SØNDERGADE. Ejerforhold Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERGADE. Ejerforhold. 1919- Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank."

Transkript

1 SØNDERGADE 1B Søndergade 1B og Torvet 2B sammenlægges matrikulært i 1969 under Søndergade 1B (matr.nr. 16d) i forbindelse med Jyske Banks erhvervelse af ejendommene. Bygningsændringer bliver herefter for begge ejendommes vedkommende registreret og behandlet under Søndergade 1B i kommunens Byggesagsarkiv Johannes Lundkvist, cigarhandler. i 1946 Fru grosserer Lundkvist, enkefrue. i 1969 Jyske Bank Iflg. BBR-opl. //opførelse af butiks og beboelsesejendom i 2 etager m. sidehus // # hm. Jf. dog opmålingstegn., f.? 1919 Hans Chr. Rasmussen / /ombygn. af butik // blyantstegn. og blåtryk. f. cigarhandl. Johs Lundkvist Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af en etage til ejendommen, nu i 3 etager // 2 lystryk, incl. opmålingstegn. f. fru grosserer Lundkvist Iflg. påtegn. på Byggekort, 1969, er matr.nr. 16d, Sønderg. 1, og matr. nr. 17, Torvet 2B, ved skrivelse af sammenlagt under matr.nr. 16d. 1968/69 Alfr. J. Mortensen // om- og tilbygn. til side- og trappehus, Søndergade 1B i forb. med indv. ombygn. af begge ejendomme // 6 lystryk. f. Jyske Bank Jyske Bank, Bygningskontoret(?) // opsætn. af faste baldakiner ved begge ejendomme // # tegn.mat Jyske Bank, Bygningskontoret // ombygn. af bank- og butiksfacader ved hhv. Torvet 2B og Sønderg. 1B og ombygn. af indgangsparti på hjørnet, Torvet 2B // 3 lystryk Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser, Søndergade 1B // # tegn.mat. 1993/94 Årstiderne // opsætn. af nye faste, gennemsigtige glasbaldakiner i forb. m. lettere facaderenov., Torvet 2B // 12 lystryk. f. samme, udlejet til Lykke Sko.

2 1C Købmand Hans Friis - Guldsmed Chr. Majgaard N.F. Tommerup, købmand Hans Friis, købmd., grosserer, eksportør Kirstine Marie Friis, enkefrue Flere ejere Jacob Pedersen Lorenzen, eksportør Chr. Majgaard, guldsmed Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage // # hm. Jf. opmålingstegn., f. købmand N.F. Tommerup Iflg. Byggeanm. // ombygn. af butik og portgennemkørsel // # tegn.mat. f. købmand Hans Friis C. Jensen // opførelse af sidehus i 2 etager m. mansartetage // blåtryk K.P. Kristjansen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // blåtryk. f. eksportør Jacob Pedersen Lorenzen C. Jensen // ombygn. af den sydlige butiksfacade, samt tilføjelse af karnap på 1.sal // blåtryk. f. guldsmed Chr. Majgaard Jul. Moll // mindre ombygn. af midterste og sydlige butiksfacade // lystryk Max Pape // tilbygn. af stort kvistparti i 5 fag / /2 lystryk, incl. opmålingstegn Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den nordlige butiksfacade // lystryk. f. guldsmed Knud Pedersen Alfr. J. Mortensen // ombygn. af alle 3 butiksfacader // 4 lystryk, heraf 3 opmålingsplaner Alfr. J. Mortensen // større om- og tilbygn., omfattende indv. ombygn., udv. af loftsetage til en fuld etage samt facadeombygn.// 18 lystryk. f. guldsmed Inga Pedersen Niels F. Truelsen // større ombygn. af stueetagen, incl. omfattende facadeombygn. med fremrykning af facaden til gadeflugt // 3 lystryk. f. guldsmed Claus Pedersen 1992 Carsten Fynbo Larsen, ark., Horsens // ombygn. af butik, incl. facadeændring nu m. indgangsparti i glas i 2 etager // 5 lystryk. f. B & T Beklædning, Hobro, v. Svend Tang EHM, Randers / /opsætn. af markiser og ombygn. af indgangsparti // lystryk. f. sig selv.

3 2A Søndergade 2A er af matrikulære og andre grunde registreret og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv Robert Jones, købmand Adelaide Jones, enkefrue Adelaide Jones arvinger Iflg. Bygningsstamkort // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet loftsetage // # hm. f. enkefrue Adelaide Jones C. Jensen // opførelse af træveranda i én etage mel. Vesterg. 1 og Søndergade 2A man agter, at overbygge Indkørslen mellem 2 Forbygninger med en Veranda af Træ med Murpuds på de udvendige sider. // blåtryk. f. enkefru Jones arvinger E. Svendsen Pedersen / /ombygn. af stuelejl. til butik // 2 lystryk. f. frkn. Jones, udlejet til J.M. Larsen Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaden // # tegn.mat. f. rentier Arthur Jones arvinger Årstiderne // ombygn. og udv. af butik, incl. facadeombygn.// 5 lystryk. f. Profil Optik v. optometrist Tonny Jepsen. 2B Søndergade 2B er af matrikulære og andre grunde registreret og behandlet under Vestergade 1-5 i kommunens Byggesagsarkiv Robert Jones, købmand Adelaide Jones, enkefrue Adelaide Jones arvinger. 1900/1903 Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // opførelse af et 3 Etages Forhus og 2 Sidehuse // # tegn.mat. Jf. dog opmålingstegn. af facaden, (1900: iflg. Bygningsstamkort//1903: iflg. tegn.) f. enkefrue Adelaide Jones Iflg. Byggeanm. / /indretn. af butik // # tegn.mat. f. samme, udlejet til H. Pedersen E. Svendsen Pedersen // genopførelse af side- og baghus efter brand // lystryk. f. frkn. Jones Niels H. Nielsen // mindre ombygn. af den ene butiksfacade // lystryk. f. rentier Arthur Jones arvinger, udlejet til skotøjshandl. Carl Hansen Alfr. J. Mortensen // ombygn. af den anden butik og butiksfacade // lystryk. f. samme, udlejet til isenkræmmer Anton Jensen.

4 1973 Iflg. div. papirer // opsætn. af baldakin over butiksfacaderne // # tegn. mat Årstiderne // ombygn. af butik og butiksfacade // 2 lystryk. f. Sparekassen Bikuben, udlejet til Profil Optik ved Tonny Jepsen Dansk Supermarked A/S, Tekn.afd., Højbjerg // ombygn. af nabobutik og butiksfacade // 2 lystryk. f. sig selv, udlejet til Bugatti Shoestyle Alusol A/S, Tietgensvej / /opsætn. af 2 knækarmsmarkiser / /lystryk. f. Buksekompagniet / Sportmaster. 2C Gl. Bryggergaard Rasmus Pedersen, brygger Peder R.M. Pedersen, brygger Jens Jensen, træhandler Carl Bloch-Jørgensen, tandlæge. 1902/04 M.V. Brink, ark.// opførelse af butiks og beboelsesejendom i 3 etager m. mansartetage og udnyttet loftsetage, samt sidehuse, ligeledes i 3 etager / /lystryk af planer. Jf. også facadetegn., 1938/39. (1902: iflg. tegn. // 1904: iflg. BBR-opl.) f. træhandl. Jens Jensen Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. // tilbygn. af sidehus i én etage til eksist. sidehus mod syd // # tegn.mat C. Jensen // ombygn. af det sydlige sidehus til bilgarager // blåtryk. f. tandlæge Carl Bloch-Jørgensen C. Jensen // opsætn. af tre større kviste mod gaden i stedet for tagvinduer / /blåtryk A. Busk, tømrerm. / /tilføjelse af fem altaner på gårdsiden // lystryk. 1938/39 Ejvind Draiby, ark., Kbh. // ombygn. af alle fire butiksfacader//5 lystryk Niels H. Nielsen // ombygn. af den nordl. butik (butik 1), incl. facadeændring / /2 lystryk. f. radioforhandler Hans V. Petersen. 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner over butiksfacaderne // # tegn.mat. f. Herm. Rasmussen A/S, Tværgade Ing.fa. Børge Just // ombygn. af butik 2, indbefattet nyt facadeparti i aluminium // 3 lystryk Årstiderne // renov. og ombygn. af garager // lystryk.

5 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser / /lystryk Årstiderne //renov. af forhusets facade samt ombygn. af butiksfacaderne//3 lystryk. 3 Skræddermester Chr. Madsen Chr. Madsens magasiner - Herreekviperingshandler Åge Martin Jensen F. Balschmidt, kobbersmed Chr. Madsen, skræddermester og Jens P. Jensen, tilskærer Iflg. Bygningsstamkort // beboelses- og butiksejendom samt sidehus i 2 etager // # tegn.mat. Jf. blåtryk, dat f. kobbersmed F. Balschmidt. (1916/18 Hans Chr. Rasmussen // tilbygn. af bindingsværksetage til både for- og sidehus // 2 blåtryk. f. skræddermester Chr. Madsen. Realiseres ikke!) Hans Chr. Rasmussen // mindre ombygn. af butiksfacade // 2 blåtryk. f. samme og tilskærer J.P. Jensen Hans Chr. Rasmussen // opførelse af nyt sidehus i 3 etager // 3 blåtryk Knud Sørensen // tilbygn. af trappehus til forhuset på gårdsiden // lystryk 1937 Knud Sørensen // ombygn. af butiksfacade // lystryk Knud Sørensen // ændring af forhusets vinduer fra rundede sprossevinduer til firkantede fuldglasvinduer // lystryk. f. Chr. Madsens Magasiner v. dir. Åge Martin Jensen Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 2 lystryk. f. herreekviperingshandler Åge Martin Jensen Alusol A/S, Virklund//opsætning af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat Alusol A/S, Virklund // ombygn. af indgangsparti i butiksfacade // usign. pennetegn. og lystryk Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk Aage Jensen, rådg.ing. // facadeændring, indbefattet ombygn. af indgangsparti // 2 lystryk.

6 4 Malermester Chr. Johansen Guldsmed Knud Nielsen Johan Thomassen, skræddermester Chr. Johansen, malermester Elisabeth Møller Iflg. Bygningsstamkort // forhus i 2 og side- og baghuse i 1 etage, a, b og c på byggekort, 1910 // # tegn.mat. f. skræddermester Johan Thomassen Hv. // tilbygn. af en etage til forhuset // 2 usign. pennetegn. f. malermester Chr. Johansen C. Jensen / /mindre tilbygn. til baghus, e på byggekort, 1910 // blåtryk K. Kristiansen // opførelse af dobbeltgarage bagerst på grunden, f på byggekort, 1910 // lystryk. f. guldsmed Knud Nielsen K. Kristiansen // nedrivn. af side- og baghuse, b e på byggekort, 1910 // # tegn.mat. 1965/66 K. Kristiansen // ombygn. og udv. af forhus mod gården og tilbygn. af en etage til forhus, nu i 4 etager, samt nybygn. af mindre sidehus og garage / /8 lystryk PS-Indretning ApS, Platanvej // mindre facadeombygn. // 2 lystryk Ark.fa. Søren Jensen // ombygn. af facade, incl. ny markise // 3 lystryk. f. Niels Jørgen Tandrup. 5 Birkefuldmægtig Oscar Lund Birkefuldmægtig E. Borberg - Slagtermester N.O. Pedersen Johannes Nerger, købmand H.P. Stabell A.H. Jørgensen, læge Mads N. Bjørn, branddirektør Oscar Lund, birkefuldmægtig, justitsråd E. Borberg, birkefuldmægtig J.W. Darr, fabrikant, grosserer. o.1895(?)? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 1½ etage m. høj kælder og sidehus i én etage // # hm. f. birkefuldmægtig Oscar Lund (LKJ) Iflg. Byggeanm., Th. Madsen, tømrerm.// mindre ombygn. af forhus // # tegn.mat.

7 1919 Hans Chr. Rasmussen // opførelse af garage bagerst på grunden // 2 blåtryk. f. birkefuldmægtig E. Borberg Knud Sørensen // ombygn.af slagterbutik / /lystryk. f. fabrikant J.W. Darr Knud Sørensen // tilbygn. af et lille røgeri til garagen // lystryk Alfr. J. Mortensen // ombygn. af port mod Søndergade til udstillingsvindue // lystryk. f. købmd. Martin Jensen Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk. f. slagtermester N.O. Pedersen. 6 Biografteater v. købmand Martin Henriksen A/S Privatbanken Johan Thomassen, skræddermester N.P. Johansen, købmand. o.1900(?)? // opførelse af for- og sidehus i 2 etager // # hm. f. købmand N.P. Johansen. Nedrevet o Iflg. Byggeanm. // indsættelse af 2 store butiksvinduer i forhus // # tegn.mat Hans Chr. Rasmussen // ombygn. og indretn. af biografteater i sidehus // 2 blåtryk. f. købmand Martin Henriksen m.fl Alfr. J. Mortensen // tilføjelse af tagkvist til forhus mod gaden // lystryk. f. seminarielærer Otto H. Munk Alfr. J. Mortensen // ombygn. af biografteater til sal // 3 lystryk Alfr. J. Mortensen // ombygn. af tidl. forhal til biograf fra Sønderg. til butik, samt tilføjelse af nok en tagkvist til forhuset mod gaden // 2 lystryk Alfr. J. Mortensen // opførelse af 4 garager bagerst på grunden // lystryk. o.1968 Nedrivning af forhuset (LKJ). 1969/70 Alfr. J. Mortensen // opførelse af nyt forhus i 3 etager til bank- og kontorbrug, samt ombygn. af sidehus // 9 lystryk. f. A/S Privatbanken. 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. 1992/93 Hans Høltermand, ark., Tranbjerg // stor ombygn. af facaden og hele indgangspartiet // 4 lystryk. f. Uniejendom, Kbh. V.

8 1994 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiksfacaden // lystryk. f. PB Holding A/S, Kbh. K. 1995/96 Jørn Hansen A/S, Kolding // ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. Choise / Danwear. 7A (+B) Købmand Niels Lauritzen Jydsk Telefon/Tele Danmark. Ejerforhold ikke kendt i detaljer Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med sidehuse // # hm. Jf tegn. f.? 1924 Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, // udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller, Sønderg. 7A og 7B // se brev v. nr. 7B. f.? 1924 K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. restauration til butik, incl. facadeombygn., samt udbygn. af to tagkviste mod Søndergade // blåtryk v. nr. 7B. f. købmd. Niels Lauritzen Hv. // ombygn. af sidehus / /usign. pennetegn A. Ustrup, murerm. // om- eller nybygn. af sidehus // lystryk. 1970/71 Søren Bjørn (?), murerm. // facadeombygn. //usign. lystryk. f. isenkræmmer F. Lair. 1990/91 Jydsk Telefon, Bygningskontoret, Århus // ombygn. og udv. af tagetagen, samt tilbygn. til forhus mod gården. Endv. ombygn. og udv. af sidehus // 11 lystryk. f. sig selv Alusol A/S (?), Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // 2 lystryk. 7B (+A) Pianohandler S. Jensen Trikotagehandler H. Fjølner. Ejerforhold ikke kendt i detaljer Iflg. Bygningsstamkort // to ens, sam.byg. forhuse i én etage med sidehuse // # hm. Jf tegn. f.? 1924 Iflg. brev fra Justitsmin. til borgmesteren i Silkeborg, // udstykn. af matr.nr. 14b i to selvstændige parceller, Sønderg. 7A og 7B. f.?

9 1924 K.P. Kristjansen // ombygn. af tidl. bagerbutik, incl. facadeombygn., samt af sidehus. Endv. udbygn. af 2 tagkviste mod Søndergade // blåtryk. f. pianohandler S. Jensen Niels H. Nielsen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af ny, stor tilbygn. til forhuset i gården, indeh. butiks- og lagerfaciliteter // lystryk. f. købmand Joachim Andersen Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacaden // # tegn. mat. f. trikotagehandler Hilmar Fjølner Niels H. Nielsen // ombygn. og udv. af loftsetagen til fuld etage - facaden fuldstændig ombygget(!!) // lystryk Sloth Møller, rådg.ing., Sønderborg // ombygn. af butiksfacade // lystryk Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk. 8 Glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen C.R. Stab, glarmester Niels Christensen, vognmand og værtshusholder Andrea Zacho, slagtermester J.Chr. Hostrup-Petersen, glarmester Svend Hostrup-Petersen. i 1984 Alf Hostrup-Petersen Iflg. Bygningsstamkort, Anton Rosen // butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet tagetage, samt sidehus i én etage, a på byggekort, 1967 // # hm. Jf tegn. f. glarmester J.Chr. Hostrup-Petersen. 1904? // mindre ombygn. af sidehus samt tilbygn. af lukket skur hertil, b på byggekort, 1967 // 2 usign. pennetegn. 1906? // opførelse af fritliggende sidebygn. i 2 etager over for det eksist. sidehus, c på byggekort, 1967 // # hm. Jf tegn K.P. Kristjansen // ombygn. af portgennemkørsel mel. forhusets to butikker // blåtryk O. Lock-Hansen & Søren Jensen, rådg. ing.fa. // indretn. af wc og bad i tagetage // lystryk. f. Svend Hostrup-Petersen.

10 1967 Knud Sørensen & Ejner Olesen // tilbygn. af glaslager i én etage til sidebygn.fra 1906, f på byggekort, 1967 // 2 lystryk Synoptik A/S, Kbh. // ombygn. af butik, incl. facadeændring // 4 lystryk. f. Alf Hostrup-Petersen, udlejet til Synoptik Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // lystryk. 9 A/S Handels- og Landbrugsbanken Trikotagehandl. H.V. Nielsen Rasmus Nielsen Ludvig Hertz, slagter ? Jørgensen, bagermester C. Munch, skolelærer P.N. Soelberg, skomager (?) F. Johansen, købmand. 1910(?)-33 A/S Handels- og Landbrugsbanken Silkeborg Købstads Sygekasse. - hm Iflg. Bygningsstamkort // bank-, butiks- og beboelsesejendom i 2 etager m. to-etages sidehuse mod begge skel // # hm. Jf. plantegn., 1912, og opmålingstegn., f. A/S Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg (?) C. Jensen // ombygn. af banklokale m.v. i stueetage // 2 blåtryk Iflg. Byggeanm., C. Jensen // ombygn. af banklokaler til 2 butikker - herefter 3 butikker i stueetagen // # tegn.mat. Jf. opmålingstegn., Max Pape // opmåling af ejendommen // lystryk. Jf. også LA, KTP 336. f. trikotagehandler H.V. Nielsen Max Pape // ombygn. af stueetagens 3 butikker, incl. en omfattende og ødelæggende ombygn. af facaden // lystryk Max Pape // tilføjelse af kvist mod gaden i forb.m. indretn. af lejl. i tagetagen // lystryk Max Pape // tilføjelse af nok en tagkvist mod gaden // lystryk Alfr. J. Mortensen // mindre facadeombygn. i forb.m. udvidelse af udstillingsvindue // lystryk. f. urmager Laurs Bak. 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacaden// # tegn.mat. f. trikotagehandler N.V. Nielsen.

11 1993 Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 3 knækarmsmarkiser på butiksfacaden // 2 lystryk. f. rentier Jens A. Nielsen. 10 Slagtermester Andrea Zacho guldsmed Godtfred Bröchner C.R. Stab, glarmester Gravers Jensen Brostrup, skomager A. Kofoed, købmand Andrea Zacho, slagtermester Ingrid Zacho, enkefrue Godtfred Bröchner, guldsmed Iflg. Byggeanm., J. Kornerup Bang, murerm. / /udv. af baghus // # tegn.mat. f. slagtermester Andrea Zacho Iflg. Byggeanm. // opførelse af butik- og beboelsesejendom i 2 etager, a på byggekort, 1926 // # tegn.mat C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage, b på byggekort, 1926 // 2 blåtryk. f. guldsmed Godtfred Bröchner Allan Christensen & Co., Kbh. // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk Valdemar Juul // 3 tilbygn. til sidehuset i forlængelse af dette bagud på grunden, c, d og e på byggekort, 1926 // 3 lystryk Niels H. Nielsen // ombygn. af butik og butiksfacade // lystryk. f. elinstallatør H. Breinholm Jørgensen Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // # tegn. mat. 1987/88 Kjeld Sørensen, ark., Fårvang // større ombygn. af for- og sidehuse, samt mindre tilbygn. til forhus i gården. Endv. ombygn. af butiksfacaden og fjernelse af tagkviste // 9 lystryk. f. V.S. Møbler, Tietgensvej Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkise på butiksfacade // lystryk. f. samme, udlejet til Per Reumert. 11 Købmand Martin Henriksen Schous Sæbehus Hans Nielsen, tømmerhandler B.S.E. Møller, skolelærer J.C. Eskildsen A. Kofoed, købmand.

12 Martin Henriksen, købmand Valdemar Johansen, tandlæge Iflg. BBR-opl. // opførelse af bl.a. et forhus på grunden!! - (Kan ikke være korrekt!//lkj )// # hm. f.? 1887 Iflg. brev fra Justitsmin., // ang. tilladelse til at dække et åbent skur med tagpap m.v. // # tegn.mat. f. købmand A. Kofoed. Nedrevet Iflg. Byggeanm. // opførelse af staldbygn. // # tegn.mat. Nedrevet A K.P. Kristjansen / /ny- eller ombygn. af forhuset til butiks- og beboelsesejendom i 2 etager, a på byggekort, 1952 // blåtryk. f. købmand Martin Henriksen B K.P. Kristjansen // opførelse af sidehus i 2 etager, indeh. 4 lejl., b på byggekort, 1952 // blåtryk C K.P. Kristjansen // tilbygn. af vaske- og staldbygn. i forlængelse af sidehus på den senere frastykkede grund, Fredensgade 14, c på byggekort, 1952 // blåtryk. Nedrevet og 22 K.P. Kristjansen // ombygn. af lagerrum m.v. på den senere frastykkede grund mod Fredensg., d på byggekort, 1952 // 2 blåtryk. f. tandlæge Valdemar Johansen. Nedrevet Max Pape // tilbygn. af omfattende 7-fags kvist til forhuset i forb.m. indretn. af taglejlighed // lystryk. f. blomsterhandler E. Aabentoft Jensen Alfr.J. Mortensen // ombygn. og udv. af butik mod gård, bl.a. m. inddragelse af portgennemkørsel, f på byggekort, 1952, incl. facadeombygn. // 3 lystryk. f. tobakshandler E. Aabentoft Jensen. mel og 58 Fredensgade 14 frastykkes fra matr.nr. 11 som nr. 11b., og det eksisterende byggeri nedrives efterhånden Ferenc Orban // opførelse af garageanlæg i skel mod nr. 13, d på byggekort, 1958 // 2 lystryk Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 3 lystryk. f. Schous Sæbehus Alfr. J. Mortensen // ombygn. af butik, incl. facadeombygn. // 2 lystryk. 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. f. samme og fiskehandler Sv.Aa. Aabentoft Jensen Peter Jensen (?), Dalsvinget, Silkeb.// ombygn. af butiksfacade // lystryk. f. Svend Aabentoft.

13 1993 Tegnestuen Kridthuset og Alusol A/S, Tietgensvej // facaderenov. og opsætn. af 4 knækarmsmarkiser på butiksfacaderne // 9 lystryk. f. Lise og Vagn Dueholm Hansen. 12 og Trikotagehandler Chr. Therkildsen Købmand Elisa Jensen - Nygade 2 Kajs Pølser v. slagtermester Kaj Pedersen. Hj. Søndergade Nygade Peter Hansen, farveriarbejder, skomager Christian Mathiesen, maskinsmed Søren Chr. Christensen Chr. Therkildsen, tricotagehandler Elisa Jensen, købmand Dagmar Elisabeth Jensen 1905 K.P. Kristjansen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage // 2 pennetegn. f. trikotagehandler Chr. Therkildsen. Nygade Hans Chr. Rasmussen // opførelse af beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage og sidehus, adskildt fra hjørneejendommen v. overbygget portgennemkørsel // lystryk f. købmand Elisa Jensen Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat. f. Jern- og Stålgården, Nygade Alusol A/S, Tietgensvej // renov. af butiksfacaden og opsætn. af 2 knækarmsmarkiser / /lystryk. f. Kajs Pølser v. slagtermester Kaj Pedersen. 13 Ølbrygger Jens Peter Andersen Den Danske Bank - Midtbank Niels Petersen Høj, tømrer, brygger, værtshusholder Overformynderiet Jens Peter Andersen, ølbrygger Iflg. Bygningsstamkort / /beboelsesejendom i 2 etager m. udnyttet loftsetage m. markant 4-fagskvist // # hm. Jf tegn. f. ølbrygger Jens Peter Andersen Iflg. Byggeanm.// opførelse af sidehus i 2 etager i skel mod nr. 15 // # tegn.mat. Nedrevet. 1908? // indretn. af butik og indsættelse af 2 butiksvinduer // usign. pennetegning.

14 1912 K.P. Kristjansen // ombygn. af eksist. butik samt indretn af ny // blåtryk C. Jensen // opførelse af sidehus i én etage i skel mod nr. 11 // lystryk Max Pape // ombygn. og renov. af butikker og butiksfacader // 2 lystryk. f. frk. Ebba Andersen Alfr. J. Mortensen // tilbygn. til sidehus mod nr. 11 // lystryk. f. manufakturhandler M. Bitsch Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakiner på butiksfacader // # tegn.mat. f. manufakturhandler Poul Søndergaard. 1977/79-80 Svend Frandsen & Fritz Madsen, ark., Viborg // ombygn. og nyindretn. af de eksist. butikslokaler til banklokaler, incl. facadeombygn. / /18 lystryk. f. Den Danske Bank. 1979/80 Svend Frandsen & Fritz Madsen // tilbygn. til forhus i gården, indbefattet opførelse af trappehus, samt mindre facadeombygn // 13 lystryk. 1989/90 Årstiderne // ombygn. og udv. af eksist. sidehus (mod nr. 11), incl. tilbygn. af ny tagetage // 13 lystryk. f. Nestor Finans A/S, Tværgade. 1991/92 Årstiderne // fjernelse af de faste baldakiner og renov., hhv. restaurering af facaden // 2 lystryk. f. Henton Group A/S, Vestergade Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på bankfacaden // lystryk og Svaneapoteket - Fabrikant E.M. Damgaard Nielsen. Nygade 1 Hj. Søndergade Nygade Søren Jensen Witus Hartmann, blikkenslager Ane Margrethe Hartmann, enkefrue Carl Loeb, blikkenslager Severin N. Sørensen, murer Ane Marie Sørensen, enkefrue Eduard A. Frederik Poulsen G. Bathe, tømrermester ? O. Richter, gartner. 1912?-19 Jes Klindt, købmand og J. Nedergaard, tømrermester Flere ejere E. Borberg, birkefuldmægtig P.A. Møller, købmand.

15 1912 Iflg. BBL-opl.; Edv. Jensen (tilskrivn.) // butiks- og beboelsesejendom i 4 etager, a på byggekort, 1916 // # tegn.mat., dog undtaget 2 blåtryk af vinduesdragere. f. købmand Jes Klindt og tømrermester J. Nedergaard (?). 1912? // opførelse af pakhus m.v. som baghus i 2 etager m. udhængstag, g på byggekort, 1916 // usign. blåtryk C. Jensen // opførelse af fritliggende sidehus i 2 etager i skel mod nr. 18, e på byggekort, 1916 // blåtryk. Nygade 1 før 1916? / /opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 2 etager, c på byggekort, 1916 // # hm. (LKJ) Hans Chr. Rasmussen // opførelse af staldbygn. som baghus i én etage, i på byggekort, 1916 // 2 blåtryk Knud Sørensen // ombygn. af stueetagen til apotek // lystryk. f. købmand P.A. Møller Iflg. Byggekort, 1916 // ombygn. af og tilbygn. af en etage til staldbygn. i forb.m. indretn. af denne til lager m.v., i på byggekort, 1916 // # tegn.mat. f. fabrikant E.M. Damgaard Nielsen (?) Alfr. J. Mortensen // opførelse af fabriksbygn. m.v. i 2 etager som sideog baghus i skel mod nr. 18, n på byggekort, 1916 // lystryk af dispositionsplan. f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen. 1962/63 Alfr. J. Mortensen // opførelse af lager- og fabriksbygn. i én etage som side- og baghuse, o og p på byggekort, 1916 // 2 lystryk Nygade Knud Tage Stichen // ombygn. af eksist. butik, incl. facadeændring // 3 lystryk. f. Gardin-Eksperten. 1972/73 Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade // # tegn. mat. f. fru fabrikant E.M. Damgaard Nielsen Niels Brøns Jacobsen // ombygn. af apotek, incl. facadeombygn., bl.a. med ny indgang // 7 lystryk. f. Svane Apoteket. 15 Birkefuldmægtig C.C. Christensen Biografteater Niels Lorentzen Jensen, tømrermester J. Mortensen, drejer Mikkel Peder Pedersen, skrædder Martinus Asbak, bogtrykker C.C. Christensen, birkefuldmægtig Flere ejere.

16 E. Hoffgaard og E. Faber Wilhelm Dickmeiss, læge Edv. Jensen // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. mansartetage samt korte sidehuse, a på byggekort, Der indrettes biografteater i stueetagen, t.v. I brug til 1915 // 10 lystryk f. birkefuldmægtig C.C. Christensen Edv. Jensen // baghus i 2 etager i skel mod nr.17, c på byggekort, 1912 // blåtryk Iflg. Byggeanm. // indretn. af eksist. biografteater til butik og værksted // # tegn.mat C. Jensen // garageanlæg i én etage i skel mod nr. 17, f på byggekort, 1912 // blåtryk. f.? 1965 Knud Sørensen & Ejner Olesen // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk. f. KIG IND v. Anker Andsbjerg Larsen Svend Frandsen & Fritz Madsen, Viborg // ombygn. af butiksfacade // 2 lystryk. f. optometrist Jørgen Ho, Viborg Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af 2 knækarmsmarkiser på de to butiksfacader // lystryk. f. Jens P. Haurum, udlejet til Butik Zebra og Bianco Sko. 17 Skræddermester H.H. Eriksen Restauratør Chr. Wraae Ole Jönsson (Jensen) Arent Iversen Krogh Erhard Blichfeldt Morten Anthonissen Niels Jensen, detailhandler S.T. Vingbjerg, bådfører J. Chr. Pedersen Sand, kirkebetjent Chr. Nielsen, telefonbestyrer og J.H. Eriksen, skræddermester J.H. Eriksen, - do A.S. Storgaard, murermester Chr. Wraae, restauratør C.Th. Wraae Iflg. Bygningsstamkort // beboelsesejendom i 2 etager, a på byggekort, 1954 // # hm. Jf. dog facadetegn., f. skrædderm. J.H. Eriksen.

17 1904 Iflg. Byggeanm.// indsættelse af butiksvindue // # tegn.mat. (1914 Hans Chr. Rasmussen //indsættelse af dør i portgennenkørsel, samt ombygn. af lejl. mod syd til butik // blåtryk. Realiseres ikke) Edv. Jensen // ombygn. af lejl. mod syd til restauration, samt tilbygn. af køkkenfaciliteter til forhus mod gård // penne- og akvareltegn A.S. Storgaard (?), murerm. // opførelse af beboelsesbygn. i 2 etager som sidehus mod nr. 15 på den i 1951 frastykkede parcel, Fredensg. 20 // 2 pennetegn. f. sig selv A. Ustrup, murerm. // ombygn. af midterste lejl. til butik // pennetegn K.P. Kristjansen // ombygn. og istandsættelse af butiks- og restaurationsfacaderne m.v. // blåtryk. f. restauratør Chr. Wraae E. Svendsen Pedersen // indv. ombygn. af restaurationslokaler // 4 lystryk. f. samme, udlejet til restauratør Rex Matr.nr. 8 udstykkes i 2 parceller, 8a og 8b, hhv. Søndergade 17 og Fredensgade Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg m.v. i én etage som sidehus mod nr. 15, i på byggekort, 1954 // lystryk. f. Tømrernes Koop. Forretning Arkitektkontoret, Sanatorievej 25 // opførelse af garageanlæg i én etage som sidehus mod nr. 19, k på byggekort, 1954 // lystryk Alfr. J. Mortensen // ombygn. af restauration til cafeteria, incl. facadeombygn., og tilbygn. af nyt køkken m.v. på gårdsiden, l på byggekort, 1954 // lystryk. f. restauratør Curt Siel, Kildekroen, Sæby. 1979/80 Per Glerup og Peter Kjeldgaard, ark., Silkeb.// om- og sammenbygn. af butiks- og restaurationslokaler, incl. facadeombygn., samt mindre tilbygn. til forhus mod gård, m og n på byggekort, 1954 // 8 lystryk. f. ejendomsmægler Preben rasmussen, udlejet til Fona. 1995? // facadeændring m. bl.a. ændret skiltning // farvefoto. f. Claus Bo Nielsen, Århus, udlejet til Upstairs Økonomi Marked. 18 Skotøjshandler Josias Nielsen. Ejerforhold ikke kendt i detaljer Iflg. Bygningsstamkort // (butiks- og) beboelsesejendom i 2 etager

18 m. sidehus // # hm. Jf. dog 1929-tegn. f.? 1929 K.P. Kristjansen // indretn. af butik i portgennemkørsel // blåtryk. f. enkefru Marius Jensen Alfr. J. Mortensen // nedrivn. af eksist. sidehus og opførelse af et nyt og større i én etage til butik og beboelse // lystryk. f. skotøjshandler Josias Nielsen Alfr. J. Mortensen / /facadeombygn. // lystryk Alusol A/S, Virklund // opsætn. af baldakin på butiksfacade// # tegn.mat Bruno Carlsen // indretn. af 1. sal og loftsetage til kontorer //5 lystryk. f. revisor Orla Korsholm Alusol A/S, Tietgensvej // opsætn. af knækarmsmarkiser på butiksfacade // 2 lystryk. 19A-C Købmand Niels Andersen Arkitekt Alfr. J. Mortensen Knud Jørgensen C.C. Klüver, skovrider, jægermester H.C. Nielsen, murermester Thomas Rasmus Thomassen N.A. Sørensen, købmand Niels Andersen, købmand Antonius Sumborg (?) Kathinka Sumborg (?), enkefrue Viggo Petersen, bagermester Iflg. Byggeanm. // opførelse af værksted i en etage som sidehus i skel mod nr. 21, b på byggekort, 1957 // # tegn.mat. f. tømrermester J. Nedergaard (?). 1900/1908? // opførelse af butiks- og beboelsesejendom i 3 etager m. udnyttet tagetage og kort sidehus, a på byggekort, 1957 // # tegn.mat. (1900: iflg. bygningsstamkort // 1908: iflg. byggeanm.) f. købmand Niels Andersen Iflg. Byggeanm. // tilbygn. af bageri i én etage til sidehus mod nr. 17, samt opførelse af fritstående skorsten, c og g på byggekort, 1957 // # tegn.mat Alfr. J. Mortensen // mindre tilbygn. til renseri mel. for- og sidehus i skel mod nr. 21, h på byggekort, 1957 // lystryk. f. sig selv Matr. nr. 7 udstykkes i 2 parceller, 7a og 7b, hhv. Søndergade 19 Fredensgade 22 Jf. byggekort, 1957.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207

GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 101 LKJ GADEFORTEGNELSE Møllegade 103 Nygade 117 Pandurosvej 142 Rådhusgade 145 Skolegade 146 Søgade 175 Søndergade 179 Søtorvet 206 Søvej 207 1999/2005 102 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser

Læs mere

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen.

NYGADE. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 3 Slagtermester Ludvig Hertz Fabrikant Sven Børge Jensen. NYGADE 1A og 1C Nygade 1A og 1C er registreret under Søndergade 14-16 i kommunens Byggesagsarkiv. 1B Baggårdsbyggeri se byggekort, Nygade 14-16. 1954 Iflg. Bygningsstamkort // opførelse af side-baghus

Læs mere

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309

GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 210 LKJ GADEFORTEGNELSE Toldbodgade 212 Torvet 226 Tværgade 235 Vesterbrogade 247 Vestergade 249 Østergade 309 1999/2005 211 LKJ TYPOGRAFI. Stejlskrift henviser til oplysninger fra Kommunens

Læs mere

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade.

DREWSENSVEJ. 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. DREWSENSVEJ 1 Trianglens pølsevogn v. Gurli og Jørgen Trosborg. Hj. Frederiksberggade. 1986 Haaning, V. Vildsund, Thisted // opstilling af pølsevogn // 3 lystryk. f. Gurli og Jørgen Trosborg. Nedtaget

Læs mere

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade.

SKOLEGADE. 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. SKOLEGADE 2 Silkeborg Seminarium Kirkeskovs Realskole. Hj. Hostrupsgade. 1886-1928 Kristian Johansen, skoleleder og bogtrykker. - 1886-90: Kr. Johansen, skoleleder for seminarium og realskole. - 1890-94:

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er]

Chr. 8. Vej. 1998/2000/2005 13. 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. f. ditto. [60-er] 1998/2000/2005 13 1967 S.S.(?)/garage/lystryk. [60-er] Chr. 8. Vej. Chr. 8. Vej gik i 1930-erne kun til Østergade, hvor det gamle Hotel Silkeborg dannede point-de-vue for gaden. Men i forbindelse med Østergades

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning

12 BOLIGER THRIGESVEJ, HERNING Opført: 2005 - Areal: 950 m² Bygherre: Lejerbo, Herning Arkitekt: Kobra Arkitekter A/S Ingeniør: Rambøll, Herning 3 BOLIGENHEDER OMBYGNING AF TIDLIGERE ERHVERVSLOKALER - BREDGADE 6, HERNING Opført: 2011 - Areal: 450 m² Bygherre: Ejendomssklskabet Bredgade Aps, v/ Kjeld Jørgensen 8 BOLIGER, KLØVERPARKEN 6, SNEJBJERG,

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011

Sponsorer ved SPINNING i Horsens Bytorv 19. marts 2011 Kenneth Frederiksen Malerfirma Kurt Hansen A/S Birch & Svenning Anders Andersen s Rengøring Malermester Leif Nielsen Eftf. ApS ANTIRUST Centret A/S POUL THOMSEN ENTREPRISE ApS GARDIN NYT VELFAC A/S SVEND

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00

1 Yding A/S. 3 Byggefirmaet Knudsgaard 4.947.600,00 A: Murerentreprisen: 1 Yding A/S 8.881.058,00 2 Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S 3 Byggefirmaet Knudsgaard 8.146.850,00 x 4 Skibbild Entreprise 5 Murer og Entreprenør Aage Laursen 6 Robert S. Simonsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune

Vindmølleprojekt Binderup. Randers Kommune Vindmølleprojekt Binderup i Randers Kommune Lokalplan nr. 574 Fortegnelse over matrikler beliggende helt eller delvist inden for en afstand af Geopartner Landinspektørgården A/S, Transportvej 17, 7620

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen.

Huset var oprindeligt meget smalt og havde en udvendig jerntrappe op til førstesalen. Kystvejen 1 ca. 1930 direktør Stig ca. 1944 malermester Blæsbjerg 1951 direktør Aksel Hansen 1976 Henning Scheby Larsen 1997 Ida Mortensen Huset, der blev bygget af direktør Stig, havde nogenlunde det

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014

Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Fortegnelse over huslejestørrelser godkendt af Huslejenævnet i Slagelse Kommune Red. 18/12 2014 Adresse: Udlejer: m2-pris: m2 Godkendt: Absalonsgade 1 B, 3., 4200 Slagelse HansenLejligheder 613,53 123

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Midtjylland Erhvervsskoler: Herningsholm Erhvervsskole Erhvervsrådgiver Benny Larsen Handelsbanken Fredericia E-mail: benny.larsen@teliamail.dk

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868

Fortegnelse over Antallet af beboerne i Peder Madsens Gang den 1. november 1868 Fortegnelse over beboerne Fortegnelse over Antallet af beboerne i den. november Udarbejdet af overbetjent H. Christensen, hovedstationen,. afdeling. Nr. Bygning Etage Beboere Alder Bemærkninger Forhus

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00.

01. juli 2011. Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00. 01. juli 2011 Vinduesistandsættelse af Hermanhus Arkitekternes Pensionskasse. Sag: 70.984.029 Ref.: TD BYGGEMØDE nr. 17 afholdt på pladsen onsdag uge 26, kl. 9.00 Deltagere afbud KOND. Jesper Bundgaard

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere