Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner"

Transkript

1 Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Vejledning for kontaktpersoner

2 Kolofon Titel: Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning. Vejledning for kontaktpersoner Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet af: Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri, udgave, 1. oplag Trykt udgave: ISBN Elektronisk udgave: ISBN Forfattere: Prof. dr. med. Mette Warburg og Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Redaktion: Inger Lundsten og Bendt Nygaard Jensen Layout: 4PLUS4 Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk A/S Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Landemærket København K Illustrationerne stammer fra Østerbergs Synstavle, som er et alternativ til bogstavtavlen; de anvendes her med tilladelse. Yderligere eksemplarer af denne vejledning fås gratis og kan bestilles eller downloades på under menupunktet Udgivelser. Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri er en enhed i Socialstyrelsen, Socialministeriet. Videnscentrets opgave er at udvikle, indsamle, bearbejde og formidle viden om handicap, hjælpemidler og socialpsykiatri med henblik på at bistå kommuner, regionale og private tilbud med udvikling og kvalificering af de lokalt forankrede rådgivnings- og vejledningstilbud. 2 VIDEN TIL GAVN

3 Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Det er veldokumenteret, at regelmæssige helbredsundersøgelser gennem hele livet har en forebyggende virkning. Størst opmærksomhed er der på børn og unge; man forventer, at voksne opsøger læge, tandlæge, øjenlæge med videre, på eget initiativ. Mennesker med udviklingshæmning har langt oftere synshandicap eller nedsat syn end resten af befolkningen. Meget få mennesker med udviklingshæmning kan selv gøre opmærksom på et begyndende synsproblem, og det er meget svært for kontaktpersoner at opdage et begyndende eller langsomt forværret synsproblem. Undersøgelser i Københavns Kommune og i det tidligere Nordjyllands Amt har vist, at omkring 30 % af de voksne med udviklingshæmning havde behov for at få briller eller for ændringer i den pædagogiske tilrettelæggelse for at opnå en forbedret livskvalitet. Behovet for briller og ændret synspædagogisk tilrettelæggelse er sandsynligvis af samme størrelsesorden i andre dele af landet. Det er vigtigt, at alle med udviklingshæmning får foretaget regelmæssige synsundersøgelser af en fagkyndig; denne undersøgelse skal også omfatte vejledning af kontaktpersonerne. Rutinemæssige undersøgelser kombineret med specifik viden kan forebygge nogle øjenlidelser og sikre en tidlig indsats i form af briller, andre hjælpemidler og specialrådgivning. 3

4 Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Synsstatus Ved det årlige handlingsmøde bør synsstatus indgå som emne og være kendt fra undersøgelse hos optiker eller øjenlæge. Synet bør altid undersøges ved formodning om nedsat synsevne, eller hvis der foreligger en aftale med øjenlægen. Ellers anbefales nedenstående tidsintervaller for synsundersøgelse hos øjenlægen. Undersøgelsesintervaller for børn med udviklingshæmning J Som led i den diagnostiske udredning J Ved 2-3-årsalderen (børnehavealderen), bl.a. for at sikre normal synsudvikling og for at vurdere evt. skelen J Ved skolestart, bl.a. for at vurdere evt. brillebehov J Midtvejs i skoleforløbet, bl.a. for at kontrollere, om brillebehovet har ændret sig J Ved skoleafslutning, bl.a. for at videregive den aktuelle synsstatus, eventuelle synspædagogiske tiltag ved handlingsmødet og den videre visitation. Undersøgelsesintervaller for voksne med udviklingshæmning Ved 45 år og derefter hvert femte år resten af livet. Bl.a. for at sikre gode afstands- og arbejdsbriller. Progressive glas anbefales. Samtidig foretages der kontrol af evt. grå stær (katarakt) og glaukom (grøn stær). Personer med Downs syndrom Personer med Downs syndrom bør derudover have synsundersøgelser J Ved 1-månedsalderen, bl.a. for at kontrollere for medfødt grå stær J Ved 1-årsalderen, bl.a. for at kontrollere for grå stær, nærsynethed og skelen J Ved 30 år pga. risiko for tidlig almindelig grå stær og spidse hornhinder 4 VIDEN TIL GAVN

5 Hvor foregår synsundersøgelsen? J Børn undersøges på sygehuset i forbindelse med udredning af årsager til udviklingshæmning, derefter hos egen/lokal øjenlæge. J Voksne kan gå til egen øjenlæge eller benytte optikerens tilbud om synstest. Optikeren (optometristen) vil henvise til øjenlæge, hvis der findes sygdomstegn, eller hvis personen er vanskelig at undersøge. J Personer med Downs syndrom bør undersøges af øjenlæge. J Personer med alvorlig synsnedsættelse kan henvende sig til den lokale synsrådgivning. Oplysninger om det lokale tilbud fås ved henvendelse til hjemkommunen eller Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri. Økonomi Der er frit valg af øjenlæge, og henvisning fra egen læge behøves ikke. Forudgående tidsaftale er nødvendig. Konsultation og behandling dækkes af den offentlige sygesikring. Optikerens (optometristens) ydelser og briller betales af brugeren, medmindre der er tale om særlige øjenlidelser som beskrevet i Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Progressive brilleglas er ret dyre, men må stærkt anbefales til personer over 45 år. På grund af indtægtsnedgangen ved folkepensionsalderen anbefales det indtrængende, at briller anskaffes eller fornys inden dette tidspunkt. Der kan ydes støtte til hjælpemidler, boligindretning m.m. efter Lov om Social Service. 5

6 Regelmæssig synsundersøgelse af mennesker med udviklingshæmning Relevante kontakter og adresser Øjenlæge og optiker (optometrist) Se lokal vejviser/telefonbog. Landsdækkende specialøjenklinik for Børn og for voksne med Handicap Det er ofte vanskelligt at vurdere patienter med udviklingshæmning og det er specielt vanskelligt at vurdere hvorledes de bruger deres syn. Øjenklinikken for Børn og voksne med Handicap er en specialøjenklinik med speciale i undersøgelse og behandling af synslidelser hos børn og voksne med udviklingshæmning og andre med medfødte eller tidligt erhvervede handicap. Hvordan bliver man henvist Der kræves en begrundet henvisning fra egen læge eller fra speciallæge/øjenlæge eller sygehusafdeling. Øjenklinikken for Børn og Handicappede søger selv om evt. kaution for behandlingen. Glostrup Hospital, Øjenklinikken for Børn og voksne med Handicap Nordre Ringvej 69, 2600 Glostrup Telefon: , hverdage kl Blindecenter Bredegaard Tilbyder undervisning i ADL, mobility, sanseintegration samt botræning for borgere med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne og synshandicap, samt for personale der arbejder med nævnte borgere. På deres værksteder tilbydes også særligt tilrettelagte kurser vedrørende arbejdspraktik- og arbejdsprøvning for borgere med nedsat funktionsevne, fortrinsvis blinde og svagsynede. Blindecenter Bredegaard Lindelyvej 5, 3480 Fredensborg Telefon: VIDEN TIL GAVN

7 Helhedstilbuddet Blindenetværket Tilbyder erfaringsudveksling, supervision og kurser om det pædagogiske arbejde med voksne med udviklingshæmning og synshandicap. Blindenetværket Bank-Mikkelsens Vej 10, 2820 Gentofte Kontaktperson: Solveig Broby Telefon: Mail: IBOS Instituttet for Blinde og Svagsynede Aktivitet og Samvær er IBOS tilbud til unge og voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og med behov for støtte f.eks. i forhold til hygiejne, social orientering, at bo i egen bolig eller til at bryde ensomhed og isolation. Fra jord til bord er et treårigt projekt med fokus på at øge livskvalitet, personlig udvikling og samfundsdeltagelse. Dette sker bl.a. gennem et forløb med læring om kost, økologi og bevægelse. Permanent bo-tilbud for blinde og svagsynede som også har andre funktionsevnenedsættelser og derfor ikke er i stand til at bo alene uden specialpædagogisk støtte. Instituttet for Blinde og Svagsynede Rymarksvej 1, 2900 Hellerup Telefon: Mail: Specialrådgivning ved alvorlig synsnedsættelse Hvis briller ikke kan af hjælpe en alvorlig synsnedsættelse, kan en synskonsulent vejlede og rådgive om synspædagogik og ændringer i det fysiske miljø samt undervise i kompenserende teknikker. Synskonsulenten vil evt. også kunne foretage en synsudredning. Hjemkommunen eller nærmeste Kommunikationscenter kan oplyse, hvor synsrådgivningen for borgere i den pågældende kommune er placeret. Information og vidensøgning Socialstyrelsens fagområder udviklingshæmning og synshandicap indsamler, bearbejder og formidler viden om synshandicap og udviklingshæmning. Socialstyrelsen har bl.a. udgivet en række gratis hæfter og videoer om synshandicap hos udviklingshæmmede, pædagogiske muligheder med mere. Man kan gennemse og bestille disse udgivelser på Socialstyrelsens hjemmeside 7

8 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri T: E: Læs mere på

En god start på en ny begyndelse

En god start på en ny begyndelse En god start på en ny begyndelse Sådan finder du os Telefontid og tidsbestilling Ungdomstilbuddet Fax Tlf. 56 92 64 01 et alle hverdage Konsultation efter aftale samt onsdag Synsafdelingen alle hverdage

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Vejledninger i udredning Vol. 3

Vejledninger i udredning Vol. 3 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 Vejledninger i udredning Vol. 3 Danske Tale-Høre-Synsinstitutioner 2011 ISBN 978-87-89925-14-1 Distribueres af Center for Hjælpemidler

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte

Forældre til et. barn med handicap. Guide til hjælp og støtte Forældre til et barn med handicap Guide til hjælp og støtte Kolofon Forældre til et barn med handicap - guide til hjælp og støtte 3. oplag Revideret 01/2007 Udgiver: Socialministeriet, 2007 Tekst og redaktion:

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august

Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august Synshandicap Nyhedsbrev fra Videncenter for Synshandicap Nr. 2/1997, august INDHOLD Brugervenlige hjemmesider Designpris til relieffliser Rettelse Ny pjece om udviklingshæmmedes syn Det kan være svært

Læs mere

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år

Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Tidlig koordineret indsats for børn 0-7 år Undervisning Sociale tilbud Sygehuse Tidlig koordineret indsats for børn og unge Flere pjecer kan bestilles hos: Københavns

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Indhold. Indledning... 4

Indhold. Indledning... 4 2 Indledning... 4 Udredninger på børneområdet... 6 105 Udredning af synsnedsættelse hos børn... 6 102 Udredning af behov for talepædagogisk specialrådgivning til småbørn... 7 101-106 Udredning af behov

Læs mere

Succesfuld billedstøttet kommunikation

Succesfuld billedstøttet kommunikation Succesfuld billedstøttet kommunikation Institut for Syn og Hørelse Rådgivning for personer med nedsat syn, hørelse og anden kommunikationsfunktion Region Nordjylland Rådgivning for personer med nedsat

Læs mere

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark

Syn og optik. Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark Syn og optik Udgivet af: Dansk Blindesamfund Thoravej 35 2400 København NV Tlf.: 38 14 88 44 Fax: 38 14 88 00 E-mail: info@dkblind.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

Erhvervet hjerneskade

Erhvervet hjerneskade Erhvervet hjerneskade en oversigt over tilbud til voksne med erhvervet hjerneskade bosat i Københavns Amt HJERNESKADESAMRÅDET Ny udgave, november 2004 Når et menneske får en hjerneskade Hvert år rammes

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet?

Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? af PETER LEBECH forstander SYNSCENTRaLEN, VORDINGBORG Hvad gør jeg, når jeg bliver svagsynet? Det er en dyb personlig krise helt eller delvist at miste synet uanset alder. Denne artikel kan måske hjælpe

Læs mere

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE

ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE ET NYT SOCIALTILSYN BEDRE KVALITET FOR UDSATTE BØRN OG VOKSNE Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne 1 INDLEDNING - Et nyt socialtilsyn - Bedre kvalitet for udsatte børn og voksne...5

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap N O T A T Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap 1. Indledning Knap fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan delområder

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted.

Optik til. synshandicappede. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. CSU-Slagelse har hovedsæde i Slagelse og undervisningsafdelinger i Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Ringsted. Centret yder rådgivning, vejledning og undervisning til: Voksne med synsvanskeligheder

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning 11 8000 Århus C Tlf. 70 25 04 22 Revideret 19. december, 2008 Indholdsfortegnelse Om Center

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere