BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag"

Transkript

1 17. januar årgang nr.1 BRYGGEBLADET Andelssnak Kom til orienteringsmøde om andelsboligforeninger den 25. januar Bryggebladet inviterer til et orienteringsmøde om andelsboligforeninger torsdag den 25. januar på Skolen på Islands Brygge. Mødet henvender sig først og fremmest til beboerforeninger og de initia- Fra lejer til andelshaver Bryggbladet inviterer beboerforeninger og interesserede beboere til et orienteringsmøde i Skolen på Islands Brygge torsdag den 25. januar 2001 i den gamle gymnastiksal kl. 19:00-21:30 Dagsorden * Velkomst og præsentation af panelet * Fra lejer til andelshaver om tilbudspligt * Ejendommens tilstand og vedligholdelsesplan * Finansielle modeller og andelskrone * Hvordan undgås faldgruber ved stiftelse * Spørgsmål og debat * Fordele og ulemper ved andelsboligforeninger set fra et lejersynspunkt * Eksempler fra andre andelsboligforeninger Gas, vand, sanitet, centralvarme, oliefyr, badeværelser, komplette installationer, vand- og energibesparelser, skifer-, zink- og kobbertage tiv/arbejdsgrupper der dannes i forbindelse med et evt. lejeropkøb af Nordenejendomme, men det vil også være muligt for andre interesserede at deltage. Ideen med mødet er at kunne give information til de, der eventuelt vil være med til at stifte en andelsboligforening. Banker, kreditforeninger og administrationsselskaber kimer beboerrepræsentanter ned lige nu for at sælge deres ydelser og til tider er det svært at kunne gennemskue de forskellige tilbud. Mange ser tilbudspligt som uundgåeligt mens andre stadig er skeptiske. Da tilbudsfristen kun er på 10 uger fra modtagelse af tilbuddet, er det vigtigt for beboerne at være forberedt. Vi håber at mødepanelet vil kunne svare på mange af de spørgsmål der trænger sig på og være til hjælp for de fremtidige andelsboligforeninger. Med venlig hilsen Bryggebladets redaktion (Læs mere herunder!) * Valg af administratoren * Administration af andelsboligforeningen * Spørgsmål og debat Mødet arrangeres af Bryggebladet i samarbejde med ABF, Administrator Forening, Andelsboligforeningen Bergthora, lejerforeninger og beboerforeninger. Blandt deltagere Cand. Jur. Robert Metasch, ABF; Jesper Troels Jensen, Administratorforeningen; Svend Friiborg, Arkitekt; Torben Helsinghoff, andelsboligforeningen Bergthora; repræsentanter fra lejerforeninger m.fl. Da mødestedet ikke kan imødekomme mere end 110 deltagere, bedes de interesserede tilmelde sig på telefon nr tirsdag d. 23. januar mellem Tlf Biltlf Fax Medlem af Københavns Malerlaug Godt og professionelt håndværk En aftale er en aftale Topservice Dokumenteret kvalitet hugo fokdal as. blikkenslager & vvs-installatør Islands Brygge 15, st.tv København S Tlf Efter hvad Bryggebladet erfarer, ligger købstilbudet allerede klar til lejerne efter den forventede snarlige afklaring af situationen. Når tilbuddet kommer, har beboerne en frist på 10 uger til at acceptere det. Norden-salg i opløbsfasen Fristen for de fremsatte købstilbud på aktierne i Ejendomsselskabet Norden udløber fredag Få dage før fristen for at sælge aktier i Ejendomsselskabet Norden til kurs 375 udløber, er der endnu usikkerhed om selskabets fremtid. I begyndelsen af december tilbød det nystiftede selskab Norden Invest af December 2000 at købe alle Norden-aktier til kurs 367. Norden-aktien var på dette tidspunkt noteret til kurs 315. Bag selskabet stod bl.a. en række af de største aktionærer i Ejendomsselskabet Norden aktionærer, som tilsammen ejer ca. 72 % af aktierne i Norden. Købstilbuddet var betinget af, at Norden Invest af December 2000 senest den 5. januar havde opnået accept fra 90% af aktiekapitalen, idet man da ville bede Københavns Fondsbørs om at tvangsindløse de resterende aktier og afnotere Norden fra børsen. Men da man kort før jul havde rundet 80%, tilbød tøjbaronen Klaus Helmersen grundlægger af Carli Gry gennem selskabet Norden Invest A/S, som ejes af Helmersens investeringsselskab Store Frederikslund Holding, at købe Norden-aktierne til kurs 375. Helmersens tilbud er betinget af, at man senest på fredag den 19. januar har opnået accept fra 2/3 af aktiekapitalen. Norden Invest af December 2000 har på baggrund af Helmersens tilbud valgt at forlænge sit købstilbud, så det ligeledes løber til 19. januar. Forlængelsen sker angiveligt for at få tid til at regne på, om det kan betale sig at matche Helmersens tilbud. Det kan det ifølge en af landets førende erhvervsejendomsmæglere, som anonymt for dagbladet Børsen har anslået værdien af Nordens ejendomsportefølje til at være 1-1,5 mia. kr. højere end den bogførte værdi, svarende til en aktiekurs mellem 391 og 442, eller en fortjeneste mellem 125 og 550 mio. kr., hvis man køber aktierne til kurs 375. Ved redaktionens slutning havde Norden Invest af December 2000 dog endnu ikke annonceret en forhøjelse af sit købstilbud. Beboere parat Da begge tilbudsgivere har forbeholdt sig ret til at fastholde de indkomne accepter, selv om betingelserne om accept fra 90 % hhv. 2/3 af aktiekapitalen ikke er opfyldt, er det fortsat usikkert, hvordan det hele ender. Men efter al sandsynlighed vil konsekvensen for Nordens lejere være, at de modtager et tilbud om at købe deres ejendomme på andelsbasis. Sådan et tilbud skal de nemlig efter lejeloven have, hvis en enkelt aktionær opnår mere end 50 % af aktierne i selskabet. Og efter hvad Bryggebladet erfarer, ligger tilbudsmaterialet allerede klar til omdeling efter den forventede snarlige afklaring af situationen. Når tilbuddet kommer, har beboerne en frist på 10 uger til at acceptere det. Tilbuddet er efter reglerne betinget af tilslutning fra mindst 50% af lejerne i de enkelte ejendomme, men skal det være økonomisk attraktivt, skal man formentlig op på en noget højere tilslutning. De fleste beboerforeninger hos Norden er derfor i fuld gang med at forberede stiftelsen af de nødvendige andelsforeninger. Bryggebladet arrangerer i næste uge et møde, hvor beboerrepræsentanter og andre, som ønsker at deltage i arbejdet, kan stille spørgsmål til en række oplægsholdere med ekspertise på området. Se omtale af mødet andetsteds på forsiden. max Mød vores nye Grøn Guide SIDE 3 Birte Kolvig Efter 30 år tager leder Birte Kolvig afsked med børnehaven Anna Poulsens Minde. BAGSIDEN Satellitten på plads Beboerhjørnet huser Satellitten, indtil det nye hus er klart i Havneparken i slutningen af året. SIDE 2 Nyt medborgerhus Hvad vil vi med det? SIDE 10 Brand i Ballonparken SIDE 5 Brugsen opkøbt BAGSIDEN SOLGT

2 2 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 BRYGGEBLADET udgives af Beboerhjørnet Leifsgade København S Tlf: Dette nr. er redigeret af: Jes Bigom, Trine Schjødt Øvrige i redaktionen: Stine Villadsen, Lena W. Kock, Michael Lund Andersen, Jean Gauthier. Annoncer: Charlie Petersen Layout: Asger Jeppesen Prepress: Grafisk Service, Thorshavnsgade 14 Tryk: Offsettrykkeriet Midtjylland EDB-support: Henrik Preisler, Verner Have Administration: Karsten Poulsen, Carsten Stjernholm Oplag: Frist for indlæg: onsdag d. 24. januar. Næste nr. udkommer torsdag d. 1. februar 2001 Ny afleveringsfrist for indlæg Året 2000 var et år med forandringer for Bryggebladet og med udskiftninger i den redaktionelle stab. Her i starten af det nye år vil nye folk forsøge at gøre den gamle redaktion kunsten efter og udgive et 14-dages lokalblad, som både redaktionen og Islands Brygge kan være tilfreds med. Én af ændringerne er, at vi har rykket deadline et par dage frem. Sidste frist for indlevering af indlæg, annoncer m.m. er derfor ikke længere fredag men allerede onsdag dvs. bladet udkommer som normalt om onsdagen og allerede næste onsdag er sidste frist for indlevering til kommende nummer. På»indleveringsonsdagen«vil redaktøren være til stede i Beboerhjørnet i tidsrummet kl Indlæg kan selvfølgelig som normalt es til redaktionen på adressen: selvfølgelig med samme afleveringsfrist onsdag. Er man i øvrigt i tvivl, kan man orientere sig i kolofonen herover. Sundby Lokalråd konkurs-truet Landsretssagen mod Ørestadsselskabet kan få alvorlige konsekvenser for Sundby Lokalråd, efter at de blev pålagt sagsomkostninger på kr Lokalrådet har luftet ideen om at gå konkurs for at undgå regningen fra Københavns Kommune og staten. Det har sat en større offentlig debat i gang, hvor Venstres lokalrådsmedlem, Jesper Schou Hansen, betegner den tankegang som»dybt amoralsk«. Han truer med at forlade Lokalrådet i protest. Formand for Sundby Lokalråd, Ib Wendrup, afviser kritikken og siger at Lokalrådet vil stå ved sit ansvar. Sundby Lokalråd tabte sagen i Østre Landsret den 16. juni i fjor. Lokalrådet hævdede, at man ikke kunne vedtage loven om Ørestaden uden først at lave en grundig miljø undersøgelse. Lokalrådet for Islands Brygge havde oprindelig overvejet at deltage i sagen sammen med Sundby Lokalråd, men meldte fra, da det blev klart, at sagsomkostningerne nemt kunne løbe op i hundredetusinde kroners klassen. Var vi gået videre med sagen ville vi have stået med regningen nu, siger Jørgen Thyregod, formand for Islands Brygges Lokalråd. Det var en fornuftig beslutning vi tog dengang. ljg Satellitten i gang i Beboerhjørnet Gimle er nu ved at være pakket ud af flyttekasserne i Beboerhjørnets kælder, da Beboerhjørnet huser Satellitten, indtil det nye hus er klart i Havneparken i slutningen af året. Regnskaberne for sidste år er ved at være færdige. Medarbejderne er på plads i de andre huse i byen, der låner Gimlemedarbejderne i den husvilde periode, ligesom det meste af Gimles inventar er udlånt eller opmagasineret. De aktiviteter, foreninger og brugergrupper, der har ønsket det, er nu genhuset (forleden var der til det allerførste banko i Bryggens Pensionistforening på Øresundsvej 4 deltagelse af 56 pensionister med forventning om endnu flere næste gang). Brugerindflydelse på nyt medborgerhus Nu skal Gimles styringsgruppe sammen med satellitbestyreren til at finde egnede steder på Bryggen til små som større kulturoplevelser. Som lovet sidste år skal der også organiseres offentlige møder om indholdet i det nye hus. Virkeligheden er jo den, at det hverken er Gud, KUC eller bestyreren, der bestemmer indholdet i det nye hus det er brugerne af huset. Det er derfor hamrende vigtigt, såfremt man ønsker indflydelse herpå, at man dukker op til disse møder. Har man f. Birger Pedersen eks. også ideer til satellitarrangementer, eller vil give en hånd med til disse, så er styringsmøderne åbne for alle. Møderne holdes den anden mandag i måneden. Næste møde er derfor mandag d. 12. februar kl. 19 i Beboerhjørnet. Stort mødelokale på Bryggen På trods af mulighederne for at lave satellitarrangementer, er der en alvorlig mangel de næste måneder på Bryggen, nemlig muligheden for at holde store møder med mere end hundrede deltagere. Der er ved at tegnes en lokal løsning herpå, så er der foreninger eksempelvis beboerforeninger der har behov for at holde stormøder, så henvend jer til satellitbestyreren i Beboerhjørnet, Leifsgade 7, Birger Pedersen, telefon , eller kig ned. Birger Ejendomme for en halv milliard Lige siden lejerne i Nordens ejendomme har fået øje på muligheden for at overtage deres lejemål på andelsbasis, har det oftest stillede spørgsmål været: Hvor meget vil det koste? Bryggebladet har fået Fra ejendomsselskabet Nordens årsregnskab 1999 Ejendommen Thorlakhus omfatter både Stor- og Lille Thorlakhus Saga A og Njal L opfattes oftest som en ejendom. oplysninger fra Nordens årsregnskab 1999 og fundet frem til en kvadratmeterpris for hver ejendom på Bryggen. Se skema nedenfor. ljk K Ø B ANTIKKRAM Leifsgade S tlf: GAVEIDEER: Få inspiration hos os S A L G Åbningstider: tirsdag & torsdag fredag lørdag ET BESØG VÆRD 800 MHz computer uden skærm EPOX ATX motherboard slot A AMD duron 800 MHz CPU 128 Mb PC133 SD-ram 30 Gb UDMA66 IBM 7200 rpm. harddisk Creative Geforce Mb AGP grafikkort Plextor 40X cd-romdrev 1,44 Mb diskettedrev Miditower ATX lownoise 16 bit lydkort 80 watt højttalere 56K internt modem m. gratis Get2net internetforbindelse IBM Win98 keyboard Optical 800 dpi Scrool mus Pris: 7.498,00 kr.

3 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 3 Ny Tøjhus i forvandling HK/Danmarks kommende forbundshus bliver et moderne hus, der vil byde på fleksible fysiske rammer, der vil understøtte HK som en foranderlig og fremadrettet organisation. Oplevelser og arkitektoniske kvaliteter er sat i højsædet. Sådan skriver HK om deres ny hovedsæde. Omkring 100 bilejere som havde fundet gratis parkeringsly på Ny Tøjhusgrunden til hverdag skal snart ud i Københavns gader og baggårde for at lede efter en gratis parkeringsplads eller betale de gældende parkeringsudgifter. Om ganske få dage vil Ny Tøjhusgrunden blive forvandlet til en stor byggeplads og hele området bliver lukket for offentligheden. Den sidste institution på grunden er nu flyttet ud og rydningen af grunden er så småt begyndt. Efter militæret forlod grunden i 1961 blev næsten alle bygninger revet ned, men betonfundamenterne fra dem ligger stadig spredt ud over arealet, fortæller Anna Pia Hudtloff fra Freja ejendomme. Betonfundamenterne bliver gravet op og knust på stedet. Den knuste beton bliver genbrugt i de nye veje, der skal anlægges. Mange træer på Ny Tøjhusgrunden er allerede blevet fældet i årets første to uger. De skulle vige for de kommende bygninger, mens de resterende træer, som en landskabsarkitekt vurderede havde bevarings værdi, kan blive stående. Allerede om få måneder vil det være muligt at danne sig et indtryk af hovedlinierne på Ny Tøjhusgrunden. De områder som er totalt ryddet bliver hovedsageligt byggefelter og veje, og de arealer hvor man har beholdt træer vil være friarealer. Oprydning på Ny Tøjhusgrunden vil vare knap 4 måneder. I den tid regner man med at have nedrevet de tre sidste militærbygninger på grunden: blandt dem er Gimle og Kommandant bygningen; Thorshaves pavilloner vil være flyttet til deres fremtidige placering bag Skolen på Islands Brygge medio marts. Vuggestuens pavilloner vil til gengæld blive stående, da disse snart tages i brug som bygningskontor. HK bygning solgt Byggeriet af HK/ Danmark og Kommunernes Landsforenings nye domiciler på Ny Tøjhusgrunden kommer allerede i gang her i forsommeren. Det bliver entreprenørfirmaet Skanska der kommer til at bygge disse nye hovedsæder. Ifølge Frejas tidsplan vil de første spadestik kunne tages i april måned. Det ny hovedsæde skal være færdigt inden oktober 2002 da HK s nuværende hovedkontor ved Langebro er blevet solgt til den svenske hotelkæde Scandic. Ifølge aftalen vil Scandic Hotels overtage bygningen oktober 2002 og det 207 værelser store hotel indvies i maj Det hvide kontortårn ved Langebro har huset HK siden 1982, men var oprindelig opført som hotel i 1955 Hotel Europa. Bygningen var dengang Københavns første 18 etagers højhus. Flere nordmænd flytter ind Inden man overhovedet havde hørt om Lokalplanen for Ny Tøjhus var planer for et hotel langs Thorhavnsgade på tegnebræt- Alt er udsolgt langs Amager Boulevard. Det bliver et hotel ved Thorshavnsgade, efterfulgt af Kommunernes Landsforening, HK s hovedsæde, et norsk ejet kontorbygning og Scandinavia Hotel ved Artillerivej. tet. Det er den norske Thon gruppen som vil opføre et hotel på ca kvadratmeter og ca kvadratmeter boliger. Det er også nordmænd der har købt den sidste grund langs Amager Boulevard, mellem HK Danmarks kommende hovedsæde og Hotel Scandinavia. Det er Haro A/S som har købt byggeret på kvadratmeter for ca. 100 millioner kr.. Haro er ejet af tre norske investorer, herunder Ejendomsselskabet A/S. Få boliger lige nu Hathon Indtil videre har Freja kun formået at tiltrække erhvervskunder til området. I skrivende stund har man kun lavet aftale med Thongruppen for opførelse af boliger (ca ) kvadratmeter. Ifølge lokalplanen for området skal op mod halvdelen af de næsten etage kvadratmeter være boliger. At der ikke er solgt boliger på Ny Tøjhus er ikke ensbetydende med at de ikke kommer, siger Jørgen Thyregod, formand for Islands Brygge Lokalråd. Udspurgt om udsigten til atter flere boliger i den dyre ende af prisskalaen som man oplever på Havnestadsarealet svarer Jørgen Thyregod. Vi ser gerne billigere boliger for almindelige mennesker på Ny Tøjhusgrunden. Vi kommer til at presse lidt på for at få andet end luksusboliger på området. Oprydningen og byggeriet på Ny Tøjhus starter for alvor i denne uge, da den sidste institution (Den kommunale Vuggestue) flyttede ud den 15. januar. ljg Ny Grøn Guide Bryggen har fra 1. januar fået ny Grøn Guide efter Rikke Fog, som forlod posten efter tre år i stolen. Hendes navn er Jetje Fink og hun har boet på Bryggen siden I det følgende giver hun en præsentation af sig selv og hendes forudsætninger for jobbet. Bryggebladet vil senere på året bringe et interview med Jetje Fink, når hun har fundet sig til rette Jeg er 53 år og uddannet socialrådgiver i januar 1976 altså har jeg 25 års jubilæum som sådan i denne måned. Måske mange vil spørge: Hvordan i al verden hænger det sammen med jobbet som Grøn Guide?. Et godt spørgsmål som jeg vil forsøge at besvare. Jeg er født og opvokset i Sydsjælland, hvor mine forældre sammen med min farfar havde et mellemstort landbrug og hvor min hverdag, indtil jeg flyttede hjemmefra som 16-årig, var præget af samspillet mellem mennesker, dyr og natur. Min morfar var Frederiksberg gartner med stor omsorg for den biologiske balance som basis for de bedste afgrøder. Det har i høj grad præget min tilværelse siden selvom det selvfølgelig ikke altid har været praktisk gennemførligt i en travl, udearbejdende hverdag i mit voksenliv. Som socialrådgiver har jeg de første 10 år af min karriere arbejdet indenfor Jetje Fink er uddannet socialrådgiver og har boet på Bryggen siden børn & unge-sektoren fortrinsvist i kommunalt regi, men har altid samtidigt været involveret i forskellige udviklingsprojekter på området. De seneste 15 år har været fordelt på Distriktpsykiatri på Fyn, hvor jeg også har boet en årrække, og her i København, 3 år i Dansk Flygtningehjælp og 11/2 år på Hospital, hvor jeg har arbejdet med HIV/AIDS patienter. Sideløbende har jeg efteruddannet mig indenfor kropsterapi, supervision og personaletræning. I alle disse sammenhænge har jeg arbejdet meget med grupper og frivillige/græsrødder. Privat har jeg to børn begge drenge, som nu er hhv. 30 år og 22 år. Jeg har altid gennem årene været dybt engageret i de lokalsamfund jeg har boet i. I min studentertid var jeg engageret i politisk gadeteater og i studenterpolitiske engagementer. I mine børns opvækst har jeg engageret mig i forældresammenhænge som medlem af diverse forældreråd og skolebestyrelser i deres daginstitutioner og skoler. Jeg har været medlem af lejerbestyrelse (Lejerbo), været valgt medlem i min fagforenings kredsbestyrelse, været med til at etablere en tværpolitisk, kommunalpolitisk liste i en landkommune, hvor jeg dengang boede. Da mine børn var små, etablerede jeg sammen med deres far et økologisk husmandssted på Djursland, som vi havde et par år, men måtte sande, at det er svært uforeneligt med fuldtidsarbejde som hhv. socialrådgiver og lærer og var så den erfaring rigere. Den røde tråd i min historie er kort og godt min uddannelse som socialrådgiver med erfaring i projektarbejde, arbejde med mennesker og grupper samt min interesse for miljøet og økologi skal gerne munde ud i, at vi bliver mange til daglig om dette arbejde. Det skal ikke være for de få og»frelste«. Det skal ikke kun være for dem med en masse energi det skal være for os alle Den røde tråd i min historie er kort og godt min uddannelse som socialrådgiver med erfaring i projektarbejde, arbejde med mennesker og grupper samt min interesse for miljøet og økologi skal gerne munde ud i, at vi bliver mange til daglig om dette arbejde. Det skal ikke være for de få og»frelste«. Det skal ikke kun være for dem med en masse energi det skal være for os alle. Selvfølgelig har jeg også ideer og ambitioner i mit nye arbejde jeg vil så gerne at især børnene får lyst til økologisk mad og interesse for at bevare denne jord og samtidig, at vi som kommende gamle også får mulighed for at vælge lækker, økologisk mad, når vi ikke længere selv kan lave den. Men først og fremmest ser jeg det som min opgave at fastholde og udvide de allerede igangværende projekter med affaldssorteringen og få etableringen af Grøn Plads til at blive en realitet. Kort sagt det er vigtigt med en Grøn Guide som koordinerer miljøtiltag på Bryggen. Jeg inviterer til og håber på et godt samarbejde. Jeg er åben for ideer og inspiration. Jeg kan ikke love, at jeg alene er i stand til at realisere alle forslag, men i fællesskab kan vi nå langt. Har du lyst til at spille fodbold i Boldklubben Hekla? Hekla har siden 1926 hørt hjemme på Islands Brygge, med trænings-/kampbane på Kløvermarken. Klubben forventer dog pr at flytte til helt nye faciliteter på Lossepladsvej. For tiden kan klubben mobilisere to seniorhold, et oldboyshold og et super-veteranhold. Senior starter lørdag d. 20. januar kl til en let gang bold/løbetræning på Hekla Park. Herefter fra kl er der Åbent Hus i klublokalet, hvor klubben vil være vært med en bid brød og en øl/vand. Både nye og gamle medlemmer er velkommen. Fra den 22. januar er der træning på Kløvermarken: Mandag fra kl på kunstgræsbanen, (omklædt kl ). Torsdag fra kl på grusbanen, (omklædt kl ). Klubben har ligeledes en stadig voksende ungdomsafdeling. Ca. 150 medlemmer fordelt på årgangene Nærmere information kan fås hos Alex Andreasen tlf / Jan Storm tlf Boldklubben Hekla kan byde på en garanteret vundet tredje halvleg i Klubhuset, hvor der bl.a. forfindes billard, dart, bar, fællesspisning og meget mere. Velkommen i Klubhuset Egilsgade kld København S Tlf

4 4 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Rikke takker af Champagne i nyt andelsvaskeri Alle Tordenskjolds soldater og Bryggens»kratluskere«var til stede i Beboerhjørnet for at tage afsked med vores Grønne Guide gennem tre år, Rikke Fog-Møller. Tak for en god indsats, Rikke! Maleriudstilling Lørdag d. 6. januar åbnede en ny maleriudstilling i det lille og forholdsvist nyåbnede galleri Galleri Ingolf beliggende i Isafjordsgade 13. Malerierne er udført af kunstneren Bente Windelboe. Motivet synes ofte at være fantasivæsener og alle malerier er meget farverige og dog rolige. Størrelser såvel som pris varierer (prislister ligger fremme). Udstillingen er åben tirsdage kl , torsdage samt lørdage Begravelse Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Islands Brygge er en fredelig bydel Islands Brygge er i sammenligning med det øvrige Amager et fredeligt kvarter, siger kriminalinspektør Kaj Jensen fra Rigspolitiet. Han peger på, at der inden for de sidste par uger kun har fundet ét indbrud sted, nemlig i Egilsgade, hvor tyvene stak af med CD er og et Playstation-spil. De brød ind via bagtrappen og da bagdøren kun var forsynet med en gammeldags lås, var den nem at forcere for tyvene. Selvom Kaj Jensen beretter om lav kriminalitet på Bryggen, siger han også, at man kan observere fremkomsten af flere såkaldte hash-klubber. Blandt andet ligger der en i Thorshavnsgade, og hash-klubberne vil være i politiets søgelys fremover. ts Der blev skålet og spist pindemadder, torsdag den 11. januar ved indvielsen af Andelsboligforeningen Bergthoras nye vaskeri på hjørnet af Artillerivej og Bergthorasgade. Beboerfremmødet var så stort, at der ligefrem var kø ude på gaden. Instruktøren fra Vascandia forklarede af flere omgange, hvordan det pengeløse vaskeri skulle benyttes, mens maskinerne snurrede og fadene og flaskerne blev tømt. Champagne og tøjvask er egentlig en utrolig rar kombination. Thorshave på feltfod Skal din ejendom laves om fra leje til andelsboligforening så kom ind til os. Mens Thorshaves bygninger bliver skilt ad, flyttet og samlet igen, har børn og voksne til huse i Thorolf-spejderhytten på Artillerivej Pladsen er trang med 70 børn og 10 voksne, 5 høns, 10 kaniner, 15 undulater og 5 papegøjer og alle glæder sig naturligvis til at flytte hjem igen. Humøret er godt hos både personale, børn og forældre. Personalet betragter det som en to-månedes koloni. INVITATION TIL BV 11 Skal der være en Bryggens Virkelighed 11 i år 2001?! Hvis der skal, så kom til idémøde nr. 2, der holdes tirsdag d. 23. januar kl. 19 på Skolen på Islands Brygges lærerværelse. Mød op vi har brug for dig. Med venlig hilsen BV-gruppen

5 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 5 Fyrtårn af tryghed Danmarks ældste pædagogmedhjælper, 69 og et halvtår gamle, Poul Henrik Koefod stopper i Krudtuglen. Igennem syv år har den tidligere landmåler været ansat på bydelens bedste institution. Krudtuglen på Artillerivej havde Poul Henrik til ansættelsessamtale, i sandkassen, og blev igennem samtalen ret hurtig bekendt med, at Poul Henrik ikke kunne skifte ble, lave mad, men havde en stor lyst til at lære at arbejde med børn. Ugen efter var han i køkkenet, og det blev starten på et kagegilde af dimensioner. Hver torsdag har PH siden tryllet i køkkenet, og en af de mange anekdoter om PH stammer netop fra køkkenet. PH står i køkkenet iført kogebog og forklæde, da en lille dreng med beundrende øjne ser på PH og siger: nørjjjj, hvor der dufter dejligt!, har du også en mand derhjemme? Historierne er mange, og da Bryggebladets udsendte gik rundt og talte med børn og forældre, var der ingen tvivl. Anna, der startede hos PH som krumme, siger: Bare han kunne blive. Laurits er ikke i tvivl om, at han bager de dejligste kager, og Paw synes han er den sødeste voksne i verden. Børn og forældre er ikke i tvivl om, at det har været en stor kvalitet for Krudtuglen at have en ældre medarbejder, og Carsten fra personalet fortæller om den bredde, institutionen får, og fortæller videre: PH kan stå med en flok børn og bare være, han fordyber sig i højere grad, er god til at lytte og er lidt langsommere til hurtigt at være ude med fingeren. Vi har været rigtig glade for PH, og jeg tænker tit: Bare jeg holder lige så længe! Krudtuglen, der er kendt for sine små huler, værksteder, udendørsområde hvor børnene kan lege, snakke, arbejde og fordybe sig og for sit gode personale, der ud over aktiviteter der rækker fra sport til smykkefremstilling, hygge og højtlæsning, har igennem årene udviklet sig til at sted, hvor ikke kun børnene mærker tryghed og engagement. Forældrene har lyst til at blive lidt længere, så afhentningen af børnene ikke kun bliver en forhastet gerning, og sommerfesterne har gerne meget stor tilslutning. 69-årige pædagogmedhjælper Poul Henrik Koefod stopper i Krudtuglen efter syv år. PH har i syv år været en væsentlig bidragyder til denne udvikling. Selv giver han børnene og personalet æren for, at han stadig føler sig ung og glad for livet. Otiumet skal nu nydes på fødeøen Bornholm. th Fem års fængsel til voldsmand Selvom tragedien fandt sted i maj sidste år, lægges der stadig blomster på gerningsstedet. Gimle som rebus Endnu kan den smukke bygning, Medborgerhuset Gimle, på Tøjhusgrunden beses, og hvis man kikker nærmere efter, vil betragteren opdage små mønstre, navne og historier indridset i murstenene. Små kærlighedsdigte side om side med erotiske tilbud, toiletrim med enkelte beskeder:»her stod verdens største pik«eller»kirstine fra Støvring har mit hjærte«. Soldater har under deres vagt, siden 1947, skrevet: her sov jeg i 2 timer, eller lavet spændende rebusser: Gå 3 sten ned, 14 hen, 2 op. Ved nærmere undersøgelse udvikler disse»historier«sig i mange retninger men gå selv og se, inden huset og dets historier forsvinder! Den 23-årige Morten Tøring Hougaard blev forleden idømt fem års fængsel i Østre Landsret for vold mod briten Lawrence Blackman, der senere døde af sine kvæstelser. Episoden fandt sted den 13. maj sidste år i Njalsgade overfor Københavns Universitet. Landsretten stadfæster dermed byrettens dom på fem års fængsel. Morten Tøring Hougaard erkendte, at han var skyld i britens død, men at Lawrence Blackman havde angrebet ham først. På det grundlag kæmpede hans forsvarer, Thomas Rørdam, for en dom på to års fængsel. Morten Tøring Hougaard fulgtes med en kammerat den nat i Njalsgade, da briten begyndte at provokere og det eskalerede til slåskamp og grov vold. Brand i Ballonparken Et stort opbud af brandbiler, politivogne og lægeambulancer jog til Ballonparken, torsdag d 11/1, klokken ca. 13, efter der var meldt om brand hos en beboer i en af villa husene. Beboeren var hjemme, men havde ikke været istand til selv at få bugt med den løbske ild. Da brandvæsenet nåede frem havde ilden allerede godt fat og truede med at brede sig til nabolejemålene i huset. Det lykkedes dog at brandvæsenet at holde ildløsen indfor det ene lejemål, men skaderne på huset og hos naboerne var betydelig. De 3 berørte beboere blev af det offentlige tilbudt hotelophold ude i byen, men alle takkede nej og er blevet midlertidig genhuset i Ballonparken. Der var ikke på noget tidspunkt risiko for skader på mennesker, så det store opbud af ambulancer kunne heldigvis tage hjem uden at have været i aktion. Den eksakte årsag til brandens opståen, havde den direkte involverede og fortumlede beboer ikke nogen klar forestilling om. Der forestår nu en større renovering af huset inden de skadelidte beboere kan flytte tilbage i deres respektive boliger. kalle ÅBENT HUS PÅ AMAGERS NYE»LILLESKOLE«Søndag d. 21. januar kl Lærere og forældre fortæller om livet på skolen. Margretheholm, Refshalevej 100, 1432 København K. Forhindret? Bestil information på eller

6 6 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Nyt reglement Med årsskiftet har bibliotekerne i København fået et nyt reglement. De fleste ændringer i forhold til det gamle reglement er et resultat af den nye bibliotekslov, som Folketinget vedtog sidste år. Det betyder bl.a., at musik nu er blevet obligatorisk materiale for alle biblioteker på linie med bøger og tidsskrifter. I den forbindelse har man i København samtidig besluttet at ophæve bopælspligten, således at lånere, der ikke er bosiddende i Københavns nu også kan låne cd er hos os. Med denne gestus håber man, at de øvrige kommuner i Storkøbenhavn vil følge efter og åbne deres musiksamlinger for københavnerne. Det samme kommer i øvrigt også til at gælde for videofilm og cd-rom. Et andet område, der er sket ændringer på, er de gebyrer, man som låner betaler, når lånetiden overskrides. Det er ikke blevet dyrere at være glemsom i København, men der er tilføjet to nye tidsintervaller, således at gebyrets størrelse er blevet mere differentieret, alt efter hvor mange dage der går, inden man afleverer. Alvorligere er det imidlertid, at lånere der skylder biblioteket mere end 200,- kr. nu igen kan udelukkes fra at låne, indtil hele gælden er betalt. Alt det og meget mere kan man læse om i bibliotekets nye servicebrochure. Så husk at få et eksemplar, næste gang du kommer på biblioteket. Tidsskrifter på en ny måde Biblioteket abonnerer på over 100 tidsskrifter, og for at præsentere dem bedre, har vi indkøbt et nyt reolsystem. Som tidligere bliver tidsskrifterne opstillet alfabetisk, men står nu i hver sit rum, så de ikke kommer til at skygge for hinanden, og det skulle også blive nemme at sætte dem på plads efter brugen. Det er stadig sådan, at det nyeste nummer kun kan læses på. Med det nye møbel har vi fået plads til at have de fleste af de ældre numre stående umiddelbart under de nye. Så nu skulle det være nemmere at finde de gamle årgange, som kan lånes med hjem. KUC s direktør Hans Grønberg garanterer i september, at medborgerhuset trods tvivl om finansiering ikke bliver mindre end lovet En otte meter høj klatreskulptur er klar til brug i Havneparken Klatreskulpturen er blevet til i et samarbejde mellem Havneparkens arkitekter Annelise Bramsnæs og Poul Jensen (som ses på billedet) og den lokale kunstner Torben Helsinghoff. Børnene møder eksotiske dyr på legepladsen ved Gunløgsgade ÅRET DER G

7 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 7 Bryggens Virkelighed afholdes i Havneparken GIK Sojakagens fald vi lader billedet stå et øjeblik Der er storm om Nina Stork, når hun som den første jordemoder i landet tilbyder insemination NETOP NU på forstørrelser fra Kodak 13x18 cm. før 10,- NU 5,- 20x30 cm. før 34,- NU 17,- 30x45 cm. før 87,- NU x60 cm. før 126,- NU 63,- 50x75 cm. før 169,- NU x100 cm. før 410,- NU 205,- På landet i byen Priseksemplerne gælder bestilling fra negativ 24x36. Også halv pris på bestilling efter dia. Tilbudene gælder fra d. 19/1 til d. 18/2 01 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF

8 8 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Ole Nielsen Mindeord Kort før jul fik skolen den triste meddelelse, at skolebetjent Ole Nielsen efter længere tids sygdom var afgået ved døden. Vi kommer til at savne Ole. Oles virke ved skolen var mangesidigt. Han var altid parat til at give en hånd med både når elever, lærere, lærerstuderende og skolens mange lånere havde brug for det. Børnene holdt af ham. Der blev lappet cykler, ledt efter tabte nøgler, syge børn blev fulgt hjem eller sendt på skadestuen. Altid BLOMSTER VÆRKSTEDET Nyt binderi-kursus i starten af februar. Alt indenfor binderi udføres på bestilling. Bemærk nye åbningstider: onsdag 14-18, torsdag 11-18, fredag Øvrige dage efter aftale. Islands Brygge 25 Telefon var Ole parat. Han skabte tillid. Børnene havde respekt for ham, og han kunne som få også spøge med børnene uden at det gik over gevind. Ole var flere gange med på lejrskole og nød samværet med børnene, ligesom han var en vigtig sparringspartner i de mange feature- og projektuger, der involverede elever og lærere ved skolen. Ole var i mange år, inden han blev ansat ved skolen, ansat i den grafiske branche. Han havde check på skolens mange forskellige kopimaskiner og var altid villig til at træde til med en hjælpende hånd, når disse brød sammen. Samtidig lagde han vægt på, at skolen var velholdt, at de ydre rammer var i orden og at elever og lærere befandt sig vel i det daglige. Han styrede mælkeudleveringen og havde blik for den hygge, der skulle være i personalets opholdsstue. Hans samarbejde med lokalsamfundet, de mange håndværkere og de mange brugere af især skolens gymnastiksal forløb smertefrit. Vi kommer til at savne Ole og ville gerne have haft mulighed for at takke ham for de 10 gode arbejdsår, han har lagt ved Skolen på Islands Brygge. Han vil blive husket længe. På elevers, forældre og kollegers vegne. Carl Bagge BOLIG SØGES 2-værelses lejlighed søges af ikke-ryger. Såvel leje som fremleje har interesse. Tlf. nr Bedst efter kl Farvel Kurt Mindeord Kurt, der om nogen elskede livet. På trods af, at han om nogen vidste hvor hård og uretfærdig verden også er... Solen, varmen, glæden, samværet. Elskede liv, så det bankede og ikke et øje var tørt, når han viste det med et eller flere af sine utallige talenter. Var der overhovedet nogen sportsgren eller idræt han ikke havde talent for? Fodboldspilleren og legebarnet, der, når han var i humør til det, langt overstrålede den grå masse, og i gyldne øjeblikke var på niveau med en Frank Arnesen fra Fremad Amager. Klubben, der sad fast i hans hjerte hele vejen igennem. Billardspilleren, der tog alle chancer og vandt chokerende sejre, når han var mest trængt. Det musiske menneske, den glade folkesanger, musikanten og livsnyderen. Kurt var Jørgen Ryg, den svenske kok, Marcel Marceau, Kim Larsen, Shubidua og dem alle sammen på en gang, hvis det passede ham. Kurt var klovnen, der kunne lide at blive til grin og underholde sine omgivelser men også med smerten siddende og lure i krogen. Det følsomme menneske, den evige gadedreng der helt ind i sjælen følte med folk, der var på røven. Forstod dem og respekterede dem og havde overskud til at trøste og en opmuntrende snak. Gutbaj Kurt vi ses der, hvor der altid er dejligt. Vi føler med dig, Jørgen. Men the show must go on... Kammerater og venner Vores allesammens Kurt Gøtterup sov stille ind den efter lang tids sygdom Familien Bisættelsen har fundet sted. GUDSTJENESTER Søndag 21/1-01: 11.00: Hans Anker Jørgensen. Søndag 28/1-01: 11.00: Bjarne Fabritius Petersen. Søndag 4/2-01: 11.00: Bjarne Fabritius Petersen. Tak til frivillige og ansatte Undertegnede vil på basarudvalgets vegne sige tak til alle frivillige og ansate, som deltog i»planlægning«, afvikling og oprydning af dette års julebasar. På basarudvalgets vegne Helle Postvang KIRKEBIL OBS! OBS! Gangbesværede kan få kørelejlighed til alle arrangementer i kirken. Henv. senest dagen før på tlf Onsdag den 24. januar kl er der eftermiddagsgudstjeneste i Hans Tausens Kirke, hvor Bjarne Fabritius Petersen er prædikant. Efter en kaffepause, vil sognepræst Hanne Sander fra Jægersborg fortælle om en pilgrimsrejse til Santiago di Compostella. I denne by, som ligger i det nordlige Spanien, findes apostlen Jakob den Ældres grav sammen med Spaniens mest besøgte valfartskirke, katedralen. Denne påbegyndtes i året 1032 i romansk stil, er i det sekstende. og det attende århundrede ombygget, så den i dag fremstår i typisk spansk barok. Jakob den Ældre var en af Jesu apostle, Spaniens nationalhelgen og de vejfarendes skytshelgen. Han led som den første apostel martyrdøden i Jerusalem i år 44, og det fortælles, at han forinden havde missioneret i Spanien. I middelalderen var han en kendt og elske helgen i Danmark, hvilket man kan se på, at HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S En pilgrimsvandring til Santiago di Compostella han er afbildet på mange af de danske altre, som er bevaret fra denne tid. Man kan kende ham på, at han er iført en lang kappe og en stor bredskygget hat, som på pulden har en muslingeskal. Derudover bærer han på en taske og har en pilgrimsstav i hånden. Muslingeskallen er Jakob den Ældres attribut og pilgrimme syede muslingeskaller fast på tøjet. Den dag i dag er der mennesker, som vandrer ad den 700 km lange pilgrimsvej til Santiago di Compostella, og årets højdepunkt er midnatsmessen i katedralen den 24. juli, hvor man fejrer Jakob den Ældre, hvis lig kom sejlende på en sten til et fiskerleje i nærheden. hr Tak til julemarkedets sponsorer Jeg vil på basarudvalgets vegne sige en stor tak for alle gevinster, både til vores GRIS, men også til de ringspil, der blev solgt på selve julemarkedet. Takken skal lyde til: Aidentiti, Antikkram, Blomster Cirklen, Bryggens Bog- og Parpirhandel, Due Ka s El, EDEKA Marked (Holte Vinlager), Glarmester Jimmy Berger, Isenkræmmer A. Timm, La Carona, Massør Nick Schmidt, O. Nørby s Eftf., TS Smørrebrød og Den Danske Bank Endnu engang mange tak fra basarudvalget. På dets vegne, Helle Postvang ÅBEN KIRKE Hans Tausens Kirke er åben for besøgende og andagtssøgende mandag kl , tirsdag kl og 16-18, onsdag kl , torsdag kl , fredag kl KIRKENS KONTOR Kordegn Helen K. Riis, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage kl samt tirsd. kl Lørd. lukket. SOGNEPRÆST K/B Bjarne Fabritius Petersen Snorresgade 9, 2300 Kbh. S tlf Træffes i præsteboligen mandag kl , tirsdag, onsdag, torsdag kl SOGNE- OG STUDENTERPRÆST Hans Anker Jørgensen Slagslunde Bygade 37 D 3660 Stenløse Tlf Træffes: Tirsdag kl og fredag kl i Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6,1. Tlf Onsdag og torsdag kl på Universitetet, Njalsgade 80, Tlf og i øvrigt efter aftale. KIRKETJENER Peter Hermansen Træffes bedst kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. Tlf MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Søren Roed Bergthorasgade 8, 5. th., S Tlf KIRKEVÆRGE Steen Poulsen Artillerivej 46, 2300 Kbh. S. Tlf

9 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 9 HOS OS ER DET RESULTATERNE, DER TÆLLER Vi er den eneste lokale ejendomsmægler på Isl. Brygge Vi er den mest sælgende ejendomsmægler på Isl. Brygge Vi har Københavns største køberkartotek med købere til Isl. Brygge Vi har indgående kendskab til samtlige lokalplaner på Isl. Brygge Vi besidder stor ekspertise i samtlige ejerforeninger på Isl. Brygge Vi annoncerer i Berlingske Tidende hver uge Vi har flot billedshow på internettet med samtlige boliger Vi udstiller alle boliger i 4 RealMæglerbutikker i København Vi er alle statsautoriserede ejendomsmæglere her på kontoret Vi giver topprofessionel service spørg bare din nabo! KORSMANN Statsautoriserede ejendomsmæglere MDE H.C. Andersens Boulevard 42 Lige ved Langebro Tlf Michael Musfelth Jørgensen Indehaver/statsaut. ejendomsmægler

10 10 BRYGGEBLADET 17. januar 2001 Det lille hus på havnen ANTIKVITETER Antikkram Leifsgade Tirs.& tors Fre ; lør APOTEK Islands Brygges Apotek Islands Brygge mandag - fredag: lørdag: BAGER Brdr. Sørensens Eftf. Egilsgade Bryggebageren Isafjordsgade Bryggebageren Leifsgade BANK Amagerbanken Islands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade 155 Islands Brygge BLOMSTER Blomstercirklen Leifsgade Malou Blomster Thorshavnsgade BOGHANDEL Bryggens Bog- og Papirhandel Islands Brygge fax: BOWLING Bryggens Bowling Center Islands Brygge 83E BØRNETØJ Z s Børnetøj str år Vi syr på bestilling Thorshavnsgade COMPUTER Have s TV - PC Service Egilsgade & CYKLER Bryggens Cykler Isafjordsgade DYRLÆGE Bryggens Dyreklinik Egilsgade EJENDOMSMÆGLER Nybolig v/ Steen Kofoed Amagerbrogade Realmæglerne Korsmann H.C. Andersens Blvd. 42 v/ Langebro EJENDOMSSELSKAB Ejendomsselskabet Hüffeldt & Rydmann Gunløgsgade fax: Telefontid: mand.-tors. kl Personlig henv. tors. kl Norden A/S Toldbodgade København K ELEKTRIKER DFR-Gruppen A/S Gunløgsgade / Due Ka El Gunløgsgade 43, kld. tv / Kilting EL-køb Isafjordsgade FARVEHANDEL O. Nørbys Eftf. Isafjordsgade FODTERAPI Klinik for fodterapi Egilsgade 28, kld. tv FOTO Njal Foto Video Njalsgade FRISØRSALON Flair for Hair Njalsgade Force Q frisør & skønhedspl. Reykjaviksgade 5, kld. tv Klip 2000 Islands Brygge 1 B Universe Reykjaviksgade GENBRUG Genbryggen Reykjaviksgade 2, kld. GLARMESTER Jimmy Berger Artillerivej GULVSERVICE A-Z Gulve. Gunløgsgade 35, kld KIROPRAKTOR Bryggens Kiropraktisk Klinik Kenneth Lehart Jensen Kigkurren 6-8, opgang C KONFEKTURE Bryggens Konfekture Egilsgade KOPIERING RIAkopi Njalsgade KØBMAND EDEKA Marked / Per Toft Egilsgade Debat gevaldigt om. Det er nu, inden medborgerhuset I denne tid er et tidehverv syngende på sit sidste og endelige vers, og der er formodentlig her i skrivende stund, lørdag d. 13 januar 2001, ikke mange dage til med byens ubestrideligt bedste beliggenhed står klart, at diskussionerne om den fremtidige kulturelle profil, samt ledelse, vil tage form. Dette er alle at det murværk, der i årevis tiders chance, og højst har dannet ramme om og lagt hus til en sand malstrøm af kulturelle såvel som mindre kulturelle aktiviteter, får dødsstødet og stedet desværre jævnes med jorden. Det er selvfølgelig medborgerhuset Gimle der er tale om og jeg har selv igennem en årrække været flittig bruger af huset samt i flere omgange sandsynligt den eneste, for at gøre sig fri af en profil med en snærende og noget outdated ham, hvis man da i det hele taget kan tale om en egentlig profil. Dette er jo selvfølgelig Bryggen og måske er vi ikke rigtigt her i bydelen til profiler? Denne forhåbentlige indvarsling af nye tider kræver dog massiv været mediscenesætter af selvransagelse, mod og adskillige af husets musikalske ansvarsbevidsthed. Med og kulturelle tilbud. ansvar menes der viljen til Jeg synes, ud over det er en mere tidssvarende, trist at kassere et så kvalitativt rummelig samt visionær byggeri, at selve nytænkning. Vi kan ikke nedrivningen ikke helt være andet bekendt!! kan undgå et eje en tung symbolsk værdi. Det er nu i vadestedet, mens de heldige tiltag i form af satellitarrangementer løber af stablen, at der skal sadles På mange måder har tiden igennem et par år været løbet fra Gimle. Ganske enkelt for meget selvsving og stedet har de senere år, ved siden af de oprindelige tilbud og det altid glimrende køkken, primært forsøgt at profilere sig som tilrøget bluescafé og spillested via Billetnet på den københavnske musiknattehimmel. En tilsyneladende utvivlsom succes som mange (ikke mindst jeg selv) i tidernes løb har nydt godt af. Nu går dette bare ikke længere. Med dette som en slags opråb vil jeg gerne påpege vigtigheden af de udfordringer, der måtte ligge i at få skabt nogle fremtidige fora/høringer baseret på en klar dialog med stedets fremtidige brugere og hele Bryggen om på demokratisk vis at få skabt, en ikke nødvendigvis yngre, men en i højere grad innovativ, tidssvarende og mere mangefacetteret kulturel profil. Jeg vil ikke lægge skjul på, at den noget ensidige profilering og markedsføring af huset de senere år som primært kommercielt blues café/bar/værtshus/spillested har forekommet mig for snæver og egocentreret. Det har mest FAGREGISTER 17. januar 2001 MALER Malermester Harry Jensen Appeldoorn Allé 2, 2791 Dragør MASSØR Nick Schmidt. Lægeex. massør og idrætsinstruktør Thorshavnsgade fax: SMØRREBRØD T.S. Smørrebrød Islands Brygge TANDLÆGE Jørgen Frank Islands Brygge Lars Nielsen Islands Brygge TV-SERVICE Have s TV - PC Service & TÆPPER Uttrup Tæpper Artillerivej VINDUESPOLERING Aage s Vinduespolering Islands Brygge VVS VVS Poul Martinsen Gunløgsgade ØKOLOGISKE VARER Sund-Bixen Englandsvej Tirs.-fre , lør FAGREGISTER Optagelse i fagregisteret: 300 kr. for 10 udgivelser (3 tekstlinier) Ekstra linier: 60 kr. pr. linie Priser excl. moms Henv.: Bryggebladet, Leifsgade af alt mindet om en besynderlig personlig eksponering. Som tidligere nævnt skal jeg på ingen måde hykle og vedgår mig gerne den personlige glæde, jeg har haft ved adskillige af husets tiltag og de til tider glimrende folk/rock-agtige indslag. Jeg synes bare man har bevæget sig længere og længere væk fra fællesskabets hus og hen imod et glimrende alternativ til bestående spillesteder. Dette gør det bare ikke alene. Det er muligt der er en del økonomiske hensyn at tage,men... Det er klart for enhver, som om sommeren ligesom jeg selv nyder de pragtfulde sommeraftener ved og i det helt nye københavnske tilløbsstykke, det rekreative nye byrum, der er skabt med den nye havnefront, at se at vores indbyggermasse og opland er ved et gennemgå et gevaldigt generationsskifte på godt og ondt. Hvis man ønsker at få hele denne nye befolkningsgruppe i tale og bevare den oprindelige, er det ikke gjort med sumpede nostalgitrip og flower pot-partyprofil får de få alene. Så homogen en befolkningsgruppe er vi ikke længere. Med al respekt for folk jeg dagligt møder, taler med og ser på gaden, tror jeg de ønsker noget mere og andet. De vil stille større krav til ambitionsniveauet og det kulturelle udbud samt et hus der i højere grad appellerer bredere, stikker dybere og favner videre og i det hele taget bliver drevet professionelt. Med ønsket om en frugtbar debat i fremtiden og en spændende tid at gå i møde for mig selv og medbryggeboere i det nye hus ved havnen. Godt nytår!! Venligst Kim Friestrup Gunløgsgade 55.2.th Henning Andersen byder velkommen i 50 er-restauranten Food & Fuel, Islands Brygge 33. Tank op på havnefronten Food & Fuel er en ny restaurant på Islands Brygge 33, indrettet i 50 er-gara- ÆLDRERÅDSVALG 22. januar 2001 ge-stilen, med originale bildele på væggene og den rå mur tittende frem. Jukeboksen er lige ankommet og musikken spiller ud af den glade maskine. Barnestolen venter på at blive brugt, ligeså personalet i bar og køkken. Indretningen er ikke bare et smart koncept ifølge ejeren Henning Andersen. Han og partneren Sten Petersen er vilde med 50 ernes amerikanske stil, især den positive ånd og storladenhed, der prægede årtiet. Henning Andersen og Sten Petersen er erfarne mænd i burgerbranchen, og som Henning Andersen siger: Det er dét vi er gode til, hurtig mad lavet ordentligt! De står også bag restauranten i Scala, hvor man kan indtage sin mad i en overskåren kæmpeflyder af en bil. Henning Andersen og Sten Petersen var på udkig efter endnu et velbeliggende sted at lave spisested og ved et tilfælde blev det Bryggen. Menu en står bl.a. på burgere, sandwich, steaks og almindeligt cafésortiment og kan nydes med en flot udsigt til havnen. Velkommen til Bryggen. lwk Der afholdes ekstraordinært valg til Ældrerådet Amagerbro: Mandag den 22. januar 2001 fra klokken til klokken i Pensions- og Omsorgskontoret Amagerbro, Njalsgade 15, 5. sal, elevator forefindes. Indgang ved biblioteket. Indgangen åbnes klokken Alle, der er fyldt 60 år den 22. januar 2001 og har bopæl i Pensions- og Omsorgskontoret Amagerbros område, kan opstilles. Der skal vælges 5 medlemmer til Ældrerådet og 7 stedfortrædere. Valget gælder for året Man skal møde med sygesikringsbevis eller lignende dokumentation, der beviser, at man har bopæl i Pensions- og Omsorgskontorets område, samt at man er fyldt 60 år. Mød op og deltag i det vigtige arbejde for de ældre i København! Med venlig hilsen Ældrerådet Amagerbro

11 17. januar 2001 BRYGGEBLADET 11 Tip en tolver I det sidste nummer af Bryggebladet i år 2000 bragte vi en rubrik med titlen Tip en tolver. Vi må desværre indrømme, at det var et meget begrænset antal personer, som forsøgte at tippe en tolver, hvilket nok hang sammen med, at vi i juletravlheden havde glemt at indføre de helt nødvendige»afkrydsningsfirkanter«i rubrikken. Med risiko for at skuffe de personer, som på trods af vores layoutglemsomhed alligevel indleverede en udfyldt tipperubrik, giver vi nu igen nye tippelystne samt gamle tippere mulighed for at vinde en flaske champagne, som vil blive overrakt inden 31. dec Og som tidligere annonceret vil vinderen blive annonceret i julenummeret. Den nye frist for indlevering af udfyldt rubrik til Bryggebladet i Beboerhjørnet er den 31. januar. Som hjælp til vurdering af udfaldet af enkelte af spørgsmålene kan man jo starte med at læse indholdet af denne avis. Svarene gemmer sig hist og her Gelænder ikke fladjern Debat Biblioteket har fået elevator og ny trappe. Det er gode ting, men gelænderet er under al kritik; det består af et stykke fladjern som er beregnet til udvendig brug. Det skal være en håndliste af træ eller af plastik. Med venlig hilsen Medlem af brugerrådet E. Hougaard Egilsgade 25 Tip en tolver JA NEJ 1. Åbner det nye medborgerhus i 2001? 2. Bliver Kommandantbygningen på hjørnet af Amager Boulevard og Thorshavnsgade nedrevet i 2001? 3. Må Brugsen lukke på grund af nybyggeriet på Ny Tøjhusgrunden i 2001? 4. Bliver Jørgen Thyregod stemt hjem af lokal(ø)rådet i 2001? 5. Lægger vandbusserne til ved Bryggen i 2001? 6. Bliver én eller flere af Norden A/S s ejendomme på Bryggen omdannet til andelsboligforeninger i 2001? 7. Står HEKLA s bade- og omklædningsfaciliteter i tilknytning til banerne på Lossepladsvej klar til indvielse i 2001? 8. Begynder Biblioteket at have søndagsåbent i 2001? 9. Åbnes endnu et pizzaria på Bryggen i 2001? 10. Bliver bycykelzonen udvidet til også at omfatte Islands Brygge i 2001? 11. Bliver Prinsesse Alexandra protektor for det nye medborgerhus i 2001? 12. Udkommer Bryggebladet som webavis i 2001? 2001 En bunke gule mursten Det knagede og bragede på havnen kort efter nytår. Vinduerne i det gule pakhus knustes og murværket brast. Det gamle hus virkede både stærkt og skrøbeligt i kampen mod nedrivningsmaskinens ubarmhjertige klo. Men trods et vemodigt farvel bliver der skabt plads til at bygge et forhåbentligt spændende og formidabelt medborgerhus. Foto: Erik Henriques Bing RETTELSE I seneste nummer lovede vi at bringe et portræt af vores udmærkede kryds & tværsmager, Anders Nielsen. Vi lovede desværre for meget! Præsentationen af Anders vil blive bragt i et af de kommende numre. KRYDS&TVÆRS Vinder af kryds & tværs i nr. 21/00 blev: Marie Dissing Storm, Bergthorasgade 40, 5. th. Gavekortet på 100 kr. kan afhentes og indløses hos Holte Vinlager ved Per Toft, Egilsgade 2.

12 BRYGGEBLADET SOLGT Brugsen opkøbt Statsejendomsselskabet Freja har nu gennemført deres optionsaftale om køb af ejendomskomplekset beliggende mellem Ny Tøjhusgrunden og Njalsgade. Det er det kvadratmeter store ejendomskompleks det tidligere FDB-hovedsæde, som Freja har købt af Ejendomsselskabet Rosenkæret ApS for 190 millioner kroner. Dermed er de planer som blev præsenteret i lokalplanen for Ny Tøjhus tæt på at blive realiseret. Blandt planerne er en pladsdannelse dér hvor Super Brugsen nu ligger. Lokalplanen indebærer en bebyggelsesplan, hvor en del af de tilkøbte ejendomme på sigt skal nedrives for at åbne mulighed for at skabe en sammenhængende byudvikling, som integreres bedst muligt i den eksisterende bebyggelse på Islands Brygge, skriver Allan Andersen, direktør for Freja ejendomme A/S, i sin pressemeddelelse. Ejendommene som er blevet erhvervet består af alle bygningerne mellem Njalsgade, Thorshavnsgade, Artillerivej og Ny Tøjhusgrunden, bortset fra Store og Lille Thorlakhus som er ejet af Ejendomsseleskabet Norden og Njalsgården, som er i kommunalt ejet. ljg Artillericafeen Artillerivej 48 Live Band Musik så det swinger Fredag d. 2. febr. kl. 21 Fri entré Birte Kolvig siger farvel Efter 30 år i Menighedsbørnehaven Anna Poulsens Minde, takker leder Birte Kolvig nu af Børnehaven siger farvel til Birte Kolvig med en afskedsfest den 1. februar den dag, hvor hun for lige netop tredive år siden blev ansat i Anna Poulsens Minde, Gunløgsgade 65, som hun har ledet siden I den anledning har Bryggebladets udsendte inviteret sig selv til et besøg hos Birte Kolvig i en af børnehavens stille stunder. Alle børnehavebørnene er ude af huset til gymnastik, og vel bænket i de bløde puder fortæller Birte Kolvig, at hun langt fra føler sig udbrændt, men alligevel har»lovet mig selv, at jeg ville gå, før andre siger, at jeg er for gammel«. At nogen skulle finde på at sige sådan, er der nu ikke meget, der tyder på. Med et tilstedeværende udtryk i øjnene og bestemte, hurtige bevægelser ligner Birte Kolvig en, der kunne fortsætte med at lede børnehaven i de næste ti år, men hun har tydeligvis taget sin beslutning. Børnene har fået besked, og de var kede af det. Afskedsfesten går de dog op i, og den er med vilje planlagt som en festlig begivenhed med blandt andet en tryllekunstner noget der fik ét af børnehavebørnene til at udbryde: Så vil jeg da glæde mig lidt Omsorg og tryghed som grundværdier På spørgsmålet om, hvad Birte Kolvig vil savne mest, når hun har forladt børnehaven, falder svaret prompte: Der har jeg kun ét ord: Børnene! Af samme årsag vil hun hellere sige på gensyn end farvel, for naturligvis vil hun ikke kunne lade være med at kigge ind på besøg. Når jeg beder Birte Kolvig beskrive børnehaven Anna Poulsens Minde, bliver ord som omsorg og tryghed ved med at vende tilbage. Efter 30 år i branchen er hun en erfaren dame med holdninger til forskellige tiders syn på småbørn og pædagogik. Grænseløs frihed for børnene fører forvirring og frustration med sig, hvorimod børnene skal opleve at have medbestemmelse. Birte Kolvig bruger billedet af en andemor, der svømmer foran sine ællinger og viser dem vejen som illustration. Hvis de små ællinger af en eller anden grund er kommet foran andemoderen, flagrer de omkring, og ved ikke, hvad de skal stille op med sig selv. Når man som voksen skal træde i en vejledende rolle over for barnet, kan man ofte høre sig selv i børnenes lege, fortæller Birte Kolvig med et smil. Et af hendes mottoer er:»ingen er dumme, men man kan godt gøre dumme ting«, og det er en læresætning, som børnene tit påminder hinanden. Birte Kolvig har kendt mange børn gennem de sidste 30 år, og de udgør det samme grundmateriale, som de altid har gjort: De er små mennesker. Alligevel mener hun, at børn er mere med i voksensamtalen, end før. Det kommer blandt andet til syne, når børnene ikke holder sig tilbage for at irettesætte personalet, hvis de for eksempel er kommet til at tale med lidt for store bogstaver. En anden forskel er, at børn i dag er meget oplyste og ikke bange for at stille spørgsmål af en kaliber, der kan gøre enhver pædagog mundlam. Birte Kolvig beretter, hvordan et barn engang spurgte hende, om»der er raketter på Stevnsfortet«! Spørgsmål blev taget alvorligt. Birte Kolvig udbad sig betænkningstid, men vendte dagen efter tilbage med svaret, at»ja, det er der«. En børnehave på farten På spørgsmålet om, hvad de egentlig går og foretager sig i børnehaven, bliver det tydeligt, at man i Anna Poulsens Minde er indstillet på, at der er en verden uden for væggene, og den skal udforskes. Vi fylder meget på børnene fortæller dem meget, siger Birte Kolvig, men det bliver ikke kun ved ordene. For eksempel har børnehaven haft et tema ved navn»gamle dage«, hvilket førte til en tur på Frilandsmuseet, Arbejdermuseet og Nationalmuseet, hvor man så på forgangne tiders legetøj. Hjemme på stuerne lavede børnene så dukker af papir, stof og garn, og de gik meget op i disse selvlavede ting. Også det lokale liv på Bryggen bliver nøje fulgt. På legepladsen først på Fælleden kan man følge årstidernes skiften, men børnehaven tager ligeledes del i Bibliotekets og Bryggens Børneateliers aktiviteter. For eksempel har børnehaven været med til 1/ at skabe maleriet på gavlen nede ved havnefronten, hvor det nye Gimle nu skal være. I en tid hvor også børnehaverne er berørt af nedskæringer fremhæver Birte Kolvig betydningen af planlægning, og evnen til at få det bedste ud af det, der umiddelbart forekommer problematisk. At alt dog ikke handler om organisering kommer for eksempel til udtryk i et impulsivt besøg på Glyptoteket»for at se, hvordan etruskerne har det«. Og det er også kunsten, der kommer til at farve Birte Kolvigs næste år. Hun har tænkt sig at læse kunstforståelse på Folkeuniversitetet, og selvom hun den 2. februar sikkert vil forlade Anna Poulsens Minde med et hul i hjertet, vil hun ikke komme til at kede sig fremover. Endvidere er det hendes hensigt at se mere til de tre børnebørn i fremtiden. Da interviewet nærmer sig sin afslutning, vender børnene tilbage fra gymnastik, og Birthe Kolvig vil gerne have, at jeg skal se de rollinger, som hun har brugt det meste af den sidste time på at tale om. Det er tydeligt, at de også har opdaget hende. Hurtigt bliver en lille hånd stukket ind i hendes, og flere har kommentarer til den nyligt overståede gymnastiktime, som hun skal høre. Også en pædagog kommer hen for at stille et hurtigt spørgsmål, og sådan er hun i centrum, da jeg går: Børnehavens midtpunkt omringet af ivrige børn og personale. ts Børnehaven Anna Poulsens Minde Gunløgsgade 65 Birte forlader børnehaven efter 30 år Vi vil gerne sige farvel med manér og holder derfor afskedsfest Torsdag den 1. februar 2001 Der vil være reception i børnehaven fra kl Tryllekunstneren Michael Deøjtsch underholder børnene fra kl Vi håber at I vil være med til at gøre Birtes sidste dag i børnehaven festlig Mange hilsener fra små og store i børnehaven /2 2001

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge

Hekla Husene. 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 129 lejeboliger på Islands Brygge Hekla Husene 01 02 VELKOMMEN TIL EN NY AGA I HAVNETAD cenen er sat til Islands Brygge, nærmere betegnet Havnestad yd. Her opfører Lærernes Pension Hekla Husene

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Velkommen. til. E/F Elverbo

Velkommen. til. E/F Elverbo Velkommen til E/F Elverbo 10-03-2009 Side 1 Indhold Administrator... 3 Arbejdsweekend... 4 Bestyrelsen... 5 Dørskilte... 6 / email... 7 Gas... 8 Haven... 9 Husorden... 10 Husholdningsaffald... 11 Håndværkere...

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 1 AKTIVITETSPLAN 1. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Leder 3 Forsidebilledet 4 Ny bestyrelse 4 Campingvogn 5 Hjemmesiden 5 Fordrag

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning

Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park. Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 1. Beboerrepræsentationen (BR) 2. Ejerforeningen og samarbejdet 3. Blue Vision Beboermøde for lejerne i Mikkelborg Park Tirsdag d. 25. marts 2014 Beboerrepræsentationens årsberetning 4. Vedligeholdelse

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Juli 2014 SIDSTE NYT

Juli 2014 SIDSTE NYT Juli 2014 SIDSTE NYT Nr. 14 A/B ØRHOLM ARBEJDSDAG Tak for hjælpen! Søndag den 29. juni havde vi arbejdsdag med flot beboerfremmøde på trods af regnen. Vi fik bl.a. nyt sand i sandkassen på legepladsen

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013

MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 MOSEBRYG/ PILERØG NR.11 Nyhedsbrev for Landsbyordningen; Ferslev Skole/ Pilehuset September 2013 Vi byder de nye børnehaveklasseelever velkommen 1 Nyt fra skolelederen. Kære elever og forældre Så tog vi

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK

FK JUNI. 30. Klubben har åbent kl. 9-17 for FK/JK FK JUNI Man. 1. Velkommen til de nye børn. Rundboldkamp Tirs. 2. PC-spilledag Ons. 3. Skaterrampen v/sofiendalskolen Tors. 4. Hallen fra kl. 15-17 Fre. 5. LUKKET Man. 8. Skaterrampen v/sofiendalskolen,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS.

Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Telefon nummer: 99 45 49 70 JULEÅBENTHUS. Torsdag d. 9. december inviterer vi alle Stjernehusets børn, forældre og søskende til Julehygge. Traditionen tro stiller vi an med små værksteder, hvor der kan

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj

Arrangør: PI-København. Program for Danske Politimesterskaber i. Bowling 2011. Torsdag den 12. maj Arrangør: PI-København Program for Danske Politimesterskaber i Bowling 2011 Torsdag den 12. maj Dansk Politiidrætsforbund PI-København lagde ud i 2002 med det første officielle politimesterskab, og kan

Læs mere

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet

Toftegaarden. HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer. Bo med fællesskab og tryghed i højsædet Sidst opdateret maj 2014 Toftegaarden HER UDLEJER VI BOLIGER - et attraktivt tilbud til seniorer KUNST OG NATUR MIDT I BYEN MIDT I NATUREN Bo med fællesskab og tryghed i højsædet CENTRALT ELLER GRØNT HØJT

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Informationsbrev. Fælles elforsyning

Informationsbrev. Fælles elforsyning Informationsbrev Fælles elforsyning 31. oktober 2014 INFORMATIONSBREV FÆLLES ELFORSYNING Ejendommens fælles elforsyning renoveres i de kommende måneder forud for kælderisoleringen, brevet her er beboerinformation

Læs mere

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08

Butikslokaler. Lejeopstilling. Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Lejeopstilling Butikslokaler Mølleå Arkaden Sag B1108-08 Mølleå 10, st., 9000 Aalborg Beliggende i hjertet af Aalborg Regulært butikslokale Kan anvendes til mange former for detailforretning eller klinik

Læs mere