Bevillingsoversigt Sammendrag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag"

Transkript

1 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Indtægter 3 Skatter 900,4 695, , , , ,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1 Indtægter i alt 1.184,3 835, , , , ,4 Drift 7 Administration m.v. -151,1-124,2-6,8-161,0-163,3-162,9-160,4 12 Administration m.v., lønpuljer 5,5 3,8-4,9 2,6-8,6-8,6-8,6 14 Redningsberedskab -4,1-2,2-0,4-4,3-4,6-4,6-4,6 16 Boliger 3,1-2,6-2,2 3,1 3,2 3,2 3,2 20 Boliger, energipulje -5,7-6,0-6,0-6,0 21 Vej og park -41,4-21,1-1,5-50,9-53,4-53,6-53,6 23 Kultur og fritid -39,4-28,0-5,7-45,2-47,6-47,6-47,6 32 Borgerinformation -0,7-0,4-0,4-0,9-0,9-0,9-0,9 33 Specialiserede tilbud -4,8-4,8-4,8 36 Skoler -289,7-154,0-2,7-293,1-289,8-292,1-296,8 47 Dagtilbud for børn -115,8-78,7 4,2-119,6-131,7-134,1-136,3 59 Handicappede, børn -26,5-11,6-33,2-31,4-30,8-32,9 61 Børn og unge -66,5-45,2-3,3-76,0-86,8-93,0-94,5 66 Sundhedsområdet -21,7-59,6-64,3-66,3-68,1 67 Ældre -190,7-116,1 2,9-207,1-214,0-217,2-220,4 75 Handicappede, voksne -48,3-32,2-0,5-76,2-88,3-95,5-99,3 81 Beskæftigelsesindsatsen -191,7-149,6-0,1-205,2-224,5-236,8-246,1 91 Sociale opgaver -26,8-13,7-0,3-24,6-26,1-27,2-27,5 Drift i alt ,2-797,5-21, , , , ,3 Pris- og lønregulering drift -57,6-110,2 94 Renter -18,6-4,3-11,7-13,8-13,8-14,0 Resultat af ordinær drift -18,6 33,9-21,7 38,9 48,5 46,8 64,9 Anlæg 95 Administration m.v. -2,9-20,3-14,4-13,0-4,1-18,5 95 Boliger -0,9-1,1-0,9-2,2 95 Vej og Park -20,4-9,8-9,5-14,1-19,2-8,6-2,6 96 Kultur og fritid -42,0-24,9-0,4-28,3-8,5-21,3-0,2 96 Skoler -17,3-4,9-15,3-6,3-66,4-42,9-1,0 96 Dagtilbud for børn -12,5-26,9-7,2-36,9-38,5-0,2 97 Ældre -5,5-4,5 4,6-3,4 3,4 Anlæg i alt -101,4-92,4-43,2-104,3-133,4-72,9-22,3 Pris- og lønregulering anlæg -2,6-1,6 98 Køb og salg af jord 12,7 50,2 73,9 51,5 54,3 42,0 4,7 Pris- og lønregulering køb og salg af jord 1,9 0,5 Resultat af skattefinansieret område -107,4-8,3 9,0-13,9-30,6 15,2 46,2 Ringsted Kommune Side 1

2 Bevillingsoversigt Sammendrag Sidenr. Mio. kr Brugerfinansieret drift 99 Spildevandsanlæg 14,4 9,9 11,6 12,0 11,1 9,3 101 Renovation 3,7 12,7 2,9 2,8 3,0 3,0 103 Varmeforsyning 2,0 20,5 10,9 6,9 5,6 6,6 104 Vandforsyning 1,7 1,2 3,7 5,4-1,9-2,1 Brugerfinansieret drift i alt 21,8 44,4 29,0 27,2 17,8 16,8 Brugerfinansieret anlæg 105 Spildevandsanlæg -10,6-24,2-11,5-28,7-26,9-24,9-25,3 106 Varmeforsyning -5,8-1,8-4,4-9,2-46,7-2,9-3,0 106 Vandforsyning -1,2-1,2-1,7-2,3-2,4-4,2-2,0 Brugerfinansieret anlæg i alt -17,7-27,2-17,7-40,2-76,0-32,0-30,4 Pris- og lønregulering brugerfinansieret område 1,0 1,6 Resultat i alt -103,3 8,8-8,7-25,0-79,4 2,1 34,3 107 Almene boliger -0,5-2,2 0,8-6,8 108 Øvrige finansforskydninger -26,2-129,5-20,3-1,2 4,0 4,7 4,7 109 Optagne lån (langfristet gæld) 75,0 10,7 16,1 32,9 63,3 26,2 28,1 110 Afdrag på lån (langfristet gæld) -20,9-16,0-26,5-27,8-31,8-33,2 Likviditetsvirkning af overførsel på drift 20,0 Forøgelse af likvide aktiver 1,0 1,2 33,8 Forbrug af likvide aktiver 75,9 126,0 15,2 46,8 Ringsted Kommune Side 2

3 Skatter Forskudsbeløb af indkomstskat Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat I Forskudsbeløb af indkomstskat i alt Forskudsbeløb af ligningsprovenu Kommunal indkomstskat Forskudsbeløb af ligningsprovenu I Forskudsbeløb af ligningsprovenu i alt Afregning vedrørende det skrå skatteloft Kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft I Afregning vedrørende det skrå skatteloft i alt Reguleringer tidligere år Kommunal indkomstskat Afregning af forskelsbeløb I Reguleringer tidligere år i alt Afregning af indkomstskatterestancer Kommunal indkomstskat Afregning af indkomstskatterestancer I Kommunal andel af inddrevne indkomstskatterestancer I Afregning af indkomstskatterestancer i alt Indgåede afskrevne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Indgåede afskrevne indkomstskatter I 184 Indgåede afskrevne indkomstskatter i alt 184 Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter Kommunal indkomstskat Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter U Uerholdelige og eftergivne indkomstskatter i alt Selskabsskatter Selskabsskat Afregning af selskabskat m.v. I Selskabsskatter i alt Kommunens andel af dødsboskat Anden skat pålignet visse indkomster Kommunens andel af skat af dødsboer I Kommunens andel af dødsboskat i alt Afgift af pensionsordninger Øvrige skatter og afgifter Afgifter af pensionsordninger m.v. I Afgift af pensionsordninger i alt Ejendomsværdiskat Ejendomsværdiskat Forskudsregistrering af ejendoms- værdiskat I Afregning til stat af ikke-inddrevneejendomsværdiskatterestancer I -58 Efterreguleringer I 322 Ejendomsværdiskat i alt Ringsted Kommune Side 3

4 Skatter Grundskyld Grundskyld Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat grundskyld I 159 Grundskyld i alt Dækningsafgift Anden skat på fast ejendom Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb I Dækningsafgift i alt Øvrige skatter Anden skat pålignet visse indkomster Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven I Øvrige skatter og afgifter Efterbetaling og bøder I 121 Øvrige skatter i alt Skatter i alt Ringsted Kommune Side 4

5 Generelle tilskud Statstilskud Udligning og generelle tilskud Statstilskud til kommuner I Statstilskud i alt Udligning Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning i alt Udligning af selskabsskat Udligning og generelle tilskud Kommunal udligning I Udligning af selskabsskat i alt Reguleringer tidligere år Udligning og generelle tilskud *** Tekst Mangler *** I Reguleringer tidligere år i alt Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet Kommunale bidrag til regionerne Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenetu Kommunalt udviklingsbidrag U Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsnet i alt Udligning vedrørende udlændinge Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Udligning vedrørende udlændinge I Efterreguleringer I 48 Udligning vedrørende udlændinge i alt Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning Særlige tilskud Refusion i forbindelse med grundtakstmodellens overgangsordning I Refusion, grundtakstmodellens overgangsordning i alt Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud Særlige tilskud Tilskud til Bornholms kommune vedr. udviklingsopgaver I Tilskud vedrørende børn og unge i særligt dagtilbud i alt Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab Særlige tilskud Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssigetab I Tilskud vedr. byrdefordelingsmæssige tab i alt Statstilskud til ældreområdet Særlige tilskud Det særlige ældretilskud I Statstilskud til ældreområdet i alt Bidrag til momsudligningsordning Refusion af købsmoms Bidrag til udligningsordning U Bidrag til momsudligningsordning i alt Ringsted Kommune Side 5

6 Generelle tilskud Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms U Udgifter til købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms U Tilbagebetaling af refusion af købsmoms i alt Generelle tilskud i alt Ringsted Kommune Side 6

7 Administration m.v. Udvalgsbevilling Økonomiudvalgets rådighedskonto Sekretariat og forvaltninger Økonomiudvalgets rådighedskonto U I 327 Økonomiudvalgets rådighedskonto i alt Erhvervsfremme og turisme Sekretariat og forvaltninger Venskabsbysamarbejde U Turisme Erhvervs- og turistcentret U Erhvervsfremme m.v. U Markedsføring U Ringsted på sporet U Bosætningskampagne U I 220 Tilskud til Sporvejsmuseet U Erhvervsfremme og turisme i alt Politisk organisation Fælles formål Økonomisk støtte til politiske partier U Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester U Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd U Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag U Fast vederlag U Uddannelse U Telefon U Vielser U Arbejdsskadeforsikring U -58 Møder, kurser og repræsentation U Kontorhold og andet U Kommissioner, råd og nævn Uddannelse U Formandshonorarer U Mødediæter U Andre mødeudgifter U Projekt landsbyudvikling U -6 Projekt behovsstyret kollektiv trafik U -27 Landdistriktsudvikling U Gebyrer for hegnsyn I Gebyr for huslejenævnssager I 3 3 Andre indtægter I 27 0 Valg m.v. Folketingsvalg U -640 Kommunalvalg U Politisk organisation i alt Administrationsbygninger Administrationsbygninger Skatter og forsikringer U Husleje U Andre indtægter I Administrationsbygninger i alt Ringsted Kommune Side 7

8 Administration m.v. Udvalgsbevilling Pensioner Sekretariat og forvaltninger Pensioner U Pensioner i alt Revision Sekretariat og forvaltninger Revision U Revision i alt Diverse vederlag for opkrævning af attester Sekretariat og forvaltninger Diverse vederlag for opkrævning og attester U I Diverse vederlag for opkrævning af attester i alt Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne Sekretariat og forvaltninger Administrationsudgifter overført tilforsyningsvirksomhederne I Administrationsudgifter overført fra forsyningsvirksomhederne 5.516i alt Øvrige udgifter og indtægter Sekretariat og forvaltninger Personale U Varighedserklæringer U Speciallægeerklæringer U Kommuneplan/handlingsplan U Forsikringer U Valg til ældreråd U -71 Arbejdsskadeforsikring U Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Afgifter vedr. bevilling til hyrevognskørsel U I Stadepladser I Vedligeholdelse af kiosk U Kioskafgifter I Udvikling af menneskelige ressourcer Kontingenter til kommunale sammenslutninger U Øvrige udgifter og indtægter i alt I alt udvalgsbevilling Ringsted Kommune Side 8

9 Administration m.v. Institutionsbevilling Sekretariat og forvaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende hjemmeplejebesøg U -320 Personale m.v. U Uddannelse U Andre personaleudgifter U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Intern husleje U Leasing af hjemmeplejebiler U Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Administration U Dagpengerefusioner U Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg U Administrationsbygninger Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U I El og vand U Lokalekabale etape 1 U Rengøring U Vagt U Kantinedrift U Sekretariat og forvaltninger Personale U I Uddannelse U I 28 Andre personaleudgifter U Tjenestebiler U Porto og forsendelse U I 12 Kassedifferencer m.v. U I 6-1 Fremmed bistand U Edb U I Kontormaskiner og inventar U Fotokopiering U I Kontorhold U Udbudspulje U Administrationsbidrag I 738 Selvrisiko og risikostyring U Arbejdsmiljøpulje U Afløst pligtarbejde til kirkekasser U Etablering/tilskud til skat midtsjælland U 671 Køb af ekstern bistand U GIS U Stillingsannoncer U Lokalplan U Biler U Fælleskonti U Møder, rejser og repræsentation U MED-udvalg U Ringsted Kommune Side 9

10 Administration m.v. Institutionsbevilling Diverse udgifter/indtægter U -240 I 73 Kantinesalg U I SJ Billetten U -22 I 35 Gebyr for miljøtilsyn I Overført andel af løn U Besparelsesramme U Omstillingspulje U Dagpengerefusioner U Gebyrer for byggesagsbehandling U -127 I Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre Personale U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Kontormaskiner og inventar U Kontorholdsudgifter U Møder, rejser og repræsentation U Dagpengerefusioner U Sekretariat og forvaltninger i alt Formidlingscenter Sekretariat og forvaltninger Personale U -1 Andre personaleudgifter U -1 Formidlingscenter i alt -1 Service og Rengøringkorps Folkeskoler Rengøring U Skolefritidsordninger Rengøring U Andre kulturelle opgaver Rengøring U Ungdomsskolevirksomhed Rengøring U Dagpleje Rengøring U Børnehaver Rengøring U Integrerede daginstitutioner Rengøring U Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personale m.v. U Personale m.v. U I Uddannelse U Andre personaleudgifter U Cafe KLC U -6 I 251 Grønne områder U I 537 Diverse udgifter U Rengøring U Inventar U Sundhedsmæssige foranstaltninger U Administration U Ringsted Kommune Side 10

11 Administration m.v. Institutionsbevilling Kantine U -196 I 127 Implementering af ny IT U Registreret momsvirksomhed U -8 I Indtægter U Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Service og Rengøringkorps i alt Entreprenørafdeling - Vej og Park Arbejder for fremmed regning Personale U I 36 Andre personaleudgifter U Udvendig bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Skatter og forsikringer U Rengøring U Arbejdsskadeforsikring U Øvrige udgifter U Indtægter U I Over/underskud foregående år U Dagpengerefusioner U Entreprenørafdeling - Vej og Park i alt Administration m.v. i alt Ringsted Kommune Side 11

12 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Lønpuljer Tværgående lønpuljer Mellemregningskonto til registrant- kontering lønu Leder- og resultatløn U Pulje til tid til tillidsrepræsen- tantarbejde U Udligningspulje U Rekruttering og fastholdelse U Rammebesparelse konto 06 i 2006 U Lokal løndannelse U Lønpuljer i alt Fuld vikardækning ved barsel og adoption Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Dagpengerefusioner U Idræts- og svømmehaller Dagpengerefusioner U Varmeforsyning Direkte udgifter U 7 13 Folkeskoler Dagpengerefusioner U Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. Dagpengerefusioner U Skolefritidsordninger Dagpengerefusioner U Specialundervisning i regionale tilbud Dagpengerefusioner U Musikarrangementer Dagpengerefusioner U Ungdomsskolevirksomhed Dagpengerefusioner U 8 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning U Dagpleje Dagpengerefusioner U Børnehaver Dagpengerefusioner U Integrerede daginstitutioner Dagpengerefusioner U Fritidshjem Dagpengerefusioner U Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dagpengerefusioner U Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge med sociale Uadfærdsproblemer (pgf Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjemmepleje og madservice (omfattet af frit valg) U Plejecentre mm (undtaget af frit valg) U Dagpengerefusioner U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og Dagpengerefusioner U Botilbud for længerevarende ophold (pgf. 108) Længerevarende botilbud for personermed nedsat U funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk U og psykisk 98 7 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Dagpengerefusioner U 12 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat Ufunktionsevne Ringsted Kommune Side 12

13 Administration m.v., lønpuljer Institutionsbevilling Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat U funktionsevne 99 Beskæftigelsesordninger Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov U om en aktiv 7 15 Sekretariat og forvaltninger Dagpengerefusioner U Tværgående lønpuljer Fuld vikardækning ved barsel og adoption U Fuld vikardækning ved barsel og adoption i alt Administration m.v., lønpuljer i alt Ringsted Kommune Side 13

14 Redningsberedskab Udvalgsbevilling Skatter og forsikringer Skatter og forsikringer U Arbejdsskadeforsikring U Skatter og forsikringer i alt Udvalgsbevilling i alt Ringsted Kommune Side 14

15 Redningsberedskab Institutionsbevilling Redningsberedskab Personale U Uddannelse U Bygningsvedligeholdelse U Opvarmning U El og vand U Rengøring U Administration U I Materiel U I Arbejder for fremmed regning U I Kursusvirksomhed/udlejning af lokaler U I Brandhaner og branddamme U Brande og serviceydelser U I Refusion fra staten/andre kommuner I Besparelsesramme U Overskud/underskud fra foregående år U -419 Dagpengerefusioner U Redningsberedskab i alt Redningsberedskab i alt Ringsted Kommune Side 15

16 Boliger Udvalgsbevilling Beboelse Beboelse Fælles formål Bygningsvedligeholdelse m.v. U Arbejdsskadeforsikring U Dagmarsgade 71 A & B Skatter og forsikringer U Sorøvej 22 El og vand I Skatter og forsikringer I Husleje I Dagmarsgade 49 b Skatter og forsikringer I Pensionistboliger - lejede Ringsted by's boligselskab I D.A.B. U Hækkerupsvej 2a og 2b Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 3 og 5 Skatter og forsikringer U Hækkerupsvej 7 og 9 Skatter og forsikringer U Prinsensvej Skatter og forsikringer U Giesegårdsvej 9 Skatter og forsikringer U Humleorevej 2-9 Skatter og forsikringer I Ørslevunderskovvej Skatter og forsikringer I Vetterslev Skatter og forsikringer U 121 I Kommunale udlejningsboliger (DAB) -188 Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse m.v. U Opvarmning I Skatter og forsikringer I 7 4 Rengøring U Andel af administrationsbidrag U Beboelse i alt Andre faste ejendomme Ubestemte formål Klostergårdens jord El og vand U Andre indtægter I Køgevej 54 Andre indtægter I Areal nord for Nordbæksvej Andre indtægter I Areal vest for Næstvedvej - 24 a Andre indtægter I Areal ved Ringsted å 1 ba Andre indtægter I 0 0 Areal ved Susåvej Andre indtægter I Ringsted Kommune Side 16

17 Boliger Udvalgsbevilling Søndervang 1-5 Andre indtægter I 0 0 Toftegårdsvej 26 Andre indtægter I Areal vest for Sdr. Parkskolen Andre indtægter U Del af matr.nr. 1 t Balstrup, beliggende mellem Bragesvej, for- Andre indtægter U Køb af matr.nr b m.fl. Ringsted markjorder Andre indtægter I Areal på hjørnet af Balstrupvej - Bragesvej Andre indtægter I Matr.nr. 9 b Benløse Andre indtægter U -4 Areal ved Rønnedevej Andre indtægter I Eventyrvej 5, Benløse Andre indtægter U Matr. nr. 10 gl Ørslev, Ørslevgade 84 B Skatter og forsikringer U Matr. 67 ha Kærehave Skatter og forsikringer U -1 Andre indtægter U Fælles formål Møllevej 10 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Eriksvej Andre indtægter U Vetterslev Bygade 19 El og vand I Andre indtægter U Ahorn Alle Skatter og forsikringer I Næstvedvej 283 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Skatter og forsikringer I -15 Andre indtægter I -2-3 Andre faste ejendomme Tolstrupvej Opvarmning U 43 El og vand U Vigersted forsamlingshus El og vand I Andre indtægter U Stakhavegården, Frejasvej Bygningsvedligeholdelse m.v. I El og vand I Skatter og forsikringer I Andre indtægter U Andre fritidsfaciliteter Nordrupvej 134 Bygningsvedligeholdelse m.v. U Andre faste ejendomme i alt -3 1 Sanering Sanering i alt Ringsted Kommune Side 17

18 Boliger Udvalgsbevilling Byfornyelse Byfornyelse og boligforbedring Afdragsbidrag/Rønnedevejstrekanten I Byfornyelsesramme I Byfornyelse i alt -250 Ældreboliger Ældreboliger Fælles formål Ydelsesstøtte I Lejetab ved fraflytninger I 223 Ældreboliger Ørslev Lejetab I -286 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Inventar I Dagpengerefusioner I 301 Lejeindtægter U Ældreboliger Nordrup Personale I -153 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Inventar I Lejeindtægter I 226 Ældreboliger Vesterled Personale I -269 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter I 477 Ældreboliger, Prinsensvej Personale I -125 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Lejeindtægter U Ældreboliger Prinsensvej 4 Lejetab I -124 Andre personaleudgifter I Opvarmning I El og vand I Rengøring I Inventar I Ældreboliger - Kaj H. Frederiksen Personale I -370 Bygningsvedligeholdelse I El og vand I -168 Skatter og forsikringer I Energibesparende foranstaltninger I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Ringsted Kommune Side 18

19 Boliger Udvalgsbevilling Ældreboliger - Ole Hansensvej Personale I -167 Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Lejeindtægter U Ældreboliger - Ole Hansensvej Lejetab I -186 Andre personaleudgifter I El og vand I Skatter og forsikringer I Rengøring I Andel af administrationsudgifter I Handicapboliger - Vibevej Lejetab U Personale I Andre personaleudgifter I Bygningsvedligeholdelse I Opvarmning I Skatter og forsikringer U I Rengøring U Andel af administrationsudgifter U Lejeindtægter I Ældreboliger i alt Ydelsesstøtte, støttet byggeri Driftssikring af boligbyggeri m.v. Ydelsesstøtte til andelsboliger opført med tilsagn U før 1. april Ydelsesstøtte til ældreboliger U Ydelsesstøtte, støttet byggeri i alt Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme Fælles formål Vedligeholdelsesplan for kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse m.v. U Vedligeholdelsesplan for kommunale ejendomme i alt Boliger i alt Ringsted Kommune Side 19

20 Boliger, energipulje Udvalgsbevilling Energipulje Beboelse Fælles formål El-, vand-, og varme-regulering U Energibesparende foranstaltninger U Energipulje i alt Ringsted Kommune Side 20

21 Vej og park Udvalgsbevilling Gartnerafdelingen Parker og legepladser Grønne områder U I El og vand U Skatter og forsikringer U Bekæmpelse af bjørneklo U Gartnerafdelingen i alt Skøjtebane Andre fritidsfaciliteter Skøjtebane Andre udgifter U I 125 Skøjtebane i alt Vandløbsvæsen Fælles formål, vandløbsvæsen Regulativer og sager forelagt vand- løbsretten U I Vedligeholdelse af vandløb Afmærkning af vandløb U Supplerende vedligeholdelsesarbejder- sikring af U vandløb I Betaling til andre kommuner U Over/underskud foregående år U -627 Vandløbsvæsen i alt Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål, øvrige miljøforan staltninger Skatter og forsikringer U Laboratorieundersøgelser i for- bindelse med tilsynsvirksomhed U Annoncering i henhold til miljøloven U Informationsvirksomhed U Miljøsager U Værktøj og instrumenter U Konsulentbistand U Edb-udgifter U "Agenda 21" U Over/underskud foregående år U -65 Recipientkvaliteter og spildevand Konsulentbistand U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Konsulentbistand m.v. U -3 Øvrige miljøforanstaltninger i alt Diverse udgifter Kolonihaver Kolonihaver - 45 a m.fl. I Skadedyrsbekæmpelse Rotteudryddelse U I Øvrige skadedyr U Foranstaltninger i øvrigt Personale U Fast ejendom U El og vand U Rengøring U Diverse udgifter i alt Ringsted Kommune Side 21

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3

Indholdsfortegnelse. Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 3 Overførsel af uforbrugte bevillinger i 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Spilleregler for at uforbrugte bevillinger... 4 Anlæg... 5 Beskæftigelsesområdet... 5 sopgørelse incl.... 6 Økonomiudvalget...

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010

Overført fra 2009 til 2010. Restbudget 2010 Samlet overblik Hele kr., - for overførsel af underskud Overført fra 2009 til 2010 Restbudget 2010 Overførsel fra 2010 til 2011 Overførsler alle udvalg, i alt 14.623.400 48.739.529 25.950.467 Miljø- og

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Specifikationer til. Årsberetning 2011

Specifikationer til. Årsberetning 2011 Specifikationer til Årsberetning Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 12 Børne- og Familieudvalget... 31

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!!! "#! " # #! "! # # "! Administrative organisation 424.867 466.155-41.288 424.107 464.598-40.491 423.331 463.821-40.491 423.327 463.818-40.491 Politisk organisation

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal BESKATNING OG UDLIGNING 2011 2012 2013 Udskrivningsprocent Syddjurs Kommune 25,4 25,3 25,7 Norddjurs Kommune 24,6 25,1 25,1 Favrskov Kommune 25,7 25,7

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Serviceudgifter. 13 Driftsområde Børne- og familiecentret 4063015 3901010004 Børne- og familiecentret administration (064551) Administrationsudgifter i f m drift af børne- og familiecentret Lønudgiften udgør 3885254 Budgettet

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur

Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Budget- og regnskabssystem 4.2 - side 1 Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten

Ad 1. Optagelse af funktion 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger på positivlisten Samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 10. januar 2006 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2004-2481-5 Sagsbeh.: PDP Fil-navn: Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner,

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9

De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Budget- og regnskabssystem 4.7 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 De finansielle konti: Hovedkonto 7, 8 og 9 Kontoplanens hovedkonto 0-6 omfatter kommunens egentlige drifts-

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere