Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)"

Transkript

1 Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK Introduktion Struktur, opførsel og teknologisk performance Markedsmagt Markedstørrelse Oligopol Appropriabilitet Skalaøkonomier Produktdifferentiering Empiriske resultater Patenter og konkurrencepolitik USA og Europa Introduktion Markedsmagt (i) Vigtigheden af teknologisk udvikling teknologisk udvikling som markedsperformance Schumpeters trade-off mellem allokativ og dynamisk efficiens Hvor meget profit får et innoverende firma under hhv. monopol og perfekt konkurrence? Antagelser: gennemsnitsomkostningerne før og efter innovation antages at være de samme. Lineær efterspørgselskurve.

2 Incitamentet til at innovere under monopol og under konkurrence Bestemmelse af ulighed (a) Monopol (b) Konkurrence Markedsefterspørgselskurve Markedsefterspørgselskurve Markedsefterspørgselskurve P 2 P 2 c 1 = P 2 c 1 F E G Marginalindtægtskurve Marginalindtægtskurve Q 1 Q 2 q 1 Q 1 Q 2 Markedsmagt (ii) Markedsstørrelse (i) Det økonomiske rationale bag analysen: et kompetivt firma vil starte med nul profit; derfor er al gevinsten ved innovation en indtægt for firmaet; en monopolist tjener (allerede) en profit i den pre-innovative periode; innovation forøger kun den profit man allerede tjerner; fordi monopolisten begrænser sit output på førinnovationsmarkedet kan man anvende en omkostningsbesparende (proces) innovation på færre enheder ift. konkurrencesituationen; derfor er belønningen for innovation større for det kompetitive firma ift. monopolisten (under antagelse af ens omkostningsfunktioner og ens efterspørgselskurver) Demsetz samme antagelser som tidligere, men antag at monopolmarkedet bliver dobbelt så stort som det kompetitive marked (ved enhver pris vil der blive efterspurgt den dobbelte mængde på monopolmarkedet ift. det kompetitive marked).

3 Incitamentet til at innovere, givet harmonikalignende efterspørgsel Markedsstørrelse (ii) P 2 c 1 Monopolmarkedsefterspørgselskurve I J H Monopol marginalindtægtskurve = kompetitiv efterspørgselskurve Q 1 Q 2 Konklusioner: Incitamentet til at innovere under monopol på det større maked er større end incitamentet til at innovere under konkurrence på et mindre marked; Men igen: incitamentet til at (proces) innovere før innovation er mindre når der er tale om et monopoliseret marked end under konkurrence, under antagelse af de samme omkostnings- og efterspørgselsforhold. Forholdet mellem efterspørgsel og innovation (Schmookler, Rosenberg, Scherer): et positiv (empirisk) sammenhæng, men der bør også tages hensyn til de teknologiske muligheder i industrien (Mowery & Rosenberg, 1979) Oligopol (i) Oligopol (ii) Timing Stigende skalaafkast mht. tid ifm. F&U (PDV af F&U falder over tid): skabelsen af viden er kumulativ proces der er alternative muligheder for succesfuld innovation (serie vs. samtidige projekter). Samtidige projekter fører til overflødig innovation; faldende skalaafkast ved at ansætte flere forskere per projekt. Derfor handler det for virksomhederne om at finde en balance mellem: den diskonterede nutidsværdi af den marginale profit ved at udvikle et produkt lidt tidligereog; den diskonterede nutidsværdi af de marginale omkostninger ved at fremskynde udviklingen Oligopolistisk rivaliseren Et firma laver proces eller produktinnovation for at tage kunder fra rivaler; mindre firmaer vil have et større incitament til at innovere; de har nemlig mest at vinde ved succesfuld innovation; mindre firmaer vil gå efter tidlige udvikling og vil reagere hurtigere end eksisterende firmaer; Vi konkluderer derfor at industrier med lav koncentration har den højeste teknologiske progressivitet; MEN hvis der er innoverede og imitrende firmaer, kan det i nogle tilfælde bedst betale sig at imitere fremfor at innovere, hvis man som innoverende firma hurtigt mister sin markedsandel; hvis det innoverende firma har en kort tid til at vinde på innovationen og de imiterende firmaer har en stor omkostningsfordel vil ingen firmaer innovere; samfundet kan derfor lide et tab; Men innovation er fundamentalt usikkert, så det kan være dyrt blot at vente på innovation, der måske aldrig kommer.

4 Oligopol (iii) Oligopol (iv) Usikkerhed, patentering og strategisk innovation Udfaldet af F&U (teknologi) er fundamentalt usikkert ved at bruge mere på F&U minsker man den forventede udviklingstid; den reelle tid afhænger også af held. Antag at det første firma, der udvikler en ny (omkostningsbesparende) teknologi får et patent; Et eksisterede og en potentiel indtrænger konkurrerer om at få patentet hvis det eksisterende firma får patentet vil det forblive monopolist hvis det nye firma får patentet vil det nye firma komme ind på markedet og der vil opstå et oligopol (hvis ikke det eksisterede firma drives ud af industrien) oligopolister maksimerer normalt ikke fælles profit en monopolist vil have mere at vinde ved en innovation der giver en moderat omkostningsbesparelse ift. det nye firma; idet det eksisterede firma have et større incitament til at udføre F&U, da man kan gå efter forskellen mellem oligopol og monopolprofit; hvis der er tale om en drastisk omkostningsbesparelse vil det ene firma blive monopolist efter innovationen; det eksisterende firma (og indtrængere) kan vinde monopolprofitten efter innovationen, men det eksisterende firma taber monopolprofitten det havde før innovationen; derfor, hvis der er tale om drastiske omkostningsbesparelser, vil eksisterende firmaer (med markedsmagt) have et mindre incitament til at innovere end nye firmaer. Oligopol (v) Appropriabilitet (i) ved at bruge mindre ressourcer på innovation kan eksisterende firmaer forlænge deres monopolperiode; firmaer uden markedmagt vil have større incitament til at søge efter radikale (drastiske) innovationer for dermed at slå eksisterende firmaer ud. Når innovation er usikker kan marginale forbedringer i eksisterende teknologi forventes at komme fra eksisterende firmaer; mens drastiske forbedringer forventes at komme fra nye indtrængere. De marginale omkostninger ved at anvende viden i produktion små, sammenlignet med omkostningerne ved at producere den. Dette kan være et problem, da profitsøgende agenter ikke vil anvende ressourcer på aktiviteter der ikke giver et (det fulde) afkast Uden tilstrækkelig profit vil markedet ikke producere tilstrækkelig teknologisk innovation; derfor har de fleste lande et patentsystem (trade-off); Patenter virker ikke perfekt (Levin 1986) Mansfield et al. (1981) viste at 60% af innovationerne var imiteret kun fire år efter deres introduktion;

5 Appropriabilitet (ii) Skalafordele Omkostningerne ved imitation var forholdsvis høje: 2/3 af de opridelige udgifter (imitation ikke gratis). Spill-overs (trade-off): flows af arbejdskraft; konferencer; netværk; input-output relationer; reverse engineering I mange industrier kan man beskytte innovationer uden at have et effektivt patentsystem (Levin et al., 1987); Det kan fx. p.gr.a. first-mover advantages være muligt selv at anvende sin procesinnovation før andre kan nå at imitere den ny proces. MEN generelt: Incitamentet til at innovere er større desto større evne det innoverende firma har til at appropriere resultatet af innovationen (profit) Den (sene) Schumpeterianske hypotese er at det er ønskeligt at organisere produktion i store firmaer (ikke nødvendigvis med markedsmagt) fordi: skalaøkonomier i F&U mere avanceret udstyr; store forskningsteams (cross fertilisation) risikospredning desto større output, desto større kan fordelen ved procesinnovation være, da innovation kan anvendes ifm flere produkter; desto bredere output (produktyper), desto større anvendelsmulighed af en innovation. Men innovationstypen kan variere fra branche til branche (taxonomier) Produktdifferentiering Empiriske resultater (i) En vigtig grund til at foretage F&U er at øge produktdifferentiereing; produktdifferentiering øger adgangsbarrierer; derfor produktdifferentiering F&U Fordelen ved at hæve adgangsbarrierer er mindre, hvis disse allerede i forvejen er store. høje tekniske adgangsbarrierer sænker motivationen for at udføre F&U Regressionsanalyse, forventninger eftersom koncentrationen øges fra et lavt niveau vil de individuelle producenter blive opmærksomme på at de er interdependente, men også på at hvert firma i nogen grad har sin egen efterspørgselskurve eftersom koncentrationen forøges (fra et lavt niveau) vil F&U intensiteten øges; derfor vil en forøgelse af koncentrationen (fra lave niveauer) hænge sammen med en forøgelse af F&U omkostningerne per enhed solgt. Ved høje koncentrationsniveauer bliver firmaerne klar over den påvirkning deres F&U har på salget fra konkurrenterne (man nærmer sig monopol); vi forventer derfor at når koncentrationen stiger fra et mellemniveau til et højt niveau, så vil F&U indsatsen per enhed solgt falde; Konklusion: Vi bør observere en (omvendt) U-formet sammenhæng mellem F&U intensitet og koncentration.

6 Empiriske resultater (ii) Empiriske resultater (iii) Scott (1984) fandt den omvendte U-kurve med et vendepunkt ved CR4=65%; men hvis teknologiske muligheder og efterspørgselskarakteristika indkluderes, forsvinder sammenhængen Lunn og Martin (1986) analyserede firmaer i hhv. industrier med høje og lave teknologiske muligheder separat; de fandt en negativ sammenhæng mellem profit (pris-omk.) på den ene side og F&U udgifter på den anden side; for industrier med lave teknologiske muligheder fandt man firmaer med store markedsandele og i industrier med høje koncentrationer bruger mere på F&U end mindre firmaer (markedsmagt F&U per enhed solgt ) Denne sammenhæng kunne man ikke finde for firmaer i industrier med høje teknologiske muligheder (Husk at der stadig anvendes mere på F&U i industrier med høje teknologiske muligheder) Lunn (1986) skelnen ml. produkt- og procespatenter antallet af patenter per industri stiger med markedskoncentration (og med teknologiske muligheder) for hvad angår procespatenter; ingen af disse sammenhænge kunne findes for produktpatenter; dette skyldes efter alt at dømme at reklame er vigtig for produkter; hvis produkter allerede er differentierede via salgsindsats vil firmaerne producere færre ny produkter end ellers. Patenter og konkurrencepolitik (i) Patenter og konkurrencepolitik (ii) USA General Electric distributionsnetværk licensbetingelser Hartford empire krydslicenser man må ikke benytte sit patent sammen med andre firmaers patenter til at begrænse konkurrencen EU patenter må ikke blive solgt på licens på betingelser der overskrider de betingelser der oprindeligt ligger i patentet. Public policy og forskningssamarbejde: forsknings-joint ventures øger appropriabilitet af forskningsresultater (og stimulerer dermed forskning); men samtidig har støtten til forskningssamarbejde en negativ effekt på den kompetitive forskning; Public policy har generelt forskningssamarbejde (joint ventures), specielt i EU.

7 Konklusioner (i) Konklusioner (ii) Firmastørrelse og i nogle tilfælde markedsmagt øger innovation; Innovation stimuleres af: intens priskonkurrence (firmaer søger en vej ud af konkurrencen); efterspørgselskarakteristika; teknologiske muligheder. F&U er samtidig en mulighed for at lave produktdifferentiering, og dermed for at øge intrædelsesbarrierene for rivaler. Marginale forbedringer i eksisterende teknologi forventes at komme fra eksisterende firmaer; Policy på området er en balancegang for stærk en monopollovgivning afskrækker firmaer fra at innovere; omvendt vil for svag en monopollovgivning tillade strategisk opførsel og dermed skade konkurrencen; Patenter man har (i en vis tid) monopol, men man må ikke kombinere patentet med andres patenter for at få større monopol, eller anvende patentet til at forhindre konkurrence på andre markeder. mens drastiske forbedringer forventes at komme fra nye indtrængere.

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2013. Konkurrencen på skadesforsikringsområdet. Sammenfatning Konkurrencen på skadesforsikringsområdet Sammenfatning I denne artikel beskrives konkurrenceforholdene på det danske skadesforsikringsmarked, og der sammenlignes på de områder, hvor talgrundlaget er til

Læs mere

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse

Karteldannelse og stabilitet - en komparativ analyse Bachelorafhandling Forfattere: Nationaløkonomisk institut Catarina Kaalund Andersen, 300917 Maria Frank Christensen, 300817 Vejleder: Philipp J.H. Schröder Karteldannelse og stabilitet - en komparativ

Læs mere

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2

Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 Produktivitetskommissionsrapport nr. 2 KAPITEL 1 OVERBLIK 11 1.1 Velfungerende markeder 14 1.2 Internationalisering 15 1.3 Offentlig regulering 16 1.4 Effekt på produktiviteten 17 DEL 1: KONKURRENCE KAPITEL

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Aktive forbrugere og økonomisk performance.

Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Aktive forbrugere og økonomisk performance. Litteraturstudie for Forbrugerrådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Aktive forbrugere og økonomisk performance Peter Møllgaard med assistance fra Morten Eskild Friehling 201 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder

SYV anbefalinger til styrkelse af de kreative og innovative kompetencer i odenseanske virksomheder Specialanalyse udarbejdet for Udviklingsforum Odense Partnerskab for Vækst Fyn Partnerskab for Vækst Fyn Af: Professor Mette Præst Knudsen Integrative Innovation Management Institut for Marketing & Management

Læs mere

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv

Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Intel Corporation Et Teknologihistorisk Perspektiv Indholdsfortegnelse Problemformulering... 3 Intel Inside... 3 Metode... 3 Kildekritik... 4 Teori... 5 Den Nationale Diamant... 5 Porters Five Forces...

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde

Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Sund i arbejde - positive faktorer i arbejde Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Lersø Parkallé 105 2100 København Ø Tlf 39 16 52 00 Fax 39 16 52 01 nfa@arbejdsmiljoforskning.dk

Læs mere

Standardisering i Økonomisk Perspektiv

Standardisering i Økonomisk Perspektiv Alexander Øst Kasper Edwards Standardisering i Økonomisk Perspektiv Resume: Denne rapport handler om konkurrencen mellem inkompatible standarder. Rapporten lægger ud med at beskrive de økonomiske vilkår

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg

Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 2002 2 Fusionen mellem Danish Crown og Steff-Houlberg 1. Sammenfatning og konklusion...9 1.1 Konklusion...9 1.2 Markedsbeskrivelse...13 1.2.1 Betydning og

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36

Se også afsnit 3.1 ( Forventninger til internethandel ). Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel 36 Kapitel 4 - Incitamenter og barrierer for internethandel Dette kapitel vil undersøge incitamenter og barrierer for internethandel i Danmark. Incitamenter for internethandel defineres som faktorer, der

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Ledelse på tværs af grænser

Ledelse på tværs af grænser 67 Ledelse på tværs af grænser - konsekvenser af virksomhedsovertagelser i Danmark Steen E. Navrbjerg April 2006 ISBN 00-0000-000-0 Employment Relations Research Centre Department of Sociology University

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, nbe@implement.dk og Management Consultant Andréas Stepien,

Læs mere

Etablering af egen VVS-virksomhed

Etablering af egen VVS-virksomhed Etablering af egen VVS-virksomhed Iværksætterens status i samfundet VVS INNOVA: Etablering af egen virksomhed Har du gjort dig overvejelser om, hvordan den virksomhed du nu arbejder i, startede op i sin

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere