Red Barnets familieklubber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Red Barnets familieklubber"

Transkript

1 Red Barnets familieklubber

2 Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Kære frivillig. Tusind tak, fordi du viser interesse for Red Barnets familieklubber. Det er på grund af alle Red Barnets frivillige, at vi kan gøre en forskel for børn og familier i ca. 40 familieklubber landet over. Klubberne er et godt og tiltrængt pusterum for familier i Danmark, der har brug for vores og din hjælp og engagement! RivilliG Indholdsfortegnelse Kort introduktion Red Barnets familieklubber Hvad er det? Baggrund og formål med familieklubber Hvordan ser en klub ud Frivillige Fundraising 3 Hvad skal vil lave Den første kontakt 5 Hvordan gør vi rent praktisk? 12 Gode idéer og erfaringer Hvad med forsikring? 14 8 Kontak din frivilligkonsulent 15 2

3 Foto: Janne Tynell/Red Barnet Jeg er frivillig i Red Barnet, fordi jeg kan se, at ikke alle børn har de samme muligheder, som jeg selv har haft som barn, og som mine egne børn har. De muligheder er vigtige for det fundament, man kommer til at stå på som voksen, og derfor vil jeg gerne yde en indsats for at øge mulighederne for børn, der har det sværere end os. Camilla Nissen, frivillig i Red Barnet Kære Frivillig i Red Barnets familieklubber I Danmark har flere og flere familier brug for hjælp til at skabe rammer for gode aktiviteter og for at skabe netværk til andre familier. I Red Barnet kæmper vi for børns ret til et godt børneliv med fællesskaber, tryghed og samvær med familien, og derfor åbner vi familieklubber i hele landet. Hundreder af fantastiske frivillige er hver uge engagerede i at sikre børn og forældre i socialt udsatte positioner gode og givende oplevelser i et positivt fællesskab. Det vigtigste i et socialt engagement er lysten og motivationen til at gøre en forskel for andre. Men der er også nogle gode råd, praktiske anvisninger og retningslinjer, som det er nødvendigt at sætte sig ind i, før man går i gang. EnskabeR De kommende sider klæder dig på som frivillig, så du kan være med til at starte og drive en familieklub. Denne publikation er dog ikke udtømmende. Du kan finde mere info, skabeloner m.m. på Red Barnets intranet. Det vil også altid være nødvendigt med et tæt samarbejde med andre frivillige, frivilligkonsulenter og Red Barnets sekretariat for at komme godt fra start og sikre en god drift i det daglige arbejde med familieklubben. På de kommende sider kan du læse om følgende: Hvad er en familieklub? Hvad er Red Barnets formål med familieklubberne? Hvilke forandringer for børn og forældre kan klubberne skabe? Hvordan kommer I i gang? Hvordan får I kontakt til børn og forældre? Hvordan kan I organisere jeres klub? Rekruttering af frivillige Økonomi og fundraising Gode idéer til planlægning og organisering af aktiviteter Gode idéer til at inddrage børn og forældre Børns sikkerhed og beskyttelse, når I planlægger jeres aktiviteter herunder forsikring Hvordan kan I sikre familieklubbens bæredygtighed for frivillige og familier? Vi håber, at du, når du har læst denne publikation, føler dig klar til at drive en familieklub. God læselyst! 3

4 Nærvær At være frivillig giver mig en følelse af at tage ansvar og giver mig muligheden for at demonstrere over for mine egne børn, at når man har det godt, så skal man give det videre. Det giver mig også et indblik i, at vi er meget forskellige og har meget forskellige livsforudsætninger, og det gør mig mere tolerant og mindre dømmende man kan godt kan have noget til fælles med nogen, der er meget anderledes og har meget anderledes livsvilkår end en selv. Og så giver det mig en ubeskrivelig glæde at kunne gøre og være noget for andre. Linda Sommer, frivillig i Red Barnet Red Barnets familieklubber hvad er det? Red Barnets familieklubber tager udgangspunkt i FN s Børnekonvention, særligt artiklerne om børns ret til udvikling, hvile og fritid. De grundlæggende værdier i Red Barnets familieklubber er: Socialt fællesskab, tryghed, genkendelighed, nærvær og kontinuitet. ne skal hen ad vejen udvikle sig til at blive et socialt fællesskab, hvor børn, forældre og frivillige kender hinanden i trygge rammer. Der er fire nøgleord, som beskriver familieklubberne: Familie Børn ønsker at være sammen med deres familie. Fælles oplevelser styrker relationerne i familien og giver nye, positive historier at fortælle. Fællesskab og socialt samvær Gennem aktiviteterne i Red Barnets familieklubber ønsker vi at skabe et positivt fællesskab, som giver mulighed for, at nye relationer og netværk kan opstå. Vi fokuserer på et anerkendende fællesskab og aktiviteter, som styrker selvværdet og selvtilliden. Oplevelser Oplevelser er vigtige for et godt børneliv. Når børn oplever noget, liver de op og får ny energi. Gennem positive oplevelser vækkes børns sanser og nysgerrighed, læring stimuleres, og de får mere lyst til at opdage den verden, som omgiver dem. Samtidig inkluderer oplevelser børnene i det daglige børnefællesskab, fordi de kan være med i snakken om, hvad de har oplevet. Foto: Louise Dyring/Red Barnet Handlekraft ne er et børnevenligt og trygt område, hvor børnenes viden om egne rettigheder styrkes, og hvor børnenes egen handlekraft aktiveres, så de lærer at sætte sunde grænser og blive handlekraftige i forhold til deres egne ønsker og drømme for livet. 4

5 Baggrund og formål med Red Barnets familieklubber Red Barnet har gennem de seneste årtier hjulpet udsatte børn i Danmark gennem Børns Venskabsfamilier, lejre for børn samt lejre for familier, og Red Barnet er desuden talerør for de børn, der oplever økonomisk, social og kulturel fattigdom. Red Barnets frivillige sociale arbejde har de sidste 5 år udviklet sig kraftigt. I Red Barnet og SFI s undersøgelse om børnefattigdom i Danmark Opvækst med afsavn fra 2006 fortalte børn til Red Barnet, at de meget gerne ville lave ting sammen med deres forældre. Ligeledes har Red Barnet oplevet et stigende behov fra forældre til børn i sårbare situationer for understøttelse af socialt samvær og netværksdannelse i eget lokalområde. Red Barnets familieklubber er en overordnet betegnelse for frivilligt drevne aktiviteter for børn og deres familier og omfatter både familieoplevelsesklubber, madklubber og netværksgrupper m.m. oplevelser Red Barnets formål med en familieklub er: At styrke socialt udsatte børns muligheder for at få mod og handlekraft til at udvikle deres ressourcer til at mestre deres eget liv på lige fod med andre børn i Danmark. Hvem er med? Red Barnets målgruppe Red Barnets primære målgruppe er socialt udsatte børn. Red Barnet definerer et socialt udsat barn som: Et barn, der er i risiko for ikke at kunne udvikle sine ressourcer som ung og voksen. Typisk er der tale om børn i jeres lokalområde, som lever i en sårbar familiesituation, ofte børnefamilier med kun en forsørger. Konkret er der tale om børn, der: mærker en trang økonomi, hvor der bl.a. spares på (sund) mad og fritidsaktiviteter lever i en konfliktfyldt hverdag, f.eks. på grund af forældrenes skilsmisse har forældre med manglende overskud, pga. f.eks. kronisk sygdom eller depression ikke har mulighed for at komme på ferie og få fælles oplevelser i familien er hjemme en stor del af tiden, og er uden megen voksenkontakt har ingen eller få kammerater er medlem af en familier med såvel dansk som anden etnisk minoritetsbaggrund Foto: Red Barnet 5

6 Foto: Janne Tynell/Red Barnet Red Barnets sekundære målgruppe er børnenes forældre/familier. Voksne i socialt udsatte børns nærmiljø er ofte uden arbejde og/eller uddannelse og kan have svært ved at få familielivet til at hænge sammen. Samtidig spiller de voksne en stor rolle for børnenes muligheder for at udvikle sig positivt. Derfor er det vigtigt at arbejde med at styrke hele familiens ressourcer ved også at inddrage forældrene i aktiviteterne, så de får inspiration og støtte til at ændre deres egen livssituation. Hvilke forandringer vil vi skabe? Red Barnet tror på, at frivilligt socialt arbejde gør en forskel for udsatte børn og deres familier, fordi: Red Barnets frivillige er til stede og nærværende og lytter til børnene nærværende voksne er afgørende for at have det godt og føle sig tryg vi tager fællesskabet alvorligt ved at give det den fornødne tid vi inddrager de væsentligste personer i børnenes liv, nemlig deres forældre aktiviteterne giver børnene mulighed for at prøve sig selv af på nye måder familierne får oplevelser sammen som familie og sammen med andre familier Derfor tror Red Barnet på, at Red Barnets familieklubber kan være med til: at børnene kan lære nyt om sig selv og andre i trygge rammer at børnene får mod til at opsøge nye bekendtskaber og nye venner og oplever, at de har noget positivt at tilbyde til andre ællesskab at inspirere og motivere til at deltage i det lokale fritidsliv at give børn og forældre viden om børns rettigheder at styrke fællesskabet i familierne at skabe nye relationer og netværk blandt familierne at inspirere børn og forældre til selv at søge oplevelser og positive aktiviteter 6

7 Leg Klubberne giver børnene gode oplevelser sammen. Børnene ser nogle mere sorgløse forældre, der slapper af og hygger sig med andre voksne. Klubberne åbner forhåbentligt også op for livets mange muligheder kunst, bevægelse, natur osv. og giver familierne fællesskab. Vi giver børn og forældre et nyt netværk og et pusterum, hvor ingen myndigheder ånder dem i nakken. Camilla Nissen, frivillig i Red Barnet Hvordan ser en klub ud? En familieklub består af en gruppe frivillige (ca ) og en gruppe familier (ca familiemedlemmer). Familier og frivillige er faste medlemmer, med mindre der sker naturlig afgang. Red Barnets familieklubber mødes ca. en gang om måneden til en oplevelse, som kan være alt lige fra en tur i skoven med mad over bål, leg og sjov i det grønne og fællesspisning/picnic til fælles udflugt til Legoland. Nogle klubber har et fast mødested, som danner rammerne for samværet, men mange klubber er mobile og mødes forskellige steder hver gang, alt afhængigt af aktiviteten. Typisk mødes man lørdag eller søndag. Ofte vil man holde fri i sommerferien, fordi det kan være svært at samle frivillige nok i disse måneder. Så i alt vil der i reglen være tale om en 8-12 arrangementer om året. En familieklub ledes af en frivillig leder assisteret af to medledere. Vi lægger vægt på at have et lederteam, så ansvaret kan fordeles, og klubben ikke bliver sårbar over for udskiftninger i ledelsen. Lederteamet står i spidsen for en gruppe af frivillige, som planlægger og gennemfører aktiviteterne i familieklubben i fællesskab. Alle frivillige har et medansvar for klubben og deltager aktivt i såvel planlægning som gennemførelse af aktiviteterne. Familierne henvises til familieklubben af fagpersoner i kommunen det vil typisk være socialrådgivere, SFO-ledere og sundhedsplejersker mv. På den måde sikres det, at Red Barnets frivillige sociale arbejde tilbydes til de børn, som er i vores målgruppe og har brug for et socialt fællesskab og et pusterum med deres familie. Det er gratis for familier og frivillige at deltage i familieklubben, så der skal skaffes penge til driften af klubben. Nogle klubber har gode erfaringer med at inddrage familierne, ved at de f.eks. medbringer kaffe, kage eller lign. Red Barnets madklubber har desuden gode erfaringer med deltagerbetaling inden for rimelige priser f.eks. 10 kr. pr. barn og 20 kr. pr. voksen. Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Vi har højst børn og voksne med på en tur plus frivillige. Men som regel er der ca børn og voksne tilknyttet en familieklub, da der altid er nogle, som melder fra til en aktivitet. 7

8 udvikling Frivillig Red Barnet har gennem de seneste årtier hjulpet udsatte børn i Danmark gennem Børns Venskabsfamilier, lejre for børn samt lejre for familier, og Red Barnet er desuden talerør for de børn, der oplever økonomisk, social og kulturel fattigdom. Red Barnets frivillige sociale arbejde har de sidste 5 år udviklet sig kraftigt. I Red Barnet og SFI s undersøgelse om børnefattigdom i Danmark Opvækst med afsavn fra 2006 fortalte børn til Red Barnet, at de meget gerne ville lave ting sammen med deres forældre. Ligeledes har Red Barnet oplevet et stigende behov fra forældre til børn i sårbare situationer for understøttelse af socialt samvær og netværksdannelse i eget lokalområde. Red Barnets familieklubber er en overordnet betegnelse for frivilligt drevne aktiviteter for børn og deres familier og omfatter både familieoplevelsesklubber, madklubber og netværksgrupper m.m. Fundraising Som frivillige skal I selv sikre familieklubbens økonomi. Erfaringen viser, at I typisk skal bruge omkring kr. årligt, alt efter hvor mange og hvilken type aktiviteter I har valgt. Disse midler skal fundraises lokalt, f.eks. fra 18-midler, lokale loger, fonde og virksomheder, og i form af naturalier. Lokale events, hvor overskuddet går til klubben, er også en god idé. Red Barnets sekretariat søger f.eks. større fonde og ministerier til familieklubbernes aktiviteter og evt. weekendophold. Frivilligkonsulenten vil give jer vejledning i, hvordan I sikrer klubbens økonomi. Foto: Camilla Erika Lerberg/Red Barnet 8

9 Hvad skal vi lave? Når I skal udvælge, hvilke aktiviteter og oplevelser I vil lave i jeres familieklub, er det en god idé at stille jer selv følgende spørgsmål: 1) Hvilken forskel vil vi skabe? 2) Hvordan skaber vi den største forskel? Det er vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad lokalområdet har at byde på. Lav en god brainstorm sammen, og skriv alt det ned, I kan komme i tanke om i en radius af 50 km. Når I så skal prioritere, er det vigtigt, at der er aktiviteter og oplevelser, som sikrer god kontakt og godt fællesskab. Det er typisk friluftsaktiviteter, fælles madlavning og kreative aktiviteter, som giver det bedste fællesskab. Derfor vægtes friluftsliv, sund mad og kreative aktiviteter højt i Red Barnets familieklubber. Men det er også vigtigt med enkelte oplevelser, som har prestige eksempelvis en tur i Legoland. For børn i udsatte positioner betyder det meget at kunne fortælle kammeraterne, at de også har været på populære steder. På den måde inkluderes de i det børneliv, de er en del af til daglig. Har I brug for nye idéer eller inspiration til gode, sjove, billige/gratis aktiviteter, er I altid velkomne til at henvende jer til jeres frivilligkonsulent eller rådgivere i Red Barnet. tillid Når klubben er kommet godt i gang, er det en god idé at spørge børn og forældre om, hvad de mon har lyst til, og om de har gode idéer til aktiviteter eller selv kender nogen, som kan bidrage med noget. Det er en god måde at inddrage deltagerne på og styrker ejerskabet for klubben. Samtidig ved vi, at mange forældre får gode idéer og inspiration til, hvad de selv kan lave med deres børn. Det er derfor også en god idé at tænke gør-det-selv ind i aktiviteterne, sådan at kreative idéer, madopskrifter eller naturting er til at kopiere, så familierne kan gøre det selv. Få inspiration til OpleVelseR i naturen HeR: Foto: Thor Hjarsen/Red Barnet Det var megahyggeligt at være her! Jeg har fået en del nye venner som for eksempel Alberte og Julie. De er meget søde. De voksne er også seje. Pige, der har deltaget i klub i Odense Lokalforening 9

10 Brochure Jeres brochure er klubbens ansigt udadtil til samarbejdspartnere og familier. Det er jeres mulighed for at sætte jeres eget præg på, hvad I synes, familieklubben er hos jer. Når I er blevet enige om,hvilke aktiviteter der skal ske i familieklubben, hjælper jeres frivilligkonsulent med brochuren og sørger for, at den bliver præsentabel og i overensstemmelse med Red Barnets andre materialer. Red Barnet afholder udgiften til trykning af den første brochure, herefter skal der findes midler til det lokalt. Frivilligkonsulenten sørger også for trykning. I brochuren skal familieklubbens Red Barnet mailadresse og klubbens mobilnummer fremgå. Frivilligkonsulenten hjælper jer med begge dele. I skal selv fremskaffe en mobiltelefon. I kan vælge den mobilløsning I ønsker, enten et taletidskort eller et abonnement. De fleste vælger en taletidskortløsning, da det er let at administrere regnskabsmæssigt, men man kan også vælge abonnement. SKABER ng og information: DE RVÆR LESSKAB TUR ubbens leder Birgitte Schøler elefon: Grafisk design: Marianne Eriksen/Red Barnet, foto: Red Barnet Silkeborg Familieoplevelsesklub Oplevelseskalender 2013 Oplevelser & venskaber mellem børn i Silkeborg Kære forældre. Børn elsker socialt samvær og oplevelser, især når de samtidig kan være sammen med deres forældre. Har du og dine børn lyst til aktiviteter, udflugter og oplevelser sammen med andre familier i Silkeborg? Så er Red Barnets familieoplevelsesklub lige noget for dig! Red Barnets familieoplevelsesklub i Silkeborg er for forældre som af forskellige grunde har brug for lidt hjælp til at få gode fælles oplevelser. Aktiviteterne er for børn i alderen 5-12 år sammen med deres forældre. Større og mindre søskende er også meget velkomne. Alle aktiviteter er gratis og der er altid mad og drikke inkluderet, når klubben er på længere ture. Klubben har plads til ca. 40 medlemmer og man skal deltage i mindst seks arrangementer om året for at være medlem. Som medlem vil du modtage et mere detaljeret program før hvert arrangement. Børn deltager sammen med mindst en forælder/bedsteforælder. Har du lyst til at være med eller høre mere er du velkommen til at ringe eller maile til klubbens leder Birgitte Schøler (se bagsiden). Vi glæder os til at høre fra dig. Alle børn har brug for alsidige oplevelser for at udvikle sig både personligt og socialt Aktiviteter i familieoplevelsesklub Silkeborg 2013 Søndag d. 6. januar Svømmehal Søndag d. 18. august Sandskulptur festival Vi tager med toget til Ikast svømmehal, hvor vi pjasker, leger Vi tager til Vesterhavet og til Sandskulptur festival. Så pak og spiser vores madpakker. badebukser, solcreme og godt humør. Søndag d. 3. februar Hyggedag i Lunden Søndag d. 22. september Skøjtehallen Spille/hygge/lege/mad dag i Lunden. Måske får vi mulighed En succes der bare MÅ gentages... nemlig Silkeborg for at smage mad fra fjerne lande. Skøjtehal, boller og varm kakao. Søndag d. 10. marts Randers Regnskov Søndag d. 27. oktober Svampetur Krybdyr, eksotiske dyr og smukke fugle... vi skal i Randers Vi tager på svampetur i skoven. Sammen med en af Regnskov. Silkeborgs dygtige naturvejledere skal vi på jagt i skoven. Søndag d. 14. april De små fisk Søndag d. 1. december Juleværksted Vi byder foråret velkommen med leg, rundbold og bålmad Julemors og Julefars værksted. Vi klipper og klistrer, bager og ved De små fisk. smager, hygger og leger. Søndag d. 26. maj Daugbjerg Kaltgruber Udflugt til Daugbjerg Kalkgruber Danmarks ældste kalkminer. Vi rejser tilbage i tiden og besøger Jens Langknivs underjordiske huler. Der kan ske ændringer i programmet. Foto: Red Barnet Start-kit-pakke til nye familieklubber Alle nystartede klubber modtager et såkaldt start-kit. En sådan pakke indeholder: Mobilløsning tilskud på 100 kr. Mailadresse til klubben familie Layoutopsætning og tryk af jeres første brochure Lille førstehjælpskasse til turbrug med abonnement til opfyldning Relevant materiale og foldere: o Samværspolitik, blanketter til fotosamtykke, foldere til naturaktiviteter, børneattester osv. Jeres regionale frivilligkonsulent vil hjælpe jer med at få en opstartspakke. 10

11 Den første kontakt til familier Med brochuren i hånden er I nu klar til at kontakte de sårbare og udsatte familier. Dette sker som nævnt gennem et samarbejde med fagpersoner i kommunen, som ved, hvor disse familier befinder sig. Invitér den ledende socialrådgiver på B&Uområdet (også skolesocialrådgivere), SFO-ledere og den ledende sundhedsplejerske samt øvrige, der er centralt placeret i kommunens sociale arbejde, til et fyraftensmøde på en god lokal café typisk kl Det er en god idé at opfordre lederne til at invitere nøglemedarbejdere med til mødet. Caféerne er ofte villige til at sponsorere en kop kaffe, så I ikke får en udgift til dette. På mødet præsenterer I familieklubben sammen med jeres frivilligkonsulent, uddeler brochuren og giver plads til dialog. I inviterer de fremmødte til at blive ambassadører for familieklubben, med henblik på at de henviser udsatte forældre med deres børn til klubben. samv ær Henvisningen kan ske ved at uddele brochuren, men også ved at tage kontakt til familieklubben på forældrenes vegne med forældrenes accept, naturligvis. Sørg for at få kontaktliste med navn og mailadresse på jeres ambassadører, så I fremover kan have en god kontakt med dem. Send dem relevante nyheder om familieklubben, besked om behov for flere familier eller om at klubben er fyldt op osv. Ambassadørerne overskrider på denne måde ikke deres tavshedspligt ved at formidle kontakten mellem familierne og klubben. Tavshedspligten overskrides alene ved at videregive oplysninger, de ikke har tilladelse til. I kan læse mere om jeres tavshedspligt i folderen Red Barnets samværspolitik. politik Foto: Louis e Dyring/Re d Barnet Foto: Sann e Gylling/ Red Barn et ts samvær s Red Barne 11

12 Hvordan gør vi det rent praktisk? Forventninger, tavshedspligt, opbevaring af fortrolige oplysninger, fotosamtykke osv. Hvilke forventninger kan I stille til hinanden? Som frivillige er det som nævnt vigtigt, at I foretager en forventningsafstemning. Arbejdet i Red Barnets familieklubber er vigtigt og får en stor betydning for børn og forældre. Derfor skal I indbyrdes kunne regne med hinanden som frivillige, fordi I sammen har ansvar for en betydningsfuld social aktivitet. Følgende krav anser vi for at være rimelige og nødvendige: a) Deltagelse i minimum halvdelen af aktiviteterne i løbet af et år b) Aktiv deltagelse i forberedelse og gennemførelse af aktiviteterne c) Engagement, når I er på tur med familieklubben udvis nærvær, åbenhed og interesse for børn og forældre d) Ansvarlighed i forhold til aftaler og opgaver herunder deltagelse i møder Hvilke forventninger har Red Barnet? Red Barnet forventer, at I som frivillige kender og tilslutter jer organisationens formål og værdier det betyder, at I tænker børns rettigheder ind i jeres aktiviteter, herunder f.eks. ret til fritid, hvile, leg og udvikling, og herunder at I, i det omfang det er muligt, inddrager børn og forældre i planlægningen samt arbejder ud fra, hvad der er barnets bedste. Red Barnet har følgende forventninger til frivillige i klubberne: En børneattest Kendskab til Red Barnets samværspolitik Indberetning, hvis I bliver opmærksomme på svigt eller bekymret for et barns/ families trivsel Deltagelse i Red Barnets kurser Kærlighed De mellemmenneskelige aspekter - samværet, fortrolighed og tavshedspligt Frivillige i Red Barnets sociale arbejde med børn og forældre møder børn og forældre i mange forskellige situationer. Mange frivillige oplever ofte, at både børn og forældre betror sig deres historier eller mere følsomme emner. Det er dejligt at nyde andres fortrolighed, men det kan også være hårdt at bære andres historier. I Red Barnets Samværspolitik kan I læse om, hvad I særligt skal være opmærksomme på, når I er sammen med børn og forældre. Frivilligkonsulenten gennemgår denne sammen med jer. Dialogen og spørgsmålene, der affødes, giver jer viden om, hvad det vil sige at være sammen med børn og forældre i sårbare situationer, hvad I skal være opmærksomme på osv. I kan også 12

13 finde Red Barnets Samværspolitik her: venskaber Opbevaring af fortrolige oplysninger Flere familier, vi i Red Barnet kommer i kontakt med, videregiver fortrolige oplysninger om deres familie, andre forhold samt kontaktdata til jer. Efterlad ikke fortrolige informationer ved computeren, på bordet eller lign. Opbevar fortroligt materiale i klubbens Dropbox. Brug af foto, citater og indhentelse af fotosamtykke Ikke alle er vilde med, at der bliver taget billeder, og de kan have særlige grunde til at afvise det. I samværspolitikken kan I læse mere om, hvordan I håndterer foto og brug af billeder fra jeres aktiviteter. Det er Red Barnets erfaring, at når I fortæller om, hvad billederne bliver brugt til, og beder forældre om at udfylde fotosamtykkeerklæringer, udvises der respekt for de forskellige holdninger til brug af kamera og fotos. Gode idéer og erfaringer Hvordan får vi fællesskabet til at fungere, og skal vi mon have særlige regler? Igennem de seneste 4 år har Red Barnet erfaret en række af spørgsmål og dilemmaer, som ofte opstår i Red Barnets familieklubber. Vi har derfor samlet nogle af dem her nedenfor efterfulgt af kommentarer. Dilemmaerne er ikke udtømmende, og derfor vil der også kunne opstå nye og andre, da dilemmaerne oftest opstår i den konkrete sammensætning af mennesker. Når man sidder og planlægger aktiviteterne, kan der opstå mange dilemmaer som fe.eks: Planlægning af ture På Red Barnets intranet for frivillige kan I udveksle erfaringer med andre klubfrivillige. Nogle laver en turmanual for hver tur med rollefordeling osv. Kig mere på intranettet og del gerne jeres egne erfaringer med andre. Må forældrene drikke alkohol? Red Barnets familieklubber er et børnevenligt og trygt rum. Ikke alle børn har gode og rare oplevelser med alkohol. Derfor mener Red Barnet, at ingen voksne bør nyde eller servere alkohol, når der er børn til stede. Hvad gør vi med rygning? Børn bør ikke udsættes for passiv rygning. Lav derfor aftaler om et børnefrit sted, hvor forældre/frivillige kan ryge. Foto: Anne-Sofie Helms/Red Barnet Skal vi opdrage børnene? Opdragelse er forældrenes opgave, men I har ansvaret for fællesskabet. Dette er altid en balancegang, da der kan være konkrete situationer, der kræver jeres handling. Men tænk i udgangspunktet, at I tager en snak med forældrene. Så kan de snakke med deres børn. Kommer I til at stå i en situation, hvor I mener, at I bliver 13

14 nødsaget til at reagere, bryde ind eller lignende,. så brug jeres sunde fornuft, og gør det på en respektfuld måde og helst uden barnets deltagelse medmindre det er strengt nødvendigt. Skulle I på nogen måde være i tvivl, så er I altid velkomne til at kontakte Red Barnet for en sparring, snak og lign. Hvad kan vi forvente, familierne hjælper til med? Alle har forskellige ressourcer. Når I har lært familierne lidt at kende, så får I et indblik i og en fornemmelse af, hvad de f.eks. kan bidrage med det er meget forskelligt: Nogle har gode idéer til aktiviteter, andre kan f.eks, bidrage til planlægningen eller aktiviteter, og nogle bidrager med det gode humør eller tager imod nye familier. Skal der være særlige krav til tilmelding og afbud? Det er altid rart at vide, hvem og hvor mange der kommer. Men for de familier, der er i Red Barnet kan det lige præcis være en udfordring, så afstem jeres krav til medlemmerne af familieklubben. Hvad med betaling? Red Barnet anbefaler, at aktiviteter og oplevelser som udgangspunkt er gratis. Hvis der er betaling, skal det fremgå af eksempelvis brochuren. Hvor længe kan familierne være med i klubben? Det tager ca. et års tid at opbygge et fællesskab, hvor familier og frivillige kender hinanden godt, og man oplever, at man har en plads i fællesskabet, hvor man er tryg og kan udfolde sig. I Red Barnet er der plads til alle i fællesskabet, så som udgangspunkt kan man være med så længe man har lyst, og børnene, er inden for aldersgruppen, medmindre særlige forhold taler for noget andet. Kontakt Red Barnet, hvis I er i tvivl. Hvad siger Red Barnet til, at familier er med, som selv har råd til at betale for forskellige ture? Familier i Red Barnets familieklubber deltager af mange forskellige årsager. En familie med en nogenlunde økonomi har måske andre sociale udfordringer, som gør, at de har brug for at være med i et fællesskab i Red Barnet. Hvad gør vi, hvis vi er særlig bekymret for et barn/en familie? Kontakt jeres frivilligkonsulent, som vil hjælpe jer videre. Hvad med forsikring? Frivillige i Red Barnet er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Børn under 18 år og deres forældre, som er i Red Barnets varetægt, er dækket af ansvars- og ulykkesforsikring. Kriseberedskab. Skulle der opstå en alvorlig hændelse på jeres aktivitet, har Red Barnet en krisehjælps forsikring hos FACLK bistanden ydes direkte til personer, der fysisk eller psykisk har været impliceret. FACLK Healthcare kan kontaktes på tlf Hav altid telefonnummeret i jeres klubtelefon. Nærvær 14

15 Red Barnet håber, at folderen har givet jer en smagsprøve og gode råd til det arbejde, I nu skal i gang med. Der venter børn, forældre og jer selv en masse skønne oplevelser derude. I skal vide, at det ikke kun er børn og forældre, der sætter stor pris på jeres arbejde. Det gør Red Barnet i særdeleshed også. Uden jeres kæmpe indsats, engagement, energi og evner til at få det hele til at spille sammen, var der ingen familieklubber. Så stor tak for det. I er med jeres arbejde med i kampen for børns ret til fritid, tryghed og gode oplevelser med familien. Rigtig god vind med næste tids planlægning, rekruttering, fundraising og jeres første møder med børn og forældre. Red Barnets konsulenter står naturligvis til rådighed, og I er meget velkomne til at kontakte os. læs mere på: Hvis du vil i kontakt med frivilligkonsulenterne, så skriv til: ællesskab 15

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet KURSUSKATALOG 2012 2 3 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder

Læs mere

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet

1 KURSER FOR FRIVILLIGE I RED BARNET. Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 1 Kursuskatalog 2012 - kurser for frivillige i Red Barnet 2 3 Red Barnets kurser for frivillige Red Barnet udbyder i 2012 en bred vifte af kurser målrettet de frivillige aktiviteter i Red Barnet. Red Barnets

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER

Samspillet GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN DEL DINE FIDUSER DEL DINE FIDUSER GIV PLADS TIL ALLE LÆRERVEJLEDNING TIL INDSKOLINGEN Samspillet 9 ud af 10 forældre mener, at debat om børnenes trivsel og problemer i klassen er det vigtigste indhold på et forældremøde.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3

Værdierne ind under huden... 2. Overensstemmelse mellem værdier og adfærd... 2. Vi sætter ord på værdierne... 3 Vore værdier Indholdsfortegnelse Brug indholdsfortegnelsen til at komme hurtigt frem til et bestemt afsnit ved at klikke på den ønskede linie. Fra de enkelte sider kommer du hurtigt tilbage til indholdsfortegnelsen

Læs mere

Red Barnets Uddannelsesdag 2015 for frivillige

Red Barnets Uddannelsesdag 2015 for frivillige Foto: Louise Dyring Mbae/Red Barnet Red Barnets Uddannelsesdag 2015 for frivillige Lørdag den 18. april kl. 9.30 16.30, Dalum Landbrugshøjskole, Odense Lørdag den 25. april kl. 9.30 16.30, Gymnastik og

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET

VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET BARNETS VEN VEJLEDNING TIL HENVISNING AF BØRN TIL PROJEKTET Barnets ven - vejledning 210x297 folder.indd 1 20-10-2015 15:18:09 RED BARNET UNGDOM VEJLEDNING KÆRE SAMARBEJDSPARTNER Red Barnet Ungdom vil

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. den pædagogiske assistentuddannelse. Buerup Skole og SFO. Buerupvej 19. 4450 Jyderup. Ca.52. 5 12 år. Kl. 6.30 8. PAU-studerende PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE den pædagogiske assistentuddannelse Buerup Skole og SFO BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Praktikstedets navn Adresse Postnr. og by. Tlf.nr. Mail- adresse. Hjemmeside.

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling

De 3 årige børn 2 voksne. Naturen og naturfænomener. Skoven. Sproglig udvikling Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Tema: Temaemne: Fokus: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer eller

Læs mere

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen!

Kirkeskolens. Håndbog for Klasseforældreråd. Kære forældre på Kirkeskolen! s Håndbog for Klasseforældreråd Kære forældre på! I skolebestyrelsen lægger vi stor vægt på, at der i hver klasse vælges et Klasseforældreråd. Jeres vigtigste opgave som klasseforældreråd er at sikre klassens

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt i plejefamilier jf. Servicelovens 148 Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes ansvar, både i generelt godkendte plejefamilier,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe

Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Vuggeriet og Lysegrøn gruppe Faktaoplysninger: Børnetal og stuer: Vuggestuen i Tusenfryd er delt op i stuer. Der er plads til ca. 12 børn på hver stue. Alt efter antal af børn i afdelingen er barnet tilknyttet

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

DesignBørnehuset SanseSlottet

DesignBørnehuset SanseSlottet DesignBørnehuset SanseSlottet Vi vil gerne byde jer velkommen i Designbørnehuset SanseSlottet. SanseSlottet er en afdeling af Børnehusene i Vonsild. Vi håber, denne skrivelse kan give jer et lille indblik

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til. Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk Hvem er vi Sct. Michaels Børnehave er en privat daginstitution,

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen

Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Velkommen til fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Krudtuglen Indholdsfortegnelse Velkommen til Krudtuglen...Side 3 Ny i klubben...side 3 Ny forældre i klubben Side 3 Indslusnings uge.side 4 Info tavlen..side

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre

Børnehaven Møllegården. Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre Børnehaven Møllegården Velkommen i Møllegården. Nyttige informationer til forældre 01-07-2014 Velkommen i Børnehaven Møllegården, vi håber, I alle falder godt til! I denne brochure kan I læse lidt om alt

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger

Fundraising. - i Red Barnets lokalforeninger Fundraising - i Red Barnets lokalforeninger VEJLEDNING 2 3 Fundraising i lokalforeningerne - Hvorfor og hvordan? Denne lille tekst giver inspiration og retningslinjer til, hvordan du og din lokalforening

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen Dit barns fodboldklub har valgt at arbejde med Klubfidusen. Klubfidusen er en trivselsindsats, der kombinerer viden om børns trivsel og viden fra fodboldverdenen, og som er udarbejdet

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Velkommen til Asgård

Velkommen til Asgård Velkommen til Asgård Kære forældre! Åbningstider Velkommen til SFO ASGÅRD. Formålet med denne lille skrivelse er at give børn og forældre en række praktiske oplysninger om fritidsordningens dagligdag.

Læs mere

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen

TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen TUSIND TAK, fordi du hjælper med husstandsindsamlingen Kære indsamlingskoordinator Tusind tak, fordi du vil være en del af Gigtforeningen og Scleroseforeningens husstandsindsamling i Region Midtjylland

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet

Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet Nyt personale: Til orientering har Jette fri hver fredag. Trine Mia vil være vikar for Jette disse fredage. Trine Mia er i dette skoleår tilknyttet et barn i 0.b. René L Brønden er startet i praktik i

Læs mere

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave

Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Velkommen til Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Børnehave Sct. Michaels Gade 10 6000 Kolding Tlf. 75529438 email: post@sct-michaels-bornehave.dk 12 kan der være oplæg fra enten personalet eller andre,

Læs mere

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012

Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til Grøndalen - det små i det store Marts 2012 Velkommen til den integrerede daginstitution Grøndalen Kære forælder Vi vil gerne byde dit barn og dig velkommen i Grøndalen. Denne folder henvender

Læs mere

SFO Broskolen. Birkemosevej 11 4220 Korsør Tlf.nr.: 58370172 lok. 3/2 Telefontid: 6.30-8.00 og 11.45-12.30

SFO Broskolen. Birkemosevej 11 4220 Korsør Tlf.nr.: 58370172 lok. 3/2 Telefontid: 6.30-8.00 og 11.45-12.30 SFO Broskolen Birkemosevej 11 4220 Korsør Tlf.nr.: 58370172 lok. 3/2 Telefontid: 6.30-8.00 og 11.45-12.30 SFO kontor lok. 3/3 Nødtelefon, ved akutopkald Velkommen til SFO Broskolen Vi byder Jer velkommen

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Molevitten

Velkommen i Børnehuset Molevitten Velkommen i Børnehuset Molevitten FRITIDSHJEMMET PALETTEN KRIDTHUSET VELKOMMEN i Børnehuset Molevitten. Bestyrelsen og medarbejderne ser samarbejdet mellem forældre og pædagoger som en af de mest betydningsfulde

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

Velkommen til Børnehaven

Velkommen til Børnehaven Mariehønen 1 Velkommen til Børnehaven Mariehønen har op til 39 børn fordelt på to basisgrupper, lyseblå og mørkeblå, med primær voksentilknytning. Vores ressourcegruppe indgår primært i Mariehønen med

Læs mere

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN

Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Velkommen til vort nye barn og forældre i Børnehaven SVALEN Vi vil med denne velkomstfolder byde jer velkommen til Svalen og håber på et godt samarbejde med jer forældre. Folderen indeholder lidt om Svalens

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger.

Velkommen. Med denne lille velkomstpjece vil vi give dig og dit barn lidt praktiske oplysninger. Velkommen VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET WIEMOSEN Du og dit barn ønskes velkommen til Børnehuset Wiemosen. Vi glæder os til samarbejdet med jer og håber I vil befinde jer rigtig godt her hos os. Med denne lille

Læs mere

Kaspo fritidshjem og Klub - info

Kaspo fritidshjem og Klub - info Kaspo fritidshjem og Klub - info --- 2014 --- Indhold Kaspo fritidshjem og Klub -info 3 Velkommen 5 Præsentation 6 Dagligdag i fritidshjem 7 Aktiviteter i fritidshjem 8 Livet i Klubben 9 Annonce Vi tilbyder

Læs mere

SFO- afdelingen Lille Lundergård. Lundergårdskolen

SFO- afdelingen Lille Lundergård. Lundergårdskolen SFO- afdelingen Lille Lundergård Lundergårdskolen Velkommen på Lille Lunderård Fysiske rammer Gården ligger ca. 700 m fra Lundergårdskolen og nær et dejligt naturområde med marker, eng, plantage og en

Læs mere

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie.

Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Den 1. august 2015 skal du starte i vuggestuen, og vi glæder os rigtig meget til at møde dig og din familie. Vi vil gerne have besøg af jer, inden du starter. Så kan I se

Læs mere

Klub Krogen. Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød strand. Tlf.: 56 18 26 41

Klub Krogen. Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød strand. Tlf.: 56 18 26 41 Klub Krogen Tjørnholmvej 10, 2680 Solrød strand. Tlf.: 56 18 26 41 INFO FOLDER! 2015 Velkommen til Munkekærskolens Klub/SFO2 Klub Krogen hører under Munkekærskolen, herunder Munkekærskolens SFO, som er

Læs mere

sfo kilden ellekilde skolen

sfo kilden ellekilde skolen sfo kilden ellekilde skolen 1 velkommen til sfo kilden ellekildeskolen SFO Kilden byder velkommen til jer og jeres barn. I dette hæfte vil vi give oplysninger om institutionens pædagogiske linje og oplysninger

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Æbelø den 13-15 Juni 2008

Æbelø den 13-15 Juni 2008 Æbelø den 13-15 Juni 2008 Dansk Ornitologisk Forening & Fugleværnsfonden Kursus Dette kursus henvender sig til alle drevene turguider i DOF og Fugleværnsfonden og til dig som gerne vil i gang med at guide

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN

SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN SORGPLAN FOR BØRNEHUSET MARTHAGÅRDEN Indholdsfortegnelse. side Forord 3 Når et barn mister et nært familiemedlem 4 Ventet dødsfald 4 Rådgivning til forældre 4 Pludselig dødsfald 5 Begravelse 5 Tiden efter

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

Velkommen til fritidsklubberne i. UngSyd. Klubben er børnenes fristed

Velkommen til fritidsklubberne i. UngSyd. Klubben er børnenes fristed Velkommen til fritidsklubberne i UngSyd Klubben er børnenes fristed Børn skal have et rum, hvor de har det sjovt - samtidig med at de har mulighed for at blive bedre til nogle konkrete ting: Hvem er jeg

Læs mere

Virksomhedsplan SFO Oasen

Virksomhedsplan SFO Oasen Virksomhedsplan SFO Oasen Forlev Friskole Virksomhedsplan for SFO Oasen Denne virksomhedsplan er tænkt som et arbejdsværktøj for ansatte og forældre i Oasen, for at vi kan styrke samarbejdet omkring børnene.

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4

Indledning... 3. Foreningens rolle og opgavefelt i Grønland og Danmark... 4. Frivilliges rolle og opgaver... 4 Frivilligpolitik Alle, der arbejder frivilligt i regi af Foreningen Grønlandske Børn, er omfattet af de retningslinjer, rettigheder og pligter, som fremgår af denne politik. Indhold Indledning... 3 Foreningens

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv?

Skovbørnehaven Søborgen. Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Skovbørnehaven Søborgen Skal fællesskab, natur og udeliv præge dit barns liv? Velkommen til Skovbørnehaven Søborgen Denne informations- og velkomstfolder er til jer forældre, som har barn/børn i Skovbørnehaven

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Tag på markeder med PØ

Tag på markeder med PØ Tag på markeder med PØ Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til samtale, smagsoplevelser og inspiration. Det er der, hvor have- og økologifolket

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014

Mål- og indholdsbeskrivelse. SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej. Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Mål- og indholdsbeskrivelse SFO 2 Horsens Byskole Afd. Lindvigsvej Udkast til skolebestyrelsen aug 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Lovgrundlag og Horsens Kommunes børnepolitik - Sammenhængende børnepolitik

Læs mere

Ud i naturen med misbrugere

Ud i naturen med misbrugere Ud i naturen med misbrugere Af Birgitte Juul Hansen, gadesygeplejerske Udsatte borgere er en gruppe, som kan være svære at motivere til at ændre livsstil. Om naturen kan bruges til at finde lyst og glæde

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016

Nyhedsbrev. - Os, med god tid i hverdagen. April 2016 Nyhedsbrev 3 April 2016 Foråret er på vej, og Os, med god tid i hverdagen er i fuld gang. Vi har afholdt 2 temaeftermiddage, hvor det sidste var om regler indenfor frivillighed, kurser og uddannelse. Der

Læs mere

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk.

Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20. Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk. Vuggestuen Fuglereden Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se fugleredens hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-17.00 Fredag 6.15-16.00 Velkommen i Bremdal dagtilbuds

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden.

Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. 1 Kære 10.klasse, kære dimittender Det er tid til at tage afsked med skolen og med hinanden. Først vil jeg ønske jer til lykke med eksamen. Det er for de fleste en tid med blandede følelser. Det er dejligt

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap

Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Pårørendepolitik for Børn og unge med handicap Forord: Ny politik styrker samarbejdet Handicaprådet i Aalborg Kommune har opfordret til, at der med udgangspunkt i Aalborg Kommunes overordnede handicappolitik

Læs mere

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads

Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads Model for arbejdet mod en sundhedsfremmende arbejdsplads FOA Fag Og Arbejde Projektansvarlig politiker: Gina Liisborg køkken & rengøringssektoren Projektleder: Lea Groth-Andersen November 2005 1 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole

På vej i skole. En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole På vej i skole En pjece til forældre med kommende skolebørn om overgangen fra børnehave til Blåvandshuk Skole Forord Med denne pjece vil vi informere om overgangen fra børnehave til skole og SFO samt give

Læs mere

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet:

Smørhullet. Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094. Velkommen til Smørhullet: Smørhullet Skolevej 5, Frørup Tlf. 6333 7094 Velkommen til Smørhullet: Denne folder er tænkt som en introduktion til nye forældre og andre interesserede, dels for at give nogle vigtige oplysninger, men

Læs mere

Velkommen I Dagplejen

Velkommen I Dagplejen Velkommen I Dagplejen Dorrith Glibstrup Skovvejen 23 6064 Jordrup Mobil nr. 4016 9267 Åbningstider: Man-tors 6.45-16.30 Fredag 6.45-15.45 Jeg hedder Dorrith Glibstrup og er født i 1962. Jeg har været dagplejer

Læs mere