Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen. I fremtidens skole får eleverne både fælles oplevelser og individuelle udfordringer, og der er rum og rammer til såvel formidling som fordybelse, til såvel fysisk aktivitet som eksperimenter og til glidende overgange mellem forskellige udviklingstrin. Fremtidens skole udfordrer nutidens organisering af skoledagen, og derfor kræver fremtidens skole nye fysiske rammer. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Planlægning Grøndalsvej Viby J Fremtidens skole åbner sig mod sine omgivelser både ved at være tilgængelig de fleste af døgnets 24 timer og ved i sin opbygning at signalere åbenhed og imødekommenhed overfor nærmiljøet på Skt. Annagade. Børn og Unge indstiller at bygge en ny folkeskole for N.J. Fjordsgades skoledistrikt til 850 elever. I tilknytning til skolen etableres Frederiksbjerg Fritidsklub og dagtilbudsafdelinger. Indstillingen er udarbejdet i forlængelse af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen og med inddragelse af medarbejdere og borgere. Indstillingen er desuden udarbejdet som udmøntning af den politiske aftale, der blev indgået den 15. december 2010 af partier, der repræsenterer et flertal i byrådet. Forligspartierne ser alene mulighed for at realisere visionen om en ny og moderne folkeskole med et nyt skolebyggeri på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Sagsnummer M5/2011/ Sagsbehandler Kirsten Brusgård Telefon Direkte telefon E-post E-post direkte Skolen skal erstatte N.J. Fjordsgades Skole. Den nuværende skolebygning er arealmæssigt for lille til at rumme skolens elever, og desuden er der et stort behov for brandsikring og modernisering. Endelig er det svært at ændre ved bygningens grundlæggende struktur. Den kan således teknisk, men ikke i nødvendigt omfang pædagogisk moderniseres. Derfor er der behov for nyt byggeri.

2 Skolemarken bevares med det nuværende tilbuds indhold som en del af børne- og ungemiljøet. Skolen skal også rumme Frederiksbjerg Fritidsklub, der i dag har til huse på Skt. Annagades Skole. Fritidsklubben vil ligesom de øvrige brugere af Skt. Annagades Skole blive genhuset på baggrund af dialog med brugerne om ønsker og behov, mens den nye skole bliver bygget. Herefter vil fritidsklubben flytte ind i den nye skole. De øvrige brugere vil få tilbud om at flytte ind i skolebygningen på N.J. Fjordsgade, der overgår til forenings- og fritidshus. Mange af de eksisterende foreningsaktiviteter fra Skt. Annagades Skole vil flytte til det nye forenings- og fritidshus, hvor der også vil blive plads til nye aktiviteter. Den nuværende N.J. Fjordsgades Skole rummer gode muligheder for at blive et fremtidigt center for forenings- og fritidslivet, der kan være til gavn for hele byen og ikke blot Frederiksbjergområdet. Forenings- og fritidsbrugerne vil samtidig få glæde og gavn af de nye faciliteter på den nye skole, idet der vil være et samspil mellem de to enheder om at sikre borgernes muligheder for at gøre brug af de samlede lokale ressourcer. Hele miljøet omkring den nye skole og forenings- og fritidshuset rummer et stort potentiale som mødested for borgerne. I forbindelse med den videre proces vil det blive vurderet, hvordan Børn og Unge-byrådets forslag om et multihus, der kan rumme organiserede aktiviteter, plads til spontane initiativer samt rum og rammer til blot at hænge ud, kan realiseres helt eller delvist som en del af det samlede miljø omkring Skt. Annagade og N.J. Fjordsgade. Der skal desuden være en børnehave i børne- og ungemiljøet på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Børnehaven skal erstatte dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50, der bor sammen med SFO-afdelingen Marselis Boulevard 52. SFOafdelingen flytter til den nye skole. Det indstilles, at børnehaven også flytter og etableres i tilknytning til skolen. Børnehaven i tilknytning til skolen vil understøtte og videreudvikle det igangværende arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole. Grunden kan rumme både skolebyggeri og børnehave og samtidig have friareal til udearealer. Side 2 af 28

3 Endelig bliver dagtilbudsafdelingerne i Ole Rømersgade en del af miljøet med deres placering på nabogrunden. De midlertidige pavilloner på Ole Rømersgade 36A erstattes af nybyggeri i tilknytning til dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36. Børn og Unge indstiller til beslutning at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Kernen i miljøet er en ny skole til 850 elever. Det samlede budget er 305,6 millioner kroner, hvoraf skolebyggeriet udgør 274 millioner kroner. Her indstilles projekteringsbevilling på 6,33 millioner kroner til en ny midtbyskole og dagtilbudsafdeling til erstatning for Marselis Boulevard 50. Desuden indstilles samlet anlægsbevilling inklusiv projektering på 10,8 millioner kroner til en dagtilbudsafdeling til erstatning for Ole Rømersgade 36A. 2. Beslutningspunkter At 1) der træffes beslutning om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Miljøet skal rumme en ny folkeskole for N.J. Fjordsgades skoledistrikt til 850 elever, Frederiksbjerg Fritidsklub og dagtilbudsafdelinger. At 2) der træffes beslutning om at Skolemarken bevares med det nuværende tilbuds indhold som en del af børne- og ungemiljøet. Som en del af byggeriet indtænkes nye indendørsfaciliteter til Skolemarken. At 3) der træffes principiel beslutning om, at N.J. Fjordsgades Skole efterfølgende benyttes til forenings- og fritidshus. I den mellemliggende periode sikres de nuværende brugere af Skt. Annagades Skole alternative lokaler efter dialog om ønsker og behov. At 4) der træffes beslutning om at flytte børnehaven Marselis Boulevard 50 til børne- og ungemiljøet, og efterfølgende sælge bygningen Marselis Boulevard 50/52. Det er tidligere besluttet at flytte SFO-afdelingen Marselis Boulevard 52 til den nye skole. At 5) der gives projekteringsbevilling på 6,33 millioner kroner. For det første 6 millioner kroner til udarbejdelse af byggeprogram, valg af bygherrerådgiver, gennemførsel af projektkonkurrence, projektering, Side 3 af 28

4 byggetilladelse og byggesagsbehandling til en ny midtbyskole inklusiv Frederiksbjerg Fritidsklub. For det andet 0,33 millioner kroner til byggeherrerådgivning til udarbejdelse af konkurrencegrundlag og konkurrenceomkostninger i forbindelse med etablering af dagtilbudsafdeling til erstatning for Marselis Boulevard 50. At 6) projekteringsbevillingerne finansieres ved frigivelse af 6,33 millioner kroner af rådighedsbeløbet afsat til RULL, heraf frigives 3,0 millioner kroner i 2011 og 3,33 millioner kroner i At 7) der gives anlægsbevilling inklusiv projektering på 10,8 millioner kroner til udvidelse af dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A med en ekstra børnegruppe og sammenbygning med afdelingen Ole Rømersgade 36. Anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af 2,7 millioner kroner gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten og ved frigivelse af 8,1 millioner kroner af rådighedsbeløbet afsat til RULL. 3. Baggrund Alle partier i Byrådet indgik den 28. maj 2009 aftale om at opføre en ny midtbyskole. I aftalen tilslutter partierne sig at placere den nye midtbyskole på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. Aftalen blev sendt i høring som en del af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, der var i høring i perioden 29.maj - 9. oktober Efter høringsprocessen blev indstillingen revideret og herefter fremsendt til Byrådet. Indstillingen indeholdt forslag om at opføre en ny skole til erstatning for N.J. Fjordsgades og Læssøesgades Skoler på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades skole ligger i dag. I høringssvarene og den efterfølgende politiske behandling med bl.a. foretræder for Børn- og Ungeudvalget blev der givet udtryk for bekymring i forhold til: Konsekvenser for Skolemarken og skatermiljøet ved Skt. Annagades Skole. Elevtallet på en ny fælles skole for de to nuværende distrikter. Forsinkelser af processen på grund af tidsforbruget med en idékonkurrence. Fjernelse af bevaringsværdige bygninger ved nybygning i stedet for ombygning. Side 4 af 28

5 Konsekvenserne for fritidsbrugerne, der i dag har til huse på Skt. Annagades Skole. Tabet af det unikke læringsmiljø på Læssøesgades Skole i sammenhæng med Langenæs ved flytning. Byrådet tilsluttede sig ved dets behandling af indstillingen den 28. april 2010 Børn- og Ungeudvalgets erklæring, hvori det bl.a. hedder: Udvalget ønsker fortsat, at der opføres en ny midtbyskole med udgangspunkt i aftalen fra maj En ny midtbyskole vil blive centrum i et attraktivt børne- og ungemiljø i midtbyen med en indretning efter de nyeste principper for børnebyggeri og pædagogisk visionære læringsmiljøer. Udvalget er meget opmærksomt på, at den nye midtbyskole indpasses hensigtsmæssigt i det omgivende miljø. Der skal fastlægges nogle principper for skolens placering og afgrænsning i forhold til de rekreative arealer, der skal være til rådighed for områdets børn og voksne. Byrådet besluttede desuden den 28. april 2010: At Børn og Unge udskriver en idékonkurrence, der som minimum skal belyse 1. principperne for de grønne omgivelser for børn og voksne omkring en ny midtbyskole. 2. hvordan man kan skabe et attraktivt fritidsmiljø i området samtidig med, at der etableres en ny midtbyskole. 3. hvordan børn og unge-byrådets forslag om et multihus eventuelt kan indtænkes i de omlægninger, der er på vej på N.J. Fjordsgade og Skt. Annagade. Samtidig besluttede Byrådet, at en alternativ løsning i forhold til Læssøesgades skole skulle belyses. Det sker i en selvstændig indstilling, der er til politisk behandling sideløbende med denne indstilling. I den indstilling belyses de samlede økonomiske konsekvenser ved den alternative løsning også. Idékonkurrencen blev gennemført i perioden 6. august-1. oktober Der kom 30 forslag i konkurrencen, og de blev vurderet af fagpersoner indenfor pædagogik, arkitektur, byplanlægning og fritidsliv og af repræsentanter fra 6. klasserne på N.J. Fjordsgades Skole. På baggrund heraf udpegede Børn- og Ungeudvalget de tre bedste idéer. De blev offentliggjort den 15. oktober. Se bilag 3. Den 15. december 2010 indgik et flertal af Byrådets partier en aftale om en ny folkeskole i Århus Midtby. Se bilag 4. Side 5 af 28

6 Af aftalen fremgår, at skolen skal være: en ny og moderne folkeskole med fremtidssikrede pædagogiske og teknologiske løsninger et byggeri med et lavt energiforbrug, godt indeklima og minimal CO2-belastning åben og invitere det omgivende samfund indenfor til gavn for læringen og for områdets beboere og brugere. Forligspartierne ser alene mulighed for at realisere det gennem nybyggeri på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghgades Skole ligger i dag. Af aftalen fremgår desuden, at i den videre proces er det afgørende at Skolemarken bevares, så området fortsat kan være et grønt åndehul og mødested at der bliver et godt samspil mellem den nye skole og de fremtidige aktiviteter på N.J. Fjordsgades Skole for forenings- og fritidslivet. Det er målet, at den synergieffekt, som samspillet skaber, støtter Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 at borgere og brugere inddrages og får medindflydelse på den videre udvikling af de to projekter og samspillet mellem dem at det i forbindelse med den kommende konkurrence om udformning og placering af en ny skole på Skt. Annagade vurderes, hvorvidt samspillet mellem aktiviteterne i området kan indarbejdes som en særskilt del af konkurrencen. Bygningsmæssige forhold N.J. Fjordsgades Skole har i en årrække haft kapacitetsproblemer, som kun har været løst midlertidigt med lån af lokaler udenfor skolens matrikel. Hertil kommer et brandsikringsbehov på skolen. Desuden har skolen en SFO-afdeling, der har til huse udenfor skolen på Marselis Boulevard 52. Frederiksbjerg Fritidsklub ligger nær skolen, da de har til huse på Skt. Annagades Skole i lokaler med behov for modernisering. Der er således behov for investering i såvel skole som fritidsklub. Nybyggeri vil give fleksibilitet og robusthed overfor den fremtidige pædagogiske udvikling i langt højere grad end modernisering af eksisterende bygninger. Side 6 af 28

7 Partier, der repræsenterer et flertal af byrådets medlemmer, indgik den 15. december 2010 aftale om at placere en ny skole på arealet, hvor Skt. Annagades Skole og Kroghsgades Skole ligger i dag. SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 og Frederiksbjerg Fritidsklub bliver begge en del af det nye byggeri. Ved behandlingen af Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen den 28. april 2010 besluttede Byrådet principielt: At erstatte dagtilbudsafdelingen i de midlertidige pavilloner Ole Rømersgade 36A med nybyggeri på Ole Rømersgade. At flytte SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 til den nye midtbyskole. Ved byrådsbehandlingen den 28. april 2010 blev forslaget om at etablere Frederiksbjerg Fritidsklub på den nye midtbyskole tilbagesendt til Magistraten sammen med forslaget om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø ved Skt. Annagade med en ny folkeskole. Med denne indstilling genfremsættes det element af forslaget: at Frederiksbjerg Fritidsklub etableres på den nye midtbyskole ( At 10 fra Principindstilling om rum til og læring i midtbyen. Dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A (Adamgrunden) er placeret i midlertidige pavillon-bygninger. Det er i indstillingen foreslået, at nybyggeriet til erstatning for dagtilbudsafdelingen Ole Rømersgade 36A skal rumme fire grupper for de ½-2 årige, hvilket er en udvidelse med en gruppe i forhold til i dag. Marselis Boulevard 50/52 rummer en SFO-afdeling og en børnehave. I den tidligere indstilling er det foreslået, at dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50 kan ændres til en integreret institution ved at inddrage lokalerne Marselis Boulevard 52, når SFO en flytter. Alternativt er det foreslået, at bygningen Marselis Boulevard 50/52 kan sælges. I denne indstilling foreslås, at bygningen sælges, og børnehaven flytter til børne- og ungemiljøet i tilknytning til den nye skole for at skabe et sammenhængende børne- og ungemiljø. Børnehaven i tilknytning til skolen vil understøtte og videreudvikle det igangværende arbejde med overgangen fra dagtilbud til skole. Grunden kan rumme både skolebyggeri og børnehave og samtidig have friareal til udearealer. Side 7 af 28

8 4. Den forventede effekt Afsættet til RULL-processen er Tænketanken, Børn- og ungepolitikken og de overordnede effektmål for Børn og Unge. De planlagte ydelser, der er beskrevet under punkt 6, vil således bidrage til at implementere disse. RULL-visionen i midtbyen er Bæredygtige børne- og ungdomsliv i byens puls med kerneordene: mangfoldighed, dannelse og læring. Se bilag 5. Ledelse og medarbejdere på N.J. Fjordsgades Skole har omsat det til en vision for fremtidens skole: Bæredygtige børne- og ungdomsmiljøer i fremtidens skole. I fremtidens skole står det solide fællesskab centralt. Et fællesskab, hvor der både er plads til individuelle hensyn, udfordringer og forventninger, og hvor fælles oplevelser, læringssituationer og venskaber udtrykker mangfoldigheden i fællesskabet. Gennem vekslen mellem formidling og fordybelse, anvendelse af forskellige undervisningsteknologier og tid til eftertanke bevidstgøres børnene om deres læringskompetence. I fremtidens skole er der plads til alle. Der er fokus på trivsel og glæde, og at alle lærer at gøre sit bedste. Rummelighed og omsorg for hinanden bidrager til livsduelighed og demokratisk dannelse. Den nye skole vil give Aarhus Kommune mulighed for at være på forkant, at gå forrest i udviklingen af fremtidens folkeskole. Skolen etableres som forbillede for bæredygtigt byggeri, bæredygtigt i forhold til pædagogik, økologi, energi, lyd og samspil med omgivelserne. Fremtidens skole er ikke kun til glæde og gavn for elever og lærere, men for hele nærmiljøet. Nybyggeri giver mulighed for mærkbare forbedringer af det pædagogiske miljø, hvilket vil skabe øget trivsel og læring hos børnene og de unge. En nybygget skole og det sammenhængende miljø forbedrer vilkårene for det pædagogiske arbejde, hvilket forventes afspejlet i børnenes og de unges resultater. Børn og unge fra 0 til 18 år samt forenings- og fritidsbrugere vil få bedre rammer om deres aktiviteter. Endvidere vil et nyt undervisningsmiljø baseret på den nyeste viden om lyd, indeklima, støj og lys skabe optimale rammer for trivsel og læring. Nybyggeri giver mærkbart bedre muligheder for at skabe et Side 8 af 28

9 miljø, hvor ordentligt lysindfald, optimale lydforhold og god luft er hverdag. Børne- og ungemiljøet forventes at bidrage til, at 95 procent af en årgang får en ungdomsuddannelse. Dels ved at indretningen af miljøet vil ske i overensstemmelse med den nuværende viden om, at børn og unge lærer forskelligt. Øgede muligheder for fleksibilitet i undervisningssituationen vil betyde, at byggeriet kan imødekomme flere forskellige behov, og det vil give bedre rammer for at alle tilgodeses. Dels kan samlingen af skole- og FU-tilbud under samme tag også understøtte 0-18-års perspektivet og arbejdet med, at endnu flere vælger den rette ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Den rette ungdomsuddannelse forstået som en ungdomsuddannelse, de gennemfører. Et tættere samarbejde mellem de forskellige tilbud øger sandsynligheden for, at alle bliver guidet på rette vej. Der vil være synergieffekt mellem børne- og ungemiljø på arealet, hvor Skt. Annagades og Kroghsgades Skoler ligger i dag, og forenings- og fritidshuset i den nuværende N.J. Fjordsgades Skole. Ikke kun børn og unge, men alle borgere på Frederiksbjerg vil have et mødested. Samspillet mellem kulturelle aktiviteter og undervisning, organiserede og uorganiserede, institutioner og foreninger vil bidrage til et læringsmiljø med øget trivsel og læring. Såvel midtbyskolen som forenings- og fritidshuset føjer sig til rækken af infrastrukturprojekter, der peger fremad og tager højde for ændrede krav til folkeskolen og til nye vaner og behov hos foreninger og fritidsbrugere. Fremtidens folkeskole og fremtidens forenings- og fritidshus vil således kunne indgå i ansøgningen om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017 på linje med planerne om etablering af fremtidens bibliotek, fremtidens kulturproduktionscenter, fremtidens kulturhistoriske bymuseum, fremtidens boligarealer osv. De er alle centrale elementer i Kulturhovedstadssatsningen og skal bidrage til, at Aarhus i 2012 vælges til Europæisk Kulturhovedstad i En ny skole i et sådant miljø forventes desuden at bidrage til, at flere elever vælger distriktsskolen. Med nyt skolebyggeri og dermed bedre rammer for det pædagogiske arbejde bliver skolen et mere attraktivt valg for skoledistriktets forældre og børn. Samtidig vil det tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole gøre overgangen mere flyden- Side 9 af 28

10 de, hvilket også vil bidrage til, at flere af distriktets børn vælger skolen. Opfølgningen på effekten af børne- og ungemiljøet sker ved, at der i forbindelse med den tekniske gennemgang, der foretages et år efter byggeprojekters gennemførsel, foretages en pædagogisk gennemgang af byggeriet med fokus på, om de pædagogiske mål er indfriet. Dette bliver integreret i det øvrige kvalitetsarbejde. 5. De planlagte ydelser Den bærende kraft i børne- og ungemiljøet er et tæt og forpligtende samarbejde fra 0 til 18 år. Samarbejde mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud ikke kun om overgange, men i den daglige praksis. Samarbejdet om overgange sikrer såvel den rette start som det rette afsæt til det videre forløb, og alle overgange fra 0 til 18 år sætter sit præg på, hvorvidt de unge står rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Samarbejdet i den daglige praksis bidrager til, at overgangene bliver glidende, at de bliver naturlige trin i udviklingen. Afsættet til samarbejdet er allerede taget med camps, hvor medarbejderne fra skole og fritidsklub har arbejdet med fremtidens skole, og udviklingsprocessen vil fortsætte sammen med dagtilbud. Den fælles fremtid skabes i denne udviklingsproces. Medarbejdernes uddybende beskrivelse af Fremtidens skole er vedlagt som bilag 1. Her gengives hovedtrækkene. En ny midtbyskole i tæt tilknytning til Skolemarken vil give gode rammer for det pædagogiske arbejde, der er ambitionen for en ny midtbyskole. Skolemarken vil blive bevaret med det nuværende tilbuds indhold, som vil være tilgængeligt for alle. Her kan vuggestuebørn lege side om side med 2. klasses elever, der har natur og teknik, og her kan mødregruppen og bedstemødre mødes over madpakker. Skolemarkens kvaliteter som mødested på Frederiksbjerg vil blive bevaret som en del af børne- og ungemiljøet. I børne- og ungemiljøet skal der være rum og rammer til formidling og fordybelse, bevægelse og eksperimenter og meget mere. Byggeriet vil med andre ord blive opført, så det er i overensstemmelse med de seks kriterier for fremtidens børnebyggeri: Side 10 af 28

11 Børn på forskellige udviklingstrin har brug for forskellige aktiviteter, metoder, abstraktionsniveauer og pædagogiske rammer. Der veksles på alle udviklingstrin mellem formidling og fordybelse og mellem egenaktivitet og leg, hvor lærerens/pædagogens rolle er mere vejledende. Det nye byggeri vil skulle imødekomme dette. Byggeriet vil skabe engagement i inspirerende rum. Vekslen mellem forskellige rum, ude og inde, fremmer forståelsen af at kunne vælge og tilpasse situationen for både børn og voksne. Heri opstår muligheden for at være kreative, skabende og kunne fordybe sig i emner og aktiviteter. Engagement og glæde i hverdagen fremmer lyst og ansvarlighed i læringssituationen. Børnene introduceres til kreative arbejdsmetoder, hvor hypotese, afprøvning og konklusion kobles med generering af nye idéer. Fag og læreplansområder indgår i sammenhæng og viden fra forskellige faglige søjler anvendes og konsolideres. Skolen indrettes, så dette arbejde med innovation og tværfaglighed understøttes. Bevægelse i læringssituationen er fremmende for indlæringen. Skolens arbejde i dag med læringsstile, udeskole og faglige fordybelsesdage er eksempler på, at skolen tilrettelægger undervisningen med vægt på aktivitet og kropslighed. Skolen indrettes indendørs, så rummene understøtter dét arbejde, der bliver nem adgang til at flytte dele af aktiviteterne udenfor, og udearealerne bliver - med Skolemarken som kerne - indrettet til bevægelse. Der skal være bevægelse både i selve undervisningen og i indlagte pauser fra stille aktiviteter. Skolen arbejder målrettet med relationerne mellem børn og voksne, børn imellem og voksne imellem, så alle er del af bæredygtige fællesskaber, hvor der er plads til forskellighed. Den nye skole bygges med forskelle i rummeligheder, så dét arbejde imødekommes. Skolen indrettes med ny teknologi. Teknologi, der måske ikke kendes i dag, men som vil være udviklet på byggetidspunktet. Det skal understøtte, at informations- og kommunikationsteknologi integreres i læringssituationerne. Den nuværende organisering af skolen vil blive udfordret. Lærerne og pædagogerne arbejder med at opprioritere årgangsfællesskabet, ligesom de gerne vil udfordre opdelingen mellem undervisning og SFO med et tættere samarbejde i forhold til at strukturere dagen. Det vil Side 11 af 28

12 betyde flere udeaktiviteter og fysiske aktiviteter i skoletiden og mere undervisningsprægede aktiviteter, lektiehjælp mv. i den traditionelle SFO-tid. Endelig er ambitionen at have glidende overgange mellem de forskellige udviklingstrin, så børnene får en glidende overgang fra børnehave til skole og fra SFO til klub og videre til ungdomsskole. Glidende overgange, der slutteligt bliver en overgang til en ungdomsuddannelse, de unge gennemfører. Skolen har gode erfaringer med glidende overgang ind i skolen, mens den konkrete form på glidende overgang ud af skolen endnu ikke er udarbejdet. Skolen vil arbejde på at finde en form, der kan håndtere de udfordringer, der vil være forbundet med det. Medarbejderne afprøver allerede nu nogle af de muligheder, de ser, så den nye skole kan indrettes på baggrund af de erfaringer, de får. Skolen indrettes med mange forskellige former for arbejdspladser. Elevernes arbejdspladser er i mange forskellige typer af rum med plenum-, gruppe- og individuelle arbejdspladser. Der skal være lokaler, hvor klassen kan samles, ligesom der skal være lokaler, hvor den enkelte elev kan fordybe sig i fred og ro. Arbejdspladserne i de forskellige kategorier afspejler forskellige ønsker og behov afhængig af elevernes læringsstil. En gruppearbejdsplads kan således være alt fra borde/bænke udenfor over caféborde på et gangareal til små lokaler, hvor døren kan lukkes, når der f.eks. skal øves skuespil. Tilsvarende skal der være arbejdspladser til lærere og pædagoger, så de kan forberede sig individuelt og i teams. Skolen skal være samlingssted for lokalområdet. Den skal kunne være ramme om såvel planlagte som spontane aktiviteter. Bogcafé, atelier, teater, aftenskole og mulighed for blot at komme forbi alt det er eksempler på, hvad den nye skole måske kan rumme i fremtiden. Ved at kombinere skolen med andre funktioner end undervisning, vil den hele dagen være mødested for alle aldre, som f.eks. pensionister og vuggestuebørn, der besøger bogcaféen onsdag formiddag. Mulighederne ved en ny skole Den ny skole bliver opført og indrettet på baggrund af den nyeste viden om de forhold, der skaber optimale betingelser for børn og unges læring. Side 12 af 28

13 Opførelse og indretning af en ny skole kan i langt højere grad end modernisering af en gammel bygning tage højde for: Det fysiske undervisningsmiljø i form af støjdæmpning, lydforhold, lyssætning, indeklima og ergonomi. Bæredygtighed i forhold til energiløsninger, der både sikrer lavt forbrug af vand, varme og el og bidrager til elevernes læring om bæredygtighed. Børn og unges forskellige læringsstile i form af rummelig differentiering. Ved at opføre og indrette rum og rammer varieret er der bedre muligheder for at variere undervisningen. Et nybyggeri gør det muligt at etablere fleksible lokaler, hvor det nuværende skolebyggeri er kendetegnet ved lokaler, der er meget ens og ufleksible. En ombygning og renovering af de eksisterende bygninger kan aldrig gøre dem tidssvarende og give rammen for at udleve en visionær beslutning om at lave en skole som et midtpunkt for Aarhus C, hvor skolen som bygning er åben og inviterer det omgivende samfund indenfor til gavn for læringen og for områdets beboere og brugere. Den nuværende bygning er etableret med meget plads anvendt til trapper, gange, etager og rum. Fremtidens skole vil derimod få mangfoldige funktioner og er foruden en skole også bibliotek, åbne værksteder og café for elever, medarbejdere, beboere og områdets virksomheder. En ny tidssvarende bygning vil med andre ord give muligheder for at drive skole i tæt forening med områdets mange interessegrupper, brugere og beboere tæt på Skolemarken og den på én gang by- og naturnære beliggenhed. En skolebygning, der kan blive et naturligt samlingssted for hele området, og som inviterer til at blive brugt i et omfang, hvor kun fantasien sætter grænser. Moderne undervisningsformer, hvor det traditionelle klasselokale med borde og stole på rad og række fylder stadigt mindre, forudsætter andre fysiske rammer og strukturer, end man byggede i Den pædagogiske indretning af fremtidens folkeskole skal kunne rumme og matche den store foranderlighed, der kendetegner den tid, den eksisterer i. Samtidig skal den også være en skole for de børn, der ikke trives i skolen i dag. Den form for pædagogik skal nødvendigvis Side 13 af 28

14 understøttes af fysiske rammer, der er banebrydende anderledes, end vi traditionelt har set. Forenings- og fritidsliv Den nye skole vil ikke blot være nye faciliteter til skole og fritidsklub, men også forenings- og fritidslivet vil få glæde og gavn af nye faciliteter som ramme om deres aktiviteter. Skolen som samlingspunkt for lokalområdet betyder, at den bygges og indrettes, så den ikke blot kan danne ramme for undervisning og fritid for børn og unge, men for en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Aftenskoleundervisning i alt fra madlavning til moderne litteratur, og foreningsaktiviteter fra gymnastik til gospelkor. Derudover vil Kultur og Borgerservice i nær fremtid tage initiativ til en visionsproces, der skal belyse mulighederne med et forenings- og fritidshus på N.J. Fjordsgades Skole. En proces, der vil forløbe med størst mulig sammenhæng med den videre proces med børne- og ungemiljøet, som Kultur og Borgerservice også vil blive inddraget i. Sammenhængen mellem børne- og ungemiljøet og et fremtidigt forenings- og fritidshus rummer stort potentiale, og der skabes bedst mulig sammenhæng mellem de parallelle processer, så potentialet realiseres. De parallelle processer giver mulighed for i udformning af byggeprogram at afklare, hvordan børn og unge-byrådets forslag om et multihus bedst kan indtænkes i henholdsvis forenings- og fritidshuset på N.J. Fjordsgade og børne- og ungemiljøet på Skt. Annagade. Et andet eksempel er skatermiljøet. Skal skaterne have skolens tag eller N.J. Fjordsgade som ramme om deres aktiviteter? Svaret kommer af en dialog med skaterne og af visionerne for såvel skole som forenings- og fritidshus. Ambitionen er at skabe rammen om et samspil mellem børne- og ungemiljøet og forenings- og fritidsmiljøet, der kan støtte byens kandidatur som Europæisk Kulturhovedstad i Side 14 af 28

15 Skolens størrelse N.J. Fjordsgades Skole havde 745 elever pr. 5. september af de elever boede i skoledistriktet, hvilket svarer til en egenskoleandel på 63,1 pct. En ny skole vil være et mere attraktivt valg for distriktets forældre og børn. Derfor forventes egenskoleandelen at stige. Skoleprognosen viser et stort set uændret antal skolebørn i N.J. Fjordsgades skoledistrikt frem mod Hvis vurderingen af stigning i egenskoleandelen er 75 pct., vil der være 596 elever fra eget skoledistrikt på den nye skole. Der er pr. 5. september børn fra andre skoledistrikter på N.J. Fjordsgades Skole, heraf 63 fra Læssøesgades skoledistrikt. Parallelt med denne indstilling er fremsendt en indstilling om etablering af en indskolingsafdeling på Langenæs i tilknytning til Læssøesgades Skole. Det forventes, at dette byggeri vil få antallet af elever fra Læssøesgades skoledistrikt, der går på N.J. Fjordsgades Skole, til at falde. Omvendt forventes en ny skole i midtbyen at have et stort antal elever fra andre skoledistrikter. Skolens elevtal vurderes derfor at ville være cirka 850 elever, hvorfor det indstilles at bygge en skole af den størrelse. En skole til 850 elever inkl. fritidsklub vil være på cirka kvadratmeter, hvilket giver et bebygget areal på cirka kvadratmeter med et gennemsnit på cirka 2½ etager. Derefter er der et friareal på cirka kvadratmeter på grunden. Foruden disse kvadratmeter er der mulighed for at tage skolens tagflader i brug som udeareal. I dag er der kvadratmeter friareal på Skt. Annagadegrunden. På N.J. Fjordsgadesgrunden er der kvadratmeter. Vurderingen er, at der er plads til såvel udearealer som til dagtilbudsafdeling på de kvadratmeter. Ved anvendelse af tagfladerne kan der være et tilsvarende antal kvadratmeter til udearealer, som der er på Skt. Annagadegrunden i dag. Byrådet besluttede principielt med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, at alle legepladser ved skoler og institutioner i midtbyen skal være åbne for borgere udenfor åbningstid. I dagtilbudsafdelingen i Ole Rømersgade 36 er der allerede adgang. I dagtilbudsafdelingen i Skt. Annagade er legepladserne aflåst udenfor åbningstid, men dagtilbuddet har selv peget på, at der kan åbnes ud Side 15 af 28

16 mod Skolemarken. Det samlede udeareal i børne- og ungemiljøet kan således øges ved at inkludere dagtilbudsafdelingerne på nabogrundene. Børne- og ungemiljø med dagtilbudsafdelinger og fritidsklub i tilknytning til skolen Skolen er det største element i børne- og ungemiljøet, men miljøet skal indeholde rum og rammer til 0-18 årige. 0-6 års området Der var pr. 1. juli årige børn bosiddende i de tre skoledistrikter i midtbyen, hvilket er 63 flere end pr. 1. juli Den seneste befolkningsprognose fra 2009 forudsagde, at der i de tre skoledistrikter pr. 1. juli 2010 ville være årige, og der er således i flere 0-5 årige end forventet i 2009-prognosen. Befolkningsprognosen fra 2009 forudsiger, at der i 2014 kan forventes årige børn i de tre skoledistrikter i midtbyen, hvilket svarer til en stigning på 170 børn i forhold til det aktuelle antal. Den foreløbige prognose fra 2010 bekræfter en fortsat stigning i antallet af 0-5 årige. I N. J. Fjordsgades skoledistrikt var der pr. 1. juli 2010 i alt 975 børn i alderen fra 0 til 5 år. Der forventes på baggrund af 2009-prognosen, at være årige i 2014, hvilket svarer til et stort set uændret børnetal i forhold til i dag. Den foreløbige prognose fra 2010 viser i modsætning til 2009-prognosen, et stigende børnetal i N. J. Fjordsgades skoledistrikt på omkring 80 børn i perioden frem til 2015 i forhold til det aktuelle børnetal. Byrådet har besluttet, at der frem til og med 2011 opføres 5 grupper i midtbyen, og har truffet principbeslutning om at opføre yderligere 4 grupper i midtbyen. De tre beslutninger, der tilsammen giver de 9 grupper, gengives herunder. På baggrund af det stigende børnetal i midtbyen har Byrådet den 24. marts 2010 i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen vedtaget, at der i løbet af 2011 opføres 4 grupperum som tilbygninger ved eksisterende dagtilbudsafdelinger. Byrådet vedtog den 28. april 2010 i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen, at der i løbet af opfø- Side 16 af 28

17 res yderligere 4 grupper i midtbyen. Pladsudvidelsen på en gruppe ved at erstatte de midlertidige pavilloner på Ole Rømersgade 36A med en permanent bygning er en del af beslutningen fra den 28. april Byrådet vedtog den 8. september, at der etableres en ekstra dagtilbudsgruppe i midtbyen eller i umiddelbar nærhed af midtbyen. Byrådet har således besluttet, at der frem til og med 2011 opføres 5 grupper i midtbyen, og har truffet principbeslutning om at opføre yderligere 4 grupper i midtbyen. De beslutninger imødekommer efterspørgslen efter pladser som følge af det stigende børnetal. Det er tidligere i forbindelse med Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen besluttet, at SFO-afdelingen på Marselis Boulevard 52 flyttes til den nye skole. I indstillingen er foreslået, enten at bygningen sælges, eller at dagtilbudsafdelingen Marselis Boulevard 50, der har til huse sammen med SFO-afdelingen, ændres til en integreret institution ved at inddrage SFO-lokalerne. Med denne indstilling foreslås det, at dagtilbudsafdelingen på Marselis Boulevard 50 flytter med til børne- og ungemiljøet ved den nye skole, hvorefter bygningen sælges. Dagtilbudsafdelingen fungerer i dag som en børnehaveafdeling med tre grupper. Det foreslås således, at der bygges en dagtilbudsafdeling med minimum tre børnehavegrupper i tilknytning til den nye skole. Flytning af børnehaven op til skolen vil understøtte arbejdet med overgangen fra dagtilbud til skole. Desuden forventes det, at etape 2 i etableringen af en ny vej- og tunnelforbindelse til havnen vil inddrage noget af udearealet ved Marselis Boulevard 50/52. Børnehaven indrettes fleksibelt, så den kan anvendes til både ½-2 årige og 3-6 årige afhængigt af det fremtidige behov. De 0-6 årige bliver også en del af miljøet med nybyggeri i tilknytning til Ole Rømersgade 36 til erstatning for de midlertidige pavilloner Ole Rømersgade 36A. Endelig ligger de eksisterende dagtilbudsafdelinger i Skt. Annagade 34, Kroghsgade 1 og Ole Rømersgade 36 i tæt tilknytning til børne- og ungemiljøet. De kan integreres yderligere i miljøet ved at åbne deres legepladser op ud mod Skolemarken. Side 17 af 28

18 Fritidsområdet Pr. 1. juli 2010 var der årige og årige bosiddende i midtbyen. I perioden frem til 2014 forventes antallet af årige stort set at være uændret. Den foreløbige prognose fra 2010 bekræfter fortsat stabilitet i antallet af årige. I N. J. Fjordsgades skoledistrikt var der pr. 1. juli 2010 i alt årige og i 2009-prognosen forventes antallet af årige stort set at være uændret i perioden frem til I modsætning hertil forudsiger den foreløbige prognose fra 2010 et fald i børnetallet på omkring årige frem til Fritidstilbuddet i midtbyen omfatter i dag afdelingerne på Nørre Alle 30B, Skt. Anna Gade 40, Langenæsstien 6C samt de pædagogisk ledede legepladser Skolemarken, Skansen, Børnenes Jord og Børnenes Hus. Der var pr. 1. oktober 2010 i alt indskrevet 369 børn i fritidstilbuddene i midtbyen. Hertil kommer brugerne af de pædagogisk ledede legepladser. De unge bliver også en del af miljøet. Som en del af skolen etableres Frederiksbjerg Fritidsklub, der således får nye rum og rammer. Fritidsklubben får lokaler fælles med skolen på tilsvarende vis som SFO en deler lokaler med skolen. I den videre proces med udarbejdelse af byggeprogram for det nye byggeri vil det endvidere blive vurderet, hvordan Børn og Ungebyrådets forslag om et multihus kan indtænkes i det nye børne- og ungemiljø. Side 18 af 28

19 Oversigt over berørte institutioner i etablering af børne- og ungemiljø FØR EFTER N.J. Fjordsgades Skole, N.J. Ny midtbyskole, Skt. Annagade Fjordsgade 2 SFO-afdeling, Marselis Boulevard Ny midtbyskole, Skt. Annagade 52 Frederiksbjerg Fritidsklub, Skt. Ny midtbyskole, Skt. Annagade Annagade 38B Dagtilbudsafdeling Ole Rømersgade 36A i midlertidige pavilloner tilknytning til Ole Rømersgade 36 Nybygget dagtilbudsafdeling i Dagtilbudsafdeling, Marselis Boulevard 50 den nye midtbyskole, Skt. Anna- Nybygget dagtilbudsafdeling ved gade Skolemarken, Skt. Annagade Skolemarken, Skt. Annagade Øvrige brugergrupper på Skt. N.J. Fjordsgades Skole eller anden aftalt placering efter Annagades Skole dialog 6. Organisering af indsatsen I foråret 2008 inviterede Børn og Unge til borgermøde for alle med interesse i midtbyens faciliteter til børn og unge, og i forlængelse heraf blev der etableret en række arbejdsgrupper, som afholdt en serie møder, hvor man drøftede idéer og muligheder for midtbyens læringsmiljøer for børn og unge. Drøftelserne på arbejdsgruppemøderne var væsentlige input til Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen. Den 29. maj 2009 blev indstillingen sendt i høring indeholdende forslag om at etablere et sammenhængende børne- og ungemiljø ved Skt. Anna Gade med en ny folkeskole for det nuværende Læssøesgades skoledistrikt og N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Høringsfristen var den 9. oktober Udfordringerne for N.J. Fjordsgades Skole er beskrevet i indstillingen fra den 29. maj 2009: Skolen har behov for investeringer i brandsikring og modernisering og har desuden i flere år haft kapacitetsproblemer, hvilket er løst med midlertidigt lånte lokaler på Skt. Annagades Skole for at rumme alle elever. Den politiske proces efter principindstillingens høringsproces har været, som beskrevet under Baggrund, med borgerinddragelse via foretræder og afholdelse af idékonkurrence. Side 19 af 28

20 Alle medarbejdere på N.J. Fjordsgades Skole og Frederiksbjerg Fritidsklub har i efteråret 2010 gennemført to camps, hvor de har drøftet fremtidens midtbyskole. Resultatet af deres drøftelser ligger til grund for beskrivelserne af effekt og ydelser. Se bilag 1. Det videre forløb i medarbejdergruppen er, at de afprøver de pædagogiske visioner, de har for fremtidens skole. Ved at eksperimentere høster de erfaringer, som de kan bygge fremtidens skole på. Allerede nu har skolen igangsat nogle projekter, som de høster erfaringer af. De har med RULL MINI-midler indrettet henholdsvis et indskolingslokale uden traditionelle skolemøbler og et klasselokale med tilhørende gangareal på mellemtrinnet, og erfaringerne herfra breder sig allerede på skolen. På tilsvarende vis vil skolen afprøve nogle af deres idéer, indtil de flytter ind i den nye skole. Processen med samarbejde med forenings- og fritidsliv er indledt med dialog med Sport og Fritid såvel centralt som decentralt. I den videre proces bliver elever, forældre, foreninger, dagtilbud og andre interesserede indbudt til at komme med deres input til ønsker og behov til det nye byggeri. Skolen som samlingssted for lokalsamfundet tager afsæt i en proces, hvor byggeprogrammet vil afspejle både den nyeste faglige viden om pædagogik og didaktik og foreningslivets ønsker og behov til byggeriets anvendelsesmuligheder. I processen indgår de elementer, som den politiske aftale pr. 15. december 2010 fremhæver som afgørende: at Skolemarken bevares, så området fortsat kan være et grønt åndehul og mødested at der bliver et godt samspil mellem den nye skole og de fremtidige aktiviteter på N.J. Fjordsgades Skole for forenings- og fritidslivet. Det er målet, at den synergieffekt, som samspillet skaber, støtter Århus kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad i 2017 at borgere og brugere inddrages og får medindflydelse på den videre udvikling af de to projekter og samspillet mellem dem at det i forbindelse med den kommende konkurrence om udformning og placering af en ny skole på Skt. Annagade vurderes, hvorvidt samspillet mellem aktiviteterne i området kan indarbejdes som en særskilt del af konkurrencen. Side 20 af 28

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011

Bilag 8. Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt. Den 4. februar 2011 Bilag 8 Emne Høringssvar vedr. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Den 4. februar 2011 Byrådsindstillingen Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt har været i høring i perioden 22.

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18.

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18. Bilag 4 Emne Til Kopi til Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen Den 18. december 2009 På de efterfølgende sider er der en kort beskrivelse af de indstillede

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012.

Indstilling. Anlægsbevilling: Ny Munkegade 13C til Falstersgade 17. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 12. januar 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 12. januar 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Lejemålet for Vuggestuen Ny Munkegade 13C er af udlejer blevet opsagt med

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 06. maj 2010 Anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Hårup Børnegård, Salonikivej Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011.

Notat. Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk. Den 8. februar 2011. Notat Emne Høringssvar vedr. Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års afdeling på Langenæs og teknisk og pædagogisk Den 8. februar 2011 Byrådsindstillingen Etablering af indskolingsafsnit og 0-6 års

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 15/ Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15/9 2009. Anlægsbevilling på 3 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Børnehaven Mirabellen, Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume

Indstilling. Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk modernisering af Kragelundskolen. 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 23. oktober 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 8,4 mio. kr. til første etape af pædagogisk og teknisk

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur

Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Indstilling. Frederiksbjergbyggeriet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 5.

Indstilling. Frederiksbjergbyggeriet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 5. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 5. april 2013 Frederiksbjergbyggeriet 1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at bedømmelsesudvalgets indstilling godkendes, og

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1.

Indstilling. Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. oktober 2009 Anlægsbevilling på 19,86 mio. kr. til etablering af klubafdeling på Solbjergskolen samt sikring af indeklima på skolen. Århus

Læs mere

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen.

Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og omkring Rundhøjskolen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. februar 2016 Anlægsbevilling til RULL-projekt på Rundhøjskolen Med indstillingen skabes nye forbedrede rammer for børn og unge i og

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus

Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. oktober 2015 Etablering af Fjordsgades Forenings- og fritidshus I indstillingen fastlægges profilen for det kommende forenings-

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole.

I forbindelse med FU-forliget blev Børn og Unge anmodet om at tilrettelægge en ny høring vedrørende klubtilbud på Lystrup og Elsted Skole. Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Orientering 0-18 års anlægsprojekt i Elsted og Lystrup, herunder placering af FU Dette notat indeholder et forslag til, at SFO og FU får fælleslokaler

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 31. maj 2011 Anlægsbevilling på 18,7 mio. kr. til teknisk modernisering og udvidelse af Engdalskolen. Aarhus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til

Notat. KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Udvidelse af Filmby 3 Aarhus. Kulturudvalget Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget Til Orientering Kopi til Udvidelse af Filmby 3 Aarhus KULTUR OG BORGER- SERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune 1. Resume I forbindelse med vedtagelsen af budget

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. juni Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. juni Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. juni 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Efter at bygningen Klokkervej 53 er nedbrændt, er der behov for

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,

2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper, Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 28. maj 2013 Bedre fysiske rammer for skolebørn i Skjoldhøjskolens distrikt 1. Resume Den kommunale klubafdeling på Holmstrupgårdvej 32A

Læs mere

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT.

IT- undervisning: Alle elever og lærere skal have mere og bedre undervisning i brugen af IT. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 3. maj 2013 Digitalisering af folkeskolen efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet 1. Resume Aarhus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer

Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 30. oktober 2017 Stensagerskolens fremtidige fysiske rammer Denne indstilling indeholder et forslag om at flytte Stensagerskolen til Ellekærskolens

Læs mere

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016

Indstilling. Ny plan for fritids- og. ungdomsskoleområdet. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. januar 2016 Ny plan for fritids- og ungdomsskoleområdet Planen for fritids- og ungdomsskoleområdet giver retningen for en videreudvikling

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.

Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende.

Et revideret lokaleprogram skal i højere grad end det nuværende afspejle den pædagogiske og didaktiske udvikling, ellers bibeholdes det nuværende. I indstillingen Udvidelse af Skødstrup Skole samt reetablering af klub vedtaget af byrådet d. 24. september 2014, fremgår det, at Børn og Unge i forbindelse med budgetlægningen for Budget 2016 fremsender

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby

Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

BØRN OG UNGE. 1. Baggrund. Notat. Evaluering af RULL Børn og Unge-udvalget. Emne

BØRN OG UNGE. 1. Baggrund. Notat. Evaluering af RULL Børn og Unge-udvalget. Emne Notat Side 1 af 5 Emne Til Evaluering af RULL Børn og Unge-udvalget Dette notat redegør for udvikling af en evalueringsmetode, evaluering af en række gennemførte projekter og disponering af ressourcer

Læs mere

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Gentænkning af tilbud i Gellerup, Toveshøj og Ellekær 1. Resume Byrådet besluttede den

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 8. november 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 8. november 2013 Detailplan for FTL-havnens østside Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Forslag til anvendelse

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Notat. Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Drøftelse Bünyamin Simsek, Nils Petersen BØRN OG UNGE Administrationsafdelingen B og U Aarhus Kommune Sammenlægning af dagtilbud i Gellerup og Toveshøj

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter

Indstilling Aarhus Kommune Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade 28 1. Resume 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. oktober 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed og Omsorg Sundhed og Omsorgs overtagelse af Aarhus Bymuseum, Carl Blochs Gade

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. 1.Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. 1.Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 20. oktober 2009 Anlægsbevilling på 14,85 mio. kr. til teknisk og pædagogisk modernisering af Højvangskolen. Århus Kommune Administrationsafdeling

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006.

Indstilling. Ændret organisering af korttidspladser. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 13. september 2006. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. september 2006 Århus Kommune Region Nord Sundhed og Omsorg Ændret organisering af korttidspladser 1. Resume I henhold til Servicelovens

Læs mere

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.

13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume

Indstilling. Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000 Aarhus C. 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 6. september 2011 Aarhus Kommune Sociale Forhold og Beskæftigelse Flytning af Center For Misbrugsbehandling fra Valdemarsgade 18 til Sumatravej 3, 8000

Læs mere

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.

Indstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 27. maj 2008. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 27. maj 2008 Overdragelse af den kommunale ejendom Grundtvigsvej 10-16, 8260 Viby J. og herunder aflæggelse af anlægsregnskabet

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Aarhus Kommune. Den 13. juni 2012 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume I forbindelse med budgetforliget for 2010-2013

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan

Baggrund for forvaltningens anbefaling af en ændret implementeringsplan Bilag 40 Fremtidens Fritidstilbud ved Lundehusskolen Med udgangspunkt i de indkomne høringssvar vedrørende den fysiske struktur for Fremtidens Fritidstilbud fremlægger forvaltningen en ny løsningsmodel

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur

11. december Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur 11. december 2012 Besvarelse af spørgsmål stillet på udvalgsmøde den 10. december vedrørende skolestruktur Spørgsmål på baggrund af foretræde 1. Hvor stor en gæld har Holme, Rosenvang og Rundhøjskolen?

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning. København, 22. januar 2014 Til Børne- og Ungeudvalget, Københavns Kommune Høringssvar fra Frie Børnehaver og Fritidshjem til Københavns kommunes Børne- og Ungeudvalg om Folkeskolereformen Faglig udmøntning.

Læs mere