Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011"

Transkript

1 Danmarks Optikerforenings Årsberetning 2011

2 Indhold Internationalt 10 Syn for sagen 3 Nordisk Optiker Råd 10 Formål 4 EAOO 10 Beretning 5 Uddannelse 11 Optikmarkedet 5 Optometristuddannelsen 11 Konkurrencen 5 Optikerfagets fællesudvalg 11 Forbrugerundersøgelse 5 Efteruddannelse 12 Prisundersøgelser 6 AMU-tilskud 12 Det store synsprøveri 6 Kontaktlinseefteruddannelsen 12 Syn & Trafik 6 Optikbranchens Businessakademi 13 Presse 7 Kontaktlinsekonference 13 3D & synsproblemer 7 Aftenmøder 13 Certificering af synstræning 7 Medier 13 Visuel terapi udvalg 8 Optikeren 13 Øjenlægesamarbejde Moms på synsundersøgelser 8 Svagsynsoptik 8 5 gode grunde 15 Forbrugerklagenævnet 9 Forbrugerklagesager 9 Udvalg og arbejdsgrupper 16 Sundhedsstyrelsen 9 Nye lokaler 9 Ekstern repræsentation 17 Jubilæum 10 Medlemmer 10 Forside: Nyhavn - København i nærheden af Optikerforeningens nye lokaler 2

3 Syn for sagen Danmarks Optikerforening er nu stærkt tilbage som den mest betydende organisation indenfor dansk optik og optometri. Bestyrelsen har sat nogle klare mål med kommunikation som en af de højeste prioriter. Kommunikationen skal både foregå direkte til forbruger og medlemmer, men også til myndigheder, presse og andre, der har berøring med øjne og syn. Danmarks Optikerforening har været igennem nogle svære år af specielt økonomisk karakter. Dette har selvfølgelig afspejlet aktivitetsniveauet, men på trods af disse begrænsninger har foreningen forstået at forvalte de små midler, man har haft til rådighed. Der hersker ikke tvivl om, at udmeldelsen af Synoptik og omdannelsen af Profil Optik til kapitalkæde har givet et væsentligt mindre kontingentgrundlag. Når foreningens egenkapital så yderligere var negativ, gav det et meget begrænset råderum for Danmarks Optikerforening. Foreningens forbedrede økonomiske situation gør det imidlertid nu igen muligt at forøge aktivitetsniveauet og udvide mit engagement i foreningen svarende til fuld tid, som jeg blandt andet vil bruge til at sætte mere fokus på den kommunikative del - og det glæder jeg mig rigtig meget til. Som formand stilles der krav til uafhængighed, fordi der kan opstå situationer, der kræver fuldstændig neutralitet. Det kan være en vanskelig balancegang, som butiksindehaver og som medlem af en kæde. Da jeg imidlertid har et brændende ønske om at være med til at bære Danmarks Optikerforening frem mod foreningens mål, var beslutningen om at sælge mine butikker ikke vanskelig. Samfundet står ikke stille, og det er foreningens opgave at sørge for, at faget ikke bliver kørt over, og at vi bliver hørt og respekteret i den politiske verden, og det er jeres opgave at gøre det overfor jeres egne samarbejdspartnere. Jeg håber, at denne beretning giver et billede af, hvad det er, foreningen har arbejdet med i Per Michael Larsen Sådan bruges kontingentet Lobbyarbejde 7% Overskud 6% Kompetenceudvikling 21% Administration & Lokaler 36% Kommunikation 23% Bestyrelse 7% 3

4 Danmarks Optikerforening var repræsenteret på Drømmesyn 2010 Danmarks Optikerforenings formål At være en forening for alle optikere At søge indflydelse på samfundsspørgsmål, der har betydning for borgerens syn og optikerens arbejde At arbejde for en fortsat videreudvikling af optikerens anerkendelse og virksomhedsområder At medvirke til fortsat dygtiggørelse af optikeren At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer At opretholde et kontinuerligt samarbejde med myndigheder, uddannelsesinstitutioner og andre organisationer 4

5 Index (2000=100) 125,0 Forbrugerprisindex 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 Index i alt Briller etc. 95,0 Optikmarkedet Markedsmæssigt har 2010 absolut ikke været blandt de bedste år. Der er fuld fart på konkurrencen, og de seneste indikatorer er ikke positive. Branchens udvikling sammenlignet med den øvrige detailhandel er negativ. Detailhandelen havde i perioden 2005 og til nu en fremgang i omsætningen på 2,5%, det er ikke meget, når der er en inflation på 2,55 i samme periode. I samme periode har optikerbranchen haft et fald på 2,8%, dvs. en negativ udvikling på mere end 5% i forhold til den øvrige detailhandel. Kilde: Danmarks Statistik Optikbranchens udvikling sammenlignet med den øvrige detailhandel er negativ Konkurrencen Der er stor konkurrence indenfor optikbranchen, hvad markedsføringen også viser. Brillestel og flerstyrkeglas markedsføres til 1 kr., hvilket med al tydelighed viser, at foreningen har haft ret i sine udsagn om, at der er fuld konkurrence indenfor branchen modsat af, hvad forbrugerrådet har påstået med henvisning til den gamle konkurrenceredegørelse fra Regeringen har til brug for et oplæg til drøftelse i vækstforum ladet udarbejde en rapport af konsulentfirmaet McKinsey og Company om vækst og velstand gennem konkurrence. Konkurrencen indenfor visse liberale erhverv, såsom apoteker, tandlæge, advokater og blandt andet også optikere blev bl.a. undersøgt. Man har valgt at sammenligne Danmark med lande som Sverige, Finland, Holland, Tyskland og England. Rapporten giver regeringens vækstforum indsigt i konkurrenceforhold, der kunne forbedres. Konklusionen var meget klar, og gav det danske optikermarked en klar førerposition, når man målte på salg pr. medarbejder og salg pr. indbygger. Branchen havde endda også det laveste antal ansatte pr indbyggere, til gengæld var der ikke så mange indbyggere pr. butik som i Sverige, men derimod er der næsten 25% flere indbyggere pr. butik i Danmark end Tyskland. I den omtalte rapport var konklusionen også, at det eneste råd man kunne give regeringen var, at der manglede en hjemmeside, hvor man kunne sammenligne priser! (kilde: McKinsey og Company) Forbrugerundersøgelse Forbrugerstyrelsen foretager årligt en forbrugerforholdsundersøgelse. Forbrugerstyrelsen sammenligner 49 markeder for prisgennemsigtighed, klageforhold og tillid. Undersøgelsen placerer optikerbranchen blandt de 10 Kilde: Konkurrence & forbrugerstyrelsen bedste markeder, ikke mindst indenfor klageforhold scorer branchen det næsthøjeste niveau, hvilket også er den oplevelse, man selv får, når man taler med kunderne. De er ge- 5

6 nerelt meget tilfredse, men samtidig selvfølgelig også lidt forundrede over de markant forskellige priser på, hvad der forekommer som sammenlignelige produkter (et flerstyrkeglas er vel et flerstyrkeglas!). Undersøgelsen placerer optikerbranchen blandt de 10 bedste markeder Prisundersøgelser Foreningen bliver ofte kontaktet af journalister, der spørger til prisen på en brille, flere prøver også med prissammenligninger. Foreningen har den holdning, at det ikke er foreningens opgave at kommentere medlemmernes prispolitik. Foreningen vil til gengæld hele tiden være opmærksom på kvaliteten af den ydelse, som optikere forventes at levere og samtidig have fokus på, om der leves op til samfundets berettigede forventninger. Foreningen vil til gengæld hele tiden være opmærksom på kvaliteten af den ydelse som optikerne forventes at levere Det store synsprøveri Ekstra Bladet bragte en artikel om "det store synsprøveri", (igen - kunne man forledes til at sige, da det er en tilbagevendende historie, som kommer hver gang, der er lidt "agurketid"). Opsætningen minder meget om de tidligere års undersøgelser. En journalist henvender sig til flere optikere med urigtige oplysninger, der resulterer i, at nogle anbefaler en arbejdsbrille, mens andre ikke mener, der er et behov. Ekstrabladet bruger øjenlæge Jannik Boberg Ans som "dommer", og han er citeret for at have udtalt, at journalisten ikke har behov for briller. Efter henvendelse fra foreningen oplyser Boberg Ans, at citatet ikke er korrekt, og at han tvært i mod har sagt, at det ikke kan afvises, at journalisten ville have glæde af en aflastningsbrille. Jannik Boberg Ans kontakter Ekstrabladet, som ikke følger op på sagen. Forbrugerrådet citeres endvidere i artiklen for at udtale, at man bør gå til øjenlæge for at sikre sig et uvildigt resultat. Foreningen kontaktede forbrugerrådet for at få en forklaring på, hvorfor forbrugerrådet anbefaler, at en øjenlæge skal kontrollere en undersøgelse udført af en autoriseret sundhedsperson med speciale i netop det pågældende område. Efter nogen tid svarede Forbrugerrådet følgende: "Vi beklager, at vores udtalelse fremstår misvisende i artiklen. Det er optikerne, som primært udfører synsprøver og laver briller til forbrugerne i Danmark, eftersom de netop er uddannet til dette. Øjenlægerne derimod er specialister i sygdomme i øjnene og ikke i synsprøver." En stor sejr for Danmarks Optikerforening, og Forbrugerrådet har efterfølgende helt fjernet deres råd omkring synsprøver fra deres hjemmeside. Det er optikerne, som primært udfører synsprøver og laver briller til forbrugerne i Danmark, eftersom de netop er uddannet til dette Syn & Trafik Danmarks Optikerforening har hele tiden fokus på syn og trafik, og med EU s tredje kørekortsdirektiv, som bl.a. omhandler hvilke krav, der stilles til indehavere af kørekort. Det er Danmarks Optikerforenings grundholdning, at det ikke er rimeligt, at der ikke stilles krav om, at bilister skal have en synskontrol fra de erhverver kørekortet og indtil de fylder 70 år. Men at man bør indføre de samme regler som gælder i Finland, hvor man kræver en synsattest fra man fylder 50 år og derefter hver 5. år til man fylder 70 år. 6

7 Udklip fra FDM s medlemsblad MOTOR. Danmarks Optikerforening har været med i udarbejdelsen af denne artikel Billede fra Avatar, filmen som i dengrad satte gang i 3D-film. Filmen er til dato den mest sete film, og samtidig den film der har indtjent flest penge, 750mill$ (7,5 milliarder dkr.) Desuden er det foreningens holdning, at man bør sidestille optikere eller optometrister med øjenlæger eller læger i forbindelse med attestation til kørekort. I EU-udgaven af direktivet står nævnt, at undersøgelsen skal udføres af en kompetent sundhedsperson. De danske myndigheder har valgt at tolke det til læger og øjenlæger, og foreningen vil arbejde på, at også optikere og optometrister kan foretage disse undersøgelser, som man kan gøre det i Norge, Sverige og Finland. Det er Danmarks Optikerforenings grundholdning, at det ikke er rimeligt, at der ikke stilles krav om, at bilister skal have en synskontrol fra de erhverver kørekortet og indtil de fylder 70 år Presse I de sidste måneder af 2010 har foreningen arbejdet sammen med FDM omkring et indlæg om trafikanters syn. Det blev til et 2 siders indlæg i MOTOR i januar måned 2011, størstedelen af materialet til artiklen kom fra foreningens pressemedarbejder. 3D & synsproblemer En af årets store teknologiske højdepunkter var den store lancering af 3D-film og 3D-TV. 3D-film er en fantastisk oplevelse, men der er nogle, som føler ubehag, når de ser 3Dfilm. Næppe var tæppet gået ned for Avatar, før de første meldinger om biografgæster, som fik hovedpine og køresygelignende symptomer, kom frem i pressen. Danmarks Optikerforening oplever, at optikeren har fået en kæmpe "synsprøvetavle" ind i biograferne, som visningen af 3D film faktisk er. Symptomerne er meget velkendte, og optikeren ved, hvordan de kan behandles. Foreningen var hurtigt fremme med informationer om emnet og udarbejdede også en brochure, som beskriver de problemer, der kan opstå i forbindelse med 3D syn. Lanceringen af 3D-film gjorde også, at foreningen i 2010 indgik et samarbejde med Psykologisk Forlag om oversættelse og udgivelse på dansk af en meget omtalt bog om synstræning. Bogen er skrevet af Susan Barry, som selv ikke havde samsyn, indtil hun i en relativ sen alder fik muligheden for synstræning. I dag har hun et optimalt samsyn, og i anledningen af bogudgivelsen kommer hun på besøg i København i forbindelse med foreningens Optometrikonference, hvor Susan Barry holder et indlæg om sine oplevelser. Bogen er oversat i samarbejde med Steen Aalberg, FAOO, Optometrist. 3D-film er en fantastisk oplevelse, men der er nogle, som føler ubehag, når de ser 3D film Certificering af synstræning Det var foreningens håb, at der ville være en "certificeringsmodel" for synstræning i løbet af sommeren 2010, hvilket desværre ikke lykkedes. Der er ingen tvivl om nødvendigheden af at stille krav til dem, der udfører synstræning, ikke fordi foreningen ønsker at udelukke nogen fra at foretage synstræning, men mere for at sikre at patienterne får en kvalificeret hjælp. Det store problem er ikke at udføre undersøgelsen og afdække problemet, ej heller at igangsætte et træningsforløb, men mere i at sikre, at der altid visiteres til øjenlæge eller anden kompetent sundhedsperson, når det er nødvendigt. Det ville være katastrofalt, hvis en patologisk tilstand blev overset, specielt fordi faget er ved at opnå en bedre forståelse hos øjenlægerne, end vi har haft tidligere. 7

8 Forside af bogen om synstræning, skrevet af Susan Barry. Kan nu købes hos Psykologisk forlag. Der er stadig øjenlæger, der mener, at synstræning kan sammenlignes med alternative behandlinger som healing etc., men det er heldigvis få. Skulle der komme sager, hvor optikere har foretaget synstræning og i den forbindelse har overset symptomer på sygdom eller lignende, vil øjenlægerne med rette kunne anmelde optikeren for kvaksalveri. Dette kunne betyde, at faget ville blive sat mange år tilbage i forsøget på at få sundhedsstyrelsens anerkendelse af synstræning som et af optikernes virksomhedsområder. Det store problem er ikke at udføre undersøgelsen og afdække problemet, ej heller at igangsætte et træningsforløb, men mere i at sikre, at der altid visiteres til øjenlæge eller anden kompetent sundhedsperson, hvis det er nødvendig Visuel terapi udvalg Danmarks Optikerforening arbejder også på at etablere en "afdeling" under Danmarks Optikerforening for optikere med speciel interesse for Visuel Terapi (samsynstræning). Målet er at skabe et forum, hvor der kan udveksles erfaringer, og hvor den nyeste viden inden for samsynstræning kan diskuteres. Andre faggrupper med interesse i samsynstræning vil også blive inviteret til at deltage i diskussionerne. Øjenlægesamarbejde Danmarks Optikerforening har de seneste år haft en løbende uformel dialog med Danske Øjenlægers Organisation og Dansk Oftalmologisk Selskab. Der afholdes mindst ét årligt møde, hvor der bl.a. drøftes aktuelle sager og fremtidig arbejdsfordeling mellem øjenlæger og optikere. Foreningens mål med dialogen er bl.a. at skabe forståelse hos øjenlægerne for, at optikerne kan være den sundhedsperson, der først kontaktes, når der er problemer med øjnene, ligesom optikeren også vil kunne aflaste sundhedssystemet med at foretage de efterkontroller, som der er sat som mål for bl.a. diabetespatienter. Denne opgave kunne sagtens foretages af optikeren, og patienten ville ikke være bundet af øjenlægernes eller ambulatoriernes snævre åbningstider, men det kræver efteruddannelse af optikeren. Derfor er det en interessant udvikling og et skridt på vejen, at der nu bliver ansat flere og flere optikere på de forskellige øjenafdelinger og hos de privat praktiserende øjenlæger. Denne udvikling vil uden tvivl også skabe et behov hos andre optikere om kompetenceudvikling. Man skal gøre sig fortjent til at få tillid, derfor er det en langsigtet udvikling, som foreningen arbejder med. Man skal gøre sig fortjent til at få tillid, derfor er det en langsigtet udvikling, som foreningen arbejder med Moms på synsundersøgelser SKAT sendte i 2010 et foreløbigt styresignal ud om sundhedsydelser, hvor man ønskede at præcisere retningslinjerne for, hvad der var fuld momspligtigt, delvis momspligtigt eller ikke momspligtigt. Dette styresignal varslede omlægning af de ydelser, som vi til daglig arbejder med, såsom synsprøver, tilpasning af kontaktlinser etc. Der skulle efterfølgende komme en præcisering af de forskellige underområder. Foreningen har i hele forløbet arbejdet tæt sammen med SKAT, og det er lykkedes at få SKAT til at følge foreningens henstillinger således, at synsprøven, tilpasningen og efterkontrol af kontakt- 8

9 linser er momsfritaget. SKAT var som udgangspunkt af den opfattelse, at der ikke var nogle af optikerens arbejdsområder, der kunne være momsfritaget, fordi såvel synsprøven som tilpasning og kontrollen af kontaktlinser var blevet et biprodukt til varen, som var momspligtig, og derfor skulle det hele være momspålagt. Svagsynsoptik Personer med nedsat synsevne (svagtseende) får ikke de samme muligheder over hele landet, fordi der er forskelle på de aftaler som de tidligere amtslige og nu regionale eller kommunale kommunikationscentre har med optikerne. Kommunikationscentrene er samtidig ramt af de kommunale besparelser, der blev igangsat for alvor i 2010, hvilket kan betyde et yderligere pres på prisniveauet på svagsynsoptik. Derfor er foreningen interesseret i at høre om de problemer, der er rundt om i landet, så vi kan få skabt et overblik over de forskelligheder, der er, og vi vil derefter tale med de forskellige parter i sagen for at få skabt et mere ensartet tilbud til gavn for borgerne i hele landet. Derudover er Optikerhøjskolen involveret i et interessant samarbejde omkring svagsynsområdet i bl.a. Randers Kommune. Det er spændende at se om, og hvordan denne udvikling kan gavne faget. Ikke mindst når vi står overfor en udfordring om at få nye optikere til at interessere sig for dette meget specialiserede område. Forbrugerklagenævnet Fra 1. oktober skal optikvirksomheder, der taber en sag hos Forbrugerklagenævnet betale kr i gebyr, mens klageren fortsat kun skal betale kr Hvis sagen forliges efter, der er indhentet sagkyndig erklæring, koster det kr for den erhvervsdrivende. Ændringen betyder, at det kan blive meget kostbart ikke at give kunden ret i en klage. Det er helt urimeligt, at forskellen mellem forbrugerens og sælgers gebyr skal være så stor. Argumentet fra Forbrugerklagenævnet er, at gebyret skal svare til de reelle omkostninger, der er forbundet med sagen. Danmarks Optikerforening er helt uenig i denne argumentation og arbejder derfor sammen med flere andre brancheforeninger på at få gebyrerne sat ned. Forbrugerklagesager Foreningen modtager et stadig stigende antal klagesager fra forbrugere. I de fleste tilfælde lykkes det at forlige sagerne, før de går videre til Forbrugerstyrelsen. Foreningen har også hjulpet flere medlemmer med at skrive svar til Forbrugerstyrelsen, når en forbruger har indgivet en klage, og det har i nogle tilfælde resulteret i, at sagen er blevet afvist af styrelsen. P.t. ligger der nogle få sager til afgørelse i Forbrugerklagenævnet, som foreningen har vurderet, forbrugeren ikke bør have medhold i. Det er helt urimeligt, at forskellen mellem forbrugerens og sælgers gebyr skal være så stor Sundhedsstyrelsen Danmarks Optikerforening er i løbende dialog med Sundhedsstyrelsen om virksomheder, der overtræder autorisationsloven. For tiden behandler Sundhedsstyrelsen en klage over Linse-Xpress's salg af kontaktlinser. I mellemtiden har EU-domstolen fundet det ulovligt at nedlægge forbud mod internetsalg af kontaktlinser. Sagen er derfor oversendt til Justitsministeriet, hvor den skal vurderes i relation til afgørelsen. Når spørgsmålet er afgjort, vil Sundhedsstyrelsen vurdere, om der skal etableres tilsyn og politianmeldelse. Danmarks Optikerforening har undersøgt Hallmann Optiks forretningskoncept. Hallmann Optik driver flere butikker specielt i Jylland, og undersøgelsen viser, at der kun er 9

10 Billede af Optikerforeningens nye kontorlokaler, vi er en del af et fælles kontorhotel. få optikere ansat, og at flere butikker drives med uuddannet personale. Sundhedsstyrelsen har rettet henvendelse til Hallmann og afventer en udtalelse. Hvis sagen giver grundlag for det, vil der blive iværksat tilsyn, og firmaet vil blive politianmeldt. Nye lokaler I august flyttede foreningen til nye lokaler, Langebrogade 5, København K. De gamle lokaler var ikke tidssvarende, og enten skulle lokalerne moderniseres, eller også skulle foreningen finde nogle andre. Endvidere har foreningen gennem nogle år været i dialog med andre brancheforeninger om at få udbytte af den synergieffekt, der ligger i et kontorfællesskab. Valget faldt på et kontorhotel, som foreningen er flyttet ind i sammen med Dansk Detail og Danske Sportshandlere, og allerede nu har det vist sig at være den rigtige beslutning. Medlemmer Foreningen har i dag 286 virksomhedsmedlemmer, med Profil Optik og Thiele som de store kapitalmedlemmer, derudover er en meget stor del af Nyt Syn og Optogruppens medlemmer, og de fleste af de uafhængige optikere ser også deres fordel i et medlemskab. Der er 100 personlige medlemmer, og sekretariatet arbejder på, at dette tal udvides. Der er endvidere tilknyttet 20 leverandører. I Danmark er der i alt registreret 502 optikervirksomheder i CVR registret, ud af disse er 80 selskaber, som ikke har direkte detailsalg (invest og andet), og 75 virksomheder er Louis Nielsen s butiksselskaber. Når der reguleres for disse tal, betyder det, at Danmarks Optikerforening repræsenterer 80% af det totale antal aktive optikvirksomheder i Danmark. De gamle lokaler var ikke tidssvarende, og enten skulle lokalerne moderniseres, eller også skulle foreningen finde nogle andre Jubilæum 2010 var året, hvor Danmarks Optikerforening kunne fejre 100 år, helt præcist var det søndag d. 6. november 1910, at foreningen blev stiftet. Dette har man kunnet læse mere om i foreningens jubilæumsnummer som udkom primo marts 2011 som indstik til Optikeren. Foreningen har valgt ikke at gøre megen festivitas ud af dette, da økonomien sætter grænser både for foreningens og for hele branchen. Og derfor er det netop nødvendigt for virksomheder og optikere at stå sammen for at få det bedste ud af situationen. Det kunne jo være spændende om foreningen også kunne fejre fremtidige jubilæer. Kilde: CVR registret og egne tal Internationalt Nordisk Optikerråd Danmarks Optikerforening er medlem af Nordisk Optiker Råd, NOR, European Council of Optometry and Optics, ECOO, og The European Academy of Optometry and Optics, EAOO, som ECOO etablerede for 2 år siden. Der bliver afholdt 1-2 møder om året i de respektive organisationer, og erfaringsudveks- 10

11 Dygtige prisvindere i Optimusprisen Det er elevopgaver der bliver præmieret, og niveauet er meget højt. Aftenmøde i TEC s lokaler i København lingen og informationerne fra de respektive lande har stor betydning for foreningens daglige arbejde. Specielt det nordiske samarbejde har en stor værdi på grund af det nordiske kulturfællesskab, og fordi uddannelserne og lovgivningerne er meget ens. Specielt det nordiske samarbejde har en stor værdi på grund af det nordiske kulturfællesskab EAOO EAOO arbejder som organisation for at udbrede og udvikle forskningen inden for optometri og optik i Europa og afholdte i maj 2010 en konference i København med Danmarks optikerforening som medarrangør. Denne konference var det første egentlige møde i det Europæiske akademi, og alligevel kunne vi samle tæt på 200 deltagere til selve mødet. Konferencen satte bl.a. spot på uddannelse og forskning gennem diverse workshops og oplæg, og formålet var at fremme samarbejdet blandt europæiske optikere og optometrister. Konferencen var en enestående mulighed for, at også danske optikere/optometrister havde mulighed for at få kendskab til den nyeste viden inden for optometrien. Ligesom der var god mulighed for at møde nye og gamle venner og skabe spændende forskningskontakter for både danske og udenlandske. Konferencen gav et forfriskende pust fra optometriens verden uden for Danmark, og foreningen modtog mange meget positive tilkendegivelser fra såvel udenlandske som danske deltagere. Konferencen satte bl.a. spot på uddannelse og forskning gennem diverse workshops og oplæg Uddannelse Optometristuddannelsen Det sidste hold elever på erhvervsuddannelsen bliver færdige i juli 2011 på TEC i København. Det drejer sig om 20 elever, så er en epoke slut. Samtidig er de første professionsbachelorer i Optometri blevet færdige i februar Indenfor 2 måneder er der således uddannet 200 optomtrister. Disse er flere end faget har brug for, men samtidig må vi erkende, at tilgangen til den nye uddannelse ikke er helt så stor som forventet. Det kan blive en stor udfordring i de kommende år, idet vi så vil komme til at mangle optikere, for alternativt skal detailhandelen ændre den struktur, der er i butikkerne i dag for at kunne udnytte de få optikeres viden mere optimalt. Konsekvensen af, at indtaget til bacheloruddannelsen ikke er så stort, er også, at begge uddannelsesinstitutioner bliver presset på deres budgetter, fordi elevtilskuddet, det såkaldte taxametertilskud, er faldet fra kr til kr pr. færdiggjort elev. Det betyder, at der lige nu er 7-8 fastansatte undervisere på hver institution, og det kan blive et problem for fagligheden. Det er derfor vigtigt, at det bliver undersøgt, hvor stort behovet er for optometrister i fremtiden, og så enten prøve at tiltrække flere studenter eller overveje, om der stadig er behov for 2 uddannelsessteder i et land som Danmark (Norge har 5 millioner indbyggere, det samme som os, og der har man kun én skole med et indtag på under 100 studerende om året). Inden længe, når de første professionsbacheloruddannede optometrister er kommet i arbejde, vil tiden være inde til at evaluere den nye uddannelse, men et af de områder, som virksomhederne allerede nu godt kunne ønske bliver ændret, er praktikperiodernes placering. Det er meget svært for virksomhederne at få 18 måneders praktik til at gå op i en årsplan. Det kunne være ønskeligt, at man 11

12 Stemning fra kontaktlinsekongressen, hvor vi blandt andet havde besøg af den danske optiker Karin McCarthy, som nu arbejder og forsker hos Johnson & Johnson i USA. kunne planlægge sin arbejdsplads med bemanding af 1 studerende permanent, dvs. hvert år skifter man til en ny, som man gjorde i den gamle uddannelse. Derfor er Danmarks Optikerforening i samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutionerne i gang med en sondering om mulighederne for at få dette ændret. Optikerfagets Fællesudvalg Optikerfagets Fællesudvalg er nedsat efter erhvervsuddannelsesloven, og udvalget nedlægges samtidig med, at de sidste elever forlader den gamle uddannelse. Danmarks Optikerforening og Serviceforbundet for Urmagerne og Optikerne har besluttet at fortsætte den konstruktive dialog omkring uddannelsen og ikke mindst efteruddannelsen i regi af Kompentanceudviklingsfonden. Man vil dog ikke have så meget indflydelse som tidligere, men det er vigtigt at have et forum, hvor faget kan tale sammen om fremtidige uddannelsesbehov. Det er meget svært for virksomhederne at få 18 måneders praktik til at gå op i en årsplan Efteruddannelse AMU-tilskud Regeringens genopretningspakke kom uventet til at betyde meget for de optikere, der endnu ikke har kontaktlinseefteruddannelsen. Fagets parter var ved omlægningen af uddannelsen klar over, at ændringen fra erhvervsuddannelse til en bacheloruddannelse betød, at alle uddannede optikere uanset status ikke længere ville kunne få udbytte af AMU tilskudsordningen. Derfor var vi tilfredse med den overgangsordning, som Undervisningsministeriet gav os i forbindelse med ændringen af uddannelsen, tilbage i Det var en overgangsordning, som gjorde det muligt at få tilskud til udgangen af Da genopretningspakken blev offentliggjort, fremgik det imidlertid, at Undervisningsministeriet havde brugt optikerfaget som eksempel på en uddannelse, der var blevet flyttet til en mellemlang videregående uddannelse, og som derfor ikke længere kunne opnå tilskud. Først afviste Undervisningsministeriet kategorisk, at der forelå en aftale om dispensation. Det lykkedes dog for Danmarks Optikerforening og Serviceforbundet efter møde med Folketingets Uddannelsesudvalg at få undervisningsministeren til at erkende, at faget havde fået en dispensation. Der er derfor nu igen mulighed for tilskud gennem AMUreglerne, men kun til og med udgangen af Derfor var vi tilfredse med den overgangsordning, som Undervisningsministeriet gav os i forbindelse med ændringen af uddannelsen, tilbage i 2006 Kontaktlinsefteruddannelsen Kontaktlinseuddannelsen havde været på stand by i 2010, fordi begge uddannelsesinstitutioner har haft rigeligt at gøre med de nye studerende og afslutning af de gamle elever. Derimod er der i 2011 planlagt fuldt kursusforløb, som nu heldigvis kan blive afviklet uden væsentlige udgifter for kursisterne og virksomhederne. Danmarks Optikerforening forventer, at der skal ca optikere igennem systemet inden udgangen af 2012, så det er med at komme i gang. Der er nu også sat en frist for ansøgning om autorisation som optiker og kontaktlinseoptiker. Ifølge en ændring af autorisationsloven autoriseres professionsbachelorerne som optometrister, en titel som kontaktlinseoptikeren også kan anvende, og ansøgningsfristen for au- 12

13 torisation efter den gamle uddannelse er 31. december Herefter er det ikke muligt at blive autoriseret. Uddannelsen som kontaktlinseoptiker i sin nuværende form ophører med udgangen af Vi forventer, at der skal ca optikere igennem systemet inden udgangen af 2012 Optikbranchens Businessakademi Foreningen arbejdede i 2010 også med et oplæg til et business akademi, hvor fokus på denne uddannelsesrække skulle være virksomhedsdrift, personale og konflikthåndtering. Uddannelsesrækken var baseret på AMU-kurser, og med baggrund i de ændrede regler besluttede foreningen at stoppe det oprindelige projekt. Kurset vil nu igen blive udbudt, men med et forløb over færre dage og mere målrettet optikere. Dette skyldes også resultatet af brugerundersøgelsen foretaget af optikernes Kompetenceudviklingsfond, og som blandt andet viser, at optikerne efterlyser uddannelse indenfor netop dette område. Kontaktlinsekonference I weekenden d. 13. og 14. november inviterede foreningen til årets Kontaktlinsekonference på Hotel Scandic i København. 125 deltagere var med og hørte om de forskellige aspekter ved brug af og tilpasningen af kontaktlinser. Danske og internationale foredragsholdere indviede deltagerne i den nyeste viden inden for tårefilmen, betydningen af linsedesign, kontaktlinsevæsker, kontaktlinser til børn fra 8 års alderen, farvede linser, keratitis, antibakteriologiske kontaktlinser og meget mere. I pauserne var der mulighed for at møde kontaktlinseleverandørerne og se de nyeste instrumenter og kontaktlinseprodukter. Som noget nyt var der også et tilbud til de optikassistenter, der var interesseret i at forbedre deres kommunikation med kontaktlinsekunderne. Aftenmøder Foreningen har afholdt 9 aftenmøder med i alt 307 deltagere, det har været en stor succes. Mødernes indhold har været meget varieret med emner som Basisforståelse for synstræning, Optometri og ernæring, Kommunikation der flytter grænser m.v. Medier Optikeren OPTIKEREN har fået det planlagte facelift i Samarbejdet med Stibo Zone har til fulde levet op til forventningerne. Foreningen er meget tilfreds med resultatet. OPTIKEREN har fået et mere moderne layout, og der er forventning om, at foreningen løbende vil få inspiration til videreudvikling af bladet. På den indholdsmæssige side er bladet i de store linjer uændret. Det primære fokus er på optikeren som en central person i synsplejen. Vi tilstræber at bringe artikler med den nyeste viden inden for alle specialerne. Samtidig er vi beviste om mode som en vigtig indfaldsvinkel til at få kunderne til at vælge optikeren, når der er behov for korrektion af synet. Danmarks Optikerforening har fået en ny medarbejder, Malene Østerby, der er uddannet Cand. Public. Malene har primært leveret flotte artikler til serien med de danske brilleproducenter samtidig med, at Malene har været med til at bringe impulser til OPTIKE- REN fra en verden udenfor optikken. Malene har desuden stået for hovedparten af udarbejdelsen af Danmarks Optikerforenings Jubilæumsskrift. Annoncesalget i 2010 har sammenlignet med den øvrige fagpresse været tilfredsstillende. Foreningen kom ud af året med en omsætning, der lå 5% under budget. Når det positive skal fremhæves, er det især det sidste nummer i 2010, der rettede op på resultatet, 13

14 Optikerforeningen på facebook, hvordan skal det bruges? Kom med gode forslag! og vi har i skrivende stund startet 2011 med et salg, der lover godt for Kilde: Eget regnskab E-conomic blev genlanceret sidste år, og nyhedsværdien af hjemmesiden er rigtig god. Sitet er blevet godt besøgt, og der er ingen tvivl om, at den ændrede fokus på forbrugeren har givet gode resultater. Der er faktisk sket en stigning i antal besøgende på ca. 33% i forhold til året før, og det er støt stigende. En af bestyrelsens højeste prioriter har været kommunikation, og specielt de nye tiltag på hjemmesiden har fungeret godt. Søgemuligheden er blevet væsentlig bedre, Spørg Optikeren er blevet godt modtaget. Vi får ofte spørgsmål, som forbrugeren gerne vil have svar på, og fordelen ved dette er, at sekretariatet får et godt indblik i, hvad det er forbrugeren har af spørgsmål, og derved har vi mulighed for at målrette informationen meget bedre. Foreningen har valgt at bruge de elektroniske nyhedsbreve meget mere. Det er en fantastisk mulighed for foreningen til at kunne reagere med meget kort varsel. Det er så dejligt, når der kommer respons fra medlemmerne med det samme. Medlemmer, der ikke modtager de elektroniske nyhedsbreve, opfordres til at kontakte foreningen. Danmarks Optikerforening er kommet med på bølgen og er nu på Facebook. Foreningen har nogle forventninger om, hvad siden kan bruges til, men alle opfordres til at komme med relevante input. OPTIKEREN har fået et mere moderne layout, og der er forventning om, at foreningen løbende vil få inspiration til videreudvikling af bladet Kilde: Dynamic Web 14

15 5 gode grunde til at være medlem 1. Medlemmernes forening Danmarks Optikerforening er en forening for alle optikere i Danmark. Foreningen er en demokratisk organisation, hvor du som medlem har mulighed for at få indflydelse på din fremtid som optiker både med hensyn til de kompetencer, der kræves i fremtiden, men også på det politiske arbejde. Vedtægterne foreskriver et flertal af fagfolk i bestyrelsen. Dette sikrer, at beslutninger træffes med baggrund i fagets uddannelse og daglige arbejde. 2. Rådgivning til medlemmerne Hos Danmarks optikerforening kender vi faget og kan trække på en række af faglige eksperter. Er der spørgsmål, såvel faglige som juridiske, i forhold til lovgivningen, kunder eller andet samarbejde, kan du derfor altid få kompetent vejledning hos os. Som erhvervsmedlem har du yderligere mulighed for assistance, hvis du bliver involveret i patientklagesager, arbejdsretssager eller andre erhvervsmæssige spørgsmål, enten direkte fra organisationen eller gennem vores partner i arbejdsgiversager, Dansk Erhverv. 3. Synlighed i samfundet Danmarks Optikerforening er en ligeså naturlig høringspart for medierne som for det offentlige. Samtidig bruger vi medierne til at fremme foreningens budskaber, når relevante emner er til debat i samfundet. Via medlemskabet er du med til at give Danmarks Optikerforening har en stemme i samfundsdebatten. 4. Fagligt fælleskab og vidensdeling Som medlem kan du selv være med til at præge fagets udvikling og få kendskab til den nyeste viden inden for optometrien. Vi tilbyder gratis aftenkurser, og du kan deltage i diverse konferencer og endagskurser til fordelagtige priser. Det er en integreret del af medlemskabet, at man modtager branchebladet Optikeren 6 gange om året. Som medlem vil du også blive opdateret på den nyeste viden og de nyeste tendenser inden for optometrien via vores elektroniske nyhedsbrev. 5. En stemme Internationalt Danmarks Optikerforening er med i ECOO, det Europæiske Råd for Optikere og Optometrister, desuden er vi en del af Nordisk Optikerråd. Vi er som organisation også medlem af EAOO, det Europæiske Akademi for Optikere og Optometrister. Specielt ECOO arbejder hårdt i EU-regi med at sikre de samme rettigheder overalt i Europa og en udvidelse af Optikernes/optometristens arbejdsområde. 15

16 Bestyrelse Ekstern bestyrelsestilforordnet Per Michael Larsen, Formand, Optometrist Steen Saust, Næstformand, Optometrist, Kraskin Skeffington Institut Rasmus Planck, Optiker, Kædedirektør, F.A. Thiele A/S Søren Broberg, Optiker, Kædechef, Profil Optik A/S Jeanet Lehmbeck, Direktør, Optogruppen Anders Kristiansen, Optiker, Nyt Syn Erik Severin, Optometrist, Unik Optik Hans Barth, fhv. Direktør Jyske Bank Uddannelsesudvalg Steen Saust Hans Bleshøy Anette Slyngborg Bo Lauenborg Steen Aalberg Per Michael Larsen 16

17 Oversigt over ekstern repræsentation 2010 Område Forening, udvalg mv. Navn Uddannelse, Kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsfonden Erhvervsakademi Dania s Bestyrelse Per Michael Larsen Birger Borch Larsen Erhvervsakademi Dania s Uddannelsesudvalg, Optikerhøjskolen Optikerfagets Fællesudvalg Optikerfagets Fællesudvalg s pointudvalg EUD Uddannelsesudvalg på TEC EUD uddannelsesudvalg på Optikerhøjskolen Steen Saust Per Michael Larsen Steen Saust Per Michael Larsen Hans Bleshøy Hans Tærsbøl Henrik R. Petersen Rasmus Planck Bo Lauenborg Hans Aagaard Nationalt samarbejde Samarbejdsgruppe med Øjenlægerne Birger Borch Larsen Jette Møller Per Michael Larsen Internationalt samarbejde NOR, Nordisk Optiker Råd ECOO, European Counsil of Optometri and Optics Education Committee under ECOO SOKKO, Skandinavisk Optometri Kongres KOmite Jette Møller Per Michael Larsen Jette Møller Per Michael Larsen Per Michael Larsen Steen Saust Steen Aalberg Karsten Haarh Foreninger Værn om Synet, Hovedbestyrelsen Per Michael Larsen Værn om Synet s fagkyndige komite Svend-Erik Runberg Klagenævn Sundhedsvæsenets disciplærnævn Birger Borch Larsen Peter Smaakjær Patientombuddets sagkyndige konsulenter Hans Bleshøy Henrik Holton Hanne Weihrauch 17

18 Danmarks Optikerforening Langebrogade København K Tlf:

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister.

Optikerforeningens formål. At være en forening for alle optikere / optometrister. ÅRSBERETNING FOR 2014 Optikerforeningens formål At være en forening for alle optikere / optometrister. At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer. At søge indflydelse på

Læs mere

danmarks optikerforening

danmarks optikerforening ÅRSBERETNING for s generalforsamling 2014 Danmarks Optikerforenings formål -- At være en forening for alle optikere/optometrister -- At drive informationsvirksomhed overfor samfundet og foreningens medlemmer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V

GENERALFORSAMLING. Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00. Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V GENERALFORSAMLING Tirsdag den 20. april 2010 kl. 18 00-20 00 Danmarks Optikerforening Vester Voldgade 96 1552 København V Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 3 Uddannelsesudvalget... 5 Samarbejde

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

ZoneConnection Terapeutforening (zct)

ZoneConnection Terapeutforening (zct) 1. Foreningens navn og hjemsted ZoneConnection Terapeutforening (zct) Foreningens navn er ZoneConnection Terapeutforening (zct). Foreningen har hjemsted på den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER

KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER KAPITALFORVALTNING FOR MENNESKER MED SUNDE VÆRDIER BENJAMIN FRANKLIN, DEN AMERIKANSKE FILOSOF, FORFATTER, VIDENSKABSMAND OG JOURNALIST, STOD I SIN TID BAG ORDENE - TID ER PENGE. ET UDTRYK, DER HANDLER

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lean Construction - DK

Lean Construction - DK Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2014 (Se bilag 1) 4. Vedtægtsændringer 5. Handlingsplan 6. Kontingent 7. Budget 2015 (Se bilag 2) 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 9.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms

Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Danmark Indirect Tax September 2015 Af Cliff Kristoffersen, Director, Deloitte FSI VAT Momsen i konstant bevægelse Efteråret byder på nye overvejelser om moms Den danske momslov er baseret på et EU-direktiv,

Læs mere

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab

NEW EDIA. Velkommen til New Media House. Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab NEW EDIA Velkommen til New Media House Netværk Innovation Virksomhedsfællesskab INTRO stedet christoffer flintholm Det kræver mod at turde åbne sig selv og sin virksomhed OfficeLab New Media House Risskov

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi

14. Det internationale arbejde. Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi 14. Det internationale arbejde Strategisk mål 14.1:..sætte et aftryk på de beslutninger, der træffes i IOF regi DOF har ikke haft afgørende indflydelse på beslutninger i IOF men har i de seneste år fokuseret

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer.

0. Referaterne fra den 13. og 14. april godkendes uden yderligere kommentarer. Mødedato: 06.05.2015 Sted: Alectia, Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 63/2015 Emne: Bestyrelsesmøde 0. Godkendelse af referater fra den 13. og den 14. april 2015 1. Siden sidst a. Ind- og

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Konkurrenceforholdene i optikbranchen

Konkurrenceforholdene i optikbranchen Konkurrenceforholdene i optikbranchen 2002 2/28 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER...3 1.1 KONKURRENCEINTENSITET... 3 1.2 KONKURRENCEFORBEDRINGER... 4 2 UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...7 3 BESKRIVELSE AF OPTIKMARKEDET...8

Læs mere

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde.

10. Formandens afsluttende bemærkninger, herunder evaluering af og kommunikation fra mødet samt forventede emner for næste møde. 6. november 2014 /chrska Beslutningsreferat: 14. møde i institutionen den 28. oktober 2014 Til stede: Mads Øvlisen (formand), Jonas Christoffersen, Jens Erik Ohrt, Kim Haggren, Marie Voldby, Christina

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater

Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater Bestyrelsesadvokater Vedtægter Danske Bestyrelsesadvokater En professional, kompetent og velfungerende bestyrelse er vigtig for ethvert selskab uanset størrelse og branche. Danske Bestyrelsesadvokater

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst!

STORE KÆDEDAG. Forbrugskrisen er aflyst! pej gruppen inviterer til STORE KÆDEDAG Forbrugskrisen er aflyst! 12. juni 2012 Forbrugskrisen er forbi. Forbrugertilliden stiger og forbrugerne vejrer morgenluft. Danskerne bruger lige så mange penge

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18)

Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Bilag 2 Svar vedr. ekskommunikation af Nyttehavegruppen samt opsigelse af lejemål for nyttehave nr. 7 ved Gustav Nordentoft (8-18) Sagen skitseret fra ABs synspunkt Afdelingsbestyrelsen (AB) for beboerforeningen

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere