Opgaver til anden delprøve matematik B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver til anden delprøve matematik B"

Transkript

1 1 Opgaver til anden delprøve matematik B Dette dokument omhandler anden delprøve, den med CAS - hjælpemiddel. Dette afsnit bygger på lærerplanen og vejledningen for matematik b-niveau, samt eksamensopgaver fra Mange af opgaverne er i udgangspunktet eksamensopgaver, men er blevet redigeret så de kommer rundt i alle hjørner af det pågælende emne. Det betyder at opgaverne er meget længere end eksamensopgaverne typisk er. Bemærk at indholdet af første delprøve også kan optræde til anden delprøve, det omvendte kan ikke forkomme. Jeg har inddelt dokumentet i 6 afsnit: Statistik, trigonometri, funktioner, differentialregning, integralregning og variabelsammenhæng. Hvert afsnit har sin egen beskrivelse, opgaver, videoer og bedømmelseskriterier. Jeg har lavet en række videoer til de enkelte emner, der opsumere indholdet af emnet gerne med udgangspunkt i eksempler og med illustrationer. Videoerne er angivet med ikonet. Jeg vil gerne understrege, at dette er ment som et supplement til øvrige materialer og undervisning. Videoerne til anden delprøve tager udgangspunkt i Maple som CAS-værktøj. Dette skyldes udelukkende, at det er det CAS-værktøj jeg benytter. Hvis der er lærer som vil lave eller har kendskab til tilsvarende videoer for andre CAS-værktøjer og som de vil dele, vil jeg gerne tilføje dem til dette dokument.

2 2 Bedømmelse I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive langt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen. Dette vurderes blandt andet ud fra kravende beskrevet i de følgende fem kategorier: Tekst Besvarelsen skal indeholde en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af, hvad den enkelte opgave og de enkelte delspørgsmål går ud på. Notation og layout Der kræves en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik, herunder en redegørelse for den matematiske notation, der indføres og anvendes, og som ikke kan henføres til standardviden. Redegørelse og dokumentation Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde og dokumentation i form af et passende antal mellemregninger og/eller en matematisk forklaring på brugen af de forskellige faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder. Figurer I besvarelsen skal der indgå en hensigtsmæssig brug af figurer og illustrationer, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer. Konklusion Besvarelsen skal indeholde en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og/eller med brug af almindelig matematisk notation.

3 3 Maple kommandosamling Decimalpunktum, ingen mellemrum og årstal skal omregnes så det første år er 0 i regression. e 3x+4 + 3x skrives exp(3x+4)+3x log(3x + 2) 3x skrives log[10](3x+2)-3x En liste af tal X:=[2.34,4.12,5.21] og Y:=[4.2,7.2,6.1] [ ] En matrix N:= og med intervaller M:= Fordelingstest ChiKvadratGOFtest(X,Y) Uafhængighedstest ChiKvadratUtest(N) Forventede værdier forventet(n) Middelværdi eller gennemsnit middel(n) eller middel(m) Sumkurve og kvartilsæt plotsumkurve(m) Trappediagram og kvartilsæt plottrappekurve(n) Kumulerede frekvenser frekvenstabel(n) eller frekvenstabel(n) Boksplot og kvartilsæt boksplot(n) eller boksplot(m) Bestem a og b i en eksponentiel sammenhæng, b a x ExpReg(X,Y) Bestem a og b i en lineær sammenhæng, ax + b LinReg(X,Y) Bestem a og b i en potens sammenhæng, b x a PowReg(X,Y) Beregninger i trekanter trekantsolve(a=23,a=12,b=10) Løsning af ligninger solve(3x 2 + 4x = 3) Løsning af ligninger i bestemt interval fsolve(3x = 3, x = 3..5) Definer en funktion f(x):=3x 2 + 2x 1 Bestem f. f (x) Monotoniforhold og største eller mindste værdi solve(f (x)=0) Tangentligning i puntet (3, f (3)). y=f (3)*(x-3)+f(3) Areal af punktmæmgde. int(f(x),x=4..9) Stamfunktion. int(f(x),x)

4 4 0 Fælles for alle besvarelse a. Du skal have navn og sidetal på alle sider. b. Du skal downloade videoer du ønsker at se under eksamen, fordi du ikke har adgang til fx youtube under eksamen.

5 5 1 Statistik Beskrivelse Simple statistiske metoder til håndtering af et datamateriale betyder, at du til anden delprøve skal kunne a. udregne hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens og middelværdi for et datasæt der kan være i form af en liste af tal, en hyppigeheds- eller frekvenstabel hvor data kan være grupperet eller ugrupperet. b. tegne trappediagram, sumkurve og boksplot. c. formulere nul-hypotese og beregne de forventede værdier på baggrund af denne hypotese. d. udregne p-værdi ved en χ 2 -test og konkludere om nul-hypotesen kan forkastes på baggrund af p-værdien. Videoer 1.1 hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens, trappediagram, kvartilsæt og boksplot for ugrupperede data 1.2 hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens, sumkurve, kvartil og boksplot for grupperede data 1.3 hypotese, forventede værdier og χ 2 fordelingstest (Goodness of fit) 1.4 hypotese, forventede værdier og χ 2 uafhængighedstest (Test of independence) Bedømmelseskriterer Det vigtigste er, at du i din besvarelse tydeligt skriver hvad du gør, i et klart sprog og ikke kun i commando sprog. Fx I frekvenstabellen herunder ses den kumulerede frekvens. frekvenstabel(n)

6 6 Opgaver Opgave elever har været til matematikprøve og resultatet af prøven ses i tabellen herunder. Antal rigtige Antal elever a) Bestem frekvensen og den kumulerede frekvens. b) Tegn trappediagram. c) Bestem kvartilsættet og tegn boksplottet. d) Bestem middelværdien. Opgave I en operaforening er aldersfordeligen som vist i tabellen. Alder (år) Antal a) Bestem frekvensen og den kumulerede frekvens. b) Tegn trappediagram. c) Bestem kvartilsættet og tegn boksplottet. d) Bestem middelværdien. Opgave Tallene nedenfor er resultatet af en optælling af antal rosiner i 30 rosinpakker fra et bestem firma A. 23, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 29, 29, 29, 30, 31, 31, 31, 32, 32, 32, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 39. a) Bestem frekvensen og den kumulerede frekvens. b) Tegn trappediagram. c) Bestem kvartilsættet og tegn boksplottet. d) Bestem middelværdien.

7 7 Opgave Nedenstående tabel viser aldersfordelingen af 72 lærere, der er ansat på et bestemt gymnasium. Det oplyses at den yngste er 26 og ældste 65. Alder Antal a) Bestem frekvensen og den kumulerede frekvens. b) Tegn sumkurven. c) Bestem kvartilsættet og tegn boksplottet. Opgave Tabellen viser fordelingen af længden af atlantiske havkatte fanget i dybden 5-40 m. Det oplyses at den korteste og den længste havkat er henholdsvis 51 cm og 110 cm. Længden (cm) Procentdel a) Bestem den kumulerede frekvens. b) Tegn sumkurven. c) Bestem kvartilsættet og tegn boksplottet. Opgave Blandt deltagerne i en undersøgelse var der 531, som ryger mindst 5 cigaretter om dagen. I tabellen nedenfor ses en opgørelse over det daglige cigaretforbrug blandt disse 531 rygere. Antal cigaretterne Antal personer a) Bestem de kumulerede frekvenser. b) Tegn sumkurven. c) Bestem kvartilsættet. d) Tegn boksplottet. e) Bestem hvor stor en procentdel af rygerne der ryger mindst 21 cigaretter om dagen.

8 8 Opgave Tabellen viser aldersfordelingen af 165 tilfældigt udvalgte årige danskere fra fyn. Alder Antal Aldersfordelingen af alle årige danskere fremgår af nedenstående tabel. Alder Procentdel 18,1 20,3 22,6 20,0 19,0 a) Opstil en nulhypotese der kan bruges til at teste om aldersfordelingen på fyn er den samme som alle årige danskere. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau. Opgave I en landsdækkende statistik fra 2010 fandt man følgende svarfordeling vedrørende internetadgang i danske husstande: Type af internetadgang ADSL Modem Fiber Mobilt Ved ikke Procentdel Et år senere blev 800 tilfældigt udvalgte danske husstande spurgt om, hvilken internetadgang de benytter i deres husstand. Svarfordelingen fremgår af nedenstående tabel. Type af internetadgang ADSL Modem Fiber Mobilt Ved ikke Antal husstande a) Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste om typen af internetadgang har samme fordeling efter et år. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau.

9 9 Opgave Et firma producerer en bestemt type slik, der har forskellige farver. Slikket kan have farverne rød, grøn, gul, orange og blå. Firmaet oplyser, at poserne indeholder lige mange af hver farve. Hans og Grethe har købt en slikpose af den omtalte type, og de fandt følgende farvefordeling: Rød Grøn Gul Orange Blå a) Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste om firmaets oplysninger om farvefordelingen i deres slikposer holder stik. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg om nulhypotesen kan forkastes på et 5% signifikansniveau. Opgave Ved folketingsvalget 15. sep 2011 var fordelingen af stemmer. Parti A B C SF I KD DF V Ø AL Fordeling i % 24,8 9,5 4,9 9,2 5,0 0,8 12,3 26,75 6,7 0,05 Den 3. maj 2015 var der en meningsmåling hvor der blev spurgt 1500 personer og deres fordeling var Parti A B C SF I KD DF V Ø AL Antal Man ønsker at undersøge nulhypotesen: Fordelingen af stemmer har ikke ændret sig. a) Bestem de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. b) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.

10 10 Opgave I en undersøgelse har et reklamebureau adspurgt to grupper af unge, en fra Jylland og en fra Sjælland, om hvilke af to typer cornflakes A eller B, der smager bedst. A er bedst B er bedst Ved ikke Jyder Sjællændere a) Opstil en nulhypotese. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes. Opgave En forsker vil undersøge, om en persons efterlønsalder er uafhængig af, om personen lever sammen med en partner eller ej. Derfor udtages der en tilfældig stikprøve på 253 personer med følgende resultat: Lever sammen med en partner Lever ikke sammen med en partner Efterlønsalder på 60 år Efterlønsalder på år a) Opstil en nulhypotese. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.

11 11 Opgave I biblioteksstyrelsens undersøgelse af gymnasieelevers informationsadfærd på de tre gymnasiale uddannelser stx, hhx og htx har respondenterne blandt andet forholdt sig til følgende udsagn om litteraturlæsning: Jeg læser næsten ikke anden end pensum. Svarfordelingen på udsagnet var som vist i tabellen nedenfor. Svar\Gymnasietype stx hhx htx Uenig Ved ikke Enig a) Opstil en nulhypotese, der kan anvendes til at teste, om informationsadfærden vedrørende litteraturlæsning er uafhængig af gymnasietype. b) Beregn de forventede værdier under forudsætning af, at nulhypotesen er sand. c) Undersøg på et 5% signifikansniveau, om nulhypotesen kan forkastes.

12 12 2 Trigonometri Beskrivelse Trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter betyder, at du til anden delprøve skal kunne a. udregne de resterede sider i vinkler i en trekant når du kender tre sider, to sider og en vinkel eller én side og to vinkler. b. udregne længder på vinkelhalveringslinjer, medianer og højder i trekanter når du kender sider og vinkler i trekanten. c. udregne areal af en trekant når du kender sider og vinkler i trekanten. d. udregne sider og vinkler i en trekant når du kender areal og to sider eller areal og en side og en vinkel. e. udregne vinkler når sidelængderne kun er kendt relativt til hinanden. f. opdele en figur i trekanter og beregne sider og vinkler i denne trekant. g. udregne sider og vinkler i stilladserede situationer og objekter. Videoer 2.1 trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter Bedømmelseskriterer Det vigtigste er, at du i din besvarelse tydeligt skriver hvad du gør, i et klart sprog og ikke kun i commando sprog. Fx Jeg beregner de ukendte sider og vinkler i trekant ABD. trekantsolve(a=40,d=3,b=50,"abd") En opgave i trigonometri skal, for at give fuldt point, indeholde en skitse med entydige navne på de punkter og sider, der indgår i beregningerne. Skitsen kan være angivet i opgaveformuleringen, og skal der ikke yderligere til, behøver skitsen ikke indgå i besvarelsen.

13 13 Opgaver Opgave I trekant ABC er AC = 5, A = 40 og C = 110 B A C a) Bestem B og AB i trekant ABC. b) Bestem længden af vinkelhalveringslinjen fra C i trekant ABC. c) Bestem arealet af trekant ABC.

14 14 Opgave I trekant ABC er punktet D skæringspunkt mellem vinkelhalveringslinjen for vinkel B og siden AC. AB = 11, BD = 5 og AD = 7. B 11 5 A 7 D C a) Bestem B i trekant ABC. b) Bestem C i trekant ABC. c) Bestem AC. d) Bestem længden af højden fra C i trekant ABC. e) Bestem længden af medianen fra A i trekant ADB. Opgave I trekant ABC er A = 40, AB = 8 og BC = 6. Vinkel C er stump. B A C a) Bestem B. b) Bestem arealet af ABC. c) Bestem længden af højden fra C. d) D er skæringspunktet mellem højden fra C og siden AB. Bestem BD. e) Bestem længden af medianen fra A.

15 15 Opgave Om trekant ABC oplyses, at arealet er 22,9 samt at A = 32, 3 og AB = 10, 6. a) Bestem længden af højden fra C. b) Bestem omkredsen af trekant ABC. c) Bestem C. d) Bestem længden af medianen fra A. e) Bestem længden af vinkelhalveringslinjen for vinkel C. Opgave Om trekant ABC oplyses, at AC = 10, vinkel A = 20 og vinkel C = 104. B A a) Bestem BC C h B b) Bestem højden h B.

16 16 3 Funktioner Beskrivelse Begrebet f(x), karakteristiske egenskaber ved følgende funktioner: lineær, eksponentiel, potens, logaritme og polynomier og deres grafiske forløb og for de tre første regression betyder, at du til anden delprøve skal kunne a. udregne a og b i forskrifterne y = ax + b, y = ba x og y = bx a udfra data fra en tabel. b. fortolke a og b i relation til den opstillede model for lineær og eksponentiel funktioner. c. tegne grafer d. udregne værdier for både den afhængige og uafhængige variabel givet at den anden værdi er kendt. e. udregne fordoblings- eller halveringskonstant og udregne den procentvise ændring i den afhængigevariabel givet en ændring i den uafhængige variabel for eksponentiel funktioner. g. udregne den procentvise ændring i den afhængige eller uafhængige variabel givet at ændringen er kendt for den anden variabel. h. udregne nulpunkter for en funktion og kende det maksimale teoretiske antal nulpunkter for en funktion. i. udregne a, b og c for et 2.gradspolynomium y = ax 2 + bx + c givet at tre punkter på parablen er kendt. Videoer 3.1 lineære funktioner 3.2 eksponential 3.3 potens 3.4 polynomier 3.5 logaritmefunktioner Bedømmelseskriterer Det vigtigste er, at du i din besvarelse tydeligt skriver hvad du gør, i et klart sprog og ikke kun i commando sprog. Fx Ligningen f (x) = 0 løses solve(f(x)=0)

17 17 Opgaver Opgave Tabellen viser sammenhørende værdier af alder og længde for en population af spækhuggere. Alder (år) Længde (cm) I en model er sammenhængen mellem længden L (målt i cm) og alderen t (målt i år) en funktion af typen L(t) = at + b a) Bestem tallene a og b ved hjælp af tabellens data. b) Giv en fortolkning af tallene a og b. c) Den længste spækhugger der er fanget var 980 cm, benyt modellen til at bestemme alderen af denne spækhugger. d) Benyt modellen til at bestemme længden af en spækhugger på 15 år. Opgave Tabellen viser vægten af vindernes cykel i en række Tour de France cykelløb. Der er med tilnærmelse tale om en sammenhæng af typen f (x) = ax + b, hvor x er antal år efter 1980, og f (x) er vægten af vindernes cykel, målt i kg. År Vægt (kg) 10,2 9,6 9,1 8,1 7,2 a) Bestem tallene a og b ved hjælp af alle tabellens data. b) Giv en fortolkning af tallene a og b. c) Ifølge cykelunionens regler skal en konkurrencecykel mindst veje 6,8 kg. Hvilket år ville vinderens cykel komme under denne vægt, hvis udviklingen forsætter? d) Hvad vejede vindernes cykel i 1978 i følge modellen.

18 18 Opgave Tabellen viser danskernes forbug af øl i perioden Denne udvikling kan med god tilnærmelse beskrives ved en lineær model. År Øl (mio. liter) a) Benyt tabellens data til at opstille en model, for udviklingen af danskernes forbrug af øl. b) Giv en fortolkning af konstanterne i modellen. c) Bestem danskernes forbrug af øl i 2015 ifølge modellen. d) Hvilket år vil danskernes forbrug af øl kommer under 300 mio. liter. Opgave Tabellen viser for udvalgte år i perioden mængden af produceret solenergi i Spanien. År Solenergi (MW) 7 15,6 22,6 49,4 68,9 116,4 I en model antages det, at den producerede solenergi P (målt i MW) som funktion af tiden t (målt i år efter 1999) med tilnærmelse kan beskrives ved sammenhængen hvor a og b er tal. P(t) = b a t a) Benyt tabelles data til at bestemme a og b. b) Forklar betydningen af a og b. c) Benyt modellen til at bestemme mængden af solenergi der vil blive produceret i d) Benyt modellen til at bestemme hvilket år der vil blive produceret 200 MW solenerig. e) Bestem fordoblingstiden for mængden af produceret solenergi. f) Bestem P (11) og forklar betydningen af dette tal.

19 19 Opgave Tabellen viser antallet af robotter, der blev benyttet i dansk industri, i årene År Antal robotter Det oplyses, at antallet af industrirobotter med god tilnærmelse er vokset eksponentielt i denne periode. a) Benyt tabellens data til at opstille en model, f, for antallet af industrirobotter som funktion af antal år efter b) Benyt modellen til at bestemme den gennemsnitlige årlige procentvise stigning i antallet af industrirobotter. c) Benyt modellen til at bestemme antallet af industrirobotter i d) Benyt modellen til at bestemme hvilket år antallet af industrirobotter vil overstige e) Bestem fordoblingstiden for antallet af industrirobotter. f) Bestem f (11) og forklar betydningen af dette tal.

20 20 Opgave Tabellen viser udviklingen i antallet af unge, der har problemer med at betale deres SU-gæld. År Antal unge med SU-gældsproblemer Det oplyses, at antallet f (x) af unge med SUgældsproblemer med god tilnærmelse kan beskrives ved funktionen f (x) = b a x, hvor x er antal år efter a) Benyt tabellens data til at bestemme til at bestemme en forskrift for f. b) Forklar betydningen af a og b. c) Benyt modellen til at bestemme antallet af unge med SU-gældsproblemer i d) Benyt modellen til at bestemme hvilket år antallet af unge med SU-gældsproblemer kommer over e) Bestem fordoblingstiden, og forklar betydningen af dette tal. f) Bestem f (8) og forklar betydningen af dette tal. Opgave Efter ulykken ved Fukushima atomkraftværk blev et stor område radioaktiv forurenet. Strålingdosis man modtager pr.år når man opholder sig i områet aftager efter denne model f (x) = , 85 x hvor f (x) er den modtagede strålingensdosis pr år og x er antallet af år efter ulykken. a) Bestem halveringstiden. b) Forklar betydningen af tallene 0, 85 og c) Når strålingen kommer ned på 100 millisivert pr. år er området beboligt igen, bestem hvor mange år der går.

21 21 Opgave For muslinger på havbunden i Arktis har man fundet sammenhørende værdier af muslingens alder og muslingeskallens længde som vist i tabellen. Muslings alder (år) 0,9 2,0 6,0 6,9 9,9 10,7 14,0 15,9 Skallens længde (cm) 1,1 2,0 4,1 4,5 5,5 5,9 6,7 7,3 I en model antages det, at muslingeskallens længde som funktion af muslingens alder er en funktion af typen L(t) = b t a hvor L er skallens længde (målt i cm), og t er muslingens alder (målt i år). a) Benyt tabelles data til at bestemme a og b. b) Benyt modellen til at bestemme længden af skallen for en musling, der er 24 år gammel. c) Benyt modellen til at bestemme alderen af en musling der er 20,4 cm. d) En musling er 10 % ældre end anden musling, hvor mange procent længere er skallen på den ælste musling? e) En muslings skal er 25 % længere end en anden muslings skal, hvor mange procent er muslingen med den længste skal ældre end den anden musling? f) Bestem tallet L (24), og beskriv, hvad tallet fortæller om muslingeskallens vækst.

22 22 Opgave Tabellen viser sammenhængen mellem antallet af brikker i et puslespil og den tid, det typisk tager at samle puslespillet. Antal brikker Tid (sekunder) Det er med god tilnærmelse tale om en sammenhæng af typen f (x) = b x a, hvor x er antallet af brikker, og f (x) er tidsforbruget, målt i sekunder. a) Benyt alle tabelles data til at bestemme a og b. b) Hvor stort et puslespil kan en person nå at samle på 3000 sekunder? c) Hvor lang tid tager det at samle et puslespil på 1000 brikker? d) En person har to puslespil A og B. Puslespil A har dobbelt så mange brikker som puslespil B. Hvor mange gange så lang tid tager det at samle puslespil A? e) En person har to puslespil C og D. Det tager 40% mere tid at samle puslespil C end D. Hvor mange procent flere brikker er der i puslespil C?

23 23 Opgave Tabellen viser gennemsnitlig højden og vægten af fuldt udvoksede han pingviner for fire forskellige pingvinarter. Galapagospingvin Humboldtpingvin Magellanpingvin Kongepingvin Højde (meter) 0,50 0,65 0,70 0,95 Vægt (kg) 2,2 4,5 4,9 15 Det oplyses, at vægten f (x), måit i kg, med tilnærmelse kan beskrives ved en model af typen hvor x er højden, målt i meter. f (x) = b x a, a) Benyt alle tabelles data til at bestemme a og b. b) Benyt modellen til at bestemme højden af en kejserpingvin der vejer 40 kg. c) Benyt modellen til at bestemme vægten af en kejserpingvin der er 1,20 m høj. d) En kejserpingvin er 26,3% højere end kongepingvinen, hvor mange procent vil kejserpingvinen, i følge modellen, veje mere end kongepingvinen. e) En kejserpingvin vejer 166,7% mere end kongepingvinen, hvor mange procent vil kejserpingvinen, i følge modellen, være højere end kongepingvinen. Opgave Et bassin har et lodret tværsnit, hvis form er en del af en parabel med toppunkt T. Bassinets største bredde er 10 m, og dets største dybde er 4 m. a) Bestem en ligning for parablen i dette koordinatsystem. Opgave Grafen for andengradspolynomiet f (x) = ax 2 + bx + c skærer førsteaksen i punkterne med koordinaterne (1, 0) og (5, 0), og toppunktet til grafen for f har koordinaterne (3, 2). a) Bestem a, b og c.

24 24 Opgave Bærekablet på Golden Gate Briges pyloner er monteret 220 meter over vandoverfladen og der er 1280 meter mellem pylonerne og kablets laveste punkt er 80 meter over vandoverfladen. I en model beskrives bærekablet mellem de to pyloner ved en del af grafen for et andengradspolynomium a) Bestem en forskrift for f. f (x) = ax 2 + bx + c.

25 25 4. Differentialregning Beskrivelse Definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, monotoniforhold, nulpunkter, tangenligning og optimering betyder, at du til anden delprøve skal kunne a. udregne f (x). b. udregne monotoniforhold når funktionen eller dennes aflede er kendt. c. tegne grafer d. udregne tangentligningen når funktionen og et punkt er kendt eller hvis funktionen og en hældning på tangenten er kendt. e. udregne vækstraten i et kendt punkt eller bestemme punkterne for en kendt vækstrate. g. udregne ekstremumssteder. Videoer 4.1 væksthastighed 4.2 monotoniforhold, nulpunkter og tangentligning 4.3 optimering Bedømmelseskriterer Det vigtigste er, at du i din besvarelse tydeligt skriver hvad du gør, i et klart sprog og ikke kun i commando sprog. Fx Tangentligningen i punktet (2, f (2)) udregnes y = f (2)(x 2) + f (2) udregnes y=f (2)*(x-2)+f(2)

26 26 Opgaver Opgave Udviklingen i antallet af individer i en population, kan beskrives med funktionen f (x) = , 021 x hvor f er antallet af individer, og x er antallet af år efter a) Bestem antallet af individer i b) Bestem året hvor antallet af individer kommer op på 2000 individer. c) Bestem f (10) og giv en fortolkning af dette tal. Opgave I en model for et bestemt radioaktivt stof, kan mængden af tilbageværende stof, som funktion af tiden beskrives ved N(t) = 17, 5 0, 977 t hvor N(t) er mængden af tilbageværende stof (målt i gram) til tidspunktet t (målt i år). a) Hvor mange år tager det ifølge modellen, før mængden af tilbageværende stof er nede på 12 g? b) Bestem mængden af tilbageværende stof efter 10 år. c) Bestem væksthastigheden efter 5 år. Opgave I forbindelse med et genopretningsprojekt observeres antallet af ynglende fugle par på en ø. I en model for udviklingen af ynglende par på øen, kan antallet af ynglende par, som funktion af tiden i år beskrives ved f (x) = e 0,5 x hvor f (x) er antallet ynglede par og x er tiden i år efter genopretningsprojektet er startet. a) Hvor mange år tager det ifølge modellen, før antallet af ynglende fugle par når målsætningen på 1400 par? b) Hvor mange ynglende fugle par bør der i følge modellen være når antallet af ynglende fugle par tælles efter 3 år? c) Bestem væksthastigheden efter 3 år.

27 27 Opgave 4.1.4* Udviklingen i antallet af næsehorn der bliver skudt, kan som funktion af tiden t efter 2006 (målt i år) beskrives med modellen f (t) = e 0,75 t+4,5 a) Bestem antallet af næstehorn der bliver skudt i b) Bestem f (8) og forklar betydningen af dette tal. c) Bestem hvornår væksthastigheden er størst. Opgave En funktion f er givet ved f (x) = x 2 ln(x) 3x 1, x > 0. a) Benstem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1, f (1)). b) Bestem nulpunkter for f (x). c) Benyt f (x) til at argumentere for forløbet af grafen for f. d) Bestem minimum for f. Opgave En funktion f er bestemt ved f (x) = x 3 3x 2 9x + 6 a) Bestem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(2, f (2)). b) Bestem nulpunkter for f (x). c) Benyt f (x) til at argumentere for forløbet af grafen for f. d) Bestem ekstremumssteder for f. Opgave En funktion f er bestemt ved f (x) = x 3 1, 5x + 3 a) Benstem en ligning for tangenten til grafen for f i punktet P(1, f (1)). b) Bestem nulpunkter for f (x). c) Benyt f (x) til at argumentere for forløbet af grafen for f. d) Løs ligningen f (x) = 1, 5, og gør rede for betydningen af løsningerne.

28 28 5 Integralregning Beskrivelse Ubestemte og bestemte integraler, anvendelse af integralregning til arealberegning af punktmængder begrænset af grafer for ikkenegative funktioner betyder, at du til anden delprøve skal kunne a. udregne f (x) dx og b a f (x) dx. b. udregne arealer af punktmængder begrænset af funktioner, x- aksen og lodrette linjer. c. tegne grafer d. udregne stamfunktioner hvor funktionen og et punkt på grafen for stamfunktionen er kendt. e. fortolke integraler geometrisk. Videoer 5.1 arealberegning af punktmængder begrænset af grafer for ikkenegative funktioner. 5.2 bestemmelse af stamfunktion. Bedømmelse Det vigtigste er, at du i din besvarelse tydeligt skriver hvad du gør, i et klart sprog og ikke kun i commando sprog. Fx Arealet mellem grafen for f og x-aksen i området mellem 2 og 4 udregnes int(f(x),x=2..4)

29 29 Opgaver Opgave Grafen for funktionen f afgrænser i første og anden kvadrant et område M, der har et areal. f (x) = 3 8 x3 3 2 x2 + 6x + 24 a) Tegn grafen for f, og bestem skæringspunkterne mellem f og x-aksen. b) Bestem arealet af M. Opgave Grafen for funktionerne f og g afgrænser i første og anden kvadrant et område M, der har et areal. f (x) = 8 x 2 og g(x) = x 2 a) Tegn grafen for f og g, og bestem skæringspunkterne mellem f og g. b) Bestem arealet af M. Opgave Grafen for funktionerne f (x) = 3x + 9 og g(x) = x + 3 afgrænser i anden kvadrant et område M, der har et areal. a) Tegn grafen for f og g, og bestem skæringspunkterne mellem f og g. b) Bestem arealet af M. Opgave En funktion er givet ved f (x) = 4 x 1 2 x2, x 0 Grafen for f og koordinatsystemets førsteakse afgrænser i første kvadrant et område M, som har et areal. a) Tegn grafen for f, og bestem skæringspunkterne med x-aksen. b) Bestem arealet af M.

30 30 Opgave 5.1.5* Grafen for funktionerne f (x) = 6x og g(x) = 6x + 24 afgrænser i første kvadrant to områder M og N se figur, der har et areal. (2) g f M N (1) a) Tegn grafen for f og g, og bestem skæringspunktet mellem f og g og mellem g og x-aksen. b) Bestem arealet af M og N.

31 31 Opgave Grafen for funktionerne f og g afgrænser i første kvadrant et område M, der har et areal. f (x) = x og g(x) = 2x (2) f M (1) g a) Bestem skæringspunktet mellem f og g, og bestem arealet af M. Opgave Funktionen f er defineret som f (x) = 3x a) Bestem stamfunktionen til f hvis graf går gennem punktet (1,3).

32 32 6 Variabelsammenhæng Beskrivelse Opstille udtryk udfra figurer både plane og rummelige, særligt udfra omkreds, overflade, areal og rumfang. Optimering på baggrund af de opstillede udtryk. Videoer 6.1 variablesammenhæng. Bedømmelse Det er særligt vigtigt at du forklarer hvilke formler du bruger og hvad relationen er til figuren i opgaveteksten.

33 33 Opgaver Opgave Et papir har en top- og bundmargen på 3 cm, højremargen er 8 cm og venstremargen er 3 cm. Bredden af papiret er x og højden er y. Omkredsen af papiret er 100 cm. y x a) Opstil et udtryk for y som funktion af x. b) Opstil et udtryk for arealet af området på papiret, der kan være tekst på, som funktion af x. c) Bestem bredden og højden på papirer så arealet af området med tekst er størst muligt. Opgave I en have skal der anlægges et bed og en græsplæne, på den måde det her ses på figuren. Bredden af haven er 200 m og længden af haven er 150 m. x er bredden af bedet og y er bredden af græsplænen. Bed y Græsplæne x 150 m x 200 m a) Opstil en udtryk til beregning af arealet af bedet som funktion af x. b) Bestem x så arealet af græsplænen er dobbelt så stort som arealet af bedet.

34 34 Svar på opgaverne Anden delprøve [1.1.1] a) Antal rigtige I alt Antal elever Frekvens 4,76 9,52 4,76 23,8 9,52 14,3 14,3 9,52 9, Kumulet frekvens 4,76 14, ,9 52,4 66, ,5 100 [1.1.1] b) 100 Kumuleret frekvens Antal rigtige [1.1.1] c) Kvartiler 12, 13 og 16 rigtige Antal rigtige [1.1.1] d) Middelværdien er 13,2 rigtige. [1.1.2 a)] [1.1.2 b)] [1.1.2 c)] [1.1.2 d)] [1.1.3 a)] [1.1.3 b)] [1.1.3 c)] [1.1.3 d)] [1.2.1 a)] Alder Antal Frekvens [1.2.1 b)] [1.2.1 c)]

35 35 [1.2.2 a)] [1.2.2 b)] [1.2.2 c)] [1.3.4 a)] De forventede værdier er: Parti A B C SF I KD DF V Ø AL Antal ,5 73, ,5 401,25 100,5 0,75 [1.3.4 b)] Da p-værdien er mindre end 0,05 forkastes nulhypotesen, og det kan konkluderes at fordelingen af stemmer har ændret sig siden valget. [2.1.5] a) BC = 4, 13 [2.1.5] b) h B = 4 [4.1.1] a) 1856 individer. [4.1.1] b) År 2019 [4.1.1] c) f (10) = 42, 8 dvs. i år 2025 vokser antallet af individer med 42,8 individer pr. år. [4.1.2] a) 17 år. [4.1.2] b) 13,9 g [4.1.2] c) Efter 5 år bliver mængden af radioaktivt stof 0,36 g mindre pr. år. [4.1.3] a) 6 år. [4.1.2] b) 1226 par. [4.1.3] c) Efter 3 år vokser antallet af ynglende fugle par med 111 par pr. år. [4.1.4] a) 266 næsehorn [4.1.4] b) f (8) = dvs i år 2014 er væksthastigheden af antallet af næsehorn der bliver skudt 163. [4.1.4] c) I år [4.2.1] a) y = 2x 2 [4.2.1] b) 3,02 [4.2.1] c) Funktionen er aftagende i intervallet ]0, 1.57] og voksende i intervallet [1.57, [. [4.2.1] d) Minimumsstedet er 1,57 og minimumsværdien -4,598. [5.1.1] a) Skæringspunkterne er -4 og 4. [5.1.1] b) Arealet er 128. [5.1.2] a) Skæringspunkterne er -2 og 2 [5.1.2] b) Arealet er , 3 [5.1.3] a) Skæringspunkterne er -3 og 0. [5.1.3] b) Arealet af M er 3 2 = 1, 5 [5.1.4] a) Skæringspunkterne med x-aksen er 0 og 4. [5.1.4] b) Arealet af M er , 7 [5.1.5] a) Skæringspunktet mellem f og g er 1 og skæringspunktet mellem g og x-aksen er 4. [5.1.5] b) Arealet af M er 7 og arealet af N er 41 [5.1.6] a) Skæringspunktet mellem f og g er (1,2) og arealet af M er 1 3 [5.2.1] a) Stamfunktionen bliver F(x) = x 3 + 4x 2 [6.1.1] a) y = 50 x. [6.1.1] b) A(x) = x x 484. [6.1.1] c) Bredden er 27,5 cm og højden er 22,5.

36 36 [6.1.2] a) A(x) = x 2 350x [6.1.1] b) x = 31, 4.

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx131-MATn/A-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret

Læs mere

Dennis Pipenbring. Opgaver matematik B-niveau. - stx 2013 MATX.DK

Dennis Pipenbring. Opgaver matematik B-niveau. - stx 2013 MATX.DK Dennis Pipenbring Opgaver matematik B-niveau - stx 2013 MATX.DK 2017 Navn : Klasse : Skoleår : Opgaver matematik B-niveau Dennis Pipenbring, matx ApS 2017 1. udgave Udgivet af matx ApS ISBN 978-87-93632-01-1

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK A-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-MAA. Undervisningsministeriet

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK A-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 14.00 STX091-MAA. Undervisningsministeriet STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK A-NIVEAU Mandag den 11. maj 2009 Kl. 09.00 14.00 STX091-MAA Undervisningsministeriet Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. onsdag 12. august 2009. Kl. 09.00 13.00. STX092-MABx

STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. onsdag 12. august 2009. Kl. 09.00 13.00. STX092-MABx STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 007 009 MATEMATIK B-NIVEAU onsdag 1. august 009 Kl. 09.00 13.00 STX09-MABx Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB. Undervisningsministeriet

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU. Mandag den 11. maj 2009. Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB. Undervisningsministeriet STUDENTEREKSAMEN MAJ 2009 MATEMATIK B-NIVEAU Mandag den 11. maj 2009 Kl. 09.00 13.00 STX091-MAB Undervisningsministeriet Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx101-MAT/B-26052010 Onsdag den 26. maj 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx13-mat/b-1408013 Onsdag den 14. august 013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 5. december 2014 kl. 9.00-14.00. stx143-mat/a-05122014

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 5. december 2014 kl. 9.00-14.00. stx143-mat/a-05122014 Matematik A Studentereksamen stx143-mat/a-05122014 Fredag den 5. december 2014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx123-mat/a-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1

Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1 Matematik B-niveau STX 7. december 2012 Delprøve 1 Opgave 1 Af trekanterne ABC og DEF ses ABC med b = 6 og c = 10. Der bestemmes for a. Tallene indsættes Så sidelængden er regnet til 8. For at bestemme

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe131-mat/b-31052013 Fredag den 31. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GUX. Matematik. B-Niveau. Fredag den 29. maj 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX151 - MAB

GUX. Matematik. B-Niveau. Fredag den 29. maj 2015. Kl. 9.00-13.00. Prøveform b GUX151 - MAB GUX Matematik B-Niveau Fredag den 29. maj 2015 Kl. 9.00-13.00 Prøveform b GUX151 - MAB 1 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2

GUX-2013. Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt 2 GUX-01 Matematik Niveau B prøveform b Vejledende sæt Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål. Besvarelsen af denne delprøve

Læs mere

a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres to lister med data fra opgaven År d 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 :

a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres to lister med data fra opgaven År d 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Eksemplarisk løsning af eksamensopgave Nedenstående opgaver er delprøven med hjælpemidler fra Matematik B eksamen d. 22 maj 2014 restart with Gym : Opgave 7 a) For at bestemme a og b i y=ax+b defineres

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00. Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 1stx141-MATn/A-22052014

Matematik A. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00. Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 1stx141-MATn/A-22052014 Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1stx141-MATn/A-22052014 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Terminsprøve 2010. Kl. 09.00 14.00. STX0310-MAA-net

MATEMATIK A-NIVEAU. Terminsprøve 2010. Kl. 09.00 14.00. STX0310-MAA-net NETADGANGSFORSØGET STUDENTEREKSAMEN I MATEMATIK TERMINSPRØVE MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU Terminsprøve 2010 Kl. 09.00 14.00 STX0310-MAA-net Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx111-MAT/B-18052011 Onsdag den 18. maj 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 22. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 1stx141-MAT/B-22052014 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Tekst Notation og layout Redegørelse og dokumentation Figurer Konklusion

Tekst Notation og layout Redegørelse og dokumentation Figurer Konklusion 1 Indledning Dette afsnit omhandler første delprøve, den uden hjælpemidler. Dette afsnit bygger på vejledningen til lærerplanen og lærerplanen for matematik b-niveau, samt eksamensopgaverne fra 2014-2012,

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK A-NIVEAU. Onsdag den 14. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-MAA

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK A-NIVEAU. Onsdag den 14. maj 2008. Kl. 09.00 14.00 STX081-MAA STUDENTEREKSAMEN MAJ 008 MATEMATIK A-NIVEAU Onsdag den 14. maj 008 Kl. 09.00 14.00 STX081-MAA Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 22. maj 2015 kl stx151-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 22. maj 2015 kl stx151-MAT/B Matematik B Studentereksamen 1stx151-MAT/B-22052015 Fredag den 22. maj 2015 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen st10-mat/b-108010 Torsdag den 1. august 010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1stx121-MATn/A-25052012 Fredag den 25. maj 2012 kl. 09.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.00-13.00. 2stx121-MAT/B-31052012 Matematik B Studentereksamen stx11-mat/b-310501 Torsdag den 31. maj 01 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 6 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx103-mat/a-101010 Fredag den 10. december 010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 1stx131-MATn/A-405013 Fredag den 4. maj 013 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2015-2016 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU 2g

MATEMATIK A-NIVEAU 2g NETADGANGSFORSØGET I MATEMATIK APRIL 2009 MATEMATIK A-NIVEAU 2g Prøve April 2009 1. delprøve: 2 timer med formelsamling samt 2. delprøve: 3 timer med alle hjælpemidler Hver delprøve består af 14 spørgsmål,

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf102-MAT/C-31082010 Tirsdag den 31. august 2010 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 9 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B

Matematik B. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl stx141-MAT/B Matematik B Studentereksamen 2stx141-MAT/B-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU. Tirsdag den 18. december 2007. Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2007 MATEMATIK B-NIVEAU Tirsdag den 18. december 2007 Kl. 09.00 13.00 STX073-MAB Bedømmelsen af det skriftlige eksamenssæt I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 1stx131-MAT/A-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet frs101-matn/a-605010 Onsdag den 6 maj 010 kl 0900-1400 Opgavesættet er delt i to dele Delprøve 1: timer med autoriseret

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2stx101-MAT/A-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

GL. MATEMATIK B-NIVEAU

GL. MATEMATIK B-NIVEAU GL. MATEMATIK B-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 29. maj 2013 2016 Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2-årig

Læs mere

gl. Matematik B Studentereksamen

gl. Matematik B Studentereksamen gl. Matematik B Studentereksamen gl-stx123-mat/b-07122012 Fredag den 7. december 2012 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 2007 2014 MATEMATIK A-NIVEAU. Prøveform b. Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA

STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 2007 2014 MATEMATIK A-NIVEAU. Prøveform b. Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA STUDENTEREKSAMEN GUX MAJ 007 014 MATEMATIK A-NIVEAU Prøveform b 014 Kl. 9.00 14.00 GUX-MAA Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Delprøven uden hjælpemidler består af opgaverne 1 til 6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl stx133-mat/a

Matematik A. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl stx133-mat/a Matematik A Studentereksamen stx133-mat/a-06122013 Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU-Net

MATEMATIK A-NIVEAU-Net STUDENTEREKSAMEN STUDENTEREKSAMEN PRØVESÆT MAJ 22007 2010/2011 MATEMATIK A-NIVEAU-Net Prøvesæt 2 2010/2011 Kl. 09.00 14.00 Prøvesæt 2 2010/2011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2009 MATEMATIK A-NIVEAU. Onsdag den 12. august 2009. Kl. 09.00 14.00 STX092-MAA. Undervisningsministeriet

STUDENTEREKSAMEN AUGUST 2009 MATEMATIK A-NIVEAU. Onsdag den 12. august 2009. Kl. 09.00 14.00 STX092-MAA. Undervisningsministeriet STUDENTEREKSAMEN AUGUST 009 MATEMATIK A-NIVEAU Onsdag den 1. august 009 Kl. 09.00 14.00 STX09-MAA Undervisningsministeriet Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK A-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 14.00 STX083-MAA

STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK A-NIVEAU. Fredag den 12. december 2008. Kl. 09.00 14.00 STX083-MAA STUDENTEREKSAMEN DECEMBER 2008 MATEMATIK A-NIVEAU Fredag den 12. december 2008 Kl. 09.00 14.00 STX083-MAA Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål.

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2015 22. maj 2015: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Ligningen løses ved at isolere x i det åbne udsagn: 4 x 7 81 4 x 88 88 x 22 4 Opgave 2: y 87 0,45 x Det

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx103-mat/b-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer)

Matematik B. Studentereksamen. Skriftlig prøve (4 timer) Matematik B Studentereksamen Skriftlig prøve (4 timer) STX093-MAB Fredag den 11. december 2009 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2st101-MAT/B-01062010 Tirsdag den 1. juni 2010 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Susanne Holmelund

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 1stx131-MAT/B-24052013 Fredag den 24. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/15, eksamen maj-juni 2015 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a

gl. Matematik A Studentereksamen Torsdag den 22. maj 2014 kl gl-1stx141-mat/a gl. Matematik A Studentereksamen gl-1st141-mat/a-05014 Torsdag den. maj 014 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

gl. Matematik A Studentereksamen

gl. Matematik A Studentereksamen gl. Matematik A Studentereksamen gl-stx132-mat/a-14082013 Onsdag den 14. august 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf111-MAT/C-26052011 Torsdag den 26. maj 2011 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 7 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved bedømmelsen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår efterår 16, eksamen december 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver

Matematik A, STX. Vejledende eksamensopgaver Matematik A, STX EKSAMENSOPGAVER Vejledende eksamensopgaver 2015 Løsninger HF A-NIVEAU AF SAEID Af JAFARI Anders J., Mark Af K. & Saeid J. Anders J., Mark K. & Saeid J. Kun delprøver 2 Kun delprøve 2,

Læs mere

Vejledende Matematik A

Vejledende Matematik A Vejledende Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Af opgaverne 10A, 10B, 10C og 10D skal kun én opgave afleveres til bedømmelse. Hvis flere end én opgave afleveres, bedømmes

Læs mere

Matematik C. Højere forberedelseseksamen

Matematik C. Højere forberedelseseksamen Matematik C Højere forberedelseseksamen 2hf103-MAT/C-10122010 Fredag den 10. december 2010 kl. 9.00-12.00 Opgavesættet består af 8 opgaver med i alt 15 spørgsmål. De 15 spørgsmål indgår med lige vægt ved

Læs mere

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger.

Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Ikke så vigtigt (bortset fra beløb). Alle decimaler skal med i mellemregninger. Faglige Områder Tal og brøker Der anvendes blandet tal. Der anvendes ikke blandet tal, men uægte brøker. Anvender brøker Anvender både blandet tal og brøker. Antal cifre Der skal afrundes til et passende

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 13. august 2015 kl stx152-mat/b

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 13. august 2015 kl stx152-mat/b Matematik B Studentereksamen stx152-mat/b-13082015 Torsdag den 13. august 2015 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven med hjælpemidler består af opgave 7-14 med i alt 19 spørgsmål.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen

Matematik A. Studentereksamen Matematik A Studentereksamen 2stx131-MAT/A-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler

Stx matematik B december 2007. Delprøven med hjælpemidler Stx matematik B december 2007 Delprøven med hjælpemidler En besvarelse af Ib Michelsen Ikast 2012 Delprøven med hjælpemidler Opgave 6 P=0,087 d +1,113 er en funktion, der beskriver sammenhængen mellem

Læs mere

gl-matematik B Studentereksamen

gl-matematik B Studentereksamen gl-matematik B Studentereksamen gl-1stx121-mat/b-25052012 Fredag den 25. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 5 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hf Matematik C-B Pia Hald ph@kvuc.dk

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU-Net

MATEMATIK A-NIVEAU-Net STUDENTEREKSAMEN MAJ AUGUST 2007 2011 MATEMATIK A-NIVEAU-Net torsdag 11. august 2011 Kl. 09.00 14.00 frs112-matn/a-11082011 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: 2 timer med autoriseret formelsamling

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Termin Maj-juni 2014-2015 Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF2 Matematik B Ineta Sokolowski mab2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 16/17 Institution Hf i Nørre Nissum VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik B

Læs mere

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen.

Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf. Matematik B, hfe bekendtgørelsen. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13-14 Institution HF uddannelsen i Nørre Nissum, VIA University College Uddannelse Hf Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 15/16 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Bodil

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Skive-Viborg Hfe Matematik B Claus Ryberg

Læs mere

GU HHX MAJ 2009 MATEMATIK A. Onsdag den 13. maj 2009. Kl. 9.00 14.00 GL091-MAA. Undervisningsministeriet

GU HHX MAJ 2009 MATEMATIK A. Onsdag den 13. maj 2009. Kl. 9.00 14.00 GL091-MAA. Undervisningsministeriet GU HHX MAJ 2009 MATEMATIK A Onsdag den 13. maj 2009 Kl. 9.00 14.00 Undervisningsministeriet GL091-MAA Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Af opgaverne 10A, 10B, 10C og

Læs mere

Delprøven uden hlælpemidler

Delprøven uden hlælpemidler Matematik B - Juni 2014 Af hensyn til CAS-programmet er der anvendt punktum som decimaltegn. Delprøven uden hlælpemidler Opgave 1 AB=8, A1B=12, AC=10 Opgave 2 Hvor y er salget af øko. fødevarer i mio.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. stx133-mat/b-06122013

Matematik B. Studentereksamen. Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00. stx133-mat/b-06122013 Matematik B Studentereksamen stx133-mat/b-06122013 Fredag den 6. december 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2017, eksamen maj / juni / 2017 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx141-MATn/A

Matematik A. Studentereksamen. Tirsdag den 27. maj 2014 kl Digital eksamensopgave med adgang til internettet. 2stx141-MATn/A Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx141-MATn/A-27052014 Tirsdag den 27. maj 2014 kl. 09.00-14.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium

Deskriptiv statistik. Version 2.1. Noterne er et supplement til Vejen til matematik AB1. Henrik S. Hansen, Sct. Knuds Gymnasium Deskriptiv (beskrivende) statistik er den disciplin, der trækker de væsentligste oplysninger ud af et ofte uoverskueligt materiale. Det sker f.eks. ved at konstruere forskellige deskriptorer, d.v.s. regnestørrelser,

Læs mere

Opgave 1 - uden hjælpemidler. Opgave 2 - uden hjælpemidler. Opgave 3 - uden hjælpemidler. Opgaven. a - Eksponentiel model. Opgaven

Opgave 1 - uden hjælpemidler. Opgave 2 - uden hjælpemidler. Opgave 3 - uden hjælpemidler. Opgaven. a - Eksponentiel model. Opgaven 2014-0522 1stx141-MAT-B - eksemplarisk besvarelse Bemærk, at i opgaverne uden hjælpemidler er Maple blot benyttet som tekstbehandling. Til eksamen skal besvarelsen laves med papir og blyant. Opgavetksten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Matematik B Louise Jakobsen,

Læs mere

Matematik A-niveau STX 24. maj 2016 Delprøve 2 VUC Vestsjælland Syd. www.matematikhjaelp.tk

Matematik A-niveau STX 24. maj 2016 Delprøve 2 VUC Vestsjælland Syd. www.matematikhjaelp.tk Matematik A-niveau STX 24. maj 2016 Delprøve 2 VUC Vestsjælland Syd www.matematikhjaelp.tk Opgave 7 - Eksponentielle funktioner I denne opgave, bliver der anvendt eksponentiel regression, men først defineres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 15/16, eksamen maj-juni 2016 Institution Kolding HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe

Læs mere

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen

Grønland. Matematik A. Højere teknisk eksamen Grønland Matematik A Højere teknisk eksamen Onsdag den 12. maj 2010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøvens varighed er 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt. Ved valgopgaver må kun det anførte antal afleveres

Læs mere

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul

for gymnasiet og hf 2016 Karsten Juul for gymnasiet og hf 75 50 5 016 Karsten Juul Statistik for gymnasiet og hf Ä 016 Karsten Juul 4/1-016 Nyeste version af dette håfte kan downloades fra http://mat1.dk/noter.htm HÅftet mç benyttes i undervisningen

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 14. august 2014 kl stx142-mat/b

Matematik B. Studentereksamen. Torsdag den 14. august 2014 kl stx142-mat/b Matematik B Studentereksamen stx142-mat/b-14082014 Torsdag den 14. august 2014 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Mette

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Digital eksamensopgave med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Digital eksamensopgave med adgang til internettet 2stx121-MATn/A-31052012 Torsdag den 31. maj 2012 kl. 09.00-14.00 Side 1 af 7 sider Opgavesættet er delt i to dele: Delprøve

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2015, eksamen maj / juni 2015 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011-2012 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Matematik B Bente Madsen 1e mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2014

Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 2014 Løsninger til eksamensopgaver på B-niveau 014. maj 014: Delprøven UDEN hjælpemidler Opgave 1: Algekoncentrationen målt i mio. pr. L betegnes med A. Tiden måles i antal timer fra start og angives med t.

Læs mere

Matematik B. Højere forberedelseseksamen

Matematik B. Højere forberedelseseksamen Matematik B Højere forberedelseseksamen hfe32-mat/b-2908203 Torsdag den 29. august 203 kl. 9.00-3.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave -6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik Studentereksamen 1stx121-MAT/-25052012 Fredag den 25. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Side 1 af 5 sider Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål.

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB

STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU. Onsdag den 14. maj Kl STX081-MAB STUDENTEREKSAMEN MAJ 2008 MATEMATIK B-NIVEAU Onsdag den 14. maj 2008 Kl. 09.00 13.00 STX081-MAB Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-5 med i alt 5 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleår 2016, eksamen maj / juni / 2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Matematik Niveau B Prøveform b

Matematik Niveau B Prøveform b GUX Matematik Niveau B Prøveform b Torsdag den 15. maj 2014 Kl. 09.00-13.00 GL141 - MAB - NY 1 GUX matematik B sommer 2014 side 0 af 5 Matematik B Prøvens varighed er 4 timer. Delprøven uden hjælpemidler

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen stx112-mat/b-11082011 Torsdag den 11. august 2011 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG

Matematik A. Studentereksamen. Skriftlig prøve (5 timer) Fredag den. december kl... STX MAA LQGG Matematik A Studentereksamen Skriftlig prøve (5 timer) STX MAA 581710_STX093-MAA.indd 1 LQGG Fredag den. december kl... 03/11/09 10:53:00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består

Læs mere