0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG"

Transkript

1 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere planlægningslinjer Bogføre forbrug Bogføre ekstraomkostninger Bogføre ekstraforbrug Fakturere kunden for en sag Få vist sagsstatistikker Kopiere en tidligere sag 2Introduktion Det nye modul Sager i Microsoft Dynamics NAV 5.0 er blevet forbedret på flere måder: Budgetstrukturen er ændret fuldstændigt Sagsopgaver er nu obligatoriske Forbrug og Kontrakt (salg) kan nu håndtere fastprisprojekter, hvis brugeren opdeler beløbene i planlægningen (budgettet). En salgsfaktura for en sag kan kun udstedes fra en kontraktlinje. Ved hjælp af denne funktion elimineres problemerne med at tilknytte salg til forbrug og udestående beløb. Brugerne kan vælge mellem fem forskellige måder at beregne værdien af Varer i arbejde (VIA) på, og metoderne understøtter IASstandarderne. Afsnittet "VIA-begreber" indeholder flere oplysninger om disse fem metoder. Desuden bruges nu sagsopgavelinjer i stedet for de tidligere budgetlinjer, og sagsopgavelinjerne har nu underniveauet planlægningslinjer, der er opdelt i to dele: En skemalinje og en kontraktlinje. Det er kun kontraktlinjerne, der kan faktureres. Side 195

2 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 3Oversigtsskema I dette afsnit beskrives de mest almindelige trin i styringen af en sag, ligesom de nye funktioner fremhæves. Desuden indeholder afsnittet demonstrationer, der giver mulighed for øvelse i opsætning af sager, bogføring af forskellige former for forbrug og fakturering af forbrug i sager. I oversigtsskemaet vises det, hvordan en sags elementer hænger sammen og informationsstrømmen mellem elementerne. FIGUR 8-1: OVERSIGTSSKEMA: RELATIONER OG INFORMATIONSSTRØMME MELLEM ELEMENTERNE. Side 196

3 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 4Konfiguration af en ny sag Det er nødvendigt at konfigurere mindst en sagsopgave, da al bogføring skal referere til en sagsopgave. I figur 8-2 vises det, at en sags primære enhed har et underliggende niveau med faser, der kaldes sagsopgaver. Projektlederen skal mindst konfigurere én sagsopgave for at kunne konfigurere planlægningslinjer, og for at kunne bogføre forbrug til sagen. FIGUR 8-2: OVERSIGTSSKEMA: SAG OG SAGSOPGAVER 5Demonstration Konfiguration af en ny sag En computer indleveres til service, og en medarbejder i projektteamet håndterer sagen. Teammedarbejderen aftaler priser for arbejdstid, reservedele og tillægsomkostninger med kunden. Sagen udføres og bliver afslutningsvis faktureret til kunden. Det er en forudsætning for at sagen kan igangsættes, at der er forberedt en finanskonto til bogføring. 28Trin Følg nedenstående trin for at forberede finanskonto 6610 til bogføring: 1. Klik på Økonomistyring, Finans, Kontoplan. 2. Marker kontonr Salg, diverse udgifter. 3. Klik på Konto, Kort, eller tryk på Skift+F5. 4. Klik på fanen Bogføring. 5. Vælg feltet Produktionsbogføringsgruppe. 6. Angiv DIV, eller tryk på F6 og vælg bogføringsgruppen Detail. Feltet Momsproduktbogf.gruppe udfyldes automatisk. 7. Tryk på Esc for at lukke kontokortet. Projektteammedarbejderen konfigurerer nu en sag for service på computeren. Side 197

4 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 29Trin Medarbejderen i projektteamet følger nedenstående trin for at konfigurere en ny sag. 1. Klik på Sager, Sager. 2. Tryk på F3. 3. Tryk på Enter for at indlæse det næste sagsnummer. 4. Angiv Computer til service i feltet Beskrivelse. 5. Vælg kunde 2000 i feltet Faktureres til kundenummer. 6. Feltet Spærret indeholder nu tre indstillinger: Tomt, Bogføring og Alle. Fordelen ved dette er, at du kan spærre et job for bogføring i planlægningsfasen. Dette bruges for at undgå, at brugere bogfører på jobbet. I dette eksempel skal du lade feltet stå tomt. 7. Klik på fanen Bogføring. 8. Marker feltet Sagsbogføringsgruppe og angiv bogføringsgruppen Montering. 9. Klik i feltet VIA-metode og angiv Kostværdi (du kan finde flere oplysninger om VIA-metoder i afsnittet "VIA-begreber"). 10. Angiv feltet Status til Ordre. Sagens status kan til enhver tid ændres, og selvom sagen er afsluttet, kan den genåbnes for yderligere bogføring. Side 198

5 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 6Konfiguration af sagsopgaver I Microsoft Dynamics NAV 4.0 var projekter struktureret i faser, opgaver og trin. I Microsoft Dynamics NAV 5.0 er strukturen ændret til at bestå af sagsopgaver og planlægningslinjer. Brugerne kan næsten konfigurere sagsopgaverne efter kontoplanen i Økonomistyring. I Microsoft Dynamics NAV 5.0 består sagsplanlægning af to lag. Sagsopgavelinjerne i første niveau er obligatoriske, da det ellers ikke vil være muligt at bogføre til sagen. Andet niveau består af planlægningslinjer, der detaljeret specificerer brugen af ressourcer, varer og forskellige driftsomkostninger. Du kan finde flere oplysninger om konfiguration af planlægningslinjer i afsnittet "Konfiguration af planlægningslinjer". FIGUR 8-3: OVERSIGTSSKEMA: SAGSOPGAVER OG PLANLÆGNINGSLINJER. 7Demonstration Konfiguration af sagsopgaver Medarbejderen i projektteamet skal konfigurere mindst én planlægningslinje for at kunne bogføre forbrug og fakturere sagen til slut. Det er kun nødvendigt at konfigurere én bogføringslinje til denne lille sag. 30Trin Medarbejderen i projektteamet følger nedenstående trin for at konfigurere sagsopgavelinjerne: 1. Vælg det jobkort, der blev oprettet i Demonstration Konfiguration af en ny sag ovenfor. 2. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. Side 199

6 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 3. Konfigurer tre sagsopgavelinjer på følgende måde: Sagsopgavenr Beskrivelse Computerservicesag Sagsopgavetype Fra-sum Sagsopgavenr Beskrivelse Serviceomkostninger Sagsopgavetype Konto Sagsopgavenr Beskrivelse Computerservicesag Sum Sagsopgavetype Til-sum VIA i alt I alt BEMÆR! Der er knyttet en sagsbogføringsgruppe til posteringslinjen. Denne bogføringsgruppe overføres som standard fra jobkortet, og kan ændres på sagsopgavelinjen. Sagsopgavelinjerne kan have forskellige bogføringsgrupper, hvis det er nødvendigt. 3. Klik på Funktion, Indryk sagsopgaver. På denne måde indrykkes linjerne på samme måde som i kontoplanen i Finans, og summeringsfelterne udfyldes i totallinjerne. FIGUR 8-4: SAGSOPGAVELINJER EFTER INDRYKNING Dermed er den grundlæggende opsætning af den nye sag gennemført. Sagsopgaverne kan udbygges yderligere på lignende måde, og der er ingen grænse for, hvor mange trin en sag kan inddeles i. Side 200

7 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 8Konfiguration af sagsrelaterede priser og rabatter I Microsoft Dynamics NAV 5.0 konfigureres sagsrelaterede priser, rabatter og kostfaktorregler på jobkortet. Når bestemte priser, rabatter og kostfaktorregler refererer til hele sagen eller til en specifik opgave, skal projektlederen konfigurere disse priser og regler i jobkortet. 9Demonstration Konfiguration af sagsrelaterede priser og rabatter Medarbejderen i projektteamet laver en aftale med kunden om særpriser for service på computeren. Teammedarbejderen konfigurerer priserne og kostfaktorreglerne på jobkortet. 31Trin Følg nedenstående trin for at konfigurere særpriser: 1. Vælg det jobkort, der blev oprettet i Demonstration Konfiguration af en ny sag 2. Klik på Priser, Ressource for at åbne vinduet Ressourcepriser for sag. 3. Konfigurer en særpris for Martin Hansen. Sagsopgave: 1100 Type: Ressource Kode: MARTIN Salgspris: 45,50 Det er muligt at konfigurere særpriser for hver enkelt sagsopgave og arbejdstype, hvis det er nødvendigt. 4. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 5. Klik på Priser, Vare for at åbne vinduet Varepriser for sag. 6. Tilføj en særpris for vare Sagsopgavenr.: 1100 Varenr.: Salgspris: 34,80 7. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 8. Klik på Priser, Finanskonto for at konfigurere Kost+-priser på en finanskonto. 9. Tilføj en faktor for Kost+ på finanskonto 7150 Side 201

8 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II Sagsopgavenr.: 1100 Finanskontonr.: 7150 Kostprisfaktor: 1,5. Dette vil medføre at salgsprisen er 50% højere end kostprisen. FIGUR 8-5: PRIS MED KOSTPRISFAKTOR PÅ FINANSKONTO FOR SAGEN 10. Tryk på Esc for at lukke vinduet. BEMÆRK! Faktoren for Kost+ kan også bruges til varer og ressourcer. 10Konfiguration af planlægningslinjer I Microsoft Dynamics NAV 5.0 skal projektlederen planlægge det anslåede forbrug og salg i planlægningslinjerne. For hver sagsopgave beskrives det forventede forbrug af varer og ressourcer samt øvrige omkostninger i planlægningslinjerne. I planlægningslinjerne vises det også, om det planlagte forbrug skal faktureres eller ej. 11Demonstration Konfiguration af planlægningslinjer Medarbejderen i projektteamet planlægger det anslåede forbrug af ressourcer, varer og yderligere omkostninger for computerservicesagen. 32Trin Følg nedenstående trin for at konfigurere planlægningslinjer for computerservicen. 1. Marker jobkortet for computerservicen. 2. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. 3. Marker sagsopgavelinje nr Klik på Funktion, Rediger planlægningslinjer. Side 202

9 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 5. Opret fem planlægningslinjer på følgende måde: Linjetype: Både skema og kontrakt Planlægningsdato: Type: Ressource Nummer: MARTIN Antal: 1,5 Linjetype: Både skema og kontrakt Planlægningsdato: Type: Vare Nummer: Antal: 1 FIGUR 8-6: SAGSPLANLÆGNINGSLINJER BEMÆRK! Planlægningslinjer inddeles i to typer, Skemalinjer og Kontraktlinjer. Skemalinjer angiver det forventede forbrug, og Kontraktlinjer angiver den forventede omsætning. Brugerne kan kun fakturere kontraktlinjer. Når linjetypen angives til Både skema og kontrakt, tillader systemet fakturering af det planlagte forbrug. 6. Tryk på Esc for at lukke vinduet med planlægningslinjerne. I vinduet Sagsopgavelinjer vises det nu, at sagerne er planlagt til at have en samlet salgspris på 103,05 RV. Side 203

10 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 12Øvelse 8.1 Planlægning af en sag Du er projektleder hos Cronus og kunden Ravel Møbler har bestilt en reol med låger. Du skal konfigurere en sag for samling af reolen og konfigurere de aftalte priser. 33Giv dig selv en udfordring! Fin jobkortet og konfigurer en ny sag. Åbn sagsopgavelinjerne og konfigurer sagsopgaverne. Konfigurer de aftalte priser på varer, ressourcer og omkostninger. Konfigurer planlægningslinjerne. 34Har du brug for hjælp? Konfigurer en ny sag. 1. Klik på Sager, Sager. 2. Tryk på F3 for at angive et nyt jobkort. 3. Tryk på Enter for at indlæse det næste sagsnummer. 4. Udfyld beskrivelsen. 5. Vælg kunde i feltet Faktureres til kundenr. 6. Klik på fanen Bogføring. 7. Marker feltet Sagsbogføringsgruppe og angiv en bogføringsgruppe. 8. Vælg feltet VIA-metode og angiv en VIA-metode. Konfigurer sagsopgavelinjer. 1. Marker det jobkort, du lige har oprettet. 2. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. 3. Konfigurer sagsopgavelinjerne. 4. Klik på Funktion, Indryk sagsopgaver. Konfigurer særpriser. 1. Klik på Sager, Sager. 2. Klik på Priser, Ressource. Side 204

11 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 3. Konfigurer særpriser for ressourcer. 4. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 5. Klik på Priser, Vare. 6. Tilføj særpriser for varer. 7. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 8. Klik på Priser, Finanskonto. 9. Tilføj en Kost+-faktor på finanskonto Tryk på Esc for at lukke vinduet. Konfigurer planlægningslinjer. 1. Marker jobkortet. 2. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. 3. Marker en sagsopgavelinje. 4. Klik på Funktion, Rediger planlægningslinjer. 5. Konfigurer planlægningslinjerne. 6. Luk vinduet med planlægningslinjerne. Side 205

12 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 13Bogføring af forbrug Efterhånden som en sag skrider frem, forbruges der materialer, ressourcer og andre omkostninger, der skal bogføres på sagen. I Microsoft Dynamics NAV 5.0 kan forbrug bogføres på tre forskellige måder: I en Sagskladde, i en Finanskladde for sag, eller i en Købsfaktura. Medarbejderne i projektteamet bogfører forbrug af ressourcer og varer i sagskladden, og medarbejderne i debitorbogholderiet bogfører købte varer og tjenester i kreditorfakturaer eller en finanskladde for sag. FIGUR 8-7: OVERSIGTSSKEMA: BOGFØRING AF FORBRUG FOR EN SAG. 14Demonstration Bogføring af forbrug Martin Hansen, der er medarbejder i projektteamet, håndterer computerservicesagen, og har brugt noget tid på at udskifte en disk på computeren. Disken var en særbestilling, og der er derfor påløbet nogle ekstra leveringsomkostninger. Da Martin er ved at være færdig, laver han en fejl, og er nu nødt til at installere en ny disk. Side 206

13 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 35Trin Følg nedenstående trin for at bogføre forbrug af lagervarer og ressourcer i en sagskladde. 1. Klik på Sager, Sagskladder for at åbne Sagskladden. 2. Klik på opslagsknappen i feltet Kladdenavn, eller tryk på F6. 3. Konfigurer et nyt sag sagskladdenavn: Navn: Beskrivelse: Nummerserie SAGKLD Sagskladde SAG-STAN 4. Klik på OK for at vende tilbage til sagskladden. 5. Klik på Funktion, Beregn resterende brug. Dermed konfigureres sagslinjerne automatisk på grundlag af det forventede forbrug. Det resterende forbrug for hver enkelt sagsopgave beregnes som planlagt forbrug minus faktisk forbrug og tillægges avance. 6. Vælg sag nummer S00010 i feltet Sagsnr. 7. Klik på fanen Indstillinger, og angiv følgende: Bilagsnr.: S00001 Bogføringsdato: FIGUR 8-8: INDSTILLINGER FOR BEREGN RESTERENDE BRUG FOR SAG 8. Klik på OK. Side 207

14 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II FIGUR 8-9: SAGSKLADDE MED RESTERENDE BRUG BEREGNET 9. Bogfør sagskladden, klik på Bogføring, Bogfør, eller tryk på F11. Åbn herefter sagskladdelinjerne, og gennemse resultatet af bogføringen. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. Ved bogføringen er der blevet oprettet tal i kolonnerne for Brug. Marker sagsopgavelinje nr. 1100, og klik derefter på Sagsopgave, Sagsopgaveposter. FIGUR 8-10: SAGSOPGAVEPOSTER, DER ER BLEVET OPRETTET VED BOGFØRING AF SAGSKLADDEN Sagsopgaveposterne viser det faktiske forbrug for sagen. Luk vinduet, eller tryk på Esc. Side 208

15 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 15Bogføring af ekstraomkostninger I Microsoft Dynamics NAV 4.0 og tidligere versioner af modulet Sager kunne ekstraomkostninger kun bogføres via en kreditorfaktura, men i Microsoft Dynamics NAV 5.0 er arbejdet gjort nemmere for medarbejderne i debitorbogholderiet. Det er nu muligt at bogføre sagsrelaterede omkostninger direkte fra en sagskladde. 16Demonstration Bogføring af ekstraomkostninger Til computerservicesagen bestiller projektmedarbejderen Martin Hansen en disk, der skal sendes som særlevering. Når disken modtages, betaler han leveringsomkostningerne kontant, og medarbejderne i debitorbogholderiet skal nu bogføre omkostningerne. 36Trin Følg nedenstående trin for at konfigurere en ny kladde til dette eksempel, og angiv de omkostninger, der skal bogføres. 1. Klik på Sager, Sagskladder for at åbne en finanskladde for sagen. 2. Klik på opslagsknappen i feltet Kladdenavn, eller tryk på F6. 3. Konfigurer et nyt sagskladdenavn, og klik derefter på OK. 4. Konfigurer en linje i sagskladden: Bogføringsdato: Kontonr.: 7150 Beløb: 2,25 Mod- konto: 2910 Sagsnr.: S00010 Sagsopgavenr Linjetype for sag: Både skema og kontrakt Antal sager: 1 Side 209

16 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II FIGUR 8-11: SAGSKLADDELINJE INDEN BOGFØRING For at få vist kolonnen Kostbeløb for sag, skal du rulle til den højre side af linjen i vinduet Sagskladde. 5. Bogfør sagskladden, klik på Bogføring, Bogfør, eller tryk på F11. Ved bogføring af forbruget oprettes adskillige finansposter og planlægningslinjer for sagen. 37Trin Følg nedenstående trin for at få vist posterne. 1. Klik på Sager, Sagsopgavelinjer. 2. Marker sagsopgave nr Klik på Sagsopgave, Sagsopgaveposter for at få vist sagsopgaveposterne. Side 210

17 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug FIGUR 8-12: SAGSOPGAVEPOSTER 4. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 5. Marker sagsopgave nr Klik på Sagsopgave, Planlægningslinjer til sagsopgaver for at få vist planlægningslinjerne. FIGUR 8-13: PLANLÆGNINGSLINJER TIL SAGSOPGAVER Da indstillingen Linjetype blev angivet til Både skema og kontrakt i finanskladden, er der ved bogføringen blevet oprettet to planlægningslinjer for hver bogført linje. I venstre side af linjen vises linjetypen. Der oprettes én skemalinje og én kontraktlinje for omkostningen. Hvis du vil have vist alle kolonnerne i vinduet Sagsplanlægningsliste, skal du udvide listen. 7. Tryk på Esc for at lukke vinduet. Side 211

18 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 17Bogføring af ekstraforbrug Der opstår ofte situationer i forbindelse med et projekt, der betyder, at der skal bruges ekstra materialer eller tid for at færdiggøre projektet. For at sådanne oplysninger kan medtages i sagen, skal disse varer eller ressourcer bogføres på sagen. Projektmedarbejderen er ansvarlig for at det uventede forbrug bogføres i en sagskladde. 18Demonstration Bogføring af ekstraforbrug Computerservicesagen er næsten gennemført, men uheldigvis laver reparatøren en fejl, der medfører at disken bryder sammen. Der må derfor installeres en ny disk, og det uventede forbrug skal bogføres på sagen. 38Trin Følg nedenstående trin for at bogføre ekstraforbruget. 1. Klik på Sager, Sagskladder for at åbne en sagskladde. 2. Angiv en sagskladdelinje, og lad denne gang feltet Linjetype stå tomt. Linjetype: <ikke udfyldt> Sagsnr.: S00010 Sagsopgave: 1100 Type: Vare Nummer: Antal: 1 BEMÆRK! Når Linjetype ikke udfyldes, medtages det bogførte forbrug kun som forbrug, og der oprettes ingen skema- eller kontraktlinjer ved bogføringen. 3. Bogfør sagskladden, klik på Bogføring, Bogfør, eller tryk på F Klik på Sager, Sagsopgavelinjer for at åbne sagsopgavelinjerne. BEMÆRK! Det er kun kolonner med navnet Forbrug, der påvirkes af den sidste bogføring. 5. Marker sagsopgavelinje nr Klik på Sagsopgaver, Sagsopgaveposter. Side 212

19 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug FIGUR 8-14: SAGSOPGAVEPOSTER EFTER BOGFØRING AF SAGSKLADDEN I sagsposterne kan det ses, at den ekstra disk er blevet bogført. 7. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 19Fakturering I det nye Microsoft Dynamics NAV 5.0 er det blevet nemmere at fakturere en sag. Nu kan hele sagen faktureres fra vinduet Sagsopgavelinjer og det er muligt kun at fakturere udvalgte kontraktlinjer i vinduet Planlægningslinjer. Projektlederen overfører planlægningslinjer af typen Kontrakt til en faktura og bogfører fakturaen. Side 213

20 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II FIGUR 8-15: OVERSIGTSSKEMA: PROCESS, HVOR DER OVERFØRES KONTRAKTLINJER TIL EN FAKTURA, OG DER OPRETTES SAGSPOSTER VED BOGFØRING AF FAKTURAEN. 20Demonstration Fakturering Computerservicesagen er nu afsluttet, og sagen skal faktureres til kunden. I dette eksempel faktureres hele sagen. 39Trin Den ansvarlige for debitorbogholderiet skal følge nedenstående trin for at fakturere sagen. 1. Klik på Sager, Sager for at åbne jobkortet. 2. Marker sagen med navnet "Computer til service". Side 214

21 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 3. Klik på Sag, Sagsopgavelinjer. 4. Marker sagsopgave nr Klik på Funktion, Opret salgsfaktura. 6. Klik på OK. 7. Marker en af kontraktkolonnerne på sagsopgavelinje nr. 1100, og klik derefter på knappen til udvælgelse, eller tryk på F6. FIGUR 8-16: MARKERING AF KONTRAKTKOLONNE PÅ SAGSOPGAVELINJE NR Klik på Funktion, Hent salgs-/kreditnota for at hente den faktura, der er blevet oprettet for nylig. FIGUR 8-17: FAKTURA, DER OPRETTES VED HJÆLP AF FUNKTIONEN OPRET SALGSFAKTURA Side 215

22 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II BEMÆRK! Der er kun blevet overført sagsplanlægningslinjer af typen Kontrakt til fakturaen. 9. Gennemse statistikvinduet, og klik derefter på Faktura, Statistik, eller tryk på F9. FIGUR 8-18: VINDUET SALGSSTATISTIK - FAKTURA 10. Tryk på Esc for at lukke statistikvinduet. 11. Bogfør fakturaen ved at klikke på Bogføring, Bogfør, eller ved at trykke på F Tryk på Esc for at lukke fakturavinduet. Side 216

23 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug FIGUR 8-19: VINDUET SAGSKLADDELINJER MED FAKTUREREDE BELØB Gå til vinduet Sagsopgavelinjer, og rul til kolonnerne Kontrakt (Faktureret beløb) og Kontrakt (faktureret salg), der findes yderst til højre. Ved bogføringen af fakturaen er de fakturerede beløb blevet angivet i disse to kolonner. 13. Klik på Sagsopgave, Sagsopgaveposter for at få vist sagsopgaveposterne. FIGUR 8-20: SAGSPOSTER, DER ER BLEVET OPRETTET VED BOGFØRING AF FAKTURAEN 21Visning af sagsstatistikker Sagsposterne indeholder de tre salgsposter, der blev oprettet ved bogføring af fakturaen. 14. Tryk på Esc for at lukke vinduet. I modulet Sager i Microsoft Dynamics NAV 5.0 kan statistikkerne for en sag vises på flere forskellige måder. Nogle statistikker vises i formularer, mens andre Side 217

24 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II er rapporter. I en af rapporterne har brugerne mulighed for selv at definere indholdet. 22Demonstration Visning af sagsstatistikker Når sagen er gennemført, gennemser projektlederen sagsstatistikkerne for at vurdere, om sagens forecast var vellykket eller ej. 40Trin Projektlederen følger nedenstående trin for at få vist statistikken for sagsopgaven. 1. Åbn jobkortet. 2. Klik på Sag, Statistik, eller tryk på F9. FIGUR 8-21: VINDUET SAGSSTATISTIK I vinduet Sagsstatistik vises statistikken for hele sagen. 3. Tryk på Esc for at lukke vinduet. 4. Klik på Sag, Sagsopgavelinjer for at åbne vinduet Sagsopgavelinjer. 5. Marker sagsopgavelinje Klik på Sagsopgave, Statistik for sagsopgaver, eller tryk på F9 for at få vist sagsopgave nr Side 218

25 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug FIGUR 8-22: VINDUET STATISTIK FOR SAGSOPGAVER Få vist beløbene i kolonnen Finanskonto. Efter at der blev bogført 2,25 på sagen, blev momsen for finanskladden afløftet, og omkostningerne blev ændret til 1,80. På jobkortet blev Kost+-reglen konfigureret på finanskonto 7150, hvorved salgsprisen blev beregnet til (1,80 x 1,5) = 2, Tryk på Esc for at lukke statistikvinduet. 8. Klik på Sager, Rapporter, og derefter på Faktisk budget for sag. 9. Klik på Vis udskrift. FIGUR 8-23: FORHÅNDSVISNING AF RAPPORTEN FAKTISK BUDGET FOR SAG Side 219

26 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II Rapporten indeholder oplysninger om, hvordan sagens resultat blev i forhold til det budgetterede. I dette tilfælde refererer forskellen på -1 til det antal varer, der er brugt ud over det planlagte antal af vare 80024, og forskellen på -18,10 er det beløb, som budgettet for omkostningerne er overskredet med for vare nr Det kan på denne måde ses af rapporten, at sagen klart har overskredet budgettet, da omkostningerne er på -18,10 RV mere en forventet. 10. Tryk på Esc for at lukke rapporten. Ved hjælp af rapporten Sagsanalyse har brugeren mulighed for at angive, hvilke tal, der skal sammenlignes eller for at få dem vist side om side. 11. Klik på Sager, Rapporter, og derefter på Sagsanalyse. FIGUR 8-24: FANEN INDSTILLINGER I RAPPORTEN SAGSANALYSE Under fanen Indstillinger er der mulighed for at angive, hvilke tal der skal vises i hver af de otte kolonner i rapporten. Den indstilling, der er valgt i eksemplet, er tilfældig. Den er kun angivet for at vise rapportens muligheder. 12. Klik på Vis udskrift. Side 220

27 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug FIGUR 8-25: FORHÅNDSVISNING AF RAPPORTEN SAGSANALYSE 23Kopiering af en tidligere sag 13. Tryk på Esc for at lukke rapporten. Funktionen til kopiering af budgetlinjer i det nye modul Sager i Microsoft Dynamics NAV 5.0 gør det muligt for projektledere at kopiere sagsposter fra en tidligere sag til skemalinjer i en ny sag. Du kan spare en masse arbejde ved at bruge denne funktion. Når brugeren konfigurerer en ny sag, der minder om en tidligere sag, kan han eller hun kopiere sagsopgavelinjer og planlægningslinjer fra den tidligere sag. Dette gør det også muligt at konfigurere en ny sag på det realiserede forbrug for en tidligere sag. 24Demonstration Kopiering af en tidligere sag Der er en ny computerserviceopgave på vej, og denne ny opgave minder i nogen grad om den foregående sag. Projektlederen beslutter derfor at kopiere den tidligere sag og tilføje nogle ændringer. 41Trin Projektlederen følger nedenstående trin for at konfigurere en ny sag, og bruger funktionen Kopier til at konfigurere planlægningslinjerne. 1. Konfigurer et nyt jobkort, tryk på F3 og på Enter. 2. Klik på fanen Generelt, og angiv følgende: Beskrivelse: Udvidet computerservice Faktureres til kundenr.: Klik på fanen Bogføring, og angiv følgende: Sagsbogføringsgruppe: VIA-metode: Status: MONTERING Kostværdi Skabelon Side 221

28 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II BEMÆRK! Feltet Status kan til enhver tid ændres, dvs. også tilbage fra Afsluttet til Ordre, hvis det viser sig, at sagen endnu ikke er afsluttet. 4. Klik på Funktion, Kopier sag for at kopiere sagsopgaver fra en tidligere sag. FIGUR 8-26: VINDUE MED INDSTILLINGER FOR KOPIER SAG Med funktionen Kopier sag kan der enten kopieres fra tidligere sagsplanlægningslinjer eller fra det faktiske forbrug i tidligere sager. I dette tilfælde skal du kopiere sagsposter fra den tidligere sag, og angive dem som planlægningslinjer i den nye sag. 5. Angiv værdier i følgende felter: Kopier fra Sag nr.: Kilde: Medtag posttype: Kopier til Sag nr.: Kopier sagspriser: Kopieringsantal: S00010 Sagspost Brug+salg S00020 Ja Ja 6. Klik på OK. 7. Klik på Sag, Sagsopgavelinjer for at åbne sagsopgavelinjerne. Side 222

29 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug Da planlægningslinjerne blev kopieret, blev planlægningsdatoerne også kopieret, men da den nye sag vil blive udført tre dage senere end den tidligere sag, skal du flytte datoerne tre dage frem. 8. Klik på Funktion, Flyt datoer. FIGUR 8-27: VINDUE MED INDSTILLINGER FOR FLYT DATOER 9. Udfyld felterne: Rediger planlægningsdato: Ja Flyt datoformel: +3D Medtag linjetype: Skema+kontrakt 10. Klik på OK. BEMÆRK! Du kan også bruge funktionen Flyt datoer til at redigere valutadatoer, hvis du arbejder med udenlandsk valuta i sager. Du kan finde flere oplysninger om håndtering af sager i udenlandsk valuta i afsnittet "Håndtering af sager i udenlandsk valuta". 11. Klik på Funktion, Rediger planlægningslinjer for at få vist resultatet. Side 223

30 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II FIGUR 8-28: SAGSPLANLÆGNINGSLINJER EFTER ÆNDRING AF PLANLÆGNINGSDATOERNE. Planlægningsdatoen er nu ændret til Da fejlen i den foregående sag ikke ventes at ske igen, skal du slette en af varerne i skemalinjen. 13. Tryk på Esc for at lukke vinduet. Side 224

31 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 25Konklusion I dette afsnit blev det gennemgået, hvordan en ny sag konfigureres. I Microsoft Dynamics NAV version 5.0 består en sag af sagsopgavelinjer og planlægningslinjer. Sagsopgavelinjer kan konfigureres efter kontoplanen. I afsnittet blev det også beskrevet, hvordan sagsrelaterede priser konfigureres, og hvordan forskellige typer forbrug skal bogføres. Endelig, blev det demonstreret, hvordan sagen faktureres. Når brugeren er i stand til at udføre disse opgaver tilfredsstillende, er det en hjælp for ham eller hende at håndtere sagerne i det forbedrede modul Sager. Her giver den hierarkiske opdeling af sagsopgaver og planlægningslinjer et godt overblik over sagens forskellige faser, hvilket gør det nemmere at fakturere sagen. Funktionen til håndtering af sagsrelaterede priser er med til at sikre, at de prisaftaler, der er lavet med kunden, overholdes. Side 225

32 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 26Øvelse 8.2 Gennemførelse og fakturering af en sag Du er projektleder hos Cronus. En kunde beder jer udføre en sag, der ligner en tidligere sag. 42Giv dig selv en udfordring! Kopier en tidligere sag. Bogfør det planlagte forbrug. Fakturer hele sagen. 43Har du brug for hjælp? Kopiering af en tidligere sag. 1. Konfigurer et nyt jobkort, tryk på F3 og på Enter. 2. Angiv kundenr. og Sagsbogføringsgruppe. 3. Klik på Funktion, Kopier sag. 4. Angiv indstillingerne for kopiering, og klik derefter på OK. 5. Klik på Sag, og derefter på Sagsopgavelinjer for at åbne sagsopgavelinjerne. 6. Klik på Funktion, Flyt datoer. 7. Angiv indstillingerne for datoændringen, og klik derefter på OK. 8. Klik på Funktion og derefter på Rediger planlægningslinjer for at kontrollere resultatet. Bogføring af planlagt forbrug. 1. Åbn sagskladden. 5. Klik på Funktion, Beregn resterende brug. 6. Angiv indstillingerne, og klik derefter på OK. 9. Rediger antallet, hvis det er nødvendigt. 10. Bogfør sagskladden. Fakturering af sagen. 1. Åbn jobkortet. Side 226

33 Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 2. Klik på Sag, Sagsopgavelinjer. 3. Marker den sagsopgave, der skal faktureres. 4. Klik på Funktion, Opret salgsfaktura 6. Marker en af kontraktkolonnerne, og klik derefter på udvælgelsesknappen, eller tryk på F6. 7. Klik på Funktion, Hent salgs-/kreditnota for at hente den faktura, der er blevet oprettet for nylig. 10. Bogfør fakturaen. Klik på Bogføring, Bogfør, eller tryk på F Tryk på Esc for at lukke fakturavinduet. Side 227

34 Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Program, del II 27Hurtig besvarelse: Resumé Brug et øjeblik på at skrive tre nøglepunkter ned, du har lært af dette kapitel: Side 228

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012

AARHUS UNIVERSITET 22. oktober 2012 KVIVKGUIDE TIL SAGSBUDGETKLADDE MED UDLÆSNING/INDLÆSNING VIA EXCEL Indtastningen af Sagsplanlægningslinjer på både ressourcer og finans kan foretages via en Sagsbudgetkladde, hvor budgettet på flere sager/sagsopgaver

Læs mere

KAPITEL 9: VALUTASTYRING

KAPITEL 9: VALUTASTYRING Kapitel 09: Valutastyring KAPITEL 9: VALUTASTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare opsætning af valutaer og valutakurser til brug for valutastyring. Forklare opsætning

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser

Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne.

Navision Stat er fra 5.1 versionen og efterfølgende udvidet med funktionalitet, som yderligere understøtter den økonomiske styring af sagerne. Side 1 af 108 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Sager Overblik Sager giver dig mulighed for detaljeret økonomisk styring af aktiviteter og ressourcer på dine sager. Der er mulighed for at få overblik

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF KONTRAKTLINJER NAVISION 5.3 1 Oprettelse af Kontraktlinjer direkte på en Sag... 3 1.1 Oprettelse af til salgsfakturering... 3 1.2 Oprettelse af til salgskreditering... 6 2 Opret

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0

Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Bogføringsfejl Tilbagefør transaktion Med funktionen Tilbagefør transaktion kan du

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Lagermodulet

Indholdsfortegnelse Lagermodulet Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota. Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG

ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG ISO 27001/27002:2013 i SecureAware Policy TNG - Sådan lægger du din informationssikkerhedshåndbog om til de nye ISO- standarder 1. Opgrader til version 4.6.0 (eller senere)... 2 2. (Kun for brugere af

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3

KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 KVIKGUIDE TIL OPRETTELSE AF SALGSFAKTURA NAVISION 5.3 1 Dannelse af Salgsfaktura... 3 2 Berigelse og klarmelding af Salgsfaktura... 4 2.1 Suspender E-bilag... 5 2.2 Påføring af yderligere tekst på en elektronisk...

Læs mere

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL Kapitel 2: Udlæsning til Word og Excel 0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL 1Målsætninger Målsætningerne er at: Integrere med Microsoft Word. Integrere med Microsoft Excel. Integrere med andre Microsoft-produkter.

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Økonomistyringssystem

Økonomistyringssystem NIVEAU C Økonomistyringssystem I Vejledning til e-conomic, niveau D, lærte du, hvordan du bogfører og udskriver rapporter i økonomistyringssystemet e-conomic. Dette kapitel bygger videre på den viden og

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

Systemopsætning Faktura

Systemopsætning Faktura Systemopsætning Faktura Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 Fanen Opsætning... 2 Fanen Momskoder... 3 Fanen Indbetalingskort... 4 Fanen e-faktura... 5 Fanen Indtastning... 6 Fanen Restordre... 7 Fanen

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)

1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige) SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder.

SALDI. Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. SALDI Brugervejledning. Hovedmenu. Hovedmenuen består af følgende 6 hovedområder. 1. Systemdata: Opsætning af regnskabs- og brugerdata samt backup. 2. Finans: Bogføring og regnskabs relaterede rapporter.

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

Hvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012) Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2

Opsætning Saxo ERPTrader. Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Opsætning Saxo ERPTrader Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2013 / 2013R2 Set up til Saxo ERPTrader ligger i menuen Opsætning: I Valutaopsætning opsættes generelle indstillinger og oplysninger til kontakt med

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet

Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet Side 1 af 19 Vejledning til anlægsmodulet 9. september 2008 Indledning Denne vejledning får du svar på de hyppigst stillede spørgsmål til anlægsmodulet. Vejledningen tager udgangspunkt i den nye kontoplan

Læs mere

Mamut Anlægsregister Introduktion

Mamut Anlægsregister Introduktion Mamut Anlægsregister Introduktion This program includes software developed by Skybound Software (http://www.skybound.ca) Mamut Anlægsregister INDHOLD 1 OM MAMUT ANLÆGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2

Læs mere

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.

Køb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt

Læs mere

CQ finans, postering i kassekladden

CQ finans, postering i kassekladden CQ finans, postering i kassekladden CQ s kassekladde kan benyttes manuelt og automatisk eller i kombinationer af disse. Automatisk postering opstår når der overføres posteringslinier fra fakturadelen,

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan.

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Kontoplan. . Under Fanen Økonomi/ oprettes og vedligeholdes firmaets kontoplan. Bogførte posteringer fra finanskladden samt finansposteringer fra de øvrige moduler ender som posteringer på finanskontiene. Opbygning

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING Kapitel 3: Outlook-synkronisering 0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING 1Målsætninger Målsætningerne er at: Definere grundlæggende begreber vedrørende synkronisering. Oprette synkroniseringsniveauer. Oprette

Læs mere

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger:

På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Varekort Varekortet finder du under menuen Lagersted Planlægning & udførelse. På varekortet findes der 8 faner med oplysninger: Generelt Fakturering Genbestilling Planlægning Udenrigshandel Varesporing

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20

Artesa seminar. Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Artesa seminar Opdatering fra 2.11 -> 3.20 Udarbejdet den 7. marts 2012 Opdateret den 7. marts 2012-1 - Indholdsfortegnelse 1 Forord... 5 2 Modulgennemgang... 6 2.1 Generelt... 6 2.1.1 Brugeropsætning

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti

Generelt Trade Finance indstillinger Menuvalg Garantier og Trade Finance Opret ny. Opret garanti Opret garanti Generelt Denne beskrivelse viser dig, hvordan du kan oprette en garantianmodning i modulet Garantier og Trade Finance. Beskrivelsen gennemgår i hovedtræk de indtastninger en bruger typisk foretage under

Læs mere

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV

Hvordan opdaterer jeg priser i C5 / NAV? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 og NAV Baseret på C5 2016 / NAV 2016 Sådan opdaterer du priser i ny C5 / NAV Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via: Reguler Varepriser

Læs mere

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering

Side 234 af 282. Sti: Økonomistyring\Finans\Periodiske aktiviteter\afstemning\ Eksporter til rapportering Side 233 af 282 Knappen Linje; 1. Dimensioner; Her ser du finanspostens dimensioner. 2. Udlignede poster; Her ser du de poster, der er udlignede med finansposten. Side 234 af 282 Eksport af data til rapportering

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Værksted Programopdatering version DSM 02.05

Værksted Programopdatering version DSM 02.05 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Værksted, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Betaling via Business Online

Betaling via Business Online Forløbet for en betaling Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du opretter og godkender en betaling i Business Online. 1. Opret betalinger/mapper 2. Kontroller betalinger 3. Luk mappen og godkend

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme

Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme Indberetning af VVM-redegørelse med tilhørende ramme For at tilføje en ny VVM-redegørelse til en eksisterende kommuneplan, så start med at markere kladde, forslag og vedtaget som status, samt at markere

Læs mere

Skrivebordet Windows 10

Skrivebordet Windows 10 Få adgang til Stifinder, Indstillinger og andre apps, du bruger ofte, i venstre side af menuen Start. Hvis du vil se alle dine apps og programmer, skal du vælge Alle apps. Vises der en pil til højre for

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Vejledning og kommentarer til opdatering

Vejledning og kommentarer til opdatering Vejledning og kommentarer til opdatering Program: SummaSummarum Version: 3.6 Frigivelsesdato: 21. december 2009 Nye momsregler pr. 1. januar 2010 Folketinget har vedtaget lovforslag (L19) om ændringer

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.

Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil:

Planlægningsprofilerne vedligeholdes under Lagersted Reservedele - Opsætning Planlægningsprofil: Max/Min-beregning Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt, maks. lager beholdning, sikkerhedslager og ordrestørrelse ud fra

Læs mere

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON

GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 UDARBEJDET AF GLOBACON GUIDES TIL MICROSOFT C5 OM DOKUMENTET Dette dokument er en samling af alle de guides som tilbydes på GlobaCon s hjemmeside. Dokumentet vil blive opdateret

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016

Budget tal i udskrifter. Budgetmodul. Opstart af Budget 2016 Budgetlægning I regnskabssystemet budgetteres indtægter og udgifter på en fane og ansatte på en anden. I det afleverede budget deles budgettet i Indtægter, udgifter og løn. Budget tal i udskrifter Alle

Læs mere

Salgsrabatter. Forudsætning for rabatter... 2 Introduktion til rabatter... 3 Kunde/Vare-rabat... 4. Kunderabat... 4 Varerabat... 8

Salgsrabatter. Forudsætning for rabatter... 2 Introduktion til rabatter... 3 Kunde/Vare-rabat... 4. Kunderabat... 4 Varerabat... 8 Salgsrabatter Oplever virksomheden, at der ofte er fejl i ordrene, fordi rabatten er forkert eller glemt? Med deraf følgende besvær med at kreditere og fakturere ordren påny. Dette kan undgås ved at benytte

Læs mere

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01

Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Nyt og forbedret i NS 5.2 og 5.2.01 Gennemgang af relevante nyheder og forbedringer i seneste versioner Peter Rauff, UNI C Nye muligheder i rapporten Kreditor kontokort Visning af sælgerkode i rapport

Læs mere

Følgende skal opsættes inden igangsætning:

Følgende skal opsættes inden igangsætning: Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008

Programopdatering DSM version 01.64 Maj 2008 Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet de nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.64 omfatter. Hvor der er lavet nye eller ændrede beskrivelser / brugervejledninger

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland

JTA-DynamicsKost JTA. Til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. DATA. Jylland -DynamicsKost Til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 eller højere. -Data www.jta-jylland.dk -DynamicsKost vers. 1.2.1 til Microsoft Dynamics C5 1. Introduktion til -DynamicsKost -Kost til Microsoft Dynamics

Læs mere

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning

Servicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning

Læs mere

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer)

Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Max/Min-beregning (Beregn vareplanlægningsdetaljer) Beregn vareplanlægningsdetaljer anvendes til at nyberegne varens eller lagervarens oplysninger om genbestillingspunkt og maks. lagerbeholdning, ud fra

Læs mere

QUICKGUIDE TIL XMEDIA

QUICKGUIDE TIL XMEDIA QUICKGUIDE TIL XMEDIA 1 UPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL "MINE MAPPER" 2 ARBEJD MED EN SKABELON 3 OPRETTELSE AF PDF 4 ÅBN OG ARBEJD VIDERE MED EN SKABELON 1 OPLOAD DINE EGNE BILLEDER TIL MINE MAPPER Opret

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere