Betingelser for leje af fritidshuse i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betingelser for leje af fritidshuse i 2011"

Transkript

1 Betingelser for leje af fritidshuse i 2011 Hvem kan leje Alle ansatte i Danmark i CH A/S og CHH A/S, som er skattepligtige i Danmark, kan leje husene. Du skal være ansat på tidspunktet for lejemålets afholdelse. Medarbejdere, der fratræder inden den aftalte lejeperiode fortaber retten til at leje fritidshuse. Fratræder du inden, du skal gøre brug af huset, er du stadig omfattet af regler for afbestilling, og à conto beløbet, som er trukket i din løn, er tabt. Udlejning af fritidshusene sker ved lodtrækning. Efter den 1. februar 2011 er der fri booking. Lodtrækning Lodtrækningerne foretages på baggrund af de prioriteringer, som du booker via LogBuy. Der trækkes kun lod om én uge/hus pr. medarbejder, og der kan højst registreres forskellige 7 prioriteringer pr. medarbejder. Ønsker du kun ét bestemt hus én bestemt uge, skal du derfor kun vælge dit ønske 1 gang. Alle, der har indlagt ønsker i rette tid, deltager i lodtrækningen. Dine ønsker skal være booket via LogBuy senest torsdag den 9. december 2010 klokken Senere registreringer deltager ikke i lodtrækningen. Når du registrerer via LogBuy, skal du være opmærksom på, at lejeperioderne ikke er ens for alle husene. Når lodtrækningen har fundet sted, vil de, der har vundet, modtage en mail fra LogBuy inden jul. Lejeaftalen udsendes derefter til den mail adresse du har opgivet i LogBuy. Du skal selv kontrollere, at de anførte oplysninger er korrekte. Vinder du retten til at leje et hus, betragtes dette som en bestilling, og der trækkes et à conto beløb på 700 DKK via din løn i januar måned. Beløbet er tabt ved annullering af lejeaftalen. Restbeløbet trækkes i lønnen i den måned, ferien afholdes. Lejeaftalen er personlig og kan ikke byttes/overdrages til en kollega eller til anden side. Efter 1. lodtrækning bliver LogBuy fritidshusmodulet åbnet fra torsdag den 6. januar 2011 og det bliver muligt at se, hvilke huse/perioder, der er udlejet, og hvilke, der er ledige. Herefter foretages endnu en lodtrækning for medarbejderne i CH og CHH. Alle medarbejdere kan deltage uanset om, man allerede har vundet et fritidshus ved 1. lodtrækning. Anden lodtrækning foretages torsdag den 13. januar 2011 blandt de ønsker, der er lagt ind i LogBuy i tidsrummet fra 6. januar 2011 til 13. januar 2011 klokken Alle, der lægger ønsker ind til 2. lodtrækning, deltager ikke automatisk, fordi man har tabt i 1. lodtrækning. Fri booking Efter 2. lodtrækning er der fri booking via LogBuy Fritidshusmodul fra tirsdag den 1. februar Ved fri booking kan huse/uger lejes efter ønske i én eller flere uger, dog kan ophold af mindre end én uges varighed først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Bestilling Når du bestiller et fritidshus i perioden med fri booking, skal du blot booke via LogBuy. Derefter modtager du en mail fra LogBuy og i løbet af få dage efter din bestilling, modtager du en lejeaftale via mail. Ved modtagelsen skal du kontrollere, at oplysningerne er korrekte.

2 Pris for leje Der betales ens leje for alle fritidshusene. I højsæsonen er lejen DKK pr. uge og i lavsæsonen DKK pr. uge. For enkelte dage er lejen 350 DKK pr. døgn i højsæsonen og 250 DKK pr. døgn i lavsæsonen, men ophold af mindre end én uges varighed kan først bookes 14 dage før det ønskede ophold. Sæsoner Højsæsonen omfatter i år 2011: Ugerne begge uger inkl. (skattemæssig højsæson) Uge 42 (skolernes efterårsferie) De øvrige uger er lavsæson. Skattemæssigt hører efterårsferien (uge 42) til lavsæsonen. Lejeaftale Umiddelbart efter vi har modtaget din bestilling via LogBuy, vil du få tilsendt en lejeaftale. Check venligst at lejeaftalen stemmer overens med din bestilling. À conto beløb på 700 DKK sendes samtidig til løntræk. Har du ikke modtaget lejeaftalen senest 8 dage efter bestillingen, bedes du kontakte Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Lejebetingelser Lejeaftalen gælder som dokumentation for opholdet. Den kan kun udstedes til ansatte i CH og CHH. Lejeren er forpligtet til selv at være til stede under opholdet. Lejerskifte Via LogBuy kan du se på hvilket tidspunkt af lørdagen, du kan overtage fritidsboligen, samt hvornår du bedes forlade boligen. Adresseændring Den mailadresse, du anfører via bestillingen på LogBuy, bliver benyttet ved udsendelse af lejeaftale. Eventuelle nøgler sendes til din arbejdsplads. Husk derfor at give Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv besked, hvis du i mellemtiden skifter adresse. Det er ikke tilstrækkeligt at melde adresseændring til Shared Service/Payroll. Ved ikke anmeldt adresseændring hæfter lejeren for leje af huset efter de i feriehusmaterialet anførte regler. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler m.v. til huset fremsendes til en ikke korrekt adresse. Nøgler m.v. Ca. 10 dage før lejeperioden vil du med intern post få tilsendt eventuelle nøgler m.v. til huset. Er du ikke på arbejde i ugerne før lejemålet, skal dette meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv i god tid, således at materialet kan sendes med almindelig post til din privatadresse. Straks efter lejemålets afslutning skal du, uanset om du skal videre på ferie, sørge for at returnere eventuelle nøgler til Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv, sammen med det udfyldte spørgeskema, som findes via LogBuy. Husk at frankere brevet ved forsendelse som almindelig post. Nøgler til postkasse og redskabsrum skal forblive i huset. Er nøglerne ikke Stakeholder Relations, att. dkhld eller dktsv i hænde senest onsdag i ugen efter dit ophold, vil du blive trukket et gebyr på 150 DKK over din løn. Ved bortkomst af nøgler hæfter du for omstilling/udskiftning af lås samt nye nøgler.

3 Din pligt som lejer Som lejer af et fritidshus er du ansvarlig for huset og erstatningspligtig for eventuelle skader. Fritidshuset må kun benyttes af det antal personer (uanset alder), der er angivet sengepladser til (1 barn uanset alder = 1 person). Der må ikke opstilles telte, campingvogne etc. på grunden. Ved hvert enkelt hus er det anført i LogBuy, om det er tilladt at medbringe husdyr. Af hensyn til allergikere skal dette overholdes. Dit lejemål må ikke videregives til en anden, hvis du ikke selv kan benytte det. Det vil sige, at du selv skal være til stede i huset under opholdet, og at du ikke må bytte eller låne huset ud i dit navn. Ejeren eller en repræsentant for Fritidshusudvalget har til enhver tid ret til adgang til det lejede hus i lejeperioden. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis nøgler og papirer til huset fremsendes til en forkert opgivet adresse, derfor er det vigtigt, at adresseændringer også meddeles Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold. Beskatning af personalegoder (B-indkomst) Ifølge ligningsloven skal CH indberette personalegoder til skatte-myndighederne. Ved leje af feriebolig i Danmark opnår medarbejderen en fordel, ved at kunne leje fritidshuse til et lavere beløb end markedslejen. Denne værdi oplyses som B- indkomst og beregnes som 0,5% pr. uge af ejendomsværdien pr. 1. januar 2011 for hver af ugerne og som 0,25% pr. uge for hver af årets øvrige uger minus det beløb, der betales af medarbejderen til CH for leje af huset. Ved hver bolig på LogBuy finder du oplysninger om den forventede B-indkomst. Vær opmærksom på at beløbet kan ændres, når den endelige ejendomsværdi kendes. Derudover vil den endelige beskatning afhænge af hver enkelt medarbejders trækprocent. For leje af fritidshuse i udlandet gælder det samme som for fritidshuse i Danmark. De anslåede ejendomsvurderinger i udlandet for år 2011 er: Hus nr DKK, Hus nr DKK, Hus nr. 6 følger senere DKK, Hus nr DKK. Til orientering vises et enkelt regneeksempel for leje af et hus i højsæsonen: 0,5% af en ejendomsværdi på DKK pr DKK - leje til CH DKK Skattemæssig værdi = B-indkomst (indberettes til skattemyndighederne) DKK Heraf betales f.eks. 50% skat 925 DKK + leje til CH DKK Samlet udgift for leje af feriebolig DKK CH skal naturligvis til enhver tid følge gældende lov, hvorfor vi forbeholder os ret til evt. ændringer i overensstemmelse hermed.

4 Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt via mail til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv, og à conto beløbet på 700 DKK er i alle tilfælde tabt. Hvis du afbestiller: Mere end 6 uger før lejemål er à conto beløb 700 DKK tabt. Mindre end 6 uger før lejemål trækkes den fulde leje. Hvis lejemålet genudlejes får du tilbagebetalt lejen minus det tabte à conto beløb. Ved forevisning af lægeattest trækkes ingen restleje. Lægeattest er for egen regning. Først når Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv har modtaget din skriftlige afbestilling via mail, betragtes lejemålet for ophævet. Indtil da hæfter du for betaling af lejen. De indgåede lejeaftaler er personlige og kan ikke indbyrdes byttes mellem kolleger/andre huse. Betaling Betalingen omfatter leje af fritidshuset samt forbrug af vand, el, gas og olie, hvor intet andet er anført. Betalingen af à conto beløb og resterende leje vil blive foretaget ved løntræk. Hvis CH af en eller anden årsag må annullere lejemålet, vil det indbetalte beløb blive returneret. Praktiske oplysninger herunder husorden og gæstebog Der vil i hvert fritidshus findes en mappe med information om huset og området, herunder husorden/ordensregler, inventarliste, praktiske oplysninger såsom navn på ejer og kontaktpersoner, læge, politi m.v. Den på bageste side trykte husorden skal efterleves af alle lejere. Dette materiale skal enhver lejer gøre sig bekendt med ved ankomsten. Du er også velkommen til at supplere mappen med brochurer og andet, som du selv mener, vil være til glæde for de efterfølgende lejere. I husmappen vil der som regel også findes en liste over håndværkere, der skal kontaktes, hvis der pludselig opstår skader. Desuden vil der være en gæstebog, som du er meget velkommen til at skrive i, det kan være gode råd og tips til kolleger eller sjove historier fra din egen ferie og om ugen, der gik. Om huse i udlandet Standarden af huse i udlandet er anderledes end i Danmark. Der kan være lavt til loftet. Sengene kan være bløde, hårde, smalle eller korte. Der er sjældent dyner, men tæpper/lagner og vattæpper. Møblementet kan være et bord og stole, evt. en bænk og ingen bløde lænestole. Lamperne kan undertiden være neonrør. Køkkenet er ikke udstyret som hjemme, dvs. servicet kan være spartansk, og ofte er der ikke det, man forventer af potter og pander, el-kedler og kaffemaskiner. Rengøringen er til tider ikke efter dansk standard og el-installationerne kan være uacceptable efter danske forhold. Vær omhyggelig når du læser beskrivelsen af feriehusene og vælg dit feriehus med omhu, så du ikke får overraskelser med hensyn til beliggenhed og standard. Har du som lejer af fritidshuset problemer med manglende køkkenudstyr af mindre karakter, som kan afhjælpes ved lokalt indkøb, vil eventuelle omkostninger forbundet hermed blive refunderet af CH ved aflevering af kvittering. Spørgeskema/evaluering Via LogBuy finder du et spørgeskema til brug for jeres vurdering af huset, dets kvalitet og stand, beliggenhed, eventuelle mangler, forslag til ændringer m.v. Spørgeskemaet skal udfyldes og returneres til Stakeholder Relations, att.: dkhld eller dktsv sammen med eventuelle nøgler straks efter lejeperioden. Oplysningerne på spørgeskemaet er et vigtigt element ved vurdering af eventuel genleje af ferieboligen. Forhold, der kræver øjeblikkelig stillingtagen, meddeles telefonisk ejer/kontaktpersonen eller Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. CH påtager sig ikke ansvar for en eventuel ødelagt ferie, hvis huset f.eks. skulle blive ubeboeligt på grund af brand- eller stormskade, ved funktionsfejl eller -svigt af elektrisk udstyr eller hårde hvidevarer etc., og har derfor ikke pligt til at godtgøre udgifter eller til at betale for andet ferieophold.

5 Inventar Hvis du ødelægger noget i huset, skal du købe noget tilsvarende, inden du forlader fritidshuset. Lykkes dette ikke, skal du oplyse det på spørgeskemaet. Væsentlige skader og mangler skal du ligeledes indberette og erstatte. Hvis den efterfølgende lejer finder væsentlige mangler, vil et erstatningsbeløb blive tilbageholdt i din løn eller opkrævet direkte. Ved væsentlige skader, der kræver øjeblikkelig stillingtagen eller reparation, bedes du omgående tage kontakt til ejer/kontaktperson, og hvis denne ikke træffes, til Stakeholder Relations, dkhld eller dktsv. Rengøring Rengøring af husene foretages, hvor intet andet er anført, af lejerne ved afrejse. Husk altid at afse den fornødne tid til rengøring, således at husene er rene og indbydende, når de næste lejere ankommer. Du kan ikke forvente, at der er rengøringsmidler tilstede i husene, medbring/anskaf derfor selv dette. Der indgår obligatorisk rengøring i lejekontrakten for nogle af husene. Se venligst yderligere information på LogBuy under de enkelte lejemål. Med mindre andet er angivet om husene på LogBuy skal græsplæner slås én gang om ugen i overensstemmelse med de - for de enkelte huse - fastlagte regler. Udstyr Fritidshusene er udstyret med dyner/tæpper og puder til det antal sengepladser, der forefindes. Der er inventar og service til det antal personer, lejemålet er beregnet til, og ofte findes der en høj barnestol (se beskrivelse af huset via LogBuy), og hvad der ellers kan forventes i en normal husholdning. Hvor intet andet er anført, skal sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude, afkalknings- og rengøringsmidler, toiletpapir og køkkenrulle medbringes af lejeren.

6 Conditions for renting vacation houses 2011 Who may rent the houses All employees in CH A/S and CHH A/S who are liable to pay taxes in Denmark may rent the houses. It is required that you are employed in CH at the time you wish to use the vacation house. Employees who resign before the agreed renting period lose their right to rent vacation houses. You are still covered by the general rules for cancellation if you should resign before you are supposed to use the house, and the deposit of 700 DKK, which has been docked from your pay in advance, will be lost. Renting of the houses will happen after the drawing of lots. After 1 February 2011 you have free booking opportunities. Drawing lots The draw will be based on the priorities you book via LogBuy. Lots will be drawn for one week/house per employee, and only 7 different priorities may be registered per employee. Should you only wish one certain house for one certain week, this should be registered only once. Everyone who has made their priorities in due time will participate in the draw. Your priorities must be booked via LogBuy by Thursday, 9 December 2010 at 12:00. Any later registrations will not participate in the draw. When placing your priorities in LogBuy, please be aware that the rental periods may not be the same for all of the houses. When the lots have been drawn, the winners will receive a mail from LogBuy before Christmas. The rental contract will later be sent to you to the mail address indicated by you. It is your own responsibility to check that the given information is correct. Should you win the right to rent a house, this will be seen as a booking and a deposit of 700 DKK will be docked via your pay in January. If you cancel the booking, this amount will be lost. The residual amount will be docked from your pay the month of your vacation. The rental contract is personal and may not be traded or handed over to a colleague or others. After the 1 st draw, LogBuy Vacation Houses will be opened for bookings from 6 January, After this, a second draw will be made for CH and CHH employees. All employees may participate regardless if they have won a vacation house previously. The second round of lots will be drawn on Thursday 13 January 2011 from the bookings made via LogBuy between 6 January and 13 January 2011 at 12:00. Anyone participating in the second draw will not automatically participate if they did not win in the first round.

7 Free booking After the second draw on 13 January 2011, free booking is open from Tuesday 1 February During the free booking, houses/weeks may be booked for one or several weeks. However, stays of less than a week s duration may not be booked until 14 days before the period of time wished for. Booking When booking a vacation house during the free booking period, you simply book via LogBuy. If the house is available, you ll receive a mail via LogBuy and a few days after this you will receive your rental contract via mail. When receiving the contract it is your responsibility to control that the given information is correct. Price All of the vacation houses cost the same to rent. In the peak season, the rent is 2,150 DKK per week, and in the off-season, it is 1,450 DKK per week. For single days, the rent is 350 DKK per day in the peak season and 250 DKK during off-season. Stays of less than one week s duration may not be booked until 14 days before the wanted stay. Seasons For 2011, the following weeks belong to the peak season: The weeks 22-34, both included (Taxwise peak season) Week 42 (The schools fall break) The remaining weeks are off-season. Taxwise, the fall break (week 42) is categorized as off-season. Rental Contract Immediately after receiving your booking via LogBuy a rental contract will be sent to you. Please check that the information on the contract is correct. The deposit of 700 DKK will be docked from your following salary. Should you not have received the contract 8 days after booking a house, please contact Stakeholder Relations, dkhld or dktsv. Rental Conditions The rental agreement is valid as documentation for your stay and may only be issued to employees of CH and CHH. You as the tenant are obliged to be present on the location during the stay. Change of tenants Via LogBuy you can see at which time of the Saturday you have access to the house and when you need to leave the house. Change of address It is the address noted by you via LogBuy which is used for sending out the rental contract. Any keys are sent to your place of work. Therefore, please remember to inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, if you should change address in the meantime. It is not enough to report your moving to Shared Service/Payroll office. If a change of address is not reported, the tenant will still be held responsible for paying rent cf. the conditions mentioned. CH is not responsible for potentially ruined vacations if the keys, driving instructions, etc. for the house are sent to an incorrect address. Keys etc. Approximately 10 days prior to the rental period any keys, etc. for the house will be sent to you via internal mail. Should you not be working the weeks up to the stay, please inform Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in reasonable time in advance, so the material may be sent to your private address via regular mail.

8 Immediately after the end of the end of the tenancy you must return the keys to Stakeholder Relations, att.: dkhld or dktsv along with the filled-in questionnaire regardless if you are to continue your vacation from there. Remember to stamp the letter sufficiently as regular mail. Keys for the mailbox and tool shed must be left in the house. If the keys have not reached the hands of dkhld or dktsv Wednesday in the week following your stay, a fee of 150 DKK will be docked from your pay. Should you lose the keys, you are responsible for paying for changing locks and for new keys. Your duties as tenant As a tenant of a vacation house you are held responsible for the house and liable for any damage. The vacation house may only be used by the number of people the house holds beds for, regardless of age. (One child regardless of age = one person) Tents, camper trailers, etc. may not be placed on the grounds. Regulations regarding the bringing along of dogs or other pets may be found on Logbuy in the description of each house. You must comply with these rules in consideration of people who suffer from allergies. Your tenancy may not be passed on to someone else if you should be unable to use it yourself. This means you must be present in the house yourself during the stay and that you may not swap or lend out the house in your name. The owner or a representative from the Vacation House Committee has the right to access the house at any given time during the rental period. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if keys and papers are sent to the wrong address due to misinformation from the tenant. It is important that Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, is informed of any change of address. CH does not take on responsibility for a potentially spoiled vacation if the house should become unfit for occupancy due to fire or storm injuries, in case of malfunctions or dysfunctions of electric equipment or white goods, and is thus not bound to compensate expenses or pay for another vacation stay. Taxation of fringe benefits (B-income) According to the Danish Tax Assessment Act, CH is bound to report fringe benefits to the tax authorities. When a vacation house is rented in Denmark, the fringe which is obtained by the employee by being able to rent a house at a lower price than the market value, is reported as B-income. The B-income is calculated as 0.5% per week of the taxable value of the property on 1 January 2011 for the weeks and as 0.25% per week for the rest of the year, minus the amount which is paid to CH for renting the house. As the exact value is known only in the spring of 2011 when the value of property is specified, the amount of the B-income given on LogBuy in the description of each house is approximate. Furthermore the taxation will depend on the income tax rate of the individual employee. The same goes for situations when a vacation house is rented outside Denmark. The approximated values of property outside Denmark for 2011 are as follows: House nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, house nr ,000 DKK, and house nr ,000 DKK.

9 For your information, please see example for renting a house during the peak season: 0.5% of value of property of 800,000 DKK on ,000 DKK - rent for CH 2,150 DKK Fiscal value = B-income (reported to the authorities) 1,850 DKK From this is paid eg. 50% tax 925 DKK + rent for CH 2,150 DKK Total cost of renting a vacation house 3,075 DKK Of course, CH must at all times abide to current laws in force, for which reason we reserve the right to any changes in accordance to these. Cancellation Cancellation must be sent to Stakeholder Relations, dkhld or dktsv, in writing and the deposit will be lost under any circumstances. If you cancel: More than 6 weeks before the rental period, the deposit will be lost Less than 6 weeks before the rental period, the full rent of the house will be docked. Should the house be re-rented, you will be paid back the rent of the house minus the lost deposit. By showing a medical certificate, no rent will be drawn. However, CH does not pay for the certificate, and the deposit will be lost regardless. Your rental agreement will not be seen as cancelled before Stakeholder Relations, dkhld or dktsv has received your written cancellation. Until then, you are liable for the reservation and payment for the rental period. Rental agreements which have been contracted are personal and may not be exchanges with colleagues/other houses. Payment The payment includes the renting of the vacation house, and consumption of water, electrics, gas and oil, unless other is stated. The deposit and the hereafter remaining rent will be docked from your pay. If CH for some reason is forced to cancel your tenancy, the amount which you have paid will be repaid. Practical information including house rules and guest book In all the houses, there will be a folder containing information concerning the house and the surrounding grounds. It will also contain a set of house rules, list of inventory, practical information, such as names of the owners, contact persons, doctors, police, etc. Tenants should make themselves acquainted with this information material upon arrival. You are always welcome to supplement with brochures or other, which you believe future tenants might find useful or interesting. In this folder you may also find a list of workmen to be contacted if damage suddenly occurs. In addition, there will be a guest book, which you are more than welcome to sign. You could write good advice and tips for your colleagues, or funny stories from your own vacation.

10 Houses outside Denmark The standard of houses abroad is often different than that of Danish houses. The ceiling may be lower than what we are used to. The beds may be hard, soft, narrow or short. You will rarely find duvets but blankets, sheets and quilts. The furniture may consist of a table and some chairs, perhaps a bench and no soft armchairs. Lamps may sometimes be neon tubes. The kitchen may not be equipped as in Denmark, which means that tableware may be frugal and often, there will not be what is usually expected of pots and pans, electric kettles or coffee machines. Sometimes, cleaning is not according to Danish standards and some electric installations would be unacceptable in Denmark. Please observe this when reading the description of the vacation houses and choose your house carefully in order not to have any unwanted surprises when it comes to situation and standard of the house. Should you, as a tenant, have any minor problems with lacking kitchen equipment, which may be purchased locally, potential expenses will be refunded by CH when handing in receipts. Questionnaire/evaluation Via LogBuy you will find a questionnaire regarding your stay in the house. You will be asked to answer questions regarding the quality and condition of the house, situation, potential shortcomings, suggestions for changes, etc. The information in the questionnaires is an important element when assessing a request of rerental of a house. Situations which require immediate action are to be reported to the owner/the contact person or Stakeholder Relations, dkhld or dktsv by telephone. CH is not liable for possibly ruined vacations if the house should become uninhabitable because of fire or storm damages, malfunctions or dysfunctions in electronic devices or white goods, etc. Thus, CH is not obliged to compensate expenses or to pay for a different stay. Furniture and equipment Should you be so misfortunate as to break something in the house, you must purchase something equivalent before the end of your stay. Should you fail to do so, you must explain this on the questionnaire. Also, considerable damages and defects should be reported. If the following tenant finds considerable defects, an amount of compensation will be docked from your pay or charged directly. If any serious damages, which require immediate repairing or other, should be caused, please contact the owner/contact person or, if they are unavailable, Stakeholder Relations, dkhld or dktsv immediately. Cleaning If nothing else is stated, the clean-up of the house is done by the tenants before departure. Remember to afford the time necessary so that the houses will be clean and inviting when the next tenants arrive. You cannot expect to find cleaning detergents in the house, so please bring/purchase these yourself. Obligatory cleaning is part of the rental contracts for some of the houses. Further information can be found via LogBuy in the description of each house. Lawns must be mowed once during the week in accordance with the rules set for the individual houses. Equipment The vacation houses are equipped with duvets/blankets and pillows for the beds of the house. There will be tableware for the number of people the house can accommodate, and often you will find a high chair for children (see description of the house via LogBuy) and what may otherwise be expected in a regular household. If nothing else is stated, the tenants must bring their own bed linen, towels, tea towel, dish cloth, limescale remover, and other cleaning products, toilet paper and paper towels.

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 26/08/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc.

Vores standpersonale er tilstede under hele forløbet, klar til at modtage gæster og hjælpe, når I er optaget, assistere med evt. oversættelse etc. Til den salgsansvarlige for Tyskland og Centraleuropa Danske fællesstande på IFAT Entsorga-miljømessen i München 7. 11. maj 2012 Date: 19/09/2011 På baggrund af successen med fællesstande på IFAT Entsorga

Læs mere

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen

Danish language study for foreign nationals in Copenhagen Københavns Kommune Danskuddannelse for udlændinge i København Den treårige uddannelsesperiode Denne pjece henvender sig til udlændinge, der bor i København, og som enten: Skal i gang med den treårige danskuddannelse

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013

Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013 DK version 28 Dages varsling Kære beboer i Drejøgården København den 6. december 2013 VIGTIGT! I forbindelse med installation af adgangskontrol- og dørtelefonisystem i ejendommen, skal vi have adgang til

Læs mere

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system.

KOMDIS NYT. ABOBO = Pakker. located, we can also see it inside our system. ABOBO = Pakker located, we can also see it inside our system. KOMDIS NYT Når pakkerne ankommer i lokalet, så bliver de ankomstscannet så vi kan følge i systemet hvilke pakker, der er modtaget i hvilke

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT

Palle Preben Hansen Eksamensopgave Fagkommunikation 3. Sem. SIV Engelsk, Hold B 11/12 2014 FRANCHISE AGREEMENT Opgave 1: FRANCHISE AGREEMENT An agreement made on the date hereof between CreAte Ltd., hereinafter referred to as the Franchisor, and NN Co. Ltd., hereinafter referred to as the Franchisee, whereby it

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk

privat takker for semester. skrivebord Formidling udlejer. flest matche en @cbs.dk Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard.

2 kontrolafgifter på hver 750 kr. grundet udløbet og glemt FlexCard. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0045 Klageren: XX Slovenien Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: 2 kontrolafgifter

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first)

INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) INFORMATION ABOUT RENTING HUSETS BIOGRAF (SCROLL DOWN FOR ACTUAL PRICES & EXPANDED INFO IN DANISH, but please do read this general info first) *GENERAL INFORMATION: Husets Biograf can be rented for a wide

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015

Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Tax Matters Udgave nr. 4, 18 September 2015 Vigtig deadline Mulighed for tilbagebetaling af frivillig acontoskat uden negativ rente Anmodning herom skal indsendes senest 1. oktober 2015 Den 26. august

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3

Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3 Tilmeldingsblanket for udlejer - side 1 af 3 RENTAL PERIOD Please fill out this form in English, as it will be passed on to the student. Fall semester 2016 (19. August 31. December) INFORMATION ABOUT THE

Læs mere

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende.

Husk at blanketten skal udfyldes på engelsk. Vær opmærksom på at blanketten videresendes til den studerende. Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Dommerkomiteen har i dag holdt møde og evalueret jeres tilbagemeldinger, og det betyder nogle ændringer af arrangementet

Læs mere

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS

Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Praktisk information om privat udlejning gennem CBS Det Internationale Kontor på CBS takker for din interesse i at udleje et værelse eller en lejlighed til en international studerende. Nedenstående kan

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du

Side 2 af 7 Hvor skal du hente/spise din mad? Alle måltider udleveres fra Bagsværd Roklub. Det er i samme bygning som Frivillig Sekretariatet, hvor du Side 1 af 7 SEPTEMBER Kære Frivillig Dagen før dagen. Vi kan næsten ikke vente. The big day is comming up. We can hardly wait. Oversigtskort over mødesteder Når du tjekker ind på din første vagt kan du

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere