Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96"

Transkript

1 November 2014 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-fuldblodstesten til måling af medfødte og adaptive immunstimulerende midler. Version 1 Til in vitro-diagnostisk brug QIAGEN, Germantown Road Germantown, MD 20874, USA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse Hilden, TYSKLAND DA Rev

2

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 4 Opsummering og forklaring af testen 4 Analyseprincipper 5 Påkrævet tid til udførelse af analysen 6 Komponenter og opbevaring 6 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 8 Opbevaring og håndtering 8 Advarsler og forholdsregler 10 Advarsler 10 Forholdsregler 11 Prøveindsamling og -håndtering 13 Brugsvejledning 17 Beregninger og testfortolkning 23 Generering af standardkurve 23 Kvalitetskontrol af testen 24 Fortolkning af resultater 24 Begrænsninger 26 Ydelsesegenskaber 26 Kliniske undersøgelser 26 Analysens ydelseskarakteristika 31 Teknisk information 32 Koagulerede plasmaprøver 32 Fejlfindingsvejledning 33 Referencer 35 Symboler 36 Kontaktoplysninger 36 Forkortet testprocedure 37 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014 3

4 Tilsigtet anvendelse QuantiFERON Monitor-analysen (QFM) er en in vitro-diagnostisk test, som er beregnet til påvisning af cellemedieret immunfunktion gennem målingen af interferon-gamma (IFN-γ) i plasma med ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) efter inkubering af hepariniseret fuldblod med medfødte og adaptive immunresponsstimulerende midler. Analysen bruges til at påvise cellemedieret immunrespons blandt den immunsupprimerede population med hele organtransplantater. QFM er beregnet til brug i sammenhæng med risikovurdering og andre medicinske og diagnostiske evalueringer. Opsummering og forklaring af testen Immundefekt er kendetegnet ved nedsat evne til effektivt at udløse en immunrespons. Denne kompromitterede eller manglende respons kan skyldes en primær eller erhvervet (sekundær) immundefekt (1). Primære immundefekter er generelt nedarvet og kendetegnet ved defekter i adskilte dele af det adaptive eller medfødte immunsystem (1). De fleste immundefekter er dog erhvervet (sekundære) og kan fremkaldes af patogene midler, lægemidler (som f.eks. immunsuppressiv behandling efter organtransplantation), sygdom (som f.eks. cancer i form af leukæmi og lymfekræft) eller af miljøbelastende stoffer (1). Det molekylære grundlag for immundefekt er forskelligt, men cellemedieret immunitet spiller en vigtig rolle i forekomsten af mange af de observerede kliniske manifestationer. På nuværende tidspunkt afhænger diagnosen og håndteringen af immundefektsyndromer af den forårsagende agent (2, 3). Ad hoc-håndtering er f.eks. normen ved overvågningen af status for den cellulære immundefekt hos personer, som har modtaget hele organtransplantater (SOT'er) og får medicin for at undertrykke deres immunsystem. Status for personens immunrespons måles som regel ved at overvåge niveauerne af farmakologiske lægemidler og en klinisk/patologisk vurdering af graftfunktionen (2, 3). En række test af T-cellefunktionen måler den cellemedierede immunitet over for mitogener, som f.eks. phytohæmagglutinin (PHA), pokeweed-mitogen (PWM) og concanavalin A (ConA). Disse måler dog kun funktionsevnen for T-celler og er et undersæt af cellerne i en cellemedieret immunitet. Det er flere tegn på, at medfødte immunmekanismer i høj grad bidrager til værtsforsvaret enten alene eller ved at forstærke specifikke T-celleresponser. De funktionelle responser fra medfødte (naturlig dræbercelle [NK]) og adaptive (T-celle) immunceller giver 4 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

5 derfor sammen en mere omfattende analyse af den cellemedierede immunitet (2, 3). QFM er en in vitro-diagnostisk test, som anvender en kombination af stimulerende midler (i form af en LyoSphere -pellet), som specifikt stimulerer forskellige celletyper i både de medfødte og adaptive immunsystemer. Den funktionelle immunstatus hos en person vurderes ved at måle responsen på stimulering af det medfødte og adaptive immunsystem med hhv. TLR- og TCR-agonister. Påvisningen af interferon-gamma (IFN-γ) vha. ELISA giver en både kvalitativ og kvantitativ måling af den cellemedierede immunfunktion. Analyseprincipper QFM-analysen bruger frysetørrede stimulerende midler (QFM LyoSpheres ), som tilsættes i hepariniseret fuldblod. Inkuberingen af blodet forekommer i 16 til 24 timer, hvorefter plasmaet opsamles og testes for tilstedeværelsen af IFN-γ, der dannes som svar på de stimulerende midler. QFM-testen udføres i trin. Først opsamles der fuldblod i QFM-blodprøvetagningsrøret. Derefter tilsættes en QFM LyoSphere-pellet i røret og inkuberes ved 37 C så hurtigt som muligt og inden for 8 timer efter blodprøvetagning. Efter en 16 til 24 timers inkuberingsperiode centrifugeres rørene, plasmaen fjernes, og mængden af IFN-γ (rapporteret i internationale enheder pr. ml; IE/ml) måles vha. ELISA og sammenlignes med en række forventede værdier for at vurdere immunresponsen hos personen. QFM er en analyse, som giver en både kvalitativ og kvantitativ måling af immunfunktionen. QFM-resultater kan ikke direkte kvantificere niveauet af immunsuppression. Mængden af IFN-γ i plasmaprøver kan ofte være over de øvre grænser for de fleste ELISA-læsere, selv for moderat immunsupprimerede personer. Det anbefales, at plasmaprøver fortyndes 1 til 10 og/eller 1 til 100 i grøn diluent og analyseres i ELISA sammen med ufortyndet plasma. Bemærk: Tærsklen for QFM-analysen kan variere afhængigt af personens grad af immunsuppression og de individuelle transplantationsforhold. Se, hvordan QFM-resultaterne fortolkes i "Fortolkning af resultater" på side 24 i denne indlægsseddel. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014 5

6 Påkrævet tid til udførelse af analysen Den tid, der skal bruges til at udføre QFM-analysen, er anslået nedenfor. Tiden til test af flere prøver, når de er samlede i batch, er også angivet. Inkubering af blodrør ved 37 C: 16 til 24 timer ELISA: Ca. 3 timer for én ELISA-plade (op til 88 prøver) <1 times arbejde Tilføj 10 til 15 minutter for hver ekstra plade Komponenter og opbevaring QuantiFERON Monitor LyoSpheres Katalognr Antal forberedelser 10 QuantiFERON Monitor LyoSpheres 10 hætteglas Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor LyoSpheres 1 QuantiFERON Monitor-blodprøvetagningsrør Katalognr Antal forberedelser 100 QuantiFERON Monitor-blodprøvetagningsrør (hvid hætte, hvid ring) 100 rør Indlægsseddel til QuantiFERON Monitorblodprøvetagningsrør 1 6 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

7 Komponenter til QuantiFERON Monitor 2 plade-kit ELISA 2 plade-kit ELISA Katalognr Mikropladestrips, 12 8 brønde (dækket med murint anti-humant IFN-γ-monoklonalt antistof) 2 sæt mikropladestrips med 12 8 brønde IFN-γ Standard, lyophilized (IFN-γ standard, frysetørret) (indeholder rekombinant humant IFN-γ, komælkskasein, 0,01 % w/v Thimerosal) Green Diluent (Grøn diluent) (indeholder komælkskasein, normalt museserum, 0,01 % w/v Thimerosal) Conjugate 100 Concentrate, lyophilized (Konjugat 100 koncentrat, frysetørret) (murint anti-humant IFN-γ HRP, indeholder 0,01 % w/v Thimerosal) Wash Buffer 20 Concentrate (Vaskebuffer 20 koncentrat) (ph 7,2, indeholder 0,05 % v/v ProClin 300) Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) (indeholder H2O2, 3,3, 5,5 tetramethylbenzidin) Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) (indeholder 0,5 M H2SO4)* 1 hætteglas (8 IE/ml, når det er rekonstitueret) 1 30 ml hætteglas 1 0,3 ml, når det er rekonstitueret ml 1 30 ml 1 15 ml Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor ELISA 1 * Indeholder svovlsyre. Se forholdsregler på side 11. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014 7

8 Nødvendige materialer, som ikke medfølger 37 C inkubator; CO2 ikke påkrævet Kalibrerede pipetter med variabelt volumen* Kalibreret flerkanalspipette*, som kan tilføre 50 µl og 100 µl med engangsspidser Mikropladeryster* Deioniseret eller destilleret vand, 2 liter Mikropladevasker (automatiseret vasker anbefales) Mikropladelæser* forsynet med 450 nm filter og 620 nm til 650 nm referencefilter Gradueret cylinder (måling af cylinder) Fnugfrie, absorberende klæder Opbevaring og håndtering Blodprøvetagningsrør Opbevar QFM-blodprøvetagningsrør ved 4 til 25 C. QFM-blodprøvetagningsrør skal have en temperatur på mellem C, når blodet fyldes i dem, og når de blandes. LyoSpheres Opbevar QFM LyoSpheres ved 2 til 8 C. ELISA-kittets reagenser ELISA-kittets reagenser opbevares ved 2 til 8 C. Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) skal altid beskyttes mod direkte sollys. * Kontrollér, at instrumenterne er kontrolleret og kalibreret i henhold til producentens anbefalinger. 8 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

9 Rekonstituerede og ubrugte ELISA-reagenser Se instruktioner i rekonstituering af ELISA-reagenser i "Stadie 2 IFN-γ ELISA", side 18. Den rekonstituerede kitstandard har en holdbarhed på op til 3 måneder, hvis den opbevares ved 2 til 8 C. Notér den dato, hvor kitstandarden blev rekonstitueret. Efter rekonstituering skal ubrugt Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) igen opbevares ved 2 til 8 C og anvendes inden for 3 måneder. Notér den dato, hvor konjugatet blev rekonstitueret. Konjugat med brugsstyrke skal anvendes inden for 6 timer efter fremstilling (se tabel 1). Vaskebuffer med brugsstyrke kan opbevares ved stuetemperatur (22 ± 5 C) i op til 2 uger. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014 9

10 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk brug Der skal altid anvendes en egnet laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes flere oplysninger i de tilhørende sikkerhedsdatablade (safety data sheets, SDS'er). Disse er tilgængelige online i et praktisk og kompakt PDF-format på adressen hvor det er muligt at finde, få vist og udskrive SDS'et for hvert QIAGEN-kit og hver kitkomponenter. Advarsler QFM er en analyse, som giver en både kvalitativ og kvantitativ måling af immunfunktionen. QFM-resultater kan ikke direkte kvantificere niveauet af immunsuppression. Resultaterne af QFM-analysen skal bruges sammen med den kliniske præsentation, sygehistorien og andre kliniske indikatorer ved fastlæggelse af en patients immunstatus. Tærsklen for QFM-analysen kan variere afhængigt af personens grad af immunsuppression og de individuelle transplantationsforhold. 10 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

11 Forholdsregler Kun til in vitro-diagnostisk brug. FORSIGTIG: Håndter humant blod og plasma som potentielt infektiøst. Overhold relevante retningslinjer for håndtering af blod. Bortskaf prøver og materialer, som har været i kontakt med blod eller blodprodukter, i overensstemmelse med nationale, regionale og lokale miljøbestemmelser. Følgende farer og forholdsregler gælder for komponenterne i QuantiFERON Monitor ELISA. Faresætninger QuantiFERON Conjugate (QuantiFERON-konjugat) Indeholder: boric acid. Fare! Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indhent særlige anvisninger før brug. Opbevares under lås. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QuantiFERON Enzyme Stopping Solution (QuantiFERON-enzymstandsningsopløsning) Indeholder: sulfuric acid. Fare! Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan ætse metaller. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/ fjernes. Skyl/ brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares under lås. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QuantiFERON Enzyme Substrate Solution (QuantiFERON-enzymsubstratopløsning) Advarsel! Forårsager svag hudirritation. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

12 QuantiFERON Green Diluent (QuantiFERON grøn diluent) Indeholder: trisodium 5-hydroxy-1-(4-sulphophenyl)-4-(4-sulphophenylazo) pyrazole-3-carboxylate. Advarsel! Kan forårsage allergisk hudreaktion. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QuantiFERON IFN-γ Standard Indeholder: boric acid. Fare! Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt affaldsmodtagelsesanlæg. VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indhent særlige anvisninger før brug. Opbevares under lås. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. QuantiFERON Wash Buffer 20 Concentrate (QuantiFERON-vaskebuffer 20 koncentrat) Indeholder: Mixture of 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-Methyl- 2H-isothiazol-3-one (3:1). Advarsel! Kan forårsage allergisk hudreaktion. Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse. Yderligere information Sikkerhedsdatablade: Afvigelser fra indlægssedlen til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA kan medføre fejlagtige resultater. Læs instruktionerne grundigt inden brug. Inspicer QFM LyoSphere-hætteglassene før brug. Et LyoSphere-hætteglas må ikke bruges, hvis det viser tegn på skader, eller hvis gummiforseglingen er i stykker. Beskadigede hætteglas skal håndteres forsigtigt og bortskaffes efter de relevante sikkerhedsforanstaltninger. For at minimere risikoen for personskade fra metalforseglingen på QFM LyoSphere-lågene skal du bruge en decrimper-tang til at åbne hætteglassene. ELISA-kittet må ikke anvendes, hvis en eller flere af reagensflaskerne viser tegn på beskadigelse eller lækage inden brug. 12 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

13 Mikropladestrips, IFN-γ-standard, Green Diluent (Grøn diluent) eller Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) fra andre QFM ELISA-kitbatches må ikke iblandes eller anvendes. Andre reagenser (Wash Buffer 20 Concentrate, Enzyme Substrate Solution og Enzyme Stopping Solution) kan udskiftes mellem kits, hvis reagenserne er inden for deres udløbsperioder, og lotdetaljerne er registreret. Bortskaf ubrugte reagenser og biologiske prøver i overensstemmelse med lokale og nationale sikkerhedsforanstaltninger og miljøbestemmelser. Hverken QFM-blodprøvetagningsrør, QFM LyoSpheres eller QFM ELISA må anvendes efter udløbsdatoen. Sørg for, at laboratorieudstyret er kalibreret/godkendt før brug. Prøveindsamling og -håndtering QFM-analysen må kun udføres med fuldblod, der er opsamlet i et blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin, eller direkte i et QFM-blodprøvetagningsrør. Der skal bruges 1 ml fuldblod pr. test. Blodopsamlingsrørene skal mærkes korrekt med tidspunktet for blodprøvetagningen. Vigtigt: Både stimuleringen af QFM-blodprøver (dvs. tilsætningen af en QFM LyoSphere-pellet i en 1 ml alikvot blod) og deres efterfølgende inkubering ved 37 C skal foregå inden for 8 timer efter blodprøvetagning. Før inkubering skal blodprøverne opbevares ved stuetemperatur (22 ± 5 C). Følgende procedurer bør følges for at opnå optimale resultater: 1. Mærk rørene korrekt. Sørg for, at hvert QFM-blodprøvetagningsrør er markeret korrekt med personens oplysninger og tidspunktet for blodprøvetagningen. 2. For hver person opsamles 1 ml blod ved venepunktur direkte i et QFMblodprøvetagningsrør. Denne procedure skal udføres af en uddannet bioanalytiker. Vigtig bemærkning: Rørene skal have en temperatur på mellem 17 C og 25 C, når blodet fyldes i dem. QFM-blodprøvetagningsrør kan bruges i højder op til 810 meter over havoverfladen. Eftersom 1 ml rør aftapper blod relativt langsomt, skal røret beholdes på kanylen i 2-3 sekunder, når røret ser ud til at være helt fyldt. Dette sikrer, at der aftappes det korrekte volumen. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

14 Det sorte mærke på siden af QFM-blodprøvetagningsrørets etiket angiver 1 ml fyldningsvolumen. QFM-blodprøvetagningsrør er fremstillet til at aftappe 1 ml ± 10 % og fungere optimalt inden for dette område. Hvis blodniveauet er uden for området for indikatormærket, skal der tages en ny blodprøve. Hvis der anvendes en "sommerfuglekanyle" til udtagning af blod, bør der anvendes et "gennemskylningsrør" for at sikre, at slangen fyldes med blod inden brug af QFM-blodprøvetagningsrørene. Hvis QFM-blodprøvetagningsrørene anvendes i større højder end 810 meter, eller hvis der er for lidt blod, skal blodet opsamles ved hjælp af en kanyle, og der skal straks overføres 1 ml blod til QFM-blodprøvetagningsrøret. Af sikkerhedsmæssige årsager gøres dette bedst ved at fjerne sprøjtekanylen under overholdelse af passende sikkerhedsprocedurer, fjerne hætten fra QFM-blodprøvetagningsrøret og tilsætte 1 ml blod (op til midten af det sorte mærke på siden af røretiketten). Sæt hætten godt fast igen, og bland som beskrevet nedenfor. Hvis du anvender en årepresse, skal den løsnes, så snart kanylen stikkes ind i blodåren, for at undgå variationer i trykket, som kan påvirke mængden af blod. Alternativt kan blodet opsamles i et generisk blodprøvetagningsrør, der indeholder lithium-heparin som antikoagulans, og derefter overføres til et QFM-blodprøvetagningsrør. Brug kun lithium-heparin som antikoagulans til blod, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Fyld et blodprøvetagningsrør (mindst 3 ml volumen), og bland forsigtigt ved at vende røret flere gange for at opløse heparinen. Opbevar blodet ved stuetemperatur (22 ± 5 C), før det overføres til QFM-blodprøvetagningsrør til stimulering med en QFM LyoSphere-pellet. Sørg for, at blodet er grundigt blandet ved at vende det forsigtigt umiddelbart før dispensering. Dispensér a 1 ml alikvot blod i et QFM-blodprøvetagningsrør. Udfør dispenseringen aseptisk, og sørg for at følge de relevante sikkerhedsprocedurer, når du fjerner hætten fra QFM-blodprøvetagningsrøret og tilsætter 1 ml blod (til midten af det sorte mærke på siden af røretiketten). Sæt hætterne godt fast på rørene igen, og bland som beskrevet nedenfor. 3. Straks efter påfyldning af rørene skal du vende røret forsigtigt flere gange for at opløse heparinen. Vigtigt: For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. 4. Lige før brug skal QFM LyoSphere-pellet'en temperaturudlignes til stuetemperatur (22 ± 5 C). 14 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

15 5. Tilsæt en QFM LyoSphere-pellet aseptisk i 1 ml blod. Tag hætten af blodprøvetagningsrøret. Bank QFM LyoSphere-hætteglasset forsigtigt mod en hård overflade for at sikre, at QFM LyoSphere-pellet'en ligger i bunden af hætteglasset. Tag hætten af QFM LyoSphere-hætteglasset ved først at fjerne metalforseglingshætten og derefter fjerne gummiproppen. Lad forsigtigt QFM LyoSphere-pellet'en falde ned i 1 ml blodprøve ved at sætte kanten af hætteglasset mod kanten af QFM-blodprøvetagningsrøret og derefter forsigtigt vende hætteglasset for at overføre QFM LyoSpherepellet'en til QFM-blodprøvetagningsrøret (se figur 1). Vigtigt: Hvis QFM LyoSphere-pellet'en falder uden for QFM-blodprøvetagningsrøret, skal du bortskaffe den og åbne et andet QFM LyoSpherehætteglas. Vigtigt: QFM LyoSphere-hætteglasset må ikke stå åbent i længere tid ad gangen. QFM LyoSphere-pellet'en skal tilsættes i blodet, så snart du har taget hætten af glasset. Hvis QFM LyoSphere-pellet'erne tilsættes i blod, som er opsamlet i QFMblodprøvetagningsrøret, skal du sørge for, at rørhætterne sættes på de korrekte prøver. A B C D E Figur 1. Tilsætning af QFM LyoSphere. A QFM-blodprøvetagningsrør og QFM LyoSpherehætteglas. B Fjern hætten fra QFM-blodprøvetagningsrøret, og fjern metalforseglingen og gummiproppen fra QFM LyoSphere-hætteglasset. C Tilsæt straks QFM LyoSphere-pellet'en i blodet ved at sætte kanten af hætteglasset mod kanten af blodprøvetagningsrøret. D Derefter skal du forsigtigt vende hætteglasset for at overføre LyoSphere-pellet'en til prøvetagningsrøret E Sæt hætten på QFM-blodprøvetagningsrøret igen, og ryst det 5-10 gange. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

16 6. Sæt hætte på QFM-blodprøvetagningsrøret, og ryst det 5-10 gange lige akkurat kraftigt nok til at at sikre, at QFM LyoSphere-pellet'en er helt opløst. Hvis en QFM LyoSphere-pellet sidder fast på indersiden af røret, kan den opløses ved at dække LyoSphere-pellet'en med blod, mens røret vendes. Sørg for, at hætten sættes på røret, når QFM LyoSphere-pellet'en er tilsat for at forhindre, at der utilsigtet tilsættes en anden LyoSphere-pellet i det samme rør. Bemærk: Da QFM LyoSphere-pellet'en er hvid, kan den ikke længere ses i blodet, når den først er opløst. Vigtigt: For kraftig rystning af rørene kan skabe gel-forstyrrelser og forårsage afvigende resultater. 7. Efter tilsætning og opløsning af QFM LyoSphere-pellet'en, skal QFM-blodprøvetagningsrørene overføres til en 37 ± 1 C inkubator så hurtigt som muligt og inden for 8 timer efter blodprøvetagning. 16 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

17 Brugsvejledning Stadie 1 inkubering af blod og opsamling af plasma Medfølgende materialer QFM-blodprøvetagningsrør (se "Komponenter og opbevaring", side 6) Nødvendige materialer (som ikke medfølger) Se "Nødvendige materialer, som ikke medfølger", side 8. Procedure 1. Inkuber QFM-blodprøvetagningsrørene, der indeholder 1 ml blod alikvoter, med en QFM LyoSphere-pellet STÅENDE ved 37 ± 1 C i 16 til 24 timer. Bemærk: Inkubatoren kræver ikke CO2 eller fugt. Efter inkubering kan QFM-blodprøvetagningsrørene opbevares ved 4 til 27 C i op til 3 dage før centrifugering. 2. Efter inkubering opsamles plasmaet nemmere ved at centrifugere QFMblodprøvetagningsrørene i 15 minutter ved 2000 til 3000 g (RCF). Gelproppen skiller cellerne fra plasmaet. Hvis dette ikke sker, skal rørene centrifugeres igen. Det er muligt at opsamle plasmaet uden centrifugering, men der kræves større forsigtighed for at fjerne plasmaet uden at hvirvle cellerne op. 3. Plasmaprøver bør kun opsamles ved brug af en pipette. Vigtigt: Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Plasmaprøverne kan overføres direkte fra centrifugerede QFM-blodprøvetagningsrør til QFM ELISA-pladen, også når der anvendes automatiserede ELISA-arbejdsstationer. Plasmaprøver kan opbevares i op til 28 dage ved 2 til 8 C eller, hvis de er opsamlet, under -20 C i længere perioder. Alikvoter af opsamlede plasmaprøver skal forsegles før opbevaring. Ved opsamling af plasma skal du opsamle mindst 150 µl plasma, så der er tilstrækkeligt til en eventuel gentagen test. Mængden af IFN-γ i plasmaprøver kan ofte være over de øvre grænser for de fleste ELISA-læsere, selv for moderat immunsupprimerede personer. Det anbefales, at plasmaprøver fortyndes 1:10 og/eller 1:100 i grøn diluent Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

18 og analyseres i ELISA sammen med ufortyndet plasma (se Stadie 2 IFN-γ ELISA). Stadie 2 IFN-γ ELISA Medfølgende materialer QuantiFERON Monitor 2 plade-kit ELISA (se "Komponenter og opbevaring", side 6) Nødvendige materialer (som ikke medfølger) Se "Nødvendige materialer, som ikke medfølger", side 8. Forberedelse IFN-γ i plasma kan ofte ligge over de øvre grænser for de fleste ELISA-læsere, selv for moderat immunsupprimerede personer. Anbefalet: Fortynd plasmaprøver 1:10 og/eller 1:100 i grøn diluent, og analysér dem i ELISA sammen med ufortyndet plasma. I situationer, hvor en patient kan være stærkt immunsupprimeret, kan forberedelse og analyse af en enkelt ufortyndet plasmaprøve være tilstrækkelig til at opnå et kvantitativt resultat. Bemærk: Der skal bruges prøveresultater, som ligger inden for området for QFM ELISA (dvs. op til 10 IE/ml), til fortolkning af resultaterne. Den laveste fortynding, som genererer et resultat inden for området for QFM ELISA, skal bruges som det rapporterede resultat (der skal tages højde for fortyndingsfaktoren), hvis ufortyndet plasma ligger over området for QFM ELISA. Procedure 1. Alle plasmaprøver og reagenser, bortset fra Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat), skal bringes til stuetemperatur (22 ± 5 C) inden brug. Afsæt mindst 60 minutter til temperaturudligning. 2. Fjern de strips, der ikke er påkrævet, fra mikropladerammen, genforsegl dem i folieposen, og opbevar dem i køleskabet, indtil de skal bruges. Anvend mindst én strip til QFM-standarderne og et tilstrækkeligt antal strips i forhold til det antal personer, der skal testes. Gem rammen og låget efter brug med henblik på brug sammen med de resterende strips. 18 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

19 3. Rekonstituer den frysetørrede IFN-γ Standard med det volumen deioniseret eller destilleret vand, som er angivet på etiketten på Standard-hætteglasset. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig genopløsning. Rekonstituering af Standard (Standarden) til det angivne volumen vil give en opløsning med en koncentration på 8,0 IE/ml. Vigtigt: Rekonstitueringsvolumen i IFN-γ Standard er forskellig for de forskellige batches. Læs etiketten på standardhætteglasset for at sikre, at du bruger det korrekte volumen af deioniseret eller destilleret vand. Brug den rekonstituerede kit-standard til at producere en 1-i-2-fortyndingsserie efterfulgt af en 1-i-4-fortyndingsserie af IFN-γ i Green Diluent (Grøn diluent (GD)) (se figur 2). S1 (Standard 1) indeholder 4,0 IE/ml, S2 (Standard 2) indeholder 1,0 IE/ml, S3 (Standard 3) indeholder 0,25 IE/ml og S4 (Standard 4) indeholder 0 IE/ml (GD alene). Standarderne skal som minimum analyseres med dobbeltbestemmelse. Fremstil friske fortyndinger af kitstandarden til hver ELISA-session. Anbefalet procedure for standarder med dobbeltbestemmelse a. Mærk 4 rør "S1", "S2", "S3", "S4". b. Tilsæt 150 µl GD i S1, S2, S3 og S4. c. Tilsæt 150 µl af kitstandarden i S1, og bland grundigt. d. Overfør 50 µl fra S1 til S2 og bland grundigt. e. Overfør 50 µl fra S2 til S3 og bland grundigt. f. Green Diluent (Grøn diluent (GD)) alene fungerer som nulstandard (S4). Rekonstitueret kitstandard Standard 1 4,0 IE/ml Standard 2 1,0 IE/ml Standard 3 0,25 IE/ml Standard 4 0 IE/ml (Green Diluent (Grøn diluent)) Figur 2. Forberedelse af standardkurve. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

20 4. Rekonstituer frysetørret Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) med 0,3 ml deioniseret eller destilleret vand. Bland forsigtigt for at minimere skumdannelse og sikre fuldstændig opløsning af konjugatet. Konjugat med brugsstyrke fremstilles ved at fortynde den påkrævede mængde rekonstitueret konjugat 100 koncentrat i Green Diluent (Grøn diluent) (tabel 1. Fremstilling af konjugat). Sæt ubrugt konjugat 100 koncentrat på køl igen ved 2 til 8 C straks efter brug. Brug kun Green Diluent (Grøn diluent). Tabel 1. Forberedelse af konjugat Antal strips Volumen af konjugat 100 koncentrat Volumen af Green Diluent (Grøn diluent) 2 10 µl 1,0 ml 3 15 µl 1,5 ml 4 20 µl 2,0 ml 5 25 µl 2,5 ml 6 30 µl 3,0 ml 7 35 µl 3,5 ml 8 40 µl 4,0 ml 9 45 µl 4,5 ml µl 5,0 ml µl 5,5 ml µl 6,0 ml 5. Plasmaprøver, der er opsamlet fra blodprøvetagningsrør og efterfølgende opbevaret eller nedfrosset, skal blandes, før de tilsættes i ELISA-brønden. Vigtigt: Hvis plasmaprøver tilføjes direkte fra de centrifugerede QFM-rør, skal en eventuel blanding af plasmaet undgås. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. 20 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

21 6. Anbefalet: Fortynd plasmaprøver 1:10. Tilsæt 90 µl grøn diluent (GD) i et rør, som er mærket med patientens oplysninger og "1:10". Tilsæt derefter 10 µl blandede plasmaprøver (se flere oplysninger i trin 5 om blandede plasmaprøver i forhold til dem, der tilsættes direkte fra centrifugerede QFM-rør). Bland grundigt ved pipettering for at minimere skumdannelse. 7. Anbefalet: Fortynd plasmaprøver 1:100. Forbered en 1:10-fortynding (se trin 6 ovenfor). Tilsæt 90 µl grøn diluent i et rør, som er markeret med patientens oplysninger og "1:100". Tilsæt 10 µl af 1:10-fortyndingen. Bland grundigt ved pipettering for at minimere skumdannelse. Anbefalet: Test følgende prøver parallelt og i denne rækkefølge: Ufortyndet, 1:10, 1:100 Følgende patientprøvemuligheder understøttes også af QFM-analysesoftwaren: Ufortyndet 1:10 1:100 1:10, 1:100 Ufortyndet, 1:10 8. Tilsæt 50 µl friskfremstillet konjugat med brugsstyrke til de påkrævede ELISA-brønde ved brug af en flerkanalspipette. 9. Tilsæt 50 µl testplasmaprøve til de relevante brønde ved hjælp af en flerkanalspipette. Tilsæt derefter 50 µl af hver standard 1 til 4. Analysér standarderne i duplikeret form. 10. Dæk hver plade med et låg, og bland konjugatet og plasmaprøver/ standarder grundigt ved brug af en mikropladeryster i 1 minut. Undgå sprøjt. 11. Inkuber ved stuetemperatur (22 ± 5 C) i 120 ± 5 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

22 12. Mens inkuberingen foregår, fortyndes 1 del Wash Buffer 20 Concentrate (Vaskebuffer 20 koncentrat) med 19 dele deioniseret eller destilleret vand, hvorpå det blandes grundigt. Der er leveret tilstrækkeligt Wash Buffer 20 Concentrate (Vaskebuffer 20 koncentrat) til fremstilling af 2 liter vaskebuffer med brugsstyrke. Vask brøndene med 400 µl vaskebuffer med brugsstyrke i mindst 6 cykler i en mikropladevasker. Det anbefales at benytte en automatiseret pladevasker. Grundig vask er meget vigtig for analysens ydeevne. Sørg for, at alle brønde er helt fyldte med vaskebuffer i hver eneste vaskecyklus. Anbefalet: Lad brøndene stå i blød i mindst 5 sekunder mellem hver cyklus for at opnå de bedste resultater. Tilsæt laboratoriedesinfektionsmiddel af standardtypen til spildevandsreservoiret, og følg de fastlagte procedurer for dekontaminering af potentielt infektiøst materiale. 13. Bank pladerne let med oversiden nedad mod et fnugfrit absorberende klæde for at fjerne resterende vaskebuffer. Tilsæt 100 µl Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) til hver brønd, dæk hver plade med et låg, og bland grundigt ved brug af en mikropladeryster. 14. Inkuber ved stuetemperatur (22 ± 5 C) i 30 minutter. Pladerne bør ikke udsættes for direkte sollys under inkuberingen. 15. Efter inkubering skal du tilsætte 50 µl Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) i alle brønde og blande dem grundigt ved hjælp af en mikropladeryster. Enzyme Stopping Solution (Enzymstandsningsopløsning) bør tilsættes i brøndene i samme rækkefølge og med ca. samme hastighed, som bruges ved tilsætning af Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) i trin Mål Optical Density (OD, Optisk densitet) inden for 5 minutter efter standsning af reaktionen ved brug af en mikropladelæser forsynet med et 450 nm filter og et 620 nm til 650 nm referencefilter. OD-værdier anvendes til beregning af resultater. 22 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

23 Beregninger og testfortolkning Der anvendes QuantiFERON Monitor-analysesoftware til at analysere rådata og beregne resultater. Den er tilgængelig fra Sørg for at anvende den seneste version af QuantiFERON Monitor-analysesoftwaren. Softwaren udfører en kvalitetskontrolvurdering af analysen, genererer en standardkurve og leverer et testresultat for hver patient, som beskrevet i afsnittet Fortolkning af resultater. Hvis ufortyndet plasma ligger over det øvre område (dvs. > 10 IE/ml) for QFM ELISA, rapporterer QuantiFERON Monitor-analysesoftwaren den laveste fortynding, der genererer et resultat inden for området for QFM ELISA, når der tages højde for fortyndingsfaktoren. Som alternativ til brug af QuantiFERON Monitor-analysesoftwaren kan resultaterne bestemmes med følgende metode. Generering af standardkurve (Hvis QuantiFERON Monitor-analysesoftwaren ikke anvendes) Bestem de gennemsnitlige OD-værdier for kitstandardens replikater på hver plade. Konstruer en log(e)-log(e)-standardkurve ved at afbilde log(e) af den gennemsnitlige OD (y-akse) mod log(e) af IFN-γ-koncentrationen i standarderne i IE/ml (x-akse), idet nulstandarden udelades fra disse beregninger. Beregn den bedst tilpassede linje for standardkurven ved regressionsanalyse. Benyt standardkurven til at bestemme IFN-γ-koncentrationen (IE/ml) for hver af testplasmaprøverne ved brug af OD-værdien for hver prøve. Disse beregninger kan udføres ved brug af de softwarepakker, der følger med mikropladelæsere og standardregnearks- eller statistiksoftware (såsom Microsoft Excel ). Det anbefales, at disse pakker anvendes til at beregne regressionsanalysen, variationskoefficienten (%CV) for standarderne og korrelationskoefficienten (r) for standardkurven. Det rapporterede resultat skal tages fra den laveste fortynding, som genererer et resultat inden for området for QFM ELISA (hvis der tages højde for fortyndingsfaktoren), hvis den fortyndede plasma ligger over området for QFM ELISA. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

24 Kvalitetskontrol af testen Testresultaternes nøjagtighed afhænger af generering af en nøjagtig standardkurve. Derfor skal resultater for standarderne undersøges, inden testprøveresultaterne kan fortolkes. Følgende er nødvendigt, for at ELISA er gyldig: Den gennemsnitlige OD-værdi for Standard 1 skal være 0,600. %CV for replikat-od-værdierne for Standard 1 og Standard 2 skal være 15 %. Replikat-OD-værdierne for Standard 3 og Standard 4 må ikke variere med mere end 0,040 OD-enheder i forhold til deres gennemsnit. Den ud fra de gennemsnitlige absorbansværdier for standarderne beregnede korrelationskoefficient (r) skal være 0,98. QuantiFERON Monitor-analysesoftwaren beregner og rapporterer disse kvalitetskontrolparametre. Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, er kørslen ugyldig og skal gentages. Den gennemsnitlige OD-værdi for Zero Standard (Green Diluent) [Nulstandarden (Grøn diluent)] bør være 0,150. Hvis den gennemsnitlige OD-værdi er > 0,150, bør pladevaskeproceduren undersøges nærmere. Fortolkning af resultater QFM-resultater fortolkes ud fra IFN-γ-responsen på medfødte og adaptive immunstimulerende midler. QFM-analysen giver en både kvalitativ og kvantitativ måling af immunfunktionen. QFM-resultater kan ikke direkte kvantificere niveauet af immunsuppression. Vigtigt: Ved fastlæggelse af en persons immunstatus skal det målte IFN-γ-niveau bruges sammen med den kliniske præsentation, sygehistorien og andre diagnostiske evalueringer (tabel 2). Tærsklen for QFM-testen kan variere afhængigt af personens grad af immunsuppression og de individuelle transplantationsforhold. 24 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

25 Tabel 2. Fortolkning af resultater QFM-resultatets IFN-γ (IE/ml) Klassifikation Fortolkning < 15 Lav Personen har lav IFN-γ-respons på medfødte og adaptive immunstimulerende midler Moderat Personen har moderat IFN-γrespons på medfødte og adaptive immunstimulerende midler > 1000 Høj Personen har høj IFN-γ-respons på medfødte og adaptive immunstimulerende midler Hvis det målte IFN-γ-niveau i en ufortyndet plasmaprøve er under 0,1 IE/ml: Kontrollér, at QFM LyoSphere-pellet'en blev tilsat i blodprøven, og at røret blev inkuberet som anvist i denne indlægsseddel. Kontrollér, at IFN-γ-resultatet svarer til den aktuelle kliniske status for personen. Hvis der er mistanke om tekniske problemer med indsamling eller håndtering af blodprøver, gentages hele QFM-analysen med en ny blodprøve. Gentag ELISAtesten af stimulerede plasmaprøver, hvis der er mistanke om, at den originale test afvigede fra den procedure, der er beskrevet i denne indlægsseddel (se flere oplysninger i afsnittet Kvalitetskontrol af testen). Lægen kan vælge at gentage testen, hvis resultaterne ikke stemmer overens med den aktuelle kliniske status for personen. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

26 Begrænsninger Resultaterne af QFM-testen skal anvendes i sammenhæng med hver enkelt persons kliniske historie, aktuelle helbredstilstand og andre diagnostiske vurderinger. Laboratorier kan vælge at fastlægge deres egne områder for analysen. Laboratorier kan også vælge at køre en ekstern kontrolprøve, som er indsamlet fra en rask person, parallelt med patientprøver. Upålidelige eller unøjagtige resultater kan forekomme som følge af: Forkert blodantikoagulans brug kun lithium-heparin, da andre antikoagulanser kan påvirke analysen. Afvigelser fra den procedure, der er beskrevet i denne indlægsseddel. For høje niveauer af cirkulerende IFN-γ eller tilstedeværelsen af heterofile antistoffer. Mere end 8 timer mellem blodprøvetagningen og inkuberingen ved 37 C. Under- eller overfyldning af QFM-blodprøvetagningsrørene i forhold til området 0,9 til 1,1 ml. Ydelsesegenskaber Kliniske undersøgelser Der blev udført to kliniske undersøgelser til vurdering af responsen hos tilsyneladende raske personer (n = 114) i forhold til transplanterede patienter (n = 30). Ud af de transplanterede patienter var 18 i gruppen af nyligt transplanterede (Early Post-Tx, inden for 3 måneder efter transplantation), og 12 havde haft transplantatet i længere tid eller var stabile (Late Post-Tx, > 12 måneder efter transplantation). Prøverne blev indsamlet på op til 5 tidspunkter fra hver person for Early Post-Tx (3 måneder efter transplantation, n = 64 prøver). Prøverne blev indsamlet 1 gang fra hver person for Late Post-Tx (12 måneder efter transplantation, n = 12 prøver). Prøverne blev indsamlet 1 gang fra hver person i gruppen af tilsyneladende raske personer (n = 114). Responser på QFM lå mellem lav og moderat i både Early Post-Tx-prøver og Late Post-Tx-prøver. Early Post-Tx havde en højere procentdel (93,8 %) af responser inden for det lave område og en lavere procentdel af responser 26 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

27 (6,3 %) inden for det moderate område sammenlignet med Late Post-Tx, hvor 25 % af responserne var i det lave område, og 66,7 % var i det moderate område (tabel 3). Ingen responser i Early Post-Tx var i området med høj respons, og kun 1 (8,3 %) respons i Late Post-Tx-prøverne var i området med høj respons. QFM-responser i gruppen af de tilsyneladende raske personer var hovedsageligt i det moderate område (83,3 %) og området med høj respons (15,8 %) (tabel 3). Tabel 3. QFM-responsområdet hos de tilsyneladende raske personer i forhold til transplanterede patienter Early Post-Tx %* 95 % CI n Late Post-Tx %* 95 % CI n IFN-γ (IE/ml) Resultatkategori Tilsyneladende rask %* 95 % CI n Samlede resultater < 15 Lav 93,8 % 25,0 % 0,9 % 64 85,0-97,5 8,9-53,2 0,2-4,8 n = 60 n = 3 n = Moderat 6,3 % 66,7 % 83,3 % 107 2,5-15,0 39,1-86,2 75,4-89,1 n = 4 n = 8 n = 95 > 1000 Høj 0,0 % 8,3 % 15,8 % ,7 1,5-35,4 10,2-23,6 n = 0 n = 1 n = 18 Prøver i alt * Procentdelene angiver fordelingen af prøver inden for hver donorgruppe, som falder inden for det bestemte responsområde. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

28 Forventede værdier Fordelingen af IFN-γ-responser på QFM hos nyligt transplanterede patienter (op til 3 måneder efter transplantation),blev bestemt på baggrund af 64 prøver, som var indsamlet fra 18 transplanterede patienter ved hjælp af QFM ELISA (figur 3). Antal prøver Figur 3. Fordelingen af QFM IFN-γ-responser hos nyligt transplanterede patienter (n = 64; median = 1,5 IE/ml). Fordelingen af IFN-γ-responser på QFM hos patienter med transplantater gennem længere tid (> 12 måneder efter transplantationen) blev bestemt på baggrund af 12 prøver ved hjælp af QFM ELISA (figur 4). 28 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

29 Antal prøver Figur 4. Fordelingen af QFM IFN-γ-responser hos patienter med transplantater i længere tid (n = 12; median = 98,8 IE/ml). Fordelingen af IFN-γ-responser på QuantiFERON Monitor hos tilsyneladende raske personer blev bestemt på baggrund af 114 prøver ved hjælp af QFM ELISA (figur 5). Antal prøver Figur 5. Fordelingen af QFM IFN-γ-responser hos tilsyneladende raske personer (n = 114; median = 400,5 IE/ml). Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

30 QFM-responser hos patienter med hele organtransplantater QFM blev vurderet i en observationel tværsnitsundersøgelse af patienter med hele organtransplantater (4). Undersøgelsen omfattede: 212 raske personer med en undergruppe af 30 alders- og kønssvarende kontroller, 30 prætransplanterede patienter, 18 nyligt transplanterede patienter (66 prøver, mediantid efter transplantation = 21 dage) og 11 patienter med transplantater i længere tid (mediantid efter transplantation=2290 dage). Den gennemsnitlige IFN-γ-produktion var 555,2 IE/ml blandt de raske kontroller og 614,6 IE/ml blandt de alders- og kønssvarende kontroller. Den gennemsnitlige IFN-γproduktion viste sig at være betydeligt lavere hos både præ-transplanterede (IFN-γ = 89,3 IE/ml) og patienter med nylig transplantation (IFN-γ = 3,76 IE/ml) sammenlignet med de alders- og kønssvarende kontroller (p < 0,001). Genoprettelsen af immunfunktionen hos patienter med transplantater i længere tid (gennemsnitlig IFN-γ = 256,1 IE/ml) blev observeret og viste sig at være betydeligt højere end hos nyligt transplanterede patienter (p < 0,05). Denne undersøgelse indikerer, at QFM kan bruges til at vurdere den cellemedierede immunfunktion hos den immunsupprimerede population med hele organtransplantater. 30 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

31 Analysens ydelseskarakteristika QFM ELISA har vist sig at være lineær ved at placere 5 replikater af 11 plasmapools med kendte IFN-γ-koncentrationer tilfældigt på ELISA-pladen. Den lineære regressionslinje har en hældning på 1,002 ± 0,011 og en korrelationskoefficient på 0,99 (figur 6). Påvisningsgrænsen for QFM ELISA er 0,05 IE/ml, og der er ikke noget tegn på en prozoneffekt ("højdosiskrogeffekt") for koncentrationer af IFN-γ på op til IE/ml. Bestemt niveau af IFN-γ (IE/ml) Forventet niveau af IFN-γ (IE/ml) Figur 6. Linearitetsprofil for QFM ELISA bestemt ud fra test af 5 replikater af 11 plasmaprøver med kendte IFN-γ-koncentrationer. Reproducerbarheden i QFM-analysen (trin 1) blev bestemt ved hjælp af blodprøver fra 20 sunde personer. Tre forskellige operatører, QFM LyoSphere-lot og udstyrssæt blev vurderet. Den gennemsnitlige variationskoefficient for IFN-γresponsniveauerne blev bestemt ved hjælp af QFM ELISA i alle tre lot med QFM LyoSpheres, og alle tre forhold, der blev testet, var 22,22 % (95 % CI: 17,20-27,25). Repeterbarheden af QFM-analysen (trin 1) blev vurderet ved at måle variationen i 5-6 gentagne QFM LyoSphere-blodstimulationer inden for den samme donor blandt 14 personer. Den gennemsnitlige variationskoefficient blandt de 14 testede personer var 14,7 % (95 % CI: 10,2-19,2). % CV for enkelte personer var under 30 %. Reproducerbarheden af QFM ELISA (trin 2) blev vurderet ved at teste 20 plasmaprøver med varierende IFN-γ-koncentrationer med tredobbelt Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

32 bestemmelse, på 3 laboratorier, på 3 ikke-fortløbende dage og udført af 3 operatører. Hver prøve blev således testet 27 gange og i 9 uafhængige analysekørsler. Den ene prøve var en negativ kontrol og havde en beregnet IFN-γ-koncentration på 0,08 IE/ml (95 % CI: 0,07-0,09). Ud af de resterende 19 plasmaprøver var koncentrationsområdet 0,33 (95 % CI: 0,31-0,34) til 7,7 IE/ml (95 % CI: 7,48-7,92). Unøjagtigheden inden for en kørsel eller analyse blev estimeret ved at beregne gennemsnittet af %CV-værdierne for hver testplasma med IFN-γ fra hver pladekørsel (n = 9), som lå fra 4,1 til 9,1 % CV. Inden for en kørsel var %CV-gennemsnittet (±95 % CI) 6,6 % ± 0,6 %. Gennemsnittet af plasma uden IFN-γ var 14,1 % CV. Unøjagtigheden samlet set eller mellem analyser blev bestemt ved at sammenligne de 27 beregnede koncentrationer af IFN-γ for hver plasmaprøve. Unøjagtigheden mellem analyser lå fra 6,6 til 12,3 % CV. Samlet set var %CVgennemsnittet (±95 % CI) 8,7 ± 0,7 %. For plasma uden IFN-γ var resultatet 26,1 % CV. Dette variationsniveau er forventeligt, fordi den beregnede koncentration af IFN-γ er lav, og variationen omkring et lavt koncentrationsestimat vil være større end den for højere koncentrationer. Teknisk information Koagulerede plasmaprøver Hvis der opstår fibrinkoagulater ved længere opbevaring af plasmaprøver, skal prøverne centrifugeres til bundfældet koaguleret materiale og lette pipetteringen af plasma. 32 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

33 Fejlfindingsvejledning Denne fejlfindingsvejledning kan være nyttig til at afhjælpe eventuelle problemer. For yderligere information henvises også til Technical Information (Teknisk information) på: Se kontaktoplysninger på bagsiden. Fejlfinding af ELISA Uspecifik farveudvikling Mulig årsag a) Ufuldstændig vask af pladen b) Krydskontaminering af ELISA-brønde c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Kontamineret Enzyme Substrate Solution e) Blanding af plasma i QFM-rør inden opsamling Løsning Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. Vær forsigtig ved pipettering og blanding af prøver for at minimere risici. Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. Efter centrifugering skal det undgås at pipettere op og ned eller på nogen måde blande plasmaet inden opsamling. Pas til enhver tid på ikke at hvirvle materialet på gelens overflade op. Lave aflæsningsværdier for optisk densitet for standarder Mulig årsag Løsning a) Fejl ved fortynding af standard Sørg for, at fortyndingerne af kitstandarden forberedes korrekt i henhold til denne indlægsseddel. b) Pipetteringsfejl Sørg for, at pipetterne kalibreres og anvendes i henhold til producentens instruktioner. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

34 Fejlfinding af ELISA c) For lav inkuberingstemperatur Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (17 til 27 C). d) For kort inkuberingstid Inkuber pladen med konjugatet, standarderne og prøverne i 120 ± 5 minutter. Inkuber Enzyme Substrate Solution (Enzymsubstratopløsning) på pladen i 30 minutter. e) Brug af forkert pladelæserfilter Pladen bør aflæses ved 450 nm med et referencefilter mellem 620 og 650 nm. f) For kolde reagenser Alle reagenser, med undtagelse af Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat), skal bringes til stuetemperatur inden påbegyndelse af analysen. Dette tager ca. én time. g) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet Høj baggrund Mulig årsag a) Ufuldstændig vask af pladen b) For høj inkuberingstemperatur c) Kittets/komponenternes udløbsdato er overskredet d) Kontamineret Enzyme Substrate Solution Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) anvendes inden for 3 måneder efter rekonstitueringsdatoen. Løsning Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. Inkubering af ELISA bør ske ved stuetemperatur (17 til 27 C). Sørg for, at kittet anvendes inden udløbsdatoen. Sørg for, at rekonstitueret standard og Conjugate 100 Concentrate (Konjugat 100 koncentrat) anvendes inden for tre måneder efter rekonstitueringsdatoen. Bortskaf substratet, hvis der er blåfarvning. Sørg for, at der anvendes rene reagensreservoirer. 34 Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/2014

35 Fejlfinding af ELISA Ikke-lineær standardkurve og variabilitet i dobbeltbestemmelse Mulig årsag Løsning a) Ufuldstændig vask af pladen b) Fejl ved fortynding af standard Vask pladen mindst 6 gange med 400 µl vaskebuffer pr. brønd. Alt efter hvilken vaskemaskine, der anvendes, kan der være behov for mere end 6 vaskecyklusser. Der bør være en iblødsætningsperiode på mindst 5 sekunder mellem hver cyklus. Sørg for, at fortyndingerne af standarden forberedes korrekt i henhold til denne indlægsseddel. c) Dårlig blanding Bland reagenserne grundigt ved at vende dem eller forsigtigt vortexe dem, før de tilsættes pladen. d) Inkonsekvent pipetteringsteknik eller afbrydelse under opsætningen af analysen Prøven og standardtilsætningen skal udføres kontinuerligt. Alle reagenser skal forberedes, før analysen påbegyndes. Produktoplysninger og tekniske vejledninger kan fås hos QIAGEN via din forhandler eller ved at besøge Referencer Der findes en omfattende liste over QFM-referencer på Gnowee QuantiFERON-referencesamlingen på 1. Abbas, A.K., Lichtman, A.H., and Pillai, S. (2012) Cellular and Molecular Immunology. 7 th ed. Philadelphia: Elsevier/Sanders. 2. Fernández-Ruiz, M., Kumar, D., and Humar, A. (2014) Clinical immune-monitoring strategies for predicting infection risk in solid organ transplantation. Clin. Transl. Immunol. 3, e Sood, S. and Testro, A.G. (2014) Immune monitoring post liver transplant. World J. Transplant. 4, Sood, S. (2014) A novel biomarker of immune function and initial experience in a transplant population. Transpl. J. 97, e50. Indlægsseddel til QuantiFERON Monitor (QFM) ELISA 11/

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96

Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Indlægsseddel til QuantiFERON -CMV ELISA 2 96 Interferon-gamma (IFN-γ)-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 0350-0201 Cellestis,

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6 og CFP-10-peptidantigener Til in vitro-diagnostisk brug 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Læs mere

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201)

Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) Indlægsseddel til QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (katalognr. 0594-0201) 20 x 96 (katalognr. 0594-0501) IFN-γ-fuldblodstest til måling af reaktioner på ESAT-6-, CFP-10- og TB7.7(p4)-peptidantigener

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96

QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96 QuantiFERON -CMV Indlægsseddel 2 x 96 Interferon-gamma-test i fuldblod til måling af responser på humane cytomegalovirus-peptidantigener 0350-0201 Cellestis, a QIAGEN Company Level 2, Office Tower 2, Chadstone

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin

Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin Legionella Urine Antigen EIA 96 807600 Enzyme-Immunoassay for in-vitro påvisning af Legionella antigen i urin 1. PÅTÆNKT ANVENDELSE Legionær sygdommen er forårsaget af Legionella pneumophila og er en akut

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN EVICEL vævsklæber, opløsninger Humant fibrinogen, humant trombin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Gem indlægssedlen. Du

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 2 C2.1. Buffere. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 2 C2.1 Buffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette.

i) Træk kuvetteholderen ud til ilægningsposition, og bortskaf den brugte kuvette. DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og the HemoCue

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 34 Ed: 2003-09-02 Team Wash Produktnavn Skumforvask gul (Yellow Foam Conditioner +) Producentens varenummer: TW042-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Innovax-ILT, suspension og solvens til injektionsvæske, suspension, til kyllinger 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis (0,2 ml) rekonstitueret

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel

PRODUKTRESUMÉ. for. Vilocare, premix til foderlægemiddel 11. januar 2016 PRODUKTRESUMÉ for Vilocare, premix til foderlægemiddel 0. D.SP.NR. 29440 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Vilocare 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Zinkoxid 1000 mg/g.

Læs mere

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse.

meget svimmel under behandlingen, da det kan være tegn på lavt blodtryk, som kan medføre besvimelse. Indlægsseddel: Information til brugeren Flolan 0,5 mg og 1,5 mg pulver og solvens til infusionsvæske, opløsning Epoprostenol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer

Kemiøvelse 3 C3.1. Na-ISE. Øvelsens pædagogiske rammer Kemiøvelse 3 C3.1 Na-ISE Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 7 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. September 2015. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver ammet eller får modermælkserstatning, indtil de er 1 år. Fra børnene er 1 år, må de få letmælk. Modermælkserstatning fremstilling og opbevaring:

Læs mere

Mercodia C-peptide ELISA

Mercodia C-peptide ELISA Mercodia C-peptide ELISA Brugsanvisning 10-1136-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremsstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754 50 Uppsala Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI

BIOTOX LUMINESCENSETEST BASERET PÅ MÅLING AF LYSUDSENDELSE FRA DEN MARINE BAKTERIE VIBRIO FISCHERI IOTOX LUMINESCENCE INTRODUKTION IOTOX LUMINESCENSETEST SERET PÅ MÅLING F LYSUDSENDELSE FR DEN MRINE KTERIE VIRIO FISCHERI f K. Ole Kusk IOTOX-LUMINESCENCE testen er identisk med den såkaldte Microtoxtest

Læs mere

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion

Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion Produktion af biodiesel fra rapsolie ved en enzymatisk reaktion produceres fra rapsolie som består af 95% triglycerider (TG), samt diglycerider (DG), monoglycerider (MG) og frie fedtsyrer (FA). Under reaktionen

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV

Produktinformation. Brugervejledning. Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer. Vedr.: VT+ESRV og RA+ESRV Blodprøvetagning / aflæsning Opbevaring Sikkerhedshensyn Rengøring af stativer 1 Blodprøvetagning: Følg trin for trin vejledning på side 3 Ved brug af sommerfugle tages evt. andre rør eller dummy først

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Laerdal Silikone Resuscitatorer

Laerdal Silikone Resuscitatorer Laerdal Silikone Resuscitatorer Brugervejledning DA www.laerdal.com Brugsanvisning 4 Anvendelsesformål 4 Vigtig information 5 Medfølgende dele 6 Voksenmodel - oversigt 8 Voksenmodel, montering og adskillelse

Læs mere

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822

PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 PLATELIA HSV 1+2 IgM 96 TEST 72822 KVALITATIV PÅVISNING AF IgM-ANTISTOFFER MOD HSV 1+2 I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 1. FORMÅL Platelia HSV 1+2 IgM er en immunanalyse, der anvender

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318;

Xi; R43 Symboler: Xi: Lokalirriterende. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skin Sens. 1: H317; Eye Dam. 1: H318; 1/6 M705-GRN360-K1-V [SU3] Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter på industri-anlæg; [PC38] Produkter til svejsning og lodning (med flusbelæg-ning eller fluskerne),

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CMT

SIKKERHEDSDATABLAD CMT PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV, injektionsvæske, emulsion til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis af 2 ml indeholder: Aktivt stof Porcint circovirus

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe.

Elevguide Forsøg I: Tjekliste Materialer pr. gruppe. Elevguide Forsøg I: Opsporing af sygdomsudbrud en sygdoms smitteveje. I dette forsøg skal I prøve at kortlægge smittevejene for koppe-virus. For at stoppe sygdommens fremmarch mest muligt, ønsker man at

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Dato: 24/06/2013 Side 1 / 6 SIKKERHEDSDATABLAD AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1. 1. Produktidentifikator: GREEN SHAMPOO 1. 2. Relevante, identificerede anvendelsesområder

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Ingelvac CircoFLEX injektionvæske, suspension til grise 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En dosis à 1 ml inaktiveret vaccine indeholder: Aktivt

Læs mere

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE

Pak12 assay BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE BRUGSANVISNING Pak12 assay REF PAK12 IVD INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSE... 2 SAMMENDRAG OG FORKLARING... 2 TESTPRINCIP... 2 REAGENSER... 2 FORHOLDSREGLER... 3 ADVARSEL:... 3 PRØVETAGNING OG OPBEVARING...

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter

TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter SIKKERHEDSDATABLAD 1. NAVN PÅ PRODUKT OG FIRMA Produktblad nr 22 Ed: 2003-07-19 Team Wash Produktnavn Skum Shampoo (Shampoo +) Producentens varenummer: TW050-DK Beregned anvendelse Bilplejeprodukter Leverandør

Læs mere

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn

Information til forældre. Modermælkserstatning. Om flaskeernæring til spædbørn Information til forældre Modermælkserstatning Om flaskeernæring til spædbørn Kvalitet Døgnet Rundt Gynækologisk/obstetrisk afdeling At give mad på flaske Hvorfor flaske? At skulle give sit barn modermælkserstatning

Læs mere

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode

Indledning. I. NØJAGTIGHED Metode Accu-Chek Aviva systemets nøjagtighed og præcision Indledning Systemets nøjagtighed blev vurderet vha. ISO 15197:2003-standarden. Kapillærblod fra forsøgspersoner diagnosticeret med diabetes blev udtaget

Læs mere

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm

11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ. for. Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 11. juli 2005 PRODUKTRESUMÉ for Gammanorm, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 9322 1. LÆGEMIDLETS NAVN Gammanorm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Normalt immunglobulin, humant 165 mg/ml Hjælpestoffer

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PRÆANALYSE. i PRAKSIS

PRÆANALYSE. i PRAKSIS PRÆANALYSE i PRAKSIS... en kort vejledning i prøvetagning, håndtering og forsendelse Udleveres til praksis f.eks. i forbindelse med undervisning af praksispersonale Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Læs mere

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter.

Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Generel procedure for Kejsbryg 20 Liter. Kejsbryg Setup: Mæskeudstyr: 2 stk. Coleman køle bokse af 5 gallon, monteret med 50 cm silikoneslange og en aftapningsventil på den udvendige side. Indvendig en

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(8) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2007 12 13 Revideret den: 2015 07 02 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr: Grunding Rød, Grunding Hvid, Grunding

Læs mere

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg

Metaflumizon (mg) 0,80 ml 160 mg. 1,60 ml 320 mg 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN ProMeris 160 mg Spot-on, opløsning til små katte ProMeris 320 mg Spot-on, opløsning til store katte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof: Én ml indeholder

Læs mere

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com

Alpacon Multi-CIP Super ALFA LAVAL Tumba AB INVEKTA GREEN AB. Hans Stahles väg Sågvägen 9. sds.question@alfalaval.com Sikkerhedsdatablad Dokumentnr. Udstedelsesdato Revideret den Revision Udstedt af Side 57963701-DAN-04 2006-07-19 2010-11-30 3 Jeanette Hasseson 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Porcilis PCV ID injektionsvæske, emulsion, til svin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én dosis på 0,2 ml indeholder: Aktivt stof: Porcint circovirus

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Side: 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Reparationsmaling til Conchip m. Lotus- Anvendelse: Reparationsmaling til

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner

1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR 2. FAREIDENTIFIKATION. Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Side 1 of 1 Udstedelsesdato: 4 December, 2014 1. IDENTIFIKATION AF MATERIALET OG LEVERANDØR Produktnavn Restore Anvndelse Afkalkningsmiddel til kaffemaskiner Firmanavn Cafetto Adresse 12 Coglin Street,

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Betnovat 1 mg/ml kutanopløsning Betamethason (som betamethasonvalerat) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles!

Fremgangsmåde Efterfyld aldrig kuvetten! Dette skal gøres senest 40 sekunder efter, at kuvetten er fyldt! Kuvetten må ikke genmåles! DK HemoCue Glucose 201 Microcuvettes og HemoCue Glucose 201 Analyzer HemoCue Glucose 201 Microcuvettes er designet til brug i HemoCue Glucose 201 Analyzer, HemoCue Glucose 201 + Analyzer og HemoCue Glucose

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer.

Stofklassificering. Ingen R10 T, R23C,R34. 1) Giftig og miljøfarlig stof/ C+R34 ætsende / R50 Meget giftig for vandlevende organismer. Revultex MR - Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materiale Revultex LR Kemisk beskrivelse: Centrifugeret natur-cis 1,4 polyisoprenlatex konserveret VIB.nr. RE 00 EU-mærkning (EU-nr.): 1. 232-689-0

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere