Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem"

Transkript

1 Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Munkerup, beliggende Brommevej 10, 3760 Gudhjem Tak for din interesse for ovennævnte ejendom. Såfremt at du har behov for yderligere oplysninger eller ønsker en fremvisning af ejendommen, er du meget velkommen til at kontakte mig på tlf Flere land- og lystejendomme kan ses på Ha en dejlig dag! Med venlig hilsen Westring Estate Anni Westring Statsaut. ejendomsmægler & valuar, MDE

2 Havremarksvej 7, Annisse N., 3200 Helsinge Tlf.: , SALGSOPSTILLING Munkerup Skov Dejlig skov-/fritidsejendom på Bornholm Adresse: Brommevej 10, 3760 Gudhjem Ejendomstype: Lystejendom Kontantpris: Udbetaling: Mdl. brutto: Mdl. netto: Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med realkreditinstitut, pengeinstitut, forsikringsselskab eller andet: Ja X Nej jf. side 7 Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af finansiering, forsikringer, annoncering eller andre: Ja X Nej jf. side 7 Har ejendomsmægleren, dennes ansatte eller nærtstående herudover en økonomisk eller personlig interesse i omsætningen af nærværende ejendom eller i parternes valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til omsætning af fast ejendom: Ja X Nej Hvis ja, hvilke Vigtig information Der gøres opmærksom på at en købsaftale, hvis denne alene er underskrevet af køber, er et tilbud til sælger, og at sælger ikke er forpligtet til at acceptere tilbuddet, heller ikke selv om det måtte være i overensstemmelse med udbudsvilkårene.

3 Beskrivelse Munkerup Skov er en dejlig skovejendom på 20,8 ha med bolig/fritidshus, beliggende i et smukt kuperet landskab på Bornholm. Renoveret stuehus med tilbygning, som ikke er færdigbygget, samt anneks i charmerende havemiljø med udsigt til egeskov, eng og havesø. Stuehuset har et samlet boligareal på 260 kvm, hvoraf 96 kvm er på 1. salen. Stueetagen er indrettet med stor rummelig stue med parketgulv og gode lysindfald, 2 værelser, lyst badeværelse samt bøgetræskøkken med lyst klinkegulv. 1. salen er helt nyindrettet med parketgulv, loft til kip og kviste med gode lysindfald, indeholdende en meget stor stue samt værelse. Den ikke færdigbyggede tilbygning er på i alt 154 kvm, hvoraf 116 kvm vil kunne anvendes til bolig og 38 kvm til erhverv. Tilbygningen er sammenbygget med stuehuset og fremstår med pudsede facader og betontagsten. Derudover er der et større anneks med et samlet boligareal på 96 kvm. Annekset er i stueetagen indrettet med en god rummelig stue, lyst køkken og badeværelse. 1. salen af annekset er indrettet med to værelser. Til ejendommen er tillige en mindre maskinehal på 133 kvm, opført i Naturen er i særklasse: Varieret skov, eng, klippeløkke, stengærder og vandhuller. Få kilometer fra Østersøen og Gudhjem. Nabo til Statsskoven Rø Plantage. Råvildtbestanden er stor og bukkejagten på Bornholm er fremragende med mange stærke medaljebukke i jagtjournalerne. På Munkerup træffes endog også fast dåvildt. Supplerende jagt kan aftales. Mulighederne for anvendelse af ejendommen er mange. Den kan anvendes som land- og lystejendom med helårsbeboelse. Den kan anvendes som skov- og jagtejendom, uden bopælspligt og den kan anvendes til hel eller delvis udlejning. Ejendommen udbydes i samarbejde med Silva Estate Alle henvendelser vedrørende ejendommen i øvrigt, herunder fremvisning, bedes efter aftale med ejeren venligst rettet til: Silva Estate, Jesper Just Nielsen, M: eller Westring Estate, statsaut. ejendomsmægler, MDE Anni Westring, M: Jordarealer Grundareal: 20,7972 ha Stuehus Bebygget areal: 130 m² Opført / Ombygget: 1900 / 1975 Boligareal: 226 m² Etager incl. kælder 1,5 Udnyttet tagetage: 96 m² Fulde etager 1 Kælderareal: 0 m² Antal værelser 5 Tilbehør i stuehus: De på ejendommen værende hårde hvidevarer medfølger. Opvarmning: Ingen Sag Side 2 af 17

4 Øvrige boliger Bebygget areal Boligareal Opført 004 Fritliggende hus Driftsbygninger m.v. Opført Areal 1 Maskinhal m² Maskiner Antal 0 Art Kontantbehov ved køb Kontantbehov ved køb Kontant handel Finansieret handel Kontantpris/udbetaling Tinglysningsafgift af skødet Stiftelses-/overtagelsesomkostninger, jf. finansieringsforslaget 892 I alt Kontantbehovet er excl. udgifter til købers rådgiver(e), herunder berigtigelse samt kurssikring Sag Side 3 af 17

5 Beregning af brutto-/nettoudgift 1. år. Beregning af bruttoudgift/ejerudgift 1. år Kontant handel Finansieret handel Prioritetsydelser Ejendomsskatter Renovation Rottebekæmpelse Skorstensfejning Forsikringer baseret på Sælgers forsikringsudgift Miljøafgift/gebyr Bruttoudgift/ejerudgift 1. år Beregning af nettoudgift 1. år. Kontant handel Finansieret handel Fradrag (renter, bidrag, fradragskonto) /- Skat/skattebesparelse heraf 1. år v/ 34,83% Evt. ejendomsværdiskat Skat, overskud/underskud 1. år Bruttoudgift 1. år Nettoudgift 1. år Oplysning om brutto/netto udgift Bruttoudgiften er lig med ejerudgiften første år. Ydelsen omfatter aktuelle ejerudgifter, som køber er forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Nettoudgiften er lig med bruttoudgiften efter fradrag af den aktuelle størrelse af skattemæssige fradrag og med tillæg af ejendomsværdiskat. Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgifter til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold. Endvidere omfatter brutto- og nettoydelsen ikke udgifter til løbende vedligeholdelse. I brutto- og nettoydelsen indgår en standardfinansiering. Da der er tale om en standardfinansiering vil den i visse tilfælde ikke kunne opnås, hvorfor brutto- og nettoydelsen i så fald kan afvige. Standardfinansiering Standardfinansieringen er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger: Kontant udbetaling på 5% af den kontante købesum oprundet til nærmeste kr dog minimum kr Der optages et realkreditlån op til den maksimale lånegrænse for den pågældende ejendomskategori efter lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Løbetiden er 30 år. Lånet er et konverterbart obligationslån med fast rente, der afdrages over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet er baseret på dertil hørende obligationer, hvis kurs er 100 eller nærmeste herunder. For restkøbesummen udstedes et pantebrev. Pantebrevet er med fast rente og har en løbetid på 30 år. Der afdrages på lånet over hele løbetiden efter annuitetsprincippet. Lånet fastsættes til kurs pari og renten fastlægges som den effektive rente på realkreditlånet tillagt 1,5 procent point og herefter oprundet til nærmeste kvarte procent point. Særlige oplysninger om standardfinansieringen: Sag Side 4 af 17

6 Spec. af eksisterende prioriteter, der kan overtages på visse betingelser Långiver/art Dansk Landbrugs Realkreditfond / 12% obligation Kontantlån Dansk Landbrugs Realkreditfond / 10% obligation Kontantlån Realkredit Danmark / F5K FlexLån Restgæld Obligationsrestgæld Kontantværdi 1. års ydelse Realkredit type Garantistillelse kontantlån Nej kontantlån Nej kontantlån Nej Rente Kont./pålyd. ÅOP brutto Restløbetid Saldo fradragskonto Særlige overtagelsesvilkår Optaget i valuta Kontant regulering 20,06 / 12,00 1,02 1,50 0 DKK 0 12,23 / 10,00 0,86 4,50 0 DKK 0 4,09 / 4,00 3,28 25,25 0 DKK 0 Sag Side 5 af 17

7 Standardfinansiering Finansieringsforslag (Alternative forslag udarbejdes efter købers ønske) Prio. nr. Långiver/art Restgældsdato Restgæld Kontantværdi 1. års ydelse 1. års afdrag 1. års fradrag 1. Nykredit Nykredit Privat pantebrev Udbetaling Ialt Standardfinansiering fortsat Prio. Realkredittypstillelse Garanti- Renter Afdrags- Optaget i Term. nr. Hovedstol Kont./pålyd. Vilkår vilkår valuta ÅOP, brutto p.a ,00 Obl. lån 4,00/4,00 Fast rt. Ann DKK 6, ,00 Obl. lån 4,00/4,00 Fast rt. Ann DKK 6, ,31 Privat 6,00/6,00 Fast rt. Ann DKK 6,31 4 Standardfinansiering fortsat Prio. nr. Restløbetid Stiftelses-/overtagelsesomkostninger Saldo fradragskonto 1. 30,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 891,70 0,00 Kontantregulering Prio. nr. Indfrielsesvilkår Fremtidige ejerskiftevilkår Bemærkninger 1. 2 mdr. til kreditortermin Debitorgodkendelse/gebyr Annuitetslån til udløb 2. 2 mdr. til kreditortermin Debitorgodkendelse/gebyr Annuitetslån til udløb 3. mdr. til termin Ingen Annuitetsl?n til udl>b. Anvendelsesudgifter Brutto- og nettoudgiften omfatter ikke udgiften til energi, vand og andre forbrugsafhængige forhold samt løbende vedligeholdelse. Art Årsforbrug Enhed Udgift Bornholms Vand, saf. 170,00 kbm Ejendommen har centralvarmeanlæg med radiatorer i stuehuset. P.t. er der ikke tilsluttet en varmekilde til anlægget. Købesummens fordeling Der henvises til særskilt udarbejdet bilag med alternative finansieringsforslag, hvor det alternative finansieringsforslag, respektiv kontantpris i kontanthandler, er fordelt. Sag Side 6 af 17

8 Ejendomsmæglerens oplysninger til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med: æblekage Realkreditinstitut X Nej Ja Hvilke: Pengeinstitut X Nej Ja Hvilke: Forsikringsselskab X Nej Ja Hvilke: Andre X Nej Ja Hvilke: Modtager ejendomsmægleren eller dennes ansatte vederlag/provision/rabat for fremskaffelse af: moral Finansiering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Forsikring X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Annoncering X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Andre ydelser X Nej Ja Hvis ja, hvorfra: Parterne har ret til at få oplyst vederlagets/provisionens/rabattens størrelse. Sag Side 7 af 17

9 BILAG Ejendommen Matr. nr.: Areal heraf vej 19 F Rø 7,7951 ha. 0 m bd Ro 4,8858 ha. 0 m k Ro 8,1163 ha. 0 m 2 Areal i alt ifølge Tingbogsoplysning 20,7972 ha 0 m² Zonestatus Kommune Fredskovspligtig skov Landzone Bornholm 17,2858 ha Offentlig ejendomsværdi pr Heraf grundværdi Stuehusets ejendomsværdi Heraf grundværdi Grundlag for ejendomsværdibeskatning Oplysninger om ejendomsvurdering m.v. Ejendomsværdiskat er beregnet på basis af det laveste grundlag for ejendomsværdibeskatning, dvs. det laveste af beløbene for 2001-vurderingen + 5%, 2002-vurderingen og den aktuelle vurdering. BILAG Miljøforhold, offentlige forhold og vandforsyning Miljøforhold Stuehusets afløb er Privat Servitutter Dok. om skovforpligtelse Dok om skovforpligtelse Dok. om fredskov Dok. om færdselsret m.v Dok. om færdselsret m.v Dok. om ferielejlighed Dok om transformerstation/anlæg m.v. Vandforsyning Ejendommens vandforsyning: Egen boring BILAG Forsikringer og energimærkninger Forsikringer Bygningsbrandforsikring Police nr Stormskadeforsikring Police nr Stuehus: Præmien der indgår i ejerudgiften er baseret på Sælgers forsikringsudgift og dækker f.s.v.a. stuehuset: Svamp Nej Insekt Nej Rørskade Nej Stikledning Nej Øvrige bygninger: Oplysning om forsikringsdækning på øvrige bygninger: Maskinhal Fuld- og nyværdiforsikret Sag Side 8 af 17

10 Der er ikke udarbejdet forsikringstilbud. Energimærkning Energimærkning er under udarbejdelse. Sag Side 9 af 17

11 BILAG Billedsider Sag Side 10 af 17

12 Sag Side 11 af 17

13 Sag Side 12 af 17

14 Sag Side 13 af 17

15 Sag Side 14 af 17

16 Plantegning stuehus Plantegning tilbygning Sag Side 15 af 17

17 Plantegning anneks Sag Side 16 af 17

18 BILAG - Alternative finansieringsmuligheder Salgsopstillingen på nedennævnte ejendom er udarbejdet med standardfinansieringsforslag i h.t. Lov om omsætning af fast ejendom. Ejendommen kan alternativt erhverves på vilkår som nedenfor anført: Adresse: Brommevej 10, 3760 Gudhjem Sag nr Dato: Alternativt finansieringsforslag Brutto/md ,96 Netto/md ,19 v/ v/ 34,83% Kontantbehov: ,09 Udbetaling: ,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 6,79 Bemærkninger Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse År Restgæld Brutto Netto v/ % , , , , , , , , , ,83 Alternativ 1 Brutto/md Netto/md v/ v/ 34,83% Kontantbehov: Udbetaling: ,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 4,37 Bemærkninger Ejerskiftelån: Institut: Realkredit Danmark Type: FlexLån Rente: 1,4264 Afdragsfrit: Nej Løbetid: 30 år. Rentetilpasning hvert år, løbetid 30 år. Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse År Restgæld Brutto Netto v/ % , , , , , , , , , ,83 Alternativ 2 Brutto/md Netto/md v/ v/ 34,83% Kontantbehov: Udbetaling: ,00 Finansieringsforslagets ÅOP, brutto: 4,12 Bemærkninger Finansieringsforslagets saml. afviklingsforløb og låneydelse Ejerskiftelån: Institut: Realkredit Danmark Type: FlexLån Rente: 1,4264 Afdragsfrit: Ja Løbetid: 30 år. Rentetilpasning hvert år, 10 års afdragsfrihed og løbetid 30 år. År Restgæld Brutto Netto v/ % , , , , , , , , , ,83 Bemærkninger til finansieringen: I beregningerne efter skat er anvendt følgende skatteprocent svarende til den aktuelle kommuneskatteprocent: 34,83 pct. frem til og med Fra og med 2012 nedsættes skatteprocenten i beregningerne årligt med 1 pct. point til For resten af lånets løbetid anvendes den samme skattesats som i Brutto og netto er under forudsætning af kendte skatteprocenter, bidragssatser og rentesatser og rentefradragsret samt gældende regler Sag

19 Bilag - Købesummens fordeling Med udgangspunkt i Alternativt finansieringsforslag i ovenstående Bilag - Alternative finansieringsmuligheder / kontantpris i kontanthandler, udgør den kontantomregnede anskaffelsessum kr idet låneomkostninger ikke er indregnet i opgørelsen. Anskaffelsessummen fordeler sig således: Jorden kr Stuehus, incl. grundværdi kr Driftsbygninger incl. installationer kr Kontantomregnede købesum i alt kr Der tages forbehold for eventuelle differencer i fordelingen af den kontantomregnede købesum som følge af kursændringer m.v. Sag

20 SKOV- OG NATUREJENDOMME. RÅDGIVNING OG FORMIDLING Munkerup Skov Salgsprospekt November 2010 Brommevej 10, 3760 Gudhjem Kontantpris: Kr Grundareal: 20,8 ha Sagsnummer: Udbetaling Mdl. brutto: Mdl. netto kr kr kr Kokholm Kolding T: F: E: Silva Estate A/S ejet af HedeDanmark

21 1 Introduktion 1.1 Beskrivelse Skovejendommen Munkerup, Rø, Bornholm udbydes til salg i samarbejde med Westring Estate. Munkerup udgør en dejlig skovejendom på 20,8 ha. Ejendommen er beliggende i et smukt, kuperet landskab mellem Rø og Gudhjem på det nordlige Bornholm. Beboelsesarealet vil udgøre ca. 450 kvm. i et charmerende havemiljø med udsigt til egeskov,eng og lille havesø. Naturen er i særklasse: Skov, eng, klippeløkker, stendiger, vandhuller og småsøer samt lysninger giver et helt enestående indtryk og er grundlaget for en fremragende jagt. Naboskabet til statsskoven Rø Plantage sikrer tilstedeværelse af masser af råvildt året rundt. Skoven er en charmerende blanding af ung og gammel skov såvel løvtræ som nåletræ. Gamle bøge- og egetræer, rødgran, birkeskov og ung egeskov suppleret med avnbøg og vilde kirsebær. Spændende bevoksninger af gamle skovfyr og enebær med højtliggende grundfjeld og pæne rødgranbevoksninger med god produktion. Dertil kommer et areal med juletræer, som vil kunne bidrage med indtægter i de kommende år. De lange stengærder bidrager til ejendommens charme og er en del af stedets historie.. 67% af skoven består af løvtræ, 11% er nåletræ, juletræer 6% og åbne natur- og markarealer udgør 16%. Råvildtbestanden og bukkejagten på Bornholm er fremragende med mange stærke medaljebukke i jagtjournalerne. Der afskydes mere råvildt på Bornholm end nogen adre steder i landet. Der træffes fast dåvildt på ejendommen også. God fuglejagt på især fasan og andetræk er også en mulighed på ejendommen. Ejendommen er i dag landbrugspligtig med bopligt men det vil være muligt at få ophævet landbrugspligten ved pålæggelse af fredskovpligt på ejendommen i sin helhed 2 Salgsvilkår 2.1 Kontant udbudspris kr. Øvrige oplysninger om udbudsvilkår fremgår af salgsopstilling vra Westring Estate. 1

22 3 Beliggenhed og areal 3.1 Matrikler 19f, 108bd, 108k Rø 3.2 Adresse Brommevej 10, Rø, 3760 Gudhjem 3.3 Kommune Bornholms Regionskommune 3.4 Grundareal jf. tingbogen 3.5 Find skoven 20,7972 ha. I Rø drejes til højre mod Gudhjem og herefter umiddelbart til højre ad Brommevej. 4 Skovteknisk beskrivelse 4.1 Dyrkningsforhold Jordbunden er med højt lerindhold. Varierer fra svær ler til leret finsand. Nogle steder ligger klippen højt andre steder er der mere dybgrundet rodrum. Under hensyntagen til de enkelte lokaliteters specifikke jordbundsforhold, vil det være muligt at dyrke alle normalt anvendte skovtræarter i skoven. 4.2 Træartsfordeling I henhold til driftsplan 2009 har skoven nedenstående arealfordeling: Type Areal ha Andel-% Bøg 1,4 7% Eg 9,2 44% Birk og kirsebær mv. 3,3 16% Rødgran og sitka 2,3 11% Nordmannsgran 1,2 6% Åbne naturarealer, 1,4 7% Agerjord 0,9 5% Utilplantet 0,4 2% Ubevokset (hus,vej,mv.) 0,5 2% TOTAL 20,8 100 % 4.3 Bonitet Gran forventes at vokse med bonitet 2-3 og eg ca Skovtilstand Der fremstår to skovtyper på ejendommen: Den oprindelige skov og de nye skovarealer, som er tilplantet på landbrugsjord i år Den oprindelige skov er en herlig blanding af nåle- og løvskov. Rødgran blev plantet omkring år 1970 de fleste bevoksninger er nu veltyndede - et par af dem trænger til hugst. Der er ret store arealer med blandingsskov bestående af birk, kirsebær, ask og eg de er sunde, men trænger til hugst så der er rigeligt med brænde at hugge her. I løvskoven står spredt store gamle rødgran og douglasgran og lærk. 2

23 I skovens centrale del står en ca. 100 årig bøgeskov med flotte gamle bøge der står flot omkranset af et stengærde ud mod naboarealet, hvor råvildtet dagfouragerer på skovengen. I den nordøstlige del af skoven ligger klippen højt skovbilledet er facinerende med spredt skovfyr, eg samt enebær buske og blåbær. De nye skovarealer udgøres af i alt egetræer plantet i fire bevoksninger i alt 4,6 ha passende fordelt på ejendommen. Kulturerne er i særdeles god vækst, over mandshøjde og udgør fremragende råvildt dækning og producerer en masse brænde, som kan udtyndes i de kommende år. Dertil kommer en selvstændig kirsebærbevoksning der er smukkest i den intense blomstringsperiode i foråret og når løvet gulnes i sensommeren. Kirsebær kan ved opstamning give et meget smukt bevoksningsindtryk og noget værdifuldt træ. 4.5 Veje og spor Der er velfunderet spor til 4WD og traktor ned igennem skoven. I den nederste del kommer man rundt til fods, på ATV eller i traktor. 4.6 Hugst og tilvækst Den gennemsnitlige tilvækst er på baggrund af driftsplanen anslået til ca. 140 kbm./år. Der skal tyndes hyppigt i de unge skove af eg og kirsebær, og der er behov for yderligere tynding i nålebevoksningerne. Store dele af den mellemaldrende løvskov er også hugsttrængende. Det anslås, at der kan skoves svarende til ca. 100 rm brænde pr. år samtidig med at den gnst. Vedmasse pr. ha støt øges. 4.7 Juletræer 4.8 Skovenge og marker Der er 1 ha med nordmansgranjuletræer i produktion. De er anlagt foråret Kulturen er velplaceret, på en egnet dyrkningslokalitet. Den er ret komplet, men lokalt vildtbidt. Hegnet er nu intakt og med den rette pleje af juletræerne i de kommende år vil der kunne blive et godt bidrag til økonomien. Der er ca. 2,3 ha med åbne arealer i form af marker og klippeløkke. Ingen af de arealer er på nuværende tidspunkt omfattet af fredskovpligt eller naturbeskyttelse. Det betyder, at der frit kan vælges om de skal dyrkes, græsses eller bare ligge hen. Afhængig af dennye ejers målsætning er alle muligheder således til stede. Enten for et ekstensivt dyrehold med får, geder, heste eller for at gøre endnu mere for vildtet og jagten (eller bare glæden ved at se endnu flere dyr i hverdagen). 3

24 4.9 Sø og vandhuller Der er i alt 7 småsøer og vandhuller på ejendommen. De er ikke store, men de har alle betydning for faunaen og hvad enten man er padde, fasan eller rådyr, så skal der vand til og de er alle væsentligt med til at give grundlag for det rige dyreliv, der er på ejendommen. De første 5 findes inden for en radius af mindre end 150 m. fra stuehuset. Nogle af vandhullerne er naturlige andre er anlagt ved gravning Stendiger Ejendommen er delvist afgrænset med gamle, smukke stendiger ca. 1.6 km. 5 Jagt Der er glimrende jagtmuligheder i skoven. 5.1 Råvildt Bukkejagten er i særklasse på øen: Bornholm har altid ligget over landsgennemsnittet. I år er det næsten en tredjedel af guldmedaljerne. Det er i mine øjne tegn på, at de bornholmske jægere er gode til at pleje bestanden, kombineret med at der er en god råvildtstamme og en god bonitet. Det fås ikke bedre andre steder i landet, erkender Fritz Heje Hansen Kilde: : 1=1459 Bestanden er så stor at vildtkonsulenterne til stadighed anbefaler større afskydning. Intet andet sted i landet skydes der så meget råvildt pr. ha. Manglen på prædation fra rævene (som er formodet uddød pga. ræveskab) og det frodige mosaik landskab med masser af marker, levende hegn, sprækkedale småskove og de store skovområder er ideelt for råvildt. Munkerups beliggenhed i det landskab og med Rø Plantage (statsskov med lavt jagttryk), som direkte nabo, så bliver jagten her formidabel. Der er skudt mange gode bukke også medaljebukke. Der skydes gerne stk. råvildt på ejendommen pr. år, hvoraf stk. kan være bukke. 5.2 Dåvildt 5.3 Fuglevildt Der ses jævnligt en lille rudel dåvildt i egetykningerne, men der er endnu ikke nedlagt dåvildt på ejendommen. Der har tidligere været en meget høj bestand af vilde fasaner med stort udbytte på jagterne. Det har været aftagende til et mere moderat niveau, men forudsætningerne for med den rette pleje at genetablere en fortrinlig fasanjagt er bestemt til stede. 4

25 5.4 Forbedring af jagten Der er også andetræk over ejendommen, og enkelte ænder vil kunne skydes ved ejendommens søer og vandhuller. Grundlæggende er der en meget god jagt uden behov for ekstra tiltag, men der er altid mulighed for forbedring, hvis man har en særlig lyst til at gøre noget ekstra. Det enkleste, men med stor virkning vil være regelmæssig afslåning af alle græsarealer suppleret med gødskning det vil give friske spirer også som vinterfoder til både hjortevildt, harer og fasan. Dette kan gøres dels på marken ved huset så har man også glæde af vildtet fra vinduerne og det kan gøres i klippeløkken og skovengen i den sydlige del af skoven. Som supplement kan dele af marken indtages til omdrift med etableringen af vildtagre med andre afgrøder. Ved-vildtagre (hvor føden består af knopper) kan laves ved nænsom stævning i de unge egebevoksninger eller i de mellemaldrende egeblandingsskove. Der er tre små utilplantede arealer (0,4 ha) efter stormfald. Disse kan grenknuses og etableres med græs og vildtagre som skovlysninger. 6 Bygninger 6.1 Salgsopstilling 6.2 Stuehuset Den samlede salgsopstilling med relevante oplysninger om finansiering, ejerudgifter, mv. findes i bilag til nærværende bekrivelse, som salgsopstilling fra Westring Estate. Samlet boligareal 260 m 2, hvoraf 96 m 2 er på 1. sal. Stueetagen er renoveret for få år siden og er indrettet med stor rummelig stue, med parketgulv og gode lysindfald, 2 værelser, pænt badeværelse samt bøgetræskøkken med lyst klinkegulv. 1. Sal er helt nyindrettet med parketgulv, loft til kip og kviste med gode lysindfald, indeholdende en meget stor stue samt et værelse. Fra 1. salen er der den dejligste udsigt til den unge egeskov, skovengen og haven. 6.3 Tilbygning til stuehus Tilbygningen til stuehuset er under opførelse. 154 m 2, hvoaf 116 m 2 anvendes til bolig og evt. 38 m 2 til erhverv. Tilbygningen er sammenbygget med stuehuset. Køber skal selv afslutte det ufærdige byggeri og får dermed stor mulighed for at sætte sit personlige præg på bygningens indretning. 5

26 6.4 Anneks I annekset er boligarealet 96 m 2. Annekset er i stueetagen indrettet med en god rummelig stue, lyst køkken og badeværelse. 1 salen er indrettet med to værelser. Der er en dejlig udsigt over skov og have fra anneksets 1. sal. 6.5 maskinhus Endvidere tilhører en god maskinhal på 133 m 2 opført i Der er god plads til maskiner, ATV, bådtrailer, indendørs leg og aktivitet, mulighed for tilretning til dyrehold. 7 Forslag til udviklingsmuligheder 7.1 Solitærtræer Der står mange flotte træer med potentiale til at blive karakteristiske landskabselementer egetræer, douglasgraner, lærketræer, bøgetræer, kirsebær og avnbøg. For alle gælder at de skal udpeges og få plads til fuldkronet udvikling ved at nabotræer og opvækst fjernes. Endvidere kan der med stor virkning placeres nye solitærtræer eller buske- og trægrupper på de åbne arealer. Det giver dybde i landskabsoplevelsen og er med til at hæve herlighedsværdien. Især den 1 ha store mark som ligger i forlængelse af haven har et stort potentiale til at udvikle sig til et forrygende landskabsbillede med enkelte træer og græssende dyr (husdyr eller rå- og dåvildt) som i Jægersborg Dyrehave. 7.2 Lysåbne arealer De utilplantede stormfaldshuller skal grenknuses og enten udlægges som lysninger, tilplantes eller delvist gro til i ny, smuk birkeskov, der passes med regelmæssig tynding, som smuk overgang til den omkringliggende mørkere skov. Til glæde for både øjet og vildtet vil det desuden på udvalgte steder være oplagt at plante blomstrende og frugtbærende træer og buske. 6

27 8 Omgivelser og historie Billeder i dette afsnit ikke fra selve ejendommen 8.1 Bornholm Østersøens Perle, Klippeøen Bornholm er et enestående sted for alle der holder af natur og et aktivt fritidsliv med jagt, fiskeri, cykle- og vandreture, kulturhistorie mm. hvad enten det er på ferier eller som en fast ramme om hverdagen. Her er der mulighed for at leve et liv med mindre stress, mindre forurening og mindre støj. Læs mere: eller 8.2 Rø Golfbaner Rø Golfbaner ligger mindre end 3 kilometer fra ejendommen. Der er 2 baner á 18 huller: Den gamle bane anlagt i 1984 og fra hul 4 løber banen gennem skov og klipper, hvor der er nogle fantastisk flotte huller. Den nye bane er åben, og en af danmarks absolut længste baner med hvidt tee-sted. Halvdelen af hullerne spilles med direkte udsigt over østersøen og Christiansø. På Øen findes yderligere tre golfbaner: Nexø Golfklub, Nordbornholms Golf Klub og Bornholms Golf klub alle i sagens natur mindre end en halv times kørsel fra ejendommen. Læs mere: 8.3 Kultur Bornholm er kendt for kunstnere og kunst elskere keramik, glas og malerier. Øen har mange fine mindre museer to af dem lige uden for døren: Bornholms Kunstmuseum ved Helligdomsklipperne ligger lige nedenfor Rø i fantastiske omgivelser og udsigt til Christianssø. Museet holder 6-8 særudstillinger året rundt og har derudover foredrag og koncerter på programmet. Læs mere: I Gudhjem få kilomterer væk ligger f.eks. Oluf Høst Museet. Året rundt arrangeres musikarrangementer, foredrag mv. Musikhuzet i Rønne har hver weekend såvel kendte danske topnavne som spændede up-coming bands på programmet. Fra okt./nov.november 2009 alene kan nævnes: Sanne Salamonsen, Peter Belli, Hush, Magtens korridorer, Nephew, Rasmuth Lyberth, Frank Hvam. Læs mere: Øen rummer en række af attraktioner i særklasse: De 4 rundkirkerne den nærmeste er Olsker Kirke få kilometer fra ejendommen Hammershus, Helleristninger vandmøllerne, stubmøllerne eller nogle af de mange smukke hollandske møller. Der står velrestaurede og som regel i en eller anden anvendelse, så de fortsat er en del af nutiden. 7

28 8.4 Natur Naturen er unik på Bornholm. Og er vel ubetinget øens største attraktion. Hele nordens landskab i miniformat. Forrevne og fortryllende klippekyster, blændende hvide sandstrande, dybe sprækkedale, store sammenhængende skove og en mosaik af småskove, dyrkede marker og klippeløkker med får og kvæg, tætte velplejede granskove og troldeskove. Traveture på små og større stier går rundt langs øen helt tæt på vandet, og der er vandreture nok at tage af. Både kendte og de næsten hemmelige som kun de inkarnerede kender. Bliver man træt af at gå, fortsætter man på cykel og er bilen nødvendig, er der altid et smukt udsigtspunkt at køre til med kaffen og avisen. Er du til geologi, botanik, sommerfugle eller bare glad for at være til så er Bornholm stedet. Se mere: eller 8.5 Fiskeri 8.6 Smagen af Bornholm Ingen steder i Danmark har man så kort afstand til så varieret og rigt fiskevand. Der er åer med havørred og ål, skovsøer med storgedder og karper, klippesøer med ørred, Put and take og så først og fremmest Østersøen. Uanset vindretningen finder man et sted med læ inden for 20 minutters kørsel. Overalt er det muligt med en lille jolle at komme på dybt vand og få torsk, fladfisk (flotte pighvar), hornfisk og laks havørred fiskes på lavt vand rundt om hele øen. Hvert år afholdes den store trolling konkurrence Trolling Master Bornholm med udgangspunkt i Tejn Havn 7 km. fra ejendommen. Bådsted havn ligger kun 4 km. væk. En aktiv dag kræver sund og velsmagende mad. Bornholm bugner af kulinariske tilbud: friske fisk, Bornholmergris, Bornholmerhane, økologisk kød af lam, gris, okse, lækre spegepølser, oste og øl i verdensklasse, friske grøntsager, koldpresset rapsolie, bolscher, chokolade. Og naturligvis røgede sild. 8

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb

Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Vedr.: Salgsopstilling på ejendommen Guldsmedegården, beliggende Guldsmedevej 2A, 3080 Tikøb Tak for din interesse for ovennævnte ejendom, og vedlagt følger som ønsket en salgsopstilling. Såfremt at du

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling: 400.000 Mdl. brutto: 44.074 Mdl. netto: 40.

SALGSOPSTILLING. Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling: 400.000 Mdl. brutto: 44.074 Mdl. netto: 40. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kulsviervej 37+39, 3400 Hillerød Lystejendom Kontantpris: 7.985.000 Udbetaling:

Læs mere

SALGSOPSTILLING. Pedersminde

SALGSOPSTILLING. Pedersminde HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Pedersminde Pedersminde Veksebovej 30, Veksebo, 3480 Fredensborg Lystejendom Kontantpris:

Læs mere

Salgsopstilling. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

Salgsopstilling. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK Salgsopstilling Dato 13. august 2013 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde

Læs mere

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSOPSTILLING

Tornegade 1-3 DK-3700 Rønne Tel: 56955683 Fax: 56955684 post@bornholmerbo.dk SALGSOPSTILLING SALGSOPSTILLING Stråtrækket lystgård i perfekt stand med stor grund på 5,2 tdl. med egen sø. Kallerupvej 54, Vadsby, 2640 Hedehusene Lystejendom Kontantpris: 6.995.000 Udbetaling: 350.000 Mdl. brutto:

Læs mere

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.

Salgsopstilling. Nulsalær.dk Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær. Aarsleffsgade 7, 4760 Vordingborg Tlf.: 33363292, Fax.: 33363290 kontakt@nulsalaer.dk - www.nulsalær.dk Salgsopstilling Adresse Mølle Alle 14, 2. th., 2500 Valby Sag nr. 20110236 Dato 13. marts 2012 Tilbehør

Læs mere

Salgsopstilling. Ca. 200 kvm. bolig og 400 kvm. udhuse - harmonisk sammensat og i præsentable rammer.

Salgsopstilling. Ca. 200 kvm. bolig og 400 kvm. udhuse - harmonisk sammensat og i præsentable rammer. Agriteam Randers Ejendomsmæglerfirmaet Gustav Winther ApS Haraldsvej 60, 1. 8960 Randers SØ Tlf. 70 26 77 00 Fax. 70 26 77 06 Mail: randers@agriteam.dk www.agriteam.dk Salgsopstilling Adresse Hadsundvej

Læs mere

Lille hus, Stor længe, Frisk havluft

Lille hus, Stor længe, Frisk havluft Lille hus, Stor længe, Frisk havluft Græsmarken 15 Ugerløse 4400 Kalundborg Sags nr. 44000023 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler

Læs mere

Super pris for et godt kolonihavehus Sags nr. 501P605 Lærkevej 59, Hf. Sønderbro, Tømmerupvej 2791 Dragør

Super pris for et godt kolonihavehus Sags nr. 501P605 Lærkevej 59, Hf. Sønderbro, Tømmerupvej 2791 Dragør Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Super pris for et godt kolonihavehus Sags nr. 501P605 Lærkevej 59, Hf. Sønderbro,

Læs mere

Attraktiv beliggenhed og skøn terrasse

Attraktiv beliggenhed og skøn terrasse Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Attraktiv beliggenhed og skøn terrasse Vosborgvej 22 2770 Kastrup Sags nr. 201P412

Læs mere

Herskabelig Frederiksbergvilla til 2 familier

Herskabelig Frederiksbergvilla til 2 familier Gl. Kongevej 137A, 1850 Frederiksberg C Tlf.: 70222237, Fax.: 70222238 info@bbolig.dk Herskabelig Frederiksbergvilla til 2 familier Tesdorpfsvej 45 2000 Frederiksberg Sags nr. 122-4049 Ejendomsmæglerens

Læs mere

Salgsopstilling. Renoveret udsigtsidyl - Skårupøre

Salgsopstilling. Renoveret udsigtsidyl - Skårupøre Ejendomsmægler & valuar MDE Lundevej 6 5700 Svendborg Telefon 6280 0300 Fax 6280 0315 bernd@mittelsdorf.dk www.berndmittelsdorf.dk Salgsopstilling Adresse Skårupøre Strandvej 78, 5881 Skårup Fyn Sag nr.

Læs mere

TAULOV. Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia. Tel. 75 93 45 45 Fax 75 93 47 50. Niels Henrik Billund Statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar

TAULOV. Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia. Tel. 75 93 45 45 Fax 75 93 47 50. Niels Henrik Billund Statsaut. ejendomsmægler MDE, valuar TAULOV Niels Henrik Billund Engelundsvej 24 Taulov 7000 Fredericia Sags nr. 20677 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

Villa med skøn udsigt til vandet.

Villa med skøn udsigt til vandet. Villa med skøn udsigt til vandet. Højdedraget 8 4040 Jyllinge Sags nr. 4040-936 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren samarbejdsaftaler med

Læs mere

I pagt med naturen på Egholm

I pagt med naturen på Egholm I pagt med naturen på Egholm Egholm 37, Egholm, 9 Aalborg Fremvises gerne til seriøst interesserede. Kontakt venligst ejer Jens cob jacobsen tlf. 2 93 48 19 Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris...............

Læs mere

Salgsopstilling. CERVO KONGENSGADE 39 5000 Odense C Tlf.: 66 11 45 70, Fax.: 63 11 96 45 WWW.CERVO.DK, CERVO@CERVO.DK

Salgsopstilling. CERVO KONGENSGADE 39 5000 Odense C Tlf.: 66 11 45 70, Fax.: 63 11 96 45 WWW.CERVO.DK, CERVO@CERVO.DK KONGENSGADE 39 5000 Odense C Tlf.: 66 11 45 70, Fax.: 63 11 96 45 WWW.CERVO.DK, CERVO@CERVO.DK Salgsopstilling Adresse Lundsgårds Vænge 19, Paarup, 5210 Odense NV Sag nr. LUNDSGV8 Tilbehør Det er aftalt,

Læs mere

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2

Salgsopstilling. X Ja Nej jf. side 2 Salgsopstilling Adresse Bådehavnsgade 55, 2450 København SV Sag nr. 1904 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger (fabrikat): Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Sags nr. 304P448 Hf. Bastiansminde - Cedergangen 49, Helårsstatus 2300 København S

Sags nr. 304P448 Hf. Bastiansminde - Cedergangen 49, Helårsstatus 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Sags nr. 304P448 Hf. Bastiansminde - Cedergangen 49, Helårsstatus 2300 København

Læs mere

Hyggeligt og velholdt sommerhus!

Hyggeligt og velholdt sommerhus! Nørregade 29 9800 Hjørring Tlf. : 8753 8700 Fax: 8753 8400 info@thomas-risager.dk www.thomas-risager.dk Hyggeligt og velholdt sommerhus! Brune Banke 12 9493 Saltum Sags nr. FH30158 Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S

Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Engvang 103, Helårsstatus 2300 København S Sags nr. 311P305 Ejendomsmæglerens oplysning

Læs mere

Haveforeningsvilla - liebhaveri Sags nr. 304P183

Haveforeningsvilla - liebhaveri Sags nr. 304P183 AMAGER BOLIG, Preben Larsen / Statsaut. ejendomsmægler Amagerbrogade 275 2300 København S Tlf.: 69 80 80 10, Fax.: 70 14 12 08 www.amagerbolig.dk, E-mail - epost@amagerbolig.dk Haveforeningsvilla - liebhaveri

Læs mere

Storvilla til den pladskrævende køber

Storvilla til den pladskrævende køber Storvilla til den pladskrævende køber Røddikvej 48, 8464 Galten For aftale om fremvisning kontakt sælger på tlf. 4 94 64 38. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris............... 1.998.........

Læs mere

Lombjergevej 1, Agrogården 5750 Ringe Tlf. 6262-5225 Fax 6262-1063 Email birthep@birthep.dk www.birthep.dk. Salgsopstilling

Lombjergevej 1, Agrogården 5750 Ringe Tlf. 6262-5225 Fax 6262-1063 Email birthep@birthep.dk www.birthep.dk. Salgsopstilling Lombjergevej 1, Agrogården 5750 Ringe Tlf. 6262-5225 Fax 6262-1063 Email birthep@birthep.dk www.birthep.dk Salgsopstilling Adresse Neversvej 63, Verninge, 5690 Tommerup Sag nr. 1985 Tilbehør Det er aftalt,

Læs mere

Stort badeværelse og 2 skønne altaner.

Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Amagerbrogade 275, 2300 København S Tlf.: 69808010, Fax.: 70141208 epost@amagerbolig.dk - www.amagerbolig.dk Stort badeværelse og 2 skønne altaner. Dalføret 11, 01. TH. 2300 København S Ejendomsmæglerens

Læs mere

Salgsopstilling. Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-2900 Hellerup Telefon 70 15 90 07 - Fax 70 15 67 07 E-mail: email@danskboligformidling.

Salgsopstilling. Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-2900 Hellerup Telefon 70 15 90 07 - Fax 70 15 67 07 E-mail: email@danskboligformidling. Salgsopstilling Dansk Boligformidling Hellerupvej 78-29 Hellerup Telefon 7 15 9 7 - Fax 7 15 67 7 Adresse Østre Alle 71A, 325 Gilleleje Dato 14-4-214 Beskrivelse Fantastisk charmerende ejendom med tinglyst

Læs mere

Godt begynderhus midt i byen

Godt begynderhus midt i byen Godt begynderhus midt i byen Møllevej 17B, 363 Jægerspris Hele 3 værelser og en kæmpe stue! Midt i Jægerspris by i gåafstand til alt. Ejendomstype.................. Villa... Kontantpris...............

Læs mere

Salgsopstilling. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

Salgsopstilling. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK Salgsopstilling Dato 2. juni 2014 Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer

Læs mere

Hyggeligt Hus. Fredeligt Område. Stranden Trækker.

Hyggeligt Hus. Fredeligt Område. Stranden Trækker. Hyggeligt Hus. Fredeligt Område. Stranden Trækker. Højenevej 12 Vesterlyng 4591 Føllenslev Sags nr. 44000027 Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Villagrund i naturskøn udstykning - kun ca. 5 min. i bil fra Viborg C. Sags nr. B1001PW

Villagrund i naturskøn udstykning - kun ca. 5 min. i bil fra Viborg C. Sags nr. B1001PW Villagrund i naturskøn udstykning - kun ca. 5 min. i bil fra Viborg C. Sags nr. B1001PW Bjergsnæs Mose 1 8800 Viborg Ejendomsmæglerens oplysning til parterne Er ejendomsmægleren tilknyttet eller har ejendomsmægleren

Læs mere

Salgsopstilling. CNBOLIG Statsaut. ejendomsmægler Medlem af DSE Skelagervej 115, 2 th 9000 Aalborg Tlf.: 20 11 26 66 www.cnbolig.dk, carl@cnbolig.

Salgsopstilling. CNBOLIG Statsaut. ejendomsmægler Medlem af DSE Skelagervej 115, 2 th 9000 Aalborg Tlf.: 20 11 26 66 www.cnbolig.dk, carl@cnbolig. Medlem af DSE Skelagervej 115, 2 th 9000 Aalborg Tlf.: 20 11 26 66 www.cnbolig.dk, carl@cnbolig.dk Salgsopstilling Tilbehør Det er aftalt, at følgende tilstedeværende hårde hvidevarer og løsøre medfølger

Læs mere