INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4"

Transkript

1 Statistiske oplysninger om patientklager 2011

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER Fordeling i sundhedsvæsenet Fordeling på persongrupper Fordeling geografisk Anmodninger om genoptagelse AFGØRELSER Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Disciplinærnævnets enkeltafgørelser, fordelt på persongrupper Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt efter, hvor hændelsen har fundet sted Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser, fordelt efter sagens indhold Genoptagelser RETTIGHEDSSAGER ANMODNINGER OM TILTALEREJSNING I BILAG Klager m.v. fordelt geografisk og på den del af sundhedsvæsenet, der klages over

3 INDLEDNING Den 1. januar trådte et nyt patientklagesystem i kraft, der gør det lettere for patienter at klage, udvider patienters adgang til at klage, nedbringer sagsbehandlingstiden og lægger øget vægt på at drage læring af patienters henvendelser. Patientombuddet er en ny statslig styrelse under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Patientombuddet blev oprettet som et led i det nye patientklagesystem ved en sammenlægning af sekretariaterne for det tidligere Patientklagenævn og Patientskadeankenævnet samt den del af Sundhedsstyrelsen, der varetog driften af Dansk Patientsikkerheds Database. Samtidig flyttede enheden International Sygesikring fra departementet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Patientombuddet. En af Patientombuddets primære opgaver er at behandle patienters klager over sundhedsfaglig behandling og tilsidesættelse af patientrettigheder. I det følgende belyses denne del af Patientombuddets virksomhed for 2011 i tal. Statistiske oplysninger om dialog om patientklager fremgår af Patientombuddets Årsberetning

4 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHAND- LINGSTID Patientklager Patientombuddet oprettede i 2011 i alt nye patientklagesager mod i Der blev således oprettet 4,8 % flere klagesager i 2011 end i Patientklagesagerne fordelte sig med almindelige klagesager og 82 indberetninger fra Sundhedsstyrelsen (behandlingsklager) samt 945 rettighedssager (administrative klagesager). Patientombuddet modtog desuden 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. I 2011 oprettede Patientombuddet behandlingsklager mod i Antallet af behandlingsklager faldt således med 381 klager fra 2010 til 2011, svarende til et fald på 8,8 %. Når det samlede antal patientklager alligevel steg med 4,8 %, skyldes det, at antallet af rettighedsklager steg fra 341 i 2010 til 945 i Der blev antaget sager til realitetsbehandling, hvilket er 18,6 % færre end i 2010, mens sager blev afvist, en stigning på 18,7 % i forhold til Tabel 1 viser ændringen i nye sager og antagne sager siden 2007, mens figur 1 viser niveauet for antagelser, afvisninger og genoptagelser siden Tabel 1. Oversigt over den procentvise ændring i nye klager og antagne sager Nye klager og indberetninger -3,9 % 10,8 % 12,6 % 4,8 % Antagne sager -7,0 % 11,8 % 18,7 % -18,6 % 1 På grund af sager som oprettes og antages eller afvises over et årsskifte vil der være differencer mellem antal oprettelser og summen af antal afvisninger og antagelser. 4

5 Figur 1. Antagelser, afvisninger og genoptagelser 6000 Afvisninger 5000 Genoptagelser 4000 Antagelser Som det fremgår af tabel 2, afgjorde Patientombuddet i 2011 i alt sager. Antallet af verserende sager ved udgangen af 2011 var

6 Tabel 2. Oversigt over nye sager, afgjorte sager samt verserende Patientklagesager Nye klager og indberetninger Afviste sager Antagne sager Afgjorte sager Verserende sager ultimo året Sagsbehandlingstid: Fra 2001 til 2007 har sagsbehandlingstiden vist en jævnt stigende udvikling med en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 6,3 måneder i 2000 til en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 15,9 måneder i kalenderåret Fra 2007 til og med 2011 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid faldet hvert år fra et niveau på 15,9 mdr. i 2007 til 11,3 mdr. i Figur 4 viser udviklingen i sagsbehandlingstid i perioden Af hensyn til sammenligning over tid er tallene inklusiv psykiatriske ankesager. 1 Tallene for er inklusive psykiatriske ankesager, mens tallene for 2011 er eksklusiv psykiatriske ankesager. 2 Idet nogle sager ikke når at blive antaget eller afvist i samme kalenderår, som de er indkommet, vil der være en forskel i tallene, for de sager, der er indkommet i 2011 som nye klager/indberetninger, og de sager der er antaget til behandling eller afvist i Det bemærkes endvidere, at antallet af verserende sager også påvirkes af, at nogle sager afsluttes, inden der træffes afgørelse, eksempelvis fordi klagen trækkes tilbage. 3 Hertil kommer 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. 6

7 Figur 2. Gennemsnitlig sagsbehandlingstid: ,7 Måneder ,2 14,8 11,0 9, ,8 15,9 15,1 13,8 12,7 11,3 8,2 8 8,2 6,8 6, Gennemsnitlig sagbehandlingstid Fra er sagsbehandlingstiden beregnet fra det tidspunkt, hvor klagen antages, og indtil der blev truffet afgørelse af Patientklagenævnet. Rigsrevisionen har i beretning 11/05 af 22. marts 2006 om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn anført, at sagsbehandlingstiden bør beregnes fra det tidspunkt, hvor borgeren indgiver sin klage. Derfor er denne metode anvendt efter Den ændrede beregningsmetode betyder, at det reelle niveau for sagsbehandlingstiden til og med 2006 vil være en smule højere end det viste. 7

8 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENT- KLAGESAGER Tabellerne inkluderer sundhedsfaglige klager og rettighedsklager. I kapitel 5 kan man læse mere om rettighedsklager. 2.1 Fordeling i sundhedsvæsenet Tabel 3 viser bl.a., hvordan de sager, som blev antaget til realitetsbehandling i 2011, fordelte sig i sundhedsvæsenet. På grund af sager, som oprettes og antages eller afvises over et årsskifte, vil der være differencer mellem antal oprettelser og summen af antal afvisninger og antagelser. Tabel 3. Oprettede, antagne og afviste sager fordelt efter områder i sundhedsvæsenet Sted: Oprettelser Antagne sager 1 Afvisninger Antal: % Antal: % Antal: % Almen lægepraksis ,6 % ,8 % ,7 % Sygehus ,5 % ,6 % ,3% Skadestue 178 3,6 % 114 3,7 % 41 3,0 % Speciallægepraksis 241 4,9 % 158 5,1 % 56 4,1 % Anden privat praksis: Tandlæger, kiropraktorer m.fl ,1 % 102 3,3 % 98 7,3 % Lægevagten 224 4,6 % 142 4,6 % 59 4,4 % Apotekere 5 0,1 % 3 0,1 % 2 0,1 % Ambulancebehandlere 14 0,3 % 4 0,1 % 3 0,2 % Anden behandling i regionalt regi 29 0,7 % 11 0,4 % 8 0,6 % Kommunal tandpleje 36 0,7 % 24 0,8 % 12 0,9 % Regional tandpleje 6 0,1 % 4 0,1 % 1 0,1 % Plejehjem 18 0,4 % 9 0,3 % 9 0,7 % Hjemmepleje 18 0,4 % 9 0,3 % 3 0,2 % Anden behandling i kommunalt regi 35 0,7 % 12 0,4 % 18 1,3 % Tandlægeskoler 1 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Fængsel 28 0,6 % 11 0,4 % 8 0,6 % 1 Hertil kommer 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager 8

9 Kaserne 1 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Anden behandling i statsligt regi 1 0,0 % 0 0,0 % 1 0,1 % Rettighedssager ,6 % ,2 % ,3 % Diverse 0 0,0 % 1 0,1 % 0 0,0 % Kan ej kategoriseres 20 0,4 % 13 1,0 % I alt % % % Fordelingen af klagesagerne følger tidligere års tendenser, hvor mere end halvdelen af klagerne vedrører behandling på sygehuse. Den post, der tidligere hed administrative ankesager, er blevet ændret til Rettighedssager. 2.2 Fordeling på persongrupper Ved sagernes oprettelse registreres den persongruppe, som klagen primært er rettet mod 1. Det samlede antal sager i Tabel 4 er mindre end i Tabel 3, idet det bemærkes, at tabel 4 alene omfatter disciplinærnævnssager. Tabel 4. Oprettede, antagne og afviste sager fordelt på persongrupper Persongrupper 2 Oprettede sager Antagne sager 3 Afviste sager Antal % Antal % Antal % Læger ,8 % ,6 % ,0 % Tandlæger 86 3,2 % 33 2,1 % 57 4,9 % Sygeplejersker 28 1,0 % 39 2,5 % 27 2,3 % Jordemødre 12 0,4 % 3 0,2 % 5 0,4 % Fysioterapeuter 8 0,3 % 3 0,2 % 6 0,5 % Kliniske tandteknikere 14 0,5 % 9 0,6 % 10 0,9 % Fodterapeuter 2 0,1 % 2 0,1 % 0 0,0 % Tandplejere 2 0,1 % 0 0,0 % 3 0,3 % Plejere 3 0,1 % 1 0,1 % 3 0,3 % Sygehjælpere 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 Seks af sagerne omhandler klager over flere (primære) persongrupper. 2 Oversigten er eksklusiv rettighedssager samt Patientombuddets behandlingssager. 3 Hertil kommer 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. 9

10 Plejehjemsassistenter 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Radiografer 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Apotekere 5 0,2 % 0 0,0 % 2 0,2 % Kiropraktorer 10 0,4 % 5 0,3 % 4 0,3 % Psykologer 12 0,4 % 4 0,3 % 5 0,4 % Optikere 2 0,1 % 1 0,1 % 0 0,0 % Diætist 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Bioanalytikere 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Social- og Sundhedsassistent 4 0,1 % 8 0,5 % 4 0,3 % Farmaceuter 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Farmakonomer 0 0,0 % 4 0,3 % 0 0,0 % Ergoterapeuter 0 0,0 % 1 0,1 % 0 0,0 % Ambulancebehandlere 3 0,1 % 0 0,0 % 2 0,2 % Bandagister 2 0,1 % 3 0,2 % 0 0,0 % I alt % % % Tallene for oprettede, antagne og afviste sager fordelt på persongrupper følger i 2011 tidligere års tendenser, hvor der i lidt over 90 % af sagerne klages over en læge. 10

11 2.3 Fordeling geografisk Tabel 5. Oprettede og antagne sager fordelt geografisk 1 Oprettede sager Antagne sager 2 Afviste sager 3 Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Grønland Færøerne I alt I bilag 1 ses en fordeling af klager m.v. fordelt geografisk og på den del af sundhedsvæsenet, der klages over. 2.4 Anmodninger om genoptagelse I 2011 modtog Patientombuddet 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager, hvilket er lavere end i 2010, men på niveau med tidligere år. Genoptagelsessagerne bliver yderligere belyst i afsnit 3.6. Tabel 6. Anmodninger om genoptagelse Antal anmodninger Tabellen er eksklusiv rettighedsklager. Klager over behandling i kommuner er henført til den relevante region. 2 Hertil kommer 96 anmodninger om genoptagelse af tidligere afgjorte sager. 3 Hertil kommer 2 sager som ikke kan klassificeres 11

12 3 AFGØRELSER Patientombuddet og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn traf tilsammen i 2011 afgørelse i sager, hvoraf Disciplinærnævnet afgjorde sager og Patientombuddet 842 sager. 116 af afgørelserne vedrørte behandling af anmodninger om genoptagelse. 590 af afgørelserne er rettighedssager, som vedrørte klager over administrative afgørelser truffet af regioner og kommuner. Da rettighedsklager gennemgår en anderledes behandlingsproces, er disse sager ikke inkluderet i en stor del af dette kapitels oversigter. 3.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Med virkning fra den 1. januar 2011 har patienter kunnet vælge, om de ønsker deres behandlingsklage afgjort af disciplinærnævnet eller Patientombuddet. I de følgende tabeller vises afgørelserne fordelt efter indhold, dvs. om lovgivningen er overtrådt, og dermed har givet anledning til kritik. Tabel 7. Disciplinærnævnets afgørelser af behandlingsklager 1 Afgørelse Antal (2011) Ingen kritik 73,4 % 74,3 % 77,4 % 78,5 % 78,7 % 72,2 % 72,4 % Kritik 22,2 % 23,3 % 20,7 % 19,5 % 18,7 % 24,3 % 24,0 % 584 Kritik med indskærpelse 2,6 % 2,3 % 1,7 % 1,9 % 2,5 % 3,3 % 3,5 % 86 Anmodning om tiltalerejsning 1,8 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,1 % 1 I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Som det fremgår af Tabel 7 ligger andelen af afgørelser i 2011, hvor nævnet fandt anledning til kritik, på niveau med Tabellen er eksklusiv rettighedssager. 2 Mulig overtrædelse af autorisationslovenes paragraf om grovere eller gentagen forsømmelse eller anden bestemmelse der hjemler straf. 12

13 Tabel 7a. Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager Afgørelse 2011 Antal (2011) Ingen kritik 71,0 % 179 Kritik 29,0 % 73 I alt 100,0 % Disciplinærnævnets enkeltafgørelser, fordelt på persongrupper I en del sager har flere persongrupper været inddraget i det hændelsesforløb, der bliver klaget over. I nedenstående tabel, som viser fordelingen af afgørelser på de enkelte persongrupper, vil antallet af afgørelser således overstige antallet af afgjorte sager. Tabel 8. Disciplinærnævnets enkeltafgørelser fordelt på persongrupper 1 Persongrupper Antal Andel Læger ,5 % Tandlæger 54 0,9 % Sygeplejersker 547 9,1 % Jordemødre 56 0,9 % Fysioterapeuter 53 0,9 % Kliniske tandteknikere 22 0,4 % Tandplejere 1 0,1 % Kiropraktorer 17 0,3 % Social- og sundhedsassistenter 123 2,0 % Farmaceuter 0 0,0 % Farmakonomer 5 0,1 % Andre 480 8,0 % I alt ,0 % 1 Tabellen er eksklusiv rettighedssager 13

14 Tabel 9 viser antallet af enkeltafgørelser fordelt på persongrupper. Der blev således i nævnets afgørelser taget stilling til behandlingen udført af læger, sygeplejerske mm gange. Denne forskel skyldes, at der i mange sager er klaget over et forløb, hvor mere end én sundhedsfaglig person er involveret. Tabellen viser endvidere for de enkelte persongrupper, hvor ofte nævnet fandt, at der var begået en lovovertrædelse. Det skal dog bemærkes, at nævnet, for så vidt angår persongrupper uden autorisation, alene tager stilling til, om der er handlet fagligt korrekt. Tabel 9. Disciplinærnævnets enkeltafgørelser fordelt på persongrupper og indholdet af afgørelserne 1 Persongrupper Ingen kritik Kritik Afgørelser, antal Læger 84,9 % 15,1 % Tandlæger 75,9 % 24,1 % 54 Sygeplejersker 73,5 % 26,5 % 547 Jordemødre 80,4 % 19,6 % 56 Fysioterapeuter 88,7 % 11,3 % 53 Kliniske tandteknikere 45,5 % 54,5 % 22 Tandplejere 100,0 % 0,0 % 1 Kiropraktorer 70,6 % 29,4 % 17 Social- og sundhedsass. 76,4 % 23,6 % 123 Farmakonomer 20,0 % 80,0 % 5 Farmaceuter 0,0 % 0,0 % 0 Andre persongrupper 66,9 % 33,1 % 480 I alt 81,9 % 18,1 % Tabellen er eksklusiv rettighedssager. 14

15 Tabel 10 viser specialefordelingen for de enkeltafgørelser som vedrører læger: Tabel 10. Disciplinærnævnets enkeltafgørelser fordelt på kliniske specialer og indholdet af afgørelserne 1 Speciale Ingen kritik Kritik Afgørelser % % Antal Almen medicin, inkl. vagtlæger 80,3 % 19,7 % 814 Anæstesiologi/intensiv 86,8 % 13,2 % 91 Børnesygdomme 87,9 % 12,1 % 58 Børne- og ungepsykiatri 87,5 % 12,5 % 8 Gynækologi og obstetrik 85,7 % 14,3 % 245 Hud- og kønssygdomme 81,8 % 18,2 % 33 Intern medicin 84,8 % 15,2 % 735 Kirurgi 88,7 % 11,3 % 538 Kræftsygdomme 95,8 % 4,2 % 167 Laboratoriespecialer 100,0 % 0,0 % 3 Neurokirurgi 86,3 % 13,7 % 73 Neurologi 94,8 % 5,2 % 116 Ortopædkirurgi 84,5 % 15,5 % Psykiatri 80,4 % 19,6 % 138 Røntgen 79,4 % 20,6 % 160 Vævs-og celleundersøgelser 0,0 % 0,0 % 0 Øjensygdomme 82,9 % 17,1 % 82 Øre-, næse-, halssygdomme 85,9 % 14,1 % 92 Plastikkirurgi 87,0 % 13,0 % 54 Andet 50,0 % 50,0 % 2 I alt 84,9 % 15,1 % Tabellen er eksklusiv rettighedssager. 15

16 3.3 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt efter, hvor hændelsen har fundet sted Tabel 11 viser en oversigt over den faglige stedfordeling af de sager, nævnet har afgjort fra 2005 til Tabel 11. Afgjorte sager, fordelt efter hvor hændelsen har fundet sted 1 Sted antal Sygehus 57,0 % 58,9 % 60,4 % 60,8 % 60,7 % 62,8% 62,8 % Skadestue 5,0 % 5,4 % 5,7 % 6,2 % 7,1 % 5,2 % 7,7 % 208 Speciallægepraksis 9,0 % 7,3 % 5,2 % 5,4 % 4,9 % 4,6 % 4,7 % 125 Lægevagt 4,0 % 4,0 % 4,7 % 6,2 % 6,4 % 5,8 % 4,2 % 114 Almen lægepraksis 14,0 % 14,4 % 14,8 % 13,2 % 12,7 % 12,1 % 12,9 % 347 Plejehjem 1,0 % 0,5 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 1,0 % 0,8 % 21 Hjemmepleje - 0,3 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,6 % 0,3 % 9 Ambulancebehandlere - 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 6 Fængsel 1,0 % 1,1 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 % 21 Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer m.fl. Kommunal tandpleje 6,0 % 5,8 % 5,7 % 5,3 % 3,9 % 3,9 % 3,9 % 106 1,0 % 1,1 % 0,6 % 1,6 % 1,2 % 1,6 % 0,8 % 22 Apoteker - 0,2 % 0,1 % 0,3 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 3 Diverse 2,0 % 0,5 % 0,3 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,7 % 18 I alt 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Fordelingen af de enkelte afgørelsestyper er i Tabel 11 og Tabel 12 opgjort på udvalgte dele af sundhedsvæsenet 1 Tabellen er eksklusiv rettighedssager. 16

17 Tabel 12a. Disciplinærnævnets afgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet 1 Sted Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Anmodning om tiltalerejsning 2 Total, antal Sygehus Skadestue Speciallægepraksis Lægevagt Almen lægepraksis Plejehjem Apoteker Ambulancebehandler Fængsel Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer 72,7 % 24,6 % 2,6 % 0,1 % ,9 % 23,6 % 0,5 % 0,0 % ,0 % 25,8 % 4,2 % 0,0 % ,0 % 29,1 % 0,9 % 0,0 % ,1 % 20,2 % 4,7 % 0,0 % ,6 % 28,6 % 23,8 % 0,0 % 21 33,3 % 0,0 % 66,7 % 0,0 % 3 66,7 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 6 76,2 % 23,8 % 0,0 % 0,0 % m.fl. 58,6 % 24,2 % 17,2 % 0,0 % Hjemmepleje 85,7 % 14,3 % 0,0 % 0,0 % 7 Kommunal tandpleje 94,4 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 18 Regional tandpleje 0,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 1 Anden kommunal behandling 60,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 % 5 Anden regional behandling 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Anden statslig behandling 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 3 3 Tandlægeskole 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 I alt 72,4 % 24,0 % 3,5 % 0,1 % Tabellen er eksklusiv psykiatriske ankesager. 2 Mulig overtrædelse af autorisationslovenes paragraf om grovere eller gentagen forsømmelse eller anden bestemmelse, der hjemler straf. Der er i løbet året kun en enkelt afgørelse med anmodning om tiltalerejsning, som befinder sig under stedgruppen sygehus. 17

18 Tabel 12b. Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt på indholdet af afgørelserne og udvalgte dele af sundhedsvæsenet Sted Ingen kritik Kritik Total, antal Sygehus 68,7 % 31,3 % 182 Skadestue 76,5 % 23,5 % 17 Speciallægepraksis 100,0 % 0,0 % 5 Lægevagt 50,0 % 50,0 % 4 Almen lægepraksis 76,9 % 23,1 % 26 Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer m.fl. 85,7 % 14,3 % 7 Hjemmepleje Kommunal tandpleje 50,0 % 50,0 % 2 100,0 % 0,0 % 4 Regional tandpleje 0,0 % 100,0 % 1 Andet 4 I alt 71,0 % 29,0 % Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser fordelt geografisk Tabel 13a. Disciplinærnævnets afgørelser fordelt geografisk og på indholdet af afgørelserne: Region Ingen kritik Kritik Kritik med indskærpelse Anmodning om tiltalerejsning Total, antal Region Hovedstaden 71,4 % 23,6 % 4,8 % 0,1 % 846 Region Midtjylland 74,6 % 22,8 % 2,7 % 0,0 % 523 Region Nordjylland 75,0 % 23,3 % 1,7 % 0,0 % 232 Region Sjælland 71,1 % 25,4 % 3,5 % 0,0 % 342 Region Syddanmark 71,7 % 25,3 % 3,1 % 0,0 % 491 Færøerne 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 Grønland 1 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0 I alt 71,7 % 24,8 % 3,4 % 0,1 % I 2011 var der ikke i grønlandsk lovgivning hjemmel til, at Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kunne afgøre klagesager fra Grønland. 18

19 Tabel 13b. Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og på indholdet af afgørelserne 1 : Region Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 70,9 % 29,1 % 86 Region Midtjylland 81,0 % 19,0 % 42 Region Nordjylland 57,9 % 42,1 % 19 Region Sjælland 66,2 % 33,8 % 65 Region Syddanmark 75,0 % 25,0 % 40 Færøerne 0,0 % 0,0 % 0 Grønland 0,0 % 0,0 % 0 I alt 71,0 % 29,0 % 252 Tabel 13c. Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser af behandlingsklager fordelt geografisk og på indholdet af afgørelserne 2 : Region Ingen kritik Kritik Total, antal Region Hovedstaden 71,4 % 28,6 % 932 Region Midtjylland 75,0 % 25,0 % 565 Region Nordjylland 73,7 % 26,3 % 251 Region Sjælland 70,3 % 29,7 % 407 Region Syddanmark 71,9 % 28,1 % 531 Færøerne 0,0 % 0,0 % 0 Grønland 0,0 % 0,0 % 0 I alt 72,3 % 27,7 % Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser, fordelt efter sagens indhold Tabel 14 viser, hvordan enkeltafgørelserne fordelte sig på klagens art og indholdet af afgørelserne. Tabellen viser en oversigt over de sager, som blev afgjort inden for de juridiske temaer journalføring, informeret samtykke, aktindsigt, tavshedspligt og lægeerklæringer. I de fleste sager gælder det, at der også blev taget stilling til patientbehandling. I mange tilfælde klager patienten som hoved- 1 Tabellen er eksklusiv rettighedssager 2 Tabellen er eksklusiv rettighedssager 19

20 punkt over fejlbehandling med manglende information eller lignende som underpunkt i forhold til behandlingsforløbet. Tabel 14. Enkeltafgørelser fordelt efter klagens art og indholdet af afgørelserne Ingen Kritik Kritik Enkeltafgørelser Journalføring 39,2 % 60,8 % 380 Informeret samtykke 81,6 % 18,4 % 266 Aktindsigt 1 51,0 % 49,0 % 104 Tavshedspligt 57,6 % 42,4 % 33 Lægeerklæringer 87,2 % 12,8 % Genoptagelser I 2011 traf Disciplinærnævnet og Patientombuddet 116 afgørelser, der vedrørte anmodninger om genoptagelse. 17 af disse vedrørte afgørelser i rettighedssager og er beskrevet i kapitel 5. Fordelingen af afgørelserne for de resterende sager på baggrund af anmodning om genoptagelse er vist i tabel 15: Tabel 15. Afgørelser af anmodede genoptagelsessager % Antal Anmodning om genoptagelse afvist: 74,7 % 74 Ændring fra ingen kritik til kritik: 1,0 % 1 Ændring fra kritik til ingen kritik: 4,0 % 4 Kritik fastholdt: 11,1 % 11 Ingen kritik fastholdt: 9,1 % 9 I alt 100,0 % 99 1 Fra 1. januar 2011 har kun Patientombuddet kunnet træffe afgørelse i aktindsigtssager. 20

21 4 RETTIGHEDSSAGER Siden 2007 har patienter haft mulighed for at klage over visse administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder. Indtil slutningen af 2010 blev rettighedssagerne behandlet af Patientklagenævnet som formandsafgørelser. Med etableringen af det ny klagesystem blev patienters adgang til at klage over manglende overholdelse af patientrettigheder udvidet til også at omfatte for eksempel ret til frit sygehusvalg, maksimale ventetider og tolkebistand. Fra 1. januar 2011 afgøres rettighedssager af Patientombuddet. Ved rettighedssager forstås klager over administrative afgørelser fra kommuner og regioner om patientrettigheder samt afgørelser om aktindsigt i patientjournaler. Af tabel 16 fremgår antallet af oprettede, antagne, afviste og afgjorte sager i 2008 til Tabel 16. Oversigt over rettighedssager 1 Sager Oprettede sager Afviste sager Antagne sager Afgjorte sager Langt de fleste klager vedrører befordring og befordringsgodtgørelse (knap 550 klager), aktindsigt (knap 100 klager), betaling for sygehusbehandling (knap 75 sager), tilskud til tandpleje til visse patientgrupper (godt 60 sager), maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme (knap 25 sager) og udvidet frit sygehusvalg (godt 20 sager). 1 Tabellen er eksklusiv genoptagede rettighedssager 2 Grundet et stort antal rettighedssager som blev oprettet i 2007 uden at blive antaget eller afvist, stemmer antallet af oprettede sager i 2008 ikke overens med antallet af afviste eller antagne sager. 21

22 Tabel 17. Rettighedssager fordelt på i sundhedsloven og sagstype. Oprettede 1 Afviste Antagne Afgjorte 12 Sundhedskort Aktindsigt Tolkebistand Sikringsgruppe Lægevalg Tilskud til behandling Betaling for behandling i udlandet og 81 Betaling for sygehusbehandling og 87 Frit og udvidet frit sygehusvalg maksimale ventetider Behandling i udlandet Oplysningspligt a Kontaktpersoner Personlige fornødenheder Omsorgs- og specialtandpleje Genoptræning og 160 Tilskud til ernæringspræparater og begravelseshjælp 166 Tilskud til tandpleje Tilskud til ydelser købt eller leveret i et andet EU/EØS-land befordring og befordringsgodtgørelse Oprettede sager er inklusiv 18 genoptagelser 22

23 Tabel 18 viser en oversigt over afgørelserne, fordelt på afgørelse og region. Tabel 18. Fordeling af rettighedssagers afgørelser på regioner og kommuner: 1 Region Tiltrådt Ændret Hjemvist Ophævet Total Antal Antal Antal Antal Antal Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt I alt 85,7 % 5,6 % 8,7 % 0,0 % 100,0 % Tabel 19 viser en oversigt over afgørelser i aktindsigtssager, fordelt på afgørelse og region. Tabel 19. Fordeling af aktindsigtsafgørelser på regioner 2 Region Ingen kritik 3 Kritik Total Antal Antal Antal Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark I alt I alt 47,7 % 52,3 % 100,0 % 1 9 klager over aktindsigt samt klager over ventetider er ikke medtaget. Rettighedsklager vedr. kommuner er henført til den relevante region. 2 Rettighedsklager vedr. kommuner er henført til den relevante region 3 Hhv. ingen kritik og kritik dækker over aktindsigtssager. 23

24 I 2011 traf Patientombuddet 17 afgørelser, der vedrørte anmodninger om genoptagelser af rettighedssager. Fordelingen af disse er vist i tabel 18. Tabel 20. Afgørelser af anmodning om genoptagelse: % Antal Anmodning om genoptagelse afvist 0,0 % 0 Ændring til tiltrædelse 0,0 % 0 Hjemvisning fastholdt 5,9 % 1 Ændret til hjemvisning 0,0 % 0 Tiltrædelse fastholdt 94,1 % 16 I alt 100,0 % 17 24

25 5 ANMODNINGER OM TILTALEREJSNING I 2011 Indledning Efter klage- og erstatningslovens 3 kan Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn afgive udtalelse om, hvorvidt sundhedspersonens sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-7 og 9. Nævnet kan herunder udtale kritik med indskærpelse eller søge iværksat sanktioner. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn kan anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale, såfremt sagen giver grundlag for kritik og yderligere grundlag for berettiget mistanke om, at sundhedspersonen ved sin sundhedsfaglige virksomhed kan have gjort sig skyldig i et strafbart forhold, oftest grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed, jf. 13 i nævnets forretningsorden.. På baggrund af klage- og erstatningslovens bestemmelser er det fastsat, at nævnet uden anonymisering af sundhedspersoners titel og navn skal offentliggøre afgørelser, hvor der er berettiget mistanke om, at en sundhedsperson har gjort sig skyldig i grovere eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed. Offentliggørelsen sker på og Det fremgår af samme lov, at oplysningen om, at sagen skal sendes til politiet, ikke må offentliggøres. Af denne grund vil der i dette kapitel ikke blive lavet resume af de omhandlede afgørelser. Antal sager Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn har i 2011 i 4 tilfælde besluttet at anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale. De 4 sager vedrørte læger, og der var i sagerne tale om grovere forsømmelse i forbindelse med faglig virksomhed. Anmodninger om tiltalerejsning for læger i perioden fra 2000 til 2011 Nedenfor ses ajourføring af den tabel, der blev udarbejdet for 2010 af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om afgørelser vedrørende læger, der blev oversendt til anklagemyndigheden i perioden fra 2000 til

26 Oversigten viser udfaldet af samtlige nævnsafgørelser truffet i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2011 vedrørende læger, hvor nævnet besluttede at anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale. Tabel I alt Anmodning om tiltalerejsning Straffesag 1 1 verserende Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget Dom, frifindelse 1 1 Dom, bøde 1 1 Anmodninger om tiltalerejsning for sygeplejersker i perioden fra 2000 til 2011 Nedenfor ses en ajourføring af den tabel, der blev udarbejdet af Sundhedsvæsenets Patientklagenævn for 2010 om afgørelser vedrørende sygeplejersker, der blev oversendt til anklagemyndigheden i perioden fra 2000 til Oversigten viser udfaldet af samtlige nævnsafgørelser truffet i perioden fra 2000 til 2011 vedrørende sygeplejersker, hvor nævnet besluttede at anmode anklagemyndigheden om at overveje at rejse tiltale. 26

27 Tabel I alt Anmodning om tiltalerejsning Straffesag 1 1 verserende Tiltale opgivet Bødeforlæg vedtaget Dom, frifindelse Dom, bøde

28 BILAG 1 Klager m.v. fordelt geografisk og på den del af sundhedsvæsenet, der klages over 1 Sted Region Hovedstaden Region Sjælland Region Midtjylland Oprettet Antaget Oprettet Antaget Oprettet Antaget Sygehus Skadestue Speciallægepraksis Lægevagt Almen lægepraksis Plejehjem Fængsel Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer m.fl Kommunal tandpleje Regional tandpleje Apotekere Ambulancebehandlere Hjemmepleje Anden behandling i kommunalt regi Anden behandling i regionalt regi Diverse I alt Tabellen er eksklusiv rettighedssager. Tabellen er eksklusiv 36 oprettede sager som ikke er regionsrelateret. 28

29 Sted Region Nordjylland Region Syddanmark Oprettet Antaget Oprettet Antaget Sygehus Skadestue Speciallægepraksis Lægevagt Almen lægepraksis Plejehjem Fængsel Anden privat praksis: tandlæger, kiropraktorer m.fl Kommunal tandpleje Regional tandpleje Ambulancebehandlere Apotekere Hjemmepleje Anden behandling i kommunalt regi Anden behandling i regionalt regi Diverse I alt Sted Færøerne Grønland Oprettet Antaget Oprettet Antaget Sygehus Almen lægepraksis Anden privat praksis: Tandlæger, kiropraktorer m.fl Kommunal tandpleje Diverse I alt

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012.

I 2013 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 29,5 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2012. Statistiske oplysninger om patientklager 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Diciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...

NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... Statistiske oplysninger om patientklager 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID... 4 2 OPRETTEDE-, ANTAGNE- OG AFVISTE PATIENTKLAGESAGER... 8 2.1 Fordeling

Læs mere

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013.

I 2014 ligger Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 31,2 pct. af sagerne mod 29,5 pct. i 2013. Statistiske oplysninger om patientklager 2014 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014.

I 2015 lå Disciplinærnævnets samlede kritikprocent på 27,2 pct. af sagerne mod 31,2 pct. i 2014. Statistiske oplysninger om patientklager 2015 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1 Nye sager, afgørelser og sagsbehandlingstid... 4 2 Afgørelser... 7 2.1 Disciplinærnævnets og Patientombuddets afgørelser

Læs mere

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed

Statistiske oplysninger om patientklager for Styrelsen for Patientsikkerhed Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Styrelsen for Patientsikkerhed Maj 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Statistiske oplysninger om patientklager for 2016 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer)

Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Antal beskæftigede på offentlige sygehuse i Danmark i år 2010(7) (opgjort i antal personer) Danmark Antal fuldtid Antal deltid Læger Læger ialt Læger Læger ialt Afdelingslæger 1.453 140 Overlæger mv. 5.110

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN STATISTISKE OPLYSNINGER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 1 NYE SAGER, AFGØRELSER OG SAGSBEHANDLINGSTID...4 2 OPRETTEDE, ANTAGNE OG AFVISTE SAGER...8 2.1 Fordeling

Læs mere

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1

Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG. Kapitel 1 Lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m.v. UDDRAG 1 I lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 21. januar 2009,

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientombuddet

Årsberetning 2014. Patientombuddet Årsberetning 2014 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2014, Patientombuddet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

Forebyggelse & patientklager

Forebyggelse & patientklager Forebyggelse & patientklager Christian Bjerre Høyer Læge, ph.d. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Læringsmål Forebyggelse Definere og foretage rapportering af en utilsigtet hændelse Patientklager

Læs mere

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg?

Jeg har fået en patientklage. Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage Hvad gør jeg? Jeg har fået en patientklage -Hvad gør jeg? Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-80 Copyright Dansk Sygeplejeråd Oktober 2015. Alle rettigheder forbeholdes. ISBN 978-87-7266-207-7

Læs mere

Patientklager Side 1

Patientklager Side 1 Patientklager Side 1 FORORD Som sygeplejersker er vi stolte af vores faglighed og bevidste om vores ansvar. Det er derfor en meget voldsom oplevelse at blive involveret i en patientklagesag, hvor en patient

Læs mere

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog

Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høring over foreløbigt udkast til ændring af bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser m.v. i klageog Høringsmaterialet: Høring over foreløbigt udkast til bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser

Læs mere

Vejledning om klagemuligheder

Vejledning om klagemuligheder Vejledning om klagemuligheder Klagecenteret Patientombuddets klagecenter behandler klager over: Sundhedsfaglig virksomhed Regioners og kommuners administrative afgørelser og beslutninger Anvendelse af

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016

Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg 04-06-2016 Styrelsen for Patientsikkerhed (patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring) Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07

Læs mere

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v.

Ombudsmanden har desuden anmodet Patientombuddet om at redegøre for visse spørgsmål i forbindelse med underretninger til klagere m.v. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 162 Offentligt Patientombuddet Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sagsbehandlingstider

Læs mere

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet

Patientombudet. Torben Hærslev, kontorchef, overlæge. Patientombuddet Patientombudet Torben Hærslev, kontorchef, overlæge Program Kort om sundhedsvæsenets opbygning s opbygning og opgaver Sagstyper Sagsgangen Afgørelserne Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Ministeren

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN

SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN SUNDHEDSVÆSENETS PATIENTKLAGENÆVN ÅRSRAPPORT 2004 Patientklagenævnet Frederiksborggade 15 1360 København K Telefon:33 38 95 00 Internet: www.pkn.dk E-mail: pkn@pkn.dk FORORD...3 1 BERETNING...4 1.1 Patientklagenævnets

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K 07-06-2015. ministeriets sagsnr. 1407441 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 27-08-2013 17:00. Regionsgården, Mødelokale H6. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 27-08-2013 17:00 MØDESTED Regionsgården, Mødelokale H6 MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Årsrapport 2015. Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation Årsrapport 25 Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Organisering af området... 6 Sekretariatet... 6 Sagsgangen i abortsager... 7 Afholdelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede

Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede Dato 7. maj 2013 Sagsnr. 5-441-554/1 ANM ANM@SST.DK Sundhedsstyrelsens behandling i sagen om speciallæge Arne Mejlhede 1. Baggrund 1.1 Lovgivningsændringer fra før 2000 til i dag 1.1.1Før 2000 Før juli

Læs mere

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet

Årsrapport 2011. Patientklager OUH. Direktionssekretariatet Årsrapport 2011 Patientklager OUH Direktionssekretariatet Indholdsfortegnelse 1. Indledning.... 1 2. Database til registrering af klager.. 1 3. Nyt Patientklagesystem 2 4. Opgørelser 2 4.1 Klagetyper.

Læs mere

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale

Information om. det nye patientklagesystem. - til sundhedspersonale Information om det nye patientklagesystem - til sundhedspersonale Forord Pr. 1. januar 2011 trådte et nyt patientklagesystem i kraft. Med det nye patientklagesystem får patienter og pårørende en lettere

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 7 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 8 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Vil du klage over sundhedsvæsenet?

Vil du klage over sundhedsvæsenet? Vil du klage over sundhedsvæsenet? Indhold Vejledning om klagemuligheder................ 3 Vil du klage over sundhedspersonalets faglige arbejde? 3 Hvem kan klage til Patientombuddet?.......... 5 Hvordan

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

13. april 2012 FM 2012/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. april 2012 FM 2012/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 46 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 20. oktober 2005. Udkast til: Bekendtgørelse om offentliggørelse af afgørelser i klage- og tilsynssager på sundhedsområdet

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528

Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010. Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Sig Undskyld, Når Skaden er Sket Region Syddanmark, den 24. november 2010 Helle Eckeroth Mail: helle.eckeroth@regionh.dk Telefon 3632 6528 Hvorfor ny lov? Det er for svært at finde vej i klagesystemet.

Læs mere

Hvad er Patientklagenævnet?

Hvad er Patientklagenævnet? Hvad er Patientklagenævnet? En offentlig myndighed Uafhængig Kan udtale kritik Træffe afgørelse i enkeltsager Patientklagenævn og Patientforsikring Erstatning fra Patientforsikring, selvom sundhedspersonen

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Kræftpatienters klager

Kræftpatienters klager Kvalitet & Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i kræftforløbet Kræftpatienters klager - en analyse af patientsikkerhed og kvalitet i

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 02-10-2013 16:00. Rigshospitalet, Blå stue. Patientudvalget dagsorden DAGSORDEN Patientudvalget dagsorden MØDETIDSPUNKT 02-10-2013 16:00 MØDESTED Rigshospitalet, Blå stue MEDLEMMER Flemming Pless Abbas Razvi Anne Ehrenreich Julie Herdal Molbech Lise Rask Niels Borre Lene

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke

udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke udredning af det faglige individtilsyn 2009 sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke 2010 Udredning af det faglige individtilsyn 2009 - sundhedspersoner med kritisabelt fagligt virke Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171

Notat om visse spørgsmål i forbindelse med Sundhedsudvalgets behandling af lovforslag nr. L 171 Sundhedsudvalget 2010-11 (Omtryk - Notatets tekst er ændret) L 171 Bilag 5 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: JVI/CVA/SDY/JVB Sags nr.: 1105432 Dok. Nr.: 529957

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Årsberetning 2012. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn

Årsberetning 2012. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Årsberetning 2012 Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Titel: Årsberetning 2012, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser

Øvrige med sundhedsfaglige lange videregående uddannelser Beskrivelse stillingsgruppering I denne tekst beskrives, hvorledes Kommunernes og Regionernes Løndatakontors (KRL) stillingsbetegnelser er kategoriseret i forhold til nedenstående stillingsgruppering.

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger

Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger N O T A T Høringssvar - Nyt udkast for bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel og vaccinationsoplysninger Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har sendt et nyt udkast for bekendtgørelse

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 : INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene

Anvendelse af vikarer på sygehusene Kapitel 8 78 Anvendelse af vikarer på sygehusene Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere

http://capweb01/sjp/getdocument.asp?errtemplate=errordescription.txt&systemkey=... Page 1 of 1 01-02-2010 Fra: Kis Thuesen Sendt: 2. juni 2009 15:02 Til: Kis Thuesen Emne: VS: privat/offentlig Vedhæftede

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

KLAGESAG HVAD GØR JEG?

KLAGESAG HVAD GØR JEG? KLAGESAG HVAD GØR JEG? Klagesag, hvad gør jeg! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Fotograf Lizette Kabré Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-70 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient 2 PATIENTRETTIGHEDER Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk www.specialhospitalet.dk

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10. 1. udkast. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 130 Bilag 17 Offentligt Til lovforslag nr. L 130 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer

Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer Regionshuset Viborg Vejledning til adgang til Region Midts netværk og systemer. It-stab Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vejledning til adgang til Region

Læs mere

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen

Patientsikkerhed i Region Nordjylland. Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Patientsikkerhed i Region Nordjylland Regional risikomanager Anne Munk Kristiansen Lov om patientsikkerhed 2004 Sundhedsloven Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse

Læs mere

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk

Patientkontoret i Region Syddanmark. Årsberetning 2010. regionsyddanmark.dk Patientkontoret i Region Syddanmark Årsberetning 2010 regionsyddanmark.dk Indhold Om patientkontoret....3 Tilgængelighed... 5 Patientvejledere... 5 Fokusområder i 2010...6 Information til praktiserende

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

Erstatning i patientskadesager

Erstatning i patientskadesager Erstatning i patientskadesager v. Camilla Hammer Kontorchef Ankenævnet for Patienterstatningen D. 26. august 2015 Lidt om systemerne 3 Kvalitetsregulering i sundhedsvæsenet 1988: Patientklagesystemet Formål:

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. november 2012 Sag nr. Emne: bilag Årsberetning 2011 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2011, Patientombuddet Patientombuddet, 2012. Publikationen kan

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Tabel 1: Antal forsikrede fordelt efter forsikringskategori og køn, september 2008

Tabel 1: Antal forsikrede fordelt efter forsikringskategori og køn, september 2008 Tabel 1: Antal forsikrede fordelt efter forsikringskategori og køn, september 2008 Heltidsforsikrede Deltidsforsikrede TOTAL Mænd Kvinder Ialt Mænd Kvinder Ialt Mænd Kvinder Ialt Sundhedsvæsen 17 796 813

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere