Bevillingsoversigt Sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag"

Transkript

1 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Indtægter 3 Skatter 900,4 695, , , , ,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1 Indtægter i alt 1.184,3 835, , , , ,4 Drift 7 Administration m.v. -151,1-124,2-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4 12 Administration m.v., lønpuljer 5,5 3,8-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6 14 Redningsberedskab -4,1-2,2-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6 16 Boliger 3,1-2,6-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 20 Boliger, energipulje -5,7-6,0-6,0-6,0 21 Vej og park -41,4-21,1-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6 23 Kultur og fritid -39,4-28,0-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6 32 Borgerinformation -0,7-0,4-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9 33 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8 36 Skoler -289,7-154,0-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8 47 Dagtilbud for børn -115,8-78,7 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3 59 Handicappede, børn -26,5-11,6-33,2-31,4-30,8-32,9 61 Børn og unge -66,5-45,2-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5 66 Sundhedsområdet -21,7-59,6-64,3-66,3-68,1 67 Ældre -190,7-116,1 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4 75 Handicappede, voksne -48,3-32,2-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3 81 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-149,6-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1 91 Sociale opgaver -26,8-13,7-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5 Drift i alt ,2-797,5-21, , , , ,3 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2 94 Renter -18,6-4,3-11,7-13,8-13,8-14,0 Resultat af ordinær drift -18,6 33,9-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 Anlæg 95 Administration m.v. -2,9-20,3-14,4-13,0-4,1-18,5 95 Boliger -0,9-1,1-0,9-2,2 95 Vej og Park -20,4-9,8-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6 96 Kultur og fritid -42,0-24,9-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 96 Skoler -17,3-4,9-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0 96 Dagtilbud for børn -12,5-26,9-7,2-36,9-38,5-0,2 97 Ældre -5,5-4,5 4,6-3,4 3,4 Anlæg i alt -101,4-92,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6 98 Køb og salg af jord 12,7 50,2 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 Resultat af skattefinansieret område -107,4-8,3 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 Ringsted Kommune Side 1

2 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Brugerfinansieret drift 99 Spildevandsanlæg 14,4 9,9 11,6 12,0 11,1 9,3 101 Renovation 3,7 12,7 2,9 2,8 3,0 3,0 103 Varmeforsyning 2,0 20,5 10,9 6,9 5,6 6,6 104 Vandforsyning 1,7 1,2 3,7 5,4-1,9-2,1 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 44,4 29,0 27,2 17,8 16,8 Brugerfinansieret anlæg 105 Spildevandsanlæg -10,6-24,2-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3 106 Varmeforsyning -5,8-1,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0 106 Vandforsyning -1,2-1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0 Brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-27,2-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 Resultat i alt -103,3 8,8-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 107 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 108 Øvrige finansforskydninger -26,2-129,5-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7 109 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 10,7 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 110 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-16,0-26,5-27,8-31,8-33,2 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 Forbrug af likvide aktiver 75,9 126,0 15,2 46,8 Ringsted Kommune Side 2

3 Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu I Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft I Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I Reguleringer tidligere år i alt Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I Afregning af indkomstskatterestancer i alt Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter I 184 Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt 184 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter U Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I Selskabsskatter i alt Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer I Kommunens andel af dødsboskat i alt Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. I Afgift af pensionsordninger i alt Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt Ringsted Kommune Side 3

4 Skatter Grundskyld Grundskyld Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 159 Grundskyld i alt Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift i alt Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I 121 Øvrige skatter i alt Skatter i alt Ringsted Kommune Side 4

5 Generelle tilskud Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** I Reguleringer tidligere år i alt Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I Efterreguleringer I 48 Udligning vedrørende udlændinge i alt Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning I Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab I Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I Statstilskud til ældreområdet i alt Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning U Bidrag til momsudligningsordning i alt Ringsted Kommune Side 5

6 Generelle tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U Udgifter til købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Ringsted Kommune Side 6

7 Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U I 327 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U Turisme Erhvervs- og turistcentret U Erhvervsfremme m.v. U Markedsføring U Ringsted på sporet U Bosætningskampagne U I 220 Tilskud til Sporvejsmuseet U Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Uddannelse U Telefon U Vielser U Arbejdsskadeforsikring U -58 Møder, kurser og repræsentation U Kontorhold og andet U Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U Formandshonorarer U Mødediæter U Andre mødeudgifter U Projekt landsbyudvikling U -6 Projekt behovsstyret kollektiv trafik U -27 Landdistriktsudvikling U Gebyrer for hegnsyn I Gebyr for huslejenævnssager I 3 3 Andre indtægter I 27 0 Valg m.v. Folketingsvalg U -640 Kommunalvalg U Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U Husleje U Andre indtægter I Administrationsbygninger i alt Ringsted Kommune Side 7

8 Administration m.v. Udvalgsbevilling Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner U Pensioner i alt Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U I Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Kommuneplan/handlingsplan U Forsikringer U Valg til ældreråd U -71 Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt I alt udvalgsbevilling Ringsted Kommune Side 8

9 Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg U -320 Personale m.v. U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Intern husleje U Leasing af hjemmeplejebiler U Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Administration U Dagpengerefusioner U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U I El og vand U Lokalekabale etape 1 U Rengøring U Vagt U Kantinedrift U Sekretariat og forvaltninger Personale U I Uddannelse U I 28 Andre personaleudgifter U Tjenestebiler U Porto og forsendelse U I 12 Kassedifferencer m.v. U I 6-1 Fremmed bistand U Edb U I Kontormaskiner og inventar U Fotokopiering U I Kontorhold U Udbudspulje U Administrationsbidrag I 738 Selvrisiko og risikostyring U Arbejdsmiljøpulje U Afløst pligtarbejde til kirkekasser U Etablering/tilskud til skat midtsjælland U 671 Køb af ekstern bistand U GIS U Stillingsannoncer U Lokalplan U Biler U Fælleskonti U Møder, rejser og repræsentation U MED-udvalg U Ringsted Kommune Side 9

10 Administration m.v. Institutionsbevilling Diverse udgifter/indtægter U -240 I 73 Kantinesalg U I SJ Billetten U -22 I 35 Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U -127 I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale U -1 Andre personaleudgifter U -1 Formidlingscenter i alt -1 Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring U Skolefritidsordninger Rengøring U Andre kulturelle opgaver Rengøring U Ungdomsskolevirksomhed Rengøring U Dagpleje Rengøring U Børnehaver Rengøring U Integrerede daginstitutioner Rengøring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. U Personale m.v. U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Cafe KLC U -6 I 251 Grønne områder U I 537 Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Sundhedsmæssige foranstaltninger U Administration U Ringsted Kommune Side 10

11 Administration m.v. Institutionsbevilling Kantine U -196 I 127 Implementering af ny IT U Registreret momsvirksomhed U -8 I Indtægter U Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U I 36 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Arbejdsskadeforsikring U Øvrige udgifter U Indtægter U I Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt Ringsted Kommune Side 11

12 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønu Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rekruttering og fastholdelse U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Lønpuljer i alt Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 13 Folkeskoler Dagpengerefusioner U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U Musikarrangementer Dagpengerefusioner U Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U 8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Dagpleje Dagpengerefusioner U Børnehaver Dagpengerefusioner U Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U Fritidshjem Dagpengerefusioner U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Dagpengerefusioner U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Ringsted Kommune Side 12

13 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 99 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 15 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt Administration m.v., lønpuljer i alt Ringsted Kommune Side 13

14 Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 14

15 Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U Uddannelse U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Rengøring U Administration U I Materiel U I Arbejder for fremmed regning U I Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U I Brandhaner og branddamme U Brande og serviceydelser U I Refusion fra staten/andre kommuner I Besparelsesramme U Overskud/underskud fra foregående år U -419 Dagpengerefusioner U Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt Ringsted Kommune Side 15

16 Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Arbejdsskadeforsikring U Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U Sorøvej 22 El og vand I Skatter og forsikringer I Husleje I Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer I Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab I D.A.B. U Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U Prinsensvej Skatter og forsikringer U Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer U Humleorevej 2-9 Skatter og forsikringer I Ørslevunderskovvej Skatter og forsikringer I Vetterslev Skatter og forsikringer U 121 I Kommunale udlejningsboliger (DAB) -188 Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning I Skatter og forsikringer I 7 4 Rengøring U Andel af administrationsbidrag U Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord El og vand U Andre indtægter I Køgevej 54 Andre indtægter I Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 0 0 Areal ved Susåvej Andre indtægter I Ringsted Kommune Side 16

17 Boliger Udvalgsbevilling Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, for- Andre indtægter U Køb af matr.nr b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Eriksvej Andre indtægter U Vetterslev Bygade 19 El og vand I Andre indtægter U Ahorn Alle Skatter og forsikringer I Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer I -15 Andre indtægter I -2-3 Andre faste ejendomme Tolstrupvej Opvarmning U 43 El og vand U Vigersted forsamlingshus El og vand I Andre indtægter U Stakhavegården, Frejasvej Bygningsvedligeholdelse m.v. I El og vand I Skatter og forsikringer I Andre indtægter U Andre fritidsfaciliteter Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Andre faste ejendomme i alt -3 1 Sanering Sanering i alt Ringsted Kommune Side 17

18 Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten I Byfornyelsesramme I Byfornyelse i alt -250 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte I Lejetab ved fraflytninger I 223 Ældreboliger Ørslev Lejetab I -286 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Inventar I Dagpengerefusioner I 301 Lejeindtægter U Ældreboliger Nordrup Personale I -153 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Inventar I Lejeindtægter I 226 Ældreboliger Vesterled Personale I -269 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter I 477 Ældreboliger, Prinsensvej Personale I -125 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter U Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab I -124 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Rengøring I Inventar I Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale I -370 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I -168 Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Ringsted Kommune Side 18

19 Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale I -167 Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Lejeindtægter U Ældreboliger - Ole Hansensvej Lejetab I -186 Andre personaleudgifter I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Handicapboliger - Vibevej Lejetab U Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I Skatter og forsikringer U I Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger i alt Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april Ydelsesstøtte til ældreboliger U Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt Ringsted Kommune Side 19

20 Boliger, energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U Energibesparende foranstaltninger U Energipulje i alt Ringsted Kommune Side 20

21 Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U I El og vand U Skatter og forsikringer U Bekæmpelse af bjørneklo U Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U I 125 Skøjtebane i alt Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb I Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U -627 Vandløbsvæsen i alt Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U Annoncering i henhold til miljøloven U Informationsvirksomhed U Miljøsager U Værktøj og instrumenter U Konsulentbistand U Edb-udgifter U "Agenda 21" U Over/underskud foregående år U -65 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U I Øvrige skadedyr U Foranstaltninger i øvrigt Personale U Fast ejendom U El og vand U Rengøring U Diverse udgifter i alt Ringsted Kommune Side 21

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 3 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2005 Budget 2005 Tillægsbevilling A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger...................... 69.990

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere