5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5-16 år 18 uger PERSPEKT. Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder"

Transkript

1 5-16 år 18 uger PERSPEKT Undervisningsmateriale til træning af elevers emotionelle, personlige og sociale færdigheder

2 Perspekt øger elevernes forståelse for forskellighed og deres evne til konfliktløsning. I bredeste forstand handler Perspekt om at hjælpe eleverne til at blive selvstændige og beslutningsdygtige individer.

3 Skoleelevers faglige resultater og trivsel påvirkes af det sociale miljø i klasseværelset. Om Perspekt Skoleelevers faglige re- Gennem et struktureret der via fiktive eksempler i sultater og trivsel påvir- undervisningsforløb filmklip, på fotos, i histori- kes af det sociale miljø i styrkes elevernes evne er og rollespil. klasseværelset. Med fol- til konfliktløsning på keskolens nye inklusions- egen hånd, forståelsen Undervisningen kan vare- dagsorden er elevernes for regler, respekten for tages af lærere eller pæ- evne til at respektere for- indbyrdes forskellighed dagoger, der har deltaget skellighed og vise ansvar og ansvarsfølelse. I bre- i et introduktionskursus for de sammenhænge, deste forstand handler til materialet. Materialet de indgår i, blevet endnu Perspekt således om at består af fire moduler, vigtigere end tidligere. hjælpe eleverne til at bli- rettet mod henholdsvis ve selvstændige individer, klasse, klasse, Perspekt er et undervis- der er i stand til at træffe klasse og klasse. ningsmateriale, der sigter hensigtsmæssige beslut- Hvert modul består af 16- mod at træne skoleele- ninger, hvor der tages 18 lektioner. vers emotionelle, person- hensyn til andre. lige og sociale færdigheder. Perspekt er beregnet til klasseundervisning, og Målet er, at man via undervisningsmaterialet træning af disse færdig- sætter ikke fokus på den heder kan skabe et godt enkelte elevs individuelle læringsmiljø i den mang- problematikker i skolen, foldighed, der findes i men arbejder i stedet med mange folkeskoleklasser. de forskellige færdighe-

4 Gennemtestet og praksisrelevant Perspekt er blevet til i et samarbejde mellem Rockwool Fonden og konsulenterne Allan Mads Knægt og Jane Vinter med inddragelse af en lang række danske lærere, pædagoger, psykologer og pædagogiske konsulenter. Materialet er udviklet på baggrund af de behov, lærerne selv har peget på, hvilket har givet det en høj grad af praksisrelevans og en tilgang, der imødekommer de pædagogiske målsætninger og krav, der er særegne for den danske folkeskole. Perspekt er derfor et godt bud på, hvordan der kan arbejdes med en række af de trin- og slutmål, der f.eks. fremgår af Faghæfte 21 og 47. Perspekt er blevet afprøvet og testet på en række danske folkeskoler siden Cirka 175 lærere har været på kursus og lært at undervise i Perspekt, og mere end elever har modtaget undervisning i Perspekt. Perspekt er også ved at blive evalueret af Als Research.

5 Perspekt er udviklet i tæt samarbejde med lærere og har derfor høj grad af praksisrelevans.

6 Perspekt-forløbet For at sikre den rette anvendelse og implementering af Perspekt indeholder et standard Perspekt-forløb følgende elementer: 1-1½ time 15 timer 2-3 timer Et introduktionsseminar Et todages lærerkursus To opfølgningsseminarer Introduktionsseminaret introducerer til hovedtankerne i Perspekt. Seminaret er for alle skolens lærere og pædagoger og afholdes lokalt på skolerne. Kurset kvalificerer og certificerer deltagerne til at kunne undervise i alle fire Perspekt-moduler. Kurset afholdes lokalt på skolerne. Det første opfølgningsseminar afholdes en til to måneder efter, at lærerne er begyndt at anvende materialet. Det andet seminar afholdes som genopfriskning, inden lærerne starter det næste undervisningsforløb. Seminarerne afholdes lokalt på skolerne.

7 d z Mulighed for telefonisk henvendelse Supervision Det er muligt at henvende Ved supervision overvæ- Sammensætningen af spekt-moduler, eller at sig til Perspekt-konsulen- rer Perspekt-konsulenter- elementerne tager afsæt vedkommende undervi- terne i tilfælde af tvivls- ne lærerens undervisning i, at hver lærer som mini- ser to forskellige klasser i spørgsmål, problemer i en Perspekt-lektion mum anvender materialet Perspekt. m.m. (en dobbeltlektion) og to gange og altså gennem- giver efterfølgende 15- fører to undervisnings- Skolen vælger selv, hvor 30 minutters feedback. forløb. Der kan enten mange Perspekt-lærere Supervision sker mod en være tale om, at læreren der skal uddannes. Lærer- merbetaling. underviser den samme ne kan også uddannes ad klasse i to forskellige Per- flere omgange.

8 Materialer Perspekt er beregnet til alle klassetrin, men er opdelt i fire forskellige alderssvarende undervisningsmoduler med hvert deres hovedfokus: Perspekt 1 til klasse Perspekt 2 til klasse Fokus på skoleparathed Fokus på kritisk tænkning om egen og andres adfærd Perspekt 3 til klasse Perspekt 4 til klasse Fokus på arbejds- og elevkompetencer Fokus på valgkompe- tencer Til hvert modul hører en ekstensiv undervisningsmappe, der trin for trin beskriver indhold og øvelser i de enkelte Perspekt-lektioner. Hertil kommer undervisningsremedier, såsom plakater, Perspekt-spil, LEGO-klodser, snore, en CD med filmklip og øvelser, illustrationer og billeder til brug på smartboards. Ud over de fire undervisningsmapper består Perspekt-materialet desuden af et introduktionshæfte rettet mod skoleledere, lærere og pædagoger. Introduktionshæftet fungerer samtidig som optakt til lærerkurset. Perspekt-materialet forbedres løbende. Som Perspekt-skole får man automatisk adgang til opdateringer af materialet, herunder adgang til eventuelle nyudviklede øvelser, der kan supplere og/eller erstatte de eksisterende øvelser.

9 Én ugentlig dobbeltlektion i uger Tilrettelæggelse af Perspekt-forløbet Med Perspekt får skolen et nyt redskab og et nyt ugentlig dobbeltlektion i uger. SFO) informeres i god tid om introduktionen sprog til at arbejde med af Perspekt på skolen, og elevernes emotionelle, Det er derfor en god at planlægningen sker i personlige og sociale og idé, at både kommende god tid og i et samarbejde færdigheder. Der er tale Perspekt-lærere og sko- mellem underviser og om et omfattende pro- lens øvrige personale skoleledelse. gram, der inkluderer én (inklusive pædagoger i

10

11 Interesserede SSN-skoler kan downloade informationsmateriale om Perspekt på SundSkoleNettet.dk eller bestille et informationsmøde ved henvendelse til SSN-sekretariatet Hvordan får jeg Perspekt på min skole? Perspekt udbydes i 2013 til alle skoler, der er medlem af Sund Skole Nettet (SSN). Ved henvendelse til Sund Skole Nettets sekretariat sammensættes det ønskede Perspekt-forløb. Interesserede skoler kan downloade informationsmateriale om Perspekt på eller bestille et informationsmøde ved henvendelse til SSN-sekretariatet. Informationsmødet foregår på skolen og er gratis. Informationsmødet kan også med fordel arrangeres gennem de kommunale SSN-netværk. Sekretariatet kan også være behjælpelig med at sammensætte Perspekt-forløb på tværs af lokale skoler, da der dermed er mulighed for at sænke prisen per uddannet Perspekt-lærer.

12 Prisen Rockwool Fonden har og skoler, der kun ønsker Perspekt-lærere, slår sig betalt og vil fortsat betale at uddanne få lærere el- sammen og afholder fæl- udviklingsomkostninger, ler pædagoger, kan med les lærerkursus og opfølg- og Perspekt udbydes fordel slutte sig sammen ningsseminarer er prisen således til kostpris. Per- med andre skoler med cirka kr. lærer, sva- spekt er derfor yderst samme behov. Dermed rende til kr. per sko- konkurrencedygtig sam- reduceres prisen på lærer- le per år i to år. Herudover menlignet med lignende kurset. Perspekt afvikles kommer udgifter til un- programmer. bedst over en toårig peri- dervisningsmapper med Prisen for forløbet af- ode. Dette giver samtidig mulighed for at fordele tilhørende værktøjskasser, introduktionshæfter hænger af, hvor mange udgifterne over to år. og transport. Prisen for lærere skolen vil have introduktionshæfterne uddannet, og hvor mange Hvis en skole eksempelvis er cirka 30 kr. per styk, undervisningsmanualer sender 20 lærere på kur- og prisen på en undervis- med tilhørende værktøjs- sus er prisen cirka ningsmappe med tilhø- kufferter skolen vælger kr. per lærer, svarende til rende værktøjskasse er at købe. Jo flere lærere, jo kr. per år i to år. cirka kr. Flere lærere billigere pris per lærer for Hvis tre skoler, der hver kan med fordel deles om lærerkurset. Små skoler ønsker at uddanne fire en undervisningsmappe. Kontakt Sund Skole Nettets sekretariat Tlf.: Rockwool Fonden Kronprinsessegade 54, 2. tv 1306 København K SundSkoleNettet.dk layout: Roger ApS foto: Kasper Buchardt Thye

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Cand.pæd.psyk Jan Soelberg Inklusion der virker DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Et nyt læringskoncept under udvikling til at imødegå inklusion i folkeskolen og skabe et godt læringsmiljø for alle eleverne.

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER

FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER FORSKNINGSBASERET VIDEN OM LÆSEFORSTÅELSE OG FAGLIGE LÆSEKOMPETENCER DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING INDHOLD 1. Læseforståelse og faglige læsekompetencer... side 3 2. Systematisk tilgang til

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på?

Kvalitet i undervisningen kort fortalt. Hvad peger forskningen på? Kvalitet i undervisningen kort fortalt Kvaliteten af undervisningen er afhængig af Lærere der besidder Pædagogisk relationskompetence (lærernes evne til at skabe et godt miljø). Didaktisk ekspertise (lærerens

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN

Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Vejledning for modelkommunerne i Narkoen ud af byen Vejledning for modelkommunerne i NARKOEN UD AF BYEN Udgivet af: Sundhedsstyrelsen, maj 2005 1. udgave,

Læs mere

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger

Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Sådan udvikler vi samarbejdet mellem lærere og pædagoger Af Merete Milvertz, SFO-leder og Vibeke Dilling Hermansen, Skoleleder Lærere og pædagoger løser to ligeværdige, men væsensforskellige opgaver I

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Kære forældre. Om skolefusionen

Kære forældre. Om skolefusionen Kære forældre Tusind tak for den flotte opbakning vi har fået her i opstarten af det nye skolerår til alle de nye tiltag, der er sat i værk, og der har været rigtig meget at skulle forholde sig til både

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør

Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Guide til det gode samarbejde mellem brugerorganisation og instruktør Når brugerorganisationen indgår samarbejde med frivillige instruktører, kan der være udfordringer, som både brugerorganisation og instruktør

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere