Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord"

Transkript

1 Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca elever sin gang på skolen, som er centralt placeret både geografisk og kulturelt i uddannelsesbilledet i Silkeborg. Praktikcenter Silkeborg har eksisteret siden december 2011, hvor Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) startede skolepraktik inden for kontor med specialet administration. Primo 2014 er der indgået en samarbejdsaftale med Tradium i Randers vedrørende udlægning af specialet kontor generel. Fra august 2015 blev Praktikcenter Silkeborg udvidet med skolepraktik inden for detail efter indgåelse af en samarbejdsaftale med Mercantec i Viborg vedrørende udlægning af detailuddannelsen, specialet salgsassistent. Hans Justesen Vicedirektør Viggo Thinggaard Bestyrelsesformand Kontor 1

2 Indhold Forord Forretningsplan Geografisk beliggenhed Beliggenhed Lokaleforhold Undervisningsfaciliteter Undervisningsplan uddannelsesplan Praktikpladsopsøgning og -formidling Indsats over for elever Indsats over for virksomheder Interessentanalyse Samarbejdsaftaler med forskellige interessenter Aftaler med det lokale erhvervsliv Sammenhæng med AMU Økonomistyring Økonomistyringens formål og hovedopgaver Økonomistyringens organisering Kvalitetssystem Kvalitetssikring af skolepraktikken Statistik for kontor Fakta

3 1.0 Forretningsplan 1.1 Geografisk beliggenhed Praktikcenter Silkeborg Kontor ligger i Silkeborg Midtby i bygninger tilhørende Silkeborg Business College. SBC ligger midtbyen tæt ved alle offentlige transportmidler. Praktikcentrets nuværende nærområde dækker primært Silkeborg kommune med et samlet befolkningstal på ca mennesker. Udover elever fra Silkeborg Kommune trækker praktikcentret også elever fra nabokommunerne, da praktikcenteret er placeret i midtbyen centralt for både busser og tog. 1.2 Beliggenhed Praktikcenter Silkeborg Kontor er placeret i bygning B på SBC, Bindslevs Plads 1, 8600 Silkeborg. 1.3 Lokaleforhold I praktikcenteret er der et selvstændigt kontormiljø, der adskiller sig tydeligt fra skolens generelle undervisningsmiljø. Der er indrettet en moderne simuleret virksomhed med kontorlandskab, reception og tilhørende mødelokale. Der er tale om en selvstændig afdeling med egen indgang, som udefrakommende henvendelser benytter sig af. Her bliver man modtaget i receptionen og vist hen til den person, man ønsker at blive betjent af. 1.4 Undervisningsfaciliteter Praktikcenter Silkeborg Kontor råder over alle de nødvendige faciliteter for at kunne gennemføre skolepraktik inden for kontoruddannelsen med specialer. Således er undervisningsfaciliteterne indrettet som et kontorlandskab. I forbindelse med mødelokalerne finder der løbende en teknologisk udbygning af konferencefaciliteterne sted f.eks. med elektroniske tavler, video og mulighed for at arbejde i et call-center. Eleverne i Praktikcenter Silkeborg Kontor får derigennem også arbejdet med mødeplanlægning/-ledelse, referatskrivning samt gennemførelse og evaluering heraf. Undervisningsfaciliteterne understøtter på alle måder et fagligt bæredygtigt og kvalitativt forsvarligt uddannelsesmiljø. Således arbejder vores elever i åbne kontorlandskaber, hvor gæster, elever og andre interessenter bydes velkommen til Praktikcenter Silkeborg Kontor i receptionen, der er bemandet af en receptionist. Den måde, lokalerne er indrettet på, understøtter et kontor-arbejdsmiljø med den arbejdspladskultur, der knytter sig til kontorarbejde. Praktikcenter Silkeborg Kontor har mulighed for at huse op til 35 skolepraktikelever. I tilfælde af flere elever i skolepraktikken vil der være mulighed for udvidelse i umiddelbar forlængelse af de nuværende lokaler til skolepraktikken. 1.5 Undervisningsplan uddannelsesplan Hver enkelt elev, som er tilknyttet Praktikcenter Silkeborg Kontor, har en uddannelses/oplæringsansvarlig = praktikvejlederne. Disse planlægger sammen med eleven forhold, der vedrører elevens samlede uddannelsesplan. Fire gange årligt gennemføres medarbejdersamtaler mellem elev og praktikvejleder, hvor uddannelsesplanen ajourføres, og elevens uddannelsesmål evalueres. Praktikcenteret benytter sig at SIMU-center Åbenrås koncept for kontor, hvor hver virksomhed har fire afdelinger: personaleafdeling, økonomi, indkøb og salg. Personale: Økonomi: Personaleafdelingen arbejder med opgaver såsom udarbejdelse af mødereferater, lønsedler, personaleblade og kvartalsberetninger. Økonomiafdelingens opgaver omfatter debitor-/kreditorbogholderi, afstemning af konti, budgetlægning og udarbejdelse af regnskaber. 3

4 Indkøb: Salg: Indkøbsafdelingens funktioner indebærer varebestilling, leverandørpleje, lagerstatus og arkivering. Salgsafdelingen indeholder opgaver som afsendelse af tilbud, ordrebekræftelser og fakturaer, vareekspeditioner samt udarbejdelse af kataloger og sæsontilbud. Der gennemføres en rotationsordning, hvilket betyder, at alle elever kommer rundt i alle fire afdelinger efter en nøje fastlagt uddannelsesplan. Alle nye elever placeres i forskellige afdelinger, således at en gammel elev hjælper med oplæringen af den nye elev. Følgende vil som udgangspunkt være en generel uddannelsesplan for en elev, der begynder i praktikcenteret: Introduktionsdag med gennemgang af personalehåndbog, gennemgang af praktikplaner, underskrivelse af optagelsesaftale, skoleaftale og eventuelt besøg fra en faglig organisation Anvisning af arbejdsplads i én af de to simulerede virksomheder. Her kan der være tale om en plads i enten salgsafdelingen, indkøbsafdelingen, personaleafdelingen eller økonomiafdelingen. Eleven skal oplæres i alle funktioner. Dette sikres ved rotation samt ovennævnte opfølgningssamtaler, hvor praktikplanen bliver gennemgået Undervejs i forløbet deltager eleven i de obligatoriske skoleophold, de valgte valgfrie specialefag samt eventuelle påbygningsfag Når en elev opnår en aftale om et restlæreforhold eller en delaftale, inddrages den tilknyttede erhvervskonsulent tillige i det videre arbejde. 1.6 Praktikpladsopsøgning og -formidling Skolens erhvervskonsulenter arbejder fortløbende på at besøge allerede godkendte virksomheder og nye virksomheder med henblik på at skaffe flere uddannelsesaftaler til vores elever. Desuden er arbejdet med at få virksomheder, som er godkendt til at have elever, men som de senere år ikke har genbesat ledige elevpladser, intensiveret ligeledes med henblik på at udnytte byens praktikpladspotentiale. Der udarbejdes løbende planer for besøg hos potentielle virksomheder, som er klar til at indgå uddannelsesaftaler med vores elever. Nedenstående link indeholder måltal for det opsøgende arbejde oplyst i skolens Handlingsplan for 2016: Det er fremadrettet et ønske, at Teknisk Skole Silkeborg, Learnmark Horsens og SBC vil koordinere indsatsen i forhold til det opsøgende praktikpladsarbejde. Desuden styrkes også samarbejdet med PIU (Praktik I Udlandet) med henblik på at finde praktikpladser i udlandet. Det bidrager til optimering af det opsøgende arbejde. En målrettet indsats for at skaffe så mange uddannelsesaftaler som muligt kræver, at der arbejdes på to fronter en rettet mod eleverne og deres viden og parathed og en rettet mod virksomhederne og deres lyst til og mulighed for at tage elever. Desuden vil samarbejdet med PIU blive styrket med henblik på at finde praktikpladser i udlandet Indsats over for elever Grundforløb Erhvervsfaget praktikpladssøgning gennemføres i samarbejde mellem faglærerene og erhvervskonsulenterne. Fagets timer er fordelt over grundforløbet, og de første timer ligger helt i starten af 4

5 uddannelsen. Dette sikrer, at eleverne allerede her sætter fokus på at finde en læreplads. På den måde får eleverne tidligt sat ansigt på erhvervskonsulenterne, som formidler kontakten til virksomhederne. Faget fokuserer på at gøre eleven klar til at blive aktivt praktikpladssøgende. De kommer til at kende deres egne kompetencer, bliver klædt på til en mundtlig samtale, kan udarbejde en skriftlig ansøgning, kender eget uddannelsesvalg og konsekvensen deraf. I løbet af de sidste 14 dage af grundforløbet afholdes et informationsmøde for alle de elever, som forventes at afslutte grundforløbet. Formålet med informationsmødet er at informere eleverne om deres mulighed for praktik i Praktikcenter Silkeborg Detail, således at eleverne kan takke ja eller nej til den mulighed. Endelig afsluttes mødet med en EMMA-samtale, hvor det vurderes om elever, der ønsker praktik i praktikcentret, også lever op til kravene om Egnethed, faglig Mobilitet, geografisk Mobilitet og Aktivt søgende (EMMA). Hovedforløb Elever, som optages i skolepraktik eller elever, som står som søgende får hjælp af elevservicecenteret til at søge praktikpladser. Dels har centret qua deres opsøgende arbejde kontakter til relevante virksomheder, dels kan centret hjælpe og vejlede i forhold til selve ansøgningsprocessen. For elever i skolepraktik foretages der løbende en egnethedsvurdering i samarbejde med praktikvejlederne Indsats over for virksomheder I sin nuværende form opererer erhvervskonsulenterne primært i Silkeborg området. I dette geografiske område er der stor vilje til vækst, idet Silkeborg Kommune ønsker at skabe 3000 nye arbejdspladser inden I perioden er der tilflyttet 932 nye virksomheder. Virksomhederne fordeler sig over mange forskellige brancher og områdets virksomhedsstruktur består af mange små virksomheder, enkelte mellemstore og få store virksomheder. Elevservicecenteret fungerer som én indgang for virksomhederne til hjælp, råd og vejledning i forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftaler. Erhvervskonsulenterne, som er en del af elevservicecenteret, er opsøgende med det formål at motivere flere virksomheder til at tage elever. Det kan være virksomheder, der ikke tidligere har haft elever eller virksomheder, der kan motiveres til at tage flere elever. Hvis en virksomhed ønsker at blive godkendt til at tage elever, så assisterer Elevservicecenteret. Ligeledes hjælper centret med at udfylde papirer og supporterer, når der skal søges bonus og præmie. Vigtigst af alt hjælper Elevservicecenteret med at skabe kontakten mellem potentielle elever og virksomheder. Dette sker på baggrund af centrets kendskab til både virksomhed og elev. Planlægningen af det opsøgende arbejde struktureres efter virksomhedens status. Virksomheder, der tager elever Praktikcentret er virksomhedernes ene indgang til at få en elev. Praktikcentret er løbende i kontakt med disse virksomheder. Målet er at øge virksomhedernes tilfredshed, så de fortsætter med at tage elever og allerhelst øger antallet af elever Virksomheder, der er godkendt, men ikke udnytter godkendelsen Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til de virksomheder, som ikke udnytter deres godkendelse. Målet er at skabe flere praktikpladser. Indsatsen planlægges efter eventuelle sæsoner i uddannelsen, fx hvornår branchen typisk tager elever eller hvornår eleverne færdiggør grundforløbet Virksomheder, der ikke er godkendt Praktikcentret har mindst én gang årligt kontakt til relevante virksomheder, som ikke er godkendt til at tage elever. Målet er at udvide den virksomhedsbank, som centret kan trække på, når der skal findes elevpladser eller laves skoleaftaler med eleverne Ny-tilflyttede virksomheder Erhvervskonsulenterne kontakter disse virksomheder mhp. at byde velkommen til Silkeborg og præsentere Silkeborg Business College som en kommende samarbejdspartner 1.7 Interessentanalyse Praktikcentrets primære målgrupper vil være: 5

6 Elever, som ikke har en uddannelsesaftale og elever med aftale, som ikke omfatter hele uddannelsen Elevservicecentret hjælper elever med at finde en læreplads. Dels ved at gøre dem klar til og bevidst, om hvordan man søger. Dels ved at være bindeled mellem virksomheder og elever, dvs. matcher elever og virksomheder. Virksomheder, der tager elever For virksomhederne fungerer Elevservicecentret som én indgang til at få en elev. Virksomhederne kan kontakte Elevservicecentret, som vejleder og hjælper med indgåelse af aftaler og evt. med at søge præmie og bonus. Virksomheder, der er godkendt, men ikke udnytter godkendelsen Elevservicecentret har mindst én gang årligt kontakt til de virksomheder, som ikke udnytter deres godkendelse. Målet er at skabe flere praktikpladser. Virksomheder, der ikke er godkendt Elevservicecentret har mindst én gang årligt kontakt til relevante virksomheder, som ikke er godkendte til at tage elever. Målet er at udvide den virksomhedsbank, som centret kan trække på, når der skal findes elevpladser eller laves skoleaftaler med eleverne. Andre erhvervsskoler Skoler, som ikke er godkendt som praktikcentre Skoler, som modtager SBC-elever i deres praktikcentre Skoler, som underviser SBC-elever på hovedforløbet Derudover har praktikcentret følgende interessenter: Medarbejdere i Praktikcentret Praktikvejledere, konsulenter og administrative medarbejdere udgør Praktikcentret. Det er vigtigt for Praktikcentret succes at disse medarbejdere har et tydeligt billede af centret formål, strategi og værdier Praktikcenterudvalg SBC s lokale uddannelsesudvalg fungerer som praktikcenterudvalg. Udvalget refererer til skolens bestyrelse, og dets medlemmer og sammensætning kan ses på skolens hjemmeside: Det Lokale uddannelsesudvalg (LUU) skal rådgive og vejlede praktikcentret. LUU har fingeren på pulsen i forhold til deres respektive brancher. Dels ved de, hvad der er behov for i branchen. Dels er de en vigtig spiller i forhold til at gøre skolepraktikken så virkelighedsnær som mulig, da LUU sætter rammerne for, hvilket arbejde SKP-eleverne må udføre. Når der er spørgsmål af uddannelsesmæssig og faglig karakter, forelægges disse på møderne med det lokale uddannelsesudvalg. Hvis der er spørgsmål af uopsættelig karakter, indkaldes LUU ekstraordinært. Skulle der være sager, der ligger uden for medlemmernes videns kompetence, rettes der henvendelse til Uddannelsesnævnet eller UVM Medarbejdere på egen skole og samarbejdsskolerne Mange medarbejdere især undervisere på grund- og hovedforløb vil komme i kontakt med praktikcentret. Derfor er det vigtigt, at forventningerne er afstemt og dialogen er god. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Praktikcentret har tæt kontakt til UU og udveksler erfaringer omkring jobåbninger og praktikpladser. Dette optimerer både UU og praktikcentrets mulighed for at vejlede de unge til fag med uddannelses- og jobmuligheder. Jobcentrene Ligesom med UU er der en hyppig og givtig dialog mellem jobcentre og praktikcenter. Kommuner Kommunen er en vigtig spiller i områdets vækstplaner Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg 6

7 Ligesom kommunerne er både Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg vigtige spillere i området vækstplaner. Praktikcentret er medlem for at kunne understøtte den ønskede udvikling ved at sikre faglærte kvalifikationer Lokale beskæftigelsesråd (LBR) Praktikcentret samarbejder med det lokale beskæftigelsesråd, der ligesom Erhverv Silkeborg og Handel Silkeborg er interesseret i, at udbuddet og kvalifikationerne på arbejdsmarkedet matcher behovene. 1.8 Samarbejdsaftaler med forskellige interessenter Praktikcenter Silkeborg på SBC har en hensigtserklæring om at ville indgå samarbejde med de skoler, der måtte være interesserede i det. Der er allerede indgået flere samarbejdsaftaler omkring Praktikcenter Silkeborg: 1. Siden januar 2012 har der været indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg og SBC. Aftalen bygger på følgende: udvikling og brug af samme kvalitetskoncept fælles uddannelsesforløb for praktikvejledere samarbejde om fælles opsøgende arbejde fra 2018 indtænkes der en aftale med Teknisk Skole Silkeborg, således at nærværende praktikcenter inden for handelsuddannelsen med specialer placeres i Teknisk Skole Silkeborgs fagcenter for at varetage relevante opgaver i forhold til administration, lagerstyring m.m 2. Ledersamarbejde om fælles tiltag med Fagcenter Silkeborg (Teknisk Skole Silkeborg). Praktikcenter Silkeborg har et strategisk og driftsmæssigt samarbejde med praktikcentrene på Learnmark Horsens og Teknisk Skole Silkeborg. Samarbejdet består af: udvikling af Praktikcentrene kvalitetssikring og benchmarking udveksling af elever og sikring af, at eleverne kan gennemføre den ønskede uddannelse inden for en geografisk rimelig afstand fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører for at sikre en ensartet kvalitet i undervisningen udviklingsprojekter til gensidig inspiration kvalitetsforbedring I samarbejde med Erhvervsskolerne: Mercantec, Viborg, Tradium, Randers, Skanderborg Odder Center for uddannelse, Learnmark Horsens og Århus Business College er der aftalt et forpligtende samarbejde i forbindelse med oprettelsen af Praktikcentre inden for det merkantile område (kontor, handel, detailhandel). Samarbejdet består af: udvikling, kvalitetssikring og benchmarking, udveksling af elever og en fælles kompetenceudvikling af vejledere/instruktører. En videreførelse af det samarbejde der siden 2010 har fundet sted mellem ErhvervSilkeborg, Teknisk Skole Silkeborg og SBC omkring kampagnen Silkeborg i front for praktikpladser. Aktiviteten har været støttet nationalt af Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) og lokalt af Det lokale Beskæftigelsesråd. Samarbejdet med ErhvervSilkeborg, som har 1000 medlemmer, og Det lokale Beskæftigelsesudvalg har været og vil fortsat være af stor betydning for fremskaffelse af praktikpladser i lokalområdet herunder også i forbindelse med restlæreforhold for vores SKP-elever. 7

8 3. I april 2013 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Teknisk Skole Silkeborg, LO Silkeborg- Farvskov, Erhverv Silkeborg samt SBC. Samarbejdsaftalen indeholder et forpligtende samarbejde angående jobskabelse, rekruttering, kompetenceløft og praktikpladser til unge. 4. Der er indgået samarbejde med følgende skoler om gensidig optagelse af skolepraktikelever: Mercantec, Viborg, Tradium, Randers, Learnmark Horsens og Århus Business College 5. Jobcenter Silkeborg indgår i Garantiskolen Silkeborg, hvor alle byens ungdomsuddannelsesinstitutioner og UU Silkeborg er repræsenteret. Arbejdet følger både den uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige udvikling i byen. Det etablerede samarbejde betyder derfor, at eventuelle jobåbninger hurtigt kan besættes af vores elever. 1.9 Aftaler med det lokale erhvervsliv SBC har igennem mange år oparbejdet et godt samarbejde med virksomheder i lokalområdet inden for alle brancher, som aftager merkantile elever. Skolen bruger disse virksomheder dels til indgåelse af ordinære uddannelsesaftaler, restlæreforhold, delaftaler, evt. korte aftaler og dels virksomhedsforlagt undervisning (VFU). Vi har siden etableringen af Praktikcenter Silkeborg udført administrative opgaver for foreningslivet i Silkeborg, og i samarbejde med Erhverv Silkeborg ønsker vi ligeledes at fastlægge rammer og retningslinjer for det fremtidige arbejde i Praktikcenter Silkeborg Handel - herunder ikke mindst hvilke arbejdsopgaver, der kan indgå i forløbet. Der er allerede i forbindelse med Praktikcenter Silkeborg Kontor og Detail indgået en række aftaler (se nedenstående). Disse aftaler forventes at blive udvidet til også at omfatte Praktikcenter Silkeborg Handel. Praktikcenter Silkeborg har indgået et samarbejde med Lynge Papir og Kontor, som stiller deres virksomhed til rådighed dels som faddervirksomhed dels som virksomhed, hvori skolepraktikeleverne kan hente inspiration, viden og materialer til deres arbejde med de kompetencer og praktikmål, der knytter sig til deres uddannelsesplan. Desuden vil der blive indgået aftaler med Pressalit, Ry og Jyske Bank, Silkeborg. Øvrigt samarbejde: Samarbejde med LUU: Det lokale uddannelsesudvalg bakker op omkring det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv. Samarbejde med lokale virksomheder Der vil i forlængelse af de gode erfaringer fra Praktikcenter Silkeborg Kontor og Detail blive etableret et samarbejde med de lokale virksomheder. Hvilke resultater opnås? Det gode samarbejde med det lokale erhvervsliv vil være medvirkende til, at eleverne føler den fornødne stolthed over at have leveret et rigtigt produkt eller serviceydelse til en virkelig kunde - i en tilfredsstillende kvalitet. Praktikcenter Silkeborg Handel vil være med til at give nogle dygtige, kreative elever mulighed for at fordybe sig på en anden måde, end der er mulighed for i en virkelig praktik. Eleverne vil således få lejlighed til at lære ting, som de kun vanskeligt ville kunne lære i en rigtig praktik, og der vil i det hele taget være mere fokus på at lære end på at præstere. Praktikcenter Silkeborg Handel vil bestræbe sig på, at eleverne allerhøjst er et år i skolepraktik og mindst er ude et år sammenlagt i delaftaler, korte aftaler eller i ordinær praktik. Vores mål er, at alle elever i løbet af de to år ender i ordinær praktik. Der vil ikke være elever, der ikke har været ude i en virksomhed i én eller flere perioder. 8

9 1.10 Sammenhæng med AMU Silkeborg Business College har overordnet et stærkt merkantilt uddannelsesmiljø, hvor EUD/EUX og AMU i høj grad understøtter i hinanden. Kompetence Silkeborgs udbud af AMU kurser ligger fint i tråd med det brede merkantile uddannelsesudbud på EUD og EUX inden for økonomi, salg, ledelse, event og administration. EUD/EUX og AMU har gennem en længere periode haft et frugtbart samarbejde af mere eller mindre formel karakter på en række områder. På det formelle plan deles EUD/EUX og AMU om et mindre antal underviserer, som således underviser begge steder og dermed bidrager til at styrke det tværfaglige uddannelsesmiljø. Derudover er Kompetence Silkeborg fysisk flyttet ind i de samme bygninger, som EUD/EUX, hvilket i høj grad letter samarbejdet og vidensdelingen. Der er også tradition for, at vejledningsarbejdet inden for EUD/EUX bliver brugt på de relevante AMU kurser. Det drejer sig primært om vejledning om mulighed for realkompetencevurdering og EUV (erhvervsuddannelse for voksne) og ufaglært til faglært konceptet. På den måde fungerer AMU kurser som rekrutteringsgrundlag til EUD/EUX. Omvendt vejledes der også fra EUD/EUX til de kortere AMU kurser, i det omfang at borgere har de formelle kvalifikationer i orden, men har brug for en opdatering inden for specifikke merkantile områder. Inden for den virksomhedskontakt, som varetages af hhv. erhvervskonsulenter (EUD/EUX) og uddannelseskonsulenter (AMU), arbejdes der på at fortsætte og styrke det gensidige kendskab til hinandens tilbud, for derigennem at kunne levere den bedste service til områdets virksomheder og udnytte de potentielle synergieffekter. Konkret betyder det, at begge konsulenttyper kan levere gensidig information om og henvisning til hinandens tilbud og dermed øge det brede kendskab til såvel kompetenceforsyning som elevpladser samt mulighederne for gå fra ufaglært til faglært (RKV og EUV). Samlet set kan Silkeborg Business College præstere et stærkt merkantilt uddannelsesmiljø, som dækker både bredden og dybden inden for handel, kontor, detail og event, uanset om det drejer sig om pædagogisk og fagligt velfunderede grundforløb til unge og voksne, realkompetencevurdering, at skabe det perfekte match mellem elev og virksomhed eller kompetenceforsyning for erhvervslivet. 2.0 Økonomistyring Praktikcenter Silkeborg Handels budget og regnskabsår vil følge kalenderåret. I forbindelse med bestyrelsesmødet vil der i årets 1. kvartal blive aflagt regnskab for det forgangne år. Regnskabet vurderes og godkendes af skolens bestyrelse. 2.1 Økonomistyringens formål og hovedopgaver Den økonomiske styring af praktikcentret vil blive indlejret i den generelle økonomistyring på SBC. Hovedformålet med den økonomiske styring på SBC er at skabe og fastholde en sund økonomi, så kræfter og ressourcer kan koncentreres om skolens kernevirksomhed. Økonomisystemet skal således bidrage til, at der skabes økonomisk råderum til den daglige undervisningsaktivitet, herunder praktikcentrets løbende aktiviteter, såvel som til pædagogisk og faglig udvikling. En velfungerende og konsekvent økonomistyring sikrer, at skolen både har en god driftsøkonomi og en tilfredsstillende likviditet. I den forbindelse fokuserer økonomisystemet primært på at løse følgende opgaver: 1. Registrerings- og rapporteringsopgaven 9

10 SBC s registreringer skal opfylde de lovkrav, som skolen er underlagt. Samtidig skal de være anvendelige i den interne styring og danne grundlag for de rapporteringer, der anvendes af beslutningstagerne. 2. Prognoseopgaven Ledelsen af EUD-afdelingen udarbejder et budget for det kommende år. Systemet skal sikre, at skolen til enhver tid ligger inde med en troværdig prognose for dens økonomiske resultater. 3. Løbende budgetstyring Hvert måned udsendes opgørelser over indtægter og forbrug, som evalueres sammen med vicedirektør (ressourcer). Systemet skal sikre, at de budgetansvarlige har det nødvendige grundlag for at udføre deres økonomiske ledelsesopgave i henhold til skolens decentrale ledelsesprincipper. 4. Lønsomhedsvurderinger Økonomisystemet skal levere økonomisk beslutningsgrundlag i såvel den løbende budgetstyring som på adhoc-basis. Dette med henblik på at vurdere de økonomiske konsekvenser af både kortsigtede, marginale beslutninger og langsigtede mere vidtrækkende, strategiske beslutninger. 2.2 Økonomistyringens organisering Økonomistyringen er organisatorisk bygget op omkring skolens kernevirksomhed, som er undervisning organiseret i 2 store uddannelsesafdelinger og en række fællesfunktioner (servicefunktioner). Alle afdelinger er ledet af en uddannelsesleder med reference til en uddannelseschef, som sidder med i skolens direktion. Praktikcentret vil således bidrage til skolens økonomi, idet praktikcentret vil få budgetansvar for en række indtægtsposter herunder taksametre i tilknytning til skolepraktik, AUB-midler, praktikpladspræmier, indtægter fra diverse projekter m.fl. 3.0 Kvalitetssystem Praktikcenter Silkeborg Handel på SBC vil indgå i skolens kvalitetssystem. Skolepraktikken er medtaget i hovedbekendtgørelsen for Erhvervsuddannelserne for at sikre kvaliteten: Se omtale af lovteksten her: For at imødekomme dette krav, har skolen vedtaget et kvalitetssystem på området og fastlagt procedurer for disse. 3.1Kvalitetssikring af skolepraktikken Arbejdsgangen 10

11 Hvert år i februar/marts måned udsender kvalitetslederen et link til de elever, som har skolepraktik. Den ansvarlige uddannelsesleder introducerer herefter elever og medarbejdere i Praktikcenteret og i umiddelbar forlængelse heraf gennemføres evalueringen (link sendes per mail til eleverne) ud fra en fastlagt spørgeramme (Spørgerammen fremgår af præsentationen). Efter evalueringen sender kvalitetskonsulenten, rapporten for det enkelte område til uddannelseslederen og praktikvejlederne. Præsentation: Resultatet vil blive fremlagt for uddannelsesleder samt medarbejder på et afdelingsmøde i skolepraktikken. Herefter findes der indsatsområder. Resultatet vil efterfølgende blive femlagt på et møde i LUU og blive offentliggøres på skolens hjemmeside: Indsatsområderne vil være genstand for et fokusgruppemøde med inddragelse af alle elever i praktikcentret. Fokusområderne inklusiv opfølgningsplan med angivelse af ændringsbehov, operationelle mål, strategier samt tidsplan vil blive indskrevet i Praktikcenter Silkeborg Handel strategi, kvalitet og resultater Dokumentering hvert år: Kvalitetslederen vil sætte dokumentation på i form af en skolepræsentation, senest i løbet af maj måned. Der ud over vil afdelingens forbedrings- og fastholdelsesindsatser blive dokumenteret i afdelingens årlige handlingsplan. Selvevaluering: SBC har en vision om, at vi vil være kendt og værdsat som en uddannelsesinstitution, der skaber succeser, fordi vi som skole bygger på dygtige, engagerede og idérige mennesker med lysten og viljen til at uddanne sig fagligt, personligt og socialt. Den valgte selvevalueringsstrategi er derfor, i naturlig forlængelse af skolens værdigrundlag, baseret på inddragelse af elever, ansatte og øvrige interessenter, og vil således også omfatte Praktikcenter Silkeborg Handel. Procedure for implementering af selvevaluering Selvevalueringen handler i denne sammenhæng især om organisatoriske, miljømæssige og trivselsmæssige forhold. Praktikcenteret vil indgå i erhvervsnetværk ESØ (Erhvervsskolerne i Østjylland), som bl.a. samarbejder om kvalitetssikringsarbejdet. I forbindelse med en gennemførelse af elevtrivselsundersøgelser laves en benchmarking med andre Praktikcentre fra hele landet, som alle udbyder praktikuddannelsen inden for kontor. Disse skoler har i 11

12 forhold til eleverne valgt en netbaseret anonymiseret selvevaluering leveret som foretages årligt, tidspunktet aftales i netværket. De indkomne resultater vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside under punktet Kvalitet: Trivsels og undervisningsevaluering. Resultaterne af elevernes evaluering vil blive inddraget i medarbejdersamtalerne i henhold til skolens personalepolitik. Desuden vil evalueringerne blive anvendt som hjælpeværktøj for vejlederne i Praktikcenteret med henblik på udvikling/tilpasning af kvaliteten af Praktikcenteret herunder vejlederrollen, ligesom undersøgelserne vil blive benyttet i relation til skolens øvrige personalegrupper og funktioner. Opfølgningsplan Hvert år vil skolen på grundlag af selvevaluering udarbejde en skriftlig opfølgningsplan, som er i overensstemmelse med lovgivningen og de økonomiske rammer, som uddannelsen realiseres indenfor. Opfølgningsplanen vil bygge på den dokumentation, som er fremkommet i forbindelse med selvevalueringen, og vil indeholde ændringsbehov, løsningsforslag og operationelle kvalitetsmål. Det vil endvidere fremgå af opfølgningsplanen, hvilke konkrete handlinger SBC vil iværksætte som led i opfølgningen og inden for hvilken tidsplan, handlingerne vil blive iværksat. Opfølgningsplanen vil blive til i en tæt dialog med skolens interessenter (jvf. ovenfor). Opfølgningsplanen vil blive lagt ud på skolens hjemmeside, således at eleverne og andre interessenter kan se, at der bliver fulgt op på eventuelle kritikpunkter. For at vurdere kvaliteten af skolens arbejde vil skolen fastlægge nogle succeskriterier - både for hvilket niveau, der opfattes som ideelt, og hvilket niveau, der opfattes som tilstrækkeligt. Dette vil ske ved, at skolen konkretiserer og prioriterer sine mål. For at gøre disse målbare opstilles nogle indikatorer og proceskendetegn, som er konkrete og evaluerbare. Det er bl.a. statistiske indikatorer som elevfremmøde, gennemførsel, VFU m.m. samt interne evalueringer. Men også procesindikatorer som elevengagement, arbejdsdisciplin, selvstændighed og samarbejdsklimaet i Praktikcenter Silkeborg Handel vil blive genstand for analyse og vurdering. I sammenhæng hermed vil skolen tage stilling til, om dokumentationsgrundlaget er i orden. 12

13 4.0 Statistik for kontor Statistik over elever, der har forladt Praktikcenter Silkeborg Kontor i perioden opgjort den antal % Færdiguddannede i praktikcentret Restlærekontor Restlære anden uddannelse 8 13 Flyttet til andet praktikcenter 7 11 Andet arbejde 2 3 Sygdom 3 5 Fravær 4 6 Andet Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Kontor 13

14 5.0 Fakta Praktikcenterudvalg: Praktikcenter: LUU-medlemmer: Bent Kristensen - Arbejdsgiver DI, Energimidt A/S Cliff Præstegaard - HK Østjylland Gert G. Torstensson - HK Handel Østjylland Pernille Olseth - HK Handel Østjylland Carina Sigaard Drachmann, HK Privat Østjylland Pernille Cecilie Kristensen - HG elevrådsformand Hans Christian Justesen, Vicedirektør Handelsskolen Kristian Stride Uddannelsesleder Handelsskolen Ruth Konnerup-Møller - Uddannelsesleder Handelsskolen Lene Tranborg - Erhvervskonsulent Handelsskolen Praktikvejledere: Uddannelsesleder: Kontaktpersoner/daglig ledelse: Birgit Krath Ruth Konnerup-Møller Erhvervskonsulenter tilknyttet praktikcenteret: Linda Bak Erhvervskonsulenter: Uddannelsesleder: Lene Tranborg Kristian Stride Kvalitet Hans Carøe Kvalitetsleder: Ida Konggaard 14

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord

Forretningsplan Praktikcenter Silkeborg Detail. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har den merkantile erhvervsuddannelse med EUD og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG

PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG PRAKTIKCENTER PÅ BUSINESS COLLEGE SILKEBORG - STRATEGI, KVALITET OG RESULTATER 1. Praktikcentret på Silkeborg Business College Silkeborg Business College (herefter benævnt SBC) har tilbudt skolepraktik

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole

FOU-ANSØGNING 2011. Ansøger: Aalborg Handelsskole. Projektansøgningen er udviklet i samarbejde mellem: Tietgenskolen, Odense. Århus Købmandsskole FOU-ANSØGNING 2011 Titel: Sikring af kvalitet i Skolepraktik gennem udvikling af et værktøj til at fastholde og formidle god praksis på skolerne og blandt skolepraktikoplæringsansvarlige på den enkelte

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013

Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakt for Mercantecs direktør 2013 Resultatlønskontrakten har til formål at fungere som styringsredskab for bestyrelsen, og skal medvirke til at skabe synlighed og gennemskuelighed om opgavevaretagelsen

Læs mere

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015

DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 DE-L EUV-seminar 6. maj 2015 Hvordan tilrettelægges realkompetencevurderingen og hvordan tilrettelægges euv i uddannelser med henholdsvis få og mange voksne elever? Anette Barnhøj www.tietgen.dk/tkc Vores

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne DANSKE KORT ERHVERVSSKOLER OG GODT DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT om udbudsrunden 2017 for erhvervsuddannelserne og praktikcentre en guide til bestyrelserne

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole

Vejen mod en bedre skole. Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Vejen mod en bedre skole Kvalitetsarbejdet på erhvervsuddannelsen på Roskilde Handelsskole Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. Principperne for kvalitetsarbejdet... 4 1.1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Erhvervsuddannelse EUD / EUX

Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD/EUX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse EUD / EUX EUD merkantil på Varde Handelsskole Hvad kan/skal du vælge Erhvervsuddannelser

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel

PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel PraktikCenter Aalborg Handelsskole forretningsmodel Formål: Formålet med PraktikCenter Aalborg Handelsskole er at give praktikpladssøgende unge, der opfylder EMMA-kriterierne mulighed for at tage den praktiske

Læs mere

Danske Erhvervsskoler - Lederne

Danske Erhvervsskoler - Lederne Danske Erhvervsskoler - Lederne Håndens kundskab og voksenpædagogiske udfordringer i relation til erhvervsuddannelserne Fakta Tech College Aalborg Antal årselever ca. 4000 hvilket giver mange cpr. nr.

Læs mere

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3).

Kvalitetskoncept. Kvalitetsarbejdet er beskrevet overordnet i dette kvalitetskoncept og illustrereret i et årshjul (se side 3). Kvalitetskoncept Juni 2015 På ZBC arbejder vi med kvalitet og udvikling for at lære og for at blive endnu bedre. Vi følger løbende op på skolens resultater og gennemfører systematisk evalueringer med henblik

Læs mere

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer

1 Hensynet til sikring af fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer Projektbeskrivelse Evaluering af praktikcentre Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en evaluering af praktikcentrene, der er etableret på 50 erhvervsskoler

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne

Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Punkt 5. Orientering - Rapport om praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne 2015-011700 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets orientering rapport

Læs mere

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre. Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre Evaluering af praktikcentre, del 3 2015 Det

Læs mere

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1

Jura - aktuelt nyt og spørgsmål. 02-05-2013 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Jura - aktuelt nyt og spørgsmål 1. Rammerne for drift af skolepraktik 2. Salg og produktion 3. Uddannelsesaftaler,

Læs mere

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland.

Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Kvalitetssikring og pædagogisk udvikling på EUC Sjælland. Formålet med kvalitetssikringen på EUC Sjælland er at understøtte skolens visioner og strategiplan, samt det pædagogiske og didaktiske grundlag.

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner. Indledning Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner 23. april 2010 Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST

EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Beskæftigelsesudspil 2016: EN KOMMUNE OG ET ARBEJDSMARKED I VÆKST I Randers er vi ikke bange for at tænke nyt og prøve ting af. Vi er mere optagede af at stimulere og afprøve nye veje. På tværs af ildsjæle,

Læs mere

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator)

Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse (IEUD) Motorcykel BAA (Motor Cycle Buseness Assistent Administrator) Grundlag for uddannelsen... 2 Idéen... 2 Lovgrundlag... 2 Administration... 2 Samarbejdsaftaler

Læs mere

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH

KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH KVALITETSSIKRING AF AMU AARHUS TECH Indhold: 1.0 Kvalitetssystem AARHUS TECH AMU 2.0 Udbudspolitik og udliciteringspolitik 3.0 Kvalitetskrav - ansatte 3.1.0 Kvalitetskrav - chefer 3.2.0 Kvalitetskrav undervisere

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle

Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Vi handler Vi er ordentlige Vi er professionelle Forretningsmodel for Detailuddannelsen med Specialer Forår 2016 Arvikavej 2B skivehs@skivehs.dk T +45 99 14 14 14 DK-7800 Skive www.skivehs.dk F +45 99

Læs mere

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG

Et godt afsæt. Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Erhvervsuddannelse HG Erhvervsuddannelse HG Et godt afsæt Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Erhvervsuddannelse HG HG - din vej til en spændende erhvervskarriere Med en HG uddannelse fra Varde Handelsskole

Læs mere

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan

Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan Virksomheder i vækst har brug for lærlinge se her hvordan - Information til virksomheder om lærlinge Positive tendenser i erhvervsuddannelsen Stigning i lærlinge/elever fra 2005-2006 I løbet af det sidste

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse.

Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. TEC, Hvidovre 18. januar 2012 Samarbejdsmodel om støtte og vejledning til unge mænd i forhold til at sikre gennemførelse af uddannelse. Samarbejdsmodellen involverer TEC Hvidovre og jobcentrene i Vallensbæk/Ishøj,

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål

Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Pædagogisk differentiering flere veje til samme mål Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden v/ DEL ansøger i samarbejde med Gråsten Landbrugsskole, Silkeborg Handelsskole, Horsens Handelsskole

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice

Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Arbejdsmarkedskontor Øst 25.oktober 2015 Etablering af et formaliseret rekrutteringssamarbejde mellem 9 jobcentre i Nordsjælland - Nordsjællands Rekrutteringsservice Jobcentrene i Nordsjælland styrker

Læs mere

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Lokal undervisningsplan Skoledel IT-skolen v. Vejle Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Teknisk Designer LBK. Nr. 183 af 22. marts 2004 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelse BEK nr. 341

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt.

Løbende administrativ registrering. Opgørelse halvårligt. Kvalitetssystem De samarbejdende institutioner vil arbejde med et fælles kvalitetssystem. Formålet med kvalitetssystemet er at sikre en løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen. I

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder

Oversigt over ansøgninger til AER 01.09.2009 inden for MI's områder U:\Sekretariatet\Administration og lovgivning\\ 01-04-2008 Oversigt over ansøgninger til 01.09.2009 inden for MI's områder BILAG 3.1 EUC Syd Målrettet søgning efter lærepladser Vejlede EUD elever fra overgangen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

10. KLASSE GRUNDFORLØB

10. KLASSE GRUNDFORLØB 10. KLASSE GRUNDFORLØB 1 MED SPOT PÅ HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN din opskrift til en spændende fremtid! VELKOMMEN TIL HOTEL- OG RESTAURANTSKOLEN En anderledes 10. klasse eller starten på en spændende

Læs mere

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER

UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER UU VEJLEDNING OM INDUSTRIENS UDDANNELSER Især industrien vil mangle 20.000 faglærte i 2020. Sådan skriver DI Indsigt i november 2013. Ledighedstal fra Dansk Metal bekræfter denne udvikling. Tallene er

Læs mere

Strategi for perioden 2007-2010

Strategi for perioden 2007-2010 Strategi for perioden 2007-2010 HG strategi Vejle Handelsskole Boulevarden 48 7100 Vejle www.vejlehs.dk VEJLE Handelsskole HG Organisering af HG HG 2 teams HG detaillinien HG-kontorlinien HG-voksne HG-januar

Læs mere

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut

Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik. Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut Praktikcentre mellem skole og virksomhedspraktik Forsker-praktikernetværket, Torsdag d. 1. okt 2015 Pernille Hjermov, Danmarks Evalueringsinstitut 1 Hvad er et praktikcenter? Del af EUD-institution, der

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Hovedforløb Praktikcenter Ruth Konnerup-Møller (RKM - HSS) 2015-2016 Indhold 1 Generel for skolen... 3 1.1 Praktiske oplysninger... 3 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag...

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne. og Enhedslistens byrådsgrupper) 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. oktober 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Forbedring af uddannelsesmulighederne på ungdomsuddannelserne (besvarelse af

Læs mere

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning

Yderligere ressourcer til det merkantile område af skolepraktikken. Styrke skolepraktikelevernes praktikpladsøgning VID Praktikcenter Handlings- og opfølgningsplan 2014-2015 To gange om året gennemfører vi tilfredshedsundersøgelser blandt vores studerende i skolepraktikken. Med afsæt i resultaterne derfra og andre tilbagemeldinger

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016

Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 1 2 1. Klare mål Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Reformen sætter som resultatmål, at mindst 25 pct. skal vælge

Læs mere

Forretningsmodel Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord

Forretningsmodel Praktikcenter Silkeborg Kontor. Forord Forord Silkeborg Business College er en stor og veldreven skole, som har både erhvervsuddannelse med grundforløb og EUX samt et handelsgymnasium. Dagligt har ca. 1100 elever sin gang på skolen, som er

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST

Forretningsplan. for. Praktikcenter CPH WEST Forretningsplan for Praktikcenter CPH WEST Forretningsplanen er udarbejdet i forbindelse med etablering af praktikcenter på CPH WEST for: frisøruddannelsen, beklædningshåndværkeruddannelsen, smedeuddannelsen

Læs mere

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler

Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Oversigt over godkendelser til udbud af skolepraktik i et praktikcenter fordelt på skoler Af nedenstående oversigt fremgår hvilke uddannelser, den enkelte skole er blevet godkendt til at udbyde med skolepraktik

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet

Projektets titel. Skolen tager bureaukratiet Projektets titel Skolen tager bureaukratiet Formål En lang række af de mindre bornholmske virksomheder, som har været interviewet i forbindelse med praktikpladsudfordringerne, har peget på at årsagen til

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK

PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK PraktikCentret Køge VI ER JERES FREMTID LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK HVEM ER VI? PraktikCentret Køge er et af de største praktikcentre i Danmark på kontorområdet og har siden

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model

Hvem er jeg Varde Kommune Organisering efter BUM-model PRÆSENTATION Hvem er jeg Mette Lykke, uddannelseskoordinator og sygeplejefaglig konsulent i Staben Social & Sundhed, Varde Kommune. Har arbejdet som uddannelseskoordinator i 13 år. Varde Kommune 50.422

Læs mere

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer

4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer 13. december 2010 4 ud af 10 virksomheder mangler strategi for sikring af kompetencer Strategisk kompetenceudvikling i virksomheden. 44 procent af de små og mellemstore virksomheder har ikke en strategi

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger.

Det samlede antal årsværk er på ca. 165, hvoraf ca. 75 er indtægtsdækkede stillinger. l Koncern HR Koncern HR ledes af to afdelingschefer samt en sekretariatschef, der alle har reference til direktionen. Afdelingen er organiseret med en overordnet strategisk og koordinerende enhed i Regionshuset

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator

Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Håndbog til Godkendelse af virksomheder som praktiksted for Eventkoordinator Uddannelsesnævnet, august 2015 Side 1 af 9 Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018

Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 Strategi for rekruttering og udvikling af elever og praktikanter 2015-2018 10 1 Strategiens 5 indsatsområder I de kommende år vil store årgange forlade det kommunale arbejdsmarked, og kommunen vil på en

Læs mere

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram,

Ervin Gam, Inger Stranddorf, Inger V. Rasmussen, Ole List, Leif Kloster, Kim Laugesen, Kaj Østergaard, Lasse Gram, REFERAT Det lokale uddannelsesudvalg for den merkantile indgang samt HAKL udvalget ved Herningsholm Erhvervsskole. Onsdag den 26. november 2014 kl. 08:30 10:00 Deltagere: Afbud: Referent: Ervin Gam, Inger

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere