Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for leje af fritidshuse i 2011"

Transkript

1 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse. Medarbejdere, der fratræder inden den aftalte lejeperiode fortaber retten til at leje fritidshuse. Fratræder du inden, du skal gøre brug af huset, er du stadig omfattet af regler for afbestilling, og à conto beløbet, som er trukket i din løn, er tabt. Udlejning af fritidshusene sker ved lodtrækning. Efter den 1. februar 2011 er der fri booking. Lodtrækning Lodtrækningerne foretages på baggrund af de prioriteringer, som du booker via LogBuy. Der trækkes kun lod om én uge/hus pr. medarbejder, og der kan højst registreres forskellige 7 prioriteringer pr. medarbejder. Ønsker du kun ét bestemt hus én bestemt uge, skal du derfor kun vælge dit ønske 1 gang. Alle, der har indlagt ønsker i rette tid, deltager i lodtrækningen. Dine ønsker skal være booket via LogBuy senest torsdag den 9. december 2010 klokken Senere registreringer deltager ikke i lodtrækningen. Når du registrerer via LogBuy, skal du være opmærksom på, at lejeperioderne ikke er ens for alle husene. Når lodtrækningen har fundet sted, vil de, der har vundet, modtage en mail fra LogBuy inden jul. Lejeaftalen udsendes derefter til den mail adresse du har opgivet i LogBuy. Du skal selv kontrollere, at de anførte oplysninger er korrekte. Vinder du retten til at leje et hus, betragtes dette som en bestilling, og der trækkes et à conto beløb på 700 DKK via din løn i januar måned. Beløbet er tabt ved annullering af lejeaftalen. Restbeløbet trækkes i lønnen i den måned, ferien afholdes. Lejeaftalen er personlig og kan ikke byttes/overdrages til en kollega eller til anden side. Efter 1. lodtrækning bliver LogBuy fritidshusmodulet åbnet fra torsdag den 6. januar 2011 og det bliver muligt at se, hvilke huse/perioder, der er udlejet, og hvilke, der er ledige. Herefter foretages endnu en lodtrækning for medarbejderne i CH og CHH. Alle medarbejdere kan deltage uanset om, man allerede har vundet et fritidshus ved 1. lodtrækning. Anden lodtrækning foretages torsdag den 13. januar 2011 blandt de ønsker, der er lagt ind i LogBuy i tidsrummet fra 6. januar 2011 til 13. januar 2011 klokken Alle, der lægger ønsker ind til 2. lodtrækning, deltager ikke automatisk, fordi man har tabt i 1. lodtrækning. Fri booking Efter 2. lodtrækning er der fri booking via LogBuy Fritidshusmodul fra tirsdag den 1. februar Ved fri booking kan huse/uger lejes efter ønske i én eller flere uger, dog kan ophold af mindre end én uges varighed først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Bestilling Når du bestiller et fritidshus i perioden med fri booking, skal du blot booke via LogBuy. Derefter modtager du en mail fra LogBuy og i løbet af få dage efter din bestilling, modtager du en lejeaftale via mail. Ved modtagelsen skal du kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

2 Pris for leje Der betales ens leje for alle fritidshusene. I højsæsonen er lejen DKK pr. uge og i lavsæsonen DKK pr. uge. For enkelte dage er lejen 350 DKK pr. døgn i højsæsonen og 250 DKK pr. døgn i lavsæsonen, men ophold af mindre end én uges varighed kan først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Sæsoner Højsæsonen omfatter i år 2011: Ugerne begge uger inkl. (skattemæssig højsæson) Uge 42 (skolernes efterårsferie) De øvrige uger er lavsæson. Skattemæssigt hører efterårsferien (uge 42) til lavsæsonen. Lejeaftale Umiddelbart efter vi har modtaget din bestilling via LogBuy, vil du få tilsendt en lejeaftale. Check venligst at lejeaftalen stemmer overens med din bestilling. À conto beløb på 700 DKK sendes samtidig til løntræk. Har du ikke modtaget lejeaftalen senest 8 dage efter bestillingen, bedes du kontakte Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Lejebetingelser Lejeaftalen gælder som dokumentation for opholdet. Den kan kun udstedes til ansatte i CH og CHH. Lejeren er forpligtet til selv at være til stede under opholdet. Lejerskifte Via LogBuy kan du se på hvilket tidspunkt af lørdagen, du kan overtage fritidsboligen, samt hvornår du bedes forlade boligen. Adresseændring Den mailadresse, du anfører via bestillingen på LogBuy, bliver benyttet ved udsendelse af lejeaftale. Eventuelle nøgler sendes til din arbejdsplads. Husk derfor at give Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv besked, hvis du i mellemtiden skifter adresse. Det er ikke tilstrækkeligt at melde adresseændring til Shared Service/Payroll. Ved ikke anmeldt adresseændring hæfter lejeren for leje af huset efter de i feriehusmaterialet anførte regler. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler m.v. til huset fremsendes til en ikke korrekt adresse. Nøgler m.v. Ca. 10 dage før lejeperioden vil du med intern post få tilsendt eventuelle nøgler m.v. til huset. Er du ikke på arbejde i ugerne før lejemålet, skal dette meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv i god tid, således at materialet kan sendes med almindelig post til din privatadresse. Straks efter lejemålets afslutning skal du, uanset om du skal videre på ferie, sørge for at returnere eventuelle nøgler til Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv, sammen med det udfyldte spørgeskema, som findes via LogBuy. Husk at frankere brevet ved forsendelse som almindelig post. Nøgler til postkasse og redskabsrum skal forblive i huset. Er nøglerne ikke Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv i hænde senest onsdag i ugen efter dit ophold, vil du blive trukket et gebyr på 150 DKK over din løn. Ved bortkomst af nøgler hæfter du for omstilling/udskiftning af lås samt nye nøgler.

3 Din pligt som lejer Som lejer af et fritidshus er du ansvarlig for huset og erstatningspligtig for eventuelle skader. Fritidshuset må kun benyttes af det antal personer (uanset alder), der er angivet sengepladser til (1 barn uanset alder = 1 person). Der må ikke opstilles telte, campingvogne etc. på grunden. Ved hvert enkelt hus er det anført i LogBuy, om det er tilladt at medbringe husdyr. Af hensyn til allergikere skal dette overholdes. Dit lejemål må ikke videregives til en anden, hvis du ikke selv kan benytte det. Det vil sige, at du selv skal være til stede i huset under opholdet, og at du ikke må bytte eller låne huset ud i dit navn. Ejeren eller en repræsentant for Fritidshusudvalget har til enhver tid ret til adgang til det lejede hus i lejeperioden. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler og papirer til huset fremsendes til en forkert opgivet adresse, derfor er det vigtigt, at adresseændringer også meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold. Beskatning af personalegoder (B-indkomst) Ifølge ligningsloven skal CH indberette personalegoder til skatte-myndighederne. Ved leje af feriebolig i Danmark opnår medarbejderen en fordel, ved at kunne leje fritidshuse til et lavere beløb end markedslejen. Denne værdi oplyses som B- indkomst og beregnes som 0,5% pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. januar 2011 for hver af ugerne og som 0,25% pr. uge for hver af årets øvrige uger minus det beløb, der betales af medarbejderen til CH for leje af huset. Ved hver bolig på LogBuy finder du oplysninger om den forventede B-indkomst. Vær opmærksom på at beløbet kan ændres, når den endelige ejendomsværdi kendes. Derudover vil den endelige beskatning afhænge af hver enkelt medarbejders trækprocent. For leje af fritidshuse i udlandet gælder det samme som for fritidshuse i Danmark. De anslåede ejendomsvurderinger i udlandet for år 2011 er: Hus nr DKK, Hus nr DKK, Hus nr. 6 følger senere DKK, Hus nr DKK. Til orientering vises et enkelt regneeksempel for leje af et hus i højsæsonen: 0,5% af en ejendomsværdi på DKK pr DKK - leje til CH DKK Skattemæssig værdi = B-indkomst (indberettes til skattemyndighederne) DKK Heraf betales f.eks. 50% skat 925 DKK + leje til CH DKK Samlet udgift for leje af feriebolig DKK CH skal naturligvis til enhver tid følge gældende lov, hvorfor vi forbeholder os ret til evt. ændringer i overensstemmelse hermed.

4 Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt via mail til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv, og à conto beløbet på 700 DKK er i alle tilfælde tabt. Hvis du afbestiller: Mere end 6 uger før lejemål er à conto beløb 700 DKK tabt. Mindre end 6 uger før lejemål trækkes den fulde leje. Hvis lejemålet genudlejes får du tilbagebetalt lejen minus det tabte à conto beløb. Ved forevisning af lægeattest trækkes ingen restleje. Lægeattest er for egen regning. Først når Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv har modtaget din skriftlige afbestilling via mail, betragtes lejemålet for ophævet. Indtil da hæfter du for betaling af lejen. De indgåede lejeaftaler er personlige og kan ikke indbyrdes byttes mellem kolleger/andre huse. Betaling Betalingen omfatter leje af fritidshuset samt forbrug af vand, el, gas og olie, hvor intet andet er anført. Betalingen af à conto beløb og resterende leje vil blive foretaget ved løntræk. Hvis CH af en eller anden årsag må annullere lejemålet, vil det indbetalte beløb blive returneret. Praktiske oplysninger herunder husorden og gæstebog Der vil i hvert fritidshus findes en mappe med information om huset og området, herunder husorden/ordensregler, inventarliste, praktiske oplysninger såsom navn på ejer og kontaktpersoner, læge, politi m.v. Den på bageste side trykte husorden skal efterleves af alle lejere. Dette materiale skal enhver lejer gøre sig bekendt med ved ankomsten. Du er også velkommen til at supplere mappen med brochurer og andet, som du selv mener, vil være til glæde for de efterfølgende lejere. I husmappen vil der som regel også findes en liste over håndværkere, der skal kontaktes, hvis der pludselig opstår skader. Desuden vil der være en gæstebog, som du er meget velkommen til at skrive i, det kan være gode råd og tips til kolleger eller sjove historier fra din egen ferie og om ugen, der gik. Om huse i udlandet Standarden af huse i udlandet er anderledes end i Danmark. Der kan være lavt til loftet. Sengene kan være bløde, hårde, smalle eller korte. Der er sjældent dyner, men tæpper/lagner og vattæpper. Møblementet kan være et bord og stole, evt. en bænk og ingen bløde lænestole. Lamperne kan undertiden være neonrør. Køkkenet er ikke udstyret som hjemme, dvs. servicet kan være spartansk, og ofte er der ikke det, man forventer af potter og pander, el-kedler og kaffemaskiner. Rengøringen er til tider ikke efter dansk standard og el-installationerne kan være uacceptable efter danske forhold. Vær omhyggelig når du læser beskrivelsen af feriehusene og vælg dit feriehus med omhu, så du ikke får overraskelser med hensyn til beliggenhed og standard. Har du som lejer af fritidshuset problemer med manglende køkkenudstyr af mindre karakter, som kan afhjælpes ved lokalt indkøb, vil eventuelle omkostninger forbundet hermed blive refunderet af CH ved aflevering af kvittering. Spørgeskema/evaluering Via LogBuy finder du et spørgeskema til brug for jeres vurdering af huset, dets kvalitet og stand, beliggenhed, eventuelle mangler, forslag til ændringer m.v. Spørgeskemaet skal udfyldes og returneres til Stakeholder Relations, att.: dkhld eller dktsv sammen med eventuelle nøgler straks efter lejeperioden. Oplysningerne på spørgeskemaet er et vigtigt element ved vurdering af eventuel genleje af ferieboligen. Forhold, der kræver øjeblikkelig stillingtagen, meddeles telefonisk ejer/kontaktpersonen eller Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold.

5 Inventar Hvis du ødelægger noget i huset, skal du købe noget tilsvarende, inden du forlader fritidshuset. Lykkes dette ikke, skal du oplyse det på spørgeskemaet. Væsentlige skader og mangler skal du ligeledes indberette og erstatte. Hvis den efterfølgende lejer finder væsentlige mangler, vil et erstatningsbeløb blive tilbageholdt i din løn eller opkrævet direkte. Ved væsentlige skader, der kræver øjeblikkelig stillingtagen eller reparation, bedes du omgående tage kontakt til ejer/kontaktperson, og hvis denne ikke træffes, til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Rengøring Rengøring af husene foretages, hvor intet andet er anført, af lejerne ved afrejse. Husk altid at afse den fornødne tid til rengøring, således at husene er rene og indbydende, når de næste lejere ankommer. Du kan ikke forvente, at der er rengøringsmidler tilstede i husene, medbring/anskaf derfor selv dette. Der indgår obligatorisk rengøring i lejekontrakten for nogle af husene. Se venligst yderligere information på LogBuy under de enkelte lejemål. Med mindre andet er angivet om husene på LogBuy skal græsplæner slås én gang om ugen i overensstemmelse med de - for de enkelte huse - fastlagte regler. Udstyr Fritidshusene er udstyret med dyner/tæpper og puder til det antal sengepladser, der forefindes. Der er inventar og service til det antal personer, lejemålet er beregnet til, og ofte findes der en høj barnestol (se beskrivelse af huset via LogBuy), og hvad der ellers kan forventes i en normal husholdning. Hvor intet andet er anført, skal sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, afkalknings- og rengøringsmidler, toiletpapir og køkkenrulle medbringes af lejeren.

6 Conditions for renting vacation houses 2011 Who may rent the houses All employees in CH A/S and CHH A/S who are liable to pay taxes in Denmark may rent the houses. It is required that you are employed in CH at the time you wish to use the vacation house. Employees who resign before the agreed renting period lose their right to rent vacation houses. You are still covered by the general rules for cancellation if you should resign before you are supposed to use the house, and the deposit of 700 DKK, which has been docked from your pay in advance, will be lost. Renting of the houses will happen after the drawing of lots. After 1 February 2011 you have free booking opportunities. Drawing lots The draw will be based on the priorities you book via LogBuy. Lots will be drawn for one week/house per employee, and only 7 different priorities may be registered per employee. Should you only wish one certain house for one certain week, this should be registered only once. Everyone who has made their priorities in due time will participate in the draw. Your priorities must be booked via LogBuy by Thursday, 9 December 2010 at 12:00. Any later registrations will not participate in the draw. When placing your priorities in LogBuy, please be aware that the rental periods may not be the same for all of the houses. When the lots have been drawn, the winners will receive a mail from LogBuy before Christmas. The rental contract will later be sent to you to the mail address indicated by you. It is your own responsibility to check that the given information is correct. Should you win the right to rent a house, this will be seen as a booking and a deposit of 700 DKK will be docked via your pay in January. If you cancel the booking, this amount will be lost. The residual amount will be docked from your pay the month of your vacation. The rental contract is personal and may not be traded or handed over to a colleague or others. After the 1 st draw, LogBuy Vacation Houses will be opened for bookings from 6 January, After this, a second draw will be made for CH and CHH employees. All employees may participate regardless if they have won a vacation house previously. The second round of lots will be drawn on Thursday 13 January 2011 from the bookings made via LogBuy between 6 January and 13 January 2011 at 12:00. Anyone participating in the second draw will not automatically participate if they did not win in the first round.

7 Free booking After the second draw on 13 January 2011, free booking is open from Tuesday 1 February During the free booking, houses/weeks may be booked for one or several weeks. However, stays of less than a week s duration may not be booked until 14 days before the period of time wished for. Booking When booking a vacation house during the free booking period, you simply book via LogBuy. If the house is available, you ll receive a mail via LogBuy and a few days after this you will receive your rental contract via mail. When receiving the contract it is your responsibility to control that the given information is correct. Price All of the vacation houses cost the same to rent. In the peak season, the rent is 2,150 DKK per week, and in the off-season, it is 1,450 DKK per week. For single days, the rent is 350 DKK per day in the peak season and 250 DKK during off-season. Stays of less than one week s duration may not be booked until 14 days before the wanted stay. Seasons For 2011, the following weeks belong to the peak season: The weeks 22-34, both included (Taxwise peak season) Week 42 (The schools fall break) The remaining weeks are off-season. Taxwise, the fall break (week 42) is categorized as off-season. Rental Contract Immediately after receiving your booking via LogBuy a rental contract will be sent to you. Please check that the information on the contract is correct. The deposit of 700 DKK will be docked from your following salary. Should you not have received the contract 8 days after booking a house, please contact Stakeholder Relations, dkhld or dktsv. Rental Conditions The rental agreement is valid as documentation for your stay and may only be issued to employees of CH and CHH. You as the tenant are obliged to be present on the location during the stay. Change of tenants Via LogBuy you can see at which time of the Saturday you have access to the house and when you need to leave the house. Change of address It is the address noted by you via LogBuy which is used for sending out the rental contract. Any keys are sent to your place of work. Therefore, please remember to inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, if you should change address in the meantime. It is not enough to report your moving to Shared Service/Payroll office. If a change of address is not reported, the tenant will still be held responsible for paying rent cf. the conditions mentioned. CH is not responsible for potentially ruined vacations if the keys, driving instructions, etc. for the house are sent to an incorrect address. Keys etc. Approximately 10 days prior to the rental period any keys, etc. for the house will be sent to you via internal mail. Should you not be working the weeks up to the stay, please inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in reasonable time in advance, so the material may be sent to your private address via regular mail.

8 Immediately after the end of the end of the tenancy you must return the keys to Stakeholder Relations, att.: dkhld or dktsv along with the filled-in questionnaire regardless if you are to continue your vacation from there. Remember to stamp the letter sufficiently as regular mail. Keys for the mailbox and tool shed must be left in the house. If the keys have not reached the hands of dkhld or dktsv Wednesday in the week following your stay, a fee of 150 DKK will be docked from your pay. Should you lose the keys, you are responsible for paying for changing locks and for new keys. Your duties as tenant As a tenant of a vacation house you are held responsible for the house and liable for any damage. The vacation house may only be used by the number of people the house holds beds for, regardless of age. (One child regardless of age = one person) Tents, camper trailers, etc. may not be placed on the grounds. Regulations regarding the bringing along of dogs or other pets may be found on Logbuy in the description of each house. You must comply with these rules in consideration of people who suffer from allergies. Your tenancy may not be passed on to someone else if you should be unable to use it yourself. This means you must be present in the house yourself during the stay and that you may not swap or lend out the house in your name. The owner or a representative from the Vacation House Committee has the right to access the house at any given time during the rental period. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if keys and papers are sent to the wrong address due to misinformation from the tenant. It is important that Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, is informed of any change of address. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if the house should become unfit for occupancy due to fire or storm injuries, in case of malfunctions or dysfunctions of electric equipment or white goods, and is thus not bound to compensate expenses or pay for another vacation stay. Taxation of fringe benefits (B-income) According to the Danish Tax Assessment Act, CH is bound to report fringe benefits to the tax authorities. When a vacation house is rented in Denmark, the fringe which is obtained by the employee by being able to rent a house at a lower price than the market value, is reported as B-income. The B-income is calculated as 0.5% per week of the taxable value of the property on 1 January 2011 for the weeks and as 0.25% per week for the rest of the year, minus the amount which is paid to CH for renting the house. As the exact value is known only in the spring of 2011 when the value of property is specified, the amount of the B-income given on LogBuy in the description of each house is approximate. Furthermore the taxation will depend on the income tax rate of the individual employee. The same goes for situations when a vacation house is rented outside Denmark. The approximated values of property outside Denmark for 2011 are as follows: House nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, and house nr ,000 DKK.

9 For your information, please see example for renting a house during the peak season: 0.5% of value of property of 800,000 DKK on ,000 DKK - rent for CH 2,150 DKK Fiscal value = B-income (reported to the authorities) 1,850 DKK From this is paid eg. 50% tax 925 DKK + rent for CH 2,150 DKK Total cost of renting a vacation house 3,075 DKK Of course, CH must at all times abide to current laws in force, for which reason we reserve the right to any changes in accordance to these. Cancellation Cancellation must be sent to Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in writing and the deposit will be lost under any circumstances. If you cancel: More than 6 weeks before the rental period, the deposit will be lost Less than 6 weeks before the rental period, the full rent of the house will be docked. Should the house be re-rented, you will be paid back the rent of the house minus the lost deposit. By showing a medical certificate, no rent will be drawn. However, CH does not pay for the certificate, and the deposit will be lost regardless. Your rental agreement will not be seen as cancelled before Stakeholder Relations, dkhld or dktsv has received your written cancellation. Until then, you are liable for the reservation and payment for the rental period. Rental agreements which have been contracted are personal and may not be exchanges with colleagues/other houses. Payment The payment includes the renting of the vacation house, and consumption of water, electrics, gas and oil, unless other is stated. The deposit and the hereafter remaining rent will be docked from your pay. If CH for some reason is forced to cancel your tenancy, the amount which you have paid will be repaid. Practical information including house rules and guest book In all the houses, there will be a folder containing information concerning the house and the surrounding grounds. It will also contain a set of house rules, list of inventory, practical information, such as names of the owners, contact persons, doctors, police, etc. Tenants should make themselves acquainted with this information material upon arrival. You are always welcome to supplement with brochures or other, which you believe future tenants might find useful or interesting. In this folder you may also find a list of workmen to be contacted if damage suddenly occurs. In addition, there will be a guest book, which you are more than welcome to sign. You could write good advice and tips for your colleagues, or funny stories from your own vacation.

10 Houses outside Denmark The standard of houses abroad is often different than that of Danish houses. The ceiling may be lower than what we are used to. The beds may be hard, soft, narrow or short. You will rarely find duvets but blankets, sheets and quilts. The furniture may consist of a table and some chairs, perhaps a bench and no soft armchairs. Lamps may sometimes be neon tubes. The kitchen may not be equipped as in Denmark, which means that tableware may be frugal and often, there will not be what is usually expected of pots and pans, electric kettles or coffee machines. Sometimes, cleaning is not according to Danish standards and some electric installations would be unacceptable in Denmark. Please observe this when reading the description of the vacation houses and choose your house carefully in order not to have any unwanted surprises when it comes to situation and standard of the house. Should you, as a tenant, have any minor problems with lacking kitchen equipment, which may be purchased locally, potential expenses will be refunded by CH when handing in receipts. Questionnaire/evaluation Via LogBuy you will find a questionnaire regarding your stay in the house. You will be asked to answer questions regarding the quality and condition of the house, situation, potential shortcomings, suggestions for changes, etc. The information in the questionnaires is an important element when assessing a request of rerental of a house. Situations which require immediate action are to be reported to the owner/the contact person or Stakeholder Relations, dkhld or dktsv by telephone. CH is not liable for possibly ruined vacations if the house should become uninhabitable because of fire or storm damages, malfunctions or dysfunctions in electronic devices or white goods, etc. Thus, CH is not obliged to compensate expenses or to pay for a different stay. Furniture and equipment Should you be so misfortunate as to break something in the house, you must purchase something equivalent before the end of your stay. Should you fail to do so, you must explain this on the questionnaire. Also, considerable damages and defects should be reported. If the following tenant finds considerable defects, an amount of compensation will be docked from your pay or charged directly. If any serious damages, which require immediate repairing or other, should be caused, please contact the owner/contact person or, if they are unavailable, Stakeholder Relations, dkhld or dktsv immediately. Cleaning If nothing else is stated, the clean-up of the house is done by the tenants before departure. Remember to afford the time necessary so that the houses will be clean and inviting when the next tenants arrive. You cannot expect to find cleaning detergents in the house, so please bring/purchase these yourself. Obligatory cleaning is part of the rental contracts for some of the houses. Further information can be found via LogBuy in the description of each house. Lawns must be mowed once during the week in accordance with the rules set for the individual houses. Equipment The vacation houses are equipped with duvets/blankets and pillows for the beds of the house. There will be tableware for the number of people the house can accommodate, and often you will find a high chair for children (see description of the house via LogBuy) and what may otherwise be expected in a regular household. If nothing else is stated, the tenants must bring their own bed linen, towels, tea towel, dish cloth, limescale remover, and other cleaning products, toilet paper and paper towels.

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Jeg har modtaget en vare/service, som ikke var som beskrevet eller var defekt Du kan gøre indsigelse, hvis du har modtaget en vare/service, som er ikke som beskrevet eller er defekt ved modtagelsen. Når

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012

PICTURE formater. Klog på SAS 15. marts 2012 PICTURE formater Klog på SAS 15. marts 2012 Agenda Hvad er et format Hvor adskiller et PICTURE format sig Teknik Eksempel 1 cprnr Eksempel 2 cprnr med "udsøgning" af fejlrecords Eksempel 3 et format, der

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012.

INVITATION. For. Nordisk MLASC Mesterskab 2012. The Nordic MLASC Championship 2012. INVITATION For Nordisk MLASC Mesterskab 2012 The Nordic MLASC Championship 2012. When: 20th 22nd July 2012. Where: Københavns Skytte Center (KSC) Selinevej 5, DK 2300 KBH. S. DENMARK GPS: N 55 38.173 E

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato:

Campingpladsen: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: navn: fødselsdato: Campingpladsen: udlejer herved til: navn: adresse: postnr.: by: tlf.nr.: 1 stk. campinghytte /campingvogn fra den kl. 14.00 til den kl. 12.00. Navn på samtlige beboere af det lejede: Lejen udgør pr. dag

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298).

Om at leje feriehus. booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Om at leje feriehus booking.visitnordjylland.dk administreres af VisitKerteminde (CVR: 30588298). Hjemmeside og system er lavet for, at gøre det nemmere for dig som gæst når du skal besøge Kerteminde.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com

Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com Vejledning i bestilling af CNM dna test hos The Alfort School i Frankrig www.cnmlabrador.com På internettet kan du på hjemmesiden læse stort set alt om sygdommen Centronuclear Myopathy (CNM) hos Labrador.

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension

1 Terms of investment. 2 Technical basis. 3 Definitions. 4 Profilpension The Application is a translation into English of the original Application Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus 6584-4 april 2014 in Danish. In case of

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker forår 2013. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12

Kursusprogram. Horsens kommunes biblioteker forår 2013. Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 Horsens Bibliotek Tobaksgården 12 8700 Horsens Telefon: 76 29 24 00 bibliotek@horsens.dk Mandag torsdag kl. 10 19 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 13 Brædstrup Bibliotek Niels Wongesvej 8 8740 Brædstrup

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026

SUPER STORE IN COPENHAGEN K. Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 SUPER STORE IN COPENHAGEN K Antonigade 2, 1106 København K Sag 56BRK0100026 Interior: Nice rectangular sales floor easy to design for most concepts. Toilet in the back. Common staff facilities on the

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Sas Ski Club Denmark, Turleder information

Sas Ski Club Denmark, Turleder information TURLEDER INFORMATION Indhold Formålet med denne information er tænkt som et hjælpemiddel til dem der ønsker at arrangere en skitur i SAS Ski Club, Denmark, regi. Forslag til ændringer og tilføjelser modtages

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering.

I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. Visumvejledning til Ghana, Togo og Benin Kære rejsende I forbindelse med din rejse til Ghana, Togo og Benin har vi fornøjelsen af at fremsende information om din visering. På denne rejse skal du søge om

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP

DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP DHF EFSA 2015 EUROPEAN SPECIES CHAMPIONSHIP Dansk Havfisker Forbund (DHF) inviterer til Europamesterskab i fladfisk, den 23. og 24. Oktober 2015. Mesterskabet afholdes fra Helsingør på de kendte fladfiskeområder

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne

Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne Generelle lejebetingelser vedrørende leje af sommerhus Lersøbej 15, DK 3700 Rønne 1. Indgåelse af lejeaftalen 1.1. Kundens (lejerens) leje af feriehuset Lersøvej 15, 3700 Rønne sker ved afgivelse af en

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere