VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2007-2008 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE 391.045"

Transkript

1 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 19. juni 2007 P6_TA-PROV(2007)06-19 FORELØBIG UDGAVE PE

2

3 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) ***I (A6-0042/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0381/ /0220(COD))... 1 P6_TA-PROV(2007)0239 Forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I (A6-0043/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0315/ /0170(COD))... 2 P6_TA-PROV(2007)0240 Betjeningsorganer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I (A6-0045/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0323/ /0175(COD))... 3 P6_TA-PROV(2007)0241 Beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ***I (A6-0046/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0429/ /0099(COD))... 4 P6_TA-PROV(2007)0242 Styreapparater for landbrugs eller skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (A6-0047/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0404/ /0225(COD))... 5 PE \ I

4 P6_TA-PROV(2007)0243 Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (A6-0048/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0385/ /0219(COD))... 6 P6_TA-PROV(2007)0244 Landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (A6-0049/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0380/ /0221(COD))... 7 P6_TA-PROV(2007)0245 Synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I (A6-0050/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0377/ /0216(COD))... 8 P6_TA-PROV(2007)0246 Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I (A6-0132/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0378/ /0214(COD))... 9 P6_TA-PROV(2007)0247 Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ***I (A6-0167/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0504/ /0264(COD)) P6_TA-PROV(2007)0248 Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) ***I (A6-0201/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0384/ /0222(COD)) II /PE

5 P6_TA-PROV(2007)0249 Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (kodificeret udgave) * (A6-0040/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0302/ /0139(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0250 Beskyttelse af svin (kodificeret udgave) * (A6-0041/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0430/ /0224(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0251 Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) * (A6-0164/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0002/ /0250(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0252 EF-varemærker (kodificeret udgave) * (A6-0165/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om EF-varemærker (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0050/ /0267(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0253 Produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) * (A6-0166/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0436/ /0231(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0254 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave)* (A6-0168/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0049/ /0265(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0255 Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (kodificeret udgave) * (A6-0200/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0409/ /0192(CNS)) PE \ III

6 P6_TA-PROV(2007)0256 Fiskeripartnerskabsaftale EF/São Tomé og Príncipe * (A6-0231/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (KOM(2007) C6-0098/ /0034(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0257 Fiskeripartnerskabsaftale EF/Kiribati * (A6-0228/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati (KOM(2007) C6-0128/ /0062(CNS)) P6_TA-PROV(2007)0258 Beskyttelse af Mario Borghezios immunitet (A6-0233/2007) Europa-Parlamentets afgørelse af 19. juni 2007 om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier (2006/2304(IMM)) P6_TA-PROV(2007)0259 Spiritus ***I (A6-0035/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus (KOM(2005) C6-0440/ /0028(COD)) P6_TA-PROV(2007)0260 Katte- og hundeskind ***I (A6-0157/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om forbud mod markedsføring og indførsel i og udførsel fra Fællesskabet af skind fra hunde og katte samt produkter, hvori sådanne skind indgår (KOM(2006) C6-0428/ /0236(COD)) P6_TA-PROV(2007)0261 En europæisk bredbåndspolitik (A6-0193/2007) Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2007 om udformning af en europæisk bredbåndspolitik (2006/2273(INI)) P6_TA-PROV(2007)0262 Økonomiske og handelsmæssige forbindelser EU/ Rusland (A6-0206/2007) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om EU's økonomiske og handelsmæssige forbindelser med Rusland (2006/2237(INI)) P6_TA-PROV(2007)0263 Konkurrencepolitikken 2005 (A6-0176/2007) Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2007 om beretning om konkurrencepolitikken 2005 (2007/2078(INI)) IV /PE

7 P6_TA-PROV(2007)0264 Krisen i Equitable Life Assurance Society (B6-0199/2007) Europa-Parlamentets henstilling af 19. juni 2007 på grundlag af beretningen fra Undersøgelsesudvalget om Krisen i Equitable Life Assurance Society P6_TA-PROV(2007)0265 Familieliv og studier for unge kvinder i EU (A6-0209/2007) Europa-Parlamentets beslutning af 19. juni 2007 om en regelramme for foranstaltninger, der giver unge kvinder i EU bedre muligheder for at forene familieliv og studieperioder (2006/2276(INI)) PE \ V

8

9 P6_TA-PROV(2007)0238 Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0381/ /0220(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0657), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0381/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0042/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 1

10 P6_TA-PROV(2007)0239 Forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0315/ /0170(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (2006)0543), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0315/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0043/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

11 P6_TA-PROV(2007)0240 Betjeningsorganer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om identificering af betjeningsorganer, kontrollamper og indikatorer på to- og trehjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0323/ /0175(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (2006)0556), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2 og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0323/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51, og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0045/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 3

12 P6_TA-PROV(2007)0241 Beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0429/ /0099(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0692), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0429/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0046/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

13 P6_TA-PROV(2007)0242 Styreapparater for landbrugs eller skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om styreapparater for landbrugs- eller skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0404/ /0225(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0670), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0404/2006), - der henviser den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0047/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 5

14 P6_TA-PROV(2007)0243 Maksimalhastighed for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om konstruktivt bestemt maksimalhastighed for landbrugsog skovbrugstraktorer samt om lad til sådanne traktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0385/ /0219(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0667), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0385/2006), - der henviser til der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0048/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

15 P6_TA-PROV(2007)0244 Landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om visse dele og specifikationer for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0380/ /0221(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0662), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0380/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0049/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 103 af , s. 2. PE \ 7

16 P6_TA-PROV(2007)0245 Synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugstraktorer (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0377/ /0216(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM (2006)0651), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0377/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 81, artikel 51 og artikel 43, stk. 2, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0050/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

17 P6_TA-PROV(2007)0246 Minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0378/ /0214(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0652), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0378/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0132/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 9

18 P6_TA-PROV(2007)0247 Indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0504/ /0264(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0812), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0504/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0167/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

19 P6_TA-PROV(2007)0248 Beskyttelse af arbejdstagere mod asbest (kodificeret udgave) ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved under arbejdet at være udsat for asbest (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0384/ /0222(COD)) (Fælles beslutningsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0664), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 137, stk. 2, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0384/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0201/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 11

20 P6_TA-PROV(2007)0249 Fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0302/ /0139(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2006)0419), - der henviser til EF-traktatens artikel 181 a, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0302/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0040/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

21 P6_TA-PROV(2007)0250 Beskyttelse af svin (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om mindstekrav med hensyn til beskyttelse af svin (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0430/ /0224(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM (2006)0669), - der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0430/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0041/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 13

22 P6_TA-PROV(2007)0251 Racerent avlskvæg (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om racerent avlskvæg (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0002/ /0250(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0749), - der henviser til EF-traktatens artikel 37 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0002/2007), - der henviser til aftale mellem institutionerne af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0164/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 102 af , s /PE

23 P6_TA-PROV(2007)0252 EF-varemærker (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om EF-varemærker (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0050/ /0267(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0830), - der henviser til EF-traktatens artikel 308, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0050/2007), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0165/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s. 2. PE \ 15

24 P6_TA-PROV(2007)0253 Produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om produktion og afsætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0436/ /0231(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0694), - der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0436/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0166/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 102 af , s /PE

25 P6_TA-PROV(2007)0254 Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave)* Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0049/ /0265(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0813), - der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0049/2007), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0168/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EUT C 102 af , s. 2. PE \ 17

26 P6_TA-PROV(2007)0255 Gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer (kodificeret udgave) * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med visse bidrag, afgifter, skatter og andre foranstaltninger (kodificeret udgave) (KOM(2006) C6-0409/ /0192(CNS)) (Høringsprocedure - kodifikation) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0605), - der henviser til EF-traktatens artikel 93 og 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0409/2006), - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster 1, - der henviser til forretningsordenens artikel 80, artikel 51 og artikel 43, stk. 1, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0200/2007), 1. godkender Kommissionens forslag; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 EFT C 102 af , s /PE

27 P6_TA-PROV(2007)0256 Fiskeripartnerskabsaftale EF/São Tomé og Príncipe * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe og Det Europæiske Fællesskab (KOM(2007) C6-0098/ /0034(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til Rådets forordning (KOM(2007)0085) 1, - der henviser til EF-traktatens artikel 37 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, - der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0098/2007), - der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7, - der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A6-0231/2007), 1. godkender Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til regeringer og parlamenter i medlemsstaterne og i Den Demokratiske Republik São Tomé og Príncipe. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE \ 19

28 Kommissionens forslag Ændringer Ændring 1 Betragtning 1 a (ny) (1a) Evalueringen af den tidligere aftale afslørede problemer med kontrol og overvågning af de aktiviteter, der udføres af visse fartøjer, som fisker inden for rammerne af aftalen, især med hensyn til indberetning af aktiviteter og fangster. Ændring 2 Artikel 3, stk. 1 a (nyt) Kommissionen kontrollerer hvert år, at de medlemsstater, hvis fartøjer fisker inden for rammerne af protokollen, overholder deres indberetningspligt. Er dette ikke tilfældet, afslår Kommissionen anmodningerne om fiskerilicens for disse fartøjer det følgende år. Ændring 3 Artikel 3 a (ny) Artikel 3a I løbet af protokollens sidste anvendelsessår og forud for indgåelsen af en ny aftale eller forlængelsen af den gældende aftale forelægger Kommissionen Europa- Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af den gældende aftale og dens gennemførelsesbetingelser, herunder en cost-benefit-analyse. 20 /PE

29 Ændring 4 Artikel 3 b (ny) Artikel 3b Kommissionen underretter hvert år Europa- Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram i protokollens artikel 7, stk. 2. PE \ 21

30 P6_TA-PROV(2007)0257 Fiskeripartnerskabsaftale EF/Kiribati * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kiribati (KOM(2007) C6-0128/ /0062(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, - der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2007)0180) 1, - der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2, - der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0128/2007), - der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7, - der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A6-0228/2007), 1. godkender forslag til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen; 2. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Kiribatis regeringer og parlamenter. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. 22 /PE

31 Kommissionens forslag Ændringer Ændring 1 Artikel 3 a (ny) Artikel 3a Kommissionen kontrollerer hvert år, at de medlemsstater, hvis fartøjer fisker inden for rammerne af protokollen, overholder indberetningspligten i artikel 3. Ændring 2 Artikel 3 b (ny) Artikel 3b I løbet af protokollens sidste anvendelsesår og forud for indgåelsen af en ny aftale eller forlængelsen af den gældende aftale forelægger Kommissionen Europa- Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af den gældende aftale og dens gennemførelsesbetingelser. Ændring 3 Artikel 3 c (ny) Artikel 3c Kommissionen underretter hvert år Europa- Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram i protokollens artikel 7, stk. 2. PE \ 23

32 P6_TA-PROV(2007)0258 Beskyttelse af Mario Borghezios immunitet Europa-Parlamentets afgørelse af 19. juni 2007 om anmodning om beskyttelse af Mario Borghezios immunitet og privilegier (2006/2304(IMM)) Europa-Parlamentet, - der henviser til anmodning af 8. november 2006 fra Mario Borghezio om beskyttelse af hans immunitet i forbindelse med en civil retssag ved en italiensk domstol, hvorom der blev givet meddelelse på plenarmødet den 16. november 2006, - der har hørt Mario Borghezio, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 3, - der henviser til artikel 9 i protokollen af 8. april 1965 vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, - der henviser til De Europæiske Fællesskabers Domstols domme af 12. maj 1964 og 10. juli , - der henviser til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, og artikel 7, - der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A6-0233/2007), 1. vedtager at beskytte Mario Borghezios immunitet og privilegier; 2. pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Italienske Republiks relevante myndigheder. 1 Sag 101/63, Wagner mod Fohrmann og Krier [1964], s. 195, og sag 149/85, Wybot mod Faure m.fl., [1986], s /PE

33 P6_TA-PROV(2007)0259 Spiritus ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2007 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus (KOM(2005) C6-0440/ /0028(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2005)0125) 1, - der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C6-0440/2005), - der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om retsgrundlaget, - der henviser til forretningsordenens artikel 51 og 35, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelser fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A6-0035/2007), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE \ 25

34 P6_TC1-COD(2005)0028 Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. juni 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr..../2007 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus * EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 1, efter proceduren i traktatens artikel 251 2, og ud fra følgende betragtninger: ud fra følgende betragtninger: (1) Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus 3 og Kommissionens forordning (EØF) nr. 1014/90 af 24. april 1990 om gennemførelsesbestemmelser for definition af, betegnelse for og præsentation af spiritus 4 har vist sig effektive til at regulere spiritussektoren. I lyset af den seneste erfaring bør reglerne for definition, betegnelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af visse former for spiritus dog tydeliggøres under hensyntagen til traditionelle produktionsmetoder. Forordning (EØF) nr. 1576/89 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning. * Ny tekst eller erstatningstekst markeres med fede typer og kursiv, mens tekstdele, der udgår, markeres med følgende symbol. EUT C 324 af , s. 12. Europa-Parlamentets holdning af EFT L 160 af , s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af EFT L 105 af , s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2140/98 (EFT L 270 af , s. 9). 26 /PE

35 (2) Spiritussektoren er vigtig for forbrugerne, producenterne og landbrugssektoren i Fællesskabet. De foranstaltninger, der gælder for spiritussektoren, bør bidrage til at nå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, forebygge vildledende praksis og sikre markedsgennemsigtighed og fair konkurrence. Foranstaltningerne vil dermed værne om det ry, som EF-spiritus har opnået i Fællesskabet og på verdensmarkedet, ved fortsat at tage hensyn til de traditionelle metoder, der anvendes til fremstilling af spiritus, og til de øgede krav om forbrugerbeskyttelse og -oplysning. Teknologisk innovation bør også tages i betragtning inden for de kategorier, hvor en sådan innovation er med til at forbedre kvaliteten, uden at det berører den pågældende spiritus' traditionelle karakter. (3) Spiritusproduktion er en vigtig afsætningsmulighed for Fællesskabets landbrugsprodukter. Denne tætte forbindelse til landbrugssektoren bør betones i regelsættet. (4) For at sikre en mere systematisk tilgang i lovgivningen om spiritus bør bestemmelserne indeholde klart definerede kriterier for produktion, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus. (5) Generelt bør reglerne i denne forordning fortsat især dreje sig om definitioner af spiritus. Definitionerne bør fortsat tage hensyn til traditionelle metoder til at sikre kvaliteten, men de bør ajourføres, hvis tidligere definitioner var mangelfulde eller utilstrækkelige, eller hvis de kan forbedres i lyset af den teknologiske udvikling. (6) For at tage hensyn til forbrugernes forventninger med hensyn til de råvarer, der anvendes til fremstilling af vodka navnlig i de traditionelle vodkaproducerende medlemsstater, bør der stilles krav om passende oplysning om de anvendte råvarer, hvis vodka fremstilles af andre land-brugsråvarer end korn og/eller kartofler. (7) Endvidere bør den ethanol, der anvendes til fremstilling af spiritus og andre alkoholholdige drikkevarer, udelukkende være landbrugsethanol for at opfylde forbrugernes forventninger og være i overensstemmelse med de traditionelle metoder. Dermed sikres der også en afsætningsmulighed for basislandbrugsprodukter. PE \ 27

36 (8) Spiritussektoren er af stor betydning og meget kompleks, og der bør derfor fastsættes særlige foranstaltninger for betegnelse og præsentation af spiritus, der er mere vidtrækkende end de horisontale bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler 1. De særlige foranstaltninger bør også forhindre misbrug af betegnelsen "spiritus" og spiritusnavne i forbindelse med produkter, der ikke er i overensstemmelse med definitionerne i denne forordning. (9) Det er vigtigt at sikre, at lagringstid eller alder generelt kun angives for den yngste alkoholbestanddel, men på trods heraf bør denne forordning give mulighed for en undtagelse af hensyn til traditionelle lagringsprocesser, der er reguleret af medlemsstaterne. (10) I overensstemmelse med traktaten, på baggrund af en kvalitetspolitik og for at sikre et højt kvalitetsniveau for spiritus og mangfoldighed i sektoren bør medlemsstaterne kunne vedtage regler, der er strengere end dem, der er fastsat i denne forordning, for så vidt angår fremstilling, betegnelse, præsentation og mærkning af spiritus, som fremstilles på deres eget område. (11) Af hensyn til forbrugerne bør denne forordning gælde for al spiritus, der markedsføres i Fællesskabet, uanset om den er fremstillet i Fællesskabet eller i tredjelande. Med henblik på eksport af højkvalitetsspiritus og for at bevare og forbedre det ry, som EF-spiritus har på verdensmarkedet, bør denne forordning også gælde for spiritus, der er fremstillet i Fællesskabet til eksport. I særlige tilfælde bør denne forordning, hvis lovgivningen i et importtredjeland kræver det, give mulighed for at indrømme en undtagelse fra bestemmelserne i bilag I og II til denne forordning efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 3. Denne forordning bør også gælde for anvendelsen af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og for brugen af navne på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer. 1 EFT L 109 af , s. 29. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af /PE

37 (12) Rådets direktiv 88/388/EØF af 22. juni 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aromaer, som må anvendes i levnedsmidler, og om udgangsmaterialer til fremstilling af disse 1 gælder for spiritus. I denne forordning er det derfor kun nødvendigt at fastsætte regler, der ikke allerede findes i nævnte direktiv. (13) Der bør tages behørigt hensyn til bestemmelserne i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, i det følgende benævnt "TRIPS-aftalen", særlig artikel 22 og 23, og i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel, der udgør en integrerende del af overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, som blev godkendt ved Rådets afgørelse 94/800/EF 2. (14) Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20. marts 2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler 3 gælder ikke for spiritus, og der bør derfor i denne forordning fastsættes regler om beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus. Geografiske betegnelser bør registreres med angivelse af, at en spiritus har oprindelse i et land eller i en region eller et lokalt sted, hvis spiritussens kvalitet, ry eller andre egenskaber i alt væsentligt kan tilskrives dens geografiske oprindelse. (15) Der bør i denne forordning fastsættes en ikke-diskriminerende procedure for registrering, overholdelse, ændring og eventuel annullering af tredjelandes og EU's geografiske betegnelser i overensstemmelse med TRIPS-aftalen, samtidig med at eksisterende geografiske betegnelsers særlige status anerkendes EFT L 184 af , s. 23. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af , s. 1). EFT L 336 af , s. 1. EUT L 93 af , s. 12. Ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af , s. 1). PE \ 29

38 (16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 1. (17) Det er navnlig nødvendigt at følge forskriftsproceduren med kontrol i forbindelse med generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, bl.a. ved at lade visse sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere denne forordning med nye ikke-væsentlige bestemmelser; sådanne foranstaltninger er omhandlet i artikel 2, stk. 2, artikel 5, stk. 1, litra e), artikel 11, stk. 3, artikel 16, stk. 8, artikel 17, artikel 18, artikel 20, stk. 3, artikel 25 og artikel 27, stk. 1, i denne forordning. (18) Overgangen fra de regler, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1576/89, til dem, der er fastsat i nærværende forordning, vil kunne volde problemer, som der ikke er taget højde for i nærværende forordning. De foranstaltninger, der er nødvendige for denne overgang, og de foranstaltninger, der kræves for at løse specifikke praktiske problemer i spiritussektoren, bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF. (19) For at lette overgangen fra de regler, der er fastsat i forordning (EØF) nr. 1576/89, bør fremstilling af spiritus i henhold til nævnte forordning være tilladt i nærværende forordnings første anvendelsesår; markedsføring af bestående lagre bør ligeledes kunne finde sted, indtil disse er afviklet 1 EFT L 184 af , s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af , s. 11). 30 /PE

39 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL I DEFINITION OG KLASSIFICERING AF SPIRITUS Artikel 1 Definition af spiritus 1. I denne forordning forstås ved "spiritus" en alkoholholdig drikkevare: a) som er bestemt til konsum b) som har særlige organoleptiske egenskaber c) som har et minimumsalkoholindhold på 15 % vol. d) som er fremstillet: i) enten direkte: - ved destillation, med eller uden tilsatte aromaer, af naturligt gærede produkter og/eller - ved udblødning eller lignende forarbejdning af plantematerialer i landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater og/eller spiritus som omhandlet i denne forordning og/eller - ved tilsætning af aromaer, sukker eller andre sødemidler anført i punkt 3 i bilag I og/eller andre landbrugsprodukter og/eller fødevarer til landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater og/eller spiritus som omhandlet i denne forordning PE \ 31

40 ii) eller ved blanding af en spiritus med én eller flere af følgende væsker: - anden spiritus og/eller - landbrugsethanol eller landbrugsdestillater og/eller - andre alkoholholdige drikkevarer og/eller - drikkevarer. 2. Drikkevarer henhørende under KN-kode 2203, 2204, 2205, 2206 og 2207 betragtes dog ikke som spiritus. 3. Det minimumsalkoholindhold, der er omhandlet i stk. 1, litra c), berører ikke definitionen af produktet i kategori 41 i bilag II. Artikel 2 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på al spiritus, der markedsføres i Fællesskabet, uanset om den er fremstillet i Fællesskabet eller i tredjelande, og spiritus, der fremstilles i Fællesskabet med henblik på eksport. Den finder desuden anvendelse på brugen af landbrugsethanol og/eller landbrugsdestillater i fremstillingen af alkoholholdige drikkevarer og på brugen af navne på spiritus i præsentationen og mærkningen af fødevarer. 2. I særlige tilfælde, hvis lovgivningen i importtredjelandet kræver det, kan der indrømmes en undtagelse fra bestemmelserne i bilag I og II efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk /PE

41 Artikel 3 Ethanolens oprindelse 1. Der må til fremstilling af spiritus og alle bestanddele heraf kun anvendes landbrugsethanol, jf. traktatens bilag I. 2. Der må til fremstilling af spiritus kun anvendes landbrugsethanol, der er i overensstemmelse med definitionen i punkt 1 i bilag I til denne forordning. 3. Der må kun anvendes landbrugsethanol til at fortynde og opløse farvestoffer, aromaer og andre godkendte tilsætningsstoffer, der anvendes til fremstilling af spiritus. 4. Alkoholholdige drikkevarer må hverken indeholde syntetisk alkohol eller anden alkohol, der ikke er landbrugsalkohol, jf. traktatens bilag I. Artikel 4 Spirituskategorier Spiritus klassificeres i henhold til definitionerne i bilag II. Artikel 5 Almindelige bestemmelser om spirituskategorierne 1. Med forbehold af de særlige regler, der er fastsat for hver af kategorierne 1-14 i bilag II, gælder følgende for den heri definerede spiritus: PE \ 33

42 a) den skal være fremstillet ved alkoholgæring og destillation af de råvarer, og kun dem, der er nævnt i den relevante definition af den pågældende spiritus b) den må ikke være tilsat alkohol som defineret i bilag I, punkt 5, hverken fortyndet eller ufortyndet c) den må ikke være tilsat aromastoffer d) den må kun indeholde tilsat karamel til farvning e) den må kun være sødet for at afrunde produktets endelige smag i overensstemmelse med de tekniske definitioner og krav i bilag I. Det maksimale niveau for de produkter, der anvendes til afrunding, og som er anført i bilag I, punkt 3, litra a)-f), fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 24, stk. 3. Der tages hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning på området. 2. Med forbehold af de særlige regler, der er fastsat for hver af kategorierne i bilag II, kan den heri definerede spiritus: a) være fremstillet af landbrugsråvarer som nævnt i traktatens bilag I b) være tilsat alkohol som defineret i bilag I, punkt 5 c) indeholde naturlige eller naturidentiske aromastoffer og aromapræparater som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), nr. i) og ii), og artikel 1, stk. 2, litra c), i direktiv 88/388/EØF d) indeholde farvestoffer som defineret i bilag I, punkt 10 e) være sødet for at svare til særlige produktegenskaber i overensstemmelse med de tekniske definitioner og krav i bilag I og medlemsstaternes specifikke lovgivning. 34 /PE

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0125 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender 19. januar 2006 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. tirsdag den 21. oktober 2008 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 21. oktober 2008 P6_TA-PROV(2008)10-21 FORELØBIG UDGAVE PE 414.921 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER

Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Del III.12.o SALGSFREMMENDE FORANSTALTNINGER OG REKLAME FOR LANDBRUGSPRODUKTER OG VISSE IKKE- LANDBRUGSPRODUKTER Denne formular skal bruges til anmeldelse af statsstøtte til reklame for produkter opført

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2018)0049 Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus ***I er vedtaget

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0017 Den kombinerede virkning af antidumping- eller antisubsidieforanstaltninger sammen med beskyttelsesforanstaltninger ***I

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser 11.4.2019 A8-0036/ 001-019 ÆNDRINGSFORSLAG 001-019 af Retsudvalget Betænkning Virginie Rozière A8-0036/2019 Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/

***I BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet A8-0359/ Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument A8-0359/2015 7.12.2015 ***I BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 10.5.2012 2011/0314(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 24 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 11. oktober 2013 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 26.6.2013 A7-0210/115. Ændringsforslag. Saïd El Khadraoui, Silvia-Adriana łicău for S&D-Gruppen 26.6.2013 A7-0210/115 115 Betragtning 4 (4) En række tekniske standarder og krav til køretøjers sikkerhed er vedtaget i Unionen. Det er dog nødvendigt gennem en ordning med periodisk teknisk kontrol at

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 30.5.2013 2013/0062(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

2002-2003 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. torsdag den 21. november 2002 P5_TA-PROV(2002)11-21 PE 325.104

2002-2003 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. torsdag den 21. november 2002 P5_TA-PROV(2002)11-21 PE 325.104 2002-2003 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 21. november 2002 P5_TA-PROV(2002)11-21 PE 325.104 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2002)0557 Den Europæiske Unions solidaritetsfond

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 29. juni 2004 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 900/2000 af Maria Grazia Fiorini, fransk statsborger, om manglende anerkendelse af hendes eksamensbevis

Læs mere

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA(2011)0215 Bagtil monterede styrtsikre førerværn på smalsporede landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF 9.4.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 91/13 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/28/EF af 8. april 2005 om principper og detaljerede retningslinjer for god klinisk praksis i forbindelse med testpræparater til

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0206/794. Ændringsforslag 22.3.2019 A8-0206/794 794 Betragtning 12 f (ny) (12f) Når de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0893 Bilag 2 Offentligt Lovafdelingen G R U N D N O T A T Dato: 11. marts 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-748/21-0375 Dok.: MHE40590 Vedrørende forslag til

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 2. marts 2010 (OR. en) 5567/10 Interinstitutionel sag: 2009/0007 (CNS) FISC 6 UD 19 AGRIFIN 4 SOC 34 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 11.11.2014 2014/0190(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings-

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0750 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.12.2016 COM(2016) 750 final 2016/0392 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om definition, præsentation

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.1.2015 2014/0096(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2019)0336 Listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

Forslag til forordning (COM(2016)0750 C8-0496/ /0392(COD))

Forslag til forordning (COM(2016)0750 C8-0496/ /0392(COD)) 23.2.2018 A8-0021/ 001-190 ÆNDRINGSFORSLAG 001-190 af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed Betænkning Pilar Ayuso A8-0021/2018 Definition, præsentation og mærkning af spiritus og beskyttelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2018 C(2018) 3120 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 28.5.2018 om regler for anvendelsen af artikel 26, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R0110 DA 05.07.2016 009.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 110/2008 af 15. januar

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 11. januar 2002 FORELØBIG 2001/0267(COD) 2001/0268(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 21.6.2012 2011/0290(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 110/2008. af 15. januar 2008

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 110/2008. af 15. januar 2008 L 39/16 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.2.2008 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 575 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Lanbrug Den 11. juli 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 12.11.2009 2009/0120(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse omindgåelse, på Det Europæiske Fællesskabs

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Retsudvalget 13.11.2014 2014/0276(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om åbning og forvaltning af en række EU-toldkontingenter

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I

VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave. P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I Europa-Parlamentet 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2017)0481 Tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i USA ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 20.2.2014 2011/0185(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets forordning om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER

RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER Bruxelles, den 16. april 1997 7365/97 (Presse 113) C/97/113 RÅDET OG PARLAMENTET NÅR TIL ENIGHED OM NYT DIREKTIV OM FJERNSYN UDEN GRÆNSER PÅ DAGENS MØDE I FORLIGSUDVALGET Europa-Parlamentet og Rådet er

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere