Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader"

Transkript

1 Din ret til erstatning for behandlingsog lægemiddel skader 1

2 Alle, der bliver behandlet i det offentlige eller private sundhedsvæsen, er omfattet af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Loven giver mulighed for erstatning, hvis du kommer til skade som følge af behandling eller undersøgelse, eller hvis din skade skyldes et lægemiddel. Loven administreres af Patientforsikringen. Det er vores opgave at hjælpe patienterne. Vi indhenter journaler og andet materiale, og vurderer herefter i samarbejde med lægelige eksperter, om der kan tildeles erstatning. Vi modtager omkring anmeldelser om året. Det er regionerne, der udbetaler de erstatninger, som kan føres tilbage til skader, der er sket i det offentlige og private sundhedsvæsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udbetaler erstatninger i forbindelse med lægemiddelskader. Skader før 2004 Før 1. januar 2004 var det kun offentlige sygehuse og få private sygehuse, der var dækket af ordningen. Er din skade sket før den 1. januar 2004, kan du derfor kun få erstatning, hvis skaden er sket på et offentligt sygehus eller et af de få private sygehuse, der var omfattet af den gamle ordning. Hvis din skade er fra før 1. januar 2004, bør du læse om forældelsesreglerne i pjecen her, da din skade kan være forældet. Du kan også læse mere på 2

3 Erstatning for behandlingsskader Stort set alle områder og behandlingsfunktioner i det danske sundhedsvæsen er omfattet af erstatningsordningen. Loven dækker: Patienter, der kommer til skade på offentlige og private sygehuse Patienter, der kommer til skade i forbindelse med behandling i ambulance eller på skadestedet Borgere, der kommer til skade som donorer, herunder bloddonorer og organdonorer o.lign. Raske forsøgspersoner, der deltager i medicinske forsøg under direkte ansvar af et sygehus, en statslig højere uddannelsesinstitution eller en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson Patienter, der kommer til skade hos følgende autoriserede sundhedspersoner: Alment praktiserende læger og vagtlæger Privatpraktiserende speciallæger Privatpraktiserende tandlæger*, tandplejere og kliniske tandteknikere Privatpraktiserende kiropraktorer, ergo- og fysioterapeuter og fodterapeuter Privatpraktiserende psykologer * Se mere under tandskader næste side 3

4 Privatpraktiserende sygeplejersker, jordemødre, kliniske diætister, bioanalytikere, bandagister, radiografer, optikere/kontaktlinseoptikere og social- og sundhedshjælpere Autoriserede sundhedspersoner inden for de kommunale sundhedsordninger og regionstandplejen* m.v. Patienter, der i forbindelse med behandling for livstruende kræft- og hjertesygdomme er udsat for fejl i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling. Hvad omfatter de kommunale sundhedsordninger? Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, hjemmesygeplejerskeordningen, omsorgstandpleje, børne- og ungdomstandpleje, genoptræningstilbud og behandling for alkohol- og stofmisbrug. Tandskader Kommer du til skade i forbindelse med tandbehandling hos privatpraktiserende tandlæger, regionstandplejen m.v., de kom munale tandlægeordninger og universiteternes tandlægeskoler, skal du anmelde skaden til: Tandlægeforeningens Patientskadeforsikring Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup Tlf , Fax: * Se mere under tandskader på denne side 4

5 Hvad er ikke dækket? Erstatningsordningen gælder kun for skader, som skyldes selve undersøgelsen og/eller behandlingen. Erstatningskrav bliver derfor bl.a. afvist i nedenstående tilfælde: Hvis skaden skyldes den sygdom eller den ulykke, du behandles for, dækkes skaden ikke. Hvis behandlingen ikke fører til den forventede helbredelse eller bedring kan der ikke tildeles erstatning. Hvis erstatningen ikke overstiger kr., dækkes skaden heller ikke. For lægemiddelskader er det tilsvarende beløb kr. Donorer og raske forsøgspersoner kan dog få erstatning for alle skader, hvis blot skaden skyldes behandlingen. Hvad er dækket? Der kan tildeles erstatning, hvis skaden med overvejende sandsynlighed er sket på en af følgende måder: skaden kunne være undgået fordi en erfaren specialist i samme situation ville have handlet anderledes skaden skyldes fejl eller svigt i apparatur o.lign. skaden kunne være undgået ved en anden lige så effektiv behandlingsteknik eller metode skaden er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, du blev behandlet for, og skaden går ud over, hvad du med rimelighed bør tåle. 5

6 Hvornår er en skade forældet? Skader indtrådt i 2007 forældes 3 år efter kendskabet til skaden, dog tidligst den 1. januar Skader indtrådt før den 1. januar 2007 forældes 5 år efter kendskabet til skaden. Skader indtrådt den 1. januar 2008 eller senere forældes 3 år efter kendskabet til skaden. Der gælder dog en absolut forældelsesfrist på 10 år fra skadesdatoen for alle skader. Lov om erstatningsansvar giver mulighed for at tilkende erstatning og godtgørelse for følgende poster: Helbredelsesudgifter og andet tab Tabt arbejdsfortjeneste Svie og smerte Varigt mén Tab af erhvervsevne Tab af forsørger, udgifter til begravelse og overgangsbeløb Renter. 6

7 Erstatning for lægemiddelskader Der kan efter lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet tildeles erstatning til patienter, der påføres en fysisk skade som følge af bivirkninger efter brugen af et lægemiddel. Hvad er betingelserne for at få erstatning? Skaden (bivirkningerne) skal gå ud over, hvad patienten med rimelighed må acceptere. Det betyder, at man ved alvorlige sygdomme må acceptere større bivirkninger end ved mindre alvorlige sygdomme. Skaden skal føre til en erstatning på minimum kr., før der kan tildeles en erstatning (dette gælder dog ikke raske forsøgspersoner og donorer). Hvornår er en lægemiddelskade forældet? Skaden skal være anmeldt senest 3 år efter, at patienten har eller burde have fået kendskab til skaden. Der gælder dog en en absolut forældelsesfrist på 10 år fra udleveringstidspunktet. Hvad kan man få erstattet? Erstatningen fastsættes efter de samme regler i erstatningsansvarsloven ved lægemiddelskader som ved behandlingsskader. Se side 6. 7

8 Anmeldelse af skade og mere information Læs mere på vores hjemmeside: På hjemmesiden kan du også downloade anmeldelsesskemaer. Du er også velkommen til at ringe eller skrive til: Patientforsikringen, Nytorv 5, 3. sal, 1450 København K. Tlf.: , Fax: , Du kan også rette henvendelse til patientkontoret i den region, hvor du bor. Her kan du få rådgivning og hjælp til at anmelde din skade. Find yderligere oplysninger på Patientforsikringen Nytorv 5, 3. sal 1450 København K Tlf: Fax: Patientforsikringen, juli 2009 Telefontid:

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring

NR. 29. Når skaden er sket. Sådan fungerer Tandlægeforeningens. Patientforsikring NR. 29 Når skaden er sket Sådan fungerer Tandlægeforeningens Patientforsikring Når skaden er sket Hvad er dækket? En skade sket før den 1. januar 2004 er kun dækket, hvis den er sket i forbindelse med

Læs mere

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade? Så har du måske ret til erstatning 1 Patientforsikringen sælger ikke forsikringer, men giver erstatning, hvis en patient får en skade. Derfor hedder vi

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Patientsikkerhed & patientforsikring

Patientsikkerhed & patientforsikring Patientsikkerhed & patientforsikring Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Patientsikkerhed & forsikring Patientsikkerhed Patientombuddet Patientforsikringen Forebyggelse

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N R. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N R. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling

N r. 2 8. Hvis noget går galt. klager over tandbehandling N r. 2 8 Hvis noget går galt klager over tandbehandling Hvis noget går galt klager over tandbehandling De privatpraktiserende tandlæger har cirka otte millioner patientkontakter årligt. Langt de fleste

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

Tandlægeforeningens Patientforsikring

Tandlægeforeningens Patientforsikring Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Årsberetning for Tandlægeforeningens Patientforsikring 2012 Indhold Indhold Forord... 5 Kapitel 1: Tandlægeforeningens Patientforsikring... 7 1.1. Dækning...

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

Malernes Sundhedsordning

Malernes Sundhedsordning Malernes Sundhedsordning Denne folder gælder for medarbejdere, som via overenskomsten mellem Malerforbundet i Danmark og Danske Malermestre eller andre aftaler, er omfattet af Malernes sundhedsordning.

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Patienters mulighed for klage og erstatning

Patienters mulighed for klage og erstatning Patienters mulighed for klage og erstatning Klagevejledning Der kan være tilfælde, hvor du som borger ikke er tilfreds med en sundhedsfaglig behandling, som Kolding Kommune har ydet. Det kan være behandling/vejledning

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen.

Lovforslaget har desuden været offentliggjort på www.borger.dk under Høringsportalen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMMSB Sags nr.: 1304351 Dok. Nr.: 1353941 Dato: 23. januar 2013 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af

Læs mere

Diagnosen er stillet hvad nu?

Diagnosen er stillet hvad nu? Diagnosen er stillet hvad nu? Hvad betyder sygdommen for mig og mine nærmeste? Hvordan løses de praktiske og følelsesmæssige problemer? Hvor finder jeg hjælp, hvad er mine rettigheder? Her forsøger vi

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere