Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleprofil Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen 2014 - sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark"

Transkript

1 Næstved Gymnasium og HF Ungdomsprofilen sundhed, adfærd og trivsel blandt elever på ungdomsuddannelser i Danmark

2 Skoleprofilen er udarbejdet af: Pernille Bendtsen Stine S. Mikkelsen Kia K. Egan Stine Kloster Veronica Pisinger Camilla G. Pedersen Helene O. Knudsen Janne S. Tolstrup Ungdomsprofilen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1353 København K 1

3 Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Baggrund og formål... Side 4 Læsevejledning... Side 5 Resultater... Side 6 Deltagere... Side 6 Sundhedsadfærd... Side 7 Alkohol... Side 7 Rygning... Side 8 Hash og andre stoffer... Side 8 Kost- og måltidsvaner... Side 9 Fysisk aktivitet... Side 10 Søvn og træthed... Side 12 Krop og helbred... Side13 Vægtstatus... Side 13 Kropsopfattelse... Side 13 Selvvurderet helbred... Side 14 Fysiske symptomer... Side 14 Fysiske og psykiske lidelser... Side 15 Mental sundhed... Side16 Generel livstilfredshed... Side 16 Stress... Side 16 Ensomhed... Side 17 Psykiske symptomer... Side 17 Sociale relationer... Side 18 Vennekontakt... Side 18 Fortrolighed... Side 18 Skolen... Side 20 Skoletrivsel... Side 20 Fravær fra skolen... Side 22 2

4 Forord Ungdomsprofilen er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal skabe viden om danske unges sundhedsadfærd, trivsel og helbred. Det er den største undersøgelse af sin art i Danmark. I alt har 119 almene gymnasier og 10 erhvervsskoler været med i undersøgelsen, og samlet set har over elever valgt at deltage. Eleverne besvarede spørgeskemaet i efteråret Projektet er gennemført af Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet. Denne skoleprofil beskriver sundhedsvaner, helbred og trivsel blandt eleverne på Næstved Gymnasium og HF på en række udvalgte parametre. Det er kun skolens rektor, der modtager denne skoleprofil, som er beregnet til intern brug. Resultater fra den enkelte skole offentliggøres ikke. Vi håber, at skoleprofilen vil være til inspiration og gavn for jer. Medio 2015 udkommer en national rapport med de samlede resultater for alle elever der deltog i Ungdomsprofilen. Denne rapport giver skolen mulighed for at sammenligne sig med de landsdækkende resultater. Vi vil her benytte lejligheden til varmt at takke ledelsen, koordinatorer, lærere og elever på jeres skole, som har muliggjort indsamlingen af data til denne undersøgelse. Jeres deltagelse i Ungdomsprofilen er med til at skabe ny viden både i dag og mange år fremover. Venlig hilsen Morten Grønbæk, direktør, Statens Institut for Folkesundhed 3

5 Baggrund og formål Formålet med Ungdomsprofilen er at skabe et nuanceret billede af sundhedsvaner (fx ryge-, motions-, kost- og alkoholvaner), helbred (fx selvvurderet helbred, helbredssymptomer) og trivsel (fx stress, ensomhed, skoletilfredshed) hos unge i alderen år. I ungdomsårene sker der store forandringer i livet, som er med til at skabe grobund for nye vaner og ny adfærd, der ofte fastholdes ind i voksenlivet. For at kunne forebygge usunde vaner og fremme sunde vaner blandt unge er det vigtigt at have viden om deres nuværende sundhedsadfærd, helbred og trivsel. Den eksisterende viden om sundhed og trivsel blandt de årige er dog yderst begrænset. Ungdomsprofilen vil derfor frembringe ny og vigtig viden på området. Ungdomsprofilen vil muliggøre målrettet forebyggelse og sundhedsfremme ved at skabe et solidt udgangspunkt for planlægning og udførelse af indsatser til fx at øge fysisk aktivitet og trivsel eller nedsætte rusmiddelforbruget blandt unge. Undersøgelsen giver samtidig en unik mulighed for frem i tiden at følge en stor gruppe unge i nationale registre i forbindelse med uddannelses-, sundheds- og sygdomsforskning. 4

6 Læsevejledning Denne skoleprofil har til formål at give et billede af sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt skolens elever. Skoleprofilen indeholder resultater på en række udvalgte parametre fra Ungdomsprofilens spørgeskema. I hvert afsnit præsenteres elevernes besvarelser i tabeller, som er opdelt på køn. I hver tabel angiver n hvor mange henholdsvis drenge og piger, som indgår i den pågældende tabel. Antallet af elever, som indgår i de forskellige tabeller, vil variere, da ikke alle elever har besvaret samtlige spørgsmål i spørgeskemaet. Ungdomsprofilens målgruppe er unge i alderen år. Skoleprofilen kan dog indeholde besvarelser fra elever, som aldersmæssigt falder uden for denne målgruppe, hvis yngre eller ældre elever på skolen har besvaret spørgeskemaet. På den måde får hver skole en profil, der afspejler den pågældende elevpopulation bedst muligt. 5

7 Resultater DELTAGERE Ud af alle STX- og HF-elever på Næstved Gymnasium og HF deltog 1198 elever i Ungdomsprofilen i efteråret Denne skoleprofil er baseret på disse elevers besvarelser. I alt deltog 704 piger og 494 drenge. Elevernes fordeling på årgang og køn ses i tabel 1. Gennemsnitsalderen var 17,9 år for pigerne og 18,2 år for drengene. Tabel 1: Deltagende elever opdelt på køn og årgang Antal piger Antal drenge I alt Procent 1. årgang % 2. årgang % 3. årgang (inkl. evt. 4. årgang) % Total % 6

8 SUNDHEDSADFÆRD Alkohol Tabel 2 viser, hvor ofte eleverne drikker alkohol i weekenden. Det ses, at 9% af pigerne og 16% af drengene angiver, at de drikker alkohol hver weekend, mens 10% af pigerne og 9% af drengene svarer aldrig. Tabel 2: Hyppighed af alkoholforbrug i weekenden Piger (n = 703) Drenge (n =493) Hver weekend 9% 16% Næsten hver weekend 27% 30% Enkelte weekender 54% 45% Aldrig 10% 9% Eleverne er ligeledes blevet spurgt, hvor ofte de inden for de seneste 30 dage har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed. Det ses i tabel 3, at 22% af pigerne og 34% af drengene har gjort dette 4 eller flere gange. Tabel 3: Fordeling af hvor ofte eleverne har drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed de seneste 30 dage Piger (n = 699) Drenge (n = 488) 0 gange 24% 18% 1 gang 19% 16% 2 gange 20% 16% 3 gange 15% 15% 4 eller flere gange 22% 34% 7

9 Henholdsvis 91% af pigerne og 91% af drengene angiver at have været til fest på gymnasiet. Blandt disse angiver pigerne i gennemsnit at have drukket 8,4 genstande ved seneste gymnasiefest, mens gennemsnittet for drengene er 11,6 genstande. Tallene inkluderer de genstande, der eventuelt er drukket før og efter festen. Rygning Tabel 4 viser rygevaner blandt eleverne. I alt angiver 12% af pigerne og 21% af drengene, at de ryger dagligt, mens 49% af pigerne og 50% af drengene angiver, at de aldrig ryger. Tabel 4: Rygevaner Piger (n = 702) Drenge (n = 487) Jeg ryger hver dag 12% 21% Jeg ryger mindst én gang om ugen 5% 4% Jeg ryger af og til (fx til fest) 22% 15% Jeg ryger sjældent 12% 10% Jeg ryger aldrig 49% 50% Elever, der ryger dagligt, er yderligere blevet spurgt, hvor mange cigaretter de ryger. Piger, der ryger dagligt, ryger i gennemsnit 9,4 cigaretter om dagen, mens drenge, der ryger dagligt, i gennemsnit ryger 11,2 cigaretter om dagen. Samlet set vil 58% af de kvindelige rygere og 58% af de mandelige rygere gerne holde op med at ryge. Hash og andre stoffer Blandt de deltagende elever angiver 33% af pigerne og 54% af drengene, at de har prøvet at ryge eller indtage hash, pot eller skunk (tabel 5). Henholdsvis 7% af pigerne og 20% af drengene har gjort det inden for den seneste måned. 8

10 Tabel 5: Svarfordeling på spørgsmålet "Har du nogensinde prøvet at ryge/indtage hash, pot eller skunk?" Piger (n = 701) Drenge (n = 487) Nej 67% 46% Ja, inden for den seneste måned 7% 20% Ja, inden for det seneste år 18% 24% Ja, men ikke inden for det seneste år 8% 10% Tabel 6 viser fordelingen af, hvor mange gange eleverne har prøvet at ryge eller indtage hash, pot eller skunk i løbet af deres liv. Det ses fx, at henholdsvis 14% af pigerne og 13% af drengene har gjort det 1-2 gange, mens 6% af pigerne og 25% af drengene har gjort det 10 eller flere gange i deres liv. Tabel 6: Hyppighed af hash-, pot- eller skunkforbrug (hele livet) Piger (n = 702) Drenge (n = 485) 0 gange 67% 46% 1-2 gange 14% 13% 3-9 gange 13% 16% 10 eller flere gange 6% 25% Eleverne er også blevet spurgt om brug af andre stoffer end hash, pot og skunk. I alt angiver 3% af pigerne og 10% af drengene, at de har prøvet ét eller flere af følgende stoffer: Amfetamin, ecstasy/mdma, kokain, svampe eller andre stoffer. Kost- og måltidsvaner Eleverne er blevet spurgt, hvor ofte de spiser frugt, spiser fastfood, drikker sodavand og drikker energidrikke i løbet af en normal uge. Tabel 7 viser blandt andet, at 42% af pigerne og 31% af drengene spiser frugt mindst én gang dagligt. Blandt pigerne drikker 42% sodavand mindst 2-4 dage om ugen, mens tallet for drengene er 66%. 9

11 Tabel 7: Andel der ofte spiser/drikker hhv. frugt, fastfood, sodavand og energidrik Piger (n = 698) Drenge (n = 484) Frisk frugt mindst én gang dagligt 42% 31% Fastfood mindst 2-4 dage om ugen 12% 23% Sodavand mindst 2-4 dage om ugen 42% 66% Energidrik mindst 2-4 dage om ugen 7% 21% Eleverne er ligeledes blevet spurgt ind til deres måltidsvaner, nærmere bestemt hvor mange dage om ugen de normalt spiser henholdsvis morgenmad, frokost og aftensmad. Tabel 8 viser andelen af elever, der spiser morgenmad, frokost og aftensmad alle fem hverdage i ugen. Eksempelvis spiser 62% af pigerne og 69% af drengene morgenmad alle fem hverdage. Tabel 8: Andel der spiser følgende måltider alle hverdage (mandag-fredag) Piger (n = 701) Drenge (n = 484) Morgenmad 62% 69% Frokost 78% 82% Aftensmad 90% 96% Fysisk aktivitet Tabel 9 viser det antal timer, eleverne bruger ugentligt på energisk motion, dvs. motion eller sport, der får én til at svede eller blive forpustet (uden for skoletiden). Henholdsvis 9% af pigerne og 6% af drengene angiver 0 timers fysisk aktivitet om ugen, mens 10% af pigerne og 29% af drengene er fysisk aktive mindst 7 timer om ugen. 10

12 Tabel 9: Fysisk aktivitet (uden for skoletiden) Piger (n = 698) Drenge (n = 472) Ingen 9% 6% Ca. en halv time om ugen 8% 6% Ca. en time om ugen 16% 10% Ca. 2-3 timer om ugen 33% 24% Ca. 4-6 timer om ugen 24% 25% Ca. 7 timer om ugen eller mere 10% 29% Tabel 10 viser, hvor ofte eleverne cykler eller går til og fra gymnasiet. Det ses fx, at 51% af pigerne og 52% af drengene altid cykler eller går til og fra skole, mens 16% af pigerne og 18% af drengene angiver, at de aldrig cykler eller går til og fra skole. Tabel 10: Hyppighed af cykling/gang til og fra skole Piger (n = 698) Drenge (n = 471) Altid 51% 52% For det meste 16% 14% Nogle gange 9% 8% Sjældent 7% 8% Aldrig 16% 18% 11

13 Søvn og træthed Pigerne sover i gennemsnit 7,4 timer om natten, mens drengene gennemsnitligt sover 7,2 timer. Henholdsvis 18% af pigerne og 26% af drengene sover mindre end syv timer om natten. Tabel 11 viser fordelingen af, hvor ofte eleverne har oplevet at have søvnproblemer. Det ses, at 10% af pigerne og 8% af drengene oplever søvnproblemer næsten hver dag. Tabel 11: Hyppighed af søvnproblemer blandt eleverne Piger (n = 691) Drenge (n = 464) Næsten hver dag 10% 8% Mere end én gang om ugen 12% 9% Næsten hver uge 13% 12% Næsten hver måned 20% 19% Sjældent eller aldrig 45% 52% Eleverne er ligeledes blevet spurgt, om de inden for de seneste 14 dage har været generet af træthed. Tabel 12 viser, at 35% af pigerne har været meget generede af træthed, mens det tilsvarende tal for drengene er 23%. Tabel 12: Fordeling af hvor generede eleverne har været af træthed de seneste 14 dage Piger (n = 693) Drenge (n = 464) Ja, meget generet 35% 23% Ja, lidt generet 57% 62% Nej, ikke generet 8% 15% 12

14 KROP OG HELBRED Vægtstatus I tabel 13 ses fordelingen af vægtstatus. Fx er 70% af pigerne og 68% af drengene normalvægtige (BMI=18,5-24,9 kg/m 2 ), mens andelen af overvægtige (BMI 25 kg/m 2 ) er 10% blandt pigerne og 19% blandt drengene. Tabel 13: Vægtstatus Piger (n = 702) Drenge (n = 491) Undervægtig (BMI<18,5 kg/m 2 ) 20% 13% Normalvægtig (BMI=18, kg/m 2 ) 70% 68% Overvægtig (BMI 25 kg/m 2 ) 10% 19% BMI = Body Mass Index Kropsopfattelse Eleverne er blevet spurgt til deres kropsopfattelse. Fordelingen af svarene er vist i tabel 14, hvor det fx ses, at 37% af pigerne synes, de har en passende krop, mens tallet er 55% blandt drengene. Tabel 14: Kropsopfattelse (Jeg synes, jeg er ) Piger (n = 693) Drenge (n = 468) Alt for tynd 1% 4% Lidt for tynd 4% 19% Passende 37% 55% Lidt for tyk 51% 20% Alt for tyk 7% 2% 13

15 Selvvurderet helbred Eleverne er blevet bedt om at vurdere deres helbred (tabel 15). Det ses, at 10% af pigerne og 24% af drengene vurderer deres helbred som fremragende. Henholdsvis 1% af pigerne og 1% af drengene vurderer deres helbred som værende dårligt. Tabel 15: Selvvurderet helbred Piger (n = 697) Drenge (n = 469) Fremragende 10% 24% Vældig godt 40% 40% Godt 41% 29% Mindre godt 7% 6% Dårligt 1% 1% Fysiske symptomer Tabel 16 viser, hvor stor en andel af eleverne, der næsten dagligt har henholdsvis hovedpine, mavepine, smerter i bevægeapparatet eller småsygdom. Henholdsvis 10% af pigerne og 3% af drengene har næsten dagligt hovedpine, mens 12% af pigerne og 8% af drengene næsten dagligt har smerter eller ubehag i nakke, ryg, arme og/eller ben. Tabel 16: Andel med fysiske symptomer næsten dagligt Piger (n = 694) Drenge (n = 466) Hovedpine 10% 3% Mavepine 3% 1% Smerter eller ubehag i nakke, ryg, arme og/eller ben 12% 8% Småsyg (fx ondt i halsen, forkølelse, kvalme, feber) 3% 1% 14

16 Fysiske og psykiske lidelser Vi har spurgt eleverne, om de har én eller flere af følgende lidelser: Astma, allergi/overfølsomhed, migræne, sygdom i ryg, ben eller arme, syns- eller hørehandicap, ADHD, OCD, depression, spiseforstyrrelse eller andre fysiske/psykiske lidelser eller handicaps. Samlet set er allergi, sygdom i ryg, ben eller arme, migræne, astma og depression de fem hyppigst angivne lidelser blandt elever på alle deltagende gymnasier. Andelen af elever på denne skole, som har angivet disse lidelser, fremgår af tabel 17. Eksempelvis lider 37% af pigerne og 27% af drengene af allergi, mens 7% af pigerne og 5% af drengene lider af depression. Tabel 17: Andel der angiver, at de har følgende lidelser Piger (n = 653) Drenge (n = 440) Allergi 37% 27% Sygdom i ryg, ben eller arme 30% 24% Migræne 14% 7% Astma 11% 10% Depression 7% 5% 15

17 MENTAL SUNDHED Generel livstilfredshed Eleverne er blevet bedt om at vurdere deres livstilfredshed på en skala fra 0-10, hvor 10 betyder det bedst mulige liv, og 0 betyder det værst mulige liv. Fordelingen på skalaen ses i tabel 18. Gennemsnitligt ligger pigerne på 6,8 på skalaen, mens drengene i gennemsnit ligger på 7,6. Tabel 18: Livstilfredshed Piger (n = 701) Drenge (n = 481) Lav (0-5) 22% 10% Middel (6-8) 61% 65% Høj (9-10) 18% 26% Stress I tabel 19 ses fordelingen over, hvor ofte eleverne føler sig stressede. Henholdsvis 11% af pigerne og 37% af drengene føler sig aldrig eller næsten aldrig stressede, mens 13% af pigerne og 7% af drengene føler sig stressede dagligt. Tabel 19: Hyppighed af stress Piger (n = 702) Drenge (n = 477) Aldrig/næsten aldrig 11% 37% Månedligt 34% 30% Ugentligt 42% 26% Dagligt 13% 7% 16

18 Ensomhed I tabel 20 ses fordelingen over, hvor ofte eleverne føler sig ensomme. Henholdsvis 3% af pigerne og 1% af drengene føler sig meget ofte ensomme, mens 45% af pigerne og 68% af drengene svarer, at de aldrig føler sig ensomme. Tabel 20: Hyppighed af ensomhed Piger (n = 702) Drenge (n = 480) Meget ofte 3% 1% Ofte 9% 4% Af og til 43% 27% Aldrig 45% 68% Psykiske symptomer Tabel 21 viser, hvor stor en andel af eleverne, der næsten dagligt oplever at være henholdsvis ked af det, irritabel eller nervøs. Henholdsvis 6% af pigerne og 2% af drengene oplever næsten dagligt at være ked af det, mens 5% af pigerne og 2% af drengene næsten dagligt er nervøse. Tabel 21: Andel der oplever psykiske symptomer næsten dagligt Piger (n = 690) Drenge (n = 465) Ked af det 6% 2% Irritabel 6% 3% Nervøs 5% 2% 17

19 SOCIALE RELATIONER Vennekontakt Eleverne er blevet spurgt, hvor ofte de er sammen med deres venner uden for skoletiden. I alt svarer 9% af pigerne og 21% af drengene 5-7 dage om ugen, mens henholdsvis 9% af pigerne og 3% af drengene angiver, at de sjældent eller aldrig er sammen med deres venner uden for skoletiden (tabel 22). Tabel 22: Hyppighed af kontakt med venner uden for skoletiden Piger (n = 700) Drenge (n = 474) 5-7 dage om ugen 9% 21% 3-4 dage om ugen 23% 34% 1-2 dage om ugen 35% 28% 1-3 dage om måneden 24% 15% Sjældent eller aldrig 9% 3% Fortrolighed Eleverne er blevet spurgt, hvor nemt de har ved at tale med henholdsvis deres mor, far og venner om noget, der virkelig plager dem. Fordelingen af svarene i forhold til fortrolighed med venner ses i tabel 23, hvor det samlet set fremgår, at 81% af pigerne og 83% af drengene meget nemt eller nemt kan tale med deres venner. I henhold til fortrolighed med forældre er der 78% af pigerne og 77% af drengene, som meget nemt eller nemt kan tale med deres mor, mens 48% af pigerne og 64% af drengene meget nemt eller nemt kan tale med deres far. 18

20 Tabel 23: Svarfordeling på spørgsmålet "Hvor nemt er det at tale med dine venner om noget, der virkelig plager dig?" Piger (n = 700) Drenge (n = 475) Meget nemt 38% 40% Nemt 43% 43% Svært 15% 14% Meget svært 3% 3% Har ikke/ser ikke 1% 0% 19

21 SKOLEN Skoletrivsel Eleverne er blevet spurgt, hvad de synes om at gå i skole i øjeblikket. Fx synes henholdsvis 19% af pigerne og 29% af drengene meget godt om at gå i skole, mens 5% af pigerne og 2% af drengene synes dårligt om at gå i skole (tabel 24). Tabel 24: Fordeling af hvad eleverne synes om at gå i skole Piger (n = 701) Drenge (n= 476) Meget godt 19% 29% Godt 59% 56% Mindre godt 17% 13% Dårligt 5% 2% Tabel 25 viser, hvor ofte eleverne føler, at de kan få støtte fra klassekammerater, når de har brug for det. I alt svarer 22% af pigerne og 20% af drengene, at de meget ofte føler, de kan få støtte fra klassekammerater, mens 8% af pigerne og 5% af drengene aldrig eller næsten aldrig føler, de kan få støtte. Tabel 25: Fordeling af hvor ofte eleverne føler, de kan få støtte fra klassekammerater Piger (n = 700) Drenge (n= 473) Meget ofte 22% 20% Ofte 47% 56% En gang i mellem 23% 19% Næsten aldrig/aldrig 8% 5% Tabel 26 viser, hvor ofte eleverne føler, at de kan få hjælp og støtte fra lærerne. Blandt pigerne føler 9%, at de meget ofte kan få støtte og hjælp fra lærerne. Det tilsvarende tal for drengene er 13%. Henholdsvis 14% af pigerne og 10% af drengene angiver, at de aldrig eller næsten aldrig føler, at de kan få hjælp og støtte fra lærerne. 20

22 Tabel 26: Fordeling af hvor ofte eleverne føler, de kan få hjælp og støtte fra lærerne Piger (n = 700) Drenge (n= 471) Meget ofte 9% 13% Ofte 40% 48% En gang i mellem 38% 29% Næsten aldrig/aldrig 14% 10% Eleverne er ligeledes blevet spurgt, hvor stor betydning karakterer har for dem. Her angiver 32% af pigerne og 21% af drenge, at karakterer har meget stor betydning for dem, mens 1% af pigerne og 3% af drengene angiver, at de ingen betydning har (tabel 27). Tabel 27: Karakterers betydning for eleverne Piger (n = 700) Drenge (n= 472) Meget stor 32% 21% Stor 55% 53% Lille 12% 23% Ingen 1% 3% 21

23 Fravær fra skolen Blandt eleverne angiver 67% af pigerne og 70% af drengene, at de har været fraværende fra skole inden for de seneste 30 dage. For disse elever ses årsagerne til det angivne fravær i tabel 28. Fx angiver 65% af pigerne og 56% af drengene sygdom som en fraværsårsag, mens dårligt humør angives som en årsag blandt 20% af pigerne og 11% af drengene. Tabel 28: Fraværsårsager (de seneste 30 dage) Piger (n = 473) Drenge (n = 356) Sygdom 65% 56% Ferie 4% 2% Pjæk 20% 35% Dårligt humør 20% 11% Træthed 23% 28% Andet 35% 31% Procenterne summerer til mere end 100, da det har været muligt at angive flere årsager 22

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil Københavns Kommune

Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup. Ungdomsprofil Københavns Kommune Stine Schou Mikkelsen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup Ungdomsprofil Københavns Kommune Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på almene gymnasier i Københavns Kommune 2014 Ungdomsprofil

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Adresse Mors mobil-nr. Mors navn Mors adresse Fars mobil-nr. Fars navn Fars adresse Antal søskende alder Skemaet

Læs mere

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09)

Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) 2009 Fælleskommunal sundhedsprofil for udskolingselever (årgang 07/08 og 08/09) Kommunallæge Søren Krue Herlev Kommune 19-08-2009 2 Indhold Resume... 4 Baggrund... 5 Metode og materiale... 6 Deltagende

Læs mere

Skolebørnsundersøgelsen 2014 Ellemarkskolen. Skolebørnsundersøgelsen 2014. Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse

Skolebørnsundersøgelsen 2014 Ellemarkskolen. Skolebørnsundersøgelsen 2014. Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse Skolebørnsundersøgelsen 2014 Sundhed og trivsel blandt elever i femte, syvende og niende klasse Sommeren 2014 Gitte Mie Christensen og Bjørn Holstein Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010

Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 FOA Kampagne og Analyse 18. juni 2012 Sundhedstilstanden blandt FOAs medlemmer 2010 Statens Institut For Folkesundhed (SIF) har udarbejdet en omfattende rapport om FOAmedlemmernes sundhed. Den bygger på

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2010 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.288) Pige 50% (1.275) Manglende svar 0% (2) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 73% (1.873) Glad 24% (605) Ikke glad 3% (81) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes

Resultatskema 7.-10 klasse: Hvordan har du det? 2016 Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO I procent, antal i parentes Skole: Center-10, Aarhus High School, Klasse: 8FO (8FO) Køn Dreng 64% (7) 64% (7) 52% (3.711) Pige 36% (4) 36% (4) 48% (3.403) Er du glad for din skole? Meget tit 18% (2) 18% (2) 22% (1.571) Tit 18% (2)

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08

Notat vedr. Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2007-08 I forbindelse med udskolingsundersøgelserne af kommunens 9.klasser, skoleåret 2007-08, gennemførte kommunallægerne en registrering af data, dels fra spørgeskema, dels med data fra selve helbredsundersøgelsen.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling

UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling UNG Spørgeskema ved opstart og afslutning af FFT-behandling Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen af Funktionel Familieterapi (FFT). I spørgeskemaet bliver du spurgt til dig og din familie. Der er

Læs mere

Camilla Gejl Pedersen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Ungdomsprofil Roskilde Kommune

Camilla Gejl Pedersen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Ungdomsprofil Roskilde Kommune Camilla Gejl Pedersen Anne Illemann Christensen Janne S. Tolstrup STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Ungdomsprofil Roskilde Kommune Sundhedsadfærd, helbred og trivsel blandt elever på almene gymnasier i

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006

Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Undervisningsmiljøvurdering Rolf Krake Skolen 2006 Er du? Dreng 51,3 % Pige 48,7 % Klassen og kammeraterne. Hvor mange venner har du i din klasse? Ingen 0,6 % En enkelt 0,6 % 2-5 17,4 % Mere end 5 81,5

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 1 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Når du skal i gang med at tabe dig, er der mange ting, du skal tænke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009

Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Bilag 2 Sundhedsprofil Udskolingsundersøgelser i 9. klasse Herlev Skoleåret 2008/2009 Jo Coolidge og Søren Krue, Kommunallæger 43 Sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2008/2009 Baggrund I forbindelse

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune

Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune Spørgeskemaundersøgelse om sundhed og trivsel på ungdomsuddannelserne i Nyborg kommune De fleste spørgsmål besvares ved at klikke med musen i den boks, der passer bedst. Nogle gange er der en linje med

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening.

Tag dig tid til at læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og svar så godt du kan. Husk at vi er interesseret i din egen mening. SUNDHEDSADFÆRD HOS SKOLEBØRN Kære elev. Tak fordi du vil hjælpe os med denne undersøgelse! Ved at svare på disse spørgsmål hjælper du os med at finde ud af mere om, hvordan børn og unge i Grønland lever

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE]

BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Sundhedsprofil BULT [BØRN OG UNGE LIDT FOR TUNGE] Personlig sundhedsprofil Barnets navn Alder Antal søskende: Alder: Dato for Indledende samtale: Vægt: Højde: BMI: Dato for 3. måneders samtale: Vægt: Højde:

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2009-10

Kommunallægernes sundhedsprofil for udskolingsårgangen 2009-10 18. maj 2011 Igen i det forgangne skoleår gennemførte kommunallægerne registrering af data, dels fra spørgeskema, dels fra selve lægeundersøgelsen i forbindelse med undersøgelserne af kommunens 9.klasse-elever.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget?

4. De følgende spørgsmål handler om aktiviteter i dagligdagen. Er du på grund af dit helbred begrænset i disse aktiviteter? I så fald, hvor meget? Køn og alder 1. Er du: 2. Hvornår er du født? Mand Kvinde Dato Måned År Helbred og trivsel 3. Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt 4. De følgende

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'N'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede

Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Anders Arnfred Pia Vivian Pedersen Maria Holst Algren Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed, sygelighed og trivsel blandt klinikprostituerede Indhold 1 2 Forord 3 Sammenfatning og konklusion

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Sundhedsprofilens resultater

Sundhedsprofilens resultater Sundhedsprofilens resultater Knud Juel Comwell, Kolding 10. februar 2011 Syddansk Universitet SIF: Anne Illemann Christensen Michael Davidsen Ola Ekholm Stig Eiberg Hansen Maria Holst Knud Juel RSD: Ann

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016

Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Unges mentale helbred - hvor er det galt? KL s sundhedskonference Kolding 26. januar 2016 Pernille Due Statens InsEtut for Folkesundhed Syddansk Universitet Psykiske lidelser er hyppigere blandt unge end

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen.

Spørgsmålene du skal svare på handler især om, hvordan du har det i og udenfor skolen. Velkommen til Live'n'Learn For at vi voksne kan være sikre på, at du har det godt og får noget ud af at gå i skole, er det vigtigt at vi en gang i mellem stiller dig nogle spørgsmål om, hvordan du har

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Rengøring Alle 1. & 2. tjek

Rengøring Alle 1. & 2. tjek Rengøring Alle 1. & 2. tjek 1 Indholdsfortegnelse Sundhed og trivsel på 9 arbejdspladser... 4 Hvordan har arbejdspladserne styrket sundhed og trivsel mellem tjekkene?... Arbejdsmiljø - trivsel... 8 Motion

Læs mere

Kortlægningsskema. 14-17 år

Kortlægningsskema. 14-17 år Kortlægningsskema 14-17 år Navn: Personnummer: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Dato: Visitator: Handlekommune: Sagsbehandler: Mor: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer: Far: Adresse: Post nr./by: Telefonnummer:

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL

BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL BAGGRUNDSMATERIALE TIL BØRN OG UNGE-UDVALGETS TEMADRØFTELSE OM SUNDHED OG TRIVSEL SUNDHED OG TRIVSEL: ET MÅL I SIG SELV, ET MIDDEL TIL LÆRING At være sund og trives handler om at have det godt fysisk,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 0.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 57 / 65.52%

Læs mere

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c.

Resultater i antal og procent. Generel tilfredshed. Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008. Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c. Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Hold: 0.c, 1.a, 1.b, 2.a, 3.a, 3.b, 3.c Køn: M, K Ikke viste hold: 0.a, 0.b, 1.c, 2.b, 2.c Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 0kl, 1kl, 2kl, 3kl M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 27 / 65.85% 13 / 31.71%,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2010 Børnehaveklasse 2010, 1. klasse 2010, 2. klasse 2010, 3. klasse 2010, 4. klasse 2010 M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2A, 2C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 39 / 82.98% 7 / 14.89%, ikke rigtigt

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2008 Indskolingen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole?, ikke rigtigt Hvordan har

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 10 Er du glad for at gå i skole? 42 / 84%, ikke rigtigt Hvordan

Læs mere