Albertslund socialdemokraterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne"

Transkript

1 Albertslund socialdemokraterne

2 Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur og borgernes deltagelse er i front. Vi er stolte af resultaterne, men vi er også bevidste om de udfordringer, som kommunen står over for. Kommunernes økonomi har været hårdt presset, og vi har taget ansvaret for at bringe Albertslund godt igennem de nødvendige tilpasninger. Der er hermed skabt et fundament til sikring af velfærden og investering i fremtiden, og Albertslund vil fortsat have høj service for borgerne. Det er nu 40 år siden, at Herstedernes Kommune skiftede til navnet Albertslund den ambitiøse og modige kommune. Nu skal vi videre sammen om fornyelsen af byen til fremtidens bære-dygtige by kulturelt, miljømæssigt og socialt. Vi har vedtaget et omfattende kommunalpolitisk program, som vi kalder SAM- MEN OM ALBERTSLUND. Det kan du læse mere om i denne lille folder. Du kan også læse hele programmet og om vores kandidater på vores hjemmeside www. sammen-om-albertslund.dk. Steen Christiansen Borgmesterkandidat Vi håber på din støtte til at gennemføre dette program ved valget til kommunalbestyrelsen den 19. november. Med venlig hilsen Steen Christiansen Borgmester A- sammen om Albertslund

3 Byen til fremtiden I 1960 erne og 70 erne skete udbygningen af velfærdsamfundet med stor fart. Albertslund blev skabt som den mest ambitiøse planlagte by i Danmarkshistorien. Velfærdsbyen til fremtiden. Med nye moderne boliger, grønne områder og moderne skoler og daginstitutioner. Trafiksystem uden biler. Børnefamilier flyttede ud til byen med et omfattende kulturliv musik, bibliotek, teater, kunst, mange foreninger der gav byen et stærkt fællesskab. Børnefestugen, kor, foreninger kom til og blev en del af byens særlige kvaliteter. Hvor Albertslund for år siden repræsenterede den største befolkningsmæssige På trinnet til en omfattende byfornyelse Albertslund skal igen være byen til fremtiden. byudvikling fra 3000 indbyggere til , står Albertslund i dag på trinnet til en omfattende byfornyelse de næste 10 år. Igen skal Albertslund være byen til fremtiden. For der skal ske meget i Albertslund i de kommende år. Mange boliger og bygninger blev opført i stor hast og med datidens teknik. 85% af de almene boliger skal renoveres. Gennem mange år er kommunens institutioner og bygninger blev renoveret. Men vi skal videre. Bl.a. for at imødekomme borgernes velfærdsbehov, men også for at bidrage til mere energirigtige og klimavenlige bygninger. Vi har et ansvar for vores klode. Albertslund Centrum I Albertslund Centrum er sat gang i byggeriet af plejecenter, ældreboliger, fremtidens sundhedshus, nye butikker og parkeringsmuligheder. 3

4 Nyt plejecenter og ældreboliger skal sikre pleje, omsorg og velfærd for et sti gende antal ældre i vores by. Fremtidens sundhedshus skal hjælpe flere borgere til en sund hverdag. Nye butikker og parkering skal sikre et mere attraktivt og levende center. Sundhedsopgaverne samles i det nye hus og sikrer en effektiv drift, der skaber råderum til mere velfærd. Almene boligområder Den omfattende renovering af store almene boligområder skal i ske i tæt dialog med beboerne og med et aktivt engagement fra kommunen. Vi vil sikre gode boliger og lav energiregning. Og en høj kvalitet arkitektonisk og miljømæssigt. Kommunen skal arbejde meget tæt sammen med boligorganisationer, beboere og andre aktive, og der skal være tryghed omkring huslejen. Renoveringerne skal gøre det attraktivt at bo i boligområderne for familier og andre, der lægger vægt på kvalitet og en tryg hverdag. Letbane og modernisering af erhvervsområder Den kommende letbane langs ringvejen vil skabe nye muligheder for udvikling af Hersted Industripark. Vi vil arbejde for, at Hersted Industripark bliver et højprofileret erhvervsområde med bl.a. et center for nye teknologiske løsninger inden for vand, lys, solceller og vedvarende energi. Albertslund skal samarbejde med private virksomheder, forskningsinstitutioner, regionen og EU om projekter, der understøtter udviklingen af Albertslund som den moderne forstad. A- sammen om Albertslund

5 I efteråret 2013 vedtager kommunalbestyrelsen en ny erhvervsstrategi, som skal tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Den nye midtby Vi skal i gang med en ny planlægning for hele midtbyen omkring Roskildevej og de to fængsler, når statsfængslet i første omgang lukkes. På sigt får vi forhåbentlig også lukket forvaringsanstalten. Idekonkurrence om den nye midtby, når fængslerne lukkes nye attraktive boliger for børnefamilier. Kommunen og staten skal i fællesskab udskrive en idekonkurrence om, hvordan de store arealer kan indgå i byens udvikling. Vi ser gerne gode boliger, erhverv, store institutioner og grønne områder. Sammen med nabokommunerne vil vi omdanne Roskildevej til en grøn kile, der betjener lokaltrafikken. Nye boligområder Nye boliger skal bygges på de ledige grunde, så der sikres attraktive boliger for børnefamilier og familier, der lægger vægt på kvalitet, fællesskab og miljø. Grundene, som er udlagt til boliger, er: Hyldagerskolens grund, Hjørnegrunden ved Herstedvester, den sydlige del af Teglmosegrunden, den nordlige del af Roholmparken og grunden nord for Stensmosevej. Vi vil arbejde for, at ældreegnede boliger integreres i nybyggeriet på nogle af grundene. 5

6 Byen til børn og unge Børnene har altid været vigtige i Albertslund. Det er de også fremover. Vi skal give vores børn og unge de bedste muligheder for et godt liv. Fællesskab, mangfoldighed, kreativitet og tryghed betyder meget for børns opvækst, læring og trivsel. Dagsinstitutioner Daginstitutioner er rammen om de mindre børns hverdag med meget stor betydning for børns opvækst. Vi skal stille krav til kvaliteten af det pædagogiske arbejde, ledelsen af den enkelte institution og de fysiske rammer for dette arbejde. Vi vil sikre institutionerne en høj fysisk kvalitet i bygninger og udeområder. Vi vil tilbyde alle børn sunde og økologiske måltider med fælles madordninger Vi skal samarbejde med forældrene, så de får indflydelse på hverdagen i institutioner og skoler. Vi vil søge at imødekomme forskellige behov til institutionernes åbningstider. Vi vil arbejde for en mangfoldighed af institutioner med forskellige pædagogiske tilbud og aktiviteter. Vi vil arbejde for at fastholde og rekruttere gode medarbejdere. Vores skoler Albertslund har vedtaget en ambitiøs 10-årig udviklingsplan for folkeskolen kaldet Skole for alle, som skal løfte det faglige niveau for alle elever. Vi skal sikre eleverne en undervisning, som løfter det faglige niveau for hver enkelt elev. Målet er, at flere fuldfører en ungdomsuddannelse. A- sammen om Albertslund

7 Vi skal udnytte alle digitale muligheder i undervisningen, så den understøtter den enkelte elevs udvikling. Vi vil gennemføre en 5 års plan for fornyelse af inventar, skolernes udeområder, faglokaler og læringsmiljøer. Vi vil fastholde efteruddannelsesløftet i Skole for alle, så lærere og pædagoger sikres efteruddannelse. En god vejledning er vigtig. Vi vil gerne gøre den bedre, så alle kommer i gang med en uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet. Derfor er vi i gang med at udvikle et tæt samspil mellem uddannelses- og kulturinstitutioner, så vi samler ungdomsuddannelser i Campus Albertslund. Vores klubber er vigtige og skal tilbyde gode aktiviteter og rammer for unge i fritiden. Unge skal være en del af vores bys fællesskab. Derfor skal vi fortsætte med at støtte Ungdomsrådet og holde den årlige Børnebyrådsdag for kommunens 6.klasser. Aktiv beskæftigelsesindsats og mere sundhed og forebyggelse. Velfærd Borgere med behov for hjælp skal have en ordentlig hjælp inden for de rammer, som lovgivningen giver mulighed for. Borgerne skal møde en venlig og ordentlig forvaltning, som også oplyser borgerne om deres muligheder. Samtidig skal vi gribe ind for overfor de, som måtte forsøge at snyde. Den aktive beskæftigelsesindsats og forebyggelse sundhedsmæssigt og socialt er helt afgørende i kommunens velfærdspolitik. Hjælp til selvhjælp er en vigtig del af indsatsen, der også så vidt muligt skal inddrage frivillige kræfter. 7

8 Ældre Der bliver stadigt flere ældre i Albertslund både flere aktive ældre, som selv kan og ønsker at klare hverdagen, men også flere ældre, der får behov for hjælp. Vi vil sikre en bred vifte af tilbud til ældre, som har forskellige forudsætninger og interesser. Vi vil sikre, at ældre, der ikke er vant til at bruge internettet, kan få hjælp i Borgerservice. Hjemmeplejen skal være af høj standard og med ordentlige arbejdsforhold og uddannelsestilbud for personalet. Vi vil arbejde for en hjemmepleje, der hjælper ældre til at kunne klare flere ting selv, fordi det giver de ældre størst tilfredshed. Vi vil sikre, at der er et stort antal foreninger for ældre bl.a. med udgangspunkt i Damgårdshave. Aktiviteterne skal nå ud til ældre med størst behov for at være sammen med andre. Vi vil sikre, at Damgårdshave fortsat er selvstyrende og giver ældre til en meningsfuld hverdag. Job og praktikpladser Alle, der kan, skal have mulighed for arbejde eller uddannelse. Det er jobcenterets opgave at støtte borgerne heri gennem et stærkt samarbejde med arbejdsgivere, uddannelsessteder og andre aktører. Personer, der har svært ved at få tilknytning til arbejdsmarkedet, skal have varige løsninger målrettet den enkelte. Unge skal sikres bedre muligheder for at afslutte deres uddannelse gennem praktikpladser eller skolepraktik. Ved større kommunale udbud vil vi sikre, at der indgår sociale klausuler for at sikre uddannelses- og praktikpladser. A- sammen om Albertslund

9 Sammen med erhvervslivet skal vi arbejde på at udvikle nye teknologiske løsninger, der skaber arbejdspladser og vækst. Albertslund skal være byen, hvor nye grønne og intelligente løsninger udvikles og testes i partnerskaber mellem borgere, by og erhvervsliv. Kultur og idræt Kulturen er et af fyrtårnene i Albertslund. Fordi kulturen knytter byens borgere sammen og skaber fællesskabet. Kultur er mange ting. Idrætten, foreningslivet, koncerter og teater i Musikteatret og Forbrændingen. Kulturen skaber fællesskaber idræt, foreningsliv, børnekultur, koncerter, teater og bibliotek. Støtte til idræt skal primært gå til det folkelige idrætsliv, men der skal også være plads til at støtte og opmuntre den mere konkurrence- og eliteprægede idræt. De frivillige ledere og trænere er en afgørende del af arbejdet. Vi vil sikre en god udnyttelse af byens idrætsfaciliteter, så borgerne i videst muligt omfang får mulighed for at benytte dem. Det gælder også borgere, der er syge eller handicappede. Stadion er byens idrætscentrum. Også for fremtidens nye aktiviteter og faciliteter. Vi arbejder for, at Birkelundgård bliver et kulturcenter, så foreningen Kulturhuset Birkelundgaard får mulighed for at fortsætte det frivillige arbejde. Vi vil støtte Venskabsbysamarbejdet og det store arbejde, støtteforeningen yder. Samarbejdet mellem kommunen og de mange frivillige foreninger skal styrkes, og foreningerne/brugerne skal inddrages på flest mulige områder. Der skal fortsat være tilbud, som har en bred appel til borgerne, der kan opleve scenekunst, film og musik af meget høj kvalitet. Derfor er Musikteater Albertslund helt centralt i byens liv. 9

10 Børnekultur Børnekulturen har med Børnefestugen og de mange andre tilbud været et særkende for Albertslund. Sådan er det også i fremtiden. For ungdomskulturen spiller Forbrændingen, Motorsportscentret og Albertslund Ridecenter vigtige roller. Vikingelandsbyen er en etableret kulturinstitution i byen, som vi gerne ser udviklet yderligere gerne sammen med venneforeningen. Den grønne by Naturen og vandet Albertslund er født med grønne områder og vand som en integreret del af bybilledet, hvor regnvand løber i kanaler, bassiner og Rådhussøen gennem et separeret vandsystem. De stigende regnmængder skal vi forebygge. Derfor vil vi etablere en sø i den vestlige del af Kongsholmparken. Vi vil integrere vandafledningen ved renoveringen af gårdhusene i Albertslund Syd. Store Vejleådalen skal udvikles til øgede vandmængder, så også den biologiske mangfoldighed og de rekreative muligheder øges. Grøn omstilling Kommunens strategi om CO 2 -reduktion og modernisering af boligområder, erhvervsområder og kommunale ejendomme er den centrale akse i arbejdet for den bæredygtige by. I boligområderne vil vi samarbejde med beboerne om en energirigtig fornyelse gennem rådgivning og vejledning om energibesparelser. A- sammen om Albertslund

11 I de omfattende renoveringer af almene boligområder vil vi arbejde for, at renoveringerne bliver så bæredygtige som muligt med den økonomi, som kan sikres til de enkelte projekter. Trafik På trafikområdet vil vi arbejde for et effektivt og højklasset kollektiv trafiksystem i hele hovedstadsområdet. I boligområderne samarbejder vi med borgerne om energirigtig fornyelse. Vi vil arbejde for en miljøvenlig kollektiv trafik med miljøvenlige busser og udbygning af et omfattende letbanesystem. Albertslund Station skal udvikles. S-tog og busser skal fungere sammen i et effektivt system. Vi vil arbejde for udvikling af flere supercykelstier og øge fremkommeligheden for cyklister på tværs af Roskildevej og banen. Vi vil arbejde for, at der anvendes støjdæmpende asfalt på motorvejene omkring Albertslund. 11

12 Byen til fremtiden Der er kommunalvalg d.19. november Det er den bedste garanti for en levende by og en robust økonomi og et stærkt lokalt engagement i løsningen af de fælles opgaver. Idé og layout: Prografik Trykt på miljøcertifiseret papir med miljø godkendte farver Stem på Socialdemokraterne. Det giver mening. Og det er den bedste garanti for en levende by og en fornuftig økonomi - og et stærkt lokalt engagement i løsningen af de fælles opgaver. A- sammen om Albertslund

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud

Hvordan ser. ud i Ballerup Kommune i 2020? Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud Forside: Rubrik[titel]: Hvordan ser det gode liv ud i Ballerup Kommune i år 2020 Giv os dit bud [I bunden] Kampagnelogo og slogan Hvordan ser DET GODE LIV ud i Ballerup Kommune i 2020? Giv os dit bud Giv

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere