KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBIT Byg og Miljø. Begreber og sammenhænge. i Byg og Miljø. Version 1.5 26. marts 2014 ROJ"

Transkript

1 KOMBIT Byg g Miljø Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø Versin marts 2014 ROJ

2 Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 4 Krt m Byg g Miljø... 5 Hvad er Byg g Miljø?... 5 Hvrdan kan ansøgerne bruge Byg g Miljø?... 5 Hvrfr Byg g Miljø?... 5 Brugere, lgin g rettigheder... 6 Registreret ejer... 6 Prjektets ejer... 6 Lgin... 6 Fuldmagt g tilknyttede ansøgere... 7 Fuldmagt med NemLg-in... 7 Fuldmagt sm dkumentatinskrav... 7 Tilknyttede ansøgere... 8 Sted Søgesiden Hvad gælder i mrådet? Aktiviteter Aktivitetssiden Udvalgte aktiviteter Alle aktiviteter Aktiviteter g sager Prjekt Sammenhæng mellem prjekt, aktiviteter, sager g dkumentatin Prjektsiden Enkeltsagssiden Dkumentatin Frhld, der kan påvirke din sag Siden: Mine prjekter Ansøgning Siden: Indsend ansøgning... 17

3 Enkeltsagssiden under sagsbehandling Kmmunens sagsbehandling Regelmatrix... 19

4 Om denne vejledning Frmålet med denne vejledning er at give en verrdnet frståelse af de enkelte begreber i Byg g Miljø samt et verblik ver, hvrdan de indgår i sammenhængen. Vejledningens primære målgruppe er medarbejdere i kmmunerne g i Kulturstyrelsen, der skal arbejde med Byg g Miljø, g sm har brug fr verblik. bygge- g miljøsagsbehandlere medarbejdere fra brgerservice administratrer af Byg g Miljø Prfessinelle brugere vil evt. gså kunne have glæde af Begreber g sammenhænge i Byg g Miljø. Se gså den mere specifikke vejledning: Sagsbehandler i Byg g Miljø

5 Krt m Byg g Miljø Hvad er Byg g Miljø? Byg g Miljø er en selvbetjeningsløsning, hvr brgere g virksmheder kan søge m tilladelse i alle bygge- g fredningssager. Inden fr miljø dækker Byg g Miljø følgende mråder: Etablering g sløjfning af jrdvarmeanlæg Vandindvinding Anmeldelse g afmelding af lietank Håndtering af regnvand g spildevand Våd g tør natur samt sten- g jrddiger Kmmuner g Kulturstyrelsen kan mdtage de indsendte ansøgninger, evt. gennem integratin til ESDH- eller fagsystem. Byg g Miljø understøtter desuden den løbende kmmunikatin med ansøgerne igennem hele prcessen indtil sagens afslutning. Byg g Miljø er et landsdækkende system. Ngle kmmuner har dg ikke tilmeldt sig Byg g Miljøs miljøsager, g enkelte kmmuner har slet ikke Byg g Miljø. Hvrdan kan ansøgerne bruge Byg g Miljø? I Byg g Miljø får brgerne g virksmhederne hjælp til at udarbejde g indsende ansøgninger. Byg g Miljø er udfrmet med henblik på både den almindelige brger uden særlige frudsætninger, mindre virksmheder g den prfessinelle byggerådgiver, der skal håndtere ansøgninger til meget stre g kmplekse prjekter. Ansøgeren bliver trin fr trin guidet gennem hvedfrløbet: vælg sted, vælg aktivitet, se prjekt g pfyld dkumentatinskrav samt indsend ansøgning. Sted Aktiviteter Prjekt Ansøgning Hvrfr Byg g Miljø? Gevinsterne ved Byg g Miljø består først g fremmest i, at kmmunerne vil mdtage ansøgninger digitalt med rette dkumentatin fra begyndelsen. Det betyder, at sagsbehandleren sparer tid i selve ansøgningssituatinen, frdi der er færre tvivlsspørgsmål, der skal besvares, g frdi det i mindre mfang vil være nødvendigt at spørge efter supplerende plysninger. Brgere g virksmheder kan frvente krtere ansøgningsfrløb, frdi spørgsmål g svar i frbindelse med rekvirering af supplerende plysninger typisk er en af de stre tidsrøvere i frbindelse med sagsbehandlingen.

6 Brugere, lgin g rettigheder Brugerne af Byg g Miljø består af dels ansøgere g deres rådgivere, dels af kmmunens sagsbehandlere samt kmmunale g centrale administratrer af systemet. Man kan bruge dele af Byg g Miljø uden at være lgget på, men skal lgge på, før man får mulighed fr at udarbejde dkumentatin g indsende ansøgningen. Registreret ejer En registreret ejer er den registrerede ejer af det sted, dvs. den matrikel, ejendm eller del af ejendm, sm ansøgningen vedrører. Byg g Miljø har ikke mulighed fr at verificere, m en ansøger er registreret. Prjektets ejer Prjektets ejer er den persn, der har startet prjektet ved at lgge på Byg g Miljø, valgt et sted g aktiviteter. Prjektets ejer er ikke nødvendigvis den registrerede ejer, men kan fx være en rådgiver. Lgin Visningen af ngle af siderne på Byg g Miljø varierer afhængigt af, m man er lgget ind. Ansøgere lgger på med NemId. Sagsbehandlere g administratrer lgger på sagsbehandlingssiden (sag.byggmilje.dk) via Danmarks Miljøprtal: brugerrettighedsstyring til sagsbehandling. Kmmunerne skal aktivt tilmelde deres medarbejdere sm brugere. Læs evt. mere m tildeling af rller i Danmarks Miljøprtal i vejledningen Sagsbehandler i Byg g Miljø.

7 Fuldmagt g tilknyttede ansøgere Sm brger kan man ansøge selv, eller man kan give fuldmagt eller tildele rettigheder til anden, fx en rådgiver: Ansøgeren kan tildele fuldmagt via NemID s fuldmagtsløsning, Ansøgeren kan give læse-, bidrage- eller indsenderettigheder til andre persner, herefter kaldet tilknyttede ansøgere. Ansøgeren kan give fuldmagt sm en del af prjektets dkumentatin. Hvis det ikke er den registrerede ejer selv, der har prettet sagen i Byg g Miljø, men fx en rådgiver, er det denne, der skal invitere andre relevante, herunder ejeren ind på sagen. Fuldmagt med NemLg-in Ansøger kan tildele fuldmagt til en anden persn via NemID s fuldmagtsløsning, fx til en rådgiver. Fuldmagten bliver registreret i Byg g Miljø, g når rådgiveren herefter lgger på Byg g Miljø, vil han få vist en side med en liste ver persner han har fået tildelt fuldmagt af. Han kan derefter vælge, hvem han vil lgge ind på vegne af. Når man er lgget ind med en fuldmagt, agerer man fuldt ud sm den persn, man har fået tildelt fuldmagt af, g man vil derfr kunne starte prjekter, udarbejde dkumentatin g indsende sager, samt se ansøgers CPR-nummer, adresse m.m. Man kan ikke give fuldmagt til en virksmhed sm sådan, men kun til navngivne medarbejdere. Fuldmagt sm dkumentatinskrav En rådgiver kan lgge ind med sit medarbejder-id g på en ansøgers vegne starte et prjekt, vælge aktiviteter g udarbejde dkumentatin. Han bliver mødt af dkumentatinskravet Fuldmagt, sm ansøger skal udfylde sm en del af ansøgningen. Herefter kan rådgiveren sende ansøgningen ind. Fuldmagten kan underskrives med en digital signatur. Hvis man ikke ønsker at benytte en digital signatur, gives mulighed fr at udskrive et underskriftsdkument, sm kan underskrives i hånden g efterfølgende indscannes g vedhæftes til dkumentatinskravet.

8 Tilknyttede ansøgere Ansøger kan invitere andre til at deltage i sit prjekt sm tilknyttede ansøgere. Denne funktin kan bruges, hvis man fx vil have en klakmester eller en arkitekt til at indsende tegninger sm en del af prjektets dkumentatin. Der er mulighed fr at tildele rettigheder til at: se prjektet, udarbejde dkumentatin, eller indsende sager i prjektet. Desuden er der mulighed fr at give en anden persn rettigheder på samme niveau sm prjektets ejer. Dette medfører, at denne persn har mulighed fr at slette prjektets ejer fra prjektet. Denne mulighed kræver, at persnen først har fået tildelt en af de andre rettigheder g har accepteret invitatinen. På prjektsiden klikker man på Tilknyttede ansøgere : Man får herefter vist en liste ver de ansøgere, der er tilknyttet prjektet med mulighed fr at redigere i de tildelte rettigheder. Sm udgangspunkt vises kun prjektets ejer på denne liste. Klik på Invitér tilknyttet ansøger fr at invitere andre med i prjektet:

9 På den følgende side udfyldes navn g adresse på den persn, man vil tilknytte, samt en krt besked til mdtageren. Når man klikker på Send invitatin, sendes en til mdtageren med en invitatin. Når invitatinen er accepteret, træder de tildelte rettigheder i kraft. Disse rettigheder kan derefter redigeres på versigtssiden ver tilknyttede ansøgere. Hvis en persn tildeles rettigheder til at indsende ansøgninger i prjektet, vil denne persns kntaktplysninger fremgå af ansøgningen, så sagsbehandler har mulighed fr at kntakte persnen i frbindelse med sagsbehandlingen. Funktinen Tilknyttede ansøgere kan gså benyttes, hvis man ønsker at få hjælp til ansøgningsprcessen af myndigheden. I så fald tildeler man en navngiven persn læserettigheder, g denne kan så se prjektet g på den måde medbetjene ansøgeren.

10 Sted Sted Aktiviteter Prjekt Ansøgning Udgangspunktet fr en ansøgning er et sted. Stedet kan være en adresse, en matrikel, en ejendm på matriklen eller en blig- eller erhvervsenhed i ejendmmen. Brugeren kan finde eller udpege stedet på søgesiden. Søgesiden Man kan søge efter et sted eller udpege det på krtet. En ansøger, der er lgget på Byg g Miljø, kan få vist en versigt ver de steder, vedkmmende ejer. På søgesiden viser Byg g Miljø infrmatin m det sted, ansøgeren har valgt. Det betyder, at ansøgeren får adgang til infrmatin m regler g frhld, der gælder her. dette skærmbillede. De frskellige typer af infrmatin vises i lag (se nedenfr m lag g kilder). Man kan kun få vist ét lag ad gangen på Man skal markere, hvilket lag man vil have vist. Sammen med markeringen er der mulighed fr at se signaturfrklaring. Når et sted er valgt, kmmer ansøgeren videre i frløbet md en ansøgning ved at vælge Start dit prjekt her. Hvad gælder i mrådet? Byg g Miljø søger i en række kilder fr at vise data fr det valgte sted. Data fr hver kilde vises sm et lag på krtet. Der er kun mulighed fr at se de lag, der er relevante fr det pågældende sted. Udvalget af lag styres af Byg g Miljøs regelmatrix Følgende undersøges: Kmmuneplan g lkalplaner

11 Hvis kmmuneplanen findes digitalt, fører et link direkte til en pdf-udgave af den. Hvis lkalplanerne findes digitalt, fører et link direkte til en pdf-udgave af dem. Bygge- g beskyttelseslinjer Frtidsmindebeskyttelseslinjen g 2 m buffer mkring fredede frtidsminder Kirkebyggelinjen Klitfredningslinjen Skvbyggelinjen Strandbeskyttelseslinjen Sø- g åbeskyttelseslinjen Fredning Fredede bygninger Fredede mråder Beskyttede sten- g jrddiger Bevaringsværdige bygninger Frurening Jrdfrurening, V1 (vidensniveau 1 svarende til mistanke m frurening) Jrdfrurening, V2 (vidensniveau 2 svarende til knstateret frurening) Tinglysning Landzne, byzne eller smmerhusmråde Beskyttet natur EF-fuglebeskyttelsesmråder Ramsarmråder EF-habitatmråder Beskyttede naturtyper Beskyttede vandløb Natur- g vildtreservater Fredskv Råstfmråder Drikkevandsinteresser Vandindvindingsbringer Nitratfølsmme indvindingsmråder Varmeplaner Spildevandsplaner

12 Aktiviteter Sted Aktiviteter Prjekt Ansøgning En aktivitet er et stykke arbejde, ansøgeren ønsker at udføre på det valgte sted. Aktivitetssiden Man vælger aktiviteter ud fra en liste ver frskellige typer af aktiviteter. Byg g Miljø indehlder t aktivitetslister: Udvalgte aktiviteter g Alle aktiviteter. Ansøgeren kan springe frem g tilbage mellem de t lister uden at miste aktiviteter, der allerede er valgt. Hver aktivitet består af en verskrift g en frklarende tekst. Udvalgte aktiviteter Sm udgangspunkt vises en liste ver udvalgte aktiviteter. De er samlet i hvedgrupper, sm hver indehlder de mest gængse aktiviteter, sm brgere søger m tilladelse til: Nybygning Tilbygning Ombygning g ændring Nedrivning Vand, varme g energi Fredede bygninger, bjekter g mgivelser mv. Planmæssig frespørgsel (fx spørgsmål til en lkalplan) Listen med udvalgte aktiviteter indehlder kun aktiviteter, der er relevante fr det valgte sted. Det betyder, at der vil være frskel på, hvilke aktiviteter der vises, alt efter m stedet er fx en lejlighed i København, en gård på Midtfyn eller en prduktinsbygning i Aalbrgs industrikvarter.

13 Når man sm ansøger har valgt en aktivitet fra en hvedgruppe, bliver man guidet igennem frskellige præciserende underpunkter. Udvalg g gruppering af aktiviteter styres af Byg g Miljøs regelmatrix. Alle aktiviteter Ansøgeren kan vælge at se alle aktiviteter. Denne liste indehlder alle de aktivitetstyper, man kan ansøge m i Byg g Miljø. Ansøgeren har mulighed fr at søge i listen. Systemet søger i verskrifter g frklarende, krte tekster fr de enkelte aktiviteter. Aktiviteter g sager Enhver aktivitetstype, der kan vælges, relaterer sig til en bestemt sagstype. Fr byggesager svarer sagstyperne til kapitlerne i Bygningsreglementet. Fr miljøsager g sager på Kulturstyrelsens mråde er pdelingen i sager hængt p i lvgrundlaget, dvs. de relevante paragraffer i lvgivningen. Aktivitetstyperne er fastsat ud fra en vurdering af, hvad der giver mening fr en ansøger. Flere frskellige aktivitetstyper kan høre til samme sagstype. Men det skal brugeren ikke tage stilling til: Byg g Miljø frdeler autmatisk aktiviteterne på relevante sager g rienterer undervejs brugeren herm. Ved frdeling af aktiviteter på sager følger Byg g Miljø enkeltsagsprincippet. Det indebærer, at der prettes én sag pr. myndighedsafgørelse. Tilsvarende vil hver sag munde ud i én ansøgning. Frdelingen af aktiviteter på sager styres af Byg g Miljøs regelmatrix.

14 Prjekt Sted Aktiviteter Prjekt Ansøgning Sammenhæng mellem prjekt, aktiviteter, sager g dkumentatin Et prjekt består af de sager, ansøgeren skal søge m tilladelse til fr at udføre de ønskede aktiviteter. Hver aktivitetstype har et nærmere defineret sæt krav til den nødvendige dkumentatin g bestemmer således, hvilke dkumentatinskrav ansøgerne bliver præsenteret fr. Det valgte sted kan medføre en række supplerende dkumentatinskrav, fx hvis stedet er beliggende i et beskyttet naturmråde. Dkumentatinskravene er altså bestemt af den valgte aktivitet g det valgte sted. Dkumentatinskrav til de enkelte aktivitetstyper er fastlagt i lvgivningen g styres af Byg g Miljøs regelmatrix. Eksempel på et prjekt i Byg g Miljø: Prjekt Byggesag 1 Byggesag 2 Miljøsag Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Aktivitet: Nedrivning af enfamiliehus Opførelse af nyt enfamiliehus Opførelse af garage ver 50 m 2 Sløjfning af brønd (vandindvinding) Dkumentatin: Fx Vælg bygning Dkumentatin: Fx Plantegninger Dkumentatin: Fx versigtstegning ver grunden Dkumentatin: Fx Indtegn anlæg på krt

15 Prjektsiden Prjektsiden giver et verblik ver de sager, prjektet mfatter. Sm ansøger bestemmer man selv, hvr mange aktiviteter man vil samle i prjektet. Man kan tilføje eller fjerne aktiviteter i løbet af prcessen. Fra prjektsiden har ansøgeren adgang til alle de sager, der indgår i prjektet. Det gælder uanset m ansøgningen har status af kladde, eller den er indsendt. rettigheder side 6). På prjektsiden får man mulighed fr at dele sit prjekt med andre, helt eller delvist (se Brugere, lgin g Prjektsiden er indgangen til enkeltsagssiden, hvr man kan udarbejde eller vedhæfte dkumentatin til ansøgningen. Enkeltsagssiden Hver sag har sin egen side, hvr man kan udarbejde eller vedhæfte den krævede dkumentatin. Antallet af dkumentatinskrav til sagen vises i en bar både på enkeltsagssiden g på prjektsiden. Det kræver rettigheder at udarbejde dkumentatin g indsende ansøgninger. Derfr skal man være lgget på. Først når man er lgget på, bliver de frskellige muligheder fr udarbejdelse af dkumentatin aktive g klikbare. Sm ansøger behøver man ikke aktivt at gemme den dkumentatin, sm man har udarbejdet eller vedhæftet en sag. Byg g Miljø gemmer løbende, gså når man frlader et skærmbillede. Det gør det muligt at afbryde arbejdet fr at vende tilbage senere g frtsætte, hvr man km til. Dkumentatin Krav m dkumentatin kan pfyldes enten ved at udarbejde dkumentatinen direkte i Byg g Miljø eller ved at vedhæfte filer. Det vil fremgå af det enkelte dkumentatinskrav, hvilken frm dkumentatinen skal have. Det kan dreje sig m fx: Beskrivelse i tekstfrm Udpegning på krt Indtegning på krt Udfyldelse af frmular Desuden vil der fr ngle krav være mulighed fr at søge dispensatin, ligesm man kan angive at et givet dkumentatinskrav anses fr irrelevant.

16 Frhld, der kan påvirke din sag Under den enkelte sag har ansøgeren adgang til en side, der viser de regler g frhld, der gælder på det valgte sted, g sm er relevante fr den enkelte sag. Der søges i de samme kilder sm fr det valgte sted på søgesiden, her blt yderligere filtreret efter relevans fr den pågældende sag. Data fr hver kilde vises sm et lag på krtet. På denne side kan man vælge at få vist flere lag på én gang. Man markerer, hvilke lag man vil have vist. Udvalget af frhld, der kan påvirke den enkelte sag, styres af Byg g Miljøs regelmatrix. Siden: Mine prjekter Sm ansøger kan man altid lgge på g se sine egne prjekter g de prjekter, man har fuldmagt eller delvis adgang til. Siden findes sm link fra frsiden samt sm underpunkt til ansøgerens lgin øverst til højre på skærmen. Prjekterne har sm udgangspunkt navn efter det sted, de vedrører, men de kan frit mdøbes af ansøgeren. Ansøgeren kan desuden rganisere prjekterne i mapper. Det har især betydning fr prfessinelle rådgivere, der kan have mange sideløbende prjekter.

17 Ansøgning Sted Aktiviteter Prjekt Ansøgning Siden: Indsend ansøgning Ansøgeren indsender hver sag fr sig. Efter indsendelsen vises en kvittering på skærmen, g ansøgeren har mulighed fr at dwnlade kvitteringen. Kvitteringen fr indsendelse er ikke ensbetydende med, at kmmunen har kvitteret fr mdtagelsen. Enkeltsagssiden under sagsbehandling Når ansøgningen i en sag er sendt af sted, viser en statusbar hvr langt behandlingen af sagen er kmmet. Desuden vises sagens status. Ansøgeren kan gså se krrespndance med kmmunen, både ansøgning g dkumentatin, sm brgeren selv har sendt, g meddelelser fra sagsbehandleren. Brugeren bliver adviseret ved en sms eller en efter eget valg, når der er en ny besked fra sagsbehandleren.

18 Kmmunens sagsbehandling Byg g Miljø mfatter et særligt website, hvr kmmunens sagsbehandlere kan lgge på med lgin fra Danmarks Miljøprtal. Her kan man se indsendte ansøgninger g supplerende dkumentatin, g man kan tilføje ansøgningen sagsnummer samt andre plysninger samt krrespndere med ansøgeren. Ansøgeren vil i sin liste ver krrespndance vedrørende sagen kunne se alle angivelser, sm kmmunen har tilføjet sagen. Se vejledningen: Sagsbehandler i Byg g Miljø. Byg g Miljø kan integreres med kmmunens fag- eller ESDH-system. Det betyder, at ansøgninger, bilag g tilhørende data autmatisk verføres hertil, g at sagsbehandleren gennem det pågældende fag- eller ESDH-system vil kunne kmmunikere med brgeren. Hvis der er etableret en integratin, vil det ikke være nødvendigt at bruge Byg g Miljøs sagsbehandleradgang.

19 Regelmatrix Kernen i Byg g Miljø er en mfattende g meget detaljeret regelmatrix. Den styrer: visningen af, hvad der gælder fr det enkelte sted visning af relevante aktiviteter fr et givet sted frdelingen af aktiviteter på sager visning af dkumentatinskrav fr den enkelte sag visningen af, hvad der påvirker den enkelte sag. Ud fra en række betingelser sætter matricen regler p fr, hvilke kilder der er relevante g derfr skal vises i frbindelse med stedet g sagen. Regelmatricen indehlder gså regler fr, hvilken dkumentatin, der er nødvendig fr at ansøge. Regelmatricen er funderet i en meget dybtgående analyse af lve, regler g administrative arbejdsgange, fretaget af en str gruppe faglige g juridiske specialister. Indhldet i regelmatricen kan knfigureres af centrale administratrer, så fx lvændringer let kan reflekteres i løsningen. Det er ikke nødvendigt at kende til regelmatricen fr at udarbejde g indsende ansøgninger i Byg g Miljø.

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.4 7. april 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.4 7. april 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Sagsbehandler. i Byg og Miljø. Version 1.2 13. marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Sagsbehandler i Byg g Miljø Versin 1.2 13. marts 2014 ROJ Indhld Indhld... 2 Om denne vejledning... 3 Sagsbehandleradgang i Byg g Miljø... 4 Mdtagelse af ansøgninger hs myndigheden...

Læs mere

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ

KOMBIT Byg og Miljø. Administrator. i Byg og Miljø. Version marts 2014 ROJ KOMBIT Byg g Miljø Administratr i Byg g Miljø Versin 1.4 19. marts 2014 ROJ Indhld Om denne vejledning... 3 Tildeling af rller i Danmarks Miljøprtal... 3 Administratin af tekster... 4 Myndighedsinfrmatin...

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-4.0 Mandag den 11. januar 2016 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Opgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit er sket i krdinatin med STAR's pgradering

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2015-1.1 Den 7. maj 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 6. maj 2015 kl. 17:00.

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Vejledning Digital post på Virk.dk

Vejledning Digital post på Virk.dk Vejledning Digital pst på Virk.dk Indbakke g arkiv Sådan får du vist din pst Sådan får du installeret nyeste versin af Adbe Reader Sådan anvender du arkivmapper Pst Åbne pst Slette pst Flytte pst Arkivere

Læs mere

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release.

Nærværende dokument beskriver ny og ændret funktionalitet samt fejlrettelser siden forrige release. RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-4.0 Den 5. januar 2015 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet fr Fasit blev påbegyndt den 2.

Læs mere

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice

Mamut Enterprise Produkt- og Kundeservice Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice Dette er en indføring i hvrdan du benytter prduktet Mamut Enterprise Prdukt- g Kundeservice. Det vil ved hjælp af et fiktivt eksempel sm mhandler virksmheden `TV-

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere).

Berigtigelse af journalnotater for brugere der kun har rollen 'Borgere og sager - Udføre' (dvs. alle sagsbehandlere). RELEASE NOTES Release ntes FASIT Jbcenter versin 2014-2.0 Ibrugtagningsdat 30. juni 2014 Den 30. juni 2014 frigiver Schultz Infrmatin en ny versin af FASIT Jbcenter. Selve pgraderingen af prduktinsmiljøet

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 13.0.0 KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 13.0.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt... 4 3 Frberedelse... 6 3.1

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi

Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Myndighed g Frebyggelse Rev. den: 08-03-2016 Vejledning i udarbejdelse af Brandstrategi Aabenraa, Tønder g Haderslev Kmmuners bygningsmyndighed anbefaler sammen med Brand & Redning Sønderjylland, at nedenstående

Læs mere

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune

INTERN UNDERVISNING BBR Kommune INTERN UNDERVISNING BBR Kmmune VELKOMMEN Lektinsversigt Sidemandsplæring i BBR Kmmune Lektin Emne Slidesæt Velkmmen 2-9 1 Rediger bjekt 10-16 2 Frdelingsareal 17-27 3 Hændelseslg 28-34 4 Faste rapprter

Læs mere

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper.

Når jeg logger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kommer jeg blot tilbage igen til startsiden den looper. Teknisk FAQ Når jeg lgger ind på MIT CA /Selvbetjeningsløsningen med NemID kmmer jeg blt tilbage igen til startsiden den lper. Du skal være medlem eller have været medlem fr at kunne lgge på. Digital signatur

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start

Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksomhed og tjenesteydelser - start Vejledning til blanket nr. 40110 Registrering af udenlandsk virksmhed g tjenesteydelser - start Denne vejledning er tilknyttet til startblanketten fr registrering af udenlandske virksmheder, der ønsker

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N

VERSIONSBREV. LUDUS version 1.27.0. Den 10. december 2009. J.nr.: 4004 V1088 09. CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N VERSIONSBREV LUDUS versin 1.27.0 Den 10. december 2009 J.nr.: 4004 V1088 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk, scandihealth@csc.cm

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

IT- og informationssikkerhe

IT- og informationssikkerhe SOLRØD KOMMUNE IT- g infrmatinssikkerhe d begynder med dig! Januar 2011 Rev. april 2012 2 Indhldsfrtegnelse 1. IT- g infrmatinssikkerhed i Slrød Kmmune... 4 1.1 Sikkerhedsrganisering g ansvar... 4 2. IT-bruger

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7

REMOTE BACKUP. Skyfillers Kundemanual. Opsætning... 2. Installation... 2 Log ind... 3 Backup-sets... 4. Datasikring... 7 REMOTE BACKUP Skyfillers Kundemanual INDHOLD Opsætning... 2 Installatin... 2 Lg ind... 3 Backup-sets... 4 Datasikring... 7 Online datasikring... 7 Lkal datasikring... 7 Gendannelse af data... 9 Gendannelse

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT SEPTEMBER 2015 BYFORNYELSE 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk

Netprøver.dk. Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk Netprøver.dk Nødprcedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 29. nvember 2017 Indhld 1 Intrduktin... 3 1.1 Hvilke nødprcedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær frberedt på det uventede!... 4 2 Nødprcedure

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014

Vejledning til ansøgning om etableringsstøtte fra Innovationspuljen i 2014 6. januar 2014 Vejledning til ansøgning m etableringsstøtte fra Innvatinspuljen i 2014 Indhld Hvad er Innvatinspuljen?... 2 Hvem kan søge m tilskud til etablering fra Innvatinspuljen?... 2 Hvad er betingelserne

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0

AU Timeløn. Timelønnede medarbejdere - Vejledning. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3.0 AU Timeløn Timelønnede medarbejdere - Vejledning TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Versin 3.0 Januar 2017 Frrd: Velkmmen til AU Timeløn. Denne vejledning er udviklet fr, at give dig et verblik

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune

Annoncering vedrørende frit-valgsområdet i Faaborg-Midtfyn Kommune Annncering vedrørende frit-valgsmrådet i Faabrg-Midtfyn Kmmune 1 1 Indledning Nærværende annncering af fritvalgsmrådet vedrører persnlig pleje g praktisk hjælp efter servicelven 83 i Faabrg-Midtfyn Kmmune

Læs mere

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn

Varsling af påbud om regulering af støvemission fra håndtering af flis og træpiller på Assens Havn Assens Havn Nrdre Havnevej 12 5610 Assens Att. Ole Knudsen Varsling af påbud m regulering af støvemissin fra håndtering af flis g træpiller på Assens Havn I frhld til støv er det administratinens faglige

Læs mere

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o

Kursus i CMSimple 2.9SE. - Mads Bischoff, Safi.dk. Indhold: Velkommen Klar parat o. Indhold & form o. Skitse over hjemmesiden Kom igang o Kursus i CMSimple 2.9SE - Mads Bischff, Safi.dk Indhld: Velkmmen Klar parat Indhld & frm Skitse ver hjemmesiden Km igang Lgin på hjemmesiden Skriv/redigér en side Lav nye sider Indsæt et ft på siden Link

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2

Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Vejledning til klubregister Indhld Find klubregisteret... 2 Jeg kan ikke se klubregisteret?... 2 Grupper g ekstra felter... 3 Opret grupper... 3 Hvad er en gruppe... 3 Opret ekstrafelter... 4 Hvad er standartfelter...

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti

NOTAT: Øgede flygtningekvoter og konsekvenserne heraf. Forsørgelsesydelser (netto) 10.853 25.022 Budgetgaranti Ntat Ntat til sagen: Øget flygtningekvte i 2015 NOTAT: Øgede flygtningekvter g knsekvenserne heraf Beskæftigelse g Sundhed har, sammen med Børn g Unge g Øknmistaben, sm en rienteringssag varslet såvel

Læs mere

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17

Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter version 3.17 Dansk Brugermanual HR Manager Talent Recruiter versin 3.17 Indhldsfrtegnelse Lg ind i HR Manager Talent Recruiter... 5 - Link (URL) til HR Manager Talent Recruiter... 5 - "White list" - bed IT-afdelingen

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0

Kom godt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Version 2.1.0 Km gdt i gang KMD Digital Valgliste. Tekniker Versin 2.1.0 Km gdt i gang Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1.1 Ansvar fr afvikling... 3 1.2 Evnen til at håndtere fejl... 3 2 Systemversigt...

Læs mere

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune

Annonceringsmateriale - Annoncering af Computere til skoler i Silkeborg Kommune Annncering af bærbare cmputere - Bilag E, Kvittering [ Annnceringsmateriale - Annncering af Cmputere til skler i Silkebrg Kmmune Tidsplan 13.3.2012 Annncering 27.3.2012, kl. 12.00 Frist fr afgivelse af

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser Almindelige frretningsbetingelser fr benyttelse af PARSHIP.dk - versin 18.11.2010 Når De tilmelder Dem sm kunde hs PARSHIP (kntrahent er PARSHIP GmbH, Brandstwiete 1,

Læs mere

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering

Nye opfølgningsregler til brug for automatisk opgavegenerering RELEASE NOTES Release-beskrivelse Schultz Fasit versin 2014-2.3 13. nvember 2014 frigiver Schultz en ny versin af Schultz Fasit. Udvidelse af brugervejledning Brugervejledningen Søgninger g visninger i

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning til Plakater

Vejledning til Plakater Vejledning til Plakater Når du er lgget ind, finder du plakatskabelnerne ved at klikke skabelner g derefter Plakat. Under teksten plakater finder du tre ikner. Det er skabelner til tre frskellige plakater:

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20.

Vejledning om ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 20. Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning m ansøgning til PUF 2015 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 20. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger Alt det inf du behøver... Frretningsbetingelser & persndataplitik Virksmhedsplysninger Den-design A/S (datterselskab af HFP) CVR NR.: 17023292 Adresse: Hestehaven 16, 8721 Daugaard, DK Mail: Michela@den-design.dk

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering

VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technologies samaritan PAD 500P (offentlig tilgængelig hjertestarter) Softwareopgradering VIGTIG PRODUKTINFORMATION HeartSine Technlgies samaritan PAD 500P (ffentlig tilgængelig hjertestarter) Sftwarepgradering Kære ejere af samaritan PAD 500P Denne infrmatin har til frmål at frtælle m en pdatering,

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere. Guide til faglige vurderinger

Vejledning til log-in i DANS for faglige bedømmere. Guide til faglige vurderinger Vejledning til lg-in i DANS fr faglige bedømmere Guide til faglige vurderinger Vejledning til lg-in i DANS fr faglige bedømmere Intrduktin / Ansøgninger til faglig vurdering Frmålet med denne vejledning

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden

Høring over udkast til bekendtgørelse om adgang til tinglysningssystemet og tinglysningsmåden Justitsministeriet Sltshlmsgade 10 1216 København K Att. Lennart Humann Høring ver udkast til bekendtgørelse m adgang til tinglysningssystemet g tinglysningsmåden Den finansielle sektr (sektren) mdtg den

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Bilag Fælles telefni & Internet fr Rytterkasernen g Åløkkegården. Bilag Versin 1.1, sidst revideret 20.05.2003 Bilag 1: Teleudbyder Vres nuværende teleudbyder er: Cirque Bredbånd Brgergade 14 1300 København

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice

FAQ spørgsmål og svar om Spejdernes Medlemsservice FAQ spørgsmål g svar m Spejdernes Medlemsservice (Opdateret 13-09-2016) Hvrdan får jeg hjælp? Vi frsøger at samle spørgsmål g svar, g pdaterer denne side løbende. Hvis du ikke kan finde svar her eller

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark

Spørgsmål/svar til udbud om Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Ministeriet fr Børn, Undervisning g Ligestilling Sagsnr. 16/02325 Senest pdateret den 8. april 2016 Spørgsmål/svar til udbud m Gennemførelse af PISA 2018 i Danmark Der er til dags dat mdtaget g besvaret

Læs mere

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a)

Instruks for fysisk fastholdelse i hygiejnesituationer (SEL 126a) INSTRUKS fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner magtanvendelse ktber 2015 Instruks fr fysisk fasthldelse i hygiejnesituatiner (SEL 126a) Udstedt: 12. februar 2015. Redigeret ktber 2015 Gdkendt af:

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere