Rosengade København K Tlf Fax BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk BEBOERHÅNDBOG. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1"

Transkript

1 Rosengade København K Tlf Fax BEBOERHÅNDBOG Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET OM ROSENBORGCENTRET NY PÅ ROSENBORGCENTRET Ny beboer Ny pårørende Gode råd fra pårørende Kontakt til personalet INDFLYTNING Indflytning Dit hjem er en arbejdsplads Nøgler Nøglebrik til hovedindgang Tiltaleform Personalets påklædning Tavshedspligt Aftalekontrakt Økonomi Værdigenstande / beboermidler Medicin Aktindsigt Forsikringer Husdyr Livstestamente BOLIGERNE Husleje Kaldeanlæg Telefon - radio tv el Post Affald Varmeregulering INTERN FLYTNING DØDSFALD FÆLLESAREALER Opholdsarealer og tekøkkener Palmehaven Terrasser og udendørs arealer Lån- og leje af lokaler og service Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 2

3 9. SERVICEAFDELINGER Administrationskontoret Daghjem og Aktivitetsafdeling Køkken Spisetider Vaskeri Teknisk afdeling Rengøring RELIGIØS BETJENING Samtale med præst el. lign Folkekirkelig gudstjeneste PARKERING LÆGE, TANDLÆGE OG SPECIALLÆGE Læge Tandlæge Speciallæge ANDRE TILBUD Fodpleje Frisør Vedligeholdende træning i daghjemmet Genoptræning Hjælpemidler Bibliotek Fester Loppemarked Kørsel for beboere og daghjemsgæster Rosenbladet BRUGER- PÅRØRENDERÅD ÆLDRERÅD KLAGERÅD TILSYN BILAG Boligernes indhold og vejledende tegninger Velkommen til Rosenborgcentret som pårørende Kort over nærområdet Telefonliste Links Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 3

4 1. VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET Med denne beboerhåndbog byder vi dig og dine pårørende velkommen til Rosenborgcentret. Vi håber, at du hurtigt vil føle dig hjemme i din nye bolig og i huset. Formålet med håndbogen er at give dig en introduktion til Rosenborgcentret, og vi håber, at den kan give svar på nogle af de spørgsmål, der trænger sig på i forbindelse med indflytning. Håndbogen er samtidig tænkt som et opslagsværk, hvor du kan finde en række praktiske oplysninger om livet på Rosenborgcentret. Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte personalet. Med venlig hilsen Dominique Nguyen Forstander Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 4

5 2. OM ROSENBORGCENTRET Rosenborgcentret er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Huset indeholder 84 plejehjemsboliger, som er beliggende på 1. og 2. sal, og et daghjem med 20 daghjempladser i stueetagen. I stueetagen findes desuden gårdhave og serviceafdelinger såsom fysioterapi, terapi, køkken, administration, frisør, fodterapeut samt spisesal og bibliotek. Træningscenter Indre By holder også til i stueetagen. I tagetagen finder du vores tagterrasse, Rosenborgcentrets eget vaskeri og Omsorgstandplejens tandklinik. Rosenborgcentret ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, Lars Fabricius er bestyrelsesformand. Forstander Dominique Nguyen har ansvaret for den daglige drift. Forstanderen træffes efter aftale med administrationskontoret. Fakta Arkitekt: Erik Møller Ibrugtaget: 1. april 1978 Adresse Rosenborgcentret Rosengade København K Fax: Tlf Website Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 5

6 3. NY PÅ ROSENBORGCENTRET 3.1. Ny beboer At flytte på plejehjem kan være en stor omvæltning. Hver beboer har en historie og et langt livsforløb bag sig, og det kan tage tid at finde sig tilrette i sin nye livssituation. På Rosenborgcentret gør vi vores for at gøre overgangen så blid som mulig. Vi bestræber os på at skabe en dagligdag, der tilgodeser den enkelte beboers behov og vaner, samt sikre at beboerne oplever medindflydelse og medansvar i deres dagligdag. Det er ligeledes en del af Rosenborgcentrets værdigrundlag at respektere boligen som beboernes hjem. Rosenborgcentret arbejder ud fra Københavns Kommunes kvalitetsstandarder. Som plejehjemsbeboer kan du på baggrund af visitatorens afgørelse få hjælp til det, som du ikke selv er i stand til at klare. Hverdagslivet på Rosenborgcentret kan omfatte hjælp til personlig pleje, praktiske gøremål, sygepleje, mad og måltider, træning og aktiviteter. Du kan læse mere om hvilke serviceydelser, du kan gøre brug af, i den vedlagte pjece Serviceinformationer. På Københavns Kommunes hjemmeside kan du læse om kvalitetsstandarderne i kommunen (se links bagerst i håndbogen) Ny pårørende Det kan også være en stor omvæltning for pårørende at have et familiemedlem, der flytter på plejehjem. Man skal finde sig tilrette med nye rammer og vilkår, og man har måske påtaget sig et stort ansvar i forhold sit familiemedlem op til boliganvisningen. Et ansvar, som det kan være svært at give slip på. Hvis man som pårørende skal være den bedst mulige støtte for den ældre, er det vigtigt at være klar over hvilke forventninger, man selv og den ældre har til personalet og Rosenborgcentret. Dette gælder både i forhold til selve indflytningen, og når det er blevet hverdag. Et godt råd er, at man fra starten får talt sine forventninger igennem med den gruppeleder og kontaktperson, som fremover skal have kontakten med beboeren. I vores serviceinformationer kan man i øvrigt læse om hvilke forventninger, Rosenborgcentret har til pårørende Gode råd fra pårørende Rosenborgcentrets beboere har nogle meget engagerede pårørende. En gruppe af disse har sammenfattet en række erfaringer, som de gerne vil dele med nye pårørende. Det er deres håb, at nye pårørende på Rosenborgcentret kan have gavn af at læse om, hvordan andre har Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 6

7 følt det før i samme situation. De gode råd findes som bilag bagerst i håndbogen Kontakt til personalet Plejeformen på Rosenborgcentret er primær pleje. Det betyder, at hver beboer har en fast kontaktperson, både i dag- og aftenvagt. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at beboeren modtager kvalificeret pleje, omsorg og aktivitet i hverdagen. Kontaktpersonen bliver udpeget ud fra beboerens plejetyngde og behov, og udvælgelsen sker på baggrund af en faglig vurdering. På 1. og 2. sal findes en oversigt over beboernes faste kontaktpersoner samt vores faste vikarer. Her kan man se billeder af personalet og hvem, der typisk arbejder i dag-, aften- og nattetimerne. Oversigten er placeret på afdelingerne overfor elevatoren til højre for hovedindgangen i Rosengade 1. Plejepersonalets arbejdstid: Dagvagt: Aftenvagt: Nattevagt: Den daglige ledelse varetages af afdelingslederne for 1. og 2. sal, mens to gruppeledere i hver afdeling varetager ansvaret for den daglige pleje og omsorg i afdelingen. Hvis pårørende har spørgsmål til beboernes tilstand etc., kan disse rettes til gruppelederne. Man bør henvende sig hurtigt til personalet, hvis man som pårørende undrer sig over noget eller har nogle ønsker i forhold til dagligdagen på Rosenborgcentret. Derved kan man undgå, at problemer/misforståelser opstår. Personalet på begge plejeafdelinger er bedst tilgængeligt for pårørende i disse tidsrum: Disse tidspunkter egner sig bedst til henvendelser af hensyn til personalets daglige arbejdsopgaver. Vi beder pårørende respektere dette for at undgå, at vores beboere får for mange afbrydelser i deres bistand fra personalet. For længere samtaler etc. træffes tidsaftale med personalet, så vi har tid til din henvendelse. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 7

8 4. INDFLYTNING 4.1. Indflytning Når en bolig er ledig, bliver du kontaktet af afdelingens personale. Indflytning skal herefter ske indenfor 14 dage. Huskeliste ved indflytning: Følgende skal medbringes: Møbler og lamper Tøj Ting beboeren holder af Dyne, pude og sengetæppe Toiletartikler Medicin og evt. hjælpemidler Personlige papirer Husk desuden at: Opsige lejlighed Ændre på forsikring Flytte telefon Afbestille el/gas Melde flytning til postvæsnet og Folkeregistret Rosenborgcentret sørger for boligens almindelige vedligeholdelse. Teknisk afdeling vil syne boligen sammen med dig ved indflytning. Ved indflytning er boligen malet og rengjort. Det er dig og dine pårørende, der forestår flytningen, indretning af boligen og ophængning af billeder, lamper m.v. Alle elektriske ledninger skal fastgøres langs vægge og paneler. Det er ikke tilladt at bore huller i væggene i køkken og badeværelse. Er der problemer med opsætningen, kan teknisk afdeling være behjælpelig med vejledning. Når beboerens pårørende vælger at forestå indretning af boligen eller vælger at gøre brug af egne håndværkere, skal teknisk afdeling kontaktes, inden arbejdet påbegyndes. Hvis der ikke er pårørende til at forestå indretning af boligen, kan teknisk afdeling i særlige tilfælde være behjælpelig med dette. Dette kræver, at man køber en servicepakke. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 8

9 Servicepakke ved indflytning indeholder: Opsætning af lamper, montering af ledninger og stik Justering af TV/radio, forlængerledning og stik til do Ophængning af billeder og lignende Ophængning af rullegardiner og persienner Fastgørelse af tæpper Materialer til ovenstående betales af beboeren. Prisliste på materialer og servicepakke kan rekvireres hos teknisk afdeling Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager hjælp i boligen, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet sikkerheds- og sundhedsmæssigt skal være i orden. Hvis din helbredstilstand ændres, kan ommøblering af boligen samt fjernelse af tæpper blive aktuel af hensyn til arbejdsmiljøet. Udgiften hertil afholdes af Rosenborgcentret. Dette gælder også, når en beboer på Rosenborgcentrets opfordring flytter fra en 2-rums bolig til en 1-rums bolig. Det kan blive nødvendigt at montere liftslift og lift i 1 og 2- rumsboligerne. I 2-rumsboligerne vil loftslifte blive monteret i det store rum. Medarbejderne må ikke ryge i dit hjem. Vi opfordrer til, at du ikke ryger, mens medarbejderne udfører arbejdet. Da nogle af vores medarbejdere er allergiske overfor hyacinter, bedes du undgå at have hyacinter i boligen. Af samme grund beder vi pårørende undlade at forære beboerne hyacinter Nøgler Der udleveres efter behov max 2 nøgler til boligen. Ekstra nøgler kan i samråd med beboeren bestilles i administrationskontoret i åbningstiden mod betaling (dagspris). Hvis nøglen bortkommer, skal dette straks meddeles til administrationskontoret, som sørger for omstilling af låsen på beboerens regning (dagspris) Nøglebrik til hovedindgang Du kan bestille en nøglebrik til hovedindgangene Rosengade 1+3. Pårørende kan bestille nøglebrikker mod betaling af depositum på kr. 100,00 pr. nøglebrik. Depositum tilbagebetales ved aflevering af nøglebrik. Hvis nøglebrikken bortkommer eller ødelægges, betales kr. 100,00. Hvis nøglebrikken bortkommer, skal dette straks meddeles til administrationskontoret, som sørger for omprogrammering af låsen på din regning (dagspris). Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 9

10 4.5. Tiltaleform Når du flytter ind på Rosenborgcentret, spørger personalet dig, hvilken tiltaleform du foretrækker Personalets påklædning På 1. sal bærer størstedelen af personalet uniformsjakke. På 2. sal går plejepersonalet hovedsageligt i privat tøj. Alt plejepersonale bærer navneskilt Tavshedspligt Personalet har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om beboere og deres pårørende, både mens de er ansat, og når ansættelsesforholdet ophører Aftalekontrakt Du skal senest 8 dage efter indflytningen - sammen med personalet - udfylde en aftalekontrakt over hvilke ydelser, du ønsker at købe udover de obligatoriske ydelser, som er husleje, elektricitet og varme. Aftalekontrakten omfatter: Forplejning Aktiviteter Vask Toilet- og rengøringsartikler Vinduespolering Forsikring Licens De ikke-obligatoriske ydelser kan ændres ved henvendelse til din kontaktperson inden den første i hver måned. Vi anbefaler, at alle ydelser bliver betalt over bankernes betalingsservice (PBS). Det er også muligt at betale kontant. Det aftales, hvem der er ansvarlig for økonomien, og dette noteres i beboerens plejejournal Økonomi Hvis beboeren ikke er i stand til selv at træffe aftaler vedr. økonomi, er det vigtigt at gøre sig klart, hvem der kan træffe afgørelserne på vegne af den ældre. Det kan være nødvendigt, at beboeren får udpeget en værge af Statsforvaltningen. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 10

11 4.10. Værdigenstande / beboermidler Vi anbefaler, at beboerne ikke opbevarer pengebeløb større end 500 kr. eller værdigenstande i boligen. Vi foreslår, at penge opbevares i aflåst skab, skuffe eller pengekasse. Rosenborgcentret påtager sig ikke ansvar for administration af beboermidler. Personalet vil altid være behjælpeligt med råd og vejledning Medicin Hvis du tager medicin, bedes du ved indflytning medbringe denne samt medicinliste og underrette din kontaktperson om det. Beboere, som bestiller medicin gennem Rosenborgcentret, bliver opkrævet et gebyr af apoteket. Pårørende og beboere kan ikke dosere medicin, som plejepersonalet skal administrere og give Aktindsigt Ved skriftlig anmodning herom har beboere på plejehjem ret til at se deres plejejournal. Du kan træffe aftale med afdelingslederen, som vil gennemgå plejejournalen med dig. Ønsker en pårørende aktindsigt, kræves beboerens samtykke og anmodning Forsikringer Du kan enten medtage din egen forsikring, eller du kan vælge at blive tilsluttet Rosenborgcentrets fælles forsikring, som dækker en forsikringssum på ca ,00 kr. Forsikringssummen kan forhøjes mod yderligere betaling. Hvis du er medlem af sygeforsikringen Danmark, anbefaler vi, at du beholder dette medlemskab Husdyr Det er tilladt at medbringe mindre husdyr efter aftale med afdelingen, dog ikke hund og kat. Det er en forudsætning, at man selv kan passe dem, og at de ikke er til gene for de øvrige beboere Livstestamente Hvis du har oprettet et livstestamente, bedes du oplyse personalet herom, således at dine ønsker bliver respekteret. 5. BOLIGERNE Boligerne er beliggende på 1. og 2. sal. Hver etage udgør en selvstændig afdeling med 42 boliger. Plejeboligerne er ét-rums- eller torumsboliger. Begge boligtyper har eget bad og toilet, og torumsboligerne har desuden et lille anretterkøkken. For uddybende beskrivelse af boligerne og vejledende tegninger se bilag. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 11

12 5.1. Husleje Huslejen beregnes og opkræves af Sundhedsforvaltningen. Oplysninger om huslejen kan fås ved henvendelse til huslejegruppen, direkte telefon: , eller Kaldeanlæg Hver bolig har et kaldeanlæg med tovejskommunikation. På denne måde har du altid mulighed for at komme i kontakt med personalet Telefon - radio tv el Alle boliger har stik til radio/tv og telefon. Stikkontakterne kan tændes og slukkes centralt på afbryder ved døren. Udgifter til flytning af telefon og dagligdrift afholdes af beboerne selv. Der er muligt at søge om tilskud til tv og radiolicens ved Borgerservice. Alle boliger har den lille grundpakke. Teknisk afdeling vil være behjælpelig med at indstille dit tv-apparat ved indflytning Post Beboerne kan få afleveret deres post i boligen af personalet, med mindre andet er aftalt. Hvis ikke beboerne selv kan administrere deres post, kan pårørende hente beboernes post i postmappen på afdelingskontoret Affald Dagligt affald anbringes i skakten i lukkede poser, mens glas og tomme flasker af sikkerhedshensyn anbringes i kassen ved siden af skakten. Aviser bliver samlet ind tirsdag kl , og beboerne anmodes om ikke at lægge aviserne uden for boliger før tirsdag formiddag. Stort affald anbringes i kælderen ved elevatoren i Rosengade 3. Alt hvad der stilles i kælderen, betragtes som affald Varmeregulering I alle boliger er der termostatreguleret varme. Man kan opnå en bestemt temperatur ved at indstille alle termostater på samme tal f.eks. 5. Dette vil give en temperatur på ca. 22 grader. Vi anbefaler at lave korte udluftninger frem for at have konstant åbent vindue. 6. INTERN FLYTNING I ganske særlige tilfælde kan intern flytning inden for samme boligtype finde sted. Du og dine pårørende er selv ansvarlige for flytningen og skal selv afholde alle udgifter i forbindelse hermed. Husk at intern flytning, ligesom indflytning, skal meldes til folkeregistret. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 12

13 7. DØDSFALD Ved dødsfald opbevares beboerens ejendele i depot. Så snart skifteretsattest foreligger, skal afhentning af boet finde sted. Dette kan kun ske efter aftale med teknisk afdeling på hverdage i dagtimerne og ved at medbringe skifteretsattest. Pårørende og personalet deltager i fællesskab i nedpakning af boligen, som skal ske snarest muligt efter udflytning/dødsfald. Alle effekter skal pakkes ned i kasser. Alle nøgler og nøglebrikker afleveres umiddelbart efter udflytning/dødsfald til administrationskontoret. Husk at afmelde abonnement på telefon, TV, avis el. lign. Afhentning af eventuelle hjælpemidler ordner personalet. 8. FÆLLESAREALER 8.1. Opholdsarealer og tekøkkener På hver etage har vi hyggelige opholdsarealer, som kan benyttes af alle. Det fælles tekøkken i afdelingen kan benyttes efter aftale med personalet, og det er muligt at låne service i begrænset omfang. Opvasken bedes man selv sørge for. Kaffe kan købes til dagspris Palmehaven I plejeafdelingen på 1. sal har vi en dejlig palmehave med glastag, hvor der er fri adgang for alle Terrasser og udendørs arealer Rosenborgcentret har 3 udendørs terrasser: én i hver ende af gårdhaven og én på tagetagen. Om sommeren er der havemøbler, hynder og parasoller til disposition. Hynder og parasoller skal ryddes på plads efter brug. Rosengade er en privat gade, hvor vi i fællesskab med genboejendommen har borde og bænke Lån- og leje af lokaler og service Det er muligt at låne/leje lokaler og service efter gældende regler. Pjece om dette udleveres i afdelingen eller på administrationskontoret. 9. SERVICEAFDELINGER 9.1. Administrationskontoret Administrationskontoret ligger i stueetagen. Vi henviser til følgende åbningstider: Mandag - torsdag kl samt kl Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 13

14 Fredag kl Daghjem og Aktivitetsafdeling Rosenborgcentrets daghjem og aktivitetsafdeling udgør en samlet afdeling, som ligger i stueetagen. Daghjemmet og aktivitetsafdelingen er et tilbud for Rosenborgcentrets beboere samt ældre borgere i lokalområdet, som er visiteret til ydelsen. Der er tilknyttet en aktivitetsmedarbejder hver af plejeafdelingerne. Daghjemmet og aktivitetsafdelingen har åbent alle hverdage fra kl til 14.00, hvor der er mulighed for en snak, læse og drikke en kop kaffe. Her kan man også deltage i mange former for aktiviteter, f.eks. gymnastik, sang og musik, banko, café, foredrag og meget mere. I daghjemmet serveres: Morgenkaffe ved ankomst Frokost i spisestuen kl Madpakke kan bestilles Eftermiddagskaffe ca. kl Køkken Alle måltider tilberedes af Rosenborgcentrets eget køkken, som ligger i stueetagen i forbindelse med den store spisestue. Køkkenet har åbent alle ugens dage fra kl til Til frokost åbnes døren til spisesalen kl I kantinen kan der købes drikkevarer, mælkeprodukter, brød m.m. Bestilling/afbestilling af middagsmad skal ske til køkkenet senest kl. 12 samme dag. Daghjemsgæster kan bestille madpakke. Der er mulighed for at bestille: Kaffe/brød/lagkage m.m. Smørrebrød/sandwich Dagens middag Dette skal aftales med køkkenet. Ved større arrangementer dog 5 dage før Spisetider Morgenbuffet mellem kl og i afdelingernes spisestue eller i boligen Frokost kl. ca i spisestuen i stueetagen, i afdelingernes spisestue eller i boligen Eftermiddagskaffe kl. ca i afdelingen Aftensmad kl. ca i afdelingernes spisestue og spisesalen Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 14

15 Aftenkaffe kl. ca Pårørende kan købe kaffe, men middag, smørrebrød og diverse kage/brød skal forudbestilles senest kl. 12 dagen før. Afbestilling af måltider skal ske senest tre hverdage før. Det anbefales at give køkkenet skriftligt besked herom Vaskeri Vaskeriet ligger i tagetagen og har åbent: Mandag - torsdag kl Fredag kl Vask tilbydes som en fast ydelse, se prisliste fra Københavns Kommune. Hver afdeling har en fast vaskedag. Alt tøj skal mærkes, dette gøres i vaskeriet og koster 250 kr. Afhængig af beboerens behov kan det være nødvendigt med mere skiftetøj. Rosenborgcentrets vaskeri har et stort udvalg af genbrugstøj og sælger tøj mandag til fredag i tidsrummet Teknisk afdeling Teknisk afdeling fungerer som husets vicevært. Medarbejderne træffes mandag til torsdag kl og fredag fra 8-12 på tlf eller ved henvendelse til plejepersonalet. Teknisk afdeling er ansvarlig for, at husets faste installationer er i orden. Teknisk afdeling påtager sig ikke i almindelighed reparation af private ejendele, herunder hjælpemidler udlånt af hjælpemiddelcentralen. Teknisk afdeling sørger for, at kørestoledæk bliver pumpede. Det er muligt at købe elpærer i teknisk afdeling Rengøring Rengøring tilbydes de beboere, der har behov for dette. Rengøring omfatter ikke oprydning og opvask efter gæster. Vi anbefaler, at beboeren tilmelder sig rengøringsartikel-ydelsen. Vælger beboeren eller pårørende selv at forestå indkøb af rengøringsartikler, skal disse være miljøgodkendte. 10. RELIGIØS BETJENING Samtale med præst el. lign. Hvis du ønsker at tale med en præst, det være sig fra Folkekirken eller en anden trosretning, kan dette formidles gennem afdelingens personale Folkekirkelig gudstjeneste Første tirsdag i hver måned afholdes folkekirkelig gudstjeneste i biblioteket med præsten fra Sankt Pauls Kirke. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 15

16 11. PARKERING Der er parkeringsforbud i Rosengade. Vi henviser til den offentlige parkering i området. Varetransport, samt af- og påsætning af passagerer er tilladt. Kun i særlige tilfælde i form af kritisk eller akut sygdom kan Rosenborgcentret være behjælpelig med parkeringsforhold. 12. LÆGE, TANDLÆGE OG SPECIALLÆGE Læge Man har som gruppe 1-medlem ret til at beholde egen læge, hvis denne bor inden for en radius af 10 km. Beboerne kan således beholde egen læge, hvis denne giver samtykke hertil. Ved eventuelt lægeskift henvises til sygesikringen. Kontakt til beboerens praktiserende læge og tidsbestilling varetages af personalet med beboerens samtykke. Lægebesøg foregår som regel på Rosenborgcentret. Spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til beboerens kontaktperson eller gruppelederen Tandlæge Beboerne kan beholde egen tandlæge for egen regning, ligesom udgifter til transport også afholdes af beboeren. Hvis du ønsker at benytte omsorgstandplejens ordning, skal Visitationen visitere dig til ydelsen. Det koster 445 kr. om året at være tilmeldt ordningen. Til gengæld er alle nødvendige behandlinger gratis. Efter tilmelding til ordningen bliver beløbet automatisk trukket fra din pension. Omsorgstandplejen har indrettet en klinik i Rosenborgcentrets tagetage. Personalet sørger for tidsbestilling, og at beboerne bliver fulgt til og fra klinikken Speciallæge Speciallæge ordineres af egen læge og foregår som regel i speciallægens praksis. Personalet sørger for tidsbestilling til lægebesøget. I særlige tilfælde, hvor personalets faglige viden er relevant, kan det være hensigtsmæssigt, at plejepersonalet ledsager beboeren. Ellers er det en god idé, at pårørende ledsager beboeren, da plejepersonalet ikke altid har mulighed for at deltage. 13. ANDRE TILBUD Fodpleje Plejepersonalet sørger som udgangspunkt ikke for fodpleje. Hvis beboeren ikke er i stand til at klippe negle og lignende, henvises til fodplejeklinikken, som ligger i stueetagen. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 16

17 Priser i henhold til Københavns Kommunes takster. Se opslag om åbningstid og priser uden for fodplejeklinikken eller i Rosenbladet. Tidsbestilling træffes forud. Personalet er behjælpeligt med dette Frisør Frisørsalonen ligger i stueetagen. Tidsbestilling træffes forud, personalet er behjælpelig med dette. Hvis det er nødvendigt, sørger personalet for at beboeren bliver fulgt til frisøren og op på afdelingen igen bagefter. Se opslag om åbningstid uden for frisørsalonen. Prisliste findes i salonen Vedligeholdende træning i daghjemmet Beboere og daghjemsgæster tilbydes gymnastik i form af en halv times program mandag og fredag kl til Programmet udføres til god musik, og vi arbejder med alle kroppens muskelgrupper og får alle led strakt godt ud. Her er det glæde og godt humør, som kommer til udtryk. Hver onsdag kl er der danseværksted for beboere og daghjemsgæster i daghjemmet. Denne aktivitet er særligt målrettet svage beboere. Derudover kan vi tilbyde træning med gymnastikredskaber såsom trisser, stepmaskine, romaskine og motionscykel. Personalet guider borgeren, som selv udfører træningen Genoptræning Rosenborgcentret har aftale med Træningscenter Indre By, som ligger i stueetagen. Aftalen indebærer, at Rosenborgcentrets beboere ca. 3 uger efter indflytning får besøg af en medarbejder fra træningscentret. Plejeafdelingens personale er ansvarlig for kontakt til træningscentret og for, at beboeren hjælpes til og fra træningen. Ved indflytningsbesøget vurderes den enkelte beboers situation, herunder behovet for genoptræning og hjælpemidler. Genoptræning kan også komme på tale efter vurdering af træningscentret, når en beboer pludseligt eller efterhånden får svært ved at klare sædvanlige gøremål i hverdagen. Det kan f.eks. være, at det bliver sværere at gå, at klæde sig på eller at spise selv. Træningen foregår individuelt i egen bolig eller i træningscentret. Der aftales et mål med træningen. Når målet er nået, eller det maksimale resultat er opnået, afsluttes træningen Hjælpemidler Ved indflytning bedes du medbringe, de hjælpemidler, du har derhjemme. Ved indflytningsbesøget fra Træningscenter Indre By vur- Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 17

18 deres det, om du har behov for hjælpemidler. Hjælpemidler betales af plejehjemmet, såfremt det vurderes, at du har brug herfor. Hjælpemidler omfatter f.eks.: Tekniske hjælpemidler såsom rollatorer, badetaburetter eller kørestole Personlige hjælpemidler såsom proteser, kompressionsstrømper, parykker, diabeteshjælpemidler eller ortopædisk fodtøj Engangshjælpemidler såsom bleer og urinposer Rosenborgcentret skal i 2010 have monteret loftslifter i de relevante boliger. I 2-rumsboligerne vil loftsliftene blive monteret i det store rum Bibliotek Biblioteket, som er en særafdeling under Københavns Kommunes Hovedbibliotek, ligger i stueetagen. Bøgerne i biblioteket udskiftes hver 3. måned. Alle har mulighed for at låne bøger i biblioteket. Ønsker man at låne andre bøger eller lydbånd, kan man henvende sig til personalet i daghjemmet Fester Huset afholder forskellige fester i årets løb, som er fælles for beboere, daghjemsgæster og personale. Tidspunkt og pris for festerne annonceres på opslagstavlerne Loppemarked Én gang årligt afholdes loppemarked i huset. Effekterne er møbler, ting, tøj, bøger m.m., som vi får doneret. Beboere og pårørende er meget velkomne til at skænke effekter i forbindelse med indflytning. Indtægterne går ind på en loppekonto til gavn for beboeraktiviteter Kørsel for beboere og daghjemsgæster Rosenborgcentret har egen bus, som bruges til udflugter og lignende. Beboere og daghjemsgæster har mulighed for at bestille kørsel, såfremt den øvrige planlægning tillader det. Tidspunkter og pris aftales med personalet i daghjemmet Rosenbladet Rosenbladet er navnet på vores husavis, der udkommer ca. hver anden måned. I Rosenbladet finder man både underholdende indlæg og Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 18

19 informationer til beboere og brugere. Daghjemmets aktiviteter annonceres i Rosenbladet, så det er en god idé at have Rosenbladet ved hånden, så man ikke går glip af noget. Alle opfordres til at komme med indlæg: daghjemsgæster, beboere, pårørende og personale. Sidste frist for aflevering af materiale til Rosenbladet er den 10. i ulige måneder. Beboerne får leveret Rosenbladet boligen. Pårørende kan abonnere på Rosenbladet for et mindre beløb. 14. BRUGER- PÅRØRENDERÅD I henhold til ændring af lov om social service m.v. blev der i efteråret 2002 oprettet et Bruger- pårørenderåd på Rosenborgcentret. Formanden af rådet skal i henhold til gældende regler være enten pårørende eller beboer. Bruger- pårørenderådet har til opgave at repræsentere brugernes interesser. Rådet skal inddrages i alle relevante problemstillinger i forbindelse med fastlæggelse af Rosenborgcentrets retningslinier for den daglige pleje- og omsorgsindsats. Rådet består af 8 medlemmer: 2 beboere, 1 daghjemsgæst, 2 pårørende, 1 bestyrelsesmedlem og 2 personalerepræsentanter. Navnene på medlemmerne findes i Rosenbladet. Der afholdes Bruger- pårørenderådsmøde 3-6 gange om året eller efter behov. Ønsker man, at Bruger- pårørenderådet skal diskutere relevante problemstillinger eller ideer, kan man kontakte formanden eller lægge et brev i den blå postkasse ved administrationskontoret. 15. ÆLDRERÅD Ældrerådene i Københavns Kommune er et bindeled mellem de ældre borgere i kommunen og politikerne. Ældrerådene er med til at sikre, at byens ældre borgere kan give deres mening til kende. Borgerrepræsentationen skal høre Ældrerådene i alle de spørgsmål, der har med de ældre at gøre. Ældrerådene kan så rådgive politikerne, eksempel i spørgsmål om boliger, plejehjem, beskyttede boliger, hospitalsforhold, trafik- og miljøspørgsmål. Rosenborgcentret hører under Ældreråd Indre By. Man kan kontakte Ældrerådet, hvis man har opgaver, Ældrerådet bør tage sig af. Man kan i dagtimerne kontakte rådet på telefon I Ældreråd Indre By er en kontaktperson, der er tilknyttet Rosenborgcentret, som man med fordel kan spørge efter. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 19

20 Ældrerådet behandler ikke enkeltsager, men lytter gerne til borgeren og vejleder om arbejdet i boligerne sammen med Bruger- og pårørenderåd. 16. KLAGERÅD Klagerådet er en del af Ældrerådet. Klagerådet tager imod klager over afgørelser om personlig og praktisk hjælp samt afløsning og aflastning. Du kan også klage over udførelsen af opgaver til klagerådet. Klagerådet kan ikke selv træffe eller omgøre kommunens afgørelse, men kan udtale kritik og komme med forslag til ændringer i afgørelsen. Desuden skal Klagerådet bidrage til den generelle udvikling på ældreområdet ved at indgå i dialog med Borgerrepræsentationen. Klagerådet kan tage alle spørgsmål på området op til vurdering, både dem af generel karakter og spørgsmål, som udspringer af en konkret sag. 17. TILSYN Kommunen skal som led i tilsynsforpligtelsen foretage mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg om året på plejehjem. Desuden skal embedslægen aflægge mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt. Efter hvert tilsynsbesøg udarbejder kommunen en tilsynsrapport til brug for opfølgning. Tilsynsrapporterne offentliggøres på kommunens hjemmeside, og sendes i høring i Bruger- pårørenderåd, bestyrelsen og Ældrerådet. Revideret: Februar 2010 (Trykt 02/10) 20

Velkommen til Deres plejebolig

Velkommen til Deres plejebolig Velkommen til Deres plejebolig 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til plejehjemmet... 3 Lions Park Søllerød... 3 Fakta om Lions Park Søllerød... 4 Fakta om plejehjemmet... 6 Indflytning i Deres plejebolig...

Læs mere

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk

Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Plejecenter - Valby Langgade 97, 2500 Valby Telefon 36141600 Telefax 36141700 www.langgadehus.dk Kære nye beboer Vi vil gerne byde dig velkommen til Langgadehus. Ved hjælp af denne brochure håber vi, at

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

SOLGAVEHJEMMET I VALBY

SOLGAVEHJEMMET I VALBY VELKOMMEN TIL Dansk Blindesamfund SOLGAVEHJEMMET I VALBY Vi vil gerne med denne informationspjece byde velkommen til nye beboere og pårørende. Den alfabetiske oversigt er udarbejdet for at besvare nogle

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG

Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rosengade 1 1309 København K Tlf. 35 30 47 47 Fax 35 30 47 48 www.rosenborgcentret.dk PERSONALEHÅNDBOG Rev. februar 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ROSENBORGCENTRET...4 PRÆSENTATION...5 Kollegialt

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen

Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen Indholdsfortegnelse Velkommen til Jonstrupvang-Bebyggelsen...2 Bo-grupperne...3 Lejlighederne...5 Møbler, TV, radio og telefon...5 Dagligdagen...6 Døgndækning...6 Rengøring...6 Vask af tøj...7 Medicin...7

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie

Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Velkommen til Plejecenter Caroline Amalie Plejecenter Øst Svendborg kommune I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø

Maj 2013. Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Maj 2013 Velkommen til Flinterupgård Flinterupvej 22, 4180 Sorø Mønt Tlf: 57 84 53 04 Kontor Fax/Tlf: 57 80 69 11 Køkken Tlf: 57 84 53 05 Leder Tlf: 27 52 20 64 Med denne information, vil beboere og medarbejderne,

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere