer. Foto fra rockoperaen Where Elephants Weep. end Cambodja er vant til. Han har et par cowboybukser og en rød t-shirt på, og ved siden af ham er der hængt neon-skilte op for at illustrere gaden lige udenfor. Sangeren stopper og giver plads til, at koret bag ham kan svare. Første opera nogensinde Ing Sithul spiller hovedrollen i rockoperaen Where Elephants Weep, den første opera nogensinde i Cambodja. Den fortæller en klassisk historie om en ung mand, der forelsker sig i en prinsesse men i operaen er manden kommet tilbage fra et ophold i USA, hvor han flygtede hen, da hans land gennemgik den revolution, der udviklede sig til folkemord. Det er historien om tusindvis af cambodjanere, der senere vendte tilbage til deres fødeland. Og operaen indeholder kontroversielle elementer af det Cambodja, de fandt: Ing Sinthul søger for eksempel trøst hos en prostitueret, der arbejder for ABC Guiness øl, da han ikke kan få sin elskede prinsesse. Og den prostituerede Fulde huse i Cambodja For Toni Shapiro-Phim er det omstændighederne mere end indholdet af operaen, der kan inspirere teaterlivet. Selvfølgelig det gælder over hele verden kan nye former for sceneoptræden igen inspirere nye former og udtryk, og det kan vi godt bruge i Cambodja. En af de mest imponerende ting ved Where Elephants Weep er, at opsætningen er professional. Det er sjældent, at man ser så høj kvalitet i den tekniske support, og det ændrer hele oplevelsen for publikum, at man har lagt meget i det aspekt. Måske ser folk nu den mulighed i forbindelse med andre produktioner i Cambodja, siger hun. Operaen har trukket fulde huse, og der er sat ekstra stole ind for at kunne give flere chancen for at se den. Forestillingen slutter med en brusende fremførelse af titelsangen, der er domineret af cambodjansk fløjte og en velspillet el-guitar. Da sangen slutter, og instrumenterne klinger ud, står de to elskende på scenen, ansigt til ansigt med hinanden i hænderne. Så vender de sig begge mod publikum og smiler. Der er stille i salen. En for en rejser publikum sig op og så begynder de at klappe. Stille, afmålt, tilbageholdende. Og anerkendende. DANS I BILLEDER Fotografen Freddy Tornberg har i mere end 30 år forsøgt at indfange dansens fortællinger og kroppens dynamik i sine poetiske dansefotos. Lige nu kan et uddrag af hans fotografier ses i Toldkammeret i Helsingør og senere bliver billederne vist i forbindelse med Dansens Dage, der løber af stablen fra den 29. april til den 2. maj. Til sommer vil de godt 30 fotos fra både danske og udenlandske forestillinger også kunne studeres, når Dansehallerne åbner, og i august og september på Tranegården i Gentofte. Sceneliv har PÅ DE FØLGENDE SIDER fået lov til at vise et uddrag af udstillingen.

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk

Køb bogen i boghandlen eller på www.turbine.dk Glade Chefer Glade Chefer Af initiativtager og medforfatter Iver R. Tarp Journalistisk bearbejdelse ved Trine Wiese Iver R. Tarp og Trine Wiese TURBINE forlaget 2011 Forlagsredaktør: Marie Brocks Larsen

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MARTS 2015 Kære alle, Med denne lille søde rapand med prikkede gummistøvler som jeg fik i fødselsdagsgave af en veninde vil jeg indlede denne måneds nyhedsbrev.

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

En ny spændende måned!

En ny spændende måned! Kildeskolenyt! En ny spændende måned! I marts måned var der fastelavnsfest, en masse forældrekonsultationer og vi fik slået hul på den årlige fotografering af elever og lærere. I april fortsætter fotograferingen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Hvad skal vi med fotoklubber?

Hvad skal vi med fotoklubber? Hvad skal vi med fotoklubber? Det spørgsmål har jeg tænkt over i et stykke tid.tanker jeg gerne vil dele med dig. Spørgsmålet hvad skal vi med fotoklubber? er sat igang af en lang række faktorer og samtaler

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nye pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse. Uddannelsen er en artistisk uddannelse, der

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus.

Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. (839 Dage, Baggaardteatret, Foto: Rico Feldfoss) Vidnesbyrdets Dramaturgi - Seminar om researchbaseret dramatik Dato: 22. 23. november 2014 Sted: Dramatikeruddannelsen og Teatret Svalegangen, Aarhus. Dramatikeruddannelsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Personaleguiden 2014

Personaleguiden 2014 Personaleguiden Update september 2014 Personaleguiden 2014 Lidt om frivillighed www.fermaten.dk Smallegade 4 7400 Herning tlf. 9722 5510 mail@fermaten.dk Velkommen på Fermaten Du læser denne personalehåndbog

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011

Fredagsbrev. Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 28. januar 2011 Så fik endnu en uge ben at gå på. Ben at gå på, skulle man også have i SFO en i den forgangne uge. Her ses Århus Friskole børn i BLÅ, hvor der blev

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K

Copenhagen Street Photography. Workshop #1, 24-26 april 2015. Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24-26 april 2015 Makke Kafe, Nybrogade 18-20, 1203 København K Copenhagen Street Photography Workshop #1, 24.-26. april 2015 Denne workshop er til fotografer,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014

Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Vær med til at markere Jammerbugt Kommune som Spil Dansk kommune 2014 Koncertoplevelse - og fællessang i spil dansk ugen 27.okt.-31.okt.2014 Giv jeres omgivelser og personale en uventet og enestående musikoplevelse.

Læs mere

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015

Indhold i værktøjskassen. Pressekontakt sådan. Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Presseværktøjskassen SPIL DANSK DAGEN 2015 Indhold i værktøjskassen Pressekontakt sådan o Før I kontakter medierne o Når I kontakter medierne o Når medierne kontakter jer Pressekontakt sådan I Presseværktøjskassen

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Samværs- og aktivitetstilbud

Samværs- og aktivitetstilbud Samværs- og aktivitetstilbud Vores pædagogiske målsætning er at skabe et struktureret miljø, hvor der fokuseres på udvikling, gode oplevelser og en meningsfuld hverdag. Borgerne har vedvarende fysiske

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere