Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør. Æresmedlemmer Holledahl, Olaf, professor, dr. phil., Oslo. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Hannesson, Palmi, rektor, mag. se, Island. Medlemmer^) Albrechtsen, Harald, ingeniør, cand. polyt Hvidørevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Løvenørnsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Søvang Allé 21, Kastrup. Alstrup, Laura, lektor, cand. mag. frue, Kongsvangs Allé 8, 1., Aarhus. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Søborg. Andersen, Anton, portør, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bente Gerda, frue, Parkvej 37, Taastrup. Andersen, Bjørn, vejingeniør, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjørring. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Frederiksborggade 27, mezz., Kobenhavn K. Andersen, Børge Sven, civilingeniør, GI. Køgelandevej 257 B, København Valby. Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fruens Bøge. Andersen, Johannes, afdelingsingeniør, cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Parkvej 37, Taastrup. 1) En Stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jørgensensvej 29, Andersen, Lars Jørgen, cand. mag., Dalstrøget 147, 1., Søborg. Andersen, Poul, overlærer, Søgaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, S. Th., mag. scient., Møllevangen 2, Birkerød. Andersen, Svend, underdirektør, cand. mag., Birkehøj 18, Hellerup. Andersen, Th. P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, * Andreasen, A. C, direktør, Heslehøj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, 1948.»Nybo«, Allerup, Holbæk. Antonsen, K., cand. polit, et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asklund, Bror, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Asmund, Berit, lektor, cand. mag. frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbæk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers Allé 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados

2 Åberg, Curt, fu. mag., Geologiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Købenliavn 0. Aarhus Seminarium, Trøjborgvej 82, Aariius. Aastrup, Thøger, lektor, Sdr. Ringgade 6, Aariius. 3 æresmediemmer 256 indenbys mediemmer 102 udenbys medlemmer 51 udenrigs medlemmer 409 (+3) medlemmer

3 B Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. * Backlund, Helge, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Uppsala, Sverige. Balslev, Soend, landinspektør, Næstvedgade 6 B, 5., København 0. Balsløv, G., lærer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, Inger Enna, stud. mag., frue, Ryesgade 107, 2., København 0. Bang, Karl Ludvig, civilingeniør, Asger Rygsgade 6, 3., København V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Universitetet, Blindern, Oslo, Norge. Beck, E., frk., Jensløvs Tværvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Glentevej 8, Haslev. Berg, Otto, lærer, Foulum skole, pr. Ørum Sønderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Lyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, mag. scient., Aaboulevarden 25, 1. th., København V. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Søpassagen 18, mezz., København 0. Bille, Niels C, realskolelærer, Grønnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Birkehøj 18, Hellerup. Birket-Smith, J., civilingeniør, mag. scient., Department of Zoology, University College of Ibadan. Ibadan, Nigeria, West-Africa. Bisgaard, Agnete, lektor, cand. mag., frk., Jørgensgaard 8, Aabenraa. Bjerring, Hans Chr., stud. mag., Regensburgvej 5, Bjørn, Arne, civilingeniør, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjægergade 18, 3., Kbh. 0. Bondam, J., mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, København N. Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brandl, Inger, cand. mag., frk., Rømersgade 7, 3., København K. Broby, Aage, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., København S. Brolzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Brøker-Sørensen, Henrik, ingeniør, Skovhøj, Bretved, pr. Holbæk. Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Amtmandsvej 4, Holbæk. Buch, Arne, stud. mag., Skodsborgvej 220, Nærum. Buchwald, N. F., professor, 1919, Dalgas Boulevard 68, 4., Buchwald, Vagn, civilingeniør, Dalgas Boulevard 68, Becher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards Allé 55, Holte. Bøggild, Julie, frue. Ejbyvej 151, Vanløse. Bøggild, O. B., professor, Odensegade 15, København 0. Bøggild, Ole, stud. mag., Poppelhegnet 5, Lyngby. Callisen, Karen, dr. phil., Gothersgade 109, 2., København K. Carlsson, J. G., läroverksadjunkt, fil. mag., Strindbergsvag 9, Ystad, Sverige. *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Børge Brorson, kunstmaler, Nationalmuseet I, København K. Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., København 0. Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlæge Christensen,»Solbakken«, Graasten. Christensen, Kjærgaard, H. P., cand. pharm., Randkløve Allé 7, 2. th., Kastrup. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeolog, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overlærer, Bredgade 6, 1., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, København Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., Nørrebrogade 1, 1., København N. Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H, A. Clausensvej 22, Gentofte. Collini, Bengt, laborator, fil. lic, Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige. Cowie, John W., professor, dr., University of Bristol, Dep. of Geology, Bristol 8. England. Damsgaard-Sørensen, Per, stud, art., Blomstervænget 93, Lyngby. Danielsen, M., lektor, Troelstrupvej 19, Haslev. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Næstved. Degerhøl, Magnus, museumsbestyrer, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby.

4 Dehri-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Humraeltotteve] 117, Lyngby. Dinesen, Arne, stud. mag., Grøndalsvej, Birlierød. Dinesen, BirfAe, stud. polyt., frue, Grøndalsvej, Birkerød. Dyppet, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., København 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. Ellilsgaard-Rasmussen, K., amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Elmquist, H., cand. polyt., Guniøgsgade 15, København S. Eriksen, Knud, stud. mag., Pileallé 8, Taastrup. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Høvænget 6, Gentofte. Espersen, Jørgen Folkmann, universitetsadjunkt, mag. scient., Højbjergvænge 25, 2., Herlev. Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Broskov pr, Tappernøje. Flagler, C. W., chief geologist, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Floris, Søren, stud. mag., Rahbeks Allé 19, København V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktør, civilingeniør, Raadhuset, Aarhus. Frederiksen, Erik Højbjerg, stud. mere, GI. Vartovvej 25 A, Hellerup. Frederiksen, Rikard L., lektor, cand. mag., Jasminvej 3, København Valby. Fristrup, Børge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frølund, Erik, civilingeniør, Birkevej 4, Ølbylyng, pr. Køge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Set. Jørgensgade 8, Slagelse. Fæster, K., civilingeniør, 1929, Strandgade 25, København K. Galle, Anna, regnskabsfører, frk., Østbanegade 35, 1., København 0. Galle, Pauli lektor, cand. mag., Fremvej 28, Lyngby. Gandahl, Rune, assistent, fil. lic, Statens Väginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm Ö, Sverige. Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingørvej 34 A, Fredensborg. G Geografisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus. Glenstrup, Aage Helweg, seminarielærer, cand. mag., Rosenvangs Allé 191, Højbjerg. Glimberg, C.-F., amanuens, fil. lic, 'Lokföraregatan 3 B, Glob, P. W., professor, dr. phil., Havgaards Tværvej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graff-Petersen, Poul, mag. scient., Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graversen, Chr. B., lektor, cand. mag., Søborg Hovedgade 33, 2., Søborg. Gregersen, Albert, direktør, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., 1924, Hollandsvej 65, Kgs. Lyngby. Grüner, K., overretssagfører, Ejbyvej 151, Vanløse. Gyring, Germund, adjunkt, cand. mag., Mortenstrupvej 14, Hørsholm. Gøderl, Henrik, kommunelærer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gøthgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Haarsted, Vagn, cand. mag., Høvedsteensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen. Hagelsø, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. *Hagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjöholm pr. Ystad, Sverige. Hagnell, G. Samuelson, frue, Lokföraregatan 1 a, 3., Halkier, Christian, konservator, Frederik VI's Allé 3, 1., Hansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Brønshøj. Hansen, Ellen Mølholm, adjunkt, cand. mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. Hansen, Brik B., civilingeniør, Kastelsvej 25, 2. tv.. Kobenhavn 0. Hansen, Jørgen Benth, cand. mag., Sæbyholmsvej 27, Valby. Hansen, K. Skousbøll, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, København F. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, København K. Hansen, Mona, stud mag., 1950, Grøndalsvej 36, 1., Hansen, Ragna Ernst, stud. mag., Romsøgade 3, 3., København 0.

5 D * Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, V. Modeiveg, lektor, Ellehojvej 8, Lyngby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., København V. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Gjedved pr. Horsens. Hastrup, Henrik, cand. mag., Søborg Hovedgade 115. Søborg. Hede, J.E., fil. dr., Geol. Inst., Heinild, Birgitte, stud. mag., frk., Løvholmen 6, 1., Vanløse. Helgesen, Hans Erik, civilingeniør, stud. mag., Chr. Winthersvej 15, København V. Heller, Erik, cand. mag., Grønne-. vej 94, Virum. Hellner, W. F., adjunkt, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, Emilie, kommunelærerinde, frk., Mariendalsvej 34 B, 1., Henriksen, H. J. og G. Kahler, Ingeniørfirma, Korsør. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., København 0. *Henriksen, Svend Erik, stud. art., c/o professor E. K. Henriksen, College of Engineering, University of Missouri, Colombia, Missouri, U.S.A. Herlufsholms Skolebibliotek, Næstved. Hjelmqvist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. mag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, geolog, cand. mag., Dagmarsgade 19, Ribe. Holm, Henri/, seminarielærer, 1946.»Hvidebo«, Vordingborg. Holm, Jørgen Alfred, bankassistent, V. Østerbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, fil. cand., Geologiska Institutionen, Holmen, Kjeld, cand. mag., Hybenvej 30, Virum. Hägg, Richard, fil. lic, Riksmuseets paläozool. avd. Stockholm 50, Sverige. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Allé 209, Søborg. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Romporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerød. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Krogshøjvejen 18, Ragsværd. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Østerbrogade 91, 1., København 0. Jakobsen, Børge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2., Brønshøj. *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelærerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, København V, Jansen, CF. U., stationsforstander, Borgervænget 88, 3. th., København 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, 1., Brønshøj. Jelling Statsseminarium, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels Allé 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektør, GI. Holte pr. Holte. Jensen, C. A., museumsbetjent, Østervoldgade 7, København K. Jensen, Henry, statsgeodæt, mag. scient., Nørre Farimagsgade 1, 1., Kobenhavn K. Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Østervej 10, Ballerup. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangallé 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, adjunkt, cand. mag., Skovgyden 23, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielærer, cand, mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohøjskolen, Biilowsvej 13, Kbh.V. Jensen, Stig Bak, stud. mag., Nordisk Kollegium, vær. nr. 104, Strandboulevarden 30, København 0. Jensen, Svend Aage, stud. mag., Bopladsen 28, Herlev.. Jensen, T. F. Riisberg, læge, Hørby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Pilevænget 7, st. tv.. Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, 1., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Børge, professor, dr. phil., H. C. Andersens Boulevard 35, København V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., Åbrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valdemarskrogen 32, Søborg. Johansen, Folke, lærer, cand. mag., Kastelsvej 60, København 0. Johansson, Ella, amanuens, frk., Geologiska Institutionen, Johnsson, Gunnar, fil. lic, Byggmästaregatan 6 A, Jonassen, Hagbard, adjunkt, dr. phil., Kratholmsvej 6, Holte.

6 Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag., Thorvaldsensvej 6, 2., København V. Jørgensen, Einar, købmand, Herredsvej 1 B, Gentofte. Jørgensen, Ejner, kommunelærer, Gyldenløvesgade 21, 3., København V. Jørgensen, Flemming Bolt, lektor, cand. mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jørgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag., Christiansmindevej 6, Holbæk. Jorgensen, Jørgen Vagn, civilingeniør, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jørgensen, Svend, museumsinspektor, cand. mag., Fr. VI's Allé 1, Jørgensen, Vagn Nedergaard, adjunkt, cand. mag., Libravej 1, Aarhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Cæciliavej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grøndals Parkvej 16, Kelstrup, Niels, lektor, Kløvervang 13, Hørsholm. Kirkegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, 1. o.g., K-obenhavn V. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grøndalsvej 68, Kistrup, Orla, cand. odont., Spjald. Kjartansson, Gudmundur, mag. scient., Suôurgata 75, Hafnarfjöröur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Rungsted Statsskole, Rungsted Kyst. Knudsen, Børge, civilingeniør, Københavnsvej 114, Køge. Knudsen, Ib, ingeniør, Skolvägen IIA, Närkes Kvarntorp, Sverige. Knudsen, Svend, cand. mag., Bygholmvej 15, København Vanløse. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervænget 59, Lyngby. 'Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundqulstgade 36, Sønderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., Mølle Allé 4, 4., Valby. Kristensen, Svend Borre, skolebestyrer, Karise Realskole, Karise. Kristoffersen, Anna Maria, lektor, cand. mag., frk., Oppermannsvej 15, Odense. Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Krogh, Villy, stud. mag., Medelbyvej 39, Valby. E Kuhlman, Hans, G. S., stud. mag., Nørre Allé 75, København 0. Kutling, Oskar Hf., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Larsen, Bent Valeur, stud. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund. Larsen, Gunnar, stud. mag., Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, Hans, overchauffør, Skydebanegade 15, 2., København V, Larsen, Helle Fserregård, frue, Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, K. B., civilingeniør, Frederiksgaards Allé 4, Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsværd. Larsen, Mary, kommunelærerinde, frk., Hjarnøgade 5, Aarhus. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. G. Ørstedsvej 61, 2., København V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauridsen, Else, cand. mag., frue, Jelling. Lauridsen, Jannik, seminarielærer, cand. mag., Statsseminariet, Jelling. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, København 0. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, København 0. Lehnfelt, Vila, stud. mag., Ved Volden 10, København K. Lemche, Henning, museumsinspektør, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, stud. mag., Frederiksholms Kanal 26 A, Kbh. K. Lillieqvist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Lindow, Sven, Kontorvej 53, Søborg. Lundbak, Asger, cand. mag., Maglebo 2, 1. th., Kastrup. Lundblad, Britta, fil. lic, frk., Riksmuseets pal. bot. avd., Stockholm 50, Sverige. Lutken, Lis, kontorassistent, frue, Langkærgaardsvej 22, Birkerød. Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, København N.V. Maag, Maagens, ingeniør, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, C. M., værkraester, Sonnerupvej 61, Brønshøj.

7 F Magelund, Poul, lektor, cand. mag., Hjort Lorenzensvej 31, Haderslev. Magnusson, N. H., överdirektör, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Grønnemose Allé 101, Søborg. Mathiesen, F. J., professor, Kathrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, lektor, cand. mag., Jacob Bulls Allé 96 A, Søborg. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlottenlund. Micheelsen, Harry, stud. mag., Wesselsgade 14 C, 3., København N. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., statsgeolog, Vendsysselvej 14, Möhren, Erik, statsgeolog, fil. lic, Sveriges Geologiska Undersökning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrik Birchs Allé 44, København S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag., Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mortensen, Nanna, frk., Wagnersvej 47, 3., København S.V. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeniør, frk., Vester Paradisvej 113, Holte. Munck, Solveig, museumsinspektør, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. "Miinther, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., Vindruevej 10, Møller, Povl Heitmann, Nordborggade 10, København 0. Møller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Aarhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, København 0. Nielsen, Aage, kommunelærer, Frederiksgaardsallé 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., Højbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektør, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., Sølvgade 6 A, København K. Nielsen, Karin Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., København K. Nielsen, Mary Aage, exam, husholdningslærerinde, frue, Frederiksgaardsallé 22, 2., Nielsen, N. C, regnskabsfører, Kobbelvænget 41, st. tv., Brønshøj. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, København 0. Nielsen, Poul Morell, arkitekt, Vaag, Færøerne. Nielsen, Robert, bogholder, Peter Bangsvej 95, 2., Nilsson, Ragnar, postkontrollør, Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., Mineralogiska Geoligska Institutionen, Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, København K. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0.»Nordvestsfællands Naturhistoriske Forening«ved skovrider Vilh. Kjølby, Bjergsted pr. Svebølle. Norges tekniske Højskole, Trondheim, Norge. Norling-Christensen, H., museumsinspek- ' tør, mag. art., Limfjordsvej 53, Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., Egeskovvej 43, Fredericia. *Nørregaard, E. M., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., København 0. Nørvang, Axel, mag. scient., Gl. Kongevej 162 B, København V. Olausson, Eric, amanuens, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Oisen, G. V. stud. mag., Slotsvej 59, Charlottenlund. Olsen, Valdemar H. G., civilingeniør, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Panning, A., regnskabsfører, frue, Herlufsholmsvej 36, København Vanløse. Pauly, Hans Christian, amanuensis, mag. scient., Ved Klostret 10, 4., København 0. Pedersen, Christian, skipper, Poppelgangen 10, Hillerød. Pedersen, David, kommunelærer, 1928.»Lykkebo«, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, Kløverprisvej 39, Valby. Pedersen, K. Raunsgaard, stud. mag., Artillerivej 63, dør 25, Kbh. S.

8 Pedersen, Povl Hartvig, kontrollør, Ryparken 38, 2., København 0. Pedersen, Reiner Viig, N. P. Poulsensvej 6, Esbjerg. Petersen, A. P., grænsevagtmester, Frøslevmark pr. Padborg. Petersen, Herluf, adjunkt, cand. màg., Wergelands Allé 37, Søborg. Petersen, Ib Clemens, adjunkt, cand. mag., Leon. Christinasvej 27, Maribo. Petersen, Ivan, laboratorieass. stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., Dianavej 4, Hasseris, Ålborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., København 0. Petersson, Sven G., bergsingeniör, ^946. Kungsgatan 44, Stockholm C, Sverige. Petersson, V., lektor, cand. mag., Københavnsvej 11, Hillerød. Pettersson, Knud, lærer, Vinkelvej 32, Taastrup. Pors ild, M., mag. scient., Malmmosevej 84, Holte. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, stud. mag., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Povlsen, Ceci7ie,kommunelærerinde, F,. Pipersvej 20, 2., Lyngby. Pgre, Augustin, chefgeolog, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Rafn, Aage L., telegrafkontrollør, Fuglevadsvej 11, Lyngby. Ramberg, Hans, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago. III., U.S.A. Rankama, Kalervo, professor, fil. dr., Geologian Yliopisto, Snellmannsgatan 5, Helsinki, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., København N. *Rasmussen, Henning Wienberg, amanu- ensis, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Rasmussen, Joannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens gôta 59, Torshavn, Færøerne. Rasmussen, John H., seminarieelev, Falkonerallé 122, 4., *Rasmussen, Leif B.,mag. scient., Ryparken 52, st. th., København 0. Ravn, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Regnéll, Gerhard, docent, fil. dr., Palæontologiska Institutionen, Lund, Sverige. Reumert, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. G Rieck, L., stationsforstander, Glyngøre. Risenbg, Hans, fabrikant, Vesterport 467, København V. Roe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. * Rosendahl, Halvor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate 1, Oslo, Norge. Rosenkrantz, Alfred, professor, civilingeniør, Amagerbrogade 66, 3., København S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, København 0. Le Roy, I. M., Lt. Comdr., Pine Lane, S.E. Washington D. C, U. S. A. Rævskjær, H. V., adjunkt, cand. mag, Vestre Altanvej 36, Randers. Rømeling, H., bogholder, Vestergade 23, Køge. Sahlin, Anders, ingenjör, L. M. E., Stockholm 32, Sverige. Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Schiønning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. Ørstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbach, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, København N.V. Schmidt, Einar, revisor, Saxogade 46,3. tv., c/o Lorentzen, København V. Schmidt, Jørgen, lærer, Vesterbjerg pr. Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Set. Mogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Høyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde frk., Korsgade 33, 4., København N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr, phil., Drosselvej 18, Skjøt-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., Marselis Boulevard 78, Aarhus. Skou, Esther, lærerinde, frue, Christoffers Allé 72, Søborg. Skou, Kristian, præparator, Christoffers Allé 72, Søborg. Skovgaard, Knud, ingeniør, Merløsevej 18, Brønshøj. Smidt, Gunnar, ingeniør, Gammeltoftsgade 14, København K. Smidth, C. J., stud. mag., Voldmestergade 9, 1., København 0. Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund, Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, mag. scient., Kvædevej 71, Lyngby.

9 H Akademis Bibliotek, Sorø. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Floravej 22, Nykøbing M. Spärck, R., professor, dr. phil., Blegdamsvej 19, København 0. Steensberg, Axel, overinspektør, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Steneström, Seth, assistent, fil. lic, Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektør, Amaliegade 35, 4., København K. Storgaard, E., lektor, cand. mag., Svinget 18, København S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., København N. Strunk-Sørensen, Gunnar, grosserer, Ejgaardsvej 34, Charlottenlund. Svane, Axel, stud. mag., Skovgaardsvej 20 B, Charlottenlund. Sølver, Svend V., lektor, cand. polyt., Blombackavägen 16, Filipstad, Sverige. Søndergaard, Bent, cand. mag., Mogens Allé 80, Lyngby. Sørensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingør. Sørensen, Henning, amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Sørensen, R. P. overlærer, Frøslevvej 46, Padborg. Sørensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, København K. Teichert, Curt, professor, dr. phil., Fuels Branch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C, kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Rømersgade 7, 3., København K. Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Sigurdur, docent, fil, dr., Nàttûrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsøe-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Trabjerg, Ånders, brøndborer, Ulfborg St. Trepka-Bloch, H., læge, Strandgade 10, København K. Troedsson, Tryggoe, fil. dr., Skogshögskolan, Experlmentalfältet, Sverige. * Troelsen, J., museumsinspektør, dr. phil., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Troels-Smith, J., afdelingsgeolog, dr. phil., Grønnemose Allé 103, Søborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic, Nökkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullström, Helge, geolog, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Tuxen, H., direktør, civilingeniør, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Christen Leif, museumsinspektør, cand. màg., Nationalmuseet, København K. Vejle Gymnasiums Bibliotek, Vejle. Verland, Johannes, civilingeniør, Vasevej 68 A, 1., Birkerød. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmsvej 50, København Vanløse. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingør. Vognsen, T., cigarsorterer, Mimersgade 3, 1. th., København N. Vo^t, Thorolf, professor, dr. phil., Øvre Allé 10, Trondheim, Norge. Voigt, Jens, stud. mag., Toftegaàrdsallé 45, 3., Valby. Voss, Olfert, mag. art., Brøndkærvej 15, 2., Valby. Wagner-Petersen, A., arkitekt, Venøgade 13, 4., København 0. Walther, Mogens, stud mag., Slotsherrens Have 3, st. th., København Vanløse. Wange-Thomsen, Aage, tandlæge, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. Weidick, Anker, cand. mag., Carstensgade 54, København V. Weinold, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Sønderbro 27, 4., Ålborg. * Wennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, West, Birgit, frk., c/o Kofoed, Amicisvej 12, København V. Wiberg, Axel, cand. mag., Jølbyvej 46, København Vanløse. Wiberg, Frieda, cand. mag., frue, Jølbyvej 46, København Vanløse., Wiik, Birger, dr. phil., Fredsgatan 11 C, Helsinki, Finland. Wind, Jørgen, Lystrup St. Witt, Ulla, mag. scient., frue, Lykkesholms Allé 31, 1., København V. Wittmaack, Leif, stud. mag., Birkevang 8, Lyngby. Walthers, Per, cand. mag., Slotsgade 6, 4., Hillerød. Zimsen, Bente, cand. mag., frk., Nærum Vænge 1, Nærum. Ødum, Hilmar, direktør, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Ørsnes-Christensen, Ove, cand. mag., Gymnasiet, Høng.

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1941. Æresformand: *Victor Madsen, Dr. phil. (1893), 1941. Bestyrelse: (Valgt d. 27. Januar 1941). Hans Clausen, Formand. Keld Milthers, Næstformand. Richard Bøgvad,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard,

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Filialens åbningstider:

Filialens åbningstider: Adresse Information Vænget 13 4400 Kalundborg Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Søndergade 44 8000 Aarhus C Mandag, Tirsdag, Onsdag, Fredag: 10:00-16:00 Juleaften, :, Nytårsaften, :, Holmens

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December Æresmedlemmer: Brøgger, W. C, Professor, Dr. phil. Oslo. De Geer, G., Professor, fil. dr. Aagesen, Aage, Stud. mag. Adler, Ada, Dr. phil. 1923. Albrechtsen, H., Ingeniør,

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 2 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1 283/98 16916 Rune Knudsen Klasse: 1

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE

TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE Brande den 02. dec.2014 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 1. 2. runde RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 525 Vissenbjerg 1 20326022 116341 Tommy Hansen 6,07 115448 Mogens Christensen 7,95 220 524 Sydfyn

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

TENAX-DOUBLE - REGION VEST

TENAX-DOUBLE - REGION VEST Brande den 28 nov. 2016 TENAX-DOUBLE - REGION VEST 2. RUNDE tlf. nr. licens nr. licens nr. Pulje 1 515 Næsby 1 66139317 112441 Sv. Aage Bladt 6,81 110577 Per Drefeld 6,10 12,91 200 100 522 Søndersø 2 40303509

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966

FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966 FRA DANSK GEOLOGIS ARBEJDSMARK 1966 INSTITUTTER OG PERSONALIER Universitetets Mineralogisk-Geologiske og Museum Øster Voldgade 5-7, København K. Ledelse: Professor, dr. phil. Arne Noe-Nygaard. Professor,

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Forsamlingshus Hansen Hans Peder 1908 Formand 1908-01-29 Jepsen Jeppe H 1908 Kasserer Toftnæs Gregersen Karl 1908 Alslev Andersen Thue 1908 Alslev Hansen Lauridsen 1908 Toftnæs Hansen Hans Peder 1908 Formand 1909-02-19

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915

Orionsgade. 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 Orionsgade 2 1bæ Uglev Lis Tovdal Flyvholm 1987 Elværk Uglev og Omegns Elværk 1915 3 2n Uglev Louise Stærk Gadegaard (Bojesen) 1998 Marie Pedersen 1979 Marge Kirstine Kongensgaard 1976 Niels Thomsen Kongensgaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE

STARTLISTE PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE BOWLINGKLUBBEN LUCKY HERNING VETERAN GAMES UGE 30 22/7 28/7 2013 PENSIONISTER & EFTERLØNSMODTAGERE Dato : 22/7-2013 Starttidspunkt : 12:00 1 001 Erna Jensen Lucky Pens. Damer Individuelt 002 Margit Vestergaard

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si

15132 Søren Nikolaj Jensen Klasse: 3 261/ Svendåge Zaar Lassen Klasse: 4 249/ Jesper Christiansen Klasse: 4 213/13 Total 998/198 8 Si RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 4 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 282/96 16504 Erik Mark Klasse: 2 278/92 31855

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM

Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM Lodtrækning Lørdag den 5 juli ved DM kl.9:00 1 Christian M Kruse KFK s 2 Jacob Eriksen Strandager s 3 Rasmus Trærup Sevel s 4 Jerry Gordon KFK s 5 Lasse Sommer Gilleleje o 6 Henrik Løcke Hjallerup o 7

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastikforening Jensen Søren Peder 1932 Formand 1932-12-19 Vib. Sveigård M.R 1932 Kasserer Knudsen Karen 1932 Nielsen Emma (Møller) 1932 Torrup Jensen Søren Peder 1932 Formand 1933-09-11 Sveigård M.R. 1932 Kasserer Gade

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque

Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Firmaidræt Open 2014 Aalborg Deltagerinformation Petanque Spillested Karolinelund Karolinelundsvej 9000 Aalborg Stævneledelse Hjørring Firmaidræt Afbud Per Møller Jensen på telefon: 23 30 25 37 Turneringsreglement

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

St. Championats Pokal

St. Championats Pokal St. Championats Pokal 2015 Th. & Poul Pedersen "013 Svendborg" 2014 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2013 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2012 Th. & Poul Pedersen " 013 Svendborg" 2011 Svend Kærgård

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere