Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør. Æresmedlemmer Holledahl, Olaf, professor, dr. phil., Oslo. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Hannesson, Palmi, rektor, mag. se, Island. Medlemmer^) Albrechtsen, Harald, ingeniør, cand. polyt Hvidørevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Løvenørnsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Søvang Allé 21, Kastrup. Alstrup, Laura, lektor, cand. mag. frue, Kongsvangs Allé 8, 1., Aarhus. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Søborg. Andersen, Anton, portør, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bente Gerda, frue, Parkvej 37, Taastrup. Andersen, Bjørn, vejingeniør, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjørring. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Frederiksborggade 27, mezz., Kobenhavn K. Andersen, Børge Sven, civilingeniør, GI. Køgelandevej 257 B, København Valby. Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fruens Bøge. Andersen, Johannes, afdelingsingeniør, cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Parkvej 37, Taastrup. 1) En Stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jørgensensvej 29, Andersen, Lars Jørgen, cand. mag., Dalstrøget 147, 1., Søborg. Andersen, Poul, overlærer, Søgaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, S. Th., mag. scient., Møllevangen 2, Birkerød. Andersen, Svend, underdirektør, cand. mag., Birkehøj 18, Hellerup. Andersen, Th. P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, * Andreasen, A. C, direktør, Heslehøj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, 1948.»Nybo«, Allerup, Holbæk. Antonsen, K., cand. polit, et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asklund, Bror, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Asmund, Berit, lektor, cand. mag. frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbæk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers Allé 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados

2 Åberg, Curt, fu. mag., Geologiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Købenliavn 0. Aarhus Seminarium, Trøjborgvej 82, Aariius. Aastrup, Thøger, lektor, Sdr. Ringgade 6, Aariius. 3 æresmediemmer 256 indenbys mediemmer 102 udenbys medlemmer 51 udenrigs medlemmer 409 (+3) medlemmer

3 B Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. * Backlund, Helge, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Uppsala, Sverige. Balslev, Soend, landinspektør, Næstvedgade 6 B, 5., København 0. Balsløv, G., lærer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, Inger Enna, stud. mag., frue, Ryesgade 107, 2., København 0. Bang, Karl Ludvig, civilingeniør, Asger Rygsgade 6, 3., København V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Universitetet, Blindern, Oslo, Norge. Beck, E., frk., Jensløvs Tværvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Glentevej 8, Haslev. Berg, Otto, lærer, Foulum skole, pr. Ørum Sønderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Lyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, mag. scient., Aaboulevarden 25, 1. th., København V. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Søpassagen 18, mezz., København 0. Bille, Niels C, realskolelærer, Grønnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Birkehøj 18, Hellerup. Birket-Smith, J., civilingeniør, mag. scient., Department of Zoology, University College of Ibadan. Ibadan, Nigeria, West-Africa. Bisgaard, Agnete, lektor, cand. mag., frk., Jørgensgaard 8, Aabenraa. Bjerring, Hans Chr., stud. mag., Regensburgvej 5, Bjørn, Arne, civilingeniør, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjægergade 18, 3., Kbh. 0. Bondam, J., mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, København N. Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brandl, Inger, cand. mag., frk., Rømersgade 7, 3., København K. Broby, Aage, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., København S. Brolzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Brøker-Sørensen, Henrik, ingeniør, Skovhøj, Bretved, pr. Holbæk. Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Amtmandsvej 4, Holbæk. Buch, Arne, stud. mag., Skodsborgvej 220, Nærum. Buchwald, N. F., professor, 1919, Dalgas Boulevard 68, 4., Buchwald, Vagn, civilingeniør, Dalgas Boulevard 68, Becher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards Allé 55, Holte. Bøggild, Julie, frue. Ejbyvej 151, Vanløse. Bøggild, O. B., professor, Odensegade 15, København 0. Bøggild, Ole, stud. mag., Poppelhegnet 5, Lyngby. Callisen, Karen, dr. phil., Gothersgade 109, 2., København K. Carlsson, J. G., läroverksadjunkt, fil. mag., Strindbergsvag 9, Ystad, Sverige. *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Børge Brorson, kunstmaler, Nationalmuseet I, København K. Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., København 0. Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlæge Christensen,»Solbakken«, Graasten. Christensen, Kjærgaard, H. P., cand. pharm., Randkløve Allé 7, 2. th., Kastrup. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeolog, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overlærer, Bredgade 6, 1., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, København Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., Nørrebrogade 1, 1., København N. Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H, A. Clausensvej 22, Gentofte. Collini, Bengt, laborator, fil. lic, Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige. Cowie, John W., professor, dr., University of Bristol, Dep. of Geology, Bristol 8. England. Damsgaard-Sørensen, Per, stud, art., Blomstervænget 93, Lyngby. Danielsen, M., lektor, Troelstrupvej 19, Haslev. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Næstved. Degerhøl, Magnus, museumsbestyrer, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby.

4 Dehri-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Humraeltotteve] 117, Lyngby. Dinesen, Arne, stud. mag., Grøndalsvej, Birlierød. Dinesen, BirfAe, stud. polyt., frue, Grøndalsvej, Birkerød. Dyppet, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., København 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. Ellilsgaard-Rasmussen, K., amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Elmquist, H., cand. polyt., Guniøgsgade 15, København S. Eriksen, Knud, stud. mag., Pileallé 8, Taastrup. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Høvænget 6, Gentofte. Espersen, Jørgen Folkmann, universitetsadjunkt, mag. scient., Højbjergvænge 25, 2., Herlev. Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Broskov pr, Tappernøje. Flagler, C. W., chief geologist, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Floris, Søren, stud. mag., Rahbeks Allé 19, København V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktør, civilingeniør, Raadhuset, Aarhus. Frederiksen, Erik Højbjerg, stud. mere, GI. Vartovvej 25 A, Hellerup. Frederiksen, Rikard L., lektor, cand. mag., Jasminvej 3, København Valby. Fristrup, Børge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frølund, Erik, civilingeniør, Birkevej 4, Ølbylyng, pr. Køge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Set. Jørgensgade 8, Slagelse. Fæster, K., civilingeniør, 1929, Strandgade 25, København K. Galle, Anna, regnskabsfører, frk., Østbanegade 35, 1., København 0. Galle, Pauli lektor, cand. mag., Fremvej 28, Lyngby. Gandahl, Rune, assistent, fil. lic, Statens Väginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm Ö, Sverige. Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingørvej 34 A, Fredensborg. G Geografisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus. Glenstrup, Aage Helweg, seminarielærer, cand. mag., Rosenvangs Allé 191, Højbjerg. Glimberg, C.-F., amanuens, fil. lic, 'Lokföraregatan 3 B, Glob, P. W., professor, dr. phil., Havgaards Tværvej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graff-Petersen, Poul, mag. scient., Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graversen, Chr. B., lektor, cand. mag., Søborg Hovedgade 33, 2., Søborg. Gregersen, Albert, direktør, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., 1924, Hollandsvej 65, Kgs. Lyngby. Grüner, K., overretssagfører, Ejbyvej 151, Vanløse. Gyring, Germund, adjunkt, cand. mag., Mortenstrupvej 14, Hørsholm. Gøderl, Henrik, kommunelærer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gøthgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Haarsted, Vagn, cand. mag., Høvedsteensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen. Hagelsø, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. *Hagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjöholm pr. Ystad, Sverige. Hagnell, G. Samuelson, frue, Lokföraregatan 1 a, 3., Halkier, Christian, konservator, Frederik VI's Allé 3, 1., Hansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Brønshøj. Hansen, Ellen Mølholm, adjunkt, cand. mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. Hansen, Brik B., civilingeniør, Kastelsvej 25, 2. tv.. Kobenhavn 0. Hansen, Jørgen Benth, cand. mag., Sæbyholmsvej 27, Valby. Hansen, K. Skousbøll, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, København F. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, København K. Hansen, Mona, stud mag., 1950, Grøndalsvej 36, 1., Hansen, Ragna Ernst, stud. mag., Romsøgade 3, 3., København 0.

5 D * Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, V. Modeiveg, lektor, Ellehojvej 8, Lyngby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., København V. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Gjedved pr. Horsens. Hastrup, Henrik, cand. mag., Søborg Hovedgade 115. Søborg. Hede, J.E., fil. dr., Geol. Inst., Heinild, Birgitte, stud. mag., frk., Løvholmen 6, 1., Vanløse. Helgesen, Hans Erik, civilingeniør, stud. mag., Chr. Winthersvej 15, København V. Heller, Erik, cand. mag., Grønne-. vej 94, Virum. Hellner, W. F., adjunkt, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, Emilie, kommunelærerinde, frk., Mariendalsvej 34 B, 1., Henriksen, H. J. og G. Kahler, Ingeniørfirma, Korsør. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., København 0. *Henriksen, Svend Erik, stud. art., c/o professor E. K. Henriksen, College of Engineering, University of Missouri, Colombia, Missouri, U.S.A. Herlufsholms Skolebibliotek, Næstved. Hjelmqvist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. mag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, geolog, cand. mag., Dagmarsgade 19, Ribe. Holm, Henri/, seminarielærer, 1946.»Hvidebo«, Vordingborg. Holm, Jørgen Alfred, bankassistent, V. Østerbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, fil. cand., Geologiska Institutionen, Holmen, Kjeld, cand. mag., Hybenvej 30, Virum. Hägg, Richard, fil. lic, Riksmuseets paläozool. avd. Stockholm 50, Sverige. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Allé 209, Søborg. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Romporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerød. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Krogshøjvejen 18, Ragsværd. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Østerbrogade 91, 1., København 0. Jakobsen, Børge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2., Brønshøj. *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelærerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, København V, Jansen, CF. U., stationsforstander, Borgervænget 88, 3. th., København 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, 1., Brønshøj. Jelling Statsseminarium, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels Allé 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektør, GI. Holte pr. Holte. Jensen, C. A., museumsbetjent, Østervoldgade 7, København K. Jensen, Henry, statsgeodæt, mag. scient., Nørre Farimagsgade 1, 1., Kobenhavn K. Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Østervej 10, Ballerup. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangallé 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, adjunkt, cand. mag., Skovgyden 23, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielærer, cand, mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohøjskolen, Biilowsvej 13, Kbh.V. Jensen, Stig Bak, stud. mag., Nordisk Kollegium, vær. nr. 104, Strandboulevarden 30, København 0. Jensen, Svend Aage, stud. mag., Bopladsen 28, Herlev.. Jensen, T. F. Riisberg, læge, Hørby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Pilevænget 7, st. tv.. Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, 1., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Børge, professor, dr. phil., H. C. Andersens Boulevard 35, København V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., Åbrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valdemarskrogen 32, Søborg. Johansen, Folke, lærer, cand. mag., Kastelsvej 60, København 0. Johansson, Ella, amanuens, frk., Geologiska Institutionen, Johnsson, Gunnar, fil. lic, Byggmästaregatan 6 A, Jonassen, Hagbard, adjunkt, dr. phil., Kratholmsvej 6, Holte.

6 Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag., Thorvaldsensvej 6, 2., København V. Jørgensen, Einar, købmand, Herredsvej 1 B, Gentofte. Jørgensen, Ejner, kommunelærer, Gyldenløvesgade 21, 3., København V. Jørgensen, Flemming Bolt, lektor, cand. mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jørgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag., Christiansmindevej 6, Holbæk. Jorgensen, Jørgen Vagn, civilingeniør, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jørgensen, Svend, museumsinspektor, cand. mag., Fr. VI's Allé 1, Jørgensen, Vagn Nedergaard, adjunkt, cand. mag., Libravej 1, Aarhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Cæciliavej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grøndals Parkvej 16, Kelstrup, Niels, lektor, Kløvervang 13, Hørsholm. Kirkegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, 1. o.g., K-obenhavn V. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grøndalsvej 68, Kistrup, Orla, cand. odont., Spjald. Kjartansson, Gudmundur, mag. scient., Suôurgata 75, Hafnarfjöröur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Rungsted Statsskole, Rungsted Kyst. Knudsen, Børge, civilingeniør, Københavnsvej 114, Køge. Knudsen, Ib, ingeniør, Skolvägen IIA, Närkes Kvarntorp, Sverige. Knudsen, Svend, cand. mag., Bygholmvej 15, København Vanløse. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervænget 59, Lyngby. 'Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundqulstgade 36, Sønderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., Mølle Allé 4, 4., Valby. Kristensen, Svend Borre, skolebestyrer, Karise Realskole, Karise. Kristoffersen, Anna Maria, lektor, cand. mag., frk., Oppermannsvej 15, Odense. Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Krogh, Villy, stud. mag., Medelbyvej 39, Valby. E Kuhlman, Hans, G. S., stud. mag., Nørre Allé 75, København 0. Kutling, Oskar Hf., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Larsen, Bent Valeur, stud. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund. Larsen, Gunnar, stud. mag., Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, Hans, overchauffør, Skydebanegade 15, 2., København V, Larsen, Helle Fserregård, frue, Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, K. B., civilingeniør, Frederiksgaards Allé 4, Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsværd. Larsen, Mary, kommunelærerinde, frk., Hjarnøgade 5, Aarhus. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. G. Ørstedsvej 61, 2., København V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauridsen, Else, cand. mag., frue, Jelling. Lauridsen, Jannik, seminarielærer, cand. mag., Statsseminariet, Jelling. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, København 0. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, København 0. Lehnfelt, Vila, stud. mag., Ved Volden 10, København K. Lemche, Henning, museumsinspektør, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, stud. mag., Frederiksholms Kanal 26 A, Kbh. K. Lillieqvist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Lindow, Sven, Kontorvej 53, Søborg. Lundbak, Asger, cand. mag., Maglebo 2, 1. th., Kastrup. Lundblad, Britta, fil. lic, frk., Riksmuseets pal. bot. avd., Stockholm 50, Sverige. Lutken, Lis, kontorassistent, frue, Langkærgaardsvej 22, Birkerød. Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, København N.V. Maag, Maagens, ingeniør, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, C. M., værkraester, Sonnerupvej 61, Brønshøj.

7 F Magelund, Poul, lektor, cand. mag., Hjort Lorenzensvej 31, Haderslev. Magnusson, N. H., överdirektör, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Grønnemose Allé 101, Søborg. Mathiesen, F. J., professor, Kathrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, lektor, cand. mag., Jacob Bulls Allé 96 A, Søborg. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlottenlund. Micheelsen, Harry, stud. mag., Wesselsgade 14 C, 3., København N. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., statsgeolog, Vendsysselvej 14, Möhren, Erik, statsgeolog, fil. lic, Sveriges Geologiska Undersökning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrik Birchs Allé 44, København S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag., Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mortensen, Nanna, frk., Wagnersvej 47, 3., København S.V. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeniør, frk., Vester Paradisvej 113, Holte. Munck, Solveig, museumsinspektør, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. "Miinther, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., Vindruevej 10, Møller, Povl Heitmann, Nordborggade 10, København 0. Møller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Aarhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, København 0. Nielsen, Aage, kommunelærer, Frederiksgaardsallé 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., Højbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektør, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., Sølvgade 6 A, København K. Nielsen, Karin Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., København K. Nielsen, Mary Aage, exam, husholdningslærerinde, frue, Frederiksgaardsallé 22, 2., Nielsen, N. C, regnskabsfører, Kobbelvænget 41, st. tv., Brønshøj. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, København 0. Nielsen, Poul Morell, arkitekt, Vaag, Færøerne. Nielsen, Robert, bogholder, Peter Bangsvej 95, 2., Nilsson, Ragnar, postkontrollør, Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., Mineralogiska Geoligska Institutionen, Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, København K. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0.»Nordvestsfællands Naturhistoriske Forening«ved skovrider Vilh. Kjølby, Bjergsted pr. Svebølle. Norges tekniske Højskole, Trondheim, Norge. Norling-Christensen, H., museumsinspek- ' tør, mag. art., Limfjordsvej 53, Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., Egeskovvej 43, Fredericia. *Nørregaard, E. M., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., København 0. Nørvang, Axel, mag. scient., Gl. Kongevej 162 B, København V. Olausson, Eric, amanuens, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Oisen, G. V. stud. mag., Slotsvej 59, Charlottenlund. Olsen, Valdemar H. G., civilingeniør, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Panning, A., regnskabsfører, frue, Herlufsholmsvej 36, København Vanløse. Pauly, Hans Christian, amanuensis, mag. scient., Ved Klostret 10, 4., København 0. Pedersen, Christian, skipper, Poppelgangen 10, Hillerød. Pedersen, David, kommunelærer, 1928.»Lykkebo«, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, Kløverprisvej 39, Valby. Pedersen, K. Raunsgaard, stud. mag., Artillerivej 63, dør 25, Kbh. S.

8 Pedersen, Povl Hartvig, kontrollør, Ryparken 38, 2., København 0. Pedersen, Reiner Viig, N. P. Poulsensvej 6, Esbjerg. Petersen, A. P., grænsevagtmester, Frøslevmark pr. Padborg. Petersen, Herluf, adjunkt, cand. màg., Wergelands Allé 37, Søborg. Petersen, Ib Clemens, adjunkt, cand. mag., Leon. Christinasvej 27, Maribo. Petersen, Ivan, laboratorieass. stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., Dianavej 4, Hasseris, Ålborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., København 0. Petersson, Sven G., bergsingeniör, ^946. Kungsgatan 44, Stockholm C, Sverige. Petersson, V., lektor, cand. mag., Københavnsvej 11, Hillerød. Pettersson, Knud, lærer, Vinkelvej 32, Taastrup. Pors ild, M., mag. scient., Malmmosevej 84, Holte. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, stud. mag., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Povlsen, Ceci7ie,kommunelærerinde, F,. Pipersvej 20, 2., Lyngby. Pgre, Augustin, chefgeolog, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Rafn, Aage L., telegrafkontrollør, Fuglevadsvej 11, Lyngby. Ramberg, Hans, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago. III., U.S.A. Rankama, Kalervo, professor, fil. dr., Geologian Yliopisto, Snellmannsgatan 5, Helsinki, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., København N. *Rasmussen, Henning Wienberg, amanu- ensis, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Rasmussen, Joannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens gôta 59, Torshavn, Færøerne. Rasmussen, John H., seminarieelev, Falkonerallé 122, 4., *Rasmussen, Leif B.,mag. scient., Ryparken 52, st. th., København 0. Ravn, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Regnéll, Gerhard, docent, fil. dr., Palæontologiska Institutionen, Lund, Sverige. Reumert, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. G Rieck, L., stationsforstander, Glyngøre. Risenbg, Hans, fabrikant, Vesterport 467, København V. Roe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. * Rosendahl, Halvor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate 1, Oslo, Norge. Rosenkrantz, Alfred, professor, civilingeniør, Amagerbrogade 66, 3., København S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, København 0. Le Roy, I. M., Lt. Comdr., Pine Lane, S.E. Washington D. C, U. S. A. Rævskjær, H. V., adjunkt, cand. mag, Vestre Altanvej 36, Randers. Rømeling, H., bogholder, Vestergade 23, Køge. Sahlin, Anders, ingenjör, L. M. E., Stockholm 32, Sverige. Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Schiønning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. Ørstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbach, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, København N.V. Schmidt, Einar, revisor, Saxogade 46,3. tv., c/o Lorentzen, København V. Schmidt, Jørgen, lærer, Vesterbjerg pr. Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Set. Mogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Høyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde frk., Korsgade 33, 4., København N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr, phil., Drosselvej 18, Skjøt-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., Marselis Boulevard 78, Aarhus. Skou, Esther, lærerinde, frue, Christoffers Allé 72, Søborg. Skou, Kristian, præparator, Christoffers Allé 72, Søborg. Skovgaard, Knud, ingeniør, Merløsevej 18, Brønshøj. Smidt, Gunnar, ingeniør, Gammeltoftsgade 14, København K. Smidth, C. J., stud. mag., Voldmestergade 9, 1., København 0. Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund, Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, mag. scient., Kvædevej 71, Lyngby.

9 H Akademis Bibliotek, Sorø. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Floravej 22, Nykøbing M. Spärck, R., professor, dr. phil., Blegdamsvej 19, København 0. Steensberg, Axel, overinspektør, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Steneström, Seth, assistent, fil. lic, Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektør, Amaliegade 35, 4., København K. Storgaard, E., lektor, cand. mag., Svinget 18, København S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., København N. Strunk-Sørensen, Gunnar, grosserer, Ejgaardsvej 34, Charlottenlund. Svane, Axel, stud. mag., Skovgaardsvej 20 B, Charlottenlund. Sølver, Svend V., lektor, cand. polyt., Blombackavägen 16, Filipstad, Sverige. Søndergaard, Bent, cand. mag., Mogens Allé 80, Lyngby. Sørensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingør. Sørensen, Henning, amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Sørensen, R. P. overlærer, Frøslevvej 46, Padborg. Sørensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, København K. Teichert, Curt, professor, dr. phil., Fuels Branch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C, kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Rømersgade 7, 3., København K. Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Sigurdur, docent, fil, dr., Nàttûrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsøe-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Trabjerg, Ånders, brøndborer, Ulfborg St. Trepka-Bloch, H., læge, Strandgade 10, København K. Troedsson, Tryggoe, fil. dr., Skogshögskolan, Experlmentalfältet, Sverige. * Troelsen, J., museumsinspektør, dr. phil., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Troels-Smith, J., afdelingsgeolog, dr. phil., Grønnemose Allé 103, Søborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic, Nökkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullström, Helge, geolog, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Tuxen, H., direktør, civilingeniør, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Christen Leif, museumsinspektør, cand. màg., Nationalmuseet, København K. Vejle Gymnasiums Bibliotek, Vejle. Verland, Johannes, civilingeniør, Vasevej 68 A, 1., Birkerød. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmsvej 50, København Vanløse. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingør. Vognsen, T., cigarsorterer, Mimersgade 3, 1. th., København N. Vo^t, Thorolf, professor, dr. phil., Øvre Allé 10, Trondheim, Norge. Voigt, Jens, stud. mag., Toftegaàrdsallé 45, 3., Valby. Voss, Olfert, mag. art., Brøndkærvej 15, 2., Valby. Wagner-Petersen, A., arkitekt, Venøgade 13, 4., København 0. Walther, Mogens, stud mag., Slotsherrens Have 3, st. th., København Vanløse. Wange-Thomsen, Aage, tandlæge, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. Weidick, Anker, cand. mag., Carstensgade 54, København V. Weinold, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Sønderbro 27, 4., Ålborg. * Wennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, West, Birgit, frk., c/o Kofoed, Amicisvej 12, København V. Wiberg, Axel, cand. mag., Jølbyvej 46, København Vanløse. Wiberg, Frieda, cand. mag., frue, Jølbyvej 46, København Vanløse., Wiik, Birger, dr. phil., Fredsgatan 11 C, Helsinki, Finland. Wind, Jørgen, Lystrup St. Witt, Ulla, mag. scient., frue, Lykkesholms Allé 31, 1., København V. Wittmaack, Leif, stud. mag., Birkevang 8, Lyngby. Walthers, Per, cand. mag., Slotsgade 6, 4., Hillerød. Zimsen, Bente, cand. mag., frk., Nærum Vænge 1, Nærum. Ødum, Hilmar, direktør, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Ørsnes-Christensen, Ove, cand. mag., Gymnasiet, Høng.

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. Januar 1962 Bestyrelse (valgt 30. januar 1961) Hans Pauly, formand. Leif Banke Rasmussen, næstformand og redaktør. Bruno Thomsen, sekretær. S. E. Bendix Almgreen. Bent Søndergaard,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Dansk geologisk Forening.

Dansk geologisk Forening. Dansk geologisk Forening. December 1931. Bestyrelse: J. P. J. Ravn, Formand. V. Nordmann, Næstformand og Redaktør. Sigurd Hansen, Kasserer. A. Rosenkrantz, Sekretær. Keld Milthers. Æresmedlemmer: Brøgger,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December -1 958 Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Tele-Veteranernes billedbog

Tele-Veteranernes billedbog Jørgen Busch Stejlepladsen 41 59 44 56 90 4300 Holbæk j.busch@privat.dk THU 49-51, NNSQ 58-59, KTO 59-62, NSSQ 62-65 Lizzi Busch Stejlepladsen 41 4300 Holbæk KTO, NSSQ, 59 44 56 90 Ulla Christensen Brøndby

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet

Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Kollegieaftaler om tilslutning til forskningsnettet Foreningen Kollegienet Odense Niels Bohrs Allé 21, 5230 Odense M Mike Rostermund Teknisk kontakt Martin Dissing, Formand Anders Jørgensen, Næstformand

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg

Studiestræde 50 1554 København V. Studiestræde 50 1554 København V. Finsensvej 33 2000 Frederiksberg Deltagerliste til: Kursusnummer 2013-0199 7. kredskonference 2013 den 08-11-13 til den 09-11-13 Hotel Legoland Ann-Sofie Nielsen Martin Krabbe Helle Braa Kirsten Storgaard Erik Byriel Inga Pedersen Carsten

Læs mere

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden

Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Musikkorps Sæby s bestyrelser gennem tiden Årstal Bestyrelse Dirigent 1971 Verner Kristensen Formand Harry Sørensen Erling Pilgård Erling Krog Jens Pedersen 1972 Verner Kristensen - Formand Harry Sørensen

Læs mere

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010

Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse. Regnskab for 2010 Grundejerforeningen Spodsbjerg-Longelse Regnskab for 2010 Indholdsfortegnelse: Foreningsoplysninger Side 3 Regnskabets godkendelse Side 4 Resultat Side 5 Balance Side 6 Ejerfortegnelse Side 7 Side 2 Foreningsoplysninger:

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Indholdet af denne tabel vil blive opdateret jævnligt på styrelsens hjemmeside. Journal nr. 4/0120-0401-0009/FI/LD/JG/KH

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter

Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter ikke med udlejer v il v ære af talt f orbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Matas-butikker hvor der ikke med udlejer vil være aftalt forbud mod udlejning af lokaler til konkurrenter Journal nr.

Læs mere

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen.

Autoriserede Batavus forhandlere som støtter Hjerteforeningen. A B Bike & Co. Stationstorvet 8 Frederikssundvej 181 A 2620 Albertslund 2700 Brønshøj jb@astrupcykler.dk info2700@fribikeshop.dk 43 64 56 08 38 28 06 34 D Vagtelvænget 1 Dragør Cykel & Motorservice 5610

Læs mere

Information. Manuskripter

Information. Manuskripter Information Ved Selskabets ordinære ordinrere generalforsamling d. 25. marts 1992 genvalgtes Niels Martin Jensen og Claus Røllum-Larsen R011um-Larsen til bestyrelsen. Peter Woetmann Christoffersen 0nskede

Læs mere

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Adresse: Udlejer: m2-pris: m2 Godkendt: Absalonsgade 1 B, 3., 4200 Slagelse HansenLejligheder 613,53 123

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Annonceopslag - Almen medicin

Annonceopslag - Almen medicin Annonceopslag - Almen medicin 26 hoveduddannelsesforløb i Almen medicin opslås ledige til besættelse 1. halvår 2016 Hovedstaden i Videreuddannelsesregion Øst Almen medicin, som er det største lægelige

Læs mere

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub

Klub: Klub: Nordbornholms Golf Klub. Klub: Nordbornholms Golf Klub. Specialopgaver: Medlem af BRT Golf Klub 2011. Klub: Smørum Golf Klub 58 Bettina Blæsbjerg Mobil: Medlem af BRT Golf Klub siden 2011. Klub: Hjemmemail: bettina.blaesbjerg@gmail.com Email: bettina.blaesbjerg@post.dk 5 Bjarne Roerslev Vanløse Allé 8, st.tv., 2720 Vanløse Medlem

Læs mere

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013)

Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) Udbydere af danskuddannelse (8. januar 2013) AOF Center Fyn Sprogskole Leder: Marianne Krammer Vestergade 23 5700 Svendborg Tlf.: 62 21 73 73 E-post: info@aofcenterfyn.dk AOF Dronninglund Daghøjskole Leder:

Læs mere

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B

Åbningstider. Station SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B Station Åbningstider SHELL ALBERTSLUND ROSKILDEVEJ 18B SHELL ALLINGE MANDAG-FREDAG 06:00-22:00 LØRDAG 06:00-22:00 SØNDAG 06:00-22:00 SHELL ANS MANDAG-FREDAG 06:30-22:00 LØRDAG 08:00-22:00 SØNDAG 08:00-22:00

Læs mere

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE Så fin er hun når Påsken er overstået Foto: Jan T. EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 97 SEPTEMBER 2006 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres

Læs mere

Medlemsliste per april 2012

Medlemsliste per april 2012 Medlemsliste per april 2012 Firma Adresse Postnr/by Telefon Telefax Web-site/e-mail A/S CHR. BOLDSEN Toldbodgade 88 8930 Randers NØ 8642 2222 8642 2204 www.boldsen.dk info@boldsen.dk A/S CHR. BOLDSEN Teknologivej

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere