. Sommerhuset købes tæt på bopælen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Sommerhuset købes tæt på bopælen"

Transkript

1 20. maj Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data vedrørende Realkredit Danmarks portefølje. Den typiske sommerhusejer er omkring 59 år gammel og låntypen falder oftest på FlexLån. Sommerhuset er beliggende i samme region som bopælen, lånestørrelsen er omkring kroner og den samlede belåningsgrad er 54 %. Redaktion Senior økonom Liselotte Ravn Bærentzen Omkring 68 % af alle sommerhusejere har valgt at købe sommerhus i samme region som de bor i. Dermed kan de nemmere pendle frem og tilbage mellem sommerhus og arbejde. Og hele 28 % har købt sommerhus i deres bopælskommune. En sommerhusejers gennemsnitsalder er 59,1 år. Det er næsten 5 år ældre end de 54,4 år en typisk låntager af en ejerbolig er. Mange venter med at købe sommerhus til de er godt etableret på arbejdsmarkedet og på familiefronten. Behovet for et sommerhus står dermed i 2. række frem for en privat bolig. Der er under 4 års forskel i gennemsnitsalderen på den typiske sommerhusejer, alt efter hvilken kommune sommerhuset er beliggende i. De ældste sommerhusejere bor i Hjørring, her er gennemsnitsalderen 60,9 år, hvorimod gennemsnitsalderen er 57,2 år i Lolland Kommune, som er den kommune med den laveste gennemsnitsalder. Den gennemsnitlige lånestørrelse er mere end dobbelt så høj i den dyreste kommune, set i forhold til den billigste kommune. I både Lolland og Skive Kommune er det gennemsnitlige lånebeløb under kroner, mens Gribskov ligger i toppen med et gennemsnitligt lånebeløb i et sommerhus på kroner. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Den gennemsnitlige belåningsgrad er på 54 %. Den varierer fra kommune til kommune, men der er ingen sammenhæng mellem belåningsgraden og det gennemsnitlige lånebeløb. Det vil sige, at sommerhusejere i de billige områder har en lige så høj belåningsgrad som ejerne i de dyre områder. FlexLån er mere udbredt blandt sommerhusejere, end låntypen generelt er hos private låntagere. 64,3 % af sommerhusene er belånt med FlexLån, hvorimod det er 61,6 % af den samlede private portefølje, som er belånt med dette lån. Afdragsfrihed er meget udbredt blandt sommerhusejere, og der er en klar sammenhæng mellem brugen af afdragsfrihed og lånestørrelsen. I de dyre kommuner er det omkring 60 % af lånemassen, der er belånt med afdragsfrie lån, hvorimod det kun er 48 % blandt de 5 billigste kommuner.

2 Ude godt, men hjemme bedst Langt de fleste sommerhusejere vælger at købe sommerhus tæt på, hvor de bor. Nærmere bestemt vælger 68 % af sommerhusejerne at købe sommerhus i samme region, som den region de bor i til dagligt. Og hele 28 % vælger at købe sommerhus i den kommune, de har bopæl i. Tager man i betragtning, at der er flere store kommuner, hvor der stort set ikke eksister et sommerhus, må man sige at 28 % er meget. At langt de fleste vælger at købe sommerhus i samme region, som de har bopæl i skyldes, at de dermed kan benytte sommerhuset mere, end hvis de købte længere væk. Alt andet lige er det nemmere at tage en weekend i sommerhus, hvis man kun har en halv til en times kørsel, frem for hvis man skal bruge flere timer på vejen, inden man når frem. Når sommerhuset er forholdsvis tæt på ens bopæl, kan man til og med pendle frem og tilbage fra sit arbejde, og dermed også gøre brug af sommerhuset selvom man ikke har ferie. Dykker vi ned i tallene, kan vi se, at der er store regionale forskelle på, hvorvidt sommerhusejerne køber sommerhus i samme region som de har bopæl i, eller om de køber i en anden region. Som det fremgår af tabel 1 er tendensen til at købe sommerhus i en anden region væsentlig større, når man bor i Region Hovedstaden, frem for hvis man bor i en anden region. Af de sommerhusejere, der har bopæl i Region Hovedstaden, er det kun 54 %, der har valgt at købe sommerhus i denne region, hvorimod det er 94 % af de sommerhusejere, der bor i Region Nordjylland, som har købt sommerhus i denne region. Tabel 1: Sommerhus og bopæl er beliggende i samme region Region Andel Nordjylland 94 % Sjælland 87 % Syddanmark 73 % Midtjylland 69 % Hovedstaden 54 % En af årsagerne til, at sommerhusejere med bopæl i Region Hovedstaden, ikke køber sommerhus i denne region er, at sommerhusmarkedet fylder relativt lidt i denne region jf. tabel 2. Ud af 10 sommerhusejere i regionen er der kun 6, der reelt har mulighed for at købe sommerhus her. Ser man derimod på Region Nordjylland og Region Sjælland, er der her henholdsvis 1,8 og 1,9 sommerhus pr sommerhusejer. Tabel 2: Udbuddet af sommerhuse i forhold til sommerhusejere i regionen Region Nordjylland 180 % Sjælland 190 % Syddanmark 87 % Midtjylland 98 % Hovedstaden 58 % En anden årsag til de store regionale forskelle er, at Region Hovedstaden rent geografisk dækker et mindre område end de øvrige regioner. Dermed har personer, der bor i Region Hovedstaden ikke så lang transport til en anden region målt i forhold til personer, der bor i en af de øvrige regioner. Vores tal viser da også, at 38 % af de sommerhusejere, der er bosat i Region Hovedstaden, har sommerhus i Region Sjælland jf. figur 1. Dermed vælger personer i Region Hovedstaden, på lige fod med øvrige sommerhusejere, at købe sommerhus tæt på deres bopæl. 2

3 Figur 1 viser, at hvis ikke man køber sommerhus i sin egen region, er der en generel tendens til, at man køber i naboregionen. Figur 1: Sommerhusejere køber sommerhus tæt på deres bopæl 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nordjylland Sjælland Syddanmark Midtjylland Hovedstaden Bopæls region Kilde: Egne tal og beregninger Alderen afspejler at sommerhuse er et luksusgode Den gennemsnitlige alder for den typiske sommerhusejer er 59,1 år. Det er næsten 5 år ældre end de 54,4 år som en typisk låntager af en ejerbolig er. Det afspejler, at mange først køber sommerhus, når de er godt etableret på arbejdsmarkedet og på familiefronten. Den højere alder er dermed et udtryk for, at et sommerhus er et luksusgode. Mange ejer et sommerhus fordi det giver dem nytte og værdi i hverdagen. Der er en lille aldersspredning på, hvor gammel den gennemsnitlige sommerhusejer er i de forskellige kommuner. Gennemsnitsalderen er mellem 57,2 og 60,9 år jf. tabel 3. Der er dermed under 4 års forskel i alderen for den typiske sommerhusejer alt efter, hvor i landet sommerhuset er beliggende. Tabel 3: Den typiske sommerhusejers gennemsnitsalder Top 5 Gennemsnitalder Bund 5 Gennemsnitsalder Hjørring 60,9 Lolland 57,2 Jammerbugt 60,5 Frederikssund 57,6 Slagelse 60,5 Halsnæs 57,7 Varde 60,1 Gribskov 58,1 Skive 60,0 Guldborgsund 58,8 I ovenstående sammenligning er der kun set på de 20 største sommerhuskommuner. Sommerhuse er mest populære i aldersgruppen fra år jf. tabel 4. Af de sommerhusejere, der har lån i Realkredit Danmark, er en tredjedel af låntagerne mellem 60 og 69 år. Med små 27 % af låntagerne, kommer gruppen mellem 50 og 59 år ind som den 2. mest hyppige låntageralder. 3

4 Tabel 4 aldersfordeling Alder Andel med sommerhus Andel af befolkningen år 0,4% 17,6 % år 4,7% 14,4 % år 16,8% 18,1 % år 26,6% 17 % år 33,1% 16,6 % 70 eller derover 18,4% 16,3 % Set i forhold til den generelle befolkningssammensætning, er sommerhusejere under 40 år kraftigt underrepræsenteret mens sommerhusejere over 50 år er overrepræsenteret. Stor forskel i den gennemsnitlige lånestørrelse i kommunerne Den gennemsnitlige lånestørrelse i et sommerhus er på Der er dog store forskelle på, hvor stort et lån man har, alt efter hvilken kommune sommerhuset ligger i. I toppen over de gennemsnitlige højeste lånestørrelser er det primært de nordjyske kommuner, der præger billedet. Både Frederikshavn, Hjørring og Jammerbugt Kommune har en gennemsnitlig lånestørrelse der ligger over kroner. Den højeste gennemsnitlige lånestørrelse er dog i Gribskov Kommune. Her er det gennemsnitlige lånebeløb på , og dermed mere end dobbelt så stort som den gennemsnitlige lånestørrelse i Lolland Kommune. Tabel 5: Gennemsnitlig lånestørrelse. Top 5 Belåning Bund 5 Belåning Gribskov Lolland Varde Skive Frederikshavn Aalborg Hjørring Frederikssund Jammerbugt Vordingborg I ovenstående sammenligning er der kun set på de 20 største sommerhuskommuner. Selvom der er forskel på hvor store lån, der gennemsnitligt er i et sommerhus, alt efter beliggenheden, er der ingen større sammenhæng mellem lånestørrelsen og belåningsgraden jf. figur 2. Dermed er belåningsgraden uafhængig af hvor stor et lån der er i det enkelte sommerhus, hvilket også betyder, at der hvor lånestørrelserne er lave også er der, hvor prisen på sommerhusene er lave. Figur 2: Ingen større sammenhæng mellem lånestørrelsen og belåningsgraden Belåningsgrad y = -8E-06x + 57,883 R² = 0, Lånestørrelse

5 Den gennemsnitlige belåningsgrad er på 54 %. Sommerhuse kan maksimalt belånes med 60 % i realkredit, så generelt er den gennemsnitlige belåning tæt på den maksimale. I figur 2 kan man se at den gennemsnitlige belåningsgrad nogle steder er højere end 60 %. Det skyldes, at priserne for sommerhuse gennemsnitligt er faldet med i omegnen af 25 % siden priserne toppede. FlexLån er den oftest valgte låntype FlexLån er som helhed populært, det gælder også blandt sommerhusejere. 64,3 % af belåningen til sommerhuse er i FlexLån. For alle privatkunder, herunder også dem, der har parcelhus, rækkehus eller lejlighed, udgør FlexLån 61,6 % af lånemassen. Udbredelsen af FlexLån er dermed højere for sommerhuse end andre boligformer. Det kan måske skyldes, at et sommerhus, som tidligere nævnt, oftest anskaffes som et luksusgode, og man ønsker derfor at gøre det så billigt som muligt at eje her og nu. Derudover kan en del af forklaringen være, at den gennemsnitlige lånestørrelse for et sommerhus er på kroner, hvorimod den er på ca. 1,2 millioner kroner for privatmarkedet som helhed. Selvom man har FlexLån, hvor renten kan variere, er risikoen ikke så stor, da lånestørrelsen alt andet lige er af en mere beskeden størrelse. Når man vælge låntype bør man dog tage højde for, hvilken låntype man har i forvejen og hvor disponeret man er overfor eventuelle rentestigninger. Hvis man har FlexLån i sin bolig, kan man derfor overveje at tage et fastforrentet lån i sommerhuset, og dermed mindske, hvor følsom ens økonomi er over for rentestigninger. Fastforrentede lån udgør 28,3 % af sommerhusbelåningen mod 30,8 % i den samlede private porteføljen. Dermed er denne låntype underrepræsenteret set i forhold til den samlede lånemasse. Tabel 6 Udbredelsen af forskellige låntyper Låntype Sommerhuse Privat portefølje FlexLån 64,3 % 61,6 % Fastforrentet 28,3 % 30,8 % FlexGaranti 5,7 % 6,4 % Andre 1,7 % 1,1 % Afdragsfrihed er som altid populært Afdragsfrihed er udbredt blandt sommerhusejerne. Næsten 56 % af belåningen i sommerhuse er med afdragsfrihed. Ser vi på Realkredit Danmark s samlede portefølje er det 53,4 % af porteføljen, der er med afdragsfrihed. Valget af afdragsfrihed kan skyldes, lige som valget af FlexLån, at sommerhusejere ønsker at gøre deres luksusgode så billigt som muligt eller fordi de ikke ser et yderligt behov for opsparing i andet end deres primære bolig. Ser vi på de 20 største sommerhuskommuner, er der her en klar sammenhæng mellem valg af afdragsfrihed og lånestørrelse jf. figur 3. Jo større lån man skal have i sit sommerhus, jo større er sandsynligheden for, at man vælger et lån med afdragsfrihed. Ud af de 5 kommuner med den laveste gennemsnitlige lånestørrelse, er der afdragsfrihed i 48 % af lånemassen, mens gennemsnitlig 60 % af lånemassen er med afdragsfrihed i de 5 dyreste kommuner. Dette giver sig også udslag i, at det gennemsnitlige afdragsfrie lån er på kroner, mens et lån med afdrag gennemsnitlig kun er på kroner. 5

6 Figur 3: Sammenhæng mellem lånestørrelsen og andel med afdragsfrihed Andel 65% 60% y = 3E-07x + 0,3044 R² = 0, % 50% 45% 40% 35% Lånestørrelse 30% Kilde: Egne tal og beregninger Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere