Ry Varmeværk A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ry Varmeværk A.m.b.a."

Transkript

1 Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af eksisterende boligområde i Firgårde ved Ry. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012

2 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli 2012 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej Ry Kontaktpersoner: Driftsleder Flemming Skjødt Tlf.: Fax: Mail: Hjemmeside: I planlægningsfasen bistås Ry Varmeværk A.m.b.a. af: DFP A.m.b.a. Merkurvej Kolding Telefon: Telefax: Hjemmeside: Kontaktpersoner: Direktør Per Hougaard Tlf.: Mobil: Mail: Nærværende projektforslag er udarbejdet af DFP A.m.b.a. v/ Bygherrerådgiver Morten Søgaard Nielsen Tlf.: Mobil: Mail: 2

3 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Redegørelse for projektet Indledning Baggrund Formål Sammenfatning og konklusion Indstilling og det videre forløb Redegørelse for projektforslaget Kort beskrivelse af projektet Forhold til anden lovgivning Berørte parter Matrikler omfattet af projektet Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Distributionsområde Energibehov for aktuelle bygninger Anlægsudgifter Brugere Varmeværket Vurdering af projektforslaget Brugerøkonomi Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi Følsomhedsanalyse Konklusion Bilag: 1. Oversigtskort, områdeafgrænsning 2. Oversigtskort, forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 6. Emissioner 7. Afgiftsprovenu 8. Lodsejerliste 3

4 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Ry Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet et projektforslag for området Firgårde i Ry, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedr.: - Udvidelse af forsyningsområdet med Firgårde (bilag 1). - Etablering af hoved- samt stikledninger til projektforslagsområdet (bilag 2). 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Firgårde, har Ry Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde et projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Firgårde, sammenlignet med individuelle oliefyr samt jordvarmepumper. Ry Varmeværk A.m.b.a. har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Ændring af områdeafgrænsningen (Bilag 1) - Etablering af hoved- samt stikledninger i området (Bilag 2) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Skanderborg Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr af 13. december Lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning og byggeloven, LOV nr. 577 af 19. juni Sammenfatning og konklusion Ry Varmeværk A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet med Firgårde i Ry. (Bilag 1). 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projektforslaget udarbejdes juni-juli

5 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli Projektforslag sendes til godkendelse i Skanderborg Kommune medio juli Projektforslaget behandles af byrådet, og under forudsætning af byrådets godkendelse udsendes projektforslaget til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler byrådet på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse. - Når projektforslaget er godkendt, vil varmeværket foretage en rundspørge hos de potentielle nye forbrugere og såfremt det er et selskabsøkonomisk rentabelt projekt, vil anlægsarbejdet blive påbegyndt. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter tilslutning af hovedledning fra eksisterende ledningsnet ved Bakkelyvej nr. 17 (Pressalit). Alle ledninger vil blive udført med serie 2 twinrør (ekstra isolering). Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som bilag Forhold til anden lovgivning Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter er omfattet af lokalplan nr. 111 Firgårdehjemmet. Lokalplansområdet er ikke omfattet af kommunens varmeplan og der er ikke et kollektivt varmeforsyningsanlæg i området. Projektsforslagsområdet er ikke underlagt andre lokalplaner. 2.3 Berørte parter Ledningsnettet forventes placeret i vej- og fortovsarealer. (Bilag 2) Matrikler omfattet af projektet Projektforslagsområdet afgrænses som vist på bilag 1. Området omfatter 5g, 6a, 3a, 10p, 6h, 1c, 8a, 5p, 17, 5q, 21, 20a, 11a, 10d, 9a, 9l, 8d, 7c og 5c, Firgårde BY, Dover. 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i hovedledninger og i stikledningerne i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere, anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: 5

6 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli Ledninger er dimensioneret for tilslutning af boliger med varmebehov svarende til Bygningsreglement Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet detailprojekteres. 3. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 16-20/110 mm. 4. Varmeinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. 5. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget årlig varmebehov på 738 MWh. Der er beregnet et ledningstab på 121,8 MWh svarende til 14,2 % (Bilag 3). Forudsætningerne for dimensionering af hovedledningerne er en fremløbstemperatur på 70 C, og en returtemperatur på 40 C og en maks. vandhastighed på 1 m/s Distributionsområde Der er regnet ud fra potentielle mulige nye forbrugere i hht. lodsejerlisten (Bilag 8). Af lodsejerlisten fremgår at der er potentielt 17 nye tilslutninger fordelt på følgende hustyper: 1 institution, 12 enfamilieshuse, 3 rækkehuse samt 1 landbrug. 2.5 Energibehov for aktuelle bygninger For eksisterende bebyggelser er energibehovet udregnet i henhold til størrelse opgivet i BBR-registeret. Der er regnet gennemsnitligt areal for bygningerne samt et gennemsnitligt energiforbrug. Type Antal Beboet areal (m²) Erhvervs areal (m²) Energibehov pr. tilslutning (MWh) Effektbehov pr. tilslutning (kw) Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov inkl. samtidighedsfaktor (kw) Institution , Enfamileshus , Rækkehus , Landbrug , TOTAL , Kilde for varmebehov: Varmeståbi (6. udg.), kap 17 afsnit 17.6 Nøgletal for fjernvarmeforsynede bygninger for et normalår. 2.6 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagte bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra det eksisterende ledningsnet. 6

7 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli Brugere I henhold til ovenstående liste består bebyggelsen af 1 institution, 15 boliger samt 1 landbrug. Tilslutning af nye forbrugere Investeringbidrag Kr. ekskl moms Institution 40m ,00 Enfamilieshus 15m ,00 Rækkehus 15m ,00 Landbrug 15m ,00 Priserne er i henhold til priser og tilslutningsbidrag 2012/2013 Stikledningsbidrag (kr./m.) ekskl. moms , , , ,0 Tilslutning ekskl. moms , , ,0 Tilslutning inkl. moms , , , , ,0 Ved etablering af stikledningen betaler forbrugeren de faktiske omkostninger til rør, montage og gravearbejde Varmeværket Ry Varmeværk A.m.b.a. producerer primært varme på værkets fliskedel samt på solfangeranlægget. Varmeværket planlægger opførsels af endnu en Fliskedel til at erstatte utidssvarende træpillekedler samt til at dække værkets øgede varmebehov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i varmeproduktion på flis. Det er i overslaget forudsat at alle 17 potentielle brugere, tilsluttes over en femårig periode. Varmeværket afholder alle udgifter til hovedledninger. Hovedledning Type Dimension Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Twin, serie 2 St / , ,70 Twin, serie 2 St / , ,69 Twin, serie 2 St / , , ,42 Stikledning - Bavnebjerg Stikledning - Boliger Type Dimension Længde Pris pr. m Samlet pris (kr.) Twin, serie 2 St /180 (kanalmeter) , ,03 Pex Flex Pex 16-20/ , ,72 Alle beløbsangivelser er i prisniveau juli 2012 ekskl. moms. Anlægsudgiften er på den baggrund overslagsmæssigt kalkuleret til: ,75 Hovedledninger Stikledninger samt husindføringer Tilslutningsbidrag Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Ved fjernvarme antages at der installeres en varmtvandsbeholder med direkte tilslutning. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: 7

8 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli 2012 Priser 2012/13 Driftsbidrag Kr/pr. m² Kr. ekskl. moms 21,00 350,00 Kr. inkl. moms Driftsbidrag - erhverv ( m²) Kr/pr. m² 21,00 26,25 Driftsbidrag - erhverv (3.001-> m²) Kr/pr. m² 10,50 13,13 Varmebidrag kr./mwh Priserne er i henhold til priser og tilslutningsbidrag 2012/ ,25 437,50 Oliepris Abonnement A+ Oliepris - Templus X Skorstensfejer, pris vurderet Service og vedligehold < 30 kw jf. teknologikatalog Service og vedligehold 150 kw jf. teknologikatalog Priserne er i henhold til Statoil priskort, gældende fra samt Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport Kr. ekskl. moms pr. år 1180,00 pr liter pr. år pr. år pr. år 8655,20 200, , ,00 Kr. inkl. moms 1475, ,00 250, , ,00 Elpris Privat - pristavlen.dk - Lokalenergi, 10. juli 2012 pr. kwh Privat - abonnement, Elpristavlen.dk pr. år Erhverv - El-pristavlen.dk - Lokalenergi, 10. juli 2012 pr. kwh Erhverv - abonnement Elpristavlen.dk pr. år Service varmepumpe, 10 kw pr. år Service varmepumpe, 20 kw pr. år Service varmepumpe, 150 kw pr. år Servicepriser er jf. Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport Kr. ekskl. moms 1,52 620,04 1,40 620,04 900, , ,00 Kr. inkl. moms 1,90 669,96 1,76 669, , , ,00 De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ) Årligt forbrug (MWh) Årligt forbrug af fyrringsolie (liter) inkl. virkningsgrad El-varmepumpe, væske/vand (kwh) - SPF værdi 3,3 Institution - Bavnebjerg ,0 Enfamilieshus ,0 Rækkehus 81 9,0 Landbrug ,7 Ovenævnte størrelser samt forbrug er gennemsnit jf. lodsejerliste. Olieforbrug for Bavnebjerg er oplyst , ,1 818, , Det skal bemærkes, at der er tale om beregningseksempler for det årlige forbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser fra hus til hus, alt efter husets brugsmønster, komfortkrav m.v. Virkningsgraden for nye oliefyr er jf. Teknologikataloget fastsat til 100 %. Det årlige olieforbrug for institutionen er oplyst af Skanderborg Kommune. Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Opvarmnings-form (pr. enhed) Antal Fast afgift (kr.) Forbrugs-afgift (kr.) Årlig udgift (kr.) Investering (kr.) Reinvestering (kr.) Samlet udgift over 20 år (kr.) Fjernvarme - Institution , Oliefyr - Institution , Varmepumpe - Institution , Fjernvarme - Enfamilieshus , Oliefyr - Enfamilieshus , Varmepumpe - Enfamilieshus , Fjernvarme - Rækkehus , Oliefyr - Rækkehus , Varmepumpe - Rækkehus , Fjernvarme - Landbrug , Oliefyr - Landbrug , Varmepumpe - Landbrug , Alle priser er inkl. moms Den årlige brugerudgift til opvarmning er ved de givne forudsætninger en fordel med fjernvarme i alle de ovenstående brugerøkonomiske beregninger. Ovenstående vejledende priser på hhv. fjernvarmeinstallation, installation af individuelle oliefyr og jordvarmepumper er jf. Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport. 8

9 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli 2012 Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet min. 30 år. Der forventes samme levetid på 20 år for brugerinstallationen til hhv. individuelle oliefyr og jordvarmepumper. Dog skal der for jordvarmepumper, påregnes en reinvestering på ca. 20 % af nyprisen efter 15 år. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 17 forbrugere. Anlægsudgifterne for Ry Varmeværk A.m.b.a. dækkes via opkrævning af de i tarifbladet oplyste investerings- og stikledningsbidrag. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 10 års periode. Den marginale varmeproduktionspris er, af Ry Varmeværk A.m.b.a., oplyst til 190 kr./mwh for Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4. Som det fremgår, er projektet rentabelt efter 5 år og med et overskud på kr. efter 10 år og er dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Ry Varmeværk A.m.b.a. Der er forudsat en tilslutningsfrekvens på de 17 tilslutninger over fem år. 3.3 Samfundsøkonomi Det forudsættes at varmeforsyning af projektsforslagsområdet sker ved en øgning af varmeproduktion på flis. Derfor er der i samfundsøkonomien lavet en sammenligning af individuelle oliefyr, jordvarmepumper og en varmeproduktion på flis. En simpel samfundsøkonomisk analyse af projektet viser følgende anlægsudgifter. Fjernvarme Hovedledninger Stikledninger Fjernvarmeværket Brugerne Samlet < 30 kw fjernvarmeunit ( kr pr. installation) 16 huse kw fjernvarmeunit ( kr pr. installation) 1 huse Samlet pris Alle priser er ekskl. moms Etableringspriser er jf. Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport. I henhold til EN 253 afsnit regnes med en min. levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på 120 ºC. Alternativt kan der etableres individuelle oliefyr. 9

10 Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli 2012 Individuel oliefyr Antal Pris pr. stk. Samlet pris < 30 kw oliefyr kw oliefyr Samlet pris Alle priser er ekskl. moms Etableringspriser er jf. Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport. Alternativt kan der etableres jordvarmepumper. Jordvarmepumper Antal Pris pr. stk. Samlet pris 10 kw varmepumpe kw varmepumpe kw varmepumpe Samlet pris Alle priser er ekskl. moms Etableringspriser er jf. Teknologikatalog, maj 2012 Individual Heating Plants and Energy Transport. I samfundsøkonomien er Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet anvendt, samt tillæg. Kalkulationsrenten er på 5 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 5 7, viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at være en fordel for fjernvarme, som det ligeledes fremgår af følgende skema. Brændsel Investering og drift Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Fjernvarme, flis Individuel oliefyr Jordvarmepumper Den samlede sum i kolonnen i alt fremkommer ved at summere kolonnerne brændsel, drift- og vedligehold og emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen afgiftsprovenue i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 10

11 samfundsøkonomisk omkostning (mio. dkr) Ry Varmeværk A.m.b.a. 9. juli Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af varmebehovet. Beregningsgrundlaget er et beregnet fjernvarmebehov på 738 MWh/år. Følsomhedsanalysen illustrerer projektets samfundsøkonomiske følsomhed ved en ændring i varmebehovet på -10, -5, +5, +10 %. 7,6 Følsomhedsanalyse (med udgangspunkt i Energistyrelsens forudsætninger) 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6, Ved ændring i fjernvarmebehov (MWh) Fjernvarme Individuel Oliefyr Varmepumpe 4 Konklusion Under selskabsøkonomi i bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 17 forbrugere. Med de gældende tariffer får Ry Varmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag over 10 år. Det samlede dækningsbidrag over 10 år som samlet udgør kr., vil komme alle forbrugere tilsluttet Ry Varmeværk A.m.b.a. til gode. Brugerøkonomisk er de tre belyste senarier med hhv. fjernvarme, individuelle oliefyr og jordvarmepumper alle med fordel til fjernvarmen. En samfundsøkonomisk analyse af de tre opstillede scenarier viser en samfundsøkonomisk fordel på kr. ved kollektiv fjernvarmeforsyning frem for individuelle oliefyr. Sammenlignet med jordvarmepumper er der en fordel til fjernvarmeforsyningen på kr. Ved udvidelse af Ry Varmeværks forsyningsområde er der i beregningerne antaget at flisvarme kommer til at dække det øgede varmebehov. 11

12

13

14 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Varmetab Twinrør, serie 2 Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Årligt energitab (%) Hovedledning Twin serie 2 DN 50 St / , ,4 Hovedledning Twin serie 2 DN 40 St / , ,6 Hovedledning Twin serie 2 DN 25 St / , ,7 Stikledning - Bavnebjerg Twin serie 2 DN 40 St / , ,1 738 Stikledning PEX Flex - Pex 16-20/ , ,0 121,8 14,2 Bilag 3 Varmetabsberegning - Twinrør serie 2 9. juli 2012 Rev. 16 juli 2012

15 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) år ,00 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Anlægsinvestering - Hovedledninger (Kr.) Antal tilsluttede - Institution Antal tilsluttede - Enfamilieshuse Antal tilsluttede - Rækkehuse Antal tilsluttede - Landbrug Varmesalg (MWh) Varmetab forsyningsnet (MWh) Varmeproduktion ab værk (MWh) Varmeproduktion (kr.) Drift og vedligehold (50 kr./mwh) Afdrag over 30 år Gæld Forrentning 3,5 % (kr.) Årlige udgifter i alt Fordelt på Varmeudgifter Kapital udgifter Gældende tariffer Driftsbidrag Kr/pr. m² Driftsbidrag - erhverv ( m²) Kr/pr. m² Driftsbidrag - erhverv (3.001-> m²) Kr/pr. m² 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Varmebidrag kr./mwh Nuværende indtægter Fastebidrag Kr Varmebidrag Kr Tilslutningsbidrag Årlige driftsindtægter i alt Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) Samlet dækningsbidrag til værket (kr.) Bilag 4 Selskabsøkonomisk beregning 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012

16 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Antal MWh 738 pr. år Antal GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 122 pr. år Kalkulationsrente 5,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme, flis 106% Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 50 Træflis MJ/kg (40 % vandindhold) 14,7 Virkningsgrad individuel oliefyr 100% Fyringsolie MJ/liter 35,6 Virkningsgrad varmepumpe (SPF) 3,3 El til jordvarmepumpe kwh pr. år Nettoafgiftsfaktor 1,17 Tilslutningsfrekvens til fjernvarme Tilslutning af ejendomme Investeringsomkostninger Investering fjernvarme Investering individuel oliefyr Investering varmepumper Reinvestering varmepumper (20% efter 15 år) Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference MWh Varmebehov individuel oliefyr (MWh) Varmebehov varmepumpe (MWh) inkl SPF faktor Brændselspris udfra Energistyrelsens vejledning, april 2011 Fjernvarme, flis (kr/gj.) 45,5 46,1 46,6 47,2 47,7 48,3 48,9 49,4 50,0 50,6 51,2 51,8 52,4 53,0 53,7 54,3 55,0 55,6 Individuel oliefyr (kr./gj) 108,9 113,8 118,8 120,6 122,3 124,1 125,9 127,6 128,8 130,1 131,3 132,5 133,8 134,8 135,8 136,8 137,9 138,9 El an husholdning (kr./mwh) Inflation 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Fjernvarme, flis (kr.) Individuel oliefyr (kr.) Varmepumpe (kr.) Investerings- og driftsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Fjernvarme, flis (kr.) Individuel oliefyr (kr.) Varmepumpe (kr.) Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 18 år Brændsel Investering og drift i alt Fjernvarme, flis (kr.) Individuel oliefyr Varmepumpe (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Brændsels-, investerings- og driftsudgifter Bilag 5

17 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Antal MWh 738 pr. år Antal GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 122 pr. år Kalkulationsrente 5,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme, flis 106% Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 50 Virkningsgrad individuel oliefyr 100% Virkningsgrad varmepumpe (SPF) 3,3 Træflis MJ/kg (40 % vandindhold) 14,7 Fyringsolie MJ/liter 35,6 El til jordvarmepumpe kwh pr. år Nettoafgiftsfaktor 1,17 Emissioner CO 2 (kg/gj) CH 4 (g/gj) N 2O (g/gj) SO 2 (g/gj) NO x (kg/gj) PM 2,5 (g/gj) Fjernvarme, flis (kr.) 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Individuelt oliefyr, fyringsolie (kr.) 74,0 0,7 0,6 23,0 52,0 5,0 El til varmepumpe (kr.) 108,1 51,4 1,5 56,9 130,8 1,6 Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference KWh Varmebehov individuel oliefyr (MWh) Varmebehov varmepumpe (MWh) inkl SPF faktor Emissioner, projekt (flis) CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Emissioner, reference (individuelt oliefyr) CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg) Emissioner, reference (jordvarmepumpe) CO 2 (tons) CH 4 (kg) N 2O (kg) SO 2 (kg) NO x (kg) PM 2,5 (kg/gj) Værdi af emissioner (kr./enhed) CO 2 (kr./tons) 139,30 155,40 172,10 180,20 188,40 196,50 204,70 212,80 217,30 221,80 226,20 230,70 235,20 239,70 244,20 248,60 253,10 257,60 CH 4 (kr./kg) 2,93 3,26 3,61 3,78 3,96 4,13 4,30 4,47 4,56 4,66 4,75 4,84 4,94 5,03 5,13 5,22 5,32 5,41 N 2O (kr./kg) 43,18 48,17 53,35 55,86 58,40 60,92 63,46 65,97 67,36 68,76 70,12 71,52 72,91 74,31 75,70 77,07 78,46 79,86 SO 2 (kr./kg) 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 89,00 NO x (kr./kg) 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 PM 2,5 (kr./kg) 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 Inflation 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 1,0820 Pris på NO X, SO 2 og PM 2,5 er for bymæssig bebyggelse Værdi af emissioner (kr./år) Fjernvarme, flis (kr.) Individuelt oliefyr (kr.) Varmepumpe (kr.) Nutidsværdi over 18 år Fjernvarme, flis (kr.) Individuel oliefyr Varmepumpe (kr.) Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsen: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, april 2011, med tillæg 2. september juli 2012 Rev. 16. juli 2012 Emissioner Bilag 6

18 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Antal MWh 738 pr. år Antal GJ pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 122 pr. år Kalkulationsrente 5,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme, flis 106% Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 50 Træflis MJ/kg (40 % vandindhold) 14,7 Virkningsgrad individuel oliefyr 100% Fyringsolie MJ/liter 35,6 Virkningsgrad varmepumpe (SPF) 3,3 El til jordvarmepumpe kwh pr. år Beregning afgifter Flis NO X 2,3 2,3 2,4 kr./gj Afgiftsprovenu 1,56 1,56 1,63 kr./gj Fyringsolie Energiafgift 216,9 220,8 224,8 øre/liter CO 2 43,5 44,3 45,1 øre/liter NO X 4,6 4,6 4,7 øre/liter Afgiftsprovenu 74,44 75,76 77,13 kr./gj El på helårsbolig Energiafgift og tillægsafgift 58,8 59,9 61,0 øre/kwh CO 2 6,5 6,6 6,7 øre/kwh Afgiftsprovenu 65,30 66,50 67,70 øre/kwh Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme Ledningstab ved fjernvarme Varmebehov reference MWh Varmebehov individuel oliefyr (MWh) Varmebehov varmepumpe (MWh) inkl SPF faktor Afgiftsprovenu kr./energienhed fastpris 2013 niveau Fjernvarme, flis (kr./gj) 1,56 1,53 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 Fyringsolie (kr./gj) 74,44 74,05 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 73,53 El til varme husholdninger (øre/kwh) 65,30 65,00 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 64,54 Inflation 1,082 1,107 1,135 *afgifterne er omregnet til fastpris 2013 niveau Afgiftsprovenu (kr./år) Fjernvarme, flis (kr) Individuelt oliefyr (kr.) Varmepumpe (kr.) Nutidsværdi over 18 år Fjernvarme, flis (kr.) Individuelt oliefyr (kr.) Varmepumpe (kr.) Eventuel mistet afgiftsprovenu tillægges de samfundsmæssige udgifter ganget en faktor 0,2 (20 %). Beregningen bygger på tal fra Energistyrelsens forudsætninger, april juli 2012 Rev. 16 juli 2012 Afgiftsprovenu Bilag 7

19 Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde i Firgårde Ejendomsnummer Ejer Matr. nr. Ejerlaug Adresse Bygning nr. Samlet boligareal iflg. BBR Nøgletal Fjernvarme privat kwh/m² Nøgletal Fjernvarme erhverv kwh/m² Varmebehov kwh/år Samlet Opførelsesår erhvervsarea l iflg. BBR Varmeinstallation Effektbehov [kw] Skanderborg Kommune Svend Enevoldsen Conny Solveig Enevoldsen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Jørgen Sørensen Lotte Sejr Kirring Christian Sejr Kirring Kent Søndergaard Gitte Joan Jensen Eggert Johansen Sørensen Signe Thordahl Have Conni Strunge Høegh Carsten Nørgaard Høegh Pernille Kudsk Clemmensen Frederik Bøgelund Jensen Line Marie Kajalil Madsen Kajali Sanyang Rigmor Tabermann Stine Vad Rasmussen Simon Lahn Christensen Anna Rørbæk Brønsted Lise Westzynthius Kaj Holtegaard Skovbjerg Kaj Holtegaard Skovbjerg Ejvind Kragh Nielsen Betina Jakobsen Bent Bøgedal Hausgaard Dorte Siig Skovbo Søren Alrø Skovbo Jørgen Ingemann Olesen 5g Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 244 6a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 11 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Halm 48 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Ingen 22 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Halm 5 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Ingen 0 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Halm 28 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Halm 1 10p Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Ingen 0 3a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej 4A El 0 6h Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 4 1c Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 8 8a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 8 5p Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 6 17 Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Fastbrændsel 8 5q Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Fastbrændsel Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 5 20a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 11 11a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Fastbrændsel 19 10d Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 13 9a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej 19A Fastbrændsel 16 9a Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej 19A Fastbrændsel 10 9l Firgårde By, Dover Landzone Hårbyvej Oliefyr 9 8d Firgårde By, Dover Landzone Skovbakkevej El 0 7c Firgårde By, Dover Landzone Skovbakkevej Oliefyr 14 5c Firgårde By, Dover Landzone Skovbakkevej Oliefyr 10 Bilag 8 Lodsejerliste 9. juli 2012 Rev. 16. juli 2012

Tønder Fjernvarme a.m.b.a.

Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhverv ved Ndr. landevej i Tønder iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 8. december 2015 Projektansvarlig: Tønder Fjernvarme a.m.b.a. Østergade

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Vessøvænge område A, B og C Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18 Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

forsyning & Service A/S

forsyning & Service A/S Nyborg Forsyning forsyning & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 524 For et boligområde ved Skårup Vestergade og Vesterled Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen September 2008 Projektansvarlig

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ramten By. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2008

Læs mere

Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Udvidelse af forsyningsområde Erhvervs- og boligområde ved Ringkøbingvej Øst, Lemvig Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 22. oktober 2014 Lemvig

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 01. september 2016 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner: Driftsleder: Karsten Lund Jørgensen

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

GENEREL INDDATA 2011-05-24

GENEREL INDDATA 2011-05-24 GENEREL INDDATA 2011-05-24 Generelt Navn på reference Navn på projekt Kalkulationsrente, samfundsøkonomi % Forvridningsfaktor % Nettoafgiftsfaktor % Moms % Startår år Prisniveau år Produktionsenhed(er)

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Nedlægning af kraftvarmeværk Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 28. januar 2016 Projektansvarlig Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af erhvervsbygninger på Nygade 48 Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 18. januar 2017 Projektansvarlig: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til

Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej Viborg. (sendt til Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 86 37 Overlund Fjernvarme A.m.b.a. Att.: Hans Jørgen Pedersen Toftegårdsvej 2 8800 Viborg (sendt til olf@pc.dk) plan@viborg.dk www.viborg.dk

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL.

PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. PRO JEKTFORSLAG AABENRAA - RØDEKRO FJERNVARME A/S CENTRAL RÅDMANDSLØKKEN UDSKIFTNING AF 2 STK. OLIEKEDLER MED EN TRÆPILLE-KEDEL. 16. juli 2013 Indholdsfortegnelse: Side: 1.0 Indledning:... 3 2.0 Redegørelse

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1

Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Fjernvarmeforsyning af boliger ved Bullerupparken v/standtvedvej 1 Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 10. August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg. Side 1 af 6 Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Agri Norcold Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Agri Norcold Industrivej 2, 6330 Padborg Udgivelsesdato

Læs mere

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger

Verdo Varme A/S. Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557. Boligområde ved Tjærby Diger Verdo Varme A/S Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 557 iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen november 2015 Projektansvarlig Verdo Varme A/S Agerskellet 7, 8920 Randers NV Kontaktperson: Ingeniør

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

Uldum Varmeværk A.m.b.A.

Uldum Varmeværk A.m.b.A. Side 1 af 7 Uldum Varmeværk A.m.b.A. Projektforslag for etablering af 2,4 MW fliskedelanlæg og 600 m³ akkumuleringstank. marts 2015 Formål. På vegne af bygherren, Uldum Varmeværk A.m.b.A, fremsender Tjæreborg

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård

Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård MAJ 2015 HOVEDGAARD FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Ørskovbækvej (forslag til LP 2015-4) i Hovedgård Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ

KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ OKTOBER 2015 SEAS-NVE KONVERTERING AF 46 HUSE VED SKJOLDVEJ OG SKJALM HVIDESVEJ PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

& Service A/S. Udvidelse af forsyningsområde. i Bondemosen mm. i Ullerslev. Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Nyborg Forsyning F & Service A/S Udvidelse af forsyningsområde i Bondemosen mm. i Ullerslev Rev. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen marts 2013 Nyborg Forsyning og Service

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Grønlund, lokalplan 1028 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A

Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Side 1 af 7 Mou Kraftvarmeværk A.m.b.A Projektforslag for etablering af solfangeranlæg. Juli 2012 Formål. På vegne af bygherren, Mou Kraftvarmeværk, fremsender Tjæreborg Industri et projektforslag for

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest

Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest NOVEMBER 2014 HADSTEN VARMEVÆRK A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af industriområdet i Hadsten Vest Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF

Læs mere

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Assens Fjernvarme A.m.b.a. Etablering af fjernvarme i Ebberup Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juni 2008 Projektansvarlig Assens Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for projektet.

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil. Bygningsdivisionen Projektteam Vest Herningvej 30 7470 Karup Sendt til fbe-bpv06@mil.dk Godkendelse af projekt for naturgasfyret varmeanlæg på Flyvestation Karup Viborg Kommune har den 26. september 2014

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Verdo Varme A/S iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Dato: 31.05.2017 vers.2 Fjernvarmeforsyning af Lokalplan 620 samt konvertering af 5 bygninger fra naturgas til fjernvarme Projektansvarlig:

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

Farsø Varmeværk a.m.b.a.

Farsø Varmeværk a.m.b.a. Farsø Varmeværk a.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde Idunsvej ved Gormsvej, lokalplan 1038 i Farsø iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 20. april 2015 Farsø Varmeværk a.m.b.a. 20.

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg

Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg DECEMBER 2015 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Spedsbjerg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn. Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att. Per Jurgensen 18. oktober 2013 Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde i Ullerslev - Kommentar til høringssvar af 30. august 2013 fra Naturgas Fyn.

Læs mere

Ringe Fjernvarmeselskab

Ringe Fjernvarmeselskab Ringe Fjernvarmeselskab Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde og produktionskapacitet 3. november 2016 Projektansvarlig Ringe Fjernvarmeselskab er ansvarlig for projektet. Ringe Fjernvarmeselskab

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle

Fjernvarmeforsyning af Skallebølle JANUAR 2016 FJERNVARME FYN A/S Fjernvarmeforsyning af Skallebølle Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af boligområde ved Brædstupvej og Viborgvej, lokalplan 1088 i Tørring iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 09. marts 2015 Tørring Kraftvarmeværk

Læs mere

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW

DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW DECEMBER 2013 LØJT KIRKEBY FJERNVARMESELSKAB A.m.b.a. PROJEKTFORSLAG FOR UDSKIFTNING AF EKSISTE- RENDE HALMANLÆG MED ET NYT HALMANLÆG PÅ 5,5 MW ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme

Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Projektforslag for forblivelsespligt Skærbæk Fjernvarme Udarbejdet for Skærbæk Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S December 2013 Projektforslag for forblivelsespligt Indholdsfortegnelse Side 2 af

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Fjernvarme til Dråby Dagsorden 1. Velkommen 2. Ebeltoft Fjernvarme 3. Hvad er fjernvarme 4. Hvorfor vælge fjernvarme 5. Pause 6. Hvad koster det 7. Tidsplan 8. Evt. 1. Informationsmøde

Læs mere

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Skjern Fjernvarme. Udvidelse af forsyningsområde - Ganeråparken. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Skjern Fjernvarme iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Juli 2017 Projektansvarlig Skjern Fjernvarme er ansvarlig for projektet. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern Kontaktpersoner:

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Fredericia Fjervarme A.m.b.a.

Fredericia Fjervarme A.m.b.a. Fredericia Fjervarme A.m.b.a. for nyt ledningsanlæg på Indre Ringvej iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. februar 2013 Projektansvarlig Fredericia Fjernvarme A.m.b.a. er ansvarlig for

Læs mere

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af åben/lav bebyggelse ved Helbolgårde nord for Vellingevej Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 12. juli 2016 Projektansvarlig:

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. Varmeforsyningsprojektforslag vedr. opførelse af termisk solvarmeanlæg for område omfattet af lokalplan nr. 1.11 i Kalundborg kommune Oktober 2011 ver.03 /revideret

Læs mere

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme

Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. februar 2012 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet, at din ejendom skal fritages for tilslutningspligt

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011

Projektforslag. Fjernvarmeforsyning. Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds. April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Projektforslag Fjernvarmeforsyning af Boligområde ved Vestre Søvej i Sunds April 2011 Rev. Juni 2011 Rev. Sep. 2011 Indhold 1. Indledning Side 2 2. Projektansvarlig Side 2 3. Forhold til varmeplanlægningen

Læs mere

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral

Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Projektforslag for etablering af en ny halmfyret fjernvarmecentral April 2010 Dokument nr P-66272 Revision nr 0 Udgivelsesdato

Læs mere

Poul Erik Asmussen COWI A/S

Poul Erik Asmussen COWI A/S From: Poul Erik Asmussen Sent: 25 Sep 2015 13:17:05 +0200 To: Henrik Oxenvad Cc: Preben Pedersen (td@oksvarme.dk) Subject: Projektforslag for Oksbøllejren Attachments: Følgebrev Oksbøl.pdf, Projektforslag

Læs mere

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Svebølle Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen November 2010 Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. 12.

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ

HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ Haslev Fjernvarme I.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 HASLEV FJERNVARME PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ PROJEKTFORSLAG FJERNVARME VED JENS MARTIN KNUDSENSVEJ 1-16 Revision

Læs mere

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a.

MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. MIDTLANGELAND FJERNVARME A.m.b.a. Transmissionsledning fra Rudkøbing til Tullebølle for levering af fjernvarme til Tullebølle by. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen August

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk

Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk MARTS 2016 HOFOR REVIDERET 31. MARTS 2016 Etablering af 99 MW naturgaskedler på Lygten Varmeværk PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING INDHOLD 1 Indledning 5 1.1 Anmodning om godkendelse

Læs mere

Udvidelse af forsyningsområde i den nordvestlige del af Løgumkloster

Udvidelse af forsyningsområde i den nordvestlige del af Løgumkloster Udvidelse af forsyningsområde i den nordvestlige del af Løgumkloster Forbrugermøde onsdag den 9. maj 2012 V/Abdi Adibi, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 Fax 75

Læs mere

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING

FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Til Frederikshavn Forsyning A/S Dokumenttype Projektforslag Dato FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING FREDERIKSHAVN AFFALD PROJEKTFORSLAG FOR SKAGEN FORBRÆNDING Revision 2 Dato 29/05

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Bestyrelsen for Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 16-11-2010 Dato: 03-11-2010 Sag nr.: KB 233 Sagsbehandler: Jens Harald Munk Pedersen

Læs mere

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL

3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Til Gjerlev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato 25. Februar 2014 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL 3.528 M2 SOLVARME OG 1,5 MW NY HALMKEDEL Revision 2 Dato 2014-02-25 Udarbejdet af TIHL/JT/NBL

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet

PROJEKTFORSLAG. Gedsted Varmeværk. Fjernvarmeforsyning af industriområdet PROJEKTFORSLAG Gedsted Varmeværk Fjernvarmeforsyning af industriområdet Udarbejdet af: René Fonvig Hald Kontrolleret af: Niels Thorsen Godkendt af: - Dato: 03.02.2015 Version: 1.1 Projekt nr.: 7155 MOE

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere