Rosengade København K Tlf Fax BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1"

Transkript

1 Rosengade København K Tlf Fax BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET OM ROSENBORGCENTRET NY PÅ ROSENBORGCENTRET Ny beboer Ny pårørende Gode råd fra pårørende Kontakt til personalet INDFLYTNING Indflytning Dit hjem er en arbejdsplads Nøgler Nøglebrik til hovedindgang Tiltaleform Personalets påklædning Tavshedspligt Aftalekontrakt Økonomi Værdigenstande / beboermidler Medicin Aktindsigt Forsikringer Husdyr Livstestamente BOLIGERNE Husleje Kaldeanlæg Telefon - radio tv el Post Affald Varmeregulering INTERN FLYTNING DØDSFALD FÆLLESAREALER Opholdsarealer og tekøkkener Palmehaven Terrasser og udendørs arealer Lån- og leje af lokaler og service Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 2

3 9. SERVICEAFDELINGER Administrationskontoret Daghjem og Aktivitetsafdeling Køkken Spisetider Vaskeri Teknisk afdeling Rengøring RELIGIØS BETJENING Samtale med præst el. lign Folkekirkelig gudstjeneste PARKERING LÆGE, TANDLÆGE OG SPECIALLÆGE Læge Tandlæge Speciallæge ANDRE TILBUD Fodpleje Frisør Vedligeholdende træning i daghjemmet Genoptræning Hjælpemidler Bibliotek Fester Loppemarked Kørsel for beboere og daghjemsgæster Rosenbladet BRUGER- PÅRØRENDERÅD ÆLDRERÅD KLAGERÅD TILSYN BILAG Boligernes indhold og vejledende tegninger Velkommen til Rosenborgcentret som pårørende Kort over nærområdet Telefonliste Links Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 3

4 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET Med denne beboerhåndbog byder vi dig og dine pårørende velkommen til Rosenborgcentret. Vi håber, at du hurtigt vil føle dig hjemme i din nye bolig og i huset. Formålet med håndbogen er at give dig en introduktion til Rosenborgcentret, og vi håber, at den kan give svar på nogle af de spørgsmål, der trænger sig på i forbindelse med indflytning. Håndbogen er samtidig tænkt som et opslagsværk, hvor du kan finde en række praktiske oplysninger om livet på Rosenborgcentret. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet. Med venlig hilsen Dominique Nguyen Forstander Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 4

5 2. OM ROSENBORGCENTRET Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Huset indeholder 84 plejehjemsboliger, som er beliggende på 1. og 2. sal, og et daghjem med 20 daghjempladser i stueetagen. I stueetagen findes desuden gårdhave og serviceafdelinger såsom fysioterapi, terapi, køkken, administration, frisør, fodterapeut samt spisesal og bibliotek. Træningscenter Indre By holder også til i stueetagen. I tagetagen finder du vores tagterrasse, Rosenborgcentrets eget vaskeri og Omsorgstandplejens tandklinik. Rosenborgcentret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, Lars Fabricius er bestyrelsesformand. Forstander Dominique Nguyen har ansvaret for den daglige drift. Forstanderen træffes efter aftale med administrationskontoret. Fakta Arkitekt: Erik Møller Ibrugtaget: 1. april 1978 Adresse Rosenborgcentret Rosengade København K Fax: Tlf Website Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 5

6 3. NY PÅ ROSENBORGCENTRET 3.1. Ny beboer At flytte på plejehjem kan være en stor omvæltning. Hver beboer har en historie og et langt livsforløb bag sig, og det kan tage tid at finde sig tilrette i sin nye livssituation. På Rosenborgcentret gør vi vores for at gøre overgangen så blid som mulig. Vi bestræber os på at skabe en dagligdag, der tilgodeser den enkelte beboers behov og vaner, samt sikre at beboerne oplever medindflydelse og medansvar i deres dagligdag. Det er ligeledes en del af Rosenborgcentrets værdigrundlag at respektere boligen som beboernes hjem. Rosenborgcentret arbejder ud fra Københavns Kommunes kvalitetsstandarder. Som plejehjemsbeboer kan du på baggrund af visitatorens afgørelse få hjælp til det, som du ikke selv er i stand til at klare. Hverdagslivet på Rosenborgcentret kan omfatte hjælp til personlig pleje, praktiske gøremål, sygepleje, mad og måltider, træning og aktiviteter. Du kan læse mere om hvilke serviceydelser, du kan gøre brug af, i den vedlagte pjece Serviceinformationer. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse om kvalitetsstandarderne i kommunen (se links bagerst i håndbogen) Ny pårørende Det kan også være en stor omvæltning for pårørende at have et familiemedlem, der flytter på plejehjem. Man skal finde sig tilrette med nye rammer og vilkår, og man har måske påtaget sig et stort ansvar i forhold sit familiemedlem op til boliganvisningen. Et ansvar, som det kan være svært at give slip på. Hvis man som pårørende skal være den bedst mulige støtte for den ældre, er det vigtigt at være klar over hvilke forventninger, man selv og den ældre har til personalet og Rosenborgcentret. Dette gælder både i forhold til selve indflytningen, og når det er blevet hverdag. Et godt råd er, at man fra starten får talt sine forventninger igennem med den gruppeleder og kontaktperson, som fremover skal have kontakten med beboeren. I vores serviceinformationer kan man i øvrigt læse om hvilke forventninger, Rosenborgcentret har til pårørende Gode råd fra pårørende Rosenborgcentrets beboere har nogle meget engagerede pårørende. En gruppe af disse har sammenfattet en række erfaringer, som de gerne vil dele med nye pårørende. Det er deres håb, at nye pårørende på Rosenborgcentret kan have gavn af at læse om, hvordan andre har Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 6

7 følt det før i samme situation. De gode råd findes som bilag bagerst i håndbogen Kontakt til personalet Plejeformen på Rosenborgcentret er primær pleje. Det betyder, at hver beboer har en fast kontaktperson, både i dag- og aftenvagt. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at beboeren modtager kvalificeret pleje, omsorg og aktivitet i hverdagen. Kontaktpersonen bliver udpeget ud fra beboerens plejetyngde og behov, og udvælgelsen sker på baggrund af en faglig vurdering. På 1. og 2. sal findes en oversigt over beboernes faste kontaktpersoner samt vores faste vikarer. Her kan man se billeder af personalet og hvem, der typisk arbejder i dag-, aften- og nattetimerne. Oversigten er placeret på afdelingerne overfor elevatoren til højre for hovedindgangen i Rosengade 1. Plejepersonalets arbejdstid: Dagvagt: Aftenvagt: Nattevagt: Den daglige ledelse varetages af afdelingslederne for 1. og 2. sal, mens to gruppeledere i hver afdeling varetager ansvaret for den daglige pleje og omsorg i afdelingen. Hvis pårørende har spørgsmål til beboernes tilstand etc., kan disse rettes til gruppelederne. Man bør henvende sig hurtigt til personalet, hvis man som pårørende undrer sig over noget eller har nogle ønsker i forhold til dagligdagen på Rosenborgcentret. Derved kan man undgå, at problemer/misforståelser opstår. Personalet på begge plejeafdelinger er bedst tilgængeligt for pårørende i disse tidsrum: Disse tidspunkter egner sig bedst til henvendelser af hensyn til personalets daglige arbejdsopgaver. Vi beder pårørende respektere dette for at undgå, at vores beboere får for mange afbrydelser i deres bistand fra personalet. For længere samtaler etc. træffes tidsaftale med personalet, så vi har tid til din henvendelse. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 7

8 4. INDFLYTNING 4.1. Indflytning Når en bolig er ledig, bliver du kontaktet af afdelingens personale. Indflytning skal herefter ske indenfor 14 dage. Huskeliste ved indflytning: Følgende skal medbringes: Møbler og lamper Tøj Ting beboeren holder af Dyne, pude og sengetæppe Toiletartikler Medicin og evt. hjælpemidler Personlige papirer Husk desuden at: Opsige lejlighed Ændre på forsikring Flytte telefon Afbestille el/gas Melde flytning til postvæsnet og Folkeregistret Rosenborgcentret sørger for boligens almindelige vedligeholdelse. Teknisk afdeling vil syne boligen sammen med dig ved indflytning. Ved indflytning er boligen malet og rengjort. Det er dig og dine pårørende, der forestår flytningen, indretning af boligen og ophængning af billeder, lamper m.v. Alle elektriske ledninger skal fastgøres langs vægge og paneler. Det er ikke tilladt at bore huller i væggene i køkken og badeværelse. Er der problemer med opsætningen, kan teknisk afdeling være behjælpelig med vejledning. Når beboerens pårørende vælger at forestå indretning af boligen eller vælger at gøre brug af egne håndværkere, skal teknisk afdeling kontaktes, inden arbejdet påbegyndes. Hvis der ikke er pårørende til at forestå indretning af boligen, kan teknisk afdeling i særlige tilfælde være behjælpelig med dette. Dette kræver, at man køber en servicepakke. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 8

9 Servicepakke ved indflytning indeholder: Opsætning af lamper, montering af ledninger og stik Justering af TV/radio, forlængerledning og stik til do Ophængning af billeder og lignende Ophængning af rullegardiner og persienner Fastgørelse af tæpper Materialer til ovenstående betales af beboeren. Prisliste på materialer og servicepakke kan rekvireres hos teknisk afdeling Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i boligen, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Hvis din helbredstilstand ændres, kan ommøblering af boligen samt fjernelse af tæpper blive aktuel af hensyn til arbejdsmiljøet. Udgiften hertil afholdes af Rosenborgcentret. Dette gælder også, når en beboer på Rosenborgcentrets opfordring flytter fra en 2-rums bolig til en 1-rums bolig. Det kan blive nødvendigt at montere liftslift og lift i 1 og 2- rumsboligerne. I 2-rumsboligerne vil loftslifte blive monteret i det store rum. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Vi opfordrer til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Da nogle af vores medarbejdere er allergiske overfor hyacinter, bedes du undgå at have hyacinter i boligen. Af samme grund beder vi pårørende undlade at forære beboerne hyacinter Nøgler Der udleveres efter behov max 2 nøgler til boligen. Ekstra nøgler kan i samråd med beboeren bestilles i administrationskontoret i åbningstiden mod betaling (dagspris). Hvis nøglen bortkommer, skal dette straks meddeles til administrationskontoret, som sørger for omstilling af låsen på beboerens regning (dagspris) Nøglebrik til hovedindgang Du kan bestille en nøglebrik til hovedindgangene Rosengade 1+3. Pårørende kan bestille nøglebrikker mod betaling af depositum på kr. 100,00 pr. nøglebrik. Depositum tilbagebetales ved aflevering af nøglebrik. Hvis nøglebrikken bortkommer eller ødelægges, betales kr. 100,00. Hvis nøglebrikken bortkommer, skal dette straks meddeles til administrationskontoret, som sørger for omprogrammering af låsen på din regning (dagspris). Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 9

10 4.5. Tiltaleform Når du flytter ind på Rosenborgcentret, spørger personalet dig, hvilken tiltaleform du foretrækker Personalets påklædning På 1. sal bærer størstedelen af personalet uniformsjakke. På 2. sal går plejepersonalet hovedsageligt i privat tøj. Alt plejepersonale bærer navneskilt Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om beboere og deres pårørende, både mens de er ansat, og når ansættelsesforholdet ophører Aftalekontrakt Du skal senest 8 dage efter indflytningen - sammen med personalet - udfylde en aftalekontrakt over hvilke ydelser, du ønsker at købe udover de obligatoriske ydelser, som er husleje, elektricitet og varme. Aftalekontrakten omfatter: Forplejning Aktiviteter Vask Toilet- og rengøringsartikler Vinduespolering Forsikring Licens De ikke-obligatoriske ydelser kan ændres ved henvendelse til din kontaktperson inden den første i hver måned. Vi anbefaler, at alle ydelser bliver betalt over bankernes betalingsservice (PBS). Det er også muligt at betale kontant. Det aftales, hvem der er ansvarlig for økonomien, og dette noteres i beboerens plejejournal Økonomi Hvis beboeren ikke er i stand til selv at træffe aftaler vedr. økonomi, er det vigtigt at gøre sig klart, hvem der kan træffe afgørelserne på vegne af den ældre. Det kan være nødvendigt, at beboeren får udpeget en værge af Statsforvaltningen. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 10

11 4.10. Værdigenstande / beboermidler Vi anbefaler, at beboerne ikke opbevarer pengebeløb større end 500 kr. eller værdigenstande i boligen. Vi foreslår, at penge opbevares i aflåst skab, skuffe eller pengekasse. Rosenborgcentret påtager sig ikke ansvar for administration af beboermidler. Personalet vil altid være behjælpeligt med råd og vejledning Medicin Hvis du tager medicin, bedes du ved indflytning medbringe denne samt medicinliste og underrette din kontaktperson om det. Beboere, som bestiller medicin gennem Rosenborgcentret, bliver opkrævet et gebyr af apoteket. Pårørende og beboere kan ikke dosere medicin, som plejepersonalet skal administrere og give Aktindsigt Ved skriftlig anmodning herom har beboere på plejehjem ret til at se deres plejejournal. Du kan træffe aftale med afdelingslederen, som vil gennemgå plejejournalen med dig. Ønsker en pårørende aktindsigt, kræves beboerens samtykke og anmodning Forsikringer Du kan enten medtage din egen forsikring, eller du kan vælge at blive tilsluttet Rosenborgcentrets fælles forsikring, som dækker en forsikringssum på ca ,00 kr. Forsikringssummen kan forhøjes mod yderligere betaling. Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, anbefaler vi, at du beholder dette medlemskab Husdyr Det er tilladt at medbringe mindre husdyr efter aftale med afdelingen, dog ikke hund og kat. Det er en forudsætning, at man selv kan passe dem, og at de ikke er til gene for de øvrige beboere Livstestamente Hvis du har oprettet et livstestamente, bedes du oplyse personalet herom, således at dine ønsker bliver respekteret. 5. BOLIGERNE Boligerne er beliggende på 1. og 2. sal. Hver etage udgør en selvstændig afdeling med 42 boliger. Plejeboligerne er ét-rums- eller torumsboliger. Begge boligtyper har eget bad og toilet, og torumsboligerne har desuden et lille anretterkøkken. For uddybende beskrivelse af boligerne og vejledende tegninger se bilag. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 11

12 5.1. Husleje Huslejen beregnes og opkræves af Sundhedsforvaltningen. Oplysninger om huslejen kan fås ved henvendelse til huslejegruppen, direkte telefon: , eller Kaldeanlæg Hver bolig har et kaldeanlæg med tovejskommunikation. På denne måde har du altid mulighed for at komme i kontakt med personalet Telefon - radio tv el Alle boliger har stik til radio/tv og telefon. Stikkontakterne kan tændes og slukkes centralt på afbryder ved døren. Udgifter til flytning af telefon og dagligdrift afholdes af beboerne selv. Der er muligt at søge om tilskud til tv og radiolicens ved Borgerservice. Alle boliger har den lille grundpakke. Teknisk afdeling vil være behjælpelig med at indstille dit tv-apparat ved indflytning Post Beboerne kan få afleveret deres post i boligen af personalet, med mindre andet er aftalt. Hvis ikke beboerne selv kan administrere deres post, kan pårørende hente beboernes post i postmappen på afdelingskontoret Affald Dagligt affald anbringes i skakten i lukkede poser, mens glas og tomme flasker af sikkerhedshensyn anbringes i kassen ved siden af skakten. Aviser bliver samlet ind tirsdag kl , og beboerne anmodes om ikke at lægge aviserne uden for boliger før tirsdag formiddag. Stort affald anbringes i kælderen ved elevatoren i Rosengade 3. Alt hvad der stilles i kælderen, betragtes som affald Varmeregulering I alle boliger er der termostatreguleret varme. Man kan opnå en bestemt temperatur ved at indstille alle termostater på samme tal f.eks. 5. Dette vil give en temperatur på ca. 22 grader. Vi anbefaler at lave korte udluftninger frem for at have konstant åbent vindue. 6. INTERN FLYTNING I ganske særlige tilfælde kan intern flytning inden for samme boligtype finde sted. Du og dine pårørende er selv ansvarlige for flytningen og skal selv afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Husk at intern flytning, ligesom indflytning, skal meldes til folkeregistret. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 12

13 7. DØDSFALD Ved dødsfald opbevares beboerens ejendele i depot. Så snart skifteretsattest foreligger, skal afhentning af boet finde sted. Dette kan kun ske efter aftale med teknisk afdeling på hverdage i dagtimerne og ved at medbringe skifteretsattest. Pårørende og personalet deltager i fællesskab i nedpakning af boligen, som skal ske snarest muligt efter udflytning/dødsfald. Alle effekter skal pakkes ned i kasser. Alle nøgler og nøglebrikker afleveres umiddelbart efter udflytning/dødsfald til administrationskontoret. Husk at afmelde abonnement på telefon, TV, avis el. lign. Afhentning af eventuelle hjælpemidler ordner personalet. 8. FÆLLESAREALER 8.1. Opholdsarealer og tekøkkener På hver etage har vi hyggelige opholdsarealer, som kan benyttes af alle. Det fælles tekøkken i afdelingen kan benyttes efter aftale med personalet, og det er muligt at låne service i begrænset omfang. Opvasken bedes man selv sørge for. Kaffe kan købes til dagspris Palmehaven I plejeafdelingen på 1. sal har vi en dejlig palmehave med glastag, hvor der er fri adgang for alle Terrasser og udendørs arealer Rosenborgcentret har 3 udendørs terrasser: én i hver ende af gårdhaven og én på tagetagen. Om sommeren er der havemøbler, hynder og parasoller til disposition. Hynder og parasoller skal ryddes på plads efter brug. Rosengade er en privat gade, hvor vi i fællesskab med genboejendommen har borde og bænke Lån- og leje af lokaler og service Det er muligt at låne/leje lokaler og service efter gældende regler. Pjece om dette udleveres i afdelingen eller på administrationskontoret. 9. SERVICEAFDELINGER 9.1. Administrationskontoret Administrationskontoret ligger i stueetagen. Vi henviser til følgende åbningstider: Mandag - torsdag kl samt kl Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 13

14 Fredag kl Daghjem og Aktivitetsafdeling Rosenborgcentrets daghjem og aktivitetsafdeling udgør en samlet afdeling, som ligger i stueetagen. Daghjemmet og aktivitetsafdelingen er et tilbud for Rosenborgcentrets beboere samt ældre borgere i lokalområdet, som er visiteret til ydelsen. Der er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder hver af plejeafdelingerne. Daghjemmet og aktivitetsafdelingen har åbent alle hverdage fra kl til 14.00, hvor der er mulighed for en snak, læse og drikke en kop kaffe. Her kan man også deltage i mange former for aktiviteter, f.eks. gymnastik, sang og musik, banko, café, foredrag og meget mere. I daghjemmet serveres: Morgenkaffe ved ankomst Frokost i spisestuen kl Madpakke kan bestilles Eftermiddagskaffe ca. kl Køkken Alle måltider tilberedes af Rosenborgcentrets eget køkken, som ligger i stueetagen i forbindelse med den store spisestue. Køkkenet har åbent alle ugens dage fra kl til Til frokost åbnes døren til spisesalen kl I kantinen kan der købes drikkevarer, mælkeprodukter, brød m.m. Bestilling/afbestilling af middagsmad skal ske til køkkenet senest kl. 12 samme dag. Daghjemsgæster kan bestille madpakke. Der er mulighed for at bestille: Kaffe/brød/lagkage m.m. Smørrebrød/sandwich Dagens middag Dette skal aftales med køkkenet. Ved større arrangementer dog 5 dage før Spisetider Morgenbuffet mellem kl og i afdelingernes spisestue eller i boligen Frokost kl. ca i spisestuen i stueetagen, i afdelingernes spisestue eller i boligen Eftermiddagskaffe kl. ca i afdelingen Aftensmad kl. ca i afdelingernes spisestue og spisesalen Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 14

15 Aftenkaffe kl. ca Pårørende kan købe kaffe, men middag, smørrebrød og diverse kage/brød skal forudbestilles senest kl. 12 dagen før. Afbestilling af måltider skal ske senest tre hverdage før. Det anbefales at give køkkenet skriftligt besked herom Vaskeri Vaskeriet ligger i tagetagen og har åbent: Mandag - torsdag kl Fredag kl Vask tilbydes som en fast ydelse, se prisliste fra Københavns Kommune. Hver afdeling har en fast vaskedag. Alt tøj skal mærkes, dette gøres i vaskeriet og koster 250 kr. Afhængig af beboerens behov kan det være nødvendigt med mere skiftetøj. Rosenborgcentrets vaskeri har et stort udvalg af genbrugstøj og sælger tøj mandag til fredag i tidsrummet Teknisk afdeling Teknisk afdeling fungerer som husets vicevært. Medarbejderne træffes mandag til torsdag kl og fredag fra 8-12 på tlf eller ved henvendelse til plejepersonalet. Teknisk afdeling er ansvarlig for, at husets faste installationer er i orden. Teknisk afdeling påtager sig ikke i almindelighed reparation af private ejendele, herunder hjælpemidler udlånt af hjælpemiddelcentralen. Teknisk afdeling sørger for, at kørestoledæk bliver pumpede. Det er muligt at købe elpærer i teknisk afdeling Rengøring Rengøring tilbydes de beboere, der har behov for dette. Rengøring omfatter ikke oprydning og opvask efter gæster. Vi anbefaler, at beboeren tilmelder sig rengøringsartikel-ydelsen. Vælger beboeren eller pårørende selv at forestå indkøb af rengøringsartikler, skal disse være miljøgodkendte. 10. RELIGIØS BETJENING Samtale med præst el. lign. Hvis du ønsker at tale med en præst, det være sig fra Folkekirken eller en anden trosretning, kan dette formidles gennem afdelingens personale Folkekirkelig gudstjeneste Første tirsdag i hver måned afholdes folkekirkelig gudstjeneste i biblioteket med præsten fra Sankt Pauls Kirke. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 15

16 11. PARKERING Der er parkeringsforbud i Rosengade. Vi henviser til den offentlige parkering i området. Varetransport, samt af- og påsætning af passagerer er tilladt. Kun i særlige tilfælde i form af kritisk eller akut sygdom kan Rosenborgcentret være behjælpelig med parkeringsforhold. 12. LÆGE, TANDLÆGE OG SPECIALLÆGE Læge Man har som gruppe 1-medlem ret til at beholde egen læge, hvis denne bor inden for en radius af 10 km. Beboerne kan således beholde egen læge, hvis denne giver samtykke hertil. Ved eventuelt lægeskift henvises til sygesikringen. Kontakt til beboerens praktiserende læge og tidsbestilling varetages af personalet med beboerens samtykke. Lægebesøg foregår som regel på Rosenborgcentret. Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til beboerens kontaktperson eller gruppelederen Tandlæge Beboerne kan beholde egen tandlæge for egen regning, ligesom udgifter til transport også afholdes af beboeren. Hvis du ønsker at benytte omsorgstandplejens ordning, skal Visitationen visitere dig til ydelsen. Det koster 445 kr. om året at være tilmeldt ordningen. Til gengæld er alle nødvendige behandlinger gratis. Efter tilmelding til ordningen bliver beløbet automatisk trukket fra din pension. Omsorgstandplejen har indrettet en klinik i Rosenborgcentrets tagetage. Personalet sørger for tidsbestilling, og at beboerne bliver fulgt til og fra klinikken Speciallæge Speciallæge ordineres af egen læge og foregår som regel i speciallægens praksis. Personalet sørger for tidsbestilling til lægebesøget. I særlige tilfælde, hvor personalets faglige viden er relevant, kan det være hensigtsmæssigt, at plejepersonalet ledsager beboeren. Ellers er det en god idé, at pårørende ledsager beboeren, da plejepersonalet ikke altid har mulighed for at deltage. 13. ANDRE TILBUD Fodpleje Plejepersonalet sørger som udgangspunkt ikke for fodpleje. Hvis beboeren ikke er i stand til at klippe negle og lignende, henvises til fodplejeklinikken, som ligger i stueetagen. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 16

17 Priser i henhold til Københavns Kommunes takster. Se opslag om åbningstid og priser uden for fodplejeklinikken eller i Rosenbladet. Tidsbestilling træffes forud. Personalet er behjælpeligt med dette Frisør Frisørsalonen ligger i stueetagen. Tidsbestilling træffes forud, personalet er behjælpelig med dette. Hvis det er nødvendigt, sørger personalet for at beboeren bliver fulgt til frisøren og op på afdelingen igen bagefter. Se opslag om åbningstid uden for frisørsalonen. Prisliste findes i salonen Vedligeholdende træning i daghjemmet Beboere og daghjemsgæster tilbydes gymnastik i form af en halv times program mandag og fredag kl til Programmet udføres til god musik, og vi arbejder med alle kroppens muskelgrupper og får alle led strakt godt ud. Her er det glæde og godt humør, som kommer til udtryk. Hver onsdag kl er der danseværksted for beboere og daghjemsgæster i daghjemmet. Denne aktivitet er særligt målrettet svage beboere. Derudover kan vi tilbyde træning med gymnastikredskaber såsom trisser, stepmaskine, romaskine og motionscykel. Personalet guider borgeren, som selv udfører træningen Genoptræning Rosenborgcentret har aftale med Træningscenter Indre By, som ligger i stueetagen. Aftalen indebærer, at Rosenborgcentrets beboere ca. 3 uger efter indflytning får besøg af en medarbejder fra træningscentret. Plejeafdelingens personale er ansvarlig for kontakt til træningscentret og for, at beboeren hjælpes til og fra træningen. Ved indflytningsbesøget vurderes den enkelte beboers situation, herunder behovet for genoptræning og hjælpemidler. Genoptræning kan også komme på tale efter vurdering af træningscentret, når en beboer pludseligt eller efterhånden får svært ved at klare sædvanlige gøremål i hverdagen. Det kan f.eks. være, at det bliver sværere at gå, at klæde sig på eller at spise selv. Træningen foregår individuelt i egen bolig eller i træningscentret. Der aftales et mål med træningen. Når målet er nået, eller det maksimale resultat er opnået, afsluttes træningen Hjælpemidler Ved indflytning bedes du medbringe, de hjælpemidler, du har derhjemme. Ved indflytningsbesøget fra Træningscenter Indre By vur- Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 17

18 deres det, om du har behov for hjælpemidler. Hjælpemidler betales af plejehjemmet, såfremt det vurderes, at du har brug herfor. Hjælpemidler omfatter f.eks.: Tekniske hjælpemidler såsom rollatorer, badetaburetter eller kørestole Personlige hjælpemidler såsom proteser, kompressionsstrømper, parykker, diabeteshjælpemidler eller ortopædisk fodtøj Engangshjælpemidler såsom bleer og urinposer Rosenborgcentret skal i 2010 have monteret loftslifter i de relevante boliger. I 2-rumsboligerne vil loftsliftene blive monteret i det store rum Bibliotek Biblioteket, som er en særafdeling under Københavns Kommunes Hovedbibliotek, ligger i stueetagen. Bøgerne i biblioteket udskiftes hver 3. måned. Alle har mulighed for at låne bøger i biblioteket. Ønsker man at låne andre bøger eller lydbånd, kan man henvende sig til personalet i daghjemmet Fester Huset afholder forskellige fester i årets løb, som er fælles for beboere, daghjemsgæster og personale. Tidspunkt og pris for festerne annonceres på opslagstavlerne Loppemarked Én gang årligt afholdes loppemarked i huset. Effekterne er møbler, ting, tøj, bøger m.m., som vi får doneret. Beboere og pårørende er meget velkomne til at skænke effekter i forbindelse med indflytning. Indtægterne går ind på en loppekonto til gavn for beboeraktiviteter Kørsel for beboere og daghjemsgæster Rosenborgcentret har egen bus, som bruges til udflugter og lignende. Beboere og daghjemsgæster har mulighed for at bestille kørsel, såfremt den øvrige planlægning tillader det. Tidspunkter og pris aftales med personalet i daghjemmet Rosenbladet Rosenbladet er navnet på vores husavis, der udkommer ca. hver anden måned. I Rosenbladet finder man både underholdende indlæg og Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 18

19 informationer til beboere og brugere. Daghjemmets aktiviteter annonceres i Rosenbladet, så det er en god idé at have Rosenbladet ved hånden, så man ikke går glip af noget. Alle opfordres til at komme med indlæg: daghjemsgæster, beboere, pårørende og personale. Sidste frist for aflevering af materiale til Rosenbladet er den 10. i ulige måneder. Beboerne får leveret Rosenbladet boligen. Pårørende kan abonnere på Rosenbladet for et mindre beløb. 14. BRUGER- PÅRØRENDERÅD I henhold til ændring af lov om social service m.v. blev der i efteråret 2002 oprettet et Bruger- pårørenderåd på Rosenborgcentret. Formanden af rådet skal i henhold til gældende regler være enten pårørende eller beboer. Bruger- pårørenderådet har til opgave at repræsentere brugernes interesser. Rådet skal inddrages i alle relevante problemstillinger i forbindelse med fastlæggelse af Rosenborgcentrets retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats. Rådet består af 8 medlemmer: 2 beboere, 1 daghjemsgæst, 2 pårørende, 1 bestyrelsesmedlem og 2 personalerepræsentanter. Navnene på medlemmerne findes i Rosenbladet. Der afholdes Bruger- pårørenderådsmøde 3-6 gange om året eller efter behov. Ønsker man, at Bruger- pårørenderådet skal diskutere relevante problemstillinger eller ideer, kan man kontakte formanden eller lægge et brev i den blå postkasse ved administrationskontoret. 15. ÆLDRERÅD Ældrerådene i Københavns Kommune er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Ældrerådene er med til at sikre, at byens ældre borgere kan give deres mening til kende. Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådene i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Ældrerådene kan så rådgive politikerne, eksempel i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøspørgsmål. Rosenborgcentret hører under Ældreråd Indre By. Man kan kontakte Ældrerådet, hvis man har opgaver, Ældrerådet bør tage sig af. Man kan i dagtimerne kontakte rådet på telefon I Ældreråd Indre By er en kontaktperson, der er tilknyttet Rosenborgcentret, som man med fordel kan spørge efter. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 19

20 Ældrerådet behandler ikke enkeltsager, men lytter gerne til borgeren og vejleder om arbejdet i boligerne sammen med Bruger- og pårørenderåd. 16. KLAGERÅD Klagerådet er en del af Ældrerådet. Klagerådet tager imod klager over afgørelser om personlig og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning. Du kan også klage over udførelsen af opgaver til klagerådet. Klagerådet kan ikke selv træffe eller omgøre kommunens afgørelse, men kan udtale kritik og komme med forslag til ændringer i afgørelsen. Desuden skal Klagerådet bidrage til den generelle udvikling på ældreområdet ved at indgå i dialog med Borgerrepræsentationen. Klagerådet kan tage alle spørgsmål på området op til vurdering, både dem af generel karakter og spørgsmål, som udspringer af en konkret sag. 17. TILSYN Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg om året på plejehjem. Desuden skal embedslægen aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunen en tilsynsrapport til brug for opfølgning. Tilsynsrapporterne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og sendes i høring i Bruger- pårørenderåd, bestyrelsen og Ældrerådet. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 20

BEBOERHÅNDBOG med SERVICEINFORMATIONER

BEBOERHÅNDBOG med SERVICEINFORMATIONER Rosengade 1 1309 København K Tlf. 33 34 84 84 Fax 33 34 84 85 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG med SERVICEINFORMATIONER Revideret:Februar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter

Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Velkommen til Øster Elkjær Plejecenter Indhold Velkommen... 3 Øster Elkjær... 3 Lejlighedens indretning... 5 Personalet... 6 Vores samarbejde... 6 Rygning... 7 Pårørende... 7 Aktiviteter... 8 Traditioner...

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet

Livstestamente. Livet skal leves - hele livet Livet skal leves - hele livet Hvad er et Livstestamente? Ved at udfylde et Livstestamente får du mulighed for at tilkendegive, hvilken form for pleje og omsorg du ønsker, hvis du en dag bliver ude af stand

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til LÆRKEBO

Velkommen til LÆRKEBO 2010 Velkommen til LÆRKEBO Vi ser med hjertet Indhold Boligen... Indretning Elektronisk nøgle Forsikring Hybridnet og radio Musik og støj Telefon Kaldeanlæg Altaner Økonomi. Pension Husleje Pensions og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter

Velkommen. til. Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Velkommen til Richtsens Plejecenter Vi vil hermed byde Dem velkommen til Richtsens Plejecenter med denne folder/pjece, som indeholder en række praktiske oplysninger.

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233

Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 Husorden Afd. 25 Højgården Kejlstrupvej 101-233 (Revideret 28.08.2014) Vi vil gerne ønske dig velkommen til afd. 25 og håber du vil falde godt til i Højgården I denne folder vil du finde de fleste oplysninger,

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet

Glæde. Trivsel Loyalitet Nærhed. kristinehøj Diakonhjem i Helsingør. Oplevelser. Plejehjemmet Plejehjemmet kristinehøj Diakonhjem i Helsingør Plejehjemmet Kristinehøj I Kronborg Ladegaardsvej 102 I 3000 Helsingør I Tlf.: 49 21 33 45 I www.kristinehoejplejehjem.dk Glæde Oplevelser Trivsel Loyalitet

Læs mere

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter.

Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune. På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Skabelon til plejetestamente, Viborg Kommune På de næste sider finder du Viborg Kommunes skabelon til plejetestamenter. Ved at lave et plejetestamente har du muligheden for at give udtryk for dine ønsker

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 7. April 2009. Velkommen Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 7. April 2009 Velkommen D.I.H. tryk 7. April 2009 Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere