BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag"

Transkript

1 17. januar årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den 25. januar på Skolen på Islands Brygge. Mødet henvender sig først og fremmest til beboerforeninger og de initia- Fra lejer til andelshaver Bryggbladet inviterer beboerforeninger og interesserede beboere til et orienteringsmøde i Skolen på Islands Brygge torsdag den 25. januar 2001 i den gamle gymnastiksal kl. 19:00-21:30 Dagsorden * Velkomst og præsentation af panelet * Fra lejer til andelshaver om tilbudspligt * Ejendommens tilstand og vedligholdelsesplan * Finansielle modeller og andelskrone * Hvordan undgås faldgruber ved stiftelse * Spørgsmål og debat * Fordele og ulemper ved andelsboligforeninger set fra et lejersynspunkt * Eksempler fra andre andelsboligforeninger Gas, vand, sanitet, centralvarme, oliefyr, badeværelser, komplette installationer, vand- og energibesparelser, skifer-, zink- og kobbertage tiv/arbejdsgrupper der dannes i forbindelse med et evt. lejeropkøb af Nordenejendomme, men det vil også være muligt for andre interesserede at deltage. Ideen med mødet er at kunne give information til de, der eventuelt vil være med til at stifte en andelsboligforening. Banker, kreditforeninger og administrationsselskaber kimer beboerrepræsentanter ned lige nu for at sælge deres ydelser og til tider er det svært at kunne gennemskue de forskellige tilbud. Mange ser tilbudspligt som uundgåeligt mens andre stadig er skeptiske. Da tilbudsfristen kun er på 10 uger fra modtagelse af tilbuddet, er det vigtigt for beboerne at være forberedt. Vi håber at mødepanelet vil kunne svare på mange af de spørgsmål der trænger sig på og være til hjælp for de fremtidige andelsboligforeninger. Med venlig hilsen Bryggebladets redaktion (Læs mere herunder!) * Valg af administratoren * Administration af andelsboligforeningen * Spørgsmål og debat Mødet arrangeres af Bryggebladet i samarbejde med ABF, Administrator Forening, Andelsboligforeningen Bergthora, lejerforeninger og beboerforeninger. Blandt deltagere Cand. Jur. Robert Metasch, ABF; Jesper Troels Jensen, Administratorforeningen; Svend Friiborg, Arkitekt; Torben Helsinghoff, andelsboligforeningen Bergthora; repræsentanter fra lejerforeninger m.fl. Da mødestedet ikke kan imødekomme mere end 110 deltagere, bedes de interesserede tilmelde sig på telefon nr tirsdag d. 23. januar mellem Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Godt og professionelt håndværk En aftale er en aftale Topservice Dokumenteret kvalitet hugo fokdal as. blikkenslager & vvs-installatør Islands Brygge 15, st.tv København S Tlf Efter hvad Bryggebladet erfarer, ligger købstilbudet allerede klar til lejerne efter den forventede snarlige afklaring af situationen. Når tilbuddet kommer, har beboerne en frist på 10 uger til at acceptere det. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag Få dage før fristen for at sælge aktier i Ejendomsselskabet Norden til kurs 375 udløber, er der endnu usikkerhed om selskabets fremtid. I begyndelsen af december tilbød det nystiftede selskab Norden Invest af December 2000 at købe alle Norden-aktier til kurs 367. Norden-aktien var på dette tidspunkt noteret til kurs 315. Bag selskabet stod bl.a. en række af de største aktionærer i Ejendomsselskabet Norden aktionærer, som tilsammen ejer ca. 72 % af aktierne i Norden. Købstilbuddet var betinget af, at Norden Invest af December 2000 senest den 5. januar havde opnået accept fra 90% af aktiekapitalen, idet man da ville bede Københavns Fondsbørs om at tvangsindløse de resterende aktier og afnotere Norden fra børsen. Men da man kort før jul havde rundet 80%, tilbød tøjbaronen Klaus Helmersen grundlægger af Carli Gry gennem selskabet Norden Invest A/S, som ejes af Helmersens investeringsselskab Store Frederikslund Holding, at købe Norden-aktierne til kurs 375. Helmersens tilbud er betinget af, at man senest på fredag den 19. januar har opnået accept fra 2/3 af aktiekapitalen. Norden Invest af December 2000 har på baggrund af Helmersens tilbud valgt at forlænge sit købstilbud, så det ligeledes løber til 19. januar. Forlængelsen sker angiveligt for at få tid til at regne på, om det kan betale sig at matche Helmersens tilbud. Det kan det ifølge en af landets førende erhvervsejendomsmæglere, som anonymt for dagbladet Børsen har anslået værdien af Nordens ejendomsportefølje til at være 1-1,5 mia. kr. højere end den bogførte værdi, svarende til en aktiekurs mellem 391 og 442, eller en fortjeneste mellem 125 og 550 mio. kr., hvis man køber aktierne til kurs 375. Ved redaktionens slutning havde Norden Invest af December 2000 dog endnu ikke annonceret en forhøjelse af sit købstilbud. Beboere parat Da begge tilbudsgivere har forbeholdt sig ret til at fastholde de indkomne accepter, selv om betingelserne om accept fra 90 % hhv. 2/3 af aktiekapitalen ikke er opfyldt, er det fortsat usikkert, hvordan det hele ender. Men efter al sandsynlighed vil konsekvensen for Nordens lejere være, at de modtager et tilbud om at købe deres ejendomme på andelsbasis. Sådan et tilbud skal de nemlig efter lejeloven have, hvis en enkelt aktionær opnår mere end 50 % af aktierne i selskabet. Og efter hvad Bryggebladet erfarer, ligger tilbudsmaterialet allerede klar til omdeling efter den forventede snarlige afklaring af situationen. Når tilbuddet kommer, har beboerne en frist på 10 uger til at acceptere det. Tilbuddet er efter reglerne betinget af tilslutning fra mindst 50% af lejerne i de enkelte ejendomme, men skal det være økonomisk attraktivt, skal man formentlig op på en noget højere tilslutning. De fleste beboerforeninger hos Norden er derfor i fuld gang med at forberede stiftelsen af de nødvendige andelsforeninger. Bryggebladet arrangerer i næste uge et møde, hvor beboerrepræsentanter og andre, som ønsker at deltage i arbejdet, kan stille spørgsmål til en række oplægsholdere med ekspertise på området. Se omtale af mødet andetsteds på forsiden. max Mød vores nye Grøn Guide SIDE 3 Birte Kolvig Efter 30 år tager leder Birte Kolvig afsked med børnehaven Anna Poulsens Minde. BAGSIDEN Satellitten på plads Beboerhjørnet huser Satellitten, indtil det nye hus er klart i Havneparken i slutningen af året. SIDE 2 Nyt medborgerhus Hvad vil vi med det? SIDE 10 Brand i Ballonparken SIDE 5 Brugsen opkøbt BAGSIDEN SOLGT

2 2 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 BRYGGEBLADET udgives af Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf: Dette nr. er redigeret af: Jes Bigom, Trine Schjødt Øvrige i redaktionen: Stine Villadsen, Lena W. Kock, Michael Lund Andersen, Jean Gauthier. Annoncer: Charlie Petersen Layout: Asger Jeppesen Prepress: Grafisk Service, Thorshavnsgade 14 Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland EDB-support: Henrik Preisler, Verner Have Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Oplag: Frist for indlæg: onsdag d. 24. januar. Næste nr. udkommer torsdag d. 1. februar 2001 Ny afleveringsfrist for indlæg Året 2000 var et år med forandringer for Bryggebladet og med udskiftninger i den redaktionelle stab. Her i starten af det nye år vil nye folk forsøge at gøre den gamle redaktion kunsten efter og udgive et 14-dages lokalblad, som både redaktionen og Islands Brygge kan være tilfreds med. Én af ændringerne er, at vi har rykket deadline et par dage frem. Sidste frist for indlevering af indlæg, annoncer m.m. er derfor ikke længere fredag men allerede onsdag dvs. bladet udkommer som normalt om onsdagen og allerede næste onsdag er sidste frist for indlevering til kommende nummer. På»indleveringsonsdagen«vil redaktøren være til stede i Beboerhjørnet i tidsrummet kl Indlæg kan selvfølgelig som normalt es til redaktionen på adressen: selvfølgelig med samme afleveringsfrist onsdag. Er man i øvrigt i tvivl, kan man orientere sig i kolofonen herover. Sundby Lokalråd konkurs-truet Landsretssagen mod Ørestadsselskabet kan få alvorlige konsekvenser for Sundby Lokalråd, efter at de blev pålagt sagsomkostninger på kr Lokalrådet har luftet ideen om at gå konkurs for at undgå regningen fra Københavns Kommune og staten. Det har sat en større offentlig debat i gang, hvor Venstres lokalrådsmedlem, Jesper Schou Hansen, betegner den tankegang som»dybt amoralsk«. Han truer med at forlade Lokalrådet i protest. Formand for Sundby Lokalråd, Ib Wendrup, afviser kritikken og siger at Lokalrådet vil stå ved sit ansvar. Sundby Lokalråd tabte sagen i Østre Landsret den 16. juni i fjor. Lokalrådet hævdede, at man ikke kunne vedtage loven om Ørestaden uden først at lave en grundig miljø undersøgelse. Lokalrådet for Islands Brygge havde oprindelig overvejet at deltage i sagen sammen med Sundby Lokalråd, men meldte fra, da det blev klart, at sagsomkostningerne nemt kunne løbe op i hundredetusinde kroners klassen. Var vi gået videre med sagen ville vi have stået med regningen nu, siger Jørgen Thyregod, formand for Islands Brygges Lokalråd. Det var en fornuftig beslutning vi tog dengang. ljg Satellitten i gang i Beboerhjørnet Gimle er nu ved at være pakket ud af flyttekasserne i Beboerhjørnets kælder, da Beboerhjørnet huser Satellitten, indtil det nye hus er klart i Havneparken i slutningen af året. Regnskaberne for sidste år er ved at være færdige. Medarbejderne er på plads i de andre huse i byen, der låner Gimlemedarbejderne i den husvilde periode, ligesom det meste af Gimles inventar er udlånt eller opmagasineret. De aktiviteter, foreninger og brugergrupper, der har ønsket det, er nu genhuset (forleden var der til det allerførste banko i Bryggens Pensionistforening på Øresundsvej 4 deltagelse af 56 pensionister med forventning om endnu flere næste gang). Brugerindflydelse på nyt medborgerhus Nu skal Gimles styringsgruppe sammen med satellitbestyreren til at finde egnede steder på Bryggen til små som større kulturoplevelser. Som lovet sidste år skal der også organiseres offentlige møder om indholdet i det nye hus. Virkeligheden er jo den, at det hverken er Gud, KUC eller bestyreren, der bestemmer indholdet i det nye hus det er brugerne af huset. Det er derfor hamrende vigtigt, såfremt man ønsker indflydelse herpå, at man dukker op til disse møder. Har man f. Birger Pedersen eks. også ideer til satellitarrangementer, eller vil give en hånd med til disse, så er styringsmøderne åbne for alle. Møderne holdes den anden mandag i måneden. Næste møde er derfor mandag d. 12. februar kl. 19 i Beboerhjørnet. Stort mødelokale på Bryggen På trods af mulighederne for at lave satellitarrangementer, er der en alvorlig mangel de næste måneder på Bryggen, nemlig muligheden for at holde store møder med mere end hundrede deltagere. Der er ved at tegnes en lokal løsning herpå, så er der foreninger eksempelvis beboerforeninger der har behov for at holde stormøder, så henvend jer til satellitbestyreren i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, Birger Pedersen, telefon , eller kig ned. Birger Ejendomme for en halv milliard Lige siden lejerne i Nordens ejendomme har fået øje på muligheden for at overtage deres lejemål på andelsbasis, har det oftest stillede spørgsmål været: Hvor meget vil det koste? Bryggebladet har fået Fra ejendomsselskabet Nordens årsregnskab 1999 Ejendommen Thorlakhus omfatter både Stor- og Lille Thorlakhus Saga A og Njal L opfattes oftest som en ejendom. oplysninger fra Nordens årsregnskab 1999 og fundet frem til en kvadratmeterpris for hver ejendom på Bryggen. Se skema nedenfor. ljk K Ø B ANTIKKRAM Leifsgade S tlf: GAVEIDEER: Få inspiration hos os S A L G Åbningstider: tirsdag & torsdag fredag lørdag ET BESØG VÆRD 800 MHz computer uden skærm EPOX ATX motherboard slot A AMD duron 800 MHz CPU 128 Mb PC133 SD-ram 30 Gb UDMA66 IBM 7200 rpm. harddisk Creative Geforce Mb AGP grafikkort Plextor 40X cd-romdrev 1,44 Mb diskettedrev Miditower ATX lownoise 16 bit lydkort 80 watt højttalere 56K internt modem m. gratis Get2net internetforbindelse IBM Win98 keyboard Optical 800 dpi Scrool mus Pris: 7.498,00 kr.

3 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 3 Ny Tøjhus i forvandling HK/Danmarks kommende forbundshus bliver et moderne hus, der vil byde på fleksible fysiske rammer, der vil understøtte HK som en foranderlig og fremadrettet organisation. Oplevelser og arkitektoniske kvaliteter er sat i højsædet. Sådan skriver HK om deres ny hovedsæde. Omkring 100 bilejere som havde fundet gratis parkeringsly på Ny Tøjhusgrunden til hverdag skal snart ud i Københavns gader og baggårde for at lede efter en gratis parkeringsplads eller betale de gældende parkeringsudgifter. Om ganske få dage vil Ny Tøjhusgrunden blive forvandlet til en stor byggeplads og hele området bliver lukket for offentligheden. Den sidste institution på grunden er nu flyttet ud og rydningen af grunden er så småt begyndt. Efter militæret forlod grunden i 1961 blev næsten alle bygninger revet ned, men betonfundamenterne fra dem ligger stadig spredt ud over arealet, fortæller Anna Pia Hudtloff fra Freja ejendomme. Betonfundamenterne bliver gravet op og knust på stedet. Den knuste beton bliver genbrugt i de nye veje, der skal anlægges. Mange træer på Ny Tøjhusgrunden er allerede blevet fældet i årets første to uger. De skulle vige for de kommende bygninger, mens de resterende træer, som en landskabsarkitekt vurderede havde bevarings værdi, kan blive stående. Allerede om få måneder vil det være muligt at danne sig et indtryk af hovedlinierne på Ny Tøjhusgrunden. De områder som er totalt ryddet bliver hovedsageligt byggefelter og veje, og de arealer hvor man har beholdt træer vil være friarealer. Oprydning på Ny Tøjhusgrunden vil vare knap 4 måneder. I den tid regner man med at have nedrevet de tre sidste militærbygninger på grunden: blandt dem er Gimle og Kommandant bygningen; Thorshaves pavilloner vil være flyttet til deres fremtidige placering bag Skolen på Islands Brygge medio marts. Vuggestuens pavilloner vil til gengæld blive stående, da disse snart tages i brug som bygningskontor. HK bygning solgt Byggeriet af HK/ Danmark og Kommunernes Landsforenings nye domiciler på Ny Tøjhusgrunden kommer allerede i gang her i forsommeren. Det bliver entreprenørfirmaet Skanska der kommer til at bygge disse nye hovedsæder. Ifølge Frejas tidsplan vil de første spadestik kunne tages i april måned. Det ny hovedsæde skal være færdigt inden oktober 2002 da HK s nuværende hovedkontor ved Langebro er blevet solgt til den svenske hotelkæde Scandic. Ifølge aftalen vil Scandic Hotels overtage bygningen oktober 2002 og det 207 værelser store hotel indvies i maj Det hvide kontortårn ved Langebro har huset HK siden 1982, men var oprindelig opført som hotel i 1955 Hotel Europa. Bygningen var dengang Københavns første 18 etagers højhus. Flere nordmænd flytter ind Inden man overhovedet havde hørt om Lokalplanen for Ny Tøjhus var planer for et hotel langs Thorhavnsgade på tegnebræt- Alt er udsolgt langs Amager Boulevard. Det bliver et hotel ved Thorshavnsgade, efterfulgt af Kommunernes Landsforening, HK s hovedsæde, et norsk ejet kontorbygning og Scandinavia Hotel ved Artillerivej. tet. Det er den norske Thon gruppen som vil opføre et hotel på ca kvadratmeter og ca kvadratmeter boliger. Det er også nordmænd der har købt den sidste grund langs Amager Boulevard, mellem HK Danmarks kommende hovedsæde og Hotel Scandinavia. Det er Haro A/S som har købt byggeret på kvadratmeter for ca. 100 millioner kr.. Haro er ejet af tre norske investorer, herunder Ejendomsselskabet A/S. Få boliger lige nu Hathon Indtil videre har Freja kun formået at tiltrække erhvervskunder til området. I skrivende stund har man kun lavet aftale med Thongruppen for opførelse af boliger (ca ) kvadratmeter. Ifølge lokalplanen for området skal op mod halvdelen af de næsten etage kvadratmeter være boliger. At der ikke er solgt boliger på Ny Tøjhus er ikke ensbetydende med at de ikke kommer, siger Jørgen Thyregod, formand for Islands Brygge Lokalråd. Udspurgt om udsigten til atter flere boliger i den dyre ende af prisskalaen som man oplever på Havnestadsarealet svarer Jørgen Thyregod. Vi ser gerne billigere boliger for almindelige mennesker på Ny Tøjhusgrunden. Vi kommer til at presse lidt på for at få andet end luksusboliger på området. Oprydningen og byggeriet på Ny Tøjhus starter for alvor i denne uge, da den sidste institution (Den kommunale Vuggestue) flyttede ud den 15. januar. ljg Ny Grøn Guide Bryggen har fra 1. januar fået ny Grøn Guide efter Rikke Fog, som forlod posten efter tre år i stolen. Hendes navn er Jetje Fink og hun har boet på Bryggen siden I det følgende giver hun en præsentation af sig selv og hendes forudsætninger for jobbet. Bryggebladet vil senere på året bringe et interview med Jetje Fink, når hun har fundet sig til rette Jeg er 53 år og uddannet socialrådgiver i januar 1976 altså har jeg 25 års jubilæum som sådan i denne måned. Måske mange vil spørge: Hvordan i al verden hænger det sammen med jobbet som Grøn Guide?. Et godt spørgsmål som jeg vil forsøge at besvare. Jeg er født og opvokset i Sydsjælland, hvor mine forældre sammen med min farfar havde et mellemstort landbrug og hvor min hverdag, indtil jeg flyttede hjemmefra som 16-årig, var præget af samspillet mellem mennesker, dyr og natur. Min morfar var Frederiksberg gartner med stor omsorg for den biologiske balance som basis for de bedste afgrøder. Det har i høj grad præget min tilværelse siden selvom det selvfølgelig ikke altid har været praktisk gennemførligt i en travl, udearbejdende hverdag i mit voksenliv. Som socialrådgiver har jeg de første 10 år af min karriere arbejdet indenfor Jetje Fink er uddannet socialrådgiver og har boet på Bryggen siden børn & unge-sektoren fortrinsvist i kommunalt regi, men har altid samtidigt været involveret i forskellige udviklingsprojekter på området. De seneste 15 år har været fordelt på Distriktpsykiatri på Fyn, hvor jeg også har boet en årrække, og her i København, 3 år i Dansk Flygtningehjælp og 11/2 år på Hospital, hvor jeg har arbejdet med HIV/AIDS patienter. Sideløbende har jeg efteruddannet mig indenfor kropsterapi, supervision og personaletræning. I alle disse sammenhænge har jeg arbejdet meget med grupper og frivillige/græsrødder. Privat har jeg to børn begge drenge, som nu er hhv. 30 år og 22 år. Jeg har altid gennem årene været dybt engageret i de lokalsamfund jeg har boet i. I min studentertid var jeg engageret i politisk gadeteater og i studenterpolitiske engagementer. I mine børns opvækst har jeg engageret mig i forældresammenhænge som medlem af diverse forældreråd og skolebestyrelser i deres daginstitutioner og skoler. Jeg har været medlem af lejerbestyrelse (Lejerbo), været valgt medlem i min fagforenings kredsbestyrelse, været med til at etablere en tværpolitisk, kommunalpolitisk liste i en landkommune, hvor jeg dengang boede. Da mine børn var små, etablerede jeg sammen med deres far et økologisk husmandssted på Djursland, som vi havde et par år, men måtte sande, at det er svært uforeneligt med fuldtidsarbejde som hhv. socialrådgiver og lærer og var så den erfaring rigere. Den røde tråd i min historie er kort og godt min uddannelse som socialrådgiver med erfaring i projektarbejde, arbejde med mennesker og grupper samt min interesse for miljøet og økologi skal gerne munde ud i, at vi bliver mange til daglig om dette arbejde. Det skal ikke være for de få og»frelste«. Det skal ikke kun være for dem med en masse energi det skal være for os alle Den røde tråd i min historie er kort og godt min uddannelse som socialrådgiver med erfaring i projektarbejde, arbejde med mennesker og grupper samt min interesse for miljøet og økologi skal gerne munde ud i, at vi bliver mange til daglig om dette arbejde. Det skal ikke være for de få og»frelste«. Det skal ikke kun være for dem med en masse energi det skal være for os alle. Selvfølgelig har jeg også ideer og ambitioner i mit nye arbejde jeg vil så gerne at især børnene får lyst til økologisk mad og interesse for at bevare denne jord og samtidig, at vi som kommende gamle også får mulighed for at vælge lækker, økologisk mad, når vi ikke længere selv kan lave den. Men først og fremmest ser jeg det som min opgave at fastholde og udvide de allerede igangværende projekter med affaldssorteringen og få etableringen af Grøn Plads til at blive en realitet. Kort sagt det er vigtigt med en Grøn Guide som koordinerer miljøtiltag på Bryggen. Jeg inviterer til og håber på et godt samarbejde. Jeg er åben for ideer og inspiration. Jeg kan ikke love, at jeg alene er i stand til at realisere alle forslag, men i fællesskab kan vi nå langt. Har du lyst til at spille fodbold i Boldklubben Hekla? Hekla har siden 1926 hørt hjemme på Islands Brygge, med trænings-/kampbane på Kløvermarken. Klubben forventer dog pr at flytte til helt nye faciliteter på Lossepladsvej. For tiden kan klubben mobilisere to seniorhold, et oldboyshold og et super-veteranhold. Senior starter lørdag d. 20. januar kl til en let gang bold/løbetræning på Hekla Park. Herefter fra kl er der Åbent Hus i klublokalet, hvor klubben vil være vært med en bid brød og en øl/vand. Både nye og gamle medlemmer er velkommen. Fra den 22. januar er der træning på Kløvermarken: Mandag fra kl på kunstgræsbanen, (omklædt kl ). Torsdag fra kl på grusbanen, (omklædt kl ). Klubben har ligeledes en stadig voksende ungdomsafdeling. Ca. 150 medlemmer fordelt på årgangene Nærmere information kan fås hos Alex Andreasen tlf / Jan Storm tlf Boldklubben Hekla kan byde på en garanteret vundet tredje halvleg i Klubhuset, hvor der bl.a. forfindes billard, dart, bar, fællesspisning og meget mere. Velkommen i Klubhuset Egilsgade kld København S Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Rikke takker af Champagne i nyt andelsvaskeri Alle Tordenskjolds soldater og Bryggens»kratluskere«var til stede i Beboerhjørnet for at tage afsked med vores Grønne Guide gennem tre år, Rikke Fog-Møller. Tak for en god indsats, Rikke! Maleriudstilling Lørdag d. 6. januar åbnede en ny maleriudstilling i det lille og forholdsvist nyåbnede galleri Galleri Ingolf beliggende i Isafjordsgade 13. Malerierne er udført af kunstneren Bente Windelboe. Motivet synes ofte at være fantasivæsener og alle malerier er meget farverige og dog rolige. Størrelser såvel som pris varierer (prislister ligger fremme). Udstillingen er åben tirsdage kl , torsdage samt lørdage Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Islands Brygge er en fredelig bydel Islands Brygge er i sammenligning med det øvrige Amager et fredeligt kvarter, siger kriminalinspektør Kaj Jensen fra Rigspolitiet. Han peger på, at der inden for de sidste par uger kun har fundet ét indbrud sted, nemlig i Egilsgade, hvor tyvene stak af med CD er og et Playstation-spil. De brød ind via bagtrappen og da bagdøren kun var forsynet med en gammeldags lås, var den nem at forcere for tyvene. Selvom Kaj Jensen beretter om lav kriminalitet på Bryggen, siger han også, at man kan observere fremkomsten af flere såkaldte hash-klubber. Blandt andet ligger der en i Thorshavnsgade, og hash-klubberne vil være i politiets søgelys fremover. ts Der blev skålet og spist pindemadder, torsdag den 11. januar ved indvielsen af Andelsboligforeningen Bergthoras nye vaskeri på hjørnet af Artillerivej og Bergthorasgade. Beboerfremmødet var så stort, at der ligefrem var kø ude på gaden. Instruktøren fra Vascandia forklarede af flere omgange, hvordan det pengeløse vaskeri skulle benyttes, mens maskinerne snurrede og fadene og flaskerne blev tømt. Champagne og tøjvask er egentlig en utrolig rar kombination. Thorshave på feltfod Skal din ejendom laves om fra leje til andelsboligforening så kom ind til os. Mens Thorshaves bygninger bliver skilt ad, flyttet og samlet igen, har børn og voksne til huse i Thorolf-spejderhytten på Artillerivej Pladsen er trang med 70 børn og 10 voksne, 5 høns, 10 kaniner, 15 undulater og 5 papegøjer og alle glæder sig naturligvis til at flytte hjem igen. Humøret er godt hos både personale, børn og forældre. Personalet betragter det som en to-månedes koloni. INVITATION TIL BV 11 Skal der være en Bryggens Virkelighed 11 i år 2001?! Hvis der skal, så kom til idémøde nr. 2, der holdes tirsdag d. 23. januar kl. 19 på Skolen på Islands Brygges lærerværelse. Mød op vi har brug for dig. Med venlig hilsen BV-gruppen

5 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 5 Fyrtårn af tryghed Danmarks ældste pædagogmedhjælper, 69 og et halvtår gamle, Poul Henrik Koefod stopper i Krudtuglen. Igennem syv år har den tidligere landmåler været ansat på bydelens bedste institution. Krudtuglen på Artillerivej havde Poul Henrik til ansættelsessamtale, i sandkassen, og blev igennem samtalen ret hurtig bekendt med, at Poul Henrik ikke kunne skifte ble, lave mad, men havde en stor lyst til at lære at arbejde med børn. Ugen efter var han i køkkenet, og det blev starten på et kagegilde af dimensioner. Hver torsdag har PH siden tryllet i køkkenet, og en af de mange anekdoter om PH stammer netop fra køkkenet. PH står i køkkenet iført kogebog og forklæde, da en lille dreng med beundrende øjne ser på PH og siger: nørjjjj, hvor der dufter dejligt!, har du også en mand derhjemme? Historierne er mange, og da Bryggebladets udsendte gik rundt og talte med børn og forældre, var der ingen tvivl. Anna, der startede hos PH som krumme, siger: Bare han kunne blive. Laurits er ikke i tvivl om, at han bager de dejligste kager, og Paw synes han er den sødeste voksne i verden. Børn og forældre er ikke i tvivl om, at det har været en stor kvalitet for Krudtuglen at have en ældre medarbejder, og Carsten fra personalet fortæller om den bredde, institutionen får, og fortæller videre: PH kan stå med en flok børn og bare være, han fordyber sig i højere grad, er god til at lytte og er lidt langsommere til hurtigt at være ude med fingeren. Vi har været rigtig glade for PH, og jeg tænker tit: Bare jeg holder lige så længe! Krudtuglen, der er kendt for sine små huler, værksteder, udendørsområde hvor børnene kan lege, snakke, arbejde og fordybe sig og for sit gode personale, der ud over aktiviteter der rækker fra sport til smykkefremstilling, hygge og højtlæsning, har igennem årene udviklet sig til at sted, hvor ikke kun børnene mærker tryghed og engagement. Forældrene har lyst til at blive lidt længere, så afhentningen af børnene ikke kun bliver en forhastet gerning, og sommerfesterne har gerne meget stor tilslutning. 69-årige pædagogmedhjælper Poul Henrik Koefod stopper i Krudtuglen efter syv år. PH har i syv år været en væsentlig bidragyder til denne udvikling. Selv giver han børnene og personalet æren for, at han stadig føler sig ung og glad for livet. Otiumet skal nu nydes på fødeøen Bornholm. th Fem års fængsel til voldsmand Selvom tragedien fandt sted i maj sidste år, lægges der stadig blomster på gerningsstedet. Gimle som rebus Endnu kan den smukke bygning, Medborgerhuset Gimle, på Tøjhusgrunden beses, og hvis man kikker nærmere efter, vil betragteren opdage små mønstre, navne og historier indridset i murstenene. Små kærlighedsdigte side om side med erotiske tilbud, toiletrim med enkelte beskeder:»her stod verdens største pik«eller»kirstine fra Støvring har mit hjærte«. Soldater har under deres vagt, siden 1947, skrevet: her sov jeg i 2 timer, eller lavet spændende rebusser: Gå 3 sten ned, 14 hen, 2 op. Ved nærmere undersøgelse udvikler disse»historier«sig i mange retninger men gå selv og se, inden huset og dets historier forsvinder! Den 23-årige Morten Tøring Hougaard blev forleden idømt fem års fængsel i Østre Landsret for vold mod briten Lawrence Blackman, der senere døde af sine kvæstelser. Episoden fandt sted den 13. maj sidste år i Njalsgade overfor Københavns Universitet. Landsretten stadfæster dermed byrettens dom på fem års fængsel. Morten Tøring Hougaard erkendte, at han var skyld i britens død, men at Lawrence Blackman havde angrebet ham først. På det grundlag kæmpede hans forsvarer, Thomas Rørdam, for en dom på to års fængsel. Morten Tøring Hougaard fulgtes med en kammerat den nat i Njalsgade, da briten begyndte at provokere og det eskalerede til slåskamp og grov vold. Brand i Ballonparken Et stort opbud af brandbiler, politivogne og lægeambulancer jog til Ballonparken, torsdag d 11/1, klokken ca. 13, efter der var meldt om brand hos en beboer i en af villa husene. Beboeren var hjemme, men havde ikke været istand til selv at få bugt med den løbske ild. Da brandvæsenet nåede frem havde ilden allerede godt fat og truede med at brede sig til nabolejemålene i huset. Det lykkedes dog at brandvæsenet at holde ildløsen indfor det ene lejemål, men skaderne på huset og hos naboerne var betydelig. De 3 berørte beboere blev af det offentlige tilbudt hotelophold ude i byen, men alle takkede nej og er blevet midlertidig genhuset i Ballonparken. Der var ikke på noget tidspunkt risiko for skader på mennesker, så det store opbud af ambulancer kunne heldigvis tage hjem uden at have været i aktion. Den eksakte årsag til brandens opståen, havde den direkte involverede og fortumlede beboer ikke nogen klar forestilling om. Der forestår nu en større renovering af huset inden de skadelidte beboere kan flytte tilbage i deres respektive boliger. kalle ÅBENT HUS PÅ AMAGERS NYE»LILLESKOLE«Søndag d. 21. januar kl Lærere og forældre fortæller om livet på skolen. Margretheholm, Refshalevej 100, 1432 København K. Forhindret? Bestil information på eller

6 6 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Nyt reglement Med årsskiftet har bibliotekerne i København fået et nyt reglement. De fleste ændringer i forhold til det gamle reglement er et resultat af den nye bibliotekslov, som Folketinget vedtog sidste år. Det betyder bl.a., at musik nu er blevet obligatorisk materiale for alle biblioteker på linie med bøger og tidsskrifter. I den forbindelse har man i København samtidig besluttet at ophæve bopælspligten, således at lånere, der ikke er bosiddende i Københavns nu også kan låne cd er hos os. Med denne gestus håber man, at de øvrige kommuner i Storkøbenhavn vil følge efter og åbne deres musiksamlinger for københavnerne. Det samme kommer i øvrigt også til at gælde for videofilm og cd-rom. Et andet område, der er sket ændringer på, er de gebyrer, man som låner betaler, når lånetiden overskrides. Det er ikke blevet dyrere at være glemsom i København, men der er tilføjet to nye tidsintervaller, således at gebyrets størrelse er blevet mere differentieret, alt efter hvor mange dage der går, inden man afleverer. Alvorligere er det imidlertid, at lånere der skylder biblioteket mere end 200,- kr. nu igen kan udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er betalt. Alt det og meget mere kan man læse om i bibliotekets nye servicebrochure. Så husk at få et eksemplar, næste gang du kommer på biblioteket. Tidsskrifter på en ny måde Biblioteket abonnerer på over 100 tidsskrifter, og for at præsentere dem bedre, har vi indkøbt et nyt reolsystem. Som tidligere bliver tidsskrifterne opstillet alfabetisk, men står nu i hver sit rum, så de ikke kommer til at skygge for hinanden, og det skulle også blive nemme at sætte dem på plads efter brugen. Det er stadig sådan, at det nyeste nummer kun kan læses på. Med det nye møbel har vi fået plads til at have de fleste af de ældre numre stående umiddelbart under de nye. Så nu skulle det være nemmere at finde de gamle årgange, som kan lånes med hjem. KUC s direktør Hans Grønberg garanterer i september, at medborgerhuset trods tvivl om finansiering ikke bliver mindre end lovet En otte meter høj klatreskulptur er klar til brug i Havneparken Klatreskulpturen er blevet til i et samarbejde mellem Havneparkens arkitekter Annelise Bramsnæs og Poul Jensen (som ses på billedet) og den lokale kunstner Torben Helsinghoff. Børnene møder eksotiske dyr på legepladsen ved Gunløgsgade ÅRET DER G

7 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 7 Bryggens Virkelighed afholdes i Havneparken GIK Sojakagens fald vi lader billedet stå et øjeblik Der er storm om Nina Stork, når hun som den første jordemoder i landet tilbyder insemination NETOP NU på forstørrelser fra Kodak 13x18 cm. før 10,- NU 5,- 20x30 cm. før 34,- NU 17,- 30x45 cm. før 87,- NU x60 cm. før 126,- NU 63,- 50x75 cm. før 169,- NU x100 cm. før 410,- NU 205,- På landet i byen Priseksemplerne gælder bestilling fra negativ 24x36. Også halv pris på bestilling efter dia. Tilbudene gælder fra d. 19/1 til d. 18/2 01 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF

8 8 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Ole Nielsen Mindeord Kort før jul fik skolen den triste meddelelse, at skolebetjent Ole Nielsen efter længere tids sygdom var afgået ved døden. Vi kommer til at savne Ole. Oles virke ved skolen var mangesidigt. Han var altid parat til at give en hånd med både når elever, lærere, lærerstuderende og skolens mange lånere havde brug for det. Børnene holdt af ham. Der blev lappet cykler, ledt efter tabte nøgler, syge børn blev fulgt hjem eller sendt på skadestuen. Altid BLOMSTER VÆRKSTEDET Nyt binderi-kursus i starten af februar. Alt indenfor binderi udføres på bestilling. Bemærk nye åbningstider: onsdag 14-18, torsdag 11-18, fredag Øvrige dage efter aftale. Islands Brygge 25 Telefon var Ole parat. Han skabte tillid. Børnene havde respekt for ham, og han kunne som få også spøge med børnene uden at det gik over gevind. Ole var flere gange med på lejrskole og nød samværet med børnene, ligesom han var en vigtig sparringspartner i de mange feature- og projektuger, der involverede elever og lærere ved skolen. Ole var i mange år, inden han blev ansat ved skolen, ansat i den grafiske branche. Han havde check på skolens mange forskellige kopimaskiner og var altid villig til at træde til med en hjælpende hånd, når disse brød sammen. Samtidig lagde han vægt på, at skolen var velholdt, at de ydre rammer var i orden og at elever og lærere befandt sig vel i det daglige. Han styrede mælkeudleveringen og havde blik for den hygge, der skulle være i personalets opholdsstue. Hans samarbejde med lokalsamfundet, de mange håndværkere og de mange brugere af især skolens gymnastiksal forløb smertefrit. Vi kommer til at savne Ole og ville gerne have haft mulighed for at takke ham for de 10 gode arbejdsår, han har lagt ved Skolen på Islands Brygge. Han vil blive husket længe. På elevers, forældre og kollegers vegne. Carl Bagge BOLIG SØGES 2-værelses lejlighed søges af ikke-ryger. Såvel leje som fremleje har interesse. Tlf. nr Bedst efter kl Farvel Kurt Mindeord Kurt, der om nogen elskede livet. På trods af, at han om nogen vidste hvor hård og uretfærdig verden også er... Solen, varmen, glæden, samværet. Elskede liv, så det bankede og ikke et øje var tørt, når han viste det med et eller flere af sine utallige talenter. Var der overhovedet nogen sportsgren eller idræt han ikke havde talent for? Fodboldspilleren og legebarnet, der, når han var i humør til det, langt overstrålede den grå masse, og i gyldne øjeblikke var på niveau med en Frank Arnesen fra Fremad Amager. Klubben, der sad fast i hans hjerte hele vejen igennem. Billardspilleren, der tog alle chancer og vandt chokerende sejre, når han var mest trængt. Det musiske menneske, den glade folkesanger, musikanten og livsnyderen. Kurt var Jørgen Ryg, den svenske kok, Marcel Marceau, Kim Larsen, Shubidua og dem alle sammen på en gang, hvis det passede ham. Kurt var klovnen, der kunne lide at blive til grin og underholde sine omgivelser men også med smerten siddende og lure i krogen. Det følsomme menneske, den evige gadedreng der helt ind i sjælen følte med folk, der var på røven. Forstod dem og respekterede dem og havde overskud til at trøste og en opmuntrende snak. Gutbaj Kurt vi ses der, hvor der altid er dejligt. Vi føler med dig, Jørgen. Men the show must go on... Kammerater og venner Vores allesammens Kurt Gøtterup sov stille ind den efter lang tids sygdom Familien Bisættelsen har fundet sted. GUDSTJENESTER Søndag 21/1-01: 11.00: Hans Anker Jørgensen. Søndag 28/1-01: 11.00: Bjarne Fabritius Petersen. Søndag 4/2-01: 11.00: Bjarne Fabritius Petersen. Tak til frivillige og ansatte Undertegnede vil på basarudvalgets vegne sige tak til alle frivillige og ansate, som deltog i»planlægning«, afvikling og oprydning af dette års julebasar. På basarudvalgets vegne Helle Postvang KIRKEBIL OBS! OBS! Gangbesværede kan få kørelejlighed til alle arrangementer i kirken. Henv. senest dagen før på tlf Onsdag den 24. januar kl er der eftermiddagsgudstjeneste i Hans Tausens Kirke, hvor Bjarne Fabritius Petersen er prædikant. Efter en kaffepause, vil sognepræst Hanne Sander fra Jægersborg fortælle om en pilgrimsrejse til Santiago di Compostella. I denne by, som ligger i det nordlige Spanien, findes apostlen Jakob den Ældres grav sammen med Spaniens mest besøgte valfartskirke, katedralen. Denne påbegyndtes i året 1032 i romansk stil, er i det sekstende. og det attende århundrede ombygget, så den i dag fremstår i typisk spansk barok. Jakob den Ældre var en af Jesu apostle, Spaniens nationalhelgen og de vejfarendes skytshelgen. Han led som den første apostel martyrdøden i Jerusalem i år 44, og det fortælles, at han forinden havde missioneret i Spanien. I middelalderen var han en kendt og elske helgen i Danmark, hvilket man kan se på, at HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S En pilgrimsvandring til Santiago di Compostella han er afbildet på mange af de danske altre, som er bevaret fra denne tid. Man kan kende ham på, at han er iført en lang kappe og en stor bredskygget hat, som på pulden har en muslingeskal. Derudover bærer han på en taske og har en pilgrimsstav i hånden. Muslingeskallen er Jakob den Ældres attribut og pilgrimme syede muslingeskaller fast på tøjet. Den dag i dag er der mennesker, som vandrer ad den 700 km lange pilgrimsvej til Santiago di Compostella, og årets højdepunkt er midnatsmessen i katedralen den 24. juli, hvor man fejrer Jakob den Ældre, hvis lig kom sejlende på en sten til et fiskerleje i nærheden. hr Tak til julemarkedets sponsorer Jeg vil på basarudvalgets vegne sige en stor tak for alle gevinster, både til vores GRIS, men også til de ringspil, der blev solgt på selve julemarkedet. Takken skal lyde til: Aidentiti, Antikkram, Blomster Cirklen, Bryggens Bog- og Parpirhandel, Due Ka s El, EDEKA Marked (Holte Vinlager), Glarmester Jimmy Berger, Isenkræmmer A. Timm, La Carona, Massør Nick Schmidt, O. Nørby s Eftf., TS Smørrebrød og Den Danske Bank Endnu engang mange tak fra basarudvalget. På dets vegne, Helle Postvang ÅBEN KIRKE Hans Tausens Kirke er åben for besøgende og andagtssøgende mandag kl , tirsdag kl og 16-18, onsdag kl , torsdag kl , fredag kl KIRKENS KONTOR Kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. SOGNEPRÆST K/B Bjarne Fabritius Petersen Snorresgade 9, 2300 Kbh. S tlf Træffes i præsteboligen mandag kl , tirsdag, onsdag, torsdag kl SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Slagslunde Bygade 37 D 3660 Stenløse Tlf Træffes: Tirsdag kl og fredag kl i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf Onsdag og torsdag kl på Universitetet, Njalsgade 80, Tlf og i øvrigt efter aftale. KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Søren Roed Bergthorasgade 8, 5. th., S Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 9 HOS OS ER DET RESULTATERNE, DER TÆLLER Vi er den eneste lokale ejendomsmægler på Isl. Brygge Vi er den mest sælgende ejendomsmægler på Isl. Brygge Vi har Københavns største køberkartotek med købere til Isl. Brygge Vi har indgående kendskab til samtlige lokalplaner på Isl. Brygge Vi besidder stor ekspertise i samtlige ejerforeninger på Isl. Brygge Vi annoncerer i Berlingske Tidende hver uge Vi har flot billedshow på internettet med samtlige boliger Vi udstiller alle boliger i 4 RealMæglerbutikker i København Vi er alle statsautoriserede ejendomsmæglere her på kontoret Vi giver topprofessionel service spørg bare din nabo! KORSMANN Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE H.C. Andersens Boulevard 42 Lige ved Langebro Tlf Michael Musfelth Jørgensen Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

10 10 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Det lille hus på havnen ANTIKVITETER Antikkram Leifsgade Tirs.& tors Fre ; lør APOTEK Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag - fredag: lørdag: BAGER Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade BANK Amagerbanken Islands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge BLOMSTER Blomstercirklen Leifsgade Malou Blomster Thorshavnsgade BOGHANDEL Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: BOWLING Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83E BØRNETØJ Z s Børnetøj str år Vi syr på bestilling Thorshavnsgade COMPUTER Have s TV - PC Service Egilsgade & CYKLER Bryggens Cykler Isafjordsgade DYRLÆGE Bryggens Dyreklinik Egilsgade EJENDOMSMÆGLER Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade Realmæglerne Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro EJENDOMSSELSKAB Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Gunløgsgade fax: Telefontid: mand.-tors. kl Personlig henv. tors. kl Norden A/S Toldbodgade København K ELEKTRIKER DFR-Gruppen A/S Gunløgsgade / Due Ka El Gunløgsgade 43, kld. tv / Kilting EL-køb Isafjordsgade FARVEHANDEL O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade FODTERAPI Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv FOTO Njal Foto Video Njalsgade FRISØRSALON Flair for Hair Njalsgade Force Q frisør & skønhedspl. Reykjaviksgade 5, kld. tv Klip 2000 Islands Brygge 1 B Universe Reykjaviksgade GENBRUG Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. GLARMESTER Jimmy Berger Artillerivej GULVSERVICE A-Z Gulve. Gunløgsgade 35, kld KIROPRAKTOR Bryggens Kiropraktisk Klinik Kenneth Lehart Jensen Kigkurren 6-8, opgang C KONFEKTURE Bryggens Konfekture Egilsgade KOPIERING RIAkopi Njalsgade KØBMAND EDEKA Marked / Per Toft Egilsgade Debat gevaldigt om. Det er nu, inden medborgerhuset I denne tid er et tidehverv syngende på sit sidste og endelige vers, og der er formodentlig her i skrivende stund, lørdag d. 13 januar 2001, ikke mange dage til med byens ubestrideligt bedste beliggenhed står klart, at diskussionerne om den fremtidige kulturelle profil, samt ledelse, vil tage form. Dette er alle at det murværk, der i årevis tiders chance, og højst har dannet ramme om og lagt hus til en sand malstrøm af kulturelle såvel som mindre kulturelle aktiviteter, får dødsstødet og stedet desværre jævnes med jorden. Det er selvfølgelig medborgerhuset Gimle der er tale om og jeg har selv igennem en årrække været flittig bruger af huset samt i flere omgange sandsynligt den eneste, for at gøre sig fri af en profil med en snærende og noget outdated ham, hvis man da i det hele taget kan tale om en egentlig profil. Dette er jo selvfølgelig Bryggen og måske er vi ikke rigtigt her i bydelen til profiler? Denne forhåbentlige indvarsling af nye tider kræver dog massiv været mediscenesætter af selvransagelse, mod og adskillige af husets musikalske ansvarsbevidsthed. Med og kulturelle tilbud. ansvar menes der viljen til Jeg synes, ud over det er en mere tidssvarende, trist at kassere et så kvalitativt rummelig samt visionær byggeri, at selve nytænkning. Vi kan ikke nedrivningen ikke helt være andet bekendt!! kan undgå et eje en tung symbolsk værdi. Det er nu i vadestedet, mens de heldige tiltag i form af satellitarrangementer løber af stablen, at der skal sadles På mange måder har tiden igennem et par år været løbet fra Gimle. Ganske enkelt for meget selvsving og stedet har de senere år, ved siden af de oprindelige tilbud og det altid glimrende køkken, primært forsøgt at profilere sig som tilrøget bluescafé og spillested via Billetnet på den københavnske musiknattehimmel. En tilsyneladende utvivlsom succes som mange (ikke mindst jeg selv) i tidernes løb har nydt godt af. Nu går dette bare ikke længere. Med dette som en slags opråb vil jeg gerne påpege vigtigheden af de udfordringer, der måtte ligge i at få skabt nogle fremtidige fora/høringer baseret på en klar dialog med stedets fremtidige brugere og hele Bryggen om på demokratisk vis at få skabt, en ikke nødvendigvis yngre, men en i højere grad innovativ, tidssvarende og mere mangefacetteret kulturel profil. Jeg vil ikke lægge skjul på, at den noget ensidige profilering og markedsføring af huset de senere år som primært kommercielt blues café/bar/værtshus/spillested har forekommet mig for snæver og egocentreret. Det har mest FAGREGISTER 17. januar 2001 MALER Malermester Harry Jensen Appeldoorn Allé 2, 2791 Dragør MASSØR Nick Schmidt. Lægeex. massør og idrætsinstruktør Thorshavnsgade fax: SMØRREBRØD T.S. Smørrebrød Islands Brygge TANDLÆGE Jørgen Frank Islands Brygge Lars Nielsen Islands Brygge TV-SERVICE Have s TV - PC Service & TÆPPER Uttrup Tæpper Artillerivej VINDUESPOLERING Aage s Vinduespolering Islands Brygge VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade ØKOLOGISKE VARER Sund-Bixen Englandsvej Tirs.-fre , lør FAGREGISTER Optagelse i fagregisteret: 300 kr. for 10 udgivelser (3 tekstlinier) Ekstra linier: 60 kr. pr. linie Priser excl. moms Henv.: Bryggebladet, Leifsgade af alt mindet om en besynderlig personlig eksponering. Som tidligere nævnt skal jeg på ingen måde hykle og vedgår mig gerne den personlige glæde, jeg har haft ved adskillige af husets tiltag og de til tider glimrende folk/rock-agtige indslag. Jeg synes bare man har bevæget sig længere og længere væk fra fællesskabets hus og hen imod et glimrende alternativ til bestående spillesteder. Dette gør det bare ikke alene. Det er muligt der er en del økonomiske hensyn at tage,men... Det er klart for enhver, som om sommeren ligesom jeg selv nyder de pragtfulde sommeraftener ved og i det helt nye københavnske tilløbsstykke, det rekreative nye byrum, der er skabt med den nye havnefront, at se at vores indbyggermasse og opland er ved et gennemgå et gevaldigt generationsskifte på godt og ondt. Hvis man ønsker at få hele denne nye befolkningsgruppe i tale og bevare den oprindelige, er det ikke gjort med sumpede nostalgitrip og flower pot-partyprofil får de få alene. Så homogen en befolkningsgruppe er vi ikke længere. Med al respekt for folk jeg dagligt møder, taler med og ser på gaden, tror jeg de ønsker noget mere og andet. De vil stille større krav til ambitionsniveauet og det kulturelle udbud samt et hus der i højere grad appellerer bredere, stikker dybere og favner videre og i det hele taget bliver drevet professionelt. Med ønsket om en frugtbar debat i fremtiden og en spændende tid at gå i møde for mig selv og medbryggeboere i det nye hus ved havnen. Godt nytår!! Venligst Kim Friestrup Gunløgsgade 55.2.th Henning Andersen byder velkommen i 50 er-restauranten Food & Fuel, Islands Brygge 33. Tank op på havnefronten Food & Fuel er en ny restaurant på Islands Brygge 33, indrettet i 50 er-gara- ÆLDRERÅDSVALG 22. januar 2001 ge-stilen, med originale bildele på væggene og den rå mur tittende frem. Jukeboksen er lige ankommet og musikken spiller ud af den glade maskine. Barnestolen venter på at blive brugt, ligeså personalet i bar og køkken. Indretningen er ikke bare et smart koncept ifølge ejeren Henning Andersen. Han og partneren Sten Petersen er vilde med 50 ernes amerikanske stil, især den positive ånd og storladenhed, der prægede årtiet. Henning Andersen og Sten Petersen er erfarne mænd i burgerbranchen, og som Henning Andersen siger: Det er dét vi er gode til, hurtig mad lavet ordentligt! De står også bag restauranten i Scala, hvor man kan indtage sin mad i en overskåren kæmpeflyder af en bil. Henning Andersen og Sten Petersen var på udkig efter endnu et velbeliggende sted at lave spisested og ved et tilfælde blev det Bryggen. Menu en står bl.a. på burgere, sandwich, steaks og almindeligt cafésortiment og kan nydes med en flot udsigt til havnen. Velkommen til Bryggen. lwk Der afholdes ekstraordinært valg til Ældrerådet Amagerbro: Mandag den 22. januar 2001 fra klokken til klokken i Pensions- og Omsorgskontoret Amagerbro, Njalsgade 15, 5. sal, elevator forefindes. Indgang ved biblioteket. Indgangen åbnes klokken Alle, der er fyldt 60 år den 22. januar 2001 og har bopæl i Pensions- og Omsorgskontoret Amagerbros område, kan opstilles. Der skal vælges 5 medlemmer til Ældrerådet og 7 stedfortrædere. Valget gælder for året Man skal møde med sygesikringsbevis eller lignende dokumentation, der beviser, at man har bopæl i Pensions- og Omsorgskontorets område, samt at man er fyldt 60 år. Mød op og deltag i det vigtige arbejde for de ældre i København! Med venlig hilsen Ældrerådet Amagerbro

11 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 11 Tip en tolver I det sidste nummer af Bryggebladet i år 2000 bragte vi en rubrik med titlen Tip en tolver. Vi må desværre indrømme, at det var et meget begrænset antal personer, som forsøgte at tippe en tolver, hvilket nok hang sammen med, at vi i juletravlheden havde glemt at indføre de helt nødvendige»afkrydsningsfirkanter«i rubrikken. Med risiko for at skuffe de personer, som på trods af vores layoutglemsomhed alligevel indleverede en udfyldt tipperubrik, giver vi nu igen nye tippelystne samt gamle tippere mulighed for at vinde en flaske champagne, som vil blive overrakt inden 31. dec Og som tidligere annonceret vil vinderen blive annonceret i julenummeret. Den nye frist for indlevering af udfyldt rubrik til Bryggebladet i Beboerhjørnet er den 31. januar. Som hjælp til vurdering af udfaldet af enkelte af spørgsmålene kan man jo starte med at læse indholdet af denne avis. Svarene gemmer sig hist og her Gelænder ikke fladjern Debat Biblioteket har fået elevator og ny trappe. Det er gode ting, men gelænderet er under al kritik; det består af et stykke fladjern som er beregnet til udvendig brug. Det skal være en håndliste af træ eller af plastik. Med venlig hilsen Medlem af brugerrådet E. Hougaard Egilsgade 25 Tip en tolver JA NEJ 1. Åbner det nye medborgerhus i 2001? 2. Bliver Kommandantbygningen på hjørnet af Amager Boulevard og Thorshavnsgade nedrevet i 2001? 3. Må Brugsen lukke på grund af nybyggeriet på Ny Tøjhusgrunden i 2001? 4. Bliver Jørgen Thyregod stemt hjem af lokal(ø)rådet i 2001? 5. Lægger vandbusserne til ved Bryggen i 2001? 6. Bliver én eller flere af Norden A/S s ejendomme på Bryggen omdannet til andelsboligforeninger i 2001? 7. Står HEKLA s bade- og omklædningsfaciliteter i tilknytning til banerne på Lossepladsvej klar til indvielse i 2001? 8. Begynder Biblioteket at have søndagsåbent i 2001? 9. Åbnes endnu et pizzaria på Bryggen i 2001? 10. Bliver bycykelzonen udvidet til også at omfatte Islands Brygge i 2001? 11. Bliver Prinsesse Alexandra protektor for det nye medborgerhus i 2001? 12. Udkommer Bryggebladet som webavis i 2001? 2001 En bunke gule mursten Det knagede og bragede på havnen kort efter nytår. Vinduerne i det gule pakhus knustes og murværket brast. Det gamle hus virkede både stærkt og skrøbeligt i kampen mod nedrivningsmaskinens ubarmhjertige klo. Men trods et vemodigt farvel bliver der skabt plads til at bygge et forhåbentligt spændende og formidabelt medborgerhus. Foto: Erik Henriques Bing RETTELSE I seneste nummer lovede vi at bringe et portræt af vores udmærkede kryds & tværsmager, Anders Nielsen. Vi lovede desværre for meget! Præsentationen af Anders vil blive bragt i et af de kommende numre. KRYDS&TVÆRS Vinder af kryds & tværs i nr. 21/00 blev: Marie Dissing Storm, Bergthorasgade 40, 5. th. Gavekortet på 100 kr. kan afhentes og indløses hos Holte Vinlager ved Per Toft, Egilsgade 2.

12 BRYGGEBLADET SOLGT Brugsen opkøbt Statsejendomsselskabet Freja har nu gennemført deres optionsaftale om køb af ejendomskomplekset beliggende mellem Ny Tøjhusgrunden og Njalsgade. Det er det kvadratmeter store ejendomskompleks det tidligere FDB-hovedsæde, som Freja har købt af Ejendomsselskabet Rosenkæret ApS for 190 millioner kroner. Dermed er de planer som blev præsenteret i lokalplanen for Ny Tøjhus tæt på at blive realiseret. Blandt planerne er en pladsdannelse dér hvor Super Brugsen nu ligger. Lokalplanen indebærer en bebyggelsesplan, hvor en del af de tilkøbte ejendomme på sigt skal nedrives for at åbne mulighed for at skabe en sammenhængende byudvikling, som integreres bedst muligt i den eksisterende bebyggelse på Islands Brygge, skriver Allan Andersen, direktør for Freja ejendomme A/S, i sin pressemeddelelse. Ejendommene som er blevet erhvervet består af alle bygningerne mellem Njalsgade, Thorshavnsgade, Artillerivej og Ny Tøjhusgrunden, bortset fra Store og Lille Thorlakhus som er ejet af Ejendomsseleskabet Norden og Njalsgården, som er i kommunalt ejet. ljg Artillericafeen Artillerivej 48 Live Band Musik så det swinger Fredag d. 2. febr. kl. 21 Fri entré Birte Kolvig siger farvel Efter 30 år i Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde, takker leder Birte Kolvig nu af Børnehaven siger farvel til Birte Kolvig med en afskedsfest den 1. februar den dag, hvor hun for lige netop tredive år siden blev ansat i Anna Poulsens Minde, Gunløgsgade 65, som hun har ledet siden I den anledning har Bryggebladets udsendte inviteret sig selv til et besøg hos Birte Kolvig i en af børnehavens stille stunder. Alle børnehavebørnene er ude af huset til gymnastik, og vel bænket i de bløde puder fortæller Birte Kolvig, at hun langt fra føler sig udbrændt, men alligevel har»lovet mig selv, at jeg ville gå, før andre siger, at jeg er for gammel«. At nogen skulle finde på at sige sådan, er der nu ikke meget, der tyder på. Med et tilstedeværende udtryk i øjnene og bestemte, hurtige bevægelser ligner Birte Kolvig en, der kunne fortsætte med at lede børnehaven i de næste ti år, men hun har tydeligvis taget sin beslutning. Børnene har fået besked, og de var kede af det. Afskedsfesten går de dog op i, og den er med vilje planlagt som en festlig begivenhed med blandt andet en tryllekunstner noget der fik ét af børnehavebørnene til at udbryde: Så vil jeg da glæde mig lidt Omsorg og tryghed som grundværdier På spørgsmålet om, hvad Birte Kolvig vil savne mest, når hun har forladt børnehaven, falder svaret prompte: Der har jeg kun ét ord: Børnene! Af samme årsag vil hun hellere sige på gensyn end farvel, for naturligvis vil hun ikke kunne lade være med at kigge ind på besøg. Når jeg beder Birte Kolvig beskrive børnehaven Anna Poulsens Minde, bliver ord som omsorg og tryghed ved med at vende tilbage. Efter 30 år i branchen er hun en erfaren dame med holdninger til forskellige tiders syn på småbørn og pædagogik. Grænseløs frihed for børnene fører forvirring og frustration med sig, hvorimod børnene skal opleve at have medbestemmelse. Birte Kolvig bruger billedet af en andemor, der svømmer foran sine ællinger og viser dem vejen som illustration. Hvis de små ællinger af en eller anden grund er kommet foran andemoderen, flagrer de omkring, og ved ikke, hvad de skal stille op med sig selv. Når man som voksen skal træde i en vejledende rolle over for barnet, kan man ofte høre sig selv i børnenes lege, fortæller Birte Kolvig med et smil. Et af hendes mottoer er:»ingen er dumme, men man kan godt gøre dumme ting«, og det er en læresætning, som børnene tit påminder hinanden. Birte Kolvig har kendt mange børn gennem de sidste 30 år, og de udgør det samme grundmateriale, som de altid har gjort: De er små mennesker. Alligevel mener hun, at børn er mere med i voksensamtalen, end før. Det kommer blandt andet til syne, når børnene ikke holder sig tilbage for at irettesætte personalet, hvis de for eksempel er kommet til at tale med lidt for store bogstaver. En anden forskel er, at børn i dag er meget oplyste og ikke bange for at stille spørgsmål af en kaliber, der kan gøre enhver pædagog mundlam. Birte Kolvig beretter, hvordan et barn engang spurgte hende, om»der er raketter på Stevnsfortet«! Spørgsmål blev taget alvorligt. Birte Kolvig udbad sig betænkningstid, men vendte dagen efter tilbage med svaret, at»ja, det er der«. En børnehave på farten På spørgsmålet om, hvad de egentlig går og foretager sig i børnehaven, bliver det tydeligt, at man i Anna Poulsens Minde er indstillet på, at der er en verden uden for væggene, og den skal udforskes. Vi fylder meget på børnene fortæller dem meget, siger Birte Kolvig, men det bliver ikke kun ved ordene. For eksempel har børnehaven haft et tema ved navn»gamle dage«, hvilket førte til en tur på Frilandsmuseet, Arbejdermuseet og Nationalmuseet, hvor man så på forgangne tiders legetøj. Hjemme på stuerne lavede børnene så dukker af papir, stof og garn, og de gik meget op i disse selvlavede ting. Også det lokale liv på Bryggen bliver nøje fulgt. På legepladsen først på Fælleden kan man følge årstidernes skiften, men børnehaven tager ligeledes del i Bibliotekets og Bryggens Børneateliers aktiviteter. For eksempel har børnehaven været med til 1/ at skabe maleriet på gavlen nede ved havnefronten, hvor det nye Gimle nu skal være. I en tid hvor også børnehaverne er berørt af nedskæringer fremhæver Birte Kolvig betydningen af planlægning, og evnen til at få det bedste ud af det, der umiddelbart forekommer problematisk. At alt dog ikke handler om organisering kommer for eksempel til udtryk i et impulsivt besøg på Glyptoteket»for at se, hvordan etruskerne har det«. Og det er også kunsten, der kommer til at farve Birte Kolvigs næste år. Hun har tænkt sig at læse kunstforståelse på Folkeuniversitetet, og selvom hun den 2. februar sikkert vil forlade Anna Poulsens Minde med et hul i hjertet, vil hun ikke komme til at kede sig fremover. Endvidere er det hendes hensigt at se mere til de tre børnebørn i fremtiden. Da interviewet nærmer sig sin afslutning, vender børnene tilbage fra gymnastik, og Birthe Kolvig vil gerne have, at jeg skal se de rollinger, som hun har brugt det meste af den sidste time på at tale om. Det er tydeligt, at de også har opdaget hende. Hurtigt bliver en lille hånd stukket ind i hendes, og flere har kommentarer til den nyligt overståede gymnastiktime, som hun skal høre. Også en pædagog kommer hen for at stille et hurtigt spørgsmål, og sådan er hun i centrum, da jeg går: Børnehavens midtpunkt omringet af ivrige børn og personale. ts Børnehaven Anna Poulsens Minde Gunløgsgade 65 Birte forlader børnehaven efter 30 år Vi vil gerne sige farvel med manér og holder derfor afskedsfest Torsdag den 1. februar 2001 Der vil være reception i børnehaven fra kl Tryllekunstneren Michael Deøjtsch underholder børnene fra kl Vi håber at I vil være med til at gøre Birtes sidste dag i børnehaven festlig Mange hilsener fra små og store i børnehaven /2 2001

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Michelle er kun 23 år, og endnu ikke færdiguddannet, men hun driver sin salon med stor ekspertise. Således har hun netop nyindrettet salonen i Tølløse,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen

Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Tilst Tidende. Højtlæsning bringer børn og ældre sammen Side 1 af 5 Tilst Tidende Tilst til tiden Forside Kultur Samfund Sport Om sitet Søg... Feature, Kultur Previous Next Højtlæsning bringer børn og ældre sammen I dag er det Generationernes Dag i hele landet.

Læs mere

Taler afholdt ved overrækkelsen af

Taler afholdt ved overrækkelsen af Taler afholdt ved overrækkelsen af NØBU-Prisen 2004 NØBU-Prisen 2004 TID: tirsdag d.2. november, 2004, kl.17.00 STED: Medborgerhuset Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N. Program 2004 17:00 - Velkomst ved Niels Rytter,

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

ARENDSE NYT Januar 2017

ARENDSE NYT  Januar 2017 ARENDSE NYT Januar 2017 Indholdsfortegnelse Januar 2017 Forside Indholdsfortegnelse En lille jule hilsen Velkommen Sidste tanke Ny Fodterapeut Referat af Beboermøde Ann Jensen Konkurrence Vinder af konkurrencen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk

GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Efteråret nr. 2. 2014, 19. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk Grundejerforeningen Vejlby Fed Psykiatrisk Hospital Tilbud om Fibernet Poul Hansen-grunden Tillykke med Fibernettet! Tak for jeres interesse

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Det handler om TRO Hvad er tro? Hvad er meningen med livet? Jesus og Josefine - er det ren fiktion? Hvorfor skulle

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

H E L E E Nr 2 - februar 2015

H E L E E Nr 2 - februar 2015 H E L E E Nr 2 - februar 2015 HELENENYT Nr. 2 (februar årgang 26) Plejehjemmet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk

Læs mere

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG

NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 23 OKTOBER 2011 ÅRGANG 6 Kære Siggi Nu nærmer tiden sig til at vi skal skifte formand, derfor vil jeg gerne på holdets vejne sige rigtig mange tak for de 20 år der er gået med dig

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang.

Rolstrup Tidende. Marts udgave 9. årgang. Rolstrup Tidende Marts 2016 81. udgave 9. årgang. Gerda s hjørne Hvor er det skønt, når man kører på arbejde om morgenen, at man kan se, det så småt bliver lyst i øst. Når jeg når frem til Rolstruplund

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte

VidarNyt November 2001. November 2001 no 0 10. VidarNyt. Skolebladet for Vidar Skolen. Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte November 2001 no 0 10 VidarNyt VidarNyt November 2001 Skolebladet for Vidar Skolen Skolebladet for Vidar Skolen, Brogårdsvej 61, 2820 Gentofte 1 Kære læser Her får du endnu engang et kalendernummer. Vi

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab.

Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt 00:00 00:00 Bondebjerget er et bofællesskab. Bondebjerget 8. apr, 2013 by Maybritt Bondebjerget er et bofællesskab. Det ligger i Bellinge i Odense, cirka 9 km fra centrum. Her bor unge og gamle, små børn og pensionister. De bor her, fordi de godt

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

September Oktober 2017

September Oktober 2017 Hovergården September Oktober 2017 Børnegården Hover Fredag den 15. september og torsdag den 5. oktober kl. 10.30 Cafe`Oasen, får vi besøg af sangglade børn fra Børnegården Hover. Du er velkommen til at

Læs mere

Referat OF møde 24-4-2012

Referat OF møde 24-4-2012 1. Valg af dirigent o Formand 2. Valg af referent o Shené 3. Godkendelse af referat o Vi godkender næste gang, da folk ikke har haft tid til at læse den 4. Nyt fra udvalgene o Helle vil gerne bestille

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere