SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKAT: Spørgsmål/svar - Nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang (borger)"

Transkript

1 Multimediebeskatningen afskaffes fra og med I stedet indføres nye regler for beskatning af fri telefon, computer og internetadgang. Det betyder, at du ikke længere skal betale skat af en computer, som du bruger arbejdsmæssigt derhjemme. Hvis din arbejdsgiver betaler din internetforbindelse derhjemme, er det skattefrit, hvis du har adgang til netværket på din arbejdsplads. Du skal fortsat betale skat af en telefon, som din arbejdsgiver stiller til privat rådighed for dig. Fri telefon og internetadgang uden adgang til arbejdsgiverens netværk beskattes samlet. Den skattepligtige værdi af fri telefon og/eller skattepligtig internetadgang er kr. årligt. Er du gift og betaler din ægtefælle også skat af fri telefon eller internet, kan du eventuelt opnå ægtefællerabat. Spørgsmål Svar Hvem omfatter de nye regler? Hvem gælder de nye regler for? Hvordan beskattes jeg som selvstændigt erhvervsdrivende? De nye regler gælder for lønmodtagere, honorarmodtagere, personer der er valgt til medlem af eller medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollektive organer, herunder Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelser. Der gælder stort set de samme regler for selvstændigt erhvervsdrivende som for lønmodtagere m.v. Hvornår træder ændringerne i kraft - og for hvem? Hvornår gælder de nye regler fra? De nye regler om beskatning af fri telefon m.v. gælder fra indkomståret Det vil sige for de flestes vedkommende fra 1. januar I praksis vil det sige i forbindelse med den første lønudbetaling i For forudlønnede dog for januar-lønnen 2012, der udbetales ultimo Hvis du er lønmodtager og alene har forskudt indkomstår som følge af din ægtefælles forhold bliver du ligesom andre lønmodtagere først omfattet af de nye regler fra 1. januar Gælder de nye regler også, hvis jeg i forvejen har telefon, computer og/eller internet til privat rådighed? Ja, en arbejdsgiverbetalt telefon, som du kan bruge til private samtaler, vil være skattepligtig efter de nye regler. Computeren er skattefri, hvis du bruger den arbejdsmæssigt derhjemme, og Side 1 af 9

2 internetadgangen er skattefri, hvis du hjemmefra har adgang til arbejdsgiverens netværk. Gælder de nye regler også, hvis jeg allerede har en aftale med min arbejdsgiver om, at jeg har computer, telefon og internet stillet til rådighed mod at gå ned i løn (lønomlægning/bruttolønsordning)? Der gælder en overgangsregel til og med 2014 for lønomlægningsaftaler med computer, som er indgået senest den 31. december I disse tilfælde vil du blive beskattet, som om du har fået stillet en telefon til privat rådighed efter de nye regler om fri Det vil sige, du bliver beskattet af kr. årligt, og eventuelt også kan opnå ægtefællerabat. Dette gælder også, hvis lønomlægningsaftalen samtidig indeholder telefon og/eller internet. Du beskattes af 50 pct. af itudstyrets nypris, hvis du fra og med 1. januar 2012 indgår en lønomlægningsaftale med din arbejdsgiver om en computer. Fra og med 2015 vil denne beskatning også gælde for lønomlægningsaftaler, der er indgået inden 1. januar Jeg har indgået en lønomlægningsaftale i 2011 med min arbejdsgiver, men jeg kan først få leveret udstyret i januar eller februar i bliver jeg så omfattet af reglen om 50 pct. beskatning af udstyrets pris? Jeg har allerede en lønomlægningsaftale om en computer, som løber indtil Hvad sker der, hvis jeg i 2012 får stillet en telefon til rådighed for privat brug - skal jeg så beskattes af 2 gange af fri telefon? Jeg har allerede en lønomlægningsaftale om en telefon, hvordan beskattes jeg fra 2012? Jeg har allerede en lønomlægningsaftale om internetadgang, hvordan beskattes jeg fra 2012? Nej, overgangsreglen gælder også for lønomlægningsaftaler, som er indgået i 2011, og hvor udstyret leveres senest den 29. februar Det er en forudsætning, at udstyret ville have været omfattet af multimediebeskatningen, hvis det var blevet leveret i Nej, du bliver fortsat kun beskattet 1 gang af fri Du beskattes efter de nye regler om fri Det vil sige, at du årligt beskattes af kr. og eventuelt kan få ægtefællerabat, hvis du er gift, samlevende med din ægtefælle, og din ægtefælle også beskattes af fri Det afhænger af, om du har adgang til arbejdsgiverens netværk. Hvis du har adgang til arbejdsgiverens netværk, er du ikke skattepligtig af internetadgangen. Hvis du ikke har adgang til arbejdsgiverens netværk, beskattes du efter de nye regler om fri Side 2 af 9

3 Om beskatning af fri telefon, computer og internet. min computer, som jeg arbejder på hjemmefra, men også bruger privat. Skal jeg beskattes af privat rådighed over computeren? Jeg har en arbejdsgiverbetalt computer, som jeg udelukkende anvender privat - skal jeg beskattes af privat rådighed over computer? Jeg har arbejdsgiverbetalt internet installeret på min bopæl - skal jeg telefon? Nej, En arbejdsgiverbetalt computer er skattefri, hvis den anvendes arbejdsmæssigt. Det vil sige, at du ikke er skattepligtig, selvom du tager en computer med hjem, hvis den anvendes arbejdsmæssigt - uanset du også anvender den privat. Ja, hvis du ikke bruger computeren arbejdsmæssigt, men udelukkende privat, skal du beskattes af værdien af computeren. Du skal så beskattes af et beløb, der svarer til, hvad det ville koste at leje computeren. Arbejdsgiverbetalt internetadgang er skattefri, hvis du har adgang til arbejdsgiverens netværk. Det vil sige, at hvis din internetadgang derhjemme giver adgang til de samme programmer og dokumenter, som på din arbejdsplads, er du ikke skattepligtig af din arbejdsgiverbetalte internetadgang. Har du ikke adgang til arbejdsgiverens netværk, skal du Jeg har en arbejdsgiverbetalt telefon, som jeg bruger privat - skal jeg telefon? Jeg har en skattefri arbejdsmobil efter multimediebeskatningsreglerne - skal jeg telefon? Ja, en arbejdsgiverbetalt telefon er skattepligtig, hvis du har privat rådighed over den - eksempelvis hvis du må tage den med hjem og kan bruge den til private samtaler. Nej, reglen om skattefri arbejdsmobiltelefoner fortsætter, og lempes endda. En telefon er fortsat ikke skattepligtig, hvis der er tale om en telefon til arbejdsmæssig brug. Og som noget nyt må du godt lave enkeltstående private opkald mv. i tilknytning til arbejdet, uden at det udløser skat. For at der kan være tale om en skattefri arbejdstelefon, skal du have indgået en tro og love erklæring med din arbejdsgiver, om at telefonen er en arbejdstelefon, og din arbejdsgiver skal føre en vis - og nu lempeligere - kontrol med, at du overholder aftalen. Jeg har en skattefri arbejdsmobiltelefon efter multimediebeskatningsreglerne, Nej, har du allerede indgået en tro og love erklæring om en skattefri Side 3 af 9

4 som jeg fortsætter med at have i 2012 og frem - skal jeg indgå en ny tro og love-erklæring for, at den fortsat er skattefri? Jeg har fået ægtefællerabat efter multimediebeskatningen, fordi min ægtefælle og jeg begge er omfattet af beskatningen - kan man stadig få ægtefællerabat? Jeg får et fast månedligt tilskud fra min arbejdsgiver til dækning af telefonudgifter. Er det omfattet af den nye beskatning af fri telefon? Kan jeg fratrække private telefonregninger eller betalinger til min arbejdsgiver for rådighed over telefonen i den skattepligtige værdi af fri telefon? Skal jeg beskattes af fri telefon, hvis min arbejdsgiver refunderer dokumenterede erhvervsmæssige opkald, som jeg foretager fra min egen telefon? arbejdstelefon, behøver du ikke at indgå en ny tro og love erklæring vedrørende telefonen. Ja, I har stadig mulighed for at opnå ægtefællerabat, hvis I er gift/registrerede partnere og samlevende ved indkomstårets udgang. Det er også en betingelse, at jeres samlede skattepligtige værdi af fri telefon udgør mindst kr. Det svarer til, at I hver især mindst skal være skattepligtige af fri telefon i 8 måneder. Nej, et fast telefontilskud omfattes ikke af beskatning af fri telefon, men beskattes som indkomst fra arbejdsgiveren. Nej, private telefonregninger eller egenbetalinger kan ikke fratrækkes i det skattepligtige beløb. Nej, der er tale om udlæg efter regning - der er således ikke tale om, at din arbejdsgiver stiller en telefon til rådighed for dig It-udstyr med flere funktioner på én gang. Hvordan beskattes det? Jeg har en smartphone, som kan gå på internettet - hvordan beskattes den? Jeg har en ipad, som jeg kan gå på internettet og telefonere fra - hvordan beskattes den? En smartphone, som er en lille håndholdt computer, hvor hovedfunktionen er telefoni og evt. kalenderfunktion, beskattes som en telefon, uanset du også kan gå på internettet fra den. Det svarer til den skattemæssige behandling efter multimediebeskatningen. En tablet computer - f.eks. en ipad, en Folio 100 eller en Galaxy Tab - anses for en computer - uanset du også kan telefonere og gå på internettet fra den. Det svarer til den skattemæssige behandling efter multimediebeskatningen. Når man kun har rådighed en del af året Jeg er blevet ansat med tiltrædelse den 1. marts 2012, og får fra det tidspunkt fri telefon, skal jeg beskattes fra ansættelsestidspunktet? Jeg er blevet ansat fra den 15. marts 2012, og får fra det tidspunkt fri telefon, Ja, når du kun har haft fri telefon en del af året, skal du alene beskattes af de påbegyndte måneder, hvor du har haft fri Nej, ansættes du midt i en måned, skal du beskattes af fri telefon af Side 4 af 9

5 skal jeg så beskattes fra den 15. marts? hele måneder, da man tæller i hele måneder og ikke i dage. Når man har flere af hvert gode Må min arbejdsgiver stille flere telefoner til rådighed for privat brug, så både jeg og andre medlemmer af min husstand har fri telefon? Kan jeg få to computere til arbejdsmæssig brug, uden at blive beskattet? Jeg og min samlever har begge fri telefon - skal vi begge beskattes af fri telefon - eller skal kun den ene af os beskattes? Ja, det må din arbejdsgiver godt, men du vil blive beskattet både af fri telefon og så af værdien af de øvrige telefoner, som er stillet til rådighed for medlemmerne af din husstand. Fri telefon-beskatningen dækker kun, at du får en - eller hvis der er en arbejdsmæssig begrundelse for det - evt. to telefoner til privat rådighed for dig. Ja, det kan du godt, men der skal være en arbejdsmæssig begrundelse for, at du har to computere til arbejdsmæssig brug. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis den ene computer er en stationær computer, som indgår i din hjemmearbejdsplads, og den anden er en bærbar computer, som du har brug for i forbindelse med dit arbejde ved eksterne møder, kundebesøg m.v. I skal begge beskattes af fri telefon, i og med I begge hver især råder privat over en Men I har mulighed for at opnå ægtefællerabat, hvis I er gift/registrerede partnere og samlevende ved indkomstårets udgang. Det er også en betingelse, at jeres samlede skattepligtige værdi af fri telefon udgør mindst kr. Det svarer til, at I hver især mindst skal være skattepligtig af fri telefon i 8 måneder. Hvad gælder i forhold til frivillige ulønnede? Skal jeg som frivillig ulønnet beskattes af fri telefon, hvis jeg får en telefon til rådighed til brug for det frivillige arbejde? Kan jeg som frivillig ulønnet få en computer stillet til rådighed til brug for foreningsarbejdet uden at blive beskattet af computeren? Kan jeg få godtgørelse fra foreningen for brug af min egen internetforbindelse, selvom jeg også har en telefon til rådighed fra foreningen? Nej, du bliver ikke beskattet af fri telefon, hvis du får telefonen som led i den frivillige forenings skattefri virksomhed. Men du kan ikke samtidigt modtage skattefri telefongodtgørelse. Ja, hvis du får en computer stillet til rådighed som led i den frivillige forenings skattefri virksomhed, bliver du ikke beskattet af computeren. Ja, selvom du har en telefon til rådighed, kan du også få skattefri godtgørelse for udgifter til brug af dit eget internet for arbejde udført for foreningen Side 5 af 9

6 Skal jeg som frivillig i hjemmeværnet nu beskattes af fri telefon? Der gælder de samme regler for frivillige ulønnede i hjemmeværnet, som for frivillige ulønnede i foreninger. Hvad gælder i forhold til person med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne? Skal jeg beskattes af fri telefon, hvis jeg som handicappet får stillet en telefon til rådighed af kommunen? Skal jeg som handicappet beskattes af fri telefon, hvis min arbejdsgiver stiller en fri telefon til rådighed for mig til privat brug? Nej, du skal ikke beskattes af telefon, computer eller internet, som stillet til rådighed for dig af de sociale myndigheder efter sociallovgivningens regler. Ja. Hvis du får stillet en telefon til privat rådighed af din arbejdsgiver, skal du ligesom alle andre arbejdstagere beskattes af fri Hvad skal min arbejdsgiver kontrollere? Skal min arbejdsgiver kontrollere min brug af arbejdsgiverbetalt computer og internet, hvis jeg skal undgå beskatning? Skal min arbejdsgiver kontrollere min brug af telefon på arbejdspladsen, hvis jeg skal undgå beskatning? Skal min arbejdsgiver kontrollere min brug af en mobiltelefon jeg har med hjem, hvis jeg skal undgå beskatning? Nej, det er ikke et krav, at din arbejdsgiver skal kontrollere din brug af arbejdsgiverbetalt computer og/eller internet, hvis du skal undgå beskatning. Hvis der er tale om en fastneteller mobiltelefon, du kun har til rådighed på din arbejdsplads/dine arbejdspladser, er der en formodning for at den ikke er til privat rådighed og der er ikke krav om at din arbejdsgiver skal kontrollere din brug af telefonen for at du kan undgå beskatning. Tager du alligevel en sådan mobiltelefon med hjem er der en formodning for at den er til privat rådighed og du vil derfor skulle beskattes. En arbejdsgiverbetalt telefon er skattepligtig, hvis du har privat rådighed over den - fx hvis du må tage den med hjem og kan bruge den til private samtaler. Er der imidlertid tale om en såkaldt arbejdsmobiltelefon, dvs. en mobiltelefon som det af arbejdsmæssige grunde er nødvendigt du har med hjem fx i forbindelse med at du arbejder hjemmefra fordi din arbejdsgiver eller kunder skal kunne få fat i dig - i og uden for almindeligt arbejdstid eller fordi du har tilkaldevagt, er det en betingelse at der er indgået en aftale (tro og love erklæring) om din anvendelse af telefonen og at Side 6 af 9

7 din arbejdsgiver i den forbindelse foretager en kontrol af brugen af telefonen. Hvad skal aftalen (tro og love erklæringen) om min brug af arbejdsmobiltelefonen indeholde? Hvad skal min arbejdsgiver kontrollere i forhold til en arbejdsmobiltelefon? Hvad er konsekvensen, hvis min arbejdsgiver indberetter mig med fri telefon, fordi min arbejdsgiver ikke vil kontrollere min brug af en arbejdsmobiltelefon? Det skal være aftalt at du kun må bruge telefonen erhvervsmæssigt. Du må dog godt foretage enkeltstående private opkald fra telefonen i tilknytning til arbejdet samt benytte en evt. internetadgang til enkeltstående private besøg på en hjemmeside eller til afsendelse og modtagelse af enkeltstående private mails. Din arbejdsgiver skal kontrollere, at der ikke sker væsentlige afvigelser fra det "sædvanlige samtalemønster" i form af en markant stigning i udgiften til telefoni/dataforbrug uden arbejdsmæssig grund, og at du ikke foretager betaling af private udgifter fx donation af penge til indsamlinger, indkøb af varer osv. Er det tilfældet vil din arbejdsgiver skulle foretage en individuel kontrol af din brug af telefonen. Hvis din arbejdsgiver indberetter dig med fri telefon, er det udtryk for, at din arbejdsgiver mener, at du har den til privat rådighed. Du vil derfor blive beskattet af fri Om beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende min bærbare virksomhedscomputer fordi jeg også har brugt den til at arbejde på hjemmefra. Skal jeg beskattes af privat rådighed over computeren efter de nye regler? min virksomhedscomputer, fordi jeg driver min virksomhed fra min bopæl. Skal jeg beskattes af privat rådighed over computeren efter de nye regler? en internetforbindelse, der anvendes erhvervsmæssigt og derfor indgår i min virksomhed. Det skyldes, at den er installeret på min bopæl, så jeg også kan arbejde hjemmefra. Skal jeg beskattes heraf efter de nye regler om fri telefon? Nej, du skal ikke beskattes af en bærbar computer, du anvender i din erhvervsmæssige virksomhed, selvom du tager den med hjem og evt. også anvender den privat derhjemme. Nej, du skal ikke beskattes af en computer, du anvender i din erhvervsmæssige virksomhed, som du driver fra din bopæl, heller ikke selvom du evt. også anvender den privat derhjemme. Hvis du via internetforbindelsen har adgang til din virksomheds netværk, skal du ikke beskattes. Det vil sige, at hvis din internetforbindelse derhjemme giver adgang til de samme programmer og dokumenter som på din arbejdsplads i virksomheden, er du ikke skattepligtig heraf Side 7 af 9

8 Har du ikke adgang til virksomhedens netværk, skal du en internetforbindelse, jeg anvender i min virksomhed som jeg driver fra min bopæl. Skal jeg beskattes heraf? en mobiltelefon, som jeg anvender erhvervsmæssigt og som derfor indgår i min virksomhed, fordi jeg har den med hjem. Skal jeg beskattes efter de nye regler om fri telefon? Hvis jeg skal beskattes af internetforbindelse og fri telefon, skal jeg så beskattes af 2 x kr. årligt? Jeg er selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager og skal samtidigt beskattes af en arbejdsgiverbetalt internetforbindelse samt en fri telefon, der indgår i min virksomhed, som jeg driver fra hjemmet. Skal jeg så beskattes af 2 x kr. årligt? Hvordan sker beskatningen og gør det nogen forskel om jeg driver min virksomhed i virksomhedsordningen? Hvis du driver din virksomhed fra bopælen har du i sagens natur adgang til programmerne og dokumenterne på din arbejdsplads. Det er derfor ikke en betingelse at du via internetforbindelsen skal have adgang hertil via virksomhedens netværk. Du er derfor ikke skattepligtig heraf. Ja, hvis du tager en sådan mobiltelefon med hjem på bopælen, med i sommerhus eller lignende beskattes den efter de nye regler om fri telefon, da den anses for at være til privat rådighed. Det samme gælder, hvis du driver virksomheden fra din bopæl Nej, du bliver kun beskattet én gang af kr. årligt. Nej, du skal kun beskattes én gang af kr. årligt. Du kan i den forbindelse vælge om beskatningen skal ske via virksomheden (som virksomhedsindkomst) eller via arbejdsgiveren (som A-indkomst). Hvis du vælger at lade beskatning ske via virksomheden, skal du huske at regulere via selvangivelsen, så du ikke også bliver beskattet af det beløb, arbejdsgiveren har indberettet. Hvis du skal beskattes af fri telefon, herunder internetforbindelse, skal du indtægtsføre de kr. årligt som personlig indkomst, nærmere bestemt som overskud af virksomhed. Hvis du driver din virksomhed i virksomhedsordningen skal et beløb svarende til værdien af den private rådighed (2.500 kr. årligt) medregnes ved opgørelsen af virksomhedsindkomsten, og beløbet anses samtidig for overført til dig i hæverækkefølgen. Jeg har fået ægtefællerabat efter multimediebeskatningen, fordi min ægtefælle og jeg begge er omfattet af beskatningen - kan man stadig få ægtefællerabat efter de nye regler? Ja, I har stadig mulighed for at opnå ægtefællerabat, hvis I er gift/registrerede partnere og samlevende ved indkomstårets udgang. Det er også en betingelse, Side 8 af 9

9 at jeres samlede skattepligtige værdi af fri telefon udgør mindst kr. Det svarer til, at I hver især mindst skal være skattepligtig af fri telefon i 8 måneder. Har min virksomhed fortsat fuldt fradrag for udgifterne, selvom jeg også bruger computeren og/eller telefonen og/eller internetforbindelsen, der indgår i min virksomhed til private formål. Ja, der er fortsat fuldt fradrag for driftsudgifterne. Fradrag for anskaffelsessummen for en computer eller et telefonapparat foretages lendvidere fortsat efter afskrivningslovens regler om delvis erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler. Der sker således særskilt afskrivning, men ved afskrivningen lægges det til grund at computeren eller telefonen er anvendt fuldt ud erhvervsmæssig. Ved salg skal hele avancen/tabet medregnes ved opgørelsen af indkomsten. Senest redigeret 13 jan : Side 9 af 9

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 21 Offentligt J.nr. 2011-311-0075 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 31 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSV 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

multimedier beskatning og kontrol

multimedier beskatning og kontrol multimedier beskatning og kontrol Multimediebeskatningen trådte i kraft den 1. januar 2010. Det er indskærpet, at arbejdsgiverne skal sikre, at den indeholdte A-skat og AM-bidrag og de indberettede oplysninger

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på?

Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Multimediebeskatning hvad skal en advokatvirksomhed være opmærksom på? Folketinget vedtog den 28. maj 2009 lovforslag nr. L 199 Forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Sommerhusudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Sommerhusudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af indtægter fra sommerhusudlejning er et af de tilbagevendende spørgsmål fra sommerhusejere landet over. Også skattevæsenet

Læs mere

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011. Betænkning. over

2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011. Betænkning. over 2011/1 BTL 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. december 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005

befordringsgodtgørelse Kørepenge om skattefri Skatten Januar 2005 Kørepenge om skattefri befordringsgodtgørelse Januar 2005 Skatten Indhold Kørepenge 2005.qxp 10-02-2005 13:12 Side 18 Eksempel på kørselsafregning med bemærkninger om, hvad lønmodtager og arbejdsgiver

Læs mere

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten

Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten Skatterådets afgørelser (ca. 50 i alt) vedrørende multimedieskatten I skemaform gennemgås de seneste afgørelser fra Skatterådet vedrørende multimedieskatten. Hovedkonklusioner For at undgå skat af mobiltelefon,

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som ansat i ATP kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes værdien af godet

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 29.01.2014 SKAT GODKENDER DANSK-TYSK INVESTERINGSSTRUKTUR I et nyligt bindende svar, har Skatterådet bekræftet, at et dansk selskab i en tysk investeringsstruktur var skattemæssigt

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2018 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0360 Den Spørgsmål 83 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 83 af 12. april 2005. (Alm. del). Kristian Jensen

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 292 Offentligt Side 1 af 7 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål om multimediebeskatningen i Folketingets Uddannelsesudvalg tirsdag den

Læs mere

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter - 1 Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I denne artikel omtales en ny lov om skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

It-beskatning. Skat 2016

It-beskatning. Skat 2016 It-beskatning Skat 2016 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016

BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 BEK nr 1320 af 24/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1660746 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om Skatterådets

Læs mere

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00

Magnus:Skat 2013. Nyheder og vejledning til version 1.00 Magnus:Skat 2013 Nyheder og vejledning til version 1.00 Indledning - Magnus:Skat 1 Nyheder og vejledning til version 1.00 2 1. Forskudsregistrering for 2013 2 2. Kommuneskatteprocenter inkluderet 2 3.

Læs mere

Skat på det velgørende arbejde

Skat på det velgørende arbejde - 1 Skat på det velgørende arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mange mennesker udfører frivilligt arbejde i forskellige sammenhænge. En del af dette arbejde ville næppe blive udført

Læs mere

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder...

FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8. Administrative bøder... INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 NYT I 2014...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.100 KR.S GRÆNSEN...8 Administrative bøder...9 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 11 FORSIKRINGER...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2011-12 L 31 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Beskatning af fri el-bil

Beskatning af fri el-bil - 1 Beskatning af fri el-bil Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har i en afgørelse offentliggjort den 8. juni 2015 taget stilling til beskatningen af lønmodtagere, der får stillet

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR.

Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. 1 Multimedieskat SKM2009.675.SR, SKM2009.676SR, SKM2009.678.SR SKM2009.687SR samt SKM2009.692.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har ved en række bindende svar af 10/11 2009

Læs mere

F R A D R A G S R E G L E R

F R A D R A G S R E G L E R F R A D R A G S R E G L E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Selvbetalte pensionsbidrag,

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

It-beskatning Skat Tax

It-beskatning Skat Tax It-beskatning Skat 2017 Tax 2 It-beskatning Indhold 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne

Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Vejledning til bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne Indledning I bekendtgørelse nr. [XX af xx. December 2012] er der fastsat regler om tilskud til selvstændigt

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Finansloven ændringer til personbeskatning

Finansloven ændringer til personbeskatning Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Finansloven ændringer til personbeskatning Regeringen har fremsat lovforslag om skærpelser Regeringen har fremlagt 7 lovforslag

Læs mere

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016

BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 BEK nr 1335 af 20/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., Skatterådet, j.nr. 07-165767 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 3. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-311-0075 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden

Region Hovedstaden. Vederlagsregulativ for. Region Hovedstaden. Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden Region Hovedstaden Vederlagsregulativ for Region Hovedstaden Til ibrugtagning med virkning fra den 1. januar 2016. Region Hovedstaden 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side I. Indledning...4 II. Ydelser til medlemmer

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2016 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2016 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning af personalegoder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 28/1 LSF 199 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-311-28 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Mere om skat af solcelleanlæg

Mere om skat af solcelleanlæg - 1 Mere om skat af solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skattemyndighederne har gennem de senere måneder offentliggjort flere afgørelser om skattereglerne for solcelleanlæg. De

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009

NYT. Nr. 5 årgang 3 april 2009 NYT Nr. 5 årgang 3 april 2009 SKAT FORÅRSPAKKEN 2.0 Fredag den 20. marts blev 11 forslag om Forårspakken 2.0. sendt i ekstern høring. Høringsfristen udløb den 26. marts, og vi forventer, at egentlige lovforslag

Læs mere

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer:

I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. xx af xx. 2015, foretages følgende ændringer: xx. november 2015 FM 2016/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten.

Visse legater beskattes efter særlige regler, der giver en nedsat skat af indkomsten. LEGATER Skattemæssigt er der 3 muligheder i relation til skat af legater: Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig indkomst, der beskattes som personlig indkomst. Udgangspunktet er tillige,

Læs mere

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn Arbejdsdirektoratet Februar 2007 Om at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. MULIGHEDER FOR SELVSTÆNDIG

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Direktørkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Direktørkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne direktørkontrakt er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening med udgangspunkt i lov nr. 392 af 22. juni 1993 om arbejdsgivernes pligt til at

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Udenlandsk indkomst og personfradrag

Udenlandsk indkomst og personfradrag - 1 06.13.2014-08 (20140222) Personfradrag udl. indkomst Udenlandsk indkomst og personfradrag Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter en henvendelse fra EU-Kommissionen har SKAT ændret praksis

Læs mere

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd

Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd 10. juni 2009. OPLÆG TIL Regelsæt om Vederlag, godtgørelser og andre ydelser til medlemmer af Silkeborg Byråd Kirsten Deichmann Direkte tlf.: 8970 1312 kirsten.deichmann@silkeborg.dk Fællesstaben, Byrådssekretariatet,

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring.

Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Skatteministeriet 22. november 2011 Høring over L 31 2011-12 Videncentret takker indledningsvis for det lovforslag, vi har modtaget i høring. Telefon, computer med tilbehør og datakommunikation Computer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 218 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-311-0028 Udkast 20. marts 2009 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om arbejdsmarkedsbidrag og virksomhedsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 95 Bilag 9 Offentligt 1. februar 2016 J.nr. 15-2253539 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 95 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Grøn BoligJobordning i 2016

Læs mere

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger

Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver. Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Nye muligheder Nye udfordringer Nye initiativer Nye tidsperspektiver Ny førtidspension muligheder/begrænsninger Workshop, aspergertræf 2013 Kort præsentation af ny førtidspensionslov. Dialog og uddybelse

Læs mere

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst.

Basislønnen justeres med værdien af de til- og fravalgte goder, hvilket frembringer den skattepligtige lønindkomst. Valgfri goder Som medarbejder på individuel kontrakt kan du til- og fravælge prissatte goder beskrevet i dette bilag, afhængig af hvad der passer ind i din individuelle situation. Ved valg af et gode fratrækkes

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE

ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder 2013 I Herning Kommunes retningslinjer for personalegoder kan du læse regler og vilkår for valg af personalegoder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6.

Indholdsfortegnelse. 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger. 4. Ikrafttræden. 5. Karens. 6. Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 2. Hvad er DAGPENGE + 3. Oplysninger 4. Ikrafttræden 5. Karens 6. Selvrisiko 7. Hvornår udbetales ydelsen? 8. Hvem modtager ydelsen? 9. Hvor stor er

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at

Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at 0 Slide 2 10 samt 13-14 viser hvordan den automatiske efterregulering kommer til at foregå. Slide 11 viser de tilfælde, hvor der er behov for at kunderådgiver gennemgår sagen inden agterskrivelse / afgørelse

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

Ny aftale om anvendelse af PDA!

Ny aftale om anvendelse af PDA! Opslag 24 18. December 2009, Side 1 Ny aftale om anvendelse af PDA! Aftalen sikrer en ny fritvalgsmodel for lokomotivpersonalet: Aftalen erstatter den eksisterende aftale fra 2007 og er indgået fordi regeringen

Læs mere

Lederne Sønderjylland

Lederne Sønderjylland Lederne Sønderjylland Fyraftensmøde om efterløn 10. marts 2011 Ved Brian Kjøller DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel Udskydelse

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11

Retningslinjer for tjenesterejser og. befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Retningslinjer for tjenesterejser og befordringsgodtgørelse samt repræsentation. (Afsnit 7 - Bogføringsprocessen) Bilag 11 Forelagt revisionen: 2012 Godkendt af direktionen: 13. juni 2012 Mindre korrektioner:

Læs mere

Skat af negative renter

Skat af negative renter - 1 Skat af negative renter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har udarbejdet et udkast til et lovforslag om beskatningen af det særegne fænomen negative renter. Gennem de

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser

Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser indenfor teaterverdenen. Nedenstående

Læs mere

FLØS NYT januar 2012

FLØS NYT januar 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT januar 2012 Hermed information om ændringer m.v. i FLØS: 1. Multimedieskatten afskaffes. Beskatning af fri telefon genindføres Den 1. januar

Læs mere