Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling 2009-2012"

Transkript

1 Nordiska ministerrådet Ansökningsblankett Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling Ved Stranden 18 DK-1061 Köpenhamn K Tel Fax Initiativ under 2011 Den nordiska strategin för hållbar utveckling, Hållbar utveckling En ny kurs för Norden, Reviderad utgåva med mål och prioriteringar , är den överordnade tvärsektoriella ramen för arbetet med hållbar utveckling inom Nordiska ministerrådet. Nordiska ministerrådet ger projektstöd för att stimulera genomförandet av strategin och under 2011 ska anslaget för hållbar utveckling fokuseras på hållbarhetsinsatser inom utbildning och lokalt samarbete Se vidare bilaga 1: Beviljningskriterier. Ansökningsfristen är 1 december Ansökan ska skrivas på skandinaviska eller engelska. En ifylld och underskriven ansökningsblankett skickas med e-post till rådgivaren Mia Rahunen, med kopia till Arian Ratkoceri, Vid eventuella frågor, kontakta Mia Rahunen på tel Projektnamn (på skandinaviska och engelska) Nordisk Klimaforum11 / Klimaforum11 Nordic 2. Sökandes namn och ansvarig organisation HansHenrik Samuelsen, Klimaforum, Lyrskovgade 4, 4. sal 1758 København V, Danmark Mobil: (+45) Datum och sökandens underskrift 1. December Projekttyp Konference, workshops og kompetenceudvikling 5. Projektet startdatum 1. Marts Projektet slutdatum 31. December Total projektbudget (DKK) DKK 8. Ansökt belopp i 2011 (DKK) DKK 1 sida 1 av 12

2 9. Projektets syfte Baggrund: Klimaforum09 Peoples Climate Summit blev arrangeret af lang række danske og internationale græsrødder og åbnede i København samme dag som det officielle COP15 møde. Over 12 dage deltog mennesker i de i alt 202 debatter, 70 udstillinger, 43 film, 16 koncerter og 11 teaterstykker. Det var alt fra Europas nok mest sofistikerede band Ojos de Brujo til den lille tilrejsende med sin guitar; fra de fem professorer og deres grundlæggende Syntese Rapport til de Grønlandske fangere, der ikke længere kan stole på isen; fra folkene bag Age of Stupid til Vandana Shiva der selv havde medbragt sin egen dugfriske film, optaget blandt de smeltende Himalaya gletsjere. Diversiteten i fortællingerne var ganske overvældende; men blot det at der fandtes et sted, hvor der blev lyttet, blev som dagene skred frem den vigtigste faktor. Hos Klimaforum09 var dørene åbne hver dag fra kl og alle aktiviteter var gratis. Da COP15 mødet i Bella Centeret begyndte at udelukke store dele af NGO-miljøet for adgang, så tog Klimaforum09 imod tusinder af de adgangsformente deltagere. Klimaforum09 fandt sted i DGI-byen og Øksnehallen og arbejdede med et budget på kun 8,5 mio. kr. som stillet til rådighed af det danske udenrigsministerium. Arrangementet havde dog ikke kunnet lade sig gøre, hvis ikke det var for en meget stor arbejdsindsats fra mere end 300 frivillige personer. Klimaforum har efterfølgende høstet stor anerkendelse fra UNFCCC for dets vigtige rolle i at sikre dialog og vidensudveksling for borgere som ikke havde adgang til selve COP15 mødet (se vedlagte brev fra Yvo de Boer). Efter Klimaforum09s succes har tankerne gået videre i 2 spor: 1. At videregive erfaringerne fra Klimaforum09 til civilsamfundet i værtsbyerne for de kommende COP-møder (Cancun i Mexico; Cape Town i Sydafrika) og derved bidrage til, at der skabes de samme rammer under de kommende COP-møder som muliggjorde gode, visionære og sobre debatter for civilsamfundet i København under COP15. Som et vigtigt resultat af dette arbejde har Klimaforum gennem møder med den mexicanske regering (bl.a. klima-chefforhandler Luis Alfonso De Alba), hjulpet mexicansk Klimaforum10 til at modtage støtte til afholdelse af deres konference i Cancun. 2. På trods af de svigtende politiske resultater, at genskabe klimadebatten i Norden og etablere et tættere samarbejde og vidensudveksling blandt de nordiske organisationer, netværk og bevægelser, som beskæftiger sig med klima- og bæredygtighed, herunder ved at lave et Nordisk Klimaforum11 under COP17. Her skal det handle om idéerne bag Nordisk Klimaforum11: Resultatet af COP17 i Cape Town kommer til at have indflydelse på alle over alt på Jorden. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt får lejlighed til at følge og forstå og give deres mening tilkende i processen. I bund og grund er det en demokratisk ret. Mange udenlandske tilrejsende gæstede København under COP15. En del vil ligeledes tage til Cape Town under COP17 for her at påvirke forhandlingerne. Selv om mange interesserede deltagere kom til København var der mange der blev hjemme. Enten fordi de fandt rejsen for lang eller for økonomisk eller miljømæssigt omkostningsfuld. I stedet for at rejse til Cape Town kan man som civilsamfundsborger følge COP-forhandlingerne via UNFCCCs hjemmeside og vha. diverse nyhedsmedier. Dog præger de kendte barrierer ved envejskommunikation denne tilgang med manglende forståelse til følge. Løsningen på dette mener vi blandt andet er at lave et Nordisk Klimaforum11 i København, som i lighed med Klimaforum09, vil kunne sikre at borgere kan følge COP-forhandlingerne og samtidig finde afklaring og forståelse med hjælp fra inviterede eksperter og løbende diskussioner med andre deltagere. Med den rette planlægning vil Nordisk Klimaforum11 kunne levere meget af den samme viden som er til rådighed i forbindelse med de side-events der normalt lægges i forbindelse med større FN (top)møder. Et Nordisk Klimaforum11 vil desuden, og måske endnu vigtigere, ved en række foredrag, debatter og udstillinger give civilsamfundet i Norden mulighed for at udveksle viden, erfaringer og konkrete løsninger på en lang række områder, herunder følgende: * Peak Oil og Vedvarende Energi-forsyning * Bæredygtige Boligformer & Grønne tage & Community Gardens & Guerilla Gardening * Bæredygtigt Forbrug & Affaldshåndtering * Bæredygtigt Transport * Bæredygtigt Industriel Produktion (Cradle to Cradle) * Bæredygtigt jordbrug, skovbrug, fiskeri og Permakultur * Bæredygtig udvikling / Transition Towns / Local Transition / Lokal økonomi * Transition Economy, Sustainable Economy (Degrowth) * Transition in Values / Sustainable Cultures * Undervisning i og formidling af bæredygtig udvikling * Klimaretfærdighed sida 2 av 12

3 9. Projektets syfte, fortsat. En grundig diskussion af, og rettidig planlægning og handling på ovenstående elementer er af vital betydning for at vores nordiske samfund kan udvikles i en mere bæredygtig retning. Selve idéen med at kalde konferensen Nordisk Klimaforum11 er i erkendelse af at mange flere end blot Københavneren har brug for og kan få nytte af et sådan forum. Uddannelse og vidensudveksling bør således ikke begrænses indenfor de enkelte nordiske lande, og det er derfor en meget central målsætning for projektet, at der både i forbindelse med forberedelsen og ved selve gennemførelsen af Klimaforum11 vil være etableret optimale rammer for at sikre vidensudveksling blandt nordiske interessenter indenfor klima, energi, ressourcehåndtering og bæredygtighed. Organisationerne bag Klimaforum09 samt Klimabevægelsen i Danmark, Norsk Klimanettverk og KlimatAktion Sverige har bestræbt sig meget på at indgå i netværk og på at fremme indbyrdes samarbejde, og med gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11 ønsker vi at dette samarbejde skal styrkes og udbredes indenfor hele det nordiske område. Det betyder at både eksisterende og kommende netværk og samarbejder, både lokalt og regionalt med gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11 vil indgå i etableringen af et nyt fælles tværgående netværk af civilsamfundsorganisationer i både Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Ålandsøerne. Selvom vi i Norden har et solidt fællesskab og har lignende demokratiske værdier der er værd at bygge videre på, så vil Nordisk Klimaforum11 dog også tage imod deltagere fra især samt Tyskland, Holland og England som let kan nå København med det klimavenlige tog. Disse deltagere kan levere værdifulde bidrag til det fællesnordiske samarbejde indenfor klima og bæredygtighed, ligesom de kan videreformidle resultater og erfaringer videre til deres respektive hjemlande. 10. Projektets mål Nordisk Klimaforum11 vil skabe en ramme som skal gøre det muligt at følge forhandlingerne ved COP17 i Cape Town, Sydafrika, evt. ved direkte video links til forhandlingerne. Samtidig skal der, som i forbindelse med Klimaforum09, gennemføres en række foredrag, debatter og workshops, som skal være med til at forklare hele klimaproblematikken og som lægger op til konkrete handlinger, som borgere, virksomheder og politikere umiddelbart kan igangsætte mens vi venter på resultaterne af de globale forhandlinger. Som udgangspunkt bør Nordisk Klimaforum11 være åbent og gratis for alle. På den måde sikres diversiteten, fri adgang til viden og styrkelse af demokratiet. Blandt de inviterede er nordiske universiteter, græsrødder, NGOer, fagforeninger samt en række kommuner og virksomheder, engagerede borgere og gerne politiske ungdomspartier, der i praksis har sat klimaet på dagsordenen. I det hele taget er det tanken med Nordisk Klimaforum11 at sætte de konkrete løsninger og handlinger i forgrunden. Derfor agter vi frem mod og på Nordisk Klimaforum11 at tage fat i denne mere løsningsorienterede opgave, som forhåbentligt kan munde ud i en liste af konkrete anbefalinger til, hvordan man lokalt og regionalt kan skabe en bæredygtig omstilling af produktion og forbrug. SKITSE AF KONFERENCE-PROGRAMMET (Det endelige program udarbejdes i projektet) Ons 30. Nov 2011 Tors 1. Dec 2011 Fre 2. Dec 2011 Lør 3. Dec 2011 Søn 4. Dec 2011 Kl Venue 1 Venue 2 Venue 3 Venue 1 Venue 2 Venue 3 Venue 1 - Plenary Venue 3 Venue 1 - Plenary 8-9 Transition Town Cradle to Cradle TBD Oplysning Løsninger TBD VE - SOL TBD Next step: Transition Town 9-10 Transition Town Cradle to Cradle TBD Oplysning Løsninger TBD VE - VIND TBD Next step: Cradle to Cradle Transition Town Cradle to Cradle TBD Oplysning Løsninger TBD VE - BØLGE TBD Next step: Løsninger Transition Town Cradle to Cradle TBD Oplysning Løsninger TBD VE - GEOTERMI TBD Next step: Oplysning LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH Venue 1 - plenary Venue 1 - plenary Venue 3 Venue 1 - plenary Venue 3 Venue 3 Venue 1 - plenary Velkomst Biomasse TBD Nuclear Power TBD Klima-kampagne TBD Overrækkelse af deklaration Klima-krisen Biomasse TBD Nuclear Power TBD Klima-kampagne TBD til lokal- eller landspolitiker Klima-krisen COP Processen TBD Peak Oil TBD Klima-kampagne TBD Nordisk klimapolitik COP Processen TBD Peak Oil TBD Klima-kampagne TBD Close Nordisk klimapolitik COP Processen TBD Peak Oil TBD Klima-kampagne TBD DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER DINNER Nordisk Klimadeklaration Climate Justice TBD Underholdning TBD Underholdning TBD Nordisk Klimadeklaration Climate Justice TBD Underholdning TBD Underholdning TBD Nordisk Klimadeklaration Climate Justice TBD Underholdning TBD Underholdning TBD Programmet udarbejdes ud fra de tanker der blev formuleret i deklarationen System change not climate change, som blev udarbejdet under Klimaforum09. Konferencesproget vil være engelsk, men dog således at der vil være mulighed for at holde oplæg på nordisk (eget modersmål). Vi skønner at cirka 50% af foredrag og debatter vil foregå med inviterede oplægsholdere, mens resten af programmet planlægges på baggrund af emner som er tilsendt planlægningskomiteen bag Nordisk Klimaforum11. Der vil være plads til en række udstillinger og boder. (TBD=To be decided). sida 3 av 12

4 10. Projektets mål, fortsat Nordisk Klimaforum11 vil levere en række konkrete resultater: 1. Gennem regionalt og fællesnordisk samarbejde, at udarbejde et visionært og spændende program for afholdelsen af Nordisk Klimaforum11 i dagene 30. Nov Dec Deltagelse af mindst 2000 deltagere på de ialt 5 dage (1600 fra Danmark, og ialt 400 deltagere fra Sverige, Norge og Finland). Alle er velkomne, og vi tilstræber bred repræsentation, således at også relevante aktører og repræsentanter fra staten, fra kommuner, fagforeninger, virksomheder, undervisningsinstitutioner, ungdomspolitiske partier samt kirker bliver repræsenteret. 3. Sikring af at præsentationerne fra de mange foredrag, debatter og workshops bliver offentliggjort og tilgængeliggjort for et større og bredere publikum. Således vil især de vigtigste præsentationer blive filmet, og størstedelen af det præsenterede materiale og resultater vil blive offentliggjort som tekst, billeder og lyd på projektets hjemmeside, samt via den offentlige presse og i diverse medier. 4. At udarbejde en rapport (max. 50 sider), som opsummerer de væsentligste emner fra Nordisk Klimaforum11, samt præsenterer strukturen for den fremtidige organisationsdannelse og vidensudveksling mellem nordiske organisationer, der er besluttet på baggrund af konferencen. 5. Udarbejdelse af en fælles deklaration som overrækkes til de nordiske regeringer og deres officielle delegationer på COP17 mødet i Cape Town. 11. Projektets avgränsning Projektet defineres dels som det faglige program som gennemføres i løbet af den 5 dage lange konference, og dels ved det netværksarbejde som skal etableres og gennemføres, dels indenfor og mellem de enkelte lande som en del af den forudgående fælles planlægning af konferencen. Gennemførelsen af en succesfuld konference kræver aktiv inddragelse af en række lokale nordiske aktører & interessenter. Selvom der lægges stor fokus på at inddrage de lokale organisationer i netværksdannelsen og i planlægningen af Nordisk Klimaforum11, herunder ved at sikre medinddragelse og medindflydelse for de deltagende organisationer, så vil et af projektets største potentielle trusler være, at man ikke formår at etablere den nødvendige fællesskabsforståelse omkring projektet. På tidspunktet for ansøgningens indsendelse, da er vi bekendt at de beskrevne fysiske rammer for afholdelsen af Nordisk Klimaforum11 (i DGI-byen i København) ikke er reserveret til andre arrangementer, men ansøgerne forbeholder sig retten til at flytte arrangementet til en anden fysisk ramme (i København, Stockholm eller Oslo), hvis det af økonomiske eller logistiske årsager viser sig hensigtsmæssigt. 12. Sammanfattning av projektbeskrivning Nordisk Klimaforum11 vil skabe en fysisk ramme som over 5 dage i nov/dec 2011 sikrer de nordiske borgere, civilsamfund og relevante organisationer bedst mulig indsigt i de igangværende forhandlinger under COP17 i Cape Town i Sydafrika. I månederne forud for Nordisk Klimaforum11 skal der etableres regionale koordinerende netværk, som i fælleskab skal udarbejde et fagligt program, med et rigt udvalg af inspirerende foredrag, debatter og workshops med fokus på klima og bæredygtig omstilling. Nordisk Klimaforum11 skal såvidt muligt lægge op til konkrete handlinger som borgere, virksomheder og politikere umiddelbart kan påtage sig mens vi venter på resultaterne af de globale forhandlinger. Nordisk Klimaforum11 vil være åbent og gratis for alle, for derved at sikre diversitet, fri adgang til viden samt styrkelse af demokratiet. Blandt de inviterede vil være en bred vifte af civilsamfundsorganisationer i Norden, herunder græsrødder, NGOer, fagforeninger, men også en række undervisningsinstitutioner, universiteter, højskoler, Agenda21-centre, kommuner, virksomheder og borgere der i praksis har sat klimaet på dagsordenen. Det er væsentligt for Nordisk Klimaforum11 at give mulighed for at præsentere og debattere de konkrete løsninger og handlinger som skal sikre en bæredygtig udvikling lokalt, regionalt samt på tværs af de nordiske lande. Der skal desuden udarbejdes en fælles deklaration til de nordiske politikere, som deltager i COP17. Nordisk Klimaforum11 har desuden som ambition at etablere et tværgående vidensudvekslings- og samarbejdsnetværk blandt interesserede og relevante civilsamfundsaktører i de nordiske lande. sida 4 av 12

5 13. Koppling till den nordiska hållbarhetsstrategin , och dess prioriteringar om utbildning för hållbar utveckling och lokalt samarbete om hållbar utveckling De nordiske organisationer som traditionelt har beskæftiget sig med bæredygtighed, miljø og natur- og ressourceforvaltning har kun i meget begrænset omfang indgået i et egentligt interessefællesskab med kontinuerlig vidensudveksling og samarbejde. Denne begrænsede vidensudveksling skyldes primært at organisationerne har haft begrænsede ressourcer og muligheder for at bidrage til sådanne samarbejder. Det begrænsede samarbejde har derfor kun i enkelte tilfælde skyldtes gensidig konkurrence eller stærke politiske modsætninger. Da klima- og bæredygtighedsudfordringerne imidlertid er af en meget grænseoverskridende karakter, og da de løsninger som vi skal drage i anvendelse for at løse fremtidens energiforsyning og håndtere naturressourcer på en mere bæredygtig måde vil indebære løsninger og anskuelser som går på tværs af grænser og traditionelle kompetenceområder, så er det bidende nødvendigt med et langt tættere samarbejde mellem de involverede organisationer og sektorer. Det er forventeligt at samarbejdet vil inkludere, men ikke være begrænset til, de fleste af elementerne i den nordiske bæredygtighedsstrategi Som en central del af programmet vil der være fokus på formidling og undervisning, og en række af de programlagte seminarer, debatter og workshops vil være målrettet disse aspekter. Nordisk Klimaforum11 vil, med inddragelse af en meget bred vifte af aktører, herunder en række forskellige undervisningsinstitutioner, kunne bidrage meget væsentligt til at fremme vidensudveksling, netværk og uddannelse på tværs af regioner og lande indenfor norden. 14. Tvärsektoriellt och innovation Den meget store ændring i samfundet som klima-krisen og den forestående Peak Oil situation foranlediger, nødvendiggør en bred involvering af alle parter og institutioner i samfundet. Således forventes det, at der både i forberedelserne og i gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11 vil være deltagelse af blandt andre skoler, gymnasier, universiteter, højskoler, fagforeninger, NGOer, græsrødder, kommuner, virksomheder og helt almindelige mennesker. I udarbejdelsen af selve programmet for Nordisk Klimaforum11, vil der således være fokus på at indholdet skal have høj relevans for mange grupper i samfundet og formidlingen skal derfor spænde bredt og have et inkluderende sigte. 15. Nordisk nytta Vi ønsker at Nordisk Klimaforum11 konferencen skal være et første men meget vigtigt - skridt på vejen til at langt tættere samarbejde mellem forskellige organisationer indenfor de enkelte nordiske lande, men særligt mellem de nordiske lande. Samarbejdet kan antage mange former, eksempelvis udveksling af nyhedsbreve, gennemførelse af fælles seminarer, workshops, udarbejdelse af fælles politikpapirer/deklarationer og/eller endog fælles koordinering af kampagner og lignende. Vi vurderer, at det, på baggrund af Nordisk Klimaforum11 og etableringen af et tættere nordisk samarbejde mellem de deltagende organisationer, vil blive langt lettere for organisationerne at bidrage til den meget omfattende og helhedsorienterede opgave der ligger i at beskrive konkrete anbefalinger for, hvordan man lokalt og regionalt kan skabe en bæredygtig omstilling af produktion og forbrug. I den forbindelse vil det på Nordisk Klimaforum11 give særlig god mening at invitere den række af kommuner og virksomheder, der allerede er i gang med en sådan omstilling. En samlet vurdering tilsiger, at den nordiske ramme om projektet er vigtig, fordi der i Norden er en fælles historisk tradition for folkelig deltagelse i sådanne omstillingsprocesser, og den bør vi værne om. sida 5 av 12

6 16. Internationell påverkan Det er vigtigt at de nordiske lande viser vejen hvad angår løsningen på klimakrisen og sikring af en bæredygtig udvikling. Flere af de nordiske lande har ganske vist allerede proklameret at de vil være verdens bedste i udvikling af fremtidens grønne miljø-venlige teknologier og løsninger og at de vil være de første til at omstille samfundene til at blive CO2-neutrale. Et sådant højt ambitionsniveau kræver imidlertid at alle kræfter sættes ind, og at der er en bred demokratisk opbakning til denne omstilling. Derfor er det centralt at de deltagende nordiske organisationer, nordiske universiteter, græsrødder, NGOer, fagforeninger, kommuner, virksomheder, engagerede borgere og politiske ungdomspartier både opfordrer og inspirerer de nordiske lande til at efterleve denne ambition. Der ligger klare synergi effekter i en sådan indsats, eftersom at det vi gør her i Norden vil kunne spredes og udbredes til andre lande, først og fremmest i de andre europæiske lande. De nordiske lande er blandt de europæiske lande som er kommet længst i deres omlægning af energiforsyningen til vedvarende energi-kilder. Tilsvarende vil de nordiske lande kunne markere sig ved at udvikle og demonstrere bæredygtige teknologier og projekter. Således vil bæredygtige løsninger til løsning af såvel lokale, regionale, nationale og nordiske bæredygtige løsninger kunne eksporteres og markedsføres i andre lande, så der er i høj grad et kæmpe erhvervspotentiale i at udvikle disse løsninger. Eftersom de internationale forhandlinger på COP-møderne hidtil ikke har opnået et egentligt gennembrud, så er det vigtigere end nogensinde, at de lokale nordiske kræfter bliver inspireret, motiveret, organiseret og mobiliseret til at igangsætte konkrete tiltag indenfor bæredygtighed og klima. Det forventer vi kan blive faciliteret ved Nordisk Klimaforum11, og således håber vi på at Nordisk Klimaforum11 også vil inspirere andre lande og organisationer til at gennemføre lignende initiativer, eksempelvis i Central- og Sydeuropa således at omstillingen til mere bæredygtige samfund bliver udbredt langt udover de nordiske region. 17. Jämställdhet Der er fri og gratis adgang til konferencen, hvilket sikre en bred tilslutning. Der er ej heller ingen restriktioner i forhold til køn, alder, religiøs eller politisk overbevisning. 18. Resultatspridning På baggrund af den meget store offentlige bevågenhed som klima-spørgsmålet fik i Danmark op til og under COP15 blev det muligt, blandt andet med offentligt tilskud, at gennemføre Klimaforum09 med en meget bred repræsentation af civilsamfundsorganisationer, herunder en række internationale kontakter. I forbindelse med etableringen og gennemførelsen af Klimaforum09 dannedes i Danmark desuden koalitionen Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling, GNBO bestående af knap 30 mindre civilsamfundsorganisationer som sammen med blandt andet Transition Towns Denmark og lignende organisationer efterfølgende har arbejdet på at forankre klima- og bæredygtighedsagendaen i teori og praksis i Danmark. Dannelsen af dette meget brede netværk, og dets internationale relationer gør København til en meget velegnet lokalitet til gennemførelsen af et Nordisk Klimaforum11. De internationale kontakter, samt den geografiske nærhed til Tyskland, Holland og England vil desuden være en fordel for at tiltrække deltagere fra lande udenfor den nordiske region. Baseret på de gode erfaringer med Klimaforum09, har vi vurderet at DGI-byen i København med sin centrale placering vil være den optimale placering for gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11, dog over en lidt kortere tidsperiode (5 dage) og med brug af lidt færre fysiske lokaler*. Forsamlingshuset, Gymnastikhuset, Sportshuset, Foyer og Reception vurderes passende: Forsamlingshuset fungerer til større samlinger, foredrag, debat og biograf (350 personer) Gymnastikhuset - opdeles i 2 dele med storskærm (videolink til COP17) og arbejdsstationer (300 personer). Sportshuset - bemandet udstillingsrum, hvor deciderede løsninger illustreres og forklares (300 personer). Foyer - udstillinger - primært illustrative billeder mv. (300 personer). Receptionen laves om til informations-stand. *Hvis der er økonomisk råderum og interesse, så kan antallet af lokaler øges, ligesom der kan planlægges særskilte arrangementer i dagene umiddelbart forud for, eller efter det officielle program i Nordisk Klimaforum11. sida 6 av 12

7 18. Resultatspridning, fortsat Deltagere på Nordisk Klimaforum11 vil være en bred vifte af skoler, gymnasier, universiteter, højskoler, fagforeninger, NGOer, græsrødder, kommuner, virksomheder, helt almindelige mennesker og politiske ungdomsorganisationer. Det brede spektrum af deltagere vil altså sikre at også formidlingen vil nå et meget bredt udsnit af den del af den nordiske befolkning og organisationer som beskæftiger sig med klima- og bæredygtighed vil blive bekendt med indhold og resultater fra Nordisk Klimaforum11. Det er en central målsætning, at præsentationerne fra de mange foredrag, debatter og workshops bliver offentliggjort og tilgængeliggjort for et større og bredere publikum. Således vil især de vigtigste præsentationer blive filmet, og størstedelen af det præsenterede materiale og resultater vil blive offentliggjort som tekst, billeder og lyd på projektets hjemmeside. Der vil desuden blive udarbejdet en mindre rapport (max. 50 sider), som opsummerer de væsentligste emner fra Nordisk Klimaforum11. Det er ambitionen at resultaterne skal forankres i et fremadrettet samarbejde blandt nordiske civilsamfundsorganisationer, og at der i forbindelse med forberedelserne og gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11 vil blive etableret en struktur for et sådant fælles nordisk netværk af organisationer, hvorfra det fremtidige samarbejde vidensudveksling skal findes sted. Et sådant netværk er en vigtig forudsætning for en effektiv udveksling af ideer og erfaringer indenfor klima og bæredygtighed, og det vil sikre den størst mulige påvirkning af samfund, borgere og politikere, dels hvad angår de værdimæssige og politiske visioner som vil blive indarbejdet i den fællesnordiske deklaration, og hvad angår de helt konkrete projekter og ideudvikling som bliver en del af løsningen på at etablere et bæredygtigt nordisk samfund. sida 7 av 12

8 19. Organisation Norsk Klimanettverk, Svenske KlimatAktion, Danske Klimabevægelsen og én eller flere Finske organisationer udpeger hver én koordinator som skal være ansvarlig for etableringen af en regional styregruppe i hver af de nordiske lande. I etableringen af de regionale styregrupper bør sikres et bredt kendskab til arrangementet blandt alle relevante aktører (fx. NGOer, Græsrødder, Politikere, Fagforeninger, Undervisningsinstitutioner, Virksomheder, Højskoler og Privat-personer), forud for og under selve afholdelsen af Nordisk Klimaforum11. Der etableres en fællesnordisk styre-gruppe med 5-6 ordinære medlemmer samt 3-4 suppleanter, fordelt med følgende repræsentation: Klimaforum (2 ordinære medlemmer), Regional Styregruppe Danmark (1 ordinær + 1 suppleant), Regional Styregruppe Norge (1 ordinær + 1 suppleant), Regional Styregruppe Sverige (1 ordinær + 1 suppleant) og Regional Styregruppe Finland (1 ordinær + 1 suppleant). Den Fællesnordiske styregruppe skal afholde møde mindst én gang månedligt, og de skal blandt andet sikre ansættelse af personale, rekruttering af frivillig-medarbejdere, udarbejdelse og annocering af program, arrangering af fælles-transport til København, etablere overnatningsmuligheder i København mv. Se diagram herunder. *NGO *Græsrødder *Politikere *UndervisningsInstitutioner *Fagforeninger *Virksomheder *Højskoler *Privatpersoner Klima (Finland) KlimatAktion (Sverige) *NGO *Græsrødder *Politikere *UndervisningsInstitutioner *Fagforeninger *Virksomheder *Højskoler *Privatpersoner Klimaforum (> 30 danske organisationer) *NGO *Græsrødder *Politikere *UndervisningsInstitutioner *Fagforeninger *Virksomheder *Højskoler *Privatpersoner Klimanettverk (Norge) Nordisk Klimaforum Nov 4. Dec 2011 Klimabevægelsen (Danmark) *NGO *Græsrødder *Politikere *UndervisningsInstitutioner *Fagforeninger *Virksomheder *Højskoler *Privatpersoner 20. Tidsplan Efter tilsagn om støtte (februar 2011), skal der i perioden 1. Marts 2011 til 31. Oktober 2011 gennemføres en række forberedende møder i de enkelte lande (Regionale Styregruppemøder), ligesom der afholdes en række telefon/video-konference møder i den fælles-nordiske styregruppe. Programmet for Nordisk Klimaforum11 skal ligge klar i slutningen af Oktober Se diagram over projektimplementeringsplan herunder. Projektimplementeringsplan jan. feb. mar. apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jan. Organisation Tilsagn om finansiering x Projekt periode Rapportering x Fællesnordiske Styregruppemøder x x x x x x Regionale styregruppemøder x x x x Sekretariat (1 person ansat) Programplanlægning Udsendelse af invitationer x x x Invitationer af eksperter x x Udsendelse af final program x Nordisk Klimaforum11 sida 8 av 12

9 21. Projektdeltagare Förvaltningsorgan Klimaforum, Lyrskovgade 4, 4. sal, 1758 København V Denmark Kontaktpersoner: John Holten-Andersen & Thomas Meinert Larsen Förvaltningsorganets revision Revision foretages ved Revision København Revisor Brian Hansen Børge Nørvang Jensen Projektledare Koordinator: HansHenrik Samuelsen, Mobil: (+45) Klimaforum, Lyrskovgade 4, 4. sal, 1758 København V Denmark Relevant materiale: Programmet for Klimaforum09 Peoples Climate Summit Dec 2009: LINK: Evalueringsrapport fra Klimaforum Peoples Climate Summit Dec. 2009: LINK: Klimaforum09 deklarationen System Change, not Climate Change (tiltrådt af flere end 700 organisationer): LINK: Övriga deltagare från nordiska länder Koordinatorer og netværks-organisationer [TENTATIVE NAVNE] for etableringen af de regionale styregrupper: DANMARK: Klimabevægelsen i Danmark, Kontakt: Thomas Meinert Larsen [GNBO; Transition Town Denmark; NOAH; Organisationen for Vedvarende Energi; Levende Hav; Permakultur Danmark; Frie Bønder Levende Land; LØS; Øko-Net; Træ-Industri-Byg; Greenpeace; Klimakollektivet; 10:10 Danmark; Det Økologiske Råd; CONCITO; MS Action Aid; Folkekirkens Nødhjælp; Danmarks Naturfredningsforening] NORGE: Norsk Klimanettverk, Kontakt: Mikkel Storm Glomstein, [Fremtiden i vår hender; Besteforeldreaksjonen; Natur og ungdom (Naturvernforbundets ungdomsorg.); Naturvernforbundet (FOE); Spire (utviklingsfondets ungdom); Utviklingsfonde, Grønn Ungdom; Concerned Scientist Norway: Greenpeace; WWF; Bellona; Zero] SVERIGE: Klimataktion Sverige Kontakt: Rikard Rehnbergh, [Miljöförbundet Jordens Vänner; Fältbiologerna; Omställning Sverige; Tällberg Foundation; Klimax; Via Campesina Sverige; Cykelfrämjandet; PLANKA; Köttfri måndag; Gröna studenter] ÅLAND: Foreningen og tidskriften Heroes of Today, Kontakt: Magnus Åkerlind, FINLAND: Finnish Nature League (Luonto-Litto), Kontakt: Leo Stranius, (OBS: Deltagelse bekræftes endeligt d. 11. dec 2010) 22. Utvärdering Nordisk Klimaforum11 vil blive evalueret ud fra følgende 10 succes-kriterier og aktiviteter: 1. Udarbejdelse af program for afholdelsen af Nordisk Klimaforum Gennemførelse af Nordisk Klimaforum11 med deltagelse af mindst 2000 personer fordelt på de ialt 5 dage, og med bred repræsentation. Etablering af netværk med mindst 60 frivillige. 3. Mindst 15 seminarer, 10 debat-møder og 8 workshops 4. Mindst 40 oplægsholdere, 50 organisationer, 1600 deltagere samt 500 besøgende uden tilknytning til organisationer 5. Offentliggørelse og formidling af foredrag, debatter og workshops på internet 6. En række artikler i aviser, samt diverse radio-indslag og film til TV- og internet 7. På baggrund af Nordisk Klimaforum11 skal der etableres et netværk som sikrer det fremtidige samarbejde blandt de deltagende organisationer, herunder ved etablering af mailing-lister. 8. Udarbejdelse af en fælles deklaration som overrækkes til de nordiske regeringer og deres officielle delegationer på COP17 mødet i Cape Town. 9. Der gennemføres en spørgeskema-evaluerings blandt forskellige deltagere på konferencen (forelæsere + frivillige + arbejdsgrupper), med særlig fokus på deltagernes udbytte af konferencen, og deres forslag til næste skridt. 10. At udarbejde en rapport (max. 50 sider), med opsummering af de væsentligste resultater fra Nordisk Klimaforum11 konferencen (fremsendes til Nordisk Ministerråd) sida 9 av 12

10 2011 DK NO SE FIN Utgifter (DKK) Lön / honorar, inkl. Avgifter (9 mdr. á DKK) Løn (modsvares af frivillig-timer á 150 kr/time) Resor Möten Resultatförmedling (inkl. Program) Utvärdering 0 Lokaler & opsætning (DGI-Byen København)** Övriga omkostnader (fx Husleje & kontor-hold) Revision Totala projektutgifter Indtægter (DKK) Egen finansiering (Frivillig-timer á 150 kr/time) Nordiska ministerrådet Nordiska nationella medel Medel från närområdena (ansøgninger) EU-medel Annan finansiering (donationer & rejsestøtte) TOTAL **Der er indhentet et tilbud fra DGI-byen dækkende lokaleleje samt teknik og settings på ,50 kr. inkl. moms (vedlagt). Det forventes at en endelig aftale med DGI-byen med mindre ændringer (herunder evt. fravalg af mindre vigtige services) kan forhandles på plads indenfor et samlet beløb på kr. Kommentarer till utgifter: I forbindelse med de regionale forberedelsesmøder som skal finde sted i alle nordiske lande, er der afsat kr til hvert af landene Danmark, Sverige, Norge og Finland. I forbindelse med forberedelse og planlægning af selve Nordisk Klimaforum11, vil der blive ansat én fuldtids medarbejder i perioden 1. April 31. December 2011 (9 måneder), og der afsættes midler til husleje og kontorhold. I forbindelse med selve afholdelsen af Nordisk Klimaforum11 i DGI-byen forventes der blive indgået en kontrakt på skønnede DKK (skal dække leje af projektorer (powerpoint, film mv.), lærred (powerpoint, film mv), lyd (debat, film, musik, teater mv.), internet (storskærm, arbejdsstationer mv.), belysning (debat, film, musik, teater mv.), tribune, teknikø, udstillingsvægge, ophæng samt nødvendigt DGI-personale mv. Der budgetteres med et stort antal frivillig-timer, således 670 timer for hvert af landene Sverige, Norge og Finland, mens det forventes at Danmark skal lægge hele 3400 timer, således at der ialt anvendes 5400 timer (~60 personer á 100 timer), som baseret på en timeløn på 150 kr/time modsvarer cirka kr. I forbindelse med transport fra Norge, Sverige eller Finland, vil der blive etableret en rejse-pulje på kr som hver af medarrangørerne fordeler til særligt yngre deltagere fra de respektive lande, som ønsker rejse-tilskud. Det skønnes at ialt 400 deltagere fra Norge, Sverige og Finland vil komme til København. Det forventes at der kan etableres privat indkvartering til størstedelen af disse (assisteret af New Life Copenhagen der hjalp over 3000 tilrejsende under COP15), alternativt vil indlogering på vandrehjem eller hotel benyttes. Deltagerne skal selv sikre mad under deres ophold i Danmark. I forbindelse med Klimaforum11 vil der være kantine i forbindelse med mødet. sida 10 av 12

11 Kommentarer till finansiering: En meget stor del af medfinansieringen udgøres af frivillig-kræfter. Baseret på vores erfaringer med Klimaforum09, så er ansøgerne imidlertid ikke i tvivl om at denne meget store andel af frivillig-timer (ialt timer) kan mobiliseres og tilvejebringes. Der forventes at indgå en vis mængde donationer (> kr), ligesom der vil blive søgt om yderligere støtte (Mindst kr) fra andre offentlige og private fonde til gennemførelsen af Nordisk Klimaforum11. Vi forventer at søge midler til dækning af udgifter (> kr) til rejse, kost, og logi for deltagere til og med 29 år, eksempelvis via Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK): Hvis det af økonomiske og/eller logistiske årsager ikke kan lade sig gøre at afvikle Nordisk Klimaforum 11 i DGI-byen i København, så vil vi udpege én eller flere andre lokaliteter hvor konferencen kan afholdes. Tidigare beviljade medel från Nordiska ministerrådet Ansøgerne har ikke tidligere modtaget midler fra Nordisk Ministerråd. sida 11 av 12

12 Bilaga 1: Beviljningskriterier Projektförslaget ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade för stöd från anslaget för hållbar utveckling: projektförslaget ska ha en tydlig koppling till hållbarhetsstrategins prioriteringar om utbildning för hållbar utveckling och lokalt samarbete; projektförslaget ska vara tvärsektoriellt, innovativt och skapa nordiskt mervärde; minst tre nordiska länder eller självstyrande områden ska delta i projektet; en beviljning från hållbar utveckling kan utgöra max. 50 % av en total projektbudget; beviljningarna från hållbar utveckling ska ses som fröpengar som hjälper till att starta nya initiativ, men kan inte användas för mer långsiktig drift av verksamhet; projekt som redan har beviljats finansiering från hållbar utveckling kan inte söka medel till samma projekt flera gånger. I 2011 ska det särskilt läggas vikt på följande mål och prioriterade områden i den nordiska hållbarhetsstrategin: Utbildning för hållbar utveckling Övergripande mål fram till 2020: De nordiska länderna ska arbeta för att kunskap om hållbar utveckling inkluderas i läroplaner och vägledningar för grundskola, ungdomsutbildning, vuxenutbildning och högre utbildning. Prioriterade områden : De nordiska länderna ska främja utbildning av relevans för hållbar utveckling inom etablerade program och instrument; gå i spetsen för genomförandet av FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling ; och främja utbildningssamarbete om hållbar utveckling och klimatförändringar. Lokalt samarbete om hållbar utveckling Övergripande mål fram till 2020: Samtliga nordiska kommuner bör ställa sig bakom Ålborgåtagandena för en hållbar stadsutveckling eller utveckla och anta egna strategier för hållbar utveckling. Prioriterade områden : De nordiska länderna ska bidra till stärkt samarbete och erfarenhetsutbyte om lokala hållbarhetsstrategier och Agenda 21 mellan enskilda kommuner över landsgränserna och på gräsrotsnivå. Småsamhällen och arktiska kommuner ska speciellt beaktas med hänsyn till deras speciella problemställningar och begränsade ekonomi. sida 12 av 12

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring

Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring Den danske UNESCOnationalkommission Invitation til nordisk konference Norden en bæredygtig region med fokus på livslang læring 11. november 2010, Odense, Danmark Baggrund Det danske formandskab for Nordisk

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

3x3 Statusrapport 2007

3x3 Statusrapport 2007 Projekttitel Projektskole Projektansvarlig Journalnummer Projektperiode Dato for opstart og afslutning Projektpulje Pulje 1 a-e eller pulje 2 Støttebeløb i 2007 Antal høj/hh-skoler i projektet Antal elever

Læs mere

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011

Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 Invitation til at deltage på dansk fællesstand på FERROFORMA Europas 2. største HARDWARE messe i Bilbao d. 23.-26. marts 2011 DI Byggematerialer og Danmarks Handelskontor i Barcelona i samarbejde med Export

Læs mere

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser.

Foreningen NORDEN. Nordisk Råd i forandring. sammen med samarbejdets og ministerrådets præmisser. Foreningen NORDEN Nordisk Råd i forandring Foreningen NORDEN i Danmark har længe haft et ønske om, at få det nordiske samarbejde struktureret, så det i højere grad kommer til at afspejle dagens udfordringer,

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler

Ansøgningsskema til Region Midtjylland s kulturmidler *Projektets titel Danish Folk, Blues & Ragtime Guitar Festival 2009 *Ansøger: Organisation, kontaktperson, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. woodlyd Kirkegade 3 8881 Thorsø email:info@s-e-s.dk Tlf:

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring

Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Side 1 af 6 Samarbejde, synlighed og folkelig forankring Foreningen af Folkehøjskoler i Danmark (FFD) vil med et landsdækkende og internationalt projekt, forud for FN s klimatopmøde i København i 2009,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole

[ DEMO ] PROJEKTET. Syddjurs. Ungdomsskole [ DEMO ] PROJEKTET Syddjurs Ungdomsskole [DEMO] PROJEKTET Nærdemokrati og ungeinvolvering i Syddjurs Kommune 1 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Fælleskommunal læring... 4 Projektdesign... 4 Niveau 1 DEMO-ugen...

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark

EN FRISK START. En gentænkning af asyl og integration i Danmark EN FRISK START En gentænkning af asyl og integration i Danmark 5 grunde til succes Det er sjovere at være 1 i huset end udenfor Vi gør inklusion til et fælles ansvar, som deles af medborgere og nytilkommere.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015

RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts. Torsdag d. 26 februar 2015 RDS Rapport fra NA s Vinter EDM i Warszawa i 26 februar 1. marts Torsdag d. 26 februar 2015 1. Præsentationsrunde. 2. Dagsorden (godkendt) 3. Koncepterne 4. Bare for i dag 5. To medlemmer deler 6. Kassere

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014

Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro. Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 Sabro Velkommen til Det årlige beboermøde 20. Maj 2014 1 Beboermødet den 20. maj 2014 Dagsorden pkt. 1 Valg af dirigent 2 Beboermødet den 20. maj

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2.

Third Announcement. Registrering & foreløbigt program. Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres i København 30. maj 2. NAS 2010 København Third Announcement Registrering & foreløbigt program Januar 2010 Til medlemsorganisationer, samarbejdspartnere og andre interesserede Nordisk Audiologisk Selskab NAS afholder kongres

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 REFERAT AF STYREGRUPPEMØDE 18. JANUAR 2011 HOS FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP KL 13:00 TIL 15:00 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Præsentationsrunde 3. Kort opdatering på 2010: Hjemmeside Budget 2010 4. Fremtidige

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER

INNOVATION CAMP. 30. november - 4. december IDEER 50 UNGE INNOVATION NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE NORDIC YOUTH BRAINSTORM KOMPETENCER IDEER 50 UNGE INNOVATION NORDIC YOUTH INNOVATION CAMP NYE VENNER KREATIVITET INDFLYDELSE FRIVILLIGE BRAINSTORM KOMPETENCER HELSINGØR & KØBENHAVN, DANMARK 30. november - 4. december INNOVATION WHAT? Lad

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010

Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Referat Styregruppemøde nr. 2 Varberg den 8. december 2010 Til stede Deltagende styregruppemedlemmer: Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Brian Kjær Andreasen, Region Midtjylland Trine Vester-Sørensen,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Tværgående indsatser 2009

Tværgående indsatser 2009 Tværgående indsatser 2009 Brugerundersøgelser og medlemsindflydelse Mål: Indsatsområdets overordnede mål er at øge brugerindflydelsen på Levuk. Tilfredshedsundersøgelsen fra 2008 viste at 48% ikke oplever

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet

Danske virksomheders muligheder frem mod COP15. Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Danske virksomheders muligheder frem mod COP15 Iver Høj Nielsen - Klimakonsortiet Klimatopmøde i Danmark Kyoto-aftalen Københavnsaftale? FN s Klimakonference i Danmark Udfordring politisk og logistisk

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater.

Rapporten opsummerer fem trends og udfordringer, som undersøgelsen peger på. Dernæst præsenteres undersøgelsens resultater. #medlem15 hvordan anvender medlemsorganisationer sociale medier i? OVERBLIK Vi har i undersøgt 348 medlemsorganisationers brug af sociale medier. Undersøgelsen sætter fokus på deres strategi, daglig brug,

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB

Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg. i koncernen Scandic Hotels Holding AB Aftale om et europæisk samarbejdsudvalg i koncernen Scandic Hotels Holding AB Mellem Scandic Hotels Holding AB og det europæiske udvalg for ansatte i hotel-, catering- samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Læs mere