HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr. 21.04.06."

Transkript

1 HAM5168 Broderup Mark, Tinglev sogn, Sb 130, Slogs herred, tidl. Tønder amt. Sted nr Kampagne: KUAS nr /msj-0001 Beretning vedr. forundersøgelse af skovrejsningsområde med bebyggelsesspor fra Ertebøllekulturen, samt hustomt fra yngre bronzealder, gennemført af Museum Sønderjylland - arkæologi Haderslev med følgende personale: Niels Michaelsen (arbejdsmand), Lilian M. Matthes og Pernille Kruse (mus.insp'ere) og Claus Feveile (daglig leder). Digital opmåling af Lone... Undersøgelsen fandt sted i perioden 28. juni-1. juli 2011.

2 Abstract Kampagne: Ved slutundersøgelsen blev der i alt undersøgt 2074 kvadratmeter, fordelt på tre søgegrøfter og en feltudvidelse midt på den østlise søgegrøft på ca. 708 kvadratmeter. Søgegrøfterne var stort set fund og anlægstomme, med i forbindelse med feltudvidelsen blev der afdækket et usædvanligt og velbevaret hus fra yngre bronzealder. Spredt i den sydøstlige del af feltet fremkom desuden en del flint og lidt keramik fra Ertebøllekulturen. Undersøgelsens forhistorie Kampagne: I forbindelse med en planlagt skovrejsning (se journalnummer HAM 10/3198) af ca. 100 ha, blev det prioriteret at lægge en række søgegrøfter på den nordligste del af området, ud fra tilstedeværelsen af to mulige gravhøje, samt nærheden til engområdet mod nord, omkring Sønderå. Administrative data Kampagne: Topografi, terræn og undergrund Kampagne: Ved forundersøgelsens start henlå arealerne som tætklippet græs/stubmark, omgivet af skov- og hegnbeplantninger. Jorden var overalt meget sandet og generelt ikke mere end ca cm tyk. Undergrunden bestod af typisk hedeslettesand uden sten og med mange jern- og manganudfældninger, samt tendens til kraftigere al-dannelse her og der. I feltudvidelsen var der tydeligvis grubet tæt i området øst for hustomten. Ejeren fortalte, at der har stået skov på dette stykke frem til engang først i 1980erne, hvor det blev fældet, rødder fjernet og efterfølgende grubet. Det er tankevækkende - i positiv retning - at det på ingen måde kunne erkendes i undergrundsniveau, at der har stået plantage/skov, bortset fra grube-sporene. Udgravningen lå mellem kote ca. 21,4 og 22,5 i et let bølgende hedeslettelandskab. Feltudvidelsen på omkring kote 22,5-6 meter o. DNN.

3 Målesystem Kampagne: Feltgrænser og spredte anlæg blev indmålt med GPS, mens hustomten m.m. i feltudvidelsen blev håndtegnet, da det erfaringsmæssigt giver langt den flotteste og grafisk mest tilfredstillende gengivelse når der er tale om små anlæg. Til det formål blev der oprettet et simplet lokalt målesystem orienteret efter hustomten. Punkter herfra blev indmålt med GPS og efter digitallisering i MAPInfo blev de lokale målesystem transformeret til globalt målesystem ved hjælp af programmet "Helmert". De anlæg der ikke blev indmålt med GPS blev efterfølgende tilføjet en kote med GPS, jf. MAPInfo-laget "Kote.tab". Øvrige data Kampagne: Udgravningsmetode Kampagne: Mere end 100 hektar stod over ofr at skulle dybdepløjes. Der var afsat 2-3 maskindage. En umulig opgave, hvorfor det blev besluttet kun at prøvegrave på de to nordligste matrikler, matr. 205 og 134, bl.a. fordi de sydlige matrikler lå meget lavt og der har været grusgravning på en mindre del af dem. Da det efter første dag stod klart, at vi måtte bruge tid på bronzealderhuset, blev der yderligere indskrænket, således at kun matr. 205 blev forundersøgt - og kun med tre meget spredte søgegrøfter. En (urimelig?) hård prioritering, men nødvendig ud fra den økonomiske ramme som staten stiller til rådighed i denne type sager. Der blev anvendt maskine påmonteret en 2,5 meter bred rabatskovl, hvormed overjorden blev fjernet i flere tynde lag, ned til et niveau, hvor det forventedes at anlæg ville kunne udskilles. Det må dog bemærkes, at hustomten stod så ualmindeligt svagt i sandjorden, at det var snuplende nær at den ikke var blevet opdaget. Huset gav sig, i hovedparten, kun til kende som en ubetydelig farveforskel i forhold til den omgivende undergrund. En hovedårsag til at huset overhovedet blev erkendt var at især vestgavlens små stolpehuller var en anelse mere "fedtede" næsten "lerede" og dermed adskilte sig når man stod rigtigt i forhold til lyset. Med det in mente, kan der sagtens være overset andre hustomter i søgegrøfterne! Efter udvidelsen omkring hustomten, blev denne tegnet i hånden, alle anlæg snittet og beskrevet, prøver indsamlet m.m.

4 I feltudvidelsens sydlige del fremkom overraskende en del flint og lidt keramik direkte i "undergrundens" sand, helt uden erkendbare spor efter lag eller anlæg. Området blev enten groft fladeskovlet eller de øverste 5-10 cm "høvlet" igennem med graveske. Langt fra alle flintstykker må forventes opdaget. Undersøgelsens resultater Kampagne: Ved forundersøgelsen og den efterfølgende feltudvidelse blev der fundet bebyggelsesspor fra Ertebøllekulturen i form af flint og keramik spredt i den øverste del af undergrundssandet. Flint blev ikke bemærket ved bortgravningen af overjorden, men det er næppe korrekt. Flintkoncentrationen blev ikke afgrænset mod syd. Der fremkom ikke anlæg der med sikkerhed kan tilknyttes denne fase, men om enkelte af kogestengruberne f.eks. kan være så gamle, kan ikke helt udelukkes. Bortset fra lit spredt flint i husets anlæg (tjek efter vask), lå hovedparten af stenalderfundene sydligt, jf. skraveringen i MAPInfolaget Fund.tab (se beretningens forside). Udgravningens hovedresultat var en usædvanlig og velbevaret hustomt fra yngre bronzealder. Ualmindelig svær at se i fladen, men efter nøje fladeskovling alligevel overbevisende. Huset som var ca. 20 x 6 meter var konstrueret med en kombination af væggrøft og ydre vægstolpehuller, tagbærende stolpehuller og spor efter ialt tre indgange. Ud over selve huset fremkom der ikke andre væsentlige anlæg der kan tilknyttes denne fase. En nærmere datering må afvente flotering af materiale og efterfølgende C14. Fremtidigt arbejde på stedet Kampagne: Om kort tid ligger hele arealet i sokv, på nær en ca stor lysning der blev udtaget af skovrejsningen. Der bliver således ikke mulighed for at teste om der evt. har ligget flere huse på matriklen, ligesom alle de sydlige matrikler som sagt ikke blev forundersøgt. Ertebøllebebyggelsessporene kunne fortjene en nærmere undersøgelse og det må formodes at der er potentiale nok i pladsen til en fortsat undersøgelse, dels ved genåbning af feltet, dels ved en udvidelse mod syd. Claus Feveile Haderslev Museum d

5 Fundliste Fund Materiale Genstand Datering Anlæg Kampagne: X1 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X2 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X3 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X4 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X5 Sten Afventer vask Udateret-Udateret X6 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X7 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X8 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X9 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X10 Sten Afventer vask Udateret-Udateret X11 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X12 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X13 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret X14 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X15 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X16 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X17 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X18 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X19 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X20 Jord til flotering Udateret-Udateret A7 X21 Jord til flotering Udateret-Udateret A6 X22 Jord til flotering Udateret-Udateret A5 X23 Jord til flotering Udateret-Udateret A4 X24 Jord til flotering Udateret-Udateret A3

6 X25 Jord til flotering Udateret-Udateret A9 X26 Jord til flotering Udateret-Udateret A13 X27 Jord til flotering Udateret-Udateret A16 X28 Jord til flotering Udateret-Udateret A15 X29 Jord til flotering Udateret-Udateret A10 X30 Jord til flotering Udateret-Udateret A12 X31 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A51 X32 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A51 X33 Jord til flotering Udateret-Udateret A51 X34 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X35 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret X36 Flint Afventer vask Udateret-Udateret X37 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret X38 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A1 X39 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A2 X40 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A4 X41 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret X42 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A9 X43 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A9 X44 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A12 X45 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A12 X46 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A17 X47 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A29 X48 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A29 X49 Sten Afventer vask Udateret-Udateret A37 X50 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A47 X51 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A53

7 X52 Ler Brændt ler Udateret-Udateret A53 X53 Træ Trækul Udateret-Udateret A53 X54 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A64 X55 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A64 X56 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A64 X57 Keramik / oldtid Afventer vask Udateret-Udateret A66 X58 Flint Afventer vask Udateret-Udateret A66

8 Fundbeskrivelse Afventer vask og numrering. Anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af Kampagne: A1 Grube Grube Udateret- Udateret A2 Grube Grube Udateret- Udateret A3 Stolpehul Tagstolpehul A4 Stolpehul Tagstolpehul A5 Stolpehul Tagstolpehul A6 Stolpehul Tagstolpehul A7 Stolpehul Tagstolpehul A8 Naturfænomen Ikke tolkbart A9 Stolpehul Tagstolpehul

9 A10 Grube Koge-/ildgrube Udateret- Udateret A11 Stolpehul Tagstolpehul A12 Grube Koge-/ildgrube Udateret- Udateret A13 Stolpehul Tagstolpehul A14 Ildsted Ildsted A15 Stolpehul Tagstolpehul A16 Stolpehul Tagstolpehul A17 Ikke tolkbart Fyldskifte Udateret- Udateret A18 Stolpehul Vægstolpehul A19 Stolpehul Vægstolpehul A20 Stolpehul Vægstolpehul

10 A21 Stolpehul Vægstolpehul A22 Stolpehul Vægstolpehul A23 Stolpehul Vægstolpehul A24 Stolpehul Vægstolpehul A25 Stolpehul Vægstolpehul A26 Stolpehul Vægstolpehul A27 Stolpehul Vægstolpehul A28 Stolpehul Vægstolpehul A29 Stolpehul Vægstolpehul A30 Stolpehul Vægstolpehul

11 A31 Stolpehul Vægstolpehul A32 Stolpehul Vægstolpehul A33 Stolpehul Vægstolpehul A34 Stolpehul Vægstolpehul A35 Stolpehul Vægstolpehul A36 Stolpehul Vægstolpehul A37 Stolpehul Dørstolpehul A38 Stolpehul Dørstolpehul A39 Stolpehul Vægstolpehul A40 Afgrænsning Væggrøft AA

12 A41 Stolpehul Dørstolpehul A42 Stolpehul Vægstolpehul A43 Stolpehul Vægstolpehul A44 Stolpehul Vægstolpehul A45 Stolpehul Dørstolpehul A46 Stolpehul Vægstolpehul A47 Aktivitetsområd e Nedslidning A48 Stolpehul Vægstolpehul A49 Stolpehul Vægstolpehul A50 Stolpehul Vægstolpehul

13 A51 Naturfænomen Rodvælter Udateret- Udateret A52 Ikke tolkbart Fyldskifte Udateret- Udateret A53 Ikke tolkbart Fyldskifte Udateret- Udateret A54 Ikke tolkbart Fyldskifte Udateret- Udateret A55 Grube Koge-/ildgrube Udateret- Udateret A56 Ikke tolkbart Ikke tolkbart Udateret- Udateret A57 Ikke tolkbart Fyldskifte Udateret- Udateret A58 Naturfænomen Rodvælter Udateret- Udateret A59 Grube Koge-/ildgrube Udateret- Udateret A60 Naturfænomen Rodvælter Udateret- Udateret A61 Stolpehul Vægstolpehul A62 Stolpehul Vægstolpehul A63 Stolpehul Vægstolpehul A64 Grube Grube Udateret- Udateret

14 A65 Stolpehul Vægstolpehul A66 Stolpehul Vægstolpehul A67 Stolpehul Dørstolpehul A68 Stolpehul Dørstolpehul A69 Stolpehul Vægstolpehul A70 Grube Grube Udateret- Udateret Bygning 3-skibet hus A3,A4,A5, A6,A7,A9, A11,A13,A 14,A15,A1 6,A18,A19,A20,A21, A22,A23,A 24,A25,A2 6,A27,A28,A29,A30, A31,A32,A 33,A34,A3 5,A36,A37,A38,A39, A40,A41,A 42,A43,A4 4,A45,A46,A47,A48, A49,A50,A 61,A62,A6 3,A65,A66

15 ,A67,A68, A69 Supplerende anlægsliste Anlæg Hovedgruppe Undergruppe Datering Fase Tegn. Indgår i Består af Kampagne: A71 Natur Natur A72 Natur Natur A73 Natur Natur A74 Recent Grubespor

16 Anlægsbeskrivelse Kampagne: A1 Grube, Grube, Udateret-Udateret Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet fyldksifte. I østlige ende en afgrænsning med undergrunden. Diffus og fyldskiftet er iblandet lys grå sand. Indeholder flere flintgenstande. Ældre end A2. X38: Afventer vask, Udateret-Udateret A2 Grube, Grube, Udateret-Udateret Snittegning på stolpehulsskema. a) Mørk gråbrunt sandet fyldskifte iblandet enkelte trækulsnistre b) Mørkere gråbrunt/sortbrunt sandet fyldskifte iblandet en smule mere trækul (nistre) og keramik. X39: Afventer vask, Udateret-Udateret A3 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Gråbrunt sandet fyldskifte med enkelte trækulsnistre, ildskørnede sten i toppen. Nedsynkning? X24: til flotering, Udateret-Udateret

17 A4 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Lyst gråbrunt fint sandet fyldskifte. b) Mørk gråbrunt sandet fyldskifte med enkelte trækulsnistre. Nedsynkning? X23: til flotering, Udateret-Udateret; X40: Afventer vask, Udateret-Udateret A5 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Gråbrunt sandet fyldskifte med enkelte trækulsnistre. Meget homogent. b) som a, men iblandet en del lys grå sand. Ingen trækul. Mulig nedgravning? X22: til flotering, Udateret-Udateret A6 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet fyldskifte, enkelte trækulsnistre. X21: til flotering, Udateret-Udateret A7 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrnt sandet fyldskifte med enkelte trækulsnistre.

18 X20: til flotering, Udateret-Udateret A8 Naturfænomen, Ikke tolkbart, Snittegning på stolpehulsskema. Mørkegråbrun - sortbrunt fyldskifte, udflydende mod undergrunden. Nedgr? Natur? CF: opfattet som natur eller negativt anlæg. A9 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Mørk gråbrunt sandet fyldskifte med ret meget trækul. X25: til flotering, Udateret-Udateret; X42: Afventer vask, Udateret-Udateret; X43: Afventer vask, Udateret- Udateret A10 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret-Udateret Snittegning på stolpehulsskema. Sort - gråsort meget trækulsholdigt sandet fyldskifte mede mindre stk. ildskørnet sten. Skærer A11 men overgangen meget diffus. Kogestensgrube.

19 X29: til flotering, Udateret-Udateret A11 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Ved udgravning af A10, kunne stolpespor evt. ses i fladen under A10. I profilen ser den spids ud, id fladen var den rund. CF: er i tvivl om det reelt var et anlæg... (?) A12 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret-Udateret Snittegning på stolpehulsskema. Sort - gråsort sandet trækulsholdigt fyldskifte. Ildskørnede sten fundet ved snit. Muligvis bund af lille kogestensgrube. X30: til flotering, Udateret-Udateret; X44: Afventer vask, Udateret-Udateret; X45: Afventer vask, Udateret- Udateret A13 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet fyldskifte, meget homogent. Iblandet trækulsnistre og et stk. brændt ler i profilen. X26: til flotering, Udateret-Udateret

20 A14 Ildsted, Ildsted, Ikke mulig at tegne. Både bund og sider var meget diffuse mod undergrunden. Varmepåvirkning af undergrund. A15 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet let gruset fyldskifte med enkelte trækulsnistre. b) mørk gråbrunt/sortbrun "plet" med relativt meget trækul - evt. dyregang? CF: OBS - pas på floteringsprøven i så fald. Jeg tror ikke vi har været opmærksomme på evt. dyregang ved prøvetagningen. X28: til flotering, Udateret-Udateret A16 Stolpehul, Tagstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Gråbrunt sandet homogent fyldskifte med enkelte trækulsnistre. b) muligvis nedgravning. Ikke så mørk som a, men var relativt tydelig i fladen. OBS: topniv ca. 10 cm lavere en resten af fladen - gælder kun A16. X27: til flotering, Udateret-Udateret A17

21 Ikke tolkbart, Fyldskifte, Udateret-Udateret Mørk gråbrunt fyldskifte iblandet trækulsnistre. Diffus mod undergrunden - kan ikke tegnes. X46: Afventer vask, Udateret-Udateret A18 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt fyldskifte iblandet trækulsnistre. Ved udgravning: en del halvstore sten nederst i gruben, én sten i profilen. Ikke (!) stenpakning. A19 Stolpehul, Vægstolpehul, Brun-gråbrunt, kun lidt mørkere end undergrunden. Sandet, homogen. A20 Stolpehul, Vægstolpehul, Lys gråbrunt fyldskifte, homogent.

22 A21 Stolpehul, Vægstolpehul, Lys gråbrunt fyldskifte, sandet homogent iblandet enkelte trækulsnistre A22 Stolpehul, Vægstolpehul, Lys gråbrunt fyldskifte, sandet homogent iblandet enkelte trækulsnistre A23 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet fyldskifte iblandet enkelte trækulsnistre.

23 A24 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet, homogent fyldskifte iblandedt enkelte trækulsnistre. A25 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Gråbrunt sandet homogent fyldskifte, ingen trækul. A26 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. Fyldskifte en smule mere gråbrun end undergrunden. A27 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt fyldskifte, sandet iblandet enkelte trækulsnistre.

24 A28 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt fyldskifte, sandet iblandet enkelte trækulsnistre. Konsistensen er lidt anderledes end undergrunden, en anelse "fedtet/mudret" A29 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt fyldskifte, sandet iblandet enkelte trækulsnistre. Konsistensen er lidt anderledes end undergrunden, en anelse "fedtet/mudret" X47: Afventer vask, Udateret-Udateret; X48: Afventer vask, Udateret-Udateret A30 Stolpehul, Vægstolpehul, Mørk gråbrunt fyldskifte iblandet enkelte trækulsnistre. Konsistens som A28-29.

25 A31 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet fyldskifte uden trækul. A32 Stolpehul, Vægstolpehul, Kunne ses i fladen som let gråbrunt fyldskifte. Kan ikke erkendes i snit. Ved fladeskovling en mørk brun, let mudret bananformet aftegning i fladen (stiplet ind på planen). Muligvis natur eller dyreaktivitet. A33 Stolpehul, Vægstolpehul, Lyst gråbrunt fyldskifte, sandet, iblandet enkelte trækulsnistre. A34 Stolpehul, Vægstolpehul,

26 Snittegning på stolpehulsskema. Mørk gråbrunt fyldskifte, sandet, en anelse "fedtet" iblandet trækulsnistre. A35 Stolpehul, Vægstolpehul, Mørk gråbrunt fyldskifte, sandet, en anelse "fedtet" iblandet trækulsnistre. A36 Stolpehul, Vægstolpehul, Fyldskifte en anelse mørkere let rødbrun sandet med let fedtet konsistens. Forstyrret af dyregange i midten. I fladen tydelig og overbevisende, svag i profil. A37 Stolpehul, Dørstolpehul, Fyldskifte - an smule mere gråbrunt end undergrunden. Ingen trækul.

27 X49: Afventer vask, Udateret-Udateret A38 Stolpehul, Dørstolpehul,, AA Fyldskifte kun en anelse mere gråbrunt end undergrunden. Homogent, enkelte trækulsnistre. Blev også snittet i ø-v retning for at afklare om stolpe eller grøft. Udgør afslutningen af væggrøft A40 og samtidig formodentlig dørstope. A39 Stolpehul, Vægstolpehul, Lyst gråbrunt sandet og "fedtet" fyldskifte. Meget homogent. A40 Afgrænsning, Væggrøft, Lys gråbrun aftegning i fladen, men kan i profilen være sævr at definere - se beskrivelse af de enkelte snit, jf. stolpehulsskemaer. En lang række snit (A til X) med tegning på stolpehulsskemaer samt beskrivelser af de enkelte snit. Se skemaerne.

28 A41 Stolpehul, Dørstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Nedgravning/grøft. Lysgråbrunt sandet homogent fyldskifte. b) Stolpe. Gråbrunt / mørk gråbrunt sandet homogent, enkelte trækulsnistre. Indgangsstolpehul i væggrøften. A42 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet homogent fyldskifte. Ingen trækul. A43 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet homogent fyldskifte. Enkelte trækulsnistre. A44 Stolpehul, Vægstolpehul,

29 Synlig i fladen, ikke i snit. A45 Stolpehul, Dørstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Lys gråbrun sandet nedgravning, fastere end undegrunden. b) Mørk gråbrunt stolpeaftryk, iblandet trækulsnistre. Fastere end undergrunden. A46 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Gråbrun sandet nedgravning. Fastere end undergrunden. b) Mørk gråbrunt stolpeaftryk med... meget trækul. A47 Aktivitetsområde, Nedslidning, Snittegning på stolpehulsskema. Mørk gråbrunt sandet ret "kompakt" fyldskifte. Nedslidning i indgangsområde.

30 X50: Afventer vask, Udateret-Udateret A48 Stolpehul, Vægstolpehul, Lys gråbrunt sandet homogent fyldskifte, fastere i konsistensen end undergrunden. A49 Stolpehul, Vægstolpehul, Lys gråbrunt sandet homogent fyldskifte, fastere i konsistensen end undergrunden. A50 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet fyldskifte iblandet trækulsnistre. Fastere end undergrunden. A51

31 Naturfænomen, Rodvælter, Udateret-Udateret Meget diffust fyldskifte, evt. rodvælte. Lyst gråt og hvidligt sand med lidt spredt trækul, en del flint og lidt keramik. X31: Afventer vask, Udateret-Udateret; X32: Afventer vask, Udateret-Udateret; X33: til flotering, Udateret- Udateret A52 Ikke tolkbart, Fyldskifte, Udateret-Udateret Mørkegråt til gråsort trækulsholdigt gruset sand A53 Ikke tolkbart, Fyldskifte, Udateret-Udateret Mørkegråt til gråsort trækulsholdigt gruset sand med enkelte rødbrændte lerstykker X51: Afventer vask, Udateret-Udateret; X52: Brændt ler, Udateret-Udateret; X53: Trækul, Udateret-Udateret A54 Ikke tolkbart, Fyldskifte, Udateret-Udateret Mørkegråt til gråsort trækulsholdigt gruset sand

32 A55 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret-Udateret Mørkegråt / gråsort trækulsholdigt gruset sand med flere små stk ildskørnede sten. Evt. dårlig bevaret kogestensgrube? A56 Ikke tolkbart, Ikke tolkbart, Udateret-Udateret Meget diffus i snit. Anlæg? A57 Ikke tolkbart, Fyldskifte, Udateret-Udateret Heterogent gråsort og brunt sand uden sten.

33 A58 Naturfænomen, Rodvælter, Udateret-Udateret Rodvælte, natur. A59 Grube, Koge-/ildgrube, Udateret-Udateret Kogestensgrube (i søgegrøft vest for feltet) Efter hukommelsen ca 40 cm dybt, rundbrundet. Lag af håndstore ildskørnede sten og trækul i bunden, herover homogent jord. Det sorte trækulsholdige bundlag var stort set ikke synligt i overfladen. A60 Naturfænomen, Rodvælter, Udateret-Udateret Meget diffust fyldskifte - rodvælte? A61 Stolpehul, Vægstolpehul,

34 Mørk gråbrunt fyldskifte homogent sand - fastere end undergrunden. Enkelte trækulsnistre. A62 Stolpehul, Vægstolpehul, Mørk gråbrunt fyldskifte homogent sand - fastere end undergrunden. Enkelte trækulsnistre. A63 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet homogent fyldskifte, fastere end undergrunden. A64 Grube, Grube, Udateret-Udateret Snittegning på stolpehulsskema. a) En smule mere grå end undergrunden. b) Mørk gråbrun "plet" - evt dyregang. Keramik (x56) i profilen.

35 X54: Afventer vask, Udateret-Udateret; X55: Afventer vask, Udateret-Udateret; X56: Afventer vask, Udateret- Udateret A65 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt sandet fyldskifte, homogent fastere end undergrunden. Enkelte tgrækulsnistre. A66 Stolpehul, Vægstolpehul, Snittegning på stolpehulsskema. a) Gråbrun nedgravning - sandet homogent b) Mørk gråbrunt stolpespor, let leret, megt fast i konsistensen. X57: Afventer vask, Udateret-Udateret; X58: Afventer vask, Udateret-Udateret A67 Stolpehul, Dørstolpehul, Mørk gråbrunt sandet fyldskifte. Fastere end undergrunden.

36 A68 Stolpehul, Dørstolpehul, (Mørk) gråbrunt sandet fyldskifte.homogent. Fastere end undergrunden. A69 Stolpehul, Vægstolpehul, Gråbrunt/mørk gråbrunt sandet fyldskifte. Enkelte trækulsnistre. A70 Grube, Grube, Udateret-Udateret Mulig nedgravning, en anelse mere grå end undergrunden, men med samme konsistens. Svært at afgrænse bunden mod undergrunden. Gulligbrune lerklatter i fylden.

37 Bygning, 3-skibet hus, Øst-vest orienteret treskibet langhus, ca. 20 meter x 6 meter, bestående af 5 sæt tagbærende stolpehuller, fra vest regnet: A16+A15, A13+(A11?), A3+A9, A5+A4 og A7+A6. I østenden er vægforløbet markeret ved en væggrøft, A40. På ydersiden af denne og fortsættende i den vestlige ende af huset findes et større antal små spinkle stolpehuller, i en form for "ydre" vægkonstruktion, A18-A36,A39,A42-A44, A46-A50, A61-A63 og A65-A66. Der blev fundet tre døre, to overfor hinanden for enden af væggrøften: A37+A38(iA40) og A67+A68, mens den trejde dør var placeret østligt i den sydlige langvæg: A45+A41(i A40). Ved sidstnævnte dør fremkom et ovalt diffust fyldskifte, A47, antagelig resultatet af en nedslidning forårsaget af trafik ud og ind (af dyr?). Centralt mellem de to vestligste sæt tagbærende stolpehuller fremkom et ildpåvirket område, A14, rester efter et formodet ildsted. To små kogestensgruber indenfor husafgrænsningen, A10 og A12, kan ikke med sikkerhed tilknyttes huset, jf. deres nærhed til de tagbærende stolpehuller. Stratigrafien ved A10 og A11 indikerer at kogestensgrube A10 er yngre end huset, men alt for stor vægt skal der antagelig ikke lægges på dén iagttagelse (som jeg selv er ansvarlig for, CF). Umiddelbart vest for vestgavlen findes tre mindre fyldskifter på række A52-A54. Fristende at opfatte dem som et hegn eller anden konstruktion med tilknytning til huset, men fylden var markant forskellig og meget mørkere end huset iøvrigt. Jeg har svært ved at opfatte dem som samtidige med huset. A3,A4,A5,A6,A7,A9,A11,A13,A14,A15,A16,A18,A19,A20,A21,A22,A23,A24,A25,A26,A27,A28,A29,A30,A31,A32,A33,A3 4,A35,A36,A37,A38,A39,A40,A41,A42,A43,A44,A45,A46,A47,A48,A49,A50,A61,A62,A63,A65,A66,A67,A68,A69

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6

UNDERSØGELSENS FORHISTORIE 3 ADMINISTRATIVE DATA 3 TOPOGRAFI 3 MÅLESYSTEM 5 UDGRAVNINGSMETODE 5 UNDERSØGELSENS RESULTATER 6 Arkæologisk forundersøgelse Rapport HOM3031 Aalevej, Tørring Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, Tørring By Ejerlav, matrikelnr.: 10fx Sted-SBnr.: 160607-107 KUAS: -7.24.02/HOM-0007 Forud

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse

ARV 71 Øster Debel. Indholdsfortegnelse ARV 71 Øster Debel V. Debel Gde, Ovtrup, matrikel 2d, Ovtrup sogn, Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190711, lokalitets nr. 177. KUAS Journalnr. 2015-7.24.02/ARV- 0004 Beretning

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold

OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold OBM7125 Munken, Middelfart sogn, Vends herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.07.13. Sb.nr. 40. Indhold Abstract... 2 Undersøgelsens forhistorie... 2 Administrative data... 2 Topografi, terræn og undergrund...

Læs mere

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97.

KTM197 Mariesminde Mose, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. , Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 97. KUAS nr. FOR200-212-001 Detektering på område, hvor der var planlagt kompressorstation til naturgas (planerne blev ikke gennemført). Ét område

Læs mere

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF:

SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Udgravningsberetning SJM 187 K3 SJM 187 Skjoldbjergvej 24, Vorbasse sogn, Stednr 190604, Slavs Herred, Ribe Amt, (KUAS Journal nr ) FF: Beretning for forundersøgelse forud for skovrejsning på 7 ha. nordvest

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08.

OBM4930 Neder Mølle, Skovby sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. , Skovby herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.06.08. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0042 Beretning for udgravning dæmningsanlæg fra højmiddelalderen, udført af Museumsinspektør Jørgen A. Jacobsen i efteråret

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg

SIM 8/2008 Voel Boldbaner Karen Rysgaard. Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Beretning for udgravning ved Voel Boldbaner, Silkeborg Journalnummer: SIM 8/2008 Sted: Voel Boldbaner SB Stednummer: 16.01.15-241 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0005 Matr. nr.: del af 8x Ejerlav: Voel By

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95.

HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. HAM 5318 Petersborg, Uge sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.10. Sb.nr. 95. Arkæologisk forundersøgelse af et delareal i forbindelse med råstofindvinding ved Hærvejen, syd for Urnehoved.

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Aars sogn, Aars herred, Aalborg amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. 339 Bygherrerapport for VMÅ 2610 Stenildvad Indholdsfortegnelse 1. Undersøgelsens

Læs mere

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport

Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport Esrum P-plads Arkæologisk prøvegravning, bygherrerapport J. nr.: MNS50228 Esrum P-plads Matr. nr.: 4a, Esrumkloster, Esbønderup SLKS j. nr.: 16/00661 Af: mus. insp. Tim Grønnegaard Indholdsfortegnelse

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport.

Ausumgaard. Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder. Kulturhistorisk Rapport. Ausumgaard Treskibede langhuse og aktivitetsspor. Bebyggelse fra yngre romersk jernalder Mette Klingenberg Kulturhistorisk Rapport Holstebro Museum 2013 Bygherre: Ausumgaard I/S Indledning Det udgravede

Læs mere

KTM200 Mariesminde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76.

KTM200 Mariesminde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsum herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76. KTM200 Mariesinde Pendlerplads, Rønninge sogn, Åsu herred, tidl. Odense at. Sted nr. 08.08.08. Sb.nr. 76. Kapagne: 07-04- KUAS nr. FOR 2002-2122-0067 KTM 200 Mariesinde. Forundersøgelse af oråde ed bronzedepot

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil.

GIM 3543 Højbro Å. Beretning fra overvågning. Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. GIM 3543 Højbro Å Beretning fra overvågning Søren Skriver Tillisch, mag.art. Jeppe Boel Jepsen, cand. phil. Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre 2006 Resume: Anlægsarbejdet omkring udvidelse af Højbro

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans

Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Journalnummer: SIM 601/2012 Sted: Søndermarksgade SB Stednummer: 130604-81 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0020 Beretning for forundersøgelse på Søndermarksgade i Ans Matr. nr.:13p og 13o Ejerlav: Iller By,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard

SIM 14/2007 Balle Huse Karen Rysgaard Beretning for udgravning af dele af en bebyggelse fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, Balle Huse, Balle sogn, Hids herred, gml. Viborg amt, stednr. 13.03.01-150, SIM 14/2007, KUAS j. nr. 2003-2123-1251

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune.

Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. KE Ejendomsalg Att. Lars Peter Bang Fuglesangsvej 30 Postboks 48 3460 Birkerød 3111-08 08/2597-8.1.5 Resultat af forundersøgelse af Lundgårdstoften 2-8, Frifelt, Tønder Kommune. Museum Sønderjylland har

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2

Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport. HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Arkæologisk udgravning Kulturhistorisk rapport HOM2628, Kildeparken Syd, Etape 2 Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Øster Snede Sogn, Gammelsole By Ejerlav, matrikelnr.: 5i Sted-SBnr.: 170819-45 KUAS: 2010-7.24.02/HOM-0004

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299.

HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr Sb. nr. 299. HAM 5463, Matr. 45 mfl. Bov, Bov sogn, Lundtoft herred, tidl. Aabenraa amt. Sted nr. 22.01.02. Sb. nr. 299. Arkæologisk forundersøgelse forud for byggemodning af 5,5 hektar beliggende i den nordvestlige

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114.

KTM140 Vestertoften, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 114. , Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 4. KUAS nr. 003-1-1094 Beretning for udgravning af 6 fyldskifter: 4 affaldsgruber, 1 kogegrube og 1 diffust lag med keramik. Fund af skaller

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83.

ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. ÅHM 6212 Ølsvej 32, Hobro Hobro sogn, Onsild herred, tidl. Randers amt. Sted nr. 14.07.03. Sb.nr. 83. KUAS nr. 2015-7.24.02/NJM-0029 Forundersøgelse med fund af få spredte anlægsspor fra stenalder og bronze-

Læs mere

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55.

OBM5824 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. OBM584 Jernalderlandsbyen, Næsbyhoved-Broby sogn, Odense herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.04.06. Sb.nr. 55. KUAS nr. Forud for opførslen af et nyt jernalderhus i Jernalderlandsbyen i Næsby foretog

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn

OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn OBM 2409, Hindsgavl Mark, Middelfart sogn - Arkæologisk forundersøgelse forud for opførelse af Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Middelfart kommune Af arkæolog Jesper Langkilde Arkæologisk rapport

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Arkæologisk undersøgelse Kulturhistorisk rapport. HOM 2658, Hedensted Kirkes P-plads

Arkæologisk undersøgelse Kulturhistorisk rapport. HOM 2658, Hedensted Kirkes P-plads Arkæologisk undersøgelse Kulturhistorisk rapport HOM 2658, Hedensted Kirkes P-plads Tidl. Vejle Amt, Hatting Herred, Hedensted Sogn, Matrikel 1 Sted-SBnr.: 170404 111 Abstract: Forud for anlæggelsen af

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder

Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Møllegård, Klejtrup - boplads fra sen yngre stenalder og bronzealder Sanne Boddum Viborg Stiftsmuseum 2010 Bygherrerapport nr. 44 Bygherre: Jan Nielsen ISBN 978-87-87272-97-1 2 Indledning I området syd

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213.

SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr Sb.nr. 213. SVM1437 Kongsted Vandhul, Niløse sogn, Merløse herred, tidl. Holbæk amt. Sted nr. 03.03.06. Sb.nr. 213. Kampagne: 11 01 Foto: Abstrakt Prøvegravning forud for etablering af vandhul i Store Åmosen. Der

Læs mere

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.

Beretning. FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P. Beretning FHM 4230 Åboulevarden 28-30, Århus by matr. 779b og 791, Århus købstad, Hasle herred, Århus Amt. Stednr. 15.03.11 (RAS P.3653/0-000) Indholdsfortegnelse Resumé side 2 Undersøgelsens forhistorie

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere