Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel"

Transkript

1 Side 1 af 17 Vejledning til rammekontrakt om konsulentassistance vedr. Microsoftprogrammel Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks København K T og

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af Indledning Hvad er formålet med rammekontrakten? Hvem kan bruge rammekontrakten? Rammekontraktens varighed Ydelser på rammekontrakten Bestilling af ydelser Levering Fakturering og betaling Mangler Ophævelse af konsulentkontrakt Bodsopkrævning Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Tvister... 17

3 Side 3 af Indledning Som led i 5. fase af Statens Indkøbsprogram har Statens Indkøb i Økonomistyrelsen udbudt indkøb af konsulentassistance vedrørende Microsoftprogrammel. I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye Rammekontrakt er der udarbejdet følgende vejledning til kunder på aftalen. Formålet med vejledningen er at hjælpe kunderne til et bedre overblik over aftalens konkrete indhold og herigennem overføre kontraktens bestemmelser til den konkrete indkøbssituation. Denne vejledning kan på ingen måde erstatte rammekontrakten, men den er alene tiltænkt som en samling af de væsentligste informationer i rammekontrakten med bilag. Du kan læse mere på hvor du også kan finde kontrakten, kontraktbilag, løsningsbeskrivelser og prisoversigter. 2. Hvad er formålet med rammekontrakten? Formålet med denne Rammekontrakt er at tilbyde nem og billig adgang til indkøb af konsulentassistance i forbindelse med foranalyse, installation og tilkaldeaftale i relation til Microsoftprogrammel. Rammekontrakten skal sikre kunden kvantitative og kvalitative leverancer ud fra de krav, som fremgår af rammekontrakten. Leverandøren skal som led heri sikre, at det leverede har en kvalitet, der svarer til almindelig god kvalitet inden for branchen. Kvalitet dækker over de minimumskrav, som fremgår af rammekontrakten og kontraktbilagene. Kvalitet under denne Rammekontrakt fremgår desuden af den løsningsbeskrivelse, hver leverandør har udarbejdet i forbindelse med tilbudsgivningen. Løsningsbeskrivelserne findes som Kontraktbilag 2. Læs mere i rammekontraktens punkt 3 samt Kontraktbilag 1B og i løsningsbeskrivelserne i Kontraktbilag Hvem kan bruge rammekontrakten? Statslige institutioner er i rammekontraktens løbetid forpligtet til at bruge rammekontrakten, hvis institutionen skal købe de tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten. Ved at bruge rammekontrakten afløfter de statslige institutioner samtidig deres udbudspligt på området.

4 Side 4 af 17 Selvejende institutioner, kommuner, regioner, Folketinget og Nationalbanken kan ligeledes gøre brug af rammekontrakten. Hvis man som selvejende institution, kommune, region, Folketinget eller Nationalbanken tilslutter sig aftalen, indebærer det alene en adgang, men ikke en forpligtelse, til at anvende aftalen. Det er muligt at tilslutte sig aftalen fra primo januar til den 1. marts Læs mere om tilmeldingsproceduren på eller i Kontraktbilag 7. I Kontraktbilag 3A kan du se, hvilke selvejende institutioner, der kan benytte aftalen. 4. Rammekontraktens varighed Rammekontrakten er gældende i 2 år. Den træder i kraft den 1. januar 2011 og løber frem til og med den 31. december Økonomistyrelsen har mulighed for at forlænge aftalen i op til to gange et år. Ved forlængelse af kontrakten vil der blive informeret herom på Læs mere herom i rammekontraktens punkt Ydelser på rammekontrakten Leverandøren skal tilbyde konsulentassistance vedrørende Microsoftprogrammel. Rammekontrakten er delt op i 7 ydelseskategorier. Ydelserne skal kunne leveres inden for programmeltyperne Infrastrukturprogrammel, Applikationsservere, Øvrigt serverprogrammel, PC-operativsystemer, Office-applikationer og Øvrige applikationer. Se længere nede for en nærmere beskrivelse af programmeltyperne. Y1: Foranalyse Ved foranalyse forstås en selvstændig analyse, hvor kundens eksisterende installation af programmeltyperne P1-P6 (jf. rammekontraktens punkt 2.1.2) kortlægges. Analysen beskriver hvordan og hvilke af programmeltyperne P1-P6, kunden bør have i anvendelse, hvis kunden i sin anvendelse skal følge markedsstandard og/eller best practice. Foranalysen afsluttes med leverandørens anbefalinger til, hvilke nyinstallationer, udvidelser, migrering, opgradering, tilpasning og fejlrettelser, der kan foretages hos kunden med henblik på, at denne følger egne mål, markedsstandard og/eller best practice. Anbefalingerne skal præsenteres i form af forslag til handlingsplan, som angiver økonomi, bemanding og tidsforbrug forbundet med de anbefalede tiltag, jf. afsnit 4.1. Y2: Nyinstallation Ved nyinstallation forstås leverandørens installation, aktivering, afprøvninger og konfiguration af programmeltyperne P1-P6 (jf. rammekontraktens punkt 2.1.2) på

5 Side 5 af 17 fysiske eller virtuelle pc ere eller servere, hvor der under installationen kun i begrænset omfang skal tages højde for tidligere konfigurationer af programmel, jf. rammekontraktens afsnit 4.2. Nyinstallation omfatter eksempelvis følgende kundevalgt funktionalitet og konfiguration, der skal gøres tilgængelig og anvendelige for kunden: skrifttyper printerindstillinger dokumentbiblioteker kundens data (postkasser, filer mm.) Funktionaliteter, der ikke indgår i leverandørens tilbudte konfigurationspriser i Kontraktbilag 4A, er eksempelvis etablering af- og konvertering af makroer etablering af- og konverteringer af skabeloner etablering af- og konverteringer af API er, som ikke er omfattet af en standardinstallation af programmeltypen Eksempler på nyinstallationer Programmeltype P1: Infrastruktur servere Windows 2008 server Windows 2003 server Windows 2000 server P2: Applikationsservere Exchange Server SQL server Sharepoint server P3: Øvrige servere Datacenter server System Center Operation Manager P4: PC operativsystemer Win7 Win vista Win XP Windows storage server P5: Office applikationer Office 2010 Office 2007 Office 2003 P6: Øvrige applikationer Internet explorer Visual studio Silverlight Y3: Udvidelser Ved udvidelser forstås leverandørens installation, aktivering, afprøvninger og konfiguration af programmeltyperne P1-P6 (jf. rammekontraktens punkt 2.1.2) på fysiske eller virtuelle pc ere eller servere, hvor kunden allerede råder over en tilsvarende installation, der skal distribueres til nye fysiske servere, pc ere, eller i virtuelle miljøer jf. rammekontraktens afsnit 4.2. Udvidelser sker således med pc er eller servere, der har samme beskaffenhed, som kundens eksisterende pc er eller servere. Udvidelser omfatter eksempelvis følgende kundevalgt funktionalitet og konfiguration, der skal gøres tilgængelig og anvendelige for kunden: skrifttyper printerindstillinger dokumentbiblioteker kundens data (postkasser, filer mm.),

6 Side 6 af 17 Funktionaliteter, der ikke indgår i leverandørens tilbudte konfigurationspriser i Kontraktbilag 4A, er eksempelvis Etablering af- og konvertering af makroer Etablering af- og konverteringer af skabeloner Etablering af- og konverteringer af API er, som ikke er omfattet af en standardinstallation af programmeltypen Eksempler på udvidelser Programmeltype P1: Infrastruktur servere Windows 2008 server Windows 2003 server Windows 2000 server P2: Applikationsservere Exchange Server SQL server Sharepoint server P3: Øvrige servere Datacenter server System Center Operation Manager P4: PC operativsystemer Win7 Win vista Win XP Windows storage server P5: Office applikationer Office 2010 Office 2007 Office 2003 P6: Øvrige applikationer Internet explorer Visual studio Silverlight Y4: Migrering Ved migrering forstås leverandørens installation, aktivering, afprøvninger og konfiguration af programmeltyperne P1-P6 (jf. kontraktbilag 1Bs punkt 2.1.2) på fysiske eller virtuelle pc ere eller servere, hvor installationen forudsætter, at eksisterende bruger- eller kundespecifikke konfigurationer fra andet ikke- Microsoftprogrammel genskabes på Microsoftprogrammel, jf. kontraktbilag 1Bs afsnit 4.2. Funktionaliteter, der tidligere er lavet som specifikke tilpasninger på ikke-microsoftprogrammel, eksempelvis skrifttyper printerindstillinger dokumentbiblioteker kundens data (postkasser, filer mm.), skal således genskabes efter kundens ønsker på den ønskede Microsoftplatform. Funktionaliteter, der ikke indgår i leverandørens tilbudte konfigurationspriser i Kontraktbilag 4A, er eksempelvis konvertering af makroer ikke automatiserede konverteringer af skabeloner konverteringer af API er

7 Side 7 af 17 Migrering omfatter følgende (ikke udtømmende) eksempler på omlægninger inden for programmeltyperne P1-P6 til Microsoftprogrammel med tilsvarende funktionalitet, jf. kontraktbilag 1Bs afsnit 4.2: Eksempler på migreringsydelser Programmeltype Migreres fra: Migreres til: P1: Infrastruktur servere Unix, eller Linux baserede operativsystem Microsoft Windows server P2: Applikationsservere IBM Lotus Notes eller Novell Groupwise Microsoft Exchange P3: Øvrige servere P4: PC operativsystemer P5: Office applikationer LanDesk System Lifecycle Manager til MS System Center Operation Manager Linux eller Apple baserede operativsystemer Oracle OpenOffice, Corell HomeOffice eller IBM Lotus Syphony Microsoft System Center Operation Manager Microsoft Windows Microsoft Office P6: Øvrige applikationer Google Chrome eller Firefox Microsoft Internet Explorer Y5: Opgradering Ved opgradering forstås leverandørens installation, aktivering, afprøvninger og konfiguration af programmeltyperne P1-P6 (jf. kontraktbilag 1Bs punkt 2.1.2) på fysiske eller virtuelle pc ere eller servere, hvor installationen forudsætter, at eksisterende bruger- eller kundespecifikke konfigurationer fra anden version af samme Microsoftprogrammel genskabes (f.eks. fra MS Windows XP til MS Windows 7 eller MS Office 2003 til MS Office 2010) jf. kontraktbilag 1Bs afsnit 4.2. Funktionaliteter, der tidligere er lavet som specifikke tilpasninger i andre versioner af samme Microsoftprogrammel, eksempelvis skrifttyper printerindstillinger dokumentbiblioteker kundens data (postkasser, filer mm.) standardkonverteringer (automatiserede konverteringer af f.eks. skabeloner m.m.) skal således genskabes efter kundens ønsker på den nye version af samme Microsoftplatform. Funktionaliteter, der ikke indgår i leverandørens tilbudte konfigurationspriser i Kontraktbilag 4A, er eksempelvis konvertering af makroer ikke automatiserede konverteringer af skabeloner konverteringer af API er

8 Side 8 af 17 Opgradering omfatter følgende (ikke udtømmende) eksempler på omlægninger inden for programmeltyperne P1-P6 til nyere versioner af Microsoftprogrammel med tilsvarende funktionalitet, jf. afsnit 4.2: Eksempler på opgraderingsydelser Programmeltype Opgraderes fra: Opgrades til: P1: Infrastruktur servere Windows 2000 server Nyere variant af Microsoft Windows server P2: Applikationsservere Exchange 2000 server Nyere variant af Microsoft Exchange Nyere variant af Microsoft System Center P3: Øvrige servere System Management Server Operation Manager P4: PC operativsystemer Windows 2000 Nyere variant af Microsoft Windows P5: Office applikationer Office 2000 Nyere variant af Microsoft Office P6: Øvrige applikationer Internet Explorer 6.0 Nyere variant af Microsoft Internet Explorer Y6: Tilpasning og fejlrettelser Ved tilpasning og fejlrettelser forstås kunde- og brugerspecifik tilpasning og - fejlrettelser af installeret Microsoftprogrammel på fysiske eller virtuelle pc ere eller servere på niveau med best practice og/eller markedsstandard. Tilpasninger og fejlrettelser foretages som udgangspunkt ved hjælp af konfigurationsværktøjer, som stilles til rådighed af producenten af programmellet, jf. kontraktbilag 1Bs afsnit 4.2. Eksempler på nyinstallationer Programmeltype P1: Infrastruktur servere Windows 2008 server Windows 2003 server Windows 2000 server P2: Applikationsservere Exchange Server SQL server Sharepoint server P3: Øvrige servere Datacenter server System Center Operation Manager P4: PC operativsystemer Win7 Win vista Win XP Windows storage server P5: Office applikationer Office 2010 Office 2007 Office 2003 P6: Øvrige applikationer Internet Explorer Visual studio Silverlight Y7: Tilkaldeaftale Ved tilkaldeaftale forstås levering af hotline og on-site support inden for almindelig arbejdstid (kl. 8-17) i forbindelse med de fejl, kunden oplever på programmeltyperne P1-P6 (jf. kontraktbilag 1Bs punkt 2.1.2) på kundens anmodning. Yderligere specifikationer fremgår af Kontraktbilag 1C. Programmering er ikke omfattet af ydelserne Y1-Y7.

9 Side 9 af 17 Ved programmering forstås nyudvikling eller programmering af tilføjelser til programmellets funktionalitet ved brug af egentlige programmeringssprog (som eksempelvis C# eller VB.NET). Leverandøren skal levere ovenstående installations- og vedligeholdelsesydelser (Y1- Y7) i forbindelse med alle typer Microsoftprogrammel i danske og engelske udgaver. Microsoftprogrammel er nedenfor opdelt i programmeltyperne P1-P6. Installations- og vedligeholdelsesydelserne skal leveres til samtlige nyere som ældre versioner af eksisterende Microsoftprogrammel på tidspunktet for rammekontraktens indgåelse, samt Microsoftprogrammel, der i rammekontraktens løbetid måtte træde i stedet herfor eller supplere eksisterende programmel. P1: Infrastrukturserverprogrammel. Infrastrukturserverprogrammel forstås som varianter af MS Windowsservere og underliggende delprogrammel på disse servere mv. (eksempelvis Remote desktop, Internet Information Server, Active Directory mv.). P2: Applikationsservere. Applikationsservere forstås som varianter af Microsoftservere til post og kalenderstyring, database, dokumentstyring mv. (eksempelvis MS Exchange, MS SQL, MS SharePoint mv.). P3: Øvrigt serverprogrammel. Øvrige servere forstås som Microsoftservere til særlige formål, der ikke er dækket af P1 eller P2 (eksempelvis Microsoftservere til datacenter management, backup mv.). P4: Pc-operativsystemer. Pc-operativsystemer forstås som operativsystemer fra Microsoft til pc, herunder stationære, bærbare og tablet pc. P5: Office-applikationer. Office-applikationer forstås som brugerprogrammel fra Microsoft, hvormed slutbrugeren bl.a. kan skrive, tegne, regne, præsentere og kommunikere via sin pc. Office-applikationer kan distribueres enkeltvis eller i bundlet form i en Office-pakke. P6: Øvrige applikationer. Øvrige applikationer forstås som programmel fra Microsoft til pc ere, der ikke er dækket af P4 eller P5 (eksempelvis MS Silverlight og MS Internet Explorer). Nedenstående oversigt viser eksempler på Microsoftprogrammel inden for de enkelte programmeltyper, der efter rammekontrakten skal leveres installations- og vedligeholdelsesydelser (Y1-Y7) til. Det nævnte programmel skal kunne leveres i samtlige varianter (eksempelvis 32bit, 64bit, standard-, professionel og enterprise udgaver). Det bemærkes, at listen ikke er en udtømmende produktliste, da rammekontrakten omfatter installations- og vedligeholdelsesydelserne (Y1-Y7) til al Microsoftprogrammel.

10 Side 10 af 17 Eksempler på produkter omfattet af de enkelte programmeltyper P1: Infrastruktur servere P2: Applikationsservere P3: Øvrige servere P4: PC operativsystemer P5: Office applikationer P6: Øvrige applikationer Windows 2008 server Windows 2003 server Windows 2000 server Exchange Server SQL server Sharepoint server Datacenter server Win7 Office 2010 Internet Explorer System Center Operation Manager Win vista Office 2007 Visual Studio Windows storage server Win XP Office 2003 Silverlight Kunden kan ved bestilling vælge, hvilket Microsoftprogrammel konsulentassistancen skal omfatte. 6. Bestilling af ydelser Bestilling af konsulentassistance vedrørende Microsoftprogrammel sker på grundlag af de vilkår, der er fastlagt i kontraktbilag 8. Bestilling sker efter én af følgende to modeller, jf. kontraktbilag 8: 1) Køb direkte på rammekontrakten, jf. kontraktbilag 8, punkt 3. Denne model anvendes i de tilfælde, hvor konsulentkontrakten indgås på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammekontrakten, uden at der iværksættes en fornyet konkurrence. Kunden skal købe konsulentydelser omfattet af rammekontrakten direkte i de tilfælde, hvor kunden efter kontraktbilag 8, punkt 2, ikke skal købe konsulentydelserne efter miniudbud, dvs.: Ved køb af konsulentydelserne Y1 og Y7 Ved køb af konsulentydelserne Y2-Y5, for programmeltyperne P1-P2 og P4-P5, hvis den anslåede værdi af ordren ikke overstiger kr. 1 mio., ved køb af konsulentydelserne Y2-Y5, for programmeltyperne P3 og P6, hvis det anslåede timeforbrug ikke overstiger 500 timer og ved køb af konsulentydelsen Y6, hvis det anslåede timeforbrug ikke o- verstiger 100 timer.

11 Side 11 af 17 Ved direkte køb på rammekontrakten skal kunden indgå kontrakt med den aftaleleverandør, der i henhold til kontraktbilag 4A (Konfigurationseksempler) har tilbudt den laveste pris sammenlignet med den samlede leverance, kunden skal købe. Der er lavet en oversigt over den billigste leverandør for hver ydelse i kontraktbilag 4A. Oversigten kan findes på statensindkob.dk Kundens bestilling af ydelsen Y1 (Foranalyse) skal ske efter følgende fremgangsmåde: Køb af Y1 (Foranalyse) sker hos den Leverandør, der tilbyder ydelsen, som modsvarer Kundens konkrete behov, i forbindelse med den pågældende opgave, for checklister, som effektiviserer indsamlingen af informationer om omfang og konfigurationer af Kundens programmel (PK ), skabeloner, der effektiviserer rapportering af kortlægningen af Kundens programmel (PK ) elektroniske værktøjer, som er i stand til at genere rapporter fra Kundens Microsoftprogrammel til brug for kortlægning inden for alle programmeltyper P1-P6. (PK ) Jf. henvisningerne til ovenstående krav i Kontraktbilag 2. Såfremt flere Leverandører opfylder Kundens konkrete behov i forbindelse med den pågældende opgave, sker købet hos den Leverandør, hvor de samlede omkostninger for Kunden ved den konkrete opgave er de laveste, jf. bilag 4A. Kundens bestilling af ydelserne Y2 (P4-P6), Y3 & Y5-Y6 (Installationsydelser) skal ske efter følgende fremgangsmåde: Køb af Y2 (P4-P6), Y3 & Y5-Y6 (Installationsydelser) sker hos den Leverandør, der tilbyder ydelsen, som modsvarer Kundens konkrete behov, i forbindelse med den pågældende opgave, for færdiggørelse af installationsopgaver senest 2 måneder efter tidspunktet for indgåelse af delkontrakt herom, for installationsopgaver til en samlet værdi under 0,5 mio. kr. (PK ). at alle ordrer vedrørende installationsydelserne Y2-Y6 på under 0,5 mio. kr. kan udføres uden for normal arbejdstid på hverdage (8-17), uden at dette forlænger den samlede gældende tidsramme for afslutning af opgaven og uden mervederlag (PK ). Jf. henvisningen til ovenstående krav i Kontraktbilag 2.

12 Side 12 af 17 Såfremt flere Leverandører opfylder Kundens konkrete behov i forbindelse med den pågældende opgave, sker købet hos den Leverandør, hvor de samlede omkostninger for Kunden ved den konkrete opgave er de laveste, jf. bilag 4A. Kundens bestilling af ydelserne Y2 (P1-P3) samt Y4 skal ske efter følgende fremgangsmåde: Køb af (Y2) af programmeltyperne P1-P3 samt (Y4) sker hos den Leverandør, der tilbyder ydelsen, som modsvarer Kundens konkrete behov, i forbindelse med den pågældende opgave, for færdiggørelse af installationsopgaver senest 2 måneder efter tidspunktet for indgåelse af delkontrakt herom, for installationsopgaver til en samlet værdi under 0,5 mio. kr. (PK ). at alle ordrer vedrørende installationsydelserne Y2-Y6 på under 0,5 mio. kr. kan udføres uden for normal arbejdstid på hverdage (8-17), uden at dette forlænger den samlede gældende tidsramme for afslutning af opgaven og uden mervederlag (PK ). at alle ordrer vedrørende vedrørende installationsydelserne Nyinstallation (Y2) af programmeltyperne P1-P3 samt Migrering (Y4), kan leveres med en maksimal nedetid på 8 timer om ugen i arbejdstiden (8-17) på hverdage (PK ). Jf. henvisningen til ovenstående krav i Kontraktbilag 2. Såfremt flere Leverandører opfylder Kundens konkrete behov i forbindelse med den pågældende opgave, sker købet hos den Leverandør, hvor de samlede omkostninger for Kunden ved den konkrete opgave er de laveste, jf. bilag 4A. Skal Kunden foretage køb af flere leverancer inden for ydelsesområderne Y2-Y6, skal konsulentkontrakt indgås med den Leverandør, der efter Kontraktbilag 4A har tilbudt den lavest samlede pris sammenlignet med den leverance, Kunden skal købe. For ydelser Y2-Y6, hvor Kundens nuværende programmel eller ønske om fremtidigt programmel ikke er direkte prissat i konfigurationseksemplerne i Kontraktbilag 4A, sker købet direkte på rammekontrakten hos den leverandør, der har de laveste timepriser, jf. dog bestemmelserne om miniudbud i pkt. 2 ovenfor. Kundens bestilling af ydelsen Y7 (Tilkaldeaftale) skal ske efter følgende fremgangsmåde: Køb af Y7 (Tilkaldeaftale) sker hos den Leverandør, der tilbyder ydelsen, som modsvarer Kundens konkrete behov, i forbindelse med den pågældende opgave, for

13 Side 13 af 17 at afrapportering til Kunden om afsluttet afhjælpning sker senest næste arbejdsdag (PK ), en teknisk løsning, som muliggør adgang til, at Leverandøren foretager realtidsændringer (remote support) på Kundens programmel af typerne P1-P6 på Kundens pc og/eller servere (K ) Jf. henvisningen til ovenstående krav i Kontraktbilag 2. Såfremt flere Leverandører opfylder Kundens konkrete behov i forbindelse med den pågældende opgave, sker købet hos den Leverandør, hvor de samlede omkostninger for Kunden ved den konkrete opgave er de laveste, jf. bilag 4A. 2) Gennemførelse af et miniudbud, jf. kontraktbilag 8, punkt 2. Denne model anvendes ved fornyet konkurrenceudsættelse om de vilkår, som ikke er fastsat på forhånd blandt leverandørerne på rammeaftalen. Kunden skal købe konsulentydelser omfattet af Rammekontrakten ved forudgående miniudbud i følgende tilfælde: Ved køb af konsulentydelserne Y2-Y5, for programmeltyperne P1-P2 og P4-P5, hvis den anslåede værdi af ordren overstiger kr. 1 mio., ved køb af konsulentydelserne Y2-Y5, for programmeltyperne P3 og P6, hvis det anslåede timeforbrug overstiger 500 timer og ved køb af konsulentydelsen Y6, hvis det anslåede timeforbrug overstiger 100 timer. Miniudbuddet gennemføres på følgende vis: 1)Kunden fremsender en opfordring til at afgive tilbud til leverandørerne, jf. punkt )Leverandørerne afgiver tilbud, jf. punkt )Kunden vurderer tilbuddene, jf. punkt )Kunden orienterer leverandører om, hvem delkontrakten indgås med og kontrakten underskrives, jf. punkt På kan der findes skabeloner til konsulentkontrakter for både miniudbud og direkte køb. Der ligger ligeledes en prisoversigt, der hjælper med at skabe overblik over hvilken aftaleleverandør, der er billigst under hver enkelt ydelse. Leverandørernes kontaktinformation kan findes i fakta arket, der er tilgængeligt på statensindkob.dk. Ved bestilling tages direkte kontakt til leverandørerne.

14 Side 14 af Levering Leverandøren skal afslutte en foranalyse hurtigst muligt og senest 6 uger efter tidspunktet for indgåelse af delkontrakten med kunden. Leverandøren skal for alle kombinationer af ydelserne Y2-Y6 og programmeltyperne P1-P6 afslutte opgaven hurtigst muligt, og senest 3 måneder efter tidspunktet for indgåelse af delkontrakten. Indgås delkontrakten efter forudgående miniudbud, jf. kontraktbilag 8 skal opgaven afsluttes senest på det af kunden i kontraktbilag 8A (iii) angivne tidspunkt. Enkelte leverandører har tilbudt, at alle installationsopgaver til en samlet værdi på under 0,5 mio. kr. færdiggøres senest 2 måneder efter indgåelse af delkontrakt herom. Dette kan læses i leverandørernes løsningsbeskrivelse - kontraktbilag 2. Enkelte leverandører tilbyder, uden mervederlag, at alle ordrer vedrørende installationsydelserne Y2-Y6 på under 0,5 mio. kr. udføres uden for normal arbejdstid på hverdage (kl. 8-17), uden at dette forlænger den samlede tidsramme for afslutning af opgaven. Dette kan læses i leverandørernes løsningsbeskrivelse kontraktbilag 2. Levering sker på den af kunden ved den konkrete ordre anviste adresse eller lokation. Der gøres opmærksom på, at alle ydelserne Y2-Y6 efter denne rammekontrakt afsluttes med en overtagelsesprøve i overensstemmelse kontraktbilag 9. Overtagelsesprøven er vederlagsfri for kunden. De første 50 pct. af den samlede betaling for de af overtagelsesprøven omfattede ydelser (Y2-Y6) kan faktureres løbende kvartalvis bagud, ved direkte køb, jf. rammekontraktens pkt De sidste 50 pct. af den samlede betaling for de af overtagelsesprøven omfattede ydelser (Y2-Y6) kan først faktureres til kunden, når overtagelsesprøven er godkendt. Læs mere om overtagelsesprøven i kontraktbilag Fakturering og betaling Honorarer ved køb direkte på rammekontrakten og forhåndsgodkendte udlæg for omkostninger faktureres månedsvis bagud. Dog gælder for ydelser, der er omfattet af krav om overtagelsesprøve, jf. kontraktbilag 9, at kun 50 pct. af den samlede betaling for de af overtagelsesprøven omfattede ydelser kan faktureres løbende, kvartalsvis bagud, mens de resterende 50 pct. af den samlede betaling for de af

15 Side 15 af 17 overtagelsesprøven omfattede ydelser først kan faktureres, når overtagelsesprøven på de omfattede dele af opgaven er godkendt. Honorar i henhold til gennemført miniudbud faktureres ved opgavens afslutning. Såfremt der sker endelig levering af dele af opgaven under forløbet, kan en forholdsmæssig andel af honoraret faktureres ved delleveringen svarende til det leveredes andel af den samlede opgave. Såfremt kunden har stillet krav om dokumentation, kan der dog først faktureres, når den af kunden krævede dokumentation foreligger og er godkendt af kunden. Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter kundens modtagelse af fyldestgørende faktura. Der kan læses mere om fakturering og betaling i rammekontraktens pkt Mangler Der foreligger en mangel, hvis konsulentydelserne ikke opfylder kravene i rammekontrakten og indgåede konsulentkontrakter, rammekontraktens garantier eller konsulentydelserne ikke i øvrigt svarer til det, som Økonomistyrelsen og/eller kunden med føje kan forvente. Enhver mangel ved leverandørens konsulentydelser skal afhjælpes straks efter Økonomistyrelsens og/eller kundens fremsættelse af påkrav herom. Leverandøren skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god skik. Såfremt der mellem parterne er uenighed om, hvorvidt der er tale om en mangel ved leverandørens ydelser, kan hver af parterne anmode Voldgiftsinstituttet om at udmelde en uvildig sagkyndig, der da afgiver vejledende udtalelse herom. Såfremt parterne ikke kan opnå en forligsmæssig løsning på baggrund af den sagkyndiges udtalelse, afgøres tvisten i overensstemmelse med rammekontraktens punkt Den sagkyndige træffer endelig og bindende afgørelse om fordelingen af sit honorar mellem parterne under hensyn til afgørelsens udfald. Der kan læses mere om mangler i rammekontraktens pkt Ophævelse af konsulentkontrakt Kunden kan helt eller delvist ophæve en indgået aftale om en konkret ordre under rammekontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra leverandørens side.

16 Side 16 af 17 Det anses altid for væsentlig misligholdelse i forhold til kunden, såfremt der foreligger forsinkelse, og leverandøren ikke leverer fem arbejdsdage efter, at kunden har fremsat påkrav om levering med oplysning om, at manglende levering inden for den fastsatte frist vil medføre ophævelse. Der kan læses mere om ophævelse og mislighold i rammekontraktens pkt. 5.7 og Bodsopkrævning Leverandøren skal betale bod til kunden ved forsinket levering. Bodsbeløbet til kunden efter denne bestemmelse, jf. rammekontrakten punkt , kan ikke overstige 10 % af prisen for den pågældende bestilling. Påløbet bod opgøres på baggrund af den konstaterede forsinkelse. Bodsbeløbet betales efter skriftligt påkrav fra kunden eller Økonomistyrelsen. Manglende påkrav medfører ikke, at retten til bod fortabes. Bod forsinket levering Såfremt den i kontraktbilag 8 fastsatte leveringsfrist for bestilling af konsulentassistance vedrørende Microsoftprogrammel overskrides af grunde, der kan henføres til leverandøren, betaler leverandøren pr. påbegyndt arbejdsdag en bod svarende til 1 % af prisen for den pågældende bestilling. Bod - manglende overholdelse af servicemål Såfremt de i kontraktbilag 1C fastsatte servicemål ikke overholdes som følge af leverandørens forhold, betaler leverandøren bod i overensstemmelse med det i Kontraktbilag 1C anførte. Leverandøren skal betale bod til kunden, såfremt reaktionstiden ved kundens fejlmelding overskrides. Reaktionstiden måles fra en fejl er registreret i HelpDesk, til fejlafhjælpningen påbegyndes. Reaktionstiden ved onsite support må ikke overstiger 4 timer ved fremmøde på kundens adresse i Storkøbenhavn, og 9 timer i resten af Danmark, inden for normal driftstid (defineret som mandag-fredag i tidsrummet kl ). For bodsoversigt henvises til kontraktbilag 1C, pkt , tabel 3. Herudover skal leverandøren betale bod til kunden, såfremt leverandørens gennemsnitlige svartid af kundens telefoniske henvendelser til hotlinens VIP-nummer inden for driftstiden, jf. kontraktbilag 1C, pkt , er over 1 minut. For bodsoversigt henvises til kontraktbilag 1C, pkt , tabel 1. En telefonisk henvendelse anses for besvaret, når kunden opnår personlig kontakt til dansktalende personale som 1st level support hos leverandørens hotline.

17 Side 17 af 17 Det bemærkes, at ved bod for overskridelse af hhv. reaktionstid og gennemsnitlig svartid, er leverandøren forpligtet til at opgøre og rapportere denne. 12. Leverandørens erstatningspligt og ansvarsforsikring Leverandøren er erstatningspligtig overfor både kunden og Økonomistyrelsen efter dansk rets almindelige regler. Denne erstatningspligt dækker dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Leverandørens samlede erstatningsansvar kan maksimalt udgøre kr Det påhviler leverandøren at opretholde en ansvarsforsikring, der dækker leverandørens erstatningsansvar. Læs mere i rammekontraktens punkt Tvister Rammekontrakten er underlagt dansk ret. Opstår der uoverensstemmelse mellem parterne vedrørende rammekontrakten, skal parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning forhandle for at løse tvisten inden for rammekontraktens bestemmelser. Læs mere i rammekontraktens punkt I tilfælde af tvister kan Statens Indkøb kontaktes gennem Økonomistyrelsens Rådgivning & Support på mail eller på tlf på hverdage mellem kl. 10:00 og 15:00.

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 11 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen

Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Vejledning til telefoni- og mobilt bredbåndsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kopi- og printaftalen

Vejledning til kopi- og printaftalen Vejledning til kopi- og printaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse 2 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet

Læs mere

Vejledning til AV - aftalen

Vejledning til AV - aftalen Side 1 af 11 Vejledning til AV - aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 11... 1 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Datakommunikationsaftalen

Vejledning til Datakommunikationsaftalen Side 1 af 12 Vejledning til Datakommunikationsaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Vejledning til Storage

Vejledning til Storage Vejledning til Storage torageaftalen aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Computeraftalen

Vejledning til Computeraftalen Vejledning til Computeraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Møbel-aftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Møbel-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til rejsebureauaftalen

Vejledning til rejsebureauaftalen Vejledning til rejsebureauaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Februar 2014 Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse DEL

Læs mere

Vejledning til Serveraftalen

Vejledning til Serveraftalen Vejledning til Serveraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad

Læs mere

Vejledning til Storageaftalen

Vejledning til Storageaftalen Vejledning til Storageaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål

DAGSORDEN. Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og printydelser Levering mv. Priser og fakturering Spørgsmål Orienteringsmøde for Trykkeriaftalen Torsdag d. 11. december 2014 kl. 11:00 ved Karoline Hellem og Jacob Matzen Thomsen DAGSORDEN Introduktion til Trykkeriaftalen Sortiment Bestilling af trykkeri-, kopi-og

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Side 2 af 11. Indholdsfortegnelse

Side 2 af 11. Indholdsfortegnelse Vejledning til antivirusaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er

Læs mere

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen

Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Vejledning til forbrugsstoffer og datatilbehørs-aftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk August 2015 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

Vejledning til Konferenceaftalen

Vejledning til Konferenceaftalen Vejledning til Konferenceaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.

Vejledning til Flytteaftalen. Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob. Vejledning til Flytteaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Vejledning til Trykkeriaftalen

Vejledning til Trykkeriaftalen Vejledning til Trykkeriaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING

GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING GENERELLE BETINGELSER FOR SUPPORT OG PROGRAMMELOPDATERING DEL I: INDLEDNING Aftalegrundlag I disse betingelser er beskrevet rammerne for, hvordan DFF-EDB leverer support og programmelopdatering til sine

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1

Udbud fysisk tolkning 2016 2017. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Udbud fysisk tolkning 2016 2017 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2016-2017 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Bestilling af online backup

Bestilling af online backup Bestilling af online backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 100,- 1 GB 499,- 135,- 2 GB 499,- 170,- 3 GB 499,- 205,-

Læs mere

Vejledning til Projektledelsesaftalen

Vejledning til Projektledelsesaftalen Vejledning til Projektledelsesaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 10 1. Indledning...

Læs mere

Hvem skal anvende aftalen?

Hvem skal anvende aftalen? Statens Indkøbsprogram 8. fase Orienteringsmøde for Konferenceaftalen Onsdag d. 15. januar 2014 kl. 12:00 ved Karoline Hellem, Tina Gade Gregersen og Sille Holkenberg DAGSORDEN Om Statens Indkøb Introduktion

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016

Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Hosted services Pharmakon A/S 12. februar 2016 Vilkår og forretningsbetingelser 1. Ordreafgivelse Kunden er forpligtet til at opgive korrekt kontaktinformation. Minimum af kontaktinformation er navn, apotek,

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 1 GB 0,- 56,- 5 GB 0,- 125,- 10 GB 0,- 220,- 15 GB 0,- 275,- 20 GB 0,-

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

05-05-2014. Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads 05-05-2014 Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 0.9 05-05-2014 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Side

Læs mere

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse

Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Vejledning vedrørende IBM-hardwarevedligeholdelse Version 3.20 Sidste revision: Ejer: Michel Papaiconomou Forfatter: Malcolm Gooding Revideret af: Auguste Lacroix, Andy Wright, Hermann Staub, Nenad Mraovic,

Læs mere

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen

Faktaark. Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Faktaark Rammeaftale for papir i ark (kopipapir) Fordele ved aftalen Statens Indkøb i Økonomistyrelsen har genudbudt aftalen for papir i ark (kopipapir) som har løbet fra 1. januar 2007, og som udløber

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

KRAV TIL INFRASTRUKTUR

KRAV TIL INFRASTRUKTUR KRAV TIL INFRASTRUKTUR VERSION 4.2.8 SEPTEMBER 2015 Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 1 2 Servermæssige krav til -modulerne... 1 2.1 Systemmæssige krav i servermiljø... 1 2.2 Hardwaremæssige krav i servermiljø...

Læs mere

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017

Vejledning til AIA/ADK-aftalen. Januar 2017 Vejledning til AIA/ADK-aftalen Januar 2017 KOM GODT I GANG 2 6 RAMMEAFTALER & 5 LEVERANDØRER Delaftale 1 Landsdækkende ACTAS A/S Dansk Kabel TV A/S G4S Security Services A/S Delaftale 2 Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen

Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Vejledning til Vagtaftalen og Kontrolcentralaftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 OPGAVEN... 4 3 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 4 4 UDSKIFTNING AF LEVERANDØRENS MEDARBEJDERE... 5

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Bilag 3 Vederlag/priser

Bilag 3 Vederlag/priser Bilag 3 Vederlag/priser Indholdsfortegnelse Vejledning... 2 1. Vederlag... 2 1.1. Fast vederlag... 2 1.1.1. Pris pr. beredskab... 2 1.2 Reguleringsmekanismer for det faste vederlag... 3 1.2.1. Tilkøb og

Læs mere

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6

vedrørende til ] Kunden) [Region en Part) Side 1 af 6 Kontraktbilag 8 SERVICEAFTALE vedrørende support og service til hardware til præhospitale køretøjer (ambulancer, akutlægebiler m.v.) til ]Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Syddanmark] ]

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere

Microsoft Dynamics CRM 2013

Microsoft Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics CRM 2013 Dashboard, PowerPivot og PowerView CRM User Group Denmark www.easyconsult.dk Præsentation Henrik Jensen Microsoft Dynamics CRM-arkitekt hj@easyconsult.dk Arbejdet med CRM-systemer

Læs mere

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr

Tilslutningsaftale selvejende institutioner. Rammeaftale Interaktive tavler og av-udstyr Tilslutningsaftale selvejende institutioner Rammeaftale 50.70 Interaktive tavler og av-udstyr Indholdsfortegnelse 1. Tilslutning af selvejende institutioner... 3 1.1. Selvejende statslige og selvejende

Læs mere

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Konkurrencestyrelsens spørgeskemaundersøgelse INDLEDNING Konkurrencestyrelsen har i foråret 2009 gennemført en spørgeskemaundersøgelse til brug for styrelsens rapport om konkurrencen markedet for

Læs mere

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10

Bilag 6. Levering. Indhold. Side 1 af 10 Side 1 af 10 Bilag 6 Levering Indhold 1. Levering... 2 1.1 Leveringssted... 2 1.2 Fastsættelse af leveringstidspunkt... 2 2. Leveringsfrister, udeblivelse mv.... 3 2.1 Levering af Årligt serviceeftersyn...

Læs mere

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service

Rammeaftale vedrørende. AD HOC TV inspektion og spuling. Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen. Københavns Ejendomme, Drift og Service Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme, Drift og Service Rammeaftale vedrørende AD HOC TV inspektion og spuling Geografisk Område: 1 Vesterbro / Enghave / Valby 1. Aftalens Parter

Læs mere

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING

GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING GENERELLE VILKÅR COOKIEINFORMATIONSLØSNING Cookieinformationsløsningen opsættes af Sitemorse Danmark til kunden. Service og sikkerhed Oppetid Sitemorse hoster løsningen samt relaterede komponenter og indhold

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 2 pr. 2. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup 1. kundelogin (telefonnummer): 2. Abonnement: Sæt kryds Plads på server Oprettelse Månedligt abonnement 500 MB 499,- 80,- 1 GB 499,- 100,- 2 GB 499,- 135,- 3 GB 499,- 165,-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Bestilling af remote backup

Bestilling af remote backup Bestilling af remote backup Plads på server Oprettelse Årsbackup Overvågning Pris/mdr. 10 GB 0,- 280,- 12 GB 0,- 305,- 14 GB 0,- 330,- 16 GB 0,- 350,- 18 GB 0,- 375,- 20 GB 0,- 400,- 25 GB 0,- 450,- 30

Læs mere

Spørgsmål fra tilbudsgivere

Spørgsmål fra tilbudsgivere Spørgsmål fra tilbudsgivere DAB har modtaget en række spørgsmål fra interesserede tilbudsgivere, der besvares som følger: Spørgsmål 1 Rammekontrakt side 5, første afsnit Tekstuddrag: Leverandøren har ansvar

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN

IT-KONSULENTAFTALE. mellem. Leverandøren NATURSTYRELSEN BILAG 4 Miljø- og Fødevareministeriet IT-KONSULENTAFTALE mellem Leverandøren og NATURSTYRELSEN OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTE-

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder

Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Bilag I.A Tilslutningsaftale Øvrige ikke-kommunale Kunder Rammeaftale 50.85 Brændstof og fyringsolie Delaftale 2 Levering af Brændstof og fyringsolie Indholdsfortegnelse 1. Øvrige ikke-kommunale Kunders

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse

Kravspecifikation af system til forbrugsafregning Bilag 1: Tidsplan Bilag 2:Funktionsbeskrivelse Indkøb af nyt forbrugsafregningssystem (den 1.september 2011) Syddjurs Spildevand A/S ønsker at indkøbe et nyt system til forbrugsafregning i efteråret 2011 til ibrugtagning inden udgangen af året. Fristen

Læs mere

Aftale om serverhosting

Aftale om serverhosting Version: 3.0125 - d. 25. januar 2013 Aftale om serverhosting mellem Kunde (Herefter kaldet kunden) Adresse Post og by CVR: xxxx xxxx Wannafind.dk A/S (Herefter kaldet leverandøren) Danmarksvej 26 8660

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING AF KONSULENTYDELSER Aftalegrundlag Enhver levering af konsulentassistance fra DFF-EDB vil ske i henhold til nærværende betingelser for levering af konsulentassistance.

Læs mere

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0

Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Unik Bolig 4 Opdateringskontrol 4.2.0 BOULEVARDEN 19E 7100 VEJLE LERSØ PARKALLE 101 2100 KØBENHAVN Ø TLF. 76 42 11 00 WWW.UNIK.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads

Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Bilag 2C ATP PC-arbejdsplads Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1. VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2. INDLEDNING... 3 2.1 STANDARD PC... 3 2.2 KONTORSTØTTE OG PRINT... 3 2.3 KOMMUNIKATION... 4 3. IT-ARBEJDSPLADS...

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere.

Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. Spørgsmål og svar vedrørende anskaffelse af Fleet Management System herunder installation af GPSloggere. 16.06.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til

Læs mere

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt

HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt HP Hardwaresupport Ombytning HP Customer Support Services på kontrakt En driftssikker og hurtig ombytningsservice og et økonomisk og praktisk alternativ til onsite reparation. HP tilbyder hurtig ombytning

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem

Rammekontrakt. Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software. mellem Rammekontrakt om Indkøb af Software Assurance og licenser til Oracle-software mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (i det følgende benævnt "Kunden") og [leverandør] [adresse] [postnummer/by]

Læs mere

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow

Rammeaftale. mellem. IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Rammeaftale mellem IM Soft og Foreningen af skoleledere ved tekniske skoler for levering af systemerne IMS Journal og IMS FakturaFlow Side 1 af 6 20. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens parter...3

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Server, storage og backup as a Service

Server, storage og backup as a Service Server, storage og backup as a Service Vi leverer server, storage og backup... Om din it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål om, hvorvidt

Læs mere

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Side 1 af 10 FORRETNINGS- & LEVERINGSBETINGELSER Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Betingelser for brugere

Betingelser for brugere Betingelser for brugere Betingelser for brug af HereYouGo for rejsebureauer der køber leads 1. Indgåelse Disse betingelser er gældende for brug af webportalen på hereyougo.dk mellem HereYouGo og rejsebureauet.

Læs mere