BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER // RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER // RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S"

Transkript

1 BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S

2 BRANCHEHÅNDBØGER KÆDER I DANSK DETAILHANDEL 2014 Kæder i dansk detailhandel 2014 giver dig en højaktuel orientering om markedet. Du får opdateret viden om 33 brancher og kædeprofiler af de 340 danske detailhandelskæder. Bogens indhold Branchehåndbogen indeholder en lang række nyttige oplysninger for dig, der gerne vil have overblik over branchernes udvikling eller kontakt til de danske detailhandelskæder: Brancheafsnit som beskriver branchen generelt samt kædernes udvikling i butiksantal og omsætning de seneste 5 år. Kædeprofiler med kædernes historie, butikkerne geografiske placering mv. Oversigter over hvilke kæder der har en hjemmeside, samt hvilke der har salg via nettet. Oversigter over hvilke udenlandske kæder der har butikker i Danmark, og hvilke danske kæder som har butikker i udlandet. Adressefortegnelse med adresser på kædernes hovedkontor samt brancheforeningerne. Hvem kan bruge bogen? Kæder i dansk detailhandel giver et aktuelt billede af kædernes omfang og betydning og er et godt værktøj for alle, som beskæftiger sig med dansk detailhandel: Grossister, fabrikanter, agenter og importører Kædechefer og butiksledere Handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med detailhandelsfag ved løssalg: DKK 1.945,- ved abonnement: DKK 1.745,- Udgivet: april 2014 Som tillæg til Kæder i dansk detailhandel 2014 kan der desuden rekvireres en Excel-fil med kædens stamoplysninger samt data på nøglepersoner som kædeansvarlig, adm. direktør, økonomiansvarlig og itansvarlig til DKK 1.100,- ex moms. SUPERMARKEDSHÅNDBOGEN 2014 Supermarkedshåndbogen, der udkommer en gang om året, giver en aktuel beskrivelse af markedet, konkurrenceforholdene og kædernes profiler i dagligvarebranchen. Bogen beskriver alle danske dagligvarebutikker, hvis årlige omsætning er 10 mio. kr. inkl. moms eller derover. Bogens indhold Udførlig analyse af markedet og dets udvikling beskrevet med nøgletal og grafik. Dybdegående beskrivelse af konkurrenceforholdene. Kædeprofiler og kort med butiksplaceringer. Oplandsprofiler for alle kæder med demografisk beskrivelse af oplandet. Butiksregister med detaljerede oplysninger om butikkerne opdelt efter tilhørsforhold. For hver butik er der ud over stamoplysningerne anført salgsareal, omsætning, antal kasser og sortiment. Fortegnelse over antallet af butikker, deres samlede omsætning samt antal indbyggere fordelt på regioner og kommuner. Hvem kan bruge bogen? Supermarkedshåndbogen henvender sig hovedsageligt til følgende målgrupper: Dagligvareleverandører food og nonfood Købmænd og butiksledere Grossister og kæder Handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med detailhandelsfag Elektronisk tillæg Som tillæg til Supermarkedshåndbogen kan du også købe butiksfortegnelsen i elektronisk form. For hver butik er anført butiksnavn, daglig leder, adresse, telefon, og kædetilhørsforhold. ved løssalg: DKK 1.745,- ved abonnement: DKK 1.545,- inkl. elektronisk butiksfortegnelse: DKK 4.290,- (ex. moms og forsendelse) Udgivet: juni 2014 KIOSKHÅNDBOGEN 2014 Den årlige publikation Kioskhåndbogen giver en aktuel orientering om markedet for nærbutikker dets udvikling, konkurrenceforholde og kæders profiler. Branchehåndbogen beskriver alle kiosker, tankstationer og dagligvarebutikker, hvis årlige omsætning er mindre end 10 mio kr. inkl. moms. Bogens indhold: Analyse af markedet og dets udvikling beskrevet med nøgletal og grafik. Dybtgående beskrivelse af konkurrenceforholdene. Kædeprofiler og kort med butiksplaceringer. Oplandsprofiler for alle kæder med demografisk beskrivelse af oplandet. Butiksregister med detaljerede oplysninger om nærbutikker, kiosker, benzinstationer og minimarkeder - opdelt efter tilhørsforhold. For hver butik er ud over stamoplysningerne anført salgsareal og omsætning. Fortegnelse over antallet af butikker, deres samlede omsætning samt antal indbyggere fordelt på regioner og kommuner. Hvem kan bruge bogen? Kioskhåndbogen henvender sig hovedsagligt mod følgende målgrupper: Dagligvareleverandører food og nonfood Købmænd og butiksledere Grossister og kæder Handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med detailhandelsfag Elektronisk tillæg I tillæg til Kioskhåndbogen kan du købe butiksfortegnelsen i elektronisk form. For hver nærbutik er anført butiksnavn, daglig leder, adresse, telefon, og kædetilhørsforhold. ved løssalg: DKK 1.745,- ved abonnement: DKK 1.545,- inkl. elektronisk butiksfortegnelse: DKK 4.290,- Udgivet: august 2014

3 DANSK DAGLIGVAREHANDELS 10-ÅRS STATISTIK Dansk dagligvarehandels 10-års statistik er den eneste af sin art i Danmark og giver et væld af oplysninger til brug for alle, der arbejder med dansk dagligvarehandel. Statistikkens indhold 10-års statistikken viser udviklingen i antallet af butikker, salgsareal og omsætning i forhold til følgende kriterier: Koncentration Urbanisering Regioner Betjeningsform Kædetilhørsforhold Udviklingen vises både absolut, indekseret og som andel, og der anvendes i vidt omfang diagrammer til at anskueliggøre forløbet. Statistikken baserer sig på Dansk Butiksregisters oplysninger om dansk dagligvarehandel. Tallene omfatter butikker i Dansk Butiksregister Kolonial fra 2003 til 2013 og Dansk Butiksregister Kiosk fra 2003 til Hvem kan bruge statistikken? Dansk Dagligvarehandels 10-års statistik er tænkt som et opslagsværk for salgs- og marketingansvarlige, der i forbindelse med fx den årlige strategiplanlægning ønsker at studere udviklingen over tid i dagligvaresektoren. ved løssalg: DKK 1.445,- ved abonnement: DKK 1.245,- Udgivet: januar 2014 DANSK DAGLIGVAREHANDEL PROGNOSE 2023 Prognosen belyser bl.a. hvordan den danske dagligvarebranche vil rammes af butikslukninger de kommende år, hvilke butiksformater der vil have vækst og det modsatte, samt hvilken udvikling vi kan forvente i omsætning og salgsarealer. Prognosens indhold Dansk dagligvarehandel Prognose 2023 giver dig: Trendunivers Samfundsmæssige rammebetingelser Specifikke branchemæssige forhold Best practice cases fra ind- og udland Prognoseresultater 2018 og 2023 Kolonialsektoren Kiosksektoren Hvem kan bruge prognosen? Prognoser udfærdiges ikke med henblik på at blive til virkelighed men vil osm regel fungere som igangsætter dels af overvejelser og dels af konkretet handlinger. Prognosens reelle værdi ligger derfor i dens evne til at provokere de forskellige parter med interesser i dagligvaresektoren en ved løssalg: DKK 2.023,- Udgivet: december 2013 DANSK DAGLIGVAREHANDEL - TABERE OG VINDERE Denne rapport følger op på Prognose 2023 rapporten. Hvor står vi nu? Hvem er taberne og vinderne? Hvilke konsekvenser fik lukkelovens bortfald? Hvad kommer e-handel til at betyde for dansk dagligvarehandel? Hvornår får vi for mange discountbutikker? en ved løssalg: DKK 999,- (ex. moms og forsendelse) Udgives: december 2014 Vi tegner et portræt af de 6 største aktører: Coop, Dansk Supermarked, Dagrofa, Reitan, Aldi og Lidl. På dette grundlag ajourføres Prognose 2023, baseret på de nyeste forudsætninger og forventninger. Denne rapport er derfor et godt supplement til selve Prognoserapporten samt vor 10 års-statistik.

4 Markedsandel i % 5til10 3til 5 1til 3 Kort 8 KEY ACCOUNT PORTRÆTTER - hvem er hvem Dansk Butiksregister Kolonialsektoren 2. kvartal 2014 Få et klart overblik over dagligvaremarkedet med vores Key Account Portrætter for kolonial- eller kiosksektoren. På baggrund af Dansk Butiksregister i geokodet form tilbyder vi en visuel rapport, der belyser butiksstrukturen og kædernes position på dagligvaremarkedet. Rapporten indeholder et Key Account Portræt for hver af kæderne og illustrerer ved hjælp af kort markedsandele samt butikkernes placering. Desuden vises udviklingen i antal butikker og markedsandele i øst, vest og hele landet i de seneste ti år. Portrætterne giver et godt geografisk overblik over butiksplaceringer og kædedominans. Det er dermed et værktøj, der kan anvendes til: - Målrettet indsats over for en specifik kæde - Oplæg til årsforhandlinger - Konkurrentovervågning - Strategisk planlægning - Præsentationer (kan leveres i PDF) kolonialsektoren: DKK 3.800,- kiosksektoren: DKK 3.800,- Fast abonnement pr. sektor, 4 kvartalsleveringer: DKK ,- Udgives: hvert kvartal HANDELSBALANCE DANMARK 2014 Handelsbalance Danmark er en udgivelse, der beskriver kommunernes omsætning og forbrugspotentiale fordelt på fem branchekategorier. Publikationens indhold: Omsætning fordelt på Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping opsummeret for hele landet. Forbrugspotentialet fordelt på Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping opsummeret for hele landet Handelsbalance-landkort, der viser handelsbalancen grafisk for hhv. Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping. Omsætning fordelt på Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping opsummeret for 98 kommuner. Forbrugspotentialet fordelt på Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping opsummeret for 98 kommuner. Handelsbalancen for Dagligvarer, Beklædning, Boligudstyr, Øvrige udvalgsvarer og Bil, båd og camping opsummeret for 98 kommuner. Antal indbyggere, indpendling og udpendling samt pendlerbalance for 98 kommuner. Fordeling af Cobra-segmenter i kommunen for 98 kommuner. Relevante metodebeskrivelser og begrebsafklaringer. Hvem kan bruge publikationen? Handelsbalance Danmark henvender sig til kommuner, city foreninger, butikscentre og detailhandelskæder, der har brug for et overblik over detailhandlen på kommuneniveau og viden om forbrugspotentialet. DKK 3.995,-(pdf) Medlemmer af Retail Institute Scandinavia modtager Handelsbalancen gratis Udgives: november 2014 Bemærk venligst at Handelsbalancen alene udgives i et digitalt format DANMARKS STØRSTE SHOPPINGCENTRE 2014 I samarbejde med ICP (Institut for Center-Planlægning) udgiver Retail Institute Scandinavia A/S hvert år branchehåndbogen Danmarks Største Shoppingcentre, som præsenterer de cirka 100 største shoppingcentre i Danmark. Bogens indhold En beskrivelse af hvert center samt oplandet hertil ved hjælp af demografiske data samt COBRAklassifikationer, som er en af de seneste nyheder inden for forbrugersegmentering. Informationer om centrenes ejere, butikker, besøgsantal, omsætning m.m. En generel beskrivelse af strukturudviklingen for shoppingcentre i Danmark Hvem kan bruge bogen? Danmarks største shoppingcentre 2014 henvender sig til dig, der har brug for et nemt og hurtigt overblik over trafikken i Danmarks shoppingcentre, der omsætningsmæssigt bliver stadigt vigtigere for den danske detailhandel og dens leverandører. ved løssalg: DKK 2.695,- ved abonnement: DKK 2.495,- Udgivet: maj 2014

5 Stockmann s Food Service Guide 2014 STOCKMANNS FOOD SERVICE GUIDE 2014 Stockmanns årlige Food Service Guide er en rapport, der belyser det danske marked for restauranter, catering, hoteller og beværtninger. ved løssalg: DKK 5.000,- Guidens indhold En belysning af strukturen i markedet En beskrivelse af markedets aktører med en virksomhedsbeskrivelse samt regnskabstal. En præsentation af kædedannelserne inden for både hotel- og restaurations branchen. Udgivet: december 2013 Hvem kan bruge guiden? Stockmanns Food Service Guide henvender sig til dig, der har brug for et overblik over udvikling og situation for det danske food service-marked: Leverandører til den danske foodservicebranche Restaurationer, cateringfirmaer, hoteller og beværtninger Uddannelsesinstitutioner inden for foodservicebranchen Publikationen er desuden som vidensbase et solidt grundlag for en eventuel beslutning om investering i food service-sektoren. TRENDPUBLIKATIONER Generation Y - oplevelse af og krav til den danske detailhandel GENERATION Y OPLEVELSE AF OG KRAV TIL DEN DANSKE DETAILHANDEL En forbrugeranalyse fra Retail Institute Scandinavia Retail Institute Scandinavia 1 Rapporten giver dig indsigt i generation Y som forbrugergruppe og dens krav og behov til detailhandlen. Generation Y (de årige) er en ny tids forbrugere i en ny virkelighed, som brands og butikker på godt og ondt må lære at kende. Rapporten er baseret på en forbrugeranalyse blandt et repræsentativt udsnit af den danske generation Y (onlinesurvey med respondenter) samt på Retail Institute Scandinavias omfattende erfaring med detailhandel og forbrugere samt tidligere analyse af forbrugeradfærd. Rapportens indhold: Rapporten forløber i tre dele: Generation Y-forbrugeren (generationens værdimæssige kendetegn, adfærd på digitale og sociale medier, præferencer i forhold til offline vs. online, forhold til brands og butikker samt krav til butikker og oplevelser) Detailhandelsstrategi til generation Y (cross channelstrategi samt cross channel-operationalisering) Generation Y-medarbejderen (detailhandelskarriere, ønsker og krav til den attraktive arbejdsplads, forventninger til den gode ledelse) Hvem kan bruge rapporten Generation Y - oplevelse af og krav til den danske detailhandel henvender sig til alle, der beskæftiger sig med detailhandel og forbrugeradfærd, fx: - Kædechefer og butiksledere - Detailhandelensbranchens leverandører - Reklame-, medie- og webbureauer - Handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med detailhandelsfag. for medlemmer DKK 495,- for ikke medlemmer DKK 2.495,- Udgivet: november 2013 (84 sider) Rapporten findes også for Norge med beskrivelse af den norske Geneartion Y s oplevelse af og krav til den norske detailhandel for medlemmer DKK 495,- for ikke medlemmer DKK 2.495,- Udgivet: august 2014

6 CROSS CHANNEL FORBRUGERNE PÅ TVÆRS De danske forbrugeres adfærd og forventninger på tværs af detailhandlens salgs-, service- og markedsføringskanaler Detailhandlens fremtidige vindere er dem, der formår at integrere de forskellige salgskanaler og møde kunderne på de forskellige platforme på en gennemtænkt måde. Strategien kaldes cross channel. I dansk regi har det imidlertid hidtil været sparsomt med viden omkring cross channel, navnlig fra forbrugernes perspektiv. Derfor igangsatte Retail Institute Scandinavia en større empirisk undersøgelse kvalitativ såvel som kvantitativ i efteråret 2012 for at afdække, hvordan de danske forbrugere går på tværs af kanaler, og i hvilken grad de forventer, at brands og butikker går med. Resultatet er analyserapporten: Cross Channel Forbrugerne på tværs, som giver en nuanceret indsigt i, hvilke behov de danske forbrugere har, hvilken adfærd de udøver før, under og efter køb på tværs af kanaler, samt hvilke forventninger der er blandt kunderne til detailhandlen i dag og fremadrettet. Der sondres i undersøgelsen mellem fem brancher dagligvarebranchen, modebranchen, møbelbranchen, forbrugerelektronikbranchen og byggemarkedsbranchen med henblik på ligeledes at belyse forskelle og ligheder i forbrugernes adfærd og forventninger inden for konkrete brancher. Analyserapportens indhold: En beskrivelse af udviklingen i den danske detailhandels kanaler En definition af Cross Channel International status på cross channel hvem er verdensmestre i cross channel, og hvilke cross channel-kapaciteter implementerer de mest avancerede detailkæder? Et unikt indblik i, hvordan danske forbrugere i forskellige faser af købet anvender forskellige kanaler, dvs. danskernes cross channel-adfærd anno Med afsæt i forbrugernes egne udsagn et bud på, hvilke cross channel-tiltag, der i den nærmeste fremtid er relevante for den danske detailhandel. Hvem kan bruge analyserapporten? Cross Channel Forbrugerne på tværs henvender sig til alle, der beskæftiger sig med detailhandel og forbrugeradfærd: Kædechefer og butiksledere Detailhandelsbranchens leverandører Handelsskoler og andre uddannelsesinstitutioner med detailhandelsfag ved løssalg for medlemmer: DKK 399,- ved løssalg for ikke-medlemmer: DKK 999,- Udgivet: december 2012 RETAIL INNOVATIONS - INNOVATIVE DETAILHANDELSKONCEPTER FRA HELE VERDEN Spar studieturen Du kan tage på studietur til Tokyo, London eller Barcelona for at opleve de mest spændende brands og butikker - eller du se og kan læse om dem i RETAIL INNOVATIONS, Retail Institute Scandinavias serie af innovative kædekoncepter og detailhandelstrends fra hele verden og et væld af brancher. De er alle indsamlet af Ebeltoft Group - Retail Institute Scandinavias globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale i detailhandel og forbrugeradfærd. Retail Innovations giver dig nøgleinformationer og billeder fra koncepter i alle brancher fra convenience til parfumerier og fra boghandlere til byggemarkeder. Fælles for dem alle er, at de giver nye ideer og udfordringer vanetænkningen med spændende og anderledes koncepter. Findes der noget bedre end at få øjnene op for nye og bedre måder at gøre tingene på? Disse trendpublikationer indeholder hver masser af internationale best practice-cases, der viser dig, hvordan andre nyfortolker en butik, en branche eller en bestemt måde at gøre tingene på. Konkrete eksempler på, hvordan innovation omsættes i praksis, kan nemlig give mod på også at stille spørgsmålstegn ved ens egen hverdag og evnen samt viljen til forandring, innovation og udvikling er netop altafgørende i dagens kontinuerligt foranderlige marked, hvor empowered og omnipotente forbrugere konstant er på jagt efter nyheder, inspiration og oplevelser. Så grib chancen for konkrete idéer til at tænke nyt og i sidste ende skabe en bedre forretning No. 4 (bog): DKK 499,- No. 3 (bog): DKK 499,- No. 2 (hæfte): DKK 399,- No. 1 (bog) (tilbud før DKK 995,-): DKK 399,- No. 1 (bog) udgivet: november 2011 No. 2 (hæfte) udgivet: november 2012 No. 3 (bog) udgivet: maj 2013 No. 4 (bog) udgivet: februar 2014 Mette Skovgaard Frich Maria Dahl Jørgensen RETAIL-RENÆSSANCE OM AT SKABE STÆRKE FYSISKE BUTIKKER I EN MULTICHANNEL-TID (2012) RETAIL- RENÆSSANCE Om at skabe stærke fysiske butikker i en multichannel-tid Gentænk og genopdag den fysiske butik Med udgivelsen af Retail-Renæssance sætter Retail Institute Scandinavia A/S fokus på den traditionelle detailhandel i form af de fysiske butikker, der i stigende grad trues af konkurrencen fra nethandel. Detailhandelsscenen har på bare få år ændret sig til et mulitchannel-landskab, hvor den fysiske butik kun er én ud af mange mulige salgskanaler, og forbrugerne kan i dag shoppe, når de vil, og hvor de vil. Det betyder, at den fysiske butik må gentænkes, så den ikke står tilbage som et fortidslevn, mens forbrugerne har travlt med at shoppe fra deres computere, ipads og smartphones. Retail-Renæssance viser, hvordan den fysiske butik bliver en stærk salgs- og inspirationskanal i multichannellandskabet. En af bogens vigtigste pointer er, at fysiske butikker ikke skal konkurrere mod e-butikkerne på e-butikkernes vilkår, men skærpe deres eget potentiale i et samspil med onlineverdenen. Samtidig har den fysiske butik en særlig mulighed for at iscenesætte brandets værdier og produkterne på en oplevelsesorienteret og autentisk måde. Bogen indeholder masser af inspiration, redskaber og et væld af cases og løsninger, som viser, hvordan strategierne kan omsættes til konkrete detailhandelskoncepter. ved løssalg: DKK 399,- Udgivet: maj 2012

7 BESTILLING Du kan bestille via vores hjemmeside: Klik ind på: -> Stockmann -> Bestilling Du kan også bestille på følgende OM OS - VIDEN, VÆRDI OG VÆKST Retail Institute Scandinavia A/S, er et konsulent- og videnshus med fokus på detailhandel og forbrugeradfærd. Vi hjælper vores kunder til vækst gennem viden, indsigt og erfaring. Hos Retail Institute Scandinavia A/S kender vi udfordringerne på den nordiske såvel som den globale detailhandelsscene. Forbrugerne er nomader og forlanger konstant nyheder, inspiration, oplevelse, convenience og fair priser. Kun ved at opfylde de krav er butikken i stand til at øge eller blot fastholde sin tiltrækningskraft over for kunderne. Retail Institute Scandinavia A/S har erfaringen og kompetencen til at hjælpe kæderne til at møde udfordringerne fra kunderne, konjunkturer og kæder. Vores drivkraft er de resultater, vi skaber i samarbejde med vores kunder. Vi tænker i vækst og værdiforøgelse i alle løsninger og ydelser. Vi sikrer succes for vores kunder gennem et tæt, åbent og naturligvis fortroligt samarbejde med forståelse for vores partneres position og strategi.

8 BESØGS- OG POSTADRESSE: RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S VALLENSBÆKVEJ 63 DK VALLENSBÆK BESØGSADRESSE: RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S SCT. CLEMENS TORV 15, 3. DK AARHUS C TLF: RETAILINSTITUTE.DK

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER

BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER BRANCHEHÅNDBØGER OG -RAPPORTER RETAIL INSTITUTE SCANDINAVIA A/S BRANCHEHÅNDBØGER KÆDER I DANSK DETAILHANDEL 2012 Kæder i dansk detailhandel 2012 giver dig en højaktuel orientering om markedet. Du får opdateret

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

GFK CONSUMER EXPERIENCES

GFK CONSUMER EXPERIENCES GFK CONSUMER EXPERIENCES Camilla Vinther Senior konsulent, GfK Consumer Experiences 1 Introduktion til GfK Panelet GfK Panel Services har 3000 husholdninger i panelet som hver uge indrapporterer deres

Læs mere

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik

Solrød Center. Konsekvenser af etablering af discountbutik Solrød Center Konsekvenser af etablering af discountbutik Juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Solrød kommune 10 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Solrød

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

Forbruge går på tværs går du med?

Forbruge går på tværs går du med? PROGRAM Forbruge går på tværs går du med? rne PROGRAM 10.00 Ankomst m/ formiddagskaffe 10.30 Velkommen v/ Henning Bahr, CEO, Retail Institute Scandinavia 10.40 Vind eller forsvind 10 bud på den nødvendige

Læs mere

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi

Århus kommune. Analysegrundlag til planstrategi Århus kommune Analysegrundlag til planstrategi August 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og konklusion 3 2. Detailhandelen i Århus kommune 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold i Århus kommune 14 4.

Læs mere

Odense 12. juni 2015

Odense 12. juni 2015 Louise Tarp Odense 12. juni 2015 Eksempler kommuner og ministerier Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Rødovre Kommune Brøndby Kommune Aalborg Kommune Aarhus Kommune Odense

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE

FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE AF SUSANNE JUHL FRA GROSSIST TIL SUCCESFULDT BRANDHOUSE Som en af Skandinaviens største spillere på grossistmarkedet for isenkram, og med flotte væksttal år efter år, er der masser af luft til tanker om

Læs mere

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X

Nr. Virksomhed Engroshandel Detailhandel Servicevirksom hed X X Kapitel 8 Udviklingen i salgs- og servicesektoren Handelsvirksomheder og servicevirksomheder Opgave 8.1 1. Hvilke virksomheder er engroshandelsvirksomheder? + 2. Hvilke er detailforretninger? + 3. Og hvilke

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

Nye oplevelser i detailhandlen

Nye oplevelser i detailhandlen Handelskonferencen 2011: Smartere kjededrift Endrede forbrugerpreferencer, trender og konseptuelle udfordinger: Nye oplevelser i detailhandlen ved Henning Bahr, adm. direktør Et medlemskab af Retail Institute

Læs mere

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17

INDHOLD. Befolkning 5. Pendling 7. Indkomst 9. Beskæftigelse 11. Erhverv 13. Uddannelse 17 & tal trends 2013 INDHOLD Befolkning 5 Pendling 7 Indkomst 9 Beskæftigelse 11 Erhverv 13 Uddannelse 17 Stigende indbyggertal og salg af byggegrunde Holstebro Kommune er i positiv udvikling på mange områder.

Læs mere

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst

Customer Success Story. webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst Customer Success Story webcrm banede vejen for nyt smykkemærkes etablering og vækst CRM BANEDE VEJEN FOR SUCCESFULD ETABLERING Den danske smykkedesigner SPIASPIA havde en vision om at trænge ind på det

Læs mere

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1:

Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Begreb Anvendte definitioner Bemærkninger Butik Definition 1: Butiksbegrebet omfatter salgsog udleveringsteder, herunder selv-stændige boder og stadepladser Definition 2: En butik er et sted, hvorfra der

Læs mere

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested

Halsnæs Kommune. Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Halsnæs Kommune Vurderinger og konsekvenser af ny dagligvarebutik på Høje Tøpholm i Hundested Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen i markedsområdet

Læs mere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere

Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Sådan vindes kampen om fremtidens forbrugere Onsdag 27. april 2016 i Tivoli Congress Center, København Bliv klogere på fremtidens krav til service, tilgængelighed og kommunikation, som vil være nøglen

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen

Odense Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen Odense Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenserne ved udvidelser af detailhandelen August 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Odense 23 3. Befolknings-

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Brugerkontekstuelle analyser

Brugerkontekstuelle analyser Brugerkontekstuelle analyser SMP Analyse og Model Da vi skal udvikle en app, forudsætter det at vi fastlægger vores konsumentenheder til at skulle have en Smartphone. Derudover er appen rettet mod en bestemt

Læs mere

Årsager til e-handel Trusler og muligheder Fremtiden for e-handel Det kommende marked Optimering af varegrupper Målgrupper og handlinger

Årsager til e-handel Trusler og muligheder Fremtiden for e-handel Det kommende marked Optimering af varegrupper Målgrupper og handlinger OPGAVER 59 E-HANDEL Årsager til e-handel 1. Hvorfor bør den traditionelle detailhandler eller handelsvirksomhed overveje at begynde på e-handel? a. Hvad taler eksempelvis imod? Trusler og muligheder 2.

Læs mere

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen DANSK ERHVERV Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen værdikædeindsats og fokus på efterspørgsel Affald Producenter

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016

Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus. Skanderborg 13. april 2016 Turisme i Business Region Aarhus + Gæsteservice i Aarhus Skanderborg 13. april 2016 Agenda Baggrund Status Gæsteservice i Aarhus Baggrund Kommunerne iværksatte i 2014 en proces i regi af Business Region

Læs mere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere

Distributionskanal. Detaillist (f.eks. SuperBest) Rynkeby A/S producent af juice. Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Forbrugere Distributionskanal Rynkeby A/S producent af juice Grossist af dagligvarer (f.eks. Dagrofa) Detaillist (f.eks. SuperBest) Forbrugere Fig. 22.1 Distributionskanal for Rynkeby juice. Distribution Distribution

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen.

BROCHURE 2016. CykelSportMessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter. www.cykelsportmessen. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning BROCHURE 2016 www.cykelsportmessen.dk BLIV UDSTILLER PÅ SKANDINAVIENS STØRSTE CYKEL- OG TRIATLONMESSE ØST - 12.-13. november Roskilde Kongrescenter 26.-27. november -

Læs mere

Økologisk Markedsnotat

Økologisk Markedsnotat Økologisk Markedsnotat Juni 2014 [Skriv her] Silkeborgvej 260-8230 Åbyhøj - www.okologi.dk - 87 32 27 00 Indholdsfortegnelse Udviklingen i det økologiske marked... 3 Den økologiske markedsandel for 23

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Rødovre, den 2. september 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Reitan Ejendomsudvikling A/S har bedt Institut for Center-Planlægning (ICP) om at uddybe Notat af 24. juli 2013

Læs mere

Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist

Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist Overvejelser ved valg af grossist og detailhandel Grossist Detailhandel Har grossisten et solidt og geografisk bredt net af butikker som kunder? Passer vore varer ind i grossistens sortiment (pris, kvalitet,

Læs mere

Julehandlens betydning for detailhandlen

Julehandlens betydning for detailhandlen 18. december 2 Julehandlens betydning for detailhandlen Af Michael Drescher og Søren Kühl Andersen Julehandlen er i fuld gang, og for flere brancher er julehandlen den vigtigste periode i løbet af året.

Læs mere

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev

Innovater A/S. Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev Innovater A/S Omsætningsvurdering af to dagligvarebutikker i Haderslev 23. maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omsætningsmuligheder for to dagligvarebutikker i Haderslev 3 2. Dagligvarehandelen i den nordlige

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT MAJ 2015 Økologisk Landsforening Silkeborgvej 260 8230 Åbyhøj okologi.dk 87 32 27 00 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe

Læs mere

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet

Tendenser inden for e-handel i Norden 2015. Sådan handler vi på nettet Tendenser inden for e-handel i Norden 2015 Sådan handler vi på nettet 1 3 4 5 6-8 Anna Borg Enkelhed er enkelt eller hvad? Resumé af rapporten Fakta Sverige, Danmark, Finland & Norge Stærk nethandel i

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel

DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING. Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel DANSK E-HANDEL NYE TIDER, NYE STRATEGIER TRANSPORTØKONOMISK FORENING Niels Ralund, adm. direktør FDIH, Foreningen for Dansk Internethandel Agenda Hvem er Niels Ralund Kort om FDIH E-handel i Danmark FDIH

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Digital forretning med succes

Digital forretning med succes Digital forretning med succes 5. september 2013 Agenda 9.05: e-commerce skal være en del af forretningsstrategien. Oplæg ved Per Rasmussen, bestyrelsesformand for FDIH (brancheforeningen for dansk e-handel)

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park

Køge Kommune. Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Køge Kommune Vurdering af de detailhandelsmæssige konsekvenser ved etablering af et varehus i Køge Park Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3.

Læs mere

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen

Værløse Bymidte. Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen Værløse Bymidte Konsekvensanalyse og udvikling af detailhandelen September 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udvikling af detailhandelen i Værløse 3 2. Detailhandelen i Værløse 18 3. Nuværende og fremtidig konkurrencesituation

Læs mere

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011

Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Dagligvaremarkedet Konkurrence og forbrugeranalyse 06/2011 Juni 2011 DAGLIGVAREMARKEDET KAPITEL 1 Dagligvaremarkedet Juni 2011 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.:

Læs mere

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud

crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud crosschannel-strategier til brug i markedsføringen af digitale tilbud v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent og ekspert i trends og forbrugeradfærd vi starter med forbrugeren inspiration og ideer?

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 Status, muligheder og udfordringer i MODE- OG TEKSTILBRANCHEN DANSK MODE & TEXTILS VISION DM&T skal være mode- og tekstilbranchens eget og foretrukne videncenter,

Læs mere

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund

Frederikssund Kommune. Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Frederikssund Kommune Konsekvenser for detailhandelen ved etablering af nyt butikscenter i Frederikssund Februar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Tendenser på detailhandelsområdet

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Supermarkeds Håndbogen 2013

Supermarkeds Håndbogen 2013 Supermarkeds Håndbogen 2013 Udgivet af Retail Institute Scandinavia A/S, Vallensbækvej 63, 2625 Vallensbæk Tlf.: 70 23 30 10 fax: 59 36 50 56 E-mail: retail@retail-institute-scandinavia.dk www.retail-institute-scandinavia.dk

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl

MOOLA - sundhed for krop & sjæl. Velkommen til MOOLA. Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl MOOLA - sundhed for krop & sjæl Velkommen til MOOLA Information og inspiration til en sund krop, et balanceret sind og en smuk sjæl sundhed for krop & sjæl Information og inspiration til en sund krop,

Læs mere

T

T Børsen 1217 København K www.danskerhverv.dk info@danskerhverv.dk T. + 45 3374 6000 Notat Ny analyse om omnichannel Af: Matthias Lumby Vesterdal, politisk konsulent En stor del af danskernes indkøbsrejser

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET!

DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET! DET NYE VÆKSTMARKED BEDSTEFORÆLDREKØB TIL BØRNEBØRN BLIV FIRST MOVER OG FÅ DANMARKS FØRSTE ANALYSE AF BEDSTEFORÆLDREMARKEDET! GRAND ECONOMY 2 3 Grandparents will yearly spend approximately 52.000.000.000

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse

MINERVA Snap*Shot. Indholdsfortegnelse MINERVA Snap*Shot Indholdsfortegnelse Om MINERVA Snap*Shot...3 MINERVA Snap*Shot livsstilssegmenter... 4 Det blå segment... 5 Det grønne segment... 5 Det rosa segment... 6 Det violette segment... 6 MINERVA

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering

Allerød Kommune. Konsekvensanalyse af varehusetablering Allerød Kommune Konsekvensanalyse af varehusetablering på Posthus-grunden August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser af varehusetablering 3 2. Detailhandelen i Allerød Kommune 11 3. Befolknings- og

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

DANMARKS STØRSTE RETAIL KONFERENCE

DANMARKS STØRSTE RETAIL KONFERENCE PEJ GRUPPEN AFHOLDER DANMARKS STØRSTE RETAIL KONFERENCE KUN 150 PLADSER! HERNING 3. JUNI 2014 PÅ KUNSTMUSEET HEART Oplev et stjernespækket program med nogle af dansk detailhandels topfolk samt en række

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

L Æ R I N G S H I S T O R I E

L Æ R I N G S H I S T O R I E LÆRINGS HISTORIE LÆRINGS HISTORIE Kom godt i gang Før I går i gang med at arbejde med dokumentationsmetoderne, er det vigtigt, at I læser folderen Kom godt i gang med værktøjskassen. I folderen gives en

Læs mere

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

REMA 1000 ved Strib Landevej 75. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik REMA 1000 ved Strib Landevej 75 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik September 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 7 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen låst MARTS 2016 Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen Årsrapport 2015 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT

ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT ØKOLOGISK MARKEDSNOTAT 2016 INDHOLD»» Udviklingen i det økologiske marked 4»» Den økologiske markedsandel pr. varegruppe 6»» Den økologiske omsætning 8»» Salget fordelt på salgskanaler 12»» Salget fordelt

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt

Indhold. Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del Bilag 245 Offentligt Indhold Executive summary... 2 1.0 Konklusioner og anbefalinger... 3 1.1 Indledning... 4 2.0 Kontekst... 4 2.1 Grænsehandlen udgør kun 4% af danskernes

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG

VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG VIRKSOMHEDSPROFIL EN MERE EFFEKTIV HVERDAG Gennem vores markedsviden og indsigt i den enkelte kundes behov, implementerer vi løsninger, der sikrer en mere effektiv forretning SELSKABET, FIRMAET & PARTNEREN

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup

Taastrup, Kuldysssen. Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup Taastrup, Kuldysssen Konsekvensvurderinger af etablering af Lidl-dagligvarebutik i Taastrup November 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konsekvenser ved etablering af en Lidl dagligvarebutik ved Kuldyssen i Taastrup

Læs mere

Undervisning og AV Synlighed og Information

Undervisning og AV Synlighed og Information Undervisning og AV Synlighed og Information AKTIV LÆRING Når læring, bevægelse og tekno Aktiv Læring er EXAKTs online portal, som forener leg, læring og bevægelse. Tag børnene med på en stafet efter eget

Læs mere