ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram"

Transkript

1 ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

2 ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 1) 3AUA AUA ACS Drive Modules (55 to 160 kw, 75 to 200 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual ACS Drive Modules (200 to 500 kw, 250 to 600 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual FIRMWAREMANUALER FOR DREVET ACS850 Standard Control Program Firmware Manual 2) 3AUA AUA MANUALER FOR EKSTRAUDSTYR ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit (+J410) Installation Guide Manualer til I/O Extension Modules, Fieldbus Adapters etc. 1) 3AUA APPLIKATIONSVEJLEDNINGER Application programming for ACS850 drives ATEX certified safe disconnection function for ACS850 drives Safe torque off function for ACSM1, ACS850 and ACQ810 drives 3AUA AUA AFE ) En hurtiginstallationsvejledning på flere sprog er indeholdt i leverancen. 2) En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen.

3 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram Indholdsfortegnelse 3AUA Rev E DA GÆLDENDE FRA: ABB Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 ACS850-drevmanualer Orientering om denne manual Oversigt Kompatibilitet Sikkerhedsinstruktioner Forventninger til læseren Indhold Relaterede manualer Udtryk og forkortelser ACS850-betjeningspanelet Oversigt Egenskaber Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Layout Statuslinje Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Liste over opgaver Hjælp og panelversion hvilken som helst mode Grundlæggende betjening hvilken som helst mode Outputmode Parametre Assistenter Ændrede parametre Fejllogger Tid & dato Parameter-backup I/O-indstillinger Referenceredigering Drevinfo Parameterændringslog Styresteder og driftsmodes Safety Oversigt Lokal styring/ekstern styring Lokalstyring Eksternt styrested Drevets driftsmodes Hastighedsstyringsmode Momentstyringsmode Specielle styremodes

6 6 Indholdsfortegnelse 4. Programegenskaber Oversigt Drevkonfiguration og programmering Programmering med parametre Applikationsprogrammering Styre-interfaces Programmerbare analogindgange Programmerbare analogudgange Programmerbare digitale indgang og udgang Programmerbare I/O-udvidelsesmoduler Programmerbare relæudgange Fieldbusstyring Motorstyring Konstante hastigheder Kritiske hastigheder Indstilling af hastighedsregulatoren Encoder-support Jogging Skalarstyring af motoren Brugerdefinerbar brugerbelastningskurve Brugerdefinerbar U/f kurve Autosynkronisering Fluxbremsning Applikationsstyring Applikationsmakroer Processens PID-styring Mekanisk bremsestyring Timerfunktioner DC-spændingsstyring Overspændingsregulering Underspændingsstyring Spændingsstyring og grænser Bremsechopper Sikkerhed og beskyttelse Nødstop Termisk beskyttelse af motoren Programmerbare beskyttelsesfunktioner Automatisk fejlnulstillinger Diagnose Signalovervågning Vedligeholdelsestællere Energibesparelsesberegner Belastningsanalysator Diverse Backup og gendannelse af drevets indhold Datahukommelsesparametre Drev-til-drev-forbindelse

7 Indholdsfortegnelse 7 5. Applikationsmakroer Oversigt Generelt Fabriksmakro Standardstyreforbindelser for fabriksmakroen Hånd-/auto-makro Standardstyreforbindelser for hånd-/auto-makro PID-styremakro Standardstyreforbindelser for PID-styremakroen Momentstyringsmakro Standardstyreforbindelser for momentstyringsmakroen Sekvensstyringsmakro Standardstyreforbindelser for makro med sekvensstyring Parametre Oversigt Udtryk og forkortelser Parameterliste Faktiske værdier I/O-værdier Styreværdier Brugsværdier Drevstatus Alarmer og fejl Systemoplysninger Start/stop/retning Start/stop-mode Driftsmode Analoge input Digital I/O Analoge output System Hastighedsskaler Grænser Hastighedsreference Hastighedsreferencerampe Hastighedsstyring Momentreference Kritiske hastigheder Konstante hastigheder PID Fejlfunktioner Motor therm beskyt Automatisk reset Overvågning Bruger lastkurve Procesvariabel Tidsstyrede funktioner Fluxreference

8 8 Indholdsfortegnelse 40 Motorstyring Mekanisk bremsestyring Vedligeholdelse Energioptimering Voltage ctrl Bremsechopper Datalagring Fieldbus FBA-indstillinger FBA data in FBA data out Panelvisning D2D communication Indbygget modbus Load analyzer Enc module sel Absol enc conf Resolver conf Pulse enc conf Ext IO conf Hw configuration User motor par Start-up data Yderligere parameterdata Oversigt Udtryk og forkortelser Fieldbusækvivalenter Pointerparameterformat i fieldbuskommunikation bit heltalpointere bit heltalbitpointere Parametergrupper Parametergrupper Fejlsøgning Oversigt Sikkerhed Reset af fejl Fejlhistorik Alarmmeddelelser genereret af drevet Fejlmeldinger genereret af drevet Styring via det indbyggede fieldbusinterface Oversigt Systemoversigt Tilslutning af det indbyggede fieldbus til drevet Opsætning af det indbyggede fieldbudinterface Indstilling af drevets styreparametre

9 Indholdsfortegnelse 9 Grundlæggende for det indbyggede fieldbudinterface Kontrolord og statusord Referencer Aktuelle værdier Dataindgange/-udgange Orientering om EFB-kommunikationsprofiler Klassisk ABB drevprofil og udvidet ABB drevprofil Kontrolord for ABB drevprofilerne Statusord for ABB drevprofiler Statustransitionsdiagram for ABB drevprofiler Referencer for ABB drevprofilerne Aktuelle værdier for ABB drevprofilerne Modbusregisteradresser for klassisk ABB drevprofil Modbusregisteradresse til udvidet ABB drevprofil DCU 16-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 16-bit profil Statusord for DCU 16-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 16-bit profil Referencer for DCU 16-bit profil Aktuelle signaler for DCU 16-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 16-bit profil DCU 32-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 32-bit profil Statusord for DCU 32-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 32-bit profil Referencer for DCU 32-bit profil Aktuelle signaler for DCU 32-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 32-bit profil Modbusfunktionskoder Modbusundtagelseskoder Styring via en fieldbusadapter Oversigt Systemoversigt Opsætning af kommunikation via et fieldbusadaptermodul Indstilling af drevets styreparametre Grundlæggende for fieldbusadapaterinterfacet Kontrolord og statusord Faktiske værdier FBA-kommunikationsprofil Fieldbusreferencer Tilstandsdiagram Drev-til-drev-forbindelse Oversigt Generelt Ledningsføring Datasæt Meddelelsestyper

10 10 Indholdsfortegnelse Master punkt-til-punkt-meddelelser Fjernlæsningsmeddelelser Follower punkt-til-punkt-meddelelse Standard multicast-meddelelser Broadcast-meddelelser Multicast-meddelelseskæde Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik Oversigt Hastighedsfeedback Ændring og rampe for hastighedsfeedback Håndtering af hastighedsfejl Ændring af momentreference, valg af driftsmode Proces-PID Drevlogik Drevlogik 2 (Fieldbusinterface) Direkte momentstyring Yderligere oplysninger Forespørgsler vedrørende produktet og service Produktuddannelse Dit feedback vedr. ABB-drevmanualer Dokumentbibliotek på internettet

11 Orientering om denne manual 11 Orientering om denne manual Oversigt Kapitlet beskriver indholdet af manualen. Det indeholder også oplysninger om kompatibilitet, sikkerhed, samt hvem der bør læse denne manual. Kompatibilitet Manualen er kompatibel med ACS850-standardstyreprogram version UIFI2100 og senere versioner. Sikkerhedsinstruktioner Følg alle de sikkerhedsinstruktioner, som er leveret sammen med drevet. Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden drevet installeres, idriftsættes eller tages i brug. Alle sikkerhedsinstruktioner er oplyst i begyndelsen af hardwaremanualen. Læs de særlige advarsler og bemærkninger om de forskellige softwarefunktioner, inden der ændres i funktionernes fabriksindstillinger. For hver funktion er advarsler og bemærkninger beskrevet i manualen i underafsnit med beskrivelse af mulige parameterindstillinger. Forventninger til læseren Det forventes, at læseren af manualen kender til normale elektriske diagrammer, elektroniske komponenter og de elektriske, skematiske symboler.

12 12 Orientering om denne manual Indhold Manualen indeholder følgende afsnit: ACS850-betjeningspanelet angiver en beskrivelse og instruktioner i brug af betjeningspanelet. Styresteder og driftsmodes beskriver drevets styresteder og funktionsområder. Programegenskaber indeholder beskrivelser af funktionerne i ACS850- standardstyreprogrammet. Applikationsmakroer, der indeholder en kort beskrivelse af hver makro sammen med et tilslutningsdiagram. Parametre beskriver drevets parametre. Yderligere parameterdata indeholder flere oplysninger om parametrene. Fejlsøgning angiver alarm- (advarsels-)- og fejlmeddelelser med oplysning om de mulige fejlårsager, samt hvordan fejlene kan rettes. Styring via det indbyggede fieldbusinterface beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et indbygget fieldbusinterface. Styring via en fieldbusadapter beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et valgfrit fieldbusadaptermodul. Drev-til-drev-forbindelse beskriver kommunikationen mellem drev, der er forbundet via drev-til-drev-forbindelsen. Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik. Relaterede manualer En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen. En komplet liste over relaterede manualer er trykt på indersiden af forsideomslaget. Udtryk og forkortelser Udtryk/forkortelse AI AO DC-mellemkreds DI DO DTC IFB FBA FEN-01 FEN-11 FEN-21 FEN-31 Definition Analog indgang, grænseflade for analoge indgangssignaler Analog udgang, grænseflade for analoge udgangssignaler Jævnstrøm mellem ensretter og vekselretter Digital indgang, grænseflade for digitale indgangssignaler Digital udgang, grænseflade for digitale udgangssignaler Direkte momentstyring Embedded fieldbus Fieldbus-adapter TTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Absolut encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Resolver-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 HTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850

13 Orientering om denne manual 13 Udtryk/forkortelse FIO-01 FIO-11 FIO-21 FCAN-0x FDNA-0x FECA-01 FENA-0x FLON-0x FPBA-0x FSCA-0x HTL IGBT I/O ID KØRSEL JCU JMU JPU LSB LSW MSB MSW Parameter PI-regulator PID-regulering PLC Effekt enhed PTC RFG RO SSI STO TTL UIFI xxxx UPS Definition Digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt/digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 CANopen-adapter som ekstraudstyr til ACS850 DeviceNet-adapter som ekstraudstyr til ACS850 EtherCAT -adapter som ekstraudstyr til ACS850 Ethernet/IP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 LONWORKS -adapter som ekstraudstyr til ACS850 PROFIBUS DP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 Modbus-adapter som ekstraudstyr til ACS850 High-threshold logic Isoleret topolet gate-transitor. En spændingsstyret halvledertype med bred anvendelse i invertere, fordi de er nemme at styre og har en høj koblingsfrekvens Input/output Motoridentifikationskørsel. Ved identifikationskørslen vil drevet identificere motorens karakteristika for derved at optimere motorstyringen. Drevmodulets styreenhed. JCU er installeret oven på effektenheden. De eksterne I/O-styresignaler er koblet til JCU, eller også er der monteret I/ O-udvidelsesmoduler (ekstraudstyr) på den. Hukommelsesenhed, der er monteret på drevets styreenhed Effekt enhed; se definitionen neden for. Mindst betydningsfulde bit Mindst betydningsfulde ord Mest betydningsfulde bit Mest betydningsfulde ord Indstilling af drevet, som kan indstilles af brugeren, eller signal målt eller beregnet af drevet Proportional-integral regulator Proportional integral derivativ regulator. Styring af drevkontrol er baseret på PID-algoritme. Programmable logic controller Indeholder elektronik og forbindelser til drevmodulet. JCU er forbundet til strømenheden. Positiv temperaturkoefficient Rampefunktionsgenerator Relæudgang, grænseflade for et digitalt udgangssignal. Implementeret med et relæ. Synkron seriel interface Safe torque off Transistor-transistor logic Firmwaren til ACS850-drevet Nødstrømforsyning, strømforsyningsudstyr med batteri for at opretholde udgangsspænding under strømsvigt

14 14 Orientering om denne manual

15 ACS850-betjeningspanelet 15 ACS850-betjeningspanelet Oversigt Kapitlet beskriver egenskaberne for og betjening af ACS850-betjeningspanelet. Betjeningspanelet kan anvendes til at styre drevet, til at læse statusdata og til parameterjustering. Egenskaber Alfanumerisk betjeningspanel med et LCD-display. Kopifunktion parametre kan kopieres til betjeningspanelets hukommelse for senere overførsel til andre drev eller som backup for et bestemt system. Hjælpetekster. Realtidsur.

16 16 ACS850-betjeningspanelet Installation Mekanisk installation Se drevets Hardware Manual for at få oplysninger om montering. Der findes instruktioner til montering af betjeningspanelet på en kabinetdør i ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit Installation Guide (3AUA [engelsk]). Elektrisk installation Benyt et CAT5-netværksgennemløbskabel på maksimalt 3 meter. Egnede kabler kan rekvireres fra ABB. Se i drevets Hardware Manual for at få oplysninger om placeringen af betjeningspanelets tilslutningsstik på drevet.

17 ACS850-betjeningspanelet 17 Layout 1 2a 2b 2c LOK LOC 30.00rpm 30.00rpm 30.10Hz 400RPM 10 Hz RPM 12.4 A0. 50 A dm3/s% RETNING DIR 00:00 12:45 MENU Nr. Anvendelse 1 Status-LED grøn for normal drift. 2 LCD-display opdelt i tre hovedområder: Statuslinje variabel, afhængig af driftsmode, se afsnittet Statuslinje på side 18. Midten variabel, generelt, viser signal- og parameterværdier, menuer eller lister. Viser også fejl og alarmer. Bundlinje viser aktuelle funktioner for de to taster samt tidspunkt, hvis aktiveret. 3 Tast nr. 1 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, venstre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 4 Tast nr. 2 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, højre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 5 Op Ruller op gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Forøger en værdi, hvis en parameter er valgt. Forøger referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 6 Ned Ruller ned gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Reducerer en værdi, hvis en parameter er valgt. Reducerer referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 7 LOC/REM Skifter mellem lokal- og fjernstyring af drevet. 8 Hjælp Viser kontekstafhængige informationer, når tasten holdes nede. Den information, der vises, beskriver det element, som for øjeblikket er fremhævet i midten af displayet. 9 STOP Standser drevet i lokalstyring. 10 START Starter drevet i lokalstyring.

18 18 ACS850-betjeningspanelet Statuslinje Den øverste linje i LCD-displayet viser drevets grundlæggende statusinformation. LOK 30.00rpm LOK HOVEDMENU Nr. Felt Alternative Forklaring muligheder 1 Styrested LOK Drevet styres lokalt fra betjeningspanelet. REM Drevet fjernstyres, f.eks. via drevets I/O eller fieldbus. 2 Tilstand Omløbsretning er forlæns. Omløbsretning er baglæns. Roterende pil Drevet kører ved referencepunkt. Stiplet roterende pil Drevet kører, men ikke ved referencepunkt. Stationær pil Drevet er stoppet. Stiplet stationær pil Startkommando er til stede, men motoren kører ikke. F.eks. fordi startfrigivelsessignalet mangler. 3 Panelbetjeningsmode Navn på aktuel mode. Navn på den viste liste eller menu. Navn på driftsstatus, f.eks. REF REDIGER. 4 Referenceværdi eller nummer for det valgte element. Referenceværdi i outputmode. Nummer for det fremhævede punkt, f.eks. status, parametergruppe eller fejl.

19 ACS850-betjeningspanelet 19 Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Betjeningspanelet betjenes ved hjælp af menuer og taster. Blandt tasterne er der to programmerbare taster, hvis aktuelle funktion bliver vist i displayet over hver tast. Der foretages et valg, f.eks. driftsmode eller parameter, ved at indtaste MENUtilstanden via tast nr. 2 og derefter rulle med og piletasterne, indtil valgmuligheden fremhæves, hvorefter der trykkes på den relevante programmerbare tast. Med den højre tast kommer man sædvanligvis til en mode, accepterer en valgmulighed eller gemmer ændringer. Den venstre programmerbare tast anvendes til at slette de foretagne ændringer og komme tilbage til det tidligere driftsniveau. Betjeningspanelet har ti valgmuligheder i hovedmenuen: parametre, assistenter, ændrede parametre, fejllogger, klokkeslæt og dato, parameterbackup, I/Oindstillinger, referenceredigering, drevinfo og parameterændringslog. Desuden har betjeningspanelet en outputmode, som anvendes som standard. Hvis der opstår en fejl eller alarm, går panelet også automatisk til fejlmode og viser fejlen eller alarmen. Du kan nulstille fejlen i Output- eller Fejlmode. Betjeningen i disse modes og valgmuligheder beskrives i dette kapitel. Til at begynde med er panelet i outputmode, hvor man kan starte, stoppe, ændre omdrejningsretning, skifte mellem lokal- og fjernstyring, ændre referenceværdien og se op til tre aktuelle værdier. Skal der udføres andre opgaver, går man først til hovedmenuen og vælger den relevante mulighed i menuen. Statuslinjen (se afsnit Statuslinje på side 18) viser navnet på den aktuelle menu, mode, element eller tilstand. LOK RETNING LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR EXIT A 10.7 % 00:00 HOVEDMENU 1 00: rpm 10 Hz MENU ENTER

20 20 ACS850-betjeningspanelet Liste over opgaver Skemaet nedenfor giver en oversigt over fælles opgaver, i hvilken mode disse opgaver kan udføres samt forkortelser af valgmulighederne i hovedmenuen. Endvidere er der anført det sidenummer, hvor de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet. Opgave Mode/valgmuligheder i hovedmenu Forkortelser for valgmuligheder i hovedmenuen * Sådan får du hjælp Alle - 21 Sådan bestemmes panelversionen Alle - 21 Sådan startes og stoppes drevet Output - 22 Sådan skiftes der mellem lokal- og fjernstyring Alle - 22 Sådan ændres motorens omløbsretning Alle - 23 Sådan indstilles hastighed, frekvens eller Output - 23 momentreference i outputmode Sådan justeres displaykontrasten Output - 24 Sådan ændres en parameterværdi Parametre PARAMETRE 25 Sådan ændres værdien af en værdipointerparameter Parametre PARAMETRE 26 Sådan ændres værdien af en bitpointerparameter, så Parametre PARAMETRE 28 den peger på værdien af en bit i et andet signal Sådan fastsættes værdien af en bitpointerparameter Parametre PARAMETRE 30 til 0 (FALSE) eller 1 (TRUE) Sådan vælges de overvågede signaler Parametre PARAMETRE 31 Sådan udføres guidede opgaver (specifikation af Assistenter ASSISTENT 32 relaterede parametersæt) med assistenter Sådan vises og redigeres ændrede parametre Ændrede parametre ÆNDRET PAR 34 Sådan vises fejl Fejllogger FEJLLOGGER 36 Sådan nulstilles fejl og alarmer Fejllogger FEJLLOGGER 37 Sådan vises/gemmes klokkeslæt, ændres dato- og tidsformater og indstilles tiden og aktiveres/ deaktiveres automatisk ændring af tiden ved overgang til sommertid Tid & dato TID & DATO 38 Sådan kopieres parametre fra drev til Parameter-backup PAR BACKUP 40 betjeningspanel Sådan overføres parametre fra betjeningspanel til Parameter-backup PAR BACKUP 40 drev Sådan vises backup-information Parameter-backup PAR BACKUP 46 Sådan redigeres og ændres parameterindstillinger, I/O-indstillinger I/O INDSTILL 48 relateret til I/O-terminaler Sådan redigeres en referenceværdi Referenceredigering REF REDIGER 50 Sådan vises drevinfo Drevinfo DREV INFO 51 Sådan vises og redigeres nyligt ændrede parametre Parameterændringslog PAR CHG LOG 52 * Hovedmenuvalg, som vises i betjeningspanelet. Side

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk)

ABB machinery drives. Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) ABB machinery drives Hardwaremanual ACS850-04 frekvensomformermoduler (55 til 200 kw, 60 til 200 hk) Liste over relaterede manualer Hardwaremanualer og vejledninger for frekvensomformeren ACS850-04 drive

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007

INTEGRA BRUGER VEJLEDNING. Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 Alarmcentraler INTEGRA Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning af centralen.

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer

Funktion Tast Yderligere information. Brug denne tast til at rulle igennem listen Systemproblemer iconnect Brugermanual for kontrolsystem - Version 2.00 Katalognummer: ZI0762A (3/10) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Herved erklærer Electronics Line 3000 Ltd., at dette kontrolsystem

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

PowerMaster-10 Brugermanual

PowerMaster-10 Brugermanual PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse TOC D-303146 1 INTRODUKTION 1. Introduktion Forord Kære Kunde, Tak fordi du har valgt PowerMaster-10, et højt avanceret trådløst alarmkontrolsystem, produceret

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion infinite prime Installationsmanual - Version 4.00 Katalognummer: ZI0644A (11/2008) Alle oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Electronics Line 3000 Ltd. erklærer herved, at dette kontrolsystem

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse på køleanlæg i mindre supermarkeder.

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx

INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx 0 INSTALLERING AF RSLOGIX 500...1 Introduktion...1 System krav...1 Hardware krav...1 Software krav...1 Aktivering (nøgle)...2 Installering af RSLinx Lite software...2 Installering og aktivering af RSLogix

Læs mere

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg

Bruger vejledning. SHJ Elektronik, Aalborg Bruger vejledning SHJ Elektronik, Aalborg Ændringer Version Ændring Udført af V1.0 Første version på Dansk Svend Jørgensen V1.1 Nye funktioner og enheder Svend Jørgensen V1.2 Krav til dokumentation tilføjet

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere