Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for leje af fritidshuse i 2011"

Transkript

1 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse. Medarbejdere, der fratræder inden den aftalte lejeperiode fortaber retten til at leje fritidshuse. Fratræder du inden, du skal gøre brug af huset, er du stadig omfattet af regler for afbestilling, og à conto beløbet, som er trukket i din løn, er tabt. Udlejning af fritidshusene sker ved lodtrækning. Efter den 1. februar 2011 er der fri booking. Lodtrækning Lodtrækningerne foretages på baggrund af de prioriteringer, som du booker via LogBuy. Der trækkes kun lod om én uge/hus pr. medarbejder, og der kan højst registreres forskellige 7 prioriteringer pr. medarbejder. Ønsker du kun ét bestemt hus én bestemt uge, skal du derfor kun vælge dit ønske 1 gang. Alle, der har indlagt ønsker i rette tid, deltager i lodtrækningen. Dine ønsker skal være booket via LogBuy senest torsdag den 9. december 2010 klokken Senere registreringer deltager ikke i lodtrækningen. Når du registrerer via LogBuy, skal du være opmærksom på, at lejeperioderne ikke er ens for alle husene. Når lodtrækningen har fundet sted, vil de, der har vundet, modtage en mail fra LogBuy inden jul. Lejeaftalen udsendes derefter til den mail adresse du har opgivet i LogBuy. Du skal selv kontrollere, at de anførte oplysninger er korrekte. Vinder du retten til at leje et hus, betragtes dette som en bestilling, og der trækkes et à conto beløb på 700 DKK via din løn i januar måned. Beløbet er tabt ved annullering af lejeaftalen. Restbeløbet trækkes i lønnen i den måned, ferien afholdes. Lejeaftalen er personlig og kan ikke byttes/overdrages til en kollega eller til anden side. Efter 1. lodtrækning bliver LogBuy fritidshusmodulet åbnet fra torsdag den 6. januar 2011 og det bliver muligt at se, hvilke huse/perioder, der er udlejet, og hvilke, der er ledige. Herefter foretages endnu en lodtrækning for medarbejderne i CH og CHH. Alle medarbejdere kan deltage uanset om, man allerede har vundet et fritidshus ved 1. lodtrækning. Anden lodtrækning foretages torsdag den 13. januar 2011 blandt de ønsker, der er lagt ind i LogBuy i tidsrummet fra 6. januar 2011 til 13. januar 2011 klokken Alle, der lægger ønsker ind til 2. lodtrækning, deltager ikke automatisk, fordi man har tabt i 1. lodtrækning. Fri booking Efter 2. lodtrækning er der fri booking via LogBuy Fritidshusmodul fra tirsdag den 1. februar Ved fri booking kan huse/uger lejes efter ønske i én eller flere uger, dog kan ophold af mindre end én uges varighed først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Bestilling Når du bestiller et fritidshus i perioden med fri booking, skal du blot booke via LogBuy. Derefter modtager du en mail fra LogBuy og i løbet af få dage efter din bestilling, modtager du en lejeaftale via mail. Ved modtagelsen skal du kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

2 Pris for leje Der betales ens leje for alle fritidshusene. I højsæsonen er lejen DKK pr. uge og i lavsæsonen DKK pr. uge. For enkelte dage er lejen 350 DKK pr. døgn i højsæsonen og 250 DKK pr. døgn i lavsæsonen, men ophold af mindre end én uges varighed kan først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Sæsoner Højsæsonen omfatter i år 2011: Ugerne begge uger inkl. (skattemæssig højsæson) Uge 42 (skolernes efterårsferie) De øvrige uger er lavsæson. Skattemæssigt hører efterårsferien (uge 42) til lavsæsonen. Lejeaftale Umiddelbart efter vi har modtaget din bestilling via LogBuy, vil du få tilsendt en lejeaftale. Check venligst at lejeaftalen stemmer overens med din bestilling. À conto beløb på 700 DKK sendes samtidig til løntræk. Har du ikke modtaget lejeaftalen senest 8 dage efter bestillingen, bedes du kontakte Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Lejebetingelser Lejeaftalen gælder som dokumentation for opholdet. Den kan kun udstedes til ansatte i CH og CHH. Lejeren er forpligtet til selv at være til stede under opholdet. Lejerskifte Via LogBuy kan du se på hvilket tidspunkt af lørdagen, du kan overtage fritidsboligen, samt hvornår du bedes forlade boligen. Adresseændring Den mailadresse, du anfører via bestillingen på LogBuy, bliver benyttet ved udsendelse af lejeaftale. Eventuelle nøgler sendes til din arbejdsplads. Husk derfor at give Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv besked, hvis du i mellemtiden skifter adresse. Det er ikke tilstrækkeligt at melde adresseændring til Shared Service/Payroll. Ved ikke anmeldt adresseændring hæfter lejeren for leje af huset efter de i feriehusmaterialet anførte regler. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler m.v. til huset fremsendes til en ikke korrekt adresse. Nøgler m.v. Ca. 10 dage før lejeperioden vil du med intern post få tilsendt eventuelle nøgler m.v. til huset. Er du ikke på arbejde i ugerne før lejemålet, skal dette meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv i god tid, således at materialet kan sendes med almindelig post til din privatadresse. Straks efter lejemålets afslutning skal du, uanset om du skal videre på ferie, sørge for at returnere eventuelle nøgler til Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv, sammen med det udfyldte spørgeskema, som findes via LogBuy. Husk at frankere brevet ved forsendelse som almindelig post. Nøgler til postkasse og redskabsrum skal forblive i huset. Er nøglerne ikke Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv i hænde senest onsdag i ugen efter dit ophold, vil du blive trukket et gebyr på 150 DKK over din løn. Ved bortkomst af nøgler hæfter du for omstilling/udskiftning af lås samt nye nøgler.

3 Din pligt som lejer Som lejer af et fritidshus er du ansvarlig for huset og erstatningspligtig for eventuelle skader. Fritidshuset må kun benyttes af det antal personer (uanset alder), der er angivet sengepladser til (1 barn uanset alder = 1 person). Der må ikke opstilles telte, campingvogne etc. på grunden. Ved hvert enkelt hus er det anført i LogBuy, om det er tilladt at medbringe husdyr. Af hensyn til allergikere skal dette overholdes. Dit lejemål må ikke videregives til en anden, hvis du ikke selv kan benytte det. Det vil sige, at du selv skal være til stede i huset under opholdet, og at du ikke må bytte eller låne huset ud i dit navn. Ejeren eller en repræsentant for Fritidshusudvalget har til enhver tid ret til adgang til det lejede hus i lejeperioden. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler og papirer til huset fremsendes til en forkert opgivet adresse, derfor er det vigtigt, at adresseændringer også meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold. Beskatning af personalegoder (B-indkomst) Ifølge ligningsloven skal CH indberette personalegoder til skatte-myndighederne. Ved leje af feriebolig i Danmark opnår medarbejderen en fordel, ved at kunne leje fritidshuse til et lavere beløb end markedslejen. Denne værdi oplyses som B- indkomst og beregnes som 0,5% pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. januar 2011 for hver af ugerne og som 0,25% pr. uge for hver af årets øvrige uger minus det beløb, der betales af medarbejderen til CH for leje af huset. Ved hver bolig på LogBuy finder du oplysninger om den forventede B-indkomst. Vær opmærksom på at beløbet kan ændres, når den endelige ejendomsværdi kendes. Derudover vil den endelige beskatning afhænge af hver enkelt medarbejders trækprocent. For leje af fritidshuse i udlandet gælder det samme som for fritidshuse i Danmark. De anslåede ejendomsvurderinger i udlandet for år 2011 er: Hus nr DKK, Hus nr DKK, Hus nr. 6 følger senere DKK, Hus nr DKK. Til orientering vises et enkelt regneeksempel for leje af et hus i højsæsonen: 0,5% af en ejendomsværdi på DKK pr DKK - leje til CH DKK Skattemæssig værdi = B-indkomst (indberettes til skattemyndighederne) DKK Heraf betales f.eks. 50% skat 925 DKK + leje til CH DKK Samlet udgift for leje af feriebolig DKK CH skal naturligvis til enhver tid følge gældende lov, hvorfor vi forbeholder os ret til evt. ændringer i overensstemmelse hermed.

4 Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt via mail til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv, og à conto beløbet på 700 DKK er i alle tilfælde tabt. Hvis du afbestiller: Mere end 6 uger før lejemål er à conto beløb 700 DKK tabt. Mindre end 6 uger før lejemål trækkes den fulde leje. Hvis lejemålet genudlejes får du tilbagebetalt lejen minus det tabte à conto beløb. Ved forevisning af lægeattest trækkes ingen restleje. Lægeattest er for egen regning. Først når Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv har modtaget din skriftlige afbestilling via mail, betragtes lejemålet for ophævet. Indtil da hæfter du for betaling af lejen. De indgåede lejeaftaler er personlige og kan ikke indbyrdes byttes mellem kolleger/andre huse. Betaling Betalingen omfatter leje af fritidshuset samt forbrug af vand, el, gas og olie, hvor intet andet er anført. Betalingen af à conto beløb og resterende leje vil blive foretaget ved løntræk. Hvis CH af en eller anden årsag må annullere lejemålet, vil det indbetalte beløb blive returneret. Praktiske oplysninger herunder husorden og gæstebog Der vil i hvert fritidshus findes en mappe med information om huset og området, herunder husorden/ordensregler, inventarliste, praktiske oplysninger såsom navn på ejer og kontaktpersoner, læge, politi m.v. Den på bageste side trykte husorden skal efterleves af alle lejere. Dette materiale skal enhver lejer gøre sig bekendt med ved ankomsten. Du er også velkommen til at supplere mappen med brochurer og andet, som du selv mener, vil være til glæde for de efterfølgende lejere. I husmappen vil der som regel også findes en liste over håndværkere, der skal kontaktes, hvis der pludselig opstår skader. Desuden vil der være en gæstebog, som du er meget velkommen til at skrive i, det kan være gode råd og tips til kolleger eller sjove historier fra din egen ferie og om ugen, der gik. Om huse i udlandet Standarden af huse i udlandet er anderledes end i Danmark. Der kan være lavt til loftet. Sengene kan være bløde, hårde, smalle eller korte. Der er sjældent dyner, men tæpper/lagner og vattæpper. Møblementet kan være et bord og stole, evt. en bænk og ingen bløde lænestole. Lamperne kan undertiden være neonrør. Køkkenet er ikke udstyret som hjemme, dvs. servicet kan være spartansk, og ofte er der ikke det, man forventer af potter og pander, el-kedler og kaffemaskiner. Rengøringen er til tider ikke efter dansk standard og el-installationerne kan være uacceptable efter danske forhold. Vær omhyggelig når du læser beskrivelsen af feriehusene og vælg dit feriehus med omhu, så du ikke får overraskelser med hensyn til beliggenhed og standard. Har du som lejer af fritidshuset problemer med manglende køkkenudstyr af mindre karakter, som kan afhjælpes ved lokalt indkøb, vil eventuelle omkostninger forbundet hermed blive refunderet af CH ved aflevering af kvittering. Spørgeskema/evaluering Via LogBuy finder du et spørgeskema til brug for jeres vurdering af huset, dets kvalitet og stand, beliggenhed, eventuelle mangler, forslag til ændringer m.v. Spørgeskemaet skal udfyldes og returneres til Stakeholder Relations, att.: dkhld eller dktsv sammen med eventuelle nøgler straks efter lejeperioden. Oplysningerne på spørgeskemaet er et vigtigt element ved vurdering af eventuel genleje af ferieboligen. Forhold, der kræver øjeblikkelig stillingtagen, meddeles telefonisk ejer/kontaktpersonen eller Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold.

5 Inventar Hvis du ødelægger noget i huset, skal du købe noget tilsvarende, inden du forlader fritidshuset. Lykkes dette ikke, skal du oplyse det på spørgeskemaet. Væsentlige skader og mangler skal du ligeledes indberette og erstatte. Hvis den efterfølgende lejer finder væsentlige mangler, vil et erstatningsbeløb blive tilbageholdt i din løn eller opkrævet direkte. Ved væsentlige skader, der kræver øjeblikkelig stillingtagen eller reparation, bedes du omgående tage kontakt til ejer/kontaktperson, og hvis denne ikke træffes, til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Rengøring Rengøring af husene foretages, hvor intet andet er anført, af lejerne ved afrejse. Husk altid at afse den fornødne tid til rengøring, således at husene er rene og indbydende, når de næste lejere ankommer. Du kan ikke forvente, at der er rengøringsmidler tilstede i husene, medbring/anskaf derfor selv dette. Der indgår obligatorisk rengøring i lejekontrakten for nogle af husene. Se venligst yderligere information på LogBuy under de enkelte lejemål. Med mindre andet er angivet om husene på LogBuy skal græsplæner slås én gang om ugen i overensstemmelse med de - for de enkelte huse - fastlagte regler. Udstyr Fritidshusene er udstyret med dyner/tæpper og puder til det antal sengepladser, der forefindes. Der er inventar og service til det antal personer, lejemålet er beregnet til, og ofte findes der en høj barnestol (se beskrivelse af huset via LogBuy), og hvad der ellers kan forventes i en normal husholdning. Hvor intet andet er anført, skal sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, afkalknings- og rengøringsmidler, toiletpapir og køkkenrulle medbringes af lejeren.

6 Conditions for renting vacation houses 2011 Who may rent the houses All employees in CH A/S and CHH A/S who are liable to pay taxes in Denmark may rent the houses. It is required that you are employed in CH at the time you wish to use the vacation house. Employees who resign before the agreed renting period lose their right to rent vacation houses. You are still covered by the general rules for cancellation if you should resign before you are supposed to use the house, and the deposit of 700 DKK, which has been docked from your pay in advance, will be lost. Renting of the houses will happen after the drawing of lots. After 1 February 2011 you have free booking opportunities. Drawing lots The draw will be based on the priorities you book via LogBuy. Lots will be drawn for one week/house per employee, and only 7 different priorities may be registered per employee. Should you only wish one certain house for one certain week, this should be registered only once. Everyone who has made their priorities in due time will participate in the draw. Your priorities must be booked via LogBuy by Thursday, 9 December 2010 at 12:00. Any later registrations will not participate in the draw. When placing your priorities in LogBuy, please be aware that the rental periods may not be the same for all of the houses. When the lots have been drawn, the winners will receive a mail from LogBuy before Christmas. The rental contract will later be sent to you to the mail address indicated by you. It is your own responsibility to check that the given information is correct. Should you win the right to rent a house, this will be seen as a booking and a deposit of 700 DKK will be docked via your pay in January. If you cancel the booking, this amount will be lost. The residual amount will be docked from your pay the month of your vacation. The rental contract is personal and may not be traded or handed over to a colleague or others. After the 1 st draw, LogBuy Vacation Houses will be opened for bookings from 6 January, After this, a second draw will be made for CH and CHH employees. All employees may participate regardless if they have won a vacation house previously. The second round of lots will be drawn on Thursday 13 January 2011 from the bookings made via LogBuy between 6 January and 13 January 2011 at 12:00. Anyone participating in the second draw will not automatically participate if they did not win in the first round.

7 Free booking After the second draw on 13 January 2011, free booking is open from Tuesday 1 February During the free booking, houses/weeks may be booked for one or several weeks. However, stays of less than a week s duration may not be booked until 14 days before the period of time wished for. Booking When booking a vacation house during the free booking period, you simply book via LogBuy. If the house is available, you ll receive a mail via LogBuy and a few days after this you will receive your rental contract via mail. When receiving the contract it is your responsibility to control that the given information is correct. Price All of the vacation houses cost the same to rent. In the peak season, the rent is 2,150 DKK per week, and in the off-season, it is 1,450 DKK per week. For single days, the rent is 350 DKK per day in the peak season and 250 DKK during off-season. Stays of less than one week s duration may not be booked until 14 days before the wanted stay. Seasons For 2011, the following weeks belong to the peak season: The weeks 22-34, both included (Taxwise peak season) Week 42 (The schools fall break) The remaining weeks are off-season. Taxwise, the fall break (week 42) is categorized as off-season. Rental Contract Immediately after receiving your booking via LogBuy a rental contract will be sent to you. Please check that the information on the contract is correct. The deposit of 700 DKK will be docked from your following salary. Should you not have received the contract 8 days after booking a house, please contact Stakeholder Relations, dkhld or dktsv. Rental Conditions The rental agreement is valid as documentation for your stay and may only be issued to employees of CH and CHH. You as the tenant are obliged to be present on the location during the stay. Change of tenants Via LogBuy you can see at which time of the Saturday you have access to the house and when you need to leave the house. Change of address It is the address noted by you via LogBuy which is used for sending out the rental contract. Any keys are sent to your place of work. Therefore, please remember to inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, if you should change address in the meantime. It is not enough to report your moving to Shared Service/Payroll office. If a change of address is not reported, the tenant will still be held responsible for paying rent cf. the conditions mentioned. CH is not responsible for potentially ruined vacations if the keys, driving instructions, etc. for the house are sent to an incorrect address. Keys etc. Approximately 10 days prior to the rental period any keys, etc. for the house will be sent to you via internal mail. Should you not be working the weeks up to the stay, please inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in reasonable time in advance, so the material may be sent to your private address via regular mail.

8 Immediately after the end of the end of the tenancy you must return the keys to Stakeholder Relations, att.: dkhld or dktsv along with the filled-in questionnaire regardless if you are to continue your vacation from there. Remember to stamp the letter sufficiently as regular mail. Keys for the mailbox and tool shed must be left in the house. If the keys have not reached the hands of dkhld or dktsv Wednesday in the week following your stay, a fee of 150 DKK will be docked from your pay. Should you lose the keys, you are responsible for paying for changing locks and for new keys. Your duties as tenant As a tenant of a vacation house you are held responsible for the house and liable for any damage. The vacation house may only be used by the number of people the house holds beds for, regardless of age. (One child regardless of age = one person) Tents, camper trailers, etc. may not be placed on the grounds. Regulations regarding the bringing along of dogs or other pets may be found on Logbuy in the description of each house. You must comply with these rules in consideration of people who suffer from allergies. Your tenancy may not be passed on to someone else if you should be unable to use it yourself. This means you must be present in the house yourself during the stay and that you may not swap or lend out the house in your name. The owner or a representative from the Vacation House Committee has the right to access the house at any given time during the rental period. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if keys and papers are sent to the wrong address due to misinformation from the tenant. It is important that Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, is informed of any change of address. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if the house should become unfit for occupancy due to fire or storm injuries, in case of malfunctions or dysfunctions of electric equipment or white goods, and is thus not bound to compensate expenses or pay for another vacation stay. Taxation of fringe benefits (B-income) According to the Danish Tax Assessment Act, CH is bound to report fringe benefits to the tax authorities. When a vacation house is rented in Denmark, the fringe which is obtained by the employee by being able to rent a house at a lower price than the market value, is reported as B-income. The B-income is calculated as 0.5% per week of the taxable value of the property on 1 January 2011 for the weeks and as 0.25% per week for the rest of the year, minus the amount which is paid to CH for renting the house. As the exact value is known only in the spring of 2011 when the value of property is specified, the amount of the B-income given on LogBuy in the description of each house is approximate. Furthermore the taxation will depend on the income tax rate of the individual employee. The same goes for situations when a vacation house is rented outside Denmark. The approximated values of property outside Denmark for 2011 are as follows: House nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, and house nr ,000 DKK.

9 For your information, please see example for renting a house during the peak season: 0.5% of value of property of 800,000 DKK on ,000 DKK - rent for CH 2,150 DKK Fiscal value = B-income (reported to the authorities) 1,850 DKK From this is paid eg. 50% tax 925 DKK + rent for CH 2,150 DKK Total cost of renting a vacation house 3,075 DKK Of course, CH must at all times abide to current laws in force, for which reason we reserve the right to any changes in accordance to these. Cancellation Cancellation must be sent to Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in writing and the deposit will be lost under any circumstances. If you cancel: More than 6 weeks before the rental period, the deposit will be lost Less than 6 weeks before the rental period, the full rent of the house will be docked. Should the house be re-rented, you will be paid back the rent of the house minus the lost deposit. By showing a medical certificate, no rent will be drawn. However, CH does not pay for the certificate, and the deposit will be lost regardless. Your rental agreement will not be seen as cancelled before Stakeholder Relations, dkhld or dktsv has received your written cancellation. Until then, you are liable for the reservation and payment for the rental period. Rental agreements which have been contracted are personal and may not be exchanges with colleagues/other houses. Payment The payment includes the renting of the vacation house, and consumption of water, electrics, gas and oil, unless other is stated. The deposit and the hereafter remaining rent will be docked from your pay. If CH for some reason is forced to cancel your tenancy, the amount which you have paid will be repaid. Practical information including house rules and guest book In all the houses, there will be a folder containing information concerning the house and the surrounding grounds. It will also contain a set of house rules, list of inventory, practical information, such as names of the owners, contact persons, doctors, police, etc. Tenants should make themselves acquainted with this information material upon arrival. You are always welcome to supplement with brochures or other, which you believe future tenants might find useful or interesting. In this folder you may also find a list of workmen to be contacted if damage suddenly occurs. In addition, there will be a guest book, which you are more than welcome to sign. You could write good advice and tips for your colleagues, or funny stories from your own vacation.

10 Houses outside Denmark The standard of houses abroad is often different than that of Danish houses. The ceiling may be lower than what we are used to. The beds may be hard, soft, narrow or short. You will rarely find duvets but blankets, sheets and quilts. The furniture may consist of a table and some chairs, perhaps a bench and no soft armchairs. Lamps may sometimes be neon tubes. The kitchen may not be equipped as in Denmark, which means that tableware may be frugal and often, there will not be what is usually expected of pots and pans, electric kettles or coffee machines. Sometimes, cleaning is not according to Danish standards and some electric installations would be unacceptable in Denmark. Please observe this when reading the description of the vacation houses and choose your house carefully in order not to have any unwanted surprises when it comes to situation and standard of the house. Should you, as a tenant, have any minor problems with lacking kitchen equipment, which may be purchased locally, potential expenses will be refunded by CH when handing in receipts. Questionnaire/evaluation Via LogBuy you will find a questionnaire regarding your stay in the house. You will be asked to answer questions regarding the quality and condition of the house, situation, potential shortcomings, suggestions for changes, etc. The information in the questionnaires is an important element when assessing a request of rerental of a house. Situations which require immediate action are to be reported to the owner/the contact person or Stakeholder Relations, dkhld or dktsv by telephone. CH is not liable for possibly ruined vacations if the house should become uninhabitable because of fire or storm damages, malfunctions or dysfunctions in electronic devices or white goods, etc. Thus, CH is not obliged to compensate expenses or to pay for a different stay. Furniture and equipment Should you be so misfortunate as to break something in the house, you must purchase something equivalent before the end of your stay. Should you fail to do so, you must explain this on the questionnaire. Also, considerable damages and defects should be reported. If the following tenant finds considerable defects, an amount of compensation will be docked from your pay or charged directly. If any serious damages, which require immediate repairing or other, should be caused, please contact the owner/contact person or, if they are unavailable, Stakeholder Relations, dkhld or dktsv immediately. Cleaning If nothing else is stated, the clean-up of the house is done by the tenants before departure. Remember to afford the time necessary so that the houses will be clean and inviting when the next tenants arrive. You cannot expect to find cleaning detergents in the house, so please bring/purchase these yourself. Obligatory cleaning is part of the rental contracts for some of the houses. Further information can be found via LogBuy in the description of each house. Lawns must be mowed once during the week in accordance with the rules set for the individual houses. Equipment The vacation houses are equipped with duvets/blankets and pillows for the beds of the house. There will be tableware for the number of people the house can accommodate, and often you will find a high chair for children (see description of the house via LogBuy) and what may otherwise be expected in a regular household. If nothing else is stated, the tenants must bring their own bed linen, towels, tea towel, dish cloth, limescale remover, and other cleaning products, toilet paper and paper towels.

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version

See page 2 for English version Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen

THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen THE DANISH HEALTHCARE SYSTEM Det danske sundhedsvæsen Engelsk Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3

kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 kunst og design A U K T I O N 1 6. T I L 1 8. A U G U S T 2 0 0 5 V E J L E A U K T I O N 1 0 3 auktion 103 kunst og design malerier, møbler og varia A U K T I O N / A U C T I O N Tirsdag 16. august kl.

Læs mere

Informationsmappe Outbounds

Informationsmappe Outbounds Informationsmappe Outbounds Indholdsoversigt: 2. Danish RotaryYouthExchange Committee, adresser og telefonnumre 3. Rotary Youth Exchange Program, Rules and Guidelines, dansk oversættelser og fortolkning

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner

MOD. Income and assets Indtægt og formue. Purpose of this form Formål med denne blanket. Your partner Deres partner Income and assets Indtægt og formue MOD IA Purpose of this form Formål med denne blanket This form is part of your claim for an Australian payment. Denne blanket udgør del af Deres ansøgning om en australsk

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad September 2011 Årgang 38. Nr. 7, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer søges Jobbet er aflønnet til ca. 5 timer om måneden Alle interesserede bedes melde sig hurtigst

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock

Appendix. Student House RUC. Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Appendix Student House RUC Board meeting 8th of April, 16:15 o clock Messages: Orientation from the chairmanship concerning the agreements with RUC s management: The chairmanship have establish contact

Læs mere

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION

LAW FIRM ARTICLES OF ASSOCIATION LAW FIRM VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1

Læs mere

Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009

Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009 Click here for English Czech Airlines Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Travel Guard police nr. 87.0.01.121 pr. 01.10.2009 Indholdsfortegnelse: Afbestillingsforsikring CZA-87-121 pr. 1.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015

Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 I sag nr. AR2015.0083: Landsorganisationen i Danmark for Serviceforbundet (advokat Peter Nisbeth) mod Ryanair Ltd. (advokat Michael Møller Nielsen) Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Vacasol International A/S

Vacasol International A/S Vacasol International A/S Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør

PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør PROGRAM Copenhagen Chess Festival 27. juli 4. august 2013 Konventum i Helsingør Copenhagen Chess Festival 2013 København Skak Union, sponsorer samt teamet af hjælpere, byder alle deltagere velkommen til

Læs mere

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen

Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Copenhagen Business School 2011 Cand.merc.aud. kandidatafhandling Konsekvenser ved ændring i sambeskatningskredsen Jesper Teddy Christiansen Kristina Bisgaard Bohnstedt-Petersen Vejleder: Christen Amby

Læs mere

Indhold. Brøndby Cup 2015

Indhold. Brøndby Cup 2015 Brøndby Cup 2015 Indhold Forord ved Christian Barrett (Preface, page 6)... 4 Stadionrundvisning (Guided tour of Brøndby Stadium, page 9)... 9 Telefonliste (Telephone list, page 11)... 11 Da Daniel Agger

Læs mere

Danske husholdningers miljøbelastning

Danske husholdningers miljøbelastning Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2002 Danske husholdningers miljøbelastning Ole Dall COWI Rådgivende Ingeniører A/S Jesper Toft ØkoAnalyse Trine Thorup Andersen DHI - Vand & Miljø Miljøstyrelsen

Læs mere

5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:

5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler: 1. Lejeaftalen Lejeaftalen omfatter feriehuset som beskrevet i katalog eller på internet. Lejemålet løber fra lørdag kl. 15.00 til efterfølgende lørdag kl. 10.00 til Kl. 9.00 ved bestilt slutrengøring.

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Tricktyveri i beboelse

Tricktyveri i beboelse Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad Peter Kruize Tricktyveri i beboelse Annalise Kongstad og Peter Kruize Maj 2012 ISBN 978-87-92384-06-5 Det er et særkende for vores årgang, at vi stoler på folk,

Læs mere