Business Danmarks Lønstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Business Danmarks Lønstatistik"

Transkript

1 Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få samtidig gode råd til lønforhandlingen

2 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen? Om lønstatistikken Hovedtal for løn og lønstigning Løn og stillingsbetegnelse Løn og stillingsbetegnelse med ledelsesansvar (personaleledelse) Løn og branche/stillingsbetegnelse Løn og uddannelse Løn og anciennitet, med og uden ledelsesansvar Løn og alder, med og uden ledelsesansvar Løn og bopæl, med og uden ledelsesansvar Arbejdsgiverbetalte fordele Klausuler Pension Virksomhedsstørrelse og løn Metode Oversigt over virksomhedstyper (erhverv) > 2

3 Hovedkonklusioner Lønstatistik og lønforhandling Alder, ancennitet, stilling, arbejdssted og antallet af ansatte på arbejdspladsen. Det er forhold, som påvirker hvor meget du får i løn. I løntatistik 2007 kan du sammenligne din løn med andre, som har et tilsvarende job som dit. Her kan du også se, hvor mange der får fryns, betaler til pension og hvor udbredt klausuler er. Business Danmark gør en dyd ud af at lave en detaljeret og præcis lønstatistik, som i år bygger på svar fra personer indhentet i samarbejde med StepStone. Statistikken giver ledere og medarbejdere et fælles udgangspunkt for lønsamtalen. Ingen har ret til en årlig lønforhandling med mindre det står i kontrakten men årlige lønforhandlinger er kutyme på de fleste virksomheder. I 2007 steg lønnen inden for salg, marketing og rådgivning med 4,3 pct. På businessdanmark.dk kan du finde gode råd om, hvordan du forbereder dig til lønsamtalen. Og du kan bruge den elektroniske lønberegner, som hurtigt og let beregner lønniveauet for personer med netop din profil. Du er altid velkommen til at ringe til os på tlf , hvis du vil have lønrådgivning eller har andre spørgsmål. Hovedkonklusioner Gennemsnitslønnen (inkl. bidrag til pension) for alle beskæftiget med salg, marketing eller rådgivning var kr. i 2007 I gennemsnit tjente en salgskonsulent kr., en marketingkonsulent kr. og en salgschef kr. om måneden i 2007 Medlemmer af Business Danmark havde i 2007 en lønstigning på 4,3%, Det var højere end den generelle stigning på 3,8%. 91% indbetaler til en pensionsordning. Tilsammen udgør eget og arbejdsgivers bidrag i gennemsnit 12% af lønnen. OBS! Husk, at alle tal i lønstatistikken er inklusiv pension. 3 <

4 1 Hvad er med i lønnen? Lønnen i tabellerne er månedsløn inkl. pension. Lønnen er således bruttoløn, det vil sige løn inklusiv alle former for pensionsindbetalinger, både egne og arbejdsgivers. Lønnen i tabellerne er uden værdi af firmabil, uden værdi af fri telefon og uden værdi af andre arbejdsgiverbetalte goder. Flere steder indgår én tabel for respondenter på fast løn, én tabel for respondenter på fast løn plus provision og én tabel for respondenter på fast løn plus bonus. I flere tabeller skelnes mellem ledelsesansvar eller ikke-ledelsesansvar, hvor ledelsesansvar forstås som personaleledelse. 2 Om lønstatistikken Lønstatistikken hjælper dig med at finde lønniveauet i netop dit område. Hvis du hurtigt ønsker at finde gennemsnitslønnen inden for dit område med udgangspunkt i din stillingsbetegnelse og branche, er det en god idé at bruge tabel 4 og 6. Bemærk at data for aflønning varierer fra tabel til tabel, fordi tabellerne har forskelligt udgangspunkt f.eks. stillingsbetegnelse, aflønningsform og branche. Business Danmark forhandler ikke overenskomster indenfor salg, marketing og rådgivning, hvorfor det enkelte medlem altid skal forhandle egen løn og pension. Tallene giver et indtryk af hvad kollegaer med samme objektive forhold (stillingsbetegnelse, branche, uddannelse m.m.) får i løn. Gennemsnitsløn og fraktiler (25%, 75% og 90%) Lønoplysningerne i tabellerne er gennemsnitstal. I mange af tabellerne vises 25% fraktilen, 75% fraktilen og 90% fraktilen. Fraktilerne er medtaget for at give et billede af lønspredning og lønforskelle. Fraktiler forstås således: 100 respondenter med samme objektive karakteristika (f.eks. stillingsbetegnelse) har alle forskellige lønninger. Hvis deres månedslønninger bliver sammenlignet efter størrelse, med de laveste lønninger først og de højeste til sidst er 25% fraktilen medlem nr % fraktilen er således udtryk for lønniveauet hos det højest lønnede medlem blandt den fjerdedel, der tjener mindst. Tilsvarende er 75% fraktilen udtryk for lønniveauet hos det lavest lønnede medlem blandt den fjerdedel, der tjener mest kr kr kr kr kr. (laveste løn) (25% fraktil) (75% fraktil) (90% fraktil)(højeste løn) Lønbegreber Fast løn er identisk med en aftalt fast månedlig aflønning. Fast løn + provision er udtryk for at aflønningen består af en fast aftalt del og en del der varierer fra måned til måned (kvartalsvis eller på årsbasis). Provisionsandelen af lønnen er forskellig fra virksomhed til virksomhed. Provision udbetales ofte på baggrund af en procentdel af omsætningen eller på baggrund af dækningsbidrag (forskellen mellem indtægter ved salg og de direkte omkostninger). Ren provision er en lønform, hvor al aflønning sker på baggrund af f.eks. omsætning/dækningsbidrag/antal solgte enheder m.m. Bonus udbetales f.eks. i en situation, hvor virksomheden har haft et ekstraordinært resultat. Bonus betragtes således ikke som en løndel medarbejderen kan regne med som fast forekommende - i modsætning til provision, som er en aftalt aflønningsform, der varierer efter f.eks. det personlige/afdelingens salg. I lønstatistikken er alle tal beregnet med udgangspunkt i den årlige aflønning inklusiv eventuel arbejdsgiverbetalt pension og egen pensionsandel. Når der i nogle tabeller er felter markeret med en streg (-), betyder det, at der ikke er nok data til at give et dækkende billede af lønforholdene. Tal markeret med * betyder, at beregningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. Alle tal er gengivet i kr. eller procent. Data i tabellerne er beregnet udfra en eller flere variable. For at få et billede af alle variables betydning anbefales det at benytte lønberegneren på businessdanmark.dk > 4

5 3 Hovedtal for løn og lønstigning Respondenterne forventer i gennemsnit en lønstigning i 2008 på 4,9%. I tabel 3.1. finder du gennemsnitslønnen fordelt på de fire typer løn: Fast løn, fast løn + provision, fast løn + bonus og ren provision. Tabel 3.1. Gennemsnitsløn efter aflønningsform Aflønningsform Fast løn Fast løn + provision Fast løn + bonus Ren provision Alle Gennemsnit Andel 51,5 % 18,0 % 29,4 % 1,1 % 100,0 % I tabel 3.2. finder du lønniveauet for respondenter med og uden ledelsesansvar (personaleledelse). Tabel 3.2 Gennemsnitsløn ledelsesansvar (personaleledelse)/ikke ledelsesansvar Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Ledelsesansvar Ikke ledelsesansvar Total % af alle respondenter har ledelsesansvar (personaleledelse). Respondenter med personaleledelse tjener i gennemsnit 25% mere end medlemmer uden ledelsesansvar. I tabel 3.3 finder du lønstigningen i perioden 1998 til 2007, og den forventede lønstigning i Tabel 3.3. Lønstigninger fra 1998 til forventet Lønstigning 1,8% 3,6% 2,8% 3,3% 1,5% 3,0% 3,8% 4,4% 3,5% 4,3% 4,9%* Forbrugerpriser 1,9% 2,5% 2,9% 2,4% 2,4% 2,1% 1,2% 1,8% 1,9% 1,7% Nettogevinst -0,1 1,1-0,1 0,9-0,9 0,9 2,6 2,6 1,6 2,6 Note: Forbrugerprisindeks viser prisudviklingen for varer, der indgår i de private husholdninger i Danmark, baseret på faktiske forbrugerpriser. Af hensyn til sammenlignelighed med 2006 omfatter lønstigningstallet kun Business Danmarks medlemmer. Da lønstatistikken er valideret anerledes i år, er sidste års valideringsmetode benyttet til at udregne lønstigningen for *Lønstigningen for 2008 er den lønstigning, som alle respondenterne forventer og altså ikke den faktiske stigning i Indkomstskat indgår ikke i beregningen. 5 <

6 4 Løn og stillingsbetegnelse Fast løn Tabel 4.1. Gennemsnitsløn og fraktiler stillingsbetegnelse (fast løn) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Account manager Adm. direktør Andet salgsarbejde ( ikke ledelse ) Andet salgsarbejde ( ledelse ) Annoncekonsulent, reklamekonsulent Assurandør Chefkonsulent Direktør Distriktschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter Ejendomsmægler* Eksportsælger Indkøbschef Intern sælger Juniorsælger IT-konsulent* Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder* Markedschef Marketingassistent Marketingchef Marketingkonsulent Marketingkoordinator Mediekonsulent* Produktchef Produktspecialist Projektleder Rådgiver Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør Salgschauffør Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/Seniorrådgiver Telefonsælger* Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. Fast løn + provision > 6 Tabel 4.2. Gennemsnitsløn og fraktiler stillingsbetegnelse (fast løn + provision) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Account manager Adm. direktør Andet salgsarbejde ( ikke ledelse )* Andet salgsarbejde ( ledelse )* Annoncekonsulent, reklamekonsulent* Assurandør* Chefkonsulent Direktør* Distriktschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter Ejendomsmægler* Eksportsælger Indkøbschef Intern sælger Juniorsælger IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Markedschef Marketingassistent Marketingchef fortsættes næste side

7 Marketingkonsulent Marketingkoordinator Mediekonsulent Produktchef* Produktspecialist* Projektleder Rådgiver* Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør Salgschauffør* Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/Seniorrådgiver* Telefonsælger Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. Fast løn + bonus Tabel 4.3. Gennemsnitsløn og fraktiler stillingsbetegnelse (fast løn + bonus) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25% fraktil 75% fraktil 90% fraktil Account manager Adm. Direktør* Andet salgsarbejde ( ikke ledelse ) Andet salgsarbejde ( ledelse ) Annoncekonsulent, reklamekonsulent Assurandør Chefkonsulent Direktør Distriktschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter Ejendomsmægler Eksportsælger* Indkøbschef Intern sælger Juniorsælger IT-konsulent* Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Markedschef Marketingassistent* Marketingchef Marketingkonsulent* Marketingkoordinator* Mediekonsulent Produktchef Produktspecialist Projektleder Rådgiver Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør* Salgschauffør Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/Seniorrådgiver Telefonsælger Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. 7 <

8 5 Løn og stillingsbetegnelse med ledelsesansvar (personaleledelse) I tabel 5.1. vises lønniveau for de hyppigst forekommende stillingsbetegnelser med personaleledelse og fast aflønning. Fast løn Tabel 5.1. Gennemsnitsløn ledelsesansvar (fast løn) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Account manager Adm. direktør* Andet salgsarbejde ( ledelse ) Chefkonsulent* Direktør Distriktschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter* Eksportsælger* Indkøbschef* Key Account Manager Markedschef* Marketingassistent Marketingchef Produktchef Projektleder Rådgiver* Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig* Seniorkonsulent/Seniorrådgiver Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. I tabel 5.2. vises lønniveau for de hyppigst forekommende stillingsbetegnelser med personaleledelse og fast løn + provision. Fast løn + provision Tabel 5.2. Gennemsnitsløn ledelsesansvar (fast løn + provision) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Account manager Adm. direktør Andet salgsarbejde ( ledelse )* Chefkonsulent* Direktør* Distriktschef/regionschef/områdechef* Diverse konsulenter Ejendomsmægler* Eksportsælger Indkøbschef Key Account Manager* Markedschef* Marketingchef Produktchef Projektleder Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør* Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/Seniorrådgiver Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. > 8

9 I tabel 5.3. vises lønniveau for de hyppigst forekommende stillingsbetegnelser med personaleledelse og fast løn + bonus. Fast løn + bonus Tabel 5.3. Gennemsnitsløn ledelsesansvar (fast løn + bonus) Stillingsbetegnelse Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Account manager* Adm. Direktør* Andet salgsarbejde ( ledelse ) Chefkonsulent Direktør Distriktschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter Ejendomsmægler Eksportsælger Indkøbschef Key Account Manager Markedschef Marketingchef Produktchef Projektleder* Salgs- og marketingchef Salgs- og/eller marketingdirektør* Salgschef/Area Sales Manager Salgsdirektør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/Seniorrådgiver Andet Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. 9 <

10 6 Løn og branche/stillingsbetegnelse 6.1. Stillingsbetegnelse og branche I tabel 6.1. finder du lønniveauet afhængig af stillingsbetegnelse koblet med branche. Lønoplysningerne i tabellen er for alle respondenter uanset aflønningsform og ledelsesansvar det vil sige både for respondenter på fast løn, fast løn + provision, fast løn + bonus og ren provision. Tabel 6.1 Gennemsnitsløn stillingsbetegnelse og branche Stillingsbetegnelse Branche Landbrug og råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Detailhandel Fremstilling af nærings- og nydelsesmidler Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri Kemisk industri, plast- og gummiindustri Maskinindustri Medicinalindustri Multimedie/Interaktiv/Web Elektronikindustri Account manager Adm. direktør Andet salgsarbejde ( Ikke ledelse ) Andet salgsarbejde ( Ledelse ) Annoncekonsulent, reklamekonsulent Chefkonsulent Direktør Distrikschef/regionschef/områdechef Diverse konsulenter Ejendomsmægler Eksportsælger Indkøbschef Intern sælger IT-konsulent Key Account Manager Kommunikationsmedarbejder Markedschef Marketingassistent Marketingchef Marketingkonsulent Marketingkoordinator Produktchef Produktspecialist Projektleder Rådgiver Salgs- o marketingchef Salgs- og marketingdirektør Salgschauffør Salgschef/Area sales manager Salgsdirektør Salgsingeniør Salgskonsulent/sælger/repræsentant Salgsleder Selvstændig Seniorkonsulent/seniorrådgiver Telefonsælger Andet Total > 10

11 Branche Øvrig industrivirksomhed Engros- og agenturhandel A (maskiner, biler og transportmidler) Engros- og agenturhandel B (varer til endeligt forbrug) Engros- og agenturhandel C (halvfabrikata, råstoffer og andet) Transport, spedition og rejser IT-branchen, hardware IT-branchen, software IT-branchen, service Telekommunikation Finansiering, forsikring, salg og administration af fast ejendom Catering, kantine, hotel og restauration Reklamebureau Medie Kommunikation/Markedsføring Anden type af servicevirksomhed Andet Total <

12 I tabel 6.2 vises gennemsnitsløn med udgangspunkt i branche /erhvervsområde data er for alle stillingsbetegnelser, lønformer, aldersgrupper m.m. Tabellen kan bruges til at få indtryk af lønudviklingen generelt inden for branchen. Tabel 6.2 Gennemsnitsløn efter branche Branche Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Landbrug og råstofudvinding Bygge- og anlægsvirksomhed Detailhandel Fremstilling af nærings- og nydelsesmidler Tekstil- og beklædningsindustri Træ- og papirindustri Grafisk industri Kemisk industri, plast- og gummi-industri samt Maskinindustri Medicinalindustri Multimedie/Interaktiv/web Elektronisk industri Øvrig industrivirksomhed Engros- og agenturhandel A (maskiner, biler...) Engros- og agenturhandel B (varer til endeligt forbrug) Engros- og agenturhandel C (halvfabrikata, råstoffer...) Transport, spedition, rejser IT-branchen, hardware IT-branchen, software IT-branchen, service Telekommunikation Finansiering, forsikring, salg og udleje af fast ejendom Catering, kantine, hotel og restauration Reklamebureau Medie Kommunikation/markedsføring Anden type af servicevirksomhed Andet Total > 12

13 7 Løn og uddannelse I tabel 7 finder du lønniveauet afhængig af senest afsluttede uddannelse. Data er for alle stillingsbetegnelser, aflønningsformer, aldersgrupper m.m. Tabel 7. Gennemsnitsløn og fraktiler uddannelse Uddannelse Gennemsnit 25 % fraktil 75 % fraktil 90 % fraktil Folkeskole/Realeksamen EFG/HG Højere Handelseksamen (HH) Studentereksamen/HF/HTX Butiksuddannelse/Butiksuddannet Anden handelsuddannelse Håndværkeruddannelse Merkonom Kort videregående uddannelse (teknisk) Kort videregående uddannelse (økonomi, handel) Kort videregående uddannelse (sundhed, pleje mv.) Kort videregående uddannelse (andet) Mellemlang videregående uddannelse (teknisk, tekn.) Mellemlang videregående uddannelse (økonomisk,...) Mellemlang videregående uddannelse (sundhed,...) Mellemlang videregående uddannelse (andet) Længere videregående uddannelse (teknisk) Længere videregående uddannelse (økonomi, jura mv.) Længere videregående uddannelse (andet) Andet Total <

14 8 Løn og anciennitet for personer med og uden ledelsesansvar (personaleledelse) I tabel 8.1, 8.2 og 8.3 finder du lønniveauet afhængig af anciennitet. Der er én tabel for respondenter med fast løn, én tabel for respondenter med fast løn + provision og én tabel for respondenter med fast løn + bonus. Tabel 8.1. Gennemsnitsløn - Anciennitet (fast løn) Fast løn Antal år indenfor salg, marketing eller rådgivning Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) 0-1 år år år * 4-5 år år år år år Mere end 20 år Total Fast løn + provision Tabel 8.2. Gennemsnitsløn - Anciennitet (fast løn + provision) Antal år indenfor salg, marketing eller rådgivning Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) 0-1 år år år år * 6-7 år år år år Mere end 20 år Total Fast løn + bonus Tabel 8.3. Gennemsnitsløn - Anciennitet (fast løn + bonus) Antal år indenfor salg, marketing eller rådgivning Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) 0-1 år år år * 4-5 år * 6-7 år år år år Mere end 20 år Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. > 14

15 9 Løn og alder for personer med og uden ledelsesansvar I tabel 9.1, 9.2 og 9.3 finder du lønniveauet afhængig af din alder. Der er én tabel for respondenter med fast løn, én tabel for respondenter med fast løn + provision og én tabel for respondenter med fast løn + bonus. Tabel 9.1. Gennemsnitsløn - Alder (fast løn) Fast løn Alder Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) Under 25 år * år år år år år Over 60 år Total Fast løn + provision Tabel 9.2. Gennemsnitsløn - Alder (fast løn + provision) Alder Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) Under 25 år år * år år år år Over 60 år Total Fast løn + bonus Tabel 9.3. Gennemsnitsløn - Alder (fast løn + bonus) Alder Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) Under 25 år * år år år år år Over 60 år Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. 15 <

16 10 Løn og bopæl for personer med og uden ledelsesansvar I tabel 10.1, 10.2 og 10.3 finder du lønniveauet afhængig af bopæl. Der er én tabel for respondenter med fast løn, én tabel for respondenter med fast løn + provision og én tabel for respondenter med fast løn + bonus. Fast løn Tabel Gennemsnitsløn - Bopæl (fast løn) Bopæl - postnummer Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) * Total Fast løn + provision Tabel Gennemsnitsløn - Bopæl (fast løn + provision) Bopæl - postnummer Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) * Total Fast løn + bonus Tabel Gennemsnitsløn - Bopæl (fast løn + bonus) Bopæl - postnummer Gennemsnit (ej ledelsesansvar) Gennemsnit (ledelsesansvar) * Total * betyder, at lønberegningen er baseret på mellem 5 og 10 besvarelser. > 16

17 11 Arbejdsgiverbetalte fordele I tabel 11 finder du andelen af respondenterne i procent, der har forskellige former for arbejdsgiverbetalte goder i Arbejdsgiverbetalte goder i % Ferie/fridage udover 5. uge 68,8 % Fuld løn under hele barslen 16,8 % Fuld løn under en del af barslen 11,6 % Omsorgsdage (F.eks. Barns 1. sygedag) 43,1 % Fri mobiltelefon 77,1 % Betalte aviser/tidsskrifter 21,1 % Hjemme PC/Bærbar PC 66,5 % Fri telefon 46,5 % Fri internetadgang 63,8 % Fri frokostordning 8,8 % Sundhedsforsikring 53,1 % Medlemskab af foreninger/klubber 10,3 % 39% af respondenterne har en firmabil. 12 Klausuler I tabel 12 finder du andelen af medlemmer af Business Danmark, der er underlagt en klausul. Derudover angives fordelingen mellem de forskellige former for klausuler. Tabel 12. Klausuler Har du underskrevet en klausul i din ansættelseskontrakt? % Ja 22,2 % Nej 77,8 % Total 100 % Hvilken type? % Kundeklausul 19,8 % Konkurrenceklausul 57,8 % Kombination 22,0 % Andre former for klausuler 1 3,4 % Medlemmer med klausul spreder sig over alle stillingsbetegnelser og brancher. 1 ) Andre former for klausuler kan være medarbejderklausul, uddannelsesklausul eller virksomhedsklausul. 17 <

18 13 Pension Pension 91 % af respondenterne indbetaler til pension. Respondenter med en pensionsordning indbetaler i gennemsnit kr. om året. Den gennemsnitlige pensionsindbetaling er på 12 %. 14 Virksomhedsstørrelse Tabel 14. Løn og virksomhedsstørrelse alle respondenter Virksomhedsstørrelse Gennemsnit 25 % fraktil 74 % fraktil 90 % fraktil 0-9 ansatte ansatte ansatte eller derover Total Metode Business Danmarks lønstatistik er gennemført i februar 2008 og baserer sig på respondenters tilbagemelding. Data til lønstatistikken indhentes altid efter det aktuelle års udløb, da mange beskæftigede med salg, markedsføring og rådgivning er provisionslønnede og/eller får en årlig bonus efter kalenderårets udløb. Dette forhold gør også, at statistikken ikke er direkte sammenlignelig med andre lønstatistikker over funktionærers aflønning, da disse som hovedregel ikke opererer med bonus og provision, men tager udgangspunkt i den faste månedlige aflønning. Undersøgelsen er lavet i samarbejde mellem Business Danmark og Stepstone. Det betyder, at ikke alle tal er direkte sammenlignelige med sidste års statistik. Alle data er indsamlet og behandlet af Business Danmark. Resultatet er repræsentativt med hensyn til objektive karakteristika som aldersfordeling, fordeling af stillingsbetegnelser m.m. i forhold til medlemmer af Business Danmark. Resultatet skal dog betragtes med det forbehold, at der er tale om en anonym undersøgelse, hvorfor det ikke nødvendigvis er de samme medlemmer, der deltager fra år til år. > 18

19 16 Brancheoversigt Landbrug og råstofudvinding: planteavl husdyravl skovbrug fiskeri kulminer udvinding af råolie brydning af sten grus-, sand- og lergravning saltudvinding brydning af metalholdige malme udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer anden råstofudvinding i øvrigt Bygge og anlægsvirksomhed: forberedende byggepladsarbejder opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed bygningsinstallationsvirksomhed andet bygningsarbejde udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Fremstilling af næringsmidler og nydelsesmidler: slagtning fremstilling af vegetabilske og animalske olier samt fedtstoffer forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager fremstilling af mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter fremstilling af mejeriprodukter fremstilling af tobak fremstilling af færdige foderblandinger fremstilling af andre næringsmidler fremstilling af drikkevarer Tekstil- og beklædningsindustri: forbehandling og spinding af tekstilfibre fremstilling af trikotagestoffer færdigbehandling af tekstiler fremstilling af læderbeklædning fremstilling af andre tekstiler pelsberedning samt buntmageri fremstilling af strikkede eller hæklede varer fremstilling af tasker, kufferter m.v. fremstilling af andre beklædningsgenstande samt tilbehør sko- og træskofabrikker lædergarverier Træ- og papirindustri: udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ fremstilling af krydsfiner, spånplader m.v. fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler træemballagefabrikker fremstilling af andre træprodukter fremstilling af papir- og papvarer fremstilling af papirmasse, papir og pap fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Grafisk industri: udgiver og forlagsvirksomhed m/u eget trykkeri reproduktion af indspillede medier trykning og servicevirksomhed i forbindelse med trykning Medicinalindustri fremstilling af farmaceutiske råvarer og medicinalvarefabrikker Kemisk industri, plast og gummiindustri samt mineralolieindustri: fremstilling af koks m.v. fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter oparbejdning af nukleart brændsel fremstilling af basiskemikalier fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter fremstilling af maling, lak, trykfarver m.v. samt tætningsmaterialer fremstilling af sæbe, rengørings og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler fremstilling af andre kemiske produkter fremstilling af kemofibre fremstilling af gummiprodukter Maskinindustri: fremstilling af motorer og motordele fremstilling af andre maskiner til generelle formål fremstilling af traktorer og maskiner til land- og skovbrug fremstilling af værktøjsmaskiner fremstilling af husholdningsapparater i øvrigt fremstilling af våben og ammunition fremstilling af andre maskiner til specielle formål Elektronikindustri: fremstilling af kontormaskiner, edbmaskiner og andet edb-udstyr fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer m.v. fremstilling af isolerede ledninger og kabler akkumulator- og tørelementfabrikker fremstilling af belysningsarmatur m.v. fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter m.v. fremstilling af telemateriel fremstilling af radioer, fjernsyn, højttalere, antenner m.v. fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr fremstilling af navigationsudstyr måleog kontrol apparater fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr fremstilling af andet elektrisk udstyr i øvrigt Øvrig industrivirksomhed: bilfabrikker karosserifabrikker, fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer bygning og reparation af skibe fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne flyfabrikker og -værksteder fremstilling af motorcykler, cykler m.v. fremstilling af andre transportmidler i øvrigt fremstilling af møbler fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer fremstilling af musikinstrumenter fremstilling af sportsrekvisitter fremstilling af legetøj og spil fremstilling af glas og glasprodukter fremstilling af kemiske produkter undtagen byggematerialer fremstilling af fliser og kakler teglværker fremstilling af cement, kalk og gips fremstilling af produkter af beton, cement og gips stenhuggere fremstilling af rør jern og stålværker fremstilling af ikke-jernholdige metaller anden forarbejdning af jern og stål fremstilling af tanke og beholdere af metal fremstilling af metalkonstruktioner fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler behandling og coating af metal, alm. maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal pulvermetallurgi fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber fremstilling af metaltønder, trådvarer, bolte, skruer, m.v. fremstilling af håndværktøj og diverse metalprodukter Engros- og agenturvirksomhed A maskiner, biler og transportmidler Engros- og agenturvirksomhed B varer til endelig forbrug inkl. næringsog nydelsesmidler Engros- og agenturvirksomhed C halvfabrikata, råstoffer, andet Transport, spedition og rejser: jernbaner anden landtransport rørtransport sø- og kysttransport transport ad indre vandveje ruteflyvning charterflyvning m.v. anden hjælpevirksomhed i forbindelse med godstransport godsbehandling og oplagring anden transportformidling rejse- og turistbureauer Analyse AV/Filmproduktion Catering, kantine, hotel og restauration Finansiering, forsikring, salg og admini- stration IT-branchen, hardware IT-branchen, service IT-branchen, software Kommunikation/Markedsføring Medie Reklamebureau Telekommunikation Anden type af servicevirksomhed Andet 19 <

20 Tryghed, udvikling og kontante fordele Business Danmark er eneste organisation med 100 pct. fokus på salgs-, marketing- og rådgivningsfolks konkurrenceevne, selvudvikling og netværk. Juridisk bistand, personlig udvikling, kontante fordele og a-kasse gør, at du kan udnytte dit potentiale fuldt ud. Vi har nemlig dét, der skal til! Personlig tryghed Jurister og advokater står dig bi, hvis du kommer på kant med din arbejdsgiver. Giver gerne gode råd inden konflikten opstår. Faglig udvikling Business Danmark Uddannelse styrker både din personlighed og din faglighed så du hele tiden er efterspurgt som arbejdskraft. Kontante fordele Business Danmark har mere end 100 forskellige samarbejdspartnere, som giver rabat på alt fra vin til benzin så du hurtigt tjener kontingentet hjem igen. Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få samtidig gode råd til lønforhandlingen Nørre Farimagsgade København K Tlf Fax businessdanmark.dk BD-214

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel

Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel Business Danmarks lønstatistik 2008 for personer inden for ejendomshandel februar 2009 Få lønforsikring uden merudgifter - se bagsiden Indholdsfortegnelse 1 Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

Lønstatistik 2014. Privatansatte

Lønstatistik 2014. Privatansatte Lønstatistik 2014 Privatansatte 2 // Djøfs lønstatistik 2014 Privatansatte Hvad er du værd? Udfyld skemaet før din næste lønforhandling Hvordan er jobbet/din indsats på disse områder? Særlige specialer/

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44.

lederløn 2010 særtillæg 50.408 kr 36.499 kr alt om Lønspredning LØnstigning Arbejdstid bonus pension personalegoder aktier Klausuler 44. 010 lederløn 50.408 kr %36 36.499 kr 10 44.000 kr særtillæg 8% alt om lederløn 2010 Lønspredning LØnstigning Arbejdstid branche bonus pension personalegoder aktier Klausuler 02 særtillæg december 2010

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK 2014

FRAVÆRSSTATISTIK 2014 24. SEPTEMBER 2015 FRAVÆRSSTATISTIK 2014 REKORDLAVT SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 3,1 pct. til 2,9 pct. af den mulige arbejdstid fra 2013 til 2014, jf. tabel 1. Det

Læs mere

Markedsfokus på Irland

Markedsfokus på Irland Markedsfokus på Irland Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland Februar 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Markedsfokus på Polen

Markedsfokus på Polen Markedsfokus på Polen December 2015 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Markedsfokus på Indien

Markedsfokus på Indien Markedsfokus på Indien Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sverige

Markedsfokus på Sverige Markedsfokus på Sverige Oktober 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v.

DJØF PRIVATS LØNSTATISTIK 2015 - LØN TIL KANDIDATER FORDELT PÅ BRANCHER OG STILLING. Interesseorganisationer m.v. I tabellerne herunder ses lønninger til privatansatte djøfere i september 2015 Se her følgende brancher: - Interesseorganisationer m.v. - Bank-, værdipapir- og anden finansieringsvirksomhed - Forsikringsselskaber

Læs mere

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri.

De dominerende eksportbrancher for Danmark i Brasilien er medicinal-, maskin- og elektronikindustri. DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal Markedsfokus på Brasilien bliver hver måned opdateret

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Juni 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1

Økonomiske forhold Offentligt budgetoverskud (% af BNP) -4,09-0,8 Offentlig bruttogæld, pct. af BNP 1 Markedsfokus på USA Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Sydafrika

Markedsfokus på Sydafrika Økonomiske tendenser August 2007 Vækst i dansk og europæisk eksport DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk

Læs mere

Markedsfokus på Rusland

Markedsfokus på Rusland Markedsfokus på Rusland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Japan

Markedsfokus på Japan Markedsfokus på Japan Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Australien

Markedsfokus på Australien Markedsfokus på Australien Februar 26 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tabel 2: Økonomiske udsigter for Schweiz 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Markedsfokus på Schweiz December 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2015 LØNSTATISTIK 2015. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2015 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2015 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012

Notat. Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012. Offentliggørelse Team Analyse & Projekter. Til: Fra: 12. marts 2012 1 Til: Fra: Offentliggørelse Team Analyse & Projekter Notat 12. marts 2012 Sammenligning af IDA og DI lønstatistikker 2011/2012 I dette notat sammenlignes tal fra IDAs og DIs lønstatistikker vedrørende

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER

JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER 6. februar 2007 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 JOBVÆKST FORDELT PÅ BRANCHER Der har været fremgang i dansk økonomi de sidste små tre år, hvilket har medført en rekordhøj beskæftigelse. Samlet set

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Nyt om løn, februar 2016

Nyt om løn, februar 2016 Nyt om løn, februar 1 BASERET PÅ. KVARTAL 15 UÆNDRET LØNUDVIKLING I. KVARTAL 15 Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med, pct. fra. kvartal 1 til. kvartal 15. Dette er uændret i forhold til

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv

Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv Fiskeriet er ikke Danmarks farligste erhverv FISKERIET ER EN AF DE BRANCHER, DER HAR FÆRREST ARBEJDSBETINGEDE LIDELSER PGA. ENSIDIGT, GENTAGET ARBEJDE. DET ER HELLER IKKE ET AF DE ERHVERV, DER HAR FLEST

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Markedsfokus på Litauen

Markedsfokus på Litauen Markedsfokus på Litauen Juni 2013 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur & nøgletal Markedsfokus

Læs mere

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012

fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 fraværsstatistik Personale 2013 Baseret på 2012 Markant fald i sygefravær på da-området et på DA-området er faldet fra 7,3 dage til 6,9 dage pr. beskæftiget fra 2011 til 2012. et svarer til 3,1 pct. af

Læs mere

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst

Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Situationen på arbejdsmarkedet virker fastlåst Nye indikatorer for arbejdsmarkedet, der dækker hele 3. kvartal 21, peger ikke på, at arbejdsmarkedet har fået det bedre. Mens der vækstmæssigt er fremgang

Læs mere

Nyt om løn, marts 2015

Nyt om løn, marts 2015 Nyt om løn, marts 21 BASERET PÅ 4. KVARTAL214 1 UÆNDRET LØNUDVIKLING I 4. KVARTAL Siden 4. kvartal 213 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal.

Læs mere

Markedsfokus på Brasilien

Markedsfokus på Brasilien Markedsfokus på Brasilien September 16 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Brasilien. Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,7 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Brasilien Januar 18 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Brasilien

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

Markedsfokus på Slovakiet

Markedsfokus på Slovakiet Markedsfokus på Slovakiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

Markedsfokus på Tyskland

Markedsfokus på Tyskland Markedsfokus på Tyskland Juli 20 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

Markedsfokus på Estland

Markedsfokus på Estland Markedsfokus på Estland December 2017 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach

NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020. Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach NFA s arbejdsmiljøovervågning, indtil 2020 Direktør Inger Schaumburg / Forskningschef Elsa Bach Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark og Europa 15.00-15.20 NFAs arbejdsmiljøovervågning, nu og til 2020 Ved direktør

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

Markedsfokus på Chile

Markedsfokus på Chile Markedsfokus på Chile December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Markedsfokus på Tyrkiet

Markedsfokus på Tyrkiet Markedsfokus på Tyrkiet December 2016 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik

Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Erhvervsstruktur og erhvervspolitik Kapitel 10 Danmarks Erhvervsstruktur 1820 1900 1950 1970 1997 Andel af arbejdsstyrken Primære erhverv (landbrug etc) 59 43 23 11 4 1 Andel af værditilvækst (BFI/BVT)

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE

LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE LØN- OG HONORARSTATISTIK2005 SELVSTÆNDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 2-3 LØN- OG HONORARSTATISTIK 2005 Forord og begreber. SIDE 3-7 SIDE 8 SIDE 9-10 SIDE 11 ÅRSINDKOMST Indtægt i 2004 fordelt på årgang,

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

IDA LAnderapport 2011 Norge

IDA LAnderapport 2011 Norge IDA LAnderapport 2011 Norge 1. LANDET 1. Opholdsland Norge 55 100,0% I alt 55 100,0% 2. Status for ophold Opholder du dig i udlandet, er du vendt tilbage til Danmark eller bor du i enten Sverige eller

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

Djøf Privats lønstatistik 2017

Djøf Privats lønstatistik 2017 Djøf Privats lønstatistik 2017 01.11.2017 Lønstigning på 2,9 pct. De privatansatte djøferes løn er samlet set steget med 2,9 pct. fra september 2016 til september 2017. Stigningen er opgjort inkl. anciennitetsmæssige

Læs mere

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet

Kvinder er mere udsat for chikane på jobbet r er mere udsat for chikane på jobbet Knap hver. kvinde har været udsat for sexchikane, mobning, vold og/eller trusler om vold på jobbet inden for det seneste år, mens det blandt mændene er knap 1 procent.

Læs mere

Markedsfokus på Mexico

Markedsfokus på Mexico Markedsfokus på Mexico December 217 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus Markedsfokus

Læs mere

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013

Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 3. OKTOBER 2014 Fraværsstatistik 2014 BASERET PÅ 2013 LILLE FALD I SYGEFRAVÆR PÅ DA-OMRÅDET Sygefraværet på DA-området er faldet fra 6,9 dage til 6,8 dage pr. beskæftiget fra 2012 til 2013. Det svarer

Læs mere

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina

Markedsfokus på Kina. Økonomiske tendenser. Marts 2007. Fortsat kraftig vækst i Kina Økonomiske tendenser Marts 2007 Fortsat kraftig vækst i Kina DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på opinion.di.dk > konjunktur&nøgletal

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1

Danmark Markedsforhold Befolkning, mio ,8 5,8 Andel af befolkning under 15 år, pct BNP (mia. US$) 1 Kina Januar 218 DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > politik og analyser > markedsfokus Markedsfokus på Kina bliver

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2008 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2008. Undersøgelsens

Læs mere

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48

IDA Landerapport 2015. Schweiz. Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 IDA Landerapport 2015 Schweiz Ingeniørforeningen, Kalvebod Brygge 31-33 mc@ida.dk IDA DK 1780 København V ida.dk/global +45 31 18 48 48 Landerapporten En redegørelse af 25 survey-besvarelser i Schweiz

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere