Delårsrapport 1. kvartal 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2013"

Transkript

1 Delårsrapport 1. kvartal 2013

2 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed 14 Kapital 16 Forventninger 17 Forbehold 18 Regnskab Ledelsens påtegning 20 Hoved- og nøgletal 21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomst 23 Balance 24 Egenkapital 26 Pengestrømsopgørelse 28 Noter 29 Kvartalsoversigt 38 Yderligere information 40 Webcast og telekonference Tryg afholder webcast og telekonference tirsdag den 30. april 2013 kl CET. Følg webcastet på tryg.com/dk. Finansanalytikere og investorer kan deltage fysisk eller på telefon +44 (0) eller , hvorfra der kan stilles spørgsmål. Webcastet og telekonferencen foregår på engelsk og kan efterfølgende ses på tryg.com/dk. Denne rapport udgør koncernregnskabet for Tryg A/S og er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. kvartal 2012, medmindre andet er nævnt. Sammenligningstal for 1. kvartal 2012 er generelt angivet i parentes. Redaktion Design Layout Investor Relations e-types amo design

3 Højdepunkter Resultatet for 1. kvartal 2013 viser et tilfredsstillende resultat af forsikringsvirksomheden og et højt investeringsafkast. Forsikringsresultatet er forbedret med 39 % på trods af højere udgifter til storskader og et lavere renteniveau. Højdepunkter i 1. kvartal 2013 Resultat før skat på 759 mio. DKK (702 mio. DKK). Forsikringsteknisk resultat på 500 mio. DKK (361 mio. DKK) svarende til forbedring på 39 %. Combined ratio på 90,3 (93,8) påvirket af omkostning- og skadestiltag. Skadesforløb på 74,3 (77,2) med forbedring i alle forretningsområder. Renteniveau påvirker combined ratio negativt med 0,5 point i forhold til 1. kvartal Negativ præmievækst på 2,5 % afspejler fokus på lønsomhed og et højt niveau af tilbagebetalinger på ordninger med overskudsdeling. Forbedring i omkostningsprocenten med 0,6 procentpoint fra 16,6 til 16,0 afspejler fokus på effektivisering gennem omkostningsinitiativer. Højt investeringsafkast særligt med baggrund i et højt afkast for aktier. Egenkapitalforrentning på 20,3 % efter skat. Nyt ansvarligt lån optaget og hidtidigt lån opsagt. Aktietilbagekøb på 800 mio. DKK påbegyndt. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

4 Resultatoversigt Mio. DKK 1. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Forsikringsteknisk resultat Investeringsafkast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Resultat af fortsættende aktiviteter Periodens resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Egenkapital Egenkapitalforrentning efter skat (%) 23,9 20,3 22,1 Antal aktier, ultimo (1.000 stk.) Resultat pr. aktie á 25 DKK 9,2 9,5 36,5 Præmievækst i lokal valuta 1,2-2,5-0,1 Bruttoerstatningsprocent 79,9 71,2 72,2 Nettogenforsikringsprocent -2,7 3,1-0,4 Skadeforløb i procent 77,2 74,3 71,8 Bruttoomkostningsprocent 16,6 16,0 16,4 Combined ratio 93,8 90,3 88,2 Combined ratio ekskl. afløb 98,5 94,8 93,2 Afløb f.e.r i procent -4,7-4,5-5,0 Storskader f.e.r. i procent 0,3 1,4 2,3 Vejrskader f.e.r. i procent 3,1 2,8 1,8 Combined ratio opdelt på forretningsområder Privat 94,1 90,0 87,7 Erhverv 91,1 89,2 83,7 Industri 89,3 89,6 87,7 Sverige 110,0 94,9 95,3 Resultatet fra Trygs finske filial og marineforretningen indgår under resultat af ophørte og frasolgte aktiviteter. Den finske filial er solgt til If P & C Insurance Company Ltd. (Finland) pr Sammenligningstallene er ændret i overensstemmelse hermed. Resultatet af ophørende virksomhed fremgår af regnskabet. 2 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

5 Resultat for 1. kvartal 2013 Trygs resultat før skat udgjorde 759 mio. DKK i 1. kvartal 2013 (702 mio. DKK). Resultatet er sammensat af en forbedring af forsikringsresultatet på 139 mio. DKK og et godt investeringsafkast, som dog er lidt lavere end samme periode i Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 20,3 % (23,9 %) i forhold til samme periode i Tryg annoncerede på kapitalmarkedsdagen i juni 2012 et besparelsesprogram på 1 mia. DKK, som skal reducere skadeomkostningerne med 700 mio. DKK og omkostningerne med 300 mio. DKK gennem en række initiativer. Af det samlede besparelsesmål på 1 mia. DKK skal 475 mio. DKK samlet set nås inden udgangen af Siden iværksæt telsen af besparelsesprogrammet er der samlet leveret 240 mio. DKK. Af den samlede forbedring i det forsikringstekniske resultat i 1. kvartal på 139 mio. DKK kan 95 mio. DKK henføres til dette program, der således udgør hovedparten af forbedringen. Combined ratio udgjorde 90,3 i kvartalet, hvilket er en forbedring på 3,5 procentpoint. Forbedringen kan især tilskrives lavere udgifter til vejrskader end forventet, hvilket svarer til 2 procentpoint, mens det lavere renteniveau påvirkede combined ratio negativt med 0,5 procentpoint. Normalt vil combined ratio for 1. kvartal være på et højere niveau end for året som helhed på grund af mange vejrskader. Resultatet er endnu et skridt på vejen mod at levere en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Investeringsafkastet udgjorde 269 mio. DKK og var sammensat af et afkast af matchporteføljen på 54 mio. DKK og et afkast af den fri portefølje på 272 mio. DKK, hvoraf afkast på aktier udgjorde 169 mio. DKK og andre finansielle poster på -57 mio. DKK. Markedssituationen i Danmark og Norge har ikke ændret sig væsentligt i 1. kvartal På det danske marked var forbrugerne fortsat tilbageholdende i 1. kvartal, og omsætningen af ejerboliger var lav trods en lav boligrente. Arbejdsløsheden var i niveauet 6 %, og udviklingen i Danmark skaber pres på præmieudviklingen, hvilket for eksempel ses ved, at danskerne køber mindre og mere økonomiske biler med lavere forsikringspræmie. Den norske økonomi var fortsat præget af lav arbejdsløshed, et lavt renteniveau og en stigende realløn. Der er derfor risiko for stigende skadeinflation, hvilket overvåges aktivt for at kunne tilpasse priserne til inflationen. Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde mio. DKK i 1. kvartal 2013, hvilket i lokal valuta svarer til en reduktion på 2,5 % (-1,2 % i DKK). Den lavere præmie kan blandt andet henføres til udviklingen i Privat, hvor niveauet af overskudsdeling a) på grund af det gode resultat i 2012 har været på et højere niveau end samme periode i Herudover er særligt præmieindtægten i Industri lavere end samme periode sidste år, hvilket kan henføres til Trygs fokus på lønsomhed og konkurrencesituationen særligt i Norge. Præmieindtægten i Erhverv er 2,2% lavere end samme periode sidste år, hvilket var forventet med baggrund i tiltagene, som blev gennemført i både 2011 og Tryg lancerede i november 2012 et nyt indboprodukt på det danske marked. Dette er det første område, hvor der er implementeret et mere differentieret produkt. Produktet er blevet godt modtaget af kunderne. Udviklingen med mere differentierede produkter fortsætter, og de næste områder med differentierede produkter vil være inden for rejseforsikring, fritidshus og forsikring af campingvogne, mens det inden for Erhverv er arbejdsskade, der i første omgang vil blive lanceret som et pris differentieret produkt. I Erhverv er der fortsat fokus på segmentering af kunderne, og et konkret område har været en gennemgang af landbrugsområdet med tilpasning af prissætning og betingelser. a) Overskudsdeling bogføres regnskabsmæssigt som præmierabat, som fratrækkes bruttopræmierne. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

6 Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 71,2 (79,9) i 1. kvartal Skadeforløbet, der inkluderer resultat af genforsikring, var 74,3 (77,2). Forbedringen skyldes de nævnte lønsomhedsinitiativer og forbedret skadeindkøb. Forbedringen i skadeindkøb reducerede skadeforløbet med cirka 1,5 procentpoint. Herudover var skadeforløbet påvirket af højere stor- og vejrskader svarende til 0,8 procentpoint, ligesom det lavere renteniveau forøgede erstatningsprocenten med cirka 0,5 procentpoint i forhold til 1. kvartal Afløbs resultatet for egen regning udgjorde 4,5 procent, hvilket svarede til niveauet for 1. kvartal En betydelig del af forbedringen kommer som nævnt fra effekten af besparelsesprogrammet, der leverede en besparelse på 45 mio. DKK i kvartalet. Siden udmeldingen på kapitalmarkedsdagen er der således gennemført initiativer svarende til en effekt på 165 mio. DKK, som især stammer fra indkøbsbesparelser inden for Bil, og fastprisaftaler på reparation af bygninger. I forhold til samme kvartal sidste år er der en forbedring på 75 mio. DKK, hvilket er sammensat af den yderligere forbedring i 1. kvartal 2013 på 45 mio. DKK og forbedringen fra 2012 svarende til 30 mio. DKK pr. kvartal. Skadeforebyggelse er et væsentligt indsatsområde for Tryg. I 1. kvartal er kampagnen Tryg Indbrudstjek gennemført, hvor Tryg har kontaktet kunder, der inden for de seneste 20 måneder har oplevet indbrud. Herudover har det været muligt for både kunder i Tryg og andre interesserede at tilmelde sig kampagnen på tryg.dk og på Facebook. Tryg har i den forbindelse indgået et samarbejde med Dansk Låsesmedsforening, hvis medlemmer gratis gennemgår kundernes hjem og rådgiver om løsninger, der kan anvendes for at vanskeliggøre indbrud. Desuden tilbydes cirka kunder med villaforsikring et gratis kældertjek Tryg Kældertjek, der giver kunderne mulighed for at forebygge opstigning af vand i kælderen ved at installere et højtvandslukke eller en pumpebrønd med rabat og få rådgivning om, hvad de selv aktivt kan gøre. Mange af Trygs kunder nød godt af, at der i bilforsikringen er indeholdt en aftale om vejhjælp. I 1. kvartal havde Tryg mere end assistancer til billister, som er dækket gennem bilforsikringen. Omkostninger Omkostningsprocenten var i 1. kvartal ,0 (16,6). Reduktionen i omkostningsprocenten afspejler Trygs fokus på effektivisering og mål om en omkostningsprocent på under 15 i Programmet forløber planmæssigt med en gennemgang af de enkelte områder i Tryg. Det seneste område som er gennemført er IT, og her er identificeret potentielle besparelser i niveauet 20 %. Disse skal opnås gennem outsourcing af ikke-kerneaktiviteter, optimering af eksisterende aftaler med eksterne leverandører og forøget effektivitet i IT-organisationen gennem forenkling og forbedrede prioriteringer gennem større involvering af forretningsområderne. Besparelsesmål skader Besparelsesmål omkostninger Mio. DKK Samlede besparelser på skader 2012 Opnået 2012 Mål Opnået Opnået 2012 Opnået Mio. DKK Samlet omkostningsmål Opnået Mål Opnået 2012 (55 mio. DKK) Opnået 2013 (20 mio. DKK) 4 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

7 Udviklingen i omkostningsniveauet skal ses i sammenhæng med det besparelsesprogram, som blev iværksat medio I forhold til målet om at reducere omkostningerne med 300 mio. DKK frem til 2015 blev der i 2012 realiseret 55 mio. DKK, og i 1. kvartal 2013 er der yderligere realiseret 20 mio. DKK, således at der i alt er opnået 75 mio. DKK i forhold til det målsatte niveau for 2013 på 125 mio. DKK. Antallet af medarbejdere udgjorde ved udgangen af 1. kvartal 2013 svarende til en reduktion på 230 medarbejdere i forhold til samme periode sidste år og en reduktion på 74 siden begyndelsen af Investeringsresultat Tryg diskonterer forsikringshensættelserne og matcher hensættelsernes betalingsprofil med obligationer. Investeringsaktiver, ud over matchporteføljen, udgør den fri investeringsportefølje, der investeres bredt. Resultatet af investeringsvirksomheden udgjorde 269 mio. DKK (353 mio. DKK) og var sammensat af et resultat af matchporteføljen på 54 mio. DKK, et resultat af den fri portefølje på 272 mio. DKK og andre investeringsomkostninger på 57 mio. DKK. Den fri investeringsportefølje består hovedsagligt af aktier, ejendomme og obligationer og havde i 1. kvartal 2013 et afkast på 272 mio. DKK (437 mio. DKK). Afkastet var sammensat af et aktieafkast på 169 mio. DKK, et afkast på obligationer på 79 mio. DKK og et ejendomsafkast på 24 mio. DKK. Resultat før og efter skat Resultat før skat udgjorde 759 mio. DKK (702 mio. DKK). Skat af fortsættende aktiviteter udgjorde 190 mio. DKK svarende til en skatteprocent på 25. Periodens resultat efter skat og ophørt virksomhed udgjorde således 575 mio. DKK (556 mio. DKK). Kapital Trygs egenkapital udgjorde mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal Tryg opgør det individuelle solvensbehov i henhold til Finanstilsynets retningslinier. Dette udgjorde mio. DKK ved udgangen af 1. kvartal 2013 og skal ses i forhold til basiskapitalen, der udgjorde mio. DKK efter foreslået udbytte, realiseret aktietilbagekøb og indregning af nyt ansvarligt lån. Tryg har således en overdækning på mio. DKK svarende til buffer på 56 %. Tryg udstedte i februar 2013 et obligationslån på 800 mio. NOK i det norske obligationsmarked, og i samme forbindelse blev det hidtidige obligationslån på 65 mio. EUR opsagt. Medio marts iværksatte Tryg et tilbagekøb af egne aktier for 800 mio. DKK, hvor der ved udgangen af 1. kvartal 2013 er tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 34,7 mio. DKK. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Den 23. april 2013 fratrådte Birgitte Kartman sin stilling som koncerndirektør med ansvar for Skade. Direktør Jesper Joensen overtager ansvaret året ud, indtil en permanent løsning er fundet. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

8 Privat Privat omfatter salg af forsikringer til privatpersoner i Danmark og Norge. Salget foregår gennem callcentre, internettet, egne assurandører, franchisetagere (Norge), interesseorganisationer, bilforhandlere, ejendomsmæglere og Nordeas filialer. Forretningsområdet udgør 48 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 1. kvartal 2013 Det forsikringstekniske resultat for Privat udgjorde 245 mio. DKK (152 mio. DKK). Forbedringen i resultatet kan henføres til både de gennemførte omkostnings- og skadeinitiativer samt effekten af de gennemførte pristiltag i 2011 og Combined ratio for Privat blev 90,0 (94,1), hvilket blandt andet kan henføres til et lavere niveau af vejrskader svarende til en effekt på combined ratio med 2,4 % (4,4 %), men var derudover påvirket positivt af de tidligere gennemførte pristiltag samt skade- og omkostningstiltag. Privatmarkedet i Danmark var fortsat præget af generel tilbageholdenhed i forbruget og en fortsat lav omsætning af boliger. Salget af personbiler var 2,9 % højere i 1. kvartal 2013 end samme periode sidste år og fortsat præget af et stort salg af mindre biler med større grad af sikkerhedsudstyr, hvilket medfører en lavere gennemsnitspræmie. Den norske økonomi er fortsat præget af vækst og et højt privatforbrug. Beskæftigelsen var fortsat høj og lønstigningerne er i niveauet 4 %. Bilsalget var 3,2 % lavere i 1. kvartal 2013 i forhold til Hovedtal for Privat Mio. DKK 1. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 2,0-2,0 1,5 Bruttoerstatningsprocent 80,4 72,9 72,8 Nettogenforsikringsprocent -2,3 1,8-0,8 Skadeforløb i procent 78,1 74,7 72,0 Bruttoomkostningsprocent 16,0 15,3 15,7 Combined ratio 94,1 90,0 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 98,4 93,5 91,0 Afløb f.e.r. i procent -4,3-3,5-3,3 Storskader f.e.r. i procent 0,0 0,0 0,1 Vejrskader f.e.r. i procent 4,4 2,4 2,4 6 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

9 samme periode Inflationen i Norge lå på et lavt niveau, men da lønudviklingen er væsentlig for mange skadereparationer, følger Tryg fortsat denne udvikling nøje med henblik på tilpasning af priserne for de enkelte produkter. Præmier Bruttopræmieindtægterne faldt med 2,0 % og var påvirket af både konkurrencesituationen, præmierabatter og den nye distributionsaftale med Nordea. Sideløbende med disse tiltag har Tryg arbejdet med produktdifferentiering, hvilket kom til udtryk gennem lancereringen af et nyt indboprodukt i november Der vil i de kommende år fortsat være stort fokus på at udvikle hovedprodukterne baseret på en mere risikorigtig prissætning. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten var 72,9 (80,4). Skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, blev forbedret fra 78,1 til 74,7. Præmierabatter var 41 mio. DKK højere end samme periode sidste år, hvilket påvirkede væksten negativt med 1,7 procentpoint. Det højere niveau for præmierabatter vedrører dels overskudsdeling på gruppeaftaler, hvilket skal ses i sammenhæng med den gode lønsomhed i 2012, men ligeledes at den nye distributionsaftale med Nordea indeholder overskudsdeling, hvilket regnskabsmæssigt håndteres som præmierabat og fratrækkes bruttopræmierne. Til gengæld vil den nye distributionsaftale med Nordea have lavere provisionsomkostninger. Udviklingen på toplinien skal også ses i sammenhæng med konkurrencen i markedet og udviklingen i Danmark, hvor der i stigende grad købes mindre biler med lavere risiko og derfor lavere forsikringspræmie. Tryg har gennem de seneste år, navnlig inden for indbo- og villaforsikringer, øget prisniveauet for at skabe lønsomhed på privatområdet. Forbedringen i skadeforløbet skyldes især et lavere niveau af vejrskader samt de gennemførte erstatningsinitiativer. Afløb for egen regning udgjorde 84 mio. DKK, svarende til 3,5 %. Dette er et lavere niveau end samme periode sidste år, der var positivt påvirket af gevinster på den tværgående reassurancedækning vedrørende høj frekvens af vejrskader. Omkostninger Omkostningsprocenten for Privat udgjorde 15,3 (16,0) svarende til en forbedring på 0,7 procentpoint. Dette er en markant reduktion, som både kan tilskrives effekten af reduktionen i antal ansatte fra 919 primo året til 862 ultimo 1. kvartal 2013, effekten af de gennemførte effektiviseringer i stabsområderne samt lavere provisionsudgifter som følge af et lavere salgsniveau. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

10 Erhverv Erhverv omfatter salg af forsikringer til små og mellemstore virksomheder i Danmark og Norge. Salget foregår gennem eget salgskorps, franchisetagere (Norge), kundecentre og gruppeaftaler. Forretningsområdet udgør 18 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat Det forsikringstekniske resultat for Erhverv udgjorde 98 mio. DKK (87 mio. DKK). Forbedringen skyldes især de gennemførte lønsomhedstiltag og lønsomheden er nu som helhed på et tilfredsstillende niveau. Den væsentligste opgave for at forbedre konkurrenceevnen og lønsomheden er at reducere omkostningsniveauet, og det er derfor positivt, at omkostningsprocenten er forbedret med 0,6 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Combined ratio udgjorde 89,2 i 1. kvartal 2013 (91,1). Det lave renteniveau påvirkede combined ratio negativt med cirka 0,3 procentpoint sammenlignet med samme periode Markedssituationen for erhvervsområdet har ikke ændret sig væsentligt i 1. kvartal 2013 og er fortsat meget forskellig i Danmark og Norge. Det danske marked er påvirket af et lavt privatforbrug, til bageholdenhed med investeringer og bankernes tilbageholdenhed med udlån. Det lavere aktivitetsniveau er en udfordring, der reducerer forretningsomfanget. I Norge er mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder positivt påvirket af en pæn vækst i det private forbrug. Hovedtal for Erhverv Mio. DKK 1. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta -1,3-2,2-2,0 Bruttoerstatningsprocent 78,2 67,7 64,3 Nettogenforsikringsprocent -7,1 2,1-0,9 Skadeforløb i procent 71,1 69,8 63,4 Bruttoomkostningsprocent 20,0 19,4 20,3 Combined ratio 91,1 89,2 83,7 Combined ratio ekskl. afløb 95,7 93,9 89,4 Afløb f.e.r. i procent -4,6-4,7-5,7 Storskader f.e.r. i procent 1,3 0,0 1,5 Vejrskader f.e.r. i procent 2,0 3,4 1,9 8 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

11 Præmier Bruttopræmieindtægterne udgjorde i 1. kvartal 908 mio. DKK (920 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til et fald på 2,2 %. Den negative udvikling i præmieindtægten skal ses i sammenhæng med de tidligere gennemførte pristiltag for at sikre en lønsom erhvervsforretning. Prisniveauet er nu samlet set på et tydeligt forbedret niveau, og i forlængelse af dette arbejdes der med yderligere differentiering af prissætningen i forhold til risikoen på de enkelte segmenter. Fastholdelsesprocenten er generelt på et højt niveau og havde en positiv udvikling i både Danmark og Norge i kvartalet. Det er især salget, som er negativt påvirket af det højere prisniveau i kombination med de vanskelige markedsmæssige forhold i den danske del af forretningen. For at øge forretningsomfanget på et lønsomt grundlag fortsættes med målrettede segmenteringstiltag mod lønsomme segmenter. Samtidig arbejdes der på en forbedret udnyttelse af salgsressourcerne, for eksempel ved mødebooking, der skal forøge forretningsomfanget på et lønsomt grundlag. Erstatningsniveauet for Erhverv er som helhed på et acceptabelt niveau. For at sikre en mere balanceret og lønsom portefølje fortsætter arbejdet med segmentering og prisdifferentiering inden for Erhverv. Prisdifferentieringen vil blandt andet komme til udtryk gennem en ny tarif inden for arbejdsskade med en bedre sammenhæng mellem risiko og pris. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 19,4, hvilket er en reduktion på 0,6 procentpoint. Forbedringen af omkostningsniveauet er den væsentligste opgave for Erhverv for at bidrage til, at Tryg kan opnå den målsatte forrentning af egenkapitalen på 20 % og en omkostningsprocent på under 15 i Det er derfor positivt, at der i en periode med reduktion i forretningsomfang sker et fald i omkostningsprocenten, hvilket afspejler, at der både sker en tilpasning til det lavere forretningsomfang, og at de planlagte omkostningsinitiativer gennemføres. Et af de væsentlige initiativer, som er iværksat, vedrører en effektivitetsforbedring inden for distributionen. Antallet af medarbejdere i Erhverv er reduceret fra 564 primo året til 563 ved udgangen af 1. kvartal. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 67,7 (78,2), og skadeforløbet udgjorde 69,8 (71,1). Forbedringen i skadeforløbet kan henføres til de gennemførte skadeinitiativer og effekten af de tidligere gennemførte pristiltag inden for især løsøre og ejendom. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

12 Industri Industri sælger forsikringer til industrikunder under brandet Tryg i Danmark og Norge, Moderna i Sverige og Tryg Garanti. Salget foregår både gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Herudover har Industri et samarbejde med AXA Group ved betjening af kunder med internationalt forsikringsbehov. Tryg Garanti indgår desuden i resultatet for Industri. Forretningsområdet udgør 26 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 1. kvartal 2013 Resultatet udgjorde 134 mio. DKK (150 mio. DKK). Det lavere resultat kan især henføres til et meget lavt niveau af storskader i 1. kvartal 2012 på 4 mio. DKK mod 67 mio. DKK i 1. kvartal Combined ratio udgjorde 89,6 (89,3) og skyldes hovedsagligt det højere storskadeniveau, men også en negativ påvirkning af det lave renteniveau, der isoleret set øger combined ratio med 1,1 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Stor- og vejrskader påvirkede combined ratio med 8,1 procentpoint mod 1,5 procentpoint i 1. kvartal Den danske del af Industri er påvirket af, at de markedsøkonomiske forhold i Danmark stadig er vanskelige, hvilket reducerer forretningsomfanget og reducerer behovet for forsikringer. Den positive udvikling i den tyske økonomi er ikke fortsat i 2013, og herudover var den danske økonomi præget af tilbageholdenhed i forbruget. Det norske marked var fortsat positivt påvirket af en pæn indenlandsk vækst, mens de økonomiske konjunkturer i Sverige ikke havde den store påvirkning på industriporteføljen, da den er forholdsvis lille og fortsat i en opbygningsfase. Hovedtal for Industri Mio. DKK 1. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 0,9-4,4-2,0 Bruttoerstatningsprocent 78,9 68,9 74,7 Nettogenforsikringsprocent -2,2 7,6 0,7 Skadeforløb i procent 76,7 76,5 75,4 Bruttoomkostningsprocent 12,6 13,1 12,3 Combined ratio 89,3 89,6 87,7 Combined ratio ekskl. afløb 96,7 97,8 97,3 Afløb f.e.r. i procent -7,4-8,2-9,6 Storskader f.e.r. i procent 0,3 5,3 7,6 Vejrskader f.e.r. i procent 1,2 2,8 0,6 10 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

13 Præmier Præmieindtægten udgjorde mio. DKK (1.305 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en tilbagegang på 4,4 %. Udviklingen skyldes det fastholdte fokus på lønsomhed og risikoudvælgelse, hvilket har medført afgang af en del ulønsomme kunder. Fornyelsen 1. januar gik godt, men nysalget har ligget på et lavt niveau. Bruttopræmieudviklingen er desuden påvirket af afgang af nogle få større kunder i løbet af Blandt andet har et par større kunder opsagt sine forsikringer, idet de er blevet opkøbt og indgår i den nye ejers globale forsikringsprogram. I forbindelse med fornyelsen 1. januar 2013 har afgangen stort set svaret til forventningerne, mens salget til nye kunder har været på et lavt niveau. Det er især inden for den mæglerbetjente del af forretningen at porteføljen er reduceret, og derfor er der igangsat forskellige aktiviteter mod denne salgskanal og herunder en videreudvikling af servicekonceptet, som anvendes over for mæglere. Inden for Industri gennemføres også skadeforebyggende aktiviteter. Disse aktiviteter tager normalt udgangspunkt i risikoingeniørernes gennemgang af virksomheder. Gennemgangen af virksomhederne danner dels grundlag for risikovurderingen og giver dels kunderne, gennem udarbejdelsen af en risikorapport, tilbagemelding om virksomhedens forskellige risici og forslag til skadeforebyggende tiltag. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 13,1, hvilket er 0,5 procentpoint højere end den tilsvarende periode i Udviklingen kan især henføres til det lavere forretningsomfang. For at sikre en forbedring af omkostningsniveauet skal der også i Industri gennemføres initiativer, som skal understøtte Trygs målsætning om en omkostningsprocent på 15 i Antallet af medarbejdere i Industri blev reduceret fra 326 primo året til 318 ultimo 1. kvartal. I den svenske del af industriforretningen var væksten omkring 9 %. Den svenske forretning fortsætter en kontrolleret vækst i udvalgte segmenter med et klart fokus på lønsomhed i den videre udbygning af forretningen. Erstatninger Bruttoerstatningsprocenten udgjorde 68,9 (78,9), mens skadeforløbet, der inkluderer resultatet af genforsikring, udgjorde 76,5 (76,7). Forbedringen i skadeforløbet er opnået trods et noget højere storskadeniveau og et lavere renteniveau, der påvirker skade forløbet negativt med 1,1 procentpoint. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

14 Sverige Sverige omfatter salg af forsikringer til privatpersoner under brandet Moderna. Salget foregår gennem egne sælgere, callcentre og internettet. Forretningsområdet udgør 8 % af koncernens samlede præmieindtægter. Resultat for 1. kvartal 2013 Resultatet for Sverige udgjorde 23 mio. DKK (-28 mio. DKK). Resultatet er tilfredsstillende, og forbedringen kan især henføres til de gennmførte lønsomhedstiltag, men også en markant forbedring i omkostningsniveauet. Herudover havde nicheområderne inden for forsikring af lystbåde, motorcyker og produktforsikring et godt 1. kvartal, som også påvirkede resultatet positivt. Combined ratio udgjorde 94,9 (110,0) og er opnået gennem nævnte kombination af lønsomhedsinitiativer og initiativer for at reducere omkostningsniveauet. Præmier Præmieindtægten for 1. kvartal 2013 udgjorde 377 mio. DKK (361 mio. DKK), hvilket svarede til en vækst i lokal valuta på 0,2 %. Dette skal ses i sammenhæng med tiltag over for den ulønsomme del af porteføljen og den forventede højere afgang af kunder. Derudover har det som forventet også haft betydning for præmieindtægterne, at aftalen med Nordea om salg af Trygs produkter fra Nordeas filialer i Sverige ikke blev fornyet i Dette har naturligt medført, at Hovedtal for Sverige Mio. DKK 1. kvt kvt Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Bruttoomkostninger Resultat af bruttoforretning Resultat af afgiven forretning Forsikringsteknisk rente f.e.r Forsikringsteknisk resultat Afløbsresultat f.e.r Nøgletal Præmievækst i lokal valuta 2,2 0,2 0,7 Bruttoerstatningsprocent 87,5 75,6 76,6 Nettogenforsikringsprocent 0,6-0,3 0,2 Skadeforløb i procent 88,1 75,3 76,8 Bruttoomkostningsprocent 21,9 19,6 18,5 Combined ratio 110,0 94,9 95,3 Combined ratio ekskl. afløb 107,8 92,0 93,5 Afløb f.e.r. i procent 2,2 2,9 1,8 Vejrskader f.e.r. i procent 4,2 4,0 1,2 12 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

15 salget fra denne kanal har været på et lavt niveau i 1. kvartal 2013 samtidig med, at arbejdet med at udvikle egne salgskanaler og vurdere andre mulige partnerskaber foregår. I foråret lancerer Moderna et helt nyt bonusprogram for kunder, som samler forsikringerne hos Moderna. Programmet, som er unikt på det svenske forsikringsmarked, er et led i Modernas fokus på øget krydssalg til lønsomme kunder og samtidig opnå en høj loyalitet. I en undersøgelse foretaget at den svenske forbrugerorganisation blev Moderna placeret på en 2. plads ved en sammenligning af bilforsikringer. Omkostninger Omkostningsprocenten udgjorde 19,6 (21,9), hvilket er en betydelig forbedring, som skal ses i sammenhæng med de gennemførte strukturelle tiltag inden for især distributionen. Antallet af med arbejdere udgjorde 334 primo året mod 343 ultimo 1. kvartal Erstatninger Erstatningsprocenten for 1. kvartal 2013 udgjorde 75,6 (87,5). Det lavere erstatningsniveau kan henføres til de gennemførte initiativer for at forbedre lønsomheden herunder implementering af nye tariffer for bil- og villaforsikringer med en mere risikorigtig pris. Der er fortsat fokus på effektivitet i skadebehandlingen, og for 1. kvartal 2013 kan det konstateres, at cirka en tredjedel af skaderne blev registreret og afsluttet samme dag. Dette er en fremgang på cirka 10 % i forhold til niveauet for Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

16 Investeringsvirksomhed Trygs samlede investeringsportefølje på 47,0 mia. DKK gav i 1. kvartal 2013 et bruttoafkast på 377 mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 0,8 % (3,2 % p.a.) på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. Efter overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet 326 mio. DKK. Andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde i 1. kvartal -57 mio. DKK inklusive en udgift på 19 mio. DKK til ansvarlig lånekapital. Det betyder, at det samlede investeringsresultat blev 269 mio. DKK i 1. kvartal. Matchportefølje Tryg matcher de forsikringsmæssige hensættelser med aktiverne i matchporteføljen således, at ændringer i renteniveauerne påvirker Trygs resultat mindst muligt. Dette medfører generelt en samlet lavere variation i resultatet og vil i Solvency II medføre et mindre kapitalbehov til at imødegå udsving. Afkastet på matchporteføljen skal dels dække kursreguleringer på erstatningshensættelserne og dels forsikringsteknisk rente. Trygs målsætning om at mindske afvigelserne mest muligt betød i 1. kvartal 2013 et mismatch på 54 mio. DKK, hvilket også svarer til et udsving på cirka 0,2 % af matchporteføljens værdipapirbeholdning. Både de europæiske samt de danske og norske renter har i løbet af kvartalet oplevet betydelige ændringer. I januar steg renterne markant for efterfølgende at falde tilbage i februar og marts forårsaget af usikkerheden forbundet med krisen på Cypern og det italienske valg. Tryg har placeret hovedparten af sin renteafdækning af de forsikringsmæssige forpligtelser i danske og norske swaprenter. Afkastet, der relaterer sig til ændringer i swapkurven, har været lidt højere end ændringen af værdien af Trygs hensættelser. Det skyldes primært, at de norske swaprenter ligger på niveau med eller lidt lavere end ultimo 2012, mens tilsynsrenterne er højere. Alt i alt giver det et positivt mismatch på 54 mio. DKK for 1. kvartal Fri investeringsportefølje Den fri investeringsportefølje består hovedsageligt af aktier, ejendomme og obligationer og gav i 1. kvartal 2013 et samlet bruttoafkast på 272 mio. DKK, svarende til 2,4 % (9,6 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital. Med tegn på at verdensøkonomien var på vej ud af recessionen, genvandt investorerne tilliden i starten af kvartalet. Dette betød blandt andet et flot aktieafkast på de internationale markeder. Efter kraftige stigninger i starten af kvartalet var aktiemarkedet mere afdæmpet mod slutningen af kvartalet. Samlet Hovedtal for Investeringsvirksomhed Afkast Afkast 1. kvt Investeringsaktiver Mio. DKK 1. kvt I alt Match Fri Obligationer, pengemarked, m.v Aktier Investeringsejendomme I alt Kursreguleringer, ændret diskonteringssats Overført til forsikringsteknisk rente Investeringsafkast i alt før andre finansielle poster Andre finansielle indtægter og udgifter, investering a) Investeringsafkast i alt Andre finansielle indtægter og udgifter, ej investering a) Investeringsafkast a) Posten omfatter rente af driftslikvider, bankgæld og genforsikringsdepoter, valutakursregulering af forsikringsmæssige poster samt omkostninger ved investeringsvirksomhed. 14 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

17 betød det i 1. kvartal 2013, at Trygs aktieportefølje, der er globalt diversificeret, gav et afkast på 169 mio. DKK, svarende til 6,7 %. Ejendomsporteføljen, der består af danske og norske investeringsejendomme, gav et afkast på 24 mio. DKK i 1. kvartal 2013, hvilket var som forventet. Obligationsporteføljen gav i perioden et tilfredsstillende afkast på 79 mio. DKK. Kreditmarkederne har vist relativt gode takter på trods af et knæk i optimismen på finansmarkederne forårsaget af Cypernkrisen. Et højt renteafkast og løbetidsforkortelse på obligationsbeholdningen har betydet et afkast på 1,1 %. Andre finansielle indtægter og udgifter Andre finansielle indtægter og udgifter var negative med i alt 57 mio. DKK i 1. kvartal Dette skyldes blandt andet Trygs udgifter til valutaafdækning af den svenske og norske egenkapital samt ud gifter til Trygs ansvarlige lån. Efter andre finansielle omkostninger og overførsel til forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsafkastet for 1. kvartal 2013 i alt 269 mio. DKK. Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

18 Kapital Tryg opgør kapitalbehovet ud fra den lovmæssige kapital defineret i Lov om Finansiel Virksomhed, hvor de danske myndigheder stiller krav om aktiv kapitalstyring gennem kvartalsvis opgørelse af et individuelt solvensbehov. Herudover opgøres kapitalbehovet i forhold til Standard and Poor s (S&P) kapitalmodel for forsikringsselskaber, hvor Tryg har en målsætning om at opretholde en A- rating. Lovmæssig kapital Opgørelsen af det individuelle solvensbehov er baseret på Trygs interne kapitalmodel. Det individuelle solvensbehov udgjorde mio. DKK ultimo1. kvartal Dette skal ses i forhold til basiskapitalen, der udgjorde mio. DKK efter, at foreslået udbytte og realiseret aktietilbagekøb er fratrukket, og det nye ansvarlige lån er fuldt indregnet. Det medfører en overdækning på mio. DKK, svarende til en buffer på 56%. I tillæg til den interne kapitalmodel opgør Tryg hvert kvartal den nødvendige kapital i henhold til den forventede fremtidige standardmodel under Solvency II. Solvenskravet (SCR) efter standardmodellen udgjorde mio. DKK pr. 1. kvartal 2013, hvilket sammenholdt med den faktiske kapital (Own Funds) på mio. DKK giver en overdækning på mio. DKK. Tryg er i gang med præansøgningsprocessen med Finanstilsynet vedrørende godkendelse af en partiel intern model. På grund af forsinkelsen med vedtagelse af Solvency II-direktivet er de seneste meldinger fra de danske myndigheder, at godkendelsesprocessen for interne modeller senest skal være afsluttet ved udgangen af Nyt obligationslån og aktietilbagekøb Tryg udstedte i februar 2013 et obligationslån på 800 mio. NOK i det norske obligationsmarked, og i samme forbindelse blev det hidtidige obligationslån på 65 mio. EUR opsagt. Medio marts iværksatte Tryg et tilbagekøb af egne aktier for 800 mio. DKK. Tryg rapporterer ugentligt på fremdriften af aktietilbagekøbet. Siden opstarten af aktietilbagekøbet den 15. marts 2013 er der indtil den 27. marts 2013 tilbagekøbt aktier for et samlet beløb på 34,7 mio. DKK. Efter disse transaktioner ejede Tryg i alt egne aktier, svarende til 1,1 %. Det samlede antal aktier udgør Fratrukket egne aktier udgør antallet aktier. Solvency II Omnibus II-direktivet, som skulle sætte Solvency II i kraft pr. 1. januar 2014, blev ikke vedtaget i 2012, som planlagt. Det forventes, at Omnibus II vedtages i 3. kvartal På baggrund af Finanstilsynets og Forsikring og Pensions meldinger vurderer Tryg, at den sandsynlige dato for ikrafttræden af Solvency II er 1. januar EIOPA er i øjeblikket i gang med at analysere resultaterne af det netop afsluttede LTGA (Long Term Guarantee Assessment) prøveberegning, der kan resultere i justeringer af den femtidige Solvency II standard model. Tryg har deltaget i prøveberegningen og ændringerne i kapitalpositionen under de forskellige scenarier indikerer, at Tryg er godt forberedt til at imødekomme udsving i den analyserede Kapital Mio. DKK Individuel Solvens Kapitalkrav Buffer Solvency II størrelsesorden. 16 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

19 Forventninger Tryg har en målsætning om på mellemlangt sigt at nå en egenkapi- Resultatet for 1. kvartal 2013 understøtter sammen med yderligere talforrentning efter skat på 20 % svarende til en combined ratio på planlagte lønsomhedstiltag, at Tryg er godt på vej mod at levere en 90 eller derunder. Målsætningen skal opnås fra 3. kvartal stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal Tryg A/S Delårsrapport 1. kvartal

20 Forbehold Visse udsagn i denne rapport er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser og oplysninger, som i øjeblikket er til rådighed. Udsagn om Trygs fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi, planer og fremtidige mål er med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt, agter, planlægger, søger, vil, kan, forudser, fortsætter eller lignende udtryk. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende antagelse viser sig at være forkert, kan Trygs faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet i rapporten. Tryg er ikke forpligtet til at opdatere nogen af de fremadrettede udsagn eller til at tilpasse sådanne udsagn til faktiske resultater, med mindre dette følger af lovgivningens krav herom. En række forskellige faktorer kan bevirke, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de fremadrettede udsagn i rapporten, herunder, men ikke begrænset til, de økonomiske konjunkturer, ændrede konkurrenceforhold, udviklingen på de finansielle markeder, ekstraordinære begivenheder som for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb, ændringer i lovgivningen eller retspraksis samt genforsikring. Læs kapitlet Risikostyring i note 1 i årsrapporten 2012 for en gennemgang af nogle af de faktorer, som vil kunne påvirke koncernens resultater eller forsikringsbranchen. 18 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Tryg A/S

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 30

Yderligere information 30 Delårsrapport 4. kvartal 2010 Indhold Delårsrapport 4. kvartal 2010 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 4. kvartal 2010 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Yderligere information 38

Yderligere information 38 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2012 1 Resultatoversigt 2 Trygs samlede resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Yderligere information 40

Yderligere information 40 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2012 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009

Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 1 18..2009 Pressemøde 18. august 2009 Resultat for 1. halvår 2009 Højdepunkter 2 18..2009 Bruttopræmievækst på 8,6 % (2,9 % i DKK). Vækst før Moderna var 5,4 % Væksten i Finland og Sverige (ekskl. Moderna)

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.

InvestorDagen 2014. Værdiskabelse for kunder og aktionærer. Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg. InvestorDagen 2014 Værdiskabelse for kunder og aktionærer Morten Hübbe, CEO Tryg Forsikring A/S Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR

HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR HALVÅRSRAPPORT 39. REGNSKABSÅR FOR PERIODEN 1. januar 30. juni 2015 CVR nr. 58 79 91 14 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2015 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og

Læs mere

Halvårsrapport. 38. regnskabsår

Halvårsrapport. 38. regnskabsår 20 Halvårsrapport. 38. regnskabsår 14 1 Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 2014 1 Ledelsespåtegning 4 Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning 6 Hoved- og nøgletal 9 Resultatopgørelse 10 Anden totalindkomst

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT Gammel Kongevej Frederiksberg C CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Gammel Kongevej 60 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 25 07 14 09 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S - Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Generelle

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 2076 6816 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt.

Denne rapport er ikke revideret. Alle sammenligninger er i forhold til 1. halvår 2008 med mindre andet er nævnt. TrygVesta - Halvårsrapport 2009 Side 2 af 40 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Højdepunkter...3 Hovedtal...4 Koncernens samlede resultat i Norden...5 Privat & Erhverv Danmark...8

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Yderligere information 34

Yderligere information 34 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2011 Side Ledelsens beretning Begivenheder i 1. kvartal 2011 1 Hoved- og nøgletal 2 Koncernens samlede resultat 3 Privat Norden 5 Erhverv

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2007 Side 1 af 24 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2007 God lønsomhed kombineret med god antalsudvikling giver solid forsikringsteknisk fremgang Forventningerne til årets resultat

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr

Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr Thisted Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 CVR nr. 37 03 42 82 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr Halvårsrapport Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport pr. 301 juni 2017 Indhoidsfortegnelse Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Resultatopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 007 Danica Pension I Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal... 3 Resultat for 1. halvår 007... 4 Balance, kapitalstyrke og risiko... 5 Forventninger til 007... 5 LEDELSESPÅTEGNING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side

2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat 3 Privat 8 Erhverv 10 Industri 12 Sverige 14 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2016 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse.

I Solvens II indregnes den forventede fortjeneste i basiskapitalen på tidspunktet for forsikringernes indgåelse. Ændret regnskabspraksis 2016 Regnskabsbekendtgørelsen for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser er fra 2016 tilpasset de nye EUsolvensregler, Solvens II, som trådte i kraft 1. januar 2016.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere