Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan 2016-2019"

Transkript

1 Bilag 1. Direktionens forslag til anlægsplan Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Afledt drift (Gældende) U Afledt drift pr. 11/ U Effektiviseringer U Lånoptagelse I Ledig Låneramme Indskud i landsbyggefonden U Deponering U U I Salg af klubhusgrund og køb af FB klubhus U I Teknisk salg af areal til Ingeborggden I NY: Køb af Hermeshallen U Køb af ejendom, Vagtelvej 58, Grundkøb U Udisponeret pulje (anlægsloft) U NY: Pulje til overførsler U Digitaliseringsplan 2014 U Digitaliseringsplan 2015 U BEU U I Skybrudssikring af kommunale ejendomme U a Afledt drift

2

3 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Byfornyelse og boligforbedring U I a Afledt drift Ledig Låneramme Pulje til imødekommelse af AT-påbud* U a Afledt drift Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* U UU U Pavilloner Frederiksberg Ny Skole U 875 a Afledt drift Pavillon på Skolen på Duevej U 800 a Afledt drift 56 I Skolen på Duevej, udbygning U a Afledt drift Lindevangsskolen, udbygning U a Afledt drift Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning U 500 a Afledt drift Skolen på Grundtvigsvej U a Afledt drift Renovering af skolegde med klimatilpasning U 6.000

4

5 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Klub Thorvaldsensvej (tidligere Skoleforlig Klub Grundtvigsvej) U NY: Udvidelse af anlægsforslag Klub Thorvaldsensvej (scenarie 2b) U a Afledt drift Ny: Udearealer - Flexarealer/shared space ved Ny Hollænderskolen U a Afledt drift 25 Udvidelse Klub Louis P U 500 a Afledt drift Fuglevangsvej 5 - udvidelse af klubfacilitet - Klub Tempeltræet U a Afledt drift Klub Vagtelvej U a Afledt drift SOU U I Modernisering af plejeboliger U I I Indskud i landsbyggefonden a Afledt drift Lånoptagelse D Deponering Helhedsplan Solbjerg Have, Sundheds- og Omsorgsudvalget U a Afledt drift Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej U 800

6

7 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen KFU U Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle inkl. rutsjebane og projektering af ny hal I U Udskiftning af kunstgræs på 3 baner på Jens Jessens Vej U Mageskift af p-areal U Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek U Udskiftning af sorteringsmaskine og renovering af indgangsparti Hovedbiblioteket U Pulje til åbne idrætsanlæg* U a Afledt drift KU.BE, kultur- og bevægelseshus U I a Afledt drift I Tilbagebetaling af moms Community Center på Nordens Plads U Pulje til gavlmalerier* U a Afledt drift BU U I Carlsvognen, nybygning U a Afledt drift Helhedsplan Solbjerg Have, Børneudvalget U IT-infrastruktur dagtilbud U Magnoliahuset - udvidelse U

8

9 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen a Afledt drift e effektivisering Solmarken - tilbygning til daginstitution U a Afledt drift Sammenlægningsstrategi U Louis Petersens Børnegd, sammenlægning U a Afledt drift Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* U SU U I Betty ( Tidligere Nordens Plads) U e effektivisering a Afledt drift d Deponering Modernisering af botilbud på Mariendalsvej U Istandsættelse og indretning af boliger til flygtninge U Ledig Låneramme Helhedsplan Solbjerg Have Socialudvalget U a Afledt drift BMU U I ESCO-projekt U a Afledt drift Ledig Låneramme

10

11 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret U I a Afledt drift Ledig Låneramme Områdefornyelse Svømmehalskvarteret vest U I a Afledt drift Ledig Låneramme Områdefornyelse Nordre Fasanvej Nord U I Ledig Låneramme Områdefornyelse Nordre Fasanvej Syd U I Ledig Låneramme Pulje til tilplantning af nye vejtræer* U Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé U a Afledt drift Pulje til offentlige legepladser* U a Afledt drift Pulje til genoprettelse af kirkegde* U Pulje til vedligehold af kirkegde* U Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* U Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan projektledelse og udvikling * U

12

13 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med FF* (Skattefinansieret) U a Afledt drift Pulje til implementering af klimatilpasningsprojekter i samarbejde med U FF* (Takstfinansieret) 1 Lånoptagelse By- og pendlercykelsystem U a Afledt drift Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* U I a Afledt drift Pulje til udlægning af nyt slidlag* U Pulje til fortovsrenovering* U Byudvikling ved Fasanvej station U Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser U a Afledt drift Trafikhandlingsplan: udbygning af cykelstier* U a Afledt drift Metro Cityringen - projektstyring, stationsforpladser og byrum U a Afledt drift Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master samt intelligent U belysning* 75 Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed, skoleveje* U a Afledt drift Værnedamsvej U 1.500

14

15 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen a Afledt drift Overdækning af rulletrapper på Aksel Møllers Have og Frederiksberg Station U Udgifter relateret til svømmehallen - Trafiksanering U a Afledt drift Trekantsgrunden på Sønder Fasanvej - omdannelse af grunden til parkpræg. U 500 a Afledt drift Mindre omlægning af Falkonér Plads foran Frederiksberg Gymnasium U Rahbeks Allé, Etablering af nyt vejprofil med parkering og ny træplantning U Etablering af cykelbane på Grundtvigsvej U a Afledt drift Overgang ved Peter Bangs Vej og omlægning af den Grønne Sti U (Diakonissestiftelsen) 84 Byforskønnelse lamper (Skt. Thomasplads) U Sporvejsstandere U Opfølgning på cykelparkeringsanalyse U a Afledt drift Opgradering af belysningen på Frederiksberg Allé U Grønt byrum ved Skolen på Bülowsvej U 700 a Afledt drift Forskønnelsespulje vedr. bunkers * U a Afledt drift

16

17 Kat. Pol. Nr. U/I/N Anlægsudgifter, brutto U , brutto I Anlægsudgifter, netto N Ældreboliger+ klimaprojekter U Udgifter under anlægsrammen U Anlægsramme U Udfordring af anlægsrammen Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* U Trafikhandlingsplan: Opfølgning på cykelhandlingsplan U a Afledt drift Byrummet Solbjergvej øst U

18

19 Projekt nr.: 1 Fagudvalg: MAG Funktion: Salg af klubhusgrund og Køb af FB klubhus Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

20 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Ifølge Kommuneplan 2013, kommunens kultur- og fritidspolitik og Frederiksbergstrategien spiller Frederiksbergs idrætsfaciliteter en helt central rolle som led i at sikre byens stadig flere borgere - både børn, unge, voksne og ældre - de bedst mulige, fysiske rammer for et godt hverdagsliv samt et aktivt og sundt fritidsliv. Dette forudsætter dels, at Frederiksberg som by har et tilstrækkeligt antal idrætsfaciliteter og dels, at faciliteterne fremst tilstrækkelig tidssvarende, indbydende og vedligeholdte samt også overholder krav til standard og sikkerhed Baggrund og beskrivelse: I forbindelse med kapacitetsudvidelsen af Ingeborggden blev det besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 1. december 2014 at skabe en bredere udvikling af det samlede område omkring Ingeborggden, og at indtænke Generationernes By - samspil mellem børn og ældre, byrumskvaliteter, forbindelser, relationer, samspil med omgivelser, synergi i udnyttelse af lokaler, samarbejdsrelationer om eks. kantine, mødelokale etc. Det blev derfor besluttet at skabe en samlet løsning, hvor FB s klubhus nytænkes, og der skabes sammenhæng til plejeboligbyggeriet. Det nye klubhus byggeri på anslået ca. 600 m2 til en samlet udgift på 9-12 mio. kr. ( kr. pr. m2). De 450 m2 er her anslået til boldklubbens egne klubfaciliteter, mens 150 m2 kunne være fælleslokaler med Ingeborggden. I det følgende lægges til grund, at fælleslokalerne fordeles ligeligt mellem klubhus og plejeboliger. Klubhusbyggeriet forudsætter således en byggeret på 525 m2 til en pris på 1,3 mio. kr., samt udgiften til anlæg af klubhuset på anslået 10,5 mio. kr. Dette giver en samlet pris på 11,8 mio. kr., som FB's fond skal betale. Modellen for etablering af et nyt klubhus i sammenhæng til plejeboligbyggeriet er, at kommunen efter en forhandling med Frederiksberg Boldklubs Fonds bestyrelse køber det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris. Med afsæt i ovenstående forventes det at beløbe sig til ca. 10,7 mio. kr., hvis købssummen forfalder i Hvis købssummen udbetales løbende i takt med FB s anlægsudgifter skønnes der følgeomkostninger til bl.a. rentebetaling for skønnet 0,5 mio. kr. Der overtages ingen gæld i ejendommen, idet boldklubben forpligter sig til (med kreditors godkendelse) at overflytte indestående tinglyst gæld på op til 3,3 mio. kr. til den ny ejerlejlighed, som er gældfri. Dermed kan FB's fond i alt anvende de 1,1 mio. kr. til medfinansiering af det nye klubhus. FB Fondens bestyrelse forpligtes i købsaftalen til at anvende salgssummen til opførelse af en ejerlejlighed på 450 m2-600 m2 på de af Ingeborggden tilkøbte arealer, jf. ovenfor. Modellen betyder i praksis, at n købet af det eksisterende klubhus er effektueret, ophører fonden som lejer på grunden, som kommunen herefter - efter nedrivningen kan sælge til Ingeborggden. Kommunen f en indtægt fra grundsalget på i alt 1,3 mio. kr. For kommunen vil udgiften specifikt i forhold til klubhuset bestå i nedrivning af nuværende klubhus (ca. 0,3 mio. kr.), køb af det eksisterende klubhus til en skønnet markedspris vurderet til maksimalt 10,7 mio. kr., følgeomkostninger ved udskudte betalinger på 0,5 mio. kr. og byggerådgivning og transaktionsomkostninger til anslået i alt 1,1 mio. kr. dvs. en anlægsrammeudfordring på i alt 12,6 mio. kr. Dertil vil kommunen have en indtægt fra byggeretten på de 525 m2 svarende til 1,3 mio. kr. jf. anlægssag. 2

21 Projekt nr.: 2 Sammenhæng med: Modernisering af Plejeboliger Fagudvalg: MAG Funktion: Flere Teknisk salg af areal til Ingeborggden Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

22 Beskrivelse af anlægsprojektet Baggrund og beskrivelse: Der er tale om teknisk salg af grund på Jens Jessens Vej 24, matrikel 358. Grunden ejes af Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Boldklub er i dag lejer af grunden og ejer klubhuset på grunden. Salget er et delelement i udvikling af området omkring Ingeborggden, og er en forudsætning for opførelser af et samlet byggeri med almene plejeboliger og boldklub, hvor et af hovedgrebene er at skabe fælles rammer på tværs af generationerne. Planen er som følger: - at Frederiksberg Kommune køber klubhuset af FB-Fonden, og river huset ned. - at klubhusgrunden sælges til DSI Ingeborggden - at DSI Ingeborggden udstykker i ejerlejligheder og sælger videre til FB-Fonden. En yderligere beskrivelse af sagen kan ses i referat fra KB , pkt. 314: En bredere udvikling af området omkring Ingeborggden / caa-44b3-8db2-b69e253c6e19/f3acd462-0b3a-4f96-a0ff-ab4169b58fb6.aspx 2

23 Projekt nr.: 3 Fagudvalg: KFU Funktion: NY: Køb af Hermes Hallen Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

24 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Projektet hænger naturligt sammen med Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen, idet det medvirker til en udbygning af byens idrætsfaciliteter i forbindelse med en udbygning af kommunens service generelt. Baggrund og beskrivelse: Med den endelige tiltrædelse af aftalen mellem kommunen og Hermes Byggefond er det faldet på plads, at kommunen køber Hermes-Hallen af byggefonden parallelt med, at Hermes Byggefond erhverver aktivitets- og klublokalerne i den nye svømme- og gymnastikhal på Bernhard Bangs Alle af KommuneLeasing. Aftalen vil således omfatte to separate transaktioner, der afsluttes primo 2017, n projektet er færdiggjort. Frederiksberg Kommune påtager sig sælgers/bygherres forpligtelser i forbindelse med aftalen mellem Hermes Byggefond og KommuneLeasing. Med kommunens overtagelse af Hermes-Hallen, vil det være muligt etablere en ny, tidssvarende og fremtidssikret idrætsfacilitet (skole-idrætshal) på det østlige Frederiksberg. En sådan facilitet vil tilgodese et behov for mere idrætskapacitet på både skole- og idrætsområdet. Et behov, der forventes at blive stadig mere aktuelt og stige yderligere som følge af skolereformen og Frederiksbergs forventede stigning i antallet af idrætsaktive skolebørn. Etableringen af idrætshaller med tilknytning til nærtliggende skoler er af strategisk betydning i forhold til at imødekomme efterspørgslen på idrætsfaciliteter, og især i forhold til Frederiksbergs befolkningstilvækst på omkring nye borgere frem mod Der foreligger et særskilt forslag vedr. etablering af idrætshallen. Med indgåelsen af aftalen er der behov for på anlægsplanen for 2018 at afsætte et samlet anlægsbudget til formålet på 12,8 mio. kr., hvilket beløb fordeler sig som følger: - Købssum 10,2 mio. kr. - Indfrielse af gæld for Hermes Byggefond: 1,5 mio. kr - Tinglysningsafgift: 0,3 mio. kr. - Rådgivning mm. 0,8 mio. kr. (skøn) 2

25 Projekt nr.: 4 Fagudvalg: MAG Funktion: Køb af ejendom Vagtelvej 58, Grundkøb Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1

26 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Baggrund og beskrivelse: Frederiksberg Kommune købte i 2013 ejendommen på Vagtelvej 58 med henblik på at ombygge og renovere bygningen til at kunne rumme en ny daginstitution. Men pga. en lavere vækst i børnetallet på 0-6 s området end forventet, vil den påtænkte kapacitet først være nødvendigt i senere, og ejendommens placering er meget velegnet i forhold til at fungere som klub for børnene fra Skolen på Duevej. Klub Jokeren, der er klub for Skolen på Duevej har i dag til huse i lokaler på Mariendalsvej. Frederiksberg Kommune ejer ikke bygningen, og da ejeren af bygningen påtænker at sælge, så er kommunens aftale om klubdrift opsagt. Dette betyder, at Frederiksberg Kommune skal finde egnede lokaler til ca. 265 klubbørn. Bygningen på Vagtelvej 58 er ideelt placeret i forhold til Skolen på Duevej: Kort afstand (638 meter), sikker rute (villaveje), tæt ved grønne arealer langs Egernvej med mulighed for yderligere udendørsaktiviteter samt tæt ved Grøndalsparken. Bygningen er desuden stor og velegnet til mange forskellige klubaktiviteter, ligesom den vil give mulighed for et lokalemæssigt samspil mellem skole og klub, således at fx en del af den understøttende undervisning og fx projektforløb for udskolingen vil kunne foregå her, hvorved kapacitetspresset på Duevej mindskes. Dette vil give bedre mulighed for at arbejde med varierede arbejds- og undervisningsformer på Skolen på Duevej generelt Ejendommen anvendes i dag som kontorbygning med køkken/kantine i kælderen. Placeringen af institutionen er i et område øst for Godthåbsvej og nord for Nordre Fasanvej, hvor der i dag ses et yderligere behov for daginstitutionskapacitet. Ejendommen er opført i Grunden udgør m 2, hvoraf 545 m 2 er bebygget. Bygningen er i mursten og med bærende betondæk i henholdsvis 1 og 2 etager, fordelt på 918 etagem 2 på stue- og 1. sal. Derudover er der 332 m 2 kælder. Udearealerne udgør m 2. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014 (sag 25) at indgå købsaftale for ejendommen beliggende Vagtelvej 58. Ifølge den indgåede aftale udgør købesummen 19,5 mio. kr., hvor der er betalt 2 mio. kr. i 2014 og den resterende del af købesummen på 17,5 mio. kr. ved overtagelsen i Dertil kommer tinglysningsomkostninger på 0,1 mio. kr., som er afholdt i Ombygningen af ejendommen til klub forventes at være færdig i 2017 jf. Klub Vagtelvej. Fysiske data: Matrikulært areal: 1813 m 2 Stednavn og adresse: Klub Jokeren, Vagtelvej 58 Matrikelnr.: 5 an, Frederiksberg Kælder m 2 : 332 Areal: Bygningens m2: 918 Projektets m2:

27 Projekt nr.: 7 Fagudvalg: MAG Funktion: Flere Digitaliseringsplan 2014 Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

28 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Forslagene var en del af budget 2014 s investering i effektivisering. Baggrund og beskrivelse: Der er med budget 2014 vedtaget en investering i effektivisering under Digitaliseringsplan Midlerne skal i 2016 anvendes for at sikre projekternes gennemførelse, herunder hjemtage effektiviseringer og udmønte kvalitetsforbedringer. Det drejer sig om samlet 5,875 mio. kr. fordelt over 2 på følgende projekter fra Digitaliseringsplan 2014: Projekt () Brud med monopolsystemer Grunddataprogram Netværk og tryghed døgnet rundt Elektroniske låse og Nødkald Digitale medier i dagtilbud I alt Der blev den 2. juni 2014 meddelt anlægsbevilling vedr. Brud på monopolsystemer, Grunddataprogram, Elektroniske låse og Nødkald samt Digitale medier i dagtilbud. Netværk og tryghed døgnet rundt er anlægsbevilget d. 22. juni Digitaliseringsplan 2014 har tidligere indeholdt et projekt vedr. Fælles strategi for offentlig velfærd. Dette projekt udg af planen, da det ikke er muligt at hente den tilhørende effektivisering (se evt. bilag 4 i 2. finansielle orientering). Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Afledte driftsudgifter, (udvalg) U U U Effektivisering, (samlet) U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De samlede effektiviseringer vedr. ovenstående anlægsprojekter er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget

29 Projekt nr.: 8 Fagudvalg: MAG Funktion: Flere Digitaliseringsplan 2015 Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter 1

30 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Anlægsinvesteringen er del af budget 2015 s investering i effektivisering, og er en forudsætning for udmøntningen af de effektiviseringer, som er indeholdt i Digitaliseringsplan Baggrund og beskrivelse: Digitaliseringsplanen 2015 best af en række projekter, der bidrager til udmøntningen af Frederiksberg Kommunes digitaliseringsstrategi. Planen og projekterne er beskrevet i Digitaliseringsplan 2015 Digitale services til borgere og medarbejdere på Frederiksberg. Nedenfor ses en oversigt over de projekter, der udgør de samlede anlægsinvesteringer i Digitaliseringsplan 2015: Projekt () Digital post Digital kørselsgodtgørelse Effektive møder Analyse af HR- og lønprocesser Analyse af telefoni Digitale arbejdsgange Funktionsstøttende teknologi til borgere der kan selv og vil selv (SOU) Selvhjulpenhed og Recovery (SU) Øget digitalisering på Børneudvalget Øget digitalisering på Undervisningsudvalget Digital understøttelse af By- og miljøområdet I alt Samtlige anlægsprojekter under Digitaliseringsplan 2015 blev anlægsbevilget d. 22. juni 2015 Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Afledte driftsudgifter, (udvalg) U U U Effektivisering, (samlet)) U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering De samlede effektiviseringer vedr. ovenstående anlægsprojekter er indarbejdet i forbindelse med vedtagelsen af budget

31 Projekt nr.: 9 Fagudvalg: BEU Funktion: Skybrudssikring af kommunale ejendomme Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

32 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Anlægsforslaget medvirker til at øge Livskvalitet i hverdagen idet driften af bl.a. skoler, daginstitutioner og plejehjem har været påvirket ved tidligere skybrud. Evt. vedligehold: En andel af de tiltag, som gennemføres på ejendommene, vil være vedligehold, men andelen er endnu ikke klarlagt. Baggrund og beskrivelse: I 2012 blev der disponeret midler fra Puljen til Klimatilpasning, til udarbejdelse af en screening på de kommunale ejendomme, der blev ramt af oversvømmelser i forbindelse med skybruddet 2. juli Screeningsrapporten, der er udarbejdet af Rambøll i oktober 2012, indeholder en lang række forslag til tiltag på en andel af de kommunale ejendomme, for at forhindre vandindtrængen og eller opstigende kloakvand. Udgifterne estimeres til 6 mio. kr. Dertil kommer udgifter til de ejendomme, som ikke indg i screeningen, samt til at oprette tilstødende bygningsdele fx de steder hvor der st fast inventar som skal genetableres. Udgiften hertil vil blive fastlagt gennem forundersøgelser, primært i form af tv-inspektioner af kloakker og opdatering af tegningsmateriale. Foreløbig skønnes udgifterne at være 4 mio. kr. Skybrudssikring af de kommunale ejendomme skønnes således at kræve en samlet anlægsudgift på i alt 10 mio. kr. De konkrete løsninger vil bl.a. være etablering af højtvandslukkere, pumpebrønde, diverse afløb, samt terrænreguleringer m.m. Samtidig vil der være en række udgifter forbundet med forundersøgelser herunder tvinspektioner og projektering. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) Afledte driftsudgifter, (BEU) Afledte driftsudgifter, (udvalg) U U U Effektivisering, (udvalg) U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Der afsættes budget til afledte driftsudgifter bl.a. til vedligeholdelse af højtvandslukker, pumper, rensning af overfladebrønde, samt udgifter til licenser og linjer til overvågning af diverse alarmer på brønde og højtvandslukkere. 2

33 Projekt nr.: 10 Fagudvalg: BEU Funktion: Byfornyelse og Boligforbedring ( og ) Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Ledig låneramme Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

34 Beskrivelse af anlægsprojektet Sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Byfornyelsen understøtter bl.a. Frederiksbergstrategien ved at fastholde og udvikle boligkvaliteten for alle, samt skabe attraktive kvarterer og bidrage til reduktion af CO2-udledningen gennem energieffektivisering af den eksisterende boligmasse. Projektet indeholder dels allerede godkendte byfornyelsesprojekter, som Kommunalbestyrelsen gav anlægsbevilling til i Derudover indeholder projektet økonomiske midler, som skal sikre en fortsættelse af den nuværende byfornyelsesindsats i Frederiksberg kommune. Midlerne er afsat til fremtidige endnu ikke besluttede projekter til byfornyelse. Baggrund og beskrivelse: Under byfornyelsen anvendes de afsatte beløb til etablering af gdanlæg, nedrivninger, erstatninger, tilskud, genhusninger, byggeskadefondsbidrag mv. Udgifterne er refusionsberettigede, således at der opnås indtægter i form af statsrefusion svarende til halvdelen af de afholdte udgifter. Dertil kommer at der afsættes 500 t.kr. ligt til at aflønne et sværk til projektledelse. Denne udgift er ikke refusionsberettiget. Byfornyelsesudgifter afsættes som en pulje, som i de førstkommende finansierer tidligere trufne byfornyelsesbeslutninger og i de senere udgør en pulje til endnu ikke besluttede fremtidige projekter i en fortsættelse af det kommunale byfornyelsesprogram. En fortsættelse af den eksisterende ordning til støtte til byfornyelsesprojekter forudsætter, at der afsættes rådighedsbeløb til projekter, som der efterfølgende indgås konkrete aftaler med private om. Anlægsudgifterne for ene i nærværende forslag er opgjort ud fra de reelle budgetterede udgifter til beslutninger truffet i medfør af ekstraordinære- og ordinære statsrammer for tidligere. Dertil kommer anlægsforslag til yderligere afsat ramme i ene 2017 og 2018 til fortsættelse af det eksisterende byfornyelsesprogram til endnu ikke besluttede projekter. Udgifter angivet til anlægsprojekter nedenfor er bruttoudgifter, hvortil der ydes refusion fra staten med 50%. De forventede anlægsudgifter for 2016 fordeler sig på nedenstående projekter: Anlægsnr. Anlægsprojekt Forventet CO2- reduktion Frederiksvej , Godthåbsvej , Godthåbsvej 36-36D , Gdanlæg, Karre Gdanlæg, Karre Holger Danskes Vej mfl , Mariendalsvej , Ndr. Fasanvej , Ndr. Fasanvej , Kondemnering Projektledelse 500 Andel af ordinær ramme for I alt ,5 2

35 Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U Afledte driftsudgifter, (udvalg) U Afledte driftsudgifter, (udvalg) U Effektivisering, (udvalg) U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Den andel af byfornyelsen, som vedrører indfasningsstøtte, er opgjort som afledt drift, idet udgiften skal afholdes på driftsbudgettet. Indfasningsstøtte er et huslejetilskud, som kan gives til beboere i udlejningsejendomme, hvis husleje er steget i forbindelse med byfornyelse. Indfasningsstøtten kan udgøre op til 2/3 af huslejestigninger ud over 191 kr. pr. m² ligt (2015 niveau), og besluttes af Kommunalbestyrelsen. Det opgjorte beløb er et rammebeløb og er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da det afhænger af antallet af byfornyede udlejningsejendomme og Kommunalbestyrelsens beslutninger om at yde indfasningsstøtte. De angivne udgifter til indfasningsstøtte er nettoudgifter, i det der hjemtages 50% refusion fra Staten. Den lige CO2-reduktion er fastsat på baggrund af investeringerne i 2014 og 2015 (se evt. beskrivelser af de enkelte anlægsprojekter), og er beregnet for overslagsene ud fra samme forudsætninger. 3

36

37 Projekt nr.: 11 Fagudvalg: BEU Funktion: Pulje til imødekommelse af AT-påbud* Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

38 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Ved at leve op til arbejdsmiljøkravene kan kommunen højne niveauet for indeklima og arbejdsmiljø og derigennem højne den generelle livskvalitet for de mennesker, som færdes i ejendommene. Puljen til imødekommelse af AT-påbud, sikrer at Arbejdstilsynets påbud kan gennemføres i kommunens bygninger og institutioner. Evt. vedligehold: Tiltag, der udbedrer AT-påbud, vil i væsentligt omfang kategoriseres som vedligehold. Baggrund og beskrivelse: I 2009 blev der oprettet en pulje til imødekommelse af AT-påbud, og idet der også fremadrettet forventes væsentlige udgifter forbundet med AT-sager, er det nødvendigt at videreføre puljen til Det er forvaltningens vurdering, at arbejdstilsynet generelt stiller skærpede krav til arbejdsmiljøet. Samtidig anvendes kommunens bygninger og institutioner i dag til andre formål end de oprindeligt var bygget til, og på grund af de store krav til indretningen og anvendelsen af moderne bygninger, medfører det flere påbud og stigende udgifter til at udbedre disse påbud. Grundet de skærpede myndighedskrav forventer forvaltningen, at niveauet af AT-sager fastholdes eller vil være stigende de kommende, ligesom det kan konstateres, at der de seneste har været stigende udgifter til udbedring af sagerne. Ligeledes ses en tendens til, at arbejdstilsynet på det seneste har særligt fokus på skolerne, og på grund af skolernes volumen har der generelt været meget store udgifter forbundet med disse sager. Det er vanskeligt at forudsige og periodisere de lige udgifter til at imødekomme de stillede AT-påbud. På baggrund af de foregående s forbrug samt de skærpede krav og stigende udgifter til at imødekomme påbuddene foreslås det, at puljebeløbet udgør 5 mio. kr. ligt, dog med en midlertidig reduktion i af hensyn til overholdelse af anlægsloftet. I et foretages konkret revurdering af behovet i forhold til stillede påbud. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) U Afledte driftsudgifter, (BEU) U Afledte driftsudgifter, (udvalg) Effektivisering, (udvalg) U U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning 2

39 Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Der kan være afledt driftsudgifter i forbindelse med AT-sagerne, eksempelvis service- og strømudgifter til ventilationsanlæg, nye elektriske apparater el. lign. Det anslås, at de afledte driftsudgifter udgør ca. 3% af puljens samlede beløb. Afledt drift indarbejdes under BEU, vedligeholdelse af ejendomme. CO2 udledning: I forbindelse med udregning af CO2 udledning er der taget udgangspunkt i, at halvdelen af det lige afledte driftsbudget bruges til øget elforbrug. 3

40

41 Projekt nr.: 12 Fagudvalg: BEU Funktion: Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

42 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster er med til at bevare en god tilstand i kommunens ejendomme, for derigennem at sikre et sundt indeklima og gode arbejdsbetingelser for brugerne af ejendommene, og i sidste ende bevare og/eller forbedre sundheden. Udbedring og forebyggelse af skimmelsvamp er nødvendigt for at vedligeholde de kommunale ejendomme, samt af sundhedsmæssige sager. Evt. vedligehold: Puljemidlerne anvendes til vedligeholdelsesarbejder. Baggrund og beskrivelse: I 2010 blev der oprettet en pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster i kommunale ejendomme. Udgiften til skimmelsagerne har tidligere været afholdt via midlerne til den øvrige vedligeholdelse af kommunens ejendomme, hvilket kan være med til at underminere kommunens langsigtede vedligeholdelsesplanlægning og medføre et vedligeholdelsesefterslæb. Igennem de senere har der været et forøget fokus på forekomsten af skimmelsvamp, ligesom der ses en stigning i antallet af skimmelforekomster på kommunens bygningsmasse. Der er derfor fortsat behov for at prioritere specifikke midler til håndtering af skimmelsvamp og bibeholde puljen til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster. Siden 2010 har udmøntede beløb til skimmeludbedring ligget mellem 2 og 5 mio. kr. ligt. Omfanget af skimmeltiltag forventes de kommende at ligge på samme niveau. I afsættes et beløb i den lavere ende af hensyn til overholdelse af anlægsrammen. I et foretages konkret revurdering af behovet. Ifølge kommunens skimmelstrategi er sagerne vedr. skimmelsvamp karakteriseret ved at hele puljen frigives forlods, således at forvaltningen straks kan disponere over puljemidlerne og igangsætte det nødvendige arbejde. fremsender forvaltningen halvligt orientering til Bolig- og Ejendomsudvalget vedrørende anvendelsen af midlerne. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Effektivisering, (udvalg) U U U U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning 2

43 Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Der forventes ikke øgede driftsudgifter, som konsekvens af skimmeludbedringerne. CO2 Udledning: CO2-udledningen for anlægsprojekter beregnes for direkte forbrug af energi (el eller varme) i driftsfasen. Denne anlægssag giver ikke et energiforbrug i driftsfasen. 3

44

45 Projekt nr.: 13 Fagudvalg: BEU Funktion: Pulje til Rådhusarbejder* Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

46 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Forslaget understøtter administrationens arbejdsforhold generelt. Puljen er med til forbedre servicen på rådhuset, da udbedringerne er med til at højne eksempelvis indeklima og arbejdsmiljø på de administrative arbejdspladser. Evt. vedligehold: Forslaget omhandler den løbende renovering af nedslidte områder på Rådhuset. Baggrund og beskrivelse: Der er over en række konstateret nedslidning af dele af Rådhuset. I 2013 og 2014 er der fokus på at renovere toiletterne samt udskifte faldstammer. I forhold til anvendelse af puljen i 2015 og frem er der identificeret en række umiddelbart forestående vedligeholdelsesarbejder på Rådhuset, bl.a.: Renovering af toiletter Renovering af ABA-central Tnet, gennemgang og omfugning af fuger i murværk Herudover er der behov for at gennemføre en række større og mindre opgaver, som opst løbende, blandt andet grundet bygningens alder og almindeligt slid. Udgiften alene hertil er vurderet til 2,2 mio. kr. ligt. Opgaverne er estimeret på baggrund af erfaringstal fra lignende ombygnings- og renoveringsprojekter indenfor kommunens ejendomsportefølje. Den endelige disponering af anlægsudgifterne til renoveringsarbejderne er fordelt på ene ud fra en konkret behovsvurdering af, hvor presserende opgaverne er. Skema over afledt drift, effektivisering, og øget CO 2 -udledning, Afledte driftsudgifter i alt, netto (jf. tabel på side 1) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Afledte driftsudgifter, (udvalg) Effektivisering, (udvalg) U U U U Øget CO 2 -udledning, Kg Vejledning til udregning af CO2 - udledning 2

47 Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Afledte driftsudgifter til ejendommen dækker løbende udgifter til: Der forventes ikke øgede driftsudgifter som konsekvens af rådhus-projekterne. CO2- udledning: CO2-udledningen for anlægsprojekter beregnes for direkte forbrug af energi (el eller varme) i driftsfasen. Denne anlægssag giver ikke et energiforbrug i driftsfasen og heraf øget CO2- udledning. 3

48

49 Projekt nr.: 14 Fagudvalg: BEU Funktion: Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme* Afholdt før Samlet overslag Anlægsudgifter Bevilges ved budget-vedtagelse Afledte driftsudgifter, netto Evt. lånoptagelse Projektet indg i B2015 med følgende beløb 2015 p/l Anlægsudgifter Ændring mellem nuværende forslag og B 2015 (+ = forøgelse) Anlægsudgifter

50 Beskrivelse af anlægsprojektet Evt. sammenhæng med faglige politikker og Frederiksbergstrategien: Pulje til planlagt vedligehold understøtter Frederiksbergstrategiens tema om livskvalitet i hverdagen. Det fremg af strategien, at borgernes adgang til offentlig service skal sikres ved at tilpasse kapacitet og tilbud til borgernes behov i takt med befolkningsudviklingen. Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme medvirker indirekte til at udvikle den offentlige service, da sagerne eksempelvis forbedrer indeklima og arbejdsmiljø og derigennem udvikle byens skoler, daginstitutioner, administrative og kulturelle ejendomme. Evt. vedligehold: Projektet fokuserer på vedligeholdelse af kommunale bygninger. Frederiksberg Ejendomme prioriterer de vigtigste tiltag på tværs af ejendomsporteføljen, for derved at sikre den bedste kapitalbevarende tilgang til de enkelte projekter. Baggrund og beskrivelse: Med henblik på at sikre de kommunale bygninger en længere levetid og en rimelig vedligeholdelsesstandard har der gennem en række været afsat en særlig pulje til renovering af kommunale og private/selvejende institutionsbygninger under navnet Pulje til planlagt vedligehold af kommunens ejendomme. Frederiksberg Ejendomme prioriterer puljen på tværs af ejendomsporteføljen. På denne måde sikres en helhedsbetragtning og prioritering af midlerne for at imødegå en mere sektoriseret tilgang til prioriteringen af planlagt vedligeholdelse. Denne tilgang er ligeledes i tråd med grundideen bag etableringen af kommunens ejendomscenter, der sikrer overblik og viden om alle kommunens ejendomme. Prioriteringen af den lige udmøntning af puljen i konkrete anlægsprojekter sker via indstilling fra Direktionen til Magistraten. Puljen er hidtil anvendt til bygningsbevarende foranstaltninger for klimaskærmen samt større reparationer og renovering af tekniske installationer på kommunale ejendomme og selvejende institutioners ejendomme. For 2015 er der udarbejdet en prioriteret oplistning af de vedligeholdelsesmæssige tiltag Frederiksberg Ejendomme skønner bedst imødeg vedligeholdelsesbehovet. Oplistningen vil i løbet af 2015 kunne suppleres samt ændre prioritering alt efter udviklingen i vedligeholdelsesstanden på de pågældende bygninger: Institution Beskrivelse Forventet udgift Skoler Renovering af brugsvandsinstalltioner kr ,00 Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO Facade pudset, reparation af skader samt malerbehandling. kr ,00 Alle institutioner Udskiftning af ABA-centraler kr ,00 Lindevangskolen inkl. SFO Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Bakkegden, pensionat Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Sundhedscentret Vinduer og yderdøre, gennemgang, kitning og malerbehandling kr ,00 2

51 Norden, fritids- og ungdomsklub Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Pelikanen, børnehus Facadebeklædning træ, overfladebehandling kr ,00 Nyelandsgden, børnehus (på hospitalsgrunden) Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Sankt Jørgen, børnehus Vinduer/døre, udskiftning træ kr ,00 Skolen på Nyelandsvej inkl. SFO Kummer, udbedring af utæthed kr ,00 Børneuniverset Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Lindevangskolen inkl. SFO El-tavle, hovedtavle, udskiftning kr ,00 Idrætsbørnehuset Ingemannsvej Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Mariendalsvej 22, bofællesskab Vinduer/døre, udskiftning træ kr ,00 Skolen på Duevej Facader, fuger eftergås og repareres. kr ,00 Allégdens Ungdomspension Vinduer/døre i facader mod gd, udskiftning træ kr ,00 Huset på Lindevej, døgninstitution Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Valhalla, børnehus Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Skolen ved Nordens Plads inkl. ungdomsskole Tagbelægninger, eftergang og reparation. af tagpaptag. kr ,00 Bakkehusmuseet Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Nyelandsgden, børnehus (på hospitalsgrunden) Træfacade, eftergang, rep samt maling kr ,00 Skolen ved Bülowsvej inkl. SFO (Fuglevangsvej 5) Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Hjælpemiddelcentret (bygning på hospitalsgrunden) Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Positivgruppen (bygning på hospitalsgrunden) Vinduer/døre, udskiftning træ kr ,00 3

52 Pelikanen, børnehus Vinduer og yderdøre, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Pelikanen, børnehus Udvendig. træværk, malerbehandling af vindskeder, stern, udhæng kr ,00 Søndermark Kirkegd, krematorium og urnehal Vinduer og yderdøre, jern, gennemgang og malerbehandling kr ,00 Hovedbibliotek Tagbelægninger, udskiftning af resterende kobbertag. Denne opgave kan etapeopdeles kr ,00 Søndermarkskolen inkl. SFO Tagbelægninger, udskiftning af tegltag kr Samlet til planlagt vedligehold kr Udover ovenstående forventede arbejder i 2016 er der i forbindelse med disponering af puljen til planlagt vedligehold i 2012 disponeret 330 t.kr. at afhjælpe problem med opfugtning af kældergulv og vægge i Parkeringskælderen på Falkoner Plads 2. Dette arbejde er planlagt i For at forbedre grundlaget for vedligeholdelsen af Frederiksberg Kommunes ejendomme har forvaltningen i samarbejde med rådgivningsfirmaet, Alectia A/S udarbejdet vedligeholdelsesrapporten Vedligeholdstilsyn Formålet har været at tilvejebringe overblik over vedligeholdelsesbehovet til brug for planlægning af vedligeholdelsesindsatsen af de ejendomme, som kommunen disponerer over ( ejendomsporteføljen ). Beregninger baseret på vedligeholdelsestilsynene konkluderer, at der ved udgangen af 2015 vil være et vedligeholdelsesbehov (efterslæb) på ca. 160 mio. kr. og at der i perioden fra , vil være en forøgelse på yderligere ca. 120 mio. kr., baseret på en fastholdelse af det eksisterende vedligeholdelsesbudget og en forværringsfaktor på 10% p.a. på planlagte vedligeholdelsesarbejder. Det anbefales derfor, at puljen øges fra 2017 og frem. Ved beregningen af vedligeholdelsesbehovet er fratrukket de vedligeholdelsesaktiviteter, der er udført og planlagt/udført i 2015 på det eksisterende vedligeholdelsesbudget, pulje til ekstraordinær vedligeholdelse, pulje til rådhus arbejder, Skoleforliget, Socialmasterplan, ESCO Frederiksberg og anlægsprojekter på daginstitutioner. Vejledning til udregning af CO2 - udledning Beskrivelse af afledt drift og effektivisering Der skønnes i udgangspunktet ikke at være afledte driftsudgifter som konsekvens af puljens implementering. CO2 udledning: CO2-udledningen for anlægsprojekter beregnes for direkte forbrug af energi (el eller varme) i driftsfasen. Denne anlægssag giver ikke et energiforbrug i driftsfasen. 4

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg)

Bilag 5b - Opfølgning på budgetforlig (anlæg) 01 Magistraten 005105 Tilbageskødning af grund i Flintholmområdet Igangsat 005066 Salg af arealer - Kraghave Igangsat 005070 Købsaftaler (mageskifte) Igangsat 013106 Salg af Bygaden 66, Kraghave Igangsat

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa

Læs mere

2. behandling af budget 2016-19

2. behandling af budget 2016-19 2. behandling af budget 2016-19 Løb e nr. Bolig- og Ejendomsudvalget U/ I Budget 2016 DRIFT Bevilling for Bolig- og Ejendomsudvalget i henhold til Magistratens budgetforslag U 177.228 I -78.134 Tekniske

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Direktionens forslag til anlægsplan

Direktionens forslag til anlægsplan Direktionens forslag til anlægsplan 2017-2020 Bemærk: X markerer igangsatte projekter Nr. Anlægsudgifter () i U/I Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Anlægsudgifter, brutto U 420.445 431.604

Læs mere

307. Forslag til Klimatilpasningsplan

307. Forslag til Klimatilpasningsplan 307. Forslag til Klimatilpasningsplan Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til Klimatilpasningsplan, med tilhørende ændringsforslag

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun anlægsudgifter og -indtægter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager

NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager Projekt nr.: Fagudvalg: UU Funktion: 03.22.05 NY Klub J.M. Thieles Vej udvidelse 4 etager Adresse: J.M. Thieles Vej 15A /Fuglevangsvej 8, 2000 Frederiksberg KB2016 2017 2018 2019 2020 Anlægsudgifter 0

Læs mere

Bolig- og Ejendomsudvalget

Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Bolig- og Ejendomsudvalget Aktiviteter Udvalget varetager forvaltningen af de kommunale ejendomme og grunde, hvor opgaven ikke er henlagt til andre fagudvalg. Udvalget varetager

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge, Plan og Miljøafdelingen By og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 12. oktober 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.

Der er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden. Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb

Læs mere

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten

Budgetopfølgning Samlet oversigt, anlæg Anlæg Udvalg Status Endelig opfølgning 01 Magistraten Budgetopfølgning 2014 - Samlet oversigt, anlæg Anlæg 01 Magistraten 651062 Digitaliseringsplan 2013 MAG Forsinket De fleste projekter er forsinkede og foventes udført i 2015. Et enkelt projekt vedr.borgerserice

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B)

Uforbrugt rådighedsbeløb 2013 (A-B) Bilag 1. Anlægsoverførsler fra 2013-2014 A D B A-B C D Bemærkning vedr. overførsel / teknisk korrektion illingen Skattefinansieret i alt U 373.354 2.888.258 344.346 29.008 28.484 26.553-2.015 I -41.810-516.770-36.803-5.006-2.843

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Anlæg Budgetbemærkningerne til anlægsprojekter er i budget 2016 samlet i ét afsnit. Beskrivelserne er opdelt under de forskellige udvalg og center. Der er alene anlægsprojekter under Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Direktionens oplæg til anlægsplan B2014. Anlægsplan. nr. U/I

Direktionens oplæg til anlægsplan B2014. Anlægsplan. nr. U/I Direktionens oplæg til anlægsplan B2014 nr. Anlægsplan U/I 2014 2015 2016 2017, 2014 p/l Anlægsplan, skattefinansieret U 369.437 351.477 334.582 279.279 I -41.615-36.626-34.550-22.600 A Anlægsplan i alt

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den. december 2003 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: PEJ, JVP, HC Leje

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014

Budget 2015-2018, Prioriteringsforslag - anlæg. Budget 2015-2018. Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Budget Nr. AN1-1/2 2015-2018 VisionPlan Hakkemosen (projektudvikling og anlæg) Revideret dato Forslagsstiller: Administrationen 18-08-2014 Udvalg: Teknisk Udvalg Center: Driftsbyen Politikområde: Anlæg

Læs mere

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen Bilag 2A: r på service med modpost på kassen 14 Emne TB 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) 9.347 7.329 bilag 3A - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag

Børne- og ungdomsudvalget. Anlægsforslag Børne- og ungdomsudvalget Anlægsforslag Udvalg BUU Titel Type 2014 2015 2016 A301 Etablering af lokaler på Allingåbroskole til UngNorddjurs Øvrige projekter 500 4.300 0 - A302 IT - infrastruktur og digitalisering

Læs mere

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013

INVESTERINGER Vers. 3-9. oktober 2013 Vers. 3-9. I budgetforslaget er indarbejdet de projekter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2013-2016. Projekter hvortil der ikke er indkommet ændringsforslag fremgår derfor ikke af listen. De

Læs mere

Bilag 1 - Afstemningstema

Bilag 1 - Afstemningstema Ændringer til budget 2015 (B2016-2018) side 1 af 63 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag

Læs mere

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013

Opfølgning budgetforlig 2013 November 2013 Bilag 4 - Opfølgning på budgetforlig 2013 Værdier UU 1 Drift Indførelse af klubassistenter i klubnormering Implementeret. Indarbejdet i budgettet -598-895 -895-895 2 Drift PPR. Reduktion af en lederstilling

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 13. Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering opfølgning på handleplan

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer.

Behovet for de nævnte boliger var med udgangspunkt i kommunens tildelingskvote for 2014 som i løbet af året blev hævet fra 19 til 27 personer. NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 06. marts 2015 Sekretariatet Yderligere forøget behov for midlertidige

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG

REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG Til Rebild Kommune Dokumenttype Rapport Dato juni 2012 Emne D&V på Rebild Kommunes selvejende haller REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYG- NINGSGENNEMGANG REBILD KOMMUNE KONKLUSION PÅ BYGNINGSGENNEMGANG Revision

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer.

Bebyggelsen er nedslidt og der er byggetekniske skader, utidssvarende boliger og nedslidte friarealer. Punkt 13. Himmerland Boligforening - Sallingsundvej (afd. 19) og Tambosundvej (afd. 22) - 395 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 26. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Budget 2015-2018 rummer anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr. i budgetperioden. Heraf er ca. 230

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015

Bilag 11 - Anlægsprojekter og stjernemarkeringer i budget 2015 1/9 I forbindelse med budgetvedtagelsen kan der gives en stjernemarkering for at få anlægsprojekter hurtigere gennemført. At et projekt stjernemarkeres medfører, at projektet og det beløb som står oplyst

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Bilag 4 Sølund Midlertidig etapevis lukning af det kommunale Plejecenter Sølund med henblik på ombygning og modernisering til velfærdsteknologisk

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter

Bilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 002070 Klargøring af grunde til salg - (Byggemodning af Søndre Fasanvej 26 og Falkoner Allé 118) U Pga. af periodeforskydelse søges midlerne overført til

Læs mere

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i

OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ. Torsdag den 4. September 2008. Trivsel og fornyelse i OPSTARTSMØDE HELHEDSPLANEN FOR ROSENHØJ Torsdag den 4. September FORMÅLET MED DAGENS MØDE 1. At informere om de muligheder, der er for fremtidens Rosenhøj 2. Nedsættelse af en arbejdsgruppe med beboere

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 21.11.2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Kultur og Borgerservice Justering af driftsaftale for Atletion Aftalen om driften

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen

Tilsynet med det støttede boligbyggeri. Politisk Beslutningskompetenceplan. Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen Tilsynet med det støttede boligbyggeri Politisk eslutningskompetenceplan Godkendt den xx.xx.xxxx af Kommunalbestyrelsen 1 Indhold Politisk eslutningskompetenceplan... 1 Styrelsesvedtægten:... 3 Generelle

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser Opr. Budget 2014 Ompl. 2014 TB Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forbrug pr. 31/3 FR 2014 Afvigelse 2014 TB 1. FR 2014

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018

Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF2015 2016 2017 2018 Nr. Regkonto Børneudvalget Udvalgets beslutning BF BO BO BO Igangværende/nye anlæg BF 300 5.14 Fælles Børnepasningsplan - Område Store Heddinge og Hårlev 1.000 18.000 18.000 301 3.01-5.14 302 3.01-5.14

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939

Samlet for alle udvalg -4.819-4.669-4.939-4.939 Forslagsnr. Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 Teknik- og Miljøudvalget 2.01 Teknik og Miljø 201.04.01.11 i abonnementsprisen som følge af skatteforlig (Vejbelysning) -2.600-2.390-2.060-2.060

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 12. marts 2013 Sagsbeh.: Stig Olausson Sagsnr.: 14/3651

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3.

A De midlertidige boliger (224 pladser) etableres inden for eksisterende portefølje i Ejendommen Ottiliavej 1-3. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1: Midlertidig husning af flygtninge 2016 Københavns Ejendomme har ud fra kriterier som pris, tidshorisont for etablering, mulighed

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:

Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere