ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram"

Transkript

1 ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

2 ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 1) 3AUA AUA ACS Drive Modules (55 to 160 kw, 75 to 200 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual ACS Drive Modules (200 to 500 kw, 250 to 600 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual FIRMWAREMANUALER FOR DREVET ACS850 Standard Control Program Firmware Manual 2) 3AUA AUA MANUALER FOR EKSTRAUDSTYR ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit (+J410) Installation Guide Manualer til I/O Extension Modules, Fieldbus Adapters etc. 1) 3AUA APPLIKATIONSVEJLEDNINGER Application programming for ACS850 drives ATEX certified safe disconnection function for ACS850 drives Safe torque off function for ACSM1, ACS850 and ACQ810 drives 3AUA AUA AFE ) En hurtiginstallationsvejledning på flere sprog er indeholdt i leverancen. 2) En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen.

3 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram Indholdsfortegnelse 3AUA Rev E DA GÆLDENDE FRA: ABB Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 ACS850-drevmanualer Orientering om denne manual Oversigt Kompatibilitet Sikkerhedsinstruktioner Forventninger til læseren Indhold Relaterede manualer Udtryk og forkortelser ACS850-betjeningspanelet Oversigt Egenskaber Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Layout Statuslinje Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Liste over opgaver Hjælp og panelversion hvilken som helst mode Grundlæggende betjening hvilken som helst mode Outputmode Parametre Assistenter Ændrede parametre Fejllogger Tid & dato Parameter-backup I/O-indstillinger Referenceredigering Drevinfo Parameterændringslog Styresteder og driftsmodes Safety Oversigt Lokal styring/ekstern styring Lokalstyring Eksternt styrested Drevets driftsmodes Hastighedsstyringsmode Momentstyringsmode Specielle styremodes

6 6 Indholdsfortegnelse 4. Programegenskaber Oversigt Drevkonfiguration og programmering Programmering med parametre Applikationsprogrammering Styre-interfaces Programmerbare analogindgange Programmerbare analogudgange Programmerbare digitale indgang og udgang Programmerbare I/O-udvidelsesmoduler Programmerbare relæudgange Fieldbusstyring Motorstyring Konstante hastigheder Kritiske hastigheder Indstilling af hastighedsregulatoren Encoder-support Jogging Skalarstyring af motoren Brugerdefinerbar brugerbelastningskurve Brugerdefinerbar U/f kurve Autosynkronisering Fluxbremsning Applikationsstyring Applikationsmakroer Processens PID-styring Mekanisk bremsestyring Timerfunktioner DC-spændingsstyring Overspændingsregulering Underspændingsstyring Spændingsstyring og grænser Bremsechopper Sikkerhed og beskyttelse Nødstop Termisk beskyttelse af motoren Programmerbare beskyttelsesfunktioner Automatisk fejlnulstillinger Diagnose Signalovervågning Vedligeholdelsestællere Energibesparelsesberegner Belastningsanalysator Diverse Backup og gendannelse af drevets indhold Datahukommelsesparametre Drev-til-drev-forbindelse

7 Indholdsfortegnelse 7 5. Applikationsmakroer Oversigt Generelt Fabriksmakro Standardstyreforbindelser for fabriksmakroen Hånd-/auto-makro Standardstyreforbindelser for hånd-/auto-makro PID-styremakro Standardstyreforbindelser for PID-styremakroen Momentstyringsmakro Standardstyreforbindelser for momentstyringsmakroen Sekvensstyringsmakro Standardstyreforbindelser for makro med sekvensstyring Parametre Oversigt Udtryk og forkortelser Parameterliste Faktiske værdier I/O-værdier Styreværdier Brugsværdier Drevstatus Alarmer og fejl Systemoplysninger Start/stop/retning Start/stop-mode Driftsmode Analoge input Digital I/O Analoge output System Hastighedsskaler Grænser Hastighedsreference Hastighedsreferencerampe Hastighedsstyring Momentreference Kritiske hastigheder Konstante hastigheder PID Fejlfunktioner Motor therm beskyt Automatisk reset Overvågning Bruger lastkurve Procesvariabel Tidsstyrede funktioner Fluxreference

8 8 Indholdsfortegnelse 40 Motorstyring Mekanisk bremsestyring Vedligeholdelse Energioptimering Voltage ctrl Bremsechopper Datalagring Fieldbus FBA-indstillinger FBA data in FBA data out Panelvisning D2D communication Indbygget modbus Load analyzer Enc module sel Absol enc conf Resolver conf Pulse enc conf Ext IO conf Hw configuration User motor par Start-up data Yderligere parameterdata Oversigt Udtryk og forkortelser Fieldbusækvivalenter Pointerparameterformat i fieldbuskommunikation bit heltalpointere bit heltalbitpointere Parametergrupper Parametergrupper Fejlsøgning Oversigt Sikkerhed Reset af fejl Fejlhistorik Alarmmeddelelser genereret af drevet Fejlmeldinger genereret af drevet Styring via det indbyggede fieldbusinterface Oversigt Systemoversigt Tilslutning af det indbyggede fieldbus til drevet Opsætning af det indbyggede fieldbudinterface Indstilling af drevets styreparametre

9 Indholdsfortegnelse 9 Grundlæggende for det indbyggede fieldbudinterface Kontrolord og statusord Referencer Aktuelle værdier Dataindgange/-udgange Orientering om EFB-kommunikationsprofiler Klassisk ABB drevprofil og udvidet ABB drevprofil Kontrolord for ABB drevprofilerne Statusord for ABB drevprofiler Statustransitionsdiagram for ABB drevprofiler Referencer for ABB drevprofilerne Aktuelle værdier for ABB drevprofilerne Modbusregisteradresser for klassisk ABB drevprofil Modbusregisteradresse til udvidet ABB drevprofil DCU 16-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 16-bit profil Statusord for DCU 16-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 16-bit profil Referencer for DCU 16-bit profil Aktuelle signaler for DCU 16-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 16-bit profil DCU 32-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 32-bit profil Statusord for DCU 32-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 32-bit profil Referencer for DCU 32-bit profil Aktuelle signaler for DCU 32-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 32-bit profil Modbusfunktionskoder Modbusundtagelseskoder Styring via en fieldbusadapter Oversigt Systemoversigt Opsætning af kommunikation via et fieldbusadaptermodul Indstilling af drevets styreparametre Grundlæggende for fieldbusadapaterinterfacet Kontrolord og statusord Faktiske værdier FBA-kommunikationsprofil Fieldbusreferencer Tilstandsdiagram Drev-til-drev-forbindelse Oversigt Generelt Ledningsføring Datasæt Meddelelsestyper

10 10 Indholdsfortegnelse Master punkt-til-punkt-meddelelser Fjernlæsningsmeddelelser Follower punkt-til-punkt-meddelelse Standard multicast-meddelelser Broadcast-meddelelser Multicast-meddelelseskæde Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik Oversigt Hastighedsfeedback Ændring og rampe for hastighedsfeedback Håndtering af hastighedsfejl Ændring af momentreference, valg af driftsmode Proces-PID Drevlogik Drevlogik 2 (Fieldbusinterface) Direkte momentstyring Yderligere oplysninger Forespørgsler vedrørende produktet og service Produktuddannelse Dit feedback vedr. ABB-drevmanualer Dokumentbibliotek på internettet

11 Orientering om denne manual 11 Orientering om denne manual Oversigt Kapitlet beskriver indholdet af manualen. Det indeholder også oplysninger om kompatibilitet, sikkerhed, samt hvem der bør læse denne manual. Kompatibilitet Manualen er kompatibel med ACS850-standardstyreprogram version UIFI2100 og senere versioner. Sikkerhedsinstruktioner Følg alle de sikkerhedsinstruktioner, som er leveret sammen med drevet. Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden drevet installeres, idriftsættes eller tages i brug. Alle sikkerhedsinstruktioner er oplyst i begyndelsen af hardwaremanualen. Læs de særlige advarsler og bemærkninger om de forskellige softwarefunktioner, inden der ændres i funktionernes fabriksindstillinger. For hver funktion er advarsler og bemærkninger beskrevet i manualen i underafsnit med beskrivelse af mulige parameterindstillinger. Forventninger til læseren Det forventes, at læseren af manualen kender til normale elektriske diagrammer, elektroniske komponenter og de elektriske, skematiske symboler.

12 12 Orientering om denne manual Indhold Manualen indeholder følgende afsnit: ACS850-betjeningspanelet angiver en beskrivelse og instruktioner i brug af betjeningspanelet. Styresteder og driftsmodes beskriver drevets styresteder og funktionsområder. Programegenskaber indeholder beskrivelser af funktionerne i ACS850- standardstyreprogrammet. Applikationsmakroer, der indeholder en kort beskrivelse af hver makro sammen med et tilslutningsdiagram. Parametre beskriver drevets parametre. Yderligere parameterdata indeholder flere oplysninger om parametrene. Fejlsøgning angiver alarm- (advarsels-)- og fejlmeddelelser med oplysning om de mulige fejlårsager, samt hvordan fejlene kan rettes. Styring via det indbyggede fieldbusinterface beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et indbygget fieldbusinterface. Styring via en fieldbusadapter beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et valgfrit fieldbusadaptermodul. Drev-til-drev-forbindelse beskriver kommunikationen mellem drev, der er forbundet via drev-til-drev-forbindelsen. Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik. Relaterede manualer En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen. En komplet liste over relaterede manualer er trykt på indersiden af forsideomslaget. Udtryk og forkortelser Udtryk/forkortelse AI AO DC-mellemkreds DI DO DTC IFB FBA FEN-01 FEN-11 FEN-21 FEN-31 Definition Analog indgang, grænseflade for analoge indgangssignaler Analog udgang, grænseflade for analoge udgangssignaler Jævnstrøm mellem ensretter og vekselretter Digital indgang, grænseflade for digitale indgangssignaler Digital udgang, grænseflade for digitale udgangssignaler Direkte momentstyring Embedded fieldbus Fieldbus-adapter TTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Absolut encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Resolver-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 HTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850

13 Orientering om denne manual 13 Udtryk/forkortelse FIO-01 FIO-11 FIO-21 FCAN-0x FDNA-0x FECA-01 FENA-0x FLON-0x FPBA-0x FSCA-0x HTL IGBT I/O ID KØRSEL JCU JMU JPU LSB LSW MSB MSW Parameter PI-regulator PID-regulering PLC Effekt enhed PTC RFG RO SSI STO TTL UIFI xxxx UPS Definition Digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt/digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 CANopen-adapter som ekstraudstyr til ACS850 DeviceNet-adapter som ekstraudstyr til ACS850 EtherCAT -adapter som ekstraudstyr til ACS850 Ethernet/IP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 LONWORKS -adapter som ekstraudstyr til ACS850 PROFIBUS DP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 Modbus-adapter som ekstraudstyr til ACS850 High-threshold logic Isoleret topolet gate-transitor. En spændingsstyret halvledertype med bred anvendelse i invertere, fordi de er nemme at styre og har en høj koblingsfrekvens Input/output Motoridentifikationskørsel. Ved identifikationskørslen vil drevet identificere motorens karakteristika for derved at optimere motorstyringen. Drevmodulets styreenhed. JCU er installeret oven på effektenheden. De eksterne I/O-styresignaler er koblet til JCU, eller også er der monteret I/ O-udvidelsesmoduler (ekstraudstyr) på den. Hukommelsesenhed, der er monteret på drevets styreenhed Effekt enhed; se definitionen neden for. Mindst betydningsfulde bit Mindst betydningsfulde ord Mest betydningsfulde bit Mest betydningsfulde ord Indstilling af drevet, som kan indstilles af brugeren, eller signal målt eller beregnet af drevet Proportional-integral regulator Proportional integral derivativ regulator. Styring af drevkontrol er baseret på PID-algoritme. Programmable logic controller Indeholder elektronik og forbindelser til drevmodulet. JCU er forbundet til strømenheden. Positiv temperaturkoefficient Rampefunktionsgenerator Relæudgang, grænseflade for et digitalt udgangssignal. Implementeret med et relæ. Synkron seriel interface Safe torque off Transistor-transistor logic Firmwaren til ACS850-drevet Nødstrømforsyning, strømforsyningsudstyr med batteri for at opretholde udgangsspænding under strømsvigt

14 14 Orientering om denne manual

15 ACS850-betjeningspanelet 15 ACS850-betjeningspanelet Oversigt Kapitlet beskriver egenskaberne for og betjening af ACS850-betjeningspanelet. Betjeningspanelet kan anvendes til at styre drevet, til at læse statusdata og til parameterjustering. Egenskaber Alfanumerisk betjeningspanel med et LCD-display. Kopifunktion parametre kan kopieres til betjeningspanelets hukommelse for senere overførsel til andre drev eller som backup for et bestemt system. Hjælpetekster. Realtidsur.

16 16 ACS850-betjeningspanelet Installation Mekanisk installation Se drevets Hardware Manual for at få oplysninger om montering. Der findes instruktioner til montering af betjeningspanelet på en kabinetdør i ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit Installation Guide (3AUA [engelsk]). Elektrisk installation Benyt et CAT5-netværksgennemløbskabel på maksimalt 3 meter. Egnede kabler kan rekvireres fra ABB. Se i drevets Hardware Manual for at få oplysninger om placeringen af betjeningspanelets tilslutningsstik på drevet.

17 ACS850-betjeningspanelet 17 Layout 1 2a 2b 2c LOK LOC 30.00rpm 30.00rpm 30.10Hz 400RPM 10 Hz RPM 12.4 A0. 50 A dm3/s% RETNING DIR 00:00 12:45 MENU Nr. Anvendelse 1 Status-LED grøn for normal drift. 2 LCD-display opdelt i tre hovedområder: Statuslinje variabel, afhængig af driftsmode, se afsnittet Statuslinje på side 18. Midten variabel, generelt, viser signal- og parameterværdier, menuer eller lister. Viser også fejl og alarmer. Bundlinje viser aktuelle funktioner for de to taster samt tidspunkt, hvis aktiveret. 3 Tast nr. 1 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, venstre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 4 Tast nr. 2 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, højre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 5 Op Ruller op gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Forøger en værdi, hvis en parameter er valgt. Forøger referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 6 Ned Ruller ned gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Reducerer en værdi, hvis en parameter er valgt. Reducerer referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 7 LOC/REM Skifter mellem lokal- og fjernstyring af drevet. 8 Hjælp Viser kontekstafhængige informationer, når tasten holdes nede. Den information, der vises, beskriver det element, som for øjeblikket er fremhævet i midten af displayet. 9 STOP Standser drevet i lokalstyring. 10 START Starter drevet i lokalstyring.

18 18 ACS850-betjeningspanelet Statuslinje Den øverste linje i LCD-displayet viser drevets grundlæggende statusinformation. LOK 30.00rpm LOK HOVEDMENU Nr. Felt Alternative Forklaring muligheder 1 Styrested LOK Drevet styres lokalt fra betjeningspanelet. REM Drevet fjernstyres, f.eks. via drevets I/O eller fieldbus. 2 Tilstand Omløbsretning er forlæns. Omløbsretning er baglæns. Roterende pil Drevet kører ved referencepunkt. Stiplet roterende pil Drevet kører, men ikke ved referencepunkt. Stationær pil Drevet er stoppet. Stiplet stationær pil Startkommando er til stede, men motoren kører ikke. F.eks. fordi startfrigivelsessignalet mangler. 3 Panelbetjeningsmode Navn på aktuel mode. Navn på den viste liste eller menu. Navn på driftsstatus, f.eks. REF REDIGER. 4 Referenceværdi eller nummer for det valgte element. Referenceværdi i outputmode. Nummer for det fremhævede punkt, f.eks. status, parametergruppe eller fejl.

19 ACS850-betjeningspanelet 19 Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Betjeningspanelet betjenes ved hjælp af menuer og taster. Blandt tasterne er der to programmerbare taster, hvis aktuelle funktion bliver vist i displayet over hver tast. Der foretages et valg, f.eks. driftsmode eller parameter, ved at indtaste MENUtilstanden via tast nr. 2 og derefter rulle med og piletasterne, indtil valgmuligheden fremhæves, hvorefter der trykkes på den relevante programmerbare tast. Med den højre tast kommer man sædvanligvis til en mode, accepterer en valgmulighed eller gemmer ændringer. Den venstre programmerbare tast anvendes til at slette de foretagne ændringer og komme tilbage til det tidligere driftsniveau. Betjeningspanelet har ti valgmuligheder i hovedmenuen: parametre, assistenter, ændrede parametre, fejllogger, klokkeslæt og dato, parameterbackup, I/Oindstillinger, referenceredigering, drevinfo og parameterændringslog. Desuden har betjeningspanelet en outputmode, som anvendes som standard. Hvis der opstår en fejl eller alarm, går panelet også automatisk til fejlmode og viser fejlen eller alarmen. Du kan nulstille fejlen i Output- eller Fejlmode. Betjeningen i disse modes og valgmuligheder beskrives i dette kapitel. Til at begynde med er panelet i outputmode, hvor man kan starte, stoppe, ændre omdrejningsretning, skifte mellem lokal- og fjernstyring, ændre referenceværdien og se op til tre aktuelle værdier. Skal der udføres andre opgaver, går man først til hovedmenuen og vælger den relevante mulighed i menuen. Statuslinjen (se afsnit Statuslinje på side 18) viser navnet på den aktuelle menu, mode, element eller tilstand. LOK RETNING LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR EXIT A 10.7 % 00:00 HOVEDMENU 1 00: rpm 10 Hz MENU ENTER

20 20 ACS850-betjeningspanelet Liste over opgaver Skemaet nedenfor giver en oversigt over fælles opgaver, i hvilken mode disse opgaver kan udføres samt forkortelser af valgmulighederne i hovedmenuen. Endvidere er der anført det sidenummer, hvor de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet. Opgave Mode/valgmuligheder i hovedmenu Forkortelser for valgmuligheder i hovedmenuen * Sådan får du hjælp Alle - 21 Sådan bestemmes panelversionen Alle - 21 Sådan startes og stoppes drevet Output - 22 Sådan skiftes der mellem lokal- og fjernstyring Alle - 22 Sådan ændres motorens omløbsretning Alle - 23 Sådan indstilles hastighed, frekvens eller Output - 23 momentreference i outputmode Sådan justeres displaykontrasten Output - 24 Sådan ændres en parameterværdi Parametre PARAMETRE 25 Sådan ændres værdien af en værdipointerparameter Parametre PARAMETRE 26 Sådan ændres værdien af en bitpointerparameter, så Parametre PARAMETRE 28 den peger på værdien af en bit i et andet signal Sådan fastsættes værdien af en bitpointerparameter Parametre PARAMETRE 30 til 0 (FALSE) eller 1 (TRUE) Sådan vælges de overvågede signaler Parametre PARAMETRE 31 Sådan udføres guidede opgaver (specifikation af Assistenter ASSISTENT 32 relaterede parametersæt) med assistenter Sådan vises og redigeres ændrede parametre Ændrede parametre ÆNDRET PAR 34 Sådan vises fejl Fejllogger FEJLLOGGER 36 Sådan nulstilles fejl og alarmer Fejllogger FEJLLOGGER 37 Sådan vises/gemmes klokkeslæt, ændres dato- og tidsformater og indstilles tiden og aktiveres/ deaktiveres automatisk ændring af tiden ved overgang til sommertid Tid & dato TID & DATO 38 Sådan kopieres parametre fra drev til Parameter-backup PAR BACKUP 40 betjeningspanel Sådan overføres parametre fra betjeningspanel til Parameter-backup PAR BACKUP 40 drev Sådan vises backup-information Parameter-backup PAR BACKUP 46 Sådan redigeres og ændres parameterindstillinger, I/O-indstillinger I/O INDSTILL 48 relateret til I/O-terminaler Sådan redigeres en referenceværdi Referenceredigering REF REDIGER 50 Sådan vises drevinfo Drevinfo DREV INFO 51 Sådan vises og redigeres nyligt ændrede parametre Parameterændringslog PAR CHG LOG 52 * Hovedmenuvalg, som vises i betjeningspanelet. Side

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual ACS850-04

Læs mere

ABB industrial drives. Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere

ABB industrial drives. Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere ABB industrial drives Firmwaremanual Standardpumpestyreprogram til ACQ810-frekvensomformere Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACQ810-04 drive modules

Læs mere

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET 1) Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS850-04 Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 3AUA0000045496 3AUA0000054927

Læs mere

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x

ACS 600 Frekvensomformere udstyret med standardapplikationsprogrammet 5.x ACS 600 Opstartsmanual Denne manual omfatter: Initialisering af ACS 600 med brug af styrepanelet Første start Kontrol af omløbsretning Start via digital indgang Hastighedskontrol med brug af styrepanelet

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Programmeringsmanual

Programmeringsmanual ACS 600 Programmeringsmanual Denne manual indeholder oplysninger om: Styrepanel Applikationsmakroer (inklusive kabeldiagrammer over I/O kanaler) Parametre Fejlfinding Fieldbusstyring Standardapplikationsprogram

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Opdatering af firmware

Opdatering af firmware Opdatering af firmware Udgave 1 1. Oversigt Introduktion Denne manual beskriver, hvordan Premier 48, 88, 168 og 640 opdateres til firmwave version 8.x Udstyr Følgende udstyr skal benyttes til opgraderingen:

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Quick-guide til harddiskoptager

Quick-guide til harddiskoptager Quick-guide til harddiskoptager Beckersberg DVR400, Beckersberg DVR800 og Beckersberg DVR1600 Læs venligst quick-guiden grundigt, før du tager din Beckersberg harddiskoptager i brug. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V

Slank og smart! Altivar 32. Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Slank og smart! Altivar 32 Frekvensomformer til synkrone og asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,37 til 15 kw tre-faset 380-480V Altivar 32 fokuserer på dine applikationer Til alle designere,

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX

Antares Brugs- og monteringsanvisning. Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX Antares Brugs- og monteringsanvisning Programmeringssoftware for Cobra CAN BUS alarmer AK44XX & AK46XX 911325 Indhold 1. Introduktion 2. Antares software installation 3. Antares software opdatering 4.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere