DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning"

Transkript

1 CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning

2 Indhold: Side. Sikkerhedsinformation Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer Planlægning før installation Opbygning Montage / Dør varianter Tilslutningsklemmer DIP switch indstillinger Kabelføring af eksternt udstyr Indkøring Funktioner, betjeningsmuligheder og indstillinger Fejlsøgning.... Sikkerhedsinformation Arbejde med elektriske produkter, bør udføres af kvalificerede personer.. Anvendelsesområde er konstrueret til åbning og lukning små og lette indvendige døre i tørt miljø, med en dørbladsvægt fra 20 kg til 80 kg. Lad ikke børn lege med eller udstyr som er tilkoblet dør-automatikken. Hold eventuel fjernbetjening uden for børns rækkevidde. er ikke godkendt eller egnet til brug i flugtveje, til brand- eller røgdøre eller yderdøre..2 Standarder, lover og regulativer Montage og tilslutninger skal altid ske efter gældende DK og EU standarder, love eller regulativer. opfylder krav til Low Energy DIN Begrænsning af ansvar må kun benyttes i anvendelsesområde produktet er tiltænkt anvendt i. DORMA Danmark A/S påtager sig ikke ansvar for skade i forbindelse med uautoriseret modificering eller uautoriseret brug af dør-automatikken..4 Dokumentation Denne dokumentationen indeholder vigtig information for sikker installation af dørautomatikken. Læs denne dokumentation nøje før montering, tilkobling og brug af. Det er vigtigt for montørens sikkerhed og senere brugere, at alle instrukser i denne dokumentation følges punktligt. Fejlmontage af dør-automatikken kan føre til alvorlige skader. Brug af tilbehør, justeringer og procedurer som ikke er beskrevet i denne dokumentationen kan føre til elektrisk overgang, elektrisk stød og eller mekanisk skader. Gem denne dokumentation til senere brug..5 Generel information vedrørende installation: må ikke være tilkoblet spænding, under installerer, service eller rengøring. Sikre arbejdsområdet for uautoriseret adgang. Fjern deler eller værktøj, som ved fald kan medføre skade. Det skal altid benyttes fastgørelsesmateriel, passende til underlaget. F.eks. til beton, mursten, gips, træ, MDF, aluminium etc. Sørg for, at vand eller andre væsker ikke drypper på eller ind i dør-automatikken. Stik ikke metal dele ind i åbningerne i dækkappen / endekapper til. Dette kan føre til fare for elektrisk stød. Efter en vellykket montage, må selve CS 80 MAGNEO, alt tilbehør og sikkerhedsprodukter testes for korrekt funktion. Montage og tilslutning, som er beskrevet i denne dokumentationen er eksempler. Montageunderlaget, lokale forhold, tilgængeligt værktøj eller andre forhold kan føre til, at man må bruge andre fremgangsmåder..6 Mulige fare Automatiske døre kan medføre farer/skader, hvor personer eller andet bliver ramt eller klemt under åbning eller lukning. Uafhængig af aktuelle forhold, dør-type og sikkerhedsudstyr, så kan alle fare ikke udelukkes. Bagkant af dør Karm Forkant af dør 2

3 2. Funktionsbeskrivelse Generel information er en enkelt fløjet elektromekanisk skydedørs automatik til små og lette indvendige døre med en dørbladsvægt fra 20 kg til 80 kg. Åbne og lukkehastighed er afhængig af dørens vægt og justeres trinløst på et fælles potentionmeter. Igangsætning: Efter korrekt montage gennemfører montøren en indkøring af automatikken, som beskrevet side 0. Ved tilslutning af driftspænding vil en grøn LED blinke i automatikken. Automatikken er ikke i drift. Døren kan åbnes og lukkes manuelt. Efter en korrekt indkøring vil en grøn LEDen lyser konstant. Drift typer (Energy modes) Standard er Low-Energy-Mode (LE). Denne kan ændres til Full-Energy-Mode (FE) ved skift på kontakt. Low-Energy-Mode (Standard) I henhold til standard DIN 8650 er åbne- og lukkekraften og lukkehastigheden dørbladet kan rammen en hindring med, begrænset i Low-Energy-Mode. Døren bevæges med lav åbne / lukkekraft og lav lukkehastighed. Full-Energy-Mode Her øges åbnekraft og åbnehastigheden. Lukkekraft og -hastighed er som i Low-Energy-Mode. Funktionsvælger Standard leveres med en fast bro, således, at der er permanent valgt Automatik drift. Som tilbehør kan leveres en intern funktionsvælger til montage i endekappe eller en ekstern funktionsvælger. Følgende funktioner vil være tilgængelige: FRA: Automatisk drift er frakoblet og dør kan betjenes manuelt. AUTOMATIK: Automatikken kan aktiveres via tryk, bevægelsessensor eller fjernbetjening. Ved impuls åbner døren og lukker igen efter udløb af indstillet holde-åben-tid. KONSTANT ÅBEN: Funktioner i AUTOMATIK: Døren åbnes og den forbliver åben indtil der skiftes til Automatik. Push & Go Når døren åbnes 0 mm vil automatikken åbne døren helt og lukke den igen, efter indstillet holde-åben-tid. Tryk, fjernbetjening eller bevægelsessensor. Ved impuls fra tryk, fjernbetjening eller bevægelsessensor åbner døren og den vil lukke efter indstillet holde-åben-tid. Konstant åben via dobbelt impuls: Ved hurtigt dobbelt impuls fra tryk eller fjernbetjening vil døren åbne og forblive åben (som ved Konstant åben). Ved næste impuls eller ved manuel lukning, vil dør lukke.. impuls åbner / 2. impuls lukker: Med denne funktion aktiveret, kan åbnes døren med en impuls eller manuelt med hånden. Døren forbliver åben. Med anden impuls eller manuelt med hånd lukkes døren. Denne funktion kan ikke benyttes med bevægelses sensor tilsluttet. Ekspress-åbning: Døren kan flyttes manuelt i aktiv retning uden ekstra modstand. Når automatikkens maks. hastighed overskrides, vil automatikkens modstand øges i takt med den hastighed, der er overskredet. Når bruger har frigivet døren, vil automatikken langsomt nedsætte hastigheden til maksimal hastighed. Denne funktion er aktiveret i alle åbne og lukke cyklusser. Indbygget sikkerhed: Statisk kraft i Low-Energy-Mode CS 80 MANGEO overskrider ikke 67 N under åbning og lukning. Åbne-cyklus: Når døren møder en forhindring under åbning, stopper døren straks og afventer i denne stilling i. sek. Styringen forsøger, at genåbne gange og lukker herefter. Lukke-cyklus: Når døren møder en forhindring under lukning, stopper døren straks og åbner. Sikkerheds-sensorer: Der kan monteres sensorer til, at opdage forhindringer. I henhold til DIN 8650, kan en automatisk sensortest aktiveres / de-aktiveres via DIP switches i styringen. Hvis sensoren ser en hindring: Under åbning stopper døren straks. Døren fortsætter åbningen, når hindringen er væk. Hvis hindringen ikke fjernes, lukker døren efter udløb af holde-åben-tiden. Under lukning stopper døren straks og genåbner. Når døren er lukket er sensor frakoblet. Strømsvigt I tilfælde af strømsvigt kan døren åbnes og lukkes manuelt. Ved strømsvigt er der ingen bremse i CS 80 MAGNEO og døren skal kontrolleres under hele dens åbning og lukning. Så snart strømmen gen-etableres, vil døren udfører en positions-test. Under positions-testen er det vigtigt, at der ikke er hindringer for døren.

4 . Tekniske specifikationer Strøm forsyning: Strømforsyning: Kabel type: Strømforbrug uden tilsluttet tilbehør: Stand-By-Mode:.7 W Automatic-Mode: maks. 60 W General information: Arbejdstemperatur: Udtag til ekstra udstyr: Lyd-niveau i drift: Dørblads højde: Dørblads vægt: Hastighed: 2 AC ±0%; 50/60 Hz. med jord. 0 A maks. x.5 mm² 0-40 C 27 V DC, maks. 700mA maks. 55 db (A) maks. 000 mm 20 kg - 80 kg Low-energy = LE, Full energy = FE Åbne hastighed: LE: = fra 8 til 6 cm. pr. sek. FE: = fra 8 til 24 cm. pr. sek. Lukke hastighed: LE: = fra 8 til 5 cm. pr. sek. FE: = fra 8 til 5 cm. pr. sek. Hastighed er afhængig af dørens modstand og vægt. Holde-åben-tid: Holde-åben-tiden kan justeres trinløst LE = 5 til 0 sek. FE = 0 til 0 sek. Døren lukker automatisk efter udløb af holde-åben-tid. Maskin dimm.: Maks. køre længde Maks. åbningsbredde 875 mm 000 mm 25 mm Maskin længde uden dækkappe 750 mm 2000 mm 2250 mm Maskin vægt 8.6 kg 9.4 kg 0.2 kg Højde og dybde 58 x 55 mm. 58 x 55 mm. 58 x 55 mm. 4. Planlægning før installation Standard krav: Arbejde med elektriske produkter, bør udføres af kvalificerede personer. Gulv skal være vandret. Hvis glas døre, skal de være lavet af sikkerheds-glas. Vurder om forbindelseskabler til eksternt udstyr, såsom tryk, radar og funktionsvælger, med fordel kan fremføres før eller efter montage af automatik. Ved montage i væg må væggen ikke være endelig lukket før montage af automatik. Ved tilslutning af strøm enten direkte forbundet eller via stikprop, skal det sikres, at jord er forbundet korrekt og tilslutningen til afbryder eller sikkerhedsafbryder er lovlig. Forsikring: 0 A. Strømforsyningen skal altid fremføres til den ende af automatikken, hvor forkant af dør er, i lukket position. Automatikken er symmetrisk og endevendes afhængig af åbneretning. 4

5 5. Opbygning Styring og klemrækker til ekstern tilbehør Strømforsyning Aktuel åbne retning Styring og klemrækker til ekstern tilbehør DIP switch LED Potentiometer: Holde-åben-tid Klemrækker til ekstern tilbehør ON Reset tryk / Start af indkøring Potentiometer: Hastighed Drift type kontakt - (Energy mode) Low-Energy eller Full-Energy (Placeret bag forsegling) Tænd / Sluk 5

6 6. Montage / Dør varianter. Der findes dør varianter med hver 2 typer montage. Hver dør variant har egen montagevejledning, som skal benytte ved montage. Efter montage af fortsættes med denne manual vedr.: Tilslutningsklemmer Øvrig kabling Indkøring Funktionsbeskrivelse Montage i væg: Montage på væg: Beslag til trædør Klembeslag til glasdør MANET beslag til glasdør Gulvstyr Gulvstyr 6 Gulvstyr

7 7. Tilslutningsklemmer DIP switch LED Potentiometer: Holde-åben-tid Klemrækker til ekstern tilbehør. For at lette tilslutningen af ledninger, kan tilslutningsklemmerne fjernes med en spidstang. ON Reset tryk / Start af indkøring Potentiometer: Hastighed Drift type kontakt - (Energy mode) Low-Energy eller Full-Energy (Placeret bag forsegling) Tænd / Sluk Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug +27 V DC Automatik Konstant åben +27 V DC Signal ind Sikkerhedssensor test-kreds Sikring: Intern sikring er en automat-sikring. Ved kortslutning i forbindelser tilsluttet klemrækker.. Fjern årsag til kortslutning. 2. Frakobl 2 og tilslut efter kort tid igen. Automat-sikring er nu gen-indkoblet. Standard leveres med bro mellem klemme og for Automatik drift. Ekstern funktionsvælger (Tilbehør) kan tilsluttes. Før tilslutning fjernes broen mellem klemme og. Sikkerhedssensor til bag-kant af dør i åbne-retn. Før tilslutning fjernes broen mellem klemme og 5. (Se iøvrigt DIP switch 2) Aktivering giver stop i åbne-retning V DC Signal ind Sikkerhedssensor test-kreds +27 V DC Signal ind +27 V DC Signal ind Samlet strømforsyning til ekstern udstyr: 27 V DC, max. 700 ma Sikkerhedssensor til for-kant af dør i lukke-retn. Før tilslutning fjernes broen mellem klemme og. (Se iøvrigt DIP switch ) Aktivering giver gen-åbning ved lukning. Udvending impuls (Se iøvrigt DIP switch 5) (f.eks. tryk- eller trækkontakt, radar, andet) Indvendig impuls (Se iøvrigt DIP switch 4) (f.eks. tryk- eller trækkontakt, radar, andet) 7

8 8. DIP switch indstillinger DIP switch indstillinger Aktivere de forskellige indstillinger / driftstilstande på klemrækkerne ved, at ændre DIP switch indstillingen. ON OFF = Ingen funktion ON = Ingen funktion 7 OFF = Standard slut-tryk ON = Ekstra slut-tryk 6 OFF = Automatisk lukning ON =. impuls åbner / 2. impuls lukker 5 OFF = Udv. bevægelsessensor aktiveret ON = Udv. tryk aktiveret (Hurtig dobbelt impuls ikke aktiv) (Hurtigt dobb. impuls aktiv) 4 OFF = Indv. bevægelsessensor aktiveret ON = Indv. tryk aktiveret (Hurtig dobbelt impuls ikke aktiv) (Hurtigt dobb. impuls aktiv) Standard indstilling OFF = Test lav følsomhed ON = Test høj følsomhed 2 OFF = Test af sikkerhedssensor til bag-kant af dør deaktiveret. ON = Test af sikkerhedssensor til bag-kant af dør aktiveret. (Stop i åbne-retning) OFF = Test af sikkerhedssensor til for-kant af dør deaktiveret. ON = Test af sikkerhedssensor til for-kant af dør aktiveret. (Gen-åbning ved lukning) 9. Kabelføring af eksternt udstyr Kabler til eksternt tilbehør (tryk, sensore og lign.) skal forberedes og placeres, som vist på billederne. 6 mm 50 mm 8

9 0. Indkøring Generel information: Ved tilslutning af 2, blinker grøn LED og har ingen funktion. Døren kan benyttes manuelt. Før automatisk drift skal indkøres. Efter en korrekt indkøring lyser grøn LED konstant. Herefter er automatikken klar til drift. Ved ændring af endestops placering eller dørens vægt, skal der udføres en ny indkøring. Impulsgivere, funktionsvælger og andet tilbehør kan tilsluttes efter en korrekt indkøring. Indlærte parametre overskrives ved en ny indkøring. Følgende beskriver en standard indkøring. Indkøring: (Gen-indkøring) Følgende skal sikres og udføres: (Ved gen-indkøring afbrydes spændingen nu) skal være helt færdigmonteret. Døren skal kunne bevæges frit og ubesværet i hele løbeskinnes længde i begge retninger. Placer døren i åben position. Hvis der er monteret ekstern funktionsvælger, skal denne placeres i AUTOMATIK position. Tilslut 2. Grøn LED blinker (Ved gen-indkøring kan LED lyser anderledes) Tryk og hold "Reset" tryk inde længere end sek. og indkøring starter. (Se side 8 for placering) Under indkøring vil døren: Åbne og lukke 2 gange. En indkøring må ikke afbrydes eller forstyrres, da indlæring af vægt, modstand og løbelængde indlæres forkert. Grøn LED vil blinke med forskellige intervaller. Når indkøringen er udført, lyser grøn LED konstant og døren er i lukket position. er nu klar til brug. Standard leveres CS80 MAGNEO i Low-Energy-Mode (LE). LE er en drift-indstiling, der opfylder DIN 8650 normen. drift-indstilling kan skiftes til Full-Energy-Mode, som øger åbnekraft og -hastigheden. Skift til Full-Energy-Mode: Fjern plast-forseglingen over Drift-type-kontakten Se side 8. Skift kontaktens position =. LED blinker rødt i intervaller af. Afbryd spændingen kortvarigt. Åbnekraft og -hastigheden er nu FE. Lukkekraft og -hastighed ændres ikke. Justering af potentiometre: Benyt kun vedlagte røde plast-skruetrækker til justering af potentiometre! Hastighed: speed / Geschwindigkeit Åbne hastighed: LE: = fra 8 til 6 cm. pr. sek. FE: = fra 8 til 24 cm. pr. sek. Lukke hastighed: LE: = fra 8 til 5 cm. pr. sek. FE: = fra 8 til 5 cm. pr. sek. Hastighed er afhængig af dørens modstand og vægt. Holde-åben-tid: hold open time / Holde-åben-tiden kan justeres trinløst Offenhaltezeit LE = 5 til 0 sek. FE = 0 til 0 sek. Døren lukker automatisk efter udløb af holde-åben-tid. 9

10 . Funktioner, betjeningsmuligheder og indstillinger. Funktion og betjeningsmuligheder: Afhængig af tilsluttet tilbehør og indstilling kan CS 80 MAGNEO betjenes på forskellige måder. Indstillinger sker via ændring på en eller flere DIP Switch. Funktionsvælger: er standard leveret med bro mellem klemme og, hvilket giver konstant Automatik funktion. Der kan tilsluttes en funktionsvælger med flere muligheder enten i endekappen ved lukket position eller en eksternt på væg. Se separat beskrivelse på denne side for disse løsninger. Push & Go: Hvis døren åbnes manuelt ca. 0 mm åbnes døren automatisk. Døren lukker automatisk efter udløb af indstillet holde-åben-tid. Tryk / Fjernbetjening: Ved aktivering af tryk eller fjernbetjening åbner døren. Døren lukker automatisk efter udløb af indstillet holdeåben-tid. Sensorer: Ved brug af sensorer, som nærheds- eller bevægelsessensor (Radar) åbnes døren, så snart en person deserteres. Døren lukker automatisk efter udløb af indstillet holde-åben-tid. KONSTANT ÅBEN via dobbelt-impuls: Med denne funktion aktiveret, kan døren åbnes permanent ved to impulser hurtigt efter hinanden (dobbelt impuls) på tryk eller fjernbetjening. Døren lukkes igen med en impuls eller ved træk i døren. Denne funktion er kun mulig med tryk eller fjernbetjening tilsluttet. Aktiveres med DIP switch 4 og/eller 5 i position ON.. impuls åbner / 2. impuls lukker: Med denne funktion aktiveret, åbnes døren med én impuls eller manuelt med hånden. Døren forbliver åben. Med næste impuls eller manuelt med hånd lukkes døren. Denne funktion kan ikke benyttes med bevægelses sensor tilsluttet. Aktiveres med DIP switch 4, 5 og 6 i position ON. Slut-tryk: Hvis døren ikke lukker tæt pga. tætnings-lister, kan slut-trykket øges. Aktiveres med DIP switch 7 i position ON. Low-Energy-Mode (Standard) I henhold til standard DIN 8650 er åbne / lukkekraften og -hastigheden dørbladet kan rammen en hindring med, begrænset i Low-Energy-Mode. Døren bevæges med lav åbne / lukkekraft og -hastighed og der behøves normalt ingen sikkerheds-sensorer. Full-Energy-Mode Øget åbnekraft og -hastigheden. Lukkekraft og lukkehastighed er som i Low-Energy-Mode. Express-åbning: Døren kan åbnes/lukkes manuelt uden modstand. Hvis dørens max. hastighed overskrides ved manuel åbning, vil automatikken yde modstand. Ved ophør af hurtig manuel betjening af døren, vil automatikken langsomt bremse dørens bevægelse til max. hastighed. Denne funktion er aktiveret under alle åbninger og lukninger. Betjening ved strømudfald: Ved strømudfald kan døren åbnes og lukkes manuelt. Døren blive ikke bremset og skal derfor styres / holdes under åbning og lukning. Efter strømudfald, vil automatikken åbne og lukke, at for genfinde sin position. Under denne proces må dørens vandring ikke forstyrres / bremses. Sikkerhedssensore til sikring af for- og bagkant af dør. Ved tilslutning af sikkerhedssensore, med indbygget test-kreds, til sikring af for- og bagkant af dør, indstil følgende: Med sensor på for-kant af dør (lukke-retning): DIP switch position: i ON og i OFF. Med sensor på bag-kant af dør (åbne-retning): DIP switch position: 2 i ON og i OFF. Med begge sensorer tilsluttet: DIP switch position: og 2 i ON og i OFF. Under åbning stopper døren straks. Døren fortsætter åbningen, når hindringen er væk. Hvis hindringen ikke fjernes, lukker døren efter udløb af holde-åben-tiden. Under lukning stopper døren straks og genåbner. Når døren er lukket er sensor frakoblet. Indbygget funktionsvælger (Tilbehør) Der kan indbygges en intern funktionsvælger i endekappen, i den ende af automatikken, hvor døren er i lukket position. For tilslutning: Se side 8. * FRA (Automatik frakoblet, dør kan betjenes manuelt) Ekstern funktionsvælger EPS-S (Tilbehør) Der kan monteres en ekstern funktions-vælger (Tilbehør) på f.eks. væg. 2 FRA* Betjening af funktionsvælger EPS-S Se denne s manual. AUTOMATIK KONSTANT ÅBEN FRA AUTOMATIK KONSTANT ÅBEN 0

11 2. Fejlsøgning Fejl Mulig årsag Hvad kan gøres Døren reagerer ikke. Grøn LED lyser ikke. Døren reagerer ikke. Grøn LED lyser. Strøm afbrudt Løse kabel forbindelser. Beskadiget stik. Funktionsvælger er i stilling [0] (FRA). Funktionsvælger er i stilling [II] (Konstant åben). Dør er konstant åben pga. dobbeltimpuls til Konstant åben. Sikkerhedssensoren detekterer en forhindring og aktiveres. Beskadiget sensor kabel. Ingen sikkerhedssensore er monteret. Automatik er defekt. Kontroller strømmen frem til automatik. Tænd for kontakt på automatik. Udskift beskadige stik. Sæt funktionsvælger i ønsket stilling. Sæt funktionsvælger i ønsket stilling. Luk dør via dobbelt-impuls. Fjern forhindring. Juster sikkerhedssensor hvis nødvendigt. Tjek og skift kabel, hvis nødvendigt. Tjek og skift bro, hvis nødvendigt. Klemrække skal broforbindes. Udskift automatik. Grøn LED blinker regelmæssigt. Dør stopper under indkøring Indkøringen er ikke gennemført korrekt. Automatik er defekt. Døren kører ikke optimalt / for stor modstand / friktion. Udfør en ny indkøring. Udskift automatik. Kontroller hele dørens vandring og fjern modstanden / friktion. Kontroller gulvstyr og evt. styreskinne Døren kører længere end justeret åben eller lukket position. Endestop har flyttet sig. Juster endestop og efterspænd dem. Udfør en ny indkøring. Rød LED lyser konstant. Styring defekt. Udskift automatik. Rød LED blinker 2 gange. Styring defekt. Udskift automatik. Rød LED blinker gange. Rød LED blinker 4 gange. Rød LED blinker 5 gange. Rød LED blinker 6 gange. Rød LED blinker 0 gange. Styring kortsluttet. Automatik brummer med dør i lukket position. Dørblad vibrerer under åbning og lukning. Indstillingen for Drift type kontakten (Energy-mode) er ændret. Sensor med test-udgang er defekt. Beskadiget sensor kabel DIP switches til er ikke indstillet korrekt. Inkremental endcoder eller kabel defekt. Endestop i åbne retning ikke justeret korrekt. Forhindring i dørens bevægelses område. Endestop i åbne retning ikke justeret korrekt. Stator eller statorkabel defekt. Kortslutning i kable eller komponent tilsluttet klemrække. Uheldig placering af endestop i lukkeretning Gulvstyr klemmer på dørblad. Sluk kortvarigt for strømmen og tænd igen. Kontroller og udskift evt. sensor. Kontroller og udskift evt. kabel. Kontroller DIP switches og tilpas. Sluk kortvarigt for strømmen og tænd igen. Udskift automatik. Juster endestop og efterspænd. Udfør en ny indkøring. Fjern forhindringen. Juster endestop og efterspænd det. Udfør en ny indkøring. Sluk kortvarigt for strømmen og tænd igen. Udskift automatik. Fjern kortslutning / fejl. Afbryd ekstern strømforsyning kortvarigt og tænd igen. Automat-sikring indkobler. Flyt endestoppet min. 2 mm i den ene eller anden retning. Udfør en ny indkøring. Juster dørblad og gulvstyr. Efterspænd montagebeslag på dørblad. Driftscyklus indikator: Ved et kortvarigt tryk på Reset trykket på styringen åbner døren. Hvis LEDen lyset gult i et sekund ved åbning, har automatikken udført mere end åbninger. Eftersyn bør foretages af kvalificeret personale.

12 Door Control Automatic Glass Fittings and Accessories Security/Time and Access (STA) Montagevejledning DK Movable Walls DORMA Danmark A/S Sindalvej Rødovre Tlf.: Fax: info@dorma.dk

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg. Montage af glasdør med glasklemliste på væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: Glasklemliste på væg Glasklemliste i væg glasklemliste på væg glasklemliste på væg For at monterer et

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass

CS 80 MAGNEO. Innovativ skydedørsåbner. med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed. Glass CS 80 MAGNEO Innovativ skydedørsåbner Glass med magnetdrift og SoftMotion sikkerhed CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Innovation Kontormiljø Kontormiljøer Behandlingslokaler CS 80 MAGNEO Innovativ teknik

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg

CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg. Montage af glasdør med MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Dør med: MANET beslag på væg MANET beslag i væg MANET Glasbeslag på væg MANET Glasbeslag på væg For at

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58

Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Monterings og brugervejledning Portautomatik S 66 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 32 52 51 58 Brugervejledning En eldrevet port er ikke legetøj og bør anvendes med omhu og kun hvis der er fuldt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

G5800 G7800 DK v1.10.2

G5800 G7800 DK v1.10.2 A. General advarselsbeskrivelse til installatøren ALMINDELIGE Sikkerhedsmæssige forpligtelser Inden du installerer automatikken, bør Torsion fjederen være afbalanceret med vægten af porten. Porten skal

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

automatiske døre Information om den europæiske standard EN 16005

automatiske døre Information om den europæiske standard EN 16005 sikkerhed OMKRING automatiske døre Information om den europæiske standard EN 16005 EN 16005 EUROPÆISK STANDARD EN 16005 Fra og med april 2013 gælder nye retningslinjer for sikkerhed omkring dørautomatik.

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Brunata Ray Radio energimåler

Brunata Ray Radio energimåler Brunata Ray Radio energimåler Installationsguide DK-QB 101452 / 08.04.2014 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat

Original brugermanual for Jasopels Farm Cat Original brugermanual for Jasopels Farm Cat 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Farm

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC.

Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Bundsuger til private svømmebassiner. Model: Junior, Senior og RC. Pool Valet Junior. Pool Valet Senior. Pool Valet RC med fjernbetjening. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

PS - mover. Sikkerhed

PS - mover. Sikkerhed PS - mover Sikkerhed Læs denne manual før montering eller første brug Brug kun godkendt kabelføring og samling ved montering Kontroller dæktryk og tilstand (nye dæk anbefales) Check chassiset er i ubeskadiget,

Læs mere

Elektrisk aktuator AME 855

Elektrisk aktuator AME 855 Datablad Elektrisk aktuator AME 855 Beskrivelse Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske regulatorer med modulerende eller 3-punktsregulerings-udgang. Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2.

CODY UNIVERSAL 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. CODY Universal 2, er afløseren for den gamle CODY 2. Den nye model har nogle gode fordele, nu kan man montere 2 enheder direkte på printet. Forskellige tastaturer (standart folie / metal, smal model /

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE

AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE AUTOMATIK ED 200 KOMFORT ÅBNING HÆNGSLEDE DØRE OGSÅ BRANDDØRE Karmmontage modsat hængselsiden til venstre- og højredøre (Eksempel højredør) 82 133 F Med standardarm 32,5 + 17 100 176 384,5 299,5 665 584

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

CS 80 MAGNEO. Montage af trædør på væg. Montage af trædør på væg CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg

CS 80 MAGNEO. Montage af trædør på væg. Montage af trædør på væg CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Trædøre på væg Trædøre i væg For at monterer et komplet dørsystem behøves: CS 80 MAGNEO Automatik Dækkappe / montagesæt for ophæng ved trædør Montage plade

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning

KP4.6 Installations- & Brugsvejledning Hea KP4.6 Installations- & Brugsvejledning ding Place your message here. For maximum impact, use two or three sentences. 2 Tillykke Tillykke og tak fordi du valgte Jamo KP4.6 tastatur. Tastaturet åbner

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04

Compact Trappelift. Brugsanvisning. Juni 04 Brugsanvisning Compact Trappelift NEBA A/S - Baldersbuen 17 - Box 220 - DK-2640 Hedehusene - Telefon 46 59 01 77 Telefax 46 59 01 97 - e-mail: neba@neba.dk Juni 04 Brugsanvisning til Compact 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk.

Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Der tages forbehold for produktændringer. Copyright: Welldana Innocare. Udgave 1.0 10 2013. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye BioBidet. Denne manual skal gennemlæses grundigt og forstået forud for montage

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7

Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 Elma Segugio CO Dansk vejledning Side 3 7 El.nr. 63 98 967 008 Dansk vejledning...3 Introduktion...3 Beskrivelse...3 Gas lækage detektor...3 Forbindelsesdiagrammer...4 Oversigt...4 Brugerinstruktioner...5

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067

MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A. El.NR: 63 98 720 067 MULTIFUNKTIONSTESTER K 6010A El.NR: 63 98 720 067 INDHOLDSFORTEGNELSE K6010A side 2 1. Sikker Test...3 2. Introduktion...3 3. Instrument Beskrivelse...4 3.1 Front Panel (fig. 1)...4 3.2 Test Terminaler

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000

DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 DK MONTERINGSVEJLEDNING KNÆKARMSMARKISE SUN 2000 + 4000 Udgave 01 23-02-2009 Udgave 01 23-02-2009 12:01 Side 2 af 12 Indexliste: 4 Modtagerkontrol. 4 Montagetyper. 5 Montage. 5 Befæstigelse. 6 Justering

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside

Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Montagevejledning DORMA ED 200 med parallelarm På hængselside Venstrehængslede Højrehængslede Bemærk: ED 200 til dobbeltdøre: Gående dør ED 200 med B-print Stående dør ED 200 med A-print Opstalt og målskema

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56

Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56 Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56 STROBOSKOP SYSTEMER Stroboskop 303T3-8W og 303T3-30W Stroboskoperne

Læs mere

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Transmotor ApS. Lemtorpvej 13 17. DK-7620 Lemvig Tel. 45 9664 0977 Fax. 45 9664 0982 e-mail: info@transmotor.com www.transmotor.com - 3 - Vejledning for 24V spændingsforsyninger.

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

PORTAUTOMATIK Original brugermanual

PORTAUTOMATIK Original brugermanual PORTAUTOMATIK Original brugermanual Bango A/S Højgårdsvej 25, Thorning, 8620 Kjellerup Telefon 86 82 20 88 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og vigtige sikkerhedsråd 3 1) Pakkeliste 3 2) Installation 4

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer.

Brochure ID. Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochure ID Brochure ID er identifikation af det indlagte pfd dokument med brochurenavn, dato og bestillingsnummer. Brochurenavn: DORMA Ny udgave, dansk Indsat dato : August 004 Brochure ID trykt på bagsiden:

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere