Dansk Geologisk Forening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Geologisk Forening"

Transkript

1 Dansk Geologisk Forening December 1955 Bestyrelse (valgt 31. januar 1955) J. Troelsen, formand. Eigil Nielsen, næstformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. K. Ellilsgaard-Rasmassen, redaktør. Æresmedlemmer Holledahl, Olaf, professor, dr. phil., Oslo. Eskola, P., professor, fil. dr., Finland. Hannesson, Palmi, rektor, mag. se, Island. Medlemmer^) Albrechtsen, Harald, ingeniør, cand. polyt Hvidørevej 4, Klampenborg. Allingham, Toke, overbibliotekar, Løvenørnsgade 95, Horsens. Almgreen, Svend Erik, stud. mag., Søvang Allé 21, Kastrup. Alstrup, Laura, lektor, cand. mag. frue, Kongsvangs Allé 8, 1., Aarhus. Andersen, Alfred, assistent, mag. scient., Engkrogen 38, Søborg. Andersen, Anton, portør, Jyllandsgade 4, Fredericia. Andersen, Bente Gerda, frue, Parkvej 37, Taastrup. Andersen, Bjørn, vejingeniør, cand. polyt., Plantagebyen 15, Hjørring. Andersen, Carl Emil, cand. mag., Frederiksborggade 27, mezz., Kobenhavn K. Andersen, Børge Sven, civilingeniør, GI. Køgelandevej 257 B, København Valby. Andersen, David, skoleinspektør, Rosenvænget 9, Fruens Bøge. Andersen, Johannes, afdelingsingeniør, cand. polyt., Exnersvej 34, Klampenborg. Andersen, Kaj, stud. mag., Parkvej 37, Taastrup. 1) En Stjerne (*) betegner livsvarige medlemmer. Andersen, Knud, rektor, cand. mag. et theol., A. D. Jørgensensvej 29, Andersen, Lars Jørgen, cand. mag., Dalstrøget 147, 1., Søborg. Andersen, Poul, overlærer, Søgaardsvej 30, st. tv., Gentofte. Andersen, S. Th., mag. scient., Møllevangen 2, Birkerød. Andersen, Svend, underdirektør, cand. mag., Birkehøj 18, Hellerup. Andersen, Th. P. E., cand. mag., Gyvelvej 8, * Andreasen, A. C, direktør, Heslehøj Hovedbygning, Bavnegaardsvej 76, Hellerup. Andreasen, J. S., adjunkt, 1948.»Nybo«, Allerup, Holbæk. Antonsen, K., cand. polit, et mag. scient., Lyngbyvej 209, Hellerup. Asklund, Bror, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Asmund, Berit, lektor, cand. mag. frk., Stationsvej 10, Snekkersten. Assingbæk, Magnus, lektor, cand. mag., Carl Baggers Allé 21, Charlottenlund. Baadsgaard, Peter H., Barbados

2 Åberg, Curt, fu. mag., Geologiska Institutionen, Aagesen, Ulla, frue, Emdrupvej 14, Købenliavn 0. Aarhus Seminarium, Trøjborgvej 82, Aariius. Aastrup, Thøger, lektor, Sdr. Ringgade 6, Aariius. 3 æresmediemmer 256 indenbys mediemmer 102 udenbys medlemmer 51 udenrigs medlemmer 409 (+3) medlemmer

3 B Gulf Oil Co. Ltd., Princetown, Barbados. * Backlund, Helge, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Uppsala, Sverige. Balslev, Soend, landinspektør, Næstvedgade 6 B, 5., København 0. Balsløv, G., lærer, Sadolinsgade 66, Odense. Bang, Inger Enna, stud. mag., frue, Ryesgade 107, 2., København 0. Bang, Karl Ludvig, civilingeniør, Asger Rygsgade 6, 3., København V. Barth, Tom, professor, dr. phil., Universitetet, Blindern, Oslo, Norge. Beck, E., frk., Jensløvs Tværvej 20, 2., Charlottenlund. Becker, Carl Johan, professor, dr. phil., Egernvej 23, Bendix-Hansen, Karen, adjunkt, cand. mag., frue, Glentevej 8, Haslev. Berg, Otto, lærer, Foulum skole, pr. Ørum Sønderlyng. Berthelsen, Ole, afdelingsgeolog, cand. mag., Lyngparken 34, Lyngby. Berthelsen, Svend Asger, mag. scient., Aaboulevarden 25, 1. th., København V. Bildsfell, Inga, cand. mag., frue, Søpassagen 18, mezz., København 0. Bille, Niels C, realskolelærer, Grønnevej, Tinglev. Birkelund, Tove, cand. mag., frue, Birkehøj 18, Hellerup. Birket-Smith, J., civilingeniør, mag. scient., Department of Zoology, University College of Ibadan. Ibadan, Nigeria, West-Africa. Bisgaard, Agnete, lektor, cand. mag., frk., Jørgensgaard 8, Aabenraa. Bjerring, Hans Chr., stud. mag., Regensburgvej 5, Bjørn, Arne, civilingeniør, Almevej 18, Hellerup. Bohn, Else, adjunkt, cand. mag., frk., Livjægergade 18, 3., Kbh. 0. Bondam, J., mag. scient., Solkrogen 16, Rungsted Kyst. Bondesen, Erling, stud. mag., Studentergaarden, Tagensvej 15, København N. Borella, Poul, bibliotekar, cand. mag., Guldbergsgade 129 st., Kbh. N. *Brandl, Inger, cand. mag., frk., Rømersgade 7, 3., København K. Broby, Aage, cand. mag., Uplandsgade 36 A, 2., København S. Brolzen, Fritz, statsgeolog, fil. dr., Sveriges geologiska Undersökning, Brøker-Sørensen, Henrik, ingeniør, Skovhøj, Bretved, pr. Holbæk. Brøker-Sørensen, P., entreprenør, Amtmandsvej 4, Holbæk. Buch, Arne, stud. mag., Skodsborgvej 220, Nærum. Buchwald, N. F., professor, 1919, Dalgas Boulevard 68, 4., Buchwald, Vagn, civilingeniør, Dalgas Boulevard 68, Becher, Steen Bugge, lektor, dr. phil., Dronninggaards Allé 55, Holte. Bøggild, Julie, frue. Ejbyvej 151, Vanløse. Bøggild, O. B., professor, Odensegade 15, København 0. Bøggild, Ole, stud. mag., Poppelhegnet 5, Lyngby. Callisen, Karen, dr. phil., Gothersgade 109, 2., København K. Carlsson, J. G., läroverksadjunkt, fil. mag., Strindbergsvag 9, Ystad, Sverige. *Chen Kwan Yuan, fil. cand., Geological Institute, National Peking University, Peking, Kina. Christensen, Børge Brorson, kunstmaler, Nationalmuseet I, København K. Christensen, Erik, laborant, Australiensvej 30, 4., København 0. Christensen, Georg, skoleelev, c/o dyrlæge Christensen,»Solbakken«, Graasten. Christensen, Kjærgaard, H. P., cand. pharm., Randkløve Allé 7, 2. th., Kastrup. Christensen, Hans Werner, afdelingsgeolog, landbrugskandidat, Fredensvej 41, Charlottenlund. *Christensen, Johannes Schultz, overlærer, Bredgade 6, 1., Lemvig. Christensen, Ole Bruun, Strandhavevej 88, København Valby. Clausen, Eva, cand. mag., frk., Nørrebrogade 1, 1., København N. Clausen, Hans, universitetslektor, mag. scient., H, A. Clausensvej 22, Gentofte. Collini, Bengt, laborator, fil. lic, Lantbrukshögskolan, Uppsala, Sverige. Cowie, John W., professor, dr., University of Bristol, Dep. of Geology, Bristol 8. England. Damsgaard-Sørensen, Per, stud, art., Blomstervænget 93, Lyngby. Danielsen, M., lektor, Troelstrupvej 19, Haslev. Degenkolw, Jan, adjunkt, cand. mag., Herlufsholm, Næstved. Degerhøl, Magnus, museumsbestyrer, dr. phil., Fuglevadsvej 4, Lyngby.

4 Dehri-Jensen, Jens, adjunkt, cand. mag., Humraeltotteve] 117, Lyngby. Dinesen, Arne, stud. mag., Grøndalsvej, Birlierød. Dinesen, BirfAe, stud. polyt., frue, Grøndalsvej, Birkerød. Dyppet, Svend, kontorassistent, Rosendalsgade 10, 4., København 0. Eddau-Koch, Christine, frue, Hovedgaden 113, Herlev. Eddau-Koch, Johan, tandtekniker, Hovedgaden 113, Herlev. Edelberg, Lennart, adjunkt, cand. mag., 1936, Holmevej 18, Ribe. Ellilsgaard-Rasmussen, K., amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Elmquist, H., cand. polyt., Guniøgsgade 15, København S. Eriksen, Knud, stud. mag., Pileallé 8, Taastrup. Eriksen, Knud R., universitetslektor, cand. med., Høvænget 6, Gentofte. Espersen, Jørgen Folkmann, universitetsadjunkt, mag. scient., Højbjergvænge 25, 2., Herlev. Ferdinand, Johs., lektor, cand. mag., Broskov pr, Tappernøje. Flagler, C. W., chief geologist, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Floris, Søren, stud. mag., Rahbeks Allé 19, København V. Foged, Niels, lektor, cand. mag., Aarestrupsvej 20, Odense. Frebold, Hans, professor, dr., Geological Survey of Canada, Ottawa. Frederiksen, Erik, direktør, civilingeniør, Raadhuset, Aarhus. Frederiksen, Erik Højbjerg, stud. mere, GI. Vartovvej 25 A, Hellerup. Frederiksen, Rikard L., lektor, cand. mag., Jasminvej 3, København Valby. Fristrup, Børge, amanuensis, cand. mag., Hultmannsvej 7, Hellerup. Frølund, Erik, civilingeniør, Birkevej 4, Ølbylyng, pr. Køge. Funch, Mogens, lektor, cand. mag., Set. Jørgensgade 8, Slagelse. Fæster, K., civilingeniør, 1929, Strandgade 25, København K. Galle, Anna, regnskabsfører, frk., Østbanegade 35, 1., København 0. Galle, Pauli lektor, cand. mag., Fremvej 28, Lyngby. Gandahl, Rune, assistent, fil. lic, Statens Väginstitutt, Drottning Kristinasvag 25, Stockholm Ö, Sverige. Garboe, Axel, pastor, dr. phil., Helsingørvej 34 A, Fredensborg. G Geografisk Institut, Aarhus Universitet, Aarhus. Glenstrup, Aage Helweg, seminarielærer, cand. mag., Rosenvangs Allé 191, Højbjerg. Glimberg, C.-F., amanuens, fil. lic, 'Lokföraregatan 3 B, Glob, P. W., professor, dr. phil., Havgaards Tværvej 11, Risskov. Graff-Petersen, Inger Margrethe, frue, Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graff-Petersen, Poul, mag. scient., Søborg Hovedgade 155, 3., Søborg. Graversen, Chr. B., lektor, cand. mag., Søborg Hovedgade 33, 2., Søborg. Gregersen, Albert, direktør, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Gry, Helge, statsgeolog, dr. phil., 1924, Hollandsvej 65, Kgs. Lyngby. Grüner, K., overretssagfører, Ejbyvej 151, Vanløse. Gyring, Germund, adjunkt, cand. mag., Mortenstrupvej 14, Hørsholm. Gøderl, Henrik, kommunelærer, Trunnevangen 9, Charlottenlund. Gøthgen, Waldemar, bankfuldmægtig, Ehlersvej 15, Hellerup. Haarsted, Vagn, cand. mag., Høvedsteensvej 34, st., Valby. Hadding, A., professor, fil. dr., Mineralogisk-geologiska institutionen. Hagelsø, Ejlert, skolebestyrer, Vojens. *Hagemann, G. A., godsejer, cand. polyt., hofjægermester, Bergsjöholm pr. Ystad, Sverige. Hagnell, G. Samuelson, frue, Lokföraregatan 1 a, 3., Halkier, Christian, konservator, Frederik VI's Allé 3, 1., Hansen, Alfred, cand. mag., Elmelundevej 28, 2., Brønshøj. Hansen, Ellen Mølholm, adjunkt, cand. mag., frue, Dyssebakken 19, Hellerup. Hansen, Brik B., civilingeniør, Kastelsvej 25, 2. tv.. Kobenhavn 0. Hansen, Jørgen Benth, cand. mag., Sæbyholmsvej 27, Valby. Hansen, K. Skousbøll, landbrugskandidat, Himmerlandsvej 25, København F. Hansen, Kaj, dr. phil., Gammeltoftsgade 16, København K. Hansen, Mona, stud mag., 1950, Grøndalsvej 36, 1., Hansen, Ragna Ernst, stud. mag., Romsøgade 3, 3., København 0.

5 D * Hansen, Sigurd, statsgeolog, dr. phil., Vestervang 18, Valby. Hansen, V. Modeiveg, lektor, Ellehojvej 8, Lyngby. Hansen, Viggo, amanuensis, cand. mag., Hostrups Have 58, 4., København V. Hastrup, Fritz, seminarielærer, cand. mag., Gjedved pr. Horsens. Hastrup, Henrik, cand. mag., Søborg Hovedgade 115. Søborg. Hede, J.E., fil. dr., Geol. Inst., Heinild, Birgitte, stud. mag., frk., Løvholmen 6, 1., Vanløse. Helgesen, Hans Erik, civilingeniør, stud. mag., Chr. Winthersvej 15, København V. Heller, Erik, cand. mag., Grønne-. vej 94, Virum. Hellner, W. F., adjunkt, cand. mag., Skovskellet 43, Holte. Henriksen, Emilie, kommunelærerinde, frk., Mariendalsvej 34 B, 1., Henriksen, H. J. og G. Kahler, Ingeniørfirma, Korsør. Henriksen, Niels, stud. mag., I. E. Ohlsensgade 9, 3., København 0. *Henriksen, Svend Erik, stud. art., c/o professor E. K. Henriksen, College of Engineering, University of Missouri, Colombia, Missouri, U.S.A. Herlufsholms Skolebibliotek, Næstved. Hjelmqvist, Sven, professor, fil. dr., Geologiska Institutionen, Hjorth, Johannes, lektor, cand. mag., Kongebrogade 59, Kolding. Hoff, Mogens, geolog, cand. mag., Dagmarsgade 19, Ribe. Holm, Henri/, seminarielærer, 1946.»Hvidebo«, Vordingborg. Holm, Jørgen Alfred, bankassistent, V. Østerbjerg 13, Glostrup. Holmberg, Sigurd, fil. cand., Geologiska Institutionen, Holmen, Kjeld, cand. mag., Hybenvej 30, Virum. Hägg, Richard, fil. lic, Riksmuseets paläozool. avd. Stockholm 50, Sverige. Højgaard, Knud, stud. mag., Kildebakkegaards Allé 209, Søborg. Ingwersen, Peter, cand. mag., Valbygaardsvej 84, st., Valby. Iversen, Johannes, statsgeolog, dr. phil., Romporten 56, Gentofte. Jacobsen, Betty, lektor, cand. mag., frk., Hostrupsvej 27, 3., Hillerød. Jacobsen, Fritz Lyngsie, stud. mag., Krogshøjvejen 18, Ragsværd. Jacobsen, Niels Kingo, cand. mag., Østerbrogade 91, 1., København 0. Jakobsen, Børge, amanuensis, cand. mag., Kobbelvænget 66, 2., Brønshøj. *Jakobsen, Sonja Alfred, kommunelærerinde, stud. mag., Ejderstedgade 14, København V, Jansen, CF. U., stationsforstander, Borgervænget 88, 3. th., København 0. Jansson, Gunnar, stud. mag., Astrupvej 79, 1., Brønshøj. Jelling Statsseminarium, Jelling. Jensen, Aage, stud. mag., Jacob Appels Allé 87, Kastrup. Jensen, Aksel, stadsskoleinspektør, GI. Holte pr. Holte. Jensen, C. A., museumsbetjent, Østervoldgade 7, København K. Jensen, Henry, statsgeodæt, mag. scient., Nørre Farimagsgade 1, 1., Kobenhavn K. Jensen, Kirsten Anna-Sofie, cand. mag., frue, Østervej 10, Ballerup. Jensen, Knud Frydendahl, stud. mag., Gyldenvangallé 36, Kastrup. Jensen, Peter Frimann, adjunkt, cand. mag., Skovgyden 23, Nyborg. Jensen, Ruth, seminarielærer, cand, mag., frue, Primulavej 6, st., Kbh. F. Jensen, S. Tovborg, professor, Landbohøjskolen, Biilowsvej 13, Kbh.V. Jensen, Stig Bak, stud. mag., Nordisk Kollegium, vær. nr. 104, Strandboulevarden 30, København 0. Jensen, Svend Aage, stud. mag., Bopladsen 28, Herlev.. Jensen, T. F. Riisberg, læge, Hørby. Jensen, Ulla Aabye, cand. mag., frue, Pilevænget 7, st. tv.. Vejle. Jensen, Vagn, cand. mag., Gaaseholmvej 15, 1., Herlev. Jensen, Viggo Tommerup, overlærer, Kongevejen 142, Lyngby. Jessen, Børge, professor, dr. phil., H. C. Andersens Boulevard 35, København V. Jessen, Knud, professor, dr. phil., Åbrinken 56, Virum. Jessen, Niels, cand. mag., Valdemarskrogen 32, Søborg. Johansen, Folke, lærer, cand. mag., Kastelsvej 60, København 0. Johansson, Ella, amanuens, frk., Geologiska Institutionen, Johnsson, Gunnar, fil. lic, Byggmästaregatan 6 A, Jonassen, Hagbard, adjunkt, dr. phil., Kratholmsvej 6, Holte.

6 Josefsen, Frederik Ludvig Sem, stud. mag., Thorvaldsensvej 6, 2., København V. Jørgensen, Einar, købmand, Herredsvej 1 B, Gentofte. Jørgensen, Ejner, kommunelærer, Gyldenløvesgade 21, 3., København V. Jørgensen, Flemming Bolt, lektor, cand. mag., Annettevej 3, st., Charlottenlund. Jørgensen, Henning Pelle, lektor, cand. mag., Christiansmindevej 6, Holbæk. Jorgensen, Jørgen Vagn, civilingeniør, Strandvej 231 A, Charlottenlund. Jørgensen, Svend, museumsinspektor, cand. mag., Fr. VI's Allé 1, Jørgensen, Vagn Nedergaard, adjunkt, cand. mag., Libravej 1, Aarhus. Kampp, Aa. H., lektor, cand. mag., Cæciliavej 50, Valby. Kann, E., skovrider, Grøndals Parkvej 16, Kelstrup, Niels, lektor, Kløvervang 13, Hørsholm. Kirkegaard, E. T., elektriker, Vodroffsvej 17, 1. o.g., K-obenhavn V. Kiilerich, A., lektor, mag. scient., Grøndalsvej 68, Kistrup, Orla, cand. odont., Spjald. Kjartansson, Gudmundur, mag. scient., Suôurgata 75, Hafnarfjöröur, Island. Kjeltoft, Poul-Aage, adjunkt, cand. mag., Rungsted Statsskole, Rungsted Kyst. Knudsen, Børge, civilingeniør, Københavnsvej 114, Køge. Knudsen, Ib, ingeniør, Skolvägen IIA, Närkes Kvarntorp, Sverige. Knudsen, Svend, cand. mag., Bygholmvej 15, København Vanløse. Koch, Eske, amanuensis, mag. scient., Ligustervænget 59, Lyngby. 'Kofoed, Emil, bankbestyrer, Hovedgaden 38, Lyngby. Krag, Ernst, lektor, cand. mag., Sundqulstgade 36, Sønderborg. Kraul-Jensen, B., stud. mag., Mølle Allé 4, 4., Valby. Kristensen, Svend Borre, skolebestyrer, Karise Realskole, Karise. Kristoffersen, Anna Maria, lektor, cand. mag., frk., Oppermannsvej 15, Odense. Krog, Harald, cand. mag., Triumfvej 62 A, Lyngby. Krogh, Villy, stud. mag., Medelbyvej 39, Valby. E Kuhlman, Hans, G. S., stud. mag., Nørre Allé 75, København 0. Kutling, Oskar Hf., statsgeolog, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Larsen, Bent Valeur, stud. mag., Ellevadsvej 23, Charlottenlund. Larsen, Gunnar, stud. mag., Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, Hans, overchauffør, Skydebanegade 15, 2., København V, Larsen, Helle Fserregård, frue, Zionsvej 6 B b 16, København 0. Larsen, K. B., civilingeniør, Frederiksgaards Allé 4, Larsen, Knud H., overlærer, Gammelmosevej 303, Bagsværd. Larsen, Mary, kommunelærerinde, frk., Hjarnøgade 5, Aarhus. Larsen, Sigrid, cand. mag., frk., H. G. Ørstedsvej 61, 2., København V. Larsson, Nanna, cand. mag., frue, Holger Danskesvej 88, 4., Kbh. F. Lauridsen, Else, cand. mag., frue, Jelling. Lauridsen, Jannik, seminarielærer, cand. mag., Statsseminariet, Jelling. Lauritzen, Frede, lektor, cand. mag., Strandboulevarden 5, København 0. Laursen, Dan, lektor, dr. phil., Juliusvej 6, Gentofte. Laursen, Vanda, lektor, cand. mag., frue, Niels Bohrs Vej 13, Herning. Lehmann, Inge, statsgeodæt, cand. mag. et mag. scient., Kastelsvej 26, København 0. Lehnfelt, Vila, stud. mag., Ved Volden 10, København K. Lemche, Henning, museumsinspektør, dr. phil., Olesvej 2, Virum. Licht, Kjeld de Fine, stud. mag., Frederiksholms Kanal 26 A, Kbh. K. Lillieqvist, Inger, lektor, cand. mag., Allégade 15 A, Lindow, Sven, Kontorvej 53, Søborg. Lundbak, Asger, cand. mag., Maglebo 2, 1. th., Kastrup. Lundblad, Britta, fil. lic, frk., Riksmuseets pal. bot. avd., Stockholm 50, Sverige. Lutken, Lis, kontorassistent, frue, Langkærgaardsvej 22, Birkerød. Danmarks Lærerhøjskoles Bibliotek, Emdrupborg, Emdrupvej 101, København N.V. Maag, Maagens, ingeniør, Strandboulevarden 135, mezz., Kobenhavn 0. Madsen, C. M., værkraester, Sonnerupvej 61, Brønshøj.

7 F Magelund, Poul, lektor, cand. mag., Hjort Lorenzensvej 31, Haderslev. Magnusson, N. H., överdirektör, fil. dr., Sveriges Geologiska Undersökning, Mathiassen, Therkel, overinspektor, dr. phil., Grønnemose Allé 101, Søborg. Mathiesen, F. J., professor, Kathrinevej 7, Hellerup. Matzen, Immanuel, lektor, cand. mag., Jacob Bulls Allé 96 A, Søborg. Mertz, Ellen Louise, geotekniker, frue, Ordrup Jagtvej 44 A, 3., Charlottenlund. Micheelsen, Harry, stud. mag., Wesselsgade 14 C, 3., København N. Mikkelsen, Valdemar, professor, dr. phil., Willemoesgade 23, 4., Kbh. 0. Milthers, Keld, statsgeolog, dr. phil., Rymarksvej 4, Hellerup. Milthers, V., statsgeolog, Vendsysselvej 14, Möhren, Erik, statsgeolog, fil. lic, Sveriges Geologiska Undersökning, Mollerup, Gudmund, lektor, cand. mag., Ulrik Birchs Allé 44, København S. Mortensen, Ditlev, lektor, cand. mag., Munkegaarden 1, 3., Svendborg. Mortensen, Nanna, frk., Wagnersvej 47, 3., København S.V. Mouritzen, Marie Louise, laboratorieleder, civilingeniør, frk., Vester Paradisvej 113, Holte. Munck, Solveig, museumsinspektør, mag. scient, Smakkegaardsvej 25, Gentofte. "Miinther, Viggo A. P., afdelingsgeolog, mag. scient., Vindruevej 10, Møller, Povl Heitmann, Nordborggade 10, København 0. Møller, V. R., lektor, Skolebakken 11, Aarhus. Niels Steensen's Gymnasium, Skt. Kjeldsgade 3, København 0. Nielsen, Aage, kommunelærer, Frederiksgaardsallé 22, 2., Kbh. F. Nielsen, Arne Vagn, cand. mag., Højbjergvej 37, st., Herlev. Nielsen, Eigil, museumsinspektør, dr. phil., Ridebanevang 8, Gentofte. Nielsen, Johanne, skoleinspektrice, frk., Sølvgade 6 A, København K. Nielsen, Karin Dystrup, frk., Kjeld Langesgade 8, 3., København K. Nielsen, Mary Aage, exam, husholdningslærerinde, frue, Frederiksgaardsallé 22, 2., Nielsen, N. C, regnskabsfører, Kobbelvænget 41, st. tv., Brønshøj. Nielsen, Niels, professor, dr. phil., Nordisk Kollegium, Strandboulevarden 32, København 0. Nielsen, Poul Morell, arkitekt, Vaag, Færøerne. Nielsen, Robert, bogholder, Peter Bangsvej 95, 2., Nilsson, Ragnar, postkontrollør, Norbergsgatan 6, Nilsson, Tage, laborator, fil. dr., Mineralogiska Geoligska Institutionen, Noe-Nygaard, Arne, professor, dr. phil., Østervoldgade 7, København K. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Silkeborggade 1, 3., Kbh. 0.»Nordvestsfællands Naturhistoriske Forening«ved skovrider Vilh. Kjølby, Bjergsted pr. Svebølle. Norges tekniske Højskole, Trondheim, Norge. Norling-Christensen, H., museumsinspek- ' tør, mag. art., Limfjordsvej 53, Nygaard, Knud, lektor, cand. mag., Egeskovvej 43, Fredericia. *Nørregaard, E. M., cand. mag., Carl Johansgade 6, 4., København 0. Nørvang, Axel, mag. scient., Gl. Kongevej 162 B, København V. Olausson, Eric, amanuens, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Oisen, G. V. stud. mag., Slotsvej 59, Charlottenlund. Olsen, Valdemar H. G., civilingeniør, Ewaldsvej 1, Rungsted Kyst. Panning, A., regnskabsfører, frue, Herlufsholmsvej 36, København Vanløse. Pauly, Hans Christian, amanuensis, mag. scient., Ved Klostret 10, 4., København 0. Pedersen, Christian, skipper, Poppelgangen 10, Hillerød. Pedersen, David, kommunelærer, 1928.»Lykkebo«, Grethevej, Fredericia. Pedersen, Elsebet Nærum, cand. mag., frue, Kløverprisvej 39, Valby. Pedersen, K. Raunsgaard, stud. mag., Artillerivej 63, dør 25, Kbh. S.

8 Pedersen, Povl Hartvig, kontrollør, Ryparken 38, 2., København 0. Pedersen, Reiner Viig, N. P. Poulsensvej 6, Esbjerg. Petersen, A. P., grænsevagtmester, Frøslevmark pr. Padborg. Petersen, Herluf, adjunkt, cand. màg., Wergelands Allé 37, Søborg. Petersen, Ib Clemens, adjunkt, cand. mag., Leon. Christinasvej 27, Maribo. Petersen, Ivan, laboratorieass. stud. med., Kolonien Filadelfia, Dianalund. Petersen, Fr. Schausen, lektor, cand. mag., Dianavej 4, Hasseris, Ålborg. Petersen, Sophie, lektor, cand. mag., Skt. Kjeldsgade 8, 4., København 0. Petersson, Sven G., bergsingeniör, ^946. Kungsgatan 44, Stockholm C, Sverige. Petersson, V., lektor, cand. mag., Københavnsvej 11, Hillerød. Pettersson, Knud, lærer, Vinkelvej 32, Taastrup. Pors ild, M., mag. scient., Malmmosevej 84, Holte. Poulsen, Chr., professor, dr. phil., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Poulsen, Valdemar, stud. mag., Hans Bruunsvej 7, Charlottenlund. Povlsen, Ceci7ie,kommunelærerinde, F,. Pipersvej 20, 2., Lyngby. Pgre, Augustin, chefgeolog, Danish American Prospecting Co., Gl. Torv 6, København K. Rafn, Aage L., telegrafkontrollør, Fuglevadsvej 11, Lyngby. Ramberg, Hans, dr. phil., Chicago University, Department of Geology, Chicago. III., U.S.A. Rankama, Kalervo, professor, fil. dr., Geologian Yliopisto, Snellmannsgatan 5, Helsinki, Finland. Rasmussen, Erik, stud. mag., Slotsgade 21, 3., København N. *Rasmussen, Henning Wienberg, amanu- ensis, dr. phil., Fennevangen 25, Gentofte. Rasmussen, Joannes, afdelingsgeolog, mag. scient., Niels Finsens gôta 59, Torshavn, Færøerne. Rasmussen, John H., seminarieelev, Falkonerallé 122, 4., *Rasmussen, Leif B.,mag. scient., Ryparken 52, st. th., København 0. Ravn, Knud, lektor, cand. mag., Solbakken 35, Holte. Regnéll, Gerhard, docent, fil. dr., Palæontologiska Institutionen, Lund, Sverige. Reumert, Johannes, lektor, cand. mag., Emmasvej 1, Gentofte. G Rieck, L., stationsforstander, Glyngøre. Risenbg, Hans, fabrikant, Vesterport 467, København V. Roe-Poulsen, Arne, adjunkt, cand. mag., Glentevej 1, Svendborg. * Rosendahl, Halvor, konservator, dr. phil., Geologisk Museum, Sarsgate 1, Oslo, Norge. Rosenkrantz, Alfred, professor, civilingeniør, Amagerbrogade 66, 3., København S. Rosenkrantz, Knud, Skovgaardsgade 16, København 0. Le Roy, I. M., Lt. Comdr., Pine Lane, S.E. Washington D. C, U. S. A. Rævskjær, H. V., adjunkt, cand. mag, Vestre Altanvej 36, Randers. Rømeling, H., bogholder, Vestergade 23, Køge. Sahlin, Anders, ingenjör, L. M. E., Stockholm 32, Sverige. Sandal-Jeppesen, Axel, boghandler, L. E. Bruuns Vej 41, Charlottenlund. Schiønning, Erling, lektor, cand. mag., H. C. Ørstedsvej 9, Kbh. V. Schmidt, A. Leunbach, lektor, cand. mag., frue, Emdrup Mosevej 12, København N.V. Schmidt, Einar, revisor, Saxogade 46,3. tv., c/o Lorentzen, København V. Schmidt, Jørgen, lærer, Vesterbjerg pr. Broager. Schou, Axel, professor, dr. phil., Strandboulevarden 112, st., Kbh. 0. Schwærter, G. A., lektor, cand. mag., Set. Mogensgade 2, Viborg. Seerup, Asger, fhv. politimester, Høyrups Allé 8, Hellerup. Selbach, Karen, telefonistinde frk., Korsgade 33, 4., København N. Simonsen, O., statsgeodæt, dr, phil., Drosselvej 18, Skjøt-Pedersen, A. E., lektor, cand. mag., Marselis Boulevard 78, Aarhus. Skou, Esther, lærerinde, frue, Christoffers Allé 72, Søborg. Skou, Kristian, præparator, Christoffers Allé 72, Søborg. Skovgaard, Knud, ingeniør, Merløsevej 18, Brønshøj. Smidt, Gunnar, ingeniør, Gammeltoftsgade 14, København K. Smidth, C. J., stud. mag., Voldmestergade 9, 1., København 0. Soltau, Bente Bang, stud. mag., Emilievej 3, Charlottenlund, Sorgenfrei, Theodor, statsgeolog, mag. scient., Kvædevej 71, Lyngby.

9 H Akademis Bibliotek, Sorø. Sporring, Svend Hofman, lektor, cand. mag., Floravej 22, Nykøbing M. Spärck, R., professor, dr. phil., Blegdamsvej 19, København 0. Steensberg, Axel, overinspektør, dr. phil., Cæciliavej 30, Valby. *Steneström, Seth, assistent, fil. lic, Geologisk-mineralogiska Institutionen, Stoltenberg, Niels Christian, inspektør, Amaliegade 35, 4., København K. Storgaard, E., lektor, cand. mag., Svinget 18, København S. Storgaard, Knud, cand. mag., Haraldsgade 20, 3., København N. Strunk-Sørensen, Gunnar, grosserer, Ejgaardsvej 34, Charlottenlund. Svane, Axel, stud. mag., Skovgaardsvej 20 B, Charlottenlund. Sølver, Svend V., lektor, cand. polyt., Blombackavägen 16, Filipstad, Sverige. Søndergaard, Bent, cand. mag., Mogens Allé 80, Lyngby. Sørensen, Chr. Friis, lektor, cand. mag., Vinkelvej 5 B, Helsingør. Sørensen, Henning, amanuensis, mag. scient., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Sørensen, R. P. overlærer, Frøslevvej 46, Padborg. Sørensen, Thorvald, professor, dr. phil., Gothersgade 140, København K. Teichert, Curt, professor, dr. phil., Fuels Branch, U. S. Geological Survey, Federal Center, Denver, Colorado. Terslin, H. C, kommunelærer, Gilleleje. Thierry, Armand, adjunkt, cand. mag., Rømersgade 7, 3., København K. Thomsen, Bruno, amanuensis, cand. mag., Præstebakken 43, Virum. Thorarinsson, Sigurdur, docent, fil, dr., Nàttûrugripasafnid, P. O. Box 532, Reykjavik, Island. Topsøe-Jensen, Alice, cand. mag., frue, Vandrevej 15, Hellerup. Trabjerg, Ånders, brøndborer, Ulfborg St. Trepka-Bloch, H., læge, Strandgade 10, København K. Troedsson, Tryggoe, fil. dr., Skogshögskolan, Experlmentalfältet, Sverige. * Troelsen, J., museumsinspektør, dr. phil., Mineralogisk Museum, Østervoldgade 7, København K. Troels-Smith, J., afdelingsgeolog, dr. phil., Grønnemose Allé 103, Søborg. Tryggvason, Tomas, fil. lic, Nökkvavog 26, Reykjavik, Island. Tullström, Helge, geolog, fil. kand., Sveriges Geologiska Undersökning, Tuxen, H., direktør, civilingeniør, Wernersvej 11, Charlottenlund. Vebæk, Christen Leif, museumsinspektør, cand. màg., Nationalmuseet, København K. Vejle Gymnasiums Bibliotek, Vejle. Verland, Johannes, civilingeniør, Vasevej 68 A, 1., Birkerød. Vestergaard, Karen, cand. mag., frk., Egholmsvej 50, København Vanløse. Vind, Poul, lektor, cand. mag., Almenskolen, Helsingør. Vognsen, T., cigarsorterer, Mimersgade 3, 1. th., København N. Vo^t, Thorolf, professor, dr. phil., Øvre Allé 10, Trondheim, Norge. Voigt, Jens, stud. mag., Toftegaàrdsallé 45, 3., Valby. Voss, Olfert, mag. art., Brøndkærvej 15, 2., Valby. Wagner-Petersen, A., arkitekt, Venøgade 13, 4., København 0. Walther, Mogens, stud mag., Slotsherrens Have 3, st. th., København Vanløse. Wange-Thomsen, Aage, tandlæge, cand. mag., Jernbanegade 20, Kolding. Weidick, Anker, cand. mag., Carstensgade 54, København V. Weinold, Irma, adjunkt, cand. mag., frk., Sønderbro 27, 4., Ålborg. * Wennberg, Gunnar, assistent, fil. dr., Mineralogisk-geologiska Institutionen, West, Birgit, frk., c/o Kofoed, Amicisvej 12, København V. Wiberg, Axel, cand. mag., Jølbyvej 46, København Vanløse. Wiberg, Frieda, cand. mag., frue, Jølbyvej 46, København Vanløse., Wiik, Birger, dr. phil., Fredsgatan 11 C, Helsinki, Finland. Wind, Jørgen, Lystrup St. Witt, Ulla, mag. scient., frue, Lykkesholms Allé 31, 1., København V. Wittmaack, Leif, stud. mag., Birkevang 8, Lyngby. Walthers, Per, cand. mag., Slotsgade 6, 4., Hillerød. Zimsen, Bente, cand. mag., frk., Nærum Vænge 1, Nærum. Ødum, Hilmar, direktør, dr. phil., Borgevej 27, Lyngby. Ørsnes-Christensen, Ove, cand. mag., Gymnasiet, Høng.

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening December -1 958 Bestyrelse (valgt 27. januar 1958) Elliisgaard-Rasmussen, formand. Eigil Nielsen, nzestformand. Sigurd Hansen, kasserer. Chr. Halkier, sekretær. Ole Berthelsen,

Læs mere

Dansk Geologisk Forening.

Dansk Geologisk Forening. Dansk Geologisk Forening. December 1951. Bestyrelse (valgt 29. januar 1951). Helge Gry formand. Knud Eriksen næstformand. Sigurd Hansen kasserer. Chr. Halkier sekretær. J. Troelsen redaktør. Æresmedlernmer

Læs mere

Dansk Geologisk Forening

Dansk Geologisk Forening Dansk Geologisk Forening 1. januar 1966 Bestyrelse (valgt 25. januar og 8. februar 1965) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak

Læs mere

DANSK GEOLOGISK FORENING

DANSK GEOLOGISK FORENING DANSK GEOLOGISK FORENING 1. JANUAR 1967 BESTYRELSE (valgt 24. januar 1966) Ole Berthelsen, formand. Bent Søndergaard, næstformand. Mona Hansen, bibliotekar. Erik Heller, kasserer. Stig Bak Jensen, sekretær.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN

NETVÆRKSLISTE FOR VICEVÆRTER FORDELT EFTER BYNAVN 11-410 Brydes Alle, Assens Per Christensen Brydes Allé 17, kld. 5610 Assens 64 71 44 97 40 26 41 70 11410@de-ejendomskontoret.dk 12-607 Pinieparken Bent Rosenkvist Pinievej 7, kld. 2880 Bagsværd 44 98

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011

FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2010-11 (2. samling) UPV alm. del Bilag 38 Offentligt FOLKETINGSVALGET DEN 15. SEPTEMBER 2011 Stedfortræderliste for Hovedstaden Københavns Storkreds A. Socialdemokratiet

Læs mere

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder

Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder Danske Fotografer fra 1860 til 1920, som fremstillede visitkortbilleder udarbejdet af Ole Hesager ID Fotograf Adresse By 1107 "GEM" Company (Anglo-American GEM Company) (H. Kjöbmagergade 4 Kjöbenhavn 1271

Læs mere

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer;

% æ. Nr. 10. Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet. Anmeldelserne angår følgende firmaer; V % % æ Udgivet ved foranstaltning af Handelsministeriet Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned Nr. 10 Anmeldelserne angår følgende firmaer; (De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

Familien fra Hvenegaard

Familien fra Hvenegaard Familien fra Hvenegaard Den første fæster i slægten fra Hvenegaarden var Peder Jørgensen fra Øster Skerninge. Han blev fæster på gården den 29. november 1792 og den 17. december 1795 købte han gården af

Læs mere

EG LSE. REGUYSIAHEESANFOHDEIGVA '1435745102 MEDLENSBLAM 77.Årg. 1984 D. Müller: VISEN OM LINNEA Visen 0m Linnea er skrevet df.kaj Mank 0g forekommer i den lille bog fra 1923, "Rub 0g Stub", som indeholder

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Side 1 af 143 Censorer ved Professor, overlæge, dr.med. Karsten Buschard Kollegievej 5, 2920 Charlottenlund 2722 6007

Læs mere

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark

Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Liste over censorer i Det fælles censorkorps for Lægeuddannelsen i Danmark Udskrevet Akut patient Side 1 af 168 Censorer ved Akut patient Køge Sygehus, Kirurgisk Afdeling Sven Adamsen Lobovej 4, 3450 Allerød

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger

Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Fornavn Efternavn Adresse Sted Stilling Født Død Årgang Bemærkninger Johannes Aaby Svendsen Bavnet Aakirkeby Skoleinspektør 28.december 1909 1.august 1973 1974 Poul Aaby Svendsen Eskildsgade 9 Aakirkeby

Læs mere

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge.

FAABERG Bertel Peder. FAARUP Chresten. FABER Børge. FABER Helge. FABER Mogens. FABER Tobias. FABER Viggo. FABRICIUS Helge. F FAABERG Bertel Peder FAARUP Chresten FABER Børge FABER Helge FABER Mogens FABER Tobias FABER Viggo FABRICIUS Helge FABRICIUS Jørgen FABRICIUS Paul FABRICIUS Peter FABRICIUS-BJERRE Bent FABRICIUS-BJERRE

Læs mere

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt

Hadsund kirkegård Hindsted Herred * Aalborg Amt Fotograf: Anker Madsen Indtaster: Ingelise Madsen Fotograferet aug 2008 og juli 2009 Navn Født Fødested Døds dato Dødssted Titel Bemærkninger Chr. Hornbechs Olga Elisabeth Hornbech Axel Hornbechs Bjørn

Læs mere

Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser

Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser Tandlæger Post nr. Tandlæger Adresse By Tlf. Email 1100 Jan Cramer Østergade 27,2 København K 33 12 64 04 kontakt@jancramer.dk 1100 Simon Schlosser Østergade 18,4 København K 33 12 80 83 klinikinfo@mail.dk

Læs mere

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred.

EBBE Karl Johan. EBBEHØJ Erik. EBBENSGAARD Aage. EBBESEN Hans H Sune. EBBESEN Sven. EBERT Thorkil. ECKART-HANSEN Eifred. E EBBE Karl Johan EBBEHØJ Erik EBBENSGAARD Aage EBBESEN Hans H Sune EBBESEN Sven EBERT Thorkil ECKART-HANSEN Eifred EDELBERG Morten EDLERS Ellen-Margrethe EDRÉN Per EDSBERG Mogens EEFSEN Poul EFFERSØE

Læs mere

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _

Rekvirent: Bemærkninger: Filnavn: _ -? Damhusvej 1 pige 1518.jpg 1952 --? Møllen 3 børn 1547.jpg 1952 -? Søndergade 10 Gravsted 1513.jpg 1952 (Pulappa) Anna Løkkensvej Hjørring 1608-02.jpg 1952 (Søren) fru pantefoged Ø.-vrå 1228.jpg 1951?

Læs mere

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007

FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 FOLKETINGSVALGET DEN 13. NOVEMBER 2007 Stedfortræderliste for Hovedstaden A. Socialdemokratiet Københavns Storkreds Jette Bergenholtz Bautrup, socialrådgiver Mette Reissmann, cand.merc.jur. Jacob Bjerregaard,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender

Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Fondsbørsmeddelelser og finanskalender Meddelelser til Københavns Fondsbørs i 2006-2007 Medd. nr. Dato Indhold 01/06 21.02.06 Årsregnskabsmeddelelse 2005 02/06 22.02.06 ordinær generalforsamling i Sydbank

Læs mere