Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune"

Transkript

1 Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2015

2 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning... 5 Midlertidigt udlån af hjælpemidler & 113 Småhjælpemidler Arbejdsstole og ståstøttestole Badebænk med eller uden ryg Bade/toiletstol med og uden hjul Toiletforhøjer med og uden armlæn Autostol Forhøjerklodser Rygpude Plejesenge El-hovedgærde Hvilestol med el-funktioner Forflytningshjælpe-midler Ståstøttestativ Ganghjælpemiddel Klapvogn Transportkørestol Manuel kørestol Manuel Kørestol Komfort Hjælperbetjent hjælpemotor til manuel kørestol El-kørestol Kørepose & regnslag hjulede cykler. Med eller uden hjælpemotor Ikke fastmonterede ramper Dynamisk hovedstøtte Kugledyne... 33

3 112 Rygeforklæde Puslebord med eller uden hæve sænkefunktion Trykaflastende puder Trykaflastende madras Kompressionsbandager Arm- og benproteser Benskinner/Ankelbandager Brokbandager Brystproteser Diabeteshjælpemidler, insulin injektionsbehandling Diabeteshjælpemiddel tabletbehandlet Fodindlæg Fodkapsel Forhøjelser Gængesåler Hjælpemidler til hovedbeskyttelse Kompressionsudstyr Ortopædisk fodtøj, fabriksfremstillet Paryk Stomihjælpemidler Støttekorset ,113 Fodtøj i ulige størrelser Halskrave Ortopædisk fodtøj, håndsyet Skulder/albue/håndleds- og fingerbandager Helbensstativ Huddækkepræparater Knæbandage... 63

4 112 Laryngectomi- /tracheostomihjælpemidler hjulet benzindrevet knallert to-hjulet cykel med hjælpemotor El-køretøjer for børn/unge under 18 år Elkøretøjer til borgere over 18 år Toiletsæde med vaske- og tørrefunktion Støtte til køb af bil Boligindretning generelt Automatisk døråbner Indretning af bruseplads, fjernelse af kant ved bruseniche Indretning af bruseplads, fjernelse af badekar Udligning af dørtrin Toilet med vaske- og tørrefunktion Støttehåndtag/gelænder Fast monteret rampe, stolelift og platformslift Elevatortårn Nødkald... 86

5 Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning Det overordnede mål med bevilling af hjælpemidler og forbrugsgoder er at medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal tilværelse som muligt og i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen. Målgruppe: Målgruppen for støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning er borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jævnfør Servicelovens 112, 113 & vedrører hjælpemidler, der i væsentlig grad kan afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 113 vedrører forbrugsgoder, der er defineret ved at være produkter, der er fremstillet og som forhandles bredt med den almene befolkning som målgruppe. Der vil som oftest være en egenbetaling på 50 % af et standardprodukt. 116 vedrører boligindretning/-ændringer i hjemmet, som i væsentlig grad gør boligen bedre egnet som opholdssted for borgeren. For bevilling af forbrugsgode efter SL 113 skal betingelserne i 112, stk. 1 være opfyldt. Ifølge 112 stk. 1 skal kommunen yde støtte til hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne 2. i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3. er nødvendig for at den pågældende kan udøve et erhverv. 116 Kommunen skal yde hjælp til indretning af bolig til borger med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Visitationskriterierne tager udgangspunkt i Servicelovens 112, 113 & 116 og kan overordnet beskrives ud fra følgende principper; varighed, væsentlighed og bedst & billigst egnet. Med varighed forstås dels, at der ikke inden for en overskuelig fremtid er udsigt til bedring af funktionstabet samt at der i lang tid fremover vil være behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. Med væsentlighed forstås, at hjælpemidlet i væsentlig grad skal kompensere for eller afhjælpe den nedsatte funktionsevne og derved i væsentlig grad lette den daglige tilværelse, eller er nødvendig for at borgeren kan udøve et erhverv. Med bedst og billigst egnet forstås, at hjælpen ydes til anskaffelse af det bedst egnede og billigste hjælpemiddel, som kompensere for den nedsatte funktionsevne.

6 Bekendtgørelse 2: Der kan normalt ikke ydes støtte til hjælpemidler, som ansøgeren har anskaffet, inden bevilling er givet. Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning vurderes efter Servicelovens 112, 113 og 116 samt december Vedrørende Kommunikationshjælpemidler og Synshjælpemidler vurderes disse efter gældende lov i samarbejde med henholdsvis Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) og Synscentralen.

7 Midlertidigt udlån af hjælpemidler december 2012 samt tilhørende vejledning samt Principafgørelse ; og C Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem kan modtage ydelsen Midlertidigt kortvarigt ophold defineres jævnfør C som ophold af minimum, eller over, 3 dages varighed. Borgers behov for hjælpemidler i forbindelse med midlertidigt kortvarigt ophold i Næstved Kommune og eller borgere bosiddende i Næstved Kommune, som har midlertidigt ophold i anden kommune & har behov for udlån af hjælpemidler & hvor hjælpemidlet er en betingelse for, at borgeren kan afholde eller holde ferie som andre ikke handicappede. At sikre udlån af nødvendige hjælpemidler, for med hjælpemidlerne helt eller delvist at kompensere for eller afhjælpe borgerens nedsatte funktionsevne; hvor behovet for hjælpemidler er i forbindelse med midlertidigt ophold i anden bolig end sin egen. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og som er berettiget til eller er bevilget hjælpemidlerne i egen bolig. NB For kortvarige midlertidige ophold under 3 dages varighed er der i henhold til Serviceloven s 112 sammenholdt SM C 28 07, Ankestyrelsens principafgørelser R-6-02 & ikke mulighed for bevilling, visitering eller udlån af hjælpemidler; jævnfør væsentlighedskriteriet. Hvilke kriterier indgår i ydelsen Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Andet (oplysninger til borgeren) Dette gælder såvel for borgere der gæster Næstved Kommune, som for Næstved Kommune s egne borgere, der midlertidigt opholder sig på anden adresse i Næstved Kommune eller i en anden Kommune. Borger har et varigt nedsat funktionsniveau hvor udlån af hjælpemidlet i væsentligt grad og i forbindelse med midlertidigt ophold i anden bolig eller i anden kommune. afhjælper eller kompenserer for den nedsatte funktionsevne Udlån af hjælpemidlerne. Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Næstved Kommune bevilger, udlåner eller refunderer udgifter til udlån eller leje af hjælpemidler til Næstved Kommune s borgere i forbindelse med midlertidige

8 kortvarige ophold i anden kommune eller i anden bolig i egen kommune. Det vil fortrinsvis være bopælskommunen der retter henvendelse til den kommune, hvor borger har midlertidigt kortvarigt ophold i forhold til at beskrive behov for midlertidigt udlån af personlige hjælpemidler. Bopælskommune er i princippet altid såvel handle som betalingskommune - UNDTAGET er APV -hjælpemidler hvor disse er eller bliver væsentlige i forhold til hjælpernes arbejdsmiljø. Eksempel: Hvis der i forbindelse med en gæst s midlertidige kortvarige ophold i Næstved Kommune, er behov for hjælpemiddel ( eksempelvis plejeseng ) for varetagelse & udførelse af plejen, er det den midlertidige opholdskommune der afholder udlån af hjælpemidlet og udgiften hertil, der afkræves ikke betaling fra hjemkommune. Undtagelse: gæster fra anden kommune på midlertidigt kortvarigt ophold hvor det på forhånd og udfra oplysningerne om borgers funktionsniveau, kan klarlægges eller er klarlagt, at der udfra opholdskommunens kendskab til de fysiske rammer i ferieboligen vil være behov for hjælpemidlet for varetagelse /udførelse af plejen. Der udlånes/leveres ikke hjælpemidler hvor opholdet er af kortere varighed, defineret som ophold under 3 dage; jævnfør SM C Klageadgang / klagefrister Undtagelse: Borgere i Næstved Kommune; der har midlertidigt kortvarigt ophold i eget sommerhus med gentagne og eller hyppige ophold, uanset varighed. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

9 112 & 113 Småhjælpemidler Lov om Social Service, Hjælpemidler 112 & 113. Borger skal opfylde betingelserne i 112 stk. 1 for bevilling af forbrugsgode efter Servicelovens 113. Hvilket behov dækker ydelsen? Behov for at borger kan blive helt eller delvist selvhjulpen i forhold til aktiviteter i det daglige, eksempelvis aktiviteter i forhold til egen hygiejne, måltider, madlavning, rengøring med videre. Hvad er formålet med ydelsen? At medvirke til at borger kan være eller blive selvstændig og uafhængig af hjælp fra andre i fht. eksempelvis egen hygiejne, måltider, madlavning, rengøring med videre. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borger s muligheder for at kompensere for funktionstabene er udtømmende afklaret ved vejledning eller afprøvning i fht borgers ressourcer, ledaflastningsprincipper samt hensigtsmæssige indretninger eller placeringer i hjemmet. Hvad indgår i ydelsen 112 Bevilling, udlevering samt reparation eller udskiftning af hjælpemidlet. 113 Udlevering eller støtte til køb af det ansøgte forbrugsgode/forbrugsgoder. Hvad indgår ikke i ydelsen 112 Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. 113 Der ydes ikke udskiftning eller hjælp til reparation af forbrugsgoder. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot ,3 Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art samt 100% hjælp til merudgiften, hvis der er behov for et forbrugsgode med særlig kapacitet/indretning. OBS 113,2 Ved bevilling af forbrugsgoder skal der orienteres om, at der er en bagatelgrænse på 500,-; forstået således; hvis prisen på forbrugsgodet/forbrugsgoderne der ansøges om, samlet set er under 500,- kan der ikke bevilges hjælp til anskaffelse af forbrugsgodet. Overstiges bagatelgrænsen, eksempel 550,- i alt; vil egenbetalingen for borger være 275,-

10 Borgeren opnår ejendomsretten over forbrugsgodet. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. 112 Arbejdsstole og ståstøttestole Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen december 2012 med tilhørende vejledning, Næstved Kommunes Servicedeklaration i forhold til hjælp til personlig pleje samt Arbejdsmiljøloven med Bekendtgørelse. At kompensere for et varigt nedsat funktionsniveau, herunder blandt andet nedsat balance og nedsatte kræfter i benene. At borger kan vedblive med at være selvhjulpen i forhold til tilberedning af dagens måltider samt andet køkkenarbejde. Borgere med varigt nedsat fysisk funktionsniveau. -At borger med en arbejdsstol eller ståstøttestol er i stand til at tilberede dagens måltider. -At borger selv varetager andet køkkenarbejde, herunder opvask. -At der er behov for både armlæn og bremse på arbejdsstolen. -At borger er i stand til at betjene arbejdsstolen hensigtsmæssigt; herunder at indstille arbejdsstolen efter behov. Arbejdsstol med centralbremse og armlæn. Ståstøttestole med bremse, og eventuelt med armlæn. Kontorstole uden armlæn og centralbremse, som er at købe i almindelig handel indgår ikke i ydelsen. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis for borger. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

11 112 Badebænk med eller uden ryg Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat balance og nedsat udholdenhed. At borger er selvhjulpen i forhold til personlig pleje. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgere, som ikke har kræfter eller balance til at stå op længere tid af gangen. At borger ikke er i stand til at varetage den personlige hygiejne stående grundet nedsat balance. At borger har behov for at sidde ned grundet nedsat udholdenhed og hurtig udtrætning. Højdeindstillelig badebænk, eventuelt med ryglæn. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

12 112 Bade/toiletstol med og uden hjul Hvilket behov dækker ydelsen? At klare toiletbesøg og/eller bad på trods af nedsat funktionsniveau. Hvad er formålet med ydelsen? At borger kan udføre toiletbesøg selvstændigt eller med hjælper. At borger kan udføre bad selvstændigt eller med hjælper. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Der kan bevilges bade/toiletstol til borgere, der pga. nedsat eller ophævet gangfunktion ikke er i stand til at gå til toilettet/badeværelset. Bade/toiletstole med tilt bevilges efter en konkret og individuel vurdering, hvis borger har nedsat balance og ikke kan sidde oprejst. Hvad indgår i ydelsen Bade/toiletstol uden hjul. Bade/toiletstol med hjul. Bade/toiletstol med hjul og tilt. Tilbehør og specialtilpasning. Reparation. Hvad indgår ikke i ydelsen Næstved Kommunes hjælpemiddeldepot. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

13 112 Toiletforhøjer med og uden armlæn Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for varigt nedsat evne til at rejse sig fra toilet. Hvad er formålet med ydelsen? At borger i videst muligt omfang kan være selvhjulpen omkring at rejse sig fra toilet. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren kan kun med store vanskeligheder rejse sig og/eller sætte sig på toilet. Hvad indgår i ydelsen Levering og monering af fastmonterede toiletforhøjere uden armlæn. Levering og montering af fastmoterede toiletforhøjere med armlæn. Reparation af toiletforhøjere. Hvad indgår ikke i ydelsen Rengøring før montering af toiletforhøjer Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. Borger skal i forbindelse med bevilling orienteres om at der forud for monteringen skal ske en rengøring af toilettet. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

14 112 Autostol Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Behov for støtte og fastspænding i siddende stilling i autostol i forbindelse med kørsel i bil. At sikre barnet kan sidde sikkert og forsvarligt under kørsel i bil. Børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke kan sidde i autostole der kan fås i almindelig handel; børn som dermed har behov for særlig tilpasning af autostol. Der er behov for særlig støtte eller opbygning af autostolen således barnet er sikret i forbindelse med ophold i bil. Udlevering tilpasning samt reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

15 112 Forhøjerklodser Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft, bevægelighed og balance. Hvad er formålet med ydelsen? At borgeren bliver i stand til at rejse og sætte sig fra seng eller stol. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren har nedsat kraft, bevægelighed og/eller balance. Borgeren er på grund af dette ude af stand til at sætte sig og rejse sig fra almindelig stol eller seng. Borgeren har risiko for fald på grund af lav stol eller seng. Hvad indgår i ydelsen Forhøjerklodser og forhøjerben til senge og stole. Reparation af forhøjerklodser og forhøjerben. Hvad indgår ikke i ydelsen Forhøjelse af senge med indbygget ramme, Forhøjelse af vandsenge. Forhøjelse af sofa Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

16 112 Rygpude Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat kraft og balance i forhold til siddestilling Hvad er formålet med ydelsen? At borger opnår en god siddestilling, hvor der tages højde for særlige forhold, f.eks. rygdeformiteter. At korrigere siddestilling, så det er muligt at sidde i en stol/kørestol Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgere med behov for speciel tilpasning af ryglæn på kørestol/almindelig stol, for at kunne sidde uden at få skader og deformiteter. Borger med behov for rygpude for at kunne opretholde en aktiv siddestilling og deltage i aktiviteter. Hvad indgår i ydelsen Specielle rygpuder Reparation af hjælpemidlet. Hvad indgår ikke i ydelsen Rygpuder i forskellig udformning, der fås i almindelig handel. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

17 112 Plejesenge Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? december 2012 med tilhørende vejledning, Næstved Kommunes Servicedeklaration i forhold til hjælp til personlig pleje samt Arbejdsmiljøloven med Bekendtgørelse. At kompensere for borgers varigt nedsatte funktionsniveau. At sikre personalets arbejdsmiljø. At borger bliver selvhjulpen i forhold til at kunne komme ud og ind af sengen. At borger bliver i stand til selvstændigt at kunne varetage forflytninger mellem seng og kørestol. At pleje kan ydes på forsvarlig vis under hensyntagen til personalets arbejdsstillinger. Borger med varigt nedsat fysisk funktionsniveau. Borgere, hvor forhøjelse af egen seng ikke har bevirket, at borger er blevet i stand til selvstændigt at kunne komme ud og ind af sengen og hvor en plejeseng er eneste mulighed for at borger selv kan varetage forflytninger selvstændigt. For plejesenge, der er at betragte som APV-hjælpemiddel gælder følgende: Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Borgere, som er visiteret til personlig hjælp af Næstved kommunes hjemmepleje. -At det kan betragtes som værende en væsentlig lettelse for borger i dagligdagen selv at være i stand til at komme ud og ind af sengen, og således ikke have behov for personassistance. Plejeseng med mulighed for at regulere leje og hovedgærde via el; eventuelt med galge og sengeheste. Næstved kommunes Hjælpemiddeldepot. Ydelsen er gratis for borger. Plejesenge, som er nødvendige for at sikre personalets arbejdsmiljø kan bevilges af teamleder eller arbejdsleder. Øvrige plejesenge skal bevilges af visitator. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

18 112 El-hovedgærde Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat lunge- og hjertefunktion ved påvirkning af vejrtrækning i liggende stilling. Hvad er formålet med ydelsen? At borger kan sove på trods af vejrtræknings- og hjerteproblemer. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgere med behov for at ligge højt med hovedet pga. vejrtrækningsproblemer, hvor problemet ikke kan løses med anden elevering. Hvad indgår i ydelsen El-hovedgærde Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

19 112 Hvilestol med el-funktioner Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for det nedsatte funktionsniveau, blandt andet i form af rygdeformiteter eller væsentligt nedsatte kræfter. At gøre borger selvhjulpen i forhold til at rejse og sætte sig. At give borgere med særlige behov en optimal siddestilling. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. At borger ved bevilling af en hvilestol med el-funktion, bliver i stand til at kunne rejse og sætte sig selv. At borger har et særligt behov for udformning af ryggen på en hvilestol, hvilket ikke kan tilgodeses ved standardmøbler eller eventuelt en komfortkørestol. Hvilestol med el-funktion (sædehejs) / hvilestol med specialtilpasset ryg. Almindelige hvilestole, idet disse er at betragte som sædvanligt indbo. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

20 112 Forflytningshjælpe-midler Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat mobilitet, balance, kropsstabilitet, gangfunktion og ståfunktion. Hvad er formålet med ydelsen? At borgeren selvstændigt kan forflytte sig eller kan blive forflyttet ved personhjælp. At borgeren selvstændigt kan vende sig i sengen eller kan blive vendt i sengen med personhjælp. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren har på grund af nedsat mobilitet behov for hjælpemidler og/eller personstøtte for at kunne forflytte sig fra fx seng til stol, for at kunne vende sig i seng eller skifte stilling i seng. Borgeren har betydelig risiko for fald i forflytningssituationer. Hvad indgår i ydelsen Udlån af bedst egnede forflytningshjælpemiddel i den konkrete situation. Reparation. Hvad indgår ikke i ydelsen Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

21 112 Ståstøttestativ Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At give borger mulighed for selvstændigt og uafhængigt af andre at deltage i daglige aktiviteter som alene kan eller sædvanligvis varetages stående. At borger får mulighed for selvstændigt at varetage aktiviteter der alene eller sædvanligvis varetages, eller udelukkende kan varetages, stående og som ikke kan klares på anden vis. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borger som i forhold til kraft og balance har nedsatte ressourcer og derfor ikke kan opretholde stående stilling ved egen hjælp og derved afskæres fra deltagelse i daglige aktiviteter. Borger har ikke mulighed for at varetage eller deltage i daglige aktiviteter på anden vis, enten ved brug af arbejdsstol; kørestol med kørestolsbord. Reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot NB At borger anbefales at benytte ståstøttestativ som træningsredskab i forhold til aktuel træning, vedligeholdene træning for at forebygge eventuelt yderligere tab af muskelstyrke og balance, genoptræne eller opbygge muskulatur, balance eller vægtbæring, er ikke bevillingsgrundlag i forhold til ståstøttestativ. At borger anbefales at benytte ståstøttestativ som behandlingsredskab efter tab af muskelstyrke og balance, er ikke bevillingsgrundlag i forhold til ståstøttestativ Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

22 112 Ganghjælpemiddel Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for nedsat gangfunktion. Hvad er formålet med ydelsen? At øge borgerens mobilitet/gangfunktion, så borgeren kan færdes selvstændigt eller med mindst mulig personhjælp. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren har nedsat gangfunktion og/eller nedsat balance. Borgeren kan kun færdes ved brug af ganghjælpemiddel. Borgeren færdes med stor risiko for fald. Ved udendørs gang har borger evt. behov for at kunne holde siddende hvile-pause. Hvad indgår i ydelsen Stokke (håndstokke med anatomisk greb, albuestokke, stokke med underarmsstøtte, 4- punktsstokke). Højdeindstilleligt gangstativ. Rollator (alm. rollator, en-håndsbetjent rollator, underarmsrollator). Talerstol. Tilbehør til ganghjælpemidler. Reparation af ganghjælpemidler. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelige håndstokke. Udskiftning af dubsko til stokke Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. Hvis boligen er i flere plan eller der er stor niveauforskel ved adgangen til boligen og det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at etablere rampe, kan der bevilges ekstra ganghjælpemiddel til brug oppe og nede eller ude og inde. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

23 112 Klapvogn Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for en nedsat eller ophævet gangfunktion. Hvad er formålet med ydelsen? At barnet kan blive transporteret udendørs. Hvem kan modtage ydelsen? Børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som ikke er i stand til at gå længere ture udendørs og ikke kan benytte standard klapvogn købt i almindelig handel. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Barnet er ikke i stand til at benytte klapvogn købt i almindelig handel grundet manglende krops- og/eller hovedstøtte Barnet er ikke i stand til at gå længere ture Barnet er over den alder, hvor det er sædvanligt indbo at have en klapvogn. Reparation Hvad indgår i ydelsen Specialklapvogn med dertil hørende specialtilpasninger. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse herunder udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Andet (oplysninger til borger) Særlige forhold (målrettet Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

24 112 Transportkørestol Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat gangfunktion. At øge mobiliteten, så borgeren får mulighed for at færdes udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgeren har en varig nedsat gangfunktion og/eller balance. Borgeren har et væsentligt aktivitetsniveau, og derfor ofte vil have behov for en transportkørestol. Borgeren har som udgangspunkt behov for transportkørestol flere gange om ugen. Borgerens behov kan ikke dækkes ved hjælp af ganghjælpemiddel. Der skal være behov for transportkørestol til aktiviteter udenfor boligen, som borgeren uden transportkørestol vil være afskåret fra at deltage i. Almindelig sammenklappelig kørestol Tilbehør Reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

25 112 Manuel kørestol Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat eller ophævet gangfunktion. At øge mobiliteten, så borgeren får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed opretholde en aktiv tilværelse. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgeren har en varig stærk nedsat eller ophævet gangfunktion. Borgerens behov kan ikke dækkes ved hjælp af ganghjælpemiddel. Der skal være behov for en kørestol til aktiviteter i og udenfor hjemmet, som borgeren uden kørestol vil være afskåret fra at deltage i. Manuel kørestol Tilbehør Tilpasning af kørestol Reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

26 112 Manuel Kørestol Komfort Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for varig og stærk nedsat eller ophævet gangfunktion. At øge mobiliteten, så borgeren får mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed deltage i dagligdagsaktiviteter. Støtte så borgeren kan opretholde den siddende stilling. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Borgeren har en varig stærk nedsat eller ophævet gangfunktion. Borgeren har behov for særlig støtte og behov for korrektion i siddestillingen i samtlige timer, hvor den benyttes. Borgeren kan ikke ved egen hjælp skifte stilling i kørestolen, og har derfor behov for tiltfunktioner. Behovet for ændring af siddestilling eller korrektion af siddestilling kan ikke dækkes ved hjælp af almindelig kørestol. Komfort-kørestol Tilbehør Tilpasning Reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet.hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

27 112 Hjælperbetjent hjælpemotor til manuel kørestol Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for at hjælperen ikke kan skubbe borgers kørestol/komfortkørestol. Hvad er formålet med ydelsen? At give borgeren mulighed for at komme omkring udendørs sammen med hjælper. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Permanent kørestolsbruger. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borger skal have et væsentligt aktivitetsniveau og derved ofte have behov for at komme omkring udendørs At familie/pårørende ikke kan manøvrere/skubbe borgers kørestol/komfortkørestol At der er familie/pårørende der har mulighed for at køre ture med borger mange gange ugentlig Der skal være behov for aktiviteter udendørs, som borger ellers ville være afskåret fra, hvis vedkommende ikke havde hjælpemotor på kørestolen Hvad indgår i ydelsen Hjælperbetjent hjælpemotor til manuel kørestol eller komfortkørestol. Reparation. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

28 112 El-kørestol Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for en stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion. Hvad er formålet med ydelsen? At give borgeren mulighed for at færdes i og udenfor hjemmet og dermed mulighed for at opretholde en aktiv tilværelse. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne med stærkt nedsat eller ophævet gangfunktion. Borger med nedsat funktion i arme/overkrop, i en sådan grad at manuel kørestol ikke kan anvendes hensigtsmæssigt. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Der skal være dagligt behov Elkørestolen skal være nødvendig for at kunne færdes selvstændigt og opretholde aktiviteter i og udenfor hjemmet Elkørestolen skal i væsentlig grad kunne medvirke til en større grad af selvhjulpenhed Det er en betingelse, at borgeren er i stand til at manøvrere elkørestolen på forsvarlig vis Hvad indgår i ydelsen Elkørestol. På baggrund af konkret vurdering af borgers behov tages stilling til bevilling af elfunktioner, hastighed/aktionsradius, affjedring, specialtilpasninger og tilbehør Reparation Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse herunder udskiftning af dæk og slanger. Der ydes dog hjælp til dæk og slanger, hvis der er behov for mere end et sæt årligt. Dokumentation skal foreligge. Kørestolstaske Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. Andet (oplysninger til borger) Særlige forhold (målrettet Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyelsen Aalborg, 7998 Statsservice

29 112 Kørepose & regnslag Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen Særlige forhold (målrettet At kompensere for at der ikke kan benyttes almindeligt varmt overtøj/overtræksbukser eller regntøj. At borgeren kan komme udenfor siddende i kørestol eller klapvogn Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke er i stand til at benytte almindeligt varmt overtøj/overtræksbukser eller regntøj. Det skal være godtgjort, at funktionsnedsættelsen medfører væsentlige problemer med at klare påklædning af almindeligt udendørs tøj/regntøj af borger selv eller hjælper. Kørepose eller regnslag Køreslag Bevillingen er ikke løbende der skal ansøges på ny, hvis hjælpemidlet er slidt op eller størrelsen ikke passer mere. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Ydelsen er gratis for borgeren Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

30 112 3-hjulede cykler. Med eller uden hjælpemotor Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for en varigt nedsat gangfunktion Hvad er formålet med ydelsen? At øge borgers mobilitet og derved give mulighed for selvstændig færden over længere distancer udendørs så borger dermed kan opretholde en aktiv tilværelse. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat gangfunktion og gangdistance og/eller nedsat balance. Borgere med gode kræfter i arme og overkrop. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren skal have behov for ekstra støtte for at kunne cykle Der skal være tale om et væsentligt behov i dagligdagen for at transportere sig over længere afstande. Behovet for transport må ikke kunne dækkes på anden vis, f.eks. med offentlige transportmidler, Flex-Trafik eller egen bil. Borgere med varigt nedsat gangfunktion og gangdistance og/eller nedsat balance. Borgere med gode kræfter i arme og overkrop. Borgeren må ikke være i stand til at kunne benytte almindelig 2-hjulet cykel med/uden støttehjul. Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel hvis primære formål er motion. Hvad indgår i ydelsen 3-hjulet cykel med 2 hjul for eller bag. Specialtilpasning/tilbehør. Reparation Evt. hjælpemotor. Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig drift og vedligeholdelse herunder dæk og slanger. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Særlige forhold ( måltrettet Borgeren må ikke være i stand til at kunne benytte almindelig 2-hjulet cykel med/uden støttehjul. Der kan ikke bevilges 3-hjulet cykel hvis primære formål er motion. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

31 112 Ikke fastmonterede ramper Hvilket behov dækker ydelsen? At øge tilgængeligheden i boligen for borgere med nedsat eller ophævet gangfunktion, der anvender ganghjælpemidde eller kørestol. Hvad er formålet med ydelsen? At medvirke til at borger og dennes familie, kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation. At borgeren bliver i stand til at forcere indendørs eller udendørs niveauforskel ved egen hjælp eller ved personhjælp enten med ganghjælpemiddel eller kørestol. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Borgeren har på grund af nedsat eller ophævet gangfunktion behov for udligning af niveauforskel indendørs eller udendørs. Der er ikke mulighed for at etablere fast rampe på det ønskede sted. Borgeren har behov for transportabel rampe for at kunne klare nødvendige aktiviteter i dagligdagen i eller udenfor hjemmet. Hvad indgår i ydelsen Løs rampe Reparation. Hvad indgår ikke i ydelsen Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

32 112 Dynamisk hovedstøtte Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for varigt nedsat nakke/halsfunktion At borger opnår hovedkontrol og dermed øger muligheden for at være aktiv i dagligdagen. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Nedsat kontrol over nakkemuskulatur. Individuel tilpasning af hovedstøtten. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

33 112 Kugledyne Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen At afhjælpe, dæmpe eller hæmme fysiske eller psykiske symptomer som medfører, at borger begrænses i det daglige i forhold til selvstændig deltagelse i eller varetagelse af daglige aktiviteter. At medvirke til at afhjælpe borger fysisk eller psykisk, således borger i væsentlig grad bliver selvstændig eller uafhængig af hjælp fra andre, set i forhold til deltagelse i eller varetagelse af daglige aktiviteter. Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som uden brug af kugledyne har væsentligt nedsatte muligheder for at deltage i eller varetage væsentligt daglige aktiviteter. Dårlig nattesøvn er ikke alene ansøgnings & afgørelsesgrundlag i forhold til ansøgning om kugledyne. Borgers muligheder for øget selvstændighed og uafhængighed i forhold til væsentlige daglige aktiviteter, er ikke muligt uden brug af kugledyne, træning eller medicinering. I forbindelse med sagsbehandling og afgørelse i forhold til ansøgning om kugledyne som hjælpemiddel, vil indgå oplysninger i forhold til: Beskrivelse af symptombillede; eventuel diagnose. Herunder beskrivelse af hvilke begrænsninger der er for borger i det daglige; motoriske koordination koncentration eller andre. Beskrivelse af eventuel medicinering effekt af medicinering. Er der planlagt eller forsøgt andre tiltag end kugledyne for at afhjælpe symptomerne; herunder medicin, miljøterapi, samtaleterapi. Der anmodes om at der medsendes ansøgningen kopi af eventuelle beskrivelser vedrørende effekt af andre tiltag. Er der afprøvet kugledyne; hvis ja i hvilket regi; Sygehus eller Kommune. Beskrivelse af funktionsniveau inden brug af kugledyne. Beskrivelse af funktionsniveau med brug eller i forbindelse med afprøvning af kugledyne. Hvad indgår i ydelsen Afprøvningsforløb er minimum 1 sammenhængende måned. Udlevering af kugledyne.

34 Hvad indgår ikke i ydelsen Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet, derunder udskiftning af betræk på kugledyne vask af kugledyne. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot. NB i forbindelse med afprøvning af kugledyne, er det borger selv der afholder eventuel lejeudgift fragt mm i forhold til leje af kugledyne til afprøvning. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. 112 Rygeforklæde Hvilket behov dækker ydelsen? At kunne ryge på sikker og forsvarlig vis. Hvad er formålet med ydelsen? At mindske risiko for brandfare i forbindelse med rygning. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere som har forståelse for, rygningen kan være til fare for borger selv og omgivelserne. Borgere med nedsat funktion/kontrol af arme. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvis borgers rygning er til stor brandfare for borger og omgivelserne Hvad indgår i ydelsen Rygeforklæde Hvad indgår ikke i ydelsen Rygestykker til beskyttelse af gulvet, brandhæmmende spray. Næstved Kommunes hjælpemiddeldepot Borger har ejendomsretten til beklædningsgenstanden Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

35 112 Puslebord med eller uden hæve sænkefunktion Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat ståfunktion under af- og påklædning samt evt. skiftning af ble. At barnet kan af- og påklædes samt evt. få skiftet ble. Bedre arbejdsstilling for hjælper. Børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som kun kan af- og påklædes liggende og/eller som ikke er aldersvarende kontinente. At barnet ikke kan anvende toilet eller toiletstol og ikke er i stand til at stå op under bleskift. At barnet skal ligge ned under af- og påklædning. Puslebord med eller uden hæve-sænkefunktion Reparation af hjælpemidlet Almindelig drift og vedligehold af hjælpemidlet. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Skift af ble samt af- og påklædning kan evt. foregå i eleverbar plejeseng. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

36 112 Trykaflastende puder Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat kredsløb. Forebygge eller afhjælpe i forhold til sårproblemer. At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede tryksår. Borgere, der har tryksår eller er tryksårstruede. At der er observeret tryksår eller vurderes risiko for tryksår. Trykaflastende puder Tilbehør til trykaflastende puder Reparation af hjælpemidlet Almindelige puder, som ikke produceret i forhold til at forebygge tryksår. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

37 112 Trykaflastende madras Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen Hvad indgår ikke i ydelsen At kompensere for nedsat kredsløb. Forebygge eller afhjælpe i forhold til sårproblemer. At modvirke dannelse eller forværring af allerede opståede tryksår. Borgere der har tryksår eller er tryksårstruede. At der er observeret tryksår eller der vurderes risiko for tryksår. Trykaflastende madrasser Tilbehør til trykaflastende madrasser Reparation af hjælpemidlet Almindelige madrasser, som ikke er produceret i forhold til forebyggelse af tryksår. Næstved Kommunes Hjælpemiddeldepot Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

38 112 Kompressionsbandager Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvem kan modtage ydelsen? Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Hvad indgår i ydelsen At kompensere for funktionstab grundet svære, varige ødemer. At borgerens funktionsevne i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige funktioner. Borgere med svære varige kredsløbslidelser. At der er tale om Svære grader af åreknuder, som ikke svinder efter behandling Varige følger efter blodprop i arme/ben Varige hævelser pga. følger efter strålebehandling Kronisk ødem (væske) pga. utilstrækkelig funktion af vener Der kræves dokumentation fra egen læge, speciallæge eller sygehus med beskrivelse af klasse og længde på kompressionsstrømper. Kompressionsstrømper i standardfarve til Arme Ben Hænder 1 par/stk. + 1 par/stk. skifte Kompression BH/vest, skjorte 1 stk. + 1 stk. til skifte. Hvad indgår ikke i ydelsen Reparation Ekstra udgift pga. kulørte Kompressionsstrømper Kompressionsstrømper med behandlende effekt, herunder sølvtråd Støttestrømper Gummihandsker Strømpepåtager, herunder easyslide Der er frit leverandørvalg. Men der kan være en merudgift hvis der vælges en strømpe udover standarden. Supplerende lægeoplysninger vil blive indhentet efter behov. Som arbejdsredskab til plejen: Gummihandsker til påtagning af strømper findes på sygeplejedepotet. Borger der ikke har hjemmepleje skal selv indkøbe gummihandsker, strømpepåtager e.lign. Borgere der kan blive selvhjulpne ved brug af strømpepåtager kan ansøge visitator om en bevilling. Genbevilling Efter behov, dog med min. 12 måneders interval.

39 Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice. 112 Arm- og benproteser Lov om Social Service, Hjælpemidler 112. Borger Hvilket behov dækker ydelsen? At erstatte et manglende arm / ben. Hvad er formålet med ydelsen? At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige funktioner. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere der mangler hele eller del af arm / ben. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Der skal foreligge lægedokumentation fra sygehus om borgeren er proteseegnet. Hvad indgår i ydelsen Protese m. tilbehør ex. sleeve, liner, manchetter mv. Protesestrømpe Hvad indgår ikke i ydelsen Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af protesen, fx drift, rengøring eller vedligeholdelse herunder serviceeftersyn Der er frit leverandørvalg. Supplerende lægeoplysninger vil blive indhentet efter behov. Nødvendig reparation / tilretning Computerknæ/dynamisk fod efter konkret individuel vurdering af behovet og aktivitetsniveau Ekstra protese, der kan dog efter en individuel konkret vurdering forekomme undtagelser Genbevilling Efter behov, dog kan der bevilges ny protese ved forandringer af arm-benstump. Kommune, Center for Sundhed, Team Hjælpemidler,Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

40 112 Benskinner/Ankelbandager Hvilket behov dækker ydelsen? At kompensere for borgerens nedsatte gangfunktion. Hvad er formålet med ydelsen? At borgerens mobilitet i væsentlig grad bliver forbedret, således at borgeren selvstændigt kan varetage sine daglige funktioner. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med et varigt behov for skinne for at kunne udføre funktioner i dagligdagen. Hvilke kriterier indgår i ydelsen? Der skal foreligge lægelig dokumentation for borgerens funktionsnedsættelse. Hvad indgår i ydelsen Dropfodsskinne* Crusskinner* Stabile ankelbandager Hvad indgår ikke i ydelsen Nat/Hvileskinner Skinner til brug ved sport Elastiske ankelbandager v/ overanstrengelser Skinner/bandager til træning/behandling Der er frit leverandørvalg. Hvis skinnen ikke kan anvendes i almindeligt fodtøj, skal det vurderes, om fodtøjet kan tilrettes eller hvorvidt der kræves ortopædisk fodtøj. Genbevilling Supplerende lægeoplysninger vil blive indhentet efter behov. Reparation efter behov Efter behov, dog minimum med 12 måneders interval. Kommune, Center for Sundhed,Team Hjælpemidler, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Afgørelsen vil blive genbehandlet. Hvis Næstved Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klagen til Ankestyrelsen Aalborg, 7998 Statsservice.

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder

Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Forslag til Kvalitetsstandard 2015 Hjælpemidler og forbrugsgoder Indholdsfortegnelse s. 1 Indledning s. 4 HJÆLPEMIDLER Arbejdsstol s. 8 Badebræt og badesæde s. 9 Badekar og badekarsindsats til børn s.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. 3-hjulet cykel til voksne. Iso-type 12 18 06. og/eller gangdistance 3-hjulet cykel til voksne Iso-type 12 18 06 Hvilke kriterier indgår i vurdering af ydelsen 112 i lov om social service Borgere med varigt nedsat gangfunktion, balance og/eller gangdistance I væsentlig

Læs mere

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN SERVICEDEKLARATION SERVICEINFORMATIONER FOR HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN EFTER SERVICELOVENS 112. SERVICEINFORMATIONER FOR FORBRUGSGODER EFTER SERVICELOVENS 113. 1 HJÆLPEMIDLER TIL UDLÅN

Læs mere

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune

Sag: 13/66840. Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder hjælpemidler 2014 Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard - personlige hjælpemidler efter servicelovens 112... 4 Kvalitetsstandard - Udlånshjælpemidler efter servicelovens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER:

KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD HJÆLPEMIDLER: - UDLÅNSHJÆLPEMIDLER BOLIGINDRETNING FORBRUGSGODER KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder Hjælpemidler til udlån Forbrugsgoder Støtte til køb af bil guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information for hjælpemidler til

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112.

Kvalitetsstandarder 2016-2017. 1. Hjælpemidler til personlig pleje. Fod-, hæl- og tåbeskyttere. Lovhjemmel Lov om Social Service 112. Kvalitetsstandarder 2016-2017 1. Hjælpemidler til personlig pleje 1.1 Fod-, hæl- og tåbeskytter Personlig pleje Fod-, hæl- og tåbeskyttere Lovhjemmel Lov om Social Service 112 Hvad indgår i ydelsen? Fod-,

Læs mere

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Hørsholm Kommune 2014. Kvalitetsstandarder og indsatskatalog. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Hørsholm Kommune 2014 Kvalitetsstandarder og indsatskatalog Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Værdigrundlag og målsætning... 2 3 Generel information...

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler 2015. Skanderborg Kommune sag 14/16471 Kvalitetsstandarder Hjælpemidler 2015 Skanderborg Kommune Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd 17. december 2014. Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Oktober 2014 Indhold Indhold Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2012

Kvalitetsstandarder 2012 Kvalitetsstandarder 2012 Hjælpemiddelområdet - hjælpemidler - forbrugsgoder - støtte til køb af bil - boligindretning - støtte til individuel befordring - specialundervisning for voksne J. nr. 27.60.00P23

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113

Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 Kvalitetsstandard 2016-2017 Tekniske hjælpemidler/forbrugsgoder Servicelovens 112 og 113 1 Indhold 1.0 INDLEDNING... 5 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 5 1.2 VISITATION EN

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2016 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112

Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 Kvalitetsstandard Hjælpemidler - genbrugelige Lov om social service 112 1 Hvem kan få et hjælpemiddel Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om hjælpemidler Sagsforløb Du

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015. Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Særligt personlige hjælpemidler efter Servicelovens 112 og 113 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx.2014 Gældende fra den

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2016 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den 9. december 2015 Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83.

Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag 83. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 1 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen skal

Læs mere

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere.

Udvalget minus gruppe 0 er enig i, at der max. må være en ventetid på 2 måneder gerne kortere. Pkt.nr. 8 Venteliste for ergoterapeuter i Hjælpemiddelområdet 375100 Indstilling: Socialforvaltningen indstiller til Det Sociale udvalg 1. at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning 2. at Ældrerådets

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER

KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER BRØNDBY KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR HJÆLPEMIDLER 2015 BRØNDBY KOMMUNE Januar 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Udgivet af Brøndby Kommune i Januar 2015 1. udgave, 1. oplag Redaktion: Karen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014

Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder. Sagsnummer: 27.60.00-P00-1-14 Politisk behandlet: DATO Revideret: Juni 2014 Kvalitetsstandard for Hjælpemidler og forbrugsgoder Hvad er et hjælpemiddel og et forbrugsgode? Hjælpemidler er produkter som er fremstillet med henblik på at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard 2016

Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard 2016 Kropsbårne hjælpemidler Indholdsfortegnelse Indledning side Frit valg af leverandør af hjælpemidler side Læsevejledning side Kropsbårne og personlige hjælpemidler Insulin- og kombinationskrævende

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Kvalitetsstandard: Spise og drikke

Kvalitetsstandard: Spise og drikke Kvalitetsstandard: Spise og drikke 2015 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87. Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/ rehabilitering til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler:

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Hjælpemidler: Ældreområdet Kvalitetsstandard Hjælpemidler: Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 - formålet med kvalitetsstandarderne

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning

SSL 41. Emne Tekst Serviceniveau/beløb. Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning SSL 41 Emne Tekst Serviceniveau/beløb Aflastning Behovet vurderes sammen med familien. Der er forskellige former for aflastning Selvvalgt aflastning aflønnes med 117,-kr pr. time (hjemmehjælpernes Selvvalgt

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Nyttig viden om ældreområdet

Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om ældreområdet Nyttig viden om Ældreområdet Indholdsfortegnelse Forord... 3 Byrådets visioner for ældreområdet... 3 Overordnet målsætning... 4 Hvem kan få hjælp?... 4 Formål... 4 Hvad kan

Læs mere

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil.

Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. Forord Velkommen til 2016-udgaven af Furesø Kommunes kvalitetsstandarder for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og støtte til køb af bil. I Furesø Kommune stræber vi efter at yde borgerne en

Læs mere

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service

Udkast til kvalitetsstandarder. Boligændringer. 116 i lov om social service Udkast til kvalitetsstandarder Boligændringer 116 i lov om social service Boligændringer... 3 Ombygning... 4 Tilbygning... 5 Boligskift fra lejebolig til ejerbolig... 7 Boligskift fra ejerbolig til ejerbolig...

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift

Ankestyrelsens principafgørelse om boligindretning - trappelift KEN nr 9206 af 03/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. september 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2143-54416 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand

KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Praktisk bistand November 2015 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1 nr. 2 Målgruppe Borgere der har gennemgået et forløb efter servicelovens 83 a og fortsat

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune

Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune Kvalitetsstandard for Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer i Slagelse kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Baggrund 4 1.2 Læsevejledning 4 1.3 Dokumentation af borgerens

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015

Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Kvalitetsstandarder for hjælpemidler Køge Kommune 2015 Indledning Formål Kvalitetsstandarderne for hjælpemiddelområdet er blevet til på baggrund af et ønske om at synliggøre Køge Kommunes serviceniveau.

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116

Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 Kvalitetsstandard 2016-2017 Boligindretning/boligskift efter Servicelovens 116 1 1. INDLEDNING... 4 1.1 KVALITETSSTANDARDEN ET REDSKAB FOR KOMMUNEN OG BORGERNE... 4 1.2 VISITATION EN GENEREL VEJLEDNING...

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder

PLEJEOMRÅDET. Hjælpemidler Kvalitetsstandarder PLEJEOMRÅDET Hjælpemidler Kvalitetsstandarder Nr. 10 den 16. juli 2009 1 Indledning. Dette hæfte indeholder Plejeområdets kvalitetsstandarder på dele af hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandarderne er en

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune

Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet. Køge Kommune Kvalitetsstandarder for Hjælpemiddelområdet Køge Kommune Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetsstandarder for bevilling af kropsbårne hjælpemidler... 5 Arm- og benproteser... 6 Brystproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Støtte til køb af bil servicedeklaration 1 Støtten skal medvirke til at man får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt 2 Serviceinformationer for støtte til køb af bil efter Servicelovens

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2015 Hvad er personlig pleje? Personlig pleje er hjælp til personlig hygiejne, påklædning og måltider. Personlig pleje er for eksempel at blive vasket eller komme i bad

Læs mere

Hjælpemidler og behandlingsredskaber

Hjælpemidler og behandlingsredskaber Hjælpemidler og behandlingsredskaber Afgrænsningscirkulæret Formål at definere hvor udgifter og forsyningspligt skal placeres at definere hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard sæde:

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef

Notat. Forebyggelse og Sundhed. Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011. Serviceniveau + 20 timer. Sag: Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Sagsnr.: 2010/05728 Dato: 31-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Serviceniveau + 20 timer Birgit Gundorph-Malling Sundhedschef Indledning Som led i analyse og revision af serviceniveauer

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION

PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP SERVICEDEKLARATION 1 2 TRYGHED FLEKSIBILITET ÅBENHED RESPEKT LIVSKVALITET PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Personlig pleje. Ydelsestype Personlig pleje (1) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Ydelsestype (1) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten (Serviceloven

Læs mere

Kvalitetsstandard: Personlig pleje

Kvalitetsstandard: Personlig pleje Kvalitetsstandard: Personlig pleje 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 og 87 Hvilke behov dækker ydelsen Støtte/hjælp/guidning til udførelse af de aktiviteter som borgeren midlertidigt eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune

Indsatskatalog for Hjælpemidler. Næstved Kommune Indsatskatalog for Hjælpemidler Næstved Kommune 2017 1 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler, forbrugsgoder & boligindretning...5 Midlertidigt kortvarigt ophold...7 112 & 113 - Småhjælpemidler...9

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97.

Ved boligindretning kontakt venligst håndværkerteamet på tlf. 35 30 67 94 / 35 30 67 97. Udskrivningsbetingede hjælpemidler Dette er en liste over de mest almindelige udskrivningsbetingede hjælpemidler og boligindretninger. Hvis der er behov for andre udskrivningsbetingede hjælpemidler kontakt

Læs mere

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år.

Byrådet har besluttet, at der skal foretages besparelser via RKSK 3.0 og budget 2015-2018, hvor den samlede besparelse udgør 200 mio. pr. år. N O T A T Til Social- og Sundhedsudvalget Kopi Fra Else Cathrine Ladefoged og Marie Christiansen Emne Besparelser i hjemmeplejen i relation til RKSK version 3.0 og budget 2015 2018. Sundhed og Omsorg Administrationen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl

DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl ARBEJDSMARKEDS- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN DATO: 20-01-2016 SAGS NR.: 14/27193 DOK. NR.: 16958/16 SAGSBEH.: Pia Grundahl Visitation i pakker. Fra ydelse til pakkeløsning Side 2 Antallet af pakker Side 2

Læs mere

BØRN PÅ EGNE BEN ERGONOMI I BØRNEHØJDE. Pas godt på dig selv, mens du støtter barnet til at mestre livet

BØRN PÅ EGNE BEN ERGONOMI I BØRNEHØJDE. Pas godt på dig selv, mens du støtter barnet til at mestre livet BØRN PÅ EGNE BEN ERGONOMI I BØRNEHØJDE Pas godt på dig selv, mens du støtter barnet til at mestre livet Pjece udarbejdet af Børnebyøster, Svendborg Kommune i samarbejde med COWI. /2012 Dagtilbud i Svendborg

Læs mere