Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk."

Transkript

1 Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet værelse, kollegieværelse (kun udeboende) Andet 2. Har du inden for de sidste to år deltaget i fælles aktiviteter sammen med dine naboer, så som ordning af fællesarealer, vejfester, fællesspisning eller lignende? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej, aldrig 3. Hvor stor en del af beboerne i det kvarter eller den bebyggelse, hvor du bor, har indvandrerbaggrund? Ingen eller næsten ingen En del, men klart under halvdelen Omkring halvdelen Klart over halvdelen, men langt fra alle Alle eller næsten alle 4. Hvor stor en del af dine venner har indvandrerbaggrund? Ingen eller næsten ingen En del, men klart under halvdelen Omkring halvdelen Klart over halvdelen, men langt fra alle Alle eller næsten alle 1

2 Infotekst 2: De næste handler om dine børn. Hvis du har børn skal du Nej i 5 og gå frem til infotekst Har du børn under 18 år? Ja Nej 6 infotekst 5 infotekst 5 6. Hvor gamle er dine børn? (NB!) Sæt gerne flere kryds 0-5 år 6-16 år 17 år eller ældre infotekst 5 infotekst 3 infotekst 3 infotekst 5 Gå frem til infotekst 5 Gå frem til infotekst 5 Infotekst 3: Hvis du har børn i alderen 0-5 år, skal du be ene Hvis du har børn i alderen 6-16 år, skal du gå videre og be ene Hvis du både har børn i alderen 0-5 år og 6-16 år, skal du både be ene 7-10 og Hvordan bliver dine mindre børn passet i dagtimerne? (NB!) Sæt gerne flere kryds Vuggestue Børnehave Dagpleje Af familien 8 8 infotekst 4 infotekst 4 infotekst 4 infotekst 4 2

3 8. Kommer du til forældremøder i institutionen? Ja, altid (eller så godt som altid) De fleste gange Omkring halvdelen Kun nu og da Aldrig (eller stort set aldrig) Der har været nogle 9. Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene i dit barns daginstitution? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige 10. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til forholdene i dit barns daginstitution? Ja Nej Infotekst 4: Spørgsmålene handler om dine børn i alderen 6-16 år. Hvis du har børn i denne alder, så fortsæt frem til infotekst Går dine børn i folkeskole eller privatskole? (Hvis du har flere børn i alderen 6-16 år, skal du på baggrund af dit yngste skolesøgende barn). Folkeskole Privatskole 3

4 12. Kommer du til forældremøder på skolen? Ja, altid (eller så godt som altid) De fleste gange Omkring halvdelen Kun nu og da Aldrig (stort set aldrig) Der har været nogle 13. Hvor gode muligheder vil du sige, at du har for at påvirke forholdene på dit barns skole? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige 14. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til forholdene på dit barns skole? Ja Nej Infotekst 5: De næste handler om din politiske interesse. 15. du sige, at du er meget interesseret i politik, noget interesseret, kun lidt, eller slet interesseret i politik? Meget interesseret Noget interesseret Kun lidt interesseret Slet interesseret 4

5 16. Det kan være forskelligt, hvilke typer af politik folk interesserer sig for. Hvor interesseret er du personligt i følgende politikområder? (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Meget interesseret Noget interesseret Kun lidt interesseret Slet interesseret Kommunalpolitik (NB: der er tale om politik i Danmark) Politik på landsplan (NB: der er tale om politik i Danmark) Politik i det land, din familie kommer fra 17. Hvor ofte følger du med i politik på TV, i danske aviser og på internettet? (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Hver dag 3-4 dage om ugen 1-2 dage om ugen Mindre end 1 dag om ugen Aldrig Hvor ofte ser du nyheder på danske TV-kanaler? Hvor ofte ser du nyheder på TVkanaler fra det land, din familie kommer fra? Hvor ofte læser du om politik i danske aviser? Hvor ofte bruger du internettet til at få nyheder om Danmark? Hvor ofte bruger du internettet til at få nyheder om det land, din familie kommer fra? 5

6 Infotekst 6: De næste handler om de problemer man kan have med at forstå det danske sprog i forskellige situationer. 18. Har du problemer med at forstå det danske sprog i følgende situationer: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Ofte Af og til Kun sjældent Aldrig Ikke relevant Når du får breve fra kommunen? nyhedsudsendel ser i fjernsynet? I forbindelse med arbejde eller uddannelse? 19. Hvis du blev forkert eller uretfærdigt behandlet af en offentlig myndighed, ville du så selv være i stand til at formulere et brev med en klage? Ja Nej infotekst 7 20 infotekst Kender du nogen, som du ved, kunne hjælpe dig i sådan et tilfælde? infotekst 7 Ja Nej 6

7 Infotekst 7: De næste handler om din personlige opfattelse af forskellige personlige muligheder. Du skal på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget gode muligheder og 10 betyder meget dårlige muligheder. 21. På en skala fra 0 til 10, hvor gode muligheder føler du så, at du har, for at fremlægge dine synspunkter for politikere? 0 Meget gode Meget dårlige 22. På en skala fra 0 til 10, hvor gode muligheder føler du så, at du har, for at få politikere til at tage hensyn til din mening? 0 Meget gode Meget dårlige Infotekst 8: Der findes forskellige opfattelser af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. De næste handler om din personlige opfattelse af, hvad der er vigtigt for at være en god samfundsborger. Du skal på en skala fra 0 til10, hvor 0 betyder at det slet er vigtigt og 10 betyder at det er yderst vigtigt. 23. Hvor vigtigt er det for at være en god samfundsborg, at stemme til offentlige valg, hvis man har stemmeret? 0 Slet vigtigt Yderst vigtigt 7

8 24. Hvor vigtigt er det for at være en god samfundsborger, at holde sig informeret om det, der sker i det danske samfund? 0 Slet vigtigt Yderst vigtigt 25. Hvor vigtigt er det for at være en god samfundsborger, at melde det til politiet, hvis man bliver opmærksom på, at der er sket en alvorlig forbrydelse? 0 Slet vigtigt Yderst vigtigt 26. Hvor vigtigt er det for at være en god samfundsborger, at have et arbejde, hvormed man forsørger sig selv? 0 Slet vigtigt Yderst vigtigt 8

9 Infotekst 9: De næste handler om din politiske deltagelse. 27. Havde du stemmeret ved sidste kommunalvalg i november 2005, og stemte du ved valget? Ja, jeg stemte Nej, jeg stemte, men var stemmeberettiget Nej, jeg stemte, var stemmeberettiget Stemte du personligt, altså på en bestemt politiker? Ja Nej Var det på en person med indvandrerbaggrund? Ja Nej 31 /husker Var det på en person, der kommer fra det samme land som din familie? Ja Nej /husker 9

10 31. Havde du stemmeret ved det sidste folketingsvalg i november 2007, og stemte du ved valget? Ja, jeg stemte Nej, jeg stemte, men var stemmeberettiget Nej, jeg stemte, var stemmeberettiget 32. Uanset om du har stemmeret i Danmark eller ej, hvilket parti ville du så stemme på, hvis der var folketingsvalg i morgen? OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative Folkeparti F. SF Socialistisk Folkeparti I. Liberal Alliance K. Kristen-demokraterne O. Dansk Folkeparti V. Venstre Ø. Enhedslisten Andet Blank 10

11 le stemme Infotekst 10: De næste handler om dit medlemskab af foreninger, organisationer eller lignende. Der er tale om foreninger, organisationer eller lignende i Danmark. 33. Er du medlem af en forening for borgere, der kommer fra samme land, som din familie? (Fx en national forening, en kulturforening, eller en venskabsforening) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 35. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 11

12 36. Er du medlem af en fagforening? Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 38. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 39. Er du medlem af en erhvervsorganisation? (Fx arbejdsgiverforening, brancheforening, landboforening, andelsforening eller lignende) Ja Nej

13 40. Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 41. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 42. Er du medlem af et dansk politisk parti? Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 13

14 44. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 45. Er du medlem af en forening vedrørende sport og fritid? (Fx boldklub, gymnastik- eller idrætsforening, hobbyforening) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 47. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 14

15 48. Er du medlem af en teaterforening, en højskoleforening, en gammel elevforening, en forældreforening eller en kulturel forening? Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 50. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 51. Er du medlem af en religiøs forening? Ja Nej

16 52. Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 53. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 54. Er du medlem af en forening vedrørende sygdom eller handicap? (Fx Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, foreninger for handicappede eller kronisk syge) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 16

17 56. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 57. Er du medlem af en forening med internationalt sigte? (Fx Røde Kors eller Amnesty International) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 59. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 17

18 60. Er du medlem af en miljø- eller forbrugerorganisation? (Fx Naturfredningsforening, dyreværnsforening, forbrugerorganisation) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 62. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 63. Er du medlem af en forening vedrørende bolig? (Fx (grund-)ejerforening, beboerforening, borgerforening, boligforening, lejerorganisation)?? Ja Nej

19 64. Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 65. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 66. Er du medlem af en pensionistorganisation eller -forening, fx Ældre Sagen? Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 19

20 68. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 69. Er du medlem af Brugsen eller en motorejerforening? (Fx FDM) Ja Nej Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 71. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej 20

21 72. Er du medlem af en anden forening? Ja Nej 73 infotekst 11 infotekst 11 infotekst Har du inden for det sidste år deltaget i møde eller en anden aktivitet inden for denne forening? (Som fx at spille fodbold, synge i et kor, osv.) Ja Nej 74. Har du inden for det sidste år udført ulønnet, frivilligt arbejde i denne forening? (Fx som træner, medhjælper, indsamler eller besøgsven) Ja Nej Infotekst 11: De næste handler om hvilke arrangementer du har deltaget i indenfor de seneste 12 måneder. 75. Har du inden for de seneste 12 måneder været tilskuer til en fodboldkamp eller anden sport? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 21

22 76. Har du inden for de seneste 12 måneder været på museum eller til kunstudstilling? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 77. Har du inden for de seneste 12 måneder været til en koncert? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 78. Har du inden for de seneste 12 måneder været til et foredrag? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 79. Har du inden for de seneste 12 måneder været på et bibliotek? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 80. Har du inden for de seneste 12 måneder mødtes i en klub af en slags fx kortklub, madklub eller andet? Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 22

23 Infotekst 12: Der er mange måder, hvorpå man kan forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet. De næste handler om, hvorvidt du inden for de seneste 12 måneder har gjort noget for at forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet. 81. Har du inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende for at forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Ja Nej Kontaktet en politiker i Folketinget? Kontaktet en politiker i byråd/kommunalbestyrelse? Kontaktet en forening eller organisation? Kontaktet embedsmand i stat, region eller kommune? 81. Har du inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende for at forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Ja Nej Arbejdet i et politisk parti? Arbejdet i en anden forening eller organisation? Skrevet under på en underskriftsindsamling? Skrevet under på en underskriftsindsamling på internettet? 23

24 81. Har du inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende for at forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Ja Nej Deltaget i en offentlig demonstration? Deltaget i en strejke? Boykottet bestemte varer? Bevidst købt bestemte varer af politiske, etiske eller miljømæssige grunde? 81. Har du inden for de seneste 12 måneder, gjort noget af følgende for at forsøge at opnå forbedringer eller modvirke forringelser i samfundet: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Ja Nej Støttet med penge? Indsamlet penge? Kontaktet medier eller optrådt i medier? Deltaget i et politisk møde? Skrevet læserbrev til avis eller kommentar på avisens side på internettet? Skrevet indlæg til et diskussionsforum på internettet i øvrigt? Infotekst 13: De næste handler om din religion. 82. Hvilken religion tilhører du? Sæt ét kryds OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! Kristendom Islam

25 Buddhisme Hinduisme Jødedom Anden religion Ingen religion Ateist frem til infotekst 14 frem til infotekst frem til infotekst Udøver eller praktiserer du på nogen måde din religion i Danmark? Ja Nej 84 infotekst 14 infotekst 14 infotekst På hvilke måder udøver eller praktiserer du din religion i Danmark: Sæt ét kryds ud for hver kategori Ja Nej at gå til gudstjenester, gå i moské eller tilnde? daglig bøn? særlig påklædning? særlige spisevaner? 25

26 85. Oplever du nogensinde problemer med at udøve eller praktisere din religion i Danmark? Nej, overhovedet Ja, i nogen grad Ja, i høj grad infotekst 14 Gå frem til infotekst 14 Gå frem til infotekst Hvilke problemer er det du oplever? (NB!) Sæt gerne flere kryds Ingen kirke, moské eller bedehus i nærheden Problemer i forbindelse med daglig bøn Problemer i forbindelse med påklædning Problemer i forbindelse med spisevaner Manglende respekt Andre problemer Infotekst 14: Det næste handler om, i hvilken grad du mener, at man kan stole på andre mennesker. 87. Nogle mennesker siger, at man kan stole på de fleste mennesker. Andre siger, at man kan være forsigtig nok. Hvordan føler du det? Man kan stole på de fleste mennesker Man kan være forsigtig nok 26

27 Infotekst 15: De næste handler, i hvor høj grad du synes, at man kan stole på forskellige grupper af personer. Du skal på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at man aldrig kan stole på gruppen af personer, og 10 betyder, at man altid kan stole på gruppen af personer. 88. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer fra din familie? 0 Aldrig stole på Altid stole på 89. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer her fra bebyggelsen/kvarteret? 0 Aldrig stole på Altid stole på 90. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer man møder første gang? 0 Aldrig stole på Altid stole på 27

28 91. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer der har en anden religion end dig? 0 Aldrig stole på Altid stole på 92. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer med dansk oprindelse? 0 Aldrig stole på Altid stole på 93. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer med indvandrerbaggrund, der kommer fra et andet land end din familie? 0 Aldrig stole på Altid stole på 94. På en skala fra 0 til 10, i hvor høj grad kan man stole på personer med indvandrerbaggrund, der kommer fra det samme land som din familie? 0 Aldrig stole på Altid stole på 28

29 Infotekst 16: De næste handler om hvor meget tillid du personligt har til forskellige institutioner. Du skal på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder, at du har tillid overhovedet, mens 10 betyder, at du har meget stor tillid. Der er tale om institutioner i Danmark. 95. På en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid har du så til Folketinget? 0 Ikke tillid overhovedet Meget stor tillid 96. På en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid har du så til domstolene? 0 Ikke tillid overhovedet Meget stor tillid 97. På en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid har du så til den offentlige administration? (Fx sagsbehandlere i kommunen) 0 Ikke tillid overhovedet Meget stor tillid 29

30 98. På en skala fra 0 til 10, hvor stor tillid har du så til politiet? 0 Ikke tillid overhovedet Meget stor tillid 99. Og på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder meget utilfreds og 10 betyder meget tilfreds, hvor tilfreds vil du så sige, at du er med tilværelsen for tiden? 0 Meget utilfreds Meget tilfreds 100. Hvad føler du dig mest som? Dansker Dansker med indvandrerbaggrund Indvandrer Tilhørende bestemt religiøs gruppe Tilhørende bestemt lokalområde Europæer Verdensborger Andet 30

31 Infotekst 17: De næste handler om, hvorvidt det er meget vigtigt, vigtigt eller vigtigt for dig, at dine børn vokser op på en bestemt måde. Hvis du har børn, skal du Har børn i 101 og gå frem til infotekst Hvor vigtigt er det for dig, at dine børn føler sig som en del af det danske samfund? Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt Har børn infotekst 18 spørgs mål 102 spørg smål Hvor vigtigt er det for dig, at dine børn føler sig knyttet til det land, din familie kommer fra? Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt 103. Hvor vigtigt er det for dig, at dine børn holder fast i den religiøse baggrund, du er vokset op med? Meget vigtigt Vigtigt Ikke vigtigt 31

32 Infotekst 18: De næste handler om, hvordan du oplever tilværelsen i Danmark I hvor høj grad føler du, at andre borgere i Danmark anerkender den indsats, borger med indvandrerbaggrund yder i samfundet? I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet 105. Har du inden for de seneste 12 måneder, alene fordi du har indvandrerbaggrund, personligt oplevet: (NB!) Sæt ét kryds ud for hver kategori Flere gange En enkelt gang Aldrig Ikke relevant Ikke at få et job, som du var kvalificeret til? Ikke at kunne få en praktikplads i forbindelse med din uddannelse? At blive dårligt behandlet på din arbejdsplads? At blive nægtet adgang til et diskotek? At blive dårligt behandlet på sygehus? At blive dårligt behandlet af politiet? 32

33 Infotekst 19: Hvis du de Flere gange eller En enkelt gang til en eller flere af eksemplerne i 105 ovenfor, skal du fortsætte til 106. Ellers skal du gå frem til infotekst Har du på baggrund af dine nævnte oplevelser klaget til en myndighed eller organisation? Ja Nej infotekst infotekst 20 infotekst Hvorfor har du klaget? (NB!) Sæt gerne flere kryds Der vil ske noget, hvis jeg klager Det er vigtigt nok til, at jeg vil klage Jeg ved, hvor jeg skal klage Jeg taler godt nok dansk til, at jeg kan klage Det vil have negative konsekvenser for mig, hvis jeg klager Det er for besværligt at klage Jeg har selv løst problemet Andre årsager 33

34 Infotekst 20: De næste handler om din uddannelse Hvor længe har du boet i Danmark? Hele mit liv Fra jeg var yngre end 6 år Fra jeg var 6 år eller ældre Hvilken uddannelse har du sidst afsluttet, før du kom til Danmark? Grundskole, mindre end 7 år Grundskole, 7 år Grundskole, 8-10 år Gymnasium, og lignende Lærlingeuddannelse Kort videregående uddannelse (mindre end 3 år) 111 Mellemlang videregående uddannelse (3-5 år) 111 Lang videregående uddannelse (over 4 år) 111 Anden erhvervsuddannelse Noter: Har du gået i børnehave/vuggestue eller dagpleje i Danmark? NB: Sæt gerne flere kryds! Vuggestue Børnehave Dagpleje Ingen af delene 34

35 111. Har du gået i folkeskole eller privatskole i Danmark? NB: Sæt gerne flere kryds! Folkeskole Kristen privatskole Muslimsk privatskole Anden privatskole Nej, ingen skole i Danmark infotekst 20 Gå frem til infotekst 20 Gå frem til infotekst Ca. hvor stor en andel af elever med indvandrerbaggrund var der på din skole? 0-9 pct pct pct pct pct pct. 75 pct. eller derover Infotekst 20: De næste handler om hvorvidt du har et arbejde eller ej Har du for tiden arbejde enten som lønmodtager eller ved at have din egen virksomhed? NB: Det er din hovedbeskæftigelse du skal på baggrund af. Hvis du er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension skal du sætte kryds i denne kategori, med mindre du arbejder på halv tid eller mere. Hvis du er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, skal du sætte kryds i kategorien skoleelev eller studerende. Kategorien sygdom refererer til langtidssygemeldinger, og til en influenza eller lignende. OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! Ja, lønmodtager, fuldtid Ja, lønmodtager, deltid

36 Ja, selvstændig/medhjælpende ægtefælle Ja, men fraværende pga. længerevarende sygdom og lignende Ja, men midlertidigt fraværende pga. orlov fra arbejde (barsels-, forældre- eller anden orlov) Ja, fleksjob eller skånejob Ja, lærling eller elev (med løn) Nej, skoleelev, studerende (uden løn) Nej, kontanthjælpsmodtager Nej, modtager af starthjælp/introduktionsydelse Nej, dagpengemodtager Nej, efterlønsmodtager Nej, førtidspensionist Nej, pensionist i øvrigt (folkepensionist eller tjenestemandspensionist) Nej, husmoder/hjemmegående (uden indkomst) Nej, andet uden for arbejdsstyrken infotekst 22 36

37 infotekst Ca. hvor mange timer om ugen er din arbejdstid normalt? Notér antal timer: Har du tidligere haft arbejde her i Danmark enten som lønmodtager eller ved at have din egen virksomhed? Ja Nej 116 infotekst 22 infotekst 22 infotekst Hvad er/var din stilling helt nøjagtigt? OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! Ufaglært arbejder/ specialarbejder Faglært arbejder Lavere funktionær Højere funktionær Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Værnepligtig, soldat Andet 37

38 117. I hvor lang tid har du i alt haft arbejde inden for de sidste tre år? Slet Mindre end 1 år Mindst 1 år mindre end 2 år Mindst 2 år men, hele tiden Hele tiden Infotekst 21: Spørgsmålene skal du kun be, hvis du i 113 satte kryds i et blåt felt. Hvis du i 113 satte kryds i det grønne felt, skal du kun be 118 og derefter gå frem til infotekst 22. Hvis du er i tvivl om hvilken farve feltet du satte kryds i havde, så gå tilbage til 113 og se efter Mener du, at dit nuværende arbejde r til din uddannelse og dine kvalifikationer? Ja Nej 119. Har du en post på arbejdspladsen, fx i samarbejdsudvalg, srhedsudvalg, eller lignende? Samarbejdsudvalg Srhedsudvalg Andet Nej 38

39 120. Når det drejer sig om dit arbejde og din arbejdsplads, hvor gode muligheder vil du da vurdere, at du har for at påvirke forhold vedrørende din arbejdssituation? Meget gode Ret gode Hverken gode eller dårlige Ret dårlige Meget dårlige 121. Har du inden for de seneste 12 måneder gjort noget for at opnå forbedringer eller modvirke forringelser med hensyn til dit arbejde eller på din arbejdsplads? Ja Nej Infotekst 22: De næste handler om din ægtefælle eller partner. Hvis du bor alene eller sammen med andre end en ægtefælle eller partner, skal du Nej i 122 og gå videre til Bor du sammen med en fast partner? Ja, sammen med fast partner Nej, bor alene (eller sammen med andre end partner)

40 123. Hvad er din ægtefælles/samlevers stilling? NB: Der tænkes på din partners hovedbeskæftigelsen. Hvis din partner er folkepensionist eller modtager tjenestemandspension skal du sætte kryds i kategorien pensionist i øvrigt, med mindre din partner arbejder på halv tid eller mere. Hvis din partner er studerende eller skoleelev med deltids- eller fritidsarbejde, skal du sætte kryds i kategorien skoleelev, studerende. OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! Ufaglært arbejder/ specialarbejder Faglært arbejder Lavere funktionær Højere funktionær Selvstændig Medhjælpende ægtefælle Fleksjob eller skånejob Værnepligtig, soldat Lærling eller elev med løn Skoleelev, studerende (uden løn) Kontanthjælpsmodtager Modtager af starthjælp/introduktionsydelse Dagpengemodtager Efterlønsmodtager 40

41 Førtidspensionist Pensionist i øvrigt (Folkepensionist eller tjenestemandspensionist) Husmoder/hjemmegående (uden indkomst) Andet uden for arbejdsstyrken 124. I hvor lang tid har din ægtefælle/samlever i alt haft arbejde inden for de sidste tre år? Slet Mindre end 1 år Mindst 1 år mindre end 2 år Mindst 2 år men, hele tiden Hele tiden 125. Hvad er sådan cirka husstandens samlede årsindkomst brutto dvs. før skat? OBS: Listen med svarkategorier fortsætter på næste side! Under kr kr kr kr kr. 41

42 kr kr kr kr. eller derover 126. Er det i løbet af det sidste år hændt, at husstanden havde svært ved at betale de løbende udgifter til mad, husleje, transport med videre? Ja, ofte Ja, nogle gange Ja, men sjældent Nej, aldrig 127. Har den økonomiske situation gennem det sidste år tilladt, at du har haft mulighed for at betale en uventet ekstraregning på f.eks kr.? Ja Nej 128. Til slut vil vi høre, om vi i fremtiden må sende dig undersøgelser over din ? Hvis du deltager i disse undersøgelser, vil du samtidig være med i en konkurrence pr. undersøgelse. Der vil typisk være tale om biografbilletter eller gave kort til eksempelvis Magasin, Fona eller lignende. Svarene afgives naturligvis anonymt, og adressen vil blive videregivet til tredjepart. Notér adresse Nej, ønsker at deltage Tusinde tak fordi du tog dig tid til at deltage i undersøgelsen. 42

43 43

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk.

Infotekst 1: De første spørgsmål handler om dit nærmiljø og dit netværk. Infotekst 1: De første handler om dit nærmiljø og dit netværk. 1. Hvilken slags bolig bor du i? Lejet lejlighed Rækkehus, kædehus, villa, parcelhus, landbrugsejendom Ejerlejlighed Andelslejlighed Lejet

Læs mere

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk]

[Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg [2. Børn] [1. Nærmiljø, netværk] [Introduktion] Goddag, mit navn er Torben Holm Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent. Taler jeg med @name? (Når relevante person er i røret) Goddag, mit navn er... Jeg ringer fra analysefirmaet Capacent.

Læs mere

Om at være borger i Danmark

Om at være borger i Danmark + 0 IP. nr.: Int. nr.: Om at være borger i Danmark Us. 5708 November - December 2004 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere

Læs mere

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009

Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 IP. nr.: Int. nr.: Social ulighed US. nr. 5969-0 September 2009 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede dig om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur

Læs mere

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Denmark ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Velkommen til ISSP 2014 - Om at være borger i Danmark Hvad er din holdning? Ofte diskuteres danskernes holdninger til forskellige dele af vores samfund. Men

Læs mere

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire

Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire Denmark ISSP 2007 Leisure Time and Sports Questionnaire + 0 IP. nr.: Int. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5889 April 2008 + 0 + 0 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede

Læs mere

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE...

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ MAND... 2: 1 KVINDE... NÅR VI SPØRGER TIL DERES HOLDNING TIL KOMMUNEN, ER DET DERES BOPÆLSKOMMUNE VI MENER, ALTSÅ KOMMUNENS NAVN, OG IKKE KOMMUNERNE I ALMINDELIGHED. KØN MAND... 2: 1 KVINDE... 2 HVAD ER DERES ALDER? +-+-+ 3:

Læs mere

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4]

De kan benytte følgende skala til Deres besvarelse. INTV: Vis kort 1 (13599). [13599Sp1B] Info1 Sp.1. - fortsat. 4. Lidt mindre tid [4] [13599Sp1A] Sp.1. Lad os antage, at De kunne ændre den måde, De bruger Deres tid på, således at De kunne bruge mere tid på nogle ting og mindre tid på andre. Hvilke af de aktiviteter, som jeg nu vil læse

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Familieliv i Danmark. Spørgeskema

Familieliv i Danmark. Spørgeskema IP. nr.: Intv. nr.: Familieliv i Danmark Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5592-1 November 2002 1 2 1. Vi vil gerne starte

Læs mere

Danskerne stoler ikke på eliten

Danskerne stoler ikke på eliten Danskerne stoler ikke på eliten Næsten 60 % af danskerne tror at korruptionen er størst i blandt politikere, direktører i det private og embedsmænd i det offentlige. ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet

Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Forskerbeskyttede, nægtere og personer uden telefon om holdninger, adfærd og repræsentativitet Jørgen Goul Andersen, Aarhus Universitet goul@ps.au.dk Jakob Rathlev, Epinion jr@epinion.dk Oplæg til Selskab

Læs mere

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008

NOTAT. Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 NOTAT Bilag med udgåede spørgsmål fra spørgerammen 2008 Den 9. marts 2012 Sagsnr.: 2012/0004537 Dok.nr.: 2012/0004537-2 Ledelsesstaben Af dette bilag fremgår, hvilke spørgsmål der er udeladt i den kommende

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Lars Løkke kan halvere Venstre

Lars Løkke kan halvere Venstre Lars Løkke kan halvere Venstre Kun hver fjerde vælger forventer, at Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for Venstre ved næste Folketingsvalg. Hvis kronprins Lars Løkke Rasmussen overtager, vil kun hver

Læs mere

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Denmark ISSP 2000 Environment II Questionnaire Løbenr. MILJØ Aalborg Universitet Februar 2001 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem.

Læs mere

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi

«ID» - «EXTERNKE» Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi Undersøgelse om danskernes holdning til miljø og økologi 1 1a. Hvilket af disse politiske spørgsmål, mener du, er det vigtigste for Danmark i dag? q Sundhed q Uddannelse q Kriminalitet q Miljø q Indvandring

Læs mere

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire

Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire Denmark ISSP 2001 Social Networks II Questionnaire IP.nr.: Int.nr.: Sociale forhold og personlig netværk Spørgeskema Socialforskningsinstituttet Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 Den 24. august 2011 1216 København K D.nr. 1424-001 Sagsbeh. Hans Andersen Vedr.: Brev til Indenrigsministeriet om forslag til billeder og logos på

Læs mere

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Denmark ISSP 2003 National Identity II Questionnaire 0 + IP.nr.: Int.nr.: OM DET AT VÆRE DANSK Spørgeskema Institut for økonomi, politik og forvaltning, Aalborg Universitet & Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti

Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er villige til besparelser hvis de kommer fra eget parti Vælgerne er tre gange så positive over for besparelser, hvis de tror, forslaget kommer fra det parti, de selv stemmer på. Det viser svar

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Præ Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet henvist til vurdering for behandling med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i undersøgelsen og den senere opfølgning

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Forældreundersøgelse

Forældreundersøgelse Forældreundersøgelse Grafrapport August 2014 Sp.1 I hvilket land er du født? 10 9 9 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2% 2% 2% Danmark Vestligt land Østeuropæisk land Andet Forældre (n=1007) Kvinde (n=477) Mand (n=530)

Læs mere

I morgen stemmer Danmark

I morgen stemmer Danmark I morgen stemmer Danmark Hvem må stemme? og hvordan stemmer man? Side 1 af 9 Lektion 1: Hvem kan stemme? Opgave 1 Instruktion: Match synonymerne Ord og udtryk fra teksten 1. valgkort 2. afstemningsdagen

Læs mere

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve

Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Flere penge får ikke folkeskolen op at flyve Kun hver tredje dansker tror, at flere penge vil forbedre folkeskolen. 56 % tror på flere faglige krav og mere disciplin. Flertallet er tilfreds med lærerne,

Læs mere

Danskerne og fritidslivet

Danskerne og fritidslivet IP. nr.: Danskerne og fritidslivet Us. 5831 Januar 2008 Udfyld venligst spørgeskemaet med sort eller blå kuglepen. Vi vil bede Dem om at udfylde alle spørgsmål og aflevere skemaet retur i vedlagte svarkuvert.

Læs mere

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015

Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Spørgeskema til borgerundersøgelsen 2015 Indhold 1. Trafikale forhold... 2 2. Miljø og renholdelse... 2 3. Bybilledet... 3 4. Kultur, idræt og fritid... 4 5. Socialområdet... 5 6. Ældreområdet... 5 7.

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje

Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Kommunalvalg om folkeskole og ældrepleje Ældrepleje og folkeskole har stor/meget stor betydning for, hvor 60 % af vælgerne vil sætte krydset ved kommunalvalget. Daginstitutioner betyder mindre og i bunden

Læs mere

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE

Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSE ESS DOCUMENT DATE: 17.12.2012 Forevisningskort til hovedskema ESS 6. runde, 2012 INDHOLDSFORT5EGNELSEE US NR.: 4527 Indsamlingsperiode: 2013 Us.4527 runde 6 Spørgsmål: A1, A2 KORT 1 Slet ingen tid Mindre

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: København 29. september 2008 Public Metode Feltperiode: 24.-29. september 2008 Målgruppe: Borgere i Københavns kommune over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews)

Læs mere

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE

Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. FAGLIG FÆLLES AKASSE Hvad må jeg... når jeg får dagpenge, efterløn mv. 1 FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Forskellen på aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde... - Aktiviteter... - Frivilligt, ulønnet arbejde... - Det gælder

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? KB_logo Denne undersøgelse laver vi på vegne af Kræftens Bekæmpelse. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden Region

Læs mere

Dansk Folkeparti står foran en krise

Dansk Folkeparti står foran en krise Dansk Folkeparti står foran en krise To ud af tre vælgere - og over halvdelen af Venstres vælgere - ønsker mindre til Dansk Folkeparti. Kun inden for ældreplitik vurderer flertallet at DF har positiv.

Læs mere

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema

December Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark. Spørgeskema December 2012 Familie og kønsroller i Danmark + Sundhed og sundhedsvæsenet i Danmark Spørgeskema ISSP 2012 1. Vi vil gerne starte med nogle spørgsmål om kvinder. I hvor høj grad er du enig eller i følgende

Læs mere

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Jeg vil nu oplæse en liste over fritidsaktiviteter.

Læs mere

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002

Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + IP.nr.: Int.nr.: Den europæiske samfundsundersøgelse European Social Survey (ESS) SKEMA B LIGE IP. NR. Us. 5586-2 Oktober-december 2002 0 + + 0 + 0 + 1 0. SKRIV STARTTIDSPUNKT: 1. Hvor lang tid bruger

Læs mere

Krydstabeller Thorning, side 1/23

Krydstabeller Thorning, side 1/23 Krydstabeller, 25. 27. juni 2012 MEGAFON/TV 2 Nyhederne/Politiken Thorning, 1.030 respondenter 04. Regeringen med Helle 03. Hvad stemte du på ved folketingsvalget den 15. september 2011? A. Socialdemo

Læs mere

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser)

Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Q1 Er du blevet tilbudt støtte af din kommune til at tackle dine udfordringer med dit psykisk syge barn? (sæt evt. flere krydser) Besvaret: 183 Sprunget over: 109 Aflastningsmuli gheder (for... Tabt arbejdsfortj...

Læs mere

Danskerne kræver bogligt stærke børn

Danskerne kræver bogligt stærke børn Danskerne kræver bogligt stærke børn Hver anden dansker kræver at folkeskolen stiller større krav til eleverne i de boglige fag som dansk, matematik og sprog, mens kreativitet og fantasi er mindst vigtigt.

Læs mere

Danske chefer ansætter venner og familie

Danske chefer ansætter venner og familie Danske chefer ansætter venner og familie Nepotisme trives på danske arbejdspladser hver ottende har oplevet at en chef ansatte en ven eller familiemedlem og hver femte har set en kollega gøre det samme.

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008

RELIGION. Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 + 0 IP. nr.: RELIGION Hvad er dine holdninger til religion? Og hvor engageret er du i religiøse aktiviteter? ISSP 2008 Institut for økonomi, politik og forvaltning Aalborg Universitet Us. nr. 5935-0 +

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Lukningen af Thomas B. Thriges gade

Lukningen af Thomas B. Thriges gade Side 1 af 5 Lukningen af Thomas B. Thriges gade I denne meningsmåling vil vi undersøge odenseanernes holdning til lukningen af Thomas B. Thriges gade og omdannelsen af Odense centrum. Undersøgelsen er

Læs mere

Test din viden om overenskomst

Test din viden om overenskomst Hvor meget ved du egentlig om din overenskomst, og hvad den betyder for dit arbejdsliv? Test din viden her. Gennemgå svarene, når du har quizzet for at se kommentarerne og lære mere. Husk også at printe

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public

TNS Gallup - Public. Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public TNS Gallup - Public Den kommende regering Hvem vil lege med hvem? Public Metode Tema: 1-2. november 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK

US 4106 - KONTAKTDATA-ARK Besøg nr US 4106 - KONTAKTDATA-ARK IPnr: Interviewernr. 1. 5. OVERBLIK OVER KONTAKTER- noter hver gang der har været kontakt til respondenten 1. 2. 3. 4. 5. Dato dd/mm Ugedag Tidspunkt på dagen 24-timer

Læs mere

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29.

RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. RØDE ELLER BLÅ FANER? Hver tredje dansker kan ikke få øje på et lønmodtagerparti Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. april 2016, 05:00 Del: Faglærte og ufaglærte arbejdere er dem, der har

Læs mere

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version)

Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Copenhagen, Februar 2006 Statistics Denmark, Labour Force Survey TMN Final Report: Danish Labour Force Survey ad hoc module 2005 on reconciliation between work and family life (revised version) Regarding

Læs mere

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi

Økonomisk analyse. Endnu flere køber økologi Økonomisk analyse 4. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Endnu flere køber økologi I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt

Læs mere

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG

VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 15. december 2009 RESULTATER VIDENSSAMFUNDETS ØVRE LAG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Udsagn og holdninger 4 3. Partivalg 17 4. Uddannelse 18 2 1. KORT OM CAPACENT RESEARCH Capacent

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse

Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 4.1: Bilag til Cameo-analyse -Geo-demografisk husstandsklassifikation 1A Karrierefamilie - meget velhavende familier i større

Læs mere

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte

Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte Af forskningschef Geert Laier Christensen Direkte telefon 61330562 5. marts 2010 Flertal for offentliggørelse af skoletests men størst skepsis blandt offentligt ansatte En spørgeskemaundersøgelse, gennemført

Læs mere

Blå blok er mest til mænd

Blå blok er mest til mænd Blå blok er mest til mænd rne flygter fra blå blok. Siden sidste valg i 2007 er den kvindelige vælgerandel hos de borgerlige partier svundet fra 42 til 38 procent, viser undersøgelse foretaget af Analyse

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION

P57317 - OPEC - 2BOELGE - NY VERSION P - OPEC - BOELGE - NY VERSION SKEMA Velkomment til Københavns Universitets Valgpanel. at deltage i valgpanelet bidrager du til et stort forskningsprojekt om valgkampe og folketingsvalg finansieret af

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn?

KB_logo. Gender. BirthYear. Region. Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Hvad er dit køn? KB_logo Denne undersøgelse bliver lavet på vegne af Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Gender Hvad er dit køn? Kvinde Mand BirthYear Hvilket år er du født? Region Hvilken region er du bosat i? Region Hovedstaden

Læs mere

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter

Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter Monitorering af rygevaner, 2004 Frekvenstabeller Alle respondenter 1. Alder? 13-14 år 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70 år eller ældre 131 2,9 292 6,4 662 14,5 832 18,2 766 16,7

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Valget til folketinget den 15. september 2011

Valget til folketinget den 15. september 2011 Valget til folketinget Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F.

Læs mere

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i?

Hvilken af de følgende bruger du mest, når du ser efter tilbud i de butikker du plejer at handle i? Analysenotat Fra: MMM Til: CAL Danskerne holder af deres husstandsomdelte reklamer En befolkningsundersøgelse gennemført af Dansk Erhverv i november 2011 dokumenterer, at husstandsomdelte reklamer for

Læs mere

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i

SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i SPØRGESKEMA 3 til dig der tidligere har deltaget i Følgende institutioner har ansvaret for undersøgelsen: Folkesundhed København og Syddansk Universitet Hvordan besvares spørgeskemaet? Inden du besvarer

Læs mere

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat

Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Ni ud af ti danskere er dybt bekymrede for Islamisk Stat Islamisk Stats fremfærd i Irak er den katastrofe/konflikt danskerne anser for at være mest alvorlig. Herefter følger ebolas udbredelse i Afrika

Læs mere

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 ***

*** DENNE BLOK ER EN GENTAGELSE FRA 2009 MÅLINGEN FOR FULD SAMMENLIGNELIGHED MED 2005/09 *** > Goddag, du taler med fra Jysk Analyse. Vi er igang med en undersøgelse i din region. Din husstand er blevet tilfældigt udvalgt til at deltage og i den forbindelse vil vi gerne have lov

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Danskerne elsker Obama

Danskerne elsker Obama Danskerne elsker Obama Danskernes forventer meget af USA s nyvalgte præsident Barack Obama. To ud af tre forventer at han vil gøre verden fredeligere, forbedre forholdet mellem Europa og USA og mellem

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEM- MELSE I DANMARK 2014 November 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens formål... 3 1.2 Metode... 3 2. Rapportens hovedresultater... 5 3. Medborgerskab...

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Politrådets Socialundersøgelse

Politrådets Socialundersøgelse Politrådets Socialundersøgelse 2012 - sommerstart Politrådet Socialundersøgelsen, sommer 2012 Side 2 af 18 Politrådets socialundersøgelse af nye politstuderende sommerstart 2012 Data er baseret på svar

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Valget til folketinget den 18. juni 2015

Valget til folketinget den 18. juni 2015 Kandidatstatistik Tabel 1. Opstillede kandidater fordelt efter partier, køn og storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Det Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF -

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater

Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater Vælgerne bryder sig ikke om dobbeltmandater To ud af tre vælgere mener, at dobbeltmandater gør det stort set umuligt at passe det politiske arbejde ordentligt, mens kun hver sjette ser det som en styrke.

Læs mere

Vejledning i udfyldning af spørgeskema

Vejledning i udfyldning af spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskema Du og kun dine svar I spørgeskemaet bliver der stillet en række spørgsmål om forskellige forhold i din kommune. Vi vil gerne høre din personlige mening om disse,

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Interview med Thomas B

Interview med Thomas B Interview med Thomas B 5 10 15 20 25 30 Thomas B: Det er Thomas. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Thomas B: Hej. Cecilia: Tak fordi du lige havde tid til at snakke med mig. Thomas B: Haha, det var da så lidt.

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen.

Monitorering af danskernes rygevaner, 2010. Krydstabeller Alle. Q5. Ryger du? Ja, men sjældnere end hver uge. Ja, mindst en gang om ugen. Q5. Ryger du? Q2. Køn Mand Kvinde Q1. Alder 15-19 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70+ år Q3. Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ja, mindst en gang om ugen Ja,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 VANGDALEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark

ZA5055. European Election Voter Study 2009. Country Questionnaire Denmark ZA5055 European Election Voter Study 2009 Country Questionnaire Denmark 2009 EES VOTER SURVEY MASTER QUESTIONNAIRE TEMPLATE (DENMARK) Q1. Hvilket problem synes du er det vigtigste i Danmark i øjeblikket?

Læs mere

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler Til lovforslag nr. L 64 Folketinget 2010-11 Tillægsbetænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 14. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere