Bevillingsoversigt Sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag"

Transkript

1 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Indtægter 3 Skatter 900,4 695, , , , ,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1 Indtægter i alt 1.184,3 835, , , , ,4 Drift 7 Administration m.v. -151,1-124,2-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4 12 Administration m.v., lønpuljer 5,5 3,8-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6 14 Redningsberedskab -4,1-2,2-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6 16 Boliger 3,1-2,6-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 20 Boliger, energipulje -5,7-6,0-6,0-6,0 21 Vej og park -41,4-21,1-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6 23 Kultur og fritid -39,4-28,0-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6 32 Borgerinformation -0,7-0,4-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9 33 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8 36 Skoler -289,7-154,0-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8 47 Dagtilbud for børn -115,8-78,7 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3 59 Handicappede, børn -26,5-11,6-33,2-31,4-30,8-32,9 61 Børn og unge -66,5-45,2-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5 66 Sundhedsområdet -21,7-59,6-64,3-66,3-68,1 67 Ældre -190,7-116,1 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4 75 Handicappede, voksne -48,3-32,2-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3 81 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-149,6-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1 91 Sociale opgaver -26,8-13,7-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5 Drift i alt ,2-797,5-21, , , , ,3 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2 94 Renter -18,6-4,3-11,7-13,8-13,8-14,0 Resultat af ordinær drift -18,6 33,9-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 Anlæg 95 Administration m.v. -2,9-20,3-14,4-13,0-4,1-18,5 95 Boliger -0,9-1,1-0,9-2,2 95 Vej og Park -20,4-9,8-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6 96 Kultur og fritid -42,0-24,9-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 96 Skoler -17,3-4,9-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0 96 Dagtilbud for børn -12,5-26,9-7,2-36,9-38,5-0,2 97 Ældre -5,5-4,5 4,6-3,4 3,4 Anlæg i alt -101,4-92,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6 98 Køb og salg af jord 12,7 50,2 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 Resultat af skattefinansieret område -107,4-8,3 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 Ringsted Kommune Side 1

2 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Brugerfinansieret drift 99 Spildevandsanlæg 14,4 9,9 11,6 12,0 11,1 9,3 101 Renovation 3,7 12,7 2,9 2,8 3,0 3,0 103 Varmeforsyning 2,0 20,5 10,9 6,9 5,6 6,6 104 Vandforsyning 1,7 1,2 3,7 5,4-1,9-2,1 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 44,4 29,0 27,2 17,8 16,8 Brugerfinansieret anlæg 105 Spildevandsanlæg -10,6-24,2-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3 106 Varmeforsyning -5,8-1,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0 106 Vandforsyning -1,2-1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0 Brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-27,2-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 Resultat i alt -103,3 8,8-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 107 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 108 Øvrige finansforskydninger -26,2-129,5-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7 109 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 10,7 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 110 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-16,0-26,5-27,8-31,8-33,2 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 Forbrug af likvide aktiver 75,9 126,0 15,2 46,8 Ringsted Kommune Side 2

3 Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu I Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft I Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I Reguleringer tidligere år i alt Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I Afregning af indkomstskatterestancer i alt Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter I 184 Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt 184 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter U Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I Selskabsskatter i alt Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer I Kommunens andel af dødsboskat i alt Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. I Afgift af pensionsordninger i alt Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt Ringsted Kommune Side 3

4 Skatter Grundskyld Grundskyld Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 159 Grundskyld i alt Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift i alt Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I 121 Øvrige skatter i alt Skatter i alt Ringsted Kommune Side 4

5 Generelle tilskud Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** I Reguleringer tidligere år i alt Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I Efterreguleringer I 48 Udligning vedrørende udlændinge i alt Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning I Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab I Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I Statstilskud til ældreområdet i alt Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning U Bidrag til momsudligningsordning i alt Ringsted Kommune Side 5

6 Generelle tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U Udgifter til købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Ringsted Kommune Side 6

7 Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U I 327 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U Turisme Erhvervs- og turistcentret U Erhvervsfremme m.v. U Markedsføring U Ringsted på sporet U Bosætningskampagne U I 220 Tilskud til Sporvejsmuseet U Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Uddannelse U Telefon U Vielser U Arbejdsskadeforsikring U -58 Møder, kurser og repræsentation U Kontorhold og andet U Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U Formandshonorarer U Mødediæter U Andre mødeudgifter U Projekt landsbyudvikling U -6 Projekt behovsstyret kollektiv trafik U -27 Landdistriktsudvikling U Gebyrer for hegnsyn I Gebyr for huslejenævnssager I 3 3 Andre indtægter I 27 0 Valg m.v. Folketingsvalg U -640 Kommunalvalg U Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U Husleje U Andre indtægter I Administrationsbygninger i alt Ringsted Kommune Side 7

8 Administration m.v. Udvalgsbevilling Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner U Pensioner i alt Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U I Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Kommuneplan/handlingsplan U Forsikringer U Valg til ældreråd U -71 Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt I alt udvalgsbevilling Ringsted Kommune Side 8

9 Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg U -320 Personale m.v. U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Intern husleje U Leasing af hjemmeplejebiler U Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Administration U Dagpengerefusioner U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U I El og vand U Lokalekabale etape 1 U Rengøring U Vagt U Kantinedrift U Sekretariat og forvaltninger Personale U I Uddannelse U I 28 Andre personaleudgifter U Tjenestebiler U Porto og forsendelse U I 12 Kassedifferencer m.v. U I 6-1 Fremmed bistand U Edb U I Kontormaskiner og inventar U Fotokopiering U I Kontorhold U Udbudspulje U Administrationsbidrag I 738 Selvrisiko og risikostyring U Arbejdsmiljøpulje U Afløst pligtarbejde til kirkekasser U Etablering/tilskud til skat midtsjælland U 671 Køb af ekstern bistand U GIS U Stillingsannoncer U Lokalplan U Biler U Fælleskonti U Møder, rejser og repræsentation U MED-udvalg U Ringsted Kommune Side 9

10 Administration m.v. Institutionsbevilling Diverse udgifter/indtægter U -240 I 73 Kantinesalg U I SJ Billetten U -22 I 35 Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U -127 I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale U -1 Andre personaleudgifter U -1 Formidlingscenter i alt -1 Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring U Skolefritidsordninger Rengøring U Andre kulturelle opgaver Rengøring U Ungdomsskolevirksomhed Rengøring U Dagpleje Rengøring U Børnehaver Rengøring U Integrerede daginstitutioner Rengøring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. U Personale m.v. U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Cafe KLC U -6 I 251 Grønne områder U I 537 Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Sundhedsmæssige foranstaltninger U Administration U Ringsted Kommune Side 10

11 Administration m.v. Institutionsbevilling Kantine U -196 I 127 Implementering af ny IT U Registreret momsvirksomhed U -8 I Indtægter U Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U I 36 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Arbejdsskadeforsikring U Øvrige udgifter U Indtægter U I Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt Ringsted Kommune Side 11

12 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønu Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rekruttering og fastholdelse U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Lønpuljer i alt Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 13 Folkeskoler Dagpengerefusioner U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U Musikarrangementer Dagpengerefusioner U Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U 8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Dagpleje Dagpengerefusioner U Børnehaver Dagpengerefusioner U Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U Fritidshjem Dagpengerefusioner U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Dagpengerefusioner U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Ringsted Kommune Side 12

13 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 99 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 15 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt Administration m.v., lønpuljer i alt Ringsted Kommune Side 13

14 Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 14

15 Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U Uddannelse U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Rengøring U Administration U I Materiel U I Arbejder for fremmed regning U I Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U I Brandhaner og branddamme U Brande og serviceydelser U I Refusion fra staten/andre kommuner I Besparelsesramme U Overskud/underskud fra foregående år U -419 Dagpengerefusioner U Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt Ringsted Kommune Side 15

16 Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Arbejdsskadeforsikring U Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U Sorøvej 22 El og vand I Skatter og forsikringer I Husleje I Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer I Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab I D.A.B. U Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U Prinsensvej Skatter og forsikringer U Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer U Humleorevej 2-9 Skatter og forsikringer I Ørslevunderskovvej Skatter og forsikringer I Vetterslev Skatter og forsikringer U 121 I Kommunale udlejningsboliger (DAB) -188 Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning I Skatter og forsikringer I 7 4 Rengøring U Andel af administrationsbidrag U Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord El og vand U Andre indtægter I Køgevej 54 Andre indtægter I Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 0 0 Areal ved Susåvej Andre indtægter I Ringsted Kommune Side 16

17 Boliger Udvalgsbevilling Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, for- Andre indtægter U Køb af matr.nr b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Eriksvej Andre indtægter U Vetterslev Bygade 19 El og vand I Andre indtægter U Ahorn Alle Skatter og forsikringer I Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer I -15 Andre indtægter I -2-3 Andre faste ejendomme Tolstrupvej Opvarmning U 43 El og vand U Vigersted forsamlingshus El og vand I Andre indtægter U Stakhavegården, Frejasvej Bygningsvedligeholdelse m.v. I El og vand I Skatter og forsikringer I Andre indtægter U Andre fritidsfaciliteter Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Andre faste ejendomme i alt -3 1 Sanering Sanering i alt Ringsted Kommune Side 17

18 Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten I Byfornyelsesramme I Byfornyelse i alt -250 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte I Lejetab ved fraflytninger I 223 Ældreboliger Ørslev Lejetab I -286 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Inventar I Dagpengerefusioner I 301 Lejeindtægter U Ældreboliger Nordrup Personale I -153 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Inventar I Lejeindtægter I 226 Ældreboliger Vesterled Personale I -269 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter I 477 Ældreboliger, Prinsensvej Personale I -125 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter U Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab I -124 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Rengøring I Inventar I Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale I -370 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I -168 Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Ringsted Kommune Side 18

19 Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale I -167 Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Lejeindtægter U Ældreboliger - Ole Hansensvej Lejetab I -186 Andre personaleudgifter I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Handicapboliger - Vibevej Lejetab U Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I Skatter og forsikringer U I Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger i alt Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april Ydelsesstøtte til ældreboliger U Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt Ringsted Kommune Side 19

20 Boliger, energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U Energibesparende foranstaltninger U Energipulje i alt Ringsted Kommune Side 20

21 Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U I El og vand U Skatter og forsikringer U Bekæmpelse af bjørneklo U Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U I 125 Skøjtebane i alt Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb I Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U -627 Vandløbsvæsen i alt Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U Annoncering i henhold til miljøloven U Informationsvirksomhed U Miljøsager U Værktøj og instrumenter U Konsulentbistand U Edb-udgifter U "Agenda 21" U Over/underskud foregående år U -65 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U I Øvrige skadedyr U Foranstaltninger i øvrigt Personale U Fast ejendom U El og vand U Rengøring U Diverse udgifter i alt Ringsted Kommune Side 21

Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2007-2012 Sammendrag Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2007 Indtægter 3 Skatter 1.131,0 1.244,6 1.272,4 1.288,2 1.326,8 1.402,5 4 Tilskud og udligning 274,0 304,8 367,0 415,4 452,8 455,4 Lov- og cirkulæreprogram -6,4-15,3-13,9-13,7-14,3

Læs mere

Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2008-2013 Sammendrag Sammendrag Sidenr. Mio. kr. R Indtægter 3 Skatter 1.241,7 1.273,8 1.350,8 1.375,6 1.403,7 1.459,1 4 Tilskud og udligning 305,0 403,4 412,2 419,2 413,1 435,1 Indtægter i alt 1.546,7 1.677,2 1.763,0 1.794,8

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013

Regnskabsår 2014 2014 2014 2014 Korrigeret budget 2014 ekskl. Overførsler fra 2013 Regnskabsår ekskl. Indtægter -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Økonoiudvalget -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Skatter, tilskud og udligning -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800 Udvalgsbevillinger -2.068.661-607.218-2.066.861-1.800

Læs mere

Budgettets tilblivelse

Budgettets tilblivelse Indtægter Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat 1.125.485 1.122.420 1.122.420 1.122.420 0 0 Afregning vedrørende det skrå skatteloft -5.988-6.353-6.353-6.600 247-247 Reguleringer tidligere år Selskabsskatter

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7

Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12, ,7 Afvigelse halvår Afvigelse 3. Regnskab 2014 Skattefinansieret drift -26,6-30,1-12,7 1.914,7 Økonomiudvalget -10,2-7,0-2,6 221,4 Ledelse og personale -10,0-6,8-2,9 213,2 Udvalgsbevillinger 1,7-0,7 0,9 23,5

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger

Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Kommunale ejendomme i Ringsted Kommune Institution Adresse Arealer Bemærkninger Børneinstitutioner Nordbakkens Børnehus Farandløsevej 14 360 Sct.Georggårdens Vuggestue og Bh Vibevej 2 562 Sneslev Landbørnehave

Læs mere

Skattefinansieret drift Hele kr.

Skattefinansieret drift Hele kr. af korr. U/I 994.759 48% 2.055.925 2.056.646-721 0% 11.310 U 1.284.733 48% 2.663.771 2.647.189 16.581 1% 44.232 I -289.974 48% -607.846-590.544-17.302-3% -32.922 Økonomiudvalget 125.264 49% 253.428 249.764

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT

RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle

Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Fordelingsnøgle til løntilskudsstillinger + ØS/JC's justerede nøgle Forvaltninger / Institutioner Ordinære job Mulige løntilskudsstillinger Bør forholdsmæssigt tage (antal pladser) Har i dag ØS + JC's

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Specifikationer til budgetforslag 2014

Specifikationer til budgetforslag 2014 Specifikationer til budgetforslag 2014 Specifikationer til budgetforslag 2 Budget 2014 Skatter og tilskud Udgifter 1.000 kr. Løbende pris 2013 2014 2015 2016 2017 Afregning vedrørende skrå skatteloft 7.90

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.

Aftaleholder Thyholm Skole 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681.910. Thyholm Skole 1520040001 16.681.904 16.681.910 16.681.910 16.681. Børne- og Uddannelsesudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 334.982.387 332.989.296 331.599.019 331.599.019 32201 Folkeskoler 144.153.655 143.539.151 143.527.886 143.527.886

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Budgetlægning 2015 2018

Budgetlægning 2015 2018 Budgetlægning 2015 2018 Driftsbudgetoplæg 2015 Budgettal og bemærkninger Odder Rådhus, august 2014-1 - Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Bevillingsoversigt 2015 1 Budgetoplæg 2015 Bemærkninger

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 75 Miljø- og Teknikudvalget 63.142.200-11.359.000 51.783.200 Udlejning, bygningsvedligeholdelse og byfornyelse 5.787.100-3.859.800 1.927.300 Udlejning 647.100-3.859.800-3.212.700

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8

Kommunale ejendomme juli 2010 Side 1 af 8 Beliggenhed Ejerlavskode, Matrikel (MATR) Matrikelnummer, Matrikelbogstav, (MATR) Matriklens Matrikel (MATR) areal, Matriklens Matrikel (MATR) vejareal, Ejendomsværdi, Matrikel (MATR) Grundværdi, Ejendomsværdi

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt

Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt Høringssvar fra interessenter maj 2011 Budget 2012 oversigt I forbindelse med budgetprocessen for budget 2012, har udvalgte interessenter været inviteret til at komme med høringssvar i forhold til, de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2014

Årsberetning og regnskab 2014 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 2 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 3 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 33 20.03

Læs mere

4 Specifikationer til teknisk budgetforslag

4 Specifikationer til teknisk budgetforslag 4 Specifikationer til teknisk budgetforslag til budget 122 Teknisk budgetforslag 2016 Skatter, tilskud og udligning - udgifter Skatter, tilskud og udligning Udvalgsbevilling Afregning vedrørende skrå skatteloft

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse

Regnskab 2011. Specifikationer til årsberetningen. Økonomi & Analyse Regnskab Specifikationer til årsberetningen Økonomi & Analyse INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau)

Læs mere

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau.

Budget 2011. Bind 2. Hovedoversigt. Budgetsammendrag. Tværgående artsoversigt. Udvalgsopdelt detailbudget. på sektor og serviceniveau. Bind 2 Hovedoversigt sammendrag Tværgående artsoversigt Udvalgsopdelt detailbudget på sektor og serviceniveau på kostbærer Anlægsbudget Finansiering December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE BIND 2 Hovedoversigt...

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Forbrug 2009. Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME

Forbrug 2009. Grønt regnskab SKOLER. BØRNEINSTITUTIONER Vigersted fritidshjem (Børnehave) Ringsted Skovbørnehave KULTURELLE EJENDOMME Grønt regnskab Institution SKOLER Allindelille Skole Asgårdsskolen Benløse Skole Dagmarskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kværkeby Skole Nordbakkeskolen Sdr. Parkskolen Sneslev Skole Søholmskolen Valdemarskolen

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere