Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015"

Transkript

1 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner, som har lyst og mod på at udvikle deres innovative iværksætteridé. Iværksætterpiloten vil modtage personlig rådgivning og en månedlig ydelse på kroner i op til 12 måneder. Ansøgningsfristen er den 15. april 2015 kl Hvad er iværksætterpilotordningen? Iværksætterpilotordningen er et tilbud til nyligt færdiguddannede dimittender fra landets videregående uddannelser, som har en innovativ iværksætteridé med et udviklingspotentiale. Som iværksætterpilot får du mulighed for at indgå i et personaliseret rådgivningsforløb og modtager et månedligt stipendium på kroner i op til 12 måneder. Formålet med ordningen er at give et målrettet tilbud til egnede dimittender fra landets uddannelsesinstitutioner, som ønsker at blive innovative iværksættere med henblik på at styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt blandt denne gruppe. 2 Hvad får du som iværksætterpilot? Som iværksætterpilot vil du komme til at deltage i et udviklingsforløb på op til 12 måneder, som skal sætte dig i stand til at omsætte din idé til en virksomhed med vækstpotentiale. Forløbet består af: Et rådgivningsforløb bestående af camps og individuel tilpasset rådgivning En personlig mentor med iværksætterbaggrund Adgang til fysiske faciliteter (kontorpladser, internetadgang mm.) samt til netværk bestående af andre iværksætterpiloter, studerende, iværksættere og investorer En månedlig iværksætterpilotydelse på kr. Et særligt tilskud på kr. pr. iværksætterpilotforløb til eksempelvis leje af udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv. Iværksætterpilotydelsen og det særlige tilskud vil være skattepligtig B-indkomst. 3 Hvem kan ansøge om at blive iværksætterpilot? For at komme i betragtning til iværksætterpilotordningen skal du være færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Dette kan fx indebære en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er således ikke inkluderet i ordningen. Det må på tidspunktet for ansøgningsfristen ikke være mere end 12 måneder siden, du dimitterede fra din uddannelse. Det er dog muligt at søge 3 måneder før afslutningen af din uddannelse, men det er først muligt at starte på ordningen efter at uddannelsen er afsluttet. 1/8

2 Søg som et team Det er også muligt at søge som et team sammen med op til to andre. Ansøgerne i teamet behøver ikke at være fra samme uddannelsesinstitution, men alle skal opfylde kravene til iværksætterpilotordningen. Det er også muligt at indgå i et samarbejde med personer, som ikke søger om optag på ordningen, enten fordi de ikke falder inden for ordningens rammer, er beskæftiget på anden vis eller ikke ønsker at blive optaget. Det skal bare tydeligt fremgå af ansøgningen, hvem der søger om optag på ordningen, ligesom det skal understreges, at de udbudte ydelser kun tilfalder de optagne iværksætterpiloter. Hvem kan ikke ansøge om at blive iværksætterpilot? Du kan ikke ansøge om optagelse på ordningen: Hvis du ikke opfylder ovenstående uddannelseskrav Hvis det ved ansøgningsfristen er mere end 12 måneder siden, du har færdiggjort din uddannelse Hvis du indsender mere end én ansøgning, eksempelvis en individuel ansøgning og en som en del af et team Hvis du tidligere har været optaget på ordningen. 4 Hvordan ansøger du om at blive iværksætterpilot? Du søger om optagelse på ordningen ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema i E- grant. Inden du går i gang med at udfylde ansøgningen, anbefales det, at du læser dette opslag og ordningens retningslinjer grundigt. Retningslinjerne findes her: For at oprette en ansøgning i E-grant, skal du oprette en profil eller logge ind med NemID. Når ansøgningen er oprettet, er det muligt at invitere andre personer til at udfylde ansøgningen, for eksempel hvis du søger som et team. Hvis du senere vil ind i E-grant for at rette i ansøgningen, før den sendes, eller se status efter den er indsendt, kan du logge ind igen via E-grants forside. Såfremt du vælger at logge ind via NemID, skal du være opmærksom på at: Du har tilstrækkeligt med nøgler tilbage til login, så du har mulighed for at logge på systemet flere gange for at færdiggøre og indsende din ansøgning. Du ikke har en anonymiseret profil på NemID, da det kan give tekniske problemer. Følg derefter nedenstående vejledning til ansøgningssystemet. OBS: Ansøgningsblanketten er tilgængelig fra den. 15. marts Du har dog mulighed for at se et eksempel på ansøgningsblanketten sidst i dette opslag, hvor den er vedlagt i skemaform. Dette skema skal ikke indsendes til Innovationsfonden, men tjener udelukkende som eksempel på den blanket, der skal udfyldes på E-grant.. Frist for indsendelse af ansøgning er: 15. april 2015 kl /8

3 5 Hvordan vurderes ansøgningen? Ansøgningen vurderes som udgangspunkt af et uafhængigt panel bestående af eksperter med viden om iværksætteri. Iværksætterpanelet udvælger baseret på en helhedsvurdering ud fra nedenstående vurderingskriterier op til 20 iværksætterpiloter i indeværende ansøgningsrunde. Der forventes en tilsvarende runde i efteråret med 20 ledige pladser. Ansøgningen skal tage udgangspunkt i den innovative gode idé. I vurderingen vil følgende vurderingskriterier blive anvendt: Klarhed: Er det tydeligt, hvad ideen går ud på? Markedspotentiale: Er der et marked for iværksætteridéen eller vil det opstå? Skalérbarhed: Kan iværksætteridéen realiseres i form af et skalérbart produkt eller ydelse? Innovationshøjde: Bygger iværksætteridéen på ny viden eller ny anvendelse af eksisterende viden? Jobskabelse: Kan realiseringen af iværksætteridéen skabe jobs? Gennemførbarhed: Er det sandsynligt, at ideen kan gennemføres i praksis? Ansøger: Hvilke erfaringer og kompetencer har ansøger med iværksætteri? Økonomi: Er det klart, hvordan der på sigt kan tjenes penge på ideen? Såfremt Iværksætterpilotordningen modtager over 100 ansøgninger i indeværende ansøgningsrunde, vil Innovationsfonden foretage en forhåndsscreening af ansøgningerne, inden Iværksætterpanelet vurderer ansøgningerne. Hvis der ikke indkommer ansøgninger af tilstrækkelig høj kvalitet til at give 20 bevillinger, kan Innovationsfonden beslutte at bevilge færre iværksætterpiloter. Hvornår kan du forvente tilbagemelding på indsendte ansøgning? Det forventes, at ansøgere vil få besked om afgørelsen senest 15. juni Ansøgere, der tildeles et iværksætterpilotforløb i løbet af foråret forventes at starte op umiddelbart efter sommerferien, om end et introduktionsforløb kan forekomme allerede forud herfor. 6 Faglig udtalelse fra et af de regionale væksthuse I forbindelse med din ansøgning har du mulighed for at få en faglig udtalelse fra dit regionale væksthus og vedlægge denne til ansøgningen. Det er frivilligt, om du som ansøger vil indhente en faglig udtalelse fra væksthusene. Det understreges, at væksthusenes udtalelse kun er vejledende, og at der under alle omstændigheder vil blive foretaget en selvstændig vurdering og prioritering i Innovationsfonden. Hvis du ønsker en faglig udtalelse bedes du i første omgang ringe til sekretariatet på telefon , som vil henvise dig til den rette person i dit regionale væksthus. 3/8

4 I givet fald skal du senest den 30. marts 2015 have indgået en aftale med væksthuset i din region om udarbejdelse af en faglig udtalelse. Væksthuset vil senest den 12. april 2015 sende dig den faglige udtalelse, så du har mulighed for at vedhæfte den til din endelige ansøgning. 7 Kontakt Har du spørgsmål til Iværksætterpilotordningen generelt og ansøgningsproceduren mere specifikt bedes du ringe på tlf (åbent for kald i tidsrummet 9-15 på alle hverdage). Du kan også sende en på Har du spørgsmål til brugen af E-grant eller tekniske spørgsmål om indsendelse af din ansøgning, kan du ringe til helpdesk på telefon (åben for kald på hverdage mellem 9-12) eller sende en på 4/8

5 8 Ansøgningsskema Iværksætterpilot [som e-blanket på E-grant] Obs. Denne blanket skal IKKE indsendes til Innovationsfonden. Den tjener alene til at illustrere, hvilke oplysninger, samt rammer herfor, ansøger bedes om at udfylde i forbindelse med ansøgning på den elektroniske ansøgningsportal E-grant (se nærmere detaljer herom i afsnit 4 ovenfor). GRUNDLÆGGENDE INFORMATION OM ANSØGER(E) Titel ansøgning: - Navn(e): - Køn: Mand/Kvinde Adresse(r): - adresse(r): - Obs. Er adressen Ja/Nej korrekt anført? Telefonnummer: - Dimittenddato / Forventet - dimittenddato* (Godkendt periode er ): Uddannelse: - (for eksempel cand.polit, pædagog) Uddannelsesinstitution: Vælges fra liste (vælges fra rulleliste. Fremgår din uddannelse ikke af listen vælges muligheden Andet ) Har du/i tidligere fået Ja/Nej afslag om optagelse på iværksætterpilotordningen? Sagsnummer tidligere - ansøgning (hvis aktuelt) Søger du som en del af et Ja/Nej team? Antal ansøgere i teamet, 1/2/3 der søger om optag på ordningen (hvis du ikke søger som del af et team, indsættes bare værdien 1 ) Fagområde ansøgning - Bioressourcer, fødevarer og livsstil (vælges fra følgende liste): - Handel, service og samfund - Energi, klima og miljø - Produktion, materialer, digitalisering og IKT 5/8

6 Vedlægger du en faglig udtalelse fra ét af de fem regionale væksthuse, jf. mulighederne herfor beskrevet i opslaget afsnit 6? (obs. nyt!) Hvis ja, hvilket? (vælges fra følgende liste) Har du evt. kommentarer til den faglige udtalelse, fx forhold du vil gøre Innovationsfonden opmærksom på? Bemærkninger til ovenstående, fx forhold vedr. dimittenderdato/ forventet dimittenderdato, barsel eller lignende (udfyldes kun hvis der er særlige forhold, Innovationsfonden skal være opmærksom på) - Infrastruktur, transport og byggeri - Biotek, medico og sundhed - Andet Ja/Nej - Væksthus Hovedstadsregionen, inkl. Bornholm (København) - Væksthus Sjælland (Vordingborg) - Væksthus Syddanmark (Odense) - Væksthus Midtjylland (Århus) - Væksthus Nordjylland (Ålborg) - - * Hvis du/i endnu ikke er dimitteret angives en forventet dimittenddato. Forventet dimittenddato må ikke være senere end tre måneder efter ansøgningsdato. Det er et krav, at der vedlægges dokumentation for denne forventning. IVÆRKSÆTTERIDÉEN IN A NUTSHELL Nedenfor skal du beskrive iværksætteridéen så kort og præcist som muligt, fx i én sætning. Skriv gerne denne del til allersidst. Sammen med titel og ovenstående nøgledata vil det være det første, læser ser. Teksten kan endvidere blive offentliggjort i kommunikationssammenhænge, hvis der gives en bevilling. (Maks. 200 tegn med mellemrum) Obs. felt skal udfyldes på den elektroniske ansøgningsportal E-grant 6/8

7 BESKRIVELSE AF DEN INNOVATIVE IVÆRKSÆTTERIDÉ I ansøgningen skal du overordnet beskrive, hvad du regner med at få ud af et iværksætterpilotforløb. I beskrivelsen kan du/i komme ind på følgende: Den innovative iværksætteridé, herunder hvorfor idéen er innovativ. Hvilket problem løser du/i og for hvem? Hvem er jeres fremtidige kunder (både nationalt og internationalt)? Hvad adskiller din/jeres idé fra andre lignende? Hvor langt er du/i med at realisere iværksætteridéen? Hvilke forhold mangler du/i at få afklaret ift. til din/jeres iværksætteridé, og hvordan kan et iværksætterpilotforløb bidrage til at få løst disse forhold? Ovenstående spørgsmål er vejledende og indgår ikke i vurderingskriterierne. For en uddybning af vurderingskriterierne, se afsnit 5. Hvordan vurderes ansøgningen? i opslaget BEMÆRK: Vær opmærksom på, at der ikke kan anvendes almindelig formatering såsom kursiv og fed i den elektroniske ansøgningsblanket. Brug i stedet linjeskift ved overskrifter, hvis sådanne anvendes, så det fremgår, at her er tale om et individuelt afsnit/sektion. (Maks tegn med mellemrum) Obs. felt skal udfyldes på den elektroniske ansøgningsportal E-grant 7/8

8 KOMPETENCER Beskrivelse af dine/dit teams faglige og personlige kompetencer (Maks tegn med mellemrum) Obs. felt skal udfyldes på den elektroniske ansøgningsportal E-grant DOKUMENTATION Du/I bedes vedhæfte al relevant dokumentation til ansøgningen. Relevant dokumentation omfatter: Eksamensbevis og/eller forhåndsgodkendelse eller tilsvarende (Obligatorisk) Faglig udtalelse fra dit regionale væksthus (valgfrit) Andet: Fx anden faglig vurdering af idé, forretningsplan eller lignende (valgfrit) BEMÆRK: Det er ansøgers ansvar at sikre, at al relevant dokumentation er vedhæftet ansøgningen og er uden væsentlige fejl og mangler. Vedhæft der tilsammen fylder mere end 20 sider vil ikke indgå i behandlingen af ansøgningen. Vedhæft af eksamensopgaver eller lignende vil under alle omstændigheder ikke indgå i behandlingen. BEKRÆFTELSE Før du kan indsende ansøgningen til Innovationsfonden, skal du bekræfte at: Du har læst og accepteret betingelserne for anvendelse af Innovationsfondens elektroniske ansøgningssystem (link hertil i retningslinjerne) Ansøgningen er udfyldt og klar til videre behandling hos Innovationsfonden Alle krævede bilag er tilføjet i PDF-format. Desuden er bilagene korrekt navngivet Du har overholdt begrænsningerne for længden af projektbeskrivelsen, der er angivet i ovenstående (automatisk kontrolfunktion i ansøgningsblanketten i E-grant) 8/8

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1

1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 Vejledning til e-grant Ansøgninger om store projekter - fase 2-2015 Indhold 1. Trin for trin vejledning til e-grant... 1 1.1 Adgang til e-grant... 1 1.2 Brugeroprettelse... 2 1.3 Velkomstsiden (Home) Find

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Udlandsophold 2007/2008

Udlandsophold 2007/2008 Campus Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Flensborg Det internationale Kontor INDLEDNING Det internationale Kontor (placeret ved Studieservice) i Esbjerg koordinerer udlandsophold for studerende vest for Lillebælt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør Beskæftigelsesreformen juli 2014 lægger op til en lang række ændringer på de forhold, som vi beskriver

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere