Hørsholm Kommune Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hørsholm Kommune 2013. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand og træning"

Transkript

1 Hørsholm Kommune 2013 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand og træning

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Værdigrundlag og målsætning Generel information Læsevejledning Kontaktoplysninger Servicemål for tidsfrister Kvalitetsmål og opfølgning Udfører af hjælpen Tavshedspligt Generel information om personlig pleje og praktisk bistand Overordnet mål for personlig pleje og praktisk bistand Udviklende indsats Foreløbigt uvisiteret besøg Dit hjem som arbejdsplads Vurdering af behov for hjælp Midlertidig hjemmehjælp Udførelse af den bevilgede hjælp Fleksibel hjemmehjælp Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Tilkøb af indsatser Brugerbetaling Funktionsniveauer Fælles Sprog II Funktionsniveau Funktionsniveau Funktionsniveau Funktionsniveau Funktionsniveau Kvalitetsstandard for personlig pleje Personlig pleje Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Serviceniveau Medicingivning Lovgrundlag...10

3 5.2.2 indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Serviceniveau Forflytning og vending/lejring Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Serviceniveau At sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Serviceniveau Ernæring Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Serviceniveau Kvalitetsstandard for praktisk bistand Rengøring Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Serviceniveau Tøjvask Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Serviceniveau Indkøb Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Serviceniveau Vareudbringning Lovgrundlag...15 Side III

4 6.4.2 indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Serviceniveau At lave mad Lovgrundlag indsatsen Hvad er formålet med indsatsen? Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Serviceniveau Kvalitetsstandard for nødkald Lovgrundlag indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Kvalitetsstandard for træning Generel information Lovgrundlag Genoptræning efter Serviceloven 86 stk indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Serviceniveau Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86, stk indsatsen? Hvad er formålet med indsatsen? Hvad er indsatsens omfang? Serviceniveau Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 og 2? Levering Krav til dokumentation og registrering Krav til borgeren Klage og ankemuligheder Genoptræning efter Sundhedsloven, Hvem står for genoptræning efter Sundhedsloven 140? Kørsel Klagemuligheder forebyggende træning (selvtræning), Serviceniveau Lovgrundlag Serviceloven Lov om almene boliger m.v Side IV

5 9.3 Sundhedsloven Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) Lov om arbejdsmiljø (Arbejdsmiljøloven) BILAG 1 Indsatskatalog for udviklende og kompenserende indsatser Læsevejledning Udviklende indsats Foreløbigt uvisiteret besøg BILAG 2 Indsatskatalog for personlig pleje Læsevejledning At bade Brusebad Brusebad At vaske sig Øvre toilette Øvre toilette Nedre toilette Nedre toilette 2 og Nedre toilette At klæde sig af og på Af- og påklædning Af- og påklædning 3 og Toiletbesøg Toiletbesøg/bleskift Toiletbesøg/bleskift At spise Indtagelse af mad og drikke Indtagelse af mad og drikke Medicingivning Medicingivning At flytte sig Forflytning 3 og Af- og udspænding og kontrakturprofylakse Vending / lejring At sikre sammenhæng i hverdagen Omsorgsbesøg BILAG 3 Indsatskatalog for praktisk bistand Læsevejledning At gøre rent Rengøring Side V

6 Rengøring Oprydning Linnedskift At vaske tøj/linned Tøjvask i egen maskine Tøjvask i egen maskine 3 og Tøjvask i fælles vaskeri Tøjvask i fælles vaskeri 3 og At købe dagligvarer Indkøb Støtte omkring indkøb Vareudbringning Posthus og bank 3 og 4 (Håndtering af borgerens pengesager) At lave mad Tilberedning af morgenmad og smørrebrød Servering af mad og drikke BILAG Læsevejledning Genoptræning efter Sundhedslovens Genoptræningshold, 86 stk Døgngenoptræning, 86 stk Hjemmetræning, 86 stk Individuel træning på center, 86. stk Vedligeholdelsestræning, 86 stk Udarbejdelse af træningsplan til selvtræning, 86 stk Kvalitetsstandard for forebyggende træning (selvtræning), Serviceloven Side VI

7 1 Forord Velkommen til kvalitetsstandarderne for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune. Ifølge lovgivningen skal kommunen mindst én gang om året vedtage kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk bistand, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Ud over de lovgivningsbestemte kvalitetsstandarder, er der også udarbejdet kvalitetsstandarder for hjælpemiddel-, forbrugsgode og boligindretningsområdet. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som er vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det er vigtigt, at du som borger ved, hvilken hjælp du kan forvente, hvis der bliver behov for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, træning, hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretninger og hvor hurtigt du kan regne med at få hjælpen. Kvalitetsstandarderne skal gøre det let at få overblik over disse tilbud. Ved at beskrive kommunens serviceniveau, sikres gennemsigtighed og fleksibilitet for alle parter og det danner et godt grundlag for at tilbyde service af ensartet og høj kvalitet, hvor der sættes fokus på borgernes behov og retssikkerhed. Skulle du som borger alligevel være utilfreds med kommunens hjælp, står der i det følgende beskrevet, hvordan du kan klage. Der står ligeledes en række nyttige adresser og telefonnumre, du kan få brug for, hvis du vil have flere oplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte kommunen, hvis der er noget, du er i tvivl om eller søger yderligere oplysninger om kommunens serviceniveau. Vi håber, at du som borger i Hørsholm Kommune vil finde den information du søger i kvalitetsstandarderne. Med venlig hilsen Thorkild Gruelund Formand for Social og Seniorudvalget Januar 2013 Side 1

8 2 Værdigrundlag og målsætning Medarbejderne i Hørsholm Kommunes Sundhed og Omsorg arbejder ud fra de værdier, som er formuleret af Kommunalbestyrelsen. Værdierne danner grundlaget for at kommunens borgere sikres en ensartet service af høj kvalitet, samt et fokus på borgernes behov og retssikkerhed. I Hørsholm Kommune er den overordnede vision, at alle borgere, som har et behov, og opfylder kriterierne for de politisk vedtagne kvalitetsstandarder, skal have pleje og omsorg, hvor medansvar, medindflydelse og selvbestemmelse sættes i højsædet. Det er visionen, at genoptræning og hjælp til selvhjælp skal give borgerne det bedste grundlag for en så uafhængig og selvhjulpen hverdag som mulig, som det også beskrives i servicelovens formålsparagraf ( 1). I de følgende afsnit beskrives hjemmeplejens værdigrundlag, som gør sig gældende for alt samarbejde mellem borgere, medarbejdere og andre samarbejdspartnere. Værdighed og respekt Værdighed og respekt er værdier, der skal sikre at vi tager hensyn til hinanden og herigennem udviser forståelse for hinandens forskelligheder og måder at leve på. Når vi udviser venlighed og er imødekommende overfor hinanden, så sikrer vi også det bedste udgangspunkt for at arbejde sammen. Åbenhed og ærlighed Åbenhed og ærlighed er vigtige i ethvert samarbejde og sikrer at dialogen i mellem de involverede parter bliver så konstruktiv som mulig. Det kræver, at alle lytter til hinanden og taler åbent med hinanden, så tingene bliver sagt som de er i en anerkendende og respektfuld tone. Åbenhed og ærlighed handler også om, at den hjælp og service som ydes tager udgangspunkt i, og dermed hensyn til, den enkeltes ressourcer. God og tryg atmosfære En god og tryg atmosfære omkring pleje og omsorg skabes, når der opleves en helhed i opgaveløsningen hvor både borger og pårørende inddrages og når der ydes den hjælp, der er nødvendig. Borgeren inddrages igennem hjælp til selvhjælp, og der stilles således ikke kun krav til personalet, men også til borgerens egen indsats. Kvalitet og udvikling I kommunen lægges der vægt på tværfagligt samarbejde, hvor alle implicerede parter føler sig velinformerede omkring de indsatser, der ydes. Ligeledes vægtes et højt fagligt niveau, hvor opgaverne altid løses effektivt, men hvor der også er plads til at tænke anderledes og blive bedre. Dette kommer blandt andet til udtryk igennem kompetenceudvikling hos den enkelte medarbejder og en kultur, hvor man konstant er i bevægelse. Side 2

9 3 Generel information 3.1 Læsevejledning I de følgende afsnit beskrives henholdsvis kvalitetsstandarderne og indsatskataloget for områderne personlig pleje, praktisk bistand og træning. Kvalitetsstandarderne indeholder en generel beskrivelse af området og her vil du helt overordnet kunne finde informationer om lovgrundlaget bag indsatserne, hvem der kan modtage indsatserne, formålet med indsatserne, hvilke aktiviteter indsatserne indeholder og ligeledes hvilket serviceniveau indsatserne tilbydes ud fra. I forlængelse af kvalitetsstandarderne finder du som bilag et indsatskatalog for henholdsvis personlig pleje, praktisk bistand og træning. Indsatskatalogerne indeholder specifikke beskrivelser af alle indsatserne for de tre områder, herunder hvad formålet er, hvem der kan modtage indsatsen, en beskrivelse, samt indsatsens tidsmæssige omfang. Brug i øvrigt indholdsfortegnelsen til at finde de afsnit der er relevante for dig, så vil du lettere kunne navigere rundt i dokumentet. 3.2 Kontaktoplysninger Hvis du kommer i en situation, hvor du har brug for hjælp fra kommunen vedrørende: Personlig pleje og praktisk bistand Hjemmesygepleje Ældrebolig/plejehjemsbolig Madservice eller vareudbringning Skal du henvende dig til visitationsteamet. Visitationsteamet Alle hverdage på telefon Hvis du kommer i en situation, hvor du får brug for træning, skal du henvende dig til de trænende terapeuter. Trænende terapeuter Alle hverdage på telefon Side 3

10 3.3 Servicemål for tidsfrister Visitationen Ved henvendelse til visitationen, aftales med det samme et tidspunkt for visitationsbesøget. Personlig pleje Iværksættes hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter visitation. Kan ydes hele døgnet alle ugens dage. Udføreren kan som hovedregel ikke aflyse. Praktisk bistand: Rengøring og tøjvask Aftale foreligger hurtigst muligt og igangsættes senest 12 hverdage efter visitationen. Udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. I tilfælde af aflysning ydes erstatningshjælp senest indenfor 5 hverdage. Indkøb og vareudbringning Iværksættes hurtigst muligt og senest 7 hverdage efter visitationen. Udføres som udgangspunkt i dagtimerne på hverdage. Madservice Iværksættes hurtigst muligt og senest 2 hverdage efter visitation. Træning Iværksættes hurtigst muligt og senest 14 hverdage efter visitationen. Udføres i dagtimerne på hverdage. Hjemmesygepleje Iværksættes hurtigst muligt og som hovedregel fra dag til dag. Udføres hele døgnet alle ugens dage. Udføreren kan ikke aflyse indsatsen. Forsinkelse og aflysninger Hvis hjælpen forsinkes mere end en time i forhold til det aftalte tidspunkt, skal borgeren kontaktes telefonisk. Side 4

11 3.4 Kvalitetsmål og opfølgning Hørsholm Kommunes overordnede kvalitetsmål er følgende: At borgerne er tilfredse med de indsatser, de modtager At borgerne er tilfredse med de medarbejdere, der leverer indsatserne At indsatserne bliver iværksat inden for de givne tidsfrister Dette følges der løbende op på ved hjælp af: Dialogbaseret egenkontrol (bestiller, udfører, borger) Tilfredshedsundersøgelser blandt både medarbejdere og borgere Revisitation 3.5 Udfører af hjælpen Hjælpen kan både udføres af den kommunale hjemmepleje eller en godkendt privatleverandør. Som udgangspunkt har medarbejdere en relevant faglig uddannelse, der sikrer, at hjælpen ydes på kompetent vis. Medarbejderen medbringer ID-kort med billede, som kan fremvises på borgerens initiativ. Medarbejderen må ikke modtage gaver fra borgeren eller låne penge eller genstande af borgeren. Køb og salg mellem borger og medarbejder må ikke finde sted. Hvis en medarbejder kommer til at ødelægge ting i borgerens hjem, yder leverandøren erstatning. Der gives ikke erstatning hvis skaden kan henføres til almindelig slidtage. Det forventes at der mellem medarbejderen og borgeren er gensidig respekt i samarbejdet. Dette gælder også i forhold til køn, kultur og religion 3.6 Tavshedspligt Ansatte i Hørsholm Kommune har tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som de bliver bekendt med via ansættelsen. Tavshedspligten fremgår af straffeloven, forvaltningsloven eller en speciallovgivning. Der kan i lovgivningen være dispensation for tavshedspligten. Hvis det er tilfældet, er der ingen tavshedspligt. Ansatte må aldrig udtale sig om borgernes økonomiske eller private forhold. Brud på tavshedspligten er lovstridig og kan medføre afskedigelse. Når man er fratrådt, har man stadig tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, som man har fået, mens man var ansat. Side 5

12 4 Generel information om personlig pleje og praktisk bistand 4.1 Overordnet mål for personlig pleje og praktisk bistand Inden for området personlig pleje og praktisk bistand arbejdes der sundhedsfremmende og forebyggende. Når du som borger søger om indsatser til ovenstående, vurderes samlet hvilke behov du har, hvad du selv kan klare og hvad der eventuelt er muligt at blive selvhjulpen med ved vejledning, træning og hjælpemidler. 4.2 Udviklende indsats Hvor visitator og terapeut vurderer, at der er et udviklings- og træningspotentiale og du dermed har mulighed for at blive helt eller delvist selvhjulpen, vil du som udgangspunkt blive visiteret til en udviklende indsats. Den udviklende indsats er nærmere beskrevet i indsatskataloget for udviklende og kompenserende indsatser (bilag 1). 4.3 Foreløbigt uvisiteret besøg Bliver du som borger udskrevet fra sygehuset og har brug for hjælp, har du mulighed for at få et foreløbigt uvisiteret besøg. Indsatsen er beskrevet i indsatskataloget for udviklende og kompenserende indsatser (bilag 1). 4.4 Dit hjem som arbejdsplads Ved bevilling af hjælp skal du være opmærksom på at dit hjem bliver en arbejdsplads for andre. Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven, også når de arbejder i dit hjem. Dette medfører, at der ifølge loven skal gennemføres en arbejdspladsvurdering, jf. 15a i Lov om arbejdsmiljø (Jf. afsnit 9). Det betyder endvidere, at der ikke må ryges, mens medarbejderen er i hjemmet, og der skal luftes ud 5 10 minutter før medarbejderen kommer, hvis der er røget i hjemmet. Endvidere er der i Arbejdsmiljøloven, krav til indretning af hjemmet og arbejdsredskaber i form at støvsuger, rengøringsmidler m.m. Hjælpemidler, for eksempel el-seng og personlift, som er nødvendige af hensyn til hjælpens udførelse, stilles til rådighed af kommunen, uanset om hjælpen udføres af kommunal eller privat hjemmepleje. Ønsker du at læse mere om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning, beskrives disse nærmere i et særskilt dokument Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning. 4.5 Vurdering af behov for hjælp Den konkrete individuelle faglige vurdering sker i samarbejde med dig og eventuelle pårørende på baggrund af gældende lovgivning og ud fra serviceniveauet i kvalitetsstandarderne, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen. Ved tildeling af hjælp lægges vægt på: At hjælpen ydes som hjælp til selvhjælp Hvad du selv kan klare Side 6

13 Om der er andre i husstanden, der kan udføre opgaven (f. eks ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn) Hvad du og medarbejderen kan gøre sammen Hvad medarbejderen kan hjælpe dig med På baggrund af vurderingen udarbejdes en afgørelse, hvor du kan se, hvad der er bevilget hjælp til. Den hjælp, du kan få, er et supplement til de opgaver, du eller andre i husstanden selv kan klare. Målet er, at du selv bliver i stand til at klare mest muligt. I forhold til denne målsætning vurderer visitationen, hvorvidt du skal tilbydes en tværfaglig vurdering med henblik på vejledning og træning. Igennem inddragelse i arbejdet vil du, helt eller delvist, selv kunne varetage opgaverne og herigennem genvinde tabte færdigheder og bevare evnen til at klare dig selv længst muligt. Den visiterede hjælp revurderes regelmæssigt. 4.6 Midlertidig hjemmehjælp Borgere med ikke-varige lidelser kan bevilliges midlertidig hjemmehjælp. Der opkræves i den forbindelse indtægtsbestemt brugerbetaling. 4.7 Udførelse af den bevilgede hjælp Hjælpen udføres kun, når du er til stede i hjemmet. Det er derfor vigtigt at du melder afbud til hjemmeplejen eller privat leverandør, hvis du ikke er hjemme, bortrejst eller indlagt på tidspunktet for et aftalt besøg. Afbud skal meldes senest kl dagen før. Hvis der ikke er meldt afbud og døren ikke åbnes, vil personalet, af hensyn til din sikkerhed, kontakte sygehuset og derefter de pårørende. Hvis dette ikke er muligt, vil medarbejderen kontakte politiet, som sender bud efter en låsesmed. Udgiften til låsesmeden betales af dig. Hvis leverandøren er nødt til at aflyse hjælpen, vil der blive tilbudt erstatningshjælp. 4.8 Fleksibel hjemmehjælp Der er mulighed for at vælge en anden hjælp end den, der er truffet aftale om. Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan fravælge en indsats til fordel for en anden. Det er stadig leverandøren, der har det overordnende ansvar for, at den hjælp, der er aftalt, også bliver udført. Det er vigtigt, at medarbejderen sammen med borgeren vurderer, hvornår og i hvilken sammenhæng den bevilgede hjælp tilsidesættes for en anden hjælp. Medarbejderen registrerer, at hjælpen er byttet. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes med en anden indsats, kan der ikke klages over at den fravalgte hjælp ikke er udført. Side 7

14 Hvis den visiterede hjælp gentagne gange fravælges eller byttes med en anden hjælp, kan det være at behovet har ændret sig og der vil blive foretaget en ny vurdering af behovet. 4.9 Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Der er mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjemmehjælp. Der kan vælges mellem de leverandører, som er godkendt af Hørsholm Kommune. I forbindelse med afgørelse om hjemmehjælp oplyser visitator om godkendte leverandører og udleverer informationsmateriale. Informationen kan også fås ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kontaktoplysninger side 3. Du har som borger også mulighed for selv at udpege en person til at udføre de visiterede opgaver. Denne skal godkendes af kommunen som herefter indgår skriftlig aftale med den pågældende om omfang og indhold i opgaverne, leverancesikkerhed, løn med videre. Du har mulighed for at skifte leverandør, dette sker ved henvendelse til visitator. Leverandørskift kan ske med 4 ugers varsel Tilkøb af indsatser Den kommunale leverandør må ikke sælge tilkøbsindsatser til borgerne. Kun privat leverandører må levere tilkøbsindsatser. Såfremt du indgår aftale med den private leverandør om tilkøb af indsatser, skal du selv betale for den tilkøbte indsats. En sådan aftale vil være kommunen uvedkommende og uden økonomisk forpligtigelse for kommunen Brugerbetaling For visse indsatser opkræves betaling: Ved midlertidig hjemmehjælp opkræves en indtægtsbestemt brugerbetaling. Madservice, forplejning under kommunens dag- og døgnophold. Rengøringsartikler og tøjvask med videre er brugerbetalt. Visse kørselsordninger er omfattet af brugerbetaling. Oplysning om aktuelle priser og takster fås ved henvendelse til Visitationsteamet, Sundhed og Omsorg. Se kontaktoplysninger side 3. Side 8

15 4.12 Funktionsniveauer Fælles Sprog II Kvalitetsstandardens indsatser er beskrevet ved hjælp af Fælles sprog II, som er et særligt fagsprog. Fælles Sprog II er et visitationsredskab, som benyttes af kommunen til at beskrive borgernes funktionsevne og dermed behov for hjælp. Du finder en nærmere beskrivelse af funktionsniveauerne herunder. Udgangspunktet er en individuel faglig vurdering af den enkelte borgers funktionsevne. Det vil sige en helhedsvurdering af borgerens boligsituation, sociale netværk, fysiske, psykiske og sociale formåen, samt ressourcer. Vurderingen danner baggrund for tildeling af hjælp eller afslag på hjælp. Følgende funktionsniveauer tager udgangspunkt i Fælles Sprog II Funktionsniveau 0 Borgeren er selvstændig og har ingen eller kun ubetydelige begrænsninger. Borgeren har ikke behov for hjælp eller personassistance til at udføre aktiviteter Funktionsniveau 1 Borgeren kan overkomme og overskue og tage initiativ til alle funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren har ikke behov for hjælp på dette område. Borgere med funktionsniveau 1 kan dog også tilbydes indsatser fra hjemmesygeplejen og åbne aktivitetstilbud Funktionsniveau 2 Borgeren klarer stort set at overkomme/overskue/tage initiativ til en eller flere funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren er den aktive part og kan med støtte eller hjælp varetage egne behov. Borgeren kan have et mindre behov for støtte eller hjælp til at bevare og genvinde evnen Funktionsniveau 3 Borgeren har vanskeligt ved at overkomme/overskue og tage initiativ til de fleste funktioner inden for vurderingsområdet med/uden hjælpemiddel. Borgeren kan med støtte og hjælp deltage aktivt i varetagelsen af egne behov med henblik på at bevare eller genvinde evnen Funktionsniveau 4 Borgeren er ude af stand til at overkomme/overskue/tage initiativ til funktioner inden for vurderingsområdet på trods af hjælpemidler. Borgeren kan under forudsætning af fuldstændig hjælp og/eller guidning medvirke i varetagelsen af egne behov. Side 9

16 5 Kvalitetsstandard for personlig pleje Herunder beskrives kvalitetsstandarderne for henholdsvis personlig pleje, medicingivning, forflytning/vending/lejring og omsorgsbesøg. En nærmere beskrivelse af selve indsatserne finder du i indsatskataloget for personlig pleje, som er vedlagt som bilag Personlig pleje Lovgrundlag Serviceloven 83, 87 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidig eller varigt har brug for hjælp til personlig pleje på grund af nedsat fysisk, socialt eller psykisk funktionsevne. Indsatsen ydes såfremt vejledning, træning eller et hjælpemiddel ikke kan afhjælpe problemet Hvad er formålet med indsatsen? At hjælpe borgeren til igen at varetage egen pleje eller dele af den. Bidrage til at sikre borgerens velvære, livskvalitet og værdighed Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Hjælp, støtte og vejledning til den nødvendige personlige pleje og hygiejne hos borgeren. Hjælp, støtte og vejledning til kropsbårne hjælpemidler Serviceniveau For at modtage hjælp til personlig pleje, skal man visiteres til dette. Hjælpen kan tilbydes fra en gang om ugen op til flere gange i døgnet, efter en individuel faglig vurdering af visitator. 5.2 Medicingivning Lovgrundlag Serviceloven 83 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at indtage lægeordineret medicin Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren tilbydes hjælp til at indtage den lægeordinerede medicin Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Udlevering af doseret medicin til hele døgnet eller efter aftale med sygeplejerske. Hjælp til at indtage medicin fra doseringsæske. Side 10

17 5.2.5 Serviceniveau For at modtage hjælp til medicingivning, skal man visiteres til dette. Hjælpen kan tilbydes fra en gang dagligt, op til flere gange i døgnet, efter en individuel faglig vurdering af visitator. 5.3 Forflytning og vending/lejring Lovgrundlag Serviceloven 83 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med forflytninger Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren tilbydes hjælp til forflytninger i forbindelse med aktiviteter. At borgeren tilbydes hjælp til vending og lejring således at tryksår undgås og gener mindskes Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Hjælp til forflytninger til og fra seng/stol til bækkenstol/kørestol/hvilestol Personstøtte til gang Vende og lejre i seng Observation for tryk/rødme af huden Forebyggelse og aflastning af tryksår Vending og lejring kan foregå ved hjælp af lift eller andre hjælpemidler Serviceniveau For at modtage hjælp til forflytning og vending/lejring, skal man visiteres til dette. Hjælpen kan tilbydes fra en gang dagligt, op til flere gange i døgnet, efter en individuel faglig vurdering af visitator. 5.4 At sikre sammenhæng i hverdagen (omsorgsbesøg) Lovgrundlag Serviceloven 83 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at strukturere hverdagen Hvad er formålet med indsatsen? At skabe tryghed og struktur i hverdagen Side 11

18 5.4.4 Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? støtte samtale at guide Serviceniveau For at modtage hjælp til at sikre sammenhæng i hverdagen, skal man visiteres til dette. Hjælpen kan tilbydes fra en gang dagligt efter en individuel faglig vurdering af visitator. 5.5 Ernæring Lovgrundlag Serviceloven 83, 87 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med indtagelse af mad og drikke Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren tilbydes hjælp til at indtage en ernæringsrigtig kost Hvilke aktiviteter kan indgå i indsatsen? Anretning og udskæring af mad Hjælp til indtagelse af mad og drikke Afrydning og opvask efter et måltid Kostvejledning Serviceniveau For at modtage hjælp til ernæring, skal man visiteres til dette. Hjælpen kan tilbydes fra en gang dagligt, op til flere gange i døgnet, efter en individuel faglig vurdering af visitator. Side 12

19 6 Kvalitetsstandard for praktisk bistand Herunder beskrives kvalitetsstandarderne for henholdsvis rengøring, tøjvask, indkøb, vareudbringning og madlavning. En nærmere beskrivelse af selve indsatserne finder du i indsatskataloget for praktisk bistand, som er vedlagt som bilag Rengøring Lovgrundlag Serviceloven 83 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage de nødvendige opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælp til rengøring gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre opgaverne. Det kan f.eks. være ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn. Eller hvor en tværfaglig vurdering med henblik på vejledning og træning, ikke vil kunne bidrage til, at borgeren selv kan varetage eller inddrages i arbejdet og genvinde tabte færdigheder Hvad er formålet med indsatsen? At holde boligen ren sammen med borgeren Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Hjælp til rengøring er inden for hjemmets vægge, og kan omfatte følgende opgaver: Tørre støv af Støvsugning Gulvvask i de rum, hvor det er påkrævet Aftørring af badeværelse og køkken Skift af sengelinned De enkelte opgaver er nærmere defineret som følgende: Tørre støv af På vandrette flader, vindueskarme, borde og hylder, hvor dette er muligt og der ikke står meget nips. Støvsugning Af gulve og gulvtæpper med støvsuger med teleskoprør. Gulvvask Med fladmoppesystem bestående af moppe med teleskopskaft og spand med vridesystem, vand og miljøgodkendte rengøringsmidler. Aftørring Med vand og miljøgodkendte rengøringsmidler. Øvrige opgaver Side 13

20 Består bl.a. af at vande blomster, lufte ud og vaske hjælpemidler. Der skal som udgangspunkt være ryddet op og kun i helt specielle tilfælde er det en indsats, der visiteres til Serviceniveau For at modtage hjælp til rengøring skal man visiteres til dette. Hjælpen ydes 24 gange årligt fordelt med rengøring hver anden uge med undtagelse af 2 uger til påske og 2 uger til jul, på et areal svarende til en 2-værelses lejlighed (ca. 67 m 2 ) og altid på baggrund af en individuel faglig vurdering. I helt særlige tilfælde kan der visiteres til ekstra rengøring, som ved specielle hygiejniske behov. Hjælpen ydes i dagtimerne på hverdage. 6.2 Tøjvask Lovgrundlag Serviceloven 83 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage de nødvendige opgaver i forbindelse med tøjvask på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hjælp til tøjvask kan gives, hvis der ikke er andre i husstanden, f.eks. ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn, der kan udføre opgaverne og hvor en tværfaglig vurdering med henblik på vejledning og træning vurderes ikke at kunne bidrage til, at borgeren selv kan varetage eller inddrages i arbejdet og genvinde tabte færdigheder Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren har rent tøj til rådighed Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Vask af tøj i hjemmet, hvis egen maskine - ellers på fælles vaskeri Hjælp til at sortere, pakke og transportere tøjet til vaskeri Ophængning og nedtagning af tøj Tørretumbling Lægge tøj sammen Lægge tøj på plads Serviceniveau Tøjvask ydes hver 14. dag oftest i forbindelse med andre opgaver i hjemmet. Hjælpen ydes på hverdage i dagtimerne. Forefindes vaskemaskine i hjemmet, er det her ydelsen tøjvask - herunder ydelserne ophængning og nedtagning af tøj, udføres, (ikke på vaskeri). Tøjet tørres eller trumbles i hjemmet. Er der ikke en vaskemaskine til rådighed i hjemmet, udføres ydelsen tøjvask på vaskeri. Side 14

21 6.3 Indkøb Lovgrundlag Serviceloven 83 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere der på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke er i stand til at handle, bestille varer eller sætte varer på plads. Hjælp til indkøb kan gives, hvis der ikke er andre i husstanden, der kan udføre opgaven, f.eks. ægtefælle, samboende eller voksne hjemmeboende børn Hvad er formålet med indsatsen? At sørge for, at borgeren har de nødvendige dagligvarer til brug i husholdningen Hvilke aktiviteter indgår i indsatsen? Hjælp og støtte til udarbejdelse af indkøbsliste Selve indkøbet Sætte varer på plads Serviceniveau Der ydes hjælp til indkøb af dagligvarer en gang om ugen hos den nærmeste købmand eller indkøbssted. Hjælpen ydes på hverdage i dagtimerne. Alkohol indkøbes kun i meget begrænsede mængder og altid efter en individuel vurdering. 6.4 Vareudbringning Lovgrundlag Serviceloven 83 og 88 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere der på grund af midlertidig eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, ikke er i stand til at handle, men er i stand til at bestille varer og sætte disse på plads. Hjemmeplejen kan i helt særlige tilfælde være behjælpelig med at bestille varerne, enten via telefon eller fax Hvad er formålet med indsatsen? At sørge for, at borgeren har de nødvendige dagligvarer til brug i husholdningen Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Hjælp og støtte til udarbejdelse af indkøbsliste Hjælp til bestilling af varer, enten via telefon eller fax Side 15

22 Varerne leveres af privat leverandør Serviceniveau Levering af varerne foretages af den private leverandør en gang om ugen på hverdage. 6.5 At lave mad Lovgrundlag Serviceloven 83, 87 og 88. Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen Borgere som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med at smøre, opvarme eller anrette mad og drikke Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren tilbydes hjælp til at smøre, opvarme eller anrette en ernæringsrigtig kost Hvilke aktiviteter kan indgår i indsatsen? Opvarmning af mad Smøring af mad Anretning af mad Serviceniveau For at modtage hjælp til ernæring skal man visiteres til dette ud fra en individuel faglig vurdering af visitator. Hjælpen tilbydes fra en gang dagligt og op til flere gange i døgnet. Side 16

23 7 Kvalitetsstandard for nødkald Lovgrundlag Serviceloven 112 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag indsatsen? Borgere som har brug for at tilkalde akut hjælp på grund af en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Revurderes løbende minimum hver 6. måned. Borgeren skal ikke være i stand til at betjene en telefon/mobiltelefon eller tilkalde hjælp på anden vis. For at kunne få opsat et nødkald er det en nødvendighed at borgeren har en fastnettelefon installeret. Er borgeren i stand til at betjene en mobiltelefon, skal borgeren om nødvendigt anskaffe sig en mobiltelefon. Vurdering af varig funktionsnedsættelse kan for eksempel være: Høj faldrisiko trods forebyggende indsats Varig sygdom med behov for at kunne tilkalde akut hjælp Kun i særlige tilfælde kan der bevilges nødkald til borgere, der har en rask ægtefælle eller samboende Hvis nødkaldet bevilliges på grund af faldrisiko kræves det at hjemmet indrettes hensigtsmæssigt i forhold til forebyggelse af fald. Det kan eksempelvis være at løse tæpper fjernes Hvad er formålet med indsatsen? At borgeren kan tilkalde hjælp ved akut opstående situationer, hvor hjælpen ikke kan tilkaldes på anden måde. Side 17

24 8 Kvalitetsstandard for træning 8.1 Generel information Lovgrundlag Serviceloven 86 stk. 1 og stk. 2 Sundhedsloven 140 Se i øvrigt afsnit 9 for mere detaljeret lovgrundlag 8.2 Genoptræning efter Serviceloven 86 stk indsatsen? Genoptræning efter Serviceloven retter sig mod borgere med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en hospitalsindlæggelse Hvad er formålet med indsatsen? Genoptræning defineres som et målrettet og tidsafgrænset forløb. Formålet med genoptræningen er at borgeren får et målrettet genoptræningsforløb med det formål at generhverve funktionsevnen helt eller delvist, samt at fastholde størst mulig livskvalitet for alle borgere i kommunen. Formålet er at styrke borgerens egne ressourcer, så tabte færdigheder derved genvindes og at den enkelte gennem en øget tværfaglig indsats genvinder sin funktionsevne. At borgeren bevarer eller forbedrer sin selvhjulpenhed ved at lære at bruge egne ressourcer Hvad er indsatsens omfang? Ud fra en konkret individuel faglig vurdering af de trænende terapeuter tilrettelægges længden og intensiteten af forløbet. Varighed er maksimalt 3 måneder. Træningsforløbet evalueres af de trænende terapeuter senest efter 6 uger og træningseffekten vurderes. Slutdatoen fastsættes på baggrund af borgerens resterende træningspotentiale og realistiske funktionsmål. Der ydes kun passiv behandling (massage, udspænding o.lign) for smerter fra bevægeapparatet, når dette indgår som en integreret del af et aktivt genoptræningsforløb Serviceniveau For at modtage genoptræning efter Serviceloven skal man visiteres til dette. Efter henvisning til genoptræning, vurderer borgeren og terapeuten i samarbejde det aktuelle behov for genoptræning ved et visitationsbesøg i hjemmet. Man kan visiteres til genoptræning efter Serviceloven, som beskriver at tilbud efter 86 gives efter en konkret individuel faglig vurdering af træningsbehovet. Heri indgår også Side 18

25 en vurdering af borgerens motivation for at for at træne samt af træningspotentialet. Denne vurdering udføres blandt andet på baggrund af følgende kriterier: Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune Borgeren vurderes til at have effekt af genoptræning og har et genoptræningspotentiale Borgeren er motiveret for genoptræning Borgeren har en væsentlig nedsat funktionsevne på baggrund af en kompleks problemstilling. Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning, feks i form af egen træningsindsats uden for kommunalt regi, ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op. Gives til borgere der efter funktionstab, vurderes til at kunne forbedre fysiske færdigheder ved en træningsindsats Der kan forekomme ventetid på genoptræning efter serviceloven, dog maksimalt 8 uger. Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en dublering, enten i hospitalsregi, under ordningen om vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige. Træningen foregår på Kommunens træningscenter fortrinsvis på hold. Træningen kan i særlige tilfælde foregå individuelt enten på center eller i eget hjem eller under et midlertidigt døgngenoptræningsophold. 8.3 Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86, stk indsatsen? Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven retter sig mod borgere der som følge af naturlig aldringsproces eller kronisk sygdom har behov for målrettet træning for at forhindre funktionstab og for at fastholde det hidtidige funktionsniveau Hvad er formålet med indsatsen? Vedligeholdende træning er en målrettet indsats med det formål, at borgeren i videst muligt omfang bevarer eksisterende funktions- og færdighedsniveau og gives også for at udsætte tab af funktionsevne. Særligt gældende for vedligeholdelsestræning efter 86 stk. 2 Tilbuddet skal gives i de tilfælde, hvor anden form for træning f. eks i form af egen træningsindsats udenfor kommunalt regi eller tilbud efter Servicelovens 83 (personlig pleje og praktisk bistand), ikke kan vedligeholde borgerens funktionsniveau. Træningsindsatsen kan ikke bevilges såfremt borgeren har mulighed for samme træningstilbud i andet regi med tilskud fra det offentlige Hvad er indsatsens omfang? Side 19

26 For borgere visiteret efter servicelovens 86. stk 2 tilbydes vedligeholdende træning, som hovedregel, en gang ugentligt i maksimalt 6 måneder og kan kun bevilges 1 gang årligt Serviceniveau For at modtage vedligeholdelsestræning skal man visiteres til dette. Efter henvisning til vedligeholdelsestræning, vurderer borgeren og terapeuten i samarbejde det aktuelle behov for vedligeholdelsestræning ved et visitationsbesøg i hjemmet. Man kan visiteres til vedligeholdelsestræning efter Serviceloven, som beskriver at tilbud efter 86 gives efter en konkret individuel faglig vurdering af træningsbehovet. Heri indgår også en vurdering af borgerens motivation for at for at træne samt af træningspotentialet. Denne vurdering udføres af en visitator blandt andet på baggrund af følgende kriterier: Borgeren er bosiddende i Hørsholm Kommune Borgeren vurderes til at have effekt af vedligeholdelsestræning Borgeren er motiveret for vedligeholdelsestræning Gives til borgere der ikke på anden måde kan vedligeholde et opnået funktionsniveau Der kan forekomme ventetid på vedligeholdelsestræning efter serviceloven. Borgeren må ikke for samme funktionsnedsættelse modtage en dublering, enten i hospitalsregi, under ordningen om vederlagsfri fysioterapi eller i andet regi med tilskud fra det offentlige. Træningen foregår på Kommunens træningscenter fortrinsvis på hold. Træningen kan i særlige tilfælde foregå individuelt enten på center eller i eget hjem eller under et midlertidigt døgngenoptræningsophold Hvem står for genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 og 2? Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter. Der lægges meget vægt på at indgå i en god dialog om genoptræningen med borgerne. Derudover planlægges, iværksættes og evalueres genoptræning sammen med borgeren. Borgere visiteret til genoptræning, testes ved hjælp af relevante tests ved start og slut, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau Levering Der kan forekomme aflysninger af hold- og individuel træning. Ved planlagte aflysninger informeres borgeren skriftligt, men ved akutte aflysninger vil det foregå pr. telefon. En alternativ tid aftales, hvis det er nødvendigt for at opnå det fastsatte mål Krav til dokumentation og registrering Den visiterede indsats registreres og beskrives i borgerens elektroniske journal. Side 20

27 Genoptræningspersonalet, fysio- og ergoterapeuter dokumenterer i borgerens elektroniske journal og evaluerer forløbet, jf. Vejledning om fysioterapeuters ordnede optegnelser og Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser. Borgeren opfordres til at give skriftligt samtykke til at indhente og videregive oplysninger af betydning for genoptræningsforløbet Krav til borgeren Borgeren samarbejder med terapeuten, er motiveret og deltager aktivt i træningen. Borgeren må ikke være under påvirkning af alkohol eller andre rusmidler under træningen. Evt. afbud til træningen, grundet sygdom eller andet, som gør at man er forhindret i at komme til træning, meddeles hurtigst muligt til terapeuterne. Se kontaktoplysninger s Klage og ankemuligheder Hvis borgeren ønsker at klage over visitators afgørelse i forbindelse med den bevilgede træning, skal borgeren rette henvendelse til de trænende terapeuter. Denne vil revurdere begrundelsen for afgørelsen og borgeren høres/informeres, hvis der er fremkommet nye oplysninger. Hvis klagen ikke kan imødekommes, videresender Kommunen sagen til Det sociale nævn. Klagefrist er 4 uger efter afgørelsen er modtaget. Hvis borgeren ønsker at klage over genoptræningscentrets medarbejdere eller indsatser i genoptræningscentret, skal borgeren rette henvendelse til genoptræningsteamet, jf. kontaktinformationer s Genoptræning efter Sundhedsloven, 140 Kommunen tilbyder genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. Det vil sige at borgeren har fået en genoptræningsplan ved udskrivelsen Hvem står for genoptræning efter Sundhedsloven 140? Da kommunen har indgået aftale med Nordsjællands Hospital om at varetage noget af genoptræning efter Sundhedsloven vil genoptræningen kunne foregå enten på Nordsjællands Hospital eller på et af de kommunale træningssteder. Borgeren genoptrænes på baggrund af diagnosegruppe og beskrivelsen i genoptræningsplanen. Træningsstedet er ansvarligt for at genoptræningen udføres efter anerkendt faglig standard. Træningsforløbet tilpasses den enkelte borgers behov og andre særlige forhold. Træningen kan foregå enten individuelt eller i gruppe, afhængig af borgerens behov og målsætning. Træningen varetages af autoriserede fysio- og ergoterapeuter. Træningsforløbet planlægges, iværksættes og evalueres i samarbejde med borgeren. Side 21

28 Ved genoptræning efter Sundhedsloven, kan der frit vælges mellem offentlige tilbud i andre kommuner Kørsel Kommunen er forpligtet til at yde befordring i forbindelse med genoptræning efter sygehusindlæggelse. Befordringen er vederlagsfri. Hvis genoptræningsstedet er valgt efter reglerne om borgerens frie valg på genoptræningsområdet, ydes befordringsgodtgørelse svarende til det, vedkommende ville have været berettiget til, hvis vedkommende var trænet på det træningssted, som kommunen ville have henvist til Klagemuligheder Hvis borgeren ønsker at klage over serviceniveauet, herunder ventetider, organiseringen og omfanget af træningen skal borgeren rette henvendelse til leverandøren af træningen, dvs. enten Nordsjællands Hospital eller Hørsholm Kommune jf. Kontaktinformationer s. 3. Hvis borgeren ønsker at klage over den rent faglige udførsel af genoptræningen, kan det gøres gennem: Sundhedsvæsenets Patientklagenævn Frederiksborggade 15, 2.sal 1360 København K forebyggende træning (selvtræning), 79 Hørsholm Kommune tilbyder i en forsøgsperiode på 6 måneder, fra 1/ til 1/7-2013, forebyggende træning til borgere, som er motiveret for at træne og ved hjælp af træning forventes at forebygge fald i funktionsevne, sygdom og indlæggelse på hospital. Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau og den leverede træningsydelse Serviceniveau Behov for forebyggende træning gives ud fra borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og ressourcer. Borgeren skal være motiveret for og indstillet på at selvtræne regelmæssigt i løbet af ugen for at kunne drage nytte af den forebyggende træning. Ved aftale om deltagelse i forebyggende træning udarbejder terapeuten en træningsplan til borgeren med beskrivelse af træningsindhold, hvor og hvor tit træningen foregår. Side 22

29 9 Lovgrundlag 9.1 Serviceloven Jf. lovbekendtgørelse nr. 941 af 01/10/2009 Almene tilbud 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk. 1. Formål 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. er 1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk. 3. Tilbuddene efter stk. 1 kan ikke gives som generelle tilbud efter 79. Stk. 4. Kommunen skal ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg m.v. for en person med en demensdiagnose så vidt muligt respektere dennes vejledende tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg (plejetestamenter). 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 87. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i 83-85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Afgørelse m.v. 88. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om tildeling af personlig hjælp og pleje m.v. efter dette kapitel. Kommunalbestyrelsen skal behandle anmodninger om hjælp efter 83 ved en konkret, individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger om hjælp fra ansøgeren. Stk. 2. Tilbuddene om hjælp efter 83 skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Tilbuddene skal løbende tilpasses modtagerens behov. Stk. 3. Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86, stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsniveau, som den pågældende havde inden sygdommen. Tilbud efter 86, stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Side 23

Kvalitetsstandarder for Rengøring

Kvalitetsstandarder for Rengøring Bilag: Kvalitetsstandard for rengøring 2016: Kvalitetsstandarder for Rengøring Målgruppe Borgere, som er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med rengøring på grund af nedsat fysisk eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Vedligeholdelsestræning og genoptræning

Vedligeholdelsestræning og genoptræning Vedligeholdelsestræning og genoptræning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandard Godkendt af Byrådet den 18. december 2008 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008

TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 TILBUD TIL ÆLDRE UDKAST Kvalitetsstandarder for hjemmeboende ældre 2008 Indhold Indhold Forord...3 Mål og værdier Mål for ældreområdet...4 Principper for indsatsen...4 Formål med tilbuddene...4 Generel

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016

Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 Kvalitetsstandard efter Serviceloven 86 Februar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag Lovgrundlaget for bevilling af genoptræning og vedligeholdende træning findes i lov om Social Service 86 og stk. 2.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2016 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad.

Madservice Hvis du har behov for hjælp til tilberedning af smørrebrød og varm mad henvises til kommunalt godkendte leverandører af mad. Serviceinformation 2015-16 Praktisk hjælp til voksne Rehabiliteringsforløb ved praktisk hjælp til voksne Denne information beskriver de ydelser Vordingborg Kommune kan tilbyde til praktisk hjælp efter

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver SERVICEDEKLARATION Tilrettet 201107 Personlig hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver Formål: Formålet med ydelsen er at sikre den nødvendige "Personlige hjælp og pleje og støtte til praktiske opgaver

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service & Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7

Kvalitetsstandarder. Side 1 af 7 Kvalitetsstandarder Bilag: G Side 1 af 7 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 Hvilken ydelse er omfattet? Praktisk hjælp Hvad er formålet med ydelsen? Hjælpen gives med det formål at

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig hjælp og pleje og praktiske opgaver i eget hjem Rudersdal kommune 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formålet med kvalitetsstandarderne:... 3 Mål:... 3 Indhold...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for visitering til dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt af Socialudvalget den 7. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG... 1

Læs mere

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service

Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Godkendt i Kommunalbestyrelsen 6.december 2011 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning efter 86 (stk. 2) i Lov om Social Service Albertslund Kommune 2012 Formål med Kvalitetsstandarden: Albertslund

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand Januar 2013 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Modtager af indsatsområderne Borgere, der har brug for hjælp, på grund af en midlertidig

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2012 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier:

Visitator foretager en konkret, individuel vurdering af den enkelte borgers behov for hjælp. Tildeling sker på basis af følgende kriterier: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.4 Struktur, D-pakke Hvem kan få hjælp? Borgere med kognitive funktionsnedsættelser f. eks. på

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp Information om hjemmehjælp Marts 2012 Social- og Sundhedsforvaltningen 1 Indledning Denne pjece er for dig, der ønsker at søge - eller modtager hjemmehjælp i Herlev Kommune. Du finder information om, hvordan

Læs mere

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune

Ydelseskatalog. for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Ydelseskatalog for personlig og praktisk hjælp i Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side Forord...3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøringer...4 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp til borgeren

Læs mere

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015

Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 Indsatskatalog for praktisk bistand og personlig pleje i Næstved Kommune 2015 1 Indhold Kvalitetsstandard Personlig hygiejne, udskillelse, ernæring 3 Kvalitetsstandard Praktiske opgaver 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.8 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583728. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for rengøring 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 71 lov om social service 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85

Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 Kvalitetsstandard Bostøtte Serviceloven 85 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2. Hvilket behov dækker indsatsen 3. Hvad er formålet med indsatsen 4. Hvem kan modtage indsatsen, og hvilke kriterier indgår

Læs mere

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08

Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 Kapitel 6. Træning pr. 01.02.08 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...2 Kvalitetsstandard for genoptræning, vedligeholdelsestræning og kørsel...5 Ydelsesbeskrivelse for genoptræning...9 Ydelsesbeskrivelse for

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter:

Thisted Kommunes servicetilbud til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje omfatter: Målsætning for hjemmeboende med behov for hjælp og pleje. Målet er at fremme den enkelte brugers muligheder for at opleve størst mulig grad af trivsel og livskvalitet ved: At hjælpe hjemmeboende brugere

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Om kvalitetsstandarder.

Om kvalitetsstandarder. KVALITETSSTANDARDER PÅ ÆLDREOMRÅDET RANDERS KOMMUNE 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 OM KVALITETSSTANDARDER.... 3 ÆLDREOMRÅDETS ØVRIGE TILBUD.... 3 ÆLDREOMRÅDETS

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Personlig pleje Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der:

Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: Kvalitetsstandard: Personlig og praktisk hjælp Målgruppe Målgruppen er alle borgere i Norddjurs Kommune, der: ikke selv kan udføre personlig pleje og praktiske gøremål i hjemmet efter et rehabiliteringsforløb

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2014 PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker hjælpen Hvad er formålet med hjælpen Hjælp og støtte

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2013 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015

Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 Kvalitetsstandarder Ældreområdet 2015 1 Indhold 1. Hvad er kvalitetsstandarder på ældreområdet?... 3 2. Mariagerfjord Kommune overordnede målsætninger for Sundhed og Ældre.... 4 3. Implementeringen af

Læs mere

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016

Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Fanø Kommunes KVALITETSSTANDARDER 2016 Hverdagstræning og rehabilitering Personlig pleje, praktiske opgaver Træning og afløsning/aflastning Vederlagsfri fysioterapi Servicelovens 83, 83a, 84, og 86 Sundhedsloven

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 26. februar 2013 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger

Kvalitetsstandard: Skærmede boliger 2013 Kvalitetsstandard: Skærmede boliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk.2. Hvilke behov dækker ydelsen Skærmet bolig kan bevilges af kommunens visitator til

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 24 Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Værdighed

Læs mere

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet

Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Servicedeklaration 2015 Hjælp i hjemmet og andre ydelser på ældre- og sundhedsområdet Indhold 1. Forord 3 2. Næstved Kommunes ældrepolitik 3 3. Næstved Kommunes vision og værdigrundlag 3 4. Hjælp til selvhjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig pleje og praktisk bistand for borgere med funktionsnedsættelser og særlige sociale problemer Januar 2013 1 Indhold Kvalitetsstandarder og indsatskatalog

Læs mere

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser.

For de konkrete kriterier til delydelserne henvises til beskrivelsen af de enkelte delydelser. Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83, stk. 1 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016

Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Kvalitetsstandarder For forebyggende hjemmebesøg, praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, afløsning, ældre- og plejeboliger 2016 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140

Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Almen genoptræning efter udskrivning fra sygehus Kvalitetsstandard sundhedslovens 140 Indhold Hvem kan få genoptræning?... 3 Hvordan får du genoptræning?... 3 Hvornår igangsættes genoptræningen?... 3 Hvad

Læs mere

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration

Egebjerg kommune. Aftale om hjemmehjælp. Servicedeklaration Egebjerg kommune Aftale om hjemmehjælp Servicedeklaration Servicedeklaration: Hjælpen fra hjemmeplejen i Egebjerg kommune er baseret på et gensidig tillidsforhold mellem borgeren og hjemmehjælperen, og

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Behovet

Læs mere

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138

Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Kvalitetsstandard Nødkald Servicelovens 83,stk. 1, 83a, stk. 4 eller Sundhedsloven 138 Lovgrundlag SEL 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje, 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje

Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Serviceinformation Til hjemmeboende med behov for hjælp og pleje Indhold Målsætning for hjemmeboende...1 Hvordan søger du om hjælp?...2 Hvad omfatter tilbuddene?...2 Journalføring...3 Visitationsbesøg...3

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

Kvalitetsstandard og indsatskatalog

Kvalitetsstandard og indsatskatalog Kvalitetsstandard og indsatskatalog Personlig pleje og praktisk bistand Januar 2015 Indhold Kvalitetsstandard og indsatskatalog... 4 1.1. Trænende indsats Praktiske og personlige opgaver...10 1.1.4 Måltider,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Pleje og praktisk bistand

Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2013 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune

Furesø Kommune Sundheds- og Ældreafdelingen Kvalitetsstandard for Sygepleje. Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune Kvalitetsstandard for sygepleje i Furesø Kommune 1 20-01-2014 Indhold Hvad er hjemmesygepleje?... 3 Hvad er formålet?... 3 Servicemål for Hjemmesygeplejen i Furesø Kommune?... 3 Hvordan henvises borgere

Læs mere

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger.

Hjælp til personlig pleje udføres ud fra de gældende hygiejniske principper. Der kan kun visiteres én type centerpakke pr. bruger. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.3 CENTERPAKKER, C-pakker Hvem kan få hjælp? Der ydes hjælp efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013

Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Plejebolig Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Hvad tilbydes

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP

TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Social, Sundhed og Fritid Sundheds- og Ældreafdelingen TILBUD TIL ÆLDRE OG PERSONER MED HANDICAP Kvalitetsstandarder 2010 Praktisk hjælp Personlig pleje Aktivitet Boliger FORORD FRA SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGETS

Læs mere