ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ACS850. Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram"

Transkript

1 ACS850 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram

2 ACS850-drevmanualer HARDWAREMANUAL FOR DREVET Kode (engelsk) Kode (dansk) ACS Drive Modules (0.37 to 45 kw) Hardware Manual 1) 3AUA AUA ACS Drive Modules (55 to 160 kw, 75 to 200 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual ACS Drive Modules (200 to 500 kw, 250 to 600 hp) Hardware 1) 3AUA AUA Manual FIRMWAREMANUALER FOR DREVET ACS850 Standard Control Program Firmware Manual 2) 3AUA AUA MANUALER FOR EKSTRAUDSTYR ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit (+J410) Installation Guide Manualer til I/O Extension Modules, Fieldbus Adapters etc. 1) 3AUA APPLIKATIONSVEJLEDNINGER Application programming for ACS850 drives ATEX certified safe disconnection function for ACS850 drives Safe torque off function for ACSM1, ACS850 and ACQ810 drives 3AUA AUA AFE ) En hurtiginstallationsvejledning på flere sprog er indeholdt i leverancen. 2) En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen.

3 Firmwaremanual ACS850-standardstyreprogram Indholdsfortegnelse 3AUA Rev E DA GÆLDENDE FRA: ABB Oy. Alle rettigheder forbeholdes.

4

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 5 ACS850-drevmanualer Orientering om denne manual Oversigt Kompatibilitet Sikkerhedsinstruktioner Forventninger til læseren Indhold Relaterede manualer Udtryk og forkortelser ACS850-betjeningspanelet Oversigt Egenskaber Installation Mekanisk installation Elektrisk installation Layout Statuslinje Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Liste over opgaver Hjælp og panelversion hvilken som helst mode Grundlæggende betjening hvilken som helst mode Outputmode Parametre Assistenter Ændrede parametre Fejllogger Tid & dato Parameter-backup I/O-indstillinger Referenceredigering Drevinfo Parameterændringslog Styresteder og driftsmodes Safety Oversigt Lokal styring/ekstern styring Lokalstyring Eksternt styrested Drevets driftsmodes Hastighedsstyringsmode Momentstyringsmode Specielle styremodes

6 6 Indholdsfortegnelse 4. Programegenskaber Oversigt Drevkonfiguration og programmering Programmering med parametre Applikationsprogrammering Styre-interfaces Programmerbare analogindgange Programmerbare analogudgange Programmerbare digitale indgang og udgang Programmerbare I/O-udvidelsesmoduler Programmerbare relæudgange Fieldbusstyring Motorstyring Konstante hastigheder Kritiske hastigheder Indstilling af hastighedsregulatoren Encoder-support Jogging Skalarstyring af motoren Brugerdefinerbar brugerbelastningskurve Brugerdefinerbar U/f kurve Autosynkronisering Fluxbremsning Applikationsstyring Applikationsmakroer Processens PID-styring Mekanisk bremsestyring Timerfunktioner DC-spændingsstyring Overspændingsregulering Underspændingsstyring Spændingsstyring og grænser Bremsechopper Sikkerhed og beskyttelse Nødstop Termisk beskyttelse af motoren Programmerbare beskyttelsesfunktioner Automatisk fejlnulstillinger Diagnose Signalovervågning Vedligeholdelsestællere Energibesparelsesberegner Belastningsanalysator Diverse Backup og gendannelse af drevets indhold Datahukommelsesparametre Drev-til-drev-forbindelse

7 Indholdsfortegnelse 7 5. Applikationsmakroer Oversigt Generelt Fabriksmakro Standardstyreforbindelser for fabriksmakroen Hånd-/auto-makro Standardstyreforbindelser for hånd-/auto-makro PID-styremakro Standardstyreforbindelser for PID-styremakroen Momentstyringsmakro Standardstyreforbindelser for momentstyringsmakroen Sekvensstyringsmakro Standardstyreforbindelser for makro med sekvensstyring Parametre Oversigt Udtryk og forkortelser Parameterliste Faktiske værdier I/O-værdier Styreværdier Brugsværdier Drevstatus Alarmer og fejl Systemoplysninger Start/stop/retning Start/stop-mode Driftsmode Analoge input Digital I/O Analoge output System Hastighedsskaler Grænser Hastighedsreference Hastighedsreferencerampe Hastighedsstyring Momentreference Kritiske hastigheder Konstante hastigheder PID Fejlfunktioner Motor therm beskyt Automatisk reset Overvågning Bruger lastkurve Procesvariabel Tidsstyrede funktioner Fluxreference

8 8 Indholdsfortegnelse 40 Motorstyring Mekanisk bremsestyring Vedligeholdelse Energioptimering Voltage ctrl Bremsechopper Datalagring Fieldbus FBA-indstillinger FBA data in FBA data out Panelvisning D2D communication Indbygget modbus Load analyzer Enc module sel Absol enc conf Resolver conf Pulse enc conf Ext IO conf Hw configuration User motor par Start-up data Yderligere parameterdata Oversigt Udtryk og forkortelser Fieldbusækvivalenter Pointerparameterformat i fieldbuskommunikation bit heltalpointere bit heltalbitpointere Parametergrupper Parametergrupper Fejlsøgning Oversigt Sikkerhed Reset af fejl Fejlhistorik Alarmmeddelelser genereret af drevet Fejlmeldinger genereret af drevet Styring via det indbyggede fieldbusinterface Oversigt Systemoversigt Tilslutning af det indbyggede fieldbus til drevet Opsætning af det indbyggede fieldbudinterface Indstilling af drevets styreparametre

9 Indholdsfortegnelse 9 Grundlæggende for det indbyggede fieldbudinterface Kontrolord og statusord Referencer Aktuelle værdier Dataindgange/-udgange Orientering om EFB-kommunikationsprofiler Klassisk ABB drevprofil og udvidet ABB drevprofil Kontrolord for ABB drevprofilerne Statusord for ABB drevprofiler Statustransitionsdiagram for ABB drevprofiler Referencer for ABB drevprofilerne Aktuelle værdier for ABB drevprofilerne Modbusregisteradresser for klassisk ABB drevprofil Modbusregisteradresse til udvidet ABB drevprofil DCU 16-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 16-bit profil Statusord for DCU 16-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 16-bit profil Referencer for DCU 16-bit profil Aktuelle signaler for DCU 16-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 16-bit profil DCU 32-bit profil Kontrol- og statusord for DCU 32-bit profil Statusord for DCU 32-bit profil Statustransitionsdiagram for DCU 32-bit profil Referencer for DCU 32-bit profil Aktuelle signaler for DCU 32-bit profil Modbusregisteradresse for DCU 32-bit profil Modbusfunktionskoder Modbusundtagelseskoder Styring via en fieldbusadapter Oversigt Systemoversigt Opsætning af kommunikation via et fieldbusadaptermodul Indstilling af drevets styreparametre Grundlæggende for fieldbusadapaterinterfacet Kontrolord og statusord Faktiske værdier FBA-kommunikationsprofil Fieldbusreferencer Tilstandsdiagram Drev-til-drev-forbindelse Oversigt Generelt Ledningsføring Datasæt Meddelelsestyper

10 10 Indholdsfortegnelse Master punkt-til-punkt-meddelelser Fjernlæsningsmeddelelser Follower punkt-til-punkt-meddelelse Standard multicast-meddelelser Broadcast-meddelelser Multicast-meddelelseskæde Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik Oversigt Hastighedsfeedback Ændring og rampe for hastighedsfeedback Håndtering af hastighedsfejl Ændring af momentreference, valg af driftsmode Proces-PID Drevlogik Drevlogik 2 (Fieldbusinterface) Direkte momentstyring Yderligere oplysninger Forespørgsler vedrørende produktet og service Produktuddannelse Dit feedback vedr. ABB-drevmanualer Dokumentbibliotek på internettet

11 Orientering om denne manual 11 Orientering om denne manual Oversigt Kapitlet beskriver indholdet af manualen. Det indeholder også oplysninger om kompatibilitet, sikkerhed, samt hvem der bør læse denne manual. Kompatibilitet Manualen er kompatibel med ACS850-standardstyreprogram version UIFI2100 og senere versioner. Sikkerhedsinstruktioner Følg alle de sikkerhedsinstruktioner, som er leveret sammen med drevet. Læs alle sikkerhedsinstruktioner, inden drevet installeres, idriftsættes eller tages i brug. Alle sikkerhedsinstruktioner er oplyst i begyndelsen af hardwaremanualen. Læs de særlige advarsler og bemærkninger om de forskellige softwarefunktioner, inden der ændres i funktionernes fabriksindstillinger. For hver funktion er advarsler og bemærkninger beskrevet i manualen i underafsnit med beskrivelse af mulige parameterindstillinger. Forventninger til læseren Det forventes, at læseren af manualen kender til normale elektriske diagrammer, elektroniske komponenter og de elektriske, skematiske symboler.

12 12 Orientering om denne manual Indhold Manualen indeholder følgende afsnit: ACS850-betjeningspanelet angiver en beskrivelse og instruktioner i brug af betjeningspanelet. Styresteder og driftsmodes beskriver drevets styresteder og funktionsområder. Programegenskaber indeholder beskrivelser af funktionerne i ACS850- standardstyreprogrammet. Applikationsmakroer, der indeholder en kort beskrivelse af hver makro sammen med et tilslutningsdiagram. Parametre beskriver drevets parametre. Yderligere parameterdata indeholder flere oplysninger om parametrene. Fejlsøgning angiver alarm- (advarsels-)- og fejlmeddelelser med oplysning om de mulige fejlårsager, samt hvordan fejlene kan rettes. Styring via det indbyggede fieldbusinterface beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et indbygget fieldbusinterface. Styring via en fieldbusadapter beskriver kommunikationen til og fra et fieldbusnetværk ved hjælp af et valgfrit fieldbusadaptermodul. Drev-til-drev-forbindelse beskriver kommunikationen mellem drev, der er forbundet via drev-til-drev-forbindelsen. Diagrammer over styreforbindelse og drevlogik. Relaterede manualer En Quick Start-up Guide på flere sprog er indeholdt i leverancen. En komplet liste over relaterede manualer er trykt på indersiden af forsideomslaget. Udtryk og forkortelser Udtryk/forkortelse AI AO DC-mellemkreds DI DO DTC IFB FBA FEN-01 FEN-11 FEN-21 FEN-31 Definition Analog indgang, grænseflade for analoge indgangssignaler Analog udgang, grænseflade for analoge udgangssignaler Jævnstrøm mellem ensretter og vekselretter Digital indgang, grænseflade for digitale indgangssignaler Digital udgang, grænseflade for digitale udgangssignaler Direkte momentstyring Embedded fieldbus Fieldbus-adapter TTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Absolut encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 Resolver-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850 HTL-encoder-interfacemodul som ekstraudstyr til ACS850

13 Orientering om denne manual 13 Udtryk/forkortelse FIO-01 FIO-11 FIO-21 FCAN-0x FDNA-0x FECA-01 FENA-0x FLON-0x FPBA-0x FSCA-0x HTL IGBT I/O ID KØRSEL JCU JMU JPU LSB LSW MSB MSW Parameter PI-regulator PID-regulering PLC Effekt enhed PTC RFG RO SSI STO TTL UIFI xxxx UPS Definition Digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 Analogt/digitalt I/O-udvidelsesmodul som ekstraudstyr til ACS850 CANopen-adapter som ekstraudstyr til ACS850 DeviceNet-adapter som ekstraudstyr til ACS850 EtherCAT -adapter som ekstraudstyr til ACS850 Ethernet/IP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 LONWORKS -adapter som ekstraudstyr til ACS850 PROFIBUS DP-adapter som ekstraudstyr til ACS850 Modbus-adapter som ekstraudstyr til ACS850 High-threshold logic Isoleret topolet gate-transitor. En spændingsstyret halvledertype med bred anvendelse i invertere, fordi de er nemme at styre og har en høj koblingsfrekvens Input/output Motoridentifikationskørsel. Ved identifikationskørslen vil drevet identificere motorens karakteristika for derved at optimere motorstyringen. Drevmodulets styreenhed. JCU er installeret oven på effektenheden. De eksterne I/O-styresignaler er koblet til JCU, eller også er der monteret I/ O-udvidelsesmoduler (ekstraudstyr) på den. Hukommelsesenhed, der er monteret på drevets styreenhed Effekt enhed; se definitionen neden for. Mindst betydningsfulde bit Mindst betydningsfulde ord Mest betydningsfulde bit Mest betydningsfulde ord Indstilling af drevet, som kan indstilles af brugeren, eller signal målt eller beregnet af drevet Proportional-integral regulator Proportional integral derivativ regulator. Styring af drevkontrol er baseret på PID-algoritme. Programmable logic controller Indeholder elektronik og forbindelser til drevmodulet. JCU er forbundet til strømenheden. Positiv temperaturkoefficient Rampefunktionsgenerator Relæudgang, grænseflade for et digitalt udgangssignal. Implementeret med et relæ. Synkron seriel interface Safe torque off Transistor-transistor logic Firmwaren til ACS850-drevet Nødstrømforsyning, strømforsyningsudstyr med batteri for at opretholde udgangsspænding under strømsvigt

14 14 Orientering om denne manual

15 ACS850-betjeningspanelet 15 ACS850-betjeningspanelet Oversigt Kapitlet beskriver egenskaberne for og betjening af ACS850-betjeningspanelet. Betjeningspanelet kan anvendes til at styre drevet, til at læse statusdata og til parameterjustering. Egenskaber Alfanumerisk betjeningspanel med et LCD-display. Kopifunktion parametre kan kopieres til betjeningspanelets hukommelse for senere overførsel til andre drev eller som backup for et bestemt system. Hjælpetekster. Realtidsur.

16 16 ACS850-betjeningspanelet Installation Mekanisk installation Se drevets Hardware Manual for at få oplysninger om montering. Der findes instruktioner til montering af betjeningspanelet på en kabinetdør i ACS-CP-U Control Panel IP54 Mounting Platform Kit Installation Guide (3AUA [engelsk]). Elektrisk installation Benyt et CAT5-netværksgennemløbskabel på maksimalt 3 meter. Egnede kabler kan rekvireres fra ABB. Se i drevets Hardware Manual for at få oplysninger om placeringen af betjeningspanelets tilslutningsstik på drevet.

17 ACS850-betjeningspanelet 17 Layout 1 2a 2b 2c LOK LOC 30.00rpm 30.00rpm 30.10Hz 400RPM 10 Hz RPM 12.4 A0. 50 A dm3/s% RETNING DIR 00:00 12:45 MENU Nr. Anvendelse 1 Status-LED grøn for normal drift. 2 LCD-display opdelt i tre hovedområder: Statuslinje variabel, afhængig af driftsmode, se afsnittet Statuslinje på side 18. Midten variabel, generelt, viser signal- og parameterværdier, menuer eller lister. Viser også fejl og alarmer. Bundlinje viser aktuelle funktioner for de to taster samt tidspunkt, hvis aktiveret. 3 Tast nr. 1 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, venstre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 4 Tast nr. 2 Funktionen afhænger af sammenhængen. Teksten i det nederste, højre hjørne af LCDdisplayet indikerer funktionen. 5 Op Ruller op gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Forøger en værdi, hvis en parameter er valgt. Forøger referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 6 Ned Ruller ned gennem en menu eller liste, som er vist i midten af LCD-displayet. Reducerer en værdi, hvis en parameter er valgt. Reducerer referenceværdien, hvis det øverste, højre hjørne er fremhævet. Holdes tasten nede, ændres værdien hurtigere. 7 LOC/REM Skifter mellem lokal- og fjernstyring af drevet. 8 Hjælp Viser kontekstafhængige informationer, når tasten holdes nede. Den information, der vises, beskriver det element, som for øjeblikket er fremhævet i midten af displayet. 9 STOP Standser drevet i lokalstyring. 10 START Starter drevet i lokalstyring.

18 18 ACS850-betjeningspanelet Statuslinje Den øverste linje i LCD-displayet viser drevets grundlæggende statusinformation. LOK 30.00rpm LOK HOVEDMENU Nr. Felt Alternative Forklaring muligheder 1 Styrested LOK Drevet styres lokalt fra betjeningspanelet. REM Drevet fjernstyres, f.eks. via drevets I/O eller fieldbus. 2 Tilstand Omløbsretning er forlæns. Omløbsretning er baglæns. Roterende pil Drevet kører ved referencepunkt. Stiplet roterende pil Drevet kører, men ikke ved referencepunkt. Stationær pil Drevet er stoppet. Stiplet stationær pil Startkommando er til stede, men motoren kører ikke. F.eks. fordi startfrigivelsessignalet mangler. 3 Panelbetjeningsmode Navn på aktuel mode. Navn på den viste liste eller menu. Navn på driftsstatus, f.eks. REF REDIGER. 4 Referenceværdi eller nummer for det valgte element. Referenceværdi i outputmode. Nummer for det fremhævede punkt, f.eks. status, parametergruppe eller fejl.

19 ACS850-betjeningspanelet 19 Betjeningsinstruktioner Grundlæggende betjening Betjeningspanelet betjenes ved hjælp af menuer og taster. Blandt tasterne er der to programmerbare taster, hvis aktuelle funktion bliver vist i displayet over hver tast. Der foretages et valg, f.eks. driftsmode eller parameter, ved at indtaste MENUtilstanden via tast nr. 2 og derefter rulle med og piletasterne, indtil valgmuligheden fremhæves, hvorefter der trykkes på den relevante programmerbare tast. Med den højre tast kommer man sædvanligvis til en mode, accepterer en valgmulighed eller gemmer ændringer. Den venstre programmerbare tast anvendes til at slette de foretagne ændringer og komme tilbage til det tidligere driftsniveau. Betjeningspanelet har ti valgmuligheder i hovedmenuen: parametre, assistenter, ændrede parametre, fejllogger, klokkeslæt og dato, parameterbackup, I/Oindstillinger, referenceredigering, drevinfo og parameterændringslog. Desuden har betjeningspanelet en outputmode, som anvendes som standard. Hvis der opstår en fejl eller alarm, går panelet også automatisk til fejlmode og viser fejlen eller alarmen. Du kan nulstille fejlen i Output- eller Fejlmode. Betjeningen i disse modes og valgmuligheder beskrives i dette kapitel. Til at begynde med er panelet i outputmode, hvor man kan starte, stoppe, ændre omdrejningsretning, skifte mellem lokal- og fjernstyring, ændre referenceværdien og se op til tre aktuelle værdier. Skal der udføres andre opgaver, går man først til hovedmenuen og vælger den relevante mulighed i menuen. Statuslinjen (se afsnit Statuslinje på side 18) viser navnet på den aktuelle menu, mode, element eller tilstand. LOK RETNING LOK PARAMETRE ASSISTENT ÆNDRET PAR EXIT A 10.7 % 00:00 HOVEDMENU 1 00: rpm 10 Hz MENU ENTER

20 20 ACS850-betjeningspanelet Liste over opgaver Skemaet nedenfor giver en oversigt over fælles opgaver, i hvilken mode disse opgaver kan udføres samt forkortelser af valgmulighederne i hovedmenuen. Endvidere er der anført det sidenummer, hvor de enkelte opgaver er detaljeret beskrevet. Opgave Mode/valgmuligheder i hovedmenu Forkortelser for valgmuligheder i hovedmenuen * Sådan får du hjælp Alle - 21 Sådan bestemmes panelversionen Alle - 21 Sådan startes og stoppes drevet Output - 22 Sådan skiftes der mellem lokal- og fjernstyring Alle - 22 Sådan ændres motorens omløbsretning Alle - 23 Sådan indstilles hastighed, frekvens eller Output - 23 momentreference i outputmode Sådan justeres displaykontrasten Output - 24 Sådan ændres en parameterværdi Parametre PARAMETRE 25 Sådan ændres værdien af en værdipointerparameter Parametre PARAMETRE 26 Sådan ændres værdien af en bitpointerparameter, så Parametre PARAMETRE 28 den peger på værdien af en bit i et andet signal Sådan fastsættes værdien af en bitpointerparameter Parametre PARAMETRE 30 til 0 (FALSE) eller 1 (TRUE) Sådan vælges de overvågede signaler Parametre PARAMETRE 31 Sådan udføres guidede opgaver (specifikation af Assistenter ASSISTENT 32 relaterede parametersæt) med assistenter Sådan vises og redigeres ændrede parametre Ændrede parametre ÆNDRET PAR 34 Sådan vises fejl Fejllogger FEJLLOGGER 36 Sådan nulstilles fejl og alarmer Fejllogger FEJLLOGGER 37 Sådan vises/gemmes klokkeslæt, ændres dato- og tidsformater og indstilles tiden og aktiveres/ deaktiveres automatisk ændring af tiden ved overgang til sommertid Tid & dato TID & DATO 38 Sådan kopieres parametre fra drev til Parameter-backup PAR BACKUP 40 betjeningspanel Sådan overføres parametre fra betjeningspanel til Parameter-backup PAR BACKUP 40 drev Sådan vises backup-information Parameter-backup PAR BACKUP 46 Sådan redigeres og ændres parameterindstillinger, I/O-indstillinger I/O INDSTILL 48 relateret til I/O-terminaler Sådan redigeres en referenceværdi Referenceredigering REF REDIGER 50 Sådan vises drevinfo Drevinfo DREV INFO 51 Sådan vises og redigeres nyligt ændrede parametre Parameterændringslog PAR CHG LOG 52 * Hovedmenuvalg, som vises i betjeningspanelet. Side

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed

Lonbox PCM2001 betjeningsenhed PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 Lonbox PCM2001 betjeningsenhed Bruger vejledning Oktober 2002 Denne manual beskriver installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host.

ISC2100 kan kommunikere via RS232, RS485, Ethernet og LON, bruge USB enhed og USB host. DK-1 ISC2100 er en frit programmerbar regulator, som er skalérbar til styring af helt små og op til meget store anlæg. ISC2100 kan eksempelvis anvendes til styring af varme, brugsvand og ventilation, samt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP

Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Manual for VALTRONICS IP kamera Android APP Herunder vises forskellige måder hvorpå man kan installere sin Android APP for Valtronics undendørs kamera. 1) Søg og installer din Android mobil APP via Play

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere